You are on page 1of 6

CONTRACTUL DE LOCAIUNE Nr.

____
(locul)

(data)

Cet. _____BI seria ___ din____ eliberat de _____ IDNP ________ cu domiciliul _______/SRL
________"

situat pe adresa: ___________, c/f _____________, c/TVA _____, c/d

_____________ deschis n BC ____________, c/b _________, n persoana Administratorului Dl.


__________, numit n continuare Locator", pe de o parte, i
et. _____BI seria ___ din____ eliberat de _____ IDNP ________ cu domiciliul _______/SRL
_______" situat pe adresa: _______________, c/f __________, c/d ___________ deschis n
BC ___________, c/b _________, n persoana Administratorului Dl. ____________, numit n
continuare Locatar", pe de alt parte, au ncheiat prezentul contract cu privire la urmtoarele:
1. Obiectul Contractului
1.1. Obiectul prezentului Contract l constituie transmiterea de ctre Locator i luarea n
posesiune i folosin temporar de ctre Locatar a ncperii cu destinaie (ne)locativ cu
suprafaa

de

___,

amplasat

______,

continuare

Bunul

nchiriat.

1.2. Obiectul prezentului Contract l constituie (apartament/ casa/ o parte din casa/ din
apartament etc.), situat pe adresa: ___________________, numit n continuare Bunul nchiriat.
2. Chiria i alte pli
2.1.

Chiria

pentru

folosirea

Bunului

nchiriat

se

stabilete

mrime

de _________ lei/USD/Euro, care se va achita lunar pn la data de ____ a lunii


curente/urmtoare n lei moldoveneti (MDL) la cursul oficial al BNM la data efecturii plii.
2.2. Chiria lunar se pltete de ctre Locatar Locatorului la contul de decontare indicat n
prezentul

contract

sau

la

altul,

comunicat

prealabil

de

ctre

Locator.

2.3. Costul serviciilor comunale folosite de ctre Locatar (energia electric, apa, gaz, canalizare,
telefon i a altor serviciifolosite) nu se include n suma chiriei i se achit de ctre Locatar,
organizaiilor specializate conform indicaiilor contoarelor interne i a tarifelor organizaiilor
date.
2.4. Achitarea serviciilor comunale de ctre Locatar se va efectua n termen util, conform
indicaiilor stabilite n factur.
3. Termenul Contractului

3.1. Contractul se ncheie pe un termen de ______ i acioneaz din momentul semnrii lui de
ctre

pri.

3.2. Dup expirarea termenului prezentului Contract prile pot ncheia un nou contract cu
condiia c Locatarul va fi de acord cu condiiile contractuale stabilite de ctre Locator.
4. Modul de transmitere a ncperii n locaiune
4.1. Transmiterea n locaiune a Bunului nchiriat se efectueaz prin intermediul Actului de
predare

primire

Bunului

nchiriat

semnat

de

ctre

ambele

pri.

4.2. n Actul de predare - primire a Bunului nchiriat se va indica starea ncperii transmis n
locaiune. De asemenea, se vor indica bunurile mobile, ce se afl n ncpere la momentul
predrii

starea

lor.

4.3. Bunul nchiriat trebuie s fie transmis de ctre Locator i primit de ctre Locatar n termen
de ___ zile (lucrtoare/calendaristice) din momentul semnrii prezentului Contract.
5. Obligaiile Prilor
5.1.

Obligaiile

Locatarului:

5.1.1. Locatarul este obligat s foloseasc Bunul nchiriat conform destinaiei stabilite n pct.1.1.
a

prezentului

Contract.

5.1.2. Locatarul este obligat s achite chiria i serviciile comunale n termenele i condiiile
stabilite
5.1.3.

n
Locatarul

este

prezentul

obligat

asigure

integritatea

Contract.
Bunul

nchiriat

transmis.

5.1.4. Locatarul este obligat s asigure starea bun a bunurilor mobile aflate n Bunul nchiriat n
momentul transmiterii, indicate n Actul de predare - primire a Bunului nchiriat.
5.1.5. Locatarul este obligat s nu transmit bunurile nchiriate n sublocaiune fr acordul
scris

al

Locatorului.

5.1.6. Locatarul are dreptul s cear reducerea chiriei n cazul n care condiiile de folosire a
Bunului nchiriat sau starea lui s-au nrutit n virtutea unor circumstane independente de
voina locatarului.
5.2.

Obligaiile

Locatorului:

5.2.1. Locatorul este obligat s transmit Locatarului Bunul nchiriat n baza Actului de predare primire nu mai trziu de ____ zile (lucrtoare/calendaristice) din momentul semnrii prezentului
Contract.
5.2.2. Locatorul declar c ncperea transmis n locaiune corespunde tuturor normelor sanitare
i anti-incendiare n conformitate cu legislaia n vigoare a RM i garanteaz c Bunul nchiriat
nu

este

afectat

de

vicii

juridice.

5.2.3 Locatorul este obligat s asigure Locatarului accesul liber i fr obstacole ctre Bunul
nchiriat

pe

ntreaga

perioad

de

valabilitate

prezentului

Contract.

5.2.4 Locatorul este obligat s repare din cont propriu instalaiile deteriorate ca urmare a
exploatrii

normale

acestora

nu

din

vina

Locatarului.

5.2.5 Locatorul este obligat s se abin de la orice fapt personal, care ar avea drept consecin
tulburarea

Locatarului

folosina

bunului.

5.2.6 Locatorul are dreptul s cear modificarea chiriei doar o dat pe an n cazul n care
condiiile

economice

fac

ca

neajustarea

fie

inechitabil.

5.2.7 Locatorul este n drept s viziteze i s verifice starea Bunului nchiriat i corespunderea
acestuia destinaiei stabilite n prezentul Contract n prezena Locatarului.
6. Modul de restituire a ncperii
6.1. Restituirea ncperii date n locaiune se efectueaz n baza Actului de restituire a Bunul
nchiriat semnat de ambele pri, n care se va indica starea ncperii ntoarse.
6.2. Locatarul este obligat s elibereze Bunul nchiriat n termen de ______ zile
(lucrtoare/calendaristice) pn la expirarea termenului prezentului Contract i s predea
ncperea

Locatorului.

6.3. Bunul nchiriat va fi ntors Locatorului n baza Actului de predare - primire n aceeai stare
n care Obiectul locaiunii a fost transmis Locatarului, lund n consideraie uzura normal a
Bunului

nchiriat

pe

perioada

aciunii

prezentului

Contract.

6.4. n caz de ncetare a Contractului nainte de termen la iniiativa uneia din pri, Locatarul este
obligat s elibereze Bunul nchiriat n baza Actului de restituire a Bunului nchiriat n termen de
_____ zile (lucrtoare/calendaristice) din momentul ncetrii Contractului.
7. Fora Major
7.1. Prile sunt exonerate de rspundere pentru neexecutarea total sau parial a obligaiilor
contractuale, dac o astfel de neexecutare a survenit n urma unui eveniment excepional, for
major, care se include dar nu se limiteaz la: incendiu, inundaie, cutremure de pmnt,
rzboaie, actelor sau aciunilor organelor de conducere i administrare a Republicii Moldova,
altor

evenimente

excepionale,

imprevizibile

sau

inevitabile.

7.2. n caz de survenire a evenimentelor de for major, indicate n pct.7.1. a prezentului


Contract, ele vor fi confirmate prin actul eliberat de Camera de Comer i Industrie a Republicii
Moldova,

potrivit

instruciunilor

regulamentelor

proprii.

7.3. n caz de survenire a evenimentelor de for major termenul de executare a obligaiilor


contractuale, de ctre Partea supus aciunii evenimentelor indicate, se suspend pe perioada de
aciune a forei majore i a consecinelor acestor evenimente numai n cazul n care a efectuat

notificarea n scris celeilalte Pri despre survenirea forei majore n termen de 3 zile din data
producerii

evenimentului

dat.

7.4. Dac fora major acioneaz mai mult de dou luni sau cnd devine evident c aceste
evenimente i/sau consecinele lor vor depi acest termen, Prile vor negocia condiiile de
executare a prezentului Contract. n caz de nerealizare a unei nelegeri amiabile, oricare dintre
Pri este n drept s renune n mod unilateral executarea obligaiilor contractuale i s rezilieze
prezentul contract nainte de termen.
8. Rspunderea prilor
8.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiilor asumate prin prezentul
Contract, partea vinovat restituie n volum deplin prejudiciul cauzat, inclusiv venitul ratat, de
asemenea

poart

rspundere

conform

prevederilor

legislaiei

vigoare

RM.

8.2. n cazul neachitrii n termenul stabilit a chiriei indicate n pct. 2.1, Locatarul va achita
Locatorului o penalitate n mrime de ___ % din suma datoriei pentru fiecare zi de ntrziere.
8.4. Locatorul este obligat s nu diminueze posesia i/sau folosirea Bunului nchiriat, n caz
contrar Locatorul este obligat s repare prejudiciul cauzat Locatarului prin aceasta.
9. Rezilierea Contractului
9.1. Prezentul contract poate fi reziliat prin acordul ambelor pri, iar partea care a iniiat
rezilierea este obligat s ntiineze cealalt parte, prin scrisoare cu aviz de recepie, n
conformitate

cu

legea

sau

prevederile

stabilite

prezentul

contract.

9.2. Locatorul este n drept s rezilieze prezentul contract, n cazul n care Locatarul nu pltete
chiria lunar sau alte pli prevzute de prezentul contract n cuantum de 100% pe parcursul a
___

zile

(lucrtoare/calendaristice)

dup

expirarea

termenului

de

plat.

9.3. n cazurile expuse n pct. 9.2. al prezentului contract, Locatorul va ntiina Locatarul cu
_____ zile (lucrtoare/calendaristice) nainte privind rezilierea prezentului contract. n lipsa
situaiilor expuse n pct. 9.2. al prezentului contract, Locatorul este n drept s rezilieze prezentul
contract cu condiia ntiinrii Locatarului cu _____ zile (lucrtoare/calendaristice) nainte
privind
9.4.

rezilierea

Prezentul

contract

va

fi

9.5.

prezentului
reziliat

dup

Locaiunea

expirarea

termenului

contract.
de

ntiinare.
nceteaz:

- la expirarea termenului indicat n pct. 3.1. al prezentului contract;


- prin acordul ambelor pri conform pct. 9.1. al prezentului contract;
- n cazul n care Locatorul nceteaz s presteze servicii de locaiune;
- n alte cazuri prevzute de lege.

10. Soluionarea conflictelor


10.1. Dac conflictele ce vor aprea ntre pri, n legtur cu neexecutarea obligaiilor prevzute
de prezentul Contract, nu se vor soluiona n baza negocierilor, se vor soluiona de pri n
ordinea preteniilor. Termenul de a rspunde la pretenia naintat este de ___ zile
(lucrtoare/calendaristice).
10.2. n caz c pretenia a fost soluionat doar parial sau n cazul refuzului de a o soluiona sau
n caz de nesoluionare n termen, partea ce a naintat pretenia este n drept s se adreseze n
instanele judectoreti competente ale RM.
11. Dispoziii finale
11.1. Orice modificare sau completare la prezentul Contract este valabil doar dac a fost
efectuat n form scris i semnat de ctre persoanele mputernicite. Acordurile adiionale sunt
pri

integrante

ale

prezentului

Contract.

11.2. Referitor la toate condiiile ce nu sunt prevzute n prezentul Contract, prile se vor ghida
dup

legislaia

civil

vigoare

Republicii

Moldova.

11.3. Toate ntiinrile trebuie s fie transmise n form scris. ntiinrile se vor considera
ndeplinite n modul corespunztor dac sunt trimise prin scrisoare cu aviz de recepie sau sunt
depuse personal la adresa juridic (potal) indicat n preambulul Contractului prii crei i se
adreseaz, fiind contrasemnat de ctre persoana mputernicit a prii ce i se adreseaz.
11.4. Prezentul Contract este ntocmit n ___ exemplare originale, n limba/limbile ____, cte
unul pentru fiecare Parte, cu aceeai valoare juridic.
12. Rechizitele bancare, adresele juridice i semnturile Prilor

Locator

Locatar

______ SRL

________ SRL

(locul)

(locul)

str. _____, nr. __ ap._

str. _______, nr.___, ap._

c/f __________, c/TVA _________

c/f ____________

c/d ___________________

c/d _________________

BC ___________

BC ___________

c/b ____________

c/b _____________

____semntura

/Nume Prenume/

___semntura_

/ Nume Prenume /