Seminarski rad : 3D Studio Max Windows logo

1– Za pocetak ce mo nacrtati luk tako sto ce mo aktivirati CREATE>SHAPES>ARC. Nakon izabrane opcije ARC povlacimo liniju i zatim je sa misom izdizemo toliko da bi dobili mali luk kao na slici 1.

Slika 1.

2 – Prekopirati luk tako sto ce mo ga oznaciti dugmetom SELECT i drzeci taster SHIFT

prevuci ka dole.Kopirani objekat treba da se pojavi ka na slici 2.

Slika 2.

3 – Zatim kliknemo desnim tasterom misa na bilo koji luk i izaberemo opciju CONVERT IT TO AN EDITABLE SPLINE, zatim u meniju MODIFY selektovati VERTEX, potom aktivirati dugme ATTACH pa zatim selektovati drugi luk I kliknuti na dugme CONNECT. Uraditi kao na slici 3. i 4.

Slika 3.

Slika 4.

4 – Kada smo to uradili u sledecem koraku nam preostaje da spojimo ta dva luka. To ce mo uraditi tako sto ce mo kliknuti misem na kraj jednog luka i prevuci do drugog luka. Isto tako treba uraditi i na drugoj strain. Kao reultat dobijamo sliku 5.

Slika 5.

5 – U sledecem koraku treba da deselektujemo opciju VERTEX i oznacimo dobijeni objekat. Tako dobijemo objekat sa dva spojena luka. Zatim u meniju MODIFY selektujemo opciju EXTRUDE I izdignemo objekat za 180. Taj broj upisujemo u polje AMOUNT kao na slici 6. Kao rezultat dobicemo objekat kao na slici 7.

Slika 6.

Slika 7.

6 – Sada dobijeni oblik treba duplirati (kopirati) na isti nacin kao i lukove. Kopirani objekat treba postaviti kao na slici 8.

Slika 8.

7 – U ovom koraku treba izvrsiti rotaciju kopiranog objekta za 180° koristeci dugme i postaviti ga kao na slici 9.

Slika 9.

8 – I na kraju treba kopirati postojeca dva objekta i njihove kopije postaviti ispod njih i tako dobijamo prozore u obliku zastave kao na slici 10.

Slika 10.

9 – Za zavrsni izgled potrebno je promeniti boje i namestiti odgovarajuce svetlo.Kao konacan izgled dobijamo sliku 11.

Slika 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful