You are on page 1of 3

TAKWIM PELAKSANAAN

PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN


(PBPPP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2016
TARIKH

TUGASAN
Arahan Pelaksanaan PBPPP

22 Disember
2015

1. Surat Arahan Pelaksanaan PBPPP YBhg Tan Sri KSU KPM


2. Surat Pelaksanaan PBPPP 2016
Pengurusan Awal Pelaksanaan PBPPP 2016

Januari Mac
2016

1. Menubuhkan Jawatankuasa PBPPP peringkat organisasi


2. Memastikan maklumat Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
(PPP) dikemas kini
3. Merancang penetapan Pegawai Penilai (PP)
4. Mengemas kini Fail Pengurusan PBPPP
Bengkel Training of Trainers (ToT) Jurulatih Kebangsaan (JK)

29 31 Mac
2016

Penyampaian taklimat dan latihan pelaksanaan PBPPP kepada:


1. JPN
i. Sabah dan Sarawak 4 orang
ii. Negeri-negeri lain 2 orang
2. Bahagian di KPM
i. Bahagian Operasi Sekolah (BPTV, BPI, BPSBPSK dan
BPKhas) 1 orang
ii. Bahagian ada Cawangan 2 orang
Bengkel Training of Trainers (ToT) kepada Jurulatih Utama (JU)
Organisasi (JPN, PPD dan Bahagian Operasi Sekolah)

11 22 April
2016

Penyampaian taklimat dan latihan pelaksanaan PBPPP kepada 2


orang wakil:
1. Zon Utara Pulau Pinang, Kedah dan Perlis
2. Zon Tengah 1 Bahagian Operasi Sekolah, WP Kuala Lumpur,
WP Putrajaya dan Pahang
3. Zon Tengah 2 Selangor dan Perak
4. Zon Selatan Johor, Melaka dan Negeri Sembilan

TARIKH

TUGASAN
5. Zon Timur Terengganu dan Kelantan
6. Zon Sarawak Sarawak
7. Zon Sabah Sabah dan WP Labuan
(Pelaksanaan ToT merangkumi pelaksanaan PBPPP di peringkat
JPN/ Bahagian (Operasi Sekolah), PPD dan sekolah)
Bengkel Training of Trainers (ToT) Jurulatih Utama (JU)
Organisasi KPM

05 April 05
Mei 2016

Penyampaian taklimat dan latihan pelaksanaan PBPPP kepada 2


orang wakil Bahagian di KPM dan Institusi Pendidikan:
1. Program ToT 1 IPGM dan IPGK di Semenanjung
2. Program ToT 2 BTP, BTPN dan JNJK (Pusat dan Negeri) di
Semenanjung
3. Program ToT 3 Bahagian-bahagian di KPM, BPG, ELTC, IAB
Induk, IAB Cawangan di Semenanjung, Bahagian Matrikulasi
dan Kolej Matrikulasi di Semenanjung
4. Program ToT 4 IPGK, Kolej Matrikulasi, BTPN, JNJK Negeri
dan IAB Cawangan di Sabah, Sarawak dan WP Labuan
Program ToT/ Taklimat PBPPP

24 April 13
Mei 2016

1. Program ToT oleh JPN dan PPD kepada Kepimpinan Sekolah


2. Taklimat pada peringkat Organisasi di JPN dan PPD
*Pemantauan taklimat akan dijalankan oleh BPPK/JPN/PPD/
Bahagian-bahagian yang berkenaan dan JK
Taklimat PBPPP

08 20 Mei
2016

Taklimat Kepimpinan Sekolah kepada guru sekolah


*Pemantauan taklimat akan dijalankan oleh BPPK/JPN/PPD/
Bahagian-bahagian yang berkenaan dan Panel Pemantau (JK dan JU)
Taklimat PBPPP

03 13 Mei
2016

Taklimat oleh JU Bahagian/ Cawangan/ Kampus kepada semua


pegawai di organisasi
2

TARIKH

TUGASAN
*Pemantauan taklimat akan dijalankan oleh BPPK/ Bahagianbahagian yang berkenaan dan Panel Pemantau (JK dan JU)
Pengurusan Pelaksanaan PBPPP 2016 Melalui Sistem e-Prestasi

21 April 20
Mei 2016

1. Pelantikan Jawatankuasa PBPPP Peringkat Organisasi


2. Penetapan Pegawai Penilai

01 30 Jun
2016

Tempoh memasukkan skor penilaian pertama dalam sistem e-Prestasi

01 Jun 31
Disember 2016

*Pemantauan pelaksanaan penilaian PBPPP oleh BPPK/JPN/PPD/


Bahagian-bahagian yang berkenaan dan Panel Pemantau (JK dan JU)

01 31 Julai
2016

Semakan dan melaksanakan pertukaran pegawai melalui sistem ePrestasi:


1. Pertukaran tempat bertugas
2. Pertukaran jawatan (kenaikan pangkat)
3. Pertukaran gred semasa

1 Ogos 10
Disember 2016

Tempoh memasukkan skor penilaian kedua dalam sistem e-Prestasi


Penyelarasan Markah

19 - 31
Disember 2016

1. Markah PYD yang tidak tekal akan dipaparkan dalam e-Prestasi


2. Mesyuarat Jawatankuasa PBPPP Peringkat
Bahagian/JPN/PPD/Sekolah berkaitan penyelarasan markah
penilaian yang tidak tekal.
*Pemantauan oleh BPPK/JNJK/JPN/PPD/ Bahagian-bahagian yang
berkenaan dan Panel Pemantau berkaitan penyelarasan markah
penilaian yang tidak tekal sebelum tarikh akhir pada 31 Disember
2016.

15 Januari 31
Mei 2017

*Penilaian guru baharu

*tertakluk kepada pindaan