You are on page 1of 1

MEMO PERHUBUNGAN

KEPADA

: IBU BAPA & PENJAGA

TARIKH

: 31 MAC 2016

PERKARA

: MAKLUMAN YURAN TERAPI RENANG

Dengan hormatnya perkara diatas adalah dirujuk.

2.

Sukacitanya dimaklumkan bahawa yuran bagi sesi Terapi Renang fasa 1

Tahun 2016 akan dikutip sebanyak rm30 bagi setiap murid.

3.

Sehubungan itu, tuan/puan boleh membayar kepada guru pendidikan iaitu Cg

Noraziyanah @ Cg Mohd Hilal Izzuddin pada esok hari.

4.

kerjasama tuan/puan didahulukan dengan ucapan terima kasih.

Harap maklum. Sekian, terima kasih

( Noraziyanah bt md Jais)
Penyelaras Terapi Renang
Ppki Sk sebauh