You are on page 1of 2

Teka Silangkata Matematik Tahap 2

Jejak
Kecemerlangan

PROGRAM
PEMUAFAKATAN
IBU BAPA
FASA 1/2016

Aturcara
Jam 0750:
Murid-murid dan para ibu bapa mengambil tempat duduk
Jam 0755:
- Ketibaan para Guru MataPelajaran UPSR, semua Penolong Kanan dan
Guru Besar.
- Nyanyian Lagu Ibu Pertiwi.
- Kata alu-aluan Penolong Kanan HEM, En. Ningkan Garu.
- Ucapan Pelancaran Program LAMACU oleh Guru Besar, Encik Unsang
Jelani.
- Perjumpaan bersama murid dan ibu bapa dengan guru mata

pelajaran untuk membincangkan


i.

sahsiah / disiplin murid - usaha, kehadiran, sikap.

ii.

prestasi murid.

iii.

penetapan target UPSR dan AkuJanji ditandatangani oleh setiap

murid di hadapan ibu bapa / penjaga.


iv.

pengagihan Latihan Masa Cuti (LAMACU)

- Lafaz ikrar YAKIN BOLEH daripada semua murid diketuai oleh adik
Gabriel Imbap
- Jamuan RIngan dan Majlis Bersurai.

AHLI JAWATANKUASA KERJA Pelaksana Program LAMACU


Pengerusi
: En. Unsang ak Jelani
N/Pengerusi : En. Anchai ak Jaya
Setiausaha
: En. Azman bin Hariffin
Ahli-ahli
: Semua Guru, AKP dan Pekerja Swasta.
AJK Buku Program : En. Alwi Safuan dan En. Mohamad Rizwan
AJK Penyediaan Tempat/ Dewan dan Kemas Bilik
Ketua : Encik Azaman Hariffin
Penolong: Encik Jankei Rahman
Ahli-ahli : Semua Murid Tahun 6
AJK Protokol
Ketua
: En. Ningkan Garu
Penolong
: En. Raymond Serit Seli
AJK Penyediaan dan Pengagihan Bahan LAMACU
Bahasa Melayu
: En. Velillie Entalai Juan
Bahasa Inggeris
: En. Azman Hariffin & En.Ammar Abdul Hamed
Matematik
: En. Mohamad Rizwan & En. Alwi Safuan
Sains
: En. Raymond Serit & Pn. Puyu Malang
PA System
Pengacara Majlis

: En. Velillie Entalai Juan


: En. Jawie Saging

AJK Jamuan Ringan


Ketua
: En. Ningkan Garu
Penolong
: Pn. Alice Mujan Lenggang
Ahli-ahli
: Semua PO, PPMA dan Pekerja Swasta
Backdrop

: En. Jankei Rahman


: Pn. Nurul Adzimah, Cik Petty Lau Yun Yun, Cik Fakhirah,
En. Abang Syahmi Hazim.