You are on page 1of 24

Cadastru

CAPITOLUL 1 NOIUNI GENERALE


1. ETIMOLOGIA TERMENULUI CADASTRU I NCEPUTURILE CADASTRULUI N LUME

Cuvantul cadastru are o origine incerta. Potrivit uneia dintre ipoteze, termenul are
origine greaca, derivand din cuvantul katastikhon (kata = de sus in jos, stikhon =
registru de impunere, carte de insemnari, carte de comert. In alta varianta, deriva
din cuvantul de origine latina capitastrum, care are legatura cu capitionis registrum
sau capitum registrum, ceea ce ar insemna impozit pe capul familiei. In Tara
Romaneasca apare la inceputul sec XIX, sub forma actuala cadastru.

2. EVOLUIA CADASTRULUI N ROMNIA, NCEPND CU PROVINCIILE ROMNETI,


PN N ANUL 1990
Lucrarile de introducere a cadastrului si a cartilor funciare s-au efectuat in mod
diferentiat in provinciile romanesti, in fct de imprejurarile istorice, incepand cu sec
XIX, astfel: In TR, Banat, si o parte a Bucovinei lucrarile specifice au debutat dupa
sistemul austro-ungar incepand cu 1794 si au continuat dupa 1850 sub forma
Cadastrului concretual (delimitarea, descrierea si reprezentarea hotarelor
localitatilor, a limitelor tarlalelor, a retelelor hidro si a cailor de comunicatii. In
Muntenia si Moldova, din 1831, respectiv 1832 se fac incercari de introducere
a cadastrului de catre primii ingineri hotarnici pregatiti l aIasi de Gh Asachi (din
1813) si la Bucuresti de Gh Lazar (din 1818). In restul tarii constituirea cadastrului
se va face dupa WW1, odata cu infaptuirea reformei agrare.
In 1919 se infiinteaza Directia Cadastrului si a Lucrarilor Tehnice, a carei
activitate s-a limitat in special la masurarea mosiilor si parcelarea lor pt
improprietaririle facute dupa WW1. Masuratorile se faceau in sisteme de referinta
locale, cu diferentieri legate de precizie si continut.
In 1930 este adoptat sistemul de proiectie stereografica, rezultat al conlucrarii
dintre Directia cadastrului si Institutul Geografic al Armatei.
1933. Legea pt organizarea cadastrului si cartilor funciare nr 23/1933.
Reglementeaza pt prima data modalitatea de organizare si realizare a cadastrului
funciar, pronindu-se de la retele geodezice unitare si elaborandu-se planuri si
registre cadastrale dupa primele normative tehnice si economice.
Publicitatea imobiliara a fost temeinic organizata prin Legea pt unificarea
dispozitiilor privitoare la cartile funciare nr 115/1938.

In 1949 s-a hotarat colectivizarea agriculturii, iar legea si masuratorile cadastrale au


devenit desuete pt regimul totalitar. Urmarile nefaste ale politicii comuniste de
atunci nu au fost remediate nici pana zi.
Pt inregistratea si urmarirea dinamicii terenurilor agricole apartinand unitatilor de
stat, se legifereaza din 1955 organizarea si executarea evidentei funciare.
1955-1968 s-au realizat planuri topo la sc 1:10000 pe cale fotogrametrica pt 13 mil
ha si registre de evidenta funciara de catre Consiliul Superior al Agriculturii.
1968 Legea nr 12 privind apararea , conservarea si folosirea terenurilor agricole.
Se prevede intro cada funciar pe intreg teritoriul tarii.
Intreg domeniul masuratorilr terestre a fost supus reglementarilor prin Decretul nr
305/1972 privind activitatea geodezica, topo-fotogrametrica si cartografica
Dintre documentatiile cartografice intocmite incepand cu 1965 tb mentionat planul
topo de baza la scarile 1:5000 si 1:2000 care din pacate nu a putut fi actualizat la
intervale de timp corespunzatoare, desi acopera aprox 90% din teritoriul tarii.
Si-a dovedit utilitatea pt sectoarele economice care detin suprafete mari de teren
(agricultura, silvicultura, cai de comunicatii, sistematizarea localitatilor) dar si pt
asigurarea suportului grafic pt lucrarile de cadastru prin derivarea continutului sau.

3.ETAPA APLICARII LEGILOR PROPRIETATII SI A FORMARII STRUCTURILOR


ORGANIZATORICE (DUPA 1991).
Schimbarile sunt legate de cadrul legislativ general privitor la regimul juridic al
fondului funciar, la proprietatea publica si privata, la dobandirea dreptului de
proprietate si la circulatia juridica a terenurilor. In 1990-2000 au fost promulgate
acte normative care constituie fundamente ale institutiei dreptului de prorpietate.

4. DEFINIII ALE CADASTRULUI I CRII FUNCIARE, CARACTERISTICILE


CADASTRULUI, SCOPUL I ROLUL CADASTRULUI

Cadastrul este sistemul unitar i obligatoriu de eviden tehnic, economic i


juridic a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Entitile de baz ale
acestui sistem sunt parcela, construcia i proprietarul. Sistemul de eviden al
cadastrului are ca finalitate nscrierea n registrul de publicitate imobiliar.
(Cadastrul general este sistemul de eviden al imobilelor de pe ntreg teritoriul
rii.) (wiki)

Cartea funciar este un registru public din Romnia, care cuprinde evidena
juridic integral i exact a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice i juridice din
aceeai localitate.
Cartea funciar dovedete existena dreptului real nscris, n folosul persoanei care
a dobndit sau constituit cu bun-credin un drept real imobiliar, ct timp nu se
dovedete contrariul. Publicitatea imobiliar se ndeplinete pe tot teritoriul rii prin
carte funciar i are ca obiect nscrierea n cartea funciar a dreptului de proprietate
i a celorlalte drepturi reale care se transmit, se constituie, se modific sau care,
dup caz, se sting i se radiaz, ca urmare a actelor i faptelor juridice referitoare la
un bun imobil. n cartea funciar se mai nscriu, sau, dup caz, se radiaz i alte
raporturi juridice, drepturi personale, interdicii, incapaciti i litigii judiciare n
legatur cu bunul imobil.[1]
Caracteristici cadastru:
Obiectiv: exprima o realitate obiectiva, independenta de vointa omului, indiferent de
fct sociala sau tehnica a acestuia.
Unitar: se execta dupa norme si instructiuni unice
Istoric: reflecta legile societatii (formele de proprietate caracteristice unei oranduiri
Dinamic: exprima realitatea naturala in continua schimbare (impune necesitatea
unei actualizari permanente)
General: satisface cerinte pt diferite sectoare economice
Oblicatoriu: se executa pe intreg teritoriul tarii, pt toti proprietarii de bunuri imobile,
pers fizice sau juridice.
Rol: trebuie sa furnizeze date reale cu privire la:
Determinarea intinderii, configuratiei si pozitiei imobilelor, a destinatiei si folosintei
lor.
Identificarea proprietarilor de bunuri imobile si inscrierea lor in registrele cadastrale
Stabilirea categoriei deterenuri dupa insusirile calitative
Inventarierea suprafetelor mecanizabnile si nemecanizabile, a pantelor terenurilor
Bonitarea solurilor dupa gradul de fertilitate in fct de categoriile de folosinta
agricole
Inventarierea ternurilor degradate care necesita lucrari de imbunatariri funciare, a
celor care pot fi scoase din circuitul agrico, a terenurilor amenajate si ameliorate.

Scop: executarea lucrarilor decadastru tb sa puna la dispozitia celor interesati in


orice moment, date reale si complete pt:

5. IMPORTANA CADASTRULUI, LEGTURA CADASTRULUI CU ALTE DISCIPLINE,


UTILIZATORII/BENEFICIARII CADASTRULUI

S-a dovedit a fi un ansamblu de activitati tehnico-organizatorice menite sa


deserveasca administratea si pe proprietarii bunurilor imobile in problemele
drepturilor reale de proprietate, iar din alt pct de vedere, cadastrul a constituit o
institutie progresista care a contribuit la dovedirea si garantarea prorpietatii.
Lucrarile de cadastru sunt importate pt realizarea sistemelor informationale ale

teritoriului, capabile sa furnizeze rapid date reale administratiei publice locale si


centrale, precum si altor sectoare interesate.
Legatura cu alte discipline. Activitatea de cadastru a evoluat in ultimele decenii
dpdvd al continutului si complexitatii, pe masura punerii de acord cu cerintele
mereu crescande ale societatii in ansamblu si cu perfectionarea mijloacelor tehnice
si a metodelor de lucru, sau a celor apartinand altor domenii pe care se sprijina sau
cu care colaborazea. Cadastrul are caracter interdisciplinar.
Lucrarile tehnice ale cadastrului se bazeaza pe discipline ca: geodezia,
topografia, fotogrametria, cartografia. Pt latura economica sunt necesare
cunostiinte din domenii complementare: pedologie, geobotanica,
geomorfologie, stiinte agricole. Dreptul funciar e necesar la stabilirea in mod
legal a posesorilor si a proprietatilor, la data introducerii cadastrului general.
Domenii auxiliare cu care poate intra in legatura: urbanism, protectia mediului,
organizarea teritoriului agricol, sistematizarea teritoriului si localitatilor,
etc. Cunostiinte de informatica, programare, etc pt crearea bazelor de date si
intocmirea automata a registrelor si planurilor cadastrale etc.

Utilizatori / beneficiari:
Ai bazei de informare si documentare aproape de timpul real, in perspectiva
dezvoltarii socio economice a localitatilor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

organele administratiei publice, centrale, locale.


Organele statistice - INS
Org juridice - BCF, instantele
Institutii, societati sau regii (care au terenuri in patrimoniu)
Cetatenii
Mediul de afaceri
Utilizarea evidentelor cadastrale pt rezolvarea unor probleme sau indeplinirea
unor oblicatii la nivelul organelor administratiei publice locale/judetene, exp:

1.
2.
3.
4.

completarea registrlor agricole


folosirea ca suport de date pt stabilirea taxelor si impozite locale
autorizarea pt constructii in preimetrele localitatilor
delimitarea hotarelor si delimitarea islazurilor si pasunilor comunale, care se
arendeaza sau se dau in folosinta.
Registrul agricol este mijloc de evidenta primara care se tine In format
digital si analogic la nivelul primarlilor si are un caracter economic predominant,
pornind de la o baza declarative. cu riscurile si precizia ei.

Cadastrul (general si sistemele inforrnationale de specialitate) se realizeaza pe


baza rnasuratorilor si evaluarilor executate prin metode exacte, riguroase,
avand un caracter tehnic si economic. Este totusi semnificativa si existents
caracterului sau juridic,
anume
obliqatia
specialistului
ln
cadastru
de
a
identifica
proprietarul/posesorul parcelei si/sau constructiei, cu ocazia rnasuratorilor. In
ceea ce priveste caracterul economic, acesta consta In evidentierea.
pe
de o parte, a destinatlei categoriilor de folosinta a parcelelor, iar pe de alta
parte a elementelor necesare stabilirii valorii economice a bunurilor imobile.
Tot astfel, ln ceea ce priveste caracterul tehnic, acesta rezida In evidentierea
urrnatoarelor principale
lucrari de cadastru general 1ntreprinse la nivelul
unitatilor administrativ-teritoriale:
stabilirea si marcarea pe teren a hotarelor;
marcarea pe teren a limitei intravilanelor;

masurarea tuturor parcelelor din cuprinsul unitatilor administrativ- teritoriale


(specificandu-se destinatia, categoria de folosinta si proprietarul/posesorul
acestora);
datele pentru terenurile cu diferite destinatii situate ln intravilan sau
extravilan, var fi furnizate de sistemele inforrnationale specifice.
In prezent, cadastrul reprezinta, sub aspectul asirnilarii tehnicilor de varf una
dintre cele mai vechi discipline, cu cea mai mare dinarnica a cresterii
parametrilor calitativi.

6. ASPECTELE I FUNCIILE CADASTRULUI


1. Aspectul cantitativ se realizaeaza prin functia tehnica a cadastrului si se refera
la determinarea prin masuratori a pozitie, configuratiei si marimii suprafetelor de
ternuri pe categorii de folosinta si proprietary si la determinarea constructiilor in fct
de marimea suprafetei de teren pe care aceastea sunt aamplasate, nr de nivele si
de proprietarii lor
2. Aspectul calitativ: determina cunoasterea potentialului productive al terenurilor,
precum si a caracteristicilor calitative ale constrctiilor
a) Pt terenuri se face bonitarea cadastrala a solurilor compltandu-se cu date despre
lucarari de imbunatariri funciare (irigatii, indigurii, desecari)
b) Pt constructii se face cartarea cladirilor dupa materialele de constructive, dotarea
cu instalatii, gradul de confort, deuzura, etc
3. Aspectul juridic se refera la regimul juridic la terenurilor si constructilor, la
dreptul de proprietate.
1. Functia tehnica
a. stabilirea si marcarea pe teren prin borne cadastrale a hotarelor teritoriale
administrative
b. identificarea si marcarea prin borne a limitelor intravilanelor localitatilor

c. delimitarea bunurilor imobile din cuprinsul unui teritoriu administrativ, a pracelelor


din cadrul acestora in fct de categoria de folosinta si posesorii acestora
d. efectuarea masuratorilor pe teren si prelucrarea datelor cadastrale
e. intocmirea sau reambularea planurilor cadastrale
f. numerotarea cadastrala a sectoarelor cadastrale si bunurilor imobile de pe cuprinsul
unui teritoriu administrativ.
g. Calculur supraf pe parcele, bunuri imobile, sectoare cadastrale si pe intregul
teritoriu administrativ comunal, orasenesc, municipal
h. Intocmirea registrelor cadastrale si a situatilor de sinteza
i. Intretinerea cadastrului.
Doc tehnice principale: dosarul lucrarulor de delimitare, planurile si hartile
cadastrale, registrele si fisele cadastrale.
1. Functia economica
a) a)incadrarea terenurilor agricole in cls de calitate
b) b)evidenta terenurilor agricole in fct de stadiul degradarii, a terenurilor amenajate
prin lucari de imbunatatiri funciare
c) c)evidenta cladirilor dupa materialele de constructie, dotare cu instalatii, confort,
gradul de uzura, etc
2. Functia juridica tb sa asigure identificarea corecta a proprietarilor de terenuri si
constructii si inscrierea acestora in doc cadastrului si in cartea funciara, pe baza
dreptului si actului juridic pe care se intemeiaza proprietatea. Se asigura
publicitatea imobiliara.
7. CLASIFICAREA CADASTRULUI, SISTEME INFORMAIONALE SPECIFICE DOMENIILOR
DE ACTIVITATE
Cadastrul complex de operatii tehnice, economice si juridice intreprinse in
vederea cunoasterii in inventarierii permanente si sistematice a fondului funciar si a
constructiilor sub aspect cantitativ, judiciar, calitativ.
Cadastrul analitic prezinta toate datele cantitative calitative si juridice care
permit cunoasterea amanuntita a tuturor imobilelor. Scari intravilan : 1:500, 1:1000,
1:2000. Scari extravilan: 1;2000, 1:5000
Cadastrul sintetic realizeaza centralizarea si prezentarea datelor cadastrale de
ansamblu pt unitati teritoriale mari, prin harti cadastrale de ansamblu si prin
registre sau situatii centralizatoare de sinteza. Hartile cadarale pt cadastrul general
se intcmesc la scarile 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 si sunt obinute prin micsorarea
planurilor cadastrale.
Sisteme informationale specifice domeniilor de activitate:
1. Sistemul informational al fondului agricol
2. Sistemul informational al fondului viticol
3. Sistemul informational al amenaiarilor de imbunatatiri funciare

4. Sistemul informational al fondului forestier


5. Sistemul informational al fondului apelor
6. Sistemul informational al fondului imobiliar
7. Sistemul informational al fondului edilitar
8. Sisteme iniormationale ale terenurilor cu destinaii speciale
9. Sistemul informational al spatiilor verzi
10.Sistemul informational al drumurilor publice
11.Sistemul informational al cailor ferate
12.Sistemul informational al porturilor
13.Sistemul informational al aeroporturilor
14.Sistemul informational al retelelor de metrou
15.Sistemul informational al fondului industrial
16.Sistemul informational al fondului energetic
17.Sistemul informational al fondului minier
18.Sistemul informational al fondului petrolier
19.Sistemul informational al fondului destinat opororii
20.Sistemul informational al fondului destinat administratiei si internelor
21.Sistemul informational al monumentelor si siturilor istorice
22.Sistemul informational al ariilor protejate
23.Sistemul informational al potrimoniului cultelor

CAPITOLUL 2 CADRUL INSTITUIONAL N DOMENIUL CADASTRULUI I


PUBLICITII IMOBILIARE
8. STRUCTURA ORGANIZATORIC A ANCPI, OCPI I CNC
ANCPI. Institutia publica ce are atributii de reprezentare , coordonare si control in
domeniul cadastrului si publicitatii imobiliare. Atributii de identificare si inregistrare
a proprietatilor imobiliare. Responsabilitati pt domeniul masuratorilor tereste :
geodezie, gravimetrie, cartografie, fotogrammetrie, topografie. Se lucreaza la
Infrastructura nationala pt informatii spatiale in Romania.

Directii si servicii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Directia cadastru si geodezie DCG


Directia publicitate imobiliara DPI
Directia sisteme informationale geografice DSIG
Directia informatea DI
Directia juridica si resurse umane DJRU
Directia cooperare internationala si achizitii DCIA
Directia managementul proiectelor DMP
Serviciul relatii cu publicul SRP
Sercviciul audit intern SAI

Institutie finantata integral de la bugetul de stat, conform legii 329/2009. ANCPI si


institutiile subordonate = 2880 de posturi. De la infiintarea din 2004 ANCPI si-a
clarificat si consolidat mai bine pozitia in cadrul societtii, prin crearea si publicarea
Strategiei pt perioada 2013-2017.

OCPI oficiile de cadastru si publicitate imobiliara functioneaza la nivelul fiecarui


judet si in mun. Bucuresti, in unitati cu personalitate juridica in subordimea ANCI. La
nivel judetean conducerea e asigurata de un director care reprezinta institutia in
relatiile cu tertii. El este ordonator de credite si, in indeplinirea atributiilor si
responsabilitatilor emite decizii.

1. Serviciul cadastru.
1. Avizarea, verificarea si receptionarea lucrarilor de specialitate; avizarea PUG-ului.
2. Verificarea si receptionarea documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea
funciara prin atribuirea unitara a numerelor cadastrale unice, la nivelul fiecarei
unitati administrativ-teritoriale componente ale judetului;
3. Avizarea dpdvd tehnic, inainte de depunerea lor in instanta de judecata, a
expertizelor topo-cadastrale unice, la nicelul fiecarei unitati administrativ teritoriale
componente ale judetului

4. Asigurarea completarii, modificarii, inventarierii si arhivarii digitale a titlurilor de


proprietate emise de cominia judeteana cu aplicatia DDAPT.

Serviciul publicitate imobiliara


1. Asigura inscrierea drepturilor de proprietate si a celorlalte drepturi reale ce se
constituie, se transmit, se modifica sau se string, la cererea titularului dreptului, a
notarului public ori a celorlalte persoane interesate.
2. Asigura inscrierea altor rapoarte juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati
si litigii judiciare in legatura cu bunul imobil.
3. Asigura inscierea cailor de atat impotriva inregistrarilor de carte funciara.
4. Asigura inscrierea radierii drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a
celorlalte persoane interesate.
5. Realizeaza sinteze, analize, situatii statistice privind datele cuprinse in cadastru si
publ imobiliara, in colaborare cu serviciul de cadastru si le pune la dispozitia
institutiilor, pers fizice si juridice, la cerere, in conditiile legii nr 7/1996.
6. Furnizeaza pers fizice si juridice , contra cost, servicii si informatii, conform tarifelor
aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
7. Furnizeaza gratuit informatii institutiilor abilitate prin legi speciale (Agentia
Nationala de administrare fiscala, ag nationala de integritate, directia generala
anticoruptie, intante de judecata)
CNC centrul national de cartografie

Directorul este numit prin ordin al directorului general ANCPI.


Activitati:
Proeictarea, intretinerea retelelor geodezice nationale

Realizarea si intretinerea hartilor oficiale ale RO in format analogic si digital si a


modelului digital al terenului, pe baza datelor proprii sau realizate de alte institutii
abilitate si de pers juridice ale caror produse sunt receptionate.
Actualizarea suportului tehnic pt actualizarea si administrarea registrului electronic
national al nomenclaturilor stradale
Realizarea si intretinerea bazei de date cartografice nationale
Editarea de produse cartografice la diferire scari, derivate din baza de date
cartigrafice nationale.
Participarea la realizarea reglementarilor si specificatiilor tehnice elaborate de ancpi
Obtinerea prin metode fotogrammetrice a produselor cartografice de orice tip
Executa lucrarile de specialitate stabilite prin Ordin la directorului general prin pers
autorizate din CNC
Asigura receptia lucrarilor in domeniile de activitate ale geodeziei, fotogrammetriei
si cartografiei
Crearea si dezvoltarea sistemelor si a bazelor de date
Presteaza cu avizul ancpi , la cerere pt terti, servicii de specialitate din domeniul de
activitate , constra cost pe baza normelor de timp aprobate de agentie.

9. STRATEGIA ANCPI, IMPORTANA ANCPI PENTRU SOCIETATE, MANDATUL I


VIZIUNEA ANCPI, ISTORICUL INSTITUIEI
Ancpi se aliniaza tentintelor promovate de comitetul permanent pt cadastru al UE
de constientizare a activitatilor desfasurate pt functionarea unui sistem cadastral
complet sip t cresterea increderii utilizatorilor informatiei cadastrale.
ANCPI are un rol definitoriu in identificarea si inregistrarea prorp imobiliare si
crearea bazei reale pt evaluarea, impozitarea si garantarea proprietarilor,
contribuind astfel la siguranta tranzactiilor imobiliare. Situatia din RO poate fi
imbunatatita prin investitii in procesul de inregistrare sistematica a imobilelor.
Dezvoltatea tarii depinde si de cunoasterea exacta a situatiei fiecarei parcele de
teren.
Obiectivul principal al ANCPI este dezvolatea sistemului unitar de cadastru si carte
funciara, ceea ce presupune ca deciziile politice, economice si administrative sa
creeze un cadru conceptual si de actiune structurat si coerent.
Solutia autofinantarii a fost inlocuita in 2009 cu finantarea cheltuielilor de la bugetul
de stat, bugetul unitatilor administrativ teritoriale sau din surse internationale .
Are un statul aparte in dezvoltarea economica durabila a RO, prin importanta
datelor gestionate si prin implicatiile pe care acestea le genereaza la nivelul
structurilor administratiei publice, sau in mediul de afaceri intern si international.

ANCPI = unica autoritate in domeniul cartografiei, cadastrului si publicitatii


imobiliare; stabileste politica in domeniul de specialitate in cadrul politicii generale a
guvernului si ia masuri pt asigurarea implementarii acestor politici subordonare.
Viziunea: dezvoltarea si mentinearea unui sistem unitar de cadastru si carte
funciara la nivel national, de a crea mecanisme si proceduri care sa garanteze si sa
protejeze drepturile de proprietate si astfel de a sprijini si contribui la dezvoltarea
economica si sociala a RO.
ANCPI isi propune sa promoveze valori care sa-i creasca profesionalismul si
prestigiul prin performanta, integritate, competenta, transparenta, acces la info
publica, implicare, responsabilizare, securitate a tranzactiilor si a sistemului
informatic , standardizare si costuri relativ reduse ale serviciilor oferite.

Istoric:
1999: este aplicat in toata tara sitemul de publicitate reala prin carte funciara
2004: infiintarea ANCPI
Actul normativ pt sistemul integrat de cadastru si publicitte imobiliara din RO: legea
nr 7 din 13 martie 1996. Cadrul normativ a fost schimbat prin ordonanta de urgenta
a guvernului nr 41/2004 care a modificat aceasta lege cu privire la structura
birourilor de carte funciara ale judecatorilor, integrandu-le in cadrul Agentiei
Nationale nou infiitata, creandu-se la nivelul fiecareul judet si mun. Bucuresti 42
oficii de cadastru si publ imobiliara OCPI, subordonate ANCPI

La nivel local functioneaza birouri de cadastru si publicitate imobiliara si birouri de


relatii cu publicul. Atributiile lor au fost reglementate prin regulamentul de
organizare si functionare al birourilor de
cadastru si publicitate imobiliara aprobat prin ordinul directorului general ANCPI

10. PROIECTE ANCPI


1. scanarea si cuprinderea intr-o baza de date DDAPT a tuturor titlurilor de
proprietate eliberate, baza pusa cu titlu gratuit la dispozitia comisiilor locale de
fond funciar, accesibila prin internet. (2007-2008)
2. permiterea accesului gratuit la ortofotoplanurile detinute de catre oficiile
teritoriale OCPI, in sprijinul autoritatilor administratiei locale in vederea
identificarii suprafetelor destinate procesului de restituire a proprietatilor
funciare.
3. Conversia planurilor de amplasament si delimitare din format analogic in format
digital si relaizarea unei baze de date si a unei arhive digitale intr-un sistem la
nivel national, constituind o componenta a infrastructurii necesare cadastrului.
2010.
4. Proiectul de realizare a planurilor parcelare prin alocarea de la bugetul propriu,
autoritatilor locale, a unei sume de 100 000 euro/judet , care trebuia sa se
finalizeze cu inscrierea gratuita a titlurilor de proprietate in cartea funciara 20092010.
5. Participarea la proiectul privind completarea sprijinului financiar acordat de UE pt
restructurarea agriculturii. Complementing European Support for Agricultural
Restructuring CESAR, finantat prin imprumut de la banca internationala pt
reconstructie si dezvoltare. Presupune inventarierea tuturor proprietatilor
imobiliare si intabularea gratuita a drepturilor reale.
6. LAKI land administration knowledge improvement dezvoltarea cunostintelor de
administrare a terenurilor obtinut prin asistenta de grant in cadrul mecanismului
financiar al spatiului economic european SEE. Rezultatele clarifica conceptele in
domeniul administrarii terenurilor si a comasarii terenurilor agricole si furnizeaza
info si servicii spatiale care corespund cerintelor si standardekir nationale si
internationale.

7. Pt indeplinirea atributiilor prevazute in legea cadastrului si publ imobiliare nr


7/1996, a fost finalizat proiectul RELUAT registrul electronic la limitelor unitatilor
administrativ teritoriale. 2010.
8. Partener activ. Proiecte pan-europene care au ca rezultat armonizarea cu
standardele
europene
in
domeniu:
EuroGlobaMAP,
EuroRegionalMap,
EuroBoundaryMap, EuroDEM, EUPOS INTERREG.
9. Detine presedentia consiliului INIS infrastructura nationala de informatii spatiale,
prin care RO contribuie la realizarea directive INSPIRE a comisiei europene. ANCPI
tb sa dezvolte un geoportal national.
Activitate recunoscuta la nivel international de expertii Bancii Mondiale si ai
EUROGEOGRAPHICS.
2004: incheierea unui protocol de colaborare cu Uniunea Nationala a Notarilor
Publici din RO privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliare.
Beneficii:
a) Securizarea circuitului civil prin introducerea extrasului de autentificare si
obligarea notarului public de a proceda la transmiterea actelor la birourile
de carte funciara in vederea intabularii, evitandu-se falsificarea actelor de
la baza tranzactiilro imobiliare.
b) Degrevarea personalului de specialitate al BCPI prin incasarea de catre
notarul pugblic a tarifelor pt serviciilor de cadastru si publicitate
c) Crearea unei interfete intre ancpi si cetatea prin intermediul notarului
d) Implicarea notarilor in derularea proiectului CESAR prin solutionarea
succesiunilor si a certificatului de posesor.
ANCPI asigura notarilor inregistrarea online a cereilor in modului Registrul General
de Intrare RGI al sistemului informatic E-Terra. Sistemul este disponibil pt cereri de
eliberare a extraselor pt autentificare si pt cereri de inscriere in cartea funciara in
programul de lucru al birourilor de cadastru si publicitate imobiliara convenit prin
protocol cu camerele notarilor publici. ANCPI are acces gratuit la Registrele
Nationale Electronice Nationale a caror consultare este justificata pt buna
desfasurare a activitatii sale.

11 .ANALIZA SWOT ANCPI


Analiza SWOT (punct tari i puncte slabe)
Din analiza mediului intern, reies o serie de puncte slabe pe care ANCPI
trebuie s pun accentul n perioada urmtoare, dar i puncte forte care sunt
evideniate n analiza SWOT (puncte tari i puncte slabe) de mai jos:
PUNCTE TARI
ANCPI este unica autoritate de stat n domeniile cadastrului, publicitii
imobiliare, geodeziei, cartografiei i topografiei;
Legislaia de cadastru i carte funciar este actualizat i n consonan cu noul
Cod civil;
Sistemul integrat de cadastru i carte funciar este funcional din punct de vedere
al proceselor;
Implementarea la nivel naional a sistemului informatic unic de cadastru i carte
funciar e-Terra;
Personalul de specialitate are experien i calificare ridicat(proporia ridicat a
personalului cu studii superioare) n domeniile de competen;

Media de vrst sczut a personalului;


Practica lucrului n echip;
Inexistena presiunilor de ordin politic asupra personalului de execuie;
Colaborarea cu principalele organizaii profesionale sau cu instituiile implicate n
procesul de nregistrare a imobilelor este formalizat prin protocoalele ncheiate;
ANCPI deine preedinia Consiliului INIS. INIS (Infrastructura naional de
informaii spaiale) este componenta prin care Romnia contribuie la realizarea
Directivei INSPIRE (Directiva 2007/2/CE);
Infrastructura de comunicaii, VPN (INTRANET), capabil s fac fa cerinelor de
trafic i rigorilor impuse de securitate i sigurana datelor;
Respectarea principiului de dezbatere public a proiectelor de acte normative cu
societatea civil;
Planificarea strategic bazat pe programe, axat pe principalele domenii de
politici ale ANCPI;
Reprezentare teritorial care permite o apropiere mai mare de beneficiarii finali ai
serviciilor;
Parteneriatul ncheiat cu UNNPR care a permis att securizarea circuitului civil, ct
i sprijinirea ANCPI n ofensiva de realizare a cadastrului general;
Elaborarea mpreun cu UNNPR a metodologiei privind eliberarea de ctre notarul
public a certificatului de posesor.

PUNCTE SLABE
Lipsa standardelor tehnice;
Atragerea insuficient a finanrilor interne i externe pentru realizarea
cadastrului sistematic;
Absena unui program naional de informare public cu privire la necesitatea i
importana nregistrrii proprietilor imobiliare n sistemul de cadastru i carte
funciar;
Legea cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996 are o structur ineficient,
este greoaie;
Insuficienta promovare a instituiei pe plan intern i internaional;
Rezistena la schimbare manifestat uneori de personalul angajat;
Modificri organizatorice frecvente produse n structura ANCPI sau a instituiilor
subordonate i n subordonarea ANCPI organelor administraiei publice centrale;
Insuficienta dezvoltare a capacitii de management prin proiecte care s permit
o mai bun valorificare a oportunitilor interne i internaionale de atragere de
fonduri
de finanare disponibile;
Insuficienta acoperire cu resurse umane, financiare i materiale a direciilor de
aciune i a obiectivelor asumate la nivel naional i european;
Insuficiena numrului de posturi necesare pentru realizarea atribuiilor stabilite
prin lege i a obiectivelor strategice pe termen scurt i mediu;
Insuficienta deschidere a sistemelor informaionale ctre societate;
Adaptabilitate reglementativ redusla concepte i tehnologii moderne specifice
domeniului, chiar i la propria experien acumulat;
Nu s-a realizat sistemul standardelor ocupaionale;
Formarea profesional continu nu rspunde, pe deplin, unor nevoi riguros
determinate;
Personal nemotivat corespunztor din cauza sistemului salarial din administraia
public;

Dinamica pieei muncii i concurena (tehnic i financiar) a firmelor private;


Spaii insuficiente pentru desfurarea activitii i pentru organizarea arhivelor;
Imposibilitatea ANCPI de a se autofinana i implicit de a-i dezvolta activitatea;
Costurile ridicate ale unor servicii determin cetenii s ncheie acte de transfer
sub semntur privat, fiind pus astfel n pericol sigurana circuitului civil;
Lipsa accesului pe baz de semntur electronic la diverse informaii publice,
conduc la creterea vulnerabilitii la corupie;
Imposibilitatea furnizrii de date privind preul de tranzacionare al imobilelor
necesar la realizarea unitar a impozitrii proprietilor componenta economic a
cadastrului.