You are on page 1of 3

Poziv za sudjelovanje na simpoziju

A N AT O M I J A

OTOK A

5. ANATOMIJA OTOKA
Od otonog manifesta prema osnivanju
Meunarodnog centra za otoni ivot i kulturu

Vis, 15-18. rujna 2016.

Peti po redu, simpozij programa Anatomija otoka 2012-2016. odrat e se, ve tradicionalno, na otoku Visu u
rujnu 2016. godine s ciljem sumiranja dosadanjih uvida u otone teme te razvijanja planova za usmjerenije
interdisciplinarno i meuresorno bavljenje otocima.
Od 2012. godine stanovnici otoka, znanstvenici i akteri otonoga razvoja na lokalnim, regionalnim i nacionalnim
razinama okupljaju se na Visu kako bi raspravljali o kljunim pitanjima otonoga bivanja te pokuali na njih
interdisciplinarno odgovoriti.
Meuovisnost otonih prostora i otonih zajednica te posebnost otonoga razvoja u kontekstu globalnoga kretanja
ljudi, kapitala i ideja promiljane su kroz teme urbanizma gradskih i ruralnih otonih prostora, otone poljoprivrede,
turizma, demografije, arheoloke i etnoloke batine, itd. Raspravljano je o utjecaju inzularnosti na ivot na otoku
te o strategijama koje su otoani razvili kako bi se nosili s razliitim tipovima otonosti tijekom povijesti. Izoliranost
otoka pokazala se kao ambivalentna kategorija, s jedne strane kreirana na kopnu u turistikim zamiljanjima i
promocijama otoka, a s druge strane kao otegotna okolnost za svakodnevicu otoana u kontekstu depopulacije
otoka, pa time i nestajanju osnovnih infrastrukturnih sadraja, ali i kao komparativna prednost ivota na otoku.
Uoen je snaan kreativni i razvojni potencijal otone arhitekture i krajolika kao kljunih dokaza otone kulturne
i ekonomske povijesti. Na meunarodnim radionicama studenata arhitekture, koje su redovito slijedile nakon
simpozija, osmiljena su dvadeset i tri projekta prenamjene i obnove vike arhitektonske, arheoloke i pejzane
batine.
Otvorena su brojna pitanja o otonim zajednicama, kako onima stalno naseljenih stanovnika otoka, tako i o
povremenim te o njihovim virtualnim supostojanjima. Ispostavilo se vanim pitanje emancipacije potreba i uloge
sekundarnog stanovanja na otonim prostorima. Uoen je proces svojevrsne ekoloke gentrifikacije otoka - s
kopna dolaze i naseljavaju se ekoloki osvijeteni stanovnici privueni alternativnim nainima ivota, ali i razvojem
zelenoga poduzetnitva.
Rasprave o procesima donoenja odluka o otonom razvoju i politikama ukljuenosti lokalnih, regionalnih,
nacionalnih i europskih aktera ukazale su na nunost osmiljavanja otone razvojne i istraivake metodologije koja
bi se razvijala u okviru zasebne znanosti o otocima - nisologije.
Kakofonija pitanja i otonih problema dobila je tijekom etiri protekle godine odgovore pune kreativnog
i razvojnog potencijala kojim bi se dao ispisati svojevrsni otoni manifest. Ove godine, zaokruujemo prvi
petogodinji ciklus simpozija i radionica Anatomije otoka. Nastojat emo razviti zakljune smjernice i osmisliti
daljnje djelovanje kroz Meunarodni centar za otoni ivot i kulturu.

www.anatomija-otoka.com

Poziv za sudjelovanje na simpoziju

5. ANATOMIJA OTOKA
A N AT O M I J A

OTOK A

Od otonog manifesta prema osnivanju


Meunarodnog centra za otoni ivot i kulturu
Vis, 15-18. rujna 2016.

Pozivamo izlagae i aktere otonoga razvoja na suradnju i zajedniko oblikovanje zakljuaka i razvojnih smjernica
o ovim i drugim otonim temama:

mijene otonih prostora,


osobitosti i granice otonih zajednica,
klimatske promjene, okoline politike i otoci,
globalne migracijske promjene i uloga otoka,
metodologija istraivanja otoka i uspostavljanje znanosti o otocima nisologije.

Posebice ohrabrujemo prijavu izlaganja koja ukljuuju teorijska promiljanja i one koja su temeljena na istraivanju
i promiljanju vie usporednih otonih studija sluaja, arhipelaga te dinaminoga odnosa kopna i otoka.

MJESTO I VRIJEME ODRAVANJA SIMPOZIJA


Hrvatska, otok Vis, Vis i Komia
dolazak 14. rujna 2016.
odlazak 19. rujna 2016.
Rok za prijavu: 15. lipnja 2016.

JEZICI

Slubeni jezici skupa su hrvatski i engleski. Organizator skupa osigurat e simultano prevoenje.

PRIJEDLOG IZLAGANJA

Ime i prezime izlagaa/ice


Ime institucije
Internetska stranica (osobna ili institucije)
Broj telefona/mobitela
E-pota
Vrsta izlaganja (individualna, panel)
Naslov
Potrebna tehnika oprema (PC ili Mac, projektor, audio)
Jezik izlaganja
Saetak izlaganja na hrvatskom i engleskom jeziku (do 300 rijei)
Kratka biografija na hrvatskom i engleskom jeziku (do 100 rijei)

POJEDINANA IZLAGANJA

Pojedinana izlaganja bit e uklopljena u tematski povezane sesije u trajanju od sat i pol. Svaki od prijavljenih
izlagaa imat e 20 minuta te 10 minuta za raspravu odmah nakon izlaganja.

www.anatomija-otoka.com

Poziv za sudjelovanje na simpoziju

5. ANATOMIJA OTOKA
A N AT O M I J A

OTOK A

Od otonog manifesta prema osnivanju


Meunarodnog centra za otoni ivot i kulturu
Vis, 15-18. rujna 2016.

PANELI

Ohrabrujemo prijave izlaganja tematski povezanih u panele. Za pojedinani panel predvieno je trajanje do sat
i pol vremena u okviru ega bi moglo izlagati troje do petero izlagaa uz raspravu koja bi se odrala nakon svih
izlaganja. Prijave izlagaa u panelu trebaju imati do 300 rijei i navedeni naslov i kratki opis panela (do 300 rijei).

SLANJE PRIJAVE

Prijave na hrvatskom i engleskom jeziku treba poslati elektronikom potom na adresu: info@anatomija-otoka.com
Rok za slanje prijave je 15. lipnja 2016.Obavijest o prihvaanju izlagai e primiti do 30. lipnja 2016.

PROGRAMSKI ODBOR

dr. sc. Marina Blagai Bergman


Boko Budisavljevi, mag. ing. arch.
dr. sc. Iva Niemi
dr. sc. Ana Perini Lewis

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Boko Budisavljevi, mag. ing. arch.


Veni Marinkovi, mag. geogr.
dr. sc. Iva Niemi
Ana Jeini, dipl. ing. arch.
Ana Jeren, mag. ing. arch.

STRUNI SAVJET

dr. sc. Tadej Glaar, Ljubljana


dr. sc. Saa Poljanec Bori, Zagreb
dr. sc. Darko Radovi, Tokio
dr. sc. Zoran Roca, Lisabon
dr. sc. Nenad Starc, Zagreb

ORGANIZATOR

Udruga Anatomija otoka centar za istraivanje i razvoj, Vis

SUORGANIZATORI

Grad Vis
LAG koji
Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb
Udruga Provislo, Vis

KOTIZACIJA, PRIJEVOZ I SMJETAJ

Informacije o kotizaciji, prijevozu i smjetaju na otoku Visu su u prilogu.

www.anatomija-otoka.com