You are on page 1of 7

1.

AKUNTAN : AUDIT
a. Algojo : Potong
b. Jaksa : Kasus
c. Ekonom : Likuidasi
d. Psikologi : Jiwa
2. KACA : BANTING
a. Gabus : Terapung
b. Keramik : Lantai
c. Karet : Lentur
d. Kertas : Gunting
3. PENEMU : ROYALTI
a. Pialang : Bursa c. Sekretaris :
Notulen
b. Makelar : Komisi
d. Programer
: Komputer
4. MOBIL : BENSIN
a. Penyakit : Virus c. Baju : Celana
b. Sapi : Bajak
d. Manusia :
Makanan
5. BIOLOGI : ILMU
a. Pinus : Pohon
b.
Teori : Lapangan
c. Geologi : Bumi
d.
Astronomi : Galaksi
6. MEMANJAT : NAIK
a.
Menyela : Bicara
b. Merampok : Uang
c. ` Mengasah : Pisau
d. Mengaduk : Semen
Untuk soal nomor 7 11, pilihlah
pasangan kata yang berlawanan dengan
pasangan kata yang dicetak dengan huruf
kapital!
7. MOBILITAS
a. Kendaraan
b.
Motor
c. Diam
d.
Gerak
8. MERGER :
a. Penyatuan perusahaan
b. Pemisahan perusahaan
c. Penggabungan perusahaan
d. Perseteruan perusahaan
9. OTOKRASI
a. Birokrasi
b. Demokrasi
c. Aristokrasi
d. Korosi

10. HAYATI :
a. Nabati
b. Mati
11. FAKTA
a. Gossip
b. Surat

c. peti
d. cuti
c. berita
d. kenyataan

Untuk soal nomor 12 sampai dengan


nomor 16 pilihlah jawaban yang
merupakan sinonim atau bermakna sama
dengan kata yang dicetak dengan huruf
kapital!
12. KONSERVATIF
a. Kolot
c. Inovatif
b. Modern
d. Berpengaruh
13. EBONIT
a. Kayu
c. Sejenis karet
hitam
b. Gading
d. Penghantar
listrik
14. BINATU
a. Hewan liar
c. Sejenis
makanan
b. Pembantu
d. Jasa pencucian
15. STIMULUS
a. Kecanduan
c. Getaran
b.
d. Penguat
Rangsangan
16. SKEPTIS
a. Yakin
c. Ragu-ragu
b. Tidak etis
d. Bergantung
17. SAMELOMBA jika disusun kembali
maka akan diperoleh nama....
a.
Gunung
c. Danau
b.
Perairan
d. Kota
18. AGIRENTAN jika disusun kembali
maka akan diperoleh nama....
a. Ilmuan
c. Gunung
b. Negara
d. Presiden
Untuk soal no. 19 s.d. 23 carilah
pasangan kata yang sesuai.
19. KAYU : KURSI GOYANG
A. Beras : Tepung
B. Beras : Nasi Goreng
C. Beras : Padi
D. Beras : Ketan

20. FISIKA : ILMU


A. Pinus : Pohon
B. Indonesia : Negara
C. Bambu : Kayu
D. Nasi : Lembut

Untuk soal no. 32 s.d. 34 carilah lawan


kata dari kata yang dicetak huruf kapital.
31. PROMINEM
A. Terkemuka
C. Biasa
B. Pendukung
D. Pelopor

21. SIMPONI : KOMPONIS


A. Kondektur : Orkestra
B. Film : Sutradara
C. Akting : Artis
D. Ilmu : Guru

32. 14. MANDIRI


A. Pasti
B. Berdikari

22. GELAP : TERANG


A. Mars : Venus
B. Matahari : Bulan
C. Allegro : Adagio
D. Iblis : Setan
23. MINUM : HAUS
A. Susah : Senang
B. Tidur : Kantuk
C. Miskin : Kaya
D. Gatal : Garuk
Untuk no. 25 s.d. 33 carilah sinonim
dari kata yang dicetak huruf kapital.
24. KELABAK
A. Kekal
C. Susah
B. Bingung
D. Puas
25. DURJA
A. Kejahatan
B. Setan

C. Muka
D. Tubuh

26. PRAGMATIS
A. Tanaman hias
B. Bersifat praktis
C. Bercabang dua
D. Pembenaran diri
27. ZURIAH
A. Terang
B. Bintang

C. Malam
D. Keturunan

28. HAKIKAT
A. Inti
B. Pendalaman

C. Isi
D. Sungguh

29. 11. FRIKSI


A. Perpecahan
B. Tidak berdaya D.

C. Frustrasi
Sedih

30. TRANSEDENTAL
A. Bergerak
B. Kesinambungan
C. Berpindah
D. Abstrak

C. Nyata
D. Bergantung

33. PROLOG
A. Analog
C. Dialog
B. Epilog
D. Monolog
Untuk soal nomor 35 39, pilihlah
pasangan kata yang bersesuaian atau
mempunyai analogi dengan pasangan kata
yang dicetak dengan huruf kapital!
34. TULANG : DAGING
e. Kulit : Rambut
f. Kulit : Sisik
g. Kulit : Sirip
h. Kulit : Bulu
35. GEOLOG : BATUAN
e. Oseanografi : Lautan
f. Kartografi : Kertas
g. Akuntan : Komputer
h. Astronom : Perbintangan
36. MATA : WAJAH
a. Kayu : Hutan c. Lampu : Jalan
b. Ranjang : Kamar
d. Radio :
Tape
37. PIANO : ORGAN
c. Drum : Gitar
c. Senar : Pipa
d. Kunci : Pedal d. Nada : Not
38. PINANG : POHON
e.
Kiwi : Burung
f.
Dahan : Ranting
g.
Sawit : Kelapa
h.
Mamalia : Binatang
Untuk soal nomor 40 44, pilihlah
pasangan kata yang berlawanan dengan
pasangan kata yang dicetak dengan huruf
kapital!
39. KENDALA
b.
Pendukung
b. Kekerasan

c. Bimbingan
d. Gejala

40. MANDIRI
e. Roboh
f.
Tegak
g.
Bergantung
h.
Berdikara
41. BONGSOR
e. Menumpuk
f. Kerdil
g. Tertua
h. Macet
42. CANGGIH
a. Kuno
b. Sederhana
c. Kadaluwarsa
d. Modern
43. GULUNG
a. Gerombol
b. Urai

b.
Danau
c.
Gunung
d.
Pulau
52. BUDINUR jika disusun kembali maka
akan diperoleh nama....
c.
Gunung
c. Danau
d.
Negara
d. Kota
53. KSOOREAN jika disusun kembali
maka akan diperoleh nama....
a. Ilmuan
c. Gunung
b. Presiden
d. Kota

c. Kumpul
d. Ulur

Untuk soal nomor 45 - 51 pilihlah


jawaban yang merupakan sinonim atau
bermakna sama dengan kata yang dicetak
dengan huruf kapital!
44. KARAT
a. Zat oksidasi
b. Bekas
45. CANDA
a. Kelakar
b. Goda
46. SLOGAN
a. Semboyan
b. Iklan
47. BAKU
a. Standar
b. Perkiraan
48. KULMINASI
a. Telapak
kaki
b. Pendingin

c. Berita
d. Perwakilan
c. Olok-olok
d. Tertawa
c. Reklame
d. Propaganda
c. Umum
d. Normal
c. Tempat
tertinggi
d. Sejenis
tanaman

49. AMBIVALEN
a. Singkat
c. Bercabang dua
b. Tegang
d. Berhubungan
50. PRAGMATIS
a. Pecah
c. Tokoh jahat
b. Berhubungan d. Bersifat praktis
51. RBYSAAAU jika disusun kembali
maka akan diperoleh nama....
a. Kota

KOSAKATA (55-62)
54. BAILOUT
A. Dana bantuan
B. Dana pinjaman
C. Dana talangan
D. Utang
55. PEMAKZULAN
A. Proses Pelantikan
B. Penyerahanjabatan
C. Pergantian Kekuasaan
D. Pelengseran
56. SUPREMASI
A. Bersifat komplek
B. Keunggulan tertinggi
C. Hal pengangkatan
D. Melebihi jangkauan
57. EVOKASI
A. Menggugah rasa C. menyudut
B. Perubahan
D. Pembelahan sel
58. REMUNERASI
A. Imbalan
C.Tunjangan gaji
B. Gaji
D. biaya sewa
59. STIGMA
A. Peraturan
C. tanda lahir
B. Ciri khas
D. ciri negatif
60. GRASI
A. Tempat parkir
B. Bumbu dapur
C. Pengurangan hukuman
D. Perbaikan
61. IMPEACHMENT
A. Mosi tak percaya
B. Perlindungan
C. Perlawanan
D. Perawatan
Persamaan Kata ( No 63-71)

62. BORANG
A. Resep
C. Formulir
B. Kayu
D. Tiket
63. SATIN
A. Bilik
C. Minyak
B. Sejeniskain
D. Kayu
64. LAMAN
A. Hewan kecil C. website
B. Tanah
D. domain
65. AGREGAT
A. Skor
C. hasil
B. Jumlah
D. kekuatan
66. REDUDANCY
A. Kerangkapan C. pelemahan
B. Pengurangan D. penambahan
67. HIRARKI
A. Urutan
C. kekuasaan
B. Kerajaan
D.kemundurann
68. DEPPRESIASI
A. Penghargaan C. sanjungan
B. Penyusutan
D. penghinaan
69. EXPENDITURE
A. Biaya
C. pengeluaran
B. Beban
D. perkiraan
70. BUFFER
A. Makanan ringan
B. Larutan
penyangga
C. Ramuan
D. Hewan
kaki empat
Lawan Kata (No 72-78)
71. PROGRESIF><
A. Hancur
C. menurun
B. Variasi
D. menanjak
72. SKEPTIS><
A. Ragu-ragu
C. rancangan
B. Optimis
D. Prasangka buruk
73. SPORADIS><
A. Jamur
C. kerap
B. Jarang
D. Seperti
74. OTOKRASI><
A. Birokrasi
C. korosik
B. Demokrasi
D. aristokrasi
75. PAMUNGKAS><
A. Andalan
C. awal
B. Utama
D. terakhir
76. INSINUASI><
A. Terang-terangan
C. rayuan
B. Caci maki
D. pujian

77. HAYATI><
A. Hidup
B. Mati

C. ilmu
D. Hewani

Analogi (No 79-86)


78. STAN : . = .: TEKNOKRAT
A. IPDN ; Autokrat
B. ITS;Birokrat
C. ITB ; Direktorat
D. STIS;Demokrat
79. PATTY : SPONGEBOB : KRABBY
PATTY
A. Buku : Penulis : Novel
B. Mesin : Kontraktor : Rumah
C. Material : Kulibangunan : Bangunan
D. Novel : Mahasiswa : Skripsi
80. JURNAL : BUKU BESAR:
LAPORAN KEUANGAN
A. Kalimatutama : Kalimatpenjelas :
Paragraf
B. Pembukaan : Isi : Penutup
C. Kata pengantar : Daftarisi :
DaftarPustaka
D. Kata : Paragraf : Karangan
81. PENDAPATAN : BEBAN
adalahseperti
A. Uang : Utang
B. Penghasilan : Gaji
C. Gaji : Potongan
D. Prestasi : Lelah
82. UBI : INFERIOR =
A. Sepatu : Essential
B. Pakaian : Normal
C. Celana : Mewah
D. Kopi : Normal
83. DOKTOR : DISERTASI
A. Sarjana : Tesis
B. Dosen : KaryaTulis
C. Sarjana : Skripsi
D. Makalah : Siswa
84. SMASH : BADMINTON
A. Diagram : Bahasa
B. Offside : Bowling
C. Laporan : Laboratorium
D. Kliring : Perbankan
85. BAROMETER : TEKANAN UDARA
= PLUVIOMETER :
A. Dayaisapdaun

B. Kelembabancuaca
C. Curahhujan
D. Kapasitasparu-paru
Kemampuan Penalaran Numerik
86. 2009,2,2010,2,2011,3,2012,
A. 3
C. 5
B. 4
D. 6
87. 1, ., 4, 1/8,
A. 7
C. 16
B. 1/16
D. 1/7
88. 5, 7, 12, 19, 31,
A. 33
C. 62
B. 50
D. 37
89. A, Z, C, Y, E, X,,
A. W, F C. G, V
B. F, V
D. G, W
90. Z, L, M, X, N,O,V,,
A. P,Q
C. U, T
B. P,T
D. W, Y
91. 2, 3, 5, 5,7,12,11,,
A. 13,24 C. 15, 17
B. 11, 13 D. 14, 22
92. 5,7,50,49,500,343,
A. 2401 C. 4900
B. 3500 D. 5000
93. 12, 43, 56, 87, 9,
A. 11
C. 9
B. 10
D. 8
101. 2, 3, 4, 8, 7, 13, 12, I
a. 18, 19
b. 18, 16
c. 23, 17
d. 23, 19
102. 0; 9; 9; 26; 26 ...
a. 52
b. 38
c. 51
d. 46
103. 28; 34; 22; 46; -2 I
a. 64
b. 74
c. 84
d. 94
104. 10; 26; 24; 58; 20 I
a. 122
b. 124
c. 126
d. 128
105. 1, 3, 5, 2, 9, 20, 4, 27, 80 , I, I
a. 12, 54
b. 8, 81
c. 9, 60
d. 5, 24
106. G,H,I,F,K,D,...
a. N,A
b. M,B
c. L,C
d. N,C
107. B, W, N, W, X, I
a. O
b. Z
c. W
d. Y

108. 4A,-3D, 5B, -2C,I


a. -7E
b. 8F
c. 6E
d. -5
107. Seri huruf : A A B C E H M
selanjutnya
adalah
a. M
c. P
b. N
d. U
108. Seri angka : 2 7 14 25 selanjutnya
adalah
a. 34 47
c. 38 55
b. 28 43
d. 27 34
109. Seri angka : 300, 300, 150, 50
selanjutnya
adalah
a. 25
c. 13, 3
b. 15
d. 12, 5
110. Seri huruf : H L J O L R selanjutnya
adalah
a. M T
c. N U
b. P V
d. P U
111. Seri angka : 15, 15, 14, 12, 9, 5
selanjutnya
adalah
a. 4
c. 0
b. 2
d. -2
112. A, Z, H, I, J, A, Z, K, L, M, A, Z,
selanjutnya
adalah
a. M N
c. P Q
b. N O
d. Q R
113. Seri huruf : A, C, F , J ,O selanjutnya
adalah
a. p
c. v
b. t
d. u
114. Seri angka : 3, 8, 15, 20, 27,
selanjutnya
adalah
a. 30
c. 35
b. 34
d. 32
115. Seri huruf : A, Z, E, W, I, R,
selanjutnya adalah
a. O P
c. U V
b. M N
d. L O
116. Seri angka : 1, 4, 15, 2, 5, 14, 3, 6, 13,
selanjutnya adalah
a. 4 7 12
c. 4 8 12

b. 5 8 13
d. 4 7 11
117. 1, 2, 4, 8, 16,_
A. 32, 36
B. 32, 40
C. 32, 48
D. 32, 64
118. 4, 1, 8, 2, 12,_
A. 6, 16
B. 3, 16
C. 3, 6
D. 8, 16
119. 8, 8, 11, 16, 14, 24,_
A. 24, 17
B. 32, 22
C. 24, 27
D. 17, 32
120. 3, 2, 3, 2, 3,_
A. 3, 2
B. 3, 3
C. 2, 2
D. 2, 3
121. 7, 18, 29, 40, 51,_
A. 62
B. 63
C. 61
D. 64
122. 8,1, 4, 3, 2,_
A. 3, 4
B. 2, 3
C. 5, 1
D. 2, 2
123. 3, 8, 13, 18, 23,_
A. 28, 33
B. 33, 38
C. 38, 43
D. 28, 38
124. C, F, I, L, O,_
A. Q, T
B. R, U
C. P, S
D. R, T
125. D, A, D, B, D,_
A. D, E
B. A, D
C. D, B
D. C, D
126. A, C, E, G, I,_
A. K, M
B. J, L
C. K, N
D. J, N
127. F, H, J, L, N,_
A. P, R
B. O, Q
C. E, E
D. D, E
128. E, E, A, E, E, B, E,_
A. E, C
B. C, E
C. E, E
D. D, E
129. D, E, E, F, F, G,_
A. H, I
B. G, G
C. G, H
D. G, I
130. C, D, D, E, E. F,_
A. E, F
B. F, F
C. F, G
D. G, G
131. V, Y, M, R, Y, Q, N, Y, U,
A. Y
B. J
C. O
D. K
132. 36, 6, 30, 12, 60, 18, 54, ,
A. 24, 108
B. 36, 120
C. 48, 360
D. 60, 90

133. A, A, B, C, E, H, M,
A. T
B. M
C. R
D. U
134. 1, 1/4 , 16, 1/64 ,
A. 512
B. 128
C. 256
D. 1024
135. 27, 18, 36, 0,
A. 9
B. 45
C. 72
D. 0
136. I, J, K, N, M, L, O, P, Q, T, S, R, ,

A. U, V
B. Q, P
C. W, V
D. V, W
137. 0, 6, 6, 20, 20,
A. 34
B. 44
C. 76
D. 66
138. 15, 23, 31, 40, 49, 59,
A. 66
B. 67
C. 68
D. 69
139. 46, 80, 126, 206, 3XX
A. 32
C. 42
B. 50
D. 63
140. 1,1,2,3,5,8,13,
A. 21, 34
C. 21, 33
B. 21, 32
D .21, 35
141. -1, 1/3, -9, 1/27,
A. 63
C. -63
B. 83
D. -81
142. 4,3,8,9,16,27,
A. 32
C. 42
B. 50
D. 63
143. 2,3,4,5,7,8,9,11,.
A. 6
C. 10
B. 14
D. 16
144. 11,13,15,10,19,
A. 7
C.13
B. 12
D.23
145. B,A,C,B,D,C,E,
A. A
C.B
B. C
D.D
146. A,B,D,C,E,F,H,,.
A. I,J
C. G,I
B. J,I
D. G,J
147. 121 77 118 74 124 80 115 71 127

A. 78 124 80 C. 92 138 105


B. 83 112 95 D. 95 100 105
148. 0 3 8 15 24
A. 33
C. 37
B. 35
D. 39

149. 3, 4, 6, 9, 9, 16, 12, X, Y,


A. 25; 15
C. 40; 10
B. 18; 20
D. 35; 5

150. 1...1...2...6...24...120...Angka
selanjutnya:
A. 240
C. 480
B. 360
D. 720