You are on page 1of 29

SEKOLAH KEBANGSAAN TENA

SEGAMAT, JOHOR

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PEND


NAMA GURU MATA PELAJARAN : SAIYETE BIN KAMDANI

BIL

NAMA MURID

1 DIVYA A/P NAGARAJAN


2 M DHINESH A/L MARATHAMU
3 NAGADEWAN A/L ANBANAND
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

NO K/P

JANTINA

050421-01-0904
050808-05-0277
050309-06-0649

P
L
L

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1

EKOLAH KEBANGSAAN TENANG STESEN


SEGAMAT, JOHOR

AN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORALTAHUN 5

YETE BIN KAMDANI


Kepercayaan Kepada
Tuhan

Kelas :
Baik hati

Bertanggung jawab

Berterima
Kasih

Menghargai
Memberi
Menghormati Agama dan
Melibatkan Diri Dalam Anggota
Bantuan kepada
Kepercayaan Masyarakat
Aktiviti Masyarakat
Masyarakat
Masyarakat
Setempat
setempat
Setempat yang
setempat
Berjasa

6
5
5

5
5
5

6
6

6
5
5

Hemah Tinggi

Hormat

Mengamalkan Sikap
Bersopan dalam
Majlis dan Upacara
Masyarakat
Setempat

Menghormati
Pemimpin dalam
Masyarakat
Setempat

6
5
5

5
5
5

10

5 ARIF
Kasih Sayang

Keadilan

Keberanian

Kejujuran

Kerajinan

Menyayangi
Masyarakat
Setempat

Bersikap Adil dalam


Masyarakat
Setempat

Berani Mempertahankan
Nama Baik Masyarakat
Setempat

Mengamalkan Sikap
Jujur Dalam
Masyarakat
Setempat

Menunjukkan Sikap
Rajin Dalam
Masyarakat Setempat

5
5
5

11

12

13

14

15

Kerjasama

Kesederhanaan

Toleransi

Melibatkan Diri
dalam Pelbagai
Aktiviti Masyarakat

Mengamalkan Sikap
Sederhana dalam Hidup
Bermasyarakat

Mengamalkan
Toleransi dalam
Masyarakat
Setempat

16

17

18

DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN MURID

TAHAP
PENGUASAAN

1
2

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2

4
5

TAHAP
PENGUASAAN

1
2

3
4
5

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3

5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

RNYATAAN TAHAP PENGUASAAN MURID

SK 1:MENGHORMATI AGAMA DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT SETEMPAT


TAFSIRAN

Murid menyatakan cara menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat


Murid menerangkan kebaikan menghormati agama dan kepercayaan masyarakat
setempat
Murid menunjukkan cara menghormati amalan agama dan kepercayaan masyarakat
setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan
Murid menunjukkankan cara menghormati amalan agama dan kepercayaan
masyarakat setempat dalam pelbagai situasi
Murid mengamalkan sikap menghormati amalan agama dan kepercayaan setempat
dalam kehidupan seharian
Murid mengamalkan sikap menghormati amalan agama dan kepercayaan setempat
dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi

SK 2:MEMBERI BANTUAN KEPADA MASYARAKAT SETEMPAT


TAFSIRAN

Murid menyatakan cara memberi bantuan kepada masyarakat setempat


Murid menceritakan kepentingan memberi bantuan kepada masyarakat setempat
Murid menunjuk cara memberi bantuan kepada masyarakat setempat dalam sesuatu
situasi dengan bimbingan
Murid menunjukkan cara memberi bantuan kepada masyarakat setempat dalam
pelbagai situasi
Murid mengamalkan sikap membantu masyarakat setempat dalam kehidupan
seharian
Murid mengamalkan sikap membantu masyarakat setempat dalam kehidupan
seharian dan boleh dicontohi

SK 3:MELIBATKAN DIRI DALAM AKTIVITI MASYARAKAT SETEMPAT

TAFSIRAN

Murid menyatakan cara melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat


Murid menerangkan kepentingan melibatkan aidi dalam aktiviti masyarakat setempat
Murid menunjukkan cara melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat dalam
sesuatu situasi dengan bimbingan.
Murid menunjukkan cara melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat dalam
pelbagai situasi
Murid menyertai aktiviti yang berfaedah secara sukarela dalam masyarakat setempat dalam
kehidupan seharian
Murid menyertai aktiviti yang berfaedah secara sukarela dalam masyarakat setempat dalam
kehidupan seharian dan boleh dicontohi

SK 4:MENGHARGAI ANGGOTA MASYARAKAT SETEMPAT YANG BERJASA


TAFSIRAN

Murid menyenaraikan cara menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa


Murid memerihalkan kepentingan menghargai sumbangan anggota masyarakat
setempat yang berjasa
Murid menunjukkan cara menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa
dalam sesuatu situasi dengan bimbingan
Murid menunjukkan cara menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa
dalam pelbagai situasi
Murid mengamalkan sikap menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa
dalam kehidupan seharian
Murid mengamalkan sikap menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa
dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi

SK 5:MENGAMALKAN SIKAP BERSOPAN DALAM MAJLIS DAN UPACARA


MASYARAKAT SETEMPAT
TAFSIRAN

Murid menyatakan cara bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat
setempat
Murid menerangkan kepentingan bersikap sopan dalam majlis dan upacara
masyarakat setempat

Murid menunjuk cara bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat
dalam sesuatu situasi dengan bimbingan
Murid menunjukkan cara bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat
setempat dalam pelbagai situasi
Murid mengamalkan sikap bersopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat
dalam kehidupan seharian
Murid mengamalkan sikap bersopan dalam majlis dan upacara masyarakat
setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi

SK 6:MENGHORMATI PEMIMPIN DALAM MASYARAKAT SETEMPAT


TAFSIRAN

Murid menyatakan cara menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat


Murid menerangkan kepentingan menghormati pemimpin dalam masyarakat
setempat
Murid menunjuk cara menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat dalam
sesuatu situasi dengan bimbingan
Murid menunjukkan cara menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat dalam
pelbagai situasi
Murid mengamalkan sikap menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat
dalam kehidupan seharian.
Murid mengamalkan sikap menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat
dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi

SK 7:MENYAYANGI MASYARAKAT SETEMPAT


TAFSIRAN

Murid menyatakan cara menyayangi masyarakat setempat


Murid menerangkan kepentingan menyayangi masyarakat setempat
Murid menunjuk cara sikap menyayangi masyarakat setempat dalam sesuatu situasi
dengan bimbingan
Murid menunjukkan cara menyayangi masyarakat setempat dalam pelbagai situasi
Murid mengamalkan sikap menyayangi masyarakat setempat dalam kehidupan
seharian

Murid mengamalkan sikap menyayangi masyarakat setempat dalam kehidupan


seharian dan boleh dicontohi

SK 8:BERSIKAP ADIL DALAM MASYARAKAT SETEMPAT


TAFSIRAN

Murid menyatakan cara bersikap adil dalam masyarakat setempat


Murid menceritakan kepentingan bersikap adil dalam masyarakat setempat
Murid menunjukkan cara bersikap adil dalam masyarakat setempat dalam sesuatu
situasi dengan bimbingan.
Murid menunjukkan cara bersikap adil dalam masyarkat setempat dalam pelbagai
situasi
Murid mengamalkan sikap adil dalam masyarkat setempat dalam kehidupan seharian
Murid mengamalkan sikap adil dalam masyarkat setempat dalam kehidupan seharian
dan boleh dicontohi

SK 9:BERANI MEMPERTAHANKAN NAMA BAIK MASYARAKAT SETEMPAT


TAFSIRAN

Murid menyatakan cara berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat


Murid menyenaraikan kepentingan mempertahankan nama baik masyarakat
setempat
Murid menunjukkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat
dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.
Murid menunjukkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat
dalam pelbagai situasi secara beradab
Murid mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat
dalam kehidupan seharian secara beradab.
Murid mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat
dalam kehidupan seharian secara beradab dan boleh dicontohi

SK 10:MENGAMALKAN SIKAP JUJUR DALAM MASYARAKAT SETEMPAT

TAFSIRAN

Murid menyatakan sikap jujur dalam masyarakat setempat


Murid menjelaskan kepentingan bersikap jujur dalam masyarakat setempat
Murid menunjukkan cara bersikap jujur dalam masyarakat setempat dengan
bimbingan
Murid menunjukkan cara bersikap jujur dalam masyarakat setempat dalam pelbagai
situasi
Murid mengamalkan sikap jujur dalam masyarakat setempat dalam kehidupan
seharian
Murid mengamalkan sikap jujur dalam masyarakat setempat dalam kehidupan
seharian dan boleh dicontohi
SK 11:MENUNJUKKAN SIKAP RAJIN DALAM
SETEMPAT

MASYARAKAT

TAFSIRAN

Murid menggambarkan cara bersikap rajin dalam masyarakat setempat


Murid menceritakan kepentingan bersikap rajin dalam masyarakat setempat
Murid menunjukkan cara bersikap rajin dalam masyarakat setempat dalam sesuatu
situasi dengan bimbingan.
Murid menunjukkan cara bersikap rajin dalam masyarakat setempat dalam pelbagai
situasi
Murid mengamalkan sikap rajin dalam masyarakat setempat dalam kehidupan
seharian
Murid mengamalkan sikap rajin dalam masyarakat setempat dalam kehidupan dan
boleh dicontohi

SK 12:MELIBATKAN DIRI DALAM PELBAGAI AKTIVITI KEMASYARAKATAN


TAFSIRAN

Murid menyatakan aktiviti yang dilakukan bersama-sama masyarakat setempat


Murid menerangkan kesan melaksanakan aktiviti bekerjasama dengan masyarakat
setempat
Murid menunjukkan cara melakukan aktivitisecara bekerjasama dengan masyarakat
setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan
Murid menunjukkan cara melakukan aktiviti bersama-sama dengan masyarakat
setempat dalam pelbagai situasi

Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan masyarakat setempat dalam


kehidupan seharian
Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan masyarakat setempat dalam aktiviti
kemasyarakatan dan boleh dicontohi
SK 13:MENUNJUKKAN SIKAP SEDERHANA DALAM
BERMASYARAKAT

HIDUP

TAFSIRAN

Murid menyatakan cara bersikap sederhana dalam hidup bermasyarakat


Murid menceritakan kepentingan bersikap sederhana dalam hidup bermasyarakat
Murid menunjukkan cara bersikap sederhana dalam hidup bermasyarakat dalam
sesuatu situasi dengan bimbingan
Murid menunjukkan cara bersikap sederhana dalam hidup bermasyarakat dalam
pelbagai situasi
Murid mengamalkan sikap sederhana dalam hidup bermasyarakat dalam kehidupan
seharian
Murid mengamalkan sikap sederhana dalam hidup bermasyarakat dalam kehidupan
seharian dan boleh dicontohi
SK 14:MENGAMALKAN TOLERANSI DALAM
SETEMPAT

MASYARAKAT

TAFSIRAN

Murid menyatakan cara bertoleransi dalam masyarakat setempat


Murid menceritakan kebaikan bertoleransi dalam masyarakat setempat
Murid menunjukkan cara bertoleransi dalam masyarakat setempat dalam sesuatu
situasi dengan bimbingan
Murid menunjukkan cara bertoleransi dalam masyarakat setempat dalam pelbagai
situasi
Murid mengamalkan sikap toleransi sesama dalam masyarakat setempat dalam
kehidupan seharian
Murid mengamalkan sikap toleransi dalam masyarakat setempat dalam kehidupan
seharian dan boleh dicontohi

SEKOLAH KEBANGSAAN TENANG STESEN


SEGAMAT, JOHOR
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORALTAHUN 5

Nama Murid
No. Kad Pengenalan
Jantina
Kelas
Nama Guru P. Moral
Tarikh Pelaporan

:
:
:
:
:
:

NAGADEWAN A/L ANBANANDAN


050309-06-0649
Lelaki
5 ARIF
SAIYETE BIN KAMDANI

Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:


NILAI

STANDARD KANDUNGAN

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

Menghormati Agama dan Kepercayaan Masyarakat Setempat

Murid mengamalkan sikap menghormati amalan agama dan kepercayaan setempat dalam kehidupan
seharian

Memberi Bantuan kepada Masyarakat setempat

Murid mengamalkan sikap membantu masyarakat setempat dalam kehidupan seharian

Melibatkan Diri Dalam Aktiviti Masyarakat setempat

Murid menyertai aktiviti yang berfaedah secara sukarela dalam masyarakat setempat dalam kehidupan
seharian dan boleh dicontohi

Menghargai Anggota Masyarakat Setempat yang Berjasa

Murid mengamalkan sikap menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa dalam kehidupan
seharian

Mengamalkan Sikap Bersopan dalam Majlis dan Upacara Masyarakat


Setempat

Murid mengamalkan sikap bersopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat dalam kehidupan
seharian

Menghormati Pemimpin dalam Masyarakat Setempat

Murid mengamalkan sikap menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat dalam kehidupan
seharian.

Menyayangi Masyarakat Setempat

Bersikap Adil dalam Masyarakat Setempat

Berani Mempertahankan Nama Baik Masyarakat Setempat

#N/A

10

Mengamalkan Sikap Jujur Dalam Masyarakat Setempat

#N/A

11

Menunjukkan Sikap Rajin Dalam Masyarakat Setempat

12

Melibatkan Diri dalam Pelbagai Aktiviti Masyarakat

13

Mengamalkan Sikap Sederhana dalam Hidup Bermasyarakat

14

Mengamalkan Toleransi dalam Masyarakat Setempat

..............
(Guru Matapelajaran Pendidikan Moral)
SAIYETE BIN KAMDANI

..
( Guru Besar )

Murid mengamalkan sikap menyayangi masyarakat setempat dalam kehidupan seharian

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

GRAF TAHAP PENGUASAAN NILAI BAGI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


SK1
Jumlah semua
SK 1:Menghormati Agama
dan Kepercayaan Masyarakat
2
Setempat
Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5

SK 2:Memberi Bantuan Kepada Masyarakat Setempat

TP6

SK2

Jumlah semua

Bil Pel

TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5

TP6

SK 4:Menghargai Anggota Masyarakat Setempat Yang Berjasa

SK4

Jumlah semua
2

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
1
Bil Pel
0 0 0 0 2
1

TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5

TP6

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0
0
0
0
3
0

TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5

Jumlah semua
2

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5

TP6

Tahap
Penguasaan
Bil Pel

TP1
0

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0 10
0
0
2
1

TP1
0

SK3

TP6
0

SK 5:Mengamalkan Sikap Bersopan Dalam Majlis dan Upacara Masyarakat Setempat

SK5

SK 3:Melibatkan Diri Dalam Aktiviti Masyaraka

TP2
0

TP1
0

TP3
0

TP2
0

TP4
0

TP5

TP6

SK 6:Menghormati Pemimpin Dalam Masyaraka


3

SK6
Tahap
Penguasaan
Bil Pel

TP1
0

TP2
0

TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5

TP6
0

SK 7: Menyayangi Masyarakat
Setempat
SK7
Jumlah semua
3

SK
8: Bersikap Adil Dalam Masyarakat
setempat
SK8
Jumlah semua
0

3
Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0 0 0 0 3
0

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0
0
0
0
0
0

TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5

TP1
0

TP6
0

SK 10: Mengamalkan Sikap Jujur Dalam Masyarakat Setempat

SK10

Jumlah semua

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0 0 0 0 0
0
TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5
0

TP6
0

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5
0

Jumlah semua

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0
0
0
0
0
0
TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5
0

TP6
0

Tahap
Penguasaan
Bil Pel

TP1
0

TP6
0

SK 11: Menunjukkan Sikap Rajin Dalam Masyarakat Setempat

SK11

SK 9: Berani Mempertahankan Nama Baik Masyarak


SK9

TP2
0

TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5
0

TP6
0

SK 12: Melibatkan Diri Dalam Pelbagai Aktiviti Kema

SK12
Tahap
Penguasaan
Bil Pel
TP1
0

TP2
0

TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5
0

TP6
0

SK13

Jumlah semua

SK 13: Menunjukkan Sikap Sederhana dalam Hidup Bermasyarakat

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0 0 0 0 0
0

TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5
0

TP6
0

SK14

Jumlah semua

SKI 14: Mengamalkan Toleransi Dalam Masyarakat Setempat

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0
0
0
0
0
0

TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5
0

TP6
0

Carta Keseluruhan Tahap Penguasaan


Pendidikan Moral Tahun 5
3

Keseluruhan

Jumlah semua

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0
3
0
0
0
0

TP1
0

TP2

TP3
0

TP4
0

TP5
0

TP6
0

Diri Dalam Aktiviti Masyarakat Setempat

TP3
0

Jumlah semua

TP3 TP4
0 1 0

TP4
0

TP5

TP5
1

TP6
2

TP6

Pemimpin Dalam Masyarakat Setempat

P3
0

3
Jumlah
semua

TP3 TP4
0
0

TP4
0

TP5

TP6
0

TP5
3

TP6
0

ahankan Nama Baik


Masyarakat
Setempat
Jumlah
semua
0

TP3 TP4
0
0

TP4
0

TP5
0

TP5
0

TP6
0

TP6
0

ri Dalam Pelbagai Aktiviti Kemasyarakatan

Jumlah semua

TP3 TP4
0
0
TP4
0

TP5
0

TP6
0

TP5
0

TP6
0

TP6
0