You are on page 1of 7

24

Gizem, akam ge saatte i k ak otoparktaki otomobiline doru yrrken antasn


birinin tutmaya altn fark etti. Tam yumruu indirecekti ki karsnda Krat grd.
Ne yapyorsun burada ve antamdan ne istiyorsun.
Laptop ve pek ok nemli dosya yannda olduu iin byk bir antayla gelmiti o gn.
Sadece bunu deyip, omuzundan antay syrd gibi kendi omzuna att gen adam.
Sen mi tayacaksn.
Evet. Benimki yanmda deil eksikliini gideriyorum Gizem
----
Gen kadn anlamam bir ifade ile yzne bakyordu.
Senin savunma sanatn renmen lazm. Kendini ve antan korumak iin.
Hmm imdi anlald. Peki, ne neriyorsunuz?
Aikido
Aikido mu?
Uyum, ruh, dnce, akl birleimi, evrensel enerjini, karakterini gelitirmenin yolu ve tabii
ki savunma sanat, benim siyah kemerim var. ren birlikte alrz.
Aslnda hi fena fikir deil. Beni dnsene irkete azm yzm darmadan gelmiim. A
ltfen savunma sanat reniyorum.
yi bir aratr. Eminim ok houna gidecek ve iine yarayacak. Benden bu kadar benim
irkete dnmem gerekiyor.
imdi sadece benim iin mi geldin.
Gen adam sadece glmsemiti.
Eve varr varmaz hemen aikido ile ilgili aratrmalarn yapmaya balamt Gizem. En iyisi
hangisi ise ona gidecekti.
Ve sonunda bulmutu.

Noter tasdiki ile onaylanmtr. Telif hakk Glsm Nur Yaramanoluna ait olup yazl izni olmadan
basm yaplamaz, ksmen ya da tamamen kopyalanamaz ve kullanlamaz.
Tm haklar sakldr. zinsiz oaltlamaz ve satlamaz. lk yazma tarihi Mart 2008
Glsm Nur Yaramanolu

24

Ertesi gn hafta sonuna uyand iin ve sadece akam semineri olduu iin sabah
deerlendirmeye karar verdi. Evdeki ilerini bitirdikten sonra arabasna atlayp navigasyona
kendini brakt. O saa sap deyince saa dnyor dz git deyince talimata uyuyordu. inde
byk bir heyecan vard. Gerekten bir sre sonra zerinde kocaman ZENDOKAN yazan yere
ulamt. Buras deniz kenarnda bir kulpt.
eriye girdiinde nce ksa bir koridorla karlat. Biraz ilerledikten sonra byk bir alana
gelmiti. Daire eklindeydi ve kenarlarda kapal kaplar vard. Duvarda ise aikido ustalarnn
byk boy fotoraflar vard.
Sanki hi kimse yokmu gibi sakin ve sessiz bir ortamd.
Gen kadn;
ok erken deil ama kimse yok galiba diye mrldanrken;
nce bir ses, sessizlii bozmutu. Sarn, minyon ileri yalarda bir hanm gen kadna elini
uzatmt.
Merhaba ben Saadet, ho geldiniz nasl yardmc olabilirim
Merhaba ben Gizem, aikido renmek istiyorum.
Anlyorum, nce isterseniz misafir olarak katln bir fikir edinin tabii daha nce deneyiminiz
yoksa
Deneyimim yok ama renmeye kararlym.
Kararl olmanz gzel, siz biraz oturun.
Dedikten sonra ieriye doru seslendi.
Seyhan kzm, Gizem hanma 8 numaral poeti ve formlar getir, iki de ay ltfen dedikten
sonra;
36 beden size uyar bu arada ay ieriz deil mi?
Elbette
Bir sre sonra kendisini tamakta zorlanan ksa boylu bir kz olan Seyhan elinde aylar ve
poetlerle ieri girmiti.
Bu srada Gizem de teekkr ettikten sonra Saadet hanmn gsterdii keye kurulmu
heyecan ile onun anlattklarn dinlemeye balamt. Giyim artlarn, aikido kurallarn, yelik
Noter tasdiki ile onaylanmtr. Telif hakk Glsm Nur Yaramanoluna ait olup yazl izni olmadan
basm yaplamaz, ksmen ya da tamamen kopyalanamaz ve kullanlamaz.
Tm haklar sakldr. zinsiz oaltlamaz ve satlamaz. lk yazma tarihi Mart 2008
Glsm Nur Yaramanolu

24

sistemi ve deme koullarn anlatan Saadet Hanm, sonra elindeki poeti ile gen kadn
soyunma odasna ynlendirmiti.
Gen kadn ieride kiinin sohbet ettiini grmt. Hepsine selam vererek bo bir kabin
seti. Bu arada gz ortlu birine taklm cildinin przszlne hayran olmutu.
Eh yllardr bu sporu yapyorlar. Normal tabii diyerek kendini avutup giyinmeye balamt.
ktnda gi ad verilen beyaz kyafetlere brnmt bile.
Merhaba ben Mehtap, yenisin galiba
Karsnda uzun boylu, sarn, mavi gzl kendisinden yaa daha byk grnen biri
duruyordu.
ok mu anlalyor. Ben de Gizem
Gizemcim, sana byle hitap edebilirim deil mi?
Eer istiyorsan benim iin sorun deil
Gzel ncelikle kemeri yle balamayz. Aikidoda kemer balama teknii farkldr.
Gstermemi ister misin?
Olur
Mehtap tek tek aamalar anlatarak Gizemin kemerini balamt.
Gizem minnettar Mehtapa bakt. Mehtap glmseyerek;
Artk dojo iin hazrsn orada grrz
Merakla dojo yazan byk salona ilerleyen Gizem bir ara ayandaki parmak aras terlikleri de
kapda brakacan dnp utanmt.
Bu terlikler biraz kapatyordu ayaklarm imdi krmz ojelerim iyice baracak.
Kafasn kaldrdnda dojonun stnde yazan yaz ilgisini ekmiti.
Yan, snfn ve mesleini darda brak.
eride kendisi gibi beyaz giyenler dnda kahve ve siyah renklerde giyinen ve kemerleri farkl
renklerde olan kadn erkek kark bir topluluk vard.
Deiik bir oturma ekilleri vard. Kdemliler nde oturmutu.
Noter tasdiki ile onaylanmtr. Telif hakk Glsm Nur Yaramanoluna ait olup yazl izni olmadan
basm yaplamaz, ksmen ya da tamamen kopyalanamaz ve kullanlamaz.
Tm haklar sakldr. zinsiz oaltlamaz ve satlamaz. lk yazma tarihi Mart 2008
Glsm Nur Yaramanolu

24

Burada da protokol var demek ki


Bir sre sonra sensei dedikleri kii ieri girdiinde, hep beraber Japonca bir cmleyi yksek
sesle syleyerek geleni selamlamlard.
Ardndan siyah kemeri ve tm hameti ile gzel bir kadn ieri girmi ve geerken gen kadna
gz krmt. Gizem Mehtap karsnda grnce armt.
Selamlama seremonisi bittikten sonra sempai olan Mehtap yeni gelenlerle bir daire
oluturmu snma hareketlerini yaptrmaya balamt.
nceleri kolay gibi grnen hareketler sonralar zorlamaya balasa da Gizem hepsini doru
ekilde yapmay baarmt.
Ben, olduka esnekmiim haberim yokmu diyerek kendini kutluyordu gen kadn iinden.
Bir sre sonra da sensei gelmiti. Gizem hareketleri Mehtap ile yaparak nasl yaplacan ve
Japonca adlarn da renmiti.
kier gurup oluturulmu teknikler gsterilmi ve dnml olarak teknik yaplana uke
teknik yapana Turi isimleri verilmiti.
Aralarda Mehtap ve sensei ayr ayr gezerek hatalar dzeltmeye balamlard.
Gizem zor ama kendisini mutlu eden bu sanat sevmiti.
Her zaman nemli olduu gibi burada da denge ok nemliydi elbette.
Her ne kadar herkes birbirini selamladktan sonra konumak yasak olsa da arada bir Mehtap
gen kadna ipular veriyordu.
Kendi dengeni korurken karndakinin dengesini bozuyorsun, onun ktln kryor belki
de iindeki iyilii ortaya karmaya alyorsun
Ara verildiinde kafede toplanmlard. Gen kadn Mehtap soru yamuruna tutmutu.
Teknikle dmek neden
Karndakinin atan kendi lehine evirmek veya kendini savunmak iin dengeli dmek ok
nemli yoksa bir yerini krarsn.
Peki bu sizin ayrca giydiiniz eyin ad ve nemi nedir.
Buna Hakama deriz. Bunda yedi tane pli vardr. Bunlarn anlam;
Noter tasdiki ile onaylanmtr. Telif hakk Glsm Nur Yaramanoluna ait olup yazl izni olmadan
basm yaplamaz, ksmen ya da tamamen kopyalanamaz ve kullanlamaz.
Tm haklar sakldr. zinsiz oaltlamaz ve satlamaz. lk yazma tarihi Mart 2008
Glsm Nur Yaramanolu

24

Yuki-cesaret
Jin-merhamet
Gi-adalet
Rei-nezaket
Hakato-drstlk
Chugi-sadakat
Meiyo-onur
Hakamann katlanmas da bir seromonidir ve saygy ifade eder. Bir sensein verdii hakamay
katlamak da bir onurdur. nk hoca her rencisine bu hakk vermez, hakama da vermez.
Eer renci bunu hak ettiyse onun yeri bambakadr. lk giydiim hakama senseiindi. Bana
bu onuru vermiti sonra da ben baarl olup stmdeki hakamay giymeye hak kazandm.
Dars bana
Teekkr ederim
Hadi bakalm ikinci blme geiyoruz.
Gizem hareketleri renirken beyaz gi iinde kendini ok rahat hissediyordu. Ekip ile ok ksa
zamanda kaynamt. Ayrca Mehtap sayesinde ustalarla da konuma frsat olmutu.
En son ellerine birer bez verilmiti ve btn ekip dojoyu sistematik bir ekilde kendilerine
belirlenen alanlardan kmadan temizlemilerdi. Burada herkes eitti ve birbirlerinin
alanlarna sayg gstererek ayn ii yapyorlard. Bu da dojonun kapsndaki yazy aklyordu.
Gizem seromoniyi tamamlayp dojodan kmt ki sensei;
Sen yarn gelmeyeceksin deil mi diye artc bir soru yneltmiti ona.
Bunlar akl da m okuyor nedir.
Bana biraz zor geldi zellikle son hareketler
Yarn da gel, kendine bir ans ver, sakn vazgeme
Mehtapta senseiyi onaylarcasna iten bir tebessmle Gizeme bakmt.
kisinin bu kararl baklar karsnda ne yapabilirdi gen kadn.
e girerken size hobilerinizi sormalarnn nedeni udur, bu karmdaki aday kendisi iin ne
yapm, kendisine nasl bir yatrm yapm. Kendisine yatrm yapmayan insan benim
irketimde nasl farkndalk yaratabilir ki.
Noter tasdiki ile onaylanmtr. Telif hakk Glsm Nur Yaramanoluna ait olup yazl izni olmadan
basm yaplamaz, ksmen ya da tamamen kopyalanamaz ve kullanlamaz.
Tm haklar sakldr. zinsiz oaltlamaz ve satlamaz. lk yazma tarihi Mart 2008
Glsm Nur Yaramanolu

24

Gizem soyunma odasna gidip du alp stn giyindiinde ne kadar yorgun olsa da bir o
kadar da enerjik hissediyordu kendini ve ruhu yorgun bedenini terk etmek iin can atyordu
sanki.
Dur bir dakika, daha lmeye niyetim yok, bu ne acele diye seslenmiti ruhuna
glmseyerek.
Akam verdii seminerlerde kendini yorgun hissedeceini dnrken mutlu, huzurlu ve din
hissetmesi kendisine iyi bir motivasyon olmutu.
Ancak seminerler sonras artk pilinin bittiini fark etmi, eve geldiinde yorgunluktan dp
yatmt. Sabah kalkar kalkmaz internette aikido ile ilgili ne kadar bilgi varsa okumaya balad.
Srekli senseinin szleri kulaklarnda nlyordu.
Sakn vazgeme
Ekranda izlediklerini ve duyduklarn kendi kendine tekrarlamaya balamt
Ai-Uyum
Ki-ruh-enerji-yaam gc
Do-Yol
Yaam gcyle uyumlu, doru zamanda doru stratejiyi kullanma
Zamanlama nemli
Farkndalk, duruma uyum salayp ona uygun reaksiyon verme yetisi tuhaf bir ruhu var bu
dv sanatnn, sanki dv sanat deil gibi
Cennet ve toprak enerjisi
Nerde sevgi varsa orada uyum vardr, Uyum mutluluk nee getirir. Bu en muhteem isel
yolculuktur.
Hmm, bakalm daha neler yazlm. Budonun yedi erdemi
Bunlar jin-yardmseverlik, gi-eref, ri-nezaket, chi- bilgelik, shin-itenlik, chu-sadakat, kohinan, aikido Japonyann Bushido ruhundan domutur. Bizler almalarmzda bu yedi
geleneksel erdemi korumaya aba sarf ederiz.
Bu da ilgin;
Tek bir varln paralaryz. Karmzdaki bizim yanl yapan paramz, biz onu yok edersek bir
paramz da yok ederiz.

Noter tasdiki ile onaylanmtr. Telif hakk Glsm Nur Yaramanoluna ait olup yazl izni olmadan
basm yaplamaz, ksmen ya da tamamen kopyalanamaz ve kullanlamaz.
Tm haklar sakldr. zinsiz oaltlamaz ve satlamaz. lk yazma tarihi Mart 2008
Glsm Nur Yaramanolu

24

Gizem rendike daha byk bir heyecanla ve sayg duyarak gitmeye balamt dojoya. Gn
getike bedeni de ruhuna ayak uydurmaya balamt. Kendini inanlmaz mutlu
hissediyordu.
Bir gn dojodan kp evine gelmiti, evde du aldktan sonra mutfaa gidip bir eyler
attrmak iin buzdolabn amt ki telefonu ald.
Merhaba
Bu Kratn sesiydi. Gizem heyecanla;
Domo arigato gozaimaita. Sonuta ilk senseim sensin. lk Japonca teekkr sen
hakettin.
Krat glmseyerek;
Bir ey deil. nanrsan yaparsn
Gizem ok mutluydu;
Biliyorum. Bu arada Dojo sadece bir salon deilmi. Kendimizle, korkularmzla,
endielerimizle alkanlklarmzla dorudan balantya getiimiz kk bir evrenmi. Bizi
snrlayan engellerle savatmz bir arena imi. Burada karmza kan bizim hasmlarmz
deil, kendimizi anlamamza yardmc olan dostlarmzm. Bizim yanlla srklenmi
yanlarmzm.
Krat, Gizemin nerdeyse nefes almadan ard ardna sralad cmleler arasnda hi frsatn
bulup konuamayacan fark etmi ve tamamen sevdii kadn dinlemeye kendini adamt.
Gen kadn tam yeni bir cmleye daha balamak iin derin nefes aldnda ise bu durumu
frsat bilip konumaya balamt.
Sen gerekten benim kadar sevmisin bu dv sanatn, stelik bu heyecanla gidersen
kahverengi ve hatta benim gibi siyah kemer sahibi bile olabilirsin. Yeter ki iindeki tutkuyu
kaybetme ve yapacana inanmaya devam et

Noter tasdiki ile onaylanmtr. Telif hakk Glsm Nur Yaramanoluna ait olup yazl izni olmadan
basm yaplamaz, ksmen ya da tamamen kopyalanamaz ve kullanlamaz.
Tm haklar sakldr. zinsiz oaltlamaz ve satlamaz. lk yazma tarihi Mart 2008
Glsm Nur Yaramanolu