You are on page 1of 3

Conditionals

1) Zero Conditional
If+Present Simple+Present Simple
albo
Present Simple+If+Present Simple
Opisuje prawdy oglne, np.:
Gdy podgrzejesz wod do 100 stopni to ona si gotuje
If you heat water to 100 degrees, it boils.

2) First Conditional
If+Present Simple+Will+Bezokolicznik
albo
Will+Bezokolicznik+If+Present Simple
Mwi o rzeczach w teraniejszoci, realnych, z duym prawdopodobiestwem spenienia, np.:
Jeli bdziesz si dobrze zachowywa to dostaniesz ciastko
If you behave well, you will get a cookie

3) Second Conditional
If+Past Simple+Would+Bezokolicznik
albo
Would+Bezokolicznik+If+Past Simple
Jest to gdybanie, opisuje sytuacje nierealne lub bardzo mao prawdopodobne, np.:
Gdybym wygra na loterii to kupibym posiado
If I won in a lottery, I would buy a mansion
Inny bardzo znany przykad zastosowania:
Na Twoim miejscu nie kupowabym nowego samochodu
If I were you, I wouldn't buy a new car

4) Third Conditional
If+Past Perfect+Would have+III forma
albo
Would have+III forma+If+Past Perfect
Musztarda po obiedzie, warunek ktrego ju nie moemy speni bo to co si stao, np.:
Gdybym poszed wczenie spa, to zdybym na pocig
If I had gone to bed early, I would have caught the train

5) Mixed Conditional no.1


If+Past Perfect+Would+Bezokolicznik
albo
Would+Bezokolicznik+If+Past Perfect
Jeli sytuacja z przeszoci ma wpyw na teraniejszo, np.:
Gdyby odwiedzili nas dwa tygodnie temu, mogliby pj na kurs w tym tygodniu
If they had visited us two weeks ago, they could attend the course this week.

6) Mixed Conditional no.2


If+Past Simple+Would have+III forma
albo
Would have+III forma+If+Past Simple
Jeli sytuacja z teraniejszoi moga mie wpym na przeszo, np.:
Gdybym by szybszy to wygrabym wycig
If I were faster, I would have won the race