You are on page 1of 2

SK(P) METHODIST, KUANTAN

SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
PELAPORAN AKTIVITI
2015

BIL

PERKARA

MAKLUMAT

1

Tajuk program / Aktiviti

Program Kecemerlangan UPSR Fasa 1:
Sains

2

Objektif Program / Aktiviti

Memberi pendedahan kepada murid-murid
tentang teknik-teknik menjawab soalan
berasaskan Kemahiran Proses Sains.

3

Tarikh program / Aktiviti

17 MAC 2015

4

Tempat Program / Aktiviti

5

Penyertaan:

i.

Dewan Tun Teja

i. Bilangan pegawai terlibat

1 orang

ii.Bilangan guru terlibat

10 orang

iii.Bilangan pelajar terlibat

131 orang

iv.Bilangan SBP terlibat

-

v.Bilangan Sekolah Kluster
Terlibat

-

6

Penceramah :

En. Noradzan Eskandar

7

Impak Program / Aktiviti
i.Kekuatan

ii.Kelemahan

iii.Penambahbaikan

Teknik penyampaian yang menarik minat murid
serta modul dan bahan yang dibekalkan
berkesan.

Murid-murid cepat hilang tumpuan serta
kebolehan yang berbeza terutama kumpulan
potensi.
Adakan bengkel atau aktiviti kumpulan supaya
penglibatan murid lebih efektif.

8

Rumusan Program / Aktiviti

Program yang baik dan perlu diteruskan pada
masa hadapan.

9

Gambar-gambar program

Seperti lampiran

………………………………. Nama: Jawatan: Tarikh : .Disahkan oleh.