You are on page 1of 2

Anatomija otoka Centar za istraivanje i razvoj

Vis, Hrvatska

5. ANATOMIJA OTOKA

A N AT O M I J A

OTOK A

SIMPOZIJ 15-18. rujna 2016.


Od otonog manifesta prema osnivanju
Meunarodnog centra za otoni ivot i kulturu

RADIONICA 19. - 25. rujna 2016.


VISOVIZIJA - video uradci na temu
budunosti otoka Visa

KOTIZACIJA, PRIJEVOZ, SMJETAJ


KOTIZACIJA
Kotizacija po osobi iznosi 300 kn (40 ), za studente 150 kn (20 ).
U kotizaciju je ukljuena organizacija simpozija i radionice te zavrna veera.
lanovi Udruge Anatomija otoka centar za istraivanje i razvoj ostvaruju 20% popusta na kotizaciju.
Kotizacija se uplauje na raun broj:
HR9823300031153156152, Splitska banka (s naznakom Kotizacija Anatomija 2016)
ili kod prijave na Simpozij na Visu.
Napomena: za stanovnitvo otoka Visa ulaz na simpozij je slobodan.

PRIJEVOZ
Cijena trajekta (u jednom smjeru): 54 kn (7 )
Cijena katamarana (u jednom smjeru) po osobi iznosi: 55 Kn (7 )
Napomena: Karte nije potrebno rezervirati unaprijed, karte se kupuju u trajektnoj luci na dan polaska.

SMJETAJ
Za sve informacije u vezi smjetaja i rezervacija obratite se strunom timu Paiz Travel turistike agencije iz Visa:
Paiz travel d.o.o.
web: paiz-travel.com
email: info@paiz-travel.com
tel: +385 21 712 037 (ured)
mob: +385 98 263 207 (Katarina, Voditeljica)
Napomena: Paiz agencija takoer posreduje u pronalaenju smjetaja u gradu Splitu.

GRAD VIS
Za trajanja simpozija na raspolaganju je samo privatni smjetaj.
I. Dvokrevetne sobe - (brani krevet u najveem broju soba, ali ima i nekoliko soba s odvojenim krevetima), Wi-Fi
(uglavnom), mini friider, vlastito kupatilo.
Cijene: 225-265 HRK/no po sobi.
II. Studio apartmani za dvije osobe s branim ili odvojenim krevetima. Opis apartmana: mini kuhinja, kupatilo,
krevet, Wi-Fi, TV, vei broj ovakvih apartmana ima i terasu.
Cijene: 265 - 345 HRK/no po apartmanu.

www.anatomija-otoka.com

Anatomija otoka Centar za istraivanje i razvoj


Vis, Hrvatska

5. ANATOMIJA OTOKA

A N AT O M I J A

OTOK A

SIMPOZIJ 15-18. rujna 2016.


Od otonog manifesta prema osnivanju
Meunarodnog centra za otoni ivot i kulturu

RADIONICA 19. - 25. rujna 2016.


VISOVIZIJA - video uradci na temu
budunosti otoka Visa

III. Jednosobni apartman za 2-4 osobe i dvosobni za 4-6 osoba (brani kreveti + pomoni leaj ).
Opis apartmana: kuhinja i dnevni boravak s pomonim leajem, kupatilo, soba s branim krevetom, Wi-Fi, TV, vei
broj ovakvih apartmana ima terasu.
Cijene: od 345 HRK/no po apartmanu.
IV. Bed & Breakfast sobe u pansionu
Cijene: 565 HRK /no + boravina pristojba za dvije osobe u sobi dorukom. Boravina pristojba iznosi 5,5kn
Vane napomene:
Ovo su okvirne cijene za smjetajne jedinice, za sve detaljnije informacije i mogunosti rezervacija obratite se u
agenciju Paiz. Cijene nisu po osobama ve po apartmanima/sobama za no.
Smjetaj u hotelima Issa i Tamaris mogu je samo od 18.9.2016. na upit preko agencije Paiz Travel

PREHRANA NA VISU
U hotelima Issa i Tamaris okvirna cijena je:
doruak 55 kn po osobi (7 )
ruak 77 kn (10 ) po osobi
veera 77 kn (7 ) po osobi

www.anatomija-otoka.com