You are on page 1of 1

1.) Crawler berfungsi untuk memindahkan crane secara merayap di area kerja.

2.) Superstructure merupakan ruang control operator. Superstructure juga


merupakan poros, dimana crane berputar.
3.) Counterweight merupakan bobot yang digunakan untuk menyeimbangkan
beban yang akan diangkat dan juga beban crane itu sendiri. Dengan kata lain
counterweight berfungsi untuk menjaga stabilitas crane.
4.) Additional counterweight merupakan bobot tambahan dalam
menyeimbangkan crane. Additional counterweight ini bersifat optional
(pilihan).
5.) Jib adalah perpanjangan tambahan yang melekat pada boom sehingga
memberikan tambahan panjang boom untuk mengangkat beban.
6.) Mast merupakan tempat untuk menopang tali atau kawat penyeimbang
crane. Mast juga berfungsi sebagai kerekan.
7.) Pulley berfungsi untuk memutar pengait sehingga dapat dinaikkan ataupun
diturunkan.