You are on page 1of 1

Autorizaia de casare nr.

________ din ______________________ 20___


___________________________________________________
(semntura persoanei responsabile)

Registrul
mrfurilor ce urmeaz a fi casate
_____________________________________
(denumirea ntreprinderii)

Nr.
d/o

Denumirea i
marca
mijlocului
fix

Nr. de Data
Valoarea
invent punerii
de
ar sau
n
intrare,
de
funciu
lei
stat
ne
3

Valoa-rea
de bilan,
lei

Gradul
uzurii,
%

Note