You are on page 1of 2

Michael Jordan l VV th thao duy nht s hu khi ti sn ln n trn 1

t USD
Gn mt na ti sn ca Jordan n t vic nhng quyn thng mi CLB
bng r Charlotte Hornets. ng nm gi 90% c phn ti i bng ny vi
gi tr tng ng khong 500 triu USD. c xem l mt khon u t
v cng thng minh ca Jordan khi s tin ng b ra ch l 175 triu USD.
Khi ti sn khng l ny bin Jordan thnh ngi giu th 1.577 trn hnh tinh v xp
hng 486 tnh ring ca nc M. Huyn thoi bng r tng gn 200 bc so vi nm
ngoi ln u tin ng gp mt trong danh sch ny.
Gn mt na ti sn ca Jordan n t vic nhng quyn thng mi CLB bng r
Charlotte Hornets. ng nm gi 90% c phn ti i bng ny vi gi tr tng ng
khong 500 triu USD. c xem l mt khon u t v cng thng minh ca
Jordan khi s tin ng b ra ch l 175 triu USD.

XSMB Thu 6 - Tng thut Kt qu xsmn Th 6 hng tun m thng ti min


Bc lc 18h15 hng ngy

Thu nhp ca Jordan cn n t hp ng ln gia ng v Nike vi thng hiu giy


Jordan, vn c mt trn th trng t nm 1984. Hng nm, Nike vn tr cho Jordan
khong 100 triu USD.

"Ti lun nh v nhng ct mc trong s pht trin ca thng hiu giy Jordan. Mt
trong nhng ct mc ng nh nht l vo nm 2006 khi ti ang ngi sn bay, tr v
t gii v ch th gii, ti nghe c thng tin doanh s bn giy l 1 t USD. Ti thy
rt vui v gi ti li cng hnh phc hn khi doanh s nm 2015 t gn 3 t USD,"
Michael Jordan chia s.
Phn cn li trong khi ti sn khng l ca ng n t cc bn hp ng vi Gatorade,
Hanes v Upper Deck. Thnh cng ca Jordan khin ngi hm m lin tng n t
ph hip-hop Dr Dre. C 2 nhn vt ni ting ny u c mt im chung l s nhy bn
v khn ngoan trong hot ng u t v h lun bit lc no l thi im thch hp nht
a ra quyt nh ca mnh.

Lch thi u Euro 2016 - lich euro 2016 trc tip - Cp nht thng tin mi ngy

Ngun: Thu H - Zing