You are on page 1of 526

GYMLCSSZETI VZLATOK.

IRTA

BERECZKI

MT.

11^
l?ll

ARADON, 1877.
JJYOM.ATOTX I4:TtlY

LIP^XNAIH.

LELTRI SAM

ti/LOSZO.
Mikp czme is mutatja, e munka nem rendszeres m.
Rendszeres mvet irni a gymlcsszetrl,
eltekintve attl,
hogy vljon helyzetem krlmnyei s tehetsgem szerny volta meg
engednk-e azt nekem, mr azrt sem volnk kpes; mert egy ily
m sszelltshoz elegend anyaggal sem rendelkezem, s tekintve a
gymlcsszeti plyn eltlttt idm rvidsgt, elegend anyagot
nem is gyjthettem mg.
E Vzlatok "-ban teht csak anyagot igyekeztem sszegyjteni
annak szmra, a ki egykor nlamnl tbb szellemi s anyagi tehet
sggel flruhzva, vllalkozni fog a magyar gymlcsszet rendszeres
megrsra: de ezen anyagot ugy igyekeztem egyms mell s egyms
utn csoportostani, hogy azt necsak a tudomnyos ir, hanem a
nagy kznsgben is mindenki, a ki a gymlcsszet ldsteli tudonnya irnt rdekldik, hasznra fordthassa.
Nhny lelkes gybartom buzdtsra s azon gondolattl lel
kestve, hogy magam utn biztos nyomokat hagyok htra, melyeken
az utnam kvetkezk sokkal kevesebb fradsggal s hamarbb el
juthatnak odig, a meddig a gymlcsszet tern nekem eljutnom
lehetett, szntam csak r magamat arra, hogy elszrtan megjelent
rtekezseim rszint tdolgozva, rszint, a hol szksges volt, ujabb
tapasztalataim folytn mdostva sszeszedjem s Gymlcsszeti
Vzlatok" czim alatt, egy nll ktetben, sajt utjn a nyilvnossg
el bocsssam.
Hiszem, hogy hazmfiai kzl, kivlt azok, akik az idegen
nyelven irt munkkat nem olvashatjk vagy, a kik idegen nyelven
irt gymlcsszeti munkkat mg nem olvastak, tbben lesznek,
a kik eltt mindaz, a mit e Vzlatok" tartalmaznak, az jdonsg

becsvel fog birni; merf, sajnos! a gazdasgi szal^lapokat liol az


egyes trgyakat kzlttem is mr, kevesebben olvassk, mint a poli
tikai lapokat, s e kevesek kzt is vajmi kevesen vannak, a kik
figyelmkkel rdekldve kisrnk a gyimlcsszet irodalmt is.
Mr pedig arrl rmmel gyzdtem meg, bogy a gj^ilmlcsszetnek napjainkban mind-mind tbb bartja, kedvelje akad baznkban is.
Tekintve tebt, - mikp mr Elfizetsi felb ivs "-mban is
emlitm, bogy baznkban, fjdalom! oly nll gymlcsszeti
mnnka mg nem jelent meg, mely magban foglaln legalbb nagyolt
vonsokban a gymlcstenyszts s gymlcsisme krbl mindazon
tudnivalkat, melyek tndsa mindenkinek basznos, a kezd gyflmlcssznek pedig nlklzbetlenl szksges volna"; bazafiui kteless
gemnek is kell tekintenem a Gymlcsszeti vzlatok" kiadst, a
melyekben mdot igyekszem nyjtani mindenkinek, a ki a gymlcsszet irnt rdekldik, megismerkedni a gyflmlcsszetnek legalbb
elemeivel; mdot igyekszem njaijtani arra, bogy a gymlcsszetnek
baznkban ekkorig mg jformn ismeretlen tern kiki tjkozst
szerezhessen magnak.
Minthogy pedig arra, hogy a gymlcsszet s igy a gymlcsipar is haznkban flvirgozhassk, elkerlbetlenl szksges, hogy
az egyes gymlcsegyneket, fajokat ismerjk; e knyv legnagyobb
rszt gymlcs-leirsokkal foglaltam el; mert tudom, bogy az egyes
gymlcsket csakis ily lersok seglyvel ismerhetjk meg gyorsan
s biztosan.
E lersokat egyttal mintul is akarom hagyni azon honfitr
saimnak, a kik hazai gymlcsfajaink egyikt vagy msikt szrma
zsuk, elterjedsi krlmnyeik s rtkes voltuk szerint ismervn,
szvesek lesznek azokat velnk is, a kik ama gymlcsknek csak
nevt ismerjk, krlmnyes lersban is megismertetni egykor,
A vilgszerte ismert, leginkbb elterjedt s keresett gymlcs
fajok kzl, a melyeket termsk utn valdiaknak ismerhettem fl
ekkorig, brha azok az alfldre, a hol tartzkodom s melynek
gymlcsszett kivllag tanulmnyozom, ppen nem valk is mind,
igyekeztem minl tbbet krlmnyes lersban bemutatni azrt; mert

tudom, hogy azok haznk egyik vagy msik vidkn mindenesetre


rtkesek s elterjesztsre kivllag mltk is lesznek. Ne szaportsk
ott, ne vesztegessk rtk a pnzt s fradsgot ott, a hov nem
valk! Szaportsk el nagyban ott, hov klnsen alkalmasak! de
ismerjk mindenesetre itt is, ott is!
Hazai gymlcsfajaink kzl nmelyeket csak vakodva mertem
kzleni lersban, mivel sajnos! mg azokat sem ismerjk kzelebb
rl, a melyekkel nem csak itt, benn a hazban, de mg a klfld eltt
is, mint hazai fajokkal dicsekedni mernk. Hnyszor halljuk emle
getni, pl. csak a S v r i a l m t , P z m n ( Botzmaner) a l m t ,
S z a b a d k a i n a g y s z e r esi k t stb. s van-e valaki kzlnk,
a ki ezek lerst vagy legalbb jellemz vonsait honi nyelvnkn
olvasta volna?! n legalbb rszemrl semmi rsbeli adatot, mely
engemet valdisguk vagy hamis voltuk fell flvilgosthatna, da
czra minden kutatsomnak sem tallhattam ekkorig.
Mg Erdly kitnbb s gymlcseit is, de korntsem mind,
honi nyelvnkn az Erdlyi gazda"-ban csak 1873-ban jellemezte
rviden Erdly bszkesge, a boldogult Nagy Ferencz tanr. E fajo
kat az emltett vtl Icezdve szintn brom is ugyan mr; de, mert
nlam mg nem termettek s gy mg valdisgukrl sem gyzd
hettem meg, krlmnyes lersukat ksbbre kell halasztanom.
A Svri alma ojtvesszejt ngy helyrl is megkaptam mr a
hazbl s, mikp nvnyzetk s gymlcseik utn meggyzdtem,
mind a ngy helyrl ms-ms almafajt kaptam. Sem jellemz vonsait,
sem szrmazsi s elterjedsi krlmnyeit a S v r i a l m n a k
nem ismervn honnan tudjam mr most meg, hogy a ngy faj kzl
melyik ht a valdi S v r i ! s melyik nem! ? gy vagyunk a
tbbi, hui gymlcsfajunkkal is, melyeket eddig mg lersban senki
sem ismertetett s a melyeket csak az rhatna le hitelt rdemlleg,
a ki eltt e gymlcsk nem csak nvszerint, hanem kls s bels tu
lajdonaik, trtneti s elterjedsi krlmnyeik szerint is ismeretesek.
Szolgljon ez mentsgeml, hogy a szmos idegen gymlcsfaj
mellett, honi gymlcseink kzl krlmnyes lersban oly keveset
mutathattam be ezttal. Ksbb, ha majd oly szerencss lehetek, hogy

gymlcsszet-kedvel honfitrsaimtl honi gymlcsfajainkrl ojtvesszt s a szksges adatok mellett annak idejben egykt, lersra
alkalmas, p gymlcspldnyt is kaphatok, a mire itt hazafii
tisztelettel mindenkit megkrek ; akkor szives rmest vllalko
zom idvel valamennyi eddig mg le nem rt, de tgabb krben mr
ismert nev rtkes honi gymlcsfajunk lersra is.
Nem volt szndkom munkmhoz Elszt "-t irni; mert tu
dom, hogy azt legtbben az olvask kzl a szerz gynsnak,
magamentegetsnek tartvn, restellik is elolvasni: de vgre is meg
nem llhattam, hogy ennyit magam igazolsul eleve el ne mondjak,
klnsen azrt, nehogy valaki, nem ismerve a gymlcsleirsok
becst, elhamarkodott tletet mondjon flttem azokrt.
Nem nyjtom teht tovbb; hanem bezrom ezen Elsz"-t
azon hajtssal, hogy, a mire letemben mindig trekedtem, des ha
zm jlltt szerny munkm ltal sikerljn nekem is, nmi rszben
br, elmozdtanom.
Kelt Mez-Kovcshzn (Csandmegye), 1877. mjus 30-n.

Bereczki Mt.

I imi
I. rsz.
r

Altalnos gymlcsszeti rtekezsek s


vegyes jegyzetek.

1.
Esd $2avak aa aaykhos, hasai gymlosssotnk rdekba*
Anyknak irom e sorokat.
Hazai gymlcsszetnk rdekben egy uj hatalom eltt akarok
esd szt emelni, mely hatalom a hsk korszakban Grghonnak
Leonidsokat, Rmnak Graclmsokat, Magyarlionnak Zrinyieket tu
dott nevelni; mely kpes, elszrtan is, egyes csaldok kebelbe
varzs ujjaival a menny boldogsgt lehozni s mely, ha egyeslne:
Isten legszebb paradicsomv vltoztathatn t ezt a szegny, ezt
a kedves magyar hazt.
Hazra dics lenyai! hasznljtok fel azt a nagy, azt az ellenllhatlan hatalmat, melylyel a termszet kegyes istene felruhzott
benneteket. Emeljtek gyngd karjaitokra ezt az rva gyet,
hazai gymlcsszetnk elhanyagolt gyt!
Lejrt a hsk korszaka. Hsk most az gyuk s a golyszrk.
Az egyni vitzsg, mely hajdan csodkat mveit, tehetetlensgre
van most krhoztatva.
A csatk vrmezejn gyermekeitek ell. kiket vitzsgre tanta
ntok, gyuk s golyszrk ragadnk el a dicssg babrkoszorit!
Tantstok gyermekeiteket szeretetre, a termszet szent sze
retetre !
Ha a termszet szeretetre megtantotttok kedveseiteket: szi
veikbe ojtotttok ugyanakkor a szabadsg s haza szeretett; az
ernynek, a szpnek s jnak szeretett is!
Az az anya, a ki gyermeke szivbe a termszet szeretett beoj
totta, mess kincsek birodalmval ajndkozta meg szlttt; olyan
kincseket ad annak, melyeket az id vasfoga sem emszthet meg;
melyek a/t boldogtva kisrendik vgig az let tain.
Hazm lelkes lenyai! ajndkozztok meg gyermekeiteket eme
kincsekkel, a termszet szent szeretetnek boldogt rzelmeivel!
Karoljtok fel hazai gymlcsszetnk gyt! Szeresstek, pol
jtok a gymlcsszetet!

Nemes czlotokhoz, gyermekeitek szivben a termszet szere


tett flbresztem, legbiztosabban elvezet benneteket a gymlcsszet.
Olvasstok a gymlcsfa-tenysztsrl irt munkkat! Olvasstok
s gymoltstok tmeges prtolstokkal a szaklapokat, melyek trt
nyitottak a gymlcsszet irodalmnak is!
Ne gondoljtok, hogy a gymlcsszet egy rideg, egy szraz tu
domny, melyben csak egy-kt letunt frfi tallhat rmet, szrakozst!
A gymlcsszet egy olyan kltszet, mely egyik karjra a szpet,
msikra a hasznost leli fl; kltszet mely venkint megjul lvek
kel, rmkkel s hossz lettel szokta jutalmazni polit.
Van Mons, az ujabbkori gymlcsszet apja, ki a gymlcs
fk magvets ltali nemestsnek rendszert fltallvn, halhatatlan
rdemeket szerzett magnak az emberi nem boldogtsa krl, 7 7 ves
korban halt el.
O b e r d i e c k , a jelenleg l gymlcsszek legkitnbbike, 81
ves kora daczra sajt kezvel metlgeti most is a nla megrendelt
ojt-vesszket; sajt kezvel rja fl a jegyfcskkra ezen vesszk
mindeniknek hiteles fajnevt.
r b a n e k , hazai gymlcsszetnk nestora, 80 vet meghaladt
kora daczra is folyvst gynyrt tallt a gymlcsszetben; mg
csak nhny vvel ezeltt is llekemel episodot beszlt el a Kertsz
^.^azda" rla.
Nem szraz, nem rideg tudomny teht a gymlcsszet, mely
80 ves embereket is tud lelkesteni: rdemes az a Ti hgyelmetkre
is; rdemes az minden l ember figyelmre!
J:^
A gymlcsszet des testvre a szobrszatnak s a festszetnek.
A szobrsz letet ad a durva knek. A festesz megeleventi a
durva vsznat. A gymlcssz, midn egy vad ft megnemesit, mersz
kzzel a teremts mvbe avatkozik; magt az ldott termszetet, ma
gt a szp termszetet, teszi ldottabb, bjolbb maga krl.
A gymlcssz elvetvn a nemes magot s polvn a kikelt cse; raett a szenvedly kitart szorgalmval, midn vek multn egy uj,
a termszetben mg nem ltezett, jeles gymlcst ad az emberisgnek,
nagyobb dicssgre, hlra rdemes, mond P. Wilder marsai,
mint ama hadvezr, a ki vr ztatott fldn a legdicsbb gyzelmet aratta.
Ha Belgium s Francziaorszg lenyai lelkesedni tudnak a gy
mlcsszet gyrt; mrt ne tudntok Ti, hazm lelkes lenyai?
Lehetetlen az, hogy Ti hidegen tudntok maradni ama dicssg
hallatra, melyet a gymlcsszet mezejn a belga Grgoire csald ki-

vivott magnak, mely jeles gymlcsfajokra ruhzva t minden egyes


tagjnak nevt, maholnap az t vilgrszben mindentt ismeretess
lesz. Igen ; ismeretess s halhatatlann!
Szeresstek a gymlcsszetet! Prtoljtok a gymlcsszet iro
dalmt ! Fogjatok kezet velnk, kik oda treksznk, hogy isten leg
kesebb virgos kertv vltoztassuk t ezt a kedves Magyarhazt!
Mily boldogsg lenne egykor, magunknak nevezhetni azt a szp
hazt, melynek hegyoldalait s vlgyeit, halmait s sksgait a Ti ha
talmas szvetsgtek a legnemesebb gymlcsfk milliival npesten be!!
Mi kivntatnk ehhez egyb, mint, hogy az egyik vetn a legne
mesebb gymlcsk legpebb magvait s azok csemetirl idjrtval
uj, nemes fajokkal lepn meg a vilgot; msik s mindnyjan eltanul
vn az ojtsnak oly egyszer s knny, pen a Ti finom ujjaitokhoz
ill fogsait, ezer szmra nemesten a vad magonczokat?
Akkor ama puszta tereken, hol most csak az rva pacsirta ad
nha-nha egy-egy flnk hangot, teremt kezeitek nyomn virgz s
gymlcsz fk erdeje tmadna, hov eljne az nekl madarak so
kasga hangos nekvel dicsrni a ti ldsteli munktokat!
Szeresstek a gymlcsszetet, mely a ti gyermekeiteknek, a ti
unokitoknak s a ti unokitok unokinak lett gyekszik desebb,
boldogabb tenni.
A gymlcsszet egy ldsds tudomny; olyan, mint a szeretet \ ^
vallsa, mely nem egyes npeket, hanem az egsz vilgot trekszik /
boldogg tenni, keblre lelni.
Szeresstek magatok is, tantstok meg gyermekeiteket is szeretni
az nzetlen szeretet eme hls tudomnyt, a gymlcsszetet, mely
a vele foglalkozk kedlyt ppen ugy megnemesiti, mint megnemesiti
az tojts a vad ft!
Egy rvidke, de val trtnetet mondok el Tinktek. Ismertem
'v'
egy anyt Ngrd-vrmegyben, a ki frjvel egytt nehz kzi mun
kval tartotta fenn csaldjt, mely kt fibl llott.
Ez az anya rtett egy keveset a gymlcsfk nyri ojtshoz;
rtett egy keveset a faltetshez is.
Szllejben s hza krl ltetett klnbz idben r, klnfle
faj gymlcsfkat.
Elszrta a gymlcsmagvakat a szll sorai kz, s tavaszi ka
plskor, midn kikeltek, nem vgta ki azokat, melyek a sorok kzben
alkalmas hel3'en keltek ki; hanem karcskkkal megjegyezve hagyta
nvekedni.

6
Midn az igy meg]iagyott csemetk kell magassgra felnveked
tek; ugy jnius kzepe tjn, niiud beojtogatta ket.
Egyik fia, ki anyjt hatrtalanul szerette s tbbnyire mellette
srgldtt, ott szemllte gyakran: liogyan bnik el anyja az ilyen
vadfkkal, hogy azokat nemes gymlcsfkk vltoztassa.
Nyolcztiz ves lehetett a fiu; kezdett gondolkozni.
Csudlkozott, hogy a forr napban, flra jrsnyira sem restel
lett anyja elmenni egy-egy nemes galyrt: midn pedig csak nhny
lpsnyire, szoniszdjok szlljben. ott volt egy termkeny krtefa,
mely venknt roskadozott a szp fontos krtk alatt!
Tbbszr krte anyjt, hogy ojtana mr a fontos krtrl: de
anyja csak azt vlaszolta neki mindig: Szp az tiam; mert nagy: de
a mily nagy, oly rsz."
Egyszer azonban, midn fia nagyon unszolta t, egy gondolat
villant meg agyban.
Jl van, fiam! monda: Itt egy szp vad krtefcska; ppen oly
nagy, mint te. Legyen e fa egszen a tid: ojtsd be ezt te magad! Ha
mr ppen rsz ig a fontos krte: legalbb rlj annak egykor, hogy
azt te ojtottad.
A fiu, ki anyjtl az ojts egyszer fogsait knnyen eltanulta,
beojt a kis ft remeg ujjakkal.
Alig vrta, hogy mi lesz az eredmny? Naponta hszszor is meg
nzte kis fjt; jjel-nappal ott lebegett az folyvst lelke eltt; ltta
lmban kihajtani, ltta tereblyes fv nvekedni.
Mintegy kt ht mlva azon vette szre, hogy a kis, nemes szem
nagyobbodni s duzzadni kezdett.
E ltvnyra arczba szktt a vr; szemei megteltek rmknyekkel; szive liangosan dobogott s alig frt meg a kisded kebelben.
Egy hr rezdlt meg ekkor szivben, mely bvs hangjval egsz
lnyt t meg tvltoztatta. Valami kimondhatlan des rzet szlta
meg valjt.
Nem sejt mg ekkor, hogy a mi ezt okozta, az a termszet sze
retetnek els bredse, az a gymlcsszet kegyes istennjnek, Pomonnak els cskja vala.
Munkaszeretettel, megnemeslt szivvel flfegyverkezve kijrta a
fiu aztn iskolit. A 48 49-ki szabadsgharcz mr mint gyvd-je
lltet tallta t. Lelkesedve fogott ekkor fegyvert hazja fenyegetett
szabadsgrt bartival egytt.
Tudjtok, mi trtnt?
Bartai vagy a csatk vrmezejn hullottak el mellette remny-

teln harczban vagy a haza A^esztett gye fltti ktsgbeess gyil


kolta le ket!
Az szive is vrzett; az szemben is knyeket fakasztott a
fjdalom, hona szabadsgnak buksn, melyet szvesen mentett volna
meg letvel; az lelke is sirt a sok vesztessg miatt, mely t legjobb
bartinak hallval rte: de neki volt egy rz angyala, mely nem
engedte, hogy bnata tengerben elmerljn.
Szivrl a vrt, szemeibl az get knyeket letrlte a gymlcsszet kegyes istennje.
Bujdosnia kellett. . . .
A merre elhaladt; nemes gymlcsfkkal jellte meg tjt s lds
kelt nyomban.
lds kelt nyomban, mely megdesit neki a bujdoss keser
kenyert.
Anyja, a ki ekkor mg lt, nyolcz vig siratta elbujdosott
fit s mieltt azt jbl meglthatta volna: meghalt bnatban!
Ott aluszsza most csendes, rk lmt a fld kebelben, melyre,
mig lt, szorgalmnak vertkeit hullat.
s gyermeke a kit 0 tantott a termszet szent szeretetre, a
kivel 0 kedveltet meg a gymlcsszetet ?
E V z l a t o k " szerny irja az . . .
Hallgasstok t meg!

Saereny krelom a gymlcsft lteikha.


Egy szerny krst vagyok btor koczkztatni mindazon honfi
trsaimhoz, kik nemes gymlcsft ltetnek vagy ltettek; klnsen
pedig azokhoz, kik j hitel faiskolkbl szereztk be csemetiket.
E krs abbl ll: hogy elltetett fcskik fajnevt hazai gyml
csszetnk rdekben ne sajnljk maguknak maradandlag fljegyezni.
"""Hiszin' h7"Kgy^' ki' "iSa^ nein ^ gymlcssz, ki a gyOniTc'sfajokat tudomnyos szempontbl tanulmnyozza: hanem csak gymlcs
kedvel, a ki a gymlcsft csak gymlcsei izlelhetse vgett szereti,
nagyon keveset trdik a gymlcs nevvel, s teljesen ki van elgtve,
ha fja zlsnek megfelel gymlcsket hozand ; de hazafiul kteles
sgnk oda trekedni, hogy des haznk a mveit Nyugot mellett ugy

a gymlcstenysztsben, mint a gymlcsszetben, (Pomologia) htra


ne maradjon rkk.
Hazai gymlcsszetuk flvirgzsra elkerllhetlenl szksges
volna, hogy gymlcseinket valdi gymlcsszeti nevkn minl tb
ben tudjuk megnevezni.
Ezt pedig knnyen elrhetnk, ha gymlcsfink nevt elltet
sk utn, mieltt mg a jegyfcskkrl az id le nem mosta az irst,
egy becsesebb knyvnk tbljra, (pl. biblia, corpus juris stb.) vagy
egy szekrnynk vagy ldnk bels oldalra ragasztand paprlapra
fljegyezni azon sorban, a melyben a fk llhelykn kvetkeznek, el
nem mulasztank.
Mihelyt fcskink kzl egyik-msik bemutatja els gymlcseit,
elkeresve jegyzknket, knynyen megtudhatjuk: hogy mi nevet visel
a gymlcsz fa? Ktszeri, hromszori terms utn jra, meg jra
ismtldvn elttnk ugyanazon nv, utvgre annyira ismeretesek
leendnk mind magunk, mind krnyezetnk, fcsknk valdi nevvel,
hogy akr sohase nzznk tbb jegyzknkbe vgette.
Sokan vannak, kik hajtjk gymlcsfik nevt tudni s e vgett
megelgszenek azon elvigyzattal, hogy jegyfcskikrl nem hagyjk
lekopni, hanem idnknt meg-megjitjk az irst, s azt hiszik, hogy
evvel mr mindent megtettek. Csalatkoznak! A jegj'^fcskk, ha spr
gval voltak a fra akasztva, miutn a sprga egy pr v alatt az id
viszontagsgai folytn el szokott mllani, lehiiUanak s elvesznek vagy
a tbbi fkrl lehullottakkal sszekeverednek. Gyakran a lelkiismeret
len napszmosok mg a sodronynyal felkttt jegyeket is lekobozzk
vagy felcserlgetik. Sajt tapasztalsombl tudom ezt. n is fimon
szoktam hagyni a jegyeket egy ideig: de evvel sohasem elgedtem meg.
Egy e czlra hasznlt knyvemben krlmnyesen le szoktam irni fim
helyfekvst, st az egsz terletrl, melyet fim elfoglalnak, trkpet
ksztettem magamnak, melyen minden egyes fnak meg van jellve a
helye a ngy vilgtj szerint. Tlem teht bizvst lehullhatnak a
jegyek; elcsereberlhetik a napszmosok, a mint nekik tetszik: de en
gemet sem ez, sem az nem fog tvedsbe vagy zavarba hozni. gy kel
lene tennnk mindnyjunknak, s hiszem, hogy, ha igy tennnk, el
lehetne kerlni azon boszant krlmnyt, hogy egy s ugyanazon
gymlcsfajt tzfle nven is neveznek haznkban.
Vannak, kik sokat adnak arra, hogy gymlcseik nevt ismerjk;
meg is tesznek e rszben mindent, a mit jnak ltnak; de, maguk
nem levn gyralcsszek, elgnek tartjk, ha azt tudjk egyikmsik gymlcsfajukrl, hogy ez kalvl, ez renet, ez vajoncz, ez ber-

9
gamot stb. evvel azonban mg korntsem dicsekedhetnek, hogy mr
tudjk gymlcsfjok nevt; mert az ily elnevezsek az almk s krtk
egy-egy egsz csaldjra illenek s nem egyes gymlcskre.
A gymlcsfajok ugyanis bizonyos csaldokba vannak sorozva,
mely csaldok mindenikbe szz meg szz msfle nven nevezett
gymlcsk tartoznak, melyek, ha br mind magukon hordjk is a csa
ld jellegt, egymstl jl megklnbztethet tulajdonsgokkal birnak.
Tbben lehetnek e Vzlatok" t. olvasi kzl, kik a Kertszgazda" 1869. vi 6-ik szmt, hol az almr-flk (krtk, almk)
rendszere le van irva, nem olvastk. Ezek kedvrt ide jegyzem mind
az almk, mind a krtk termszetes csaldait, ugy, a mint azokat mi
magyarokul kznsgesen nevezni szoktuk s jelesebb gymlcsszeti
rink mveiben megnevezve elfordulnak s zrjel kztt mindenik
csald utn nmet s franczia elnevezst is utna jegyzem.
Az almk termszetes csaldai:
i.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

K a 1V i 1 almk. (Oalvilin; calvilles.)


C s r g almk. (Schlotterpfel; cliquets.)
A r a n k a almk. (Glderlinge; calvilles batlrdes.)
Rzsa almk. (Rosenpfel; pommes roses.)
G a l a m b k a almk. (Taubenpfel; pigeons.)
F o n t o s almk, fPfundpfel; rambours.)
F o n t o s r e n e t e k . (Rambourreinetten; canadas.)
E g y s z i n , vagy v i a s z - r e n e t e k . (Wachsreinetten ; reinettes blanches.)
IX. Ma s n c z k i a 1 m k. (Borsdorferreinetten; reinettesbatirdes.)
X. P i r o s r e n e t e k . (Rothe Reinetteu; reinettes rouges.)
XI. Kormos vagy s z r k e r e n e t e k . (Graue Reinetten; reinet
tes grises.)
XII. A r a n y r e n e t e k . (Gold-Reinetten; reinettes d' ores.)
XIII. C s k o s almk. (Streiflinge; pommes rayes.)
XIV. Cscsos almk. (Spitzpfel; pommes aigues.)
XV. P o g c s a vagy tnyr-almk. (Plattpfel; pommes pltes.)
A krtk termszetes csaldai.
1. Vajon ez ok. (Butterbirnen; beurres.)
IL Flvajonczok. (Halbbutterbirnen; mi-beurres.)
III. B e r g a m o t - k r t k . (Bergamotten; bergamottes.)
IV..Fl b e r g a m o t o k . (Halbbergamotten; mi-bergamottes.)

10
V. Hossz zld k r t k . (Grne Lang-biraen; vertes longues.)
VI. Kobak-krtk. (Flasclienbirnen; Calebasses.)
VII. Klmn-krtk. (Apothekerbirnen; bon-Chrtiens.)
VIII. P i r k - k r t k . (Russeleten ; rousselettes.)
IX. M u s k 01 1 y-k rt k. (Muscatellerbirnen; muscats, v. musques.)
X. Hj-krtk. (Schmalzbirnen; assez-bons.)
XI. Szegf-krtk. (Gewrzbirnen; aromatiqnes.)
XII. H o s s z a s r o p p a n -krtk. (Lngliche Kocbbirnen; cassantes allonges.)
XIII. Gmblyded r o p p a n -k r t k. (Rundliclie Kocbbirnen;
cassantes arrondies.)
XIV. Hosszas b o r - k r t k . (Lngliche Weinbirnen ; poires au vin
allonges.)
XV. Gmbly bor-krtk. (Pamdlicbe Weinbirnen ; poires au
vin arrondies.)
E csald-nevek ismerete, mint mondm, mg kornt sem elgs
ges arra, hogy elmondhassuk, miszerint nevrl ismerjk gymlcse
inket ; mert minden egyes gymlcsnek, br melyikbe tartozzk is az
itt leirt csaldok kzl, sajt neve van.
A gymlcsnevek ismeretnek egykor igen nagy hasznt veendjk, ha majd arrl lesz sz, hogy a klnfle gymlcsfajokat, melyek
a hazban szerte elfordulnak, gymlcseik minsge, s fjuknak a
klnbz talajokbaui tenyszete s termkenysge szerint ssze kell
rnunk. Ennek pedig elbb-utbb meg kell trtnnie, ha azt akarjuk,
hogy haznkban a gymlcsszet s gymlcstenyszts flvirgozzk.
Addig ugyanis mig ez meg nem trtnt, talnos elterjesztsre rdemes
gymlcsfajokrl liijban beszlnk; j llekkel ilyeneket honfitrsa
inknak nem is ajnlhatunk; mert amely fajok pl. Kolozsvr krnyken,
az itteni talajban minden tekintetben kitneknek tapasztaltattak,
krds, hogy ms vidken, msfle talajban szintn jelesek ma
radnak-e ?
Igen kevs az oly gymlcsfajok szma, melyek talajban nem
vlogatnak: mig igen sok faj van olyan, melyek egyik fajta talajban
rendkvl bujn nnek, igen termkenyek, s gymlcseiket is felsges
tulajdonaikban fejtik ki; mig msfle talajban csak nyomorognak,
keveset teremnek, s gymlcseik is hitvnyak s zetlenek.
Minl tbben ismerjk a gymlcsfajokat gymlcsszeti s nem
nknyesen elkeresztelt vagy helyi elnevezsk szerint; minl tbbfle
talajban, s minl tbben teendtink azokkal ksrletet: annlinkbb

11
remlhetjk, hogy a fnebb emiitett s gymlcstenysztsnk felvi
rgzsra nlklzhetlenl szksges sszerst elkszithetendjk.
A hazjok javt szivkn hord egyesek is sok anyagot gyjthetnnek a krdsben forg sszershoz, ha gymlcseik valdi nevt
nem sajnlnk maguknak megjegyezni s eltanulni: de legtbbet segt
hetne e rszben az, ha m i n d e n m e g y n e k egy-egy k s r l e t i
k e r t volna, hol a vilg legjelesebb gymlcsei hiteles gymlcsszktl beszerezve s lelkiismeretes gonddal megrizve volnnak, s
honnan azok valdi nevk alatt rszint ojtvnyokban, rszint ojtvesszkben osztatnnak ki az illet megye kzsgei vagy egyes birto
kosai szmra, hogy e rszben a ft ltetni akar gymlcskedvel
vagy a gymlcsfajokat tanulmnyozni akar gyralcssz ne lenne
knytelen drga pnzrt klfldiek kegyre szorulni, vagy nem elgg
hiteles faiskolkbl szerezni be szksglett.
Sokszor nem szndkosan, hanem rtatlan tvedsbl, sokszor
taln szndkosan is rszedetnk az innen is, onnan is sszegyjtgetett gymlcsfajaink nevt illetleg. Evek mlva vesszk csak szre,
hogy csalatkoztunk, de ekkor is csak azon esetben, ha a gymlcs
szetet tanulmnyunk trgyv tettk vagy, ha csaldsunkra tapasz
talt gymlcsszek ltal figyelmeztetnk.
Addig is teht, mig a boldog hajtsok hnba tartoz m e g y e i
k s r l e t i k e r t e k letbe lpnnek, igyekezznk legalbb hiteles
helyekrl beszerezni gymlcsfajainkat, hogy bizonyosak legynk benne,
miszerint azon nv alatt, mely fcsknkra a faiskolban rtzetett,
valban azon gymlcst s nem egybflt kaptunk. A ki nem hiteles
helyrl szerezte volna be gymlcsfit, vagy azok fajnevt brmi oknl
fogva elfeledte vagy-az azokrl ksztett jegyzkt elvesztette volna ;
rendeljen magnak ojt vesszket jbl, hiteles helyrl, egy-egy
fajrl tbbet is, s nvtelen fit, ha azok mg fiatalok, ojtsa t
koronjukban. Vagy ojtsa t, ha nem is az egsz ft, legalbb annak
egy-kt erteljes hajtst: igy is biztosan hozz jut a gymlcsnevek
ismerethez s pedig rvid id alatt; mert az igy tojtott fa 2 3 v
alatt okvetlenl bemutatandja termst.
A ki gymlcsft ltet, mr ezen tettvel is bebizonytja, hogy
nem tartozhatik az nzk kz, a kik csak nmagukrl gondoskodnak;
mirt ne tenn meg, hogy munkjnak ne csak s krnyezete, hanem
a haza is hasznt vehesse? mirt ne tanulhatn meg mind maga, mind
hozztartozi, hogy legalbb ama nhny gymlcsfaj, melynek birto
kba jutott, hogyan^neveztetik ?

12
Cseklysgnek ltszik br, de hazai g'ymlcsszetnkre nzve
fontos a krelem, melyet itt gymlcsft ltet honfitrsaimhoz intz
tem. Szabadjon remlenem, hogy szavaim nem lesznek a pusztban
kilt szavai.

3.
Hol a hiba, hogy a gymlc$fa*teiiys2t$ oly lassan halad
haznkban,
Nagyon rviden meg lehetne felelni e krdsre, ha egyttal nem
akarnm fladatomul azt is kitzni, hogyan kellene a hibt orvosol
nunk? gy azonban, ha kiss hosszasabbra nyjtanm i"tekezsemet,
mint hajtanm, elnzsrt esedezem.
Hogy a gymlcsfa-tenyszts oly nehezen halad haznkban,
annak oka egyrszrl a faiskola-tulajdonosok eljrsban, msrszrl
a vev kznsgnek a fk gondozsa krli jratlansgban keresend.
A faiskola-tulajdonosok odatlaljk idszakonkint a nagy kzn
sg el az ltalok tenysztett gymlcsfajok jegyzkt vetekedve
egymssal, hogy ki tud kzlk tbb fajt flmutatni.
A nagy kznsg pedig csodlkozik a sok nmet, franczia s
angol gymlcsneveken, melyeket el sem tud olvasni s azt hiszi: fenkig
tejfel! azt hiszi, hogy az egytl egyig mind kipbrlt, jeles gy
mlcs s vlaszt kzlk gondolom szerint. a melyiknek vletlenl
megtetszik a neve, s csoda-e, ha vlasztsban tbbszr, mint
nem, csalatkozik?
Ha mgis jellemezve volnnak az elmutatott gymlcsk, nem
csak rsidejk, hanem kls s bels minsgk s alakjuk, fjok
tenyszete s klnfle talajokbani hasznlhatsguk szerint; taln
menthetk volnnak a faiskola-tulajdonosok azon esetben, ha a jrat
lan vevk rosszul tennk megrendelseiket; de ugy ltszik, hogy e
rszben a faiskola-tulajdonosok eljrsa krhoztatsra mltbb, mint
a vev kznsg hiszkenysge.
Faiskola-tulajdonosoknak ill dolog volna tanulmnyozni a gy
mlcsszetet pomologit; ill dolog volna az ltalok tenysz
tett s eladsra sznt fajokat minden tekintetben ismerni s a venni
szndkoz kznsggel lelkiismeretesen megismertetni; azonban rszkrl az els ugy, mint a msodik kellkfigyelembesem vtetik

13
legalbb a gymlcsfajok valdisgbani keser csaldsok, melyek
hol itt, hol ott, tbbszr ismtldnek, ezt sejtetik velnk.
Ha a gymlcsszetet tanulmnyoznk, okvetlenl kivlasztank
a legjobb, tenysztsre legmltbb fajokat s ezek kzl csak azokat
hoznk elszr forgalomba, melyek sajt ksrleteik s tapasztalsaik
szerint ghajlatunk alatt, hazai fldnkben, legvigabban tenysznek,
legtermkenyebbek s legjobb gymlcsket hoznak.
Az ily gymlcsfajok szma pedig korn sem rgna ezerekre !
Kevesebb, de ismert j fajok tenysztse mellett, sokkal knynyebben volna fntarthat a szksges rend a faiskolban. Nemcsak
a tulajdonos maga, hanem emberei is messzirl flismerhetnk nvnyzttrl, fjrl minden fajt s eladsra kerlvn a dolog sokkal
kevesebb tveds adhatn magt el a kezelk rszrl, mint a meny
nyi jelenleg a sok, ismeretlen gymlcsfaj tenysztse mellett, minden
gyekezet daczra is. trtnni szokott.
Kevesebb szm, nemes gymlcsfajok mindenikbl klnkln egy-egy anyafnak adhatnnak helyet a faiskola rovgyain;
gymlcseit mindenik fajnak megismerhetnk s nvnyzett, term
kenysgt tanulmnyozliatnk: mig az ezerekre men fajokkal ugyan
ezt nem tehetik; fajfkon vagy prbafkon pedig mindenik fajt ta
nulmnyozni sokkal tbb veszdsggel s gonddal jr, mint mennyire
idejk, rkezsk lehetne.
Mindaddig teht, mig faiskolinkban ezer szmra tenysztetnek
a gymlcsfajok, ki lesznk tve annak, hogy vett ojtvnyaink
fell tpllt remnysgnkben csalatkozni fogunk. A sokszoros csal
dsok aztn elveendik nemcsak a mi, hanem ismerseink kedvt is a
gymlcsfa ltetstl. Maguk lssk aztn faiskola-tulajdonosaink,
ha a kznsg rszrli talnos elkedvetleneds kvetkeztben csak
tengleng zletk, ha eladott fikrt beveendett jvedelmk zletk
fenntartsra fordtott kltsgeiket is alig-alig ptolhatja vissza.
Ez az egyik lba, mely miatt a gymlcs-fa tenyszts haznk
ban oly nehezen, oly vontatva terjed.
E hibt faiskola-tulajdonosainkon ll megszntetni.
Hajh ! de sokkal nagyobb hiba ennl az, hogy a faiskola nem
kezeltetik ugy, mint az a tudomnynak a fatenyszts krl tett
elhaladsa utn vrni lehetne.
Faiskola-tulajdonosaink a fatenysztsrl irt, rgiebb s ujabbkori
mveket nem olvassk, nem tanulmnyozzk vagy, lia nmelyek tn
figyelemmel kisrik is szakmjuk irodalmt, nem fordtjk hasznukra

14
a tudomny vvmnyait; nem kvetik a tapasztals ltal is helye
seknek ismert eljrsi szablyokat.
Azok a gykrszegny, grcssbothoz inkbb, mint szablyosan
kezelt ojtvuyhoz hasonl, nyurga vagy kora vnsget mutat fk,
melyek faiskolink nagy rszbl kikerlnek, szomor bizonysgot
ltszanak tenni fnnebbi llitsom valsgrl.
Megvlasztottk-e a faiskolnak alkalmas, nyugatnak vagy j
szaknak nz, csekly hajls, lgjrta, kzpterm erej talajjal
bir trsget ? Vghez vittk-e a faiskola els, legfbb, legnlklzhetlenebb munkjt a fldforgatst, - rigolozst, mindentt?
Bajosan hiszem.
Az oly faiskolbl, mely e kellkeket nem nlklzi, gykr-sze
gny s satnya fa csak ugy kerlhet ki, ha az alanyokul hasznland
vadonczok ktszeri vagy hromszori tltetse, piquirozsa,
elhanyagoltatott; ha az iskolasorok kzei s a sorokban a fk egymstli tvola szkre szabatott vagy a kzk gyomtl folyvst tisztn
nem tartattak vagy hibs szmtsbl brmifle egyb, szlas, lom
bos kerti vagy konyhai nvnyek termesztsre is fordttattak; vagy
vgl, ha az egyszer mr fval beltetett, de elads folytn kitisztult
tbla minden pihens nlkl, azonnal ismt fval ltettetik be.
Ne mulaszszuk el vadonczainkat dus gykr-kpzs tekintetbl
tbbszr tltetni; adjunk elegend helyet minden fnak; tartsuk
folyvst tisztn faiskolinkat; ne szveljnk meg ott legflebb nhny
bokor saltt s azt is csak csal-tkl a pajodoknak; hagyjuk pihenni
ftl megtisztult tblnkat azaz ne ltessnk bele azonnal ismt ft,
hanem forgattassuk meg fldt, linyassuk ki a beszakadt l gyke
reket s korhadt trgyval meghordvn hasznljuk kerti vetemnyek
tenysztsre legalbb hrom vig: gy aztn nem lesz okunk attl
tartani, hogy munknk eredmnye mlt dicsret helyett szgyent hoz
fejnkre.
Lucas Kzsgi faiskolja," Hardy, Gymlcsfa nye
sse," melyek anyanyelvnkn is olvashatk, biztos kalauzul szol
glhatna faiskola-kezelinknek, csak olvasni szeretnnek s haladni
akarnnak: de ugy ltszik, nekik ugyan hijjba mondja a klt:
Ott az irs, olvasstok
rett szszel, jzanon . . .

Ha olvasnnak s tanulni akarnnak, nem adn el magt az az


eset, hogy eladott fik kzt csak azok a szpek s szablyos nvsek.

15
melyeket nem az mvsz kezk, hanem a jsgos termszet alaktott
szpekk s szablyosakk.
Nagy hiba, hogy az ojts, a rgi hibs s nehzkes modorban
kezeltetik faiskolinkban. (Tisztelet a kivteleknek!)
Erre mutatnak legalbb a vett ojtvnyok ojthelyn lthat,
idomtalan dudorodvnyok s az ojts utn a fn felejtett ktelkek
bevgdsnak nyomai s az e miatt tlsgosan flhizott hajtsok
egyenetlen, grbe nvse.
A gymlcsfa-tenyszts terjedsnek emez akadlyait is meg
szntetni mind a kznsg, mind sajt maguk jl felfogott rdekben
a faiskola-tulajdonosoktl vrjuk s remljk.
Hanem aztn ha a faiskola-tulajdonosoktl kifogstalan fkat
vesznk s vagy magunk nem rtnk a faltetshez vagy olyanokra
bizzuk elltetsket, kik ahhoz annyit rtenek, mint a hajd a ha
rangntshez s, ha e miatt fele, st tbb felnl ki sem hajt elltetett
finknak, vagy ha kihajtott volna is, mg az ltets vben kivsz:
ki lehetne annak ms az oka, mint sajt magunk ?!!
Kt, hrom ojtvnynyal vegynk csak kevesebbet, mint a meny
nyit szndkoznnk; mr ezen megtakarts ltal marad annyi
pnznk, mennyi elg lesz egy knyvre, honnan magunknak a fa l
tetst s gondozst illetleg, - hogy, ha mindezt mg nem tudtuk
volna, tjkozst szerezhetnk.
Ne bizzuk aztn ojtvnyaink elltetst cseldeinkre vagy olya
nokra, kik ahhoz nem rtenek vagy, a kik ahhoz csak annyit rtenek,
mint a mennyit dm apnk rtett.
Vezessk, kormnyozzuk az ltets munkjt mi magunk.
Soha letnkben ennl hladatosabb munkt nem vgezhetnnk!
Valahnyszor ugyanis a szpen diszl' fra tekintnk; valahny
szor zletes gymlcseit lvezzk; valahnyszor fink termkenysgt
s gymlcseik finomsgt dicsrendik: mindanyiszor des nrzettel
fogunk rgondolni, hogy e fkat mi ltetk, hogy e inom gymlcsk
a mi elrelt godoskodsunk s gyekezetnk des gymlcsei.
A hny p, term ft, fkp szlas ft, flneveltnk,
ugyanannyi l emlket lltunk magunknak, mely akkor is hirdetni
fogja jtkony munkssgunkat, midn mr nem lesznk; midn mr
poraink szszekeverednek a flddel, melybe ft ltettnk.
Fldhz ragadt, nz volt az, a ki letben, br ha mdjban
volt, egy gymlcsft sem ltetett.
'Csak azok emlkt ldandja az utkor, kik nemcsak magukrl, a
jelenrl gondoskodtak: hanem a kik az utkor szmra is ptettek.

16
Tanuljuk meg a faltets fogsait s ltessnk gymlcsft s
pedig ne csak magunk, hanem utdaink szmra is!
Nem elg aztn, hogy elltettk a ft: gondoznunk kell azt az
elltets utni vekben is; gondoznunk kell azt egsz lete folytn t.
Azon fk gondozsa, melyet mi ltetnk, t fog esni rlunk ut
dainkra : mikp az apink ltal ltetett fk polsa mirenk szllott t.
Egy jl gondozott s jl polt alma vagy krtefa oly tkt kpvi
sel, melynek vrl-vre nveked kamatait 200. vig is szedheti nem
az, a ki elhelyezte vagyis, a ki a ft elltette; mert az nem lhet addig;
hanem szedhetik az egymst flvlt rksk tbb nemzedken t.
Elltetse vben mjus vgn, st a kvetkez hrom nyri
hnapban is, ha szrazsg uralkodnk, el ne mulaszszuk az
elltetett ft megntzni t- vagy folyvzzel avagy reggel hzott s
estig a kdban vagy hordban vagy e vgre ksztett medenczben
a nap sugaraitl tmelegtett kutvizzel is. E vgre a fcska trzse
krl mg az ltets alkalmval odateritett, szalms trgybl ll ta
kart elhzzuk s egy-kt arasznyira a fa trzstl krsnczot csinlunk
a fldbe s ebbe ntnk nem egy-kt locsolnyi, hanem legalbb is
msfl vagy kt ak vizet. Midn aztn a fld beitta azt; a snczot
jra telihnyjuk flddel s a szalms takart jra elbbi helyre viszsza teregetjk. Hromszori ilyen bsges ntzs brmily szraz
nyron t kpes lesz biztostani finkat a kiszrads ellen; csak
aztn ezen ntzst kell idben tegyk meg s ne akkor, midn a
fcska levelei mr sszefonyadtak s flig meddig megszradtak.
Nincs krosabb szoks, mint a nyurga szlas fnak derekrl,
mindjrt az ltets vben, minden mutatkoz fakadst, mihelyt
eltnik, letasziglni vagy lemetlni. Annyi ez, mint a ft tenyszse
fltteleitl kszakarva megfosztani. Nem hijjba hozza ezeket el
a dajkatermszet. Levlzetkkel a gykrkpzdst mozdtjk el; a
fa derekt vastagtjk s rnykukkal az get sugarak ellen talmazzk. El lehet ezeket tvoltani a kvetkez vekben is, midn mr
rendeltetsket bevgeztk. E sarjaknak az ltets vben, nyr folytn,
ha attl tartannk, hogy bujasguknl fogva minden nedvet ma
gukhoz ragadnak, csak hegyeiket csipkedjk el.
Aztn sokszor nagy hasznt is vehetjk az ily sarjaknak. Meg
trtnik ugyanis gyakran, hogy a vkony derek, nyurga szlasfa a
kiltets utni vekben szabadon ki levn tve a szelek jtknak,
annyira elgrbl, hogy koronja nemcsak, hogy oldalt ll, de lefel
hajlik. Az ily elgrblt, nyurga ft, ha derekn sarjak trtek el, nem
rdemes karhoz ktni, hogy fgglyes irnyba viszaerszakoljuk.

17
Hamarbb czlt rnk, lia ott, hol a derk grblete kezddtt, egy
flfel trekv oldalsarjt a trzs folytatsul meghagyunk s a grbe
vagy hitvny trzset kzvetlenl ezen hajts fltt megsemmistjk
vagyis levgjuk s az igy ejtett sebet faviaszszal eltakai'juk.
Ezen trzs-kurtitst tlen t, enyhe napokon vagy martius elejn,
kilevelezs eltt eszkzlhetjk legsikeresebben. A mr jl begyke
rezett fa egsz leterejt a meghagyott hajtsba ntendi s sokkal
hamarbb, mint gondolnk, helyes fv nvendi ki magt.
Ha pedig a grblet kezdetnl ilyen hajts nem jtt volna el:
kell s el lehet azt knynyen idznnk vesszs szemzs ltal. Ha
bizunk azon faj valdisgban, melyet a fa kpvisel s rdeknkben ll
azt megtartani; ojtveszszt metsznk megsemmisitni szndkolt ko
ronjrl tl folytn s pedig olyat, mely legpebb s onnan, a hol ilyet
tallunk rajta. Kilevelezs utn minden fa fladja krgt, hjt.
Ekkor vihetjk rajta vghez a vesszs szemzst *) sajt vesszejt
illesztvn a grblet kezdetnl a trzs krge al.
Gyakran ltunk gynyr szp, egszsges szlas fkat, melyek
dereka vetekedik a gyertya egyenessgvel s simasgval. Gondatlan
kiss kvetkeztben gykrzetk ugyan meg volt tpve, szaggatva
s srtve: de koronjuk hasonlt egy szp bokrthoz. Csupa let
nz ki minden vesszejbl.
Azt hinn az ember, hogy, lia ezeket szablyszeren elltet, egyik
sem vesz ki bellk. s mgis azt kell tapasztalnunk, hogy az ily
fk vrl vre nemhogy nvekednnek, ha megfakadtak is,
hanem egy helyben maradnak vagy vrl vre mindinkbb satnyulnak s Idhalnak.
Mi ennek az oka ?
Az, hogy a sima derkon egy rva sarjacska sem bir eltrni
vagy, ha mutatkoztak volna is ilyenek, jratlansgunk miatt kro
soknak vagy a sima derkon szemsrtknek tallvn azokat, azonnal
mihelyt eltrtek, letiszttottuk.
A kertsz a faiskolban kr nlkl tehette ezt. Ott a fk a nap
get sugarai ellen lombjaikkal egymst klcsnsen talmaztk. Az
egyenl erben lev egyenl magas fk vek folytn szpen meg is
vastagodhattak s fl is nhettek: de, midn hozznk kerlnek, mind
ezen elnyktl elesnek. Nlunk, llhelykn, egymstl tbb lnyi
tvolsgban ki lesznek tve a nap hevnek, a szelek jtknak. A
trzs egsz hosszban a sima kreg vrl vre mindig kemnyebb
*) Lsd albb az ojtsrl" irt czikket.

1^
lesz s a nedvkeringst megakasztja vagy legalbb akadlyozza. A
gykrzet szegnysgtl nem telik, hogy a fa koronja elegend tp
nedvekkel ellttassk, st a mi kevs a megfeszlt kreg alatt gygyei
bajjal fltolakodik, azt is a nap beve prologtatja el.
Lehet-e csodlnunk aztn, ha az ily fa elvsz!!!
Olyan a fa krge annak fiatal korban, mint a ruha azon gyer
meknl, mely nvekedst mg nem vgezte be. vrl vre nagyobb,
bvebb ruha kell ennek; vrl vre bvebb kreg kell amannak is. A
klnbsg csak az, hogy, ha a gyermeken feszl mr a ruha, knny
rajta segtennk, mst vesznk szmra: de a gyermekfnak nem
rulnak ruht, krget, a szabnl. A termszet a frl mskp
gondoskodott; szelid ujjaival vrl vre afaderkra aljtl tetejig lom
bos sarjakat illeszt s ezekkel eszkzli, hogy annak ruhja, krge
megtguljon.
Ne foszszuk meg teht a fa derekt nvekedsnek, vastagod
snak fltteleitl, hajtsaitl; vagy, ha mr megfosztottuk volna,
gomboljuk ki a megfeszlt krget a derk hosszban.
A fa krgnek kigombolst a hrom tavaszi hnapban eszk
zlhetjk legsikeresebben: de ekkor is annl jobb, minl korbban
vihetjk azt vghez.
Egyszer dolog ez s csak ennyibl ll:
A fa dereknak dlfel nz oldaln, fllrl lefel flhvelyknyi = IV3 cm. megszaktsokkal a kregbe ksnk hegyvel
, 12 hvelyk = 25 cm. hossz bevgsokat tesznk, ugy azonban,
hogy a mennyire csak lehet, a fig be ne ereszszk a kshegyt;
hanem a szerint, a mint a kreg vastagabb vagy vkonyabb, hol
mlyebben, hol seklyebben essk a bevgs. Elg, ha a kreg vas
tagsgnak felig behatol a kshegye.
Tancsos e mtteit minden tavaszszal, de nem mindig ugyan
azon nyomon, vghez vinni mindaddig, mig a fa dereka kellleg
meg nem vastagodott; szval, mig a nvekeds segtsgnk nlkl
is halad rendes utn, vagyis mig azt nem ltjuk, hogy az venkinti
nvekeds nemhogy megakadna: hanem vrl vre mindinkbb
regbedik.
Hny megfakadt, de elcsenevszett s elbb vagy utbb, de
bizonyosan kiveszend fnak biztosithatnk ez egyszer eljrs ltal
is tenyszett vagy lett ? ! . . .
Szabad vagyis kertetlen helyre ltetett fiatal finkat a szabadon
jr hzi llatok ellen ers karkkal kell talmaznunk s sz vgn,
mihelyt az ersebb fagyok bellanak, seprfvei, nddal, czirokkal

19
vagy zsupszalmval is krl kell plyznunk, nehogy a nyulak lerg
hassk azok trzsrl a krget. Tlen t pedig a herny fszkeket
kell finkrl lelkiismeretes gonddal lepusztitnunk. A ki ezt elmulasztja
hasonlag cselekszik ama gondatlan gazdval, a ki tudja, hogy lbas
jszgt a freg lepte meg: de azrt azt mg sem orvosolja; hanem
knyrtelen egykedvsggel nzi a szegny llat lass pusztulst.
Idsebb finkrl az elszradt vagy szradsnak indult glykat,
vagy gakat kisarkallsuk helyn, mr jlius, vagy augusztus h
folytn le kell frszelnnk: de, ha ekkor nem volna rkezsnk, te
gyk meg legalbb tl folytn; mert ellenesetben a szraz g flhml
krge megszmllhatlan krtkony rovarnak nyujtand biztos tanyt
s herothadsval a fa belsejt is megtmadja.
ppen ily rovarfszkekl kell tekintennk a vn fk flcserepesedett s hml krgt is, melyet valamely tompa l vaseszkzzel az
elevenig le kell kapargatnunk, s az igy megtiszttott trzset vagy
vnebb gakat vagy olvasztott mszszel vagy msz, hamu s anyag
bl csinlt hig pppel is gondosan bemzolnunk.
Egy pznra kttt durvaszr kefvel vagy szrposzt-rongygyal egy-egy es utn a moht s zuzmt is knny szerrel lesrol
hatjuk s le is kell srolnunk finlirl; mert a mellett, hogy ez a fa
leterejt fogyasztja, szintn knyelmes tanyul szolgl a krtkony
rovaroknak. A mohtl, zuzmtl megtiszttott fa trzst, vagy gt
tancsos lesz szinte a fnnebb emiitett hig pppel bevonni, bemeszelni
vagy legalbb nem flttbb ers lggal lemosogatni.
Nyr vge fel van ideje a fk mdnlkl elsrdtt koronjt
is megritktani. Ez abbl ll, hogy az egymst keresztez, egymst
srol vagy a fakorona helyes alakja megtartshoz nlklzhetlen,
flsleges gakat kisarkallsuk helyn lefrszeljk s az ekkor ejtett
sebeket simra faragvn fatapaszszal, vagy faviaszszal beboriEjuk.
E munkt azonban tancsosabb lesz tlre halasztani fkp a tli gy
mlcst term fknl akkor, lia ezek nyron gymlcscsel vannak
megrakodva. Nyri gymlcst term finkat azonban, mihelyt azok
rl a termst leszi'eteltk azonnal megritkthatjuk.
A sok terms ltal kimerlt vn fkat, melyek mr vagy hitvny
gymlcst teremnek vagy gymlcseiket kifejlds eltt el szoktk
hullatni, meg kell ifjitanunk vagyis gaikat hegyktl szmtott tbb
ves derekukig viszsza vgnunk, de e viszszavgst mindig ugy kell
ejtennk, liogy a vglp szln, az anyag meghagyott rszn, mindig
maradjon egy flfel nz oldalg vagy legalbb egy egszsges s p
gymlcs peczek, mely hivatva lesz ezutn a levgott rszt helyette-

20
siteni s nvekedsvel a megkurtts alkalmval ejtett seb beforradst
is elsegteni. E munkt is lehet nyr vgn vagy sz elejn eszkzl
nnk : de eszkzlhetjk enyhe napokon tl folytn is. Tavasz kezde
tn mr, a mikor a rgyek is duzzadni kezdenek a fkon, soha sem
eszkzUietnk kr nlkl a megifjtst.
Ha gy bnunk el aztn gymlcsfinkkal, ha ekkp venknt
ezer szmra mentjk meg az elpusztulstl fiatal finkat s megnyjt
juk lett azoknak, melyek elvnltek: bizonyra nem lesz panaszunk,
hogy kevs a gymlcsfnk.
Adjtok meg a csszrnak, a mi a csszr." Ezt mondja az
rs; n pedig trgyamra vonatkozlag azt mondom: Adjtok meg
a fnak, a mit a fa megkvn tletek," s a gymlcsfa-tenyszts
virgzsnak indul haznkban is.

4.
Mirt aiaos $$ hogyan lohotno piacaainkon j gymlcs.
Kitka vrost ismerek az alfldn, melynek, lia egy kiss nagyobb
hatra van, ne volna szUskertje, mely tbbnyire gymlcssl is
szolgl.
Szeretjk teht a gymlcst: ebbl is lthatni.
Az olyan szllskert azomban, mely egyttal gymlcssl is
szolgl, csak nvleg szlls-kert. Elvtve tn akad benne j csemegeszll: de bort onnt ugyan nem szrhetni. A vink nem rdemli a
bor nevet.
SzU kztt nincs mit keresnie semmifle fnak. A fk rny
ban nem tenyszik a szll, hanem csak snyldik. Jaj azon fnak is,
mely szll kz kerlt! A szll kedA'ert mly ssokat kell ten
nnk a fk alatt s ezzel megsrtjk azok gykereit s koczkztatjuk
azok lett, tartssgt.
A fk tve krl kmletesen kell jrnunk az les szerszmokkal,
nehogy gykereiket megsrtsk. Elg, ha nyron t a felverdtt
gyomot tbb zben lenyessk s alattok a fld fellett porlianyn
tartjuk.
Szll vagy ms, mlyebb mivelst ignyl nvny nem val a
fk al.

81
Innen van aztn, hogy az ily vrosi kertekben a j szllt s a
j gymlcst hijban keressk. Kivtelek mindig akadnak.
Jobban tesznek azok, a kik felosztjk a trt a szlls s gyml
css kztt. Csak az itt is a hiba, hogy ekkorig, a merre csak meg
fordultam, majd mindentt azt kell ltnom s tapasztalnom, hogy a
gymlcssnek mostoha kzzel mrtk ki a fldet. Alig hagytak
56 fnak val helyet s azt akarjk mgis, hogy 5060 fa ljen
meg ott!
Az igy, srn ltetett fk aztn egyms rnykban fel szoktak
nyurgulni, keresve az ltk fntartsra szksges napvilgot, frissit'
harmatot s szabad lgfolyst.
Az rnykban az oldalgak, melyek a ft vastagtank, erste
nk, melyek a jsgos termszettl a legszebb gymlcsk termsre
voltak volna alkotva, elszradnak, elkorhadnak, bemohosodnak s
knyelmes tanyt adnak szmtalan pusztt rovarnak, melyek nem
ritkn mg bimbjban leszretelik a gymlcst a fk hegyrl is
vagy befrdnak a fa krgbe, belsejbe, magukkal vivn az enysze
tet, a rothadst s hallt a fnak.
A kiveszett fa helyett a szorgalmasabbak, nehogy resen
lieverjen ott a fld, ismt egy uj ft ltetnek s szrnyen csodl
koznak, hogy ez nem akar nni, hogy id eltt megvnl s kihal.
Nem is sejtik, hogy a gdr, melyet a kiveszett fa helyn snak, nem
lesz gya, hanem sirgdre az jonnan ltetend fnak s a lg, mely
azt krl veszi, nem ad neki tpllkot, hanem hallt lehel.
Fa s minden nvny alulrl gykereivel a fldbl s fllrl
leveleivel a lgbl veszi tpllkt.
Azon tpot, melyet a fld nyjthatna az jonnan ltetend fnak,
mr rg flemsztette gykereivel a kihalt fa; a szomszd fk pedig
mohn kapnak az alkalmon elnykre felhasznlni azon kis trsget,
mely a kihalt fa helyn tmadt s lombjaikkal csakhamar elfdik azt
s flemsztik a tpot, melyet a lg nyjthatna az uj ltetvnynek. Ily
krlmnyek kzt aztn hogy is lhetne meg a fa ?
Ez az egyik oka, hogy sem j gymlcs, sem sok gymlcs nincs
piaczainkon.
A fsvny ktszer klt. Igaz e kzmonds.
Ne sajnljunk e l e g e n d h e l y e t a d n i minden f n a k :
s lesz gymlcsnk nemcsak hzi szksgre, hanem a piaczra is
elg!
G y m l c s - s z e g n y s g n k legfbb oka a z o m b a u

22

m g i s az, h o g y g y m l c s f i n k p o l g a t s v a l semmit
sem gondolunk.
A gymlcsfa nlunk a nvnyvilg prija! Tudatlan vagy
tolvajkezek gymlcsei vgett tpik, szaggatjk gait; utlatos hernyk
serege puszttja le tpllkozsi szerveit, leveleit; ldi moha boritja
be sudart s gait; krtkony rovarok tnek tanyt krgben; frgek
frdnak belsejbe; dudva s gyom szjj el gykereitl a szksges
nedvessget; aztn arra levn krhoztatva, hogy helyt ne vltoztat
hassa, tlen nyron ki van tve az elemek rombolsainak! Micsoda
llekkel kvnhatjuk aztn, hogy az igy elhanyagolt fa tartslet
legyen, sok s j gymlcst hozzon?!
Tegyk, hogy ne legyenek gymlcsfink a nvnyvilg prii!
ne vonjuk el tlk polgat kezeinket: s lesz gymlcsnk elg!
J mezei rendrsgi trvnyek megkevesitlietnk a tolvajok sz
mt; knyszerthetnek a hanyagokat, hogy tlen t gymlcsfikat
lehernyzzk, vagy lehernyztassk; eszkzlhetnk, hogy a szomsz
dok hanyagsga miatt a szorgalmasabbak ne legyenek kitve annak,
hogy daczra minden igyekezetknek, elktelentsk fikat a vndor
tra kelt hernyk, melyek a szomszdok fin mr nem tallnak tbb
tpllkot.
Oda kellene trekednnk mindenekeltt, hogy j mezei rendr
sgi trvnyek ltal orszgos prtolsban rszesljn a gymlcsfa.
Jutalmakat tzhetne ki minden mdosabb kzsg azon szegnyebbsorsu gazdk, vinczellrek vagy psztorok szmra, kik a fk
polsban magukat kitntettk; kik szorgalmasan lehernyztak; kik
a moht s flliml krget s az elszradt gakat fikrl letakar
tottk; szval, a kik legpebb, legerteljesebb fkat tudnak fl
mutatni.
Menjenek a fapolgatsban j pldval ell az rtelmesebbek!
A j plda, habr lassabban is, mint a rsz, de mgis csak
ragad. A lils gymlcsfa dsan visszatritendi az polgatsra fordtandott kltsgeket. A biztosan bekvetkezend siker aztn minden
esetre meggyzendi a ktelkedket s hanyagokat is a gymlcsfk
polgatsnak szksges voltrl.
De vljon, megrdemli-e az polgatst ama silny gymlcst
term fa, melyet csak kegyelembl trnk meg gyis krteinkben, vagy
szllinkben, s pedig tbbnyire olyan helyen, melyet egybbfle m
velsre gysem hasznlhatunk fl?
Azt mondja az irs: Azon fa, mely j gymlcst nem terem,
kivgatik s a tzre vettetik." Mirt nem vgttok ht ki ftokat.

23

mely nem terem j gymlcst? Azrt, mert liallgatagon elismer


ttek, hogy az rsnak nincs igaza; mert a rsz gymlcs is jobb,
mint a semmi gymlcs.
Hanyagsgtok, vagy tudatlansgtok rovsra jegyezztek fl, ha
van gymlcsftok, mely rsz gymlcst terem.
Napjainkban mr jobb orvossgt is ismerjk azon fnak, mely
rsz gymlcst terem, mint az evanglista idejben, a mikor mg az
ilyen bajon a fa megsemmistse, kivgatsa ltal segtettek.
A gymlcsszet (pomologia), melynek az evanglista idejben
tn mg nevt sem ismertk, ma mr az emberi nemnek egyik ldst
hoz tudomtnyv ntte ki magt. Tanuljuk meg e tudomnynak
legalbb az A B C-jt s nemcsak egy-ketten, hanem minl tbben!
s azonnal rjvendnk az orvossgba, melylyel silny gymlcst
term finkon segthetnk. Tanuljuk meg a fanemestst, helyesebb
szval, az ojtst minl tbben!
Eddig is az volt a hiba, hogy az ojts fogsaibl, mint a
hajdan korban Egyptom papjai sajt tudomnyukbl, arcanumot
csinltunk. A kevs vlasztottak, a kik kzlnk a fanemesitshez
vagyis ojtshoz rtettek, oly fontos kpeket vgtak hozz, hogy az
avatatlan elre elriadt a titokteljes mestersgtl.
Oly egyszer mdjai vannak pedig mr, kivlt a nyri ojtsnak,
hogy a legegyszerbb tanulatlan falusi ember is egyszeri ltsra
knynyen megtanulhatja.*) Egy les bicska, egy kevs, vzbe mrtott
kukoricza (tengeri vagy trkbuza-) fosztalk kell csak az egsz m
velethez ; nem kell ide semmi pancs, sr, szurok vagy viaszkeverk;
hanem csak a fnak annyi ismerete, hogy a vad gymlcst term
ft a szeld gymlcst termtl, az rett sarjat az retlentl megtud
ja valaki klnbztetni.
Tantsuk meg erre cseldeinket, vinczellreinket, psztorainkat,
erdei s mezei csszeinket! fogadom, hogy kevs id alatt leszorul a
vaczkor s a sok fanyar gymlcs mind piaczainkrl.
Silnyfaju gymlcsfink, csak erteljesek legyenek klnben,
kevs fradsggal a legnemesebb fajokkal lesznek beojthatk; vadonczaink a szllk kertsben, a szntfldek mesgyin, a legelkn s
erdszlekben mind nemes gymlcsfkk alakulhatandnak.
Ne fogadjunk olyan vinczellrt, psztort, vagy csszket, a kik
be nem tudjk bizonytani, hogy rtenek a faojtshoz s kiss annak
polshoz is!
*) Lsd albb az ojtsrl" irt czikket.

u
Buzdtsuk jutalmakkal azokat kzlk, a kik legtbb ojtvnyt
vagy ojtst tudnak flmutatni!
A hny embert megtantunk ft nemesiteni, vagyis ojtani
ugyanannyi j bartot szerznk finknak; mert, a ki egyszer ez
egyszer, de szp mestersget megtanulta, rvendeni fog sajt mun
kjnak s rmmel fogja ojtsait polgatni, rmmel fog azokra
felgyelni.
A np finak vad kedlyt az ltala eszkzlend, legels sikeres
ojts biztosabban megnemesiteudi, mint a legkesebb, legszivreliatbb
templomi sznoklat.

5.
Hasai gymlc$ls20tnk fWrgasCnak nmely akadlya.
Sok az akadly, mely hazai gymlcsszetuk flvirgzsnak
tjt llja.
A sok kzl csak nmelyeket szndkozom jelen soraimmal is
feltntetni, melyekre rvid gymlcsszeti plymon bukkantam, s
melyeket egy kis jakarat mellett taln (?) sikerlne el is hrtanunk.
Arra, hogy a gymlcsszet felvirgozhassk, els lps a gy
mlcsismeret. Gymlcsisraeretre szert tehetnnk, ha gymlcsfinkat
olyan helyrl szerezlietnk be, honnan csakis valdi fajnevk alatt
adatnak ki ugy az ojtvnyok, mint az ojtvesszk. Ilyen helyeket,
fjdalom! n nem talltam e hazban.
A ki kzlnk fajismeretre akar szert tenni, megunva csald
sait a hazai faiskolkbl szerzett fajaiban: knytelen a klfldiek
kegyre, jakaratra szorulni drga pnzert is. Kihez ? hov fordul
jon ez esetben is? Hogyan ismerje a klfldi liiteles helyeket, midn
a hazaiakat sem ismeri?
znvel kldik a klfldi, nagyobb gymlcsfa telepek venkint
haznkba a gymlcsjegyzkeket rvid, vonz lersban mutatva be
ezekben a gymlcsket, vagy ris alakokban, fekete vagy szines
kpekben tntetve el egy-egy jdonsgot, csakhogy minl tbbeket
vevik kz csbithassanak.
Leliet-e ezekben bizni ? s melyikben bizzunk a sok kzl ?
Egyik sem jobb a dekn vsznnl! Csaldunk ebben is; csa
ldunk abban is; pnznket dobjuk csak ki, mintha arra nem volna

25
tbb szksgnk itt, benn hazban! Aztn kidobott pnznkrt
aratunk bosszsgot: a bosszsg pedig nem alkalmas arra, hogy
valakit gyekezetben kitartsra lelkestsen.
me, egy nagy akadly, melyet gymlcsszetnk tjbl el kel
lene tvolitnunk!
Napjainkban, a ki kzlnk gymlcs-ismeretre akar szert tenni;
kinek lelkesedst a gymlcsszet irnt a folytonos csaldsok sem
kpesek lehteni: annak nincs ms menekvse, mint a nmet, franczia
vagy angol gymlcsszeti irodalom termkeit drga pnzen besze
rezni, azokat ttanulmnyozni, s ugy ismerkedni meg az egyes gy
mlcsfajokkal. Ehhez pedig nem elg az, hogy valakinek gymlcsszeti
szenvedlye mellett mdja legyen az ilynem mvek beszerzsre:
ehhez nyelvismeret, tudomnyos kszltsg, tr, hol gymlcsszeti
tanulmnyait gyakorlatban is zhesse s legalbb annyi fggetlensg
kvntatik, hogy lakhelyt lpten-nyomon ne kelljen vltoztatnia.
Mdosabb haznkfiai kzl senkit sem ismerek jelenleg, a ki a
gymlcsszettel, a ki a gyimlcsszet irodalmval foglalkoznk: a
kevsbb mdosak pedig, ha kedvet lelnnek is a gymlcsszeti fog
lalkozsban, hogy a meglhets gondjaitl szabaduljanak, tehetsgk
nek s kszltsgknek hlsabb trt keresnek inkbb, hogysem a
gymlcsszet mvelsre sznnk r magukat, mely napjainkban
mg csak szellemi kedvezmnyekkel jutalmazza polit. Es ez utb
biaknak igazuk van; mert jl mondta azt az egyszeri szegny ember,
kinek a pap folyvst a lelki javak utn val trekvst papolta, hogy:
Llek, llek! de hogy lek ? "
Kiktl vrjuk ht gymlcsszetnk felvirgoztatst, midn
ehhez az els lpst, mely a gymlcsfajok ismeretben ll, sem tehet
jk meg ? s mit nyernk vele, ha egy-ketten anyagi jvnk flldo
zsnak rn is gymlcs-ismeretre tesznk szert, de ezen ismere
tnket kevsbb mdos, idegen nyelvekben jratlan honfitrsainkra
nem hagyhatjuk? Nem hagyhatjuk pedig azrt, mert ha rsban
akarnk ezt tenni, ki vllalkoznk azt nyomtatsban kiadni; midn
elre tudhatja, hogy arra vevket nem talland.*) Ha valdiakul
flismert gymlcsfajainkat ojtvnyokban vagy ojtvesszkben akarnk
elterjeszteni, valljon igy majd czlt rendeunk-e? Velem megtrtnt
mr nem egyszer azon eset, hogy ugyanazon szemlyeknek ugyanazon
gymlcsfajokat tbb izben kellett megkldenem ojtvesszkben, nem
*) Midn e czikket irtam, 1871-ben, mg nem remltem, hogy e munka
napvilgot lthat.

26
zrt, hogy az elszr kldtt vesszk sikertelenl lettek volna elojtva,
hanen azrt, mert egy vtl msikig nem birtk maguknak megje
gyezni, hogy melyik fajt hov ojtottk el; szval, hogy a fajokat
sszekevertk, sszetvesztettk.
Jelenleg a mi gymlcsismheni jrtassgunk csak egy olyan
vilg, mely nmagunknak vilgit: msok alig veszik szre pislogst,
s bizonyosan utols lobbot vet, mihelyt fejnk fltt az enyszet hul
lmai sszecsapdnak!
Voltak neknk gymlcsszeink, kiknek nevt a klfld legjele
sebb gyOmlcsszei mig is emlegetik; kik maguknak vek hossz
sorn t a leghitelesebb faj gymlcskbl oly kincslialmazt birtak
sszeszerezni, melybl bkezleg osztogatliattak a klfldieknek is.
s mi? mi nem ismerjk ket! Ki az az Urbanek pl, a kit a vilg
jelenleg l elsrang gymlcssze, Oberdieck annyiszor emleget?
Kinek vilgolt az tudomnya? hol? kire maradtak gymlcsgyjtemnynek kincsei ? Vltig krdezskdtem fti-ftl, hogy feleljenek
meg nekem eme krdsekre: sehonnan se jtt r semmi vlasz!! Fele
dsbe merlt nlunk neve is mg letben, s legflebb csak kzvetlen
krnyezete s vele egytt letplyjoknak vgn jr kortrsai eml
keznek meg vagy tudnak rla valamit: mig mi, ujabbkori nemzedk,
j formn mit sem tudunk rla!
Dr. Entz jeles kertszeti fzeteiben lapokat szentel tbbek em
lkezetnek, kik haznkban kitn gymlcsgyjtemnynyel birtak
ugy a hazai, mint a klfldi gymlcsfajokbl. Hol vannak e gymlcsszek tudomnyukkal? Hol vannak gyjtemnyeik? Elenysztek
mind! Senki sem tud, senki sem beszl ma rluk! Nem hagytak nyo
mokat maguk utn!
Hogyan virgozzk ht fl hazai gymlcsszetnk, ha nincs
irodalma, hol az egyes munksok, mint mzet a szorgalmas mhek,
lerakhatnk munkik eredmnyt az utdok hasznlatra? Hogyan
emelkedjk az tul a kezdet kezdetnl, ha a kltsges s hosszas ta
nulmnyozs utn flismert gymlcsfajok egyes lelkesltek gyjte
mnyeibl olyan kezekbe kerlnek, hol nhny v alatt nevet vesztve,
idjrtval legflebb alakjuk s izk, de nem nevk szerint fognak
ismertetni.
Olyan akadlyok ezek, melyeket hazai gymlcsszetnk tjbl,
ha egszben nem is, rszben legalbb, elhrthatnnk az ltal,
hogy a ki kzlnk nagyobb gymlcsgyjtemnynyel bir, azon fa
jait^ m e l y e k e t v a l d i a k u l f l i s m e r t , s melyek mg hazai
nyelvnkn termszetrajzilag leirva nincsenek, v a l a m e l y h a z a i

27

g a z d s z a t i k z l n y b e n , vagy a meglev, idegen nyelv,


gymlcsszeti mvekbl tmagyaritva vagy azon mvek nyomn t
dolgozva, idnknt l e r s b a n k z l e n ; azon gymlcsfajainak
pedig, melyek mr lersban ismertetve voltak honi nyelvnkn is,
elgsges volna csak nevket flemltenie liivatkozva mindenkor a
helyre, hol bvebb leii'sukat a tanulni vgy fltallhatn.
Ilyen kzlsek ltal mind a gymlcst kedvel nagy kznsg,
mind azok, kik a gymlcsszetet, mint tudomnyt tanulmnyozni
akarjk, figyelmeztetve lennnek a biztos helyre, honnt szksgletket,
ha ojtvnyokban nem is, legalbb ojtvesszkben, beszerezhet
nk. A kzltt lersokbl pedig mindenki rvid id alatt meggyzdst
szerezhetne magnak a kapott gymlcsfajok valdisgrl, s j llek
kel terjeszthetn azokat tovbb, tovbb: mg lassankint sajt, valdi
neve alatt minden gymlcsnk ltalnosan ismeretess vlhatnk!!
Mindaddig, mg gy nem teendnk, hiba treksznk hazai gy
mlcsszetnket elmozdtani: munknk hasonl leend annak igyeke
zethez, ki a tenger vizt rostval akarn kimerni s utunk, melyet
magunk eltt irtottunk, begyepesedik s jrhatlann lesz utnunk
megint ugy, hogy mindenkinek jbl kell kezdeni az irtst, ha odig
akar haladni, hov mi jutottunk.
Jeleljk meg legalbb nyomainkat, ha knyelmes utat nem hagy
hatunk is az utnunk kvetkezknek! Hazai gymlcsszetnknek
mr csak ez ltal is nagy hasznot tehetnk.
A megjelelt nyomokon hamar oda juthatnak utdaink, hov mi
jutottunk, s tovbb folytathatjk a munkt, melyet mi kezdettnk.
Nyom-nyomot rve knyelmes ut verdik lassankint, melyen hazai
gymlcsszetnk flvirgzshoz idvel eljuthatunk.
Nyomainkat megjellni, n azt hiszem legalbb, elg alkal
mas lesz a md, melyet fnnebb ajnlottam.
Gymlcsgyjtemnynk, melyet vek sorn, fradsggal s klt
sggel sszegyjtgettnk, gy nem fog elenyszni velnk egytt, ha
nem des haznk kzkincsv vlik; a lersok pedig, melyeket az
irodalomban htra hagyunk, hasznos homokszemeket szolgltatnak
hazai gymlcsszetnknek, mint tudomnynak egykor emelend p
lethez.
Ne aggaszszon az bennnket, hogy napjainkban mg kevesen
vannak olyanok, kik gymlcsfajainkat, melyeket tlnk ojtvnyokban
vagy ojtvesszkben megkaptak, valdi nevk alatt fntartani lelkiis
meretes dolognak, hazafii ktelessgnek tartank! Ezer kzl csak
egy-kett akadjon is ilyen; mr sokat nyerendnk. Ez az egy-kett

29'
fn fogja tartani munknk eredmnyt, s nyomunkat kvetve tovbb
terjesztendi gymlcsfajainkat s hlval fogja megrizni emlknket.
Imdattal hatros tisztelettel borultam volna n le annak emlke
eltt, a ki engem gymlcsszeti plym kezdetn hiteles faj gymlcsvessz'kkel, ha mindjrt a szokottnl magasabb ron is,
elltott volna. Mennyire meg lett volna knnytve ez ltal gymlcs
szeti tanulmnyom!?! Nem; knyrg szavaimat, esdeklsemet meg
hallgatni sem tartottk mltnak tbben, a kikhez bizalommal fordul
tam, a kikben bizalmam helyeztem! A kik pedig meghallgattak, a kik
tl ojtvesszket kaptam is; azok sem segtettek rajtam, st mi tbb,
ksleltettek tanulmnyomban! J akaratukrt igen, de kldtt gy
mlcsfajaikrt ksznettel nem tartozom nkik. Kezdetben mindjrt,
mr nvnyzetkrl flismertem tbbet e fajok kzl, hogy nem val
diak, s most, vek multval, midn mr valamennyi termsre fordult,,
ltom, hogy egy harmad rszk sincs valdi neve alatt!
Midn aztn lttam, hogy hazai gymlcsszeinknl, azoknl
legalbb, kiket hirbl ilyeneknek ismertem, hjba kopogtatok:
tagja lettem a nhny vvel ezeltt megsznt, belga gymlcsszeti
trsulatnak, mely az ujabbkori gymlcsszet atyja. Van Mons nevrl
neveztetett el. E trsulat egyedl azrt alakult, hogy egy kertet tart
son fn, honnt hiteles gymlcsfajokkal lthassa el tagjait az ezek
ltal befizetett tagsgi dijjrt. Ki volt zrva e trsulat kebelbl min
den zrkeds; tagja lehetett mindenki, a minthogy voltak is,
a vilg mind az t rszbl. Innt kaptam aztn vagy 40 faj gyml
cst. E 40 faj gymlcs nekem kzel 40 forintomba kerlt, s mit kell
tapasztalnom?? Most mr mind termre fordultak s alig felt tallom
a lersokkal egyeznek, valdinak!
Ha mr egy ily trsulat is ennyi hibt kvethetett el az ojtvesszk kldsben; hogyan bzzk az ember az zrkedsre alaptott
gymlcstelepek hitelessgben, a hol a fajok, mg eladsra kerlnek,
szz meg szz kezn mennek keresztl ?!
Mltn megrdemelte a Van Mons trsulat is bukst! Mikp
ksbben rtesltem, e trsulatot buksa eltt nhny vvel mr maga,
Oberdieck is odahagyta; midn az ojtvesszk kiadsval megbzott
trsulati fkertsznek, Bamps urnk hanyagsgt s lelkiismeretlens
gt szrevette.
. Most mr gymlcsfajaimat Nmethonbl Oberdieck s Lucastl
hozatom, s nagy remnyem van, hogy e kitn gymlcsszektl ka
pott fajaim jobbra, mind valdiak lesznek. Remnyem pedig :abbl,

mertem, hogy ezen fajok nvnyzete nagyon egyezik mr is a ler


sokkal, s egynmelyik gymlcseiben is bebizonytotta mr valdisgt.
Jelen soraimnak ez utbbi nmagmra vonatkoz rszbl lt
hatja a kegyes olvas, hogy mennyit kell tapogatznom, mg a gy
mlcsfajok beszerzsnek hiteles forrsaira akadhattam ?!
A mi pedig velem megtrtnt; az megtrtnhetett msokkal is s
meg fog trtnhetni szzakkal is, ha a bajon nem igyeksznk magunk
segteni.
Ismertessk meg honfitrsainkkal valdiaknak tallt gymlcs
fajainkat, hogy gy legalbb azon fajokat, melyeket itthon is hiteles
helyrl beszerezhetnk, ne legynk knytelenek klfldrl hozatni! A
kik pedig a nagy lelkiismeretessget kvn, fltte sok idbe kerl
s fltte csekly anyagi haszonnal jutalmaz ojtvesszk kldst
magunkra vllalni nem akarjuk, legalbb jeleljk meg a helyet, hon
nan lert vagy lerandott gymlcsfajainkat hiteles kzbl megrendel
hessk mind azok, a kik azokat brni hajtank!
Nagyobb faiskolk, melyek ln egy gymlcssmben jrtas gy
mlcssz nem ll, ojtvessz szlltsba ne bocstkoznnak! mert ez
zletknek nem elnyre, hanem sok tekintetben htrnyra vlnk,
s hitelt fltte megrontan. Akaratlanul is sok hiba kvettetnk itt
el az ojtvesszk kldsben, mit szndkos roszakaratul rnnak fl
sokan az zletnek.
Azoknak legalbb, kik tanulmnyozs vgett akarnak fajokat
beszerezni, javasolnm, hogy brni hajtott fajaikat ne faiskolkbl,
hanem tapasztalt gyralcsszektl legyenek ezek bel- vagy kl
fldiek, igyekezzenek beszerezni.

6.
A magaemes anyafk s a Van Moas rendswrnek
ismert0t$$,
Ki valamely faiskolbl ojtvnyokat vesz legyenek br ezek
nemes gymlcsfk vagy dszfk ha azon czlbl veszi, hogy azokat
udvarn, kertjben, szlsben llhelykre kiltesse; az ugyanannyi
a n y a f t vesz vagy ltet magnak. Anyafnak nevezik az igy,

80

rszint gymlcszs, rszint dszits vgett, kiltetett fkat, mert


rluk, mintmegannyi anyrl, ugyanazon fajt, melyet kpviselnek,
ojts ltal vgtelensgig elszaporithatjk. n itt csak a gymlcs
fkat illetleg akarok egyet-mst elbeszlni.
Szerintem a n y a f n a k csak azon fa neveztethetnk, mely magrl
kelve, ojts nlkl is, kivlan nemes gymlcst terem kertjeinkben,
hol a hitvny gymlcst csak alanyok nyerse vgetti magvets czljbl trjk meg. Ez utbbi anyafkat teht, melyek a termszetben
egy-egy uj fajnak adnak letet, j lesz taln az elbbiektl megkln
bztetnnk az ltal, ha m a g n e m e s anya f k n a k (arbre mre,
arbre type) nevezzk.
Az elbb nevezett anyafkat csak mestersgesen ojts ltal
llithatjuk el. Ilyen anyafkra teht knnyen szert tehetnk. Az
utbbiak keletkezst azonban nagyidig csak a folyvst mkd
termszet jtkonysgnak ksznhettk.
Az idk nagy folyamban, vezredek alatt fajok tmadtak s
fajok enysztek el, s a gymlcsszet fensges tannak els ttri
nagyon knnyen elszmllhattk a termszetszlte kivlan nemes
fajokat.
Mg IV. Henrik franczia kirly idejben is a Klmn krte (Bon
Chrtien) volt gyszlvn az egyetlen j krte, mely talban el volt
terjedve. XIV. Lajos franczia kirly hires kertsznek Quintinye-nek
gymlcsfajai kzl vajmi kevs tartotta fnn magt napjainkig. Mg
Duhamel s Forsyth idejben is a XIX. szzad elejnek gymlcsjegy
zkei sznalmasan csekly mennyisgt mutatjk az akkor ismert
gymlcsfajoknak, melyek legnagyobb rszt a mi jelesnl jelesebb gy
mlcsfajaink mellettlassankint feledsbe temetkeztek, mint silnysgok,
melyekkel tbb senki sem veszdik. Jelenleg hogy a bogyrflket
ne is emltsem az almr- s csontr-fle gymlcsknek oly rop
pant szmval birunk, hogy csak puszta nevk kiirsa vastag ktetet
kpezhetne. Birunk igenis ! nem mi magyarokul, hol a gymlcsszet
hajnali lmbl csak most bredezik; lianem bir az sszes mvelt vi
lg. A gymlcsszet nyeremnyei nem egyes emberek, npek vagy
orszgok; hanem az sszes emberisg, hov Isten jvoltbl mi
magyarok is tartozunk ekkorig, s hihetleg mg ezutn is tartozni
fogunk.
Az sszes emberisg hljt rdemeltk maguknak ki azon frfiak,
kik a gymlcsszetet ily ris lpssel elre tasztottk, kik kztt
els helyet foglal el a lweni egyetem egykori vegytanra Van Mons, a
ki miutn meggyzdtt arrl, hogy minl rgibb valamely nemes gy-

31-

mlcs faj, annl inkbb ki van tve az elkorcsosulsnak ugy fjra


mint gymlcseire nzve s e bajon minden ron segitni akarvn a
nemzedkrl nemzedkre, megszakts nlkli magvets ltal flta
llta a mdot, melylyel az elkorcsosul, elhal fajok helyett uj erteljes
faj s a rgiekkel nemessgre versenyz fajokat lehessen el ll
tanunk.
Az rendszere napjainkban csaknem talnos rvnyre emel
kedett, st mr alkotja, Vans Mons idejben is, brha kortrsai r
szrl sokfle gncsolsnak volt kitve, egy Davy, Poiteau s Diel, az
ujabbkori gymlcsszet eme fradhatlan munksai ltal teljes figye
lemre mltnak talltatott.
Van Monsnak s az rendszernek ksznhetjk leginkbb gy
mlcsfajaink sokasgt s sokflesgt, melyek kzl, ha vlasztani aka
runk, zavarba kell jnnnk, hogy melyiket vlaszszuk, egyik olyan
jeles levn, mint a msik. Az rendszernek ksznhetjk, hogy oly
lankadatlan buzgalmu frfiak, mint B i v o r t Sndor, a Van Mons"
trsulat igazgatja; G r e g o i r e a kitn jodoignei gymlcssz. De
J o n g u e , B o i s b u n e l s sokan msok, venkint uj s uj*nyerem
nyekkel gazdagtjk gymlcsfajaink jegyzkt.
Kinek lland laksa s a mellett brcsak nhny Q lnyi kert
s hozz egy kevs kertszeti szenvedlye van, mg ily mag nemes
a n y a f k r a is szert tehet. s ki ne hajtana'ilyeneket birui? Hisz
ezek gymond Wylder P. Marsai, az amerikai kertsztrsulat el
nke 1856-ki jelentsben diadalok, melyek a legnagyobb dics
vgyra mltk; hditsok, melyek a szivben sebeket s az id szr
nyain foltokat nem hagynak; a ki br csak egyetlen, de valdi s r
tkes fajjal szaportja gymlcsjegyzkeinket, az mindenkinek jtevje;
Inkbb szeretnk lenni azon ember, ki e ft ltetendi, melynek zletes
gymlcst a jv nemzedkek szretelendik, midn n mr a vlgy
ln rk lmomat alvandom, mint
ki hadseregek fltt gyze
delmeskedett. Inkbb vlasztanm a szerencst egy j gymlcst be
mutathatni, mint a legdicsbb gyzedelmet, melyet vrztatott fldn
nyert valaki."
Elre hazm ifj nemzedke! Eltted ll az vek hossz sora.
Nemes hirszomjodat, csak akarnod kell, Pomona zszli alatt is bizto
san kielgtheted. nkezeddel rhatod be nevedet a trtnet knyvbe
s dicssged ragyogst a ks nemzedkek eltt nem fogjk vres
alakok elliomlyositni! Vau szp liaznak flde, mely gymlcster-y
mszetsre kedvezbb, mint akrmely ms haz; flde, melyben Nyu-,
gat kznsges gymlcse is jv, s flsgess vlik, A b e s z t e r c z e i

32

s z i l v a pl., a nmetek e h z i s z i l v j a (Hauszwetschke), vetekedhetik-e a mi felsges beszterczei szilvnkkal? A z s z i b a r a c z k ,


mely Nyugaton csak lczezet mellett, dlnek fekv falak tvben ggylgetve tenysz, nem terem-e a Krptok aljtl elkezdve szles e
hazban ? Van-e szl a kerek fld litn, melynek bora Tokaj bor
nak nyomba hghatna ? Csak akarnunk kell teht s szebb tehetjk
e szp hazt, melynek tereit, hol eddig csak Ceresnek ldoztak, agymlcsszet kegyes istennje, Pomona tavaszszal virgerdv s szszel
a legnemesebb gymlcsk trhzv vltoztatandja.
Megksrtem, dihjba szortva, Bivort Sndor ur nyomn, Van
Mons rendszert a gymlcsfajoknak magvets ltali nemestsrl a
fiatalabb olvask kedvrt megismertetni addig is, mg azt nszorgal
mukkal, legalbb a nmet vagy franczia nyelv ismeretvel flk
szlten, bvebben tanulmnyozhatnk. Taln akadnak tbben, kik
azt hasznukra forditandjk, s mersz kzzel bele fognak kezdeni az
veket ignyl, lass, de biztos munkba: oda knyszerteni a szesz
lyes termszetet, mely alkotsaiban keveset trdik a mi zlsnk
kel, hogy az ember czljainak s zlsnek megfelelbb fajokat al
kosson.
II.
Van Mons 15 ves kortl fogva foglalkozvn vel nvnyek s
rzsk magvainak vetsvel azon czlbl, hogy uj s becsesebb vltozvnyokat nyerhessen, azt vette szre:
1) Hogy, ha a magvetst megszakts nlkl aprl fira folyton
ismtelte, a nvnyfajok eredeti vadsguktl mnd-mindinkbb eltr
tek, mind-mindinkbb elvltoztak.
2) Hogy, a mely nvny egyszer az elvltozst megkezdette, az,
hacsak a magvets megszaktsa ltal idt nem engedtek neki els el
vltozsban vgleg megllapodni, ezen elvltozst folytatta is; s
hogy a magvets megszaktsa folytn annl silnyabb nvny llott
el, minl hosszabb ideig tartott a megszakts; aztn hogy mr a
msodik magvetsnl, mely az elsnek magvairl eszkzltetett, a nemeseds rezhet vala, s ezen msodik, st mg inkbb a kvetkez
magvets nvnyei kitn alak s sznezet virgokkal klnbztet
tk meg magukat; vgre, hogy a tovbbi magvetsek nvnyei, brha
teljessgre nzve a legtkletesebb, de alakra s sznre nzve kevsb
tkletes virgokat adtak.
3) Hogy az egyenes vonalbani magvets minl tbbszr ismtel-

33

tetett, a virgzs annl korbban llt be, mg az elvltozsban jelen


tktelen eltrs mutatkozott.
4) Hogy a virgzsban ksleked nvnyek adtk a legszebb
virgokat.
5) Hogy a magvets ismtlsvel a termkenysg mindinkbb
nvekedett.
6) Hogy a nvny, mely nhny zben t l'n vltoztatva, lnk
tenyszetbl annyit vesztett, a mennyit nyert alakjban; vagyis
hogy erteljes s vad kllemt letvn, s finom s hzias alakot lt
vn magra, az vszakok szigorsgnak elviselsre mind-mind
rzkenyebb ln.
7) Hogy az elfajuls fkpen a magban rejlk.
8) Vgre, hogy a nvnyek annl alkalmasabbak az elvltozsra,
minl inkbb eltvolodnak termszetes ll helyktl.
Mihelyt Van Mons az vel virgokra s rzskra nzve ezen
szrevtelek alapossgrl meggyzdtt, azonnal oda gondolt, hogy
ezeket a gymlcsfkra nzve is alkalmazza, s igy rendszernek alap
jait mg 22 ves korban megvet. A magvetst kizrlag a rgi j
gymlcsk magvaival kezdette meg.
Els magvetsnek eredmnye ln egy els nemzedk, melynek
ltalban igen klnbz kinzse nagyon eltrt anyjok kinzstl. E
fiatal fk minden kell gondozsban rszeslve, s nvekedskben
minden ismert mdon elseglve, bizonyos id mlva, 10 vagy 20, te
ht tlagosan 15 v alatt, mindnyjan gymlcsztek; de mikp
Van Mons elre sejdtette apr s rsz gymlcsket. E rsz gy
mlcsk magvait azonnal, flbenhagys nlkl, azaz mg ugyanazon
vben elvetette, s az igy nyert fcskk szintn eltttek anyjoktl; de
vad kinzsk mr is szeldlni ltszott.
Ugyanazon gonddal poltatva ezek is, mint az elbbiek, jobb
gymlcst termettek; de jsguk csemege gymlcseink jsgval
mg nem dicsekedhetett s haladst csak abban mutattak, hogy ko
rbban fordultak termre, mint az elbbiek.
E msodik nemzedk magvai szintn azonnal elvettettek, s min
dig flbeszakts nlkl (mi lnj^eges dolog), s mr egy j r s z e
az igy keletkezett nvnyeknek szeld krtefink kllemvel br
fcskkat mutatott.
Vgre ekkp folytatvn az eljrst egsz az 5-ik nemzedkig
elrte Van Mons, hogy talban j gymlcsket kapott, s fcskinak
termre fordulsa 6 s 10 v kz esett. Elmlete mr is csaknem
teljesen sikerlt s azon fell hrmas halads llott el. A fa s
3

34

g y m l c s e egszen megjavult, s a t e r m r e f o r d u l s tlagos


ideje 15 vrl 8-ra szllott al.
Mindaddig, niig elmlete sikerltt a vilgnak be nem bizonyithat, a magvetst s magonczokkali elbnst Van Mons a legszigorbb
pontossggal kezelte, s csak midn mr mind nmaga meggyzdtt,
mind msokat sikerlt meggyznie elmlete helyessgrl, kezdett
lankadni korval egytt buzgalma is.
Magonczait, halla utn, Bivort Sndor, a Van Mons trsulat nem
rg elhalt igazgatja vltotta maghoz az elhunyt rkseitl s folytatta
azokrl a magvetst a 12, st tbb nemzedkig is; de, brha szmos jeles
gymlcst ksznhet a vilg a Van Monstl tvett magonczokrl
Bivort gyekezetnek is; mgis, miutn is azt tapasztala, hogy sok
magoncz tlsgosan kslekedett jelesebb gymlcsfajok ellltsban,
s mg hozz az egsz magoncztelepet roppant csapsok is rtk,
legjabb idben Bivort is flhagyott az azokkal val tovbbi ksr
lettel.
Azonban a ki kzlnk Van Mons rendszere nyomn magvets
ltal nemes krtink szmt tli fajokban szaportani fogja, mg min
dig j szolglatokat tehetend a gymlcsszenek. Erre nzve ajnltatik mindazoknak, kik fajok szaportsval foglalkoznak, hogy leg
utols nemzedkkrl nyert s legnemesebb tli gymlcseik magvait
vessk csak, mint a melyek magvai rett voltuknl fogva is legtbb
siker remnyvel kecsegtetnek.
Hogy a nemzedkrl nemzedkre folytatott magvetsekben nem
egyenlen, st nem is minden egyes magoncz vlik be uj, nemes faj
gymlcst term anyafnak, tn mondanom sem szksges.
Vannak azonban jelek s jelensgek, melyek mr a magoncznl
kivlt a krteflnl nemes fajt gyanittatnak; ilyenek a tbbek
kzt: ha a fiatal magoncz t r z s e egyenes s elg ers arra, hogy
kar nlkl fgglyesen fnnllhasson; ha o l d a l g a i mrskelt
nvekedsek, sem flttbb vastagok, sem flttbb vkonyak; sem
nagyon hosszak vagy nagyon rvidek, s e mellett kiss flhajlk, olyformn, hogy a trzszsel krlbell 45 foknyi szget kpezzenek; ha
v e s s z e i tisztn s szlktlanul trnek, s flttbb trkenyek; ha
k r g e fnyes, sima s finom tapintatu, s sznre nzve barna, mogyorszin, lom- vagy sttszrke, vagy molyliosvrs; ha szemei
vagy r g y e i vrhenyesek, barnk vagy szrkk, sem flttbb, sem
pedig csak kevss duzzadtak, sem flttbb sszenyomottak, sem tl
sgosan hosszas-hegyesek, sem a puszta flletbl killk, hanem
jkora llapra helyezkedk; ha t s k i rendesen osztvk el, s a

35
trzsn, oldalgakon s gymlcsvesszkn egyarnt helyezvk el; ha
e tskk helyzetk szerint, melyet elfoglalnak, hosszak vagy rvidek,
s talapjuktl hegykig, teht egsz hosszukban szemekkel vannak
beruhzva, s e mellett fgglyes llsak, az g flletbe jl beillesztvk, s talapjuknl gyrsek vagyis rnczosak.
A j jelnek elkerlhetlen felttele a tske, kivve^ ha netn a
magonczok az utols nemzedkbl valk.
A nemes gymlcst sejtet magoncz l e v e l n e k kesnek s
ragyognak, zlssel beosztott s szablyosan elhelyezettnek kell lennie.
A levl alakja kzmbs dolog; de mindenesetre szpnek kell lennie.
A sima, fnyes levlnek tisztn stt vagy vilgoszldnek kell lennie;
aztn a levl ne grbljn visszafel mindjrt kiindulsi pontjtl
kezdve; legyen kerek vagy hossz, lapos vagy oldalszlein knnyedn
flhajl s csak hegye fel egy kiss iveit; szvete legyen sr, lapja
vkony, csipkzete mly s szablyos; levlbordi legyenek szembetnek, killk, s jl kiemelked gerincz-ere egsz a levl hegyig
kinyl. A levl szra legyen hossz s vkony.
A magoncz, melynek fja tsktlen, levelei vastagok s moly
hosak, nyri muskotlyos vagy tli konyhai gymlcst sejtet.
Szp, tsktlen fa, s melynek levelei kanlalakuak, szintn nyri
gymlcst jelel.
Legrosszabb jelv az, ha a magoncz fja idomtalan, kuszlt, rvid,
vkony s bokrot kpez.
Bouvier szerint megvizsgland a magoncz, mihelyt a magszik
(cotyledon) utn kvetkez kt els levelt kifejleszti; ha ezen levelek
mlyen bevgottak, az j jelensg; ellenben, ha pszlek vagy csak
kevss bemetszettek, a fiatal nvny elvetend.
Vgl talban j jelensg az a magoncznl, ha fja ismert jeles
gymlcsfink kllemvel bir.
*

*
*

Bivort ur flemlti ezek utn, hogy Van Mons nyomdokain sz


mosan vetlkednek a magvets ltali fajnemesitsben. A belgk s
franczik leginkbb a krteflk, Angolhon s Amerika pedig az alma,
szilva s szi baraczk nemestse ltal tntetik ki magukat.
Adja a j g, hogy egykor haznk is flkzdhesse magt a gymlcsszet tern elhaladt orszgok sorba, s tevkeny rszt vegyen
ama jlt elmozdtsban, melyet a gymlcsszet igr az emberi
sgnek I

36

7.
A gymlcs-trlatohai
Tagadliatlan, hogy a gymlcstenyszts megkedveltetsre s
talnositsra igen szksgesek s hasznosak a gymlcstrlatok,
fkp, ha azok a gymlcsszet, mint tudomny, utastsai s
kvnalmai szeint vannak berendezve. Szaktudomnyilag berendezett
trlatokat azonban mindaddig, mig elegend szmmal s elegend jr
tassggal bir szaktudsaink nem lesznek, a minthogy jelenleg
nincsenek is, nernkbl minden jakarat mellett sem ltesthe
tnk. Orszgos segly mellett a hazai s klfldi jrtasabb szakfrfiak
kzremkdse taln napjainkban is elllthatna ilyen trlatot: de
orszgos seglyt, ilyen czlra, hjban is vi'na hazai gymlcsszetnk
jelenleg, midn getbb szksgeink fedezsre is csak a quota morzsalkjaibl jut valami sznalmas cseklysg.
A ki napjainkban ilyen trlatokat akar ltni, menjen klfldre,
pl. Nmetorszgba; ha van mdja hozz! Ott a gymlcsszeti trsu
latok venkint szoktak ilyen trlatokat hol sajt kltsgkn, hol or
szgos seglylyel is tmogatva berendezni. Ott a gymlcsszet el
mozdtsra orszgok is, egyesek is szvesen hoznak ldozatot: nem
ugy, mint minlunk, hol mg annyira sem brtunk eddig menni, hogy
gymlcsszeti trsulatot alakthattunk volna.
De ht, a ki palott nem br magnak pteni, gunyht se pt
sen ? A ki tudomnyos egyetemet nem llthat, elemi iskolt se l
ltson ?
Egy szaktudomnyilag berendezett gymlcstrlat valdi palo
tja, valdi tudomnyos egyeteme a gymlcsszetnek.
lltsunk mi s fl gymlcstrlatokat mindenesetre; lltsunk
olyanokat, a milyeneket tudunk: czlul csak azt tzzk ki magunk
nak, hogy trlatunk mind magunkra, mind a nagy kznsgre nzve
hasznos s tanulsgos legyen.
E czlt hogyan rjk el vagy legalbb, hogyan kzelthetjk meg
vidki gymlcstrlatankkal ? errl akarok egyet-mst elmondani.
Gymlcstrlatokat csak nagyobb vrosokban vagy olyan helye
ken rendezznk, hol szakismerettel br egynek egymshoz kzel
tbben is tallkoznak, kik egyb foglalatossgaik mulasztsa nlkl
hetenkint legalbb egyszer sszejhetnek s a bekldtt gymlcsket
brlat al vehetik, rendezhetik.

A bekldtt gymlcsk kzl legelbb is a gymlcsszeti nv


vel elltottak volnnak brlat al veendk; ha vajon valdiak-e ?
vagy lnv alatt szerepelnek! A valdi (autlienticus) nev gymlcs
ket aztn kln osztlyba oszthatnk s teljes nevket darabka papirra
flrva vagy a gymlcs szrra akaszthatnk, vagy a gymlcs mell,
szembetn helyre tehetnk ki. A msik osztlyba soroztatnnak a
nvtelen gymlcsk.
Termszetesnek tallom, hogy a mi trlatainkon a nvtelen gy
mlcsk teendik egyelre a nagyobbik osztlyt; mert gymlcsfajaink
nevre kevesebbet adtunk ekkorig, mint hzi s vadsz ebeink ne
vre. Sok VZ elfolyik addig a Maroson, mg e viszony megvltozik! de
azrt hiszem, hogy megvltozik.
Trlatunk ezen nvtelen osztlya a szakrt gymlcsszre taln
lesz nmi haszonnal: de a nagy kznsgre nzve sem hasznos, sem
tanulsgos nem lesz; mg a msik osztly, hol a nvvel elltott s valdiakul flismert gymlcsk lesznek killtva, mind a szakrtre,
mind a gymlcskedvel kznsgre nzve a killts czljnak telje
sen megfelelend.
Hogy trlatunk ez utbbi osztlya minl vltozatosabb s na
gyobb legyen, fl kellene krni az illet bekldket, hogy a klnbz
idben r, nvvel elltott s a mennyire lehet, csak is ily gy
mlcseikbl legalbb is 3 4 pldnyt kldennek be egy-egy fajbl
mg pedig, sem a legnagyobbakat, sem a legkisebbeket: minthogy a
kzp nagysg gymlcsk viselik leginkbb a faj jellegeit magukon;
fl kellene krni ket, hogy mindenik pldnyra alizarn tintval irnk
fl a faj szmt, mely alatt bekldik, minthogy bizonyoss lett az,
miszerint az ily tintval irt szm a kellleg megszikkadt gymlcs
brrl nem egy knnyen trldik le. A jegyzkben aztn, mely
nek ksretben, kldemnyket tra tettk, a bekldtt fajok szma
utn nem volna elg csak egyedl a gymlcs faj-nevt kirni; hanem
megjegyzend lenne rendes rsideje, termkenysge; megjegyzend
lenne a fa inkbb vagy kevsbb erteljes nvekedse; megjegyzend
lenne a talaj s helyzet vagy fekvs minsge is; aztn megjegyzend
lenne mg az is, vajon trpe vagy alakfn, gla vagy szlasfn ter
mett-e a bekldtt gymlcs ? Mindezen krlmnyek ismerete megknyten, elsegten a rendezk munkjt a fajok valdisgnak fl
ismersben s nagy elnynyel lenne annak flismersre is, hogy az
ugyanazon faj gymlcsk klnbz krlmnyek kzt mennyire *
vltoztatjk el vagy tartjk meg beesket, rtkket ?
Hogy trlatunk nvtelen s silny gymlcsk sokasgval el ne

88

rasztassk, fl kellene krnnk a nvtelen gymlcsket kldeni szn


dkozkat, hogy csak is finomabb csemege, vagy gazdasgi czlokra
klnsen alkalmas gymlcs-fajaikbl kldennek be : m e r t a j e 1 esebb gymlcs-fajok s z m a is oly r o p p a n t n a g y mr,
h o g y a n n a k , a'ki egy g y m l c s v a l d i n e v t fl a k a r j a
t a l l n i a sok k z t fltve, hogy azt mg nem tudja, csak
k e v s s knnyebb m u n k r a k e l l m a g t r s z n n i a , m i n t
a z o n s z e r e n c s t l e n n e k , a ki a s z n a b o g l y b a d o b o t t
t t a k a r j a m e g t a l l n i . Nvtelen s e mellett csekly belrtkkel bir gymlcsnk nevnek kipuhatolsra n rszemrl nem ta
llnm mltnyosnak valakit krhoztatni. ldozatot s nem szvess
get kivnnnk evvel az illet rszrl, mg pedig oly ldozatot, mely
senkinek sem hasznlna.
Trlatunkon legalbb a berendezs ideje alatt, egy asztalon, mely
krl az illet szakfrfiak a bekldtt gymlcsk fltt tancskoznak,
ott kellene lennie minden jelesebb angol, franczia s nmet ( magyar
fjdalom nincs! ) gymlcsszeti mnek, hogy a krds alatti gy
mlcst a lersokkal sszehasonlitni lehessen.'Ott kellene lennie, hogy
csak nmelyeket emltsek a sok kzl, D o w i n g-t 1: T h e F r ui t s t r e e s of A m e r i c a ; Hogg-tl: T h e F r u i t s M a n u e l ect.;
Decaisne-tl: J a r d i n F r u i t i e r du Museum; A n d r Leroy-tl: D i c t i o n n a i r e de P o m o l o g i e ; B i v o r t - t l : Album
de P o m o l o g i e ; s a belga kir. gymlcsszeti kldttsgtl: An
n a l e s de P o m o l o g i e B e l g e e t t r a n g r e ; a nmet gymlcsszek trsulattl, egy Oberdieck, L u c a s s J a h n szerkesz
tse mellett kiadott: I l l u s t r i r t e s H a n d b u c h d e r O b s t k u n d e
s az ugyanezen munkhoz Lucastl kiadott: P o m o l o g i s c h e Tafeln zum B e s t i m m e n d e r O b s t o r t e n stb. stb.*) Ilyen segd
eszkzk nlkl vajmi kevs gymlcsfaj valdisgrl jhetnnk
tisztba!
A valdiakul flismert gymlcsk izlelsnek eredmnyt minden
esetre szksges volna nyilvnosan is kzleni. Ez igen tanulsgos volna
mindnyjunkra nzve. Lthatnk belle, hogy az ugyanazon faj gyml
csk ms-ms fle talajban, ms s ms krlmnyek kztt vltozat
lanul megtartottk-e vagy elvltoztattk finom tulajdonsgaikat; tu*) Felhozhatnm mg a nmet gymlosszek munki kzt Doohnal
biztos kalauzt a gymlcs-ismt illetleg" (Der sichere F h r e r in
d e r O l 3 s t k u n d e ) d e olvasvn e munknak illetkes szemlytl, Lange
Ede tanrtl kzltt brlatt, (Illustr. M o n a t s c h r i f t 1855. 151. lap.)
biztos kalauznak nem tarthatom.

domst szerezhetnnek e kzlsekbl arrl is, hogy egy s ms gymlcs


teljes finomsgnak kifejtshez mily krlmnyeket kivan meg; sz
val, hol rdemli meg ez vagy ama gymlcs a nagybani elterjesztst?
Nyilvnosan kzlni csak is a valdiakul flismert gymlcsk
izlelsnek eredmnyt tartanm szksgesnek vagy inkbb tanuls
gosnak. A nvtelen gymlcsket hallgatssal mellznm, vagy
legalbb a kivl becscsel birokrl emlkeznm meg, melyek,
ha nevkre mg r nem jttnk volna, a bvebb tanulmnyozst
megrdemlnek.
Az ily nyilvnos kzlsekben a gymlcs neve utn szksges
nek tartanm annak gymlcsszeti becst, rangjt s klnbz
ghajlati viszonyok alatt eddig kitapasztalt rsidejt is kiirni; mert
azt semmi esetre sem helyeselhetem, hogy egy vilgszerte elismert
jsg gymlcsrl, melyet megzlelvn ppen nem talltunk kit
nnek, egyszeren kimondjuk a hallos tletet ilyenforma lakni
rvidsggel: Semmit sem r"; Elkel dobni"; t kell ojtani,"
stb. s ugyanazon gymlcsfajrl ismt ms helyt azt mondani, hogy
felsges"; mlt az elszaporitsra" stb. Az elkrhoztats vagy
dicsts indokait krlmnyeivel egytt kellene-kzlennk: e krl
mnyeket pedig csak a bekld termeszt fljegyezsei utn adhatnk
s nem egyedl sajt izlelsnk adatai utn.
Az ily nyilvnos kzlsekben ki kellene tenni azt is: valljon az
illet bekld az ltala termesztett, valdinak s kitn jnak tallandott gymlcsfajrl hajland-e msoknak is ojtvnyt vagy ojtvesszt vagy, a kinek gymlcs is tetszenk, gymlcst s mily ron
adni? a mit a bekld a kldemnyhez csatolt jegyzken eleve is
kijelenthetne.
Ily mdon berendezett, ily mdon kezelt lland gymlcstrla
tok szerny nzetem szerint nagyot lendthetnnek elhanyagolt gy
mlcsszeti gynkn.

8.
Kis6rl$ti gymlost$lep$k.
Mi az a ksrleti gymlcstelep ?
Egy oly gymlcskert, njelyet vagy az orszg, vagy trsulatok,
vagy magnosak a vgbl alaptottak s tartanak feni, hogy abban az

ismert vagy ismeretlen, termesztsre mlt gymlcsnemek s fajok


nagyobb rszt sszegyjtsk s azok valdisgt s hasznavehetsgt
rszint klnll egyes fkon, rszint faj- vagy prbafkon termsk
azaz gymlcseik utn kitanuljk s tanulmnyozzk.
Egy ily kei't alaptotta lgyen az orszg, trsulat vagy ma
gnember egyelre vagy igen csekly, vagy pen semmi kzvetlen
hasznot sem nyjt alapitjnak: mig kzvetve, a nagy kznsg, az
orszg kiszmithatlan hasznot s gyarapodst vrhat ltala.
gy ilyen kert nem jvedelmez kert; jvedelmbl magt az ala
ptsra fordtott tke kamatjt sem fedezheti; kezelsi s fenntartsi
kltsgei tbbnyire felemsztik, elnyelik minden jvedelmt.
Ksrleti gymlcstelep segtsg vagy ldozat nlkl sem nem
alapithat sem fenn nem tarthat. Ilyen segtsget s ldozatot az or
szgra ebbl hramland jvendbeli haszon vgett maga az orszg
adhat csak; magnak az orszg kormnynak volna ktelessge adnia:
de adhatnak ily segtsget s ldozatot a hazjuk javt szivkn vi
sel egyesekbl alakult trsulatok is, st adhatnak az orszg egyes
nagybirtokosai is. Egyes embert, fkp ha nem elgg vagyonos, ily
ldozat hozatalra csak a gymlcsszet gye irnti rajong lelkeseds
s kielgithetlen gymlcsszeti szenvedly vezethet.
A czlnak, a hozzkttt remnyeknek csak az oly ksrleti
gymlcstelep felelhet meg teljesen, melynek lland fennmaradst
vagy az orszg vagy egy szmos tagbl ll trsulat egyes tagjainak
kitart ldozatkzsge biztositja.
Magnosak ltal alaptott ksrleti gymlcstelepek a czlnak
mr csak rszben felelhetnek meg; mert az ily telepek nem llandk s
mikp a tapasztals mutatja, alapitjuk hallig sem tarthatk fenn.
C z u k o r J n o s , holdmez-vsrhelyigygyszersznek,Baza 1 icza,
volt pereszlnyi plbnosnak voltak ksrleti gymlcstelepeik. Ki tud
rla ? hova lettek e telepek hazai gymlcsszetnk eme lelkes nap
szmosai halla utn ? r b a n e k Majtnyban hires ksrleti gy
mlcsteleppel birt. Hov lett e gymlcstelep, melynek klfld els
rang gymlcsszei is oly sok hasznt vettk ? Pedig Urbanek mg
most is kztnk l. Enyingen Veszprmvrmegyben hg. Batthyny
Flp alkalmat adott G1 o c k e r K. J., klfldn is ismert, jeles gymlcssznknek egy ksrleti gymlcstelep alaktsra s bkez
segtsget is adott, mig lt, annak fentartshoz. Mi lessz e 2025
v ta a szenvedly kitartsval polt kisx'leti gymlcstelepbl ? z
elhunyt berezeg rksei a kert lelkes vszetjt, a jeles GIbckert, ki
nek Veszprmmegye, kinek a hazai gymlcsfatenyszts oly sok jt

41
ksznhet eddig is, reg napjaira tnak eresztik s a kincseket r
gymlcsgyjtemnyt elliagyjk pusztulni.
Trsulatok ltal alapitott ksrleti gymlcstelepek mindaddig,
mig a trsulat elegend alaptkvel rendelkezik, mig a trsulat igaz
gati lelkesedssel vezetik a trsulat gyeit, mig a gymlcstelep
kezelsben szigor lelkiismeretessggel jrnak el, virgz llapotban
maradnak fenn : ellenesetben az ily telepeket is ugyanazon sors rendi
okvetlenl, mint a magnosak telepeit. gy sznt meg nlunk a magy.
gazd. egyeslet ltal alapitott ksrleti gymlcstelep Budn; igy sznt
meg Belgiumban a Van Mons-trsulattal egytt annak gymlcstelepe
is, mely hivatva lehetett volna a vilghr nevet megrdemelni.
Mi volt a budai ksrleti gymlcstelep buksnak oka, mely
igazgatja nevnl fogva szintn hivatva lett volna legalbb is orsz
gos hirre vergdni s hazai gymlcsszetnk flvirgozshoz legfbb
tnyezl szolglhatni ? nem feszegetem: de lelkembl sajnlom,
hogy megbukott.
A Van Mons trsulat gymlcstelepnek bukst mily okok
idztk el ? nincs mirt kutatnom. A legfbb ok volt mindenesetre
az ottani kormny tmogatsnak s az elbb lvezett orszgos segly
nek megvonsa, aztn pedig Bamps urnk, a trsulat fkertsznek
az ojtvesszk kldsnl tanstott, lelkiismeretlen eljrsa, mi^ a
trsulat tagjai szmt lassankint annyira leapasztotta, hogy a ksrleti
gymlcstelep fenntartsa a tagok ltal fizetett vdjakbl teljes lehe
tetlenn vlt. Tekintettel a gymlcsszetre, mely nem eggyes orszg
vagy np, hanem az sszes emberisg javra trekszik, mltn sajnl
hat a V. M. trsulat s kertnek buksa is.
Hogy hazai gymlcsszetnk flvirgozhassk, elkrlhetlenl
szksgesnek ltom, hogy o r s z g o s k s r l e t i g y m l c s t e l e
peket lltsunk.
Orszgos ksrleti gymlcstelepek fellltshoz szksges, hogy
legyenek tapasztalt s jrtas gymlcsszeink, kiket azon telepek in
tzsvel s vezetsvel megbzhassunk, kiknek kpessgben, hazafi
sgban, gyszeretetben bizalmat helyezhessnk.
Nem elg ide, hogy legyen az orszgnak elegend pnze: nem elg
az orszg kormnynak jakarata, kszsge: ide frfiak, munkabr,
szakavatott frfiak kellenek; mert ezen intzetek rendezse, vezetse s
folytonos rendben tartsa nem csak, hogy nagy felelssggel jr, de sza
kadatlan munkt s gondot ignyel; mert ezen intzeteknl sz sem
lehet arrl, hogy egyes kegyeltek pihen helyei, sine cur-i lehessenek.
Ily alkalmas, szakavatott frfiak, ha jelenleg tbb ksrleti

42

gymlcstelepet akarnnk fellltani, aligha tallkoznnak ele


gend szmmal a hazban. Az regebb gymlcsszek nem volnnak
hajlandk ily terhes munkt magukra vllalni; a fiatalabbak pedig
sokkal jratlanabbak mg, hogysem bennk megbznunk lehetne.
Neknk jelenleg sem elegend szm, sem elegend jrtassggal
bir gymlcsszeink nincsenek, sem az orszg kormnynak ksrleti
gymlcstelepek fellltsra forditliat pnz nem ll rendelkezsre.
Szegnyek vagyunk! s mikp a mindennapi szomor tapasztals
bizonytja, mind-mind inkbb szegnyednk.
Ha haznknl sokkal mostohbb talaj s ghajlat orszgokat
a gymlcstenyszts virgz llapotba brt helyezni, vegyk csak pl.
Wrttemberget, hol az elszegnyedsrl jogosan senki sempanaszkodhatik: neknk, kik a gymlcstenysztsre oly kivlan alkalmas
talajjal brunk, vgelszegnyedsnk ellenszerei kzt tbb gondot kel
lene fordtanunk a gymlcsszetre, mint eddig.
Ha mr annyira jutottunk, hogy egy orszgos gymlcstelep fel
lltsra sincs tehetsgnk s nincs annak lre llithat alkalmas
embernk: annyit mindenesetre megtehetnnk, meg kellene tennnk,
hogy egyeseknek vagy trsulatoknak mr is fnnll s j hr ksr
leti gymlcstelepeit orszgos segllyel gymoltsuk s az okvetlenl
bekvetkezend bukstl, vagy ideltti elpusztulstl megvjuk.
z ily orszgos seglyben rszestett gymlcstelepek birtoko
saitl, vezetitl aztn megvrjuk, st kvetelhetjk is, hogy valdakul flismert s terjesztsre mlt gymlcseiket ne csak nevk sze
rint ismertessk meg a kznsggel; hanem azok termszetrajzi
lerst is kzljk vagy a mr ekkpen is ismertetett fajoknl hivat
kozzanak a helyre, hol bvebb lersukat a tanulni vgy olvashatja.
E kzlseknek nll gymlcsszeti szaklap hinyban a legolvasot
tabb gazdasgi lapok adhatnnak helyet.
Az ismertetett valdi gymlcsk az ily gymlcstelepekrl ojtvnyokban vagy ojtvesszkben szigor lelkiismeretessggel terjeszt
vn el, lassankint az orszg minden vidkn tallkoznnak gymlcsismerk ; tallkoznnak vagyoni s elmebeli tehetsggel felruhzottak,
kik a gymlcsszet ldsteli tudomnyt megszeretnk s a magno
sak gyjtemnyeit maguknak lassankint beszerezvn uj ksrleti gy
mlcstelepeket lltannak fel s a megkezdett munkt azon gondolattl
lelkestve, hogy magukra nem hagyatnak, hanem ha kpessgket
bebizonytandjk, szintn orszgosfigyelembens seglyben rszesl
hetnek, rmest tovbb folytatnk.
A ksrleti gymlcstelepek venknti kzlseibl lassankint kita-

48

nulhatnk azon fajokat, melyek azon vidk krlmnyei kzt, hol a telep
mkdik, kivlan termkenyek, az id viszontagsgaival daczol, er
teljes s lnk tenyszetek s a csemege asztalra vagy konyhai s egyb
gazdasgi czlokra kivlan alkalmasak.
E tanulmny lenne aztn ama haszon, melyet a vidk kiaknz
hatna, s mely a gymlcstelepre fordtott orszgos seglyt a vidk
gyarapodsban idvel bussan visszatrthetn az orszgnak.
Ha pldul a Debreczen homokjban lltott ksrleti gymlcs
telep meghatroz szz olyan gymlcsfajt, melyek az ottani krlmnyek
kzt egy vagy ms tekintetben leginkbb megrdemlik az elterjesztst:
Debreczen vidke ne jrjon uj, ismeretlen, br klnben gig magasz
talt fajok utn, hanem szaportsa, terjessze az ismert s vidkre leg
inkbb ill 100 fajt. E 100 faj aztn idjrtval szzezer fban levn
ott megrktve, elrhetn Debreczen vidke, hogy egy kedvez, gy
mlcsterm vben trk vagy oroszorszgi kereskedknek ezer mzsa
szmra adhatna el s szllthatna vasutjn egy-egy keresett gymlcs
fajt. J pldval jr ell e rszben Kecskemt vidke; Pogcsa alm
jval nem kell hzalnia; flkeresik rte helyben a bel- s klfldi
gymlcskereskedk. Igen; mert ezt ott nagy mennyisgben kaphat
jk; mert a Pogcsa almnak Kecskemt vidke levn a hazja, ott
ezen alraafajt szaportjk nagy mennyisgben el.
A hasznot, mit Kecskemt vidke Pogcsa almjbl huz, a hasz
not, mit Debreczen vidke a sajt krlmnyeihez leginkbb ill gy
mlcsfajokbl huz vagy hzhatna, nem hozzm tartozik kiszmtani:
n csak ujjal akarok mutatni a haszonra, melyet egy-egy ksrleti
gymlcstelep sajt vidknek az ltal teremthetne, ha az odaval
krlmnyekhez legjobban ill fajokat kitanulmnyozn, meghatrozn
s azokat ott elterjeszten.
Teljesen igaza van Vlyi Elek t. bartomnak, Erdly egyik lel
kes papjnak, midn hozzm irt egyik levelben szri-szra ezeket
mondja: Kvnatos volna, hogy minden vidknek legyen egy gymlcssze, ki hozza meg azt az ldozatot, hogy prblja ki a sok
kivlt j fajokbl, melyek azon vidk ghajlatt s talajt kivlan
kedvel fajok? de a n a g y k z n s g m a r a d j o n k e v s , j e l e s
faj t e n y s z t s e mellett, hogy, ha j a keresked, egy-egy faj
bl kapjon egyktszz vkt; mert az ugyan nem fog vllalkozni
arra, hogy szz fajbl szz vkt vegyen."
A gymlcsszetnek, ms szval gymlcstenysztsnknek, csak
azon esetben veendjk valdi hasznt, ha termelendett gymlcsnk
kereskedelmi czikket kpezhet, mit pedig okvetlenl kpezni fog, ha

44

'i"

a vidknkre leginkbb ill, nemes gymlcsfajokat minl tbben, mi


nl tbb fban szaporitandjuk el.
Ksrleti gyiBlcstelepek nlkl sohasem fogjuk biztosan meg
tudni, bogy vidknkn mily fajok volnnak leginkbb elterjesztendk ? ! vagy, hogy milyen fajok volnnak vagy lelietnnek azok, me
lyek idjrtval vevket csbithatnnak vidknkre ?
Ksrleti gymlcstelepek nlkl a fajokkal sem ismerkedhetnk
meg.
Ha a gymlcst s gymlcsft szeretjk is, csak tallomra
hozatjuk tvolrl a gymlcsfajok egyikt-msikt: megregsznk,
megvnlnk finkkal egytt a nlkl, hogy elmondhatnk, hogy
csak egyszer is annyi gymlcsnk termett volna, mennyi lizi szk
sgnkre, sajt fogyasztsunkra elegend lett volna. Elltetett gy
mlcsfink vagy hitvny gymlcst teremnek, vagy meddsgkkel
bosszantanak fradsgunk jutalmul!
Azonban mint fennebb kifejtem, egy ksrleti gymlcstelep fell
ltsa s annak fentartsa annyi anyagi s szellemi ldozatot kivan,
hogy magnosak, ha szenvedlyk kielgtsre vllalkoznak is r,
huzamos ideig ki nem brhatjk ; hanem akkor kell vele felhagyniok,
akkor kell telepket elpusztulni hagyniok, midn legrdekesebb, leg
hasznosabb tanulmnyokat tehetnnek azon.
A k s r l e t i gymlcs t e l e p e k gyt ajnlom nem csak
az orszg kormnynak, hanem minden hazja javt szivn visel
honfitrsamnak prtolfigyelmbe!

9.
A gymlcsfk termkotleasgrl
Sokszor ama panaszt hallani, hogy az alig nhny v eltt lte
tett csemete nem akar teremni.
Azok, a kik igy panaszkodnak, nem gondoljk meg, hogy a gy
mlcsfa is l, nmagt szaport lny, melynek, mint a termszet
egyb nemesebb lnyeinek, idre van szksge, hogy kifejldhessk,
hogy elrje gymlcszsi kort.
A mint nem vrjuk a csirktl, mig ez tykk nem lesz, hogy
tojsokat tojjon s klcsn; a mint nem vrjuk az 1 2 ves csik
tl, mig ez anyv nem fejldik, hogy maghoz hasonl csikkat ne-

45
vljen: ugy nem vrhatjuk a fiatal ftl sem, hogy az gymlcszzk.
A gymlcsfnak is elbh el kell rnie azon kort, melyben egynisge
odafejldtt, hogy akarjuk nem akarjuk, virgoznia s gymlcsz
nie kell. Vrjuk be teht trelemmel, mig fink elrik ezen kort s ne
panaszolkodjunk, hogy nem termkenyek. szi s kajszin baraczkfinknl ugy sem kell sokig ezen korra vrakoznunk; mert ezek
ltets utn 12 vre bizonyosan meghozzk termsket; nem kell
sokig vrakoznunk a szilva s cseresznyeflknl sem, melyek 45
v alatt szintn termre szoktak fordulni; kivtelt itt csak nmely alma
s krtefajaink kpeznek, melyek ltets utn nha 15 vig sem te
remnek *); de aztn, minthogy ez id alatt nagy fv nvekedtek, so
kat is teremnek, sokkal tovbb is lnek, mint a korn term gy
mlcsfk.
A satnya nvs, id eltt el vnlt krte s almafk hoznak ugyan
korn is gymlcst: hanem ennek aztn nincs is mit rlnnk. A
terms az ilyeneknl a fa kzeli hallt jelenti.
A ki azt akarja, hogy fiatal fja korn gymlcszzk ; az ltes
sen korn term gymlcsnemeket s fajokat: de aztn ne panaszolkodjk, ha korn term fi korn lelik magukat.
A ki azt akarja, hogy az ltala ltetett fnak gymlcseit ne
csak , maga, hanem unoki is lvezhessk; az ltessen ksn term fa
jokat s rljn, ha fi fiatal korukban vigan nvekednek s ne kivnja,
hogy teremjenek is.
Helyn van a panasz az oly fk termktelensge ellen, melyek
koruknl s kifejlettsgknl fogva hivatva volnnak gymlcszni; me
lyek venk;iti bvii'gzsukkal elgg mutatjk, hogy elrtk a gymlcszs kort s mgsem teremnek. Az ily fk termketlensgnek
okait aztn rszint a talajbeli, rszint a helyfekvsi s ghajlati, r
szint mvelsi krlmnyekben kell keresnnk.
Ha a talaj rendkvl kedvez a gymlcsfa tenyszetre, ne csudl
juk, ha benne a fa rendkvl bujn n, hizik derekban, hossz, kvr
vesszket s ezeken nagy leveleket hajt, virgait pedig elhullatja vagy,
ha egy kt gymlcst ktne is, az is elhull idtlen korban. Ily kedvez
talajban,mikp mondani szoktk, a fk csak fra dolgoznak, f
jukban nvekednek s gymlcseiket ki nem fejleszthetik. Az ily bujn
nv fk koronja, ha a fa magra hagyatik, rendkvl besrdik s
igy belsejt nyron t rks rnykra krhoztatja. rnykban ntt
*) Ilyen a Masnczki almafa (Edelborsdorfer).

46
gymlcsvesszei azutn a tl belltig meg nem rhetvn rendesen el
fagynak vagy, ha meg lnek is, csak beteg s medd virgokat hoznak.
Ily kedvez talajban olyanok a fk, mint hizba fogott llataink,
melyek szintn csak testben nnek, de szaporodsi kpessgket elvesztik.
Az llatoknl, a gondos gazdasszony csak mrskelvejuttat eledelt apr
marhinak, ha azt akarja, hogy sokat tojjanak ; igy tesz a gazda is
magl jszgval: de a fnak nem mi adjuk a tpllkot, hogy mrskelhetnk ennek mennyisgt, hanem maga keresi azt gykereivel a
fldbl lombozatval a lgbl azon a helyen, a hov ltettk. Ez az
oka, hogy kedvez talajban oly sok a medd fa.
Az ily, buja nvekedsknl fogva medd, termketlen fkat ter
mkk tehetjk, ha egyik msik vastagabb gykerket elvgjuk s ko
ronjukat megritktjuk.
A fk koronjnak megritkitst nagyon helytelenl fogjk fl
azok, kik a vastagabb gakbl kisarkall, rvid peczkeket s gymlcs
vesszket, teht ppen azon rszeit a fnak, melyek hivatva lettek
volna mielbb teremni, tisztogatjk le.
A fk koronjt megritktandk, a srn ll, vastagabb gak
kzl azokat, melyek a fakorona helyes alakjnak megtartshoz nem
szksgesek, lefrszeljk a trzsrl ott, honnan kiindultak s a frsz
nyomt les kssel lesimtvn minden ejtett sebet ojt-viaszszal vagy
fa tapaszszal zrunk el. Ha a megmaradt nagyobb gak rendkvl lom
bosak s rnyktartk volnnak, ezek oldal gai kzl is egyiket m
sikat, mindig az ersebbek kzl, lefrszelnk vigyzva itt is,
hogy a fa helyes formjt ritktsunkkal el ne ktelentsk. Ily ritk
ts alkalmval klnsen gyelnk arra, hogy azon gakat tvoltsuk
el, melyek a fakorona belseje fel vettk irnyukat; a villa alak
gaknak pedig azon szrt nyessk le, mely a fld fel esik, teht melyet
a gymlcs slya kedvez termskor knnyen lehasthat, vagy pedig
azon szrt, mely egy msik g fel irnyulvn azt keresztben srolja.
A fk koronja ritktst tlen vagy kora tavaszszal, kilevelezs
eltt, avagy nyr vgn, midn mr a fk liegyn lev vesszk tovbb
nvekedsket bevgeztk s vgs rgyket kifejlesztettk s megr
leltk, lehet eszkzlnnk.
Bujanvs fkat czlszerbb tavasz kezdetn ritktani; a nve
kedskben megakadt vagy lassunvs fkat azonban igen czlszeren nyr vgn ritktjuk. A ks nyri nyess a fkat lnkebb n
vsre, a kora tavaszi nyess inkbb termsre ingerli.
Ha a talaj sovny, szraz, vkony termrteg; akkor abban
csak sinylenek s nagy szrazsg alkalmval ki is vesznek a fk. Az

47

ily tadjba ftltetett fk aztn, ha kedvez idjrs mellett nhny vig


gymlcsztek is, hamar beszntetik nvekedsket. Gyakran vala
mennyi rgy, a mi rajtuk fejldik, mind virgrgygy vlik. Tavaszszal aztn tbb rajtuk a virg, mint a levl; pedig arra, hogy virg
bl gymlcs legyen, elkerlhetlenl szksges a levl; mert a fa
minden legkisebb rszben, teht virgaiban s gymlcseiben is, azon
tpllkbl l, melyet szmra levelei ksztenek. Ha kevs rajta a
levl: kevs lesz szmra a tpllk is; innt van, hogy az ily fk
meddk maradnak s ktdtt gymlcseiket ezek kifejldse eltt el
hullatjk.
Termkk varzsolhatjuk az ily fkat is, ha gykereik fl j
fldet, rett portrgyt, lugzott hamut teritnk sz vgn; nyr dere?
kn pedig bvizzel fleresztett, flhigtott trgyalevet oly mennyi
sgben ntnk ljok, hogy a nedvessg a sztterlt gykerekig leha
tolhasson. JEzt pedig ugy eszkzljk legczlszerbben, ha ill tvol
sgra a fatvtl krskrl keskeny snczot sunk s ezt vizzel jl
felhgtott trgyalvel tele ntjk. Mihelyt aztn a fld beitta a trr-i
gyalevet, nehogy a szraz, forr lg ezt elprologtathassa; a snczot
a belle kihnyt flddel azonnal behuzatjuk. E nyri ntzs nemcsak
a ktdtt gymlcsk kifejldst mozdtja el, hanem a jv vi ter
mst biztost, egszsges termrgyek kpzdsre is nagyhatsnak
bizonyult be.
A ki e kevs kltsget s fradsgot ignyl munkt megtenni
nem sajnlja; annak alig lehet oka silny fldbe ltetett fi termket
lensge ellen is panaszkodnia.
Gyakori, ers szeleknek minden oldalrl kitett helyeken (pl. az
alfldn,) vagy lassan folydogl s ll vizek mellkn, hol a ksei
fagyok csaknem venknt garzdlkodni szoktak, a gymlcsfk
tbbnyire meddk, termketlenek s a mi kevs gymlcst ktttek
volna is, mieltt ezek megrhettek volna, a szelek hnyjk le.
Ily helyeken ki kellene elbb tanulmnyozni a gymlcsfajok sokas
gbl azokat, melyek gymlcsei jl meglljk helyket a fn; me
lyek edzett termszetkul fogva mg az ily helyeken is rendesen
teremni szoktak aztn csakis ily fajokat kellene ott elszaportani.
gy a helyfekvsi, mint az ghajlati vagy idjrsi krlmnyek
bl szrmaz termketlensg ellen igen-igen tehetetlenek minden
gygyszereink. A termszet tjait elllni, az idjrst megvltoztatni
nagyon gyenge az emberi er. Vrjunk ht trelemmel! Ha az egyik
vben az idjrs viszontagsgai folytn nem teremnek fink ; majd
teremnek a msikban.

48

Hanem aztn, ha fink termketlensge a mvelsi krlmnyek


bl szrmazik : flre a panaszszal! tulajdontsuk magunknak, ha
gymlcs helyett meddsgkkel bosszantanak fink.
A nemesebb l lnyek, az llatok ugy, mint a nvnyek, fiatal
korukban az ember polsra szorulnak. Kedvez krlmnyek kzt
felnnek ezek, fel, kivlt az egyhelyrl msikra szabadon mozog
hat llatok, minden pols nlkl is : de ha mostoha krlm
nyek kz jutottak ; pols nlkl hamar elpusztulnak.
A gymlcsfk a nvnyorszg legnemesebb l lnyei kz
tartoznak, melyeknek sokszoros hasznt veszi az ember s nem csuda,
ha minden tekintet nlkl a kedvez vagy kedveztlen krlmnyekre,
mindenfel elszaporitani trekedik. Ha teht kedveztlen helyre
vittk a helyt nmagtl megvltoztatni nem kpes, magval te
hetetlen ft, elkerlhetlenl szksges, hogy azt polgassuk nemcsak
fiatal korban, hanem egsz lete folytn; mert pols nlkl, ha
tengeti is egy darabig nyomorult lett, de gymlcszni nem fog,
termketlen marad.
Ha rsz a fld, a melybe a gymlcsft ltettk ; javtgassuk azt
mind addig, mig a fa benne l. A tpllkot, a mit a fldben nem
tallhatott, a hov ltettk, vigyk mi helybe! Keverjk a fldet
gykerei fltt jobbminsg flddel, trgyval s ne hagyjuk az aljt
elgyomosodni! szrazsgkor, ha lankadt leveleivel mutatja, hogy
gykereivel nem tall mr elegend nedvet; ntzzk meg bven
alatta a fldet! Ha dereka, trzse s nagyobb gai flcserepesedtek,
elmohosodtak: sz vgn vagy tlfolytn tisztogassuk le mind! A
felcserepesedett kreg, a moha s zuzm biztos tanyt nyjtana kln
ben a krtkony rovarok klnfle nemeinek, melyek vagy a fa belse
jbe frdnnak be ksbb, vagy a fa lombjait s gymlcseit fognk
megtmadni. Nagy segtsgnkre lehet e munkban az olvasztott
msz, mely a fa derekra meszelve, annak krgt a mohtl, zuzm
tl biztosan megmenti s a krtkony rovarokat s ezek tojsait
elpuszttja. Szedjk le gondosan minden tlen, gairl a herny fsz
keket s gessk el ezeket azonnal! tavasz kinyiltval pedig a csopor
tokban sszegylt hernykat puszttsuk el, mieltt nagyra fejldhettek
s sztmszhattak volna pusztt utjokra !
A hernyk puszttsban nagy segtsgnkre szolglnak az apr,
nekl madarak. Kmljk ezeket s oktalan szeretetbl ne engedjk
meg gyermekeinknek, hogy azokat elfogdossk vagy fszkeiket s
tojsaikat elszedegessk! Sajnos! hogy haznkban mg folyvst akad
nak rtelmes kznsgtl lakott vrosok is, melyek piaczan csavarg

+-

49
gyermekek az elfogott nekl madarakkal bntetlenl csaphatnak
vsrt.
Puszttjuk a rovarok ellensgeit, az nekl madarakat; nem
polgatjuk finkat: lehet-e aztn kvnnunk, hogy legyen gymlcsnk
bsggel ?

10.
A ksn virgz almafajok krdslios,
Eurpa gymlcsszeit nagy izgalomba hozta ujabb idben a
ksn virgz almafajok krdse. Mindazok, akik ekkorig e krds
hez hozzszltak, ugy vlekednek, hogy a ksn virgz almafajok
tenysztse ltal sikerlni fog a gymlcstermeszts egyik legnagyobb
csapst, a ksei fagyokat kijtszani s rendes venknti gymlcs
termsre szert tenni. Nem is ksnek aztn, a faltetknek s kertbir
tokosoknak melegen ajnlani a ksn virgz fajokat.
Ekkorig mg nem hallottam s nem is olvastam, hogy a ksn
virgz fajok ellen valaki brmely tekintetben is kifogst tett volna.
Engem azonban 13 vi tapasztals, melyet az Alfld gymlcsszete
krl szereztem, elgg meggyztt arrl, hogy az itteni ghajlati,
idjrsi s talajbeli krlmnyek kzt a ksn virgz fajok irnt
pen nem lehet lelkesedni. Ara lelkesedjenek tovbb is ms vidken
lak, msfle viszonyok kzt mkd gymlcssz trsaim! Lelkesedsk mindenesetre indokolva van s lesz ott, ahol a gymlcsfk
ksbben szoktak klnben is hajtani s virgozni; aztn ott is, ahol
a talaj tmttsge, nehzsge nem kedvez a virgokat s ktdtt
gymlcsket pusztt, krtkony rovarok elszaporodsnak. Ilyen
vidkeken aztn indokolva lesz azon igyekezet is, melyet kifejtenek,
hogy nyakra-fre flkutassk a ksn virgz fajokat, hogy kzlk
azokat, melyek kitnbb gymlcsket venkint rendesen s bven
teremnek s vidkkn edzett s tarts let fkat nevelnek, a nagy
kznsgnek bemutathassk s elszaporitsra melegen ajnlhassk.
A magyar Alfld, s hiszem, hogy az Alfldhez hasonl viszo
nyok kzt Eurpa dli rszn fekv brmely sik fld, amelyen mr
skelt vi gymlcsfajok jl tenysznek, pen nem alkalmas arra,
hogy itt ksn virgz fajokat tenyszsznk; mert ezek itt rendesen
termketlenek maradnak s ms, korn virgz fajok mellett annyira
4.

50
rtktelenek, hogy gyszlvn a lielyet sem rdemlik meg, melyet
krteinkben elfoglalnak.'
Az Alfldn a ksn virgz fajok is csak igen ritkn kerlhetik
ki a ksei fagyokat. Rendesen ezek is elbb elvirgzanak itt, hogysem
a ksei fagyokat kikerlhetnk. Ilyen esetre 13 v alatt csak kettre
emlkszem; de ekkor is pen virgzsuk kezdetn tallta ket a ksei
fagy, amidn azutn egy-egy elksett virgukrl mgis csak kthet
tek nhny gymlcst.
A krtkonyabb ksei fagyok megjelensi ideje rendesen april
vgtl mjus vgig szokott tartani. Nlunk, az Alfldn, mr ilyen
kor a naspolyt s birset kivve, csaknem valamennyi gymlcsnem
be szokta vgezni virgzst, s itt a ksei fagy nem annyira a vir
got, mint a ktdtt gymlcsket szokta megtmadni. Az almafajokra
nzve pedig azt tapasztaltam, liogy minl magasb fokt rtk el a
fejlettsgnek a ktdtt gymlcsk : annl inkbb kpesek daczolni
a ksei fagyokkal. A krtknl mr nem ll e szably; mert a mig
egyrszrl akadnak kztk fajok, melyek a ksei fagy utn borsnyi
nagysg gymlcseik nagyrszt is meg szoktk tartani: ugy vannak
olyanok is, melyek dinagysgra flhizott gymlcseiket is mind
elhullatjk a fagy utn.
Minl elbb virgzott teht cl valamely almafaj, s minl ksbbre
ri ktdtt gymlcseit a ksei fagy: annl tbb termst lesz az k
pes a ksei fagy daczra is megtartani; ellenkezleg pedig, miul
ksbben virgzott el valamely almafaj, ktdtt gymlcsei fejlett
sgknek annl alantasabb fokn llanak a fagy megrkeztekor s igy
annl knnyebben is eshetnek ldozatul a ksei fagy puszttsnak.
Van gyjtemnyemben vagy 50 kitnbb, ksn virgz alma
faj. Legtbbje ezeknek mr tbb izben virgzott s kttt gymlcst;
de fim a ksei fagyok miatt alig tartottak, s hiszem, hogy ezutn
sem tarthatnak meg annyi gymlcst sem, hogy legalbb a fajok
valdisgrl meggyzdst lehetne szereznem. Pedig ehhez fajonkint
kt-hrom p gymlcsnl nem kivntatnk tbb!
Neknk teht itt, az Alfldn, nem azrt kell a ksn virgz
fajokat ismernnk s kutatnunk, hogy azok tenysztst nagyban esz
kzlhessk s msokat azok tenysztsre sztnzhessnk; hanem
megfordtva azrt kutassuk s ismerjk ket, hogy nagybani tenysz
tsktl magunk is vakodhassunk s msokat is lebeszlhessnk arrl.
A ksn virgz almafajok azrt sem ajnlhatk az Alfldn
nagybani elterjesztsre, mert virgzsuk pen oly idre esik, a midn
itt nem annyira meleg, hanem mr inkbb" get forrsg szokott
t*'-

'\'

IK . /

51
uralkodni. Ilyenkor aztn a krtkony rovarok, melyek elbb el vol
tak szledve klnfle virgz fkon s bokrokon, legnagyobb menynyisgben rajzanak s bsgknek, melyet a mr elvirgzott msnem
fkon ki nem elgitlietnek, valdi csbingerl szolgl ksn virgz
fink virgillata. El is lepik aztn az ily ksn virgz fkat a ro
varok ugy, hogy egy-kt nap alatt a sz szoros rtelmben lelegelik
azok virgait. s ez igy van itt csaknem kivtel nlkl venkint! A
rovarok puszttsa nyomban a ksei fagyoknak is alig marad itt mit
elpuszttani.
Alfldnk sik laplya hajdan tengerfenk volt. A rla leapadt
vizek nyomban htramaradt s iszapot bujlkod nvnyzet bortotta
egykor, mely korhadkval vastag televnyrteget alkotott. E tele
vnyrteg, daczra az vszzados mivelsnek, knnysge s lazasg
bl keveset vesztett napjainkig; mirt is a krtkony rovarok elsza
porodsnak rendkvl kedvez tanyt nyjt. E rovarok aztn annyira
puszttanak itt egsz v folytn, hogy ritka gymlcsfa az, legyen br
ksn vagy korn virgz, mely gymlcsei nagy rszt megtarthatn
leszretelse idejig: de legtbbje a gymlcsfajoknak s kztk kl
nsen a ksn virgz almafajoknak id eltt lefrgesedik annyira,
hogy mltn rvendliet az itt mkd gymlcssz, ha tanulmny pl
dnyul egy-kt p gymlcst kaphat olyan firl, melyek mzsa szm
ra teremhetnnek mr.
Az 1876-diki mjus 2021-iki ksei fagy sem tallt mr kr
teinkben virgot, hanem csak ktdtt s fejldsnek indult gyml
csket. Nlunk valamennyi gymlcsnem, mg a naspolyt s birset
sem vve ki, bevgezte mr ekkor virgzst. A ksn virgz fajok
nak, milyenek: a Kirlyi kurtaszru alma ; a Tournay-i kurtaszru;
Masanczki; Csillagos piros renet; Fehr tli galambka stbb ezekhez
hasonl ksn virgz fajoknak mr jkora mogyor nagysg gy
mlcsei voltak; a korn virgz fajok gymlcsei pedig arnylag jval
nagyobbakra, nmelyek di nagysgnl is nagyobbra voltak mr fej
ldve, mikor a fagy megrkezett. Amazok gymlcsei egytl-egyig
mind lefagytak; mig emezek gymlcseinek nagy rsze csaknem teljes
psgben maradt meg a fagy utn.
A szilvk minden faja gazdag termst igrt: de a fagy utn csak
a legkorbban virgz fajok, mint a S z i v a l a k u s a P i r o s cse
r e s z n y e s z i l v a , A l t b a n r i n g l j a , s a Zld r i n g l tar
tottak meg nhny, noha nem is teljesen hibtlan gymlcst. A tbbi
szilvafajok minden gymlcst megsemmisit a fagy.
H

52
Az itt elszmllt okoknl fogva teht a ksn virgz fajokat pen
nemajnlhatom az Alfldre jiagybani tenyszts vgett: mig haznk
jszaki s dlkeleti, emeltebb fekvs vidkein tenysztsk elnys
voltt ktsgbe vonni nem btorkodom.

11.
Tanulsgok a sahss okosta krokbl l$71*bea.
I.
Midn 1862-ben ide, az alfldre kerltem, hol rgi hajtsomat,
egy gymlcss kertet alaktani, megvalstani akartam; az itt,
szabadon nyargal szlvszekbl tlve, azonnal szre vettem, hogy itt
szlas fkat nevelni sem czlszer sem hasznos nem lehet.
Nem is ltettem volna egyetlen szlas ft sem, ha a kertnek, me
lyet alaktand valk, egszen birtokoss lettem volna, vagy azt eg
szen sajt zlsemre s hasznlatomra alakthattam s rendezhettem
volna be: de, miutn a hely, hol kertet alaktottam, a kincstr birtoka,
melyet fnkm bir haszonbrben; a berendezsnl pedig fnkm
hajtshoz kell alkalmazkodnom, ki a berendezs kltsgeit viselte;
akaratom ellenre a kzelvidki faiskolkbl szerzett magastrzs fk
kal kell az ltetst megkezdenem.
Noha ltetni 1863-ban kezdettnk s e szerencstlen emlk v
aszlyos voltnl fogva az ltetsre pen nem volt alkalmas: mun
knknak meglehets sikere volt mgis. Szlas fink nagyobb rsze let
ben maradt; de, minthogy mindnyjt karkkal oltalmazni nem volt
mdunkban, a kvetkez vekben mgis krt vallottuk azoknak; mert
a porr szradt, laza fldben klnben sem lhettek volna meg, de, a
melyek letben maradtak is, ugy kilgztk a szelek aprdonkint a
knny fldbl, hogy jelenleg a kzel 100 frt. rtket kpviselt els
vi faltetsnkbl egyetlenegy szlasfa maradt csak fnn emlkl!..
Ez is tanulsg arra, hogy az alfldre nem val a szlasfa.
A kinek azonban itt is szlasfa kell: kart szerezzen, j erst,
minden egyes ftja mell, mg pedig nem egyet, hanem kettt, hrmat
is gy fa mell ; klnben elre biztostva lehet, hogy fja a dl
szelek ldozatv lesz.
Az itt uralg szlrohamok ellen kevs talmat nyjtanak a tanyai

53
pletek; semmi talmat sem nyjt az 56 lb ^l^ 2 m.
magas falkerits ; igen csekly talmat ad az alfld des gyerme
knek nevezhet, akczfbl csinlt, habr egykt lncznyi szles
erdszegly is kertnk krl! Ha dlrl tmad a szlroham, jszak
fel nj'omja fnkat s ennek dlfel terl gykereit szakgatja el
s viszont. gy megy ez venkint s ha ersebb szlrohamok jrnak:
egy v elegend arra, hogy fiatal fnk, valamennyi oldalgykertl
megfosztva, ldozatul essk az elemek jtknak.
A kinek nincs karja fiatal szlas finak biztostsra ; az
vagy ne ltesen szlasft vagy legyen rkezse, ha ltetni akar,
ugy nevelni fjt, hogy az derekban s gykereiben kellleg meg
ersdve, kpes legyen daczolni az ersebb szelekkel is.
Azon krlmnybl, hogy, a kik tlem ojtvnyt akartak venni,
mind csak szlas ft kerestek, azt gyantom, hogy a szlas ft,
mint arnylag legnagyobbat azrt keresik leginkbb; mert pen
ettl remlik, hogy minl elbb gymlcst fog hozni. Igazuk lesz,
hogy gymlcst fog hozni, mg pedig tbb gymlcst, mint a
mennyit hozhatna egy trpe fa: de csak akkor lesz igazuk, ha
megadjk eleve szlas fiknak a szksges talmat, ha pedig ezt
meg nem adhatjk, akkor kltsgk, fradsguk, . remnysgk
knnyen fstbe mehet nhny v alatt s vgre elmondhatjk, hogy
sem fa, sem gymlcs i

II.
Minthogy tanynk krl akkoriban, midn ide, az alfldre
jttem, egykt haldokl, kznsges meggyfn s nhny mohhal bele
pett, lveholt szilvafn kivl egyb gymlcsft nem talltam, minden
ron odatrekedtem, hogy mielbb gymlcsz, azaz term fkra
tehessek szert, melyek seglyvel gymlcsismeretet lehessen szerez
nem. Hozattam krtefk alanyul birsvadonczokat, almafk alanyul
liollandi doucint s paradicsom-almaft s ezekre ojtottam az innenonnan sszeszerzett krte s alma-fajaimat s az ezekrl nevelt ojtvnyokat ltettem ki anyafkul az utak melletti rovgyakra.
Az almafkkal, fkp a doucin-alanyra ojtottakkal meglehetsen
czlt is rtem; de a krtefkkal, melyek pedig szenvedlyem kivl
trgyai, kegyenczei, csfosan megjrtam !
Birs-alanyaimnak, melyeket anyafkul szndkoztam kiltetni
fele-rszt kszakarva csszr-krtvei ojtottam be, azon szmtsbl

54
hogy idvel rajok olyan krtefajokat is ojthassak, melyek a birsen
kzvetlenl nem akarnak diszleni.
Az istenben boldogult Van Mons trsulattl, mint hitem sze
rint legbiztosabb helyrl, sok jeles krtefajt kaptam meg-ojt-veszszkben, melyeket ezen birsre ojtott csszrkrte-fk gaira he
lyeztem el, egy-egy fra kt-hrom fajt is ojtvn.
Egy-kett ezen prba vagy fajfk kzl mr hozott is termst,
legtbb azonban 1871-ben mutatta volna be elszr termst, ha a
csendes kimlshoz kzelebb nem lltak volna fim, mintsem az
lethez.
Ott szomorkodtak a flig fejldtt, elttem mg ismeretlen
gymlcsk a srgul lombok kztt! A levelek fekete foltokat kap
tak s jul. vgn, midn mind a fnak sajt lethez, mind a gy
mlcsnek kifejldshez legtbb szksge volna a levelekre, ezek,
flig elszradva, hullani kezdettek !
Mi volt ennek oka ?
Nem annyira a fnn-ltets folytn a tli fagy ; mint inkbb a
szl, mely a szabadon ll fknak gyszlvn fldszint elterl,
sr, vkony gykereit, midn bennk az letmkds legmagasabb
fokn llott, sszetpte s szaggatta.
Meggyzdtem errl, midn a tavasz kzepn egy ers szllel
jtt, sr zpor utn egyik fm mellett, mely ferdre volt elnyomva,
elhaladtam.
A ppp vlt flszinbl kiemelkedett nhny elszakadt, l gyk
szl, mintegy kszakarva fordtva felm a fris sebet, hogy lssam, mi
bntja az n kedvencz fimat!!
Elszomorodva jrtam aztn sorra birsalanyra ojtott fimat, s
valamennyinek gyknyaka krl szkebb-tgabb tlcsralakban egyegy reg ttongott felm.
Az ide-oda kavarg szl a fcskkat minden irnyban hajto
gatva, tekergetve alaktotta a fa tve krl e tlcsrforma regeket,
mind megannyi emlkjelet annak, hogy itt, a gykrzetben nagy volt
a pusztts! . . . .
Betakargattam aztn e nyilasokat; nmelyik fa tvnl kiss
flmagasitottam a fldet is; egyenes irnyba lltottam a ferdre dlt
fkat s a fldet lbammal gyngden odanyomogattam a gykerek
fl, mihelyt e munkt a hamar szikkad fld megengedte: htha ez
hasznlna ?
Nem rt semmit!

55
Jtt uj zpor; jtt uj szl s az regek ismt ott ttongtak a fa
gyknyaka krl mg inkbb, miut az eltt!
Aztn lttam, hogy az elejnte szp, elevenzlrl lombozatnak
rvend fk hosszabb hajtsai hegyn srgulni kezdenek a fejledez
levelelc s e srgasg naprl napra, htrl htre mindinkbb elharapdzik az als levelek kzt is; aztn meggyzdtem, hogy e fk le
tnek napjai meg vannak szmllva!
Hijba ktztem egyiket, msikat karhoz! hijba fosztottam
meg lombosabb s magasabbra nyl gaiktl nmelyeket, hogy a szl
jtka ellen biztostsam ket!
Elkstem.
Birs-alanyra ojtott krtefim legnagyobb rsznek e leirs ln
halotti bcsztatja!
Mi ebbl a tanulsg ?
Az, hogy az alfldn ne ltessnk birsalanyra ojtott krtefkat,
vagy, ha mgis ltetni akarunk, csak kar vagy lczezet mell ltessnk;
klnben ismtldik msoknl is az n pldm!
Szerencsmre mindazon krtefajokat, melyek veszend fimra
voltak ojtva, ideje korn biztostottam magamnak, rszint vadonczokra
ojtogatvu, rszint vadonczra ojtott, ersebb fim egyes gaira he
lyezvn el azokat. . . .
III.
Brha knny s laza is kertem talaja, hol a gykhajtsok kibo
cstsra hajland szilvafa ezen alkalmatlan tulajdonsgt legknnyeb
ben kifejtheti: mg sem tudtam magamnak elgg megmagyarzni,
hogy honnt tmad szilvafim egynmelyike alatt az ltetst kvet
2 3 v utn oly sr erdeje a gykhajtsoknak ? Hiszen, e fk kell
leg voltak elltetve, mint a tbbiek; alattok pedig, nehogy a gykrzet
srlst szenvedjen, nem engedtem les szerszmmal sohasem bolygatni
a fldet, s ha elgazosodott aljuk, magam tisztogattam el onnt a gyo
mot, mint a tbbi szilvafk all is.
Mi volt ht az oka ?
Az, hogy a mit s s kapa megkmlt, a fa gykereit, a szl
szaggatta meg itt is! Az elszakadozott l gykvgek termszeti haj
lamuknl fogva kihajtottak s mint megannyi polypkarok, melyekbl, ha
elvagdaltatnak, uj l polypok (habarczok) tmadnak, anyjokhoz ha
sonl teljes egynisgg, uj szilvafkk alakultak nmaguktl, meg
jtott fejket a fld szine all a lgbe tolvn fl.

m
Tudva van, hogy az ilyen gykhajtsok, lia a szilvafk all el
nem tvolittatnak, lassanknt meglik magt azon ft is, mely alatt
tmadtak.
Annyi gykhajtst, mint a mennyi az n fim alatt flverdtt,
ugy tvoltani el az anyagykerekrl, mint azt egynmely, fatenysztsrl irt mben javasoljk, t. i. les kssel, simn levgni kiindul
suk helyn, bajosan lehetne! Ki llna jt rte, hogy, midn az ily
irtsi mveletet vgrehajtandk, a fldet a gykerekrl eltvoltjuk,
minden vigyzatunk mellett is nem ejtnk-e az anyagykereken mg
tbb uj sebet, melyek forradsbl aztn ismt uj gyksarjak fognak
eltrni ? Az ily munka nem hasonltana Sisyphus munkjhoz, ki
brmennyit erkdtt, hogy gmbjt a hegy tetejre grgetliesse, czljt nem rhette soha; mert a gmb lankadt kezei kzl mindig viszszagurult a hegylbhoz; aztn megint csak ugyanazon gmbbel kel
lett kszkdnie, a melyikkel elbb erkdtt: mig annak a munkja,
a ki a gykhajtsokat az anyagykerekrl kssel akarn eltvoltani,
vrl-vre neveked mrtkben lenne slyos s mindig slyosabb!
n a gykhajtsokat egy-egy nagyobb es utn, mely a fldet a
gykerekig tztatta, egyszeren ki szoktam nni, mint a kendert.
Evvel legjobban czlt rtem.
Tbb fm aljt ily eljrs mellett teljesen megtiszttottam aprdonkint a gykhajtsoktl: de egynmelyik alatt folyvst ugyanannyi
verdtt fl jra, mint azeltt. Ezen uj gyksarjak azonban mr nem
az anyagykerekrl verdtek fl, hanem a szl ltal elszaggatott anya
gykereknek fldben maradt vgeirl. Meggyzdtem errl, midn az
ily sarjak melll a fldet elsvn, azt tapasztaltam, hogy ezeknek az
anyagykerekkel a fa dereka fel semmi sszekttetsk sem volt.
Ht mind ebbl mi lesz a tanulsg?
Az, hogy keressnk szilvafinknak ms alanyt, mely vigan tenyszszk a mi laza fldnkben is, mely killja telnket, nyarunkat
pen ugy, mint a szilvafa s melyet e\, jsgos termszet megkmlt
ama csapsnak nevezhet, utlatos tulajdonsgtl, melynl fogva
egynisgt gykereirl is megjthassa!
Tallunk-e ilyet ?
Hrom v ta bizton hiszem, hogy nyomban is vagyok.
Ksrleteket tettem a mandulafval, melyen, hogy a szilvaojts
megered, sajt tapasztalatom utn is llithatom: de az I l l u s t r .
M o n a t s s c h r i f t " 1863. vi folyama 301. lapjn Glocker K. J.
enyingi fkertsz, tisztelt b a r t o m t l , ki szintn tbbszrs kisrle-

57
tekt tett a mandulafval, mg azon szilvafajok is kzlvk, melyek
nla mandulaalanyon jl diszlettek.
Igaz, hogy a mandulaalany sem ereszt gykhajtsokat; igaz,
hogy szraz idjrssal a mi alfldi laza fldnkben vele egyik faj
gymlcsfnk sem versenyezhet a nvekeds lnksgt illetleg: de
az is igaz, hogy a nedvkerengs benne legkorbban tmad fl s legk
sbben enyszik, vagyis inkbb alszik el.
A mandulafa ezen egy sajtsga elegend ok lehet arra, hogy t
szilvafink, de st egyb fink alanyul se hasznljuk s legflebb csak
knyszersgbl folyamodjunk hozz.
Olyan nedves idjrssal, milyen volt 1870. s 1871-dik vben,
elvsz a mandulafa is, el a rojtott szilva, kajszi, st szibaraczk is,
mely utbbi gymlcsnemnek pedig szraz idjrssal ez a leghladatosabb alanya.
Kzel 36 db. 5 ves mandulafmbl alig 8 db. maradt meg let
ben, psgben 1871-ben; kzel 200 db. 6 - 7 ves mandulra ojtott
szibaraczk-fm kzl alig 60 db. mutatott mg letjelt, s mg ezeket
is a knszenveds nyomorsga vette krl, lombjaik srgultak, krgk flrepedezett, mint megannyi undok fekly, mzgadudorok ltek
gaikon aljoktl kezdve tetejkig. Nem az let keg3'-eltjei ezek tbb:
hanem az enyszet eljegyzett mtki! *)
A mandulafa jiem lehet j alanya a szilvafnk.
Az l l u s t r . MonTs's'chrtft" 1^64." vi' folyama 65. lap
jn krds alakjban van megrintve: vajon a kajszibaraczk raagoncza
nem volna-e alkalmas szilvafk alnnyul.
Az illet kzl kajszira ojtott term szilvafrl is tesz emltst
ugyanott. Az idzett kzlnyben ksbb mg egyszer elfordul egy r
vidke kzlemny, melyben a kajszinak mint szilvaalanynak, valaki k
srlet al vtelt jelzi s igri, hogy az eredmnyt kzleni fogja majd,
a mi azonban mind ez ideig elmaradt.
Azrt hoztam fl e kt esetet, mert ezek olvassa rgtn tett
rlelte bennem a szndkot, ksrleteket tenni rszemrl is kajszi baraczkkal: vjjon ennek vadonczai nem volnnak-e alkalmasak szilva
fajaink alanyul?
Hrom v ta szakadatlanul folytatott ksrleteimbl mr eddig
is szre vettem, hogy fs- vagy vesszs-szemzssel jul. vagy aug. h
ban biztos eredmnnyel ojthat az ember szilvaft kajszira, szre vettem,
hogy a megeredt ojtsok kzl nem mindegyik szilvafaj dszlik egyenl
*) El is haltak aztn csakhamar ezek ^s egytl egyig mind.

58
erben, egyenl vigan a kajszialanyon. Ksbb tn mdomban lesz
mindazon szilvafajokat is megnevezhetni, melyek legjobban dszlenek
kajszialanyokon, most pedig elegendnek tartora abbeli nzetemet ki
fejezni, hogy n teljesen megelgelnm, ha csak egyetlen szilvaft ta
llnk is, mely teljes otthonossggal rezze magt a kajszialanyon is.
Mi volna egyszerbb, mint kajszi vadonczainkat mind, ezen egy
szilvafajjal ojtani be, aztn vagy mindjrt az ojts utn kvetkez v
ben a kihajtott s kellleg megrt szilva-sarjakra, vagy ksbben az igy
teremtett ojtvnyaink korona-gaira helyezni el a tbbi szilva
fajainkat ?!
Ily eljrs mellett mindenesetre megmenekedhetnnk a gyksar
jak utlatos nygtl.
Mr pedig nagy remnyem van, hogy nem egy, de tbb szilvafajt
is fogunk tallni olyant, mely a kajszit des s nem mostoha anyja
gj^annt fogja tekinteni. A kk olasz s z i l v t mr is ilyennek
mondatora; miutn az ezen faj, 3 ves ojtvnyaim sokkal vgabban
nnek kajszi, mint sem szilvaalanyon.
IV.
1871-ben jlius h folytn, egy dlutn kegyetlen jszaknyugati
szl tmadt, stt fllegeket hmplygetve magval villmls s menydrgs ksretben.
Jgzportl rettegtem.
Elment nagyobb veszly nlkl! Hullott egy kis zpor, mely j
tkonyan hatott a megelz napok egyptomi forrsgtl ellankadt
nvnyzetre.
Kr nlkl azonban mg sem ment el, a mit elre sejtettem is!
Letrt tbb ojtvnyomat; gastl verte le a fkrl, kivlt a trkeny
kajszifkrl, a gymlcst: de, a mi legrzkenyebben sjtott, azon
kr volt, melyet 5 db. tbb ves, gymlcscsel rakott kajszifmnak
fldsznt az ojtahelyen trtnt letretse ltal vallottam.
Nincs kr haszon nlkl!
Mind az 5 kajszifm szlvaalanyra volt ojtva. Az ojtahelyen
ugy elvlt kdlse alkalmval a kajszifa az szilvaalanytl, hogy
egy vonalnyi hjat vagy krget sem hastott le magval a helyben ma
radt szilvaalanyrl. A mint az ekknt tmadt vzszintes krlapot, a
trs lapjt szemgyre vettem; azt tapasztaltam, Jiogy a trs nem
csupn ezen egyszeri szlrohamnak hatsra trtnt. Mr a megelz
vekben is tbszr meg kellett e fkkal birkznia a szeleknek; mint-

59
hogy rgibb trs okozta, fekets foltok is ltszottak a krlapon, az
g minden tja irnyban. E megfeketlt trsfoltokat kisebb szelek
okozhattk, melyek a ft mg nem birtk vgkp lednteni.
Minthogy pedig kajszianyafim, a letr tekt kitve, csaknem mind
kajszialanyra vannak ojtva, melyek csak oly buja, st mg bujbb lom
bozattal s gymlcscsel mg jobban meg voltak terhelve, mint a ledn
ttt fk s kajszira ojtott eme fk kzll egyetlenegy sem mozdult ki
helybl: mltn azon kvetkeztetsre jutottam,hogy a kajszinak ala
nyul nem elg biztos a szilvavadoncz, s e helyett a mindenkitl ajnlt
kajszivadonczok biztosabb kiltst nyjtanak a kajszifa tarts lethez.
Hozzjrul ehhez, hogy az elbbi vekben szilvra ojtott kajszifim
kzl fagys kvetkeztben is igen sok elpusztult; mig sajt vadonczukra ojtott kajszifim mindig killottk psgben vagy legalbb
knnyen kilievertk a tli fagyokat: mind ezeket latba vetve, meggy
zdtem teljesen, hogy a k a j s z i f n a k a l a n y u l minden te
k i n t e t b e n j o b b s a j t v a d o n c z a , m i n t a s z i l v a vadoncz.
E tanulsgot olyan haszonnak tekintem, mely bven kiegyenlti
5 kajszifm elpusztulsban vallott kromat.
Szifvafra kajszit csak szksgM_oitsunkl

12.
Jgyaeteim as 1$7V2. tlrl gyumolossaeti tekintetben.
Az 1871. s 1872-dik v kzti tl rendkvl nedves idjrssal
kezddtt s mieltt a fld befagyhatott volna, reudkivl nagy h
esett r ugy, hogy a hfuvat tbb ves fkat, sokhelyt hzakat is el
temetett,
A hvmr Reaumur szerint 2022 fokot is mutatott tbb izben
az 0. alatt ugy, hogy bizvst elmondhatjuk; miszerint ezen tl gy
mlcsfinkra nzve egyike volt a legveszlyesbeknek.
Nmely gymlcsnemek pl. a mandula, szi baraczk, naspolya s
birs itt az alfldn jformn teljesen kivesztek; msok kisebb-nagyobb
nyomait hordjk magukon a tl krtkonysgnak. Teljesen pek csak
a kznsges, fehr s fekete gymlcs eperfk s difk maradtak:
de a trk eper vagy trk szeder (morus nigra; morus officinalis)
egsz a fldszinig lefagyott. Legtbbet szenvedtek a krte s cse
resznye fajok; ezeknl jval kevesebbet az alma s szilvafajok; majd

60
mit sem szenvedtek,
a mi sajtszer, a kajszibaraczk fajok. A
kznsges meggyek (Weichsel, Amarellen) s a halyagmeggyek (Glaskirschen) ugy szlvn teljesen pen lltk ki a tl viszontagsgait.
A krok nagy rszt azonban, melyeket gymlcsfinkban itt az
alfldn szenvedtnk, leginkbb azon krlmnynek kell tulajdonita
nunk, hogy az alviz, az gynevezett'^ fldrja annyira flemelkedett,
liogy pinczink vizzel megteltek; kt hrom les kutainkbl kzzel
merithettflk a vizet; sok, laplyosabb helyen a fld szine fl emel
kedett az r s az ily helyeken tallt fkat mind elpuszttotta.
Csand megyben, a hol tartzkodom, a krtefk gyakran mr
augustus elejn be szoktk vgezni nvsket ugy, hogy augustus v
gn, ha szemezni akarnnk, mr csak az erteljes vadonczokra tett
ojtsok kvr hajtsaira szemezhetnnk: idsebb fink gai mr ilyen
kor nem adjk fl krgket. September vgn sok krtefnk ez id
tjra mr teljesen megrt leveleit is elhullatja; Innen szrmazik azutn
ama szerencstlen krlmny, hogy ha az idjrs a nvnyletre october s november hban kedvez, krtefinkban harmadszor is megin
dul a nedvr: kileveleznek, nha virgzanak is s hajtanak. Mi kell
aztn az ily nedvvel teli fk megrontshoz, mint. hogy a tl, a rend
kvli hideg tl hirtelen kszntsn be ?!
Az 1871-ki szre igy kvetkezett a tl!
Az enj'he szi napok, nedves lg, a mlyen tzott fld mind el
segtettk azt, hogy a fk nedvekkel gykerktl hegykig megtelje
nek. Nlam tbb krtefaj november vgn jra hajtott; a mandulafk
virgrgyei annyira flduzzadtak, hogy tbbeken a virgszirmok he
gyei mr lthatk voltak. Ily llapotban tallta a tl az szibaraczk
fkat is. E jelensgek mind megannyi tanbizonysgai voltak az egy
v alatt most mr harmadzben megindult nvnyi nedvrnak.
A hirtelen beksznttt kemny tl jgg fagyasztotta a fkban
megindult nedveket; jegedskor pedig, mikp sokan lltjk, a nv
nyi sejtek megrepedeznek: ennelc tulajdonithat taln, hogy nlam a
mandula, birs s szi baraczkfk fldig lefagytak, a krtefk pedig
kisebb-nagyobb fagyfoltokat, srlseket kaptak, st nmelyek szintn
fldig is lefagytak.
A nedvvel telt fk hirtelen bekvetkezett fagysnak tulajdon
tom azt is, hogy krte, alma s cseresznyefimon az oldalgak dere
kbl kisarkal, egy hvelyknyinl rvidebb, virgrgyes peczkecskk,
melyek szmos leveleiknl fogva szintn teli szttk magukat a fagy
bekszntse eltt nedvekkel, majd mind lefagytak vagy legalbb

6t
szenvedtek s ha kivirgzottak is tavaszszal, de gymlcst nem ktt
tek: mig a 6 - 1 2 hvelyknyi hossz, vkony gymlcsvesszk,
fkp a kt vesek, melyek kiindulsi pontjoktl j tvolra csupaszak voltak s thb-kevesebb levllel csak hegyk fel voltak elltva,
egszen pen maradtak s nemcsak hogy kivirgzottak, de a mr ter
mre fordult fiatal fkon p gymlcsket is ktttek.
Azon krlmnybl, hogy valamennyi srlt fmon a trzs
krgnek *) flrepedse s a fagyokozta sebek s foltok legnagyobb
mennyisgben csak a dli s kivlt dlnyugoti oldalon lthatk, mig
egyb vilgtj fel nz oldaln majd egszen p maradt a fa krge,
azt kvetkeztetem, hogy a nvnysejtek a fknak emez oldalain
azrt lettek nagyobb kiterjedsben tnkre tve, mert a fagys s fl
engeds itt tbb zben ismtldtt. Derlt, szp, csendes napok is vol
tak az 187 Vg-ki tl folytn tbbszr is, melyeken rnykban 2 3
fok hideg, napos oldalon 2 3 fok meleg is volt. Ilyenkor a napsuga
rak a jegeczcz tmrlt nedveket a kreg alatt napkzben felolvaszt
hattk s jjel ismt jgg vltoztathattk. Minthogy a megelz fagys
folytn fltgitott kreg alatt a flengedt nedv fellrl lefel szivrog
hatott, s a fatrzsn a kreg alatt odig hatott le s ott tolult meg,
hol a kreg a napsugarak hatsnak egy vagy ms okbl pl. htakar
vagy rnyk miatt kitve nem volt s igy fagyott llapotban maradt :
a termszet trvnyeibl knnyen kimagyarz!) atnak ltszik, hogy
mrt repedt meg ily helyeken a tbb ves kreg is. Tudva van ugyanis,
hogy jegedskor a viz kitgul, elbbi trfogatban meg nem fr s oly
feszit ervel bir, hogy, ha sziklarepedsbe szorult, mg a sziklt is
kpes sztfeszteni.
Ha fagys utn a fa borongs idben, csupn a lg melegnek
hatsra lassankint engedhetne ki tvtl hegyig minden irnyban;
aligha volna annyi okunk, nagyobb hideg utn is, a fagy puszt
tsa ellen panaszkodnunk. Ez lltst ltszk igazolni az emiitett tl
utn egy birs anyafm, mely lakhzunk jszaknyugati oldaln teljesen
p maradt, mig a kert klnbz rszein lev idsebb vagy fiatalabb
birsfm egsz addig tisztn lefagyott, a meddig hval eltakarva nem
volt. A hz rnyka dl s dlkelet fell annyira megoltalmazta e ft
a hirtelen, vagy rszletes olvads veszlytl, hogy tavaszszal
szpen kihajtott, virgzott s teljesen p gymlcsket hozott. A dl
nyugati napsugaraknak ezen az oldalon korn sem lehetett annyi
*) Pkp a simakrg fknl.

62

etejk, hogy a megfagyott ft kiengesztelhettk volna: csak tavaszfel


a lg melege engesztelte azt ki.
llitsom mellett szl egy msik adat is, melyet tbb t o r o k r 0j t (Nerium oleander) fmrl fljegyeztem.
Lakhzunk alatti pincznk, melynek teteje a fldszinnel egyirnyba esik, mr 1871. szn flig megtelt vizzel. A viz fltt polczokra helyeztem az ednyeket, melyekben a torokrojt fkat tlen tar
togatni szoktam. Karcson s jv kzt a nagy hideg a pinczben
flfakadt vizet kt kilvelyknyi vastagon fagyasztotta be. Ugyanekkor
termszetesen a torokrojt fk is csontt fagytak ott. E fkat, midn a
fld fagya flengedt s mind-mind enyhbb napok kvetkeztek, kihozat
tam a pinczbl, hol a jg mr elbb csupn a lg melegtl fl volt
engedve s? Olyan pek voltak torokrojt fim, mintlia veghzban
teleltettem volna ket. s ez eset mr kt tlen ismtldtt nlam.
Hogy azonban a nvnyek, mg az ugyanazon nem s fajhoz tar
tozk is, mint szintn l lnyek, nem mindnyjan egyenl mrtkben
birnak daczolni a tl viszontagsgaival s egyik meg sem rzi tn azon
hideget, mely a msikat egyes rszeiben vagy egszen is elpuszttja:
az ktsgbe nem vonhat. Az oly nvny azutn, melyet a fagy egyes
rszeiben vagy egszen is hallosan rt, bizonyosan elpusztul vagy
egszen vagy rszben, ha soha napsugr megfagyott llapotban nem
rinti is. Erre is van pldm sajt tapasztalatimbl.
jv fel az els nagyobb hidegek utn, egy csendes borult na
pon, 23 fok hidegben ojtvesszket szedtem nmely fmrl, s e
vesszket egy fldszinti, kerti szobba helyeztem, melynek nagy abla
kai csak cska rednynyel voltak elzrva, hol teht a kUggel csak
nem egyenl lgmrsk uralkodott. Ez ojtvesszk kzl tavaszszal
csak azon fajokat talltam peknek, melyek fi a szabadban is pek
maradtak; mig azokat, melyeket olyan fkrl vettem, melyek kienge
ds utn a szabadban hibsaknak mutattk magukat, itt a szobban
is hibsaknak talltam, noha ket itt nem rte napsugr.
Fink elfagj^snak okait mg eddig nem sikerlt egszen bizto
san kimutatni. Erre pedig flttbb nagy szksgnk volna azon czlbl, hogy az okok elhrtsnak mdjait kifrkszhetnk s igy az oko
zatot, a fk elfagyst megszntethetnk vagy akadlyozhatak.
Ha a nagyobb fok hideg okozza az elfagyst, mint tuds tekin
tlyek lltjk: ez ellen csak a hideg s meleg ura, az Isten, a term
szet maga vhatja meg szabadon telel finkat.
Ha az elfagyst a napsugarak hirtelen olvaszt hatsa okozza,
mikp szintn tuds tekintlyek vlik; ez ellen mr nmi sikerrel ma-

63

gunk is vdhetjk, ha nem is valamennyi, de legalbb fltettebb,


egyes finkat. Ilyen, pl. a fk trzsnek s vastagabb gainak mszszel
vagy msz, hamu, homok s friss raarliatrgybl ksztett pppel le
vl hulls utni bevonsa vagy zsupszalmval eszkzlt krl plyzsa. A ki fit szereti, e nem sok fradsgot s jformn semmi
kltsget sem ignyl elvigyzatot bizonyosan megteendi rtk annl
is inkbb, minthogy a fa derekra kent msz a zuzm s rovarpetk
elpuszttsa ltal, leliuUsa utn pedig, mint trgya klnben is
hasznos szolglatot szokott tenni.
Fagyronglt fink, klnsen a szilva s cseresnyefk s ltalban
a csontrflk nehezen indulnak meg tavaszszal; vagy ha kihajtottak
is, srga leveleket s hajtsokat szoktak hozni s ha nem segtnk raj
tok ideje korn, lassankint elmzgsodnak, kivesznek. Nlam kln
sen a beszterczei szilvafk vltak ki a tbbiek kzl tavaszszal srga,
sszezsugorodott leveleikkel s hajtsaikkal, gyanily jelensget vet
tem szre mg egynmely cseresnyefmnl is. E bajon segtend
valamennyi srga level fmnak nemcsak trzsn, de tbb ves gain is
a krget fllrl lefel ksheggyel berepesztettem. E repesztst azonban
megszaktsokkal tevm s nem tetejtl aljig megszakts nlkli vo
nalban ; mert ily egyszerre okozott nagy seb knnyen hallba ke
rlhetne a gygytand fnak. A krgen eszkzlt ily nyilasokon a
megromlott vagy flsleges mennyisgben feltolult nedvek elprolog
hattak s fim mzgsodstl teljesen meg lettek kimiv. Szilva s
cseresnye fimon e mtt folytn a srga levelek lassankint eleven,
hogy ugy mondjam, haragos-zld szint kaptak.
Ajnlom nagy hidegek utn, klnsen a simakrg csontrfknak, de egybb, fagytl szenvedett fknak is ily mdon, klnsen
mrczius, prilis hnapban eszkzlt kigombolst.
Nagy tl utn sok fnkrl azt hisszk, hogy vgkp kivesznek:
annyira meg vannak ronglva. Ne bntsuk finkat brmily kevs re
mnysget tpllunk is Idplskhz! Akr hny lesz kztk, mely
trzsrl vagy vastagabb gairl kihajt s megjtja magt. Elfagyott,
szraz gait az ily, letre jtt finknak elg idnk lesz jlius s
augustusban ott lefrszelni, liol legczlszerbbnek ltjuk: de a srn
eltr, buja hajtsokat nagyon czlszer lesz mindjrt tavasz kezde
tn is megritkitni rajtok. A meghagyand hajtsokat pedig, nehogy a
szl leverliesse, el ne mulaszszuk a trzshz vagy az elszradt gak
hoz kukoriczafosztalkkal vagy egybfle szles ktelkkel odaersitni
s nvekedskkel aprdonkint azon irnyba kiktzni, melyet jvre
el kell foglalniuk.

64

Ezeket elre bocstva, elmondom rviden, a mit az egyes gy


mlcsfajokrl, klnsen az almkat s krtket, mint a gymlcsszet
kivlbb trgyait illetleg, az ISTVg-diki tl utn fljegyeztem.
Elre megjegyzem itt, hogy tapasztalataimat csak oly fajokrl kz
lendm, melyek valdisgrl lelkiismeretes tanulmnyozs utn meg
gyzdtem vagy, amelyek valdisgrl kezeskedik Oberdieckneveis, a
kitl azokat, mint Eurpban ez id szerint legfbb hitelessg helyrl,
ojtvesszkben hozattam s kaptam. Minthogy pedig gyjtemnyem
ben a legjelesebb gymlcsszeti ktfk lersai szerint kitnekl
elismert fajok szma ezer ktszz fel jr: csak azokat eralitendemfl
a sok kzl, melyek a legknyesebbeknek mutattk magukat, szval,
melyek legtbbet szenvedtek ama tl folytn. Azon fajok kzl pedig,
melyek teljesen pek maradtak; egyedl azokat emlitem fl, melyek
nemcsak liogy virgzottak, de tbb-kevesebb gymlcst is ktttek s
a termst pen megtartottk.
/ Azon krte- s almafajok, melyek az ISl^j^^-diki tl folytn leg
tbbet szenvedtek.
1. K r t k :
Brabanti Amlia, (teljesen elfagyott.)
Angelina (csak fajfn volt meg nlam; kiplt.)
Angoulme-i herczegn.
Arbre courb.
Nmet nemzeti bergamot, (fajfn teljesen elfagyott; kln ll
fn pen maradt.
Pratlan bergamot.
Tongre-i krte (de Tongre).
Clairgeau vajoncz.
Del vajoncza.
Gellert vagy Hardy vajoncza (fajfn).
Hollandi vajoncz (fajfn).
Mayr vajoncza (csak fajfn volt meg; teljesen elfagyott).
Napleon vajoncza. (E faj, noha nyri vesszei elfagytak s trzse
s gai nevezetes fagyfoltokat kaptak, mgis elg s p gymlcsket
hozott. Termrgyei csaknem mind pek maradtak.)
Paternoster vajoncza.
Izambert krte.
Thuerlinqx vajoncz. (Csaknem teljesen elfagyott. 6 anyafm kzl
csak egy plt ki trzsrl.)

65
Comperette
Hollandi fge krte (fajfn).
Tougard kobak krtje (Calebasse Tougard).
Eze-i j krte (Conne d'Eze).
Catillac.
King Edward's, (Csaknem teljesen elfagyott.)
Charneux-i zletes (fajfn).
Vesztfli liarangkrte (Kulifuss).
Len Gregoire.
Madame Adelaide Reves.
Madame Treyve.
Zld magdolua krte.
Hellman dinnye krtje, (fajfn).
Nyri esperes (Rund Mundnetzbirn).
Kis szegf krte.
Uj poiteau krte, (fjfn).
Baraczk krte (Pfirsichbirn).
Barna lijkrte, (Braun Scliemalzbirn; csak fajfn volt meg s
teljesen elfagyott.
2. A l m k :
Uj, Amerikai alma (Neuer Amerikaner).
Balogh aranykja (hazai, fels-magyarorszgi faj).
Jaquin almja.
Kirlyi kurtaszru alma (Courtpendu royal rouge).
Uj angol pratlan alma, (Neuer engl. nonpareil).
Skarlt piros pratlan, (fajfn).
Csiks tli paradicsom alma, (fajfn).
Herefordshire parmn, (fajfn).
Pettyes roppan peppin (Punktirter Knackpeppin; teljesen kifa
gyott. Csak fajfn volt meg).
Anansz renet, (fajfn).
Champagne-i renet, (fajfn).
Gsdonki renet.
Olasz renet, (fajfn).
Kirlyi renet, (fajfn).
Canadai renet, (Reinette de Canada; csaknem teljesen kifagyott,
ugy a faiskolban, mint a gymlcssben).
6

66

hio-i arany renet


Trpe renet
Csak fajfn voltak meg. Kt-hrom
Piros rosmarin alma
ves prba gaik sokat szenvedtek de
Kent-i szp alma
kipltek.
Wellington
gy az almk, mint a krtk kzt tbb faj van mg gyjtem
nyemben, melyeket ide kellene soroznom; de mint olyanokat, melyek
valdisga mg ktes elttem, halgatssal mellzm ez ttal.
/ / . Teljesen pen maradt krte s almafajok^ melyek p gymlcsket
is hoztak 1872-6ew
1. K r t k :
Douillard Alexandrina.
Courtrai-i anansz krte. (Ananas de Courtrai).
Congressus emlke, (Souvenier du Congrs; mlt nyri vesszei
kisebb mrtkben e fajnak is szenvedtek).
Nlis Boriska (Barbe Nlis).
Kevern pratlan bergamotja.
zletes vajoncz (Beurr Dlicat; a Van Mons kertbl).
Bordeaux-i herczegn, (nyri vesszei szenvedtek, de kipltek).
Van Mons nvtelenje.
Antnia vajoncz.
Giffard vajoncza.
Erdei vajoncz (Fondante des bois).
Sterckman vajoncza.
lmi vajoncz.
Csszr krte (Beurr blanc; Weisse Herbstbutterbirn).
Vilmos krte (Bon chrtien Williams).
Jliusi esperes krte.
Egri krte, (trzsnek krge nmely fn repedst kapott, de k
lnben teljesen p maradt).
Udvari tancsos krte (Conseiller, v. Marechal de la Cour).
Hoyerswerdai zld krte.
Csiks rmin krte (Saint Germain panacli).
Chaumonteli vadoncz (Besy de Chaumontel).
Zphirin Grgoire.
2. A l m k :
Asztrakni fehr alma.
Tli fehr kalv.

Mller Emilia.
Gravensteini alma.
Danzigi bords (Danziger Kantapfel).
Cseresznye alma.
Angol tli arany parmn.
Downton pepinje.
Parker pepinje.
Cskos muskotly renet.
Kew-i zletes.
Srga Richrd alma.
Skulai alma.
Wilkenburgi rzsa alma.
Nagy remnysgem volt, hogy a fnebb elsorolt almafajokon
kvl tbb is hozott volna termst 1871-ben kertemben: de csalatkoz
nom kell ebbeli remnyemben; mivel 7 term fajfm, melyekre kzel
100 almafaj volt ojtva, veszett ki. E fajok pen killtk volna a telet,
a minthogy a rlok tett fiatal ojtsok teljesen pek is, s termettek
volna bizonyosan, minthogy 23 ves prbagaik mr dsan meg
voltak rakodva gymlcsbimbval: de ugy jrtak az alattok kifagyott
fajfn, mint a halak a tban, melynek vizt a fld nyelte el vagy le
csapoltk. Kileveleztek e fajok mind: de csakhamar elhaltak, mert az
elfagyott anyafa nem birta ket tbb tpllni.
ll helykre ltetett egybfaju anyafim mg fiatalok voltak,
termsre mg ekkor nem fordultak; kzlk nmelyek valdisgrl
sem voltam bizonyos: innt van, hogy csak a fnebb elszmllt kevs
fajt mutathattam be ekkor, mint olyanokat, melyek edzett termeszetknl s termkenysgknl fogva nagyon megrdemlik a gymlcs
kedvelk figyelmt.
Meg vagyok rla gyzdve, hogy, ha hazai gymlcsszeink kzl
kiki megtenn sajt, valdiakul flismert gymlcseirl az itt kzltthz hasonl szrevteleit; igen j szolglatot tennnk hazai gy
mlcsszetnk gynek.
Brha ily kemny, gymlcsfinkra ily krtkony, a gymlcsszet tanulmnyozjra azonban tanulsgteljes tl minden szzadban
alig egy-kett fordul is el: mgis tancsos lesz a knyeseknek mu
tatkozott fajokat minl kisebb, az edzett termszetnek s term
kenynek mutatkozottakat pedig minl nagyobb mennyisgben elszaporitanunk.
Hogy pedig az ily fajokat, knyeseket ugy, mint edzett termszeteket s termkenyeket, minl nagyobb szmban nv szerint flis-

68
merhessk: hazafias tisztelettel krem jrtasabb gymlcsszeinket,
hogy ismertessk meg e kt osztlyba sorozhat gymlcsfajaikat;
hogy ekkp knyes s nem knyes gymlcsfajaink legnagyobb rsze
idvel egy ltalnos jegyzkbe sszellithat legyen.

13.
Jegyzeteim az 1076, vi gymlcstermsrl
Mita az alfldn tartzkodom, mg egyszer sem trtnt, hogy a
tl egsz pril kezdetig kihzdott volna. Nha mr februr vgn
teljes diszben voltak itt korn virgz gymlcsfink. ltalban a
favirgzs mindig megindult itt mrtius havban, s valban a tavasz
kinyilta rendesen is mrtiusra esik vidkemen. Innt van aztn, hogy
az Alfldet oly gyakran rinti kros hatsval a ksei fagy. Az 1875.
v e tekintetben kivteles volt. Messze kihzdvn a tl, nem kell
tartanunk a ksei fagyoktl. A fk pril h folytn rohamosan elvirgzottak; a gymlcsk rendkvl szpen s gazdagon ktdtek: igy
aztn teljes remnysgnk lehetett a j gymlcstermsliez.
Minthogy azonban a megelz (1874.) v csaknem az egsz
Alfldn igen szraz volt ugy, hogy kzel 6 hnapig egyszer sem esett
annyi es, hogy a nedvessg a fk gykerig lehathatott volna, s igy
mg a fld legfels rtegben terjeszked gykerek sem rszeslhettek
nedvessgben, igen termszetes, hogy ekkor a gymlcsrgyek idt
lenl fejldhetvn, ezen v tavaszn nem minden gymlcsnem hozott
egyirnt egszsges virgokat s kthetett p gymlcsket.
A cseresznyeflk ltalban, valamint a kajszifk is, dus virg
zsuk daczra tbbnyire meddknek mutatkoztak itt 1875-ben. A
krtk nmely fajai azonban s az almk, valamint a szilvafajok is
ltalban elg egszsges virgokat Iioztak s elvirgzs utn szpen
ktdtt gymlcseik sokasgval gynyrkdtettk szemeinket.
Azonban, hogy mennyire nem kedvez a gymlcstermesztsre
hazai Alfldnk ? ezen vben is tapasztalnunk kellett. Mjus s jnius
hnapokban itt sokkal nagyobb a forrsg, mint az gynevezett kni
kulban, jlius s augusztus hban. Igy volt ez 1875-ben is. E forr
sg aztn a mily kros a ktdtt gymlcskre, melyek nagy rsze
ilyenkor le szokott hullani; p oly kedvez a temrdek krtkony
rovar tenyszsre, elszaporodsra, melyek sokasguknl fogva kim-

69
letlenl falnak fl virgokat, ktdtt gymlcsket, feljd gyenge
sarjakat egyarnt.
Flemltem itt rviden azon rovarokat, melyek nlunk venknt
rendesen puszttani szoktak, az idn pedig rendkvli sokasggal je
lentkeztek.
A k z n s g e s c s e r e b l y (cserebogr, melolontha vulgris)
ritkn mutatkozik az Alfldn, 14 v alatt egyetlen egyet sem szlel
tem kzlk kertemben. A n y r k e z d e t i c s e r e b l y (Brachkfer;
melolontha solstitialis) azonban igen gyakori itt: de ennek is csak az
lci, az gynevezett pajodok, szoktak rtalmasak lenni. Ezek ugyanis
tavasz kezdetn nemcsak a gykrzetet rongljk, hanem jjelenknt
faiskolai csemetnkre, is flmszvn, a fldhz kzel tett szemzseink
fakad hajtsait is lekopasztjk, lergjk. Nmely vben ezen pajodok
csaknem valamennyi szemzsem megsemmistettk tavaszszal, pen ak
kor, midn az alv szemek fakadni s hajtani kezdettek. Virgz
fink legnagyobb ellensge azonban a k e r t i c s e r e b l y (GartenLaubkfer; Melolontha horticola), mely oly nagy mennyisgben szo
kott itt favirgzskor rajzani, s rajzott ez vben is hogy sok
szor egy ht alatt, a meddig t. i. rajzs ideje tart, majd minden virgot
lelegelnek finkrl. A fkat tbb izben megrzogatva az azok al
teritett lepedkn vka szmra szedhet ssze ez ostoba flelmet pen
nem ismer rovar, mely leesvn a frl nhny msodperczig mozdu
latlan marad a fldn, mintha lettelen volna s igy a lepedrl knnyen
ssze fogdoshat.
Alig vgz be ez vben rajzst a kerti cserebly; megszmllhatlan mennyisgben jtt utna a k z n s g e s b a n a (Omophlus
lepturoides) egy frge, rendkvl falnk, hosszks fekete test s vr
henyes szrnyfdel rovar,*) mely szoksa szerint a ksn virgz f
kat tmadta meg ekkor is elszr; aztn neki esett a ktdtt, apr
gymlcsknek, gyenge hajtsok s leveleknek s puszttott kegyetlenl,
mint a vndor sska. Mintegy 67 nap alatt ezek is bevgzik rajz
sukat s nyomtalanul tnnek el a lthatrrl. Puszttsuk ellen mg ed
dig sikertelen volt minden trekvsnk.
Az itt-ott maradt, p gymlcsket aztn flkeresik finkon az
eszelnyek,(vinczellr bogr; Rhynchites.)Ezek ormnyukkal meg
furdaljk a gymlcs klbrt s tojsaikat a frt lyukakba rakjk. A
megfurdalt gymlcsk pedig csakhamar rothadni kezdenek s lehulla*) E rovart itt ltalnosan ,vrs szipoly" vagy lgy bogr" nv
alatt ismerik.

70

nak a fkrl. Legnagyobb mohsggal szoktk flkeresni az esze


lnyek a kormos almkat vagy legall[)l9 az olyanokat, melyek brn
rozsda hlzat vagy rozsdafoltok szoktak el'fordulni. A krtket s a
gymlcsk egyb nemeit ritkn szoktk flkeresni. Egy, blvel
flfel fordtott esernyt az egyes g al tartva s az gat liirtelen meg
rzva sokat ellehet ezekbl is puszttanunk elbb, hogy sem krtkony
munkjukat tovbb folytathattk vagy be is vgezhettk volna.
Aratskor s arats utn gyakran igen nagy mennyisgben tn
nek el a k a b c z k (nagy zld szcsk; Baumgrille; Locustaviridissima) is.
1875-ben klnsen ijeszt mennyisgben repdestek mintegy 3
nap folytn krteinkben. Ezek ismt azon kevs, fejldsben lev gy
mlcsknek esnek, melyeket a nap heve mg le nem getett s az ket
megelz tbbi rovarok el nem puszttottak. Legnagyobb mohsggal
rohantak a krtkre. Az almkat csak elvtve kerestk fl. Ms gy
mlcsnemeket nem bntottak. Klns szenvedlylyel puszttottk
nlam ez vben a Madame Elisa, Tli esperes, Stuttgarti pirk, Mjusi
vadoncz s a Kis szegf krtefk gymlcseit. Ezen krtefajokon sz
zval lehetett ket sszefogdosnom, mig a tbbi krtefajokon csak el
vtve talltam egyet-egyet.
E seregesen elfordul rovaroktl itt, az Alfldn ugy szlvn
csak azon krteink maradtak megkmlve 1875-ben, melyek kzel a
npesebb helysgekhez, vagy benn, a vrosi vagy falusi hzak kzt
fekszenek. Nyilt trsgen lev krteinkben csak mutatul hagytak fl
gymlcst.
A csak szrvnyosan elfordul s igy kevsb krtkony rovaro
kat, melyeknek igen sok neme tnt fl itt a megelz s az 1875-diki
szraz vek folytn, hallgatssal mellzm ezttal. Meg kell azonban
emltenem, hogy az alfldi gymlcsszet flvirgozhatsnak rendk
vl nagy akadlyt vetnek mg az itt szabadon nyargalsz, ers szl
vszek is. Ritka gymlcsfaj az, mely nlunk egy-egy augusztus s
szeptember h folytn hirtelen tmadt vihar utn is megmaradhatna
a fn. Ilyen vihar pedig tbb izben fordult itt el az emltett v
nyarn is.
Azt hihetn a nyjas olvas, hogy alfldi krteinkben a fnnebb
elszmllt ellensgek dlsai utn semmifle gymlcsnk sem marad
hatott. s mgis, tallkoztak a gymlcsk klnbz nemei kzt
egyes fajok, melyek minden csapssal daczolva, trhet termst bizto
stottak szmunkra. Ugy hiszem, hasznos dolgot cselekszem, ha ugy
eme szivs termszet, valamint a klnsen knyes s igy Alfldnkre

71
kevsb vagy pen nem alkalmas fajokat is, melyeket mr ekkorig
tanulmnyoznom lehetett, flemlitem nevk szerint.
Az ily fljegyzsek, ha venkint folytattatni fognak, igen megknnyitendik a vlasztst a gymlcsk sokasgbl, ugy a tvolabb
vidki faiskola tulajdonosoknak, a kikre alfldi vsrljuk a fajok
megvlasztst bizta, mint az alfldn lak laikus kznsgnek is, ha
maga hatrozn meg a kivnt fajokat. E fljegyzsek nlkl alfldi
gymlcsszetnk flvirgzsra nem is lehetne egyhamar szmita
nunk; mert az i d j r s i v g l e t e k , a g y a k r a n el'fordul ksei fagyok, a k r t k o n y r o v a r o k s o k a s g a , az
ers szelek e l l e n m i n d e n vdelem h i n y a oly l l a n d
krlmnyek itt, m e l y e k e t az a l f l d i e m b e r n e k k i l
tetend gymlcsfajai m e g v l a s z t s n l okvetlenl
szmba k e l l v e n n i e . Ha venkint fljegyezve tallja, hogy mely
gymlcsfajok hoztak itt j termst: bizonyra knnyen kitanulhatja,
hogy mily fajokat ltessen, ha azt akarja, hogy pnzt, fradsgt
haszontalanul ne pazarolja, hanem biztosan szmithasson a j ered
mnyre.
Mikp mr fnebb emlitm, a cseresznyeflk s kajszi fajok dug
virgzsuk daczra is kevs gymlcst ktttek 1875-ben s e nemek
hez tartoz gymlcsfink tbbnyire meddk maradtak.
A krtefajok kzl kvetkezk hoztak trhet termst az emii
tett vben;
Angoulme-i herczegn.
rmin krte.
Avranchesi j Luiz.
* Berckman vajoacza.
* Bivort pirkja.
Bivort Sndor.
Blumenbach vajoncza.
* Bordeaux-i herczegn.
Bosc kobakja.
Capiaumont vajoncza.
Ccile tengernagy.
* Congressus emlke.
Courtrai-i anansz.
* Csszr krte.
* Diel vajoncza.
Douillard Alexandrina.
* Egri krte.
* Eliz vajoncza.
* Enghieni bronz krte.
Esperine.

\
]i
:1
;;
|1
\1
i1
i;
!;
!

!
\

Eze-i j krte.
Giffard vajoncza.
Grgoire Fulvia.
Grumkowi tli vajoncz.
* Guisse Mria.
Hardenpont vajoncza, (hibsan
Ferdinnd korona rks).
* Hildesheimi bergamot.
* Hosszszr fehrke.
Iris Grgoire.
Izambert.
* Jodoigne-i bergamotte.
* Knight fejedelmije.
* Koninck tli vajoncza. (Cadet de
Veaux).
* Liegel tli vajoncza.
Lipcsei retek krte.
Madame Elisa.
Mjusi vadoncz.
Mria-Luiza.

72
Marianna fherczegn.
* Stuttgarti pirk.
, Millet vajoncza.
* Tli esperes.
* Motte vadoncza.
Tli Klmn krte.
Nagy vajoncza.
Tongre-i krte.
* Napleon vajoncza.
Totleben tbornok.
* Nemes kolmr.
* rhlgy krte.
* Oswego vajoncz.
* Vanderwecken pirkja.
szi kolmr.
Van Geert vajoncza.
Payen vajoncza.
Van Mons nvtelenje.
Piroska krte, (Vermillon d'en
Vilmos krte.
hant).
Windsor krte, = rhlgy krte.
Six vajoncza.
Zephirin Grgoire.
* Sterckmann vajoncza.
vajoncza

Ezen kkrte fajok kzl csak a * jegygyei jelzettek hoztak egszen j


termst

A kvetkez krtefajok pedig, noha dsan virgzottak s megle


hets mennyisgben ktttek is; de a nagy szrazsg, rovarok s sze
lek pusztitsa folytn mit sem termettek:
Clairgeau vajoncza.
Defay esperese.
Erdei vajoncz.
Hollandi kanczellr.
Hoyerswerdai zld.
King Edward's.
Leclerc Amlia.
Madame Adelaide Reves.
Nlis tli krtje.
Nemes-krasszn.

Nina.
Nyri Klmn-krte.
szi kurtaszru.
Pisztrng krte.
Qiiintinye.
Tougard kobakja.
Tuerlinckx vajoncza.
Udvari tancsos.
Vaillant udvarnagy.
Van Mons vajoncza.

Az almafajok kzl trhet termst csak a kvetkez fajok adtak


ezen vben ugy nlam, mint krnykemen is:
Asztrakani piros alma.
Azeroli nizsalma.
Bauman renetje.
Biken alma.
Brdai renet.
Burchard renetje.
Csiks Beaufin.
Danczigi bords.
Downtoni pepin.
Hosszucskos kalvil.
* Kewi zletes.
Londoni pepin.
Multhaupt renetje.
Ezek kzl csak a jegygyei jelzett

Oberdieck galambkja.
Oelkofeni pepin.
szi srga fontos.
Parker pepinje.
Pusztai srga.
Rzsa pepin.
Srga Bellefleur,
Skarltpiros parmn.
Szabadkai nagy szercsika.
Tli arany parmn.
Trk Blint.
Wagener almja.
ngy faj adott egszen j termst.

73

A fimebbieken kivl kzel 200 almafajoni virgzott mg dsan,


melyek mindenike tartott ugyan meg nhny gymlcst: de a G a r i
b a l d i k a l v i l j a valamint ezeltt, ugy 1875-ben sem tartott meg
egyetlenegy gymlcst sem. A Tli fehr k a i v i l pedig, mint min
dig, ugy ez vben is, csak egy-kt nyomork pldnyt tartott meg; de
sz fel mg ezek is mind lefrgesedtek fimrl.
A szilvafajok mindenike igen dsan termett ez vben nlam s
vidkemen, fkp pedig azok, a melyek fi a kertek kzepe fel nyertek
ll helyet, hov a kertet megrohan rovarok csak akkor juthattak, a
mikor mr a kert szlein ll fkon hsgket lecsillaptottk.
Ms, kevsbb szraz s igy a gymlcstermsnek kedvezbb vek
termshez kpest az ezen vben termett gymlcsk ugy kls, mint
bels tulajdonaikra nzve igen htra maradtak. A nagy gymlcsket
term fajok, fkp a krtknl, a milyenek a Congressus emlke, Tli
esperes, Diel vajoncza, Angoulme-i herczegn stb. alig fejldhettek
rendes nagysguk 1/3
kzpnagy gymlcsk pedig igen aprk
maradtak.
Az sszehz fanyarsgot, mit kedvezbb idjrs mellett ritka
gymlcsnl szlelhetni nlunk, igen sok oly krtefajnl is tapasztal
hatk ez vben, melyeket kedvezbb vekben legkedvesebb iz krte
fajaink kzz szmthattunk. gy, hogy a sok kzl csak egyet em
ltsek, a Vanderwecken pirkja annyira fanyar volt ezen vben,
hogy egyik bartom, a ki azt mg csak ekkor zlelte elszr, komolyan
tancsolta, hogy vgjam ki fjt kertembl.
A gymlcsk rsidejre nzve is rendkvli eltrsek mutatkoz
tak ezen vben fkp az szi s tli krtket illetleg. Akrhny ok
tberben r gymlcst lehetett mr augusztus vgn zlelnnk stalban az szi gymlcsk majd egy egsz hnappal korbban rtek,
mint ms vekben. A ks tli gymlcsk is mr oktberben kezdtek
el rni s alig akadt kztk nhny pldny, fkp mint mr emlitm,
a tli krtkbl, melyeket karcsony tjig is eltarthattunk volna.

11

_ !J _

-. -

JL

CnilDLCSESZETI U i m i
II. rsz.
Rszletes gymlcsszeti rtekezsek a fatenyszts s gymlcsisme krbl.

1.
l klnfle gymlcsnemek alanyairl
Gyakran megtrtnik, hogy jrtunkban keltnkben egy-egy oly
gymlcsfajra akadunk, melyet minden ron hajtannk megszerezni
s birni kertnkben. Fltesszk magunkban, liogy a faltets idejn
ksz ojtvnyban meg is hozatjuk azt.
Nagyobb faiskolkbl, hol ksz ojtvnyokkal kiterjedtebb zle
tet folytatnak, venkint uj meg uj rjegyzkek vannak a kznsg
kezn forgalomban. E jegyzkek kzt, legyenek br kl- vagy bel
fldiek, nem sokat vlogatunk; hanem, ha egyikben vagy msikban
az ltalunk megkedvelt faj szintn elfordul, milielyt a faltets ide
jt kzelegni ltjuk, megrendeljk azonnal a kivnt gymlcsfajt.
A megrendel levelet postra tevn, azt hisszk, hogy mr rendn van
minden. Elksztjk kertnkben a gdrket is, liogy a megrendelt
ojtvnyokat, mihelyt megrkeztek, azonnal el is ltethessk. Napok,
nha beteli mlva egyszerre csak levelet kapunk onnan, a hol finkat
megrendeltk, melyben arrl rtestenek bennnket, hogy sajnos"
vagy leider" a kivnt fajokkal mr nem szolglliatnak. runk aztn
ms gymlcstelepre, krdezskdnk, kutatunk, hogy honnan sze
rezzk be a kivnt fajokat ? Egyszer csak azon vesszk szre, hogy
az id rnk melegedett; hogy a kipkeds-kapkodsban a faltets
idejt elmulasztottuk!
Boszankoduuk aztn, hogy szndkunk fstbe ment. Hibztatjuk
e miatt ezt is, azt is, csak magunkat nem. s mg hagyjn, ha csak
iiyen boszusg rt bennnket! Ezt hamar elfelejtjk, gondolva ma
gunkban: Ha az idn nem, teht majd jvre! . . . " Hanem az is
megtrtnhetik m, st, ha kldfldrl rendeltk finkat, csaknem a
ktszerkett =^ ngy bizonyossgval meg is trtnik, hogy kapunk
ugyan ojtvnyt, melyre az ltalunk megrendelt faj neve lesz bigyesztve;
de mgsem azt kapjuk a mit megrendeltnk. Ekkor aztn nem egy
vet, de veket vesztnk a nlkl, hogy hajtsunk valsulsn
rvendhetnnk.

18
A sok bosszankods, a sok vrakozsban aztn kifrad trel
mnk, elvesztjk kedvnket a faltetshez is, s mert nzk vagyunk,
nem is ltetnk tbb ft. Ki tudja, hogy ki eszi majd annak a
gymlcst?"
Ki az, a ki egy vagy msflekp ne kvnn lvezni munkja gy
mlcst? Mirt krhoztatnk el azokat, a kik midn ft ltetnek, els
sorban is azt kvnjk, hogy maguk lvezhessk annak a gymlcst ?
Ne higyjk, hogy ezek az nzk csak maguknak dolgoznak, midn ft
ltetnek! Az egyszer elltetett fa, fltve, hogy az nem knyes
termszet, veszendfju gyOmlcsnembl vlasztatott, rendesen
mindig tlli ltetjt s javra marad az utdoknak, akr volt szndokban ltetjnek, akr nem.
n, mint a gymlcsszet kegyes istennjnek, Pomonnak,
egyik h napszmosa, azt hajtanm, hogy ne legyen szp hazmnak
egyetlen egy munkabr frfia vagy nje, a ki letben legalbb egyegy ft ne ltetne, Rajta leszek teht a mg a toll ki nem hull ke
zembl, hogy a mennyire tlem telik, elmondjam a mdokat s eszk
zket, melyek ltal az, a ki ft akar ltetni, knnyen megkmlheti
magt mindazon boszusgtl, melyeket t kell lnie, ha ltetni szn
dkolt fjt idegenektl knytelen beszerezni.
Azt mondja a pldabeszd: Magad uram, lia szolgd nincs" ; n
"pedig azt mondom: Magad uram, mg ha szolgd van is"; mert
csak az a munka szolgl teljes megelgedsnkre, a mit magunk vg
znk. A ms ltal vgeztetett munkrl ezt mr ritka esetben mond
hatjuk el, s ha elmondhatjuk is, az rdem a ms s nem a mienk.
Neveljnk mi magunk ft magunknak; ojtsuk azt be magunk
tetszsnk szerinti fajokkal! ekkor nem kell ksz ojtvnyokrt idege
neknl, okp klfldieknl kuncsorognunk; ekkor csak ojtvesszre
lesz szksgnk, s ha ezt teljes hitelessg forrsbl, szenvedlyes
gymlcsszektl s nem nyerszked kereskedktl szereztk be;
szra sem rdemes, csekly kltsgrt, csaknem teljes biztossggal
ugyanazon gymlcsfajokat kaphatjuk, a melyeket kivllag liajtottunk.
A fanevelst, a csemetk ojtst alkalmas kzi knyvekbl, a
hossz tli estken, ha csak egy rt szentelnk is naponkint a tanul
mnyozsra, knnyen eltanulhatjuk; st, csak akarnunk kell, az
ahhoz rtktl mg gyakorlati tmutatst is nyerhetnk tavaszig, a
mikorra aztn tanulmnyunkat hasznunkra fordthatjuk.
Rajta leszek n is, hogy a mit e trgyban hosszas tapasztalatom
utn czlszernek talltam, aprdonkint bemutassam. Ez ttal a k-

79
lnfle gymlcsnemek a l a n y a i elszaporitsnakegyszer s biztos
mdjait mondom el.
A l a n y o k r a , vagyis olyan csemetkre, melyekre a klnfle
gymlcsnemek ojthatok, szert tehetnk m a g v e t s , d n t s vagy
b u j t s s d u g v n y o z s ltal.
A magvets ltal nyert csemetk, a birset kivve, legalkalma
sabbak szlasfk nevelsre. A dnts vagy bujts s dugvnyozs
ltal nyert csemetk csak trpefk alanyul alkalmasak. ltalban ll
ez minden gymlcsnemrl: de azon gymlcsnemek, melyek gykhaj
tsok kibocstsra hajlandk, alkalmas s a magvets ltal nyert
csemetktl majd mit sem klnbz alanyokat adnak eme gykhaj
tsaikban is, ha ezeket elbb kellleg iskolzzuk s nem ott, a hol flsarjaztak, helyben hasznljuk ojtsra.
A m a g v e t s legalkamasabb i d e j e szpt. okt, szval az sz
kezdete. Csontr gymlcsk, u. m. cseresznye, meggy, szilva, szi
baraczk s kajszin magvait, mihelyt ezek teljesen megrtek, n y r
d e r e k n vagy nyr vgn is biztos sikerrel vethetjk. Szraz helyen
tartott s a megelz vben termett gymlcsmagvakat tl folytn vagy
tavaszszal vetni tbbnyire sikeretlen munka. A rtegezs, vagyis a mag
vaknak nyirkos homokbani eltartsa s tavaszi vetse sem szokott
minden gymlcsnemnl jl sikerlni. A magvak, ha kevss nyirkos
volt a homok, csaknem oly szrazon kerlvn a fldbe, mintha a vets
idejig a padlson vagy kamrban, zacskban llottak volna, ritkn
kelnek ki a vets vben; ha pedig kelletinl nyirkosabb a homok,
elbb kelnek ki, hogysem a ldbl vagy ednybl, melyben tartogat
tuk ket, a szabad fldbe kitehetnk; legtbb esetben pedig megromlanak tavaszig a ldban, vagy ha kicsirztak is, elrothadnak ott.
A fldet, hov magot akarunk vetni, legalbb l'-nyi = 32 c. m.
mlyen, aprra fl kell elbb snunk s ss alkalmval minden vel
nvny, u. m.: taraczk, perje, vagy futf gykert gondosan ki kell
hnynunk abbl. Ha nagyon sszell, tmtt, de azrt elg termkeny
fldbe akarnnk magot vetni; el ne mulaszszuk mr ss alkalmval a
fldet homokkal, s nem trgyval, sszekeverni s igy tenni porha
nyv vagy, ha ezt elmulasztottuk, legalbb vets alkalmval a ma
got nem flddel, hanem tiszta homokkal takarjuk le.
Minthogy a nyron vagy szszel vetett magnak a vets vben k
lnben sem kell kikelnie; nincs mit vrnunk, hogy vetskor nyirkos
legyen a fld: a legszrazabb fldbe is vethetnk; mert a fldben peb
ben eltarthat a mag, mint brhol egyebtt. Az a f dolog, hogy a tli
nedvessg mr a fldben tallja magvainkat.

80

A gymlcsmagvak csirz kpessge nem tartvn sokig, legczlszerbb azokat a terms vben vagy fkp a vadalma s a tli
krtk s almk magvait, a termsre kvetkez v szn elvetni.
A magkerekedsekben vekig tartogatott gymlcsmagvak vagy ritkn
kelnek, vagy egytaln ki sem szoktak kelni.
A ki biztosan kel, egszsges magvakra akar szert tenni, gyjt
sn egszsges, rett gymlcskbl nmaga. Minthogy vetsre legal
kalmasabbak kivtel nlkl minden gymlcsneninl azon fajok magvai,
melyek gymlcsei nyersen ldeletre leghitvnyabbak s rendesen legaprbbak is, szval azok, a melyek kztk legvadabbak, s legegszs
gesebb s edzettebb fkat nvelnek: fltte csekly kltsggel s f
radsggal leliet elegend magra szert tennnk.
Kinek hatrban vadkrte, vadalma, vadcseresznye vagy sajmeggy
(prunus mahaleb) fk tallhatk, melyek ritka vben maradnak
meddk, termktelenek; ne bbeldjk avval, hogy ldeletkor nemes
gymlcsfajokrl gyjtgesse szemenkint a magot, hanem szedesse
vka szmra a vadkrtt s' vadalmt s tertesse azt szt tenyrnyi
vastagon szells padlsn mindaddig, mig meg nem szotysodtak, st
meg nem szradtak s aztn vesse el a gymlcsket a maggyba, rit
ksan, kt-hrom ujuyi flddel letakarva, s a fldet jl rjuk nyom
kodva vagy taposva. Az igy egszben elvetett gymlcsk magvai sok
kal biztosabban kelnek, mint a szemenkint szedegetett, vagy az alma
bor s eczet ksztskor megroncsolt gymlcsk trklybl nyeri
magvak. Az mit sem tesz, hogy egy csomban, srn egyms mellett,
annyi uj csemete hajt rluk, a hny p mag volt egy-egy gymlcsben
s hogy vetsnk srn kel: mint a kender. A kvetkez v tavaszn,
mikp albb elmondandm, knnyen szt vlaszthatk lesznek ezek s
uj gyba vagy tblba lesznek szt ltethetk. A vad cseresznye
s sajmeggy magvai elvetsvel azomban nem lesz tancsos ksedel
meskednnk. Ezeket, mihelyt megrtek s a frl lekerltek azonnal
hsostl a fldbe kell raknunk szint oly mdon, mint a fnnebbi vad
gymlcsket. Erteljesebb, edzettebb csemetket nyernk eme vad gy
mlcskrl, mint sem a nemes gymlcsk magvairl, melyeket legin
kbb uj nemes fajok nyerse tekintetbl szoks vetni.
Vetskor a maggyban, knnyebb megmunklhatsa vgett, a
magvakat nem szrva, hanem sorban szoks vetni. A sorokat egyms
tl l'-nyi = 32 c. m. tvolra jeleljk ki kis kerti kapval, zsinr mel
lett, kt hvelknyi = 5 6 c. m. snczocskkat hzvn s abba vet
vn a magvakat. E snczocskkbl kikerlt fldet gereblyefokkal a
magvakra visszataszigljuk s az igy visszatasziglt fldet szintn ge-

81
reblyefokkal jl letgetjk, vagy lbunkkal lenyomkodjuk. Kttt, ke
mny fldben tancsosabb a magvakat tiszta homokkal letakarni s a
snczocskkbl kikerlt fldet ugy hagyni ott, kt oldalt flhalmozdva,
a mint a snczocskk hzsakor kikerlt. A homok takarnak meg
van amaz elnye, hogy alla a magvak knnyen kikelhetnek; aztn,
hogy nem szokott nevelni semmi fle gyomot
Az elvetett magvakra egytaln csak annyi fldet kell tertennk,
a mennyit tavaszszal knnyen fl brhatnak azok emelni s a mennyi
csirjuk fldbe frsakor nmi tmaszul szolglhat az letre bred
uj csemetknek. A flszinre kerlt mag ldozatul esik az egerek, ma
darak falnksgnak s az id viszontagsgainak; a kelletnl mlyebbre
kerlt magvak ki nem birnak kelni.
Ha oly helyre akarnnk gymlcsmagot vetni, hol a tykok sza
badon jrklhatnak; el ne mulasszuk, a sorokat vagy gyakat ts
ks gakkal oltalmazni ellenk: klnben kikaparjk vetsnk nagy
rszt s flfaljk, ha elbb nem, akkor, midn az elvetett magvak ta
vaszszal a fldbl pen kibjni kezdenek. Az talmul hasznlt gakat
csak akkor lesz tancsos a maggyrl eltvoltani, midn mr palntjaink 45 levelet hajtottak s a tykok falnksgnak tbb kitve
nem lesznek.
Kajszin s 'szibaraczkmagot, trkmogyort, mandult s dit
nagysguknl fogva nem vetjk, hanem hegyes vgkkel lefel, egyen
kint, kzzel dugdossuk a kijellt sorba, egymstl l'-nyi = 32 c m .
vagy legalbb egy j arasznyi tvolsgban s a fldet aztn jl rajok
tapossuk.
A kikelt csemetket az els vben a gyomtl folyvst tisztn kell
tartanunk. Nagy szrazsgkor a sorok kzeit portrgyval vagy kor
hadt polyvval egy-kt ujjnyi vastagon elbb behintvn nha-nha
estnkint llott vagy naptl tmelegtett vizzel meg is kell jl locsol
nunk, ha azt akarjuk, hogy csemetink vigan nvekedjenek.
A srfln kelt csemetket, midn mr 45 levelet hajtottak,
egy-egy that es utn meg szoktk nmelyek ritktani, kihzglvn
a flsleges palntokat, s a Idhuzgltakat kln gyba dugdosvn el,
mint a kposzta rszkat vagy palntokat szoks. E md azonban
csak azoknak ajnlhat, kiknek letfoglalkozsuk klnben is a ker
tszkeds, s kik az igy kiltetett palntokat folyvst szemmel kisr
hetik s gondozhatjk.
Legczlszerbb a kikelt csemetket els evkben magukra hagyni,
s csak a kvetkez v tavaszn sni ki s ltetni szt.
A csemetk kisshoz igen czlszer egy szles orr, j les

82

czis. z st a csemetk sora mentn ugy nyomkodjuk be rzsimt


a fldbe, hogy a csemetk gykert a ld alatt, mintegy 4"-nyire ;==
10 cm. a fldszintl elvagdalja. Midn igy vgig haladtunk a soron;
kezdjk kihzglni kzzel, a tavaszszal rendesen mindig porhany
fldbl, elszr is azon csemetket, melyek tollszrnyi vastagok s a
tbbieknl jval magasabbak. Ezeket klnvlasztjuk a tbbiektl
azrt; mert ezeket egyenest a faiskolba ltethetjk s mg ugyanazon
v nyarn (jul.aug. hban), alv szemre beojthatjuk. A htramaradt
aprsgot pedig megersds s j gykrkpzs vgett jl mlyen fl
sott, gereblyvel elegyengetett fldbe, zsinr mellett ltetjk egy
kln gyba sorban ugy, hogy a sorok egymstl itt is egy lbnyira
^32 cm., a csemetk pedig a sorban egymstl 3 livelyknyire
8 cm. essenek.
Az ily ktilngyba ltetett csemetk, ha ugy gondoztatnak, mint
a magiskolban gondoztattak,, egy v leforgsa alatt faiskolba ltet
het, szp gykeres s erteljes csemetkk szoktak nvekedni.
A csemetk gykereinek roncsolt vgt kiltetsk alkalmval
simra nyessk; a hosszabbra niteket derekukban megkurttjuk ugy,
hogy hosszuknak csak felt vagy Vs rszt hagyjuk meg; a rvidek
szrt azonban egsz hosszukban meghagyhatjuk s csak oldalgaiktl
fosztjuk meg, ha netn egynmelyiken ilyenek is tallkoznnak. Ezen
ltetsi szably al tartoznak kivllag a krte, alma, birs, galago
nya, sajmeggy, szilva, kajszi s epercsemetk. A cseresznye s di
csemetket, brmily hosszak volnnak is klnben, nem tancsos meg
nyesni vagy megkurttani, kivve gykerkben.
Az szi baraczk s mandula magonczait mr a maggyban, kike
lsk vben be lehet nyr folytn szemezni; mert ezek rendkvl se
besen nnek s beojtsra hamar alkalmasakk vlnak. Ez az oka aztn,
hogy e kt utbbi .gymlcsnem magvait mirt kell a maggyban
egymstl jl tvol, csaknem oly tvol ltetnnk, mint szoktuk ren
desen a faiskolai csemetket; mert e kt gymlcsnem tltets nlkl
is elg gazdag gykrzettel birvn, helyben beojthat s a beojtsukat
kvet vben ll helykre is kiltethet vagy eladhat fcskkk
kpes nvekedni.
Mint minden ltet^snl, ugy a magrl kelt csemetk vagy rvi
den magonczok kiltetsnl is a siker legfbb biztositka a viz. Ez
oldja fl a csemetk szvetben kemny llapotban meglev tpkszletet s mozdtja el a fcska meglhetsre szksges szervek, a
levelek kifejldst; ez tlti be a csemetk gykere krl ltets
alkalmval tmadt hzagokat, melyek annyi ezer meg ezer ujon l-

83
tetett csemete hallt okoztk ekkorig s fogjk okozni mg ezutn
is, ha ltetskor a bsges ntzst elmulasztottuk.
Valamennyi gymlcsnem kzt a szilvafa az, mely legkevsbb
szaporthat el magvairl. E gymlcsnemnl is csak a nyersen ldeletre liitvny s egyb hztartsi czlokra legkevsbb hasznavehet
fajok azok, mel.yek magvait trhetleg biztos sikerrel vetemnyezhetjk. Ilyen fajnak mondjk a franczik Saint-Julin "-nek nevezett
szilvjt s a_j,I)amas commun" vagy ,,Damas noir" szilvafajt, melyek
magonczait valamennyi szivafajok, ugy az szi baraczk s kajszi ala
nyul is, majd minden jra val faiskolban nagyban szoktk ellltani
s ruba bocstani.
Koszul kelvn a szilvafajok legtbbjnek magva, a termszet az
elszaporodhats eme hinyt avval ptolta nluk, hogy felruhzta ket
ama kpessggel, hogy ngykereikrl tmadt hajtvnyaikban is meg
jthassk s szaporthassk el magukat. s e tulajdonsg vele sz
letik minden szilvafval, legyen az magrl kelt vagy gyksarjrl
nevelt fa.
Konyhai nvnyek, fkp gumsak tenysztsre is hasznlt szil
vsok aljban ily gykhajtsokat milli szmra lehet sszeszedni.
A beszterczei szilva gykhajtsai csak a beszterczei szilvafhoz ha
sonl, kemnyfju szilvafajok alanyul levn alkalmasak, inkbb csak
a vgett gyjtendk, hogy bellk ojts nlkl is tetszets alak besz
terczei szilvafcskkat neveljnk a faiskolban. Egyb, puhafju szil
vafajaink gykhajtsai mr mindenfle szilvafajok s kajszi alanyul
is alkalmasak levn, nagyon megrdemlik a nagybani elszaporitst
annyival is inkbb; mert ezek gykeresebbek, gykrostokkal inkbb
elltottak, mint a beszterczei szilva gykhajtsai, s igy biztosabban is
megerednek s az ltets vben, nyr folytn mindig biztosan beszemezhetk.
A gykrostokkal jl beruhzott, tollszrnyi vastag, egsz hoszszukban sima s egy lbnyinl nem magasabb gyksarjak faiskolba
val kiltetsre legalkalmasabbak. Ezek rendesen 34 st nha tiz
szl is egytt, egy kzpontrl csomsn hajtanak fl. Flssukkor
nha flszinre kerl maga, azon anyagyk darab is, melyrl flhaj
tottak. Nincs velk egyb teendnk, mint az anyagyktl el s
egymstl sztvlasztani, aztn megkurttani mind gykeres vgokt,
mind szarokat ugy, hogy gykeres vgokbl csak mintegy 3 hvelyknyi
= 8 cm. szras vgokbl pedig 45 hvelykenyi = 1013 cm.
hossz rsz maradjon meg. A vkonyabb sarjakat eldobjuk; mert ezek
ksbb rnk el a kivnt mrtket; a vastagabb sarjakat sem rdemes
6

84

megtartanunk; mert vagy nehezen vennk fl magukat vagy, fkp,


ha ds gykrzettel brtak, hirtelen a tbbiek fl magasodnak, rend
kvl elgasodnak s bogasodnak s gy az ojtst neheztik meg.
A kznsges meggyfa szintn bocst gyksarjakat. Ezek is al
kalmasak nemesebb meggyfajok, de nem cseresznyk! alanyul;
de elbb iskolznunk kell ezeket is pen oly mdon, mint a szlvagyksarjakat.
D n t s vagy b u j t s ltal is lehet alanyokra szert ,tennnk;
de, mint fnnebb emltem, csak trpefk szmra alkalmasakat.
Dntsre vagy bujtsra krtefk alanyul alkalmas a b i r s ; al
mafk alanyul pedig a hollandi d o u c i n (olvasd duszen") s az gy
nevezett P a r a d i c s o m almafa(franczianevn:PommierdeParadisj.
Bokrosn nvk, cserje-termszetek levn e fanemek tavaszszal
mindazon als, a fldhz legkzelebb es gaik, mel3''ek legtbb sima
vesszvel vannak berulizva, egy, eleve szmukra ksztett, arasznyi
mly snczba lehuzatnak s kamps fval a sncz fenekre lepeczkeltetvn, flddel befdetnek ugy, hogy a rajtok lev simavesszk als
vge legalbb 4"-nyre = 1 0 c. m. fld al kerljn. E vesszknek
fldbl kill vgt aztn elvagdaljuk ugy, hogy a fld fltt csak
1 2"-nyi = 2 5 c. m. darabjok maradjon meg. z gy letakart
sima vesszk fldalatti rsze szig rendesen szmos gykszlat ereszt.
Ekkor aztn vagy a r kvetkez tavaszon lemetszhetk az anyag
rl a vesszk s vagy a faiskolba, vagy fkp a nemesebbfaju birs
ek, llhelykre is kiltethetk. Elkerlhetlenl szksges a dn
ts ltali szaportsnl is, hogy a vesszk eltakart vge nyr derekig
legalbb, folyvst kellnyirkossgu fldet talljon. Porr szradt fld
ben nem kpzdhetik gykr semmi fle nvnyen. Ha az g csatorni
megtagadnk a szksges nedvessget: neknk kell azt idrl idre
megadni, ha azt akarjuk, hogy ebbeli munknk sikeres legyen.
Ha birs, doucin s paradicsom alma bokrainkat tavasz kezdetn
fldszint levgjuk; ezek temrdek tsarjat fognak kibocstani. Mihelyt
e sarjak arasznyinl magasabbat nttek; ugy mj. vgn vagy jun.
elejn, fltltgetjk ket flddel ugy, hogy als vgk legalbb
34"-nyire == 810 c. m. essk a fld al, fels rszket pedig
hagyjuk tovbb nni. Kedvez idjrs mellett, azaz, ha a tvkre h
zott fld nyr derekig legalbb nyirkosn maradhat, e sarjak fld al
kerlt vge is szp gykrostokat kap szig. Vagy ekkor, vagy a kvet
kez tavaszon elhzvn melllk a tvkre halmozott fldet, minden
meggykeresedett vesszt lemetllietnk az anyatrl, s a toUszrnyi-

86
nl vastagabbakat faiskolba ltethetjk ki, a hol mg azon v nyarn
alv szemre be is szemezhetjk.
Az. alany szaportsnak a fnnebbieknl kevsbb alkalmas
mdja a d u g v n y o z s , melynek sikere mindig az idjrs szesz
lytl fgg. Nem elg itt, hogy dugvnyozskor s azutn is kell
nedvessge meg legyen a fldnek: hanem elkerlhetlen szksges, hogy
maga a lg is elegend melegsg s elegend nyirkossggal birjon. Ha
tavasz kinyiltval nagy forrsg s szrit szelek rik dugvnyain
kat ; ezek rendesen el szoktak pusztulni. Ess, de meleg tavaszszal
azonban rendkvl sikeresen dugvnyozhatunk fkp, ha nyr folytn
is, nem flttbb hosszas idkzkben, egy-egy that es tette nyir
koss a fldet s lgkrt.
A doucin, p a r a d i c s o m a l m a , b i r s s e p e r f a irnvastagsgu vesszei, legyenek ezek simk, vagy apr oldalgakkal
beruhzottak, egyarnt a l k a l m a s a k a d u g v n y o z s r a ;
egyb gymlcsfink azonban, br sokan szeretnk is erszakolni,
egytaln nem alkalmasak arra, kivve cserjefle nvnyeinket,
mint a pszmte, ribizke s szl, melyek mindig sikeresen szaport
hatok el dugvnyozssal is; de, a melyeket itt hallgatssal is lehetne
mellznm, minthogy n e helyt nem talban a szaporitsrl, hanem
csupn a ms gymlcsfajok alanyul szolgl csemetk elszaporitsrl kvntam rtekezni.
A dugvnyozshoz szksglend vesszket akkor kell lemetl
nnk az imnt emiitett, dugvnyozsra alkalmas fanemekrl, midn
azok rgyei tavaszszal mr duzzadni kezdenek, st mr-mr kileve
lezni akarnak.
Dugvnyozni csak tavaszszal lehet, de szszel nem; mert a ne
tn szszel eldugdosott vesszket a tli fagyok tavaszig mind kihz
glnk a fldbl.
A dugvnyozsra levagdalt, nha 23' ^= 6395 c. m. hossz
A'^esszket elbb a derekukon itt-ott netn elfordul oldalhajtsaiktl
tiszttjuk le s aztn l'-nyi = 32 c. m. hosszasgu darabokra vagdal
juk ket s als vgket k vagy laptformra hegyezvn legalbb
egy jen t egy vzzel telt ednybe lltjuk, s csak azutn szurkljuk
a fldbe hosszasguk felig, zsinr mellett, egymstl legalbb egy j
arasznyi tvolsgban.
Ritka hely az, a hol tavaszszal a fld, fkp az szszel flsott
fld, ne lenne porhany. E porhany fldbe minden egyb eszkz
nlkl knnyen halad a vesszk bedugdossa. Nagyon czlszer lesz
dugvnyozs alkalmval a vessz fld bekerlend rszrl a flduz-

86

,.

zadt rgyeket kzzel lesnrolnunk; nehogy azok is kihajtsanak. le


srols igen knnyen megesik, lia egyik keznkkel a vessz derekt
bemarkoljuk s a msik keznkkel megfogva annak hegyt, vgig hz
zuk markunkon a fldbe kerl rszt. Sebek fognak igy tmadni a
vesszk als rszn: de e sebek csak elmozdtjk a gykerek kpz
dst s igy nem veszedelmesek, hanem inkbb szksgesek.
Elmondvn a fnnebbiekben az alanyszaporitsnak biztos md
jait, klnsen flhvom azokra a nptant urak figyelmt s krem,
hogy azokat hasznukra fordtani kisrtenk meg. Kt v alatt minden
lnyi trrl, melyet alanyszaporitsra felfognak, a legkisebb szm
tssal 1 frt 50 krt bevehetnek kertkbl s igy, Marthy szerint 100
lnyi trrl 150 frtot.
Szmtsunk csak egy kiss.
Tegyk fl, hogy vadkrtt vagy a cseresznyk s meggyek min
den fajnak oly igen alkalmas sajmeggyet akarvn szaportani, felfo
gunk kertnk terletbl egy tblcskt, melynek hossza 5 l =^ 9-48
c. m., szlessge pedig 4 l/^ 7-59 c. m., a mi sszesen 20 D let
tesz. Elfr e tren 4'-nyi = 1-26 c. m. szles gyakra felosztva s
mindenik gjTa 3 sort szmtva 18 sor magoiicz. E 18 sorbl kisebbnagyobb csemett sszeszmtva a kvetkez tavaszon knnyen kike
rl 34 ezer magoncz, melyek kzt faiskolba kiltetliet, vlogatott
pldny biztosan kikerl 1000 darab, melynek rtke 10 frtra tehet.
Nagyobb faiskolk catalogjai szerint ugyanennyi darabrt 1520
frtot is szmitnak. Fnmarad mg 2 3 ezer aprsg, melyek k
zl a selejtesebbeket el is hnyhatjuk s csak ai pebbeket ltetjk ki
megersds s gykrkpzs vgett egy uj tblba, mely pen oly
kiterjeds lehet, milyent az els vben felfogtunk; teht szintn csak
20 D lnyi.
Minthogy a magiskolnak hasznlt tblt teljesen kirtettk s
helyt a hzi szksgletre termesztend konyhai nvnyek szmra
fordthatjuk; helyette megint felfoghatunk, mint mondm, 20 D lnyi
trsget a nlkl, hogy kertnkbl alanyszaporits vgett, a ms szk
sgletre kvntat terletet meg kellene szktennk. E tren jbl
annyi gyat s annyi sort szmtva, mint els vben a magiskolra, s
a sorokban minden 3 hvelyknyi ^^^ 8 c. m. tvolsgra egy-egy cse
mett szmtva, bven elfr 2000 magoncz, melyek egy v alatt, szp
gykeres, faiskolba ltethet csemetkk nvekednek, s igy a kvet
kez tavaszon szintn eladhatk lesznek. Ily szp gykeres krte, alma
vagy sajmeggy magonczok ezrnek ra rendesen 15 20 frt szokott
lenni; de legkisebb szmtssal mindig eladhat 10 frtjval. gy teht

87

a fnebbi 20 D lnyi trrl az els v jvedelme 10 frt; a msodik


v jvedelme 20 frt; sszesen telit 30 frt o. rtkben, vagyis minden
egyes D lnyi trrl 1 frt 50 kr. s 100 ilyen Q lnyi trrl 150 frt
s, ha a csemetket magunk akarnk ojtsra flhasznlni, ugyanennyi
kiadst takarthatunk meg.
Annyit sajt tapasztalatombl bizton merek lltani, hogy egy
100 D lnyi trnek magonczczal benpestst s e magonczok gondo
zst csupn szabad riban sajtkezleg jtszva elvgezhetn az l
talam ajnlott mdon minden pkzlb tanit. Krem teht ujolag,
kisrtsk meg! segtsenek ez ltal is mostolia llapotukon s legyenek
els sorban apostolai haznkban a gymlcsszetnek az ltal, hogy a
gymlcsfk elszaporitsnak mdjait sajt pldjukban kedveltetik
meg a nppel, s ennek az kezeikre bizott gyermekeivel!
E kitrs utn szljunk mr most arrl is, hogyan lehetne be
szereznnk a magonczokat, ha idnk, krlmnyeink egytalban nem
engednk meg, hogy a szksgelt alanyokat magunk neveljk ma
gunknak.
Ha vidknkn nincsenek oly gymlcsfa-nemek, melyekrl alanyszaporits czljbl magot gyjthettnk volna; aztn szilvsok sincse
nek, honnan gyksarjakat shatnnk, mgis hajtannk mr a rnk
kvetkez tavaszon egy kis faiskolt belltani: termszetes, hogy
r lesznk szorulva, alanynak val csemetinket pnzrt szerezni
onnan, a hol kaphatk. Sajnos! hogy haznk nagyobb faiskoliban oly
keveset adnak a magonczok szaportsra, mi pedig elg jvedelmes
gul van elismerve a klfldi gj'mlcstelepeken. Tudtommal csak
Kovcs Jzsef ur kertszetben, Btorkesziben s Glocker K. J. fker
tsz urni, Enyingen lehet alanynak val magonczokat kapni: de itt is
csak nmely gymlcsnembl: mig a klfldieknl mindig van minden
gymlcsnembl eladsra sznt kszlet. Elgnek tartom ez utbbiak
kzl csak a legjobb hrben ll kt faiskolt megemlteni azok ked
vert, kik netn itt a hazban hjban keresglnnek alanynak val
csemetk utn. Ilyen Nmethonban a Pomologisches Institut" Reutlngenben (Wrttemberg); ilyen a francziknl Simon-Louis frres
horticulteurs Plantires, prs Metz." (Simon-Louis testvr fatenysztk, Plantiresban, Metz mellett).
Ha a megrendels folytn kapott csemetk aprk volnnak; er
st gyakba ltetjk ket az ltalam emiitett mdon; ha pedig er
teljesek, akkor egyenest a faiskolba ltethetk.
Mieltt azonban a tvolrl rkezett csemetket erst gyakba
vagy faiskolba ltetnk; szksges les/ azok gykert kiss megkur-

titnunk s igy legalbb 1224 rig vizbe llitammk s csak azutn


ltetnnk el a szokott md szerint.
A tlen rkezett magonczokat akr a szabad fldben, ha
hozz frhetnk, akr a pinczben ugy kell elhelyeznnk tavaszig,
hogy minden egyes csemete gykere flddel vagy nyirkos homokkal
jl el legyen takarva: klnben, ha az egyes csemetk gykerei kzt
hzagok maradnnak, a mi az egy csomban, egy helyre letett
csemetknl okvetlenl maradni fog mindig, tavasz kinyiltig
elfonyadnnak, elszradnnak vagy megpenszednnek azok s igy
megeredsk koczkztatva lenne.
Htra van mg, hogy szljak arrl is, hogy minden egyes gy
mlcsnem kln-kln milyen alanyokra ojthat! E czlra elgnek
tartom, minden egyes gymlcsfaj nevet kln kiirni s neve utn a
neki leginkbb tetsz alanyokat elszmllni. Az alanyok kzt mindig
az a legjobb, mely kzvetlen a gymlcs neve utn els van flemltve
s azok a legrosszabbak, melyeket legutjra emlitek fl a gymlcs
neve utn, mely utbbiakra t. i. csak akkor szoktunk ojtani, ha a szk
sg knyszerit. Lssuk telit sorban :
Krtefa. Alanya: Vadkrte magoncz, szelid krte, birs, gala
gonya, alma.
Almafa. Alanya: Vadalma, szelid alma magoncz, doucin, para
dicsom alma, krte magoncz.
Szilvafa. Alanya: Szilva magoncz vagy gyksarj, kkny
magoncz vagy gyksarj; buja nvs szilvafajoknak a kajszi magoncz is.
C s e r e s z n y e f a . Alanya: Vad- s szelidcseresznye magoncz;
sajmeggy (Prunus mahaleb); prunus padus.
Meggyfa. Alanya: Kznsges meggy magoncz vagy gyksarj;
sajmeggy; szelid vagy halyagmeggy magoncza vagy gyksarja; szelid
vagy vadcseresznye.
K a j s z i fa. Alanya: Kajszi magoncz; szilvamagoncz vagy gyk
sarj ; mandula magoncz, kkny magoncz vagy gyksarj.
szi b a r a c z k f a . Alanya:Mandula magoncz ; szilva magoncz;
kkny magoncz.
M a n d u l a f a . Alanya: Mandula magoncz; szilva magoncz vagy
gyk sarj.
Kas plya fa. Alanya: sajt magoncza; galagonya; vad- vagy
szelidkrte magoncz.
B i r s almafa. Alanya: Birs; krte magoncz.
Eperfa. Alanya: Eperfa magoncz vagy dugvny.

89
Difa. Alanya: Sajt magoncza. Ez utbbi gymlcsnem ojtsa
nlunk nem divatos, de a francziknl igen.
Hogy az itt megnevezett alanyokra mikor s milyen ojtsmdokkal ojthatunk sikeresen ? Albb fogom elmondani.

2.
M oJtY$s$2krl,
Ojtvessz, ojtgaly, ojtg! hrom sz, mely ugyanegy fogalmat
fejez ki. A kertszeti irodalomban leginkbb az els', a kzletben
pedig inkbb a kt utols hasznltatik.
Az o j t v e s s z ' t a legszerencstlenebb vlaszts sznak
tartom: noha eldeim nyomn n is ezt hasznlom. Valahnyszor a
vessz" szt hallom, mindig eszembe jut a rettegett virgcs, melyet
pedig soha sem hallottam, hogy valaha alma- vagy krtevesszkbl
fontak volna; de eszembe jut a fzfa vesszeje is, mely fonsra, kt
zsre oly sokszorosan ignybe vtetik: alma- s krtefa vesszeire solia
sem gondolok, mert soha sem hallottam, hogy ezek vesszeit fonsra
hasznlni valakinek eszbe jutott volna. Nyirnek, fznek, rekettynek
s nmely ms fnak vagy cserjnek 1 ves, sima, nj^ri sarjait, melyek
fsult llapotban is elegend hajlkonysggal birnak, orszgszerte
mg a legtanulatlanabb ember is ha magyarul beszl vessz
nek nevezi. gy neveznk talban minden oly rett vagy mg ret
len, el nem gazott hajtst, mely a fnnebb elszmllt fk vesszejhez
nagyon hasonlt, t. i. hossz, vkony s hajls: de a gymlcsfkon,
fkp a kiss regebbeken, ilyen hajtsok nincsenek, hacsak a buja
vizhajtsokat igy nem nevezzk; vizhajtsokat pedig ojtvessz gya
nnt csak szorultsgbl szoktunk flhasznlni. Ojtvesszfll az regebb
fk ugyanazon vi, sima, teht el nem gazott hegyehajtsait szoks
hasznlni, de st az gak oldalain ltez egy-kt szemmel elltott,
merev peczkeket is lehet e czlra fordtani; mr pedig ezek ugy, mint
amazok inkbb trkenyek, mintsem hajlkonyak: ennlfogva mond
hatom teht, hogy az ojts ltali szaportshoz hasznlni szokott, rett
hajts fogalmt igen rosszul fejezi ki e sz: ojtvessz." Hiba is
kardoskodik brki is kzlnk az ojtvessz* mellett, mert ez ugyan
talnos hasznlat szv soha sem fog vlni.
De valamint az ojtvessz, ugy az o j t g s o j t g a l y sem

90
fejezi ki azon fogalmat, melyet velk kifejezni akarunk, habr jogosults
gtegyiknek sem lehetne vgkp elvitatni. Kaptam n pl. Oberdieck rtl,
Hannoverbl nem egyszer olyan ojtvesszt is, mely alig volt msfl
arasznyi hossz s mgis legalbb 3 ves g lehetett, benve mohhal s
beruhzva apr, alig egy vagy msfl hvelyknyi hossz peczkekkel,
melyeken csak az egy vezrrgy volt lthat. Mr most, krdem, az
ilyen g vagy galy mi joggal nevezhet aztn (ojt)-vessznek?
Erre bizony sokkal jobban illett az ojtg vagy ojtgaly nevezet, mint
sem az ojtvessz; pedig n ez gat ugy hasznltam fl^ mint br
mely ms ojtvesszt s rla 8 db. szpen megfakadt ojtst neveltem.
Hogy melyiket hasznlja valaki beszd vagy irs kzben e h
rom sz kzil ? n e rszben senki szabadsgt sem akarnm kor
ltozni.
Ojtvesszt a tavaszi ojtshoz mindjrt az els derek utn, mi
helyt a fk levelei lehullottak, szedhetnk mindenfle gymlcsfrl,
kivve az szi s kajszi baraczkft meg a dift, melyeket sz vgn
vagy tlen szedett ojtvesszkrl ojtani sikertelen fradozs lenne.
Legjobbak s leghasznlhatbbak azon ojtvesszk, melyeket deczember vgig levagdaltunk. Ezeket legtovbb eltarthatjuk. Minl
kzelebb rnk tavasz kinyilthoz ojtvesszink szedsvel, annl ke
vesebb ideig tarthatjuk el azokat hasznlhat llapotban.
Az idejn szedett ojtvesszk kzl is legtovbb eltarthat a
krtefa vesszeje. Akrhny, a szabad fldbe Vr,- rsznyi hosszig le
dugott krtevessz, mely nyr folytn kihajtott s minden rajta lev
szemet elrgott, hajt kpessgt egsz ven t megtartotta nlam;
igen, mert minden rgy mellett kt a l v szemmel ltta el a ter
mszet a krteft, melyek kedvez helyzetbe jutvn az ojts ltal
mindig biztosan kihajtanak. Az ilyen vesszk tvn gombanem
forrads, az gynevezett forrany (callus) kpzdtt, mely ltal annyi
nedvet folyvst kaptak a fldbl, a mennyi ppen elg volt arra, hogy
vgkp ki ne szradjanak. Jniusig is eltarthat az almavessz; pril
vgig alig tarthat el a szilva, cseresnye, meggy vesszeje; legkevesebb
ideig tarthat el az eperfa vesszeje. Ezt azrt j tudnunk, hogy flliasznlsukban rendet kvethessnk.
Milyen fkrl szedjnk ojtvesszt ? Sokan azt tartjk, hogy csak
olj'an frl kell ojt vesszt szednnk, a mely mr termett; hogy a
tiatal, mg nem termett ojtvnyokrl a faiskolkban szedett vesszk
nem alkalmasak az ojtsra; mert az ily vesszkrl ojtott fk meddk
maradnak. Ez hatrozottan mesebeszd. A fiatal ojtvnyokat ugy kell
tekintennk, mint a mr ismert termfk mestersgesen eszkzlt foly-

tatst; melyek teht mr birtokban vannak a termkpessgnek s


hogy rgtn nem teremnek, csak onnt van, hogy a fiatal erben gaz
dag vadoncz, a melyre ojtattak, b tpllkban rszelteti ket s ez l
tal oda knyszerti, hogy fra dolgozzanak. Idsebb termfink is
ugyanezt tennk s teszik is, ha tlontl b tpllkban rszeslnek:
bujn nvekednek fjukban s habr virgzanak, de virgaikat elszok
tak rgni s nem teremnek. Ksrtse meg csak valaki egy ves ojtvnyairl a faiskolban szedett vesszket termfk oldalgaira ojtani:
meg fogja ltni, hogy teremnek azok az ojts utn kvetkez kt h
rom v alatt *) bizonyosan. Teremni fognak az ilyen vesszkrl tett
ojtvnyaink is bizonj'-osan, habr fiatal vadonczokra voltak is ojtva,
mihelyt a kell magassgot s fejlettsget elrtk. A csirknek elbb
tykk kell lennie, hogy tojsokat tojhasson.
Nvvel br, ismert faj fkrl, legyenek azok br vnek vagy
fiatalok, csak klnben egszsges fk legyenek, egyarnt vgha
tunk ojt vesszket: hanem arra vigyzzunk, hogy fagyos idben vagy
midn a fk zuzmarsok. ne tegyk e dolgot.
Beteg frl vett ojtvessz tszrmaztatja, a betegsget azon fra,
vagy alanyra is, a melyre ojtandjuk.

A ki olyan fajrl ojt, mely termktelensgrl ismeretes, legyen


a fa, melyrl az ojtvesszt vettk, br 100 ves; bizonyos, hogy ojtsa vagy ojtsai mind t rklik a fajnak vele szletett termktelensgt is. gy, a ki a Garibaldi calvil"-jri ojt: bizonyos lebet benne,
hogy ojtvnyai mind termktelenek lesznek; mert a Garibaldi calviljval vele szletett a termketlensg.
Ojtsra legalkalmasabb az ugyanazon nyron ntt, jl kifejldtt,
rgyekkel elltott s kellleg rett sima vessz. Ilyeneket pedig egy
tbb ves. j erben lev fa vezr gain mindig biztosan tallunk jul.
vgtl elkezdve egsz v vgig, st mindaddig, a mg a fban jra meg
nem indul a nedvkerings, szval a mg rgyei duzzadni nem kezdenek.
1 centimternl vastagabb s 3 millimternl vkonyabb ojt veszszk nem minden alanyra alkalmasak. Legjobbak a tollszrnyi vastag
ojtvesszk s ha vlogathatunk, csak is ilyeneket vagdaljunk ojtshoz.
12 ves, bujanvsben lev, faiskolai csemetk ritkn rlelik meg
vesszeiket szig; nha mg levlhullsig sem; aztn hozz mg tl
sgosan vastagok is, termszetes, hogy az ilyenek vesszei nem oly jk
ojtsra, mint a tbb ves fk vesszei. F dolog az ojtvessznl, hogy
*) Nmely fajok, mint pl. a masnczki alma, mely vadonczra ojtva csak
15 v mlva fordul termre, ilyen esetben is ksbben teremnek, mint az
olyanok, melyekrl tudva van, hogy korn szoktak termre fordulni.

92
az kellleg rett, jl kifejldtt, p rgyekkel elltott legyen. Ha ennl
fogva faiskolai ojtvnyaink vesszeit olyanoknak taklandjuk; habozs
nlkl hasznlhatjuk ezeket is az ojtsra. Teremni fognak az ily fais
kolai csemetrl vett vesszkrl beojtott csemetink annyi id mlva
bizonyra, a mennyi id multn teremnnek azon ojtsaiuk, a melye
ket mr tbb id ta term, hasonl faj fink vesszeirl ojtunk
vagy ojtottunk.
Arrl, hogy a megszedett ojtvesszket hogyan kell elhelyezni,
hogy minl tovbb hasznlhat llapotban maradjanak ? sokat irtak s
rnak a gymlcsszek.
Nmelyek azt mondjk, liogy a jgveremben tartott ojtvessz
legtovbb marad hasznlhat llapotban. s n ezt elliiszem, nolia
magamnak mg eddig nem volt mdom megkisrleni. m tegyen
prbt akinek jgverme van: az eredmnnyel megleend elgedve
bizonyosan; fkpp, ha hasznlat eltt ojtvesszit szalmba lazn be
gngylve valamely rnykos livs, szells helyre viszi a jgverembl,
s igy 2 3 napig hagyvn, a szabad leveghz lassankint hozz szok
tatja. A jgverem mg nlunk fnyzsi czikk levn, ojtvesszink el
t a r t s vgett ms mdokrl kell gondoskodnunk.
Nmelyek jnius vgig is jl eltartjk ojtvessziket rnykos
ludyen sott, 23' = 6395 cm. mlysg, a vakondturs ellen
minden oldalon deszka fallal biztostott gdrkben, melyek fenekre
fllbnyi =^^15 cm. vastagon nyirkos homokrteget teritettek, hov oj
tvessziket bedugdossk, s a gdr tetejt es s szl ellen deszkval
jl letakarjk. E md alkalmazsa is kifizetn magt terjedelmesb
faiskolknl.
A szabad fldbe, fk al ledugdosott ojtvesszk hamar kihajta
nak vagy, ha elegend nedvessget nem kapnak a fldben, elszradnak
s id eltt hasznavehetlenekk vlnak.
Szabad g alatt ojtvesszink eltartsra oly rnykos helyet
sem igen tallunk, hov a tavaszi, prval telt s hirtelen tmelegedett
lg el ne jutliatna s igy ojtvesszinket kihajtsra ne ingereln. Ilyen
hetyen is csak akkor ernk czlt, ha tavaszszal tartsan hvs idjrs
uralkodik.
Nmelyek az ojtvesszket szinmzbe dugva javasoljk eltartani.
E md azonban, ha mindjrt sikert grne is, lehetetlen, hogy nlunk
nevetsgesnek ne tnjk fl. Nincs neknk pakolsra pazarolhat
mznk!
Nmelyek ojtvessziket stt s hvs helyen hiszik legjobban
eltarthatuak, res palaczkokba rakvn azokat s az vegek szjt be-

93

dugaszolvn s szurkozvn. Megprbltam. Tavaszszal, midn flbon


tottam, egyetlenegy p vessz sem volt tallhat a palaczkokban. El
vele teht!
Legjobb mdnak talltam mg eddig Dr. Lucas eljrst, ki az
ojtvesszket lemetszsk utn 8 napig a szabad g alatt hagyja azon
czlbl, hogy a vgs folytn tmadt seb rajtok megszradjon. Az ily
megszradt sebhelyes ojtvesszk szraz pinczben, mrskelten nyir
kos homokba dugva legtovbb elllnak psgben. Ilyeneknek homokba
dugott vgn legksbben tmad forrany, vagy ppen nem is tmad;
teht nem csuda, ha legksbben indul meg bennk a nedv, mely r
gyeiket flduzzasztja vagy meg semmisti. Ilyen mdon eltartott ojtvesszkrl mg jnius 21-n is ojtottam sikeresen.
Ha nincs sajt fnk, melyrl ojt vesszt vghatnnk: igyekeznnk
kell a megrendelssel, hogy szksgletnket ideje korn levghassa az
illet. n rendesen oktber vgig megszoktam rendelni ojtvesszimet.
Nem is volt okom soha a miatt panaszkodni, hogy rsz ojtvesszket
kaptam volna. A ki ks, tavasz-kinyiltval rendeli meg ojtvesszit,
mihelyt megkapta azokat, azonnal ojtsa el: klnben magra vessen,
ha nem lesz sikeres munkja.
Ha messze fldrl, megfonynyadva rkeznnek meg ojtveszszink, azrt mg nem vlnak azok haszonvehetlenekk; csak vgei
ken kell a sebet megjtanunk, azaz vgeikbl egy kis darabkt az ele
ven fig levgnunk s az igy elksztett vesszket 2448 rig
nyesett vgeikkel lefel, vizbe kell dugnunk. Bizonyosan fl fognak ledni.
Ha valakinek mi-magunk akarnnk ojtvesszt kldeni, tlnek
idejn elg azokat szraz zspszalmba gngylni, s kt heti tra is
kr nlkl elkldhetjk: tavaszszal azonban legalbb az ojtvesszk
tvhez nedves moht kell tennnk, s ugy szalmba begngylnnk,
klnben, fkp, ha messzire kldjk, nagyon ki fognnak
szradni.

3.
h fatapasa*, fa* s ojtviaswl.
A fkon ejtett minden sebet a szrit avagy nedves lg kros
behatsa ellen biztostani szoktuk az ltal, hogy az ejtett sebet fatapasz vagy faviaszszal bebortjuk. E beborits csak a fris sebeknl

9
vezet czlhoz: a beszradt, berepedezett s mr rothadsnak indult
sebeket hjba boritank be; mert a fa belsejben kering nedv a
tapasz alatt is elg tpot nyjtana a rveds, rothads tovaterjedlietsnek. A rgi sebeket ennlfogva, mieltt azokat bekennk, j lesz
az elevenig megjtani elbb, s az eltakarst csak azutn vgezni.
Tbben lehetnek t olvasim kzt, a kik gyakorlott kertszektl
megtanulni elhanyagoltk, szakknyvekbl megtanulni restellettk,
hogy mi az a fatapasz, fa- vagy ojtviasz ? hogyan kell ezeket kszteni
vagy hasznlni? Remlem szvesen veendik ezek, ha kzel 30 ves
elmleti tanulmnyaim s gyakorlati tapasztalataim utn e krdsekre
megfelelni igyekezem.
Fatapasznak nevezzk mindazon anyagokat, melyekkel a fkon
ejtett sebeket azon frissiben eltakarni szoktuk. Ha frszszel vagy
roncsolst okoz, fanyes ollval ejtettk a sebeket, elbb les kssel
simra faragjuk azokat, nagyobb sebeknl elg a sebszlek simra
faragsa is, s csak azutn takarjuk be azokat fatapaszszal.
Szksgbl a srr gyrt agyag, vagy pedig a fris marhatrgya
is hasznlhat fatapasz gyannt: de, minthogy ezek, mihelyt a bennk
lev nedvessg elprolog, rendesen flrepedeznek s a sebrl le szoktak
hullani, bizonyra a lehet legroszabb fatapaszt szolgltatjk.
Az oly sr, mely jl ragad s kiszrads utn sem repedezik fl,
elg j fatapaszt szolgltat. Ilyen sarat ksztett Forsyth, hres angol
kertsz, mely aztn az nevrl Forsythfle fatapasz nv alatt sok
helyt mai napig is hasznlatban van. ll pedig ez: 4 rsz friss marhaganajbl, 2 rsz sztlt mszliulladkbl, 2 rsz sztlt fahamubl, 1
rsz fvnybl vagy finom porr trt homokbl: mely rszek vzzel
flhigtva, sszekevertetnek ugy, hogy knnyen tapaszthat srr
vljanak. E srral, mely kiszrads utn sem repedezik fl, a fkon
ejtett nagyobb sebeket szoktuk betapasztan. Idjrtval azonban,
midn a sebszlek forradsa ltal flemeltetk s levlik a tapasz, szk
sges lesz a kitakart sebhelyeket ilyenfle srral tbbszr is bevonni
mindaddig, mg azok teljesen be nem forradtak.
Hogy az ily Forsythfle fatapasz ksztsvel ne kelljen gyakran
bbeldnnk: czlszer lesz azt egyszerre nagyobb mennyisgben k
sztennk s valamely cska cserp vagy faednybe tve haszultatg
hvs pinczben tartogatnunk. Nehogy azonban itt is kiszradhasson
vagy megkemnyedhessk: az ednybe tett sr fl trgyalevet tltnk
s ezt idnkint megmegujitjuk. Ily kezels mellett 2 3 vig is min
dig lesz keznknl a fasebek eltakarsra alkalmas hg sarunk, fatapaszunk.

95
Mig a kertszeknl az ojtsmdok legotrombbb neme, az ikezs
vagyis'hasitkba ojts talnos divatban volt; a Forsythfle fatapaszt
nagyban hasznltk az ojts alkalmval ejtett fa-sebek eltakarshoz
is. Napjainkban azonban a Forsythfle fatapaszt ugy az ojtsnl, mint
a fanyesskor ejtett sebek eltakarsnl is csaknem vgkp kiszortot
tk a divatbl ms, sokkal czlszerbb s jobb fatapaszok.
Egy valamire val, nagyobb gymlcssben, mely rendes pols
ban rszesl, fanyess s tisztogats alkalmval venkint igen sok fatapasz hasznltatik fl. A sok fatapasz, brmily olcs anyagbl legyen
is az kszitve, mgis kltsgbe kerl; a temrdek seb eltakarsa pedig
sok idt rabol el a kertsztl: innt van, hogy napjainkban mr csak
oly fatapaszokat igyeksznk hasznlni, melyek olcssguk mellett
legkevesebb id alatt s a nlkl fenhetk a sebekre, hogy ujjainkat,
i'uhnkat bepiszkolhatnk. A Forsythfle fatapaszt csak kzzel lehetett
a sebekre kellleg alkalmazni.'
Sok ksrlet, tapogatzs utn ma mr oly fatapaszokkal rendel
kezhetnk,, mely eket egy keskeny kspenghez hasonl falaptocskval
vagy sertbl, lszrbl ksztett ecsettel kenhetnk a sebre. Ezek az
gynevezett hidegen foly ojtviaszok", melyeket, noha bennk pen
semmi viasz alkatrsz nincs is, nagyban hasznlnak az ojtshoz is, a
mihez az eltt tbbnyire olyan fatapaszt hasznltak, melyben viasz
tette a f alkatrszt.
Ily hidegen foly ojtviasz az, melyet a nmet gyralcsszek
trsulatnak elnke, Dr- Lucas Ede tallt fl, s mely korunk eme ki
tn gymlcssznek nevrl Lucasfle faviasz"-nak is neveztetik.
ll pedig ez fenyszurokbl (Fichten- oder Tannenharz) s borszesz
bl (Weingeist.) Felolvasztunk lassan, parzstzn 1 font fenyszurkot
s aztn a felolvadt, de nem forr szurokba folytonos kevers kzt
67 latnyi borszeszt csorgatunk. Ezen olvadk aztn teljes kihls
utn is folys llapotban marad s hvs, de nem fagyos, na
pokon is j kemnyszlu ecsettel fenhet a sebre. E faviasz alatt tel
jesen biztositvk a sebek a nedvessg s szrt lg kros befolysa
ellen. Nagyobb sebeknl azonban, ha tlen t repedsek traadtak
volna rajtok, szksges lesz minden tavaszszal ismtelni a befenst.
Hogy a Lucasfle faviasz folyssgt el ne vesztse; jl elzrd
bdog szelenczben, hvs helyen kell tartogatnunk. Ha pedig hosszas
lls folytn megdarsodnk; jbl fel kell melegitennk s gyors ke
vers kzben kevs borszeszt hozz tltennk.
Legjabb idben annyi mdostst szenvedett e faviasz ksztse,

9
hogy 1 font fnysziirokhoz csak 5 lat borszeszt s egy evkanlnyi
lenmag olajat tltenek.
Fenyves erdk kzelben, hol fenyszurkot knnyen s olcsn
kaphatunk, ez a legtkletesebb s legolcsbb fatapasz, melyet mindenki
nmagnak kszthet meg elre, akr tbb vi szksgletre is: de, t
vol a fenyvesektl, hol tiszta s fris fenyszurkot a kereskedsekben
sem kaphatni, csakis nmely nagyobb magkeresked ltal juthatunk
ily Lucasfle faviasz birtokba. A ki egyenest Reutlingenbl, (Wrttemberg), az ottani gymlcsszeti intzetbl, hol nagyban kszitik,
akarn meghozatni; annak postakltsggel egytt egy 1 fontos
szelencze kzel egy o. rt. forintjba kerl, de azrt e jeles faviasz
mg igy sem mondhat drgnak.
Drgbb s a Lucas-fle faviaszszal alig mrkzhet hidegen foly
ojtviasz az gynevezett L'homme Lefortfle faviasz." Ennek kszits-mdja mg folyvst a fltall titka s csak is ltala llttatik el
nagyban, gyrilag s kldetik szt a vilgba. Ebbl egy 40 latos sze
lencze Pestrl hozatva postakltsggel egytt nekem belekerlt 2 fo
rintomba s kevesebb sebet birtam vele eltakarni, mint egy 1 fontnyi
Lucas-fle faviaszszal.
A Ji'homme Lefortfle faviaszt lapos fcskval fenjk a sebekre.
E faviasz csak melegben hasznlhat. Kiss hvsebb idben, vagy
pedig olyan sebeknl, melyek akkor ejtettek a fn, midn abban mr
megindult a nedvkerings, alig hasznlhat; mert nagyon rosszul ta
pad ilyenkor a sebre. Mindig vrni kell, liogy a sebek flszine elbb
megszikkadjon: mig a Lucasfle faviasz rgtn minden sebre alkal
mazhat s fagyos idt kivve mindenkor jl odatapad, mg tlen t
sem pattogzik le a sebrl, mint a L'homme Lefortfle rendesen szokott.
A L'homme Lefortfle faviasz minden nagyobb magkeresked
ltal kszletben tartatik s igy knnyen megszerezhet s tavaszi fanyessnl, kisebb sebek eltakarsra megbecslhetlen szolglatot tesz
szintn, mint a Lucasfle faviasz: de drgasgnl s fnebb emiitett
hinyainl fogva kevsb ajnlatos, mint ez utbbi.
Kr, hogy haznkban nincs raktra a Lucasfle faviasznak: hi
szem, hogy az a L'homme Lefortfle faviaszt pen ugy leszortan a
vsrtrrl, mint leszortotta Wrttembergben.
Helyn volna itt egy, a Lucasfle faviaszszal minden tekintetben
mrkzhet, st annl tbb tekintetben jelesebb, hidegen foly faviaszrl is emltst tennem, melyet genials haznkfia, Kvr Gbor ur. Rt
htrl, tallt fl s nekem is adott belle vagy kt fontnyit kisrletttel
vgett. Az ezen faviaszszal tlen bebortott sebeken, tavaszszal sem

97
talltam semmi repedst vagy felprsgst. Kszts mdjval a Kvr
Gbor-fle faviasznak mg nem volt alkalmam megismerkedni, ksbb
remlem, hogy errl is lesz mdom a t. olvaskat rtesthetnem. Azt
mr most is tudom, hogy e faviasz alkatrszei fszerkereskedsben
mindentt megkaphatok s ez nagy elny neknk, kik a fenyves erdtl
tvol lakvn j fenyszurokra szert nem tehetnk.
Tli vagy tavaszi ojtshoz sem a Lucasfle, sem a L' homme Lefortfle viaszt nem ajnlhatom. Akr az egyiket, akr a msikat hasznl
juk is; ojtsunkat elbb be kell hncscsal, gyapot fonllal vagy va
lamely vkony szvetszalaggal ktznnk s csak aztn fenhetjk r
ezen ojtviaszok bi'melyikt is. Aztn mg e bektzs utn is gyak
ran az ojtvessz s alany kz szivrognak ezek be s igy akadlyul
szolglnak arra, hogy az ojt vessz az alanynyal sszeforradhasson.
Legjobb ojtviasz a tavaszi ojtshoz a Christ-fle, mely ll
2 rsz srgaviaszbl (a milyen minden hznl kerl, a hol mhet tar
tanak) ; 1 rsz fehr szurokljl s 1 rsz vastag terpetinbl. Ezen alkat
rszek fszerkereskedsben mindentt kaphatk. Egy font ilyen ojt
viasz alig kerl 6070 krba s elg annyi ojtshoz, a mennyit kt em
ber tavaszon t vgezhet.
A Chi'ist-fle ojtviasz igy kszl; Egy font = 5 6 0 gr. ojtviaszhoz vesznk V2 font = 280 gr. srga viaszt s ezt egy lapos fenek,
45 itczs = 34 literes serpenybe daraboljuk s a takark-tzhely
szln s nem ott, hol az legmelegebb, felolvasztjuk lassan s midn fel
olvadt, hozz kevernk V4 font ==140 gr. fehr szurkot, melyet elbb
aprra daraboltunk. Mihelyt a szurkot a viasz kzz ntttk, azonnal
elkezdjk e kt alkatrsz kevergetst egy, e czlra lszrbl ksztett
hosszabbka nyel ecsettel, hogy jl sszekeveredjenek. Felolvadvn a
fehr-szurok is, hozz kevernk ismt V^ font = 140 gr. vastag terpetint, folytatva a kevergetst, mintegy 23 perczig: mire aztn a
terpetin is jl sszekeveredik a kt elbbi alkatrszszel s ksz a leg
jobb ojtviasz, melyet, minthogy egyszerre ugy sem hasznlhatunk fl,
valamely ednybe, pl. mosdtlba, hideg vizbe ntnk csak mintegy
negyed rszt hagyvn a lbasban azonnali hasznlatra.
A hideg vizbe nttt ojtviaszt 34 rudacskt csinlvn abbl,
ksbbi hasznlatra eltesszk.
Ha a lbasban hagyott ojtviaszt hvs idjrskor is akarjuk hasz
nlni : akkor, hogy lgyabb, ragadsabb maradjon, egy kanlnyi faolajat,
vagy faggyt, avagy zsirt kevernk mg hozz. Meleg idjrssal mi
sem kvntatik hozz; minthogy ilyenkor elg ragads szokott az lenni.
7

98
Tzn, illetleg a meleg tzhelyen tartjuk teht az ednyt, melyben ojtviaszt hagytunk, hogy ez teljesen olvadt llapotban maradjon.
Mieltt az ojtviasz ksztshez fognnk, mr elre gondoskod
nunk kellett, hogy egy 2'-nyi = 63 cm. hossz s egy V2'== 15 cm. szles
deszkadarab, aztn tbb cska, szines ingekbl ksztett, tenyrnyi sz
les s 1 2 lbnyi = 32 63 cm. hossz rongy szalag legyen keznknl.
E rongyszalagbl egyet-egyet a balkeznkben tartott deszkra nyj
tztatunk, melynek als vgt a tzhelyre tmasztottuk s jobb keznk
kel az olvadt ojtviaszban lev ecsettel befenjk a kinyjtztatott
szalag egyik oldalt s folytatjuk a szalagok befenst, flre tve elbb
mindig azokat, melyek mr be vannak fenve. Tancsos lesz e rongy
szalagokbl egyszerre csak annyit fenni be, a mennyi egy-kt napi
hasznlatra elg; mert a rajok fent ojtviasz tbb nap mlva elveszten
ragadssgt s krba menne.
Mikor aztn elg rongyot befentnk ojtviaszszal; flre tesszk
az ednyt az ecsettel egytt s a deszkadarabot is olyan helyre, hon
nan, ha szksgnk lesz rajok, jbl knnyen elvehessk.
A C h r i s t - f l e o j t v i a s z t e h t csak r o n g y r a fenve
h a s z n l t a t i k az o j t s h o z s nem kzzel tapasztatik, vagy ol
vadt llapotban ecsettel mzoltatik az ojtsra.
Ojtskor a befent szles rongyszalagok kzl egyet-egyet ujnyi
vagy legfelebb Vs hvelyknyi = IV2 cm. szles szalagocskkra ha
sogatunk szt, melyek kzl egy, tbb ojts betakarsra is elegend.
Befent oldalukat fordtva a bektzend sebre, csak annyit tekergetnk
fl ojtsunkra, a mennyivel teljesen beplyztuk azt ugy, hogy lg s
nedvessg sehol hozz ne frhessen; a fnmaradt rszt pedig mint
hogy ugy is minden irnyban knnyen repeszthet rongy, vigyzva lerepesztjk s ms ojtsunkra hasznljuk fel. Oly ersen rtapad ez ojtviaszos rongy ojtsunkra, hogy hvs idjrssal, egy pr ra mlva
is alig volnnk kpesek rla lebontani: mig aztn, ha az idjrs me
legre fordult, s ojtsaink kiliajtanak; gyakran ki sem kell bontanunk;
mert a vastagod fa a melegben meglgyult ktelket maga is kpes
letasztani magrl.
Sok ezerre men ojtsaimnl sokfle ojtviaszszal tettem ksrle
teket; de tavaszi ojtshoz ennl tkletesebbet, egyet sem talltam.
Nyri ojtsainkhoz nem kell ojtviasz: de faviaszra mindig szk
sgnk lesz nyron ugy, mint az v brmelyik szakban. A Cliristfle viaszt fasebekre csak olvadt, teht meleg llapotban hasznlhatnk; ez pedig gyakran tbb krt okozna, mint hasznot, fkp, ha for
rn mzolnk a sebre; azrt hallgattam el kszakarva, mindazon ojt-

9
s faviaszokat, melyeket melegen szoktak soklielyt a fasebekre al
kalmazni.
A j faviasztl megkvnjuk, hogy az olcs, knnyen kszthet
vagy kaphat, liasznlata pedig knny kevs idt s pepecselst k
vn legyen; aztn, hogy a sebet a nedvessg s a szrt lg beha
tsa ellen tlen-nyron, egyarnt s tartsan biztostsa.
z ltalam itt ajnlott faviaszok, ha nem is brjk teljesen mind
ezen tulajdonokat, de a szmtalan faviaszok kzl legjobban megfe
lelnek a j faviasz kellkeinek.

4.
Aa ojtsrl.*)
gretem szerint, melyet fnebb tevk, a gymlcsfatenyszts
legszebb s legfontosabb teendjrl, az ojtsrl akarok ezttal rte
kezni. Nem azoknak rom ez rtekezst, a kik az ojts mvszetbe
mr beavatvk; hanem azoknak, a kik e gynyrteljes mveletet
minl rvidebb id alatt eltanulni kedvet reznek magukban, s akikrl
flteszem, hogy szvesen veendik, ha dihjba szortva mindazt elbe
szlem e trgyrl, a mit hosszas gyakorlatom utn jnak s czlszernek tapasztaltam.
Az ojtsrl a klfld jeles gymlcsszei nll knyvekben is
rtekeztek mr. Honi nj^elvnkn minden fatenysztsrl rt knyvben
trgyalva van mr az ojts is kisebb-nagyobb terjedelemben: de, mint
hogy ugy az nll mvekben, mint eme trgyalsokban kevs tekin
tettel voltak az rk azokra, a kik mg a fatenysztsben jratlanok
s az ojtsmdok kzl tbbnyre azokat rtk le legterjedelmesebben,
melyek, habr rgi idktl fogva napjainkig gyakorlatban is vannak,
de legnehezebben tanulhatk el s legmestersgesebbek is, ugy hi*) Az ojts fogalmnak kifejezsre a nmetek, kiktl, mint a gymlcsszetben jrtasabbaktl, legtbbet tanultunk e rszben, a nemes
ts" (Veredlung) szt hasznljk. Hogy mennyire visszs rtelme van a
nemests" sznak, melyet nemcsak laikusok, hanem mg szaktrsaink
kzl is tbben hasznlnak mig is a j magyar hangzs s teljesen kifo
gstalan ojts" sz helyett, a Kertsz Gazda" 1871. vi folyama I. flvi
739. lapjn elg bven kifejtettem! E helyt elgnek tartom, arra csak hivat
kozni, nem akarvn az ott elmondottakat jbl flemlegetni.
7*

100
szem, nem lesz flsleges, lia a jratlanok kedvrt sajt felfogsom
szerint n is rtekezem arrl.
Azon czlbl, hogy valamely, elttnk egy vagy ms tekintetben
becses nvny- vagy gymlcsfajt eredeti minsgben elszaporithassunk, leggyakrabban az ojtshoz kell folyamodnunk. Magva utn
ugyanis kevs fanem nvny- vagy gymlcsfaj szaporitliat el ere
deti minsgben; az elszaporits egyb mdja pedig, fkp a gy
mlcsfknl, bizonytalan siker s sok nehzsggel van sszektve.
Ojts alatt rtjk azon eljrst, midn egy lfnak vesszejrl
lemetszett szemet, vagy magt, a vessznek egy-kt szemmel elltott
darabjt ugy illesztjk egy, szintn l, s a beojtand szem vagy
vesszdarabbal rokonnem fra, vagy annak vesszeire, vagy gaira,
hogy az ott sszeforradvn, uj letet folytathasson s tovbb nve
kedhessek.
Azon vessz, melynek egy-kt szemmel elltott darabjait ms
fra illesztjk vagy akarjuk illeszteni, o j t v e s s z n e k neveztetik.
Az ojtvessz rendszerint olyan csupasz vessz, mely a fa gainak he
gyn az elmlt tenyszeti vben ntt, s melyet a vgbl, hogy vele ojt
sunk, levlhulls utn vagy tl folytn kellett szednnk, vagy tvo
labbi vidkekrl meghozatnunk. Azon rett, leveles vessz pedig,
melynek szemeit nyron akarjuk ms fra, klnsen pedig ms fa krge
al illeszteni, s z e m z v e s s z nevet szokott viselni. - Azon cse
mett vgre, avagy azon ft s ennek gait, melyekre az ojtvessz da
rabjait vagy a szemz vessz egyes szemeit akarjuk illeszteni, ker
tszeti mnyelven, "alany nvvel szoktuk megnevezni.
Minthogy pedig az alany krge al, mihelyt ez flvlthat, az
ojtvesszrl kevs fval lemetszett szemeket ppen ugy illeszthetjk,
mint a nyri, leveles vessz egyes szemeit; a szemzvessz egy-kt
szemmel elltott darabjait pedig egyik-msik ojtsmd szerint szintn
ugy hasznlhatjuk az ojtsra, mint a tlen szedett ojtvesszt hasz
nlni szoktuk: szerintem czlszerbb volna a kt nv helyett egyedl
csak az ojtvessz" elnevezst tartani meg, ugy a tlen szedett csupasz
vesszkre, mint az ugyanazon vben ntt, kellleg rett, leveles
vesszkre nzve is. A szemzs, melytl a szemzvessz nevt vette, mint
az ojts fogalmnak fnehbi krlirsbl is ltszik, szintn csak egyik
mdja az ojtsnak pen ugy, mint a prosits, lapozs vagy oldalojts
stb. Ha teht nem mondjuk, hogy prost vagy lapoz vessz: mire
val klnbsget tennnk a szemzshez szokott vesszre nzve? A
szemzvessz is csak ojtvessz.
Ojtani lehet s szoks is nem csak gymlcsft, hanem egyb f-

101
kt, fkp dszfkat s cserjket is. n csak is egyedl a gymlcsfk
ojtsrl akarok beszlni.
Ojtani szoktunk nemcsak azon czlbl, hogy egj'' vagy ms, elt
tnk brmi tekintetben becses fajt ei'edeti minsgben elszaporitsunk ;
hanem azon czlbl is, hogy gla, redly vagy szrnyas finkon egyegy hinyz gat ojts seglyvel elvarzsolhassunk; hogy a csupasz
gakat gymlcsterm vesszkkel s peczkekkel ellthassuk, s vgre
azrt is, hogy egynmely, erteljes, de rendesen meddn marad
fnkat egy vagy tbb, nlnl termkenyebb fajjal beojtv, termkenyny tegyk.
A szem, vagy vessz darab, melyet ms, vele rokonnem fra
helyeztnk, teljesen megtartja uj hajtsaiban mindazon sajtsgokat,
melyekkel azon fa birt, a melyrl a szemet vagy vesszt vettk.
Azrt, ha valakinek kedve kerekednk szelid almafjra, habr a leg
nemesebb gymlcst termre is, erdei vadalmt ojtani, bizonyos
lehet benne, hogy ojtsa megered, hajtani s gymlcszni is fog; de
arrl is biztostva lehet, hogy ojtvnynak sem hajtsai, sem gy
mlcsei ms jelleget, ms tulajdonokat nem fognak lteni, mint az
erdei vad fa vagy annak gymlcse. Mese beszd teht, a mit nme
lyek lltanak, hogy ojts ltal nemesednk, nemesebb tulajdonokat
nyerne a faj, melyrl az ojtvesszt vettk: az is j formn mese
beszd, hogy a nemesebb gymlcst term fk, ugy gymlcseik, mint
nvnyzetkre nzve nemesebb tulajdonaikbl vesztennek, jellegket
megvltoztatnk, ha azok vesszeit vad fra vagy vad fn termett
gymlcs magvairl kelt csemetkre ojtottuk. Ha van az ily ojtvny
gymlcseiben eltrs az eredeti faj tulajdonaitl, annak oka nem
annyira az alanyban, mint inkbb ms, talajbeli, helyzeti, mvelsi
s tbb effle kedvez vagy kedveztlen krlmnyek befolysban
keresend.
Azt is jnak ltom itt eleve megjegyezni, miszerint ugyanegy
fra annyi, vele hasonnem gymlcsfajt ojthatunk, minden tekin
tet nlkl arra, hogy a beojtand fajok nyriak-e vagy tliek,
ahny ojtsra alkalmas ga van a beojtani szndkolt fnak: de az is
bizonyos aztn, hogy a lass nvs fajok lassan, a buja nvs fajok
bujn fognak itt is nni, s ha a kertszks rendet nem eszkzl kz
tk ; akkor ez utbbiak bizonyosan elnyomjk az elbbieket gyakran
elbb, hogysem termre fordulhattak volna.
Az o j t s s i k e r t t b b f l e t n y e z m o z d t j a e l ;
i g y : az ojt gyes k eze, mely a m t t e t g y o r s a n tudja
v g r e h a j t a n i ; a b o r o t v a les ks, m e l y l y e l sem a be-

102
o j t a n d a l a n y o n t e e n d v g s o k n l , sem az a l a n y r a
h e l y e z e n d o j t v e s s z e l k s z t s n l , vagy a szemek
l e v t e l n l r o n c s o l s nem e j t e t i k ; az a l a n y s ojt
v e s s z k z t i kzel r o k o n s g ; az a l a n y s o j t v e s s z
e g y e n l e n e g s z s g e s s l e t e r s v o l t a ; az ojts vg
r e h a j t s n l a k e l l id m e g v l a s z t s a ; az a l a n y o n
s o j t v e s s z n e j t e t t s e b e k n e k s s z e i l l e s z t s k u t n
a k l b e f oly sok ellen s z o l g l , a l k a l m a s k t l k k e l i
e l t a k a r s a ; k i v l t p e d i g az, ha az o j t v e s s z vgl a p j a az a l a n y o n s z m r a k s z t e t t v g l a p o t ugy el
t a k a r j a , h o g y s s z e i l l e s z t s u t n az a l a n y s ojt
v e s s z v g l a p j a i kzt l e g k i s e b b h z a g se maradjon,
hanem a vglapok szlein kreg a kreggel, amennyi
re csak lehetsges, m i n d e n t t rintkezzk.
Aki bicskval gyesen tud faragni, aki kst mindig borotva le
sen tudja tartani, abbl bizonyra knnyen vlhatik gyes ojt: de
ebbl nem kvetkezik, hogy az, aki kst csak evskor vett kezbe s
letben kssel mit sem faragott, ne volna kpes ojtani. Vannak az ojtsnak oly egyszer mdjai, miket albb ismertetni fogok, hogy
azokat mg a legflgyetlennebb kez embernek is csak egyszer kell
ltnia s mr is knnyen gyakorolhatja.
rrl, hogy minden egyes gymlcsnemet milyen alanyokra
ojtsunk, szval, hogy melyek a vele rokon fanemek, az alanyszaporitsrl irt czikkem vgn, mr fnebb mindent elmondottam, a mit e
rszben a gymlcsszek tapasztalata rgi idktl fogva napjainkig
czlszernek alaptott mtg
Az ojtst legsikeresebben akkor lehet vgrehajtanunk, amikor
a fkban a nedvkerings kezdett veszi, vagy akkor, amikor az ha
nyatlban van.
Az idjrs milyensge keveset hatroz; de mgis legjobb olyan
kor vgeznnk az ojtst, ha csendes, meleg s borongs, de nem ess
id jr. Melegben kpes csak a fa oly nedveket szlltani a sebekhez,
mely nedvek az sszebrradshoz szksgesek. Igazn sajnlni lehet
aztn azokat, akik trelmetlensgkben mr olyankor megkezdik az
ojtst, amikor mg kezeiket tznl melengetni, vagy gyakran egyms
hoz drzslnik kell, nehogy ujjaik meggmberedjenek. Hidegben az
sszeforradshoz szksges nedvek is meg vannak a fban mintegy
gmberedve.
Minthogy tavasztl szig a nedvkeringsnek .a nvnyekben kt
szer van kezdete s ktszer van hanyatlsa; bven elg alkalmas id-

103
vei rendelkeznk az ojtsra anlkl, hogy annak siettetse vgett arra
volnnk knyszerlve, hogy beojtand alanyainkat a magiskolbl
idejekorn kiszedve tlen, a szobban ojtsuk be, amit pedig nmelyek
kivl elszeretettel tesznek s msoknak is ajnlani szoktak. A szo
bban beojtott alanyok, amellett, hogy tli eltartsuk, s tavaszszal a
szabadba val ltetsknl nagy vigyzatot ignyelnek; tbbnyire
rosszul sikerlnek, s ha kihajtanak is, a szabad fldben hagyott, s ott
helyben beojtott csemetk mellett nvekedsben rendszerint igen htra
szoktak maradni gy, hogy az ily ojtvnyok egy-kt vvel mindig k
sbb nvekednek kiltethet ojtvnyokk, mint a helyben beojtott
csemetk. Amit teht a szobai ojts ltal nyertnk, t. i. az ojts ide
jnek meggazdlkodsban: ugyanannyit vesztnk a flnevelskre
fordtand idben s fradsgban.
Tavasz kezdettl egsz september vgig is mindig ojthatunk
majd egyik, majd msiknem gymlcsft: csak arra gyeljnk, hogy
a k k o r ne o j t s u n k , amikor az a l a n y l e g b u j b b nveke
d s b e n v a n ; a m i k o r az, hogy ugy m o n d j a m , m i n t e g y
s z i k a lben. Ilyenkor nemcsak ojtsunk fulad meg a tlsgos lben,
hanem gyakran azon faiskolai csemetink is, melyeket ojtskor kzel a
fldliz voltunk knytelenek megcsonktni.
Minthogy a klnbz gymlcsnemek fiban a nedvkerings
nem egy s ugyanazon idben veszi kezdett, vagy kezd hanyatlani;
az egyes gymlcsnemek ojtsban rendet kell tartanunk. Elbb azon
gymlcsnemek ojtsval kezdjk meg a munkt, amelyekben elbb
indul meg a nedvkerings, mintsem a tbbiekben; aztn folytassuk az
ojtst azon gymlcsnemeknl, amelyek ksbb indinak meg s tenyszetket is ksbben vgzik be, mintsem a tbbiek. Mikor kell az
egyik, mikor ismt a msik gymlcsnemet ojtanunk: albb fogom el
mondani sorban.
Hogy ojtsaink bektzshez milyen ktlket hasznljunk? er
rl, fkp a tavaszi ojtsokat illetleg, mr rtekeztem a Fatapasz,
fa- s ojt viasz" czim czikkemben. Nyri ojtsokhoz, klnsen pedig a
fs- s vesszs szemzshez, ktlkl a kukoricza-fosztalkot talltam
legjobbnak. A kukoriczacst takar, lgy, de elgg SZVS levelek,
melyeket nhol fosztalknak, nhol csuhnak (cshj) neveznek,
szlktzsre is alkalmasak. Sokhelyt pl. Vczon s Romhnyban
(Ngrd vm.) is, kizrlag ilyen fosztalkkal ktzik a szlt. Szem
zshez csak jl megrt csvekrl kell leveleket fosztanunk; mert ezek
aztn leglgyabbak s legszivsabbak is. A kevss rett csrl kerlt
levelek szraz llapotukban trkenj^ek. durvk; megnedvestve s sz-

104
szesodortan szlktzsre mg alkalmasak: de nem brvn kell sz
vssggal, a szemzsliez nem hasznlhatk. Sok helyt divatban van a
magnak val kukorcza csveket hjjuknl fogva sszektzni s szells
helyen rudakra aggatva tartogatni. Az ily csvekrl lekerlt fosztalk
ad legkitnbb ktlket szemzseinkhez. E fosztalkot hasznlat eltt
elbb 2030 msodperczig vzben hagyjuk zni; aztn kifacsarva
belle a vizet, minden egyes levelet 45 vonalnyi =^ 911 m. m.
szles szalagokra hasogatunk, s azon nyrkos llapotban hasznljuk
ktzsre. Az ily ktlkkel kszakarva sem szorthatnk agyon ojtsunkat: mg a cubai s orosz hncs vagy egyb szvetszalag s kender
vagy gyapotfonl hasznlata mellett gyakran elllhatna ez eset fkp
pedig akkor, ha szemzseink ktlkn idrl-idre tgtani elfelednnk,
vagy elmulasztannk.
Aki faiskolt akar kezelni vagy, akinek sok ojtani valja van
venkint, az ojtst pedig msra bzni nem akarja; annak alkalmas
kzi eszkzkre, pl. egy knny, kerti frszre, egy ers pengj kerti
kaczorra, egy fanyes ollra, s egy ojt ksre nlklzhetlen szk
sge lesz. E szerszmok kzl majd az egyikre, majd a msikra bizo
nyosan r fog szorulni, s pedig az alanyoknak az ojtshoz val el
ksztsnl, s ojts utn az alanyon laagyott csapok vagy csonkok
eltvoltsa vgett. Ojts alkalmval, fkp annak, aki venkint csak
egy-kt ft akar beojtani, s az ojtsmdok legegyszerbbikt akarja
csak gyakorolni; elg egy zsebks is fltve, hogy ezt borotva lesre
lehet kszrlni.
Vannak a szmtalan ojtsmdok kzt oly mestersgesek is, me
lyek vgrehajtshoz az ltalam itt emltetteknl mestersgesebb eszk
zk is szksgesek. Minthogy pedig nekem nem czlom ama mestersges
ojtsmdok kzl egyet is felhozni; mert az ltalam helyeseknek tar
tott, s itt albb ismertetend ojtsmdok mellett egszen flslegesnek
s czlunk elrse tekintetbl egszen nlklzhetnek tartok minden
egyb ojtsmdot*): gy aztn bzvst hallgatssal lehet mellznm a
mestersges s hozz mg rendszerint drga ojteszkzket is. Akik
kedvet tallnak a mestersges ojtsmdokban, s van pnzk haszontalan
vagy flsleges kiadsokra is; m! szerezzk be maguknak a mesters
ges eszkzket is, melyek a fatenysztsrl irt knyvekben lelkiismere
tesen mindig elszmllvk s kidicsrvk. Nekem, aki azokat czlszersgk kitanulsa vgett szintn beszereztem, ajnlsukra nincs
egyetlen vesztegetni val szm sem.
*) Lsd erre nzve Tapasztalatok az ojtsmdok krl" czirn czikkemet (Kert. gazd. 1871. vi folyam 739771. lapokon).

105
Hogy valaki az ojtslioz hozzfoghasson, elkerlhetleiil szks
ges, hogy a heojtand alanyok mellett elegend s alkalmas ojtvessz'vel folyvst elltva legyen. Milyenek legyenek az ojtvesszk ?
honnan s mikor kell azokat beszerezni? hogyan kelljen azokat hasz
nlatig p llapotban eltartani? errl fnebb bven rtekeztem.*) Itt
elgnek tartok annyit megjegyezni, hogy tavaszi ojtsainkhoz, ha csak
lehetsges, tl kezdetn vagy tl folytn egszsges fkrl szedjk meg
azokat, s ha kzelnkben nem volnnak kaphatk; igyekezznk azo
kat mr tl kezdetn biztos helyrl megrendelni. A megrkezett vagy
sszegyjttt ojtvesszket aztn hvs, de nem penszes vagy nyirkos
pinczben als vgkkel nyirkos homokba dugva tartjuk el hasznlatig.
A fnebbiekben elmondott, talnos tudni valk utn ideje lesz
ttrnem az egyes ojtsmdok lersra, melyeket 25 v ta szakadat
lanul folytatott gyakorlatom utn valamennyi kznsgesen ismert s
gyakorlatban lev ojtsmdok kzt legegyszerebbeknek s legsikere
sebbeknek tapasztaltam, s melyek tudst mindazoknak, akik nem
mkertszek s a fknak mvszi formkbani nevelsvel nem foglal
koznak, teljesen elegendnek tartom. Ez ojtsmdok pedig kvetkezk :
1. Prosts. ]
2. Lapozs. ( Ezekhez ktlkl ojt viaszos rongyot kell
3. Hjazs.
hasznlnunk.
4. Oldalojts.
5. Vesszs-szemzs. \ Ezekhez ktlkl elg a kukoricza fosz6. Fs-szemzs.
/ talk is.
Ezen hatfle ojtsmd kzl a hrom els az alanynak megcson
ktott tetejn; a hrom utols pedig a megcsonktott vagy egsz hoszszban is csonkitatlanul hagyott alany derekn vitetik vghez.
Tlen szedett ojtvesszvel mindaddig, amig a fk ki nem leve
leztek s krgk fl nem vlthat, ezen ojtsmdok kzl csak a p
rosts, lapozs s oldalojts szerint ojthatunk: de, mihelyt a fk
kileveleztek s krgk flvlthat, az alany derekn hasznlhatjuk a
fs s vesszs-szemzst is, az alany megcsonktott tetejn pedig a
hjazst. Azonban mg ez utbbi esetben is sikeresen ojthatunk lapo
zs s oldalojts szerint is; mig a prosts faiskolai alanyokon, kilevelezs utn, kzel a fldhz vghez vive, gyakran az alany hallt is
okozhatn.
Ugyanazon nyri, kellleg rett, leveles vesszkkel bizonyos sor
rendet tartva az egyes gymlcsnemek ojtsban, sikeresen ojthatunk
*) Lsd az Ojtvesszkrl" irt czikket.

106
minden gymlcsnemet fs- s vesszs-szemzssel, jnius vgtl
kezdve september kzepig, st nha vgig is. Almt, krtt, szilvt
s cseresznyeflt mg az ily vesszkkel is lehet ojtani j sikerrel la
pozs, oldalojts szerint is, fkp akkor, amikor mr az illet gy
mlcsnemek alanya nehezen adja fl a krgt; de kajszi s szi baraczkot csakis fs- s vesszs-szemzssel ojthatunk sikeresen.
Brmelyikt alkalmazzuk is ezen ojtsmdoknak; figyelnnk
kell, nehogy sszeillesztskor a vglapok kz por, sr vagy egyb
idegen trgy juthasson, ami az sszeforradst meggtolliatn. Sros,
vagy brmikp is elpiszkolt ujjainkkal teht nem szabad rintennk
sem az ojtvesszn, sem az alanyon ejtett vglapokat. A faragskor
fldre ejtett szemet vagy vesszdarabot jobb, ha ott hagyjuk; mert az
ilyen szemek vagy vesszk tbbnyire beporosodnak s srosodnak s
igy ojtsra alkalmatlanokk vltak.
Lssuk mr most rendre mindenik ojtsradot kln!
1. Prosts.
(Greffe anglaise simple ; Copuliren.)

Ezen ojtsmd szerint csak azon esetben ojthatunk, ha az alany


egyenl vastag az ojtvesszvel.
Faiskolai csemetinket, brmely ojtsmd szerint ojtsunk is, igye
keznnk kell minl kzelebb a fldhz beojtanunk. Prostani akarvn
teht az alany derekt a fldszintl 3 - 4 hvelyknyi = 810 cm.
magasban egy alulrl flfel hzott metszssel rzsuntosan elvgjuk
ugy, hogy ^2 hvelyknyinl = IV2 cm. nem rvidebb, 1 hvelyknyinl = 2 V2 cm. nem hosszabb vglapban vgzdjk az alany.
Ha az ojtvessz hossz volna; azt tbb ojtsra is fl lehet hasz
nlnunk. Vagy ojts alkalmval, vagy pedig mg ojts eltt elvagdal
juk azt olyan 1 Yg2"-nyi darabokra, melyek mindenikn kt szem
nl tbb ne legyen. E kt szem kzl az egyik a fls vglap mellett
llhat, mig a msik, az als, a vessz-darab kzepe tjn legyen
ugy, hogy alatta olyan csupasz vg maradjon a vesszbl, a melyen
egy, pen oly hossz, rzstos vgst ejthessnk, a milyen hossz az
alanyon ejtett, rzstos vglap. Mihelyt az ojtvesszn eme rzstos
vglapot elksztettk; csak ssze kell illesztennk a kettt, t. i. az
ojtvesszt s alanyt vglapjaikkal s, ha ugy talljuk, hogy a vgla
pok minden irnyban jl eltakarjk egymst s ])zag nincs kztk,
azonnal krl tekergethetjk ojtviaszos rongygyal s igy lg s ned
vessg ellen biztostjuk s egymshoz pzilrditjuk ket. Ha pedig a vg-

107

lapok nem illennek jl ssze; elbb igazitanunk kell rajtok s csak az


utn ktzzk illetleg tekergetjk be ojtviaszos rongyszalaggal.
A prosts mtte avval vgzdik azutn, hogy az ojtvessznek
el nem takart vgn, a fels szem fltti sebet is eltakarjuk, vagy egy
kis darabka ojtviaszos rongyot tapasztva arra, vagy pedig hidegen
foly ojtviaszszal kenve azt be.
Irnvastagsgu alanyoknl az ejtett seb eltakarsra s az ojt
vessznek az alanyjioz erstsre az ujjnyi szles rongyszalagbl telje
sen elegend 2"-nyi 5 6 cm. darabka is. Ojtsunk beplyzsakor
gyelnnk kell, nehogy az alanyon valamely rgy a kts al kerl
jn. Az ily kts al kerlt rgy knnyen kiduzzadhatna s a ktelket
vagy md nlkl megfeszten ojtsunkon, vagy elbb, hogysem az
sszeforrads megtrtnhetett volna, letasztan azt onnan.
Mihelyt ojtsunk l"-nyi = 2 3 cm. hajtst eresztett; az ojtahelyrl vigyzva lebonthatjuk azonnal a ktlket, s vagy eldobhatjuk
azt, vagy, ha rendkvl forr napok jrnnak, visszatekergetjk megint,
de csak oly lazn, hogy azt ojtsunk, nvekedse folytn, segtsgnk
nlkl is knnyen lerghassa magrl.
Ha az ojtvessz mindkt szeme kihajtott, s e hajtsok 4"-nyi
= 1011 cm. hosszsgot rtek; akkor e kt hajts kzl az egyik
nek, s pedig a gyengbbiknek hegyt elcspjk, s igy nvekedst meg
akadlyozzuk; a msikat, mely az alany trzsnek folytatsul legal
kalmasabbnak ltszik, szabadon hagyjuk tovbb nvekedni.
Az ojts vben ne kvnjuk, hogy ojtsunk egy erteljes hajt
son kivl tbbet is neveljen: hanem arra trekedjnk, hogy ezen egy
hajts szp nvs legyen, mit csak ugy rhetnk el, ha a kihajtott
kt sarj kzl a szebbiket meghagyva, a msikat hegynek becsipse
ltal nvekedsben meggtoljuk.
2. Lapozs.
(Greffe en placage en couronne; Anschften.)

Az ojt vessznl valamivel vastagabb alanyokat lapozva szok


tuk beojtani tavaszszal, midn mg a beojtand alanyok ki nem leve
leztek, vagy legalbb ers nvsnek nem indultak s krgk vagy ne
hezen vagy pen fl sem vlthat.
Lapozsnl az ojtvesszt pen ugy ksztjk el, mintha pros
tani akarnnk. Az alanyt azonban ugy csonkzzuk meg, hogy tetejn
a vgs vagy vzszintes, vagy kiss rzstos krlapot kpezzen. E kr
lap szlen rendesen megszoktunk hagyni egy-egy p szemet vagy ennek

108
nem ltben egynehny szemmel elltott, rvidke vesszt is, melynek
tellenben egy olyan forgcsot metsznk le az alany derekrl alul
rl flfel, a krlap flszinig haladva, mely forgcsnak helyt az ojtvessz rzsntos vglapja a mennyire lehet teljesen eltakarhassa. A
meghagyott szem vagy rvidke vessz, ha az alany krlapja rzstosra
volt ksztve, mindig a legmagasabb ponton lljon az alanyon, hogy
aztn tellenben a krlap alantabban es szlre legyen illeszthet az
ojtvessz.
z elksztett ojtvesszt az alany oldalrl levett forgcs he
lyre illesztjk, s ojtviaszos rongyszalaggal pen ugy krlplyzzuk
az sszeillesztett rszeket, mint a prostsnl tevk, vigyzva mgis,
nehogy az alany krlapja-szln meghagyott szemet vagy vesszcskt
eltakarjuk. E szem vagy vesszcske arra val, hogy a nedvkerings
megindultval szintn kihajtvn, segtsgre szolgljon az ojtvessznek a gykerek ltal felhajtott nedvek elvezetsre, s ne engedje, hogy
a krlapnak azojtvesszvel tellenben lev rsze kiszradhasson. Ter
mszetes, hogy e segtsgre az ojtvessznek leginkbb csak addig
van szksge, mig ki nem levelezett, szval meg nem fakadt:
mindazltal egsz nyr derekig ott szoktuk azt hagyni, de nve
kedsben hegynek idnkinti becsipse ltal folyvst meggtoljuk,
s csak jul. vagy aug. h folytn tvoltjuk el az alany krlapjnak
azon rszvel egytt, melyet az ojtvessz forradsa el nem takarandott akkorig.
A lapozs mtte is avval vgzdik, hogy a beillesztett ojt
vessz tetejn nyitva ll sebet szintn eltakarjuk ugy, miknt ezt a
prostsnl tevk.
Igen j sikerrel lehet a lapozst ugy is vgrehajtani, hogy az ojtvesszn, ennek rzstos vglapja felsvgnl, a szem alatt vagy a
szem tellenben egy mlyebb kereszt bevgst ejtnk, mely akr a
vessz belig is behatolhat s a vglapot, mely az alany vglapjra lesz
illesztend, azutn ksztjk el a vesszn. Termszetes, hogy ilyenkor
az ojtvesszn ennek rzstos vglapja fltt egy kill sarok marad,
mely sszeillesztskor az alany krlapjra fog tmaszkodni. A lapozs
ezen mdositvnyt nevezik aztn n y e r g e s l a p o z s n a k , (Sattelschften). Az ily mdon eszkzlt ojts, ha megfakadt, az alany kr
lapjt mg hamarbb elbortja forradsval, mintsem az egyszer la
pozssal eszkzlt ojtvny tehetn azt. Kinek kedve s ideje van; ra
hasznlja a lapozs eme biztos siker mdositvnyt: n az egyszer
lapozs sikervel is mindig teljesen meg voltam elgedve, s midn sok
ojtani valm volt; mindig is csak egyedl azt vettem gyakorlatba.

109

Az alanyi'a ezen ojtsmd szerint Jielyezett ojt vessznek kihajtandott kt sarjval sziutu ugy bnunk el, mint azt a prostsnl
emiitettem volt.
5. Mjazs.
(Greffe en couronne; Pfropfen Mnter die Einde.)

Ez ojtsradot is azon esetben szoktuk leginkbb gyakorlatba


venni, ha az alany vastagabb, mint az ojtvessz, s pedig azon id
ben, amikor mr a nedvkerings bellvn, az alany krge flvlthat.
Ojthatunk teht ez ojtsmd szerint nha mrcz. vgn is, de legin
kbb pril hnapban s mjus elejn: termszetes, hogy ilyenkor csakis
tlen szedett ojtvesszvel lehet ojtanunk. Ugyanazon vben ntt, kel
lleg rt, leveles vesszkkel, melyekrl a levelek tnyrjt lemetljk
azonnal mihelyt a frl levgtuk a vesszt, nyr derekn is szok
tak hjazs szerint ojtani. Az ily nyri vesszkkel eszkzlt ojtsaink
is kihajtnak mg az ojts vben biztosan: de, mivel rendesen hit
vny hajtsokat eresztenek, vagy retlen hajtsokkal menvn a tlnek,
knnyen el is fagyhatnak, kevs rmet tallhatunk bennk.
Az ojtvesszt e md szerinti ojtsnl is ppen ugy ksztjk el,
raintlia lapozs vagy nyerges lapozs szerint akarnnk ojtani; de mr
itt, az ojtvessz rzstos vglapja szleirl a vglappal ellenkez ol
dalon, a kreg felhmjbl is keveset le szoktunk metszeni, hogy a szivacsnera zldes sejtszvet kiss kitakarva legyen.
Az alanyon is pen ugy ejtjk a kurttst, mint a lapozsnl,
hogy t. . a vgs folytn vzszintes vagy kiss rzsuntos krlap t
madjon. A krlap szln, rendesen a legmagasabb ponton itt is meg
hagyunk egy szemet vagy vesszcskt, mint a lapozsnl emltem. A
helyett azonban, hogy az alany derekrl, a meghagyott szem vagy
vesszcske tellenben forgcsot vennnk le, melynek helyre lapo
zskor az ojtvesszt szoktuk illeszteni; egyszeren csak egy, fllrl
lefel halad, legfllebb 45 vonalnyi == 12 cm. hossz bemetszst
*tesznk ksnk hegyvel az alany krgbe. E bemetszs kt oldalrl a
terlap szlnl, ksnk hegyvel a krget kiss flvlitjuk ugy, hogy
9'^ o.itvessz megfaragott vgt kiss a flvlitott kregajkak al il
leszthessk. A kreg flvltsra sokan csontocskt hasznlnak: erre
azonban pen nincs szksgnk; mert az ojtvessz gyengd lefel
tolsunk hozzjrltval maga is flbirja vltaai a krget, s pedig
ppen annyira, amennjre szksge lesz, hogy elfrhessen a kregajkak
alatt. Mondanom sem kell taln, hogy az ojtvessz rzstos vglapja

II
akkor, mikor azt a kreg al toljuk, az alany dereka fel legyen for
dtva s betolsa utn az alany derekra simuljon.
Kreg al levn illesztve az ojtvessz, jn a bektzs. Erre is
ojtviaszos rongyszalagot hasznlunk, melylyel ojtsunkat nem annyira
bektzzk, mint inkbb beplyzzuk ugy, hogy a klbefolysok ellen
teljesen biztostva legyen.
Ha a hjazshoz nem hasznltunk vezrrgyben vgzd veszszt, hanem oly vesszdarabot, melynek fels szeme fltt vgsi seb
maradt; ez esetben ezen seb is eltakarand lesz bektzs utn pen
ugy, mint azt mr a fnebbi ojtsmdoknl emiitettem.
Megfakadt ojtsaink krl a tovbbi teendk ugyanazok, amiket
mr a prosts s lapozs szerint nyert ojtsainkra nzve elmon
dottam.
4. Oldalojts.
(Greffe de cot dans Taubier; Seitenpfropfen.)

Ezen ojtsmd szerint tavaszszal a fk kilevelezse eltt, st


kilevelezs utn is, ojthatunk tlen szedett ojtvesszkkel.
E md szerinti ojtsnl is az alanynak mindig vastagabbnak
kell lennie az ojtvessznl. A vkonyabb vagy az ojtvesszvel
egyenl vastagsg alany nem volna mr alkalmas. Ez ojtsmd
szerint i/^ vagy 1 hvelyk ^^ 12V2 cm. tmrj alanyok mg
mindig sikeresen beojthatk: de mgis czlszerbb s biztosabb csak
az oly alanyokat ojtani e md szerint, melyek az ojtvessznl csak
ktszerte vagy hromszorta vastagabbak. A flttbb vastag alanyo
kat, melyeket grbe nvsk miatt koronjukban nem, hanem kzel
a fldhz, tvttk fel knytelenittetnk beojtani, sikeresebben ojt
hatjuk be vesszs-szemzs, mintsem oldalojts szerint.
Az ojtvesszt itt is gy ksztjk el, mintha prostani akar
nnk, azon klnmbsggel azonban, hogy a rzsuutos vglapot nem
az als szem alatt vagy vele ellenkez oldalon, hanem albb ugyan
a szemnl, de tle mindig el s oldalt csinljuk ugy, hogy beilleszts
utn egyik szem se legyen az alany dereka fel vagy attl egyenes
irnyban elfordulva, hanem mind a kett oldalvst nzzen. Aztin,
kszen levn a rzsuntos vglap, ennek aljn, a vele elleniezJ
oldalon is csinlunk egy rvidke vglapot, ami aztn oly alakot ad
az ojtvessz aljnak, mintha az egy keskeny vs volna.
Az ojtvesszt igy elksztvn az alany derekn egy alkal
mas, sima s nem grcss, vagy forradsos helyen, ksnkkel fllrl

lil
lefel egy bevgst tesznk a kregbe ugy, hogy a bevgott kreg
hez, mr a bevgs fele hossznl kezdve, a fa fehrjbl is legyen
egy kevs rsz hozz vgva. E bevgst teht szintn rzstosan', a
fa belseje fel irnyozzuk: de soha sem szabad ksnknek mlj'-en
benyomulni a fa belseje fel. A nyelv forma forgcs, melyet ekkp
bevgsunkkal a fa derektl elvlitottunk, csak parnyit lehet hoszszabb, mint az ojtvessz'nek nagyobbik rzsuntos vglapja. Az igy
flvltott forgcsot aztn nem hagyjuk meg egsz hosszban az alany
derekn; hanem fels rszt egy rzsuntos, szintn a fa belseje fel
irnyul bevgssal eltvoltjuk ugy, hogy az egszbl csak olyan
forma hossz darabka maradjon meg az aljn, amilyen hossz az
ojtvessz aljn csinlt kisebbik rzsuntos vglap. Ez meglvn, k
vetkezik az sszeilleszts.
sszeillesztskor az ojtvessz nagyobbik rzsuntos vglapjval
eltakarjuk az alany derekrl levett forgcs helyt s gyngd lefel
nyomintssal ugy toljuk le az ojtvessz't, hogy az alanyon meghagyott
forgcs darab, mintegy nyelvecske, az ojtvessz kisebbik, rzsuntos
vglapjt szintn eltakarja.
Ha az ojtvessz als, rzsuntos vglapja az alanyon ejtett sebet
ennek lefel irnyul mindkt oldaln teljesen el nem takarn, szval,
ha az alanyrl levett forgcs szlesebb volt, mint az ojtvessz nagyob
bik rzsuntos vglapja; akkor klnsen gyelnnk kell, hogy beil
lesztskor legalbb az egyik oldalon ugy takarjk, az alany s az
ojtvessz, egymst, hogy kreg a kreggel rintkezzk. Ha az alany
krge nagyon vastag volt volna, akkor nem illesztjk az ojtvesszt
egszen az alanyon ejtett bevgs szlre, hanem kiss a bevgs bel
seje fel ugy, liogy az ojtvessz krge az alany krgnek szivacsnem
hncsra tapadjon s ne a kreg hmjra. Kvetkezik aztn a bektzs, vagy inkbb a beillesztett ojtvessz'nek az alanyhoz szilrdtsa
s minden nyitott sebnek teljes eltakarsa, amihez szintn csak ojtviaszos rongyszalagot hasznlunk.
Tavaszszal levn szoks ez ojtsmdot gyakorolni, termszetes,
hogy ojtsunk megeredvn, pen oly hossz hajtsokat tehet nyr foly
tn, milyeneket ms md szerint eszkzlt ojtsainktl vrnak. Ez
azonban csak ugy trtnhetik meg, ha a beojtott csemett vagy gat
ojts alkalmval nem hagyjuk meg egsz hosszban; hanem tetejt az
ojtahely fltt, vagyis azon hely fltt, hol az sszeilleszts trtnt, elvg
juk, szval az alanyt megcsonktjuk ugy, hogy belle csak mintegy
34 hvelyknyi = 810 cm. csap maradjon meg az ojtahely fltt.
A meghagyott csapon aztn csak addig trnk meg egykt hajtst,

12
melyeket, nehogy mdnlkl erre kaphassanak, Jiegyk becsipse l
tal nvekedskben meggtolunk, amig azt nem ltjuk, hogy ojtsunk erre kapott s gyors nvekedsnek indult. Akkor aztn az alany
ezen csapjrl minden hajtst kssel letiszttunk s az alanyra illesz
tett ojtvessznkn el trt egy vagy msfl arasznyira ntt gyenge
hajtst, hncscsal vagy kukoricza fosztalkkal lazn a csaphoz ktve
azt, a szelek ellen biztostjuk.
Ezen ojtsmd szerint nyert ojtvnyunk is kt hajtst'ereszt
mindjrt kezdetben: de e kt hajts kzl csak a szebbiket s a legalkalmasabbikat hagyjuk nni; a msikat pedig hegynek elcsipse ltal
nvekedsben megakadlyozzuk.
Ha ezen ojtsmd szerint akarvn ojtani, nem azt czlozzuk,
hogy kihajtandott ojtsunk kpezze folytatst azon gnak vagy
alanynak, amelyre ojtottunk; hanem csak azt akarjuk, hogy ojtsunk
a fa koronjnak egyik-msik gn, valamely csupasz helyen, minl
elbb termrgyes peczket vagy legflebb rvid gymlcsvesszt k
pezzen : igen termszetes, hogy ez esetben azon gat, amelyre ojtot
tunk, egsz hosszban csonkitatlanul kell meghagynunk; klnben
czlt nem rhetnnk.
6. Vesszs-szemzs.
(GrefFe de ct par remeau simple ; Seitenpfropfen hinter die Rinde.)

Valamennyi ojtsmd kzt ez a legegyszerbb, legknnyebb s


legbiztosabb. Meg vagyok rla gyzdve, hogy, ha npiskolinkban
csak ez egyetlen egy ojtsmdr tantank a gyermekeket, maholnap
egyetlen egy ember sem volna a hazban, ki ojtani ne tudna s ked
vet ne kapna az ojtshoz. 7 8 ves gyermek, aki alig tud a bicsk
val bnni, egyszeri ltsra kpes ezt megtanulni. Nem kell ehhez gyes,
finom kz, mint pl. csak a kreggeli vagy akr a fs-szemzshez is: a
legnehezebb munkban megcsontosult kz is knnyen vgrehajt
hatja, gyakorolhatja ezt; mg a legtanulatlanabb mezei cssz, vagy
psztor is egyszeri ltsra kpes lesz ezt eltanulni s sikerrel gyako
rolni is.
Termszetes dolog azonban, hogy annak, aki magban, habr
csak ezen egyetlenegy ojtsmd gyakorlshoz rezne is kedvet, annyi
elismerettel mgis csak kell a frl birnia, hogy megtudja klnbz
tetni az ehet gymlcsket term fkat azoktl, melyek vadon nnek
az erdn s legflebb makkot vagy magot termnek; aztn, hogy meg
tudjon klnbztetni egyik gymlcsnemhez tartoz ft a msik nem-

113
hez tartoztl. Tudnia kell fkpen azt, hogy a fnak van krge, mely
a fa kilevelezse utn knnyen flvlitliat, s hogy e flvlithats a
fa krgnl mindaddig tart, amig a fa gain vagy trzsn az uj sarjak
hegyt krmnkkel is knnyen elcsiphetjflk; ismernie kell vgre a fa
vesszeit, a vesszkn a szemeket, melyek ott, vagy a megelz, vagy
mg ugyanazon vben nttek a levelek hnaljban. Ha aztn mg azt is
megmondjuk neki, hogy almafra csak almaft, krtefra csak krteft,
s igy tovbb a rokon nem fkat ojtliatjuk csak egyiket a msikra:
bizvst hozz foghat az ezen md szerinti ojtshoz, mihelyt az eljrst
neki egyszer megmutattuk.
A vesszs-szemzs ideje akkor kezddik, midn a fk kileve
leztek s krgk lvlithat. Az eperfnl mg a kilevelezst sem
kell bevrnunk; minthogy az, mihelyt rgyei fehredni, duzzadni
kezdenek, mr knnyen fladja krgt s beojtsa pen akkor a leg
sikeresebb.
A vesszs-szemzs ideje gyszlvn ks szig tart, t. i. mind
addig, amig a beojtand fa krge flvlithat : mindazltal szeptem
ber kzepn tul, a hirtelen bekvetkezhet hideg idjrs miatt, mr
nem mindig biztos semmifle ojts a szabad g alatt.
Brmily vastag alanyt beojthatunk vesszs-szemzssel: de az
ojtvessznl vkonyabb vagy vele egyenl vastagsg alanyokat mr
nem volna czlszer ezen ojtsmd szerint beojtani. A ki teht
vesszsszerazssel vkony alanyokat akarna beojtani; annak ugy kell
megvlasztani a beojtshoz hasznland ojtvesszket, hogy ezek
mindig vkonyabbak legyenek a beojtand alanyoknl.
Vesszs-szemzshez nyr derekig csak tlen szedett ojt
vesszket hasznlhatunk, melyek kzl a hosszabbak mindenikt ktkt szemmel elltott darabokra elvagdalva tbb ojtsra is fordthatunk,
vagyis egy vesszvel tbb alanyt is beojthatunk. Nyr derekn tul
mr az ugyanazon vben ntt, kellleg rett vesszket hasznlhatjuk,
meghagyvn a rajtok lev levelek nyelt, de levgvn gondosan a
levelek tnyrjt. Azonban jl meg kell jegyeznnk, hogy a v e s s z s szemzs s z e r i n t i o j t s r a az u g y a n a z o n n y r i , kellleg
rt leveles v e s s z k kzl csak a l e g r v i d e b b e k vagy a
hosszabb v e s s z k n e k r e t t r g y b e n v g z d h e g y e i al
k a l m a s a k . A leveles vesszket, ha hosszak volnnak sem darabol
hatnk el, mint ezt a tlen szedett vesszkkel tehetk. Ily eldarabolt,
fris vesszket hasznlvn az e md szerinti ojtshoz, kevs kiltsunk
lehet a j eredmnyre; mert az ily vesszk a hegyknl lev sebeken,
8

114
mg ha ojtviaszszal fentk volna is be azokat, rendesen be szoktak
szradni s e beszrads nha hamarbb lehat a vessz aljig is, hogy
sem az sszeforrads megtrtnhetett volna. ll ez fkp azon veszszkre, melyek nem rtek meg tkletesen; mig az olyan vesszk,
melyek annyira megrtek, megfsnltak, liogy tbb krgk fl nem
vlthat, mr tbb sikerrel hasznlhatk eldarabolva is a yesszsszemzsre.
Tlen szedett vesszkkel nyr derekig eszkzlt vesszs-szemzseink, mg az ojts vben ppen ugy kihajtanak, mint egybfle
md szerint tett ojtsaink: de nyr derekn tul, leveles vesszk
kel tett vesszs-szemzseink megfakadnak ugyan az ojtas vben, de
rendszerint alva maradnak, s csak a kvetkez tavaszon fognak ki
hajtani.
Tavaszi vesszs-szemzseinknl, ha azt akarjuk, hogy ojtsaink
uj liajtsa kpezze folytatst az alanynak, melyet beojtottunk; akkor
ojts alkalmval meg kell az alanyt kurttanunk ugy, hogy az ojtahely fltt egy 34 hvelyknyi =-- 710 cm. csap maradjon csak
belle, melyhez a kihajtandott nemes sarj, mint karhoz annak ide
jben hozzkthet legyen; de a nyr derekn tul eszkzlt vesszsszemzseinknl mg ez esetben is csoukitatlanul hagyjuk ojts alkal
mval az alanyt. E csonktst csak levlhulls utn vagy a kvetkez
tavaszonkilevelezs eltt szoktuk eszkzlni; amikor aztn a megha
gyott csonkokon eltrendett sarjakkal pen ugy bnunk el, mint ezt
mr az oldalojtsnl emiitettem.
Vesszs-szemzssel akarvn ojtani, az ojtvesszt ugy ksztjk
el, mintha csak az ojtvesszvel egyenl vastagsg alanyt akarnnk
prostani, szval ugy, mint azt fnebb a prostsnl elmondottam
volt, azon csekly mdostssal mg is, hogy a tlen szedett ojtveszszknl a rzsuntos vglap szleirl, a vglappal ellenkez oldalon,
keskeny vonalban a megkemnylt felhmot szintn lenyessk pen
oly formn, mint ezt fnebb a hjazsnl felemltem. Ugyanazon vben
ntt vesszvel teend vesszs-szemzsnl azonban mg ezen csekly
mdosts is elmaradhat ojts alkalmval.
A vessz megfaragsakor itt is gyelnnk kell, hogy a rzsuntos
vglap fl ne essenek szemek, hanem kt oldalt lljanak, szval,
hogy beilleszts utn egyik szem se nzzen az alany dereka fel, hanem
kt oldalt lljanak el attl.
Kszen levn az ojtvessz, ezt addig is, mig a kreg al illeszthetnk, a szrt szl vagy forrsg ellen biztostand, szraz ajkaink

115
kz fogjuk; aztn egy sima helyen az alany derekn a kregbe egy
[~ alak bevgst tesznk, gy azonban, hogy ksnk le vagy
hegye csak a fa fejrjig hatoljon be. A " ] " " alak bevgs als sz
rnak, mindig az alany hossznak irnyban lefel kell llnia; oldalt
ll gaknl pedig arra fel kell ezen als szrnak llnia, ahonnan az
g a fa derekbl kisarkallik. Minthogy pedig a csak kiss idsebb
alanynak is a krge vastag szokott lenni; szksges lesz a ~ p bev
gs keresztmetszete fll (mikp itt pontokkal megjelelem ~j , a
vastag kregbl egy forgcsot rzsuntosan lemetszennk, hogy az ojtvesszt knyelmesebben betolhassuk az ezeu bevgs szgletein kiss
flvltott kregajkak al.
A ~j alak bevgs kt szrnya szgletein a kreg ajkak flvlitst ezen md szerinti ojtsnl is pen gy, mint a hjazsnl
emlitm, csak ksnk hegyvel eszkzljk, nem emelvn flebb a
krget a szgleteken, hanem csak annyira, hogy az ojtvessz rzsuntos vglapjnak keskenyebb als vgt knnyen alja illeszthessk.
Epn nem szksges, st nem is tancsos a j ~ alak bevgs als,
fgglyes vonalnak mindkt oldaln a krget egszen flvltani;
mint azt szemz-csontocskval mg most is majd mindentt cselekszik;
mert ez ltal kelletnl nagyobb sebet csinlhatnnk az alanyon, s
igy knnyen koczkztathatnk az ojtvessz s alany sszeforradst,
szval ojtsunk kivnt eredmnyt. Minl nagyobb a seb; annl nehe
zebben forr be.
Miutn az ojtvessz als, vglapos vgt a kregajkak al illesz
tettk ugy, hogy a rzsuntos vglap az alany derekhoz lapulhasson,
gyngd nyomssal lefel toljuk az ojtvesszt mindaddig, amig a r
zsuntos vglap teteje az alanyon ejtett " j bevgs fels kereszt
metszete irnyba jutott. Ekkor aztn nem marad ms htra, mint a
bektzs.
Vesszs szemzsnl ktlkl a vkonyabb alanyokhoz teljesen
elg a kukoricza-fosztalk is; de vastagabb alanyokhoz czlszerbb az
ojtviaszszal bekent keskeny rongyszalag, melylyel nem annyira be
ktzhetjk, mint inkbb beplyzhatjuk, ojtsunkat ugy, hogy sem az
alanyon, sem az ojtvesszn nyitott seb ne maradhasson.
E ktlket csak akkor bontjuk le itt is tavaszi ojtsainkrl,
midn mr az alany krge al illesztett ojtvessz kihajtott s hajtsa
45 levelet eresztett: de azon vesszs-szemzseinkrl, melyek az
ojts vben alva maradnak, az ojts napjra kvetkez kt-hrom
8

116
ht eltelte utn mr lebonthatjuk a ktlket bzvst, mert ennyi id
teljesen elg volt az sszeforradsra s megfakadsra. Amely ojtsunknl az ojt vessz az alanynyal 2 3 lit alatt ssze nem forrt;
ha tavaszig rajta hagynk is a ktlket, - ami lba volna, nem
fog az sszeforrni soha: hanem brha egy ideig a ktlk alatt nem
mutatna is a vessz fonnyadst, hosszabb vagy rvidebb id alatt
mgis csak el fog az szradni bizonyosan. El nem kell feledni azon
ban, hogy ezen, az sszeforrads idejre vonatkoz llitst csakis
a nyri ojtsokra tevm; mert kora tavaszi ojtsoknl, klnsen a
cseresznyeflknl, melyeket fagymentes enyhe napokon tl folytn
is sikerrel ojthatjuk, az sszeforrads nha kt linapig sem trtn
hetik meg a hideg idjrs miatt, sigy ezeknl a ktlket, mint fnebb
mondm, csakis az ojtvessz kilevelezse utn lehet lebontanunk.
Minl vastagabb s erteljesebb volt azon alany, melynek foly
tatst a vesszs-szemzssel r illesztett vessz hajtsa lesz kpe
zend ; annl bujbban fog kihajtani a r ojtott vessz. A buja haj
tsnak pedig nagy, kvr levelei vannak, melyekbe a szl knnyen
belekapaszkodhatik. Nehogy teht a mg jl meg nem ersdtt, meg
nem fsult ojtsainkat a szl leverhesse: szksges lesz azokat vagy
az alanyon meghagyott csaphoz, vagy az alany mell szrt, vagy az
alany derekhoz hozzerstett karcskhoz lazn hozz ktni. Jun.
vgn vagy jlius s aug. h folytn azonban a ktlkkel egytt a
csapokat s karcskkat is mind eltvolithatjuk ojtsunkrl s ojtsunk melll; mert ezen idtjt mr annyira megersdvk s fsulvk
ojtvnyaink, hogy nerejekbl is daczolhatnak a szelekkel.

Mindezen ojtsmdok, melyeket a fnebbiekben lertam, igen


elmsen vannak eltntetve termszetben is egy tblzaton, melyet
boldogult bartom, Belke Tivadar, a keszthelyi gazd. tanintzet volt
jeles tanra s fkertsze ksztett, s nhny vvel ezeltt a fatenyszts bartainak rendelkezsre bocstott. E tblzaton, mely 1 frt 50
krrt a keszthelyi gazd. tanintzetben jelenleg is megrendelhet, az
ltalam leirt ojtsmdokon kvl mg nhny, a fnnebbeknl mes
tersgesebb, de napjainkban is mg szltre gyakorlatban lev ojtsmd is be van mutatva, melyeket csak ltni kell s kevs gyessg
mellett is, minden egyb magyarzat nlkl, knnyen eltanulhat s
gyakorolhat, aki arra kedvet rez magban.

117
6. A fs-szemzs.*}
A fs-szemzs ideje szintn akkor kezddik, midn a fk krge
mr flvlthat, s tart kilevelezstl fogva csaknem szeptember
vgig.
Az alanynak, melyet fs-szemzssel akarunk beojtani, mindig
vastagabbnak kell lennie egy kiss, mint a milyen az ojtvessz. Oly
alanyok, melyek ppen oly vastagok, mint az ojtvessz, szintgy al
kalmatlanok fs-szemzshez, mint az ojtvessznl igen sokkal vasta
gabbak. Amazok inkbb prostssal; emezek oldalojts vagy vesszsszemzssel ojthatok be knnyebben s biztosabban.
A fs-szemzsliez vagy tlen szedett ojtvesszt vagy ugyanazon
vben ntt, kellleg rt, leveles vesszket hasznlhatunk a szerint, a
mint tavaszszal vagy nyron akarunk ojtani.
A fk kilevelezse utn, tlen szedett ojtvesszkrl vett szemek
kel eszkzlt ojtsunkat, minthogy azt kvnjuk tle, hogy ppen
ugy, mint egybbfle md szerint nyert ojtsunk, mg az ojts vben
kihajtson, kertszeti mnyelven hajt-szemzsnek nevezik. Hogy az ily
hajt-szemzseink kell hosszasgu, erteljes hajtsokat ereszthesse
nek ; ojts alkalmval az alanyt azon hely fltt, hov a szemet illesz
tettk, mintegy 34 hvelyknyire = 7 10 cm. el kell vgnunk s
a meghagyott csonkon ksbb a netn srn eltrendett hajtsokat
megritktanunk, egyet kettt hagyva csak azon, s ezt is hegynek becsipkedse ltal nvekedsben meggtolnunk.
Gyakorlatban van a hajt-szemzs az ugyanazon vben ntt, s
mr kellleg rett vesszkrl vett szemekkel mj. s jnius hban is:
de ez csakis a rzsknl nyjtja a kivnt eredmnyt: mig a gymlcs*) Ez ojtsmdnak sem nmet, sem franczia nevt ekkorig mg nem
olvastam sehol. Baltet L' Art de greffer" czim jeles mvben csak melles
leg emlti egy helyt, hogy a szempaizson a kreg alatt kevs fs rsz is oda
lehet metszve. Lucas-Medicus Lehre vom Obstbau" czim munkjukban a
szemzs egyik mdositvnyakp flemltik ugyan a fs szemzst; de kln
nevet k sem adtak annak.
Ugyltszk, a fs szemzs mg aligha van ltalnosan elterjedve a kl
fldi fatenysztknl is; noha bizonyos, hogy ott is akadnak mr prtoli. gy
az ^Illustr. Monatschrift" 1859. vi folyamban jelent meg Gschke-tl egy
czikk, melyben az ir a fs-szemzst is flemlti s mondja, hogy kznsge
sen a fs szemzst szokta gyakorolni, s mindig biztos eredmnynyel. Haznk
ban azonban mr tbbenismerhetik s gyakorolhatjk a fs-szemzst, minthogy
az mr rgebben is ismeretes lehetett nlunk. n magam is mg 1852-ben ta
nultam azt akkoriban Szalontn lak honfitrsamtl, Balogh Imrtl, aki a gymlcsszeti szenvedlyrl szles krben ismeretes volt azon a vidken.

118
_j

fknl tbb krt okozunk vele, mint a mennyi hasznot remlhetnnk


tle, miknt ezt a hajt-szemzsrl irt albbi czikkemben bven ki
mutatom.
Jlius elejtl fogva szept. kzepig, nha okt. elejig is,
ugyanazon vben ntt vesszkrl vett szemekkel szemeznk fs-szemzs szerint is. Minthogy azonban az ezen id alatt fs-szerazssel be
ojtott finkon a szemnek az ojts vben nem keli kiliajtania; hanem
kertszeti szjrs szerint a l v a kell maradnia: az ily nyron eszk
zlt szemzst alv s z e m z s n e k szoks elnevezni.
Ha azt akarjuk, hogy alv szemzseink kihajtandott sarja a bcojtott fa vagy g folytatsa legyen; ez esetben a fnak vagy gnak
megcsonktst, amit hajt-szemzsnl mindjrt, az ojts alkalmval
kellett megtennnk, csak a kvetkez szn,levlhulls utn, vagy a k
vetkez kora tavaszszal eszkzljk ppen oly mdon, s oly tudni valk
figyelembe vtelvel, mint ezt a hajt-szemzsnl imnt megemlitm.
A fs-szemzs egy oly mdja az ojtsnak, mely szerint egy, az
ojt- vagy szemz-vesszrl vkony fsrszszel egj'tt levett, p szem
mel elltott kregdarab a beojtand fa krgn ejtett ~ j ~ alak bevvgs flvltott ajkai al illesztetik a vgbl, hogy az ott az alany
nedveitl tpllva kihajthasson s tovbb nvekedhessek.
Annak, aki egybfle ojtsmdok szerint mr gyesen tud ojtani,
a fs-szemzs ilynem ltalnos krvonalozsa is elg volna arra,
hogy a fs-szemzs gyakorlati kivitelt megksrtse; de, minthogy a
fs-szemzshez klnben is tbb gyessg kvntatik, mint az ojts
brmely ms mdja vgrehajtslioz, mgis szksgesnek ltom a kezd
gymlcsszek kedvrt mindazon fogsokat elmondani, melyeket n
fs-szemzsi eljrsomnl czlszernek tapasztaltam.
A fs-szemzsnl is, mint minden egyb ojtsmd gyakorlsnl
els szksg, hogy a beojtand alanyok idejekorn, teht legalbb
34 httel az ojts napja eltt, az ojtsra elksztve legyenek.
Tsks, gas-bogas csemetket msknt be sem ojthatnnk; ha csak a
munknkban akadlyoz tskket, gakat, el nem tvoltjuk legalbb
azon helyrl, hov a szemet helyezni akarjuk. Szemzs vagy ltalban
ojts alkalmval tenni az ily munkt czlszertlen is, gyakran pedig
kros is. Addig hozz sem foghatunk a fs-szemzshez, mg ksnket
borotvalesre nem kszrltk vagy fentk, s az ojtsunk bektzsre
alkalmas ktelkkel nem rendelkeznk. Nyri fs-szemzsnl azon
vesszt, amelyrl a szemeket venni akarjuk, legjobb ha akkor vgjuk
le a fi'l, amikor ppen az ojtshoz akarnnk fogni. Az ily vesszkrl
a leveleket azonnal le kell vagdalnunk, legflebb csak a levlnylnek

119 .
felt vagy \/g-t hagyvn a vesszn a vgbl, hogy a levett szempaizst
e levlnyl darabjnl fogva knnyebben kezelhessk.
Rendben levn minden kellk, a fs-szemzshez legelbb is a szem
paizst vesszk le a vesszrl, ami kvetkezleg trtnik:
Az ojtvesszn valamely p szem alatt Y4 hvelyknyi = 7 mm.
tvolban keresztbevgst tesznk a kregbe ugy, hogy ksnk le a
fba is behatoljon kiss; aztn a szem fltt szintn 1/4 hvelyknyi =
7 mm. tvolban neki akasztjuk ksnk lnek a nylhez kzel es r
szt a vessz krgnek, s hzott metszssel lefel, a szem alatt tett
kereszt-bevgsig haladva levesznk egy forgcsdarabot, melynek k
zepn, fll van a szem, s melyen a kreg al kevs fs rsz is oda
legyen metszve. Ez a forgcs darab neveztetik szempaizsnak.
Ha azt akarjuk, hogy a beojtand szem szp egyenes hajtst
ereszszen az alanyon, amelyre illesztettk; akkor a szempaizst az
ojtvessznek fels rszrl nyessk le, ahol a szemek rendszerint a
vesszvel egyenes irnyban llnak flfel. Ha pedig azt akarjuk, hogy
a beojtott szemrl oldalt ll hajtsokat, rvid gymlcsvesszket
vagy peczkeket nyerjnk; akkor a szempaizst az ojtvessz kzepe
tjrl nyessk, ahol a szemek a vessztl rendszerint elllnak, s
nha 3 5 vonalnyi ^-- 7 - 1 1 mm. hossz sarkantyukp kinylnak.
Az- ily sarkantyusan kinylt szemek, melyeket nyron bokrta gyannt
tbb levl vesz krl, nha valsgos termrgyben vgzdnek, s tbb
kevesebb apr, inellkrgyekkel is elltvk. Knnyen s biztosan meg
fakadnak az ily sarkantys, gymlcsrgyes szemek, s ha jlius vagy
aug. h folytn trtnt elojtsuk; az ojtsra kvetkez tavaszon kihaj
tanak, virgzanak s gymlcst is hoznak. Minthogy pedig az ily sze
mek talapjnl az ojtvessz rendkvl ki szokott nha duzzadva
lenni; elbb, hogysem a paizs levgst megkezdenk, a szem melll
mindkt oldalon a vessz dudorodsbl olyan forgcskt szelnk le,
hogy a leveend szempaizs szlessge ne legyen nagyobb sehol, mint
amilyen az ojtvessz rendes vastagsga. Ha e kidudorodst igy ki
nem egyenltjk; a kreg al illesztendett szempaizst igen rosszul ta
karnk el a kregajkak, melyeket bektzs alkalmval a kill dudorods knnyen flhasthatna s szaggathatna, s igy a megfakads
krdsess vlnk.
A levett szempaizst, nehogy a szraz lg s a nap forrsga kr
tkonyn rinthesse, szraz ajkaink kz fogjuk mindaddig, mg az
alanyon elksztjk helyt, ahov illeszteni akarjuk.
Ha az alanynak az egyenes irnytl eltr hajlsa van; a szem
paizs helyt mindig azon oldalon kell vlasztanunk rajta, mely oldal

120
kiss az g fel van fordulva. Ily helyeken fog szemzsnk legegyenesebben flfel trekv hajtst ereszteni mg azon esetben is, ha a be
ojtott szem nem annyira szem, mint inkbb alakulni kezel gymlcs
peczek volt is.
A szempaizs helyt az alanyon ott kell vlasztanunk, ahol az
legsimbb s a krgen sem forrads, sem tdsi foltok nem ltszanak,
aztn ahol sem lthat, sem lappang rgyek nem lelietnek. Ily tiszta
helyen aztn ksnk lt az alany derekra keresztben s fgglyesen
tartva kiss megnyomintjuk, hogy az a krget egsz a fa fehrjig
tvghassa. E kereszt-bemetszs kzeprl aztn ksnk hegyvel
flfel (az g vagy alany hegye fel) irnyul vonalban szintn egy
bemetszst tesznk a fa krgbe ugy, hogy a ks hegye itt is csak a
fa fehrjig hatoljon be. E kt bevgs aztn hasonltani fog egy meg
fordtott ""y" bethz (ilyen formn _[_ ), melynek talphossza csak
kiss legyen nagyobb, mint a szempaizs als keresztmetszete; felfel
ll szra pedig a kzpen szintn csak kiss haladja meg a szempaizs
hosszasgt. Ez meglvn ott, liol a _J__ bevgs szgleteket for
ml, ksnk hegyvel a krget flemeljk, s e flemelt kregajkak al
a szempaizst beillesztjk ugy, hogy eleinte csak hegyt dugjuk a k
reg al,, s aztn nagy ujjunk hegyvel mindaddig toljuk flfel, mig
a szempaizs aljnak keresztmetszete a "~f~ bevgs talpa irnyba
nem rt s teljesen be nem ztytyent a kreg al. A szempaizs ke
resztmetszete s az alanyon ejtett _[ bevgs talpa kzt hzag
nak maradni nem szabad, hanem egymst szorosan rintenik kell;
mirt is, ha vletlenl flebb tasztottuk volna a szempaizst, vigyzva
vissza kell azt nyomintanunk egsz a j _ bevgs talpig. Ekkor
aztn a bektzshez foghatunk.
Helyn ltom itt, mellesleg azt is megemlteni, Jiogy az alany
krgn a bevgst, hov a szemet akarjuk illeszteni, legtbb kertsz
ellenkezleg, azaz ugy eszkzli, hogy a keresztmetszet kzeprl nem
flfel, mint n, hanem lefel kszti a bevgs szrt; amikor ez
aztn rendes j alakot kpez. Ez esetben igen termszetes, hogy a
szempaizst is ehhez alkalmazkodva ugy kell levennik a vesszrl,
hogy a szempaizs keresztmetszett a szem fltt csinljk, s a szem
paizs levtelt a vesszrl mindig a szem alatt kezdjk el vgrehaj
tani. Az eljrs igy is, ugy is mindegy: de a fnebb ltalam leirt mo
dort tbbszrs sszehasonlt kisrleteim utn hatrozottan biztosabb
sikernek talltam nemcsak n, lianem talltk a klfldi gymlcsszek tekintlyesbjei is, akik a fs-szemzst gyakorolni szoktk.

121
Ktlkl a szemzsliez, mikp mr tbb izben emlitm, legalkal
masabb a keskeny szalagokra hasgatott kukoricza fosztalak, melyet
nhny msodperczig vizbe ztatva meglgytottunk. Egy szl e fosztalkbl ppen elg hossz szemzsnk eltakarsra. Mindkt keznk
mutat s hvelyk ujjval fogva e fosztalkszalag kzept, lapjval
ugy illesztjk a j ^_^ bevgs fels szrra, hogy a szalag egyik szle
a szempaizson lev szem hnaljba rjen, a msik szle pedig a bev
gs fels szra fl emelkedjk kiss; aztn a szalag mindkt vgt
egyszerre visszk t a bevgssal ellenkez oldalra, a hol azokat kiss
feszesen egymsba csavaritjuk vagy sszefonjuk, de csak egyszer te
kerve egyiket a msikra; aztn mindkt keznkkel megint egyszerre
visszk vissza a vgeket gy, liogy a szem alatt azok egyikvel a felvltott kregajkak egyikt, msikval a msikt szortjuk le a szempaizsra. Ekkor aztn megint egyszerre kerlnk a szalagvgekkel a
tls oldalra, ahol azokat egyszeresen s kiss feszesen sszektjk s
ksz a bektzs. Mondanom sem kell taln, hogy ktzskor a szemet
nem szabad eltakarnunk a ktlkkel, hanem brmily ktlket hasz
nljunk is, a szemnek mindig szabadon kell maradnia.
Minthogy fs-szemzssel akarvn ojtani csak azt nzzk, hogy
vljon vlik-e az alany krge ? teljessggel mit sem kell trdnnk
azzal, hogy vljon az ojtvessznek, melyrl a szemeket venni akarjuk,
szintn vlik-e a krge? Igen termszetes, hogy itt mg az oly, telje
sen megfsult vesszket is hasznlhatjuk az ojtsra, amilj'^eneket a
rgiebb s napjainkban is mg leginkbb divatoz, kreggeli szemzsnl
ppen azrt nem lehet hasznlnunk; mert krgk fl nem vlthat,
ami nlkl pedig rlok a szempaizst levenni nem lehetne. Ha hozz
vesszk mg a fs-szemzsnek azon elnyt is, hogy itt mg az oly
szemeket is felhasznlhatjuk az ojtsra, melyek nem annyira szemek,
mint inkbb alakulban lev gymlcs peczkek s, melyeket azoknak,
kik a rgibb modor szemzst gyakoroljk, mg akkor sem lehet a
vesszrl levenni, ha klnben annak krge jl flvlthat volna is:
lehetetlen, hogy a klnben is tbb gyessget kivn, rgibb modor
szemzsnek flibe ne helyezzk a fs-szemzst s ennek ne adjuk az
elssget.
Hajt-szemzseinkrl a ktlket akkor vesszk le, mikor mr
az alany krge al illesztett szem kihajtvn, 45 levelet eresztett.
Alv-szemzseinkrl ojts utn 23 htre mr lebonthatjuk, st le
is kell a ktlket bontanunk. Ily alv-szemzseknl a ktlkre
csakis addig van szksg; mig a kreg al illesztett szempaizs ssze
nem forrt az alanynyal. Ha a szempaizs oda forradsa kt ht alatt

122
meg nem trtnt volna; ha rkk rajta tartjuk is a ktlket, tbb
nem fog az oda forrni soha.
*

Aki az itt leirt hatfle ojtsnid fogsait tudja, anlkl, hogy a


mestersgesebb ojtsmdokat tudn, brmely gymlcsft, legyen
br az alany vkony vagy vastag, kpes lesz beojtani, s az ojts
egsz idnye alatt soha sem fog megakadni, hogy egyik vagy msik
ft milyen ojtsmd szerint ojtson be. Helyn ltom itt mindazltal,
mikp mr fnebb grtem is, hogy az egyes gymlcsnemekre
nzve kln-kln elmondjam az ojtsukra alkalmas idt s mdokat,
melyek szerint azok legsikeresebben ojthatok be.
ltalban az egyes gymlcsnemekre megjegyzem itt, hogy az
ojtst tavaszszal mindig a csontrokon, klnsen pedig a csereszny
s meggy fajokon kezdjk; aztn folytassuk a szilvkon s krtken,
s vgezzk az almkon. szi s kajszi baraczkot csak nyron ojthatunk
sikeresen: e kt gymlcsnemet tavaszszal ojtani rendszerint igen
sikertelen munka.
Ha sok fajt kell tavaszszal ojtanunk mlt vi vesszkkel, melye
ket hasznlatig alkalmas, hvs helyen tartogatunk; ez esetben tava
szi ojts alkalmval gyakran kell ojtvessz-kszletnk fltt szemlt
tartanunk, s ha szre vesszk valamely vesszn, hogy vezrrgye,
vagyis a hegynl lev rgye fehredni, duzzadni kezd; az ily vesszt
azonnal igyekezznk elojtani, brmely gymlcsnemhez tartozzk is
klnben; mert eme rgy duzzadsa azt jelenti, hogy a vessz kr
nlkl, mr nem tarthat el sokig. A vezrrgy utn kiduzzadnak,
kihajtanak lassankint, egyik a msika utn, az albb kvetkez r
gyek is; az ily kiduzzadt rgyek pedig nem alkalmasak az ojtsra. A
vesszk aljn lev rgyek nem hajtanak ugyan ki; de, mivel tlk a
vessz sejtszvetben a mlt, tenyszeti vben lerakodott tpllkot a
fls, kiduzzadt rgyek elvontk, rendesen elszradnak s a vesszrl,
mg ha ez ojts utn sszeforradna is az alanynyal, le szoktak
liullani ksbb. Megesik ugyan nha, az almk s krtknl gyak
rabban, a szilvk s cseresznyeflknl ritkbban, hogy az odafprrt
vessz, brha eredeti rgyeit elhullatta is, alv szemeirl ki fog
hajtani: de az ily eshetsg remnyben nem rdemes ojtvesszinket
koczkztatnunk.
A k r t e f a beojthat kilevelezs eltt (mart.) prosts, lapo
zs s oldalojts szerint; kilevelezs utn, (apr. mj.) hjazs, vesszsszemzs s fs-szemzs szerint; nyron jlius linapban vesszs- s

fs-szemzssel, aug. szept. hnapban pedig, amikor mr a krge rend


szerint nem vlik, oldalojts szerint.
Az almafa beojthat ugyanazon idben s ugyanazon mdok
szerint, mint a krtefa: de, mivel az almafa krge sokkal hosszabb
ideig flvlithat, mintsem a krtef, rendesen mindg a krtk ojtsa utnra halaszthatjuk beojtst.
A s z i l v a f a beojthat kilevelezs eltt (mart.) prosits, lapo
zs s kivlt oldalojts szerint; kilevelezs utn pedig (apr. maj.) tel
jes biztossggal csakis vesszs-szemzs s oldalojts szerint; nyron
aug. h folytn vesszs- s fs-szemzssel, s amikor mr a krge fl
nem vlthat, csak oldalojtssal.
A c s e r e s z n y e s meggyfa beojthat tavaszszal kilevele
zs eltt s utn is ugyanazon ojtsmdok szerint mint a krtefa; ny
ron pedig aug. h folytn vesszs s fs-szemzssel.
K a j s z i s szi b a r a c z k o t , valamint a m a n d u l a f t is,
mint tbbszr emlitm, -- tavasszal ojtani tbbnyire sikeretlen fradozs
lenne: mig nyron aug. kzeptl szept. kzepig vesszs- s fs-szem
zssel alvra ojtvn, mindig biztos eredmnyre szmithatunk nlok.
A n a s p o l y a s b i r s ugyanazon idben s ugyanazon ojts
mdok szerint ojthat, mint a krte vagy almafa.
Az eperfa legbiztosabban ojthat (mart. pr.), amikor az eperalany mg ki nem leveIezett,prosits lapozs s oldalojts szerint; ki
levelezs utn pedig, st mr akkor is a mikor az alany szemei duzzadni,
fehredni kezdenek, hjazs, vesszs-szemzs, kivlt pedig fs-szemzs
szerint. Nyron ojtani eperft egytaln fogva nem tancsos.
Az elszmlltakon kivl ms gymlcsnemek ojtsa nlunk nem
divatos.

5.
l h]i^zmzkx\ klnsen.
- A szcmzst, melylyel a nemesfaju gymlcs- vagy dszfkat pen
ugy el lehet szaportani, mint az ojtsmdok brmelyikvel, kt idtj
ban szoks nyr folytn vghezvinni.
Mjus vgn vagy jnius h folytn, teht a fk els nedv
radsnak bevgzse fel, esik az els szemzsi id. Jliustl
szeptember vgig tart a msodik szemzsi idszak.

124
Azon szemzst, melyet a fk els vagy tavaszi nedvradsnak
hanyatlsa fel az ugyanazon vben hajtott, kellleg megrt nemes
sarjakrl levett szemmel szoktak vgezni, hajt szemzsnek vagy hajt
szemre val szemzsnek nevezik; mert a nemestend alanynak hjj
al betett nemes szemrl mg ugyanazon v folytn, melyen a szemzs
eszkzltetett, friss sarjat, h a j t s t akarunk elidzni; szval azt
akarjuk, hogy szemzsnk kihajtson.
Azon szemzst, melyet jlius kzeptl szeptember kzepig,
st nha vgig is tesznk, alv szemzsnek vagy alv szemre
val szemzsnek nevezzk; mert az alany krge al betett szemnek
a szemzs vben nem volna szabad kihajtania, hanem kpletesen szl
va a l u d n i a kellene; mi azonban, mellesleg legyen mondva, mgis
igen gyakran ellenkezleg is trtnik, mert az erteljes alanyra tett
szemzs kedvez id mellett igen gyakran kihajt s nem marad a l v a
tavaszig.
Azon szemzst, melyet kora tavaszszal, mihelyt a fk krge fl
adja magt vagyis flvlthat, tlen szedett nemes vesszrl kevs
fval lemetszett szemekkel biztos sikerrel hajthatunk vgre, szintn
hajt szemzsnek nevezlietjk; miutn ezen szemzseiuktl is azt
vrjuk, hogy, mint egybbfle ojtsaink, azonnal kihajtsanak.
Arrl, hogy a szemzs mvelett mikp kelljen vgreliajtani s a
vgrehajts alkalmval mi mindenflre kelljen gyelni, fnebb bven
rtekeztem. Ezttal csak a hajt szemzsrl szndkozmat, olvasnak
liosszas tapasztalatom utn egyetmst elmondani.
A hajt szemzst, melyet nyri vesszrl vett szemekkel mjus
kzeptl jnius vgig szoks vghez vinni, csak a trelmetlensg
tallhatta ki, vette alkalmazsba elszr s ragaszkodik hozz nap
jainkig. Mindaddig, mig fatenysztsnk, gymlcsszetnk blcsjbl
ki nem lp ; mindig fn fogja tartani a hajt szemzst azok trelmet
lensge, kik a gymlcsfa-tenyszts gynyrteljes foglalkozst meg
szerettk s gyakorolni kezdik. Magamrl tudom, hogy a vrakozs
azon idig, mig alv szemzseim kihajtanak, teht nyr vgtl a k
vetkez tavasz kinyiltig, nekem egy vgtelensgnek tetszett. Sze
rettem volna, hogy a vadoncz hja al tett nemes szem azonnal
kihajtson, hogy lthassam levlzett s gynyrkdhessem nveked
sben. Trelmetlensgem aztn rvitt arra, hogy nagyban alkalmazzam
a hajt szemzst. A rzskon kezdettem s folytattam a gymlcsfk
minden nemn. Rzsa szemzseim mg azon v nyarn gynyren
kivirgzottak, minek ltsa mg inkbb nvelte bennem a hajt szemzs irnti elszeretetet. Kihajtottak miiden gymlcsnembl tett hajt

125
szemzseim is: de sszehasoiilitvn a hajt s alv szemzssel elllitott csemetim tenyszett a r kvetkez vben, azt tapasztaltam,
hogy a puszta, alv szemrl felhajtott sarj ktszeresen^ st tbbszr
sen is tlhaladta a tenyszet bujasgban, erteljessgben azon cse
metim sarjait, melyek mr tavaly vesszket neveltek. Alv szemzssel
elllitott nemes csemetim kt-hrom vvel elbb rtk el azon kort
s magassgot, melyben a faiskolbl mr kiszabadulhattak, mint
ugyanazon vi hajtszemzssel kszlt nemes csemetim, melyek alig
birtak oly erre kapni, hogy a faiskolbl kikerlhessenek, szval
nyavalyg, satnya fk maradtak az elbbiek mellett. Nem volt ritka
sg, hogy hajtszemzseim kzl, a r kvetkez tavaszon, tbben
srgasgba estek s egy-kt vi haszontalan orvosolgats utn vgk
pen kivesztek; mig alvszemzseimnl ily eset egyetlenegynl sem
llott be soha s ha bellott is oly szigor tl utn, milyen volt az
187Y2-diki, az nem a beojtott fa elgyengitsbl, mint inkbb a r
ojtott faj gyenge vagy knyes termszetbl szrmazhatott.
Ksbbi tanulmny s tapasztalat megtantott aztn, hogy ez
nem is trtnhetett mskp. Lassankint megtanultam, hogy nem j a
termszetet erltetni; megtanultam trelemmel vrakozni.
Hajt szemzsnl a beojtand csemett pen tenglete kzepn
szoktk megfosztani lete fentartshoz lnyegesen szksges szerveitl,
gaitl s leveleitl azrt, hogy csupn a gykerekre szortott letmkds
a megcsonktott trzs krge al tett nemes szemet tallvn csak kiszaba
duihatsra, azt annl biztosabban knyszertse kihajtani. Ki is hajt aztn
a nemes szem: de ugyanazon idben, st mg elbb is, kihajt a csonka
trzsn lev valamennyi elrejtett, alv szem is. A vadsarjak pedig, mint az
anyafcska des gyermekei csaknem szemmel lthat sebessggel nnek :
mig az idegen nemes szem alig birja els leveleit kifejleszteni. Mi
termszetesebb aztn, minthogy a szemes kertsz, a ki ezt szreveszi,
irgalom nlkl neki esik a bujlkod vadsarjaknak, levagdalja, letr
deli azokat, nehogy a nemes szemtl minden tpllkot elvonjanak s
azt vgkp elnyomjk.
,
Ez a msodik gytrse a hajt szemzssel beojtott fcsknak.
A ltrt val kzdelem, mely a nvnyeknl pen ugy meg van,
mint minden l lnynl a vilgon, okozza aztn, hogy az lete fntartshoz, mint mondra, lnyegesen szksges szerveitl, msodszor
is megfosztott csemete jbl minden erejt megfeszti, hogy sarjakat,
leveleket hozzon. Ekkor mg tbb vadsarj tri el magt a csonka
trzsn; de mr ekkor, hla a kertsz segtsgnek! a nemes szem
hajtsa is erre kezd kapni, mit ltva az rvendez kertsz mg na-

Ige
gyobb gyelettel lesz r, nehogy a vadsarjak a nemes hajts kiindu
lsi pontja alatt s fltt elszaporodhassanak s erre kaphassanak.
Az lete fentartsrt val kzdelemben, mely csaknem egsz
nyr vgig tartott, ki levn frasztva az anyatrzs; hajt kpessgt
lassankint elveszte s igy a rajta ntt nemes sarj gyenge s ertlen
marad; kpzdtt levelei pedig ez utbbinak vajmi kevs tpot brnak
a mr csak rvid ideig tart tenyszeti idny alatt a lgbl gyjteni s
a gykerekbe leszivrogtatni. gy megy hajt neinzsnk a tlnek,
mely a klnben is elgyenglt csemett a nemes sarjjal egytt mg
jobban megcsigzza s gyakran meg is li.
Ne csodlkozzunk aztn, hogy hajt szemzseink a helyett, hogy
buja nvskkel gynyrkdtetnnek, satnyasgukkal boszantanak k
sbb elannyira, hogy sajnlkoz pillanatra sem tartjuk mltnak, ha
egyszer csak lni is megszntek.
gy jrunk hajt szemzsnkkel, ha nem fiatal faiskolai cseme
tk trzsn, hanem idsebb fnk koronagn hajtottuk is azt vgre.
Ilyen esetben igaz, hogy a fnak lett nem veszlyeztettk: de azon
g a melyre hajt szemmel ojtottunk, bizonyosan szintn elgyengl s
mdnlkl htramarad nvsben a tbbiek mellett ugy, hogy t tbb
vi dajkls s kertszeti mesterfogsokkal is alig lesznk kpesek a
tbbiekkel egyenl erre/lsegitni.
Szraz idjrssal gyakran sikerl szi s kajszi baraczkot, st
cseresznyt is ojtani hajt szemre. Eme gymlcsfk letereje sokkal
nagyobb fiatal korukban, mint az alma s krtefk; egyknnyen ki
nem fraszthatok, de hogy a csontrfle gymlcsfknl is szzszor
elnysebben alkalmazhat a ks nyri vagyis alv szemzs; bajos
volna ktsgbe vonnia brkinek is.
A gymlcsszetben elhaladt nemzeteknl nincs is gyakorlatban
a hajt szemzs. A franczik nem ojtanak tavasz vgn vagy nyr
elejn semmifle gymlcsft liajt szemre: hanem csak tavasz kezde
tn a fk kilevelezse utn mindjrt, tlen szedett ojtvesszrl vett
szemekkel. Baltet, jeles franczia gymlssz 1' Art de greffer" czim
mvben szval sem emliti a nlunk mg mindig szoksos jniusi
hajt szemzst. Nmetorszg ujabbkori gymlcssz iri, ha felhozzk
is mveikben a hajt szemzst; de nem ajnljk, st helytelen dolog
nak mondjk azt.*) Lucas, Nmetorszgnak a fatenj^szts tern egyik
els tekintlye Kzsgi faiskola" czim mvben, mely magyarul is
megjelent, egszen hallgat a jniusi hajt szemzsrl s csak a fk
*) Lsd: Lucas-Medicus, Die Lehre vom Obstbau," 59. lap, 209. .

1^7
msodik nedvradsa alkalmval teend, teht alv szemzst em
lti fel.
Nem emlkszem mr r, hogy a magyar nyelven elbb megjelent
fatenysztsrl szl knyvekben fl van-e emltve a jniusi hajt
szemzs, s krhoztatjk-e azt ? vagy ajnljk azokban; mert eme
knyveimet rg elajndkoztam kezd gyflmlcssz ismerseimnek: de
a nlam meglev Kertszeti fzetek "-ben Dr. Entz krlmnyesen
leirja s tle telhetleg igyekszik azt megkedveltetni olvasival.
Kinek sok vadoncza van s fl, hogy nem jut ideje valamennyit
alv szemzssel beszemezni; m kezdje meg a szemzst jnius elejn;
de csemetit vakodjk szemzskor megnyesni, megcsonktani a vgett,
hogy szemzsei kihajtsanak! Elgedjk meg vele, ha a nemes szemek
sszeforrtak a beojtott csemetvel, s ne trdjk vele: kihajtanak-e azok
az ojts vben vagy sem. Az ily korai szemzsek tbbnyire mgis ki fog
nak hajtani, habr rvidke hajtsokat fognak is hajtani, de ezek az ojts
vben jl megrnek s a rkvetkez vben rendkvl bujn fognak
megindulni. Ekkor ugyanis kora tavaszszal, midn a fkban mg nem
indult meg a nedvkerings, mint a fanyess termszetes idejben, a
szemzs helye fltt mintegy 3 hvelyknyire = 7 cm. az anyatrzs
fels rsze eltvolittatik s mire megindul a nedvrads, a tavaly mr
jl oda forrt st ki is hajtott nemes szem csaknem azon egsz tpkszletet elsajtthatja, melyet az elmlt egsz vben vigan tenysz, csonkitatlan csemete sszegyjttt s lerakott a gykerekben.
El a trelmetlensggel kedves fatenyszt trsaim! Ne engedjnk
tbb egyetlen gymlcsfa-csemett sem ldozatul esni a hajt szemzsnek!

6.
A faiskolai fiatal csemetk flnevelsrl.
Ha faiskolt akarunk alaktani s a helyben vlogathatunk; ak
kor kerljk a mlyen fekv helyeket, hov nagy eszsek alkalm
val a lejtkrl lerohan vz gyakran iszapot rakhat le. Kerljk a me
redek lejtket is, hannan a mveit, flporhanyitott fldet nagy zpo
rok alkalmval lemoshatn a viz. Az iszap kellnl mlyebbre temet
hetn, a zpor vize flttbb kitakarhatn csemetink gykereit. Egyik
pen olyan kros volna csemetink diszlsre, mint a msik s a kz-

128
delem ez akadlyok ellen haszontalanul szaportan csak a faiskola
kezelse krli kltsget, fradtsgot.
Szelid lejtk vagy laplyos, sik trsgek legalkalmasabb helyei
a faiskolnak. A mg ki nem lt, 2 3 lbnyi mly termrteggel bir fld, brmily vegyletbl legyen sszetve, mind alkalmas fais
kolnak csak vadvizes ne legyen az.
Brhol alaktsunk is faiskolt, ennek minden oldalrl alkalmas
kertssel kell elltva lennie; klnben csemetinket a nyulak s ki
sebb nagyobb hzi llatok puszttsa ellen csaknem lehetetlen volna
megtalmaznunk.
A faiskolt a szksglethez mrt, kisebb nagyobb terjedelm tb
lkra szoks felosztani. E tblk kzl az egyiket, mely a kthoz vagy
a faiskola mellett netaln elvonul patakhoz legkzelebb esik, magis
kolnak tartjuk fel; a tbbiek a faiskola szmra lesznek fltartandk.
Legczlszerbben jrunk el, ha a magiskolnak sznt trsgen
kivl az egsz faiskolt 9 vagy 10 egyenl nagysg rszre vagy
tblra osztjuk fel s a beltetsre venkint csak egyet-egyet fogunk
fl ezek kzl. E 9 vagy 10 rszt vagy tblt az albb kzlendk
ben knnyebbsg okrt I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. sz
mokkal jellendem meg. gy aztn mikp alb'b" elmondandjuk, min
den beltetett tbla, midn 7-k vbe lp, kirthet lesz s kirtse
utn hrom v elteltvel megint alkalmass vlik beltetsre.
Az iskola tblkat ismt olyan gyakra szoks felosztani, melyek
mindenikben ktkt sor csemete frjen el. Egy-egy sorban 3040
db csemete lesz elhelyezend ugy, hogy a sorban minden kt csemete
kzt legalbb iVa lbnyi (47 cm.) tvolsg legyen; az gyban pedig
a sorok 22V2 lbnyi (6378 cm.) tvolsgra essenek egymstl.
Minden kt gy kzt egy-egy gyalog utacska hagyand fel, lionnan az
gyak fldt knyelmesen megkaplhassa a munks a nlkl, hogy az
gy fldre kellene lpnie. Szksges teht, hogy a gyalogt vgett
legalbb fllbnyival (15 cm.) szlesebb maradjon azon kt sor kze,
mely sorok a gyalogt mellett a kt gy szln vonulnak el, mint a
milyen szlesre hagytuk az gyban lev kt sor kzt.
Ha az iskola flde a beltetst megelz szszel legalbb 1 vagy
11/2 lbnyira (3146 cm.) meg volt forgatva (rigolozva) akkor abba
tavaszszal nagyon knnyen megy az ltets. A kt vgn elre megje
llt sor irnyban sval csak olyan gdrcskket csinlunk, a milye
nek pen elegendk a beltetend fiatal csemetk gykereinek befoga
dsra : de, ha egy vagy ms okbl a fldforgats elmaradt volna, ak
kor elkerlhetetlen flttel, hogy szszel vagy tl folytn a leend sor

129
irnyban snczokat ssunk, melyek szlessge s mlysge legalbb
l'-nyi (31 cm.) legyen. ltets eltt egy pr httel aztn a kihnyt
fld a snczocskkba visszahuzatik s csak midn mr a visszahnyt
fld jl lelepedett, kezdhetnk hozz a kiltetshez. E snczocskk
ksztse a fldforgatst ptolandja ugyan, de csak laza fldben: mig
az sszell, tmtt fldben elkerlhetlenl a fldforgats mellett kell
maradnunk; ha csemetink folytonos vig tenyszst nem akarjuk eleve
koczkztatni.
Minthogy a faiskolba leend ltetsre csak szp, gykeres 1/4. "-nyi
(7 mm.) vastag csemetk a legalkalmasabbak, melyeket tbbnyire k
zel a fldhez szoks beojtani; igen termszetes, hogy ltetskor az ily
csemetket egsz hosszukban meghagyni teljesen flsleges volna, an
nl is inkbb, mert magasra hagyott csemetk a faiskola kell meg
munklsban csak gtolnnak bennnket. Ennl fogva, ha ltets eltt
nem is, de az ltets bevgezte utn azonnal fanyes ollval egyenl
magassgra, (a fldtl egy vagy msfl arasznyira) meg kell ket kur
ttanunk.
Hogy az egyes gymlcsnemek magonczaival (magrl kelt cseme
tivel) kln-kln hny sort ltessnk be a faiskolban ? attl fgg,
hogy egyik vagy msik nembl mennyire van szksgnk akr magunk
szmra, akr pedig ha eladsra sznvk a beojtandott csemetk,
a kznsg keresletnek kielgtse czljbl. ltalban, ha ela
dsra sznvk ojtvnyaink, legtbbet kell ltetnnk az almkbl
s krtkbl; kevesebbet a tbbi gymlcsnemekbl.
Alfldi viszonyaink kzt a kajszi s meggyflkbl, valamint a
szilvkbl is, melyek itt igen jl dszlenek s arnylag bven is terem
nek, mindenkor annyit kellene a faiskolba befogadnunk, mint a mennyi
nek az almkbl s a krtkbl helyet adtunk ott. E gymlcsnemek
kzt, klnsen a kajszi s meggyflk valsgos des gyermekei az
alfldnek. Szaportsuk s ltessk ezeket minl bvebben, hogy egykor
a klfldet is mi lthassuk el ezek gymlcseivel!
A cseresznye, szi baraczk s difa az idjrsi vgleteknek f
lttbb kitett alfldn nem hossz let s e mellett tbbnyire term
ketlen is. Ezeknek a faiskolban csak mrskelten szabjuk ki a helyet.
Hegyes, dombos vidkeken azonban, hol e gymlcsnemek jl dszlenek
s termkenyek is, a szksglethez mrve tbbet is ltethetnk bellk.
Els vben a faiskolnak sznt trsget nem szabad egszen be
ltetnnk beojtand, vad csemetkkel vagy magonczokkal; elg, ha
az egsz trsgnek 1/9 rszt ltetjk be; aztn a kvetkez vekben
folytatvn a beltetst, venkint csak Yg rsznyi terletet fogunk fl.

m
Minden beltetett tblnk aztn beltetsnek kezdettl szmtott,
hetedik vben kirits al kerl, minthogy ekkorra mr minden be
ltetett csemete annyira fel fog nvekedni, hogy kiltetsre vagy el
adsra alkalmass vlik. Ekkor aztn a kirtett tblt fldforgats
sal, rigolozssal a beszakadt gykrvgektl megtiszttvn,
kaps nvnyek tenysztsre kell legalbb 3 vig fordtanunk s
term erejt trgyzssal is elmozdtanunk. A kirtett tblba rg
tn ismt ft ltetni pen nem volna tancsos, hanem helyette a mg
resen hagyott tblkbl kell egyet felfognunk s beojtand csemetk
kel beltetnnk.
Oly vastag termrteg, televnydus fldben, milyen pl. az n
kertem talaja, azt tapasztaltam, hogy a kirtett alma s krte tblk
minden pihentets nlkl beltethetk meggy, szilva s kajszi magonczokkal. Ily kirtett tblkba igen jl diszlett e hrom gymlcs
nem ; mig a ksrletl belltetett krte s almacsemetk kt-hrom
vig is csak nyomorogtak s alig brtak annyira erre kapni, hogy beojthatk legyenek.
Az tltets sikert biztost fltteleket itt annyival is inkbb
hallgatssal mellzhetem, minthogy ezekrl albb a Faltetsrl"
czm czikkemben kimerten rtekezem s nmi tmutatsokat erre
nzve Az alanyszaporitsrl" irt czikkemben is kzltem mr.
Lssuk mr most, hogy venknt mik a teendink a faisko
lban. "
I. tbla, 1-s v.
z els vben kiltetett s megcsonkzott csemetk kedvez id
jrs mellett szmos oldalgakat fejlesztenek s fkp a krtk s szil
vk, nyr derekig sr, tvises bokrokk fejldnek. Ez oldalhajtsokam^jus_^ygn. s jnius elejn, a fldszintl kezdve flfel, mintegy
jo arasznyi magassgig simn le kell nyesegetnnk a csemetk trzs
rl, a mi ltal a jniusi s augusztusi ojtsnak alkalmas, sima helyet
ksztnk a csemetk trzsn, hol a nyes-sebek egy-kt h alatt a
nlkl, hogy azokat ojtviaszszal be kellett volna kennnk, be szok
tak forradni. Gyengbb nvs csemetinket, melyek beojtshoz
az ltets vben mg kevs remnyt tpllhatunk, nem volna tan
csos az ltets- vben flnyesegetnnk azaz oldalhajtsaiktl megtisz
togatnunk. Minl tbb ily oldalhajts marad meg rajtok ezen els
evkben, annl lombosabbak, levelesebbek leendenek s v folytn an
nl inkbb megersdhetnek annyira, hogy a kvetkez tavaszon mr
mind alkalmasakk legyenek a beojtsra.

181
Aztn egsz nj'r folytn csak arra gj^eljnk, hogy faiskolnk
flde folyvst porhany legyen. A sorok kztt semmifle gyomot vagy
kerti nvnyt meg ne szveljnk. Ha valahol, ugy bizonyra itt, csak
nem a ktszerkettngy bizonyossgval meg fogja az bnni, a ki egy
rkrl kt brt akar nyzni. Ha azt akarjuk, hogy csemetink szp
nvsnek rvendjenek; nem szabad megengednnk, hogy a harmat,
lg s napsugr ldsaibaj] idegen nvnyek is osztakozzanak csemet
inkkel ; st ezektl eme jtkonysgot gyszlvn mind a maguk r
szre rabolhassk el.
A gondosan polt csemetk, mr az ltets vben alkalmasakk
vlnak arra, hogy ket jlius s augusztus hban alvra beszemez
hetjk. Csak egynmely, a beszemzsre mg alkalmatlan csemetnket
kell az ltets vben nvekedni hagynunk, s hogy alv szemre beoj
tott trsaiktl el ne maradjanak, a r kvetkez tavaszon az ojts
egy vagy ms mdja szerint ojthatjuk csak be ket s pedig ugyan
azon fajjal, a melylyel trsaikat beszemeztk volt.
A fajok nyilvntartst nagyon megknnyitendi az, ha a faisko
lban minden egyes sort egyetlenegy fajjal ojtottunk be. A ki egy
fajra csak egy fl sort akarna flhasznlni, el ne mulassza a sorok
kzepre j ers kart az ott lev kt csemete kz leverni s ez ltal
a sor egyik felt a msiktl biztos hatrral elvlasztani. Nagy bajt
szerez az magnak, a ki a csemetesor minden egyes fjt ms-ms faj
jal ojtja be. Tlen, nyron folyvst gyelnie kell, hogy minden egyes
fjn ott ityeg-e a jegyfcska azon faj nevvel elltva, melylyel beojtatott; klnben a-legnagyobb vigyzat mellett is, knnyen sszetvesztendi egymssal fcskit.
A fajok biztonsgra nzve egy rva kurjantst sem r az oly
faiskola, a hol nem tartanak jegyzknyvet, melybe a faiskola minden
sora s a sorokban minden egyes fa helyrajzilag bejegyezve nincs s a
hol az ojtsrl lelkiismeretesen vezetett naplknyvvel nem birnak. E
rszben a jegyfcskk (tiquettes), melyek a csemetikre aggatvk,
legcseklyebb biztossgot sem nyjtanak. A jegyfcskk a csemetkrl,
fkp tl folytn, midn ritkbban mehetnk a kertbe, lehull
hatnak, a lehuUottakat a szl ssze vissza kevergeti, s ha napszmo
sokkal is kell dolgoztatnunk, ezer szemnk legyen, hogy jegyfcskinkat szndkosan le ne tpjk ezek is, s azokat el ne cserlgessk.
Nyr folytn teht, st egsz tenyszeti v folytn is a faiskola
beltetsnek kezd vben, gyszlvn csak az a teendnk, hogy
csemetinket oldalgaik lemetlsvel a beojtsra elksztsk s j
liusaugusztus hban alvra beszemezzk.

132
I. tbla, 2-ik v.
A faiskola beltetsnek msodik vben ismt egy uj tblt
vagy terletrszt fogunk fl beltetsre. Nevezzk ezt II, tblnak.
Ez uj tblban pen azok lesznek teendink, mint a mik az els, kezd
vben voltak: banera a mr egy ves s alvra mr tavai nyron beszemzett csemetinket magban foglal, I. tblnkban ms teendk veszik
ignybe kezeinket. Itt, mr kora tavaszszal, midn mg a fkban nem in
dult meg a nedvkerings s a fa rgyei mg nem kezdettek el duzzadni,
fehredni; szemgyre vesszk a csemetket s kzlk mindazokat, a
melyeken a tavai nyron krgk al illesztett nemes szem letben van,
meg kell kurttanunk, a beojtott, nemes szem fltt csak mintegy
34 hvelyknyi -=-- 710 cm. csapot hagyva meg a csemete tr
zsbl. Azon csemetket azonban, melyeken a nemes szem brmi oknl
fogva kiveszett, vagy a melyeket gyengesgknl fogva mg beojtatlan
hagytunk, egyelre nem bntjuk, hogy a tavaszi ojtsra kedvez id
belltval azonnal szemnkbe tnjenek s tudhassuk, hogy melyeket
kell utlagosan vagy pedig jonnan beojtanunk a tavaszi ojts mdok
szerint.
A csemetken a rajok ojtott nemes szem fltt meghagyott csa
pok arra szolglnak, hogy a kihajtandott nemes szem sarjt, mihelyt
ez egy araszos hosszasgra felntt, kukoricza fosztalkbl ksztett s
beztats ltal meglgytott ktelkkel oda kthessk; mert gyenge
korukban az ily sarjakat gyakran egy kis szl legyintse is knnyen
leverhetn a csemetrl.
A tavaszszal prostva vagy lapozva beojtott csemetk mell
pedig, minthogy ezeken az ojts fltt semmi csap sem maradt, szk
sges lesz ujjnyi vastag vesszket vagy karcskkat leszrnunk s
kihajtandott nemes sarjaikat a csap hinyban ezekhez ktznnk.
Ugy az ojtahely fltt, mint az ojtahely alatt a vadcsemetkbol
szmtalan vad hajts szokott eltrni mindjrt tavaszszal a fk kilevelezse utn. E vad sarjakat a trzsrl, mieltt 12"-nyi (21/20
cm.) hosszura nttek volna, les kssel tvn lemetljk s legflebb a
meghagyott csapokon a flsleges nedvek elvezetsre egyet-kettt
hagyunk meg az ojtahely fltt, de nvekedskben hegyk becsipse
ltal ezeket is megakadlyozzuk.
J gykeres, ers alanyoknl gyakran megtrtnik, hogy a rajok
ojtott nemes szempaizson az alvszemek is kihajtanak; a prostva
vagy lapozva ojtott csemetknl pedig rendesen annyi szem hajt ki, a
hnyat meghagytunk a beojtott nemes vesszdarabon (teht kett,

-133
hrom. Tbbet semmi esetre sem lett volna czlszer meghagyni azon).
E flsleges hajtsokat kr nlkl szintn nem hagyhatjuk mind meg.
Kilevelezs utn teht, mikor a trzs vad hajtsai letisztogatst vet
tk munkba, a flsleges nemes sarjakat is megritkitjuk vagy legalbb
hegyeiket lecsipkedve nvekedskben megakadlyozzuk s kzlk
csak egyetlenegyet, a legbujbbat, legalkalmasabb helyen nttet hagy
juk meg srtetlenl s ktjk a meghagyott csaphoz vagy az alany
mell szrt vkony karcskhoz. Nem szabad teht egy-egy csemetn
kt-hrom egyenl erben nv hajtst is meghagynunk, hanem arra
kell trekednnk, hogy a meghagyott egyetlen hajts az alany minden
erejt magba ragadja s igy v vgig a csemete trzsnek folytatsa
knt egymagra szp sugralakban emelkedjk fel.
Vannak, klnsen az alma s krte fajok kzt nmelyek, a me
lyek ojts utn alig hogy kihajtottak, mr sem kpesek gyenge sar
jaikat egyenes irnyban flfel ereszteni. Az ily fajok mell, ha trzset
akarunk nevelni a nemes vesszbl, elkerlhetlenl szksges kart
vernnk s a lelgsra hajland nemes sarjat a tenyszeti v folytn a
nvekeds haladst kvetve, tbb izben is a karhoz ktznnk. Az
ily grbenvs fajokat klnben sokkal czlszerbb volna olyan ma
gassgban ojtani, hogy maga az alany a fa trzst vagy derekt, a
rojtott faj pedig annak csak koronjt kpezze. Szp egyenes trzset
mg kar seglyvel is alig-alig lesznk kpesek ezekrl nevelni.
Tuiiius vgn s jlius elejn a nemes sarjak rendesen mr anynyira megfsulnak s megszilrdulnak, hogy a szelekkel mr nerejkbl is kpesek lesznek daczolni. Ekkor van aztn ideje, liogy ojtvnyainkat ktlkeiktl megszabaditsuk s a tavaszszal, az ojthely
fltt meghagyott csapokat a csemetkrl, s a karkat a csemetk
melll eltvoltsuk. A csapokat, ha vastagok, kis, kerti frszszel, k
lnben pedig j les s ers kerti kaczorral vagy fanyes ollval vg
juk le. A frsz vagy fanyes oll nyomt azonban mindig szksges
les kssel lesimtani, hogy az ejtendett seb rzsuntos, sima lapot
mutasson. E sebeket hidegen foly ojtviasszal eltakarni el ne mulaszszuk; klnben beszradnak, berepedeznek s ksbb, ha beforrtak is,
rotliadsnak fognak indulni s a fa lett ksbb veszlyeztetni vagy
legalbb megrvidteni fognk. Ilyenkor lesz ideje annak is, hogy
tbb hajtsokat hozott tavaszi ojtsaiiiff a flsleges hajtsokat tvn lemetljk vagy legalbb rvidke csapokra nyessk.
Az I. tblban teht a beltets msodik vben nincs ms teen
dnk, mint az imnt elmondottak. Egsz tenyszeti v folytn azonban
gyelnnk kell, hogy faiskolnkat a gyom fl ne verje s a tbla flde

134
md nlkl meg ne kemnyedjk s repedseket ne kaphasson. Ezt pe
dig ugy rjk el, ha minden es utn, mihelyt szikkadni kezd a fld,
gyomnyes'vel vagy kapval 23"-nyi (58 cm.) mlyen mindig
flporhanyitjuk azt.
Nagyon kvnatos, hogy a faiskola-kezel tavasztl kezdve szig
minden regg 1 szemlt tartson ojtvnyai sorain s azokat a rajok tele
plt klnfle krtkony rovaroktl, frgektl, hernyktl megtisztitsa.
E szemle gyorsan megeshetik s gyakorisgnl fogva a faiskola-kezelt
kpess teendi csemeti ellensgeinek flismersre s azoknak mind
mind gyorsabb flfedezsre s elpuszttsra is.
/. tbla, 3-ik v.
A faiskola beltetsnek megkezdse utni 3-ik vben ismt egy
iij tblt fogunk fl a beltetsre. Nevezzk e tblt Ill-ik tblnak.
E tblban megint csak az lesz a teendnk, a mi volt az I. tblban
ennek 1-s ves korban. Ezen 3-ik vben mr a Il-ik tblnk is kt
ves leend s ebben teendink ismt csak azok leendnek, melyek az I.
tblban voltak ennk 2-ik ves korban. Hanem mr az I. tblban,
ennek 3-ik ves korban ms teendink leendenek ismt.
Legelszr is azon sorok vagy gyak csemetit vesszk szemgyre,
melyeket szibaraczkkal ojtottunk be s kijegyezzk kzttlk a leggyen
gbbeket, melyek mg jvre is a sorokban vagy gyakban fognak ma
radni s ezeket azonnal megnyessk, vagy ha sima vesszk voltak,
visszavgjuk. Azon csemetket pedig, melyek mris 23'(6394 cm.)
magassgot rtek, okvetlenl ki kell ltetnnk ll helykre vagy m
soknak eladnunk a faiskolbl; mert klnben annak tennk ki ma
gunkat, hogy mr ezen v folytn is oly sflrv lennnek ezen soraink
vagy tblink, hogy a temrdek gtl kzibk sem frhetnnk. Aztn
hozz ltunk tbbi csemetink megnyesshez.
A megelz vben ntt ojtvnyok tbbnyire egyetlen szl sima
vesszbl llanak. Nlia azonban ezek is eresztettek oldalgacskkat
is, melyeket milielyt arasznyi hosszasgot rtek, hegyk becsipse l
tal nvekedskben folyvst meg kell akadlyoznunk ; klnben meg
eshetett volna az is, hogy egyik msik ezea oldalgacskk kzl tl
sgosan erre kapott volna s a trzs folytatst kpezend vezr- vagy
nylvesszt a nvsben tlszrnyalvn fcsknk szp alakjt korn el
ferdtette volna. Ez egyetlen sima vesszbl ll ojtvnyainkat teht
meg kell kurttanunk.
Szem eltt tartva a fatenyszts azon szablyt, melynl fogva
gyenge nvs csemett erhz juttatni csak az ltal lehet legbiztosabban.

135
lia azt tavaszi nyesskor minl rvidebbre hagyjuk meg, kikeresnk a
nemesvessz hosszsgnak kzepe alatt lev, jl kifejldtt szemek
kzl egyet, a legalkalmasabb lielyen levt s e szem fltt 34"-nyi
(710 cm.) magasban fanyes ollval elvgjuk a vessz tetejt. A
meghagyand szem fltt igy ismt egy csapot nyernk, melyrl min
den kihajthat szemet lefaragunk ksnkkel. E csap kar helyett fog
szolglni ismt, melyhez a megliagyott szem sarjt, mihelyt az
arasznyi hosszsgra ntt, mint mr fnebb mondm - kukoricza
fosztalkkal hozzktjk, hogy igy, ha netaln elhajl irnyban kezdett
volna nni, a kell, egyenes irnyba segitsk s az ers szelek ellen
biztostsuk.
Minthogy arra kell trekednnk, hogy faiskolai csemetink szp
egyenes, fgglyes irnyban nvekedjenek; tavaszi nyesskor, a vezrrgy megvlasztsnl csak arra gyeljnk, hogy olyant vlaszszunk,
melynek hajtsa, ha fcsknk a megelz v folytn az egyenes irnybl
elhajlott volna, kpes legyen az elhajlst vagy grbletet kiegyenlteni
s fgglyes irnyban tovbb nevekedni.
Az olyan fajoknl, melyek lassan nnek s tbbnyire kiszgel
szemekkel vagy peczkekkel vannak beruhzva, az aljok fel es, si
mbb rszkn keresnk egy meghagyand p szemet s e fltt hagy
juk meg a szksges 34"-nyi (7 10 cm.) csapot; melyrl a kisz
gel szemeket s peczkeket mind letiszttjuk.
A bujn nv fajoknl, melyeknek nylvesszeje ujnyi vastagsg
nl is hizottabb szokott lenni, a hosszsg felerszt is meghagyhat
juk s csak arra gyelnk ott is, hogy a meghagyott szem fltti csaprl
minden kihajthat szemet letiszttsunk. pen az ily bujn nv
csemetk szoktak leginkbb vzszintesen kiszgel peczkekkel elltva
lenni kzptjukon, teht pen ott, a hol egy p szemet meg kellene
hagynunk. Ez esetben letiszttjuk ksnkkel eme peczkeket de ugy,
hogy kisarkallsuknl az alv szemeket meg ne srtsk. Igy a cseme
tn szemek helyett apr, 12 millimternyi csapocskkat nyernk,
melyek kzl a legalkalmasabb helyen levt vezrrgyknt meghagy
vn fltte a 34"-nyi, (7 10 cm.) kar helyett szolgl csapot
hagyjuk meg s ezt minden kihajthat szemtl megtiszttjuk. Ilyen
kor aztn egy vessz helyett gyakran kettt, st nha tbbet is nye
rnk az alv szemekrl; de e vesszk kzl csak egyet hagyunk meg
tovbb nvekedni s ezt, ha arasznyi hosszsgot rt, vigyzva a kar
helyett szolgl csaphoz ktjk s kell egyenessg irnyban nni
knyszeritjk. Az alv szemekrl kihajtott sarjak tbbnyire nem fl
fel, hanem inkbb vagy kevsb vzszintes irnyban szoktak elejnte

136

nni. Az ily vizszintes irnyban ntt sarjat nem szabad mindjrt az


egyenes irnyba erszakolnunk; hanem elejnte csak kiss rzstos
irnyba ktjk ki; ksbb aztn, a hajts nvekedtvel, mind-mind
inkbb flfel halad irnyba s vgl egszen fgglyes irnyba kt
jk ki. Erszakols kvetkeztben a gyenge hajts knnyen el is
trhetnk.
Ez vben mr tbb-kevesebb szem a vezrvessz nevelsre fnhagyott szem alatt is ers oldalgakat fog ereszteni a nemes trzsn.
Ez oldalgakra klns figyelemmel kell lennnk, nehogy a vezr
vagy nylvesszt nvekedsben tlszrnyalhassk: annlfogva, milielyt
egy arasznyi hosszsgot nttek; csipjk el kzlk a legflsbbek
hegyt s ha mg e becsips folytn sem gyengltek volna el; akkor
egyet-kettt a leginkbb bujlkodk kzl egszen is meg kell seiumisitnnk, les kssel ott vgvn le ket a trzsrl, a honnan kisarkallottak. Ezen gakra, mikp elmondandm, klnben sincs szksgnk,
ha ojtvnyainkbl szlas ft akarunk nevelni, de, ha ojtvnyunkbl
gulaft akarunk nevelni, akkor 3 4 ilyen gra mgis szksgnk
lesz s ez utbbi esetben hosszabbra is engedhetjk ket nvekedni.
Meggyengthetjk buja nvskben az oldalgakat az ltal is, ha
leveleik kzl tbbeket lemetlnk, mit ugy eszkzlhetnk, hogy a
hajts aljtl kezdve minden levgott kt levl utn egyet bntatlanul
hagyunk, aztn flebb haladva ismt kt levelet levgunk s egyet, az
elbb meghagyottal ellenkez oldalon levt, bntatlanul hagyunk s
igy haladva tovbb az g hegye fel, a hol a mg fejletlen, gyenge le
veleket egyelre egszen srtetlenl liagyjuk nni, kifejldni. E fogsra
a fk ellensgei, a hernyk tantottk meg kezdetben a fatenysztket.
Minden oly g, fa vagy hajts ugyanis, melyet leveleitl a hernyk
fosztottak meg, azon gak vagy hajtsok mellett, melyek lombjai sr
tetlen maradtak, tapasztals szerint nagyon elszokott maradni nve
kedsben. A levelek levgsa" kifejezs alatt azonban csak azt kell
rteni, hogy levgjuk ugyan a levl tnyrjt, de a levl nyelt legalbb
fele hosszban srtetlenl hagyjuk meg. Ha csak ugy kzzel trdelnk
le a mg retlen leveleket, knnyen megsrthetnk a levelek hnalj
ban kpzdtt azon szemeket is, melyekre ksbb szksgnk lehetne.
Ezen. harmadik vbe pen most lp tblnkban a csemetk
tavaszi nyessekor alig van szksgnk az ojtott sebek faviaszszali
eltakarsra. Az ejtendett apr sebek, ha takaratlan maradnak is,
nyr derekig rendesen be szoktak forradni.
Bevgezvn a tavaszi nyesst, itt, nyr elejig ugy szlvn csak
az a teendnk, hogy a sorok kzeit gyomtl tisztn s a tbla fldt

137
mindig porhanyn tartsuk s reggelenknt vgig jrjunk minden sort
s zsebben vagy tskban nyirkos kukoricza-fosztalkot hordva ma
gunkkal, a vezrvesszket, mihelyt arasznyi hosszura nttek, a csa
pokhoz ktzgessk s az itt-ott lbatlankod hernykat, frgeket
letiszttsuk csemetinkrl.
Nyr derekn vagyis jnius vgn s egsz jlius h folytn a
mr kellleg megfsult vezr- vagy nylvesszk melll azon csapokat,
melyekhez ket ktztk volt, mind el kell tvolitanunk ugy, mikp
ezt mr fnnebb emlitm s az ekkor ejtett sebeket hidegen foly
ojtviaszszal eltakarni lelkiismeretes gondunk legyen.
Ugyanazon alkalommal pedig, mikor a csapokat eltvoltjuk, ha
csemetinkbl szlas ft akarunk nevelni, a vezrvesszk alatt ntt
oldalhajtsokat is meg kell kurttanunk a csemetk trzsn. A vasta
gabb oldalhajtsokat csak ujjnyi liosszasgban, a vkonyabb, gyenge
hajtsokat vagy egszen vagy legflebb araszos hosszsgukig hagy
hatjuk meg. Sokan, egsz tenyszeti v folytn valamennyi oldalhaj
tst meghagynak s csak a kvetkez tavaszszal metlik le azokat sz
las fik trzsrl. Ez eljrs azonban azrt nem helyes, mert az igy
meghagyott oldalhajtsok nyr s sz folytn a vezrvessz rovsra
szksgtelenl megvastagodnak s tavaszi lenyesetsk alkalmval nagy
sebeket hagynak htra a trzsn. A jnius vgn s jlius h folytn
csapokra visszavgott oldalhajtsok pedig tbb-kevesebb sarj hajtst
fognak mg szig ereszteni s igy czlunkat, csemetink derekt meg
vastagtani igy is elsegitendik: de nvekedskben a visszanyess
folytn htravettetvn, lehetsgess teszik, hogy a nylvessz eri'e
kapjon s szp sugralakban magasra emelkedjk.
A csapok eltvoltsakor csak azon esetben hagj'juk meg ez
oldalgakat, lia gulaft akarvn nevelni csemetink trzsn oly ma
gassgban hajtottak azok ki, mely magassg a leend gulafa els eme
lete alatt a fld megmunklst, tisztn tarthatst lehetsgess teszi.
Azonban mg ez esetben sem engedhetjk azt meg, hogy egyik-msik
ez oldalgak kzl a vezr- vagy nylvessz, avagy a tbbi oldalgak
rovsra tlsgos erre kaphasson.
Nha megtrtnik, hogy klnsen a krtefajok nmelyiknek cse
metje oly bujn indtja meg a tavaszi nyesskor meghagyott legfels
szembl a vezr- vagy nylvesszt, hogy a visszavgott nemes cse
mete alig bir egykt satnya oldalhajtst tenni. Ez esetben figyelmn
ket nem az oldalgak, hanem a vezrvessz tlsgos bujasgnak f
kezsre kell forditanunk s ezltal az oldalgakat is nmi erre juttat
nunk. Ilyenkor a mr fnnebb elmondott levlritkitst .a vezr- vagy

188
nylvesszn eszkzljk s ha bujlkodst mg ez sem fkezn kellleg,
mihelyt Vs'-nyi (47 cm.) hosszsgra flnyult, hegyt is elcspjk
krmnkkel; a satnya oldalgak fltt pedig ksnkkel a trzs kr
gbe lefel fordtott sarl vagy patkalaku bevgst tesznk s e mel
lett az ily gyengbb oldalgak alatt a ksarkalls gyrzetet is tmetszve
egy-kt hvelyknyi hossz lefel halad irny bemetszst tesznk a
trzs krgbe, de ugy, hogy ksnk hegye egyedl csak a krget messe
be s az alatt a ft magt, meg ne srthesse. Ebbeli gondoskodsunk
folytn szig az oldalgak kellleg meg fognak ersdni s a vezrvessz
is elrendi kell magassgt, vastagsgt s erejt.
A mdnlkl bujn nv vezrvessz gyenge korban nagyon ki
van tve a szelek jtknak. Majd egy, majd msfle irnyban grbti
el t a szl, s kell egyenessget aligalig volnnk kpesek vele meg
tartatni. Minthogy pedig arra pen nincs szksgnk, hogy a vezr
vessz tlsgos magassgra njn; mihelyt IV2 vagy 2'(4763cm.)
magassgot rt, elcspjk a hegyt s bujasgt, mint mr emltem f
kezni kell trekednnk.
Cseresznye, meggy s dfcsknkat a faiskolban, tavasz nye
ss alkalmval srtetlen kellett klnben is hagynunk, mivel e gy
mlcsnemek fi nagyon knyesek a nyessre; de, ha magas trzs f
kat akarunk nevelni bellk, oldalgaikat jnius vgn s jlius h
folytn, a mikor alma s krtefinkrl a csapokat szoktuk lemetlni,
a trzsrl sznben le kell metszennk vagy, ha gyengk voltak
volna, egy tenyrnyi vagy arasznyi hosszsg csapokra meghagy
nunk; szval, visszavagdalnunk. Minden, ily alkalommal, az ejtett
nagyobbka sebeket faviaszszal gondosan el kell takarnunk. A mi ezen
nem fcskink vezrvesszejt illeti, legtancsosabb ezt egsz tenyszeti v folytn szabadon hagyni nvekedni; de ha buja nvse foly
tn attl kellene tartanunk, hogy a szl majd egy, majd ms irnyban
elgrbtheti; ez esetben, be sem vrva a jniusi vagy nyri nyess
idejt, mihelyt 172 vagy 2'-ny(476 3 cm.) magassgra ntt, hegyt
el kell cspnnk.
Szilvacsemetinket is ezen, kiltetsktl szmtott, har
madik evkben szintn tancsosabb ilyen idtjt, teht jlius vagy
augusztusban arlakitan s flsleges oldalhajtsaiktl megszabadtani.
Ezen nyri nyessre e gymlcsnem fja is kevsb rzkeny, mintsem
a kora tavasz nyessre.
Atalban arra kell trekednnk, hogy faiskolai csemetink tr
zse rvidke peczkekkel aljuktl koronjukig beruhzva s a nap get
sugarai ellen sajt maguk l leveleivel oltalniazya legyenek. E rvid

139
peczkek s az ezeken lev levelek nemcsak oltalmul szolglandnak cse
metink trzsnek, de mg lnyeges eszkzei is a trzs megvastagodsnak s igy a fcska folyton emelked vig tenyszetnek is. Nagyon
hibsan jrnak el teht azok, akik fiatal csemetikbl szlasft akar
vn nevelni, ezek trzsrl minden peczket, vesszt vagy gacskt
simra letiszttanak s fcskikat ekkp sima pipaszrknt felnyurgulni hagyjk. E lbs eljrs kvetkezmnyeirl fnebb krlmnye
sen rtekeztem mr. (Lsd I. rsz, 3-ik czikk.)
I. thla, 4-ik v.
Faiskolnk alaptsnak 4-ik vben ismt egy uj tblt fogunk
fl beltetsre. Nevezzk ezt IV. tblnak. Ebben ugyanazok lesznek
teendink, a mik voltak az I. tblnkban ennek 1-s ves korban.
Ill-dik tblnk ekkor mr 2-ik, Il-ik tblnk pedig 3-ik vbe lp.
Ezekben a teendk mr fnnebb az I. tbla 2-ik s 3-ik v czim alatt
leirvk.
Az I. tblban, midn ez 4-ik vbe lp, kora tavaszszal, midn
mg a nap melege uj letre nem csalta csemetinket, korn hozz kell
fognunk ojtvnyaink megnyesshez. A nyess pedig szlas fnak
sznt csemetinknl csak abbl lland ekkor, hogy ezek vezr- vagy nyl
vesszit visszavgjuk s a megelz vben trzseiken ntt s csapra
metszett oldalgak kzl azokat, melyek szig tbb sarj liajtst hoz
tak s igy kelletnl inkbb megvastagodtak, szinben lemetszk a
trzsrl s csak a gyengbbeket, vkonyabbakat hagyjuk ott s ezeket
is, ha a inult nyr s sz folytn arasznyinl hosszabbra nttek volna,
kiindulsuktl szmtva 34"-nyi (7 10 cm) hosszasgban elvag
daljuk. A vezr- vagy nylvesszt mennyire kelljen megkurtta
nunk ? ismt csak az hatrozza el, hogy mennyire volt az ers vagy
gyenge ? Az ersebbeket fele hosszasgukban, teht legflebb 1 ^l^ vagy
2'-nyira (47 63 cm.) kiindulsuktl; a gyengbbeket rvidebbre s
gyszlvn a kiindulsukhoz legkzelebb es egszsges s jl kifejl
dtt s a fa egyenes irnynak folytatsra leginkbb hivatott szem
fltt nyessk el; de mindenkor gyeljnk, hogy a meghagyott fels
szem fltt a nylvesszbl egy 34"-nyi (7 10 cm.), minden kihajt
hat szemtl megfosztott csap maradjon fl megint, melyhez a kihajtandott uj vezrvesszt, mihelyt ez arasznyinl hosszabbra ntt, mint
karhoz hozzkthessk s azt ekkp netn elhajl irnybl az egye
nes irnyba visszaterelhessk.
Azon esetben azonban, ha csemetink egy nmelyikt gulafnak

140
szntuk s igy ennek a nylvessz alatt 34 oldalhajtst a mlt
tenyszet! v alatt szabadon hagytuk nni, hogy ez oldalhajtsok a
leend gulafa els emelett kpezzk; a nyessnl kiss tbb teendnk
lesz, mint volt a szlasfa nyessnl. A gulafa nylvesszejnek meg
kurttsa ugyanazon szablyok szerint trtnik, mint ezt fnnebb a
szlasfa nyessnl leirtuk; de itt mr a tavai ntt s csonkitatlan
hagyott oldalgakat is meg kell kurttanunk, nolia korntsem oly er
sen, mint a nylvesszket. Ha bujn nttek volna az oldalgak, akkor
hosszasguk %-dt meghagyva, csak Y,-rdt vgjuk le. Ha pedig
egyik-msik kzlk a nvsben htramaradt volna, akkor az ily
oldalgat, hogy a tbbieket nvsben utirhesse, egszen nyesetlen
kell hagynunk.
Az oldalgak megkurttsnl, fkp, ha azok les szgekbea
emelkedtek flfel, mindenkor oda kell trekednnk, hogy az elnyesst vagy kurttst egy kifel s a fcska trzstl elll irnyban ntt
szem fltt ejtsk meg s rajtok lev minden olyan szemet, mely a fa
trzse fel ll megsemmistsnk, nehogy kihajtvn ezek a szndkosan
meghagyott rgy hajtstl elvonjk az ert.
Nem ismtelhetem elgg, hogy nyess alkalmval minden nagyobbka sebet faviaszszal eltakarni el ne mulaszszunk.
Bevgezvn a tavaszi nyesst, azon gyak vagy tblkbl, me
lyekben szi baraczkfkat neveltnk, a gyengbb voltuknl fogva mg
helyben hagyott, minden csemett, melyek a megelz vben kellleg
megersdhettek, egytl egyig ki kell snunk, s ll helykre kiltettetnnk vagy msoknak eladnunk klnben, ha mg tovbb is a
faiskolban hagynk ket, megvnlnnek s, kiltetsre egytaln
fogva alkalmatlanokk vlnnak.
Kajszi, cseresznye s meggy ojtvnyaink kzl szintn tbb elri
mr ilyenkor azon kort s azon nagysgot, mely az lllielyre leend
kiltetsre pen legkedvezbb. Ezen gyralcsnemekbl is csak a
gyengbbek mai'adnak mg a sorokban, a tbbiek pedig kisandk,
kiltetendk vagy eladandk lesznek.
Azon gyak vagy akr tblk, melyeket ezen (4-ik) v tavaszn
ekp kirtettnk, j mlyen felsandk, portrgyval jl meghintendk s konyhai nvnyek tenysztsre fordtandk mintegy 3 vig, a
mikor aztn megint alkalmasokk vlandnak arra, liogy beojtand
vadonczokkal jonnan beltethessk ket; hanem az mr, mint mon
dm, pen nem volna tancsos, hogy a kisott csemetk helybe mind
jrt ismt magonczokat ltessnk s ne hagyjuk meg a kimerlt fld
nek a neki szksges, 3 vig tart pihenst.

141
A csontrfktl kirtett tblk vagy gyak helyett csak oly
tblkat vagy gyakat fogliatunk fl jbl csontrmagonczokkali be
ltetsre, a melyekben mg nem voltak, vagy a melyekbl 34 vvel
ezeltt kerltek volt ki a csemetk.
Mly termerej, nem flttbb nehz vagy sszell fldben a
faiskola fldt nem is szksges, nem is tancsos venknt mlyen
flsni. Ha rigolozott fldben trtnt az ltets; teljesen elegend
23"-nyi (57 cm.) mlyen flporhanyitva s mindenfle gyomtl
mentesen tartani a sorok kzeit. Nehz kttt fldben azonban j lesz
tavasz kezdetn a sorok kzeit sval is flsni ugy, hogy a kt cse
metesor kzt, a kzpen j mlyen eresztjk le az s hegyt; mig a
csemetk kzelben, nehogy ezek gykereit megsrtsk, csak
felletesen piszkljuk azt meg. Gyakran csnya, grngys lesz e
munka utn faiskolnk flde, de a lg s meleg hatsn jl kiszradt
grngyk a legels jtkony es utn omlsakk s gereblyvel knynyen sztteritlietkk vlnak s gyomnyesvel az egsz nyr folytn
knnyen porhany llapotban lesz a fld tarthat. Meg kell itt jegyez
nem, hogy a fldmunkt a faiskolban igyekeznnk kell addig vgezni
el, a mig a megnyesett csemetk hajtani nem kezdenek, mert, ha ak
korra halasztank azt, a mikor mr a csemetk hajtanak, minden vi
gyzat mellett is tbb oly gyenge hajtst letrhetnnk, melyek elvarzsolst fanyesskor czlba vettk volt; szval, a melyekre kivlan
szksgnk lett volna.
Mihelyt azt tapasztaljuk, hogy csemetink uj hajtsai egy arasz
nyinl hosszabbra nttek, reggelenknt vagy legalbb minden msod
nap reggeln szemlt tartunk flttk. Ily szemle alkalmval az
arasznyi hosszasgot kiss meghalad vezr- vagy nylvesszket kukoricza-fosztalkkal a csapokhoz ktzzk; aztn az les szg alatt
flfel trekv oldalhajtsok hegyeit, valamint minden, a trzsn en
nek megvastagtsa czljbl meghagyott csapok buja nvsnek indult
hajtsai hegyt is, elcsipkedjk, vgl a hernykat, rovarokat, melyek
netn csemetinken lakmroznnak, gondosan elpuszttjuk.
Ily szemlk alkalmval, ha netn azt tapasztalnk, hogy egyik
msik csemetnk gyenge nylvesszejt freg rgta volna el s ennek
folytn kevs remnynk volna, hogy az elrgott nylvessz a kvnt
magassgot elrhesse v folytn, ez esetben habozs nlkl semmi
stsk azt meg sznben levgva a trzsrl s nylvesszl az alatta
ntt oldalgak kzl hagyjunk meg egyet s ezt ktzzk a csaphoz.
Termszetes dolog, hogy ez jonnan meghagyott hajtsnak legfll

kli llania; ktllnben sohasem kaphatna kell erre s az oldalgaktl


nvsben tulszrnyaltatnk.
Jnius vgn s jlius h folj^tn mr az uj sarjak, ha
egyebbtt nem is, de kiindulsuknl bizonyra, kellleg meg lesz
nek fsulva; a mikor aztn hozzfoghatunk a vezrvesszk felszaba
dtshoz. Eltvoltjuk ugyanis a csapokat s ha szlas ft akarunk
csemetinkbl nevelni, a nylvessz alatti oldalliajtsokat megkurtt
juk ugy, mint ezt mr fennebb, az I. tbla harmadves kora lersnl
elmondottam volt. Ha pedig gulaft akarunk a csemetbl nevelni;
csak arra gyelnk, hogy 34 kell irnyban ntt oldalg maradjon
meg a nylvessz alatt; a tbbieket aztn sznben lemetszk a trzs
rl s csak a meghagyottaknak egyenl erben tartsra fordtjuk
figyelmnket. Ezen meghagyott gak kpezik leend gulafcsknk2-ik
emelett. Az ezek alatt lev, mlt vben ntt oldalgak, melyek a
gulafa 1-s emelett kpezik, csak annyiban lesznek ez alkalommal
figyelmnk trgyai, hogy a bujn nvket hegyk lecspsvel nv
skben mrskeljk; a gyengbben nvket vagy nvsben a tbbiek
tl elmaradottakat pedig erre segtsk az ltal, hogy kisarkallsuk
alatt az anyatrzs krgt lefel halad irnyban ksnk hegyvel kiss
flnyitjuk, st magn, a tavaly ntt gon is hosszas bevgsokat te
sznk a kregbe, de ugy, hogy magt a ft ne rinthesse a kshegye.
Kzvetlen az ily elgyenglt g ksarkallsa fltt a sarl vagy patk
alak bevgst is alkalmazhatjuk az anyatrzs krgbe.
Minthogy pedig a tavaszi nyess alkalmval gulafnk ezen als
emeleti gait is visszanyestk, termszetes hogy mindenik g vezrrgye ilyenkor mr vezrhajtss vlt, mely alatt 2 3, hosszabka
mellk hajts is szokott az anyagon nni. E mellk hajtsok kzl
azokat, melyek ezen id tjban mr tlsgos erre kaptak volna, szn
ben lemetljk az anyagrl s csak a gyengbbeket s rvidebbeket
hagyjuk meg. Nha azonban,ha nem llanak srn a mellk hajtsok,
mg az ersebbeket is meghagyhatjuk 23"-ny (5 7 cm.) csapra
metszvn vissza ket. Ezen ersebb mellkhajtsok visszavgsa folytn
az albb kvetkez gyengbbek is erre jutnak s sz vgig kell hossza
sgot rendenek el. Ezen els emeleti gak mellkliajtsai azonban csak
azon esetre kvnjk meg az itt leirt munkt, ha azon idben, midn
szemlnk alkalmval a nylvesszket csapokhoz ktztk, elmulasz
tottuk volna az arasznyinl hosszabbra nttek hegyt elcspni s igy
ket buja nvskben ideje korn meg akadlyozni.
Ugyancsak ez alkalommal a szlas fink trzsnek megvastag
tsa czljbl meghagyott csapok vagy peczkek kzl azokat, melyek

143
ekkorig netn buja nvsnek indultak s ujjnyi vastagra is flhiztak
volna, szinben lemetljk a trzsrl s csak a gyengbbeket liagyjuk
meg srtetlenl vagy, ha hosszura nyltak volna ki, ezeket is megkurtitjuk ugy, hogy a trzsn csak mintegy 3 4" nyi (57 cm.) csap
maradjon meg bellk, mely csapnak legfls levele hnaljban okvet
lenl p szemnek kell lnie.
Eme nyri nyesskor is, minden nagyobbka seb faviasszal lesz el
takarand.
Bevgezvn a nyri nyesst is, ezen tblnkban egsz tenyszeti
v folytn alig marad egyb teendnk, mint folytatni a mr ismert
szemletartst a csemetk fltt legalbb is az els fagyok belltig.
I. tbla, 6-ik v.
Faiskolnk beltetsnek kezdettl szmtva az 5-ik v tava
szn ismt egy uj tblt fogunk fl vadonczokkali beltetsre s pe
dig oly kiterjedst, a milyent az I-s s a kvetkez vekben felfog
tunk volt. Nevezzk ez uj tblt V. tblnak. Ebben ismt csak olya
nok lesznek teendink, a milyenek voltak az I. tblnkban, ennek 1-s
ves korban.
Ekkor mr IV. tblnk 2-ik, III. tblnk 3-ik s 11. tblnk 4-ik
ves lesz s igy teendink ezekben is ugyanazok lesznek, melyek voltak
az I-s tblnkban ennek 2-ik, 3-ik s 4-ik ves korban, a mit mr
a fnnebbiekben elmondottunk.
I. tblnk ezen 5-ik ves korban megint els dolgunk legyen
kora tavaszszal, midn mr az ers fagyok nem gtolnak tbb mun
knkban, a csemetk nyesst megkezdeni.
Szlas fnak hagyott csemetinken a trzs folytatsra hivatott
nylvesszt ismt megkurttjuk ugy, hogy az ers s elegend hossz
nylvesszn, ennek kzepe tjn, kiindulstl szmtva legflebb
l'/a'-nyi (47 cm.) magasban, egy alkalmas helyen ntt, jl kifejldtt
szemet kivlasztunk s e szem fltt 34"-nyi (7 10 cm.) csapot
hagyunk megint, melyrl minden kihajthat szemet ksnkkel kiuictlnk. A rvidebb s gyengbb vezrvesszkn pedig, hogy ezeket uj
erre segthessk, kiindulsukhoz kzelebb, teht kzptjukon alul,
hagyunk vezrrgyet, s e fltt egy 34"-nyi, (710 cm.) minden
kihajthat szemtl megfosztott csapot. Aztn a trzsn, ennek ers
tsl s megvastagtsul szolgl, s az elmlt vben mg ott hagyott
peczkeket s a 34 "-nyi (7 10 cm.) csapokra visszavgott oldalhaj
tsokat vesszk szemgyre. Ezek kzl aztn azokat, melyek mr a

144
mlt v folytn tlsgos erre kaptak s jl megvastagodtak volna,
sznben lemetljk a trzsrl s csak a gyengbbeket, vkonyabbakat
hagyjuk ott, de, ha arasznyi hosszasgot meghaladtak volna, ezeket
is megkurttjuk 34" (710 cm.) csapot hagyva csak meg bellk.
Minthogy pedig az ilyen csapoknak az a rendeltetsk, hogy sarjakat,
leveleket hozzanak; gyelnnk kell, hogy rajtok szemmel lthat r
gyek maradjanak; mert nmely gymlcsfajoknl az oldalgacskk
34"-nyi (710 cm.) hosszasgig nha egszen csupaszok szoktak
lenni. Ilyen fajoknl teht a csapokat hosszabbra kell meghagynunk,
hogy legalbb egy-kt, szemmel lthat rgy is megmaradhasson
rajtok.
Gulafnak hagyott csemetink kzl azokat, melyek egyenl
erej gakkal szablyosan elltvk, mint az llhelyre val kiflltetsre mr klnsen alkalmas, kt emeletes fcskkat ezttal mr
nyesetlen hagyjuk s a faiskolbl kisvn, vagy magunk ltetjk
leend llhelykre vagy msoknak eladjuk. Csak a gyengbben ntt,
alacsonynak maradt, hinyos vagy szablytalan nvs gakkal ell
tott gulafinkat vesszk ilyenkor nyess al. Ezek nyilvesszeit aztn
pen oly mdon nyessk vissza, mint ezt imnt, szlasfink nyessnl
elmondottam. A mr meglev kt emelet gait is vissza kell ilyenkor
nyesnnk, azaz vezrvesszeiket megkurttanunk. Szablyul kell itt
tartanunk, hogy a 2-ik vagy fels emelet gait rvidebbre hagyjuk
meg, mint az els s igy az als emelet gait. Aztn az emeleteket
kpez, minden egyes gat ugy kell tekintennk, mint egy-egy kln
ll, rzsuntos irnyban nevelt szlasft, melynek oldalai, kiinduls
tl kezdve vezrhajtsukig, ugy be legyenek ruhzva peczkekkel s
vkony oldalhajtsokkal, hogy a trzset kilevelezs utn, noha rit
ksan, de mindentt eltakarjk lombozatukkal. Ennlfogva az ily
emeletet kpez gakrl minden oly mellkhajtst, mely tlsgos
erre kapott s nvsben az anyag vezrvesszejt is tlszrnyalni
fenyegetdzik, sznben le kell nyesnnk. Csak a peczkeket s gyen
gbb mellkhajtsokat hagyjuk ilyenkor meg, s ha arasznyinl hoszszabbra nttek volna, ezeket is 34 hvelyknyi (7-10 cm.) csapra
vissza kell vgnunk. talban arra kell gyelnnk, hogy az igy meg
hagyott peczkek s csapokra visszavgott gyenge vesszk, melyek
nhny v leforgsa alatt gymlcsrgyeket, virgot s gymlcst
hozni hvatvk, md nlkl srn ne legyenek egyms mellett; nehogy
kihajtandott leveleiknek elegend terk sem legyen kiterjeszkedhetni
s igy knytelenek legyenek a lg, harmat s napsugr jtkonysgt
srsgk miatt nlklzni.

Ha gulafcsknk fels emeletnek gai a megelz v folytn


tlontl ersen nttek volna, s az als emeleti gakat nvsben ht
ramaradva ltnk; ez esetben tavaszi nyesskor a fels emeleti gakat
jl vissza kell vgnunk: mg az als emeleti gakat egszen nyesetlen
kell hagynunk, hogy igy ezek is kell erre kaphassanak. Azonban, ha
netn az als emelet egyik msik ga a tbbiek rovsra neki ers
dtt s hosszabbra nylt volna; az ily bujlkodt minden esetre igyekszlnk a nyess ltal nvekedsben korltozni, s legalbb vezrveszszejben megkurtitni.
Az emeletet kpez gak megkurttsnl a meghagyott legfels
szem fltt egszen flsleges olyan hossz csapot hagyni, mint ezt a su
dr folytatst kpzend nylvessz megnyessekor a meghagyott vezrrOgy fltt tevk: minlfogva a vgst a meghagyand rgy kzvetlen
kzelben ejtjk meg, hogy aztn az ilyenkor tmadt nyesseb a vezrrgy kihajtsa utn knnyen beforrliasson. Ha azonban a nyesst
fanyes ollval vgeztk, a mikor, rendesen, a meghagyott szem fltt
egy-egy kis csapot megszoktunk hagyni; el ne mulaszszuk e csapocskkat nyri nyess alkalmval a vezrvesszk melll les kssel simn
lemetlni. Vgl minden nagyobbka sebet gondosan be kell tapaszta
nunk faviaszszal.
Bevgezvn a tavaszi nyesst ezen tdves tblnkban, hozz
ltunk az ll helykre kiltetend vagy eladand, kt emeletes gulafink kisshoz. Aztn kvetkezik
folytn flturklt fld
elegyengetse s a sorok kzeinek oly mdoni flssa, mint ezt
mr fnnebb, az I. tblnk 4-dik ves kornak teendi kzt emiitet
tem volt.
E tblban csemetink kilevelezse utn, mr csak a tbbszr
ismtelt, reggelenknti szemletarts lesz minden teendnk; a mikor
aztn az arasznyinl hosszabb nylvesszket a csapokhoz ktzzk;
aztn a szlasfink derekn hagyott peczkek s csapok arasznyinl
hosszabbra ntt hajtsai hegyt, valamint gulafink mindkt emeleti
gain az arasznyinl hosszabbra ntt mellkhajtsok hegyt is elcsip
kedjk s a sai'jakon vagy ezek levelein legelsz krtkony rovaro
kat, hernykat puszttjuk el.
Jnius vgn s az egsz jlius h folytn kvetkezik s tart a
nyri nyess. Ekkor szabadtjuk fel aztn csemetink nylvesszejt s
lemetljk melllk azon elszradt csapokat, melyekhez ktzve voltak.
Ezen idtjig az uj nylvessz alatt tbb-kevesebb, erteljes ol
dalhajts is ntt ki a megelz vben hajtott s tavaszi nyesskor
meghagyott nylvesszn, mely most mr a fasudarnak folytatsv
10

146
ln. Ez oldalhajtsokat, ha a fldtl 45'-nyi (126158 cm.) ma
gassgban nttek volna ki csemetink sudarbl, flraagas trzs
fkat akarvn nevelni, - srtetlenl hagyjuk most mr tovbb nve
kedni: de, ha a nylvessz mrskelten nne, s ezt amazok erben
tlszrnyalni fenyegetnk, hegyeik becsipse ltal buja nvskben
mindenesetre meg kellend gtolnunk. Ezen oldalhajtsok kpezendik
aztn flmagas trzs fink koronjnak alapvzt, fgait. Ha azon
ban ezen oldalhajtsok a fldhz 4 5'-nyi (126158 cm.) magasan
mg nem esnek vagy pedig nem fl, hanem egszen magas trzs sz
lasft akarunk csemetnkbl nevelni; akkor ezen oldalhajtsokat nyri
nyess alkalmval pen ugy meg kell kurttanunk, mint ezt a megelz
vekben a nylvessz alatti oldalhajtsoknl kell vgrehajtanunk.
Kiindulsuktl szmtva ugyanis 45 "-nyre (10 13 cm.) vgjuk
el ket, ha gyengk voltak, egy kt hvelyknyire (2 5 cm.) pedig, ha
igen ersek voltak; egszen sznben is le kell vennnk a trzsrl, ha
les szg alatt flfel irnyultak volna.
Ugyanekkor a szlas fa derekn tavaszi nyesskor mg megha
gyott peczkeket s csapra vgott vesszket vesszk szemgyre. Ezek
kzl aztn azokat, melyek buja nvsnek indultak s ujjnyi vastagra
is flhiztak ekkorig, sznben levgjuk a trzsrl, csak a gyengbbeket
hagyva meg kzlk, de, ha arasznyinl hosszabbra nttek volna,
ezeket is megkurttjuk ugy, hogy bellk csak mintegy 34"-nyi
(710 cm.) csap maradjon meg a trzsn.
Ugyanezen nyri nyesskor gulafink nylvesszeje alatt is tbb
kevesebb oldalg fejldvn mr ekkorig, ezekre is ki kell terjeszte
nnk figyelmnket. Ez gak, illetleg pedig mg csak hajtsok kzl
a legkedvezbb irnyban ntt, egyenlerej, 34 hajtst meghagy
vn, az les szg alatt flfel trekvket sznben levgjuk a trzsrl,
liogy ez ltal az alattok meghagyottakat erre segtsk s magt a
nylvesszt is a nvsbeni tulszrnyaltats veszlye ellen biztostsuk.
A meghagyott 34 liajts kpezendi aztn gulafink 3-ik emelett.
Ha azt tapasztalnk ilyenkor, hogy ezen, harmadik emeleti gak tnlsgos bujn nttek volna; mg az alattok lev, kt als emelet gai
csak rvidke hajtsokat eresztettek: el ne mulasszuk a harmadik eme
let gainak hegyeit is elcspkedni s ez ltal bujasgukat mrskelni,
hogy gy az leter az als emeletek gabaji is fllnkljn. Az al
sbb emeleteket kpez gak derekn eltrt azon mellkhajtsokat
is, melyek tlsgos erre kaptak s nvskben az anyag vezrveszszit tlszrnyalni fenyegetik, sznben le kell onnan metlnnk. A
rvid peczkeket ilyenkor egszen rintetlenl kell hagynunk s csak a

147
hosszura kinylt gyenge hajtsokat kell 34"-nyi (710 cm.)
csapra vissza nyesnnk.
A nyri nyess bevgezte utn a levlhullsig a sorok kzeinek
gyomtl tisztn s a tbla fldnek folytonos porhany llapotban tar
tsn kivl, fink ellensgeinek irtsa czljbl, csak is a reggelenknti szemletarts marad teend'nkl.
I. tbla, 6-ik v.
Faiskolnk alaptsnak 6-ik vben ismt egy uj tblt fogunk
fl, melyben mg csemetk nem voltak ltetve. E tblnak is krlbell csak olyan kiterjedsnek kell lennie, a milyenek voltak az
elbbi vekben beltetsre jonnan felfogott tblink. Nevezzk e
tblt VI, tblnak. Ezen hatodik v kezdetn lp V. tblnk a 2-ik,
' rV. tblnk a 3-ik, III. tblnk a 4-ik, II. tblnk pedig 5-ik vbe.
Mindezen tblkbani teendink ugyanazok lesznek, a melyek voltak
I. tblnkban, ennek 1-s, 2-ik, 3-ik, 4-ik s 5-ik ves korban, mikp ezt mr fnnebb elmondottuk.
Kora tavaszszal, mihelyt a nagyobb hidegek megsznnek, ezen
6-ik ves, I. tblnkban is hozz kell ltnunk a nyesshez. Fagyban
azonban nem volna tancsos csemetinket bolygatni s azokat munk
ban flmeleglt kezeinkkel fogdosni; mert ennek tbbfle kros kvet
kezsei lehetnnek: de akkorra sem lenne tancsos a nyesst elhalasz
tani, a mikor mr a csemetk rgyei duzzadni kezdenek. Az ily elk
sett nyesssel flttbb meggyengitenk csemetinket s a nyess ltal
szndkolt eredmnyt okvetlenl koczkztatnk.
Szlas fnak hagyott csemetinket, melyek korona gait a mlt
nyri nyesskor egsz hosszukban meghagytuk, csak azon esetben
kellend ilyenkor megnyesnnk, ha azokat mg nem akarnk ll
helykre kiltetni vagy msoknak eladni. Ha azonban az ily finkat
kiltetni szndkozunk vagy msoknak biztosan eladhatjuk: akkor
ezttal nyesetlenl is maradhatnak.
Gulafinkat is, melyek ekkor mr 3 emelettel vannak elltva s
a kell magassgot s azon kort is elrtk, melyben ll helykre val
kiltetsre pen legalkalmasabbak s igy kr nlkl a faiskolban tbb
nem tarthatk, nyesetlen kell hagynunk ez ttal.
Tavaszi nyesskor e szerint csakis azon fcskinkat kell ezen
tblban nyess al fognunk, a melyeket egy vagy ms okbl knyte
lenek vagyunk mg tovbb is iskolzni.
Azon szlas finkat, melyek korona-gait a megelz vben mg
10*

m
nem hagytuk meg; ismt oly mdon nyessk meg, mint ezt mr a
megelz vek teendi kzt eralitettl. A nyesst megint a nyilveszszn kezdjk meg s ennek gyengbb vagy ersebb volta hatrozza
meg aztn, hogy a meghagyand rgyet, melyrl uj nylvesszt aka
runk nyerni, kzptjon vagy albb hagyjuk-e meg a most mr meg
kurttand, tavai nyron ntt nylvesszn? A meghagyandott szem
fltt egy 34"-nyi (710 cm.) minden rgytl megfosztott csapot
hagyni, melyliez az uj nylvesszt, mihelyt ez egy arasznyinl
hosszabbra ntt volna, kukoricza fosztalkkal hozz kthessk,
ezttal sem szabad elmulasztanunk. Aztn a megelz vben, nye
sskor a trzsn meghagyott rvidke peczkek vagy csapokra vissza
vgott oldalhajtsok kzl azokat, melyek a mlt nyri nyess utn
szig tlsgos erre kaptak s ujjnyi vastagsgra is flhiztak volna,
sznben lemetljk a trzsrl, s csak a gyengbbeket hagyjuk meg
ismt, de ha arasznyinl hosszabbra nyltak volna, ezeket is megkur
ttjuk ugy, hogy csak mintegy 3 4 hvelyknyi (7 10 cm.) csap
maradjon meg bellk a trzsn.
Azon szlas finkat pedig, melyek koronagait mr a mlt
nyri nyesskor meghagytuk, nemcsak nyilvesszjkn, hanem a nyl
vessz alatt ntt oldalgaikon is meg kellend nyesnnk. Az ily fink
koronjt ugy kell tekintennk, mint gulafnkat tekintk, midn en
nek els emelett alaktottuk; minlfogva mindaddig, a mg a faisko
lban maradnak, pen oly mdon kell megnyesnnk s venknt egyegy ujabb emelettel tovbb alakitnunk, mint ezt gulafink nevels
nl tevk.
Gulafinkat, mint mr fnnebb emltem, I. tblnk ezen, hatodik
ves korban, mr azrt sem leliet a faiskolban tartanunk; mert oly
terjedelmet nyertek ekkorig, hogy egymstl meg nem frhetnnek s
gy egymst fejldskben gtolnk s a faiskolakezel munkjt
rendkvl megneheztenk. Ha azonbaii a sorban minden msodik
gulafnkat kisni szndkozunk, akkor az iskolban maradkat pen
oly mdon nyessk meg tavaszszal, mint a megelz vekben nyesk
azokat.
Bevgezvn a tavaszi nyesst, hozz fogunk a kiltetend vagy
eladand fcskink kisshoz.
A kissnl arra kellene klnsen figyelnnk, fkp, ha a
tblt mg nem lehet egszen kirtennk, hogy a sorbl nem
az egyms utn kvetkez csemetket, hanem minden meghagyand fa
utn egyet kettt ssunk ki, s azutn ismt egyet megliagyva az ez
utn kvetkez egy-kt ft ssuk ki, hogy gy a megliagyottakuak ele-

149
gend trt biztostsunk a kiterjeszkedlietsre; klnben faiskolnk
erd mdra elsrdnk s meghagyott fcskink a lg, harmat s a nap
sugr ldsaiban nem rszesllietnnek egyarnt. Aztn a kiss kz
ben tmadt gdrket temetjk be s vgezzk a fldmunkt akknt,
mint ezt fnnebb az I. tbla, 4-ik ves kora teendi kzt mr
emiitettk.
Bevgezvn ekknt ezen 6-ik ves I. tblnkban a szksges ta
vaszi teendket, nem marad ms litra, mint a reggelenknti szemle
tarts az arasznyinl hosszabra ntt, uj nylvesszk csaphoz ktzse
s a rgd hernyk elpuszttsa czljbl. Ha szemlt tartvn azt ta
pasztaljuk, hogy csemetink uj sarjai hegyt a megelz nap folytn
nem hernyk, hanem ms rovarok rgtk el; ez esetben szemlnket
kora reggelrl a nappal legmelegebb rira kell halasztanunk; mert a
tapasztals arra tanit bennnket, hogy a krtkony rovarok, rtem
a replket, rendesen a nappal melegebb riban, dleltti 9-tl, dl
utni 3 rig szoktak leginkbb rajzani, puszttani: ezekre teht csakis
ilyen idben lehet sikerrel vadsznunk. Ha pedig ily szemlk alkal
mval a vezrhajtsok hegyn a fejlds els fokn lev leveleket pk
hl szlakkal sszefondva tallnk; bontsuk ki vatosan ez sszefo
ndott leveleket, mert bennk herny bujt el, mely a vezrvessz tova
fejldsnek igyekszik gtot vetni
Jnius vgn s egsz jlius h folytn elszr is szlas- vagy
gulafink vezr- vagy nylvesszit szabadtjuk fl ktelkeiktl, me
lyekre mr ez idtjt semmi szksge sincs azoknak. Ilyenkor kell eltvolitanunk azon csapokat is, melyekhez a nylvesszk ktzve valnak. Aztn megindtjuk a nyesst minden csemetnken, melyeket mg
e tblnkban megtartottunk.
Szlas fink uj nylvesszeje alatt tbb kevesebb, erteljes oldal
hajts nylt ki a tavaszi nyesskor meghagyott s most mr a sudarfolytatst kpz, mlt vi nylvesszbl. Ezen oldalhajtsok kzl a
legalkalmasabb helyen s irnyban ntt, egyenlerej, 3 4 hajtst
meg kell egsz hosszukban tartanunlc s hegyket legflebb azon eset
ben kell elcspnnk, ha a sudr folytatst kpezend uj nylvessz ro
vsra tlsgos buja nvsnek indultak volna. Ezen meghagyandott ol
dalhajtsok kpezendik magastrzs szlas fink koronjnak alap
vzt vagy is als fgait. Csemetink ilyen korukban mr elrtk
bizonyra azon magassgot s meg is ersdvk annyira, hogy ezen te
nyszet! v folytn mr nemcsak fl, de egszen magastrzs, kiltetsre kivllag alkalmas szlasfkk nvekedjenek. Figyelmnket
aztn a csemetink trzse vagy sudarn, az elbbi vekben ntt s a

150
tavaszi nyesskor mg ott hagyott peczkekre s most mr gasbogass
ntt csapokra fordtjuk. Minthogy ezen korukban csemetink trzse
kivlt pedig ennek als rsze, mr kellleg megvastagodott; a fldtl
kezdve mintegy 2'-nyi (63 cm.) magassgig, minden netn mg rajta
lev hajtsoktl, peczkektl s csapoktl, bzvst megtisztthatjuk. Ezen
magassgon flebb lev csapokat s peczkeket azonban mg mindig
szksges lesz a flfel mind-mind vkonyabb trzs kell megvastag
tsa vgett meghagynunk s kzlk csak az ujjnyi vastagsgra flh
zottakat metljk le sznben ilyenkor; a gyengbbeket pedig, ha arasz
nyinl hosszabbra nyltak volna ki, megint megrvidtjk ugy, hogy
csak mintegy 34 livelykny (7 10 cm) csap maradjon meg bellk a trzsn.
A gulafnk sudarnak folytatst kpz, uj nylvessz alatt,
tavasztl kezdve ezen idtjig, szintn tbb-kevesebb oldalhajts kp
zdtt. Ezen oldalhajtsok kzl hrmat ngyet, melyek kell irny
ban s egyenl erben nttek, szintn egsz hosszukban meghagyunk
ilyenkor s legflebb hegy ket cspjk el azon esetre, ha vagy a flttk
lev uj nylvessz vagy az alattuk lev, als emeletek gai rovsra
tlsgos buja nvsnek indultak volna. Ezen meghagyott uj oldalhaj
tsok kpezendik gulafnk 4-k emelett. Az albb kvetkez emele
tek fgain s magn a sudaron is netn srn ll peczkeket eme
nyri nyess alkalmval ritkthatjuk meg legczlszerebben; aztn
egyb teendnk sincs ezen als emeletek gainl, mint, hogy rluk
azon mellkhajtsokat, melyek tlsgos erre kaptak volna, tvn le
vgjuk s csak a rvidebbeket s g-engbbeket hagyjuk meg, ezeket is
csapra vgva, ha netn flttbb hosszaknak tallnk ket.
ltalban pedig arra trekedjnk a gulafa nyri s tavasz nye
ssnl, hogy az emeleteket kpez fgakat egyenl erben tartsuk s
gymlcsvesszkkel s peczkekkel egyenlen s kellen beruhzzuk.
A nyri nyess bevgezte utn egsz levlhullsig ezen 6-k ves
I. tblnkban a fldnek gyomtl mentesen s folyvst porhanyn tar
tsn kvl nincs egyb teendnk, mint folytatni a reggelenknti
szemletartst a krtkony rovarok s frgek puszttsa czljbl; ne
hogy ezek fcskinkat, habr csak egyes gaiban is, elcsftsk s
szablyos nvekedskben megakadlyozzk.
/ tbla, 7-ik v.
Hetedik vbe lpett I. tblnkban mr egyb teendnk sem
lesz, mint a mr kltetsre s eladsra teljesen elkszlt csemetket
kisni, szval az egsz tblt kirteni.

151
A kirtett tblt aztn jl fel kell snunk, s a beszakadt gy
kereket kihnynunk s, a fldnek megfogyatkozott term erejt helyre
ptlandk, azt jl megtrgyznunk. Az egsz tblt aztn legalbb 3
vig kaps nvnyek termesztsre kell fordtanunk.
Faiskolnk alaptsnak ezen 7-ik vben ismt egy uj tblt
fogunk fl vadcsemetkkeli beltetsre s pedig a faiskola terletnek
azon rszbl, a melyben mg csemetk nem voltak ltetve. Nevezzk
e tblt Vll-ik tblnak. Ebben aztn ugyanazok lesznek teendink,
a mik voltak I. tblnkban ennek 1-s ves korban.
Ezen 7-ik v kezdetn lp "VI. tblnk a 2-ik, V. tblnk a 3-ik,
IV. tblnk a 4-ik, III. tblnk az 5-ik, II. tblnk a 6-ik vbe.
Mindezen tblkban ugyanazok lesznek teendink, a mik voltak I.
tblnkban, ennek 2-ik, 3-ik sat. ves korban.
s evvel elrtk a fordul pontot, a hol mr venknt egy-egy
tblnkat a benne nevelkedett csemetktl ki kell rtennk.
Mikor a Vll. tblt jonnan beltetjk csemetkkel; akkor az
I. tblt rtjk ki.
Mikor a VIII. tblt ltetjk be; akkor a Il-ik tblt rtjk ki.
Mikor a IX. tblt ltetjk be; akkor a Ill-dik tblt kell ki
rtennk.
gy aztn, midn a IV-ik tblnk kerl sorba a kirtsre; mr
ismt az I-s tblt ltethetjk be csemetvel, mert flde mr 3 vig
pihenvn, ekkorra kellleg elkszlt uj csemetk befogadsra.
*

A fnnebbiekben eladott fanevelsi md a gymlcsfk majd


mindenikre alkalmazhat, kivve a dit s cseresznyt, melyeket
maga a jsgos termszet minden emberi hozzjruls nlkl is szp
szlasfkk vagy gulafkk szokott nevelni.
Szndkosan mellztem itt az gynevezett alakfk (Formbume),
pl. a szrnyasfa (palmette), redlyfa (espalier), fzrfa (cordon), stb.
eflk nevelst eladni; minthogy az ily fk nevelse inkbb a mkertszet krbe tartozik s viszonyaink kzt csak nmely gazdagok
kertiben, tbbnyire idegen kertszek ltal s tbb kltsggel, mint
liaszonnal zhet haznkban. Az ily fkat klnben nem is igen szo
ks nlunk faiskolban nevelni, hanem rendesen ll helykn, hov,
mint egy ves, tbbnyire mg csak sima vesszbl ll ojtvnyokat
ltetik ki.
A fltrzs (Halbhochstamm), magastrzs (Hochstamm) s gulafk nevelst azonban lelkiismeretes dolognak tartottam, a mennyire

152
tlem telhetett, krlmnyesen elmondani; mert az ily fk ll he
lykre trtnt kiltetsk utn, magukra hagyatva is, tbbnyire tetsze
ts alakban nnek s azon idtl kezdve, mihelyt gymlcszsi korukat
elrtk, rendesen s hozz sokkal zletesebb gymlcsket is teremnek,
mint a nyess alatt tartott, mestersges alak, trpe vagy alakfk.
Az alakfkat, ha azt akarjuk, hogy folyvst termkenyek legye
nek s mestersges alakjukat folyvst megtartsk; nem csak tavaszszal s nyron, de szszel s tlen is szakadatlanul gondoznunk kell.
Rrnk-e erre? s ha mi magunk r nem rnk; van-e tehetsgnk,
mdunk, tanult mkertszt tartani mellettk ? A ki e krdsekre ma
gnak igennel felelhet, m ltessen alakfkat vagy trpefkat! de, ha
nem"-et kell mondania, bizonyosan hasztalanul dobta ki pnzt,
ha kertt ily fkkal akarn beltetni. Az oly boldog embernek, a ki
nek haznkban mg arra is van rkezse, bizonyra volt ideje idegen
nyelveket megtanulni. Ha aztn tudja pl. csak a nmet s franczia
nyelvet; ezer mdja lesz megtanulnia nmet vagy franczia knyvekbl
e mestersges fatenyszts fogsait is. A nmet s franczia gymlcsszeti irodalom bvelkedik az ezen trgygyal foglalkoz knyvekben.
Sokkal kevesebb tehetsget s kedvet rzek magamban, hogysem n ilyen
boldogok szmra rhatnk. Mita az isteni gymlcsszet rdekben
gyenge tollam mozgsba eresztem; lelki szemeim eltt mindig a kevs
pnzzel s kevs szabad idvel rendelkez, nagy kznsg lebegett.
s ennek szmra n teljesen kielgtnek tartottam a szlas s gulafk nevelsi mdjt elmondani; mert nagybani elszaporitsra s lte
tsre csakis az ily alak fkat merem hazmfiainak j llekkel ajnlani.
A szlas- s gulafk fnnebb leirt nevelsi mdjt, mely szerint
a faiskolai csemetk sudart kpezend nylvesszket venknt vissza
kell nyesni, Dittrich, nmet gymlcssz hozta elszr gyakorlatba s
Dr. Lucas Ede mdostotta ksbb. Kzel 20 vi gyakorlatom meg
gyztt arrl, hogy valamennyi, eddig gyakorlatban lev md kzt ez
a legegyszerbb s legsikeresebb mdja a fanevelsnek.
E md szerint nevelhetk fel a faiskolban nemcsak a gymlcs
fk, hanem a dszfk s erdeifk nagy rsze is, a melyek t. i. a nyesst
elszivelik s a termszettl nem rkltk azon kpessget, hogy ma
gukra hagyatva is szpalaku fkk nvekedhessenek.
A faiskolai csemetk kissrl.
Minthogy a fnnebbiekben arra trekedtem fkp, hogy a fais
kolai teendket azon rendben soroljam el, a mint azok ven t s

153
venknt megjulva egymsutn kvetkeznek; termszetes, hogy mint
legutols teendrl a csemetk kissrl, ideje lesz most mr sajt
gyakorlatom elmondani.
A csemetket a faiskolbl szszel, levlhulls utn s tavaszszal,
mihelyt a fld fagya kiengedt, szoks leginkbb kisni.
Az els derek utn, szszel, ha azt vesszk szre, hogy cseme
tink bevgeztk nvsket s minden gacskjuk rett rgyben vgz
dik ; mg azon esetre is kishatjuk azokat, ha leveleik nagy rsze mg
teljes psgben rajtok maradt volna: hanem ily esetben tancsos lesz,
fkp szraz idjrssal, a csemetkrl mg le nem hullott levelek
tnyrjt fanyes ollval egytl egyig lemetlni; klnben a levelek a
csemete belsejben mg lappang minden nedvessget elprologtatn
nak s a csemete gainak s vesszeinek elfonnyadst vagy elszradst eszkzlnk.
szszel is tavaszszal is, midn mr, vagy midn mg jszakn
knt fagyni szokott, csak a nappal melegebb riban fogjunk a ki
sshoz ; mert a csemetket, mint mr emlitm munka kzben felme
leglt kzzel fagyban fogdosni soha sem tancsos, st tbbnyire
kros is.
Oly vekben, midn a mezei egerek nagyon elszaporodvk, nem
tancsos szszel a faiskolai csemetket llhelykrl kibolygatni mg
azon esetre sem, ha azonnal ms helyre akarnk is ket kiltetni.
ltetsnk fris fldt csakharmar flkeresnk 'a vakandokok s mene
teket frnnak fcsknk gykrzete krl. E menetekbe belevennk
magukat az egerek, s fcsknk gykereit mind ssze-vissza rgnk. Ha
pedig a kisott csemetket tavaszig is elakarvn azokat tartani snczokba llitank s ott gykei'eiket lefldelnk; a gykerek kzt hzag
maradhatna, hov az egerek bejutvn, ott knyelmes ls kamrt ta
llnnak s egytl egyig semmiv tennk fcskinkat. A vakondok
maga nem bntja a gykereket s ha ezek fldalatti vndorlsa kzben
tjba esnek; rendesen elkerli ket: de az nyomba jutott egerek
hamar szreveendik a menet falain csupaszon maradt gykereket is
s azonnal fllakrarozzk azokat. Faiskolban a srn elgaz gy
krzet miatt knyelmetlennek tallja a vakandok lelemkeress vgett
fldalatti meneteket vjklni s igy fcskink az egerek puszttsa
ellen ott vannak a legnagyobb biztossgban. Tavasz kezdetig a mezei
egerek csaknem mind elpusztulnak; a megmaradt kevs pedig mr a
fld szinn is elegend lelmet tallvn, nem fog tbb a fagykerek
utn fld al bujklni.
Faiskolai csemetinket, hacsak nem vagyunk rknyszerlve!,

154
mindig olyankor ssuk ki, a mikor porhany s nyirkos az iskola flde.
szszel tbbnyire szraz levn a fld, ss kzben sok gykeret meg
srtennk s az ss maga is sok nehzsggel jrna. Tavaszszal tbb
nyire mindig nyirkos s porhany a fld: ebben aztn knnysggel
s gyorsan lehet a munksnak haladnia.
Az 56 ves vagy a hetedik vkbe ppen most lpett cseme
tknek mg vkonyak oldalgykerei; a lenyomott s, fkp ha ez nem
hegyben vagy keskeny cscsban, hanem szles lben vgzdik, knnyen
elvgja azokat; de alap vagy kar gykerei vastagabbak levn, ezek
elvgsa egyszer nyomssal ritkn eszkzlhet ; ezekhez teht utat
kell elbb a fldnek elhnysa ltal nyitnunk s mikor aztn szemnk
be tnnek, az snak hirtelen s ers lkse ltal kell ket elvgnunk.
Minthogy a faiskolai csemetken ezeknek kil tt sk alkalmval
arasznyinl hosszabb gykereket nem szksges meghagyni; fgondunk
legyen, hogy kiss alkalmval a meghagyand gykrzet meg ne
srljn, hanem arasznyi hosszasgban minden gykr srtetlenl ke
rljn ki a fldbl. Hogy ezt elrhessk, a kisand csemete tvtl
egy j arasznyira fgglyes irnyban nyomogatjuk le az st s a nl
kl, hogy vele fesztennk, az s nyelt jobbra-balra mozgatva, ugy
hzzuk ki azt a fldbl, a mint beszrtuk volt. Aztn azon nyomtl
szmitva, melyet az sval ekkp csinltunk, mintegy j arasznyi t
volsgban kezdve, szles lyukat nyitunk a fcska al, ennek kar
gykerei fel, hogy ezeket is elvghassuk. A kargykreket elvgvn,
tvn fogjuk a fcskt s gyngden azon reg fel hozzuk, melyet a
kargykerek elvghatsa czljbl csinltunk. Ekkor azonnal szre
fogjuk venni, liogy van-e mg s mely irnyban ? olyan gykr, mely
mg nincs elvgva. Az ily, mg el nem vgott gykeret a fcska meg
mozgatsa ltal jl fellazult fldben egy-egy sonyomssal knnyen
elvghatjuk. Mindaddig azonban, raig minden gykr el nincs vgva;
nem szabad a fcskt a fldbl kiemelnnk vagy erszakosan ki
hznunk.
Legjobb, ha a faiskola soraibl a csemetk kisst kt ember
egyttesen teljesiti. Ezek kzl egyik a sor innens, a msik a sor
tls kzn llva, az s lenyomogatst a csemete krl mindketten
egyidben vgzik. Aztn a kargykerek elvgsa utn az egyik, a ki
a vjt reg fel ll, maga fel hzza a fcskt; a msik pedig a tls
oldalrl a mg netn el nem vgott gykereket sja lenyomsa ltal
vagdalja el. Ha a kisst egy ember eszkzli; ennek folytonosan ke
rlgetnie kellene a kisand ft; egyszer az egyik, msszor a msik
kzre kellene a srn ll fcskk kzt tmennie. Ily tbujkls alkal-

156
mval knnyen srlseket ejthetne a kisand csemetvel szomszdos
fcskk gain, vagy pedig ruhjt tpnk meg az gak.
Doucinra vagy paradicsomalanyra ojtott fiatal almacsemetinket
s birsre ojtott krtefinkat, aztn a szilvafcskkat is, melyek gy
krzete sr, sztterjeszked, ki lehet emelnnk fldestl ll helyk
rl a nlkl, hogy oldalrl alja kellene snunk. E fanemek nem
szoktak kargykereket ereszteni. Elg, ha a kisand ftl egy arasz
nyira, kiss rzstos irnyban krskrl lenyomkodjuk az s hegyet
j mlyen s az utols lenyoms utn flfel igyeksznk feszitni a
krlkerekitett fldet. Ilyenkor aztn rendesen ki is szokott helybl
mozdulni az ily alanyokra ojtott, kisand csemete. Ha aztn mg az
ellenkez oldalrl is egyet feszitnk a kisand fa alatt az sval;
akkor biztosan kiemelhet lesz az fldestl helybl. A gykerek kz
tapadt s ez alkalommal a fcskval egytt kiemelt fldet knny
lesz azutn kirzni, vagy egy tompahegy karval kipiszklni a gy
krzet kzl.
s ennyibl ll az n eljrsom a faiskolai fiatal csemetk ki
ssa krl.
A fiatal fk flnevelsrl a klfld gymlcsszeti irodalma ki
sebb nagyobb terjedelm knyveket mutathat fl. Ezek kzl Dr. Lucas Kzsgi faiskola" czim knyve honi nyelvnkn is olvashat
mr. Oly trgyat, melyrl msok knyveket irtak, n egyetlen czikkben
igyekeztem bemutatni. Ha aztn valaki e czikk terjedelme utn tlve is
azt hinn, hogy a fanevels nehz dolog, bizonyra csaldnk. Fogjon
csak hozz s a kezdet nehzsgeit csakhamar lekzdendi s nehzsg
helyett bizonyra lvezetet fog abban tallni.
Azoknak, kiknek lett nehzfej, makranczos gyermekek keseritgetik naponta rtem a nptantkat, nfelldoz nemes trek
vskrt csak a fanevels destheti meg az letet. A faiskolban min
den egyes fcskban oly engedelmes, oly hldatos tanitvnj'ra tallandanak, mely sztlansgban is des emlkeket beszlend el nekik
s vrl vre mindig neveked mrtkben fogja leikket gynyrrel el
tlteni.
Az, a ki ft nevel, nemcsak magnak szerez eme munkjval
hasznot s gynyrt, hanem embertrsainak javra is trekszik s meg
rdemli, de meg is fogja nyerni bizonyra, hogy emlkt is ldja egy
hls utkor.

156

7.
A faltetsrl
I.
Azoknak kik gymlcsft akarnak ltetni, szksges volna, mi
szerint els gondjuk legyen arra, hogy ltetend fcskik helye ltets
eltt legalbb hat httel elksztve legyen. Erre nlunk ltalban
kevs gondot fordtottak mg. Jobbra akkor jutott eszkbe, a fk sz
mra egy-egy kis szk gdrt rgtnzni, mikor pen ltetni akartk.
Azt hittk, hogy a gymlcsfa is olyan, mint a fz-, nyr- vagy kczfa:
csak fld al kell temetni gykereit, s aztn majd megfakad. Nem;
a gymlcsfa nem rklt a termszettl oly knny elszaporodsi te
hetsget, mint a fz- s nyrfa, melyeket, ha fejjel lefel dugunk is a
fldbe, megfakadnak, kihajtanak.
A gymlcsfa, mint egyik tpad lnye a termszetnek, nagyon
megkvnja, hogy az, kit gymlcseivel egykor tpllni fog, fiatal ko
rban pp ugy polgassa, mint polja hzi llatait. Amint megadja
ezeknek ama kellkeket, melyek flnevekedhetskre szksgesek; ugy
meg kell ezeket fiatal gymlcsfinak is adnia.
Els kellk pedig: a fiatal fnak ideje korn helyet kszteni.
Legczlszerbb: azon tren, hov gymlcsft akarunk ltetni,
szszel a talajt legalbb kt lbnyi mlysgben megforgatni (rigolozni)
s hagyni, hogy tlen t a fagy, hl s esviz t meg tjrvn, tavaszig
meglepedjk. Nlunk ez eljrs meg most igen kltsgesnek ltszik;
azrt mg a jobb mdak is, mint fnyzsi czikket, rmest nlkl
zik : pedig, ha vesszk, hogy az igy elksztett talajban a fk legvigabban nnek, legtbb s legzletesebb gymlcst teremnek sokszor
100 vig is, aligha nem csaldnak.
-~^ Ha valaki kertet akar lltani s a fldforgatst terhesnek tallja,
legalbb annyit kellene tennie, hogy az ltetend fk sora mentn 4'
- ^ 1 2 6 cm. szles, 2' = 63 cm. mly rkokat hzatna szszel s az
rkokbl kihnyt fldet csak tavaszszal, ltets eltt egypr httel
hnyatn vissza a snczokba s aztn, ha a hnyt fld kellleg lele
pedett, kezden meg az ltetst.
A ki csak nhny darab ft akar ltetni, fltve hogy talaja al
kalmas a faltetsre *); az megelgedlietik avval is, ha nhny fja
*) Mit arrl is meg lehet tlni, ha kzelsgben mr vgan tenysz
idsebb gymlcsfkat vagy legalbb vadkrte s vadalma fkat lthatni.

szmra 'szszel vagy tl folytn, ill tvolsgra egymstl*) ngyszg


gdrket s vagy sat, melyek tmrje minden irnyban leg;albl
=i=-l-26m., mlysgben pedig legalbb_Ji== 63 cm. legyen: hanem
ebbl aztn nem szabad lealkudni semmit; st toldjon inkbb hozz, a
ki azt akarja, hogy ltetend fcskja minl vigabban tennyszszk!
Vannak oly htrafel okos faltetk, a kik az igy kisott gdrk
fenekre trgyt, mg pegig friss marhatrgyt tertenek j vastagon
s aztn hzzk tele flddel a gdrt s ltetik bele a ft. Ez eljrst
nem lehet elgg krhoztatni. A trgya a fiatal fk gykerei alatt leg
biztosabb szer arra, hogy egy-kt v alatt meglje a flibe ltetett
fcskt.
Teljesen flsleges gondoskods a gdrbl kisott s a tli fagyok
ltal jl tporhanyitott fldhz brmi egyb vegylket is keverni. Elg,
ha a gdrbl kikerlt fld ltets eltt kt httel ugy hnyatik vissza,
hogy a fenkrl kerlt fld ssze keveredjk a fldszinrl kerlt fld
del vagy legalbb, hogy a fels, termkeny fld kerljn a fenkre s a
fenkfld maradjon flszinre.
Mikor a gdrbe vissza hnyt fld jl lelepedett s mikor a
fld teljesen flenged s kezd tmelegedni, azonnal megkezdhetjk az
ltetst. Fagyos fldbe, vagy fagyos napokon mg knytelensgbl sem
tancsos ltetni. Legsikeresebb az ltets akkor, a mikor az id mr
flmelegedett s a fk ppen fakadni kezdenek.
ltetshez a csemetket szszel, mindjrt levlhulls utn sat
hatjuk s a kisatst tlen t tavaszig mindig folytathatjuk, ha t. i. a
fld nem fagyos s az id enyhe.
Fagyban nem tancsos a simakrg fiatal fkat fogdosni; mert
knnyen fagyfoltok tmadhatnak rajtok.
A kisott csemetket ltetsig kis snczokba rakjuk s gykerei
ket flddel eltakarjuk. Az ily kisott, lefldelt gyker csemetk kornsem indulnak meg oly knnyen, mint a helyben maradt, ki nem
sott fk. Sokszor araszos hajtsai is vannak mr a ki nem sott fk
nak: mig e kisottak alig duzzasztjk ilyenkor is egy-kt rgyket.
Azrt mondom, hogy nincs mit sietni az ltetssel annak, a ki csak
nhny ft akar elltetni.
Az szszel s tlen sott vagy tvolabb helyrl hozatott cseme
tket nagyon tancsos lesz ltets eltt egy-kt nappal olyan ll
*) Szilva, meggy s szibaraczk szmra 2 s fl l =: 4'74 m.; alma,
krte, cseresznye, di, mandula s kajszibaraczk szmra legalbb 4 l =
7"59 m. tvolsgot hagyva.

158
vizbe llitani, mely a naptl t van melegtve. Hogy pedig itt magukat
jl tele szhassak vizzel, szksges lesz gykereik vgein, vizbellitsuk eltt, a sebeket megjtani, azaz a gykerek megfeketlt vgbl
egy-egy darabkt egsz az eleven fig levgni.
Az a tpanyag, a mibl az jonnan ltetett csemete els leveleit
kszti, meg van mr a megelz vrl minden csemetben, csakhogy
fl nem olvasztott, kemny llapotban. A fiatal fnak teht, hogy le
veleket fejleszthessen, szval, hogy megfakadjon, egyelre semmi tp
llkra sincs szksge a fldbl; hanem csupn csak nedvessgre,
vzre, mely a fban meglev tpkszletet felolvaszsza. Ez az oka, hogy
ltetskor mindjrt becsletesen megntzik a fldet az elltetett fa
tvnl, hogy az szinte iszapp vljk, s a fcska gykrzete kztti
hzagokat kpes legyen betlteni. Ha ez ntzst elmulasztjuk, a gy
krzet kztt hzagok maradnak, liol a gykr megpenszesedik s
megfensedik; a gykerek vgein okozott sebek megfeketlnek s a
vzfelszvsra szolgl likacsaik bedugulnak, a mi aztn gyakran le
tbe kerl az elltetett fnak.
Brha szapolva ltettk is el a ft; az a vz, mit a fa tvhez
ntztnk, sokkal hamarbb prologhat el, mintsem hogy ideje lehetne
a fcsknak tele szhatni magt belle. gy aztn termszetes, hogy
ki sem br levelezni. Ez az oka, hogy ltets utn oly sok fiatal cse
mete el szokott halni, hacsak az g csatorni idejekorn meg nem
erednek, s elegend nedvvel el nem ltjk ket.
A ki fit ltets eltt naptl tmelegedett vzbe lltotta s lte
tskor azokat jl beszapolta; az egyetlen fjnak sem fogja krt val
lani. Csakhamar s egytl egyig kihajtanak azok. Mihelyt pedig a fa
els leveleit kihajtotta; azonnal megkezdi nll lett. A levelek lg
ben, napsugrban azonnal megkezdik azon anyagot kszteni, mely
lehatva a gykerekbe, ott a sebek krl gombaszer forradst csinl
s mint Meduzaf szmos gykszlcst ereszt ki azonnal, melyekkel
aztn kezdi flszn a fldbl a fa tovbbnvekedsliez megkvntat
tpllkot.
Teht a msodik elmulaszthatlan kellk, hogy ltetskor elegend
nedvessggel lssuk el csemetinket, ha azt akarjuk, hogy azok bizto
san megfakadhassanak.
Nagy, sokszor elkeseredett vitatkozsokra adott alkalmat az
ujabbkor fatenysztk kztt az a krds, hogy valljon ltetskor a
mily arnyban megcsonktottuk a fa gykereit, oly arnyban nyessk-e el annak gait is? vagy pedig hagyjuk gait egszen nyesetlen

159
s csak az ltets utn kvetkez v tavaszn nyessk azokat vissza!
Egyik ezt prtolja, msik amazt.
Az ltetsi modor vagy eljrs czlszer volta fltt a siker ha
troz. A czl itt az, liogy a fa ltets utn ne vesszen ki, hanem fa
kadjon meg s ljen. Sikerre nzve pedig e kt eljrs kzt egyiket
sem talltam kevsb jnak, mint a msikat. Fim igy is, ugy is min
dig biztosan megfakadtak.
ll azonban az is, hogy az ltetskor nyesetlenl hagyott ft a
szl knnyebben kimozgatja helybl, mint a megnyesett ft. Ezen
azonban lehet is, kell is segtennk; mert a szl mozgatsa ltal a
gykerek vgnl hzag tmad s e miatt az uj gykkpzs vesz
lyez ve leend.
Az is nagy vitra adott alkalmat, hogy tancsosabb-e ltetskor
a hossz gykereket egsz hosszukban meghagyni, fltve, hogy azokon
roncsolsi sebek nincsenek, vagy rvidre hagyni meg? Volt
mdomban mindkt eljrs szerint ksrleteket tenni: de az ltets
sikerre nzve egyiket sem talltam elnysebbnek vagy htrnyo
sabbnak a msiknl. n az elltetend fn arasznyinl hosszabb
gykereket nem szoktam hagyni. Ezek vgeit pedig 'zkrm forma
rzsut metszssel ugy vgom meg simn, hogy, midn fmat helyre
llitom, a sebhelyek, mintha talpai volnnak a fnak, mind le
fel nznek. Aztn eltakarom a gykereket porhany flddel s ezt
fleresztem elegend vizzel, hogy jl odatapadhasson a gykerekre s
ezek kzeit jl betlthesse. Ilyenkor rendesen kisebb-nagyobb res
gdr tmad a fa krl, melyet, mihelyt a fld a vizet beitta, azonnal
tele tasziglok porhany flddel s kszen vagyok az ltetssel.
Szraz idjrssal, nehogy az uj ltets flde hamar kiszrad
hasson, czlszer lesz azt 12 hvelyknyi == 25 cm. vastagon,
mindjrt ltets utn, szalms trgyval, pelyvval vagy pozdorjval
beterteni.
ltetskor klnsen gyelni kell arra, hogy a gykereken sem
mifle roncsolt seb ne maradjon s a fa mlyebben ne essk a fldbe,
mint llott abban kisatsa eltt. A mlyebben ltetett fa, ha
kihajtana is, srga leveleket hoz nyr folytn, melyek a fa okvet
lenl bekvetkez liallt fogjk jelenteni. Ha akaratunk ellen is m
lyebbre esett volna fcsknk; vegyk ki azonnal s ltessk el jra.
Csak igy menthetjk meg a biztos halltl.*)
*) ltetskor sokan arra is gyelnek, hogy a fcska azon oldalval
lljon dlnek, melylyel kisatsa eltt llott: de ez fiatal fknl teljesen ha
szontalan s flsleges gondoskods.

160
ltetskor, a kinek iigy tetszik, megkurtithatja fcskjnak
hosszabb gait s vesszeit; de a rvidke peczkeknek okvetlenl ke
gyelmezzen meg; azokat sem az gakrl, sem a mg vkony fa dere
krl le ne metlgesse! mert ezek a fa megvastagodsnak, vig teny
szetnek valsgos let flttelei. Elg ezeknl nyr folytn arasznyira
kinylt hajtsaik hegyt krmmel elcsipni s igy megakadlyozni ket
abban, hogy a fa lnyegesebb rszeinek krra tlsgos erre kap
hassanak.
Brmifle sebet ejtettnk is a fn ltetskor; ne hagyjuk azt
nyitva, takaratlan, mert azon sebhelyeken t temrdek nedvessg elp
rolog, mire a meghagyott gaknak, peczkeknek szksgk lett volna.
Takarjuk be a sebeket ojtviaszszal vagy fris marhatrgya, msz,
hamu s homok egyenl mennyisg keverkbl vzzel csinlt pppel.
II.
Kinek mdjban van, hogy gymlcsse szmra vlogathat a hely
ben, nagyon helyesen cselekszik, ha gymlcssnek szelid lejtkn,
oly hegyek lbainl jelli ki helyt, melyek az j. ny., j. s jszak-ke
let fell uralg szeleknek tjt lljk fltve, hogy ott a talaj elg vas
tag term rteggel bir. Ily helyeken mindennem gymlcsfa jl dsz
lik, s ritka v, a melyben bsgesen ne teremne. Virgzskor a fk itt
legjobban biztositvk a ksi fagyok puszttsa ellen.
Sk vidken legjobb helye van azon gymlcssnek, melyet az j
szak-nyugati, jszaki s jszak-keleti szelek liidege ellen erdk, vrosok,
falvak vagy legalbb nagyobb gazdasgi pletek csoportja oltalmaznak.
Ilyen helyeken a fk virgzsakor vagy csakhamar azutn jelentkezni
szokott ksei fagyok sem tesznek annyi krt a mutatkoz termsben,
mint brhol egyebtt. Ha tres legelkkel krlvett, alfldi nagyobb
kzsgeink szlls s gymlcss krteik alaktsnl e krlmnyt
tbb figyelemre mltattk volna; bizonyra tbb rmt lthatnk
szlls s gymlcss krteiknek, mint jelenleg tapasztalliatjuk.
Minthogy azonban nem mindenkinek van mdjban gymlcsse
szmra a legkedvezbb helyet megvlogatni; hanem olyannal kell
megelgednie, a milyennel rendelkezik: btorsgot veszek magamnak
egyet-mst ezek kedvrt elmondani, a mit faltetsi szndkuk kivi
telre czlszernek tartok.
Hogy a gymlcsfa azon a helyen, a hov ltettk, vig teny
szetnek rvendhessen, elkerlhetlenl szksges, hogy ott a fld term
rtege legalbb 2'-nyi = 63 cm. mlysggel brjon. A gymlcsfk

ii
legnagyobb rsznek elg ilyen mlysg term rteg is: de a krtefa,
mely gykereit mlyre szokta ereszteni, nem elgszik meg ennyivel.
A ki oly helyen is akar gymlcsft ltetni, hol a termrteg
alig egy arasznyi, s alatta a talaj vizet t nem bocst, szikls vagy
vadvizes; az egszen haszontalan munkt fogna tenni, ha gdrbe
ltetne, habr ezen gdrt a legfinomabb fldkeverkkel tlten is tele.
Vigan tenyszhetnk ott fja addig, mig gykerei a gdr falait s
aljt el nem rik: de aztn 23 v alatt el kell annak pusztulnia;
mert nem volna kpes gykereit tovbb terjeszteni. Ilyen helyeken
csak halomra lehet sikerrel ltetni.
A halonu'ajlltetsjiM.Uj.Ji^^ogy oda, a hov ft^ szndkozunk
TtTEtniTszekrrel vagy targonczval olyan helyeTr, a hol a t e r m ^
rtegre nincs szksgnk, elbb j fldet hordunk ssze s e fldbl
lapostetej, kerek halmot ksztnk, melynek magassga lelepeds
utn legalbb 2'-nyi = 63 cm., szlessge pedig minden irnyban
legalbb 2 lnyi = 3.79 m. legyen. Aztn a halom kzepn olyan
gdrcskt nyitunk ltetskor, melyben a gykerek knyelmesen elfr
jenek s ebbe ltetjk a csemett a szokott mdon.
Ha nagyon homokos vagy laza volna a fld, melybl a halom
kszlt, nehogy nagy eszs utn a tlontl megpuhult fldbl a mg
be nem gykerezett ft a szl knnyen kidnthesse; szksges lesz
minden fcskt karval biztostani. A kart azonban tancsos lesz
elbb, mintsem az ltetshez fognnk leverni; mert leversekor, ltets
utn, egyik-msik gykeret knnyen megsrthetnnk.
ltets utn, mint mr a kznsges ltetsmd lersnl emii
tk, nagyon tancsos lesz az ilyJialmok tetejjtjs 1 r-2^^-nyi = 2 5
cm. vastagon a tmaxk'tal elhasznlt cserforgcscsal, frsz^orral,
szalmstrgyvaLslbb^.rfl^ korhad dudvval beteritni. E takar
alatt a fld nem egyknnyen szradhat ki, folyvs^nhaiiy marad s
kpes mg a levegbl is nedvessget vonni magba.
Ilyen halmokra magastrzs krte, cseresznye vagy dift ltetni
egytaln nem lenne tancsos. Ide csak olyan fajok ltethetk haszon
nal, melyek gykereiket inkbb vagy kevss vzszintesen s nem lefel
szoktk ereszteni. Birsre ojtott krtefkat azonban bzvst ltethetnk
ily halmokra; mert a birs sr, vkony gykereit csaknem fldszint
teregeti szt.
Lapos, vadvizes helyeken, ha a fld minsge klnben elg j,
legczlszerbb volna prhuzamos rkokat satni szszel vagy tlen s
ezekbl a fldet sszehnyatni, hogy a kt rok kzt legalbb 2'-nyi
==-63 cm. magas, 2 l = 3.79 m. szles legyen a lelepedett fld.
11

i.e2
Ha a vadvizes fldnek lejt'ssge van, fltve, hogy a fld j
minsg, legczlszerbb volna a beltetend trsget a flsleges
viztl megmenteni az ltal, hogy a lejt kzepn Vj^' = 47 cm. szles
s 23' = 6395 cm. mly snczot satunk lefel; aztn oldalt
hasonl szles s mly snczokat huzatunk re'^sutosan, melyek egy
mstl 221/2 lnyire = 3-79--4-75 m. esnek ily formn:
E snczok fenekre fzfa
glykat rakunk j srn egy
msra ugy, hogy vele a sncz
feneke legalbb 1 lbnyi = 32
cm. magasra legyen betltve;
aztn e glykra tenyrnyi vas
tag szalmarteget tesznk s a
kihnyt fldet erre hnyatjuk
mindaddig, mig a sncz megtelik.
A fzgalyak sokig nem rothad
nak el a fldben s kztk a flsleges viz knyelmesen leszivroghat.
Az igy elksztett kerletnl azonban szksges lesz a snczok ir
nyt vagy legalbb az ltetend fk helyt kai'kkal elre megjelelni;
nehogy ksbb, ha ft akarunk ltetni, egyik-msik ppen a sncz
flibe essk. Itt a fkat a rzsunt fut prhuzamos snczok kzeibe
kell ltetnnk.
Oly helyeken, hol a mvels alatt lev, meredek lejtrl eszsek
alkalmval iszaplerakods trtnik, nem tancsos gymlcsft ltetni.
Ide legflebb birs- vagy eperft ltethetnk; mert a lerakod iszap
idjrtval mlyre temetn el fink gykrzett, a mi aztn ppen
annyi volna, mintha ltetskor mlyen ltettk volna el finkat. El
pusztulnnak bizonyosan. Az eper s birs azonban nmileg a fzfhoz
hasonlt s kpes fld al kerlt derekbl is uj gykereket ereszteni s
igy, a melyre jutott, elhal gykereit ujakkal kiptolni.
Lassan folydogl vagy sekly llvizek mellke a legkevsb
alkalmas gymlcssk alaktsra. A nap hsge ltal az ily vizek
folyvst bven prolognak napkzben s estnkint, jjelenkint e prk
b harmatot szoktak a vidkre hullatni, mi aztn a fkat folytonos
buja nvsre ingerli. Nnek ily helyeken a fk egsz addig, mig a fa
gyok belltval leveleiktl meg nem fosztatnak: de, mert gaik hegye
retlenl megy a tlnek s krgk alatt a nedvkerings idejekorn
meg nem sznhetett, ers tlben elfagynak vagy tbb kevsbb majd
minden tl utn, fagys okozta sebekben szenvednek s rendesen ke
veset teremnek.

163
Sebesebb folyvizek mellke azonban, mg, ha nha medrk
bl ki is ntenek azok, igen alkalmas majd mindenfle gymlcsfa
szmra. Ily helyeken lehet ltni a legszebb szilvsokat; legegszs
gesebb s termkenyebb krte s difkat. A krtefa szereti a vizet,
de nem az oly vizet, melyet, minthogy kzel a fldszin alatt terl el,
e nap forrsga folytn poshadt llapotban tall a gykrzet. Az al
mafa egyenetlen fllet, szrs leveleivel szrazsgkor is tbb nedvet
bir magba szni a levegbl, mint a kemnyszvet, fnyes^ levelekkel
bir krtefa. Ez utbbi arra van a termszettl utalva, hogy gyke
reivel keresse a fldben a neki szksges nedvessget. Lefel trekv
gykerei is ezt ltszanak bizonytani.
jszaknak nz lejtkre, magas hegyek lbainl, nem tancsos
tli gymlcst term ft ltetni. Az ily fnak gymlcsei ottan
sem kell finomsgukat kifejteni, sem kellleg megrni nem lesznek
kpesek.
Vastagrteg, iszap-fldben, ha a kell nedvessg nem hinyzik
benne, legszebben dszlenek a gymlcsfk.
Vastagrteg televny-fldben, ha ez elg nedves, legbujbban
tenyszik minden fa: de az ily fldben, minthogy az agyag s mszve
gylet igen csekly mrtkben fordul el benne, rendesen kevsb z
letes gymlcsk teremnek. Az n kertem flde 3 4'-nyi = 95
126 cm. mlysgig ugy szlvn tiszta televny (humus). Azrt van,
hogy nlam a Muskotly renet almnak majd semmi illatossga vagy
muskotlyossga sincs; a Vilmoskrte pedig, melyet meszes, agyagos
fldben tlontl muskotlyosnak tallnak, nlam csak igen-igen gyn
gd muskotlyossggal dicsekedhetik; mig a ksei muskotly szilvban
is alig-alig lehet nmi muskotlyossgot szrevenni. Elmondhatom,
hogy ezert meghalad gymlcsfajom kzt alig akad nhny faj,
melyben az illat s muskotlyossg hatrozottan szlelhet volna.
Mly fldforgatssal (rigolozssal) itt is lehetne e bajon segitni.
Szikes fldbe haszontalan ksrlet volna gymlcsft ltetni.
Vgl megeralitem mg itt, hogy az szi s enyhe tli napokon
eszkzlt ltetsek utn gyakran elfordul azon eset, hogy egyik
msik ltetett fnk, noha teljesen pnek mutatja is magt, ki
nem bir levelezni mg akkor sem, midn mr a ksn fakad fk (pl.
a Lapos kurtaszru almafa) is ki szoktak hajtani. Az ily fkat tan
csos lesz kivenni a fldbl s jra ltetni. Hogy az ily fk ki nem
hajthattak, annak oka abban keresend, hogy a gykereik vgein ejtett
sebek be vannak szradva s a nedv felszvsra szolgl lukacsaik
bedugulva. Szksges lesz teht az ily elmaradott fk gykerei vgein

a sebeket az eleven fig megnjitani s igy legalbb egy jszakn t


naptl tmeleglt vizbe lltani, hogy jl teleszhassak magukat vz
zel. Aztn szapolva ltetjk el ket. Kt-hrom nap alatt okvetlenl
kleveleznek s ha rendkvli forrsg nem uralkodik, mely a kifejlett,
gyenge leveleket le szokta perzselni, okvetlenl megfakadnak s
letben maradnak: klnben pedig rendszerint kivesznnek.
Ezek utn csak azt kvnom, hogy lds ksrje munkjokat s
emikket is azoknak, a kik gymlcsft ltetnek.

8.
A fa]* vagy probafkrol
A ki a gymlcsszetet szereti s azt rmest tanulmnyozza,
faj- vagy prbafk nlkl gyekezetben kevs sikerre szmthat; a
gymlcsszet tanulmnyozsra csaknem nlklzlietlenek az ily fk.
A faj- vagy prbafknak gymlcsszet czlokra hasznos voltt
nmet gymlcsszek flismervn, azokrl e szzad elejtl fogva
kimert rtekezseket rtak szaklapjaikban; st legjabban Oberdieck
superntendens ur klnll mvet is adott ki rlok, melyet a nmet
gymlcsszek trsulata kedvezmnyl kiosztott tagjainak, de melyet
knyvrusi utn brkijsjggszerezhet..*}__.^
Kezd vagy atal gymlcsszek e nagy alapossggal irt s a
trgyat minden oldalrl vilgossgba helyez mvet el ne mulasszk
megszerezni s t meg t tanulmnyozni! Ezt tevn, bizonyos vagyok
benne, hogy velem egytt mindnyjan ldani fogjk annak rjt, e
kitn aggastynt, ki emltett mvvel 50 vet meghaladott gyml
csszet plyjnak egyik legbecsesebb emlkt hagyja rnk, a kik az
nyomdokain indultunk el.
Hazai nyelvnkn a faj- vagy prbafkrl csak dr. Entz jeles
kertszeti fzeteiben (IIII. fz. 161. lap.) olvastam kiss bvebb
rtekezst. Ezen munka azonban, mely ezeltt tbb vvel jelent meg,
mr aligha szerezhet meg kiiyvrusi utn.
Azok kedvrt teht, kik a nmet nyelvet nem brjk vagy, a kik
*) Czirae c jeles mvecsknek : D i e P r o b e - u n d S o r t e n b a u m e
als bestes und leichtes Mittel sich in kurzer Zeit umfassende pomologische
Kentnisse zu erwerben, ect. von J. C. Gr. Oberdieck Ravensburg. Bei Eugen
Ulmer 1871. ra 54 kr. ezst pnzben.

165
dr. Entz emiitett mvt meg nem szerezhetik, igyekezni fogok a faj
vagy prbafkat rviden megismertetni.
Fajfnak nevezzk az oly ft,
legyen az erdei vad gymlcsfa
vagy mr nemesitett fa, melynek korona gaira a hasontermszet
gymlcsnemekbl tbb-kevesebb szm fajt ojtottunk, pl. egy, mr
term almafa, melynek koronagaira 1020 vagy akr 4 5 szz
almafajt is rojtottunk, fajfnak neveztetik.
Az ily fajfa ms nvvel prbafnak is nevezhet; mert prbul
szolgl neknk arra, hogy a rojtott egyes fajok mily mrtkben felel
nek meg vrakozsunknak? valljon egszsges, edzett termszet,
korn vagy ksn term-e fjuk ? vljon valdi, azaz olyan-e gyml
csk, milyennek jelesebb gymlcsszeti munkkban leratott azon
gymlcs, melynek a ajfnkon termett gymlcs nevt viseli ? Ez
utbbi rtelemben minden fiatal fa is, mely mg nem termett, ha
mindjrt csak egyetlen egy fajjal volna is beojtva, prbafnak ne
vezhet azon esetben, ha azt nem magunk, elttnk mr nvnyzete
s termse utn nvszerint is ismert gymlcsfa vesszeivel ojtottuk be.
Ki tudn azt, mig nem termett, liogy mit fog teremni ? Az pedig, hogy
milyen nv alatt kaptuk a ft, ha mindjrt a leghitelesebb helyrl
kaptuk volna is, pen nem nyugtathat meg bennnket. Ki llna
jt rte mindaddig, mig termst nem lttuk, meg nem zleltk, sz
val, ki nem prbltuk, hogy vljon nem trtnt-e fnk elnevezse k
rl hiba vagy tveszts a kld rszrl.
Arra, hogy egy-egy, klnll fn prbljunk ki minden egyes
gymlcsfajt s igy szerezznk magunknak minl terjedelmesebb gynilcsismeretet, fejedelmi vagyonnal, nagy kiterjeds fldbirtokkal
kellene birnunk. Faj- vagy prbafk seglyvel azonban mg az is
szert tehet gymlcsismeretre, ki sajt vagyonnal nem is rendelkezik.
Knyvek, melyekben a gymlcsfajok termszetrajzi leirsa, a
gymlcsk szines vagy nem szines brja foglaltatik, aztn porczellnbl vagy egybfle anyagbl ksztett, termszetil gymlcsmintk
elsegtenek ugyan bennuket a gymlcsismeret szerzsben: de, ha
pusztn ezekre volnnk szeritva, gymlcsismeretre bajosan, vagy
pen nem tehetnnk szert. Gymlcsismeret nlkl pedig a gymlcs
tenysztst gazdszatunk jvedelmez gv soha sem tehetnk, mire
pedig szomszdaink, a nmetek pldjn okulva neknk sem rtana
kiss lelkesltebben, mint eddig, - trekednnk.
Hogy minl elbb, minl tbb gymlcsfajt flismerliessenek, so
kan arra a gondolatra jttek, hogy az egyes fajokat cserpbe ltetett
fkra ojtottk, hol aztn kell gondozs mellett, 34 v mlva gy-

166
mlcst kaptak fcskikrl. gy tn pl. Diel, a nmet gymlcsszet
atyja, ki a gymlcsfknak cserpbeni mvelsrl knyvet is adott
ki. Hogy a gymlcsismeret szerzsre e md is alkalmas; azt vitatni
nem lehet: de, hogy igen fraszt s sok gondot ignyl md, az is
bizonyos.
A gymlcsismeret szerzsnek legjobb mdja az, ha az egyes
fajokat fajfkra helyezzk, a liol aztn kevs fradsggal s ugy szl
vn semmi kltsggel, legkevesebb id'vesztegetssel, 1012 v
alatt az ismert gymlcsfajok legnagyobb rszvel megismerkedhetnk.
Fajfk seglyvel egy vtized alatt knnyen kitanulliatjuk, liogy
melyek a termkenysgeknl, fjok edzett termszetnl s gymlcseik
finom tulajdonainl fogva a vidknkn leend elterjesztsre legrde
mesebb, sajt hasznlatunkra vagy eladsra nzve legjvedelmezbb
gymlcsfajok ?
Fajfk mellett, mint fnebb emlitm, nagy segtsgnkre lesznek
a knyvek, hol az egyes gymlcsfajok krlmnyesen le vannak irva.
E knyveket ugy kell tekintennk, mint oly gyjtemnyeket, melyek
ben az egyes gymlcsegynek szemlyleirsa foglaltatik. A kinek
mdja s kszltsge van hozz, bizonyosan szksgesnek tallandja a
franczia, angol s nmet ilynem knyveket (magyar fjdalom, nincs!)
megszerezni, hogy adand alkalommal, midn fajfin egyes gymlcs
fajai bemutatjk termsket, sszehasonlthassa ezeket ama lersok
kal meggyzdst szerzend arrl: valljon az eltte ll gymlcsfaj
valdi-e, azaz, csakugyan az-e? a minek neveztetik, vagy pedig csa
lrd szkevny, mely idegen nv alatt csszott be kertbe.
Fajfk seglyvel azonban mg azok is tehetnek gyttmlcsismeretre szert; mg azok is meggyzdhetnek az egyes fajok valdisg
rl vagy ennek ellenkezjrl, kiknek sem mdjuk, sem kszltsgk
nincs gymlcsleirsokat magukban foglal knyveket megszerezni s
tanulmnyozni. Nem kvntatik hez egyb, mint az, liogy gymlcs
fajaikat teljes hitellel bir, jrtas gymlcsszektl hozassk meg
maguknak s nem akrmely knlkoz gymlcsfa-rustl. Csaknem
teljes biztossggal meggyzdhetnek pedig egyes, krdses gymlcs
fajuk valdisgrl azon esetben, ha ugyanazon fajt kt biztos helyrl
is vagy ugyanegy lielyrl jbl is meghozattk s azt tapasztaljk,
hogy e tbb helyrl, tbb zben hozatott fajok nvnyzetkre, gy
mlcseik alakjra, rs idejre s egyb tulajdonaikra nzve egymssal
mind megegyeznek.
A fajfk hasznlhatsga s czlszersge ellen sokfle ellenve
tst lioztak fl azok, kik mg olyakat nem lttak s csak msoktl

167
hallottak ajnlani. Ezen ellenvetseket Oberdieck superintendens ur
fnemlitett mvben sorba szedi s egyenkint teljesen megczfolja : de
leginkbb megczfolja a tapasztals azoknl, kik mr ksztettek ma
guknak fajfkat s lthattk valsgban, hogy ezen ellenvetsek egyike
sem bizonyult be. Legyen szabad pl. magamat felhoznom. 9 vvel ez
eltt kezdtem fajfkat kszteni. Nagy fm nem volt mg, hogy 100
vagy tbb fajt is ojthattam volna egy-egy fra. 5 fajnl kevesebb, 30
fajnl tbb egy fmra sincs ojtva. Elg klnflesge ez a fajoknak!
s mg is szpen dszlenek mind, ugyanazon egy fn, s a gymlcs,
melyet termnek, mit sem klnbzik azon gymlcsktl, melyek ms,
kln-kln csak egy-egy fajjal beojtott fimon teremnek. A fajfn is
olyan s ugyanazon idben r gymlcse van pl. a Jliusi esperes
krtnek a tbbi tli s szi krtefajok trsasgban, mint a milyen
van a kln ll s egyedl csak Jliusi esperes krtvel beojtott
fimon. Fajfkk alaktott fim nvekedsben, daczra a rajok ojtott,
sok s klnbz fajnak nem hogy htramaradst vennk szre, de st
azt az rvendetes tapasztalst tettem, hogy egynmely fajfm letben
maradst az 18711872-diki pusztt tl utn, egyedl azon k
rlmnynek ksznhetem; hogy gaikra msms, nlnl edzettebb
termszet fajok voltak helyezve. Canadai renet fkbl alaktott faj
fim kzl is csak azok fagytak ki az emiitett tlen, melyeken az
aiiyafa meghagyott, t nem ojtott gacski szmukkal tlslyban vol
tak a nagyobb gak hegyeire ojtott klnfle fajok gacskinl ugy,
hogy az sszes lombozatnak mintegy Vs't az anyafa, Vs-t pedig a
tbbi fajok adtk. A mely fajfimnl ezen arny megfordtva volt;
azok teljesen pen maradtak meg, habr szintn csak Canadai renetfkbl voltak is fajfkk alaktva.
Bizonyos klnben az is, hogy fajfra helyezett fajok nem mind
nyjan dszlenek egyenl mrtkben; egyik t. i. a fajfnak vlasztott f
ban des dajkjra, msik inkbb vagy kevsbb mostoha anyjra ta
ll ; egyik bujn neki indul, msik sinyleni ltszik, vagy legalbb el
marad nvsben a tbbiek mellett; hanem ezen knnyen lehet segte
nnk. Ksnkkel a buja nvs g alatt kisarkallsnl U forma bev-.
gst tesznk a kregbe a vastagsg szerint egy vagy fl vonalnyi
forgcsot vvn abbl ki ugy, hogy ksnk hegye kiss fehrjbe is
behatoljon. Tehetjk ezt kora tavaszszal vagy jnius vgn. E bev
gssal a nedveket ms irnyba tereljk s ez ltal buja nvsben meg
lesz gtolva az g. A lass nvs gat pedig elsegthetjk nvsben,
ha a fennebb emltett bevgst az g ksarkallsa fltt nhny vonalnyira de meg fordtva (l) tesszk s alatta, t. . az g alatt a kisar-

1&8
kallsi kreggyrzetet fllrl lefel eszkzlt kt-lirom bemetszssel
tvgjuk, st magt, a lass nvs gat is kigomboljuk vagyis hoszszban a krget finom bevgsokkal, de fjt meg nem srtve, flrepesztjk. E fogsokat kevesebb id alatt el lehet vgezni, mint a mennyi
idbe kerlt lersuk vagy elmondsuk; s mgis, ha ezt el nem mu
lasztottuk, csalhatlan biztossggal remlhetjk, hogy fnk minden
ga ugy fog nvekedni, a mint csak kvntuk.
A mely fajok pedig minden igyekezetnk daczra sem dszlenek
jl valamely fajfn; azokat mieltt kiveszhetnnek, jobb lesz ms fra,
mely az makacs termszetkkel tn inkbb fog egyezni, tojtanunk,
gy jrtam n egy hitvny, nyri szilvt term fmmal, melynek gaira
vagy 6. fle nemes szlvafajt ojtottam. Kt faj teljessggel nem akart
rajta nni, noha szpen megfakadt is ojtsom: mg a tbbiek vgan
tenysztek ott. Az elmarad kt faj rvidke vesszeit augustus elejn
thelyeztem vesszs-szemzssel egy fiatal beszterczei szilvafa gaira,
hol megfakadva a rkvetkez vben buja hajtsokat eresztettek.
Ha teljes biztossggal szmithatnnk arra, hogy az ltalunk meg
rendelt gymlcsfajok valdiak lesznek; akkor nagyon czlszer volna
az egy idben r, egyforma nagysg gymlcst term, kivlt pedig
a tenyszetkben egymssal egyez fajokat egy fra hozni ssze: de,
minthogy emberek azok is, kiktl a fajokat kapjuk, s gy nem csalatkozhatlanok s a fajok kivlasztsban minden jakaratuk mellett is
tvedhetnek; e szndkunkat kivinni t. . az rs idre s egyb tulaj
donokra egymssal rokon fajokat ugyanegy fra sszehozni, aligha le
sznk kpesek. Eri'e azonban, mkp fnnebb emltem, nincs is elkerlhetlen szksgnk; minthogy bebizonytott tny az, hogy a fajfn a
legklnbzbb fajok is egyms trsasgban, a nyri a tli s szi
mellett, a nagy gymlcsket term az aprkat term mellett, szpen
meg szoktak frni. Ha nha nmi csekly kivtelt tapasztaltunk is; az
nem jhet szmtsba.
Arra, hogy fajfnak alaktand fnk egszsges s erteljes legyen,
minden esetre j lesz tekintettel lennnk.
Elbetegesedett, odvas, vn fk, melyek a pusztuls magvt hord
jk mr magukban, nem alkalmasok fajfkul. Kevs ideig fognak ezek
teremni, vagy hitvny gymlcst teremnek, vagy mieltt termsket
lthattuk volna, kivesznek a rajok ojtott fajokkal egytt.
Az oly regebb fk azonban, melyek bels psgk mellett nve
kedskben gyakori s btermsk miatt megakadtak, mg alkalnaa-

169
sakk vlhatnak fajfkul, ha ket vastagabb gaiknak megkurttsa
ltal elbb megifjitottuk.
Legalkalmasabbak fajfkul a fiatal, de mr termre fordult gulafk s kosr alak vagy szrnyas trpefk; aztn jnek a fltrzs s
szlas fk minden tekintet nlkl arra, hogy nemesitettek-e? vagy magonczok. Birsre ojtott fkat azonban, legyenek ezek brmily alakak,
csak ms fa hinyban vlasszunk fajful; mivel az ily fk lete, ha
mindjrt ers tlben a fagy megkmln is ket, nem szokott tarts
lenni.
Kinek mdjban van a fajfkk alaktand fkban vlogatni,
mindenesetre a legfiatalabb, term fit fogja vlasztani, melj'eknek el
gazsa olyan, hogy minden irnyban knnyen hozz frhetni s, me
lyeken az gak szma a rajok ojtott fajok ellenrzst nem teszik
nehzz.
Egy olyan nagyobb fnl, melyre szz fajnl is tbbet ojtottunk,
lehetetlen ssze nem tvesztennk idvel a fajokat, hacsak, azon
fll, hogy mindenik kln fajjal beojtott g helyt melyet a fn el
foglal, egy erre sznt knyvbe krlmnyesen bejegyeztk, mg egy
folyvst rajta marad jegy fcskval is el nem ltunk minden egyes
gat, s e jegyfcskra hetkkel s nem szmmal r nem irtuk az oda
ojtott gymlcsfaj nevt.
A jegyfcska knnyen leeshetik a frl; a munksok, ha csak foly
vst sarkukban nem vagyunk, csupa trfbl is letphetik onnt; ha
sodronynyal van az gra akasztva, az bevgdhatik a fba vagy, ha
villaalaku g hnaljba csszik nyron, a villa kt gnak egyenl
vastagodsa alkalmval knnyen beszorulhat, benhet oda: minek foly
tn a jegyfcska, maga is folytonos ellenrzsnket ignyelvn nemhogy
knnyebbsgnkre vlnk a fajok szemmeltartsban, hanem terhnkre
lesz. n nem is hasznlok jegyfcskt fajfimon. Csak annyi fajt oj
tok egy-egy fra, a mennyit knnyen bejegyezhetek knyvembe ugy,
hogy azon jegyzk utn sszetveszthets nlkl mindenik fn, minde
nik fajt fltallhatom.
Megjegyzendnek tartom, hogy almafajfkul csak almaft, krtefajfkul csak krteft, szilva s cseresznyefajfkul csak szilva s cse
resznyefkat lehet elnysen hasznlnunk. Kznsges meggyeknek
csak meggyft: de hlyagmeggyeknek (Glaskirschen, Sauere Kirschen)
cseresznyeft is hasznlhatunk fajful.
Alma s krtefkat mindenik gukra ms-ms fajt helyezve egy
szerre tojthatunk kr nlkl fajfkul: de a csontrflknl,
szil
vknl s cseresznyknl, csak aprdonkint kell a fajft alakitnunk.

170
Tavaszszal pl. csak nhny fajt ojtunk a fajfv alaktand csontrfa
egy nmely gra; nyron fs- vagy vesszsszemzssel ismt nhny
fajt az ojtatlanul hagyott gak egy rszre; egy uj, kvetkez tavaszszal aztn tovbb folytatjuk az alaktst. Ha egyszerre ojtank t faj
fv a csontrft; knnyen veszlyeztethetnk ennek lett is: meg
flna nedvben vagy mzga vern ki s igy pusztulna el.
A ft, melyet fajfv akarunk alaktani, ugy kell tekintennk,
mint egy kertet, hov klnfle faj gymlcsfkat akarunk ltetni;
ugy kell tekintennk, mint egy faiskolai tblnkat, hol a vadonczokat
klnfle gymlcsfajokkal akarjuk beojtani. A mint a kertben meg
frnek klnfle fajok egyms mellett; ugy megfrnek azok a fajfn
is. A mint faiskolai tblnkban gondolkozs nlkl beojtjuk a vadon
czokat klnfle fajokkal: ugy s pen oly mdon beojthatjuk ms-ms
fajokkal a fajfv alaktand fa gait is. Magtl rtetdik, hogy a
nemes vessznek, melyet beakarunk' ojtani, egynemnek kell lenni
alanyval vagyis azon fval, a melyre ojtunk: teht almafra csak al
mt, krtefra csak krtt stb. ojthatunk.
Ojts utn, a mint be szoktuk jegyezni knyvnkbe helyk sze
rint, hogy a vadoncz, melyet beojtottunk, melyik tblban ? hnyadik
sorban s a sornak hnyadik fja volt ? valamint azt is, hogy mifle
fajjal ojtottuk be: pen ugy bejegyezzk egy erre sznt knyvnkbe,
hogy hol ll a fajfv alaktott fa s alulrl kezdve az gakat szm
tani hnyadik gra, s mifle fajt ojtottunk ? s melyik gtj fel sarkallik ki az g a trzsbl ? Ha e bejegyzst el nem mulasztottuk;
jegyfcskkra pen nem lesz semmi szksgnk; azokat fajfnkon bz
vst nlklzhetjk is.
Hogy a bejegyzst milyen formn szoktam n eszkzlni; bemu
tatom mintul egyik gulaalaku krtefm lerst, a mint az egy, faj
fimrl ksztett 8-ad rt alak knyvemben elfordul.
2-ik p r b a f a .
(Vadonczra ojtott, hamis nv alatt kapott, ismeretlen nemes krtefa.)
Kszlt 1871. april 19. Lsd a naplt.
Hl. K. K. j. ny. rov. j. saroktl 2-ik fa:
I. emelet. 1 -s, j. ny. g: A m a n 1 s v a j o n c z. (Oberd.)
2-ik, d. ny. g: Coloma szi vajoncza. (Oberd.)
3-k, d. k. g: Nemours-i berezeg. (Oberd).
II. emelet. Csak egy ga van jszakfle s ezen: Haffner va
j o n c z a . (Oberd.)

171
m . emelet. 1-s, k. g: S z r k e e s p e r e s . (Oberd.)
2-ik, ny. g: S e c k e l k r t j e . (Oberd.)
3-ik, d. g: M r i a A n n a f h e r c z e g n . (Oberd.)
IV. emelet. 1-s, d. g: Heyer c z u k o r k r t j e . (Reut.)
2-ik, j. g: L i p c s i r e t e k k r t e . (Reut.)
3-ik, ny. g: C r a s s a n e . (Reut.)
Vezrg: Hossz, zld, szi k r t e . (Reut.)
Az ily bejegyzs rvidtsekkel trtnhetik, mint e fnebbi pld
ban, hol a rvidtsek gy olvasandk s rtendk :
III. K. K. = Ill-dk tbla konyliakert.
j. = jszak vagy jszaki.
\
Reut. = Reutlingenbl.
ny. = nyugat vagy nyugati.
j. k. = jszak-keleti,
k. = kelet vagy keleti.
d. ny. = dlnyugot.
d. = dl vagy dli.
rov. = rovgy vagyis a* tbOberd. = Oberdiecktl.
Ik szeglye stb.
venkint legalbb egyszer szemlt tartunk jegyzknk kalauzo
lsa mellett fajfinkon s a netn trtnendett vltozsokat, pl.
egyik g vagy faj elpusztulst, kivesztt, knyvnkbe bejegyez
zk. Ilyenkor egyttal egy kln paprlapra lejegyezzk azon fajokat,
melyeken tavaszszal, nyess alkalmval, vagy nyr folytn nmi m
dostani valnk leend pl. buja nvst akadlyozni, lass nvst el
segteni stb.
Midn a fajfa ksztshez fogunk; els dolgunk legyen a leend
fajfnak fltte sr vagy befel nv vagy egymshoz igen kzel
ll gait eltvoltani ugy, hogy a meghagyand s beojtand gaknak
elegend helyk maradjon a ksbbi kiterjeszkedsre. Nem azt kell
tekintennk, hogy ojts alkalmval milyen a fa: hanem azt, hogy
milyen lesz ojts utn 34 v mlva, midn a nemes gak mr el
lombosodnak.
Ily ritkts alkalmval minden ejtett, nagyobbka sebet fatapaszszal bevonni el ne mulasszunk.
A fajfv alaktand fa vza elksztve levn elkezdjk az ojtst a legfels gakon s mindig albb-albb haladva; mikp n kez
dettem a felhozott plda szerint a fels vagy IV. emelet vezrgn s
vgeztem az I. emelet 1-s s legals, jszaknyugati gn.
Megjegyzem itt, hogy n az ojtst az egyes gakon nem kzel a
trzshz, hanem az gak hegye fel tettem, s pedig, a hol a vezr
hajts prostsra alkalmas volt a vezrhajtsra; a hol pedig ez v-

178
konyka volt, kiss albb, idsebb fjra ojtottam. Ojtskor a beojtott
gakon az anyafaj apr gymlcsvesszit mg ott hagytam vagy,
ha ezek is alkalmasak voltak prostsra, ezeket is ugyanazon
fajjal ojtottam be mind, a mely fajt a vezrhajtsra vagy az g hegyre
ojtottam volt. A felhozott minta szerint pl. az I. emelet 1-s j. ny.
gnak vezrhajtsra is s az-oldalain lev nagyobbka gymlcs
vesszkre is, mind Amanlis vajonczt ojtottam s igy egy fajbl 5 6
ojtst is tettem ugyanazon gra. A be nem ojtott, apr gymlcspeczkeket idvel mind eltvolitandom: addig azonban, mig az Amanlis
vajonczok termsre nem fordultak, hagyom ket teremni; de erre
kapni semmiesetre sem engedem ket; nehogy az Amanlis vajoncz
fajt nvsben tlszrnyaljk s elnyomjk.
Nmelyek szerint fajfkat kszteni legalkalmasabb id a tavasz
kezdete. n a nyarat prtolom. Jul., aug. s szeptember hban ksz
tettem legtbb fajfmat.
Ha klorszgbl kapott ojtvesszinket akarjuk fajfra helyezni,
azt igen termszetesen csak tavasz kezdetn tehetjk. Tlen szedett
ojtvessz'ket bajosan lehetne nyrig eltartanunk. Szemzvesszket
klfldrl, messzirl nem hozathatunk; belfldrl, kzelrl azonban
mindig mdunkban lesz hozatni s igy nyron is ojthatunk s kszt
hetnk fajft.
Fajfk alaktsnl tavaszszal a sokfle ojtsmdok kzl legczlszerbben a prostst, lapozst, oldalojtst, vesszs-szemzst s
hjalojtst hasznlhatjuk. Az oldalojtst az g derekn, a tbbi ojtsmdokat az g hegyn vagy vkonyabb oldalhajtsain alkalmazzuk.*)
Ha nyron akarunk fajft kszteni; csak kt ojtsmdra lesz
szksgnk t. i.: a fs-szemzsre s vesszs-szemzsre.
E kt ojtsmd valamennyi ojtsmdok kzt legegyszerbb, teht
legknnyebb; legsikeresebb, teht legczlszerbb.
Fajfinkat, alaktsuk utn nhny vig folyvst szemmel kell
tartanunk; nehogy a ms-ms fajokat visel gakat az anyafa meg
hagyott vagy ksbb eltr hajtsai nvekedsben tlszrnyaljk,
elnyomjk. polgassuk az egyes gakra tett ojtvnyainkat pen ugy,
st jobban, mint polnunk kell faiskolabeli ojtvnyainkat. A faiskol
ban jl kiszabtuk helyt minden ojtvnyunknak; nhet egyik bujb
ban, msik lassabban; elfrnek jl egyms mellett, de fajfn nemcsak
egyms mellett, hanem egyms alatt s fltt is llanak ojtvnyaiuk;
itt mr zavart okozna, ha az egyik bujn neki rugaszkodnk a nvs*) Lsd fnebb az ojtsrl irt czikkot.

m
nek s keresztl-kasul nyjtan hajtsait a tbbi fajok hajtsai kztt
s flhiznk a tbbiek rovsra.
Fajfinkon mrskeljk nvskben a buja nvs fajokat; se
gtsk el a lassunvseket! Fradsgunkat a hldatos fajfa sokszo
ros gynyrrel fogja rvid id alatt megjutalmazni.
Gazdagok! kik e gynyrteljes foglalkozsra idt vehettek maga
toknak; lelkszek! kik tzlielyeteket lpten-nyomon vltoztatni
nem vagytok knytelenek s elegend idvel is rendelkeztek; jr
jatok ell j pldval! tegytek talnoss haznkban a gymlcsis
meret szerzsnek eme hatalmas eszkzt!
Alaktsatok fajfkat!

9.
Es2metre$k a gymlossaetrl $$ a gymlcs ismertetsrl
A gymlcsszet egy ldsteljes tudomny, mely nincs hazhoz
ktve.
A gymlcsszet az sszes emberisg tulajdona.
A ki a gymlcsszetet mveli; a ki a gymlcsszetet tanulm
nyozza ; a ki ez ldsteljes tudomnyt br parnyi rszben is elmoz
dtja: az sszes emberisg hljra, elismersre rdemes; mert annak
nem lehetnek nz czljai; mert az nem magnak, hanem az emberi
sgnek javra trekszik.
A gymlcsszet ftrgya a gymlcs s azon fa, cserje vagy fnem nvny, mely a gymlcst termi.
A gymlcsnek nincs hazja, s hatra, szintgy, mint a gymlcsszetnek.
Ugyanazon ghajlat alatt, hasonl krlmnyek kzt, a fldkereks
gn mindentt elterjeszthet az s ugyanazon krlmnyek kzt, minde
ntt ugyanazon tulajdonokkal, ugyanazon sajtsgokkal fog az birni,
mint a milyenekkel tmadsa helyn felruhzta t a kegyes termszet.
Minket, a kik a mrskelt gv alatt lakunk, csak a mrskelt
gv alatt tenysz gymlcsk rdekelhetnek kzelebbrl. A forr gvnek is vannak gymlcsei: de azok bennnket csak tvolrl rde
kelhetnek ; azrt is midn mi gymlcsszetrl beszlnk, csak azon
tudomnyt rtjk, melynek trgya a mrskelt gv alatt tenysz
gymlcs.

Minthogy pedig a mrskelt gvnek is fokozatai vannak jszak


rl dl fel s dlrl jszak fel s ezen fokok hmrskt a helybeli
krlmnyek pl: tengervz, nagy hegyek stb., klnflekpen mdost
jk ; a talaj pedig csak kis trsgen is ezerflekpen vltozik: term
szetes, hogy a gymlcs blcsjtl eltvozva ghajlati s talajbeli k
rlmnyek szerint eredeti j tulajdonsgait hol fokozva fejti ki, hol is
mt elveszti.
A gymlcsszetnek teht a gymlcsn kivl msik trgya az
is: kipuhatolni, hogy eme vagy ama gymlcs teljes finomsga kifej
tshez milyen ghajlati s talajbeli krlmnyeket kivan meg! Hogy
ezt kipuhatolhassuk, els szksg, liogy az egyes gymlcsegyneket k
rlmnyesen ismerjk: krlmnyesen pedig csak azon gymlcsket is
merhetjk, melyeket vagy magunk neveltnk magrl, teht sajt gyer
mekeinket vagy azon gymlcsket, melyeket msok krlmnyesen
megismertettek velnk.
Hogy az egyes gymlcsegyneket vagyis fajokat krlmnye
sebben megismertethessk, a mrskelt gv alatt lak gymlcsszek
klnfle mdokat gondoltak ki.
Nmelyek termszetes alakjuk s szineik szerint festettk vagy
rajzoltk le a gymlcsket; msok viaszbl vagy porczellnbl avagy
papirosbl ksztettk el a gymlcs idomt s ezen idomon a gymlcs
lland ismertet jeleit, szint, csikkat, foltokat s pontokat hen
flgyekeztek utnozni.
Minthogy pedig sem a festvny, sem a mestersgesen ksztett
gymlcsidom a gymlcs belsejt, busnak tmttsgt, lgysgt,
finomsgt, izt, levessgt, illatt eltntetni nem kpes: a festett kp
vagy szines idom mell szval mondottk el azt, a mit az bra vagy
idom ki nem fejezhetett.
gy keletkeztek a gymlcsszeti kpes folyiratok vagy egyes
nll gymlcsszeti kpes mvek pl., a nmeteknl az I l l u s t r i r t e
M o n a t s h e f t e " ; a francziknl a J a r d i n f r u i t i e r du Mus e u m " ; a belgknl az A n n a l e s de P o m o l o g i e b e l g e " stb.
Az ily mvek aztn nagyon megknnytik a gymlcsk flismerst
ugy a gymlcsszeknek, mint a gymlcskedvelknek: csakhogy az
ily mvek megszerzshez ki kell m nyitni az ersznyt, mg pedig
azt az ersznyt, melyet soha sem szokott kerlgetni a lapos mnk!
Drgk biz ezek; igen drgk. Csak egyes gazdagok, trsulatok,
knyvtrak, vagy mezeumok birjk mind beszerezni.
Az ily mvekben aztn a kpek mellett lerjk a gymlcsket
szval is, hol rvidebben, hol hosszabban, pl. nmelyikben csak az

175
iratik le szval, a mit a festvny ki nem fejezhet; msokban leiratik
nem csak a gymlcs, hanem mg a fa is, mely azon fajt termi,
nvekedsvel, gaival, levelei s rgj^eivel egytt; mit, ha festett k
pekben akarnnak bemutatni, mg drgbb s a kevsbb mdosoknak
mg hozzfrhetlenebb tennk a mr is elg drga munkkat s igy
azt nyernk vele, hogy mvknek, mint kiaknzhatlan kincsnek a
gymlcsszetet kedvel nagy kznsg semmi hasznt sem vehetn.
Nmely gymlcsszek, kiknek a gymlcsszet elterjedse s
pedig minl szlesebb krbeni elterjedse szivkn fekdt, arra a gon
dolatra jttek, hogy a gymlcsket csak krrajzaik szerint mutassk
be s azokat termszetrajzilag s krlmnyesen szval irjk le.
gy keletkeztek a kevsbb mdosaknak is hozzfrhet' olyan
nagyobbszer gymlcsszeti mvek, mint a nmet gymlcsszek
trsulata ltal kiadott s a legjelesebb gymlcsszek kzremkdse
mellett szerkesztett I l l u s t r i r t e s H a n d b u c h der O b s t k u n de" s Andr Leroy hires franczia gymlcssz ltal irt s kiadott
D i c t i o n n a i r e de P o m o l o g i e , " stb., hol a gymlcsk kr
rajzai utn, melyek a nagysgot s alakot hiven eltntetik,
azok krlmnyes leirsa is kzltetik.
Ms gymlcsszek ismt elgnek tartottk mveikben a gy
mlcsknek csak termszetrajzi lerst adni, ugy vlekedvn, hogy a
szines rajzot majd hozzszolgltatja maga a jsgos termszet a term
fkon s igy aztn^ a ki gymlcse valdisgrl meg akar gyzdni, a
meglev lerssal sszehasonltja a termszetalkotta gymlcsmintkat
s kezbe lesz adva a gymlcsk megismerhetsnek olcs s egyszer
mdja. Igy irta Dittrich, hires nmet gymlcssz az System a t i s c h e s H a n d b u c h der O b s t k u n d e ' czim mveit.
'Ugy ezen utbbi, mint az elbb emiitett mvek tudomnynyal s
^gy-6gy ldsteli munkban tlttt hossz let tapasztalataival flru
hzott gyinlcsszektl csak azok szmra rattak leginkbb, a kik,
habr magok nem is tudsok, de a tudomnyban gynyrkd
nek, kedvet tallnak.
Minthogy pedig a nagy kznsgben sokkal tbben vannak olya
nok, a kik inkbb szeretik a gymlcst, mint a gymlcsszetet, mely
nek pedig szintn csak az a czlja, hogy a nemes gymlcs s igy a
gymlcsfa vagy cserje is minl szlesebb krben, minl nagyobb szm
ban elterjedjen; nmely gymlcsszek elgnek tartottk lersaikban
csak azt emelni ki, a mi a gymlcskedvel kznsg rzkeire legin
kbb hat s igy, csak a gymlcsk rsidejt, nagysgt s hsnak in
kbb vagy kevsbb kedvez tulajdonait s gazdszati czlokra alkal-

in
mas vgy alkalmatlan voltt irtk le rviden s rvidtsekkel. - gy
cselekesznek a nagyobb faiskolk tulajdonosai venkint vagy idszakonkint gymlcsjegyzkeket ( = catalog,) advn ki, melyek nem csak
az 6 czljok elrst, t. i. faiskolikbl minl tbb nemes csemett el
adni s ekkpen fradsguk jutalmt kirdemelni nagyon elsegtik;
hanem ezltal a gymlcstermelst is elmozdtjk.
A gymlcsszet tekintetben szerencssek azon orszgok, me
lyekben az irodalom ily mindennem segdeszkzket nyjt mind a gy
mlcsszetet, mind a gymlcst kedvelnek a gymlcskkel megis
merkedhetni s azok valdisgrl meggyzdhetni!
Nlunk gymlcsismertetsrl szl, nll mvek ekkorig nem
lttak napvilgot; mg a gymlcsjegyzkeket is jformn csak nap
jainkban kezdettk meg kiss okszerbben sszelltani. Ez eltt
a mi gyOmlcsjegyzkeink egybbl sem llottak, mint a gymlcsne
vek puszta felsorolsbl.
A gyflmlcsismertets els szerny fecskje gyannt a Kovcs
Jzsef, btorkeszi ref lelksz ur ltal kiadott Kalauz" czim mvecskt kell jeleznnk, mely azonban alig nevezhet egybbnek, mint
kiss bvebb gymlcsjegyzknek vagy catalognak: de, lett lgyen br
e mvecske az els kapavgs azon az utn, melyet hazai gymlcs
szetnk jobb jvje fel kell ksztennk, hlval taztozunk rte
mgis vetern gymlcssznknek mindnyjan, a kik a gymlcsszetrt lelkeslnk.
A kivlbb gymlcsnemek kzl 12 faj krtt, ugyanannyi al
mt, 6 faj szi-, 6 faj kajszibaraczkot, 5 faj szilvt s 10 faj cseresz
nyeflt krlmnyesen leirt Dr. Entz jeles K e r t s z e t i fzetei
b e n " : de, mert e lersok egy terjedelmesebb, a kertszet majd
minden gra kiterjed folyiratban jelentek meg: nll, gy
mlcsismertetsrl szl munknak a K e r t s z e t i fzetek" sem
nevezhetk.
Ha mr most tekintetbe vesszk, hogy csak pl. hozom fl,
az I l l u s t r r t e s H a n d b u c h d e r O b s t k u n d e " ekkorig
kzel 2000 faj vegyes gymlcst r le termszetrajziIag; Andr
Leroy pedig csupn krtket 915 fajt r le termszetrajzilag s trt
netileg is s mi ily tudomnyosan leirt gymlcsfajokat alig egypr sz
zat brunk anyanyelvnkn felmutatni: lehetetlen, hogy hazai gyml
csszetnk htramaradottsga miatt el ne szoruljon szive minden haza
finak, a ki a gymlcsszet gye irnt melegen rdekldik.
Ltva azt, hogy hazmfiai kzl azok, kik a magyar gymlcs
szet ttri voltak, napjainkban vgkp elhallgattak; ltva azt, hogy

177
a termszettl bvebb szellemi s szletsknl fogva bvebb anyagi
ajndkokkal felruhzottak hazai gymlcsszetnk gyn, az iroda
lom tern mit sem lendtenek; ismerve csekly tehetsgemet mind szel
lemi mind vagyoni tekintetben: flve s remegve nyltam tollamhoz
flveend elejtett fonalszlt hazai gymlcsszetnknek.
A gazdszati szaklapok szk keretben nhny v ta tbb gy
mlcs leirst kzlttem magam is elejnte csak fordtsban, ksbb a
kezemnl lev klfldi gymlcsszeti mvekbl szabadon tdolgozva
s vgre ismereteim bvltvel egszen sajt felfogsom szerint irva le
ugy a gymlcst magt, mint jellemz vonsait azon fnak, mely
a gymlcst termett.
Csakhamar szrevve azt, hogy gymlcsleirsok nlkl gy
mlcsismeretre szert nem tehetnk; gymlcsismeret nlkl pedig ha
znk gymlcsipart virgzsba nem hozhatjuk soha ; nem csoda, ha
kezdetben tlbuzgsgbl mg oly gymlcsk lerst is kzlttem,
melyek mg akkor hinyoztak gyjtemnyembl. Jelenleg mr e
Gymlcsszeti vzlatok"-ban csakis oly gymlcsfajok lerst veszi
a nyjas olvas, mely fajokat termsk s nvnyzetk utn tbb v
ta tanulmnyoztam, melyeket a legtkletesebb gymlcsleirsok mo
dorban sajt szleleteim utn enmagam irtam le. Helyn ltom itt
megjegyezni, hogy ily krlmnyes leirsok egyszerre nem kszlhet
nek; hanem csak tbb ven t folytatott fljegyzsek utn aprdonkint, mert pl. a tli gymlcsknl magt a gymlcst szine s alak
jra nzve akkor kell lejegyeznnk, midn a frl leszreteljk, s foly
tatnunk akkor is ebbeli jegyezgetsnket, mikor hsnak minsgt
s milyensgt kutatand az rett gymlcst zleljk. Tavaszszal s
nyr derekn jegyezzk le a fa leveleit alakja, szine s klleme sze
rint; levlhulls utn jegyezzk le annak vesszeit, rgyeit s virg
rgyeit. Tbb vi szlelds eredmnye gyannt irhat le csak a fa
talnossgban. Midn aztn e jegyzetek mind kszen vannak; el
vesszk knyveinket, melyekben valamely krdses faj szintn elfor
dul lersban s melyekbl aztn a gymlcsfajnak eredett s szrma
zst puhatolhatjuk ki. Az egsz gymlcsleirsnak sajt jegyzeteinkbli sszelltsa s az eredeti gymlcsleirsokat tartalmaz knyveinkbli kiegsztse rendszerint tli teendi kz tartozik az ilyenkor
klnben is szobba szorult gymlcssznek.
Beteg fnak gymlcsei sohasem hordjk magukon a faj minden
ismrveit, jellemz vonsait. Olyan faj gai, levelei s ezek szine,
melynek fja beteg, szintn sokflekp klnbznek az ugyanazon fajt
kpvisel egszsges fa vesszei s leveleitl s ezek szine amazok szin12

1^8
tl. Gymlcsleirs alapjul teht nem szolglhat sem a beteg fa, sem
annak gymlcse.
A fiatal fk els gymlcse ritkn hordja magn mindazon jel
lemvonsokat, melyek a ksbbi terms gymlcseit a tbbi fajoktl
megklnbztetik: gymlcsleirs alapjul teht a fk els gymlcse
sem szolglhat.
Egy lelkiismeretes gymlcsleirsban mindazon jellemvonsok
nak fl kell emlitve lennik, melyek a leirt fajt a tbbi fajoktl meg
klnbztetik : de e jellemvonsok ritkn llandk; mert a fnak s a
fn a gymlcsnek helyzete, a talaj klnflesge, a mveleti krl
mnyek, az vjrs klnbz volta, sokflekp vltoztatnak azokon.
Mily vltozsokat idznek el e klnbz krlmnyek valamely faj
jellemvonsaiban ? e krdsre is meg kell felelnie egy lelkiismeretes
gymlcsleirsnak. Ugy sajt, mint ms, klnbz talajban, klnbz
ghajlat alatt mkdtt gymlcsszek tapasztalatait is szmba kell
vennie a gymlcsleirnak, ha azt akarja, hogy leirsa lehetleg tk
letes legyen.
Az ily lelkiismeretes lersok oly tlevelei aztn az egyes gy
mlcsfajoknak, melyek nyomn, a ki olvasni tud, s a ki az sszeha
sonltst e leirsok s az egyes fajok gymlcse s nvnyzete kztt
megtenni nem rstelli, csakhamar r ismerhet a leirt gymlcsk br
melyikre s azok valdisgrl vagy annak ellenkez voltrl rendrkmi tehetsg nlkl is csakhamar meggyzdhet.
Nem azrt kszlnek az ily lelkiismeretes leirsok, hogy azokat
valaki knyv nlkl megtanulja; nem, hanem azrt, hogy a mikor
valaki valamely gymlcsfaj valdisgrl, vagyis arrl akar meg
gyzdni, hogy valamely gymlcsfaja valban az-e, a minek a nevt
viseli s nem lnevil faj-e? mindig legyen keznl, a mit elrnthat,
hogy hitben megerstse s ktelyeit eloszlassa. Az, a kinek hta
mgtt nem ll lpten-nyomon egy, gymlcsismben jrtas gyml
cssz, a kitl krdseire biztos vlaszt nyerhessen annyiszor, a meny
nyiszer kivnja, az ily lelkiismeretes lersokban s illetleg az ily
lersokat tartalmaz knyvben egy oly tantra tesz szert, mely kr
dseire tlen, nyron, soha ki nem fraszthat bketrssel fog neki
feleletet adni.
Adja a magyarok istene, hogy minl tbben akadjanak kztflnk
oly emberek, a kik rmet tallva az ily fraszt s a trelmet prba
kre tev munkban is ellssanak bennnket is, mint a klfldie
ket is ellttk honfitrsaik, olyan knyvekkel, melyekben legalbb
az rtkesebb gymlcsfajok mind leirva olvashatk legyenek!

I?9

10.
Alig mlt egy vtizede, mita a nemes gymlcsfajokat gyjteni
kezdettem. A kivnt gymlcsfajokrt eleinte csak hazai gymlcsszeinkhez fordultam, azt hivm, hogy k dicssgknek fogjk tartani,
ha a nemes gymlcsfajokat, melyeket idnkint a magyar kznsgnek
bemutattak s termszetrajzilag is leirva kzlttek, minl szlesebb kr
ben, valdi nevk alatt terjeszthetik. Szentl meg voltam rla gy-.
zdve, hogy a mi gymlcsfajokat tlk kaptam, azok valdiak lesznek;
azok pen azon gymlcsfajt fogjk teremni, melyet n megrendeltem.
Alig vrtam, hogy gymlcsfajaim termre forduljanak.
Leghamarbb rmt rtem szibaraczkfajaimnak. ltets utn
23 v alatt bemutattk termsket. Csak elhltem aztn, midn
lttam, hogy az n hires Mezkomromi durnczi baraczkom, melyet
magtl, azon baraczk fltalljtl s els elterjesztjtl rendeltem
meg, termett sfrny baraczkot; egy msik baraczkfajom, melynek jul.
vgn vagy augusztus elejn kellett volna rnie, termett szept. vgn
s okt. elejn r baraczkot!
Ekkor tmadt elszr gyanm egyb gymlcsfajaim valdisga
ellen is; pedig ekkor mr a mi legkitnbb gymlcsfaj Kovcs Jzsef
Kalauzban s dr. Entz Kertszeti fzeteiben ismertetve volt, mind
feltallliat volt gyjtemnyemben. Ez emiitett mvekkel kezemben
sorban jrtam aztn gymlcsfajaimat, s kezdettem sszehasonltani
azon fajok nvnyzett, melyek mg nlam nem termettek, azon lers
sal, melyet eme mvekben az egyes fajokrl fljegyezve talltam. s
me! gyanm alapos voltt tbb fajnl knny szerrel fl is lehetett
ismernem.
jbl meghozattam ojtvesszkben a gyansnak mutatkoz fajo
kat, s ez jonnan kapott fajok vagy egyeztek ismt a mr meglevk
kel, vagy egszen eltr nvnyzetet mutattak s az emiitett mvek ler
sval jbl sehogy sem egyeztek. Ez eset aztn egszen zavarba hozott I
Mit volt mit tennem ? be kell vrnom termsket. Termett aztn
az r h l g y krtm Vilmos krtt; a S c h n l i n ezredes krtje
Sterckman vajonczt; a N l i s c o l m a r j a Giffard vajonczt; az
A r a n y o s c s s z r k r t e Angoulme-i herczegn krtt stb.; sz
val nem azt, a mit vrtam rlok. Hogy aztn ksbb flismertem az
n lnev gymlcseim valdi nevt is; azt csak ki nem fraszthat
tanulmnyozsomnak ksznhetem.
12*

180
Eleinte a gymlcs ismeret szerzshez az emiitett kt magyar
munkn kivl egyb eszkzzel nem birtam; ezekbl pedig termett, de
lnev gymlcsfajaim valdi nevt bajos lett volna kitallnom.
Krdezskdtem aztn: nem maradt-e rnk rgibb gymlcsszeinktl is valami hasznlhat gymlcsszeti munka, ha mindjrt
csak szakadozott kzlemnyekben is, mit hasznomra fordthatnk ? Ha
knyvrusi utn megszereznem nem lehet: az akadmia vagy mzeum
knyvtrban tn csak meglelhetem! ? Senki sem tudott krdsemre
igenl, flvilgost vlaszt adni.
"^
Eleinte azt sem tudtam: van-e a klfldnek gymlcsszeti iro
dalma, hov tudomny-szomjam enyhtend fordulhattam volna ? st
azt hittem, hogy haznkon s emiitett kt haznkfin kivl az irodalom
tern senki sem trdik a gymlcsszet ldsos tudomnyval! Ho
gyan is tudhattam volna ? Klfldn nem jrtam; hazai gymlcsszeinkhez is csak levl utjn, flve kzelitettem; ezek pedig munkik
ban, kzlemnyeikben gondosan elhalgattk bennnket a klfld
brcsak egyegy jelesebb gymlcsszeti mvre is figyelmeztetni.
Hogyan jttem, hogyan bukkantam ksbb r, hogy a klfld
irodalma egy kimerithetlen kincses bnyjt birja a jelesnl jelesebb
gymlcsszeti mveknek s hogy e kincseket napjainkban is folyvst
hogyan gazdagtjk a klfldi gymlcssz-irk ? elmondottam mr egy
helyt. Nem akarom ez ttal is ismtelni.
Hanem tlesve a vletlensg seglyvel emez akadlyokon, fl
tettem magamban, ha a sors letemnek s egszsgemnek kedvez,
mindazon mulasztst, melyet eldeim a gymlcsszet tern elkvet
tek, a mennyire tlem telik, helyre ptolni s a tanulni vgy kezd
gymlcssznek utat egyengetni az ltal, hogy t az ltalam mr eddig
valdiakul flismert gymlcsfajok ojtvesszejvel szigor lelkiismere
tessggel elltom, s ket lpten nyomon a klfld jelesebb gymlcs
szeti mveirefigyelmessteszem.
E czlbl kzlttem eddig a Budapesten megjelen K e r t sz
g a z d b a n Gymlcsszeti jegyzetek s lersok" czim alattvaldikul flismert gymlcseimet; e czlbl szndkozom ezentl is kzz
tenni folytatlag teend tanulmnyaimat.
Mieltt kzlemnyeimet megkezdenm, nem llhatom meg, hogy
ne idzzem, a mit eme kzlemnyek rdekben a KG. 1871. II. 226.
lapjn elmondottam volt, a hol abbeli hajtsomat fejeztem ki, hogy br
kiki kzlnk gymlcsszet bartai kzl, ugyan ezt tenn! Elmon
dan t. i. tapasztalatait a sajt vidkn term gymlcsfajokrl; lern
a valdinak flismert, magyar nyelven mg le nem irt fajokat; hivat-

181
kznk a mr honi nyelvnkn is leirt fajoknl azon helyre, hol a ta
nulni vgy bvebb lerst olvashatn azon fajnak, a melyrl lta
lunk egy vagy msfle megjegyzs kzltetik! gy tevn lassankint el
rhetnk azt, hogy a gymlcs ismeret, mely nlkl hazai gymlcs
szetnk fl nem virgozhatik, mind-mind nagyobb krben terjedne el
haznkfiai kzt; kitanulhatnk azt, hogy melyek a haznk flde s g
hajlata krlmnyeihez ltalnosan ill fajok; s melyek azok! a me
lyeknek termkenysge s diszlshez csak bizonyos ghajlati, talajbeli s helyzeti vagy mvelsi krlmnyek kvntatnak meg."
Mig igy nem teendnk nem egy-ketten, hanem minl tbben
mindig elfordulhat azon eset, hogy Pter eldicsr valamely gy
mlcsfajt, Pl pedig ugyanazt a garadjban sem tartja megszivelhetnek
azrt; mert Pter ugyanazon nv alatt egszen ms gymlcst ismer,
mint Pl, s igy mindkettjk ms-ms gymlcsfajrl hoz tletet.
Ezen esetben csak annak tlett kell helyesnek tartanunk, a ki az
eredeti lersokkal egyez teht a valdi gymlcsfajt brja.
Fltve azonban, hogy mindketten valdi s ugyanazon gymlcsfajt
brnak s egykknl terjesztsre mltnak, jelesnek, msikuknl pedig
silnynak s elvetendnek mutatja az magt; vjjon kinek adjunk ak
kor hitelt gymlcsszeti lersok hinyban? Az egyenlen valdi
gymlcsk brlatnl is nem volna-e szksges, hogy Pter is mondja
el tlete tmogatsul, hogy ugyanazon gymlcst milyen talajban?
milyen ghajlati s mvels krlmnyek kzt szlelte ? mint Pl el
mondotta ? Termszetes aztn, hogy a kt, klnbz tlet kzl az lesz
elttnk elfogadhat s alapos, mely okadatolva van; mg a msikra r
sem hederitnk; noha pedig annak is hasznt lehetne tn vennnk,
ha a krlmnyeket, melyek befolyssal voltak hozatalra, az illet b
rl nem restelte volna nyilvnossgra hozni."
A ki hazjt szereti, azt nem szksg hazafii ktelessgre figyel
meztetni. Hazai gymlcsszetnk gyt elmozdtani kazafiu kteles
sge kp azoknak, kik ez gy irnt dekldnek, lelkeslnek; kik a
gymlcsszetet rmest tanulmnyozzk."
Hazafii ktelessgemet vlem teljesteni, midn gymlcsszeti
tanulmnyaimat elmondom; midn gymlcs-lersaimat hazmfiai
hasznlatra kzrebocstom."
Lesznek-e, kik e tren kvetni fognak? nem tudora: de enge
met hazai gymlcsszetnk gye irnti lelkesedsem folyvst elre
hajt. Nem rek r vissza-tekintgetni; jn-e utnam valaki vagy sem!"
Kzlseim megkezdse eltt szksgesnek ltom megjegyezni:
miszerint a tjk, melyen gymlcstelepem ltezik, ers szeleknek s a

182
lgmrsk hirtelen vltozsainak kitett vdtelen siksg, hol nyron
gyakran csaknem egyiptomi forrsg, tlen pedig nlia csaknem sihriai hideg uralkodik. A talaj egy lbnyi mlysgig csaknem tiszta te
levny ; albb televnyes agyag, s 4 lb mlysgben mr srga szin,
tiszta agyag ltezik.
Gymlcsszeti leirsok s tapasztalatok kzlse folytn lassan
kint rjvnk arra is, hogy n i n c s v i d k h a z n k b a n , hol
a nemes g y m l c s f a j o k s o k a s g b l l e g a l b b egy
n e h n y t e l j e s e n o t t h o n o s n a k ne r e z n m a g t s vig
tenyszete s termkenysgnl fogva meg ne rdemeln, hogy ott
nagyban el ne szaporittassk.
Ne hallgasson a gymlcskedvel' kznsg azok tletre, a kik
mihelyt egy-kt ft ltettek s e fk nluk vagy kivesztek vagy termketlenekl mutattk be magukat, mindjrt kszek mindenfel hir
detni, hogy vidkk a gymlcstenysztsre alkalmatlan, hanem
igyekezzk szakrt gymlcsszek kzlemnyei utn a vidk krl
mnyeihez legalkalmasabb fajokat kivlasztani s ltetni! Ha mr
eddig is ily eljrst kvettnk volna: sokkal tbb gymlcsnk, sok
kal tbb kedvnk volna a gymlcsfa-tenysztshez, mint a mennyivel.
jelenleg dicsekedhetnk!
Rszemrl n remlem, hogy nem sok id mlva szmos, jeles
gymlcsfajt leszek kpes megnevezhetni, melyek a gymlcsfa-tenysz
tsre oly mostoha vidken is minnek a vidket, hol kertem fek
szik, jeleztem a legnagyobb elnynyel lesznek ltethetek s
tenyszthetk.
Tegyenek igy sajt vidkkn gymlcssz trsaim is! Nevezze
nek meg, liabr csak egy-kt. sajt vidkk krlmnyeihez leginkbb
ill gymlcsfajt! Bizonyosak lehetnek benne, hogy, ha sikerl azon
fajokat ott nagyban elterjesztenik, hazai gymlcsszetnk gyt s
vele honfitrsaink jlltt nagy mrtkben elmozditandjk s egykor
lds kisrendi emikket!

9*

LiUULil

liffi iUM

A.) KETK.
1. Anansz krte.

SC

(Ananaa, Comperette.)

Szrmazsa. Bizonytalan, de annyi ll rla, hogy rgi gymlcsfaj.


Leroy szerint mr 1692. eltt Poire de Bouchet" nv alatt ismerte s te
nysztette Quintinye, XIY. Lajos franczia kirly fkertsze. Diel pedig
1818-ban kapta Comperette" nv alatt Van Monstl, a ki munkiban csak
nevt rinti e gymlcsnek, de szrmazsrl hallgat, hihetleg azrt, mert
8 sem tudott arrl bizonyosat. Ojtvesszejt mg 1865-ben kaptam Kovcs
Jzseftl, Btorkeszibl. Tbb izben termett mr nlam. Gymlcsei s n
vnyzete egyezvn a lersokkal, fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Sept. vgtl oct. vgig.
Min'sge. Kitnleg I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kzp nagy; gyakran kisebb is.
Alakja. Vltoz; hol kpos gmbalaku, hol ismt tompa krte- vagy
hasas csigaalaku ; hoporjas, buczkos fllet. Zme kelyhes vge fel esik,
hol hirtelen gmblydve csak kiss talpas vget alkot; szra fel pedig
majd behajlssal fogy, majd ismt behajls nlkl gmblydik s tompa
hegyben vgzdik. S z r a rvid, vastag, nha hsos; a gymlcs flszinre
tbbnyire oldalt helyezett. K e l y h e kicsiny, flig nyilt; apr, szraz osztvnyokkal elltott; majd simafalu, majd rnczoktl s hsos emelkedsektl
kritett, sekly s szk mlyedsben l.
Szine. Bre finom, gyngdtapintatu; elejnte lnk zld; rtvel
srgs zld; napos oldaln gyakran szennyes vrssel mosott s kzbekzbe
sttebb vrssel tarkzott; barns szrke pontokkal elg szembetnleg
behintett. Szakadozott, kiss rdestapintatu, barns rozsdaszlak, pettyek s
foltok is majd minden gymlcsn tallhatk.
Izlelse. Hsa fehr, itt-ott srgaeres, igen finom, tmtt, teljesen
sztolvad; maghza krl is ritkn tallkoznak benne kves szemcsk ;
leve rendkvl b, igen czukros, dit gynge borizzel emelt, kellemes f
szeres zamatu. Muskotlyossgot azonban, mit a franczia gymlcsszek
e krtrl lersaikban emlegetnek, nagyon csekly mrtkben tapasz
taltam a nlam termett gymlcsknl, minek oka, hihetleg, az itteni ked
veztlen krlmnyekben kereshet.
Fja. Elejnte kiss lass, ksbb elg vg nvs; elg edzett ter
mszetnek is mondhatom, noha az 187V2-diki tl rendkivli hidege kt
anyafm trzsn nagyobb fagyfoltokat okozott is nlam. E sebek azonban
nemhogy htravetettk volna fimat nvekedskben; de, st sokkal inkbb
lnk nvsre ingereltk ket ugy, hogy kevs id mlva helye sem fog

186
Uiszani a sebeknek. Birsre vagy vadonczra ojtva gla- vagy szlasfnak
egyirnt alkalmas. Nagy ft nem nevel. Agai srn beruhzkodnak gymIcBpeczkekkel s vesszkkel. Mihelyt gymlcszsi kort elrte a fa,
rendesen s bven terem. Gymlcsei elg jl meglljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, flfel irnyulok vagy kiss tgas szgekben
elllk, rvidek, zmkek, merevek, knyksek ; sima flletek ; gyenge
korukban molyhosak, srgs zldek, napos oldalukon nmi halvny vrs
sel mosottak ; rt korukban csupaszak, barns zldek; kiss kiemelked fe
hres pontokkal elg srn, de alig szembetnleg pontozottak; igen rvid
levlkzek.
Bgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek, a ftl kiss elllk ; s
ttbarnval rnyalt gesztenye szin pikkelyekkel boritvk; alig kiemelked
llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, hosszas kposak, lazn ll pikkelyekkel
boritvk.
IiOTelei. Kzpnagyok, kemnyszvetek, hosszas tojsdadok vagy
kerlkesek ; rvidke, les hegyben vgzdk ; a vesszk tve fel laposak,
flebb azonban vlgyesek; csak kiss veltek s inkbb csak hegykkel lefel
grblk; csupaszak, simk, fnyesek, kiss vilgos zldek, mg gyenge
korukban is csak kevss molyhosak; szleiken finoman s tompn fr
szeltek 8 itt-ott csaknem pszlek. Levlnyelk elg hossz, vkony, me
rev ; csaknem vizirnyosan ll ; rt korban tbbnyire violaszinpiros.
Levlplhi fonlidomuak, csakhamar elhullk. Gymlcsrgyet krit
levelei aprbbak, mint a vezr vesszkn levk; laposak, hossz vkony
nyelkrl csaknem vizirnyosan sztterlk.
Hasonnevei. De Bouchet; Ananas d't ; Favori musqu stb.
Leri. B i v o r t , Annales depomologie helge, III. 37.
L e r o y , Dict. de pomol. I. 122.
M a s , Le Verger, III. 109. 1. 53. sz. a.
D i e 1, Kernobstsorten, krtket s almkat tartalmaz V. 123.
J a h n , Illustr. Handb. der Obsik. 11. 801. s tbben msok.
EszreTtel. Kisebb hzi kertekben mindentt, mg a sk alfldn is
megrdemli, hogy helyet adjunk neki. Gymlcsei a rovarok puszttsnak
kevsbb vannak kitve, mint sok ms krtefaj gymlcsei.

187

2. Angelina krte,
(Aageline.)

Szrmazsa. E jeles csemege-gymlcst nagyon valsziniileg Van


Mons nyerte magrl. Ez is azon 300 krtefaj kzt talltatott, melyeket
Oberdicck 1838-ban nv nlkl kapott Van Monstl. Minthogy Oberdieck a
fnebbivel egyez krtt sem a belga, sem egyb gymlcsszek mveiben
leirva nem tallt; sem valdi nevt Van Monstl meg nem tudhatta ; ke
resztelte el s kezdte elterjeszteni fdnebbi nv alatt. Ojt-vesszejt n is tle
kaptam 1870-ben s e vesszrl tett ojtsaim mr 1873-ban termettek a faj
fn. Nvnyzet, gymlcs Oberdieck lersval egyezvn, fajom valdisga
ktsgtelen.
rsieje. Aug. msodik fele.
Minsge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Szp krtealaku, nha kiss tojsdad. Jl kiduzzadt hasa a
kelyhes vge fel esik, hol a gymlcs szablyosan gmblydve vgzdik ;
mirt is alig akad egy-kt pldny, mely kelyhes vgn megllhatna ; szra
fel szelid behajlssal fogy s tbbnyire vkony hegyben vgzdik. S z r a
hossz, kzp vastag, fs, grbe ; tbbnyire a gymlcs folytatsaknt ennek
flletre helyezett. K e l y h e nyilt; a gymlcs flszinn elterl osztvnyokkal elltott, mely osztvnyok nha hinyzanak i s ; csak nagyon ritka
esetben nmi sekly, lapos mlyedsben l.
Szne. Bre finom, rtvel vilgos srga; napszegte darabjain nmi
ignytelen barns, rtvel derltebb, cskos pirossgot is vehetni szre, mi
azonban legtbb gymlcsnl hinyozni szokott. Pontozata apr, finom, alig
szembetn, ritks ; apr rozsda alakzatok itt-ott fordulnak ugyan el rajta,
de ezek nagyobb foltokk ritkn folynak ssze.
Izlelse. Hsa bgyadt fehr, igen finom, igen olvad ; maghza krl
sem kvesszemcss; leve igen b, czukros, dit boriz. Maghza csak kiss
nyilt tengely; fikjaiban kevs p magot rejt. Kehely csve nem mlyed
be a gymlcsbe.
Fja. Vignvs, de alig tartozik az edzettebb fajok kz; mert nlam
az 187 V2-diki tlen ez is meg volt sanyargatva a fajfn; faiskolai ojtvnyaim
nmelyike pedig a tarts szrazsgot ltszik megsinyleni. Korn s bven
terem. Kuszitan szt ll gaival, melyek rvid gymlcspeczkekkel srn
beruhzvk, ritks szells koront alkot. Szlas fnak sugrnvs vadoncz
koronjra ojtand. Ktttebb fldben, hiszem, hogy inkbb fog diszleni,
mint vidkem laza talajban. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, elg hosszak s elg vastagok, hegyk fel
elvkonyodk, nem egyenesek, a sudr hegyn flfel llk, albb tagos
szgekben elllk, knyksek; fiatal korukban molyhosak; rt korukban

188
simk, csnpaszak, barnval rnyalt zldes srgk ; szembetn fehres pon
tokkal srn pontozottak ; rendetlen, tbbnyire rvid levlkzek.
Rgyei. Kzp-nagyok, kposak, hegyesek, a vessztl kiss elllk,
a vesszk aljn lapulk, ezst-szrkvel mosott vrses barnk; alig ki
emelked llapra helyezkedk.
Vlrgrgyei. Kposak, hegyesek, lazn ll pikkelyekkel boritvk.
Levelei. Elg nagyok, vastag, de nem kemnyszvetek, igen hoszszas lndssak vagy keskeny kerlkesek ; hossz, keskeny s les hegyben
vgzdk ; iveitek; vlgyesek ; lecsggk s hullmos szlek; gyenge ko
rukban alul fll molyhosak ; rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, vi
lgos zldek ; szleiken finoman s szablyosan frszeltek. Levlnyelk a
vesszk aljn s a gymlcspeczkeken is igen hossz, nem pen vkony, de
gyenge ; gyakran tbbflekp elgrbl ; a vesszk hegye fel pedig rvid,
flll, merev. Levlplhi igen aprk, fonlidomuak vagy fogazott araia
knak, hamar elhullk.
Hasonnovei. Nincsenek.
Leirl. Tudtommal mg csak O b e r d i e o k irta le. lllustr. Handb.
der Obstktmde, V. 211. 1.
szrevtel. Gymlcseit aug. kzepe fel aprdonkint le kell szede
getni s utrs vgett hvs helyen tartani. Mennyire lesz e faj alfldi k
rlmnyeink kzt rtkes ? bvebb tanulmnyozs fogja csak megmutat
hatni. Ktttebb 8 kell nedvessggel inkbb elltott talajban, vagy maga
sabb fekvs tjakon mindenesetre megrdemlen az elterjesztst.

189

3. Angoulme-i herczegn krte. V(Duchesse d'Angoulme; Herzogin von Angoulme.)

Szrmazfisa. Francziaorszgban 1809-ben fedezte fl Audusson nev


angers-i gymlcskertsz. 1812-ben kezdette elterjeszteni s pedig elejnte
azon tanya nevrl elkeresztelve, a bol flfedezte, t. i. a Qnerr kzsg
melletti (Majna s Loire megye) d' paronnais-i nev tanya utn Eparonnais-i krte" nv alatt; ksbb, 1820. krl, mr a szerencstlen XVI.
Lajos, franczia kirly lenynak, az Angoulfeme-i herczegnnek neve alatt
terjesztette. Ez utbbi neve alatt aztn csakhamar az egsz vilgon elter
jedt e jeles krtefaj, mely Francziaorszg egyik jvedelmez kereskedelmi
czikkt kpezi napjainkban is. Ojtvesszejt elejnte Btorkeszibl kaptam
Aranyos csszrkrte" hibs elnevezs alatt; ksbb pedig Oberdiecktl
kaptam meg fnebbi, valdi neve alatt. Gyakran termett mr nlam. Fajom
valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlunk oct. elejtl nov. vgig.
Minsge. I. rend csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy igen nagy, fkp a nyess alatt tartott s birsalanyra ojtott fkon, hol 600700 gramm sulyu krtk pen nem tartoz
nak a ritkasgok kz.
Alakja. Nagyon vltoz; nha mindkt vgn inkbb vagy kevsb
belapitott hengeres kpalak; nha szablytalan tojsdadalaku ; rendszerint
hoporjas fllet. Zme a szr s kehely kzt a kzptjon alul a kelyhes
vg fel esik, honnt kelyhe fel kidomborodva elg szles talpasn vgz
dik ; szra fel pedig majd szelden, majd inkbb s nha behajlssal is
fogyva igen vastag, tompa kpot alkot. S z r a rvid vagy kzp hossz,
vastag, grbe vagy egyenes, bunksan vgzd ; nha tvnl hsos ; inkbb
vagy kevsb mly s tg mlyedsbe helyezett, melynek karimjn tbb
nyire rendtlen emelkedsek s mlyedsek vltakoznak. K e l y h e kicsiny,
zrt vagy flig nyilt, rendetlenl sszehajl osztvnyokkal, melyek gyakran
hinyzanak is ; tgas s mly regben l, melynek aljrl lapos bordk
indulnak ki s inkbb vagy kevsb kiemelkedve elenyszleg a gymlcs
derekra is flvonulnak.
Szne. Bre vastag, hovadasos, klnben sima, szraz tapintatu, ele
jnte srgs zld; rtvel inkbb vagy kevsb spadt czitromsrga; napos
oldaln nha ignytelen pirossal belehelt. Pontozata elg sr, szablyosan
elhintett, fekets szrke, elg szembetn ; egyes zldes foltok s pettyek
valamint itt-ott rozsda foltok is gyakran lthatk flletn.
Izlelse. Hsa hfehr, finom, olvad; mostoha idjrssal csak fl
szerint finom s inkbb szalonns, mintsem olvad ; maghza krl sem
kves ; leve igen b, ezukros, a Csszr krtre emlkeztet, kellemes f
szeres zamatu. Hsa finomsgt, fszeres izt idsebb fkon inkbb ki tudja

190
fejteni, mint buja nvsben lev fiatal fkon. Maghza osaknem zrt-tengely; fikjaiban kevs p magot rejt.
Fja. Elnk nvs, egszsges, edzett; korn, rendesen s bven
term; flfel trekv gaival, melyek gymlcs vesszkkel s peczkekkel
korn s srn beruhzkodnak, szp gulaalaku koront alkot. Birsen s
vadonczon egyarnt diszlik. Gla- s szlas fnak egyarnt alkalmas. Vid
kem laza talajban is gynyren diszlik s gymlcsei finomsgt rendes
idjrssal itt is jl kifejti: de szraz vjrskor, milyen volt az 1874
1875-diki, midn vidkemen tavasztl szig annyi es sem esett, hogy te
nyrnyinl mlyebben be birta volna ztatni a tlsgosan kiszradt fldet,
kisebbek is, kevsbb finomizek is voltak gymlcsei, mint egybbkor.
Ugy tapasztaltam, hogy nlam, birsre ojtott fkon mindig nagyobb gyml
csket termett, mintsem a vadonczra ojtottakon. Gymlcsei nagysguk
mellett is elgg jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, kzpvastagok, birsre ojtott fkon mindig
vastagabbak, mint a vadonczra ojtottakon; egyenesek, flfel llk vagy
inkbb vagy kevsb les szgekben flfel trekvk, csak kiss knyksek ; gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, r
nyas flkn srgsak, napos flkn vrses szinnel gyngden mosottak;
hosszas vagy kerek, fehres pontokkal elg srn s elg szembetnleg
pontozottak; egyenltlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok vagy jkora nagyok, tojsdad-kposak, alig
hegyesek ; a vessztl elllk; faks szrkvel rnyalt srgsbarna pikke
lyekkel boritvk ; alig kill, bordzatlan llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdad kposak, karcsak, hosszasak
s csak kiss hegyesek; vrhenyessel vagy fakval szegett vilgos geszte
nyeszn, lazn ll pikkelyekkel boritvk.
Levelei. Elg nagyok, szles tojsdadok, itt-ott szivalakuak; nha kihegyesedk; tbbnyire azonban rvidke hegyben vgzdk; vlgyesek;
alig iveitek ; simk, csupaszak, vilgos vagy srgs zldek ; szleiken nye
lk fel alig, hegyk fel tompn, de elg mlyen frszeltek. Levlnyelk
rvid, karcs s gyenge annyira, hogy rla a levelek tbbnyire lefel hajla
nak vagy csggenek. Levlplhi rvidek, fonlidomuak, kevss tartsak.
Virgrgyet krit levelei csaknem laposak, hosszas, hajlkony nyelkrl
vizirnyosan sztterlk vagy kiss lelgok.
Hasonnevei. Poire des paronnais ; Poire de Pzenas; Colmar de
Chin ; Duchesse stb.
Leri. J a h n , lllustr. Handh. der Ohstk. 11. 155.
L u c a s , usicahl wertJwoller Obstsorten II. 90.
B a v a y (Prvost utn) Annl, depomol. I. 21.
L e r 0 y, Dict. de pomol. II. 98.
M a s , Le Verger, III. 136. szm alatt, s tbben msok.
szrevtel. Oly helyeken, hol ersebb szlviharok ritkn szoktak d
hngeni, haznkban mindentt, nemcsak hzi szksgre, de elads vgett
is, nagyban kellene tenysztennk e fajt, mely mltn megrdemli, hogy
mg a sk alfldn is minden kertben helyet adjunk szmra egy-egy fnak.

4. Baguet vajoncza.

(Beurr Baguet. Baguet's Butterbirn.)


Szrmazsa. Hihetleg belga jdonsg. Szerzjl a Van Mons trsu
lat kzlemnyeiben (II. kt. 73. 1.), hol a gymlcs rvid jellemzse foglal
tatik, bizonyos Baugniet van zrjel kzt flemlitve. Ojtvesszejt 1868-ban
kaptam a Van Mons trsulattl. Elojtsa utn csakhamar termre fordult s
gymlcseit oly jeleseknek talltam, hogy ersen hittem, miszerint egy pr
v alatt egyik-msik, ujabbkori gymlcsszeti mben mr teljes lerst is
olvashatandom s fajom valdisgt illetleg, elbb, hogysem ismertet
sbe fognk, bvebb adatokat szerezhetek magamnak. Minthogy azon
ban ebbeli remnyem csak nem akar teljeslni; nehogy mg tovbb is
hijjban kelljen vrakoznom; miutn fajomra a Bivort ltal kzltt rvid
jellemzs nagyon rillik : jnak lttam e jeles fajt is ezttal leirni s tlem
telhetleg a hazban elterjeszteni.
Ersideje. Sept. oct. Bivort szerint Belgiumban oct. nov.
Minsge. Kitnleg I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy igen nagy.
Alakja. Hosszas csonkakupalaku, nha gulaforma krtealaku ; egye
netlen, hoporjas fllet. Zme rendszerint kelyhes vge fel esik, honnt
kelyhe fel hirtelen gmblydik, de azrt elg szles talpban vgzdik ;
szra fel pedig inkbb vagy kevsb szelid behajlssal fogy s tompa cscs
ban vgzdik. K e l y h e tbbnyire flig nyilt, szarunem; elg tgas de
sekly mlyedsben l. S z r a kzphossz, vastag, hsos, grcss, stt
vrhenyes ; egyenetlen karimj, szk mlyedsbe helyezett.
Szne. Bre sima, rt korban zldessrgval tarkzott aranysrga;
hosszas, rendetlen alak fahjszin foltokkal s pettyekkel ritksan behin
tett ; kelyhe s szra krl rozsdamzzal bevont.
Izlelse. Hsa fehr, finom, olvad ; maghza krl, klnsen
pedig a szr tve s a kehely irnyban, kiss kves szemcss; leve b,
czukros, gyngd borizzel emelt, kellemes illat. Magva hossz, lapos,
barna ; alig egy-kett fordul el a nagy gymlcsben.
Fja. Bujanvs, edzett; vadonczra ojtott fim utn tlve nem ko
rn, de elg bven term ; rendetlenl sztll gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel kellleg beruhzvk, ritks, szells, tereblyes
koront alkot, iszlik vadonczon is, birsen is. Alkalmas szlas fnak s
lczezet melletti mvelsre is. Tavaszi nyesskor megkveteli, hogy vesszeit
rendesen rvidre hagyjuk meg, szval, hogy jl megkurttsuk; mert kln
ben gaival egytt trzse is vkony marad s ha koronja gymlcscsel meg
rakodik, nagyobb szlben knnyen letrhetnk. Gymlcsei nagysguk
mellett is elg jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg vastagok, hegyk fel sem igen vkonyodk; nem sz-

192
mosak, hosszak, gyenge korukban nslyuknl fogva lefel grblk vagy
kuszitan sztllk; a fa idsebb korban azonban elg egyenest flllk
vagy tgas szgekben flfel trekvk; kiss bordzottak; knyksek ;
gyenge korukban fehr molyhosak; rt korukban csupaszak, srgs zlddel
rnyalt sttbarnk ; kiemelked, bgyadt vrhenyes pontokkal aljuk fel
srbben, hegyk fel ritkbban pontozottak ; rendetlen, tbbnyire mgis
hosszas levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, zmk kposak, hegyesek, a ftl csak kiss el
llk; tbbnyire azonban lapulk; fakval mosott sttbarnk ; elg kiemel
ked, hrmas bords llapra helyezkedk, mely bordk kzpsje szembetnleg hosszan lenylik a vesszkn.
Yirgrgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek, sttbarnval rnyalt
vrhenyes pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Elg nagyok, igen kemnyszvetek, tbbnyire szles kerlkesek; itt-ott hosszas tojsdadok; rvid, keskeny hegyben vgzdk;
tbbnyire laposak vagy csak kiss vlgyesek ; a vesszk aljn nha kanlformn blzttek ; alig veltek, tbbnyire csak hegykkel kiss lefel haj
lk ; gyenge korukban alul-fll molyhosak; rt korukban csupaszak,
simk, fnyesek, stt zldek; szleiken szablytalanul, ritksan, de jl
kill, hegyes fogakkal frszeltek; nmelyek pedig, fkp a gymlcspeczkeken levk, csaknem pszlek. Levelnyelk a vesszk aljn s a
gymlcspeczkeken hossz, elg vastag, de gyenge; a vesszk hegye fel
pedig kzphossz, elg merev, flfel ll. Levlplhi igen hosszak, fonlidomuak vagy keskeny lndssak, sztllk, hegykkel flfel irnyulok ;
hamar elhullk.
HasooneTei. Nincsenek.
Leiri. Mg nem ismeretes elttem egy sem.
Eszrevfel. Aki nem sokat trdik a fa szablyos termetvel vagy
alakjval, hanem inkbb gymlcseinek jsgval; bizvst helyet adhat
kertben egy-egy fnak e jeles gymlcst term fajbl is : de, aki nem sz
vesen ltja finl a szablytalan alakot, annak ugyancsak meggyl a baja,
fkp, ha fja mg fiatal, ha szablyos formba akarn azt er
szakolni.

198

5. Bterm krte.

(Ah mon dieu I *) Liebesbirn.)

Szrmazsa. Honnan s mikor szrmazott ? Bizonytalan. Annyi ll,


hogy a rgi franczia gymlcsszek eltt mr ismeretes volt. gy Merlet
mr 1675-ben emlegeti. Franczia nevt nmelyek szerint a Sedan melleitiMont-Dieu nev, rgi, karthausi aptsgtl szrmaztatjk; msok XIV.
Lajos, franczia kirly ama lkiltsbl (Ali mon dieu!) szrmaztatjk,
melyet tle egy ily, gazdagon megrakodott krtefa lttra kiejteni hallottak.
Ez utbbi elnevezs, brmily nevetsges is, a franczia gymlcsszek min
den ellentrekvse daczra mig is fnn ll Francziaorszgban. A nmetek
,JLiebesbirn'' nv alatt ismerik s terjesztik. Magyar nevl sem a franczit
sem a nenietet el nem fogadhatjuk. Amaz krte elnevezsnek nyelvnkn
is nevetsgesnek hangzank ; emez pedig oly valami finom, gyngd tulaj
donokat sejtetne e krtben, a milyenekkel, szerencstlensgre ! pen nem
dicsekszik. Legjobban illik r a fnebbi elnevezs, mely a franczia ler
sokban, mint egyik hasonneve e gymlcsnek, szintn elfordul. Ifj. Csks
Jzsef szorgalmas atenyszt honfitrsam, A h m o n d i e u ! nv alatt vala
kitl a K e c s k e m t i m u s k o t l y kre'Eapfa'megT'de ez utbbi, leg
albb nvnyzete utn tlve, egszen ms, a Bterm krtivel pen semmi
rokonsgban sem lev, hazai krtefajunk.
Ersideje. Aug. vge, sept. eleje.
Minsge. Mint csemege gymlcs, nlam III. rendnek sem jrja
meg. Franczia gymlcsszek II. nha III. rend csemege-gymlcsnek
tartjk : de, nagy vrosok kzelben, a np szmra I. rend piaczos gy
mlcsnek is bevlhatik.
Nagysga. Jval kisebb a kzpszernl.
Alabja. Majd szablyos, majd ismt kiss elgrblt krtealaku. K e l y h e nagy, nyilt vagy flig nyilt; flll, szarunem osztvnyokkal elltott;
seklyke mlyedsbe vagy csaknem a flszinre helyezett; mirt is kelyhes
vgn ritkn bir megllni. S z r a elg hossz, fs, alja fel hsos gyr/ettel; kiss grbe ; a gymlcs cscsbl kill, nha nmi sekly s szk
regbe szortott.
Sziue. Bre kiss kemny; elejnte zld, behintve sttzld szegly,
szrke pontokkal; ksbb czitrom srga; napos oldalon stt vrssel mo
sott s pettyezett; itt-ott szakadozottan, de kelyhe krl srn sszefolyt
rozsdval bevont.
Izlelse. Hsa fehres vagy srgs fehr, durva szemcss, kemnyks,
roppan, pezsg ; maghza krl majd srbben, majd ritksan kvesszemcss; leve nmelykor elg b, des, fszeres, de, ha nem teljesen rt kro*) Ah mon dieu!" indulatsz. Magyarul = : h istenemi"
18

194
ban lvezzk, dessgbe nmi fanyarsg is vegyl. E tulajdont, mely
nlam szraz vjrskor is mutatkozott benne, Jahn, nmet gymlcssz
flemliti; de ms gymlcsszek elhallgattk vagy nem tapasztaltk.
Fja. Erteljes nvs, edzett; korn s oly annyira bven term, hogy
vele e tekintetben egyik krtefa sem mrkzhet; magas, tereblyes fkat
alkot. Mrskelten nedves, kttt, de termkeny talajban dszlik legjobban.
Frtkben term gymlcsei ritkn frgesednek meg, jl meglljk helyket a fn s knnyen szllthatk.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak s kzpvastagok, simk, stt
barnk; fiatal korukban sttpirosak, molyhosak; egyenesek, flllk vagy
nyilt szgekben elllk; apr, faksrga pontokkal elg srn s szembetnleg pontozottak; rvid levlkzek.
Rgyei. Kisdedek, kposak, hegyesek, lazapikkelyek; a vesszkkel
egy irnyban felfel llk; fakval rnyalt sttbarnk; alig kill, sima
prknyos llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, kposak, csaknem gmblyn vgzdk,
lazn ll pikkelyekkel boritvk ; sttbarnval s szrkvel rnyalt vr
henyesek.
Levelei. Kzpnagyok, vkony, de kemnyszvetek, tojsdadok vagy
kerlkesek, laposak vagy csak kiss vlgyesek; elgrblt, hosszas, keskeny
hegyben vgzdk; alig veltek; csupaszak, simk, fnyesek, sttzldek;
gyenge korukban alulfll molyhosak; itt ott hullmos szlkn finoman
frszeltek vagy csaknem pszlek. Levlnyelk a vesszk aljn hosszas,
lefel grbl; a vesszk hegye fel pedig mind-mind rvidebb, flfel ll.
Levlplhi a nylre, szokott helykn flebb, helyezettek; igen aprk,
fonlidomuak, hamar elhullk.
Hasonneve. Mont dieu; Abondance ; Petit Fertile ; Rothpunktirte
Liebesbirn; stb.
Leiri. D i e l , Kermhstsorten, (1804) III. 96.
J a h n , Illustr. Handh. der Obstk. II. 243.
L e r o y , Dict. depomol. I. 93.
M a s , Le Verger, II. 119. s sokan msok.
Eszrevte. Utak szeglyzetre is igen alkalmas volna e faj; de nagy
vrosok mellett brhol tenysszk is, mindentt kpes lesz kifizetni a he
lyet, melyet elfoglal. Kertem laza talajban hitvny gymlcsket terem
minden szraz vjrs alkalmval s csak hirrt trm itt meg s klnsen
azrt, hogy azoknak a kik vele alkalmasabb vidken akarnak ksrletet
tenni, ojtvesszvel szolglhassak.

195

6. Hardenpont zletese.

y^ 1

(Dlices d'Hardenpont; Hardenpont's Leckerbissen.)

Szrmazsa. E kitn csemegekrtefajt Hardenpont apt nyerte mag


rl Belgiumban 1759-ben. Du Mortier, a belga gymlcsszek nestora, ezt
tartja a krtk kirlynak. A franczik Archiduc Charles" = (Krolyf^
berezeg) neve alatt tenysztik s terjesztik e fajt Leroy szerint azrt, hogy
egy msik, tle egszen klnbz krtvel, mely Angers-bl szintn Har
denpont zletese" nv alatt kezdett elterjedni, ssze ne tveszszk. Ojtvesszejt fnebbi neve alatt Btorkeszibl 1865-ben, Kroly fherczeg" nv
alatt pedig Reutlingenbl 1872-ben kaptam. A btorkeszi vesszkToltett ojtsaim mr tbb izben hoztak virgot, de gymlcst mg csak 1873-ban s
1876-ban ktttek s rleltek kevs mennyisgben. Gymlcs, nvnyzet
teljesen egyeztek a lersokkal s igy fajom valdisga ktsgtelen,
Ersideje. Oct. nov.
Min&sge. Kitnleg I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Jkora nagy, nha kzpnagy.
Alakja. Vltoz; tbbnyire hasas, buczkos krtealaku; nha hosszas
tojsdad, hoporjas fllet. Legnagyobb tmrje tbbnyire kzel esik kelyhes vghez, hol elg szles talpban vgzdik; szra fel tbbnyire behaj
lsokkal fogy s inkbb vagy kevsbb tompa cscsban vgzdik. S z r a
rvid, elg vastag, fs, srgaszn; tbbnyire sekly s szk mlyedsben,
nha nmi hsos gyrzet kzt a gymlcs cscsn ferde irnyban ll.
K e l y h e flig nyilt, szarunem, flll osztvnyokkal, melyek gyakran
hinyzanak is; nha inkbb, nha kevsbb szles s sekly, tbbnyire fer
dn ll regbe helyezett.
Szne. Bre elg vastag, de gyngd s sima; rtvel vilgos czitromsrga; napos oldaln nha nmi rzsaszn pirossal sznezett; szrks petytyekkel elg srn behintett; nha barns rozsdafoltokkal itt ott tarkzott.
Izlelse. Hsa fehr, nha kiss srgsfehr, igen finom, teljeseh szt
olvad ; maghza krl sem kvesszemcss; leve igen b, igen czukros,
sajtszeren finom zamatu. Ha benne nmi finom savany, mely a krtket
oly kedves izv teszi nem hinyoznk; valban megrdemeln e krtefaj,
hogy a krtk kirlynak neveztessk.
Fja. Nlam elg erteljes nvs s elg edzett; a jegenye-fhoz ha
sonl, srlombos, sugrkoront alkot. Vadonczon inkbb diszlik, mint
birsalanyon. Sajnos, hogy termkenysggel nem igen dicsekszik! E hibjrt
azonban gymlcsei finomsgval igyekszik poljt krptolni. Vdett he
lyet kivan; mert gymlcseit a nyr vgn fl-fl tmad ersebb szelek
knnyen lehnyhatnk.
Vesszei. Nem szmosak, ersek, egyenest flfel llk, kiss knyksek, simafelletek vagyis bordzatlanok, zldessrgk; vrhenyes fak
13*

ipontokkal elg szembetnleg pontozottak; itt-ott molyhosak; rvid levlkzek.


Rgyei. Kzpnagyok, rvid kposak, hegyesek, a vessztl kiss
elllk, fakval rnyalt vrhenyes brnak, elg kiemelked, simaprknyos
llapra helyezkedk.
Yirgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok vagy hosszaskuposak, laza
pikkelyekkel boritvk; sttbarnval rnyalt vrhenyesek.
Levelei. Kzpnagyok, elg vastagszvetek, hosszastojsdadok vagy
kerlkesek; igen rvidke hegyben vgzdk; iveitek; vlgyesek; csupaszak, simk, fnyesek, srgs-zldek; szleiken ritksan, finoman, egyen
ltlenl frszeltek, a vesszk aljn levk csaknem pszlek. Levelnyelk
a vesszk aljn igen hossz s hajlkony, a vesszk hegye fel kzphossz,
elg vastag, kiss flll vagy csaknem vizirnyosan elll. Levlplhi v
kony fonlidomuak, elg hosszak, a levlnyelre tbbnyire rendetlenl,
egyik albb, msik flebb, helyzetiek. Virgrgyet krit levelei jval
nagyobbak, mint a vezrhajtsokon levk, tbbnyire szles s hosszas tojs
dadok, laposak, rendkvl hosszunyelek.
Hasonnevei. Dlices d'Hardenpont belge; Archiduc Charles ( = Kroly
fherczeg), stb.
Leri. R o y e r , Annl, de pomol. III. 7.
A n d r L e r o y , Dict. de pomol. I. 153.
M a s , Le Verger^ III. 82. szm alatt.
D u M o r t i e r , Pomone Tourna{sie7ine, 195. 1.
D i e l , Kernohstsorten., almk krtk IV. 191.
J a h n , Illust. Handh. der Ohstk. II. 483. s sokan msok.
szrevtel. Yirgai tbbnyire meddk; itt-ott ktdtt gyraksei a
ksei fagyokkal csak akkor daczolhatnak, ha a ksei fagy a fk elvirgzsa
utn ksn, egy vagy msfl hnap mlva, rkezik meg. Nem val
az alfldre. Felsges gymlcsei vgett azonban mg is megrdemli, hogy a
mdosabbak kertjkbe fogadjk s ott, mint a szintn knyes szi baraczkft
lczezet mellett neveljk s polgassk. Klnben jl kifejldtt gymlcsei,
ha id eltt verte is le ket a szl, szpen megszoktak rni a gymlcs
kamrban s igy is zletes csemegt szolgltatnak.

1^7

7. Heyer czukorkrtje.

(Heyers Zuckerbim).

Szrmazsa. Oberdieck szerint Van Mons legksbbi magonczairl


szrmazhatott. Ez is azon fajok kzt talltatott, melyeket Oberdieck ojtvesszkben nvtelenl kapott Yan Monstl s mint nyersen is kellemes iz,
aszalvnynak s konyhai hasznlatra igen alkalmas piaczi gymlcst Heyer
lneburgi vrosi irnok s jeles rovargyjt nevrl elkeresztelve kezdett el
terjeszteni. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Reutlingenbl (Wrttemberg) s
1873-ban mr bemutatta nlam a fajfn els gymlcseit, melyek Oberdieck
lersval egyezvn, fajom valdisgt bebizonyitottk.
rsideje. Szept. eleje.
Minffsge. Mint gazdasgi s piaczos gymlcs I. rend.
Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Hol csigaforma, hol tbbnyire kiss szablytalan krte alak;
hasa, ha szras vge fel es cscst elgondoljuk, pen kzptjra esik,
honnt mindkt vge fel csaknem egyenlen gmblydik; kelyhes vgn
kiss talpas ugy, hogy rajta jl megllhat; szras vgn rendszerint hirtelen
sszeszkl s hegyes vagy csak kiss tompa cscsban vgzdik. K e l y h e
nyilt vagy flig nyilt, tbbnyire szarunem, csaknem a flszinre emelked;
rnczoktl s hsos emelkedsektl krlvett sekly mlyedsben l. S z r a
kzphossz, aljnl hsos, tbbnyire, mintha a gymlcs folytatsa volna,
a cscsbl kiemelked.
Szinc. Bre kiss vastag, vilgossrga, rtvel srgs, napos oldaln
nem ritkn nmi ignytelen, lngos pirossggal mosott; pontozata sr,
finom, alig szembetn. Rozsdafoltok nmely vben alig fordulnak el rajta,
mig mskor, fkp a kehely s szr krl, gyakoriak.
Izlelse. Hsa bgyadtfehr, flfinom, flig olvad, maghza krl
sem kves; leve elegend, kellemes s finom borizzel emelt, czukordes iz.
Fja. lnk s egyenes nvs, elg edzett termszet, sr lombos.
Mint kivllag gazdasgi gymlcs csak szlasfnak nevelend s pedig
vadoncz alanyon. Korn s bven terem s gymlcsei jl meglljk helyket
a fn.
Vesszei. Nem szmosak, kzpnagyok, csaknem hegykig egyenl
vastagsgak, egyenest flllk; mg oldalvesszei is csak kiss elllk; knyksek, tbbnyire bunksan vgzdk; simk, olajszin zldek; fiatal ko-

198
rukban molyhosak; jkora nagy, tbbnyire hosszas, fehrszrke pontokkal
elg srn pontozottak.
Riigyei. Elg nagyok, tojsdadok, hegyesek, a ftl elllk, tbbnyire
kiemelked, simaprknyos llapra helyezkedk; stt barnval rnyalt
gesztenyeszinek.
LeTelei. Nagyok, igen hosszas tojsdadok vagy kerlkesek, vastagszvetek; keskeny szrs hegyben vgzdk; iveitek, csatornsak, tbb
nyire hullmos szlek s nha flregrblk; ritkn s tompn frszeltek
s itt-ott csaknem pszlek; sttzldek, bgyadtan fnylk; fiatal koruk
ban alulfll molyhosak. Levlnyelk a vesszk aljn elg hossz, a veszszk hegye fel rvidebb, igen vastag s merev, kiss flll. Levlplhi
rvidek, hegyes araiaknak.
Leiri. Tudtommal mg eddig csak Oberdieok irta le az Illust. Handb.
der Ohsthimde V. kt. 234. 1.
szrevtel. Szabadon ll gymlcssben mg az alfldn is szles
elterjesztsre mlt.

199

a Nlis tli krtje.

(Nlis d' hiver; Winter Nlis.)

Szrmazsa. E jeles krtt Belgium Malines (nmetl: Mecheln) nev


vrosban egy Nlis nev kertbart e szzad elejn nyerte magrl. Gr. Colona akkoriban l, liires gymlcssz kezdte elterjeszteni; mirt sokan
Coloma tli vajoncz''-nak is neveztk e krtefajt. Ojtvesszejt 1870-ben
kaptam brdiecktl. 1873-ban mr bemutatta nlam a fajfn els gy
mlcseit, melyek a lersokkal egyezvn fajom valdisgt bebizonytottk.
Ersideje. Oct. nov. Belgiumban december vgig is eltartjk.
Mins^e. Kitnleg I. rend.
Nagysga. A kzpszernl kisebb.
Alakja. Nha buczkos gmbly, nha tompa, hasas csigaforma (tur
bin ; kreiselfrmig). Hasa kelyhes vge fel esik, hol a gymlcs laposan
gmblydik ; szra fel behajlssal fogy s tompa hegyben vgzdik.
K e l y h e kicsiny, szarunem, nyilt vagy flignyilt szablytalan osztvnyokk a l ; lapos mlyedsben l, melynek karimja nem levn emelkedses
rajta a gymlcs jl megllhat. S z r a hossz, vkony, fs, vilgosbarna,
kiss grbe; hol sekly mlyedsbe, hol a flszinre helyezett s gyakran
hsos dudortl flre nyomott.
Szne. Bre rdes, eleinte bgyadt zld, nagy fekets pontokkal egyen
letesen behintett; rtvel srgs-zld, mely sznezet azonban gyakran az
egsz gymlcsn hol szakadozott rozsdafoltokkal, hol srbb, fahjszin
mzzal el van takarva. Napos oldaln sem szokott megpirulni.
Izlelse. Hsa fehr vagy zldesfehr, igen finom s igen olvad;
maghza krl kves szemcsket csak gyren tallunk; leve b, az Izambert krtjhez hasonl czukros boriz, kellemes fszeres-zamatu.
Fja. Igen lassunvs, birsen kevsb dszlik, mint vadonczon.
Szlas ft csak ugy nevelhetnk belle, ha korona-magassgban ojtjuk.
Vadonczra nemestve gla vagy bokoralakban nevelend. Korn termre
fordul; bven terem s gymlcsei, melyek vkony vesszkrl lgnak le jl
meglljk helyket a fn.
Vesszei. Vkonyak, elg hosszak, hajlkonyak, knyksek, sima
folletek, vezr vesszei meglehets egyenesek ; oldalvesszi kuszitan
sztllk, srgsbarnk ; szembetn, noha apr, fakszin pontokkal
pontozottak ; elg rvid levlkzek. Nyri hajtsai hegyk fel pirosak,
molyhosak.
Rgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, hegyesek, a ftl elllk, elg ki
emelked, sima prknyos llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Aprk, tojsdadok, hegyesek, lazn ll pikkelyekkel
boritvk, sttbarnval s szrkvel rnyalt vilgosbarnk.

200
LTl. Kicsinyek hosszak, lndzssak vagy lndzss tojsdadok,
vkony szrs hegyben vgzdk, csatornsak, szruk fel gyakran inkbb
elkeskenyedk, mint hegyk fel; spadt zldek, fnyesek, vzszintesen,
de kiss kuszitan llk; szleiken finoman frszeltek. Levlnyelk elg
hossz; hol vzszintesen, hol ismt kiss flfel ll, gyenge. Levlplhi
aprk, igen vkony fonl idomuak s a vesszk s levelek rtvel tbbnyire
elhullk. Virgrgyet krnyez levelei piczinyek, keskenyek, laposak alig
frszeltek fonlszeren vkony, merev nyelek.
Hasonneyel. Bonne de Malines ; Colmar Nlis ; Coloma d' hiver.
Leri. O b e r d i e c k , Illustr. Handh. der Obstk. II. 527.
B i V 0 r t, Ann. de pomol. VI. 76.
A n d r L e r o y , Dict. de pomol. I. 484.
M a s , Le Verger. I. 21. szm alatt s tbb msok.
szrevtel. Mint elismert jelossg krte, megrdemli, hogy jl beke
rtett kertjeinkben helyet foglaljon. Szabadon ll gymlcssbe lass n
vse miatt nem val ; valamint oly faiskolba sem, hol trpe fkra ritkn
trtnik megrendels.

9. Jodoigne-i bergamot krte.


(Bergamotte de Jodoigne ; Bergnmotte von Jodoigne.)

Szrmazsa. E jeles, ks tli gymlcsfajt Belgiuin hires magonczozja,


Grgoire nyerte magrl Jodoigne-ban,*) 1853-ban. Ojtvesszeje hozzm
elszr a Van Mons trsulattl 1868-ban, ksbb 1870-ben Veress Ferencz,
egy idbon szenvedlyes gymlcssz haznkfitl kerlt, a ki egy szeren
cstlen ess kvetkeztben kezt megsrtvn, a hozz Q-rgoire-tl kerlt s
ltala el nem ojthatott vesszket elojts vgett hozzm kldtte. Minthogy
e kt helyrl kapott vesszkrl tett ojtsaim nvnyzete teljesen egyez
volt, ms rszrl pedig ugy a nvnyzet, mint a gymlcs is Leroy lers
val sszhangzott: fajom valdisgban nem lehet ktelkednem.
rsideje. Pebr. april, mg nlunk az Alfldn is.
Min&sge. Mint ks tli gymlcs I. rend.
Nagysga. A kzpszernl jval kisebb ; nha kicsiny.
Alakja. Gmbly, kelyhe fel lapostalpu; szra fel emelkedsei
vannak, melyek itt gmblydst egyenetlenn teszik. K e l y h e nagy, nyilt,
szablyos; csaknem a flszinen l. S zr a kzphossz, vkony, grbe, igen
szk mlyedsbe tbbnyire rzsunt helyezett.
Szne. Bre czitromsrga, napos oldalon narancssrgba jtsz, alig
szembetn szrks pontokkal behintett s fak vagy szennyes foltokkal tar
kzott. Nmely vekben rdes rozsdval csaknem teljesen bevont.
Izlelse. Hsa srgsfehr, finom, tmtt, olvad, maghza krl kiss
kves szemcss ; leve elg b, czukros, zamatos.
Fja. Lass nvs, edzett, sr lombos koront alkot, korn s
bven term. Gymlcsei jl meglljk helyket a fn, de ksn kell azokat
leszretelni, klnben tlen t sszefonyadnak s zetlenek lesznek.
Vesszei. Szmosak, rvidek vagy kzphosszak, a vezrvesszk flfel
llk egyenesek, zmkek, merevek; oldalvesszei elg tgas szgekben el
llk, szrks barnk; simk, nhakiss hornyoltak; gyenge korukban olajszin
zldek, molyhosak, apr fehrsrga pontokkal srn pontozottak; rvid
levlkzek.
Egyei. Aprk, rvidek, kposak, a ftl csak kiss elllk s alig
kiemelked llapra helyezettek.
*) Jodoigne vros Belgiumban, magyarul Zsodoany-nak olvasand.

208

Tirgrgyei. Kicsinyek, zmk tojsdadok, lazn ll pikkelyekkel


boritrk.
Levelei. Kzpnagyok, vastag szvetek, inkbb laposak mint vlgye
sek ; tojsdadok vagy visszs tojsdadok, rvidke szrs hegyben vgzdk,
alig iveitek ; gyenge korukban molyhosak, ksbb simk, bgyadtan fny
lk, vilgos-zldek; szleiken finoman alig szrevehetleg frszeltek.
Levlnyelk igen rvid, merev, flll. Levlplhi vkony, fonlidomuak,
vagy fogazott keskeny lndssok s ilyenkor elg hosszak, a nylre a rgyek
hegynek tellenben helyezettek, szt llk vagy, kivlt a msodik nedv
radssal ntt hajtsokon, a vesszket mintegy tlelk.
Leri. A n d r L e r oy, Dict. depomol. 1. 2i&. \. Egyebbtt mg
nem olvastam leirst.
Eszreytel. Kertett kertekben, mg itt, az Alfldn is mlt volna e
jeles 8 itteni viszonyaink kzt is valban t l i gymlcst elterjeszteni: de
fjnak lass nvse s azon krlmnynl lgva, hogy gymlcseit csak
ksn lehet leszretelni, szabadon ll gymlcsskbe nem ajnlhat mg
napjainkban. Mezei rendrsgnek nlunk az ingyenvevk ellen mg most
sem hire, sem hamva.

203

10. szI kolmar krte*

(PasseColmar musqu; Herbst-Colmar.)

Szrmazilsa. E felsges gymlcst, melynek Oberdieck szerint is


egy kertbl sem volna szabad hinyoznia, Esperen rnagy, Belgium egyik
hires magonczozja, ki szmos jeles gymlcsfajjal gazdagtotta a vilgot,
nyerte magrl. Els gymlcseit 1845-ben hozta a magrl kelt anyafa. Ez
idtl fogva vilgszerte el van mr terjedve, a mit meg is rdemel ugy fj
nak edzettsge, szp nvse, rendkvli termkenysge, valamint gymlcse
inekfinomsgavgett is, Ojtvesszejt 1870-ben kaptam Oberdiecktl;
a prbag, melyet rla ksztettem, mr 1873-ban bven termett nlam.
rsideje. Octber ; nha nov. vgig is eltarthat.
MinSsge. I. rend, nha kitnleg I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. A kzpszernl kisebb.
Alakja. Vltoz ; hol hasas, tompa csigaalaku, hol buczkos, kiss flre
grblt tojsdad; hasa kelyhes vge fel esik, szra fel tbbnyire behaj
lssal fogy 8 rvid, vastag tompa cscsban vgzdik ; kelyhe fel hirtelen
gmblydik s talpasn vgzdik. S z r a rvid, vastag, hsos, nha kzp t
jon vkony, kt vgn bunks; majd sekly mlyedsbe, majd nmi hsos
gyrzettl krl lelve a gymlcs flletre rzsuntosan helyezett. K e l y h e
flig nyilt, szarunem flll, nha pedig sztll osztvnyokkal sekly m
lyedsben l, melynek karimjt a gymlcs derekra is kiss felhzd
lapos bordk teszik egyenetlenn.
Szine. Bre finom, kiss vastag, fnytelen; elejnte bgyadt zld; r
tvel arany srga; napos oldaln nha pirossal sznezett; alig szembetn,
apr, barns pontokkal srn behintett; itt ott rozsda hlzattal, nhol
kivlt szra s kelyhe krl rdes rozsda foltokkal tarkzott.
Izlels6. Hsa srgs fehr, finom, tmtt, de azrt olvad; kves
szemcsk benne, maghza krl is, ritkn tallhatk ; leve b, czukros,
nmi gyngd savannyal emelt, kellemes, dit, zamatos.
Fja. Elg vignvs, edzett, korn s rendkvl bven term; birsen
s vadonczon egyarnt dszlik ; az utak szeglyzetn szabadon ll lczezetre, valamint szlas fnak is, minthogy gymlcseit nem egy knnyen
hnyja le a szl, rendkvl alkalmas. Gymlcseit rendszerint csomkban
hozza. Flfel nyl, kiss lazn ll gaival sokat hasonlt a Nemes-kolmr
fjhoz s hihetleg ettl is szrmazott.
Vesszei. Hosszak, kzpvastagok, knyksek, nem egyenesek, srgs
barnsn zldek; alul simk, flfel kiss hornyoltak s fiatal korukban
kiss molyhosak; srgs szrkvel ritksan pontozottak; egyenetlen de
tbbnyire rvid levlkzek.
Bg^yei. Kicsinyek, rvid kposak, csaknem a fhoz lapulk, alig

204
kiemelked hrmas bords llapra helyezkedSk, mely bordk kzpsje a
vesszkn kiss lenylik, s ez teszi aztn hornyolta a vesszket.
Tirgrgyei. Kicsinyek, kiss tompa kposak, stt gesztenyeszn
pikkelyekkel boritvk.
LeTelei. Kzpnagyok, szles tojsdadok, laposak vagy csak kiss vl
gyesek, alig veltek; rvid, szrs hegyben vgzdk; hegykkel flrecsavarodk s nha hullmos szlek ; kiss vilgos-zldek, fnyesek; szleiken
szp szablyosan srn s elg lesen frszeltek. Levlnyelk kzp vastag,
rvid, flfel ll; levlplhi hol a nyl tvre, hol kiss flebb a nylre
helyezettek; a vesszk aljn ridomuak, a vesszk hegyefel igen kifejldttek s grbe kardknt sztllk, szlesek s hegyesek.
Hasonnevei: Colmar musquc; Passe-Colmar d' automne musqu.
Leri. B i v o r t , Ann. depomol.'Y. i5.
M a s , Le Verger^ III. 29. szm alatt.
O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Ohstk. V. 469.
A n d r L o r o y , Dict. depomol. II. 502.
szrevtel. Fntebb jelzett ^tulajdonainl fogva e jeles szi krte
mg az Alfldn is szles elterjesztsre mlt s pedig nem csak kertett
kertekben, de szabadon ll gymlcsskben is.

11. Korai srga krte.


(Glbe Frhblrn).

Szrmazsa. Ismeretlen; Nmethonban rg ta el van mr terjedve


s brha zesebb, mint a vele egy idtjban r Zld magdolna" krte,
mely ugyan olvadbb, de minden fszer nlkli; mgis kevs figyelemben
rszeslt a gymlcsszek rszrl. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Eeutlingenbl. 1873-ban mr bemutatta nlam a fajfn els gymlcseit, melyek
fajom valdisgt ktsgtelenl bebizonytottk.
rsideje. Jul. msodik fele.
Minfsge. II. rend asztali s kitn gazdasgi s piaczos gymlcs.
Niagysga. Kicsiny ; nha csaknem kzpszer.
Alakja. Tompa kpos, vagy tojsdad gmbly; zme kelyhes vge
fel esik, honnan kelyhe fel hirtelen gmblydik s tbbnyire elg lapos
talpban vgzdik; szra fel szelden fogy s hol inkbb, hol kevsb tompa
hegyben vgzdik s gyakran nmi hsos gyremlettel a szrra felhzdik.
K e l y h e nyilt tbbnyire szarunem, felll; hol cseklyke mlyedsben, hol
ismt a flszinen l. S z r a ers, tvnl hsos, a gymlcsre tbbnyire
hsos rnczok kz oldalt helyezett.
Szne. Bre finom, sima, rtvel vilgossrga; napszegte darabjai
nha kiss meg is pirulnak; leggyakrabban azonban nlklznek minden
pirossgot. Pontjai finomak, zlddel szegettek, nmely gymlcsn finom
rozsdafoltok is szemllhetk.
Izlelse. Hsa srgsfehr, finom, flszerint olvatag; zldes srga ko
rban lvezve a gymlcst meglehets levesnek talljuk; mig tul rt kor
ban lisztesnek tapasztaljuk; ize kellemes, czukros, fszeres.
Fja. Bujanvs, egszsges^ edzett, mindentt jl tenysz; kiss
lazn ll, nem flttbb lombos gaival flfel trekv; korn s rendkvl
bven term. Gymlcsei jl meglljk helyket a fn. Vadonczon gla
vagy szlasfnak nevelend.
Yesszei. Nem szmosak, elg vastagok, egyenesek, flllk vagy elg
tgas szgekben elllk; simk, olajszin srgk, knyksek; le s flfel
elvkonyod, srgsfak, nagy pontokkal igen srn pontozottak; gyenge
korukban molyhosak; elg tgas levlkzek.
Bgyei. Rvidek, hromszgek, fekets pikkelyekkel boritvk, a
ftl elllk; nagy, simaprknyos llapra helyezkedk.

206
IidTlei. Elg nagyok, meglehets vastag, de puhaszvetek, laposak
6 csak kiss vlgyesek vagy csatornsak; hosszas s hegyes tojsdadok vagy
kelrlkesek; kiss iveitek; szleiken mlyen s szablyosan frszeltek
gyenge korukban ritksan molyhosak; ksbb simk, fnyesek, sttzldek.
Levlnyelk tbbnyire rvid, vastag, flll. Levlplhi elg hosszak,
vkony, fonlidomuak, hamar elhullk. Msodlevelei szmosak, lndssak
hosszunyelek, elgrblk.
Hasonnevei. Heine glbe Prhbirne ; bdonsbirne.
Leiri. Diel. Catalog 2-te Fortsetzung. 108. laT^jn.
Oberdieck, Hlustrirtes Handh. der Obstk. V. 193.
szrevtel. Piaczos gymlcsnek s hztartsi czlokra, ktttebb
vagy agyagosabb fldben, az Alfldn is mlt volna elterjeszteni: de ily
laza fldn, milyen nlam van, korntsem oly fszeresek gymlcsei, mint
a milyeneknek Oberdieck leirsa szerint lennik kellene.

207

12. Jliusi szines krte.


(Colore de Juillet).

Szrmazsa. Boisbunel, roueni hires gymlcssz magrl nyerte


1857-ben. A jliusban r krtk kzt, melyek ltalban ritkn oly ze
sek, mint a ksbbi hnapokban r gymlcsk, nlam ez volt a legzetlenebb: hanem ennek az ideval laza, agyagban s mszben szklkd
talaj lehet csak az oka : mert a franczia gymlcsszek kivtel nlkl, mint
j, II. rend csemege gymlcst, mr csak fjnak korai s rendkvli
termkenysge vgett is, mindnyjan terjesztsre mltnak talljk. Oj
t vesszejt Veress Ferencz rtl kaptam Kolozsvrrl, 1870-ben. Elojtsa
utn msodik vre mr meghozta a fajfn els gymlcseit. Azta pedig
venkint rendesen s bven terem. Mind fja, mind gymlcseinek szine s
alakja egyezvn a lersokkal, fajom valdisga ktsgtelen,
Ersideje. Jlius kzepe.
Minsge. II. rend csemege s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzp nagy, gyakran kisebb is.
Alakja. Kiss hzott tojsforma. Zme magassgnak kzp tjnl
kiss albb esik, honnt kelyhe fel gmblydve fogy s tompa hegyben
vgzdik; szra fel szintn gmblydve mind-mind inkbb fogy, s tompa
cscsban vgzdik. K e l y h e kzpnagy, nyilt; apr szrke szin, flll
osztvnyokkal, lapos mlyedsbe vagy kiss szk s sekly regbe helyezett.
S z r a ers, kt vgn kiss duzzadt, mogyorszin srga, tbbnyire hsos
dudortl flre nyomva csaknem a flszinre helyezett.
Szne. Bre finom, vkony, sima, rtvel zldessrga, napos oldala
pirossal mosott; szra krl fahjszin rozsdval bevont; kelyhe krl lnk
srgval sznezett; szrke pontokkal s apr sttpiros pettyekkel behintett.
Izlelse. Husa^fehres vagy kiss srgsfehr, flfinom, flszerint olvatag. Prancziaorszg egyik, legkitnbb gymlcssze, Mas szerint elegend
leves s czukros; Leroy szerint pedig levessge s czukrossga rendszerint
kevs; gyengden fszeres s a maga idejben elg j krte fkp, ha nem
vrjuk be, hogy a fjn megrjk, hanem aprdonkint leszedegetve hvs
helyen hagyjuk megrni.
F4ja. Erteljes, edzett, korn s rendkvl bven term. Termszetes
alakja a gla; de szlasfnak is nevelhet s daczra venknti gazdag ter*

29^
mesnek, folyvst vigtenyszet marad s nagy fv kpes nvekedni. Gy
mlcsei jl meglljk helyket a fn.
Tesszei Elg szmosak, flfel elvkonyodk, hosszak, egyenesek,
alig knyksek, szrks vilgosbarnk fehres szrke pontokkal elg srn
s szablyosan pontozottak; elg rvid levlkzek ; gyenge korukban is
csak kiss molyhosak.
Bgyei. Aprk, kposak, kiss laposak, hegyesek, a ftl kiss ell
lk ; szrks gesztenyeszinek; alig kill simaprknyos llapra helye
zettek.
Virgrtigyei. Nagyok, tompakuposak, vrhenyesek, molyhosak.
Levelei. Kzpnagyok, a vesszk aljn laposak, lefel csggk; a
vesszk hegye fel nyelkrl csaknem vzszintesen irnyulok s csak hegykkel lefel grblk ; szles tojsdadok, vagy kerl kesek, elg hossz hegy
ben vgzdk ; vlgyesek, bgyadtan fnylk, vilgos-zldek; ritksan s
seklyen frszeltek. Levlnyelk kzpvastag, kzphossz, tbbnyire fl
ll, merev. Levlplhi hosszak, sztllk, fonlidomuak, tbbnyire lenn,
egszen a nyl tvre helyezettek.
Leiri. Mas, Le Verger, II. 43.
A n d r Leroy, Dict. de pomol. 1. 589.
szrevtel. Nem rtana vele ksrletet tenni kiss ktttebb fldben,
mint a milyent kertemben tall. Hiszem, hogy ott, izesebbek lesznek gy
mlcsei, mint nlam ; a mikor aztn mi sem fog hinyzani nla, hogy egyike
legyen a legnyeresgesebb piaczi gymlcsknek.

209

13. Vanderwecken pirkja.


(Rousselet Vanderwecken.)

Szrmazsa. Grgoire, hires belga magonczoz nyerte magrl s ke


resztelte el Vanderwecken, jodoigne-i iskola igazgat nevrl. Brha gy
mlcsei jval kisebbek a kzpszernl s egy idben rnek sok s jeles,
nagyfajta krtvel: mgis kitn tulajdonai vgett vilgszerte el fog ez ter
jedni. Ojtvesszejt Grgoire kldemnybl kaptam Veress Ferencztl
Kolozsvrrl 1870-ben. 1873-ban mr zsfoltan meg volt rakodva gy
mlcscsel fajfmon a hrom ves, bujn ntt prba g. Nvnyzete, gyml
csei egyezvn a lersokkal, fajom valdisgt ktsgtelenl bebizonytottk,
Ersideje. October ; nha november vgig is eltarthat.
Uin&sge. Kedvez idjrssal kitnleg I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kicsiny; de jl kifejldtt pldnyai kzeljrnak a kzp
nagysghoz.
Alakja. Tojsdad-csgaalaku; nha hoporjas fllet. Zme derek
nak kzptjnl kiss albb esik, honnt kelyhe fel szelden gmblydik
s elg talpasn vgzdik; szra fel pedig alig szembetn behajlssal fogy
8 tompa cscsban vgzdik. Nmely gymlcsei esperes krte alakot lte
nek. Kelyhe a gymlcshz kpest jkora nagy, nyilt vagy flig nyilt,
szarunem osztvnyokkal, sekly mlyedsbe helyezve, melynek karimjn
s gymlcs derekra is flhuzd, lapos emelkedsek lthatk s ezek a
gymlcst nha, szelden enysz, t szgletess teszik. Szra rvid, fs,
tve fel nha hsos, srgabarna, hol a flszinre helyezve, hol nmi hsos
rnczok kz beszortva.
Szine. Bre finom, vkony, gyngd tapintatu; rtvel vilgos czitromsrga ; alig szrevehet apr, barna pontokkal srn behintett; barns
szeplkkel s szakadozott rozsdafoltokkal itt-ott tarkzott, kelyhe s szra
krl pedig srbben bevont; napos feln gyakran halvnysrga vrs
sel mosott.
Izlelse. Hsa fehres vagy srgs fehr, igen finom, olvad vajszer;
leve igen b, igen czukros, felsges muskotlyos-iz.
Fja. Elg vignvs, edzett; ^ de a tarts szrazsgot megsnyli, s
gymlcsei ilyenkor fanyarizek. Agai nyulnkok s a terms slya alatt
legrblk : de grbletkbl uj, ers hajtsokat tolnak flfel ismt, melyek
kt v alatt mr szintn megrakodnak termrgyes peczkekkel. Vadonczon
inkbb diszlik, mint birsalanyon; gulafnak rendetlen nvse miatt nem
alkalmas ; szlas fnak korona-magassgban ojtand. Nyesssel nem igen
engedvn magt szablyozni, legezlszerbb lesz magra hagyni s legflebb
egyszer, minden 23 vben, kiss megritktani.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak, hajlkonyak, grblk, knyksek, kiss hornyoltak, barnval rnyalt mogyorszin srgk, itt-ott pirossal
14

210
mosottak; gyenge korukban kiss molyhosak; ksbb simk; vrhenyes
szrke pontokkal srn pontozottak; rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, kposak, alig hegyesek, gesztenyeszinnel rnyalt
sttbarnk; a ftl elllk; a vesszk kzepn gyakran, kezdd gymlcspeczkek gyannt, sarkantyusan kiszgellk ; jl kiemelked hrmas
bords llapra helyezkedk.
Tirgrgyei. Kicsinyek, tompakuposak vagy tojsdadok ; lazn ll
pikkelyekkel boritvk; sttbarns gesztenyeszinek.
Levelei. Kicsinyek, a vesszk aljn tojsdadok, a vesszk hegyefel
pedig kerlkesek vagy lndssok ; tbbnyire rvidke, keskeny s szrs
hegyben vgzdk; kiss vzszintesen vagy csak kiss flfel s mereven
llk; bgyadtan fnylk, vilgos-zldek; szleiken szablyosan s finoman
frszeltek. Levlnyelk a vesszk aljn hosszas; a vesszk derekn s
flebb is rvid, kiss flfel ll, merev. Levlplhi elg kifejldtek, fonl
vagy ridomuak, sztllk, itt-ott a vesszk fel visszairnyulk.
Leri. B i v o r t , Annl, depomol. III. 41.
M a s , Pomologie gnrale^ I. 169.
J a h n , lllust. Handh. der Obstk. YII. 435.
szrevtel. Brha venkint gazdagon terem is ; de, mert gymlcsei
csak rendes idjrs mellett birjk felsges izket kifejteni, nagybani
tenysztsre, fkp knnyen kiszrad laza fldben, nem ajnlhatom. Egyegy fnak azonban mg az alfldn is bizvst helyet adhatunk szmra
krteinkben.

211

14. Kis szegfkrte.

U-

(Petit-muscat; Kleine Muskateller.)


Szrmazsa. Egyike a legrgebben ismert gymlcsfajoknak. Tuds
gymlcsszek szerint a Kr. sz. utni 80-ik v krl Plinius ltal flemiitett
Superba" krte nem volna ms, mint a mi Kis szegfkrtnk. Haznkban
mg csak gyren van elterjedve. Mi magyarokul nem sok elszeretettel vi
seltetnk az apr krtk s almk irnt; pedig fkp itt, az Alfldn, csak
nem kzzel mutatnak r a krlmnyek, hogy inkbb az aprbbfle gy
mlcsket tenyszszk, mint a nagyflket. Nagy gymlcsket term fajok
ritkn btermk; aztn a mi kevs teremne is rajtok, rendesen a szelek
martalkv lesz id eltt: mig az apr gymlcsket termk rendesen gaz
dagon 8 tbbnyire frtsen teremnek, gymlcseik pedig a legnagyobb viha
rokkal is kpesek daczolni fjukon. Ojtvesszejt Btorkeszibl, Kovcs
Jzsef rtl 1864-ben kaptam. 1873-ban termett nlam elszr s hatrozot
tan valdinak mutatta be magt.
Ersideje. Jul. kzepe; nha meleg idjrssal elbb is.
Knffsge. II. rend csemege-gymlcs. Befzsre igen alkalmas levn,
nagy vrosok piaczain mindig biztosan szmithat vevre.
Nagysga. Kicsike, mint egy trkmogyor vagy egy kzpnagy cse
resznye.
Alakja. Inkbb vagy kevsbb tompa csigaalaku; kelyhes vgn tal
pas; szras vgn kpos cscsban vgzd. Kelyhe nagy, nyilt, hol p, hol
pedig lecsorbult szarunem osztvnyaival nmi lapos emelkedsek kzt
csaknem a gymlcs felletn l. Szra hossz, vkony, fs, egyenes s
merev, a gymlcs cscsn nmi gyrzetbe szortott.
Szne. Bre rtvel vilgos srga ; napos oldalon vrhenyes pirossal
mosott s pettyezett; pontozata apr s sr; finom rozsdaalakzatok csak
nmelykor s itt-ott tallhatk rajta.
Izlelse. Hsa srgsfehr, flfinom ; hol inkbb, hol pedig csak ke
vss roppan; nlam gyakran csaknem flszerint olvatag volt. Leve nem
pen b, de elegend, czukros kellemes iz, muskotlyos.
Fja. Elg erteljes, edzett; kiss sztll, gymlcsvesszkkel s
peczkekkel srn beruhzott gaival elg srlombos koront alkot. Kiss
kscskn fordul ugyan termre: de aztn venkint rendesen s elg bven
terem. Minden virgrgybl 68 gymlcst is hoz egy csomban, melyek
oly peczkesen llnak hossz szrukon, mint a varrprnba szurdalt gom
bostk.
Vesszei. Elg szmosak, karcsak, flfel irnyulok; aljuktl kezdve
flfel mind-mindinkbb vkonyodk; alig knyksek, hornyoltak; aljukon
hosszas, rdes rozsdafoltokkal tarkzvk ; jkora nagy vrhenyes fak pon
tokkal ritksan pontozottak; alul srgs barnsn zldek; hegyk fel,

212
fkp napos flkn, halvny violaszinek, vagy barns vrsek; fiatal
korukban molyhosak; elg rvid levlkzek.
ROgyei. Kicsinyek, a vesszk aljn lapulok, flebb pedig elllk; z
mk kposak, hegyesek; alig kiemelked hrmas bords llapra helye zkedk; fakval rnyalt sttbarnk.
Virgrgyei. Kicsinyek, kposak, lazapikkelyek, sttbarnk.
Levelei. Kzpnagyok, vkony, de kemnyszvetek, szlestojsdadok,
csaknem szivalakuak, tbbnyire igen rvid hegyben vgzdk; inkbb
laposak, mint vlgyesek ; alig veltek; nha kiss elgrblk; vilgoszldek,
fnyesek; szleiken alig frszeltek, tbbnyire pszlek. Levlnyelk k
zphossz, elg vastag, de gyenge, flfel ll, a vesszk aljn pedig vzszin
tesen nyjtzkod vagy lefel grbl. Levlplhi igen aprk, fonlidomuak, igen hamar elhullk. A'^irgrgyet krit levelei nagyok, hossz,
vkony, hajls nylrl csggk.
Hasonnevei Sept en gueule. Ht egy falat. Apr muskotlykrte, stb.
Leri. D i e 1, Kemobstsorten, a krte lersokat tartalmaz VIII. fzet
149. lapjn.
D i t t r i c h , Obstkunde^ I. 525.
J a h n , lllustr. Handb. der ObstJcunde, II. 25.
A n d r L e r o y , >ict. depomol. II. 522. s tbben msok.
szrevtel. Mint befzsre igen alkalmas, kicsisgnl fogva igen
furcsa, aztn nyersen is igen kellemes iz, korai muskotlykrtt a gy
mlcskedvelk figyelmbe j llekkel ajnlhatom.

213

15, Leclerc Amlia krte.


(Amlie Leclerc.)
Szrmazsa. Lviban (npes vros Francziaorszgban) Lon Leclerc,
odaval hires gymlcssz nyerte magrl. 1850-ben termett elszr; de el
terjeszteni csak 1861-ben kezdette Hutin, szintn lavali gymloskertsz.
Ojtvesszejt a Van Mons-trsulat kertbl, Belgiumbl kaptam 1868-ban
Amede Leclerc" hamis nv alatt s 1873-ban Simon-Luis testvrektl,
Plantiresbl, fnebbi valdi neve alatt. Amde Leclerc nv alatt a fntebbitl lnyegesen klnbz, hosszas, hengeres, tli krte van elterjedve.
Ez Lon Leclerc firl, Amadrl, a fntebbi pedig ugyanannak lenyrl,
Amlirl, van elkeresztelve. A Belgiumbl kerlt faj 1873-ban mr bemu
tatta nlam els gymlcseit, melyekrl knny volt szrevennem, hogy a
Van Mons-trsulat kertsze nvcsert kvetett el, midn az ojtvesszket
kldtte, s hogy fajom valdi neve : Leclerc Amlia.
rsideje. Szept. vge s okt. eleje.
Minsge. Kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Szp gmblyded, hasas csigaalaku vagy tojsdad gmbalaku. Zme magassgnak kzptjra esik, honnt szra fel lassudan
fogy, kelyhe fel pedig kiss kiszlesedve gmblydik s itt elg tompn
vgzdik, ugy, hogy talpn jl megllhat. K e l y h e flig nyilt, flll osztvnyokkal sekly mlyedsben l, melynek falain rnczok vagy hsos
emelkedsek lthatk. S z r a elg hossz, fs, kt vgn kiss bunks,
ritkn egyenes; egyik oldalon kiss emelkedettebb prknyu, csekly m
lyedsbe tbbnyire oldalt helyezett.
Szine Bre kiss kemnyks, rtvel halvnysrga; igen apr szrke
pontokkal srn s szablyosan behintett; itt-ott apr szrks rozsdafolto
kat is vehetni szre a gymlcsn, mely foltok hol a kehely, hol pedig a
szr krl srbben is sszefolynak; napos oldaln rzvrs szinnel van a
gymlcs tbbnyire befuttatva.
Izlelse. Hsa fehres, bre alatt kiss srgs, igen finom, tmtt,
teljesen sztolvad; maghza krl is csak kevss kvesszemcss; leve
rendkvl b, finom savanynyal emelt, czukros, igen kellemes, fszeres-iz.
Fja. Lassunvs, de edzett; termkeny. Birsre vagy birsre ojtott
csszrkrtre ojtand s gulaalakban vagy lczezet mellett nevelend. Lass
nvse miatt szlasfnak nem val. gai gymlcspeczkekkel hamar s
rendkvl srn megrakodnak. Gymlcsei jl meglljk helyeket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, rvidek, vadonczra ojtott fkon rendkvl
vkonyak; birsre ojtott csszrkrtn, nlam, elg zmkek, hegyk fel
elvkonyodk; flllk vagy szles szgekben elllk; merevek, knyk-

214
sek; egyenltlen, de tbbnyire rvid levlkzek ; olajszin-zldek, napos
flkn pirossal rnyalt srgs-barnk; vrhenyes szrke pontokkal n
hol srbben, nhol ritkbban pontozottak; gyenge korukban ritksan
molyhosak.
Riigyei. Kicsinyek, tompatojsdadok vagy kposak, a ftl elllk ;
elg kill, simaprknyos llapra helyzettek, szrkvel s sttvrssel
rnyalt gesztenyeszinek.
Virgrgyei. Kicsinyek, tompa kposak, szrkvel rnyalt vrhe
nyes barnk.
Levelei. Kicsinyek, hosszas tojsdadok vagy lndsstojsdadok, tbb
nyire elg hossz, keskeny szrs hegyben vgzdk; inkbb laposak, mint
vlgyesek ; veltek; fnyesek, vilgos-zldek; szleiken finoman s tompn
frszeltek. Levlnyelk kzphossz, gyenge, hajlkony, a ftl csaknem
vzszintesen el- vagy csak kiss flll. Levlplhi elg hosszasak, fonl
vagy ridomuak, sztllk, hamar elhullk. Virgrgyet krit levelei is ki
csinyek, rvid, vkony nyelkrl lefel grblk.
Leiri. A n d r L e r o y , Dict. depomol. I. 114.
M a s , Le Verger, III. 97. sz. alatt.
szrevtel. E felsges csemege-krte nem val szabadon ll gyml
cssbe; de megrdemli, hogy kertett hzi krteinkben, mint trpe gulafa,
mindentt helyet foglaljon, a hol a birsalany, melyet okvetlenl megkvn,
jl tenyszik.

215

16. Lipcsei retekkrte.


(Radis de Leipsick; Leipziger Rettigbirn.)

Szrmazsa. E finomiz, kisded krte csak alakja s nem egyb,


netn a retekre emlkeztet, tulajdona utn neveztetik igy. Yalban
olyan is, mind nagysgra, mind alakra nzve, mint egy takaros hnapos
retek. Nmet gymlcsszek szerint a Lipcshez (Szszhon) kzeles Dben
vrosbl szrmazik. Ojtvesszejt Reutlingenbl (Wrttemberg) kaptam
1871. tavaszn s 1873-ban mr termett nlam a prbafn, mi elgg mu
tatja, hogy e faj korn termre szokott fordulni.
Ersideje. Aug. vge. Noha nem knnyen szotysodik, mgis tancso
sabb zldes korban elfogyasztani, mint tulrtt bevrni.
Minsge. I. rang asztali s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kisded, mint egy kznsges di.
Alakja. Gmbly, szra fel kiss sszbb vonul, mintsem kelyhe
fel ; zme a gymlcs dereknak kzptjra esik, honnan kezdve mind
kt vge fel csaknem egyenlen gmblydik. S z r a ers, hosszas, fs,
vilgosbarna, kiss grblt, csaknem a flletre helyezett vagy seklyke
mlyedsben hsos rnczok kzz szortott. K e l y h e nagy, nyilt, sztte
rl vagy flll, szarunem osztvnyokkal bir ; igen sekly behajlsban s
nha a flszinen l.
Szne. Bre kemnyks, zldessrga, tlrtvel vilgos srga; zlddel
szegett vilgosbarna pontokkal srn behintett s szra s kelyhe krl bar
ns-szrke rozsdval bevont.
Izlelse. Hsa bgyadt fehr, finom, illatos, vels, leves, olvad, czukros, kellemes zamatu.
Fja. Erteljes, edzett, sr, rendetlen lombozat; korn s venkint
bven term ; birsen lass nvs ; vadonczon vigan n s nagy, tereblyes
koront alkot. Gymlcsei jl meglljk helyket a fn s a szlltsra kl
nsen alkalmasak ; a rzdst fl sem veszik s p llapotban vihetk a t
volabb es piaczokra is. A lipcsei retekkrte fjt nyron, a tbbi fk kzt
hamvas-zld levlzetrl knnyen fl lehet ismerni.
Tesszei. Kzpnagyok, egyenest flllk, az oldalvesszk elg tgas
szgekben elllk, alig knyksek, kiss hornyoltak, rvid levlkzek,
rnyas oldalukon barnk, hegyk fel s napos oldalukon sttpirossal mo
sott barnk; pontozata alig szembetn, apr, elg sr, srgsszrke ;
nyri hajtsai rend szerint igen molyhosak.
Rfigyei. Kicsinyek, rvid kposak, tompahegyek, a ftl elllk;
elg kill llapra helyezettek, melynek szlei s kzp tarja kiss lenyl
nak a vesszn; pikkelyei gesztenyeszin barnk.
Virgrgyei. Kposak, tompahegyek, tbbnyire gyapjasak, stt
gesztenye sznek.

216
levelei. Fiatal fkon elg nagyok vagy kzpszerek ; regebb fkon
aprk, tojsdadok, nyelk fel szlesek, hegyk fel mind mind inkbb
elkeskenyedk s csaknem szrs hegyben vgzdk ; kiss iveitek, vlgye
sek, hegyknl nha flre grblk ; alul-fll fehrmolyhosak ; vagy tel
jesen pszlek, vagy alig szembetn piczinyke fogakkal frszeltek. Levlnyelk kzp hossz, elg vastag, molyhos, csatorns, elll s csak kiss
flfel irnyul, merev. Levlplhi hol hosszak, hol rvidek, kiss fogazott
ridomuak, vagy lndzssak, sztllk, a nyl talapjtl kiss flebb a
nylre helyezettek, hamar elhullk.
Leiri. D i e l , Kemobstsorten, a krteleirsok VI. fzete 17. 1.
D i t t r i c h , Obstkunde, I. kt. 564. 1.
J a h n , lllustr. Handb. der Obstk. 11. 57. 1.
M a s , Le Verger, II. kt. 125. 1.
szrevtelek. E csinos alak, kisded, vajszeren olvad, finomiz,
nyri krtefaj ugy fjnak edzettsge, mint rendkvli termkenysgnl
fogva megrdemlen, hogy ugy az Alfldn, mint a magasabb fekvs, h
vsebb tjakon is, pl. Erdlyben a Szkelyfldn, minden kertben helyet
foglaljon.

217

17. Liegel tli vajoncza.*)


(Supreme Coloma; Liegels Winterbntterbirn.)

Szrmazsa. Minthogy a franczik, nmetek s csehek egyformln ma


gjuknak tartjk e gymlcsfajt; szrmazsa fell alig jhetnk tisztba.
Elg az hozz, hogy a jelen szzad elejn kezdett csak elterjedni. Ojt veszszejt Oberdiecktl fnebbi, valdi neve alatt; Kovcs Jzseftl T l i e s
p e r e s " hamis nv alatt; legjabban Boisbuneltl, msod kzbl, P r 8idnyt de B o u t e v i l l e " nv alatt kaptam.
JErsideje. Nlunk, az Alfldn rendesen oct. nov.; Francziaorszgban
oct.; mig a nmeteknl nov. jan. van rs idejl megjelelve.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy.
Alabja. Hol gmbly, hol tojsdad gmbly; kt vgn laposdad
gmbly; derekn rendszerint hasas, buczkos s egyik oldala tbbnyire hizottabb, mint a msik. S z r a rvid kzpvastag, bunks vg, vagy a flszinre helyezett, vagy sekly mlyedsben hsos rnczolat kzz beszortott.
K e l y h e nyilt szarunem, igen csekly mlyedsben l s jformn a kelyhes vg gmblydsnek tetejre kiemelked.
Szne. Bre sima, vkony, gyngd tapintatu; elejnte igen spadt s
kiss fehres zld, behintve apr, elg szembetn, barna pontokkal s kelyhe
s szra krl nha finom rozsdval bevonva; ksbb, teljes rtvel, olajszin
srga zldes foltokkal tarkzva s nha napos oldaln vrhenyes sznnel be
futtatva.
Izlelse. Hsa bgyadt fehr, finom, olvad, leves; kvesszemcsk
mg maghza krl sem igen tallkoznak benne; leve igen b, finom savanynyal emelt, czukros, kellemes, fszeres zamatu.
Fja. Elg erteljes, igen edzett termszet. Vadonczon s birsen egy
arnt diszlik; mindenfle alakban mvelhet; rendesen s bven term ; vi
rgai nem knyesek; gymlcsei leszretelsk idejig, teht szept. vgig,
jl meglljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, nyulnkok, flllk, mg oldalvesszi is
flfel grblk, skflletek, knyksek, alul srgs-zldek ; flfel, ki
vlt napos flkn pirossal sznezettek; rvid levelkzek; elg szembetn,
kerekded vagy kiss hosszas, apr, srgsfehr pontokkal srn pontozottak.
*) Kszakarva hagytam meg e jeles gymlcsfaj magyar nevl a nmet elnevezst,
mely a nmet gyumlcsszeti irodalom egyik dsznek, Liegel, bi-aunaui gygyszersznek
emlkt akarja megtisztelni; mert szomszdainkkal a nmetekkel tbb rintkezsben le
vn, mint a franezikkal, azok elnevezseit gyakrabban Iiallhatjuk, mint emezekit. E
faj a nmeteknl tli; mert nlok nov. janurban rik : de az Alfldn ez is csak szi
faj, mert octoberben rik s nov. kzepig is alig lehet eltartani. Van ugyan a nmeteknek
L i e g e l s z i v a j o n e z u k is: de az lnyegesen klnbzik a fnnebbitl nluk is,
nlunk is,

218
Nyri hajtsai s levelei, kivlt kilevelezs utn mindjrt, teht fnem ko
rukban, jellemzleg pirosak s fehr molyhosak.
Rgyei. Aprk, kposak, tbbnyire nyilt pikkelyek, a ftl elllk
elg duzzadt simaprknyos llapra helyezettek.
Virgrgyei. Kicsinyek, karcsak, kiss hosszas kposak ; pikkelyei
lazn llk sttvrsbe jtsz gesztenyeszinek.
Levelei. Kicsinyek inkbb, mint kzpszerek; tbbnyire visszs
tojsdadok vagy kerlkesek, szruk fel tbbnyire elvkonyodk, hegyk fel pedig inkbb vagy kevsb elszlesedk, rvidke szrs hegy
ben vgzdk; csatornsak s kiss veltek; a vesszktl csaknem vz
szintesen elllk; sttzldek, fnyesek; szleiken seklyen s ritkn ll
hegyes fogakkal, nyelk fel pedig tompn fiirszeltek. Levlnyelk kzp
hossz, csaknem vzszintesen ll. Gymlcsrgyet lel levelei aprk, in
kbb lndssak, mint kerlkesek, hossz, vkony, mereven ll nyelek.
Levlplhi inkbb vagy kevsbb hosszak, fonlidomuak; nem pen a nyl
tvre, hanem kiss febb a nylre helyezettek s tbbnyire prhuzamos vo
nalban a vessz fel visszafordulok.
Hasonnevei. Kopertscher; Colomas kstliche Tafelbirn; Unique musque ; Prince Schwarzenberg, stb.
leiri. D i e l , Kernohstsorten^ az almkat s krtket tartalmaz
III. fz. 131. lapjn.
A n d r L e r o y , Dict. depomol. II. 685. 1.
J a h n , lllustr. Handb. der Obstk. II. 171.
M a s , Le Verger, III. 121. sz. alatt s tbben msok.
szrevtel. E krtefajt valamennyi gymlcssz-ir egyarnt dicsri,
s minthogy mindazon kellkekkel bir, melyekkel alfldi krlmnyeink
kzt egy rtkes gymlcsfajnak birnia kell; megrdemli, hogy itt is, mint
jeles szi gymlcst elterjesszk. Mg inkbb megrdemli az elterjesztst,
magasabb fekvs, hvsebb tjakon, a hol aztn nem szi, hanem valban
tli gymlcsfaj lesz az haznkban is.

219

18. IVIarianna herczegn krte.

(Poire Princesse Marianne ; Prinzessin Marianne.)


Szrmazsa. E jeles krtefajt Van Mons nyerte magrl s keresztelte
el I. Vilmos, lmet-Alfld kirlynak lenya, Marianna, nevrl. Dielnek
mr 1818-ban kldtt rla Van Mons ojtvesszket. E jeles gymlcsfaj
teht csak ezen idtjban kezdett elterjedni s napjainkban mr vilgszerte
elterjedt s ismeretess ln. Ojtvesszejt Salisbury" nv alatt (a mi fn"
nebbinek egyik hasonneve,) kaptam Btorkeszibl J 864-ben ; fnebbi, valdi
neve alatt pedigHanoverbl, berdiecktl 1871-ben kaptam meg. 1873-ban
termett nlam elszr s azta venkint terem.
Ersideje. Sept. okt.
Minsge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy.
Alabja. Hosszas krteforma, vagy hasas kobakalaku; nha egyenet
len, buczkos fellet; zme kelyhes vge fel esik, honnt kelyhefel hirte
len domborodik, szra fel pedig behajlssal vkonyodik s tbbnyire hegyes
cscsban vgzdik. K e l y h e nyilt vagy flig nyilt, apr, kemnyszvet
osztvnyaival nha rnczok kzt, sekly mlyedsben l, melynek kari
mjn egyenetlen emelkedsek lthatk, melyek kiss a gymlcs derekra
is flhuzdnak. S z r a hossz, grbe, kzepn vkony, fs, kt vgn bun
ks, fnyes, barnapiros; a gymlcs cscsra tbbnyire hsos rnczok vagy
gyrk kz helyezett.
Szine. Bre finom, skfllet, itt-ott finoman rdes; srgszld ; k
sbb vilgos czitromsrga; finom fahjszin rozsdval hol srbben, hol rit
kbban tarkzott; nha napos feln barns vrssel szinezett. Pontozata
elg sr, fehrszrke.
Izlelse. Hsa fehr vagy srgsfehr, finom, olvad, vajszer; leve
igen b, czukrosboriz, finom, fszeres zamatu.
Fja. Nlam bujanvs, edzett termszet. Kuszitan sztll gai
val elgg mutatja, hogy formafnak csak bajjal volna nevelhet. Termre
kiss nehezen fordul s br aztn sem igen erlteti meg magt b terms
vel ; de kitn, finom gymlcsei vgett, melyek jl meglljk helyket a
fn, mgis megrdemli, hogy helyet kapjon kertnkben.
Vesszei. Kzpvastagok, hosszak, kajlk, knyksek, a vezrvesszk
meglehetsen egyenest llk, az oldalvesszk kuszitan sztllk; barns
srgk, napos oldalon pirossal mosottak, fiatal korukban molyhosak; szem
betn, kerek vagy hosszas, srgsfak pontokkal jellemzleg srn pontozottak; nem egyenl, de tbbnyire rvid levlkzek.
Rflgyei. Kzpnagyok, rvid kposak, elllk, hegykkel a vessz fel
visszairnyulk; ezst szrkvel szeglyzett, stt gesztenyeszn, laza pik
kelyekkel boritvk; elg kiemelked, sima prknyos llapra helyezkedk.

220
Virgrgyei. Kicsinyek, kposak, hegyesek stt vrssel rnyalt
gesztenyeszinek.
Levelei. Elg nagyok, vkony, de kemnyszvetek, szles tojsdadok,
itt-ott szivalakuak, laposak, tbbnyire rvid, keskeny hegyben vgzdk,
szleiken csak kiss flhajlk s nha hullmosak ; kilevelezskor alul-fll
molyhosak, ksbb simk, fnyesek, stt zldek; csaknem pszlek, vagy
igen finoman s tompn frszeltek. Levlnyelk kzp vastag, hol rvid,
hol kiss hossz, merev flll; levlplhi elg hosszak, fonlidomuak, ha
mar elhullk.
Hasonnevei. Calebasse princesse Marianne; Salisbury.
Leri. D i o l , Kemohstsorten, almk, krtk IV. fzete 196. 1.
D i t t r i c h , Ohsthinde, I. 681.
B i v o r t , Ann. depomol. Y. 67.
A n d r L e r o y , Dictionnaire de pomol. II. 559.
M a s , i e Verger III. 131. sz. alatt s tbben msok.
szrevtel. Kertem laza, knnyen kiszrad talajban a Marianna
egyike a Icgvigabban nv fknak. Minthogy belle tbb ft is ltettem ll
helyre; egyet kzlk fajfv alaktottam. E fajta a r ojtott fajokkal
egytt szintn egyike legegszsgesebb fajfimnak. Terjesztsre mlt.

221

19. Takark krte.

s^

(Epargne; Sparbirii).
Szrmazsa. Rgi franczia gymlcs. Leroy ezerint ngy szzad ta
ismeretes mr Francziaorszgban. Ojtvesszejt valdi neve alatt 1872-ben
kaptam Reutlingenbl s rojtottam egy ^Cuisse Madame" nv alatt Pcs
krl kerlt s mg 1864-ben ltetett fm gaira. 1873-ban mr mind az
anyafa, mind a rojtott prbagak termettek. Gymlcseik s nvnyzetk
egyms kzt is, s aztn a lersokkal is teljesen egyezk lvn, fajom val
disga ktsgtelen. A Takark krte Cuisse madame" nv alatt is el volt
terjedve s Diel azt hivcn, hogy ez utbbi nv alatt egszen ms faj gymlcs
szerepel, franczia nevt nmetre fordtva Frauenschenker' nv alatt kln
irta le; napjainkban azonban teljesen egyetrtenek a gymlcssz irk
abban, hogy a Cuiss Madame" ( = Frauenschenkel) csak egyik hason
neve a Takark krtnek; szval nem ms, mint szintn csak Takark krte.
Ei'sideje. Jlius kzeptl aug. elejig tart.
Minsge. A korai krtk kzt I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Rendszerint kzpnagy.
Alakja. Szablytalan, hol hosszas krteforma, hol hasas kpalak.
Kelyhe fel nha hirtelen fogyva tompa hegyben vgzdik; szra fel pedig
elejnte sekly behajtssal fogy, aztn pedig hosszas kpalak cscsot kpez.
K e l y h e kzpnagy, nyilt; apr, de hegyes osztvnyokkal sekly mlye
dsben l, melynek karimja egyik oldalon rendszerint flebb emelkedik
s e miatt a gymlcs meg nem llhat talpn. S z r a hossz, ers, fs, hor
gas, srgsbarna; a gymlcs cscsra rendszerint oldalt helyezett s mint
egy a gymlcs folytatsnak ltsz.
Szne. Bre vastag, srgs vilgos-zld; alig szrevehet, apr, szrke
pontokkal srn behintett; itt-ott szrks rozsdaalakzatokkal tarkzott;
szra s kelyhe krl vrhenyes-szrke rozsdval srbben bevont; napos
oldalon halvnyvrssel sznezett.
Izlelse. Hsa bgyadtfehr zldes erecskkkel, flfinom, olvad, vajszer, maghza krl kiss kvesszemcss; leve igen b, czukros, borz,
igen kellemes zamatu; nedves, hideg fldben a leirk szerint, nha fanyariz.
Fja. Erteljes, bujanvs, edzett; nagy tereblyes, ritks koront
alkot. Termre kscskn fordul ugyan, de aztn venknt rendesen s
bven terem s gymlcsei jl lljk helyket a fn. Inkbb szlasfnak val
szabadon ll gymlcsskbe, mintsem formafnak hzi krteinkbe. Birsen
s vadonczon egyarnt bujanvs. Csomkban hozza gymlcseit.
Vesszei. Nem szmosak, fiatal fkon hosszasak, vastagok, rendetlenl
sztllk, a vezrgak hegyen flfel irnyulok, nem egyenesek; alig knyksek; sima flletek, stt violaszinek; apr srgsszrke, kerek

222
pontokkal egyenlen s elg siriin pontozottak; kiss hosszas levlkzek:
gyenge korukban ritksan fehrmolyhosak, lnk vrvrsek.
Riigyei. Kzpnagyok, tojsdadok, rvidek, hegyesek, kiss elllk,
stt barnval rnyalt gesztenyesznek; alig kiemelked, simaprknyos
vagy itt-ott hrmas bords llapra helyezettek; nha pedig mintegy a
vessz krgbe sppedk.
Virgrgyei. Elg nagyok, tojsdadok, rvidek, tompahegyek, vr
ses barnk, kiss molyhosak.
Levelei. Elg nagyok, vastagszvetek, tojsdadok vagy kerek tojs
dadok ; a ftl el s kiss flfel llk; alig veltek s vlgyesek; tbbnyire
igen keskeny, szrs hegyben vgzdk; idsebb fk vesszin kanlformn
vlgyesek vagy blzttek ; simk, bgyadtan fnylk, sttzldek, kiss
hullmos szlek; gyenge korukban alul fll molyhosak ; nagyobb levelei
elg mlyen s hegyes fogakkal, apr levelei pedig apr tompa fogakkal
srn s szablyosan frszeltek. Levlnyelk a fiatal fk vastag hajtsain
rvid, vastag, flfel ll; termrgyet krit levelei pedig hossz, vastag,
de gyenge nyelek. Levlplhi igen kifejlditek, hosszak, fogazott ridomuak, a vesszk s levelek rtvel rendszerint elhullk.
Hasonnevei. Cuisse Madame; Beau Prsent d't ; Cueillette ; Frauen
schenkel stb.
Leri. R o y e r , Annl, depomol, 1, 115.
M a s , Le Verger, II. 19.
L e r o y , Dict. depomol. II. 135.
D i e l , Kernobstsorten, II. 50. s IV. 118.
J a h n , lllustr. Handb. der Obstk. II. 195. s sokan msok.
szrevtel. Kertem laza talajban ez is egyike levn legvigabban
tenysz fimnak, szles elterjesztsre mg itt, az alfldn is, j llekkel
ajnlhatom.

223

20. Vaillant udvarnagy krte.


(Marchal Vaillant.)

Szrmazsa. E terjedelmes nagysg, jeles csemege-gymlcst Boisbunel, rouen-i hires gymlcskertsz 1864-ben nyerte magrl s keresztelte
el Vaillant udvarnagy s a francziaorszgi kzponti kertsztrsulat elnke
nevrl. Ojtvesszejt 1870-ben kaptam elszr s rla tett ojtvnyom a faj
fn mr a kvetkez vben termett: de, mivel mr aug. vgn teljesen meg
rtnek talltam a prba gymlcst, azt hittem, hogy fajom nem valdi s igy
azonnal meghozattam tbb hiteles helyrl is e fajt ojtvesszkben s jelenleg
mr fajom valdisgrl teljes meggyzdst szereztem magamnak. Els
gymlcseinek fnebb emiitett kora rse csak esetleges vala.
Ersideje. Itt az Alfldn oct. nov. Francziaorszgban nov. jan.
Minsge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy igen nagy.
Alakja. Yltoz, hol csigaformn gmbly, hol szablytalan tojs
dad, rendszerint hasas, hoporjas s buczkos fllet, mindkt vgn tompa.
Zme kzptjon esik, honnt szrafel sekly behajlssal fogy, kelyheel
pedig szeliden gmblydik. K e l y h e nyilt vagy flig nyilt, sztterl vagy
kiss flll, keskeny osztvnyokkal elltott; tgas, de sekly regbe helye
zett, melynek falai egyenetlen rnczosak s karimjt is hsos emelkedsek
teszik egyenetlenn. S z r a kzphossz, elg vastag, bunksvg; elg t
gas s mly, nha szablyos, nha pedig emelkedses karimj regbe
tbbnyire ferdn helyezett.
Szne. Bre vastag, szraztapintatu; elejnte homlyoszld; rtvel
srgszld; napszegte darabjain nmi gyngd narancsszinnel belehelt; pontozata barnsszrke, elg sr, egyenletesen elhintett, szembetn. Finom
rozsdaalakzatok csak itt-ott tallkoznak flletn; szra s kelyhe krl
azonban majd mindig finom rozsdamz vehet szre.
Izlelse. Hsa fehres vagy kiss srgsfehr, elg finom, teljesen
sztolvad ; maghza krl is alig kvesszemcss ; leve elegend, czukros,
nmi gyngd savannyal emelt, igen kellemes, zamatos gymlcs. Alkalmas
fldben termett gymlcsei csaknem muskotlyosak.
Fja. Elg erteljes, edzett, korn s bven term. Szabadon ll
gymlcssbe szlasfnak nem val ; mert nagy gymlcsei a szelek ellen
talmat kivannak. Diszlik vadouczon s birsen egyarnt. Rvidre nyesssel
szp gulafv nevelhet ; nyess nlkl azonban gymlcsvesszket s peczkeket csak gyren hajtana s igy keveset teremne.
Vesszei. Elg szmosak s elg hosszak, sima flletek; gyenge ko
rukban molyhosak; knyksek, flllk vagy tgas szgekben elllk;
zldes vilgosbarnk; apr, hosszas pontokkal ritksan s elg szembetaleg pontozottak; elg rvid levlkzek.

t
224
Rgyei. Elg nagyok, rvid kposak, hegyesek, fehres szrkvel
rnyalt sttbarnk; a ftl kiss elllk; alig kiemelked, simaprknyos
llapra helyezkedk.
Vii'grgyei. Kzpnagyok, hosszas kposak vagy tojsdadok, stt
barnval rnyalt gesztenyeszinek.
Levelei. Elg nagyok, kiss vkony s finomszvetek, hosszas tojs
dadok vagy kerlkesek, hol igen rvid, hol pedig elg hossz, keskeny s
szi's hegyben vgzdk, nyelk fel szembetnleg elkeskenyedk; ivei
tek, csatornsak, csaknem teljesen p, itt-ott kiss hullmos szlek; simk,
fnyesek, vilgoszldek. Levlnyelk elg hossz, vastag, de gyenge ugy,
hogy rla a levelek csaknem mind lefel lgnak. Levlplhi igen kifejldttek, hosszak, fonlidomuak vagy keskeny s hegyeslndssak, tbbnyire
a levlnyl derekn rendetlenl, egyik albb, msik flebb, helyezet
tek ; tartsak, ks szig a levlnylen lthatk. Virgrgyet krit levelei
jval nagyobbak, mint a vesszkn levk; mind csatornsak ; kzphossz,
vastag, de gyengenyelek.
Leiri. A n d r L e r o y , Dict. de pomol II. 393.
M a s , Le Vergcr, I. 155.
szrevtel. E nagy s kitn krtefaj megrdemeln, hogy szelek
ellen vott vrosi kertekben mindentt helyet foglaljon. Mennyire lesz
itt, az Alfld sik vidkn alkalmas ? mg bvebb tanulmnyozst ignyel
rszemrl. Ugy tapasztaltam, ekkorig, hogy a tarts szrazsgot fja meg
snyli vidkemen.

21. Vesztfli harang krte.


(Kuhfuss; Westphalische Glockenbirn.)

Szrmazsa. E krtefaj Hannoverban Kuhfuss" (magyarul Tehnlb") nv alatt van elterjedve. Vesztfliban Harang krtnek" nevezik.
Magyar nevl n ez utbbit vlasztottam. Alakjra nzve nem igen hason
lt ugyan a haranghoz: de annyira otromba alaknak sem tallom, hogy a
tehn lbnl szebb nevet ne rdemelhetne. A gymlcs a lgben, az eg s
fld kztt leng gakon szletik; mint flig meddig lgi gyermeke a ter
mszetnek megkvnhatja tlnk, hogy kiss szebb nevet adjunk neki a sr
ral s piszokkal kzel rintkezsben ll tehnlbnl. Ojtvesszejt 1870-ben
kaptam Oberdieck superintendens rtl. 1873-ban mr bemutatta nlam a
fajfn els gymlcseit, melyek fajom valdisgt bebizonytottk.
rsideje. Sept. els harmada.
Minsge. A kevsb knyes izlseknek, kivlt pedig a npnek, nyer
sen is kedves gymlcse: de aszalvnynak s egyb hztartsi czlokra I.
rend, kitn. Fzve hsa megvrsdik.
Nagysga. Jkora nagy.
Alakja. Sokban hasonlt a Nyri Klmn krte" alakjhoz. Zme
rendszerint kzptjra esik, honnt kelyhe fel nha meglehetsen gmb
lydve, nha tompa kposn vgzdik ugy, hogy itt talpn jl megllhat;
szra fel pedig elejnte alig szrevehetleg, de a szras vgtl nem meszszire hirtelen behajlssal fogy s rvid egyenetlen, tompa cscsban vgzdik.
A gymlcsn tbbnyire szles, hsos dudorodsok hzdnak vgig, melyek
kzl egynmelyik jl kidleszkedik; minek folytn a gymlcs egyik ol
dala gyakran hizottabbnak ltszik, mint a msik. K e l y h e nyilt, flll
vagy kiss sztterl, osztvnyokkal tbbnyire buczkos emelkedsektl k
ritett, szk s sekly mlyedsben l. S z r a vastag, fs, nha tve fel
hsos, elg hossz, tbbnyire hsos buczoktl flre nyomott, vagy seklyke
mlyedsbe helyezett.
Szine. Bre sima, csaknem fnyes, bgyadt zld, rtvel srgszld,
napos oldaln egynmely gymlcse ignytelen pirossal van befuttatva s
tarkzva, mely sznezet a gymlcs rtvel derltebbnek ltszik; tbbnyire
azonban hinyzik rluk a pirossg. Pontozata sr, a piros sznben fehrszrknek ltsz. Rozsdaalakzatok s foltok, kivlt a kehely s szr krl
majd minden gymlcsn tallhatk.
Izlelse. Hsa bgyadt fehr, durva szemcssnek ltsz, de nem kves,
tmtt, szalonns, tulrtvel lisztes; leve nem b, de igen des fszeresz.
Fja. Erteljes, edzett s mihelyt jl kintte magt, venkint bven
term. Szabadon ll gymlcssben szlas fnak nevelend. Sr lombos ko
ront alkot. Nagy fv nvekszik s sokig l. Helyben nem igen vlogat,
15

26
Mg nlam is daczol az itteni kedveztlen krlmnyekkel. Gymlcsei jl
meg lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg hosszak, flllk; oldalvesszei elg tgas szgekben el
llk, kzp vastagok, merevek, tbbnyire bunks hegyben vgzdk; sr
gszldek, alig knyksek; apr, fehrszrke pontokkal elg srn pontozottak; rvid levlkzek.
Rgyei. A vesszk aljn lapulk; fnebb elllk, aprk, rvid kposak,
hegyesek, stt gesztenyeszinek; alig kiemelked, sima prknyos vagy
csak alig szembetnen hrmasbords llapra helyezettek.
Tirgrgyei. Kicsinyek, tojsdadok, stt gesztenyeszinek, alig
hegyesek.
Levelei. Elg nagyok, vkony, de kemny szvetek, tojsdadok vagy
kerllkesek, tbbnyire keskeny, szvirs hegyben vgzdk; laposak, csak
kiss vlgyesek; flfel ll nyelkrl csaknem vzszintes llsba helyezkcdk; fnyesek; alig szrevehet apr, finom fogakkal szablyosan frszel
tek. Levclnyelk kzpvastag, a vesszk aljn elg hossz s vkony, a
vesszk hegye fel rvid, zmk, a ftl el- s kiss flfel ll. Levlplhi
hosszak, flfel llk, igen vkony fonal idomnak, hamar elhullk.
Leiri. Ob e r d i e c k , Jllustr.Handb. der Obstk. II. 23'd.Pomol. Notizen,
97. lap.
L u c a s , Auswahl wertJwolIer Obstsorten III. 1&.
szrevtel, Zordabb vidkekre, pl. a magyarorszgi jszaki krp
tok lakott vlgyeire s lejtire, vagy Erdlyben a szkely fldre nagyon
ajnlatos volna e jeles gazdasgi gymlcs. Hogy itt az Alfldn mennyire
lesz rdemes ? erre megfelelhetni tbb ves tapasztalat kvntatik, mint a
mennyivel mg most rendelkezem.

227

22. Udvari tancsos krte.


(Marchal de Cour; Hofrathsbirn.)

Szrmazsa. Leroy s Mas, franczia gymlcsszek szerint Van Mons


nyerte magrl 1840 krl s keresztelte el fnebbi nvre egyik fia emlkl,
a ki udvari tancsos volt. Ojtvesszejt tbb hiteles helyrl is meghozattam
s e faj mr 1866 ta van meg gyjtemnyemben. Tbb izben termett mr
nlam ^s igy fajom valdisgrl meggyzdnm elg mdom s idm is volt.
Ersideje. Szept. vge a oktber eleje.
Minsge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Jkora nagy; tbbnyire azonban kzpnagy.
Alakja. Szablyos krtealaku vagy hosszas, tompa csigaalaku, egyik
oldaln gyakran hizottabb, mint a msikon, de tbbnyire krskrl sik
fllet s nem hoporjas. Zme a kzptjon alul, kelyhes vge fel esik,
honnt kelyhe fel kidomborodva kelyhnl szk talpban fogy el; szra
fel pedig szelden s tbbnyire behajlssal fogyva tompa cscsot alkot.
S z r a kzp hossz, vkony, fs, fnyes barnamzos; cseklyke regbe
helyezett s nha egyegy hsos emelkedstl flre nyomott. K e l y h e nyilt
vagy flig nyilt; rendetlenl flfel ll, szarunem, barns osztvnyokkal
elltott; csaknem a flszinre helyezett vagy cseklyke regben l.
Szne. Bre finom, gyngd, nha pedig elg vastag, rdes s szraztapintatu, elejnte fzld ; rtvel zldessrga ; napos oldaln is csak kiss
lnkebb srga ; vrhenyesbarna vagy fak pontokkal ritksan behintett
s ugyanily szin, nha rdes, rozsdval mrvnyozott s gyakran kelyhe s
szra krl egszen is befuttatott.
Izlelse. Hsa fehr, kiss ttetsz, elg finom, tmtt, olvad; mag
hza krl kiss kvesszemcss; leve igen b, czukros, az Izambert krtre
emlkeztet, dit savanynyal emelt, mibe azonban szraz vjrskor nmi
sszehz fanyarsg is vegyl, rendesen azonban igen kellemes, fszeresiz.
Fja. Elg vignvs s elg edzett; korn s bven term ; rzsunt
flfel trekv gaival, melyek gymlcspeczkekkel szablyosan beruhzkodvk, ritks, szells koront alkot. Dszlik birsen is, vadonczon is. Gla
s szlas fnak is alkalmas, de vdett helyet kivan; mert gymlcseit az
ersebb szelek knnyen lehnyhatnk. Kertemnek klnben is knnyen
kiszrad laza talajban a tarts szrazsgot mindig megsinyli.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak s elg vastagok, flfel llk vagy
nyilt szgekben elllk s hegykkel flfel irnyulok; knyksek; gyenge
korukban molyhosak ; rt korukban simk, csupaszak, szrks-zldek, nha
kiss srgs zldek; aljuknl jkora nagy, kerek, hegyk fel tbbnyire
hosszas, fakszin pontokkal majd srbben, majd ritkbban pontozottak ;
elg rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek, a ftl jl elllk, a vsz
ig*

'228
szk derekn nha sarkantyusan kiszgellk, hamvas szrkvel rnyalt
barnk; elg kill, simaprknyos llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hosszas kposak vagy tojsdadok, hegye
sek, fehres szrkvel szegett barns gesztenyeszinek.
Levelei. Elg nagyok, kerlkesek vagy tojsdad-gmblyek ; inkbb
vagy kevsb hosszas, keskeny s les hegyben vgzdk, fiatal ojtvnyokon
a Takarkkrte leveleihez hasonlk ; a vesszk aljn tbbnyire laposak, a
vesszk hegye fel vlgyesek, kiss veltek ; gyenge korukban molyhosak ;
rt korukban csupaszak, simk, homlyos zldek ; szleiken tompn fr
szeltek. Levlnyelk a vesszk aljn hosszas, flfel rvidebb, vastag, de
gyenge ; flfel ll, de dereknl kezdve lefel grbl. Levlplhi hoszszasak, fonlidomuak. Yirgrgyet krit vagy a gymlcspeczkeken lev
levelei nagyobbak, mint a vezrhajtsokon levk, laposak, hosszas hajl
kony nyelkrl kiss lefel lgk.
Hasonnevei. Duc d' Orlans; Conseiller de la Cour; Baud de la
Cour; stb.
Leirl. B i v o r t , Annl, de pomol. I. 9.
L e r o y , Dict. de pomol. II. 390.
M a s , Le Verger, III. 118. sz. a.
J a h n , Illust. Handb. der Ohstk. II. 477. s sokan msok.
szrevtel. Minthogy a tarts szrazsg ellen ugy fja, mint gymlcsel vidkemen rzkenyeknek mutatkoznak; nagybani elterjesztsre az
Alfldn, fkp a vidkemihez hasonl viszonyok kzt, pen nem
ajnlhatom: ellenben haznk jszakibb vidkein hiszem, hogy minden te
kintetben elnys volna nagyban is tenyszteni.

1
j
1

^
*

229

23. Ulmi vajoncz.

T^

(Ulmer Butterbirn).

Szrmazsa. E mosolyg szp, szi krtefaj Ulm krnykn (Wrttemberg) j id ta el van mr terjedve: de dr. Lucas volt az els, a ki a gymlcsszek figyelmt leginkbb felklttte irnta. A tengerszin fltt, kzel
2000 lbnyira, az Alpeck-i hgn talltk a magrl kelt anyaft s onnt
Wrttembergben ^ A l p e c k e r - S t e i g b i r n " nv alatt ismertk kezdetben;
mig Lucas fnebbi nvre nem keresztelte el. Ojtvesszejt 1869-ben kaptam
Lucastl, Reutlingenbl. Nlam tbb izben termett azta a fajfn s gyml
csei megszlalsig biven egyeztek azon sznes brval, melyet az I l l u s t r i r t e M o n a t s h e f t e " 1868. vi folyama 322. lapjn lthatni; de egyez
tek azon rvid jellemzssel is, mely ugyanott, a szines bra mellett e gy
mlcsfajrl kzltetett; minlfogva fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Sept. kzeptl oct. kzepig.
MinSsge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Jval kisebb a kzpszernl s inkbb kisdednek nevezhet.
Alakja. Tojsdad-gmbly, nha csaknem gmbalak; szablyosan
boltozott, simafllet. S z r a hossz, vkony; csaknem a flszinre helye
zett ; nha hsos gyrzetbl kill vagy hsos dudortl flre nyomott.
K e l y h e nyilt; majd a flszinen, majd cseklyke mlyedsben l.
Szine. Bre vkony, sima, fnyl; rnyas oldaln lnk arany-srga;
napos oldaln majd vilgosabb, majd sttebb pirossal mosott s cskozott;
kelyhe s szra krl nha finom, fahjszin hlzattal bevont.
Izlelse. Hsa fehr, finom, olvad, vajszer; maghza krl is alig
kvesszemcss; leve igen b, czukros, igen kellemes bergamot z.
Fja. Elg vgnvs, edzett; elg korn s bven term; rzsunt
flfel trekv gaival, melyek gymlcs vesszkkel s peczkekkel kellleg
beruhzvk' ritks, szells koront alkot. Dszlik vadonczon inkbb, mint
sem birsalanyon. Alkalmas szlasfnak st gulafnak is. Elg jl dszlik
kertem laza talajban is. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak, inkbb vkonyak, mint kzpvasta
gok, hegyk fel elvkonyodk; s kiss bunksan vgzdk, knyksek;
bordzatlanok; gyenge korukban molyhosak ; rt korukban csaknem vgig
csupaszak, aljuk fel zldesbarnk, hegyk fel mind-mind sttebb pirosak;
szembetn fehres pontokkal elg srn pontozottak; hosszas levlkzk
kel brk.
Rgyei. Kzpnagyok, kupalakuak, hegyesek, a ftl elllk; fakval
rnyalt sttbarnk; jkora nagy, simaprknyos llapra helyezkedk.
Tirgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, hegyesek, fakval s vrhe
nyessel rnyalt sttbarnk.

230
Levelei. Kzpnagyok vagy kicsinyek, vkony, kemnyszvetilek,
tojsdadok vagy lndssak, hosszas, keskeny s les hegyben vgzfJdk;
laposak vagy Idss vlgyesek; kiss veltek s nha hegykkel flre csava
rodok ; gyenge korukban molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, fnye
sek, sttzldek; szleiken finoman s szablyosan frszeltek. Levlnyelk
kzphossz, vkony, de elg ers, zldessrga. Levlplhi igen kicsinyek,
fonlidomuak, nem tartsak.
Hasonnevei. Alpecker-Steigbirn.
Leri. Tudtommal krlmnyesen mg senkisem irta le. Lucas csak
rviden jellemezte.
szrevtel. Haznk szaki megyiben s Erdly hegyes vidkein, pl.
a Szkelyfldn, hol nmely helyt, a vaczkor fjt kivve majd semmi gy
mlcsft sem lthatni, mikp errl ott jrtomkor (1872.) szomoran gy
zdtem meg, igen nagy haszonnal lehetne e szp s finom krtefajt
tenyszteni, mely faj mg itt, az alfldn is fnyesen bebizonytotta mr,
hogy mennyire tud daczolni az id viszontagsgaival s az itteni kedveztlen
krlmnyekkel is.

231

24. Erdei vajoncz.


(Fondante des bois ; Holzfarbige Butterbirn.)
Szrmazsa. Mikp Du Mortier, a belga gymlcsszek nestora s Van Mons
kortrsa 1869-ben kiadott 'owioie Townaisienne^ czim munkjban lltja, c jeles
krtefajt a mlt szzad vgn vagy a jelen szzad elejn Alost krnykn, az enghieni
park volt igazgatja, Chatillon fedezte fl egy erdben s Bosc per" ( = Erdei krte) nv
alatt Van Monsnak s ms gymlcsszeknek is megkldtte. Van' Mons aztn szszekttetsben levn a mveit vilg minden jelesebb gymlcsszvel elejnte Fondante des
bois" ( = Erdei vajonoz), ksbb Davy" nv alatt csakhamar mindenfel elterjesztette ngy,
hogy napjainkban mr alig akad olyan gymlcss, honnt e krtefaj hinyoznk. Ojtvesszejt 1868-ban kaptam a Van Mons trsulattl Belgiumbl. Ksbb klnbz ha
sonnevei alatt tbb hiteles helyrl is meghozattam. Tbb izben termett volna mr nlam
bven j de gymlcseit az aug. s szeptember h folytn tmadni szokott viharok egytl
egyig le szoktk verni a frl ugy annyira, hogy alig voltam kpes termse utn valdi
sgrl is meggyzdst szerezhetni. 1875 s 1876-ban a mr idsebb, birsre ojtott
gulafmon mgis maradt aztn nhny p gymlcse, melyek tanulmny pldnyul szol
glhattak s fajom valdisgt bebizonytottk.
rsideje. Nlunk szept. okt.
Minsge. I. rend; nha kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Jkora nagy; nha igen nagy.
Iakj. Vltoz ; majd tojsdad gmbly, majd hengeres kpalak, nha csak
nem hordalaku; tbbnyire szablyosan boltozott. Zme a kzptjon alul, kiss a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel szelden fogyva, kelyhnl elg talpasn vgzdik;
szra fel inkbb vagy kevsbb, tbbnyire azonban behajls nlkl fogyva tompa kpot
alkot. S z r a rvid, vkony, fs, barnamzos ; nha sekly, nha elg mly, szablyosan
kikanyartott vagy hullmos karimj regbe helyezett. K e l y h e nyilt vagy flig
nyilt; tbbnyire flll szarunem osztvnyokkal elltott; elg tgas, de tbbnyire
sekly regben l, melynek falain lapos barzdk s lapos emelkedsek vltakoznak
nha, mig karimja krskrl sk s ritkn hullmos.
Szine. Bre finom, vkony, kiss rdes, szraz tapintatu, elejnte srgs zld, r
tvel lnk srga; napos oldaln gyaki'an szennyes vrssel mosott s mrvnyzott; rit
ks, barna pontokkal behintett, melyek a piros sznben srgs pettyek alakjban szoktak
eltnni. Rozsda alakzatok szra s kelyhe krl gyakrabban s sr mz alakjban,
egyebtt pedig szakadozottan s hlzatosn lthatk flletn; nha egyes fekets
ragyafoltok is mutatkoznak rajta.
Izlelsc. Hsa fehr, igen finom, vels, olvad; maghza krl is alig szrevehetleg kvesszemoss; leve igen b, czukros, igen gyngd savanynyal emelt, kiss illa
tos, igen kellemes, fszeres z. Maghza csak kiss nyilt tengely ; fikjaiban kevs,
hosszas, hegyes vilgosbarna magot rejtk.
Fja. Elg erteljes, edzett; korn s igen bven term; elejnte flfel trekv,
ksbb sztll gaival, melyek gymlcspeczkekkel srn beruhzkodnak, kiss trje-

232'
delmes, szells koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint blrsalanyon. Szlas fnak
inkbb alkalmas, mint nyess alatt tartott formafnak. A nyessnek nem bartja. Min
dentt jl diszlik; de vdett helyet kivan, mert klnben nagyocska, st nha tekin
tlyes nagysgra flhizott gymlcseit a szelek knnyen lehnyhatnk a frl. Jellemz
e fajnl, hogy mihelyt megktdtek gymlcsei, azonnal piros szint ltenek magukra.
Vesszei. Szmosak, elg hosszak, kzpvastagok, elg egyenesek, kiss knyksek, flllk, vagy rzsunt flfel irnyulok; bordzatlanok, simk; gyenge korukban
finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, csaknem fnyesek; vilgos vrvrsek,
rnyas flkn srgs zldek vagy barns zldek; igen apr, kiss hosszas, fehres pon
tokkal finoman s alig szembetnleg pontozottak; elg rvid levlkzek.
Rilgyei. Inkbb kicsinyek, mint kzpnagyok, kposak, hegyesek ; a vesszkkel
prhuzamosan flfel vagy csak kiss elllk; szrkvel srn tarkzott stt gesztenye
szn, kiss lazn ll pikkelyekkel boritvk; majd alig, majd pedig elgg kiduzzadt,
tbbnyire simaprknyos, s csak kzepn finoman bordzott llapra helyezkedk.
Virgrilgye, Kzpnagyok, tojsdadkuposak, hegyesek, szrkvel rnyalt vil
gos gesztenyeszinek.
liCvolel. Kicsinyek, kiss vkony, de kemny szvetek, tojsdadok vagy kerlkesek ; hirtelen elkeskenylt, hosszas, les hegyben vgzdk ; tbbnyire laposak, de
vesszk hegye fel "kiss csatornsak; alig veltek; simk, csupaszak, bgyadtan fny
lk, vilgos zldek; szleikon apr fogakkal kiss tompn, de elg* szablyosan frszel
tek. Levlnyelk kzphossz, vkony, majd vizirnyosan, majd rzsunt flfel ll.
Levlplhi kzphosszak, fonlalakuak. Virgrgyet krt levelei, valamint a vesszk
aljn s a gymlcspeczkeken levk is kiss nagyobbak, mint a vezrhajtsokon levk,
tojsdadok; vkony, hosszas, hajlkony nyelkrl kiss lelgok.
Hasonnevei. Davy ; Bosc per ; Bosch peer; Flemish Beauty; Beurr de Deftnge;
Beurr Deftinghem stb. Simon-Louis gymlcsgyjtemnyrl szl knyvben O. Thomas kzel 60 hasonnevt szmllja el e gymlcsfajnak. (Lsd r Gaude pratique 1876. 272.1.)
Leri. D e 1, Kernobstsorten, almkat s krtket tartalmaz V. 172.
D i 11 r i c h, Obstkunde, I. 628.
J a h n, Illustr. Ilandb. der Obstk. II. 89.
B i v o r t , Annl, de pomol. VI. 41.
L e r o y , Dict. de pomol. 11.166.
M a s, Le Verger-, I I I . 124. sz. a. s tbben msok.
szrevtel. Nem val az alfldre; mert gymlcseit knnyen leveri a szl a frl;
aztn az itt uralkodni szokott nagy melegben ertetve is rik gymlcse s igy teljes
finomsgnak kifejtsre nincs elg ideje. Haznk jszaki vidkein a krtkony szelek
ellen nagy hegyektl vott helyeken azonban igen elnys volila nagyban is tenyszteni.

23a

25. rmin krte.


(Saint-Germain; Die Saint-Germain).

Szrmazsa. Rgi franczia eredet gymlcs. Merlet rgibb franczia


gymlcssz szerint, a ki mr 1670, krl ismerte e krtefajt, magrl
kelt anyafjt a Far nev folycska partjn, kzel Lude nev vroskhoz,
Saint-Germain-d'Arce egyhz-kzsgben vletlenl fdztk fl. Diel, a ki
1801-ben leirta, mg ugy ltszik, kevss ismerte a krte eredett; kln
ben nem keresztelte volna el Herrmanns-birnnek (rmin krtnek). Mint
hogy azonban utna gymlcssz eldeim mr rmin krte" nevet adtak
neki; jnak lttam, mr csak knnyebb kiejtse vgett is, a klnben hibs
elnevezst tovbb is megtartani a magyar irodalomban. Helyesebben
Saint-germaini krte "-nek kellene nyelvnkn neveznnk. Ojt vesszejt
Oberdiecktl kaptam 1871-ben. Azta tbb izben termett mr nlam a faj
fn. Gymlcse, nvnyzete egyezvn a lersokkal, fajom valdisga kt
sgtelen.
rsideje. Vidkemen oct. nov. Hvsebb tjakon bizonyra tovbb
is eltart.
Minsge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Jkora nagy.
Alakja. Hosszas, kiss hasas kpalak vagy krte-alaku; egyik olda
ln tbbnyire hizottabb mint a msikon s e mellett nha buczkos, bords,
csaknem szgletes fllet. Zme a szr s kehely kzt a kzp tjnl jval
albb, a kelyhes vgfel esik, honnt kelyhe fel elvkonyodva szk talpban
fogy el, melyen ritkn bir megllni; szra fel pedig majd behajlssal, majd
behajls nlkl fogyva hosszas, karcs, tbl)nyire hegyes vagy csak kiss
tompa cscsban enyszik el. S z r a kzphossz, nha hosszas, vkony,
fs, grbe barnamzos, a gymlcs cscsra tbbnyire oldalt helyezett vagy
csaknem a gymlcs folytatsaknt hsosn kiemelked. K e l y h e kzpnagy, nyilt vagy flig nyilt; flll szarunem osztvnyokkal elltott; csak
nem a flszinen l vagy cseklyke regbe helyezett, melynek hullmos
karimjrl inkbb vagy kevsbb kiemelked bordk nylnak a gymlcs
derekra is s annak kerekdedsgt megzavarjk.
Szine. Bre majd finom, majd vastag s rdes, a szerint, mint a gy
mlcs tlsgosan nedves s kttt fldben, szraz vagy nedves vjrsban
termett; elejnte sppadt zld, rtnl srgs zld, mg napos oldaln is
minden pir nlkl. Pontozata apr, barna, elg sr s elg szembetn.
Rozsdafoltok vagy alakzatok leginkbb csak kehelymlyedsben fordulnak
el,; nha szras vgnl s itt-ott derekn is mutatkoznak.
Izlelse. Hsa bgyadt fehr, csaknem ttetsz, flfinom, tmtt,
olvad; maghza krl gyakran kvesszemcss; leve igen b, elg czukros,

234
ditS, nha lnk savannyal emelt, igen kellemes fszeresz. Maghza nylt
tengely; fikjaiban tbb, p, hosszas, hegyes, barna magvakat rejt.
Fja. Fkp fiatal korban igen erteljes nvs, edzett; korn s
igen bven term ; flfel trekv s magra hagyatva rendszerint igen
elsrd gaival, melyek gymlcs vesszkkel s pcczkekkel jl beruhz
kodnak, keskeny gula-alaku koront alkot. Vadonczon inkbb diszlik mint
birsalanyon. Legalkalmasabb gla fnak vagy szrnyas fnak. Knny,
termkeny, elegendleg nedves talajban inkbb diszlik, mint kttt, hideg
talajban. Vdett helyet kivan;" mert az crsebb szelek gymlcsei nagy
rszt id eltt le szoktk verni. .
Vesszei. Szmosak, hosszak, kzpvastagok, flllk vagy nyiltszgekben elllk, de hegykkel flfel grblk; knyksek; gyenge korukban
finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, zldes vagy srgs
barnk; fehres pontokkal elg srn s szembetnleg pontozottak; ren
detlen, tbbnyire hosszas levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, zmk kposak, a vessztl jl elllk, de
hegykkel a vesszfel visszagrblk, nha sarkantyusan kiszgellk,
szrkvel tarkzott vrsesbarna pikkelyekkel boritvk; elg kiemelked
llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hosszaskuposak, kiss tompa hegyek,
fehressel szegett vrses gesztenyeszinek.
Levelei. Elg nagyok, nem vastag, de elg kemnyszvetek, hosszas
tojsdadok vagy kerlkesek, szablyosan elkeskenyed hosszas hegyben
vgzdk, nha visszs tojsdadok, tbbnyire vlgyesek vagy csatornsak ;
veltek, hullmos szlek, hegykkel tbbnyire htra s flre grblk; csu
paszak, fnyesek, sttzldek; szleiken kerek, tompa fogakkal elg szab
lyosan, de nem mlyen frszeltek. Levlnyelk hosszas, vkony, flfel ir
nyul, de derektl kezdve htra grbl. Levlplhi rvidek, fonl vagy
ridomuak. Virgrgyet krit levelei, igen hossz, vkony, merev nyelk
rl valakban lefel csggk.
Hasonnevei. Inconnue la Far; Salnt-Germain vert; Saint-Germain
d' hiver; Herrmann's Birne; stb.
Leiri. R o y e r Annl, de pomol. I. 43.
L e r o y , Dict. de pomol. II. 619.
M a s , Le Verger, I. 123.
Diel, Kernobstsorten,!. QO.
J a h n , Ulustr.^^Handb. der Ohstk. II. 355. s sokan msok.
szrevtel. A mi laza, knnyen kiszrad talajunkban rendkvl jl
diszlik az rmin krte fja, de nyarainknak gyakran tlsgos melegben
gymlcsei jval hamarbb megrnek, hogysem teljes finomsgukat kifejt
hetnk. Haznk magasabban fekv vidkein, hiszem, hogy, fkp a szelek
ellen nagyobb hegyektl vdett lejtkn, ksbben is fognak rni s igy min
den tekintetben jobbak lesznek gymlcsei, mint itt az alfldn, hol a vilg
minden tjka fell ki vannak tve a szelek jtknak s csak kedvez id
jrs mellett fejthetik ki j tulajdonaikat. Mint oly gymlcsfajnak azonban,
mely mg a ksei fagyok utn is ritkn marad meddn; egy-egy fnak bz
vst helyet adhatunk szmra mg alfldi krteinkben is.

235

26. Cskos rmin krte.


(Saint-Germain panach; Die gestreifte Saint-Germain.)

Szrmazsa. Hogy e szp s jeles gymlcs semmi egyb, mint az


elbbi gymlcsnek, az rmin krtnek egy oly vltozvnya, mely nem
magrl keletkezett, hanem a melyet ojts ltal rktett meg valamely sze
mes gymlcssz, a ki azt az anyafn, t. i. az rmin krtefjn elszr vette
szre; mr onnt is gyanthat, hogy gymlcseinek nagysga, alakja s
ze; fjnak, vesszeinek, rgyei s leveleinek alakja mindenben egyezik az
rmin krtvel s kztk a klmbsg csak az, hogy a Cskos rminnak
gymlcsein szruktl kelyhkig ujjnyi szles, zld s srga cskok vlto
gatva vonulnak vgig, s fjn, vesszein ugyanilyen szin cskok nyomoz
hatok egsz hosszukban; mg az rmin krte faj gymlcsein, vesszejn s
gain nyoma sincsen a cskoknak. Kinek ksznhetjk az rmin krte e
szp vltozvnynak megrktst? bizonytalan. Andr Leroy, kinek gy
mlcsei lersnl a franczia, angol s nmet gymlcsszeti irodalom rgiebb s ujabb termkei csaknem mind rendelkezsre llottak, csak annyit
brt flfedezni eredetrl, hogy Franoziaorszgban 1819. el5tt kezdett el
terjedni.
A cskos krtk legnagyobb rszt ojts ltal rktettk meg. Igy,maga
Leroy, tbb ily cskos vltozvnyt rktett meg ojts ltal, u. m. : a C s k o s A n g o u l f e m e - i h e r c z e g n t , ( = Duchesse d'Angoulme panache)
s a C s k o s C s s z r k r t t ( = Doyenn panach) is.
Az ily cskos krtk teljes lerst adni ezen mvemben annl inkbb
flslegesnek tartottam; mert nem egyb lenne az ily lers, mint az anya
gymlcs teljes lersnak csaknem szorul szra val ismtlse.
Cskos rmin krtefajom ojtvesszejt 1867-ben kaptam Balogh gost
kocskczi lelksz rtl, a kirl hlsan jegyzem meg e helyt, hogy hazai
gymlcsszeink kzt egyedl volt az, a ki engem gymlcsszeti p
lym kezdetn hatrozottan valdi gymlcsfajokkal ajndkozott meg ojtvesszkben.

236
Megemlitem mg itt, hogy Flotow, nmet gymlcssz, a ki az Illustrirte Monatsschriff^-hen a cskos gymlcskrl hosszasan rtekezett (1857.
315. 1.); a Cskos rmin krte brt finomabbnak tallta, mintsem az ere
deti tli rmin krtt s innt azt akarja kvetkeztetni, hogy elbb is rik
az, mint emez. Rszemrl n, br tbb izben termett mindkt fajom, a br
finomsgt illetleg, valamint az rsidt illetleg is, semmi lnyeges k
lnbsget nem talltam az eredeti faj s ennek vltozvnya kztt.

23?

27. Hoyerswerdai zld krte.

t/

(Sucre verte d' Hoyerswerda; Grne Hoyerswerder.)


Szrmazsa. Hihetleg magrl kelt Iloyerswerdban (mezvros Porosz-Szilziban.) A foly szzad elejn kezdett nagyban elterjedni. Nemet
honban nagyra becslik ugy is, mint csemege- gyis, mint aszalvaiiynak
klnsen alkalmas gymlcst. Ojtvesszejt ezeltt 10 vvel mar tbb
helyrl megkaptam. Fajom valdisgrl gymlcsei s nvnyzete utn
meggyzdni elg alkalmam volt.
rsideje. Aug. eleje.
^ .
.. .
Minsge. II. rend csemege s jeles hztartsi es piaczos gymlcs.
Nagysga. Kisebb a kzpszernl.
, .-, P-I ..,.
Alakja. Tojsdad vagy tojsdadgmb-alaku, krskrl sk loluietu
vagyis szablyosan boltozott. Zme a szr s kehely kzt a kzp tjon alul,
kiss a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel szablyosan domborodva
kelyhnl szk karimt alkot, melyen a gymlcs jl megllhat; szara tele
pedig szelden, nha nmi behajlssal fogyva tbbnyire rvid s csak kevss
tompa cscsban vgzdik. S z r a rvid, kzpvastag, fas, zldes barna,
tbbnyire a gymlcs flszinre nmi hsos rftczok kze fgglyesen helye
zett. K e l y h e kicsiny vagy kzpnagy, nyilt; rvid, szrke, sztterl
osztvnyokkal elltott; szk s sekly iiregcsben l, melynek sima kari
mja gyakran kiss ferdn szokott llni.
i .- i
Szine. Bre elg vkony, sima, szraz tapintatu, fnytelen; elejente
fzld, rtvel kiss srgs zld; napos oldaln is csak a napnak olottebb
kitett darabokon lthatni nha nmi gyngd pirossgot. Pontozata apr,
vilgos barna, srn s szablyosan elhintett s jl szembetn ; mert min
denik pontja jellemzleg sttzld szeglylyel van krlvve. Szra es kelyhe
krl tbbnyire kiss rozsdafoltos.
Izlelse. Hsa bgyadt fehr, elg finom, vajszer; maghza krl
nha kves szemcss; leve elg b, czukros, gyngdsavanynyal emelt,
gyngden illatos, igen kellemes bergamot z. JVIaghza csak kisse nyiit
tengely; fikjaiban tbbnyire p magvakat rejt.
Fja. Elg vig nvs, edzett; elg korn s igen bven term; fl
fel trekv gaival, melyek kuszitan ll termvesszkkel s merev, tovisszer gymlcspeczkekkel srn beruhzkodnak, szp gulaalaku, kisse
szells koront alkot. Diszlik birsen is, vadonczon is ; alkalmas gla- vagy
szlas fnak. Helyben s talajban nem vlogats. Gymlcsei igen jol lljak
helyket a fn.
"i i '
Vesszei. Elg szmosak; hosszak, kzpvastagok, a vezrvesszok elg
egyenest fl llk, az oldalvesszk kiss sztllk s tbbnyire grbk; konykeek; bordzatlanok; gyenge korukban hegyk fel kiss molyhosak,
pirossal mosottak ; rt korukban csupaszak, srgsn vagy zldesen vilgos-

238
barnk; aprbb, nagyobb, hosszas vagy kerek srgsfehr pontokkal elg
srn s szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire hosszas levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kposak, hegyesek a vesszk
tl jl elllk s gyakran sarkantyusan kiszgellk s mg alakulsok vben
merev gymlcspeczkekk kpzdk; fehr szrkvel srn tarkzott stt
gesztenyeszn pikkelyekkel boritvk ; jl kiduzzadt, simaprknyos l
lapra helyezkedk.
Tirgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, hosszas kupalakuak vagy
karcs tojs alakak, hegyesek; szrkvel kiss tarkzott stt gesztenyeszinek.
Levelei. Kicsinyek, elg kemnyszvetek, hosszak, keskenyek, lndzssak, keskeny s les hegyben Ygzdk; csatornsak s veltek; csupaszak, fnyesek, homlyoszldek; szleiken itt ott hullmosak finoman s
lesen frszeltek. Levlnyelk hosszas, vkony, hajlkony csaknem vizirnyosan ll. Levlplhi kzphosszak, fonlidomuak. Virgrgyet krit
levelei nem igen klnbznek a vezrvesszn lev levelektl, de ezeknl
hosszabb nyelek s kiss lefel lgk.
Hasonnevei. Souveraine d' t.
Leri. D i e l , Kernobstsorten^ IV. 24.
J ahn, llliistr. Handb. der Obstk. II. 35.
L e r o y , Dict. de fomol. II. 679.
M a s, i e Verger, II. 89. s tbben msok.
szrevtel. Br vidkemen nem is oly finomak gymlcsei, mint N
methonban s haznk hegyes vidkein; mgis megrdemli, hogy sk al
fldi krteinkben is helyet adjunk szmra egyegy fnak: mert akkor is
terem, ha elvirgzsa utn kiss ksn ri ktdtt gymlcseit a ksei fagy,
mint 1876-ban is, midn a pusztt ksei fagy elvirgzsa utn egy hval
ksbb ksznttt be. Fja igen alkalmas prbafknak.

239

28. Bordeaux-i herczegn krte.

:. (Duchese de Bordeaux; Herzogin von Bordeaux.)

Szrmazsa. Francziaorszgban bizonyos Scher nev montjeani bir


tokos kertben termett elszr 1859-ben s kezd elterjeszteni fnebbi nv
alatt. Scher ugyanis magonczokat vett Perrault nev montrevolti kertsztl
azon czlbl, hogy azokat beojtsa. Bizonyos oknl fogva azonban a beojts
elmaradt s a magonczok ojtatlanul nevekedvn fl termre fordiiltak s egyik
a tbbiek kzt kitn gymlcsket termett, mirl emiitett Perrault nev
kertsz rteslvn, szintn nyert ojtvesszket Scher rtl, de nem trdve
Scher elnevezsvel, faiskoljbl sajt neve utn Perrault vajoncza" nv
alatt terjesztette el. gy trtnt aztn, hogy e jeles krtofaj minden jdon
sga mellett is kt, klnbz nv alatt szerepel mg ma is a vilgon. Me
lyik nv jogos aztn e kett kzl ? a franczia gymlcsszek mg nem
hatroztk el. Igaz, hogy Perrault nyerte magrl: de eladvn a magonczot,
csakis a vletlennek ksznhetjk, hogy e jeles krte rkre el nem veszett
a vilgra nzve. A felfedezs s els elterjeszts tnynl fogva n Scher
ur fnebbi elnevezst tartom jogosultnak. Ojtvesszejt 1868-ban kaptam
a Van Mons trsulattl. G-yakran termett mr nlam. Nvnyzete, gyml
csei egyezvn a lersokkal, fajom valdisga ktsgtelen.
Ei'sideje. Novemberdeczember.
Minsge. Kitnleg I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha jkora nagy.
Alakja. Gmblyded, nha kpos-, nha hengeres-gmbalaku, kiss
hovadsos fllet, nha egyik oldaln hizottabb, mint a msikon. Zme
tbbnyire kzptjra esik, honnt mindkt vgefel csaknem egyenlen boltozdik. S z r a kzphossz, vastag, tbbnyire grbe, tvnl hsos, he
gynl bunks; majd a flszinre, majd sekly s tg mlyedsbe helyezett.
K e l y h e kzpnagy, tbbnyire flig nyilt; rendetlenl flll, rvid osztvnyokkal elltott; tgas, de sekly regben l, melynek lapos karimjn a
gymlcs jl megllhat.
Szine. Bre elg vastag s kemny, szraztapintatu, elejnte vilgos
zld; rtvel vilgos srga, vrhenyes pontokkal srn behintett; napos ol
daln nha szennyes vrssel sznezett s csaknem egsz flletn fahjszin
rozsdval hlzott s mrvnyzott.
Izlelse. lusa fehres, finom, tmtt, teljesen sztolvad; maghza
krl is csak ritkn kvesszemcss; leve rendkvl b, czukros, gyngd
savanynyal emelt, igen kellemes, illatos, fszeres iz.
Fja. Elg vignvs, edzett; korn s igen bven term ; kiss nyilt
szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcspeczkekkel kellleg be
ruhzkodnak, szp gulaalaku koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik,

g4
mint birsalanyon. Legalkalmasabb gulafnak. Helyben s talajban nem v
logats. Gymlcsei elgg jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak s kzpvastagok, hegyk fel
kiss elvkonyodk; egyenesek ; flllk vagy nyilt szgekben elllk; knyksek; gyenge korukban finoman molyhosak, pirossal mosott vilgos
zldek; rt korukban csupaszak, szrks zldek; igen apr fehres pontok
kal srn, de alig szembetnleg pontozottak; elg rvid levlkzek.
Rgyei. Nagyok, duzzadt kposak vagy tojsdadok, kiss hegyesek;
a vesszk derekn jl elllk; a vesszk aljn s hegye fel csaknem a
vesszvel prhuzamosan flfel llk, ezstszrkvel szegett, sttbarna
pikkelyekkel boritvk; jl kiemelked, alig bordzott llapra helyezkedk.
Tirgrgyei. Kzpnagyok, elg hosszas kposak, alig hegyesek,
szrkvel tarkzott sttbarnk.
Levelei. Kzpnagyok vagy jkora nagyok, elg vastag s kemny
szvetek; hosszas tojsdadok vagy kerlkesek; szablyosan elkeskenyed
rvidke hegyben vgzdk; kiss vlgyesek s veltek; csupaszak, kiss
fnyesek, vilgos zldek, szleiken elrehajl, tompa fogakkal seklyen f
rszeltek. Levlnyelk kzphossz, vastag, merev, rzsunt flfel ll s rla
a levl lapja csaknem vizirnyosan elll. Levlplhi fonl vagy ridomuak.
Yirgrgyet krit levelei nagyok, tojsdad kerlkesek, hosszasak, kiss
csatornsak s kiss iveitek, inkbb vagy kevsb hossz nyelkrl elg
mereven sztllk.
Hasonnevei. Perrault vajoncza; Beurr Perrault.
Leiri. L e r o y , Dict. depomol. II. 105.
Mas, Le Verger, I. 133. Tudtommal msok mg nem irtk le
eddig krlmnyesen.
szrevtel. E krtefaj sokban hasonlt a Nemes kraszan (PasseCrassane) krthez. October kzepe fel kell leszedni fjrl: klnben tlen
t fonnyadst kapna s finom izben vesztene. Minthogy nlam mg , ksei
fagyok utn is csaknem teljesen pen tartotta meg ktdtt gymlcsei nagy
rszt; j llekkel ajnlhatom minden kertett hzi kertbe mg a sik al
fldn is.

241

29. Tongre-i k r t e .
(De Tongr; Birn von Tongre.)
Szrmazsa. Du Mortier, kitn, belga gymlcssz szerint 1811. t
jn magrl nyerte Durondeau, serfz s szenvedlyes gymlcsbart TongreNotre-Dame nev kzsgben, Tournay-hoz kzel. Jeles tulajdonainl fogva
vilg szerte elterjedt mr rszint a fnebbi nv alatt, rszint szerzje neve
utn Durondeau vajoncza" nevezet alatt. Ojt vesszejt tbb hiteles hely
rl is megkaptam. Nlam tbb izben termett mr s fajom valdisga kt
sgtelen.
Ersideje. Vidkemen sept. vge s oct. eleje; emeltebb fekvs h
vsebb tjakon november kzepig is eltart.
MlnSsge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Jval nagyobb a kzpszernl.
Alakja. Majd hosszas kpalak, majd krte vagy kobakalaku, csak
ritkn sik s szablyosan boltozott, tbbnyire emelkedses s hovadsos fllet s egyik oldaln tbbnyire hizottabb, mint a msikon. Zme a szr s
kehely kzt akzptjon alul, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel hirte
len kidomborodva szk talpban vgzdik; szra fel pedig elejnte domborod
va aztn behajlssal vagy behajls nlkl fogyva tbbnyire sszeszklt hoszszas kposn enyszik el. S z r a rvid vagy kzphossz, kiss vastag, fs,
zldes barna, kt vgn bunks; tbbnyire a gymlcs cscsn gyrs rnczok kzl kill vagy a gymlcs folytatsaknt hsosn s oldalvst kie
melked. K e l y h e kicsiny tbbnyire flig nyilt; apr, szarunem, barnapi
ros, rendetlenl ll osztvnyokkal elltott; inkbb vagy kevsbb mly s
szk regesben l, melynek karimjn nha egyenltlen nagysg, lapos
emelkedsek lthatk, melyeket, mint inkbb vagy kevsbb kiemelked la
pos bordkat a gymlcs derekn is nyomozhatni.
Szne. Bre finom, vkony, szraztapintatu, a gymlcs ktdse utn
csakhamar fnyes barnapiros, kzp fejldse utn ezen sznezett lassanknt
elvesztve finom rozsdamzzal annyira bevondik, hogy elejnte vilgoszld,
ksbb lnk srga alapszne alig itt ott csillmuk keresztl. A gymlcs
rtvel e rozsdamz vilgos fahj szinre, napos oldalon pedig narancs pi
rosra vltozik. Daczra e rozsdainznak a gymlcs bre folyvst fnyes
marad.
Izlelse. Hsa fehres, nha zldes vagy srgs fehr, finom, teljesen
sztolvad; maghza krl kiss kvesszemcss ; leve rendkivl b, czukros, dit, nha finoman csips savannyal emelt, igen kellemes fszeres z.
Maghza csak kiss nyilt tengely, fikjaiban apr, fekets, p magvakat rejt.
Fja. Mrskelt nvs, kedvez helyen igen egszsges s edzett; ko
rn s igen bven term. Nyilt szgekben flfel trekv gaival, melyek
gymlcs-vesszkkel s peczkekkcl szablyosan beruhzvk, szp gulaalaku
16

242Szells koront alkot. Dszlik birsen is vadonczon is. Alkalmas formafknak


s gulafnak. Mly termrteg, mrskelten nedves leitkn diszlik legjob
ban 8 terem legizletesb gymlcsket. Nem bartja a nedves vjrsnak s
a talaj tlsgos nedvessgnek. Gymlcseit az ersebb szelek leszoktak ti
zedelni a frl.
Vesszei. Szmosak, igen hosszak, vkonyak vagy kzp vastagok, liegyk fel igen elvkonyodk, buja nvs folytn nha elgrblk, klnben
egyenesek; kiss knyksek; gyenge korukban hegyk fel finoman moly
hosak; rt korukban csupaszok, simk, zldes barnk vagy szrks vrsek ;
jkora nagy, kiss hosszas srgs vagy fehres pontokkal elg srn s
szembetnleg pontozottak; rendetlen, de tbbnyire hosszas levlkzek.
R.gyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, karcs kposak, hegyesek, a
ftl elllk s nha sarkantyusan kiszgelk, fehres szrkvel gyakran igen
srn mosott gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk; alig kill, bordzatlan
llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hosszas kposak s hosszas les hegyben
vgzdk; szrkvel tarkzott sttvrses gesztenyeszn pikkelyekkel bo
rtvk.
Levelei. Kzpnagyok vagy jkora nagyok, vkony, de elg kemny szvetek; inkbb vagy kevsbb szles tojsdadok, majd rvid, majd elg hosszas
keskeny s les hegyben vgzdk; csak kevss vlgyesek s veltek ; csupaszak, simk, fnyesek, lnk zldek; szleiken elg nagy fogakkal tom
pn, de elg szablyosan frszeltek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz,
vkony vagy kzpvastag, csaknem vizirnyosan ll; nyr vgn tbb
nyire pirosas. Levlplhi hosszak, fonl idomuak. A vesszk aljn s a gymlcspeczkeken lev levelei sokkal nagyobbak, mint a vesszk hegye -fel
levk, tbbnyire tojsdad-kerlkesek, csaknem laposak; hosszas vkony
nyelkrl rendetlenl sztllk vagy kiss csggk.
Hasonnevei. Beurr Durondeau; Durondeau.
Leri. B i v o r t , Annl, depomol. III. 15.
L e r o y , Dict. de pomol. II. 702.
M a s , Le Verger.^ III. 152. sz. a.
Du M o r t i e r , Pomone Toumaisienne, 101.
J a lm, Illustr. Handh. der Obsik. V. 485. s sokan msok.
szrevtel. Laplyon fekv kertemben, hol ess vjrssal a fldrja
csaknem a flszinre emelkedik, az ISTVa-diki tl utn csaknem minden f
mat elvesztettem, a melyek ezen fajt kpviseltk nlam. Mg a szomszdom
ban, egy szeld lejtn, teljesen pen maradt a Tongroi krte. Nem sk laplyra val teht e faj, hanem szeld lejtkre s inkbb a flvidkre, mintsem
az alfldre.

43

30. Diel vajoncza.


(Beurr Diel; Beurr des Trois-tours ; DleFs Butterbirn).

Szrmazsa. A muIt szzad vge fel kelt magrl Belgiumban, Vilvorde-hoz kzel Perek kzsg hatrban, egy tanyn, mely T r o i s - T o u r s
nevet visel. 1811. krl mr el volt terjedve Vilvordc krnykn T r o i s t o u r s - i v a j o n ez" nv alatt, midn azt Van Mons hires kertsze, Meuris
flfedezte, a ki ojtvesszt vivn rla csakhamar alkalmat adott arra, hogy
azt fnke. Van Mons az jeles bartja, Diel nevre keresztelje el. Diel, a
ki azt 1816. krl leirta s utna a gymlcsszeti irk nagy rsze, mg dr.
Entz haznkfia is, azt hivk e jeles krtefajrl, hogy azt Van Mons nyerte
volna magrl. Ksbb azonban e tveds fnebbi valsgnak adott helyet a
gymlcsszeti irodalomban.
Ersideje. Oct. nov., alkalmas hvs helyen tartva nha decz. vgig
is eltart.
Minsge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Nagy, nha igen nagy.
Alakja. Mikp ez a nagy gymlcsket term fajoknl rendesen el
fordul, igen vltoz; legtbbnyire azonban kpos krtealaku vagy pedig
hasastojsdad, egyik oldala rendszerint hizottabb, mint a msik; fllett
tbbnyire buczkos emelkedsek teszik egyenetlenn. Vastagsga kiss flebb esik magassgnak kzptjnl, honnt szra fel gyengd behajls
sal hirtelen fogy s tompa cscsban vgzdik, kelyhe fel azonban jl kidom
borodik s csak kiss talpasn szokott vgzdni. S z r a kzphossz, ers,
kiss grbe, fs; tbbnyire mly sima falu, szablyos karimj, regbe
helyezve. K e l y h e nyilt vagy flig nyilt hosszas, szarunem osztvnyokkal
elltott; elg mly s hol inkbb, hol kevsbb tgas regben l, melynek
karimjt egyes lapos emelkedsek szoktk egyenetlenn tenni.
Szine. Bre vastag, kiss crdestapintatu, elejnte vilgos zld ksbb
mind-mind inkbb srga, napos oldaln nha nmi fld vrs sznezetet kap,
mely sznezet azonban a napnak flttbb ki nem tett darabokon rendesen
hinyozni szokott. Pontozata barns, igen szembetn, elg sr; egyes
rozsda foltok majd minden gymlcsn tallkoznak kivlt a szr s kehely
mlyedse krl.
Izlelse. lusa fehr, nha kiss srgba jtsz, felfinom, flszerint
olvatag maghza krl gyakran kvcsszemcss; leve b, igen czukros,
tbbnyire gyngd savannyal emelt, nha azonban, fkp szraz idjrssal,
kiss fanyar is, rendesen azonban igen kellemes fszercsiz. Maghza
kicsiny, szk fikjaiban kevs magot rejt.
Fja. Fiatal korban bujanvcs, edzett, korn s igen bven term.
Vadonczon s birsen egyarnt diszlik. Sztterjeszked, fiatal korukban sajt
slyukat sem bir s igy Iclgsra hajland vesszei igen alkalmass teszik
16*

244
lczezet melleti mvelsre. Szlas fnak korona-magassgban ojtand,
klnben szp egyenes trzset alig volna kpes nevelni nerejbl. Ers
szelek ellen vdett helyet kivan, noha nagy gymlcsei elgg jl lljk
helyket a fn.
"Vesszei. Szmosak, elg hosszak, elg vastagok, sztllk, kiss knyksek, zldes barnk s vrhenyes szrkk; jkora nagy, szrke pontok
kal ritksan pontozottak. Leveles, gyenge hajtsai zldes barnk, hegyk
fel vrsek s finoman molyhosak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Nagyok vagy kzpnagyok, tojsdadok, hegyesek, a ftl
kiss elllk, kiss kill llapra helyezkedk, hamvas-szrke pikkelyek
kel boritvk.
Virgrgyei. Csaknem kicsinyek, tompa tojsdadok, gesztenyeszn
pikkelyekkel boritvk.
Levelei. Elg nagyok, vastag szvetek, laposak vagy kanl formn
blzttek, szles kerlkesek vagy kerek tojsdadok, rvidke hegyben vg
zdk; csupaszait; vilgoszldek, fnyesek; szleiken ritks, tompa fogak
kal seklyen fi'szeltek. Levlnyelk elg vastag, hossz, gyenge, a vesszk
hegye fel kiss rvid, a ftl vzszintesen elll vagy lefel grbl. Levlplhi nagyok, hosszak, fogazott szles lndssak a nyl tvtl flebb kiss
a nylre helyezettek. Yirgrgyet krt levelei nagyok, szles tojsdadok,
rvidke hegyben vgzdk, hossz nyelkrl tbbnyire lelgok.
Hasonnevei. Dry-Toren; Beurr magnifique; Beurrc incomparable ;
Beurr du roi stb.
leiri. D i e 1, Kemohstsorten, VIII. 70. lap.
J a h n , Illvstr. landb. der Ohstk. 11. 163.
L u c a s , Answalil werilivoller Obstsorten II. 106.
A n d r L e r o y , Dict, de pomol. I. 349.
Mas, Le Verger, I. 137. lap s tbben msok is. Honi nyel
vnkn csak
Dr. E n t z. Kert. fz. V. 115. lapon irta le.
szrevtel. Rendes idjrssal vagy a gymlcstenysztsre kedvez
vidkeken annyira jelesek e krtefaj gymlcsei, hogy a gymlcsszek az
els lertl, Dieltl elkezdve mindnyjan sszhangzlag ismtlik, miszerint
a ki csak egyetlen krteft is ltethet, az a Diel vajonczt ltesse. Kertem
laza talajban az 18741875-diki szraz vek alkalmval nem is oly na
gyoknak, nem is oly finomaknak talltam gymlcseit, milyeneket rendes
idjrs mellett nlam is teremni szokott. Leszmtva azonban e krlmnyt,
mely a kivtelesek kzz sorolhat, nagybani elterjesztsre is j llekkel
ajnlhatom.

245

31. Csszr krte.

'

(Doyenn; Doyenn blanc; Veisse Herbstbutterbirn.)

Szrmazsa. Igen rgi s jformn ismeretlen. A gymlcsszek mess


dolgokat beszlnek rgisgrl. Manger Henrik, tuds nmet gymlcssz,
1780-ban kiadott Systematische Pomologie" mvben ugy vlekedik, hogy
a Csszr krte" mr a rgi rmaiak eltt is ismeretes volt Sementinum"
nv alatt. Rgisgt elgg bizonyitja mr az is, hogy emlkezete a legr
gibb gymlcsszeti irk mveiben egy vagy ms nv alatt fltallhat. El
is van mr terjedve mindentt a vilgon, hol a krtefa tenyszik. Haznkban
fnebbi neve alatt, aztn Pergament", szi pergament", vajkrte" nv
alatt is szltre ismeretes. A nagy idk nagy viszontagsgait napjainkig ki
llott eme krtefaj szolglt s szolgl mintul a gymlcsszeknek a hozz
hasonl fajok osztlyozsnl. Minden oly krte, mely ennek hsa finoms
gval olvadkonysgval s kedves zvel bir, vajoncznak, vajkrtnek (Beurr; Buttcrbirn) neveztetik a vilgon.
Ersideje. Nlunk sept. oct. Alkalmas, hvs helyen tartva azonban
nov. vgig is lvezhet.
Minsge. Kitnleg I. rend.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is.
Alalfja. Tompa csigaalaku vagy tojsdad-gmbly; legnagyobb vas
tagsga kiss flebb esik magassgnak kzptjnl honnan szra fel
kiss fogyva, rendesen tompa cscsban vgzdik, mig kelyhe fel in
kbb kidomborodva elg talpasn vgzdik; gmblydse ltalban ritkn
szablyos; egyik fele gyakran hizottabb, mint a msik. S z r a zmk, bunksan vgzg, kiss grbe, vilgos barna; tgas, de sekly mlyedsbe
szoritva vagy nha a gymlcs flszinre helyezve. Szrmlyedsnek ka
rimjt egyes lapos emelkedsek teszik hullmoss, mely emelkedsek nha
a gymlcs derekra is, noha ritkn szembetnleg, le szoktak vonulni.
K e l y h e kicsiny, zrt vagy flig nyilt, srgaszn, szarunem, tbbnyire
befel grbl osztvnyokkal elltott; hol inkbb, hol kevsbb tg, de tbb
nyire sekly regben l, melynek falai tbbnyire rnczosak.
Szine. Bre finom, sima, fnyl, elejnte bgyadt vilgoszld; rtvel
halvny czitromsrga, nha lnk srga; napos oldaln, fkp napszegte da
rabjai, lnk pirossal mosottak; birsre ojtott, kiss beteges fkon csaknem
minden gymlcse krskrl be van pirossal futtatva. Pontozata stt barna,
apr, de szembetn s szablyosan elhintett. Ragya vagy mocskosbarna
foltok gyakran tallkoznak flletn; rozsdafoltok azonban leginkbb csak
szra vagy szrmlyedse krl lthatk, honnan sugr alakban a mlyeds
karimjra is felvonulnak.
Izlelse. Hsa szp fehr, igen finom, teljesen sztolvad, maghza k
rl sem kvecses ; leve b, igen czukros, kellemes fszeres-zamatu. Maghza
zrt tengely; tgas fikjaiban p magvakat rejt.

246
Fja. Lass nvs, de edzett termszet; korn, rendesen s bven
term; virgjaiban sem oly knyes, mint sok ms krtefaj; ktdtt gy
mlcseinek legnagyobb rsze mg akkor is megmarad, ha oly hideg ri is,
hogy 0. alatt 12 foknyira slyed a higany a R. szerinti hvmrben.
Egyarnt diszlik az alfld siksgain vadonczon is, birsen is; helyben nem
vlogat; hegyesebb tjakon a dlnek nz, jszakrl vdett lejtkre val.
Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, kiss szt llk, idsebb fkon gyakran lefel grblk, kzpvastagok, rvidek, alig knyksek, fiatal fkon csaknem egye
nesek; gyenge korukban zldek, hegyk fel szrks molyhosak; ksbb
szrkvel rnyalt homlyos srgk; apr, alig szembetn, szrks fehr
pontokkal elg srn pontozottak; rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak, alig hegyesek, a ftl elllk, szrks
szegly, stt geszteuyeszin pikkelyekkel boritvk; elg kill llapra
helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hosszas kposak, karcsak, alig hegyesek;
pikkelyeik vilgos gesztenyeszinek, szleiken szrkvel rnyaltak.
Levelei. Hosszas tojsdadok, nha szles lndzssak, kt vgkn elvkonyodk, tbbnyire kinyl hegybea vgzdk, laposak, hegykkel
kiss lefel grblk, vilgoszldek, fnyesek ; szleiken seklyen s tompn
frszeltek, nha csaknem pszlek. Levlnyelk rvid, karcs, szles sz
gekben a ftl elll. Levlplhi hol rvidek, hol kzp hosszak, fonlalakuak.
lasonnevei. Saint-Michel blanc; leige blanc; Doyenn du seigneur;
Kaiserbirn ; Beurr blanc. stb.
Leii'i D i e 1, Kemobstsorten, I. 58
J a h n , lllustr. Handb. der Obstk. II. 109.
L u c a s , Auswahl werthvoUer. Obsts. II. 67.
A n d r L e r o y , Dict. depomol. II. 52.
Mas, Le Ver (jer ^ szi krtk 106. sz. alatt.
D r. E n t z F er e n c z. Kert. fz. V. 123. s igen sokan a franczia, angol s nmet gymlcsszek kzl.
szrevtel. Minthogy a csszr krte ojtsa igen knnyen megfakad;
kezdknek ezen kellene tanulniok az ojtst. A franczik ezen tulajdonrt
Bonne-Ente''-nak (knny ojtsunak) is neveztk egykor a csszr krtt.
Egy krtefaj magva sem alkalmas annyira, mint ennek magvai, az uj fajok
nyerse czljbli elvetsre. Ekkorig a magonczozk szmtalan uj fajt nyer
tek a csszr krte magvairl. Van azonban a csszr krtnek egy vltozvnya, t. i. a Csiko.s csszr krte", mely nem magrl keletkezett, ha
nem a kznsges csszr krte fjnak egyik gn vletlenl tmadt s
melyet ojts ltal Leroy,' hires franczia gymlcssz rkitett meg. Kisebb
hzi kertekbe mg az alfld siksgain is j llekkel merem ajnlani.

247

32. Cserlevel csszr krte.

(Irapriiilc fcuillc do Chcne; Kaiserbirn mit Eichenblatt.)

Szrmazsa. Igen rgi, ismeretlen eredet gymlcs. Neve a franczia


^ymlcsszeti irk mveiben mr a 17. szzad eltt elfordul. Elterjedst
azonban inkbb csak levelei sajtszer alakjnak, mintsem gymlcsei ki
tnsgnek ksznheti. A fnebb leirt Csszr krtvel ugy szlvn mi
rokonsgban sincs. Az szi, ez tli gymlcs. Csak gymlcsnek alakja s
bzinezete mutat nmi hasonlsgot az elbbivel.
rsideje. Mart. April.
Minsge. 11. rend csemege, de I. rend hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha nagyobb is.
Alakja. Hasas tompa kpalak, vagy csigaszeren krtealaku; skfllct, nha azonban bnczkos emelkedsek teszik egyenetlenn gmblydst. Vastagsga legnagyobb a magassg kzptjn vagy kiss albb;
honnan szra fel gyakran behajlssal fogyva, hol vastagabb, hol karcsbb,
tompa cscsban vgzdik; kelyhe fel azonban jl kidomborodva, elg tal
pasn vgzdik el. S z r a kzphossz vagy rvid, fs, merev, nha kiss
oldalt, nha fgglyesen a gymlcs cscsn sekly mlyedsbe helyezve
vagy nmi hsos gyrzettel krl foglalva. K e l y h e kicsiny, nyilt, hoszszas, nha trkeny osztvnyokkal elltott; a gymlcs flszinn vagy csak
igen sekly mlyedsben l
Szne. Bre kiss vastag, szraz s kiss rdes tapintatu, elejnte s
padt zld, ksbb czitromsrga; napos oldaln is csak kiss lnkebb srga,
de minden pir nlkl. Pontozata barns szrke, igen apr, srn elhintett, de
ilig szembetn; rozsdafoltok vagy rozsdaalakzatok csak szra s kelyhe
krl tallkoznak rajta.
Izlelse. Hsa fehres, tmr, roppan, teljes rtvel flszerint olvatag,
maghza krl kvesszemcss ; leve igen b, czukros, kellemes fszeresz.
iel szerint maghza azon jellemz tulajdonnal bir, hogy csak 4, nha pe
dig csak hrom fikja van, melyekben kvszin, hosszas hegy, p magvak
rejlenek.
Fja. Fiatal korban bujanvs, edzett, szp lombozat gulafkat al
kot. Kiss ksn fordul ugyan termre, de, ha koronjt kifejleszt s gymlcszsi kort elrte, rendkvl bven szokott teremni. Gymlcseit, me
lyek jl lljk helyket a fn, csomsn hozza. Birsen nem diszlik. Alak
fnak nem val; mert a nyesst nem szereti. Inkbb a szraz, mintsem a
nedves ghajlatot szereti. Nagyon valszn, hogy mr e tulajdonnl fogva
is igen jl fog diszleni alfldnk sksgain s hegyes dombos vidkein is.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vastagok, a trzs oldaln sztterjeszkedk, hegye fel pedig flllk; knyksek; barns zldek, a rgyek
kzelben nha tglavrssel rnyaltak; szablytalanul elszrt, igen fehr,

248
tojsdad alak pontokkal elg sru pontozottak ; rvid levlkzek ; gyenge
korukban is csak hegyk fel molyhosak.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak vagy tojsdadok, hegyesek; a vesszk
hegye fel csak kiss, albb azonban jl elllk; jl kiduzzadt, szles l
lapra helyezkedk, sttgesztenyeszin sima pikkelyekkel boritvk.
Virgrgyel. Kzpnagyok, kposak, szgletesek, alig hegyesek ; s
ttgesztenye szin sima pikkelyekkel boritvk.
Levelei. Nagyok, vastagszvetok, kerlkesek vagy hosszas tojs
dadok, csaknem laposak, hosszas hegyben vgzdk; elgrblk vagy vel
tek ; csupaszak, fnylk, fzldek ; szleiken hullmosak, fodrosak, tompn
frszeltek; de kornsem oly karyosak, bevagdalt szlek, mint a cserfa*
levelei. Levlnyelk kzphossz, vastag, flll vagy vizszintcsen elll. Levlplhi hamar elhullk.
Hasonnevei. Oak loaved iraprial; Kaiserin mitdem Eichenlaub.
Leri. A n d r L e r o y , Dict. de pomol. II. 287.
M a s , Le Verger, I. 77.
D i e l , Kernobstsorten., krtk V. 76.
J a h n , Illustr. Handb. der Obstk. V. 183.
L u c a s , Auswahl werthvoUer Obsts. IV. 106. s sokan msok.
szrevtel Hogy e krtefaj minden j tulajdonait kpes legyen kifej
teni, szksges, hogy ksn szedjk le fjrl. Hztartsi czlokra igen jeles
s a maga idejben csemegegymlcsnek is elg j, ks tli krte leven az
alfldi gymlcstermesztk figyelmbe j llekkel ajnlhatom a Cserlevel
csszr krtt is.

249

33. Tli esperes k r t e .


(Doyenn d'hiver; Winterdechantsbirn.)
Szrmazsa, E kitn krtefaj anyaftjitt gymlcsdszeti kinndulitsai alkalmval
Van Mons tallta fl a lwcni egyetem kertben Belgiumban, a hol a miilt szzad kze
pn kelhetett magrl. E kertet egykor a Capucinus bartok brtk, mely krlmny okot
szolgltatott arra, hogy 0 ki'tt Belgiumban sok ideig Pastoralo" (=: Lelkipsztor;
lelksz) krtnek neveztk. Forney, franczia gylimlcssz szerint Tli esperes" nevt
Hervynek, a franczia karthausi l)artok kert igazgatjnak ksznheti, a ki Van Monstl 1805-ben kapta e fajt nv nlkl. Ezen idtl fogva leginkbb Tli esperes", de
ezen kivUl sok, msfle nv alatt is kezdett elterjedni a vilgon. Maga Diel, Van Mons
j bartja s a nmet gymlcsszet atyja is hromfle nv alatt is lerta, tvedsbl
mindig msm.i fajn.ik gyantvn azt; lerta ugyanis egyszer Tli, zld, ur krte",
mskor Tli esperes", ms helyt ismt .Jjauer hsvti vajoncza" nv alatt. Ez utbbi
nv alatt aztn haznkban napjainkig ersen eltei-jedt mindenfel: de e nv tbb sem
Nmet-, sem Francziaorszgban nincs tbb hasznlatban. 1116 is volna, hogy a Tli
esperes" hasonneve kz tartoz Lauer hsvti vajoncza" nevezetet valahi-a mi is
kikszbljk s helyette a vilgszerte elfogadott fiinnebb nevet vegyk hasznlatba.
rsideje. Nov.april.
Minsgre. Kitnleg I. rend csemege-gymlcs.
Nag'ysga. Nagy; nha igen nagy.
Alakja. Vltoz; tbbnyire azonban lapos gmbalaku vagy tojsdad gmbalaku ;
nha tompa kpos vagy hengeralaku s tbbnyire buczkos, emelkedses fllet. Vastag
sgnak legnagyobb tmrje tbbnyre kelyhes vge fel esik. S z r a rvid, vastag,
mintha hsos volna, mindkt vgn bunks, fs, stt barna, fehrpettyes ; majd a flszinre helyezett s hsos emelkedsektl flre nyomott; majd szUk s inkbb vagy ke
vsb mly regbe fgglyesen belltott. K e l y h e nagy, nyilt vagy flig nylt, flll szarunem osztvnyokkal elltott; tgas s mly regben l ; gyakran rnczok s
hsos emelkedsek kz beszortott. Mind kehely, mind szrregnek karimja ritkn
szablyos, minthogy egyes, lapos emelkedsek egyenetlenn szoktk azt tenni.
Sziue. Brc elg vastag, de gyngd tapintatu, sima, elejnte homlyos zld, rt
vel srgs zld; napos oldaln is csak ritkn lthat nmi szennyes pros rnyalat.
Pontozata sr, szablyosan elhintett, sttbarna, jl szembetl. Rozsdafoltok s alak
zatok leginkbb csak kehely- s szrmlyedsben fordulnak el; nha azonban a flleten is lthatk itt-ott, fkp a hvsebb tjakon s agyagos talaj vidken termett gy
mlcsknl.
Izlelse. Hsa fehr, igen finom, teljesen sztolvad ; maghza krl kiss kves
szemcss; leve igen b, igen czukros, alig nmi gyngd savanynyal emelt, zamatos,
fszeres iz, nha kiss illatos s muskotlyos. Maghza kicsiny, tbbnyre zrttengely;
szk fikjaiban kevs, de elg p magot rejt.
Fja. Fiatal korban elg vignvs, edzett, korn s rendkvl bven term.
Vadonczon inkbb dszlik, mint brsalanyon, de nagy fv ritkn szokott nni. Szlas

250
fnak csak oly dlnyugoti s dlkeleti szelid lejtkre val, hol jszakrl s dlrl az ers
szlrohamok ellen biztostva van. Legtancsosabb t gulaalakban nevelni, minthogy ma
gra hagyatva is, mr termszetnl fogva, szp gulafkat alkot. Nagy gymlesei vgett
azonban megrdemli, hogy lczezet mellett, klnfle alak forraafkat alkossunk cse
metibl. H a birs alanyon is termkeny trpe fkat akarunk birni e fajbl; elbb ojtsuk
be a birset csszr krtvel s erre ojtsuk r a Tli esperest. Gymlcseinek, hogy ezek
jl kifejldhessenek, sokig kellvn klnben is a fn maradniok, emelkedett fekvs,
hvsebb tjakra alig volna alkalmas e faj ; minthogy kellleg el nem kszlhetett gy
mlcsei rendesen igen sszernczosodnak s fonnyadnak tl folytn. Nagyobb s szebb
gymlcseit n rendesen oktber vge fel kezdem leszedni; az aprbbakat s mg elgg
ki nem fejldtteket pedig addig hagyom a fn, mig az ersebb fagyok be nem kszn
tenek, teht november vgig is. Br nagyok is klnben gymlesei, de azt tapasztal
tam, hogy a kzperej szelekkel mgis mindig jl daczolnak a fn.
Vess.^ei. Szmosak, kzp hosszak s kzp vastagok, flfel kiss olvkonyodk ;
knyksek ; krskrl sik flletek; a trzs hegyn egyenest flllk, albb pedig
rzstoson flfel trekvk, gyenge korukban kiss molyhosak; rt korukban csupaszak,
zldes vagy barns srgk ; napos oldalukon vrhenyesek is ; jkora nagy fehres pon
tokkal elg sUrn s szembetnleg pontozottak ; elg rvid levlkzek.
BUffyei. Jkora nagyok, tojsdadok vagy kposak, tompahegyek, a ftl jl
elllk ; jl kiemelked, duzzadt llapra helyezkedk; szrkvel szegett, vrhenyes
gesztenye szin pikkelyekkel boritvk.
VirEriigyei. Kicsinyek, csaknem gmbalakuak, igen tompahegyek ; finoman
szrs szegly, lazn ll, vrhenyes pikkelyekkel boritvk.
Levelei. Kzpnagyok, hosszas tojsdadok, nha kerlkesek, st itt-ott, kln
sen a vesszk hegye fel, lndssak is ; hegyk fel gyakran elszlesedk s rvid, szrs
hegyben vgzdk; nha laposak, tbbnyire azonban vlgyesek s hegykkel lefel gr
blk; simk, bgyadtan fnylk, vilgos zldek; szleiken elg mlyen, majd tompn,
majd lesen frszeltek. Levlnyelk elg hossz s meglehetsen vastag, vizirnyosan
elll. Levlplhi nagyok, hosszak, lndssak vagy pedig ridomuak, gyakran sarl
formn visszagrblk s tbbnyire a nyl tvtl flebb, a nylre helyezettek.
U a s o n u e v e Lauer hsvti vajoncza ; Doyenn de printemps ; Pastorale d'hiver;
Bergamotte de la pentecte ; Poire de pentecte ; Easter beurr; Lauers engl. Osterbutt e r b i r n ; Ptingstbergamotte, stb.
Leri. Roy ei; Annl, depomolIVil
L e r o y, Dict. de pomol. I I . 72.
M a s , Le Verger, I. 43.
D i e 1, Kernobstsorten,
alma s krte lersokat tartalmaz I. 174:., V.
177., V I . 166.
J a h n, Hlustr. Handb. der Obstk. I I . 177.
L u c a s, Auswahl stb. I I . 127. s sok ms klfldi gymlcssz r.
Honi nyelvnkn rviden leirta r . li n t z {Kert. jz. V. 107.)
s z r e v t e l . Kertett hzi krteinkben, mg az alfld sk vidkein is, mltn
megrdemli, hogy mindentt helyet foglaljon.

251

34. Napleon vajoncza.

H^

(Napleon I . ; Renrr Liai't; Napoleon's Bntterbirn.)


S/rmaz&sa. Mint oly krte, mely felsges tulajdonaival a legjobb krtket is
tlszrnyalja; ez sem meneklhetett meg a hasonnevek sokasgnak tktl. A gymlcsszek, m6ta Belgiumban e krte a vilgba lpett, folyvst lnken foglalkoznak vele
s szrmazsnak krlmnyeii'l tbbfle balvlemnyt terjesztettek el. Leghitelesebb
adatokat szolgltatott eredetrl Du Mortier, Van Mons kortrsa s a belga gyumlcssz(!t
ez idszerinti nestora, az ltala 1869-ben kiadott PomoJie Tournaisienne"
czim mun
kjban. Azt mondja itt tbbi kzt, hogy e becses gymlcst 1808-ban L i a r t nev fszerkeresked (s nem korcsmros, mint sokan lltottk), nyerte volt magrl. Liart
Mons vrosban (Belgium), a Cajjucinusokrl nevezett utczban lakott s is, mint sz
mos kortrsa, a vros melletti kertben uj gymlcsfajok nyerse tekintetbl szenvedlylyel zte a magonczozst. l l j nyeremnye kezdetben rla neveztetett Liart vajonczn a k ; fnnebbi, talban elfogadott nevt ksbb erszakolta r a Jemmapes megye
fnke, Coninck, a ki Liartot arany remmel tntetvn ki, kvetelte, hogy ezentl Nap
leon vajoncznak nevezze krtjt; mert ill," gymond, .,hogy a krtk legjobbika a
hsk legnagyobbiknak viselje nevt." Belgiumban azonban, hol gylletes a Napleon
nv, mig is fnntartja krtnk a Liart vajoncza" elnevezst.
rsideje. Octobernovember.
Minsge. Kitnleg I. rend csemege-gymlcs.
fagysgn. Kzpnagy ; de gyakran jkora nagy.
A l a k j a . Hasas krteforma vagy szablytalan tojsdad; nha csaknem haranglaku. Vastagsgnak legnagyobb tmrje a szr s kehely kzt, a kzptjon all, a
kelyhes vg fel esik, honnt szra fel behajlssal fogyva tompa kpban vgzdik :
kelyhe fel pedig hirtelen kidomborodva kiss sszeszkl talpban fogy el. Gmblydse ritkn szablyos, minthogy fllett lapos emelkedsek, buczkk szoktk egyenet
lenn tenni. S z r a tbbnyire rvid, merev, fs, elg vastag, stt b a r n a ; nha hsos
rnczok s gyrk kz a gymlcs tetejre csaknem fgglyesen, majd ismt buczks
emelkedsektl krlvett tgas regbe helyezett. K e l y h e zrt vagy flig nyilt, apr
tbbnyire rendetlenl ll osztvnyokkal elltott; tbbnyire szk tlcsralaku, hol m
lyebb, hol seklyebb regben l, melynek karimja gyakran ngy, jl szembetn
emelkedsre oszlik s ezen emelkedsek tbbnyire a gymlcs derekra is flhuzdnak.
Szine. Bre finom, vkony, noha kiss kemnyks, sima, csaknem fnyes ; elejnte
elg lnk zld ; rtvel azonban srgs zld ; mg napos oldaln is minden pirt nlk
lz. Pontozata apr, szrke, alig szembetn. Rozsda alakzatok vagy foltok csak szr
s kehely mlyedsben lthatk ; nha azonban teljesen is rozsdamentes.
Izlelse. Hsa bgyadtfehr, csaknem ttetsz, igen finom, teljesen sztolvad;
lev oly b, hogy ha teljes rtvel megvgjuk vagy beleharapunk, rendesen elcsordul; a
kolmr krte izre emlkeztet dit, czukros, zamatos izbe csak rendkvl nagy sz
razsgkor termett gymlcsknl vegyl nha nmi fanyarsg is, a mikor t. . a termfa
sem a fldben, sem a lgben nem tallhatott gymlcsei kikpzsre kell nedvessget.
Maghza nyiltteugely ; szk fikjaiban kevs p magot rejt.

252
Fjn. Fiatal koriban buja, ksbb mrskelt nvs, elg edzett; korn s rend
kvl bven term. Sokkal inkbb dszlik vadonczon, mint birsen. Nagy fv alig kpes
nvekedni; mirt is gulaalakban vagy formafknak szoktk nevelni, szlas fnak csak
vdett helyen volna alkalmas; mert gymlcsei nagy rsze ldozatul esnk a szelek
puszttsnak. Nedves sz utn kvetkez ers tlben, milyen volt nlunk az 187V2-ki,
ritkn menekl meg trzse a fagyfoltoktl; de termrgye s vesszei mg a R. sze
r i n t i 20220 Lideget is srtetlenl ki brjk llani.
Vesszei. Elg szmosak, erteljes fiatal fkon hosszak, idsebb fkon rvidek,
flllk vagy rzsunt flfel trekvk s gyakran elgrbltek ; elg vastagok; hegyk
fel nha mg hizottabbak, mint aljuk fel; alig knyksek; szrks barnk vagy
barns zldek; szablytalanul elszrt, elg nagy, mocskos fehr pontokkal ritksan
pontozottak; gyenge hajt.?ai vilgos olajszin zldek, hegyk fel pirossal beleheltek s
fehr hamvasak ; szablytalan, de mgis inkbb rvid levlkzek.
Riigyei. Nagyok, vagy kzpnagyok, tojsdadok vagy kposak, hegyesek; a
ftl kiss elllk, de hegykkel a vessz fel vsszagrblk; szrke szepls stt gesz
tenye szIn, lazn ll pikkelyekkel bortvk; alig kill llapra helyezkedk.
TJrgriipyei Kzpnagyok, hosszas kposak, hegyesek; lazn ll, sttbarna,
kiss szrs szegly, klnben sima pikkelyekkel boritvk.
Levelei. Jkora nagyok, vastagszvetek, szles tojsdadok, nyelk fel szle
sebbek, mint hegyk fel, hirtelen elkeskenylt hosszas hegyben vgzdk; szleiken
csatornsn flhajlk; gyakran csaknem egszen laposak; itt-ott hullmog-szlek;
csak kiss iveitek ; csupaszak s simk, vilgos zldek, bgyadtan fnylk; szleiken
laposan elre nyl, hegyk fel azonban elg szablyos s kiss les fogakkal frszel
tek. Levlnyelk a vesszk aljn elg hossz s kiss hajlkony, a vesszk hegye fel
rvid, vastag, merev, kiss flfel ll. Lcvlplhi elg hosszak, fonlidomuak, hamar
elhullk. Gyiinilcsrgj'et krt levelei, valamint a vesszk aljn levk is, rendesen
nagyobbak, mint a vesszk derekn s hegye fel lvk, csaknem pszlek, laposak,
gyakran hullmosak, hosszas hajlkony nyelek.
Hasonnevei. Bon-Chrtien Napleon; Medaille; C a p t i f d e st. Hlne; Belle
Caeneise ; Beurr d'Antin, stb.
Leri. L e r o y, Dint. de pomol I I . 453.
M a s , Le Verger, I I I . 31.
R o y e r , Annl, de pomol. I I I . 27. s tbb fi-anczia ir.
D i e l , Kernobstsorten,
V I I I . O.
D i t t r i c h , Osftwde, I . 677.
J a h n , Blustr. Handb. der Obstk. I I . 139. s tbb nmot gymlcssz.
D r . E n t z , Kert. fz. Yl. 9.
s z r e v t e l , E kitn krtefaj, mely annyira olvad, hogy J a h n nmet gyml
cssz szerint ezt nem annyira enni, mint inni szoks, mr haznkban is meglehetsen el
van terjedve. Hamarbb rvn gymlesei, mint pl. a Tli esperesi, ugy a felfldn^
mint az alfld sk vidkein is mltn megrdemli, hogy minden kertben helyet foglaljon

253

35. Jliusi esperes krte.

-f^

(Doyenn de Juillet; Juliusdechantsbirn.)

Szrmazsa. A gymlcsszek talban ugy vlekednek, hogy e jeles


nyri krtefaj Belgiumban, a mlt szzad vgn keletkezett. rrl azonban,
hogy Van Mons nyerte volna magrl nincsenek tisztban, Elejnte Nyri
esperes" nv alatt terjesztette Van Mons s utna Poiteau Franklinban s
Diel Nmethonban. Minthogy pedig a franczik Nyri bergamof-ja s a
nmetek Rund Mundnetzbirn''-je is Nyri esperes" nv alatt volt elejnte
ismeretes ; hogy ettl meglegyen klnbztetve krtnk, napjainkban mr
csakis a Jliusi esperes" neve maradt fl, mit neknk magyarokul annl
inkbb meg kell tartanunk, minthogy haznkban Nyri esperes" nv alatt
csakugyan a Rund Mundnetzbirn, s a franczik Nyri bergamot"-ja van
mr elterjedve, mikp ezt a Kertsz Gazda" 1870. vi folyama 791-ik lap
jn mr krlmnyesen bebizonytani igyekeztem.
Ersideje. Jlius elejtl, jlius kzepig.
Minsge. I. rend.
Nagysga. Kisded.
Alakja. Gmbly; szra fel hol inkbb, hol kevsbb elvkonyod;
gmblydse klnben szablyos; vastagsgnak legnagyobb tmrje
tbbnyire kelyhes vge fel esik, honnan kelyhes vgn jl kidomborodik
s magasan kill kelyhe miatt fl nem llithat; szra fel pedig tbbnyire
fogyva, tompa cscsban vagy lapos domborulatban vgzdik. S z r a elg
vastag, kzp liosszu, tve fel tbbnyire hsos, klnben fs; a gymlcs
flszinre hsos rnczok kz vagy nha sekly mlyedsbe helyezett.
K e l y h e kzpnagy, flig nyilt; flll hosszas osztvnyokkal elltott;
nha csaknem a flszinen hsos emelkedsek kz beszoritva, nha sekly
s elg tg regben l; a mikor aztn talpra is llithat.
Szne. Bre finom, bgyadt vilgossrga; napos oldaln karmazsin
pirossal, nha stt vrssel befuttatva; pontozata elejnte zlddel szegett
fak, ksbb barna s fkp a piros szinben srga pettyecskkben mutatkoz
elg szmos. Rozsda alakzatok ritkn mutatkoznak rajta.
zi lse. Hsa fehr vagy srgs fehr, finom, flszerint olvatag, mag
hza krl sem kves ; leve b vagy elg b, czukros, des, kellemes f
szeres iz, dit.
Fja. Lass nvs, de edzett, korn, rendesen s bven term. Birsen
nem igen diszlik, vadonczra ojtva igen termkeny, noha kiss ritks lom
bozat gulafkat alkot. Szlasfnak korona magassgban ojtand. Nagy
fv nem kpes nvekedni. Gymlcseit, melyek jl lljk helyket a fn,
rendesen csomkba szokta hozni.
Vesszei. Elg szmosak, kzp vastagok, nylnkak, hosszak, hegyk
fel elvkonyodk, kiss sztllk, a trzs hegye fel egyenest flllk, alig

254
knyksek, vilgos vrhenyesek, napos oldalon lnk pirossal mosottak;
srgs szrke, jl szembetn pontokkal ritksan pontozottak; gyenge ko
rukban, klnsen hegyk fel fehr molyhosak; hosszas levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, tojsdadok vagy kposak, hegyesek, talapjuk
nl a fhoz lapulk, de hegykkel a ftl elhajlk, vrses gesztenyeszn
vagy sttbarna pikkelyekkel boritvk; alig kiss kill llapra helyezkedk.
Tirgrgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek vagy kiss tompahegyek, vilgos gesztenye szin pikkelyekkel boritvk, hegyknl ritksan
molyhosak.
Levelei. Kicsinyek, hosszas tojsdadok, vagy lndssak, hossz, elkes
kenyed hegyben vgzdk, laposak vagy kiss vlgyesek, csak kiss vel
tek ; simk, homlyos zldek, bgyadtan fnylk; szleiken mlyen s sza
blyosan frszeltek. Levlnyelk kzphossz, kzpvastag, karcs, kiss
rzsuntosan flll. Levlplhi fonlidomuak, elg rvidek.
Hasonnevei. Doyenn d't; Poire de Juillet; Saint-Michel d't ;
Roi Jolimont.
y
Leiri. O b e r d i e c k , Ilhistr. Hanclb. der Obstk. II. 375.
L u c a s , Aitsioahl loerihvoller Obstsorten^ II. 37.
B i v o r t , Annl, de pomol. I. 57. s Les Fruits du jardin Van
Mons, 37. lapon.
L e r o y , Dict. de pomol. II. 77.
M a s , Le Verger, II. 25. s tbben msok is.
Eszrevte]. E mosolyg szp, s igen j, korai krte mr fja rendkvli
termkenysgnl fogva is, mint gulafa az alfld sksgain is minden ker
tett hzi kertben megrdemlen, hogy helyet kapjon. Korona magassgban
ojtott szlas fi nyilt gymlcssben is gazdagon megjutalmazandjk a he
lyet, melyet elfoglalnak.

255

36. Nemes k o l m r k r t e .

(PassG-Colmar; Regentine; Die Regentine).


Szrmazsa. Hardenpont apt nyerte magrl 1758-ban Belgiumban.
Alig mlt teht el egy szzada, hogy a jeles krte a vilgba lpett s mr is
annyi hasonneve van, hogy lapokat lehetne azokkal tele irni. Leroy, hires
franczia gymlcssz 53. hasonnevt szmllja el az ismertebbek kzl.
Legjobb bizonytka ez annak, ugymod L^roy, begy mily kitn e
krtefaj; de hangosan bizonyltja egyszersmind csalrdsgt s furfangoss
gt, st gyakran tudatlansgt is, azon zrkedknek, a kik e sok hason
nevet alkottk s napjainkban is folyvst alkotjk. Fajom, melyet tbb hite
les helyrl vek ta birok, hatrozottan valdi.
Ersideje. Octdec.; hvs helyen janurig is eltarthat.
Minsge. Kitnleg I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jkora nagy.
Alakja. Yltoz; legtbbnyire kpos krtealak, vagy pedig hasas
buczkos kpalak; nem sk, hanem emelkedses s hovadsos fllet. Vas
tagsgnak legnagyobb tmrje kelyhes vge fel esik, honnan szra fel
elbb domborodva s aztn behajlssal fogyva tompa kpot alkot; kelyhe
fel pedig domborodssal fogyva elg talpasn vgzdik. S z r a kzp
hossz, vastag, fs ; tvnl is, de leginkbb hegynl bunks, kiss tr
keny ; majd a gymlcs folytatsaknt hsosn kiemelked, majd sekly s
szk mlyedsbe buczkos emelkedsek kzz beszortott; nha fgglyesen,
nha ismt ferdn ll. K e l y h e kzpnagy, nyilt vagy flig nyilt, flll
merev osztvnyokkal elltott; nha csaknem a flszinen, nha tgas, lapos
mlyedsben l, melynek falai s karimja ritkn szablyosak, minthogy a
gymlcsnek kelyhes vgn tbbnyire lapos, buczkos emelkedsek szoktak
elfordulni.
Szine. Bre finom, vkony, elejnte zld, ksbb srgs zld; teljes
rtvel szp czitromsrga ; napos oldaln, melegebb vekben, a napszegte
darabokon szp karmazsinpirossal belehelt; sttszrke, igen apr, alig
szembetn pontokkal behintett. Rozsdafoltok s alakzatok majd minden
gymlcsn fordulnak el, klnsen pedig a kehely s szrmlyedsben ;
nha pedig fekete ragyafoltok is lthatk rajtok.
Izlelse. Hsa finom, bgyadt fehr, csaknem ttetsz ; nha srgs
fehr, olvad ; kvesszemcsk mg maghza krl sem igen fordulnak
benne el, leve igen b, czukros, illatos, gyngd savannyal emelt, dit,
igen kellemes iz. Maghza nha kiss nyilttengely, apr fikjaiban kevs
p magot rejt.
Fja. Mrskelt nvs, elg edzett; lecsugsre hajland gaival
ritks, kuszlt koront alkot ; korn s rendkvl bven term, mit az is
mutat, hogy alfldi meleg ghajlatunk alatt ktszer is virgzik venknt t. i

256
tavaszszal s nyr elejn. Egy krtefaj sem rdemeln gy meg, mint ez, a
lczezet melletti mvelst. Vadonczon s birsen is dszlik. Sk fldn gla
vagy bokor alakban, hegyes-dombos vidken azonban, hol a szelek ereje in
kbb megtrik, szlasfnak is nevelhet. Kifejldtt gymlcsei kzl az
ersebb szelek sokat le szoktak verni a szabadon ll fkrl.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, karcsak, kiss sztllk, finoman
bords vagy barzds folletek; knyksek; gyenge korukban srgs zl
dek s hegykfel pirossal mosottak, mg fnem rszkn is csak kiss moly
hosak; rt korukban lnk srgk, csaknem fnyesek, napos flkn vrhe
nyessel mosottak; tojsdad vagy kerek, fehres pontokkal ritksan s fino
man pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Nagyok, tojsdadok- vagy testes-kposak, kiss hosszak, he
gyesek, a ftl elllk, nha sarkantyusan kiszgellk; ezst fehrrel szegett,
stt gesztenyeszn, fnyes pikkelyekkel boritvk; kiss kill llapra helyezkedk, melynek szlei finom borda gyannt a vesszre is lenylnak.
Vii'<grgyei. Kzpnagyolc, tojsdadok, hegyesek, stt gesztenyeszn
fnyes pikkelyekkel boritvk.
Levelei. Inkbb kicsinyek, mintsem kzp nagyok, kemnyszvetek,
merevek, visszs tojsdadok, gyakran lndssak, hirtelen sszekeskenyed
les hegyben vgzdk; tbbnyire laposak vagy csak kiss vlgyesek ; csupaszak, bgyadtan fnylk, kiss vilgos vagy srgs zldek : szleiken ap
rfogakkal elg szablyosan, de nem mlyen frszeltek. Levlnyelk hossz,
karcs, hajlkony, vzszintesen el- vagy rzsut flll. Levlplhi fonlidomuak, kzp hosszak, hegyesek visszagrblk. Virgrgyet krit leve
lei is hosszak, keskenyek, szleiken kiss hullmosak; hosszas kiss hajl
kony nyelkrl csaknem vzszintesen sztllk.
lasonnevei. Passe-Colmar pineu; Colmar souverain; D'Argenson;
Precels Colmar; Colmar Silly ; Passe-Colmar ordinaire stb.
Leri. D e l , Kemohstsorten^ krtket s almkat tartalmaz, I. 187.
s 192. lapokon.
J a h n , Illustr. Handb. der Ohstk. II. 165.
L uca,s,Auswahl werthvoller Obsts. II. 114.
R o y e r , Annl, depomol. II. 31.
M a s , Le Verger, I. 121.
A n d r L e r oy, Dict. de pomol. II. 499. s sokan msok.
szrevtel. Kertett hzi kertekben mindentt mg a sk alfldn is
megrdemli az elterjesztst. Ez is bzvst helyet foglalliat azon gymlcsfa
jok kzt, melyek haznkban ltalnos elterjesztsre mltk. Ha fjt ven
knt nyess al fogjuk; sokig erteljes marad s rendkvl termkenysg
vel mindig kpes lesz kifizetni a helyet, melyet elfoglal s a fradsgot, me
lyet gondozsra forditandunk.

257

37. IVIotta vadoncza, krte.

^^

(Besi de la Motte ; Wildling von Motte.)


Szrmazsa. Rgi franczia gymlcs, melyet 1680. krl XIV. Lajos
franczia kirly gymlcss kertinek alapitja, Quintinye kezdett elterjesz
teni. Mikor ? hol kelt ki magrl ? E krdsekre semmi felelet sincs flje
gyezve a gymlcsszek mveiben. E fajt tbb hiteles helyrl is megkaptam
ojtvesszkben. Tbb izben termett mr nlam. Nvnyzet, gymlcs egyez
vn a lersokkal, fajomat hatrozottan valdinak mondhatom.
rsideje. Oct. novemb.
Minsge. I. rond csemege-gymlcs.
Nagysga. Majd nagyobb, majd ismt kisebb is a kzpszernl.
Alakja. Yltoz ; tbbnyire gmbalaku; egyik oldaln rendesen hizottabb, mint a msikon. Vastagsgnak legnagyobb tmrje a szr s kehely
kzt csaknem kzptjra esik, honnt szra fel lassudan, nha nmi behaj
lssal fogyva, rvid tompa cscsban vgzdik, kelyhe fel pedig szelden
domborodva szk talpban fogy cl. S z r a rvid, fs, stt barnval mosott;
majd nmi csekly mlyedsben ppos emelkedsektl krlvve, majd a
felsznre helyezve s nmi hsos emelkedstl flre nyomva. K e l y h e kicsny, nylt vagy flig nylt; keskeny, hosszas, fekets, gyakran sszegyr
dtt osztvnyokkal elltott; tgas, de sekly, simafalii mlyedsben l,
melynek karimjt egy-egy lapos emelkeds teszi egyenetlenn.
Szine. Bre finom, gyngd, noha kiss rdes tapintatu; elejnto b
gyadt zld; rtvel srgs zld; napos oldaln sem piros; jl szembetn,
sett barna, kerek pontokkal jellemzleg srn s szablyosan behintett.
Rozsdaalakzatok s foltok leginkbb csak a szr- s kehely mlyedsben
. fordulnak el. Ess, hvs idjrssal fekete ragyafoltok is tallkoznak
flletn.
Izielse. Hsa fehres, nha zldesfehr, finom, teljesen sztolvad;
maghza krl kiss kves szemcss; leve igen b, igen czukros, nha nmi
gyngd illattal emelt, kellemes zamatos iz. Maghza zrttengoly; tgas
fikjaiban p vagy nha idtlen magvakat rejt.
Fja. Erteljes, fiatal korban vidinnvs, ksbb mrskelten nv,
edzett; tske formn sztll gymlcspeczkekkel jl beruhzott gaival
srlombos koront alkot; nem igen korn, de aztn rendkvl bven ter
m ; gymlcseit csomkban hozza, melyek jl lljk helyket a fn. Vadonczon s birsen egyarnt dszlik; szp termet gulafkat alkot. Szlas fja
vdett helyet kvn; mert termssel gazdagon megrakott gait knnyen
sszetrdelhetn az ersebb szl. Koronja szpsgt is gyakran az ltal
veszti el szlasfja, hogy gait a terms slya rendszerint egsz rendetlenl
lefel grbti. Klnben ugy. tapasztalom, hogy fja nem igen vlogat a hely17

258
/

~"~"Z"

ben: j fldben, rsz fldben, ha ezt mvels alatt tartjk, egyarnt dszlik,
egyarnt terem.
Vesszei. Igen szmosak, vkonyak, karcsak; a trzs oldalain elllk,
grbk, veltek, a trzs tetejn egyenest flllk; knyksek; simk, vr
henyessel rnyalt homlyos zldek ; igen apr, noha mgis elgg szembe
tn, srgs vagy fehresszrke pontokkal srn pontozottak ; igen rvid
levlkzek.
Rgyei. Kzpszerek br, de a vesszk vkonysghoz kpest mgis
elg nagyok, tojsdadok, hegyesek, a ftl elllk s az ersebb vesszk de
rekn sarkantyusan kiszgellk, st mr nyr folytn apr peczkek gyannt
kinyujtzkodk; hamvasszrke pikkelyekkel boritvk ; alig kiss kill l
lapra helyezkedk.
Yirgrgyei. Kicsinyek, kposak, kiss hegyesek, talapjuknl kiss
sszeszklk; stt gesztenyeszinek.
Levelei. Kicsinyek, vkony, de kemnyszvetek, hosszas tojsdadok,
hegyesek vagy keskenyek s lndssok, csak kiss vlgyesek, veltek, lecsggk; csupaszak, sttzldek, fnyesek; szleiken seklyen s alig szrevehetleg frszeltek. Levlnyelk hossz, vkony, vzszintesen elll. Levlplhi rvidek, fonlidomuak.
Hasonnevei. Bein Armudi; Beurr blanc de Jersey; Grne Bergamotte, stb.
Leri. D e l , Kembstsorten. Krtk I. 71.
J a h n, lllustr. Handb. der Obstk. II. 125.
L e r y, Dict. de pomol. I. 281.
M a s , Le Verger^ III. 89. s tbben msok.
EszrevteL Fl magastrzs szlasfnak vagy gulafnak nevelve mg
az alfld sksgain is egyike lesz legrtkesebb krtetajainknak. Szles elter
jesztsre mlt ugy kertett hzi krteinkben, mint a szabadon ll gyml
csskben is.

269

38. Vilmos krte.

(WillJams; Bon chrtien Williams; Williams Christbirn.)

Szrmazsa. E kitn nyri krte, mikp ezt Hooker a londoni kertsz


trsulat vknyveiben bebizonyit (1816. dec. 3.), 1796. tjn kelt magrl
Angolhonban, "Wheeler, aldermastoni tanit kertben (Berkshire megye).
Els gymlcseivel a jelen szzad kezdetn rvendeztet meg a vilgot. Els
elterjesztje Williams, London kzelben lak gymlcskertsz volt. En
nek neve alatt ln krtnk a vilgnak bemutatva s egsz Eurpban mig is
ennek nevt hordja; mig Amerikban, hov Angolhonbl nv nlkl kerlt
volt, ottani els elterjesztje neve utn Bartlett" nv alatt ismerik leginkbb.
Krtnk fnebbi magyar nevt illetleg meg kell jegyeznem, hogy dr. Entz,
ki azt nyelvnkn elszr nevezte Yilmos''-nak, lnyeges hibt kvetett el,
minthogy a Williams" nem keresztnv, melyet magyarra is szabad fordta
nunk : hanem tulajdonv, t. i. vezetk neve ezen krtefaj els elterjesztjnek. Minthogy azonban dr. Entz s utna hazai gymlcsszeink legtbbje
gyszlvn mr orszgszerte a fnebbi nv alatt terjesztettk el s tettk gy
szlvn ltalnosan ismeretess e krtefajt: nehogy uj nvalkotssal a gymlcsszet nygt, a hasonneveket szaportsam, szksgesnek lttam a nlunk
mr gyszlvn mindenkitl elfogadott Yilmos krte" nevet megtartani s
az alatt mutatni be jelen krlmnyes lerst. Klnben ha a gymlcsszek
igazsgosan akarnnak eljrni inkbb Wheeler" mintsem Williams" kr
tjnek kellene ezt magyarul is elneveznnk, minthogy Wheeler nevelte mag
rl 8 Williams, a ki csak ksbb kapott rla ojtvesszt, csak egyszeren el
terjesztje volt Wheeler krtjnek.
Ersideje. Aug. vgtl szept. kzepig.
Minsge. Kitnleg I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Nagy, nha, fkp erteljes trpe fkon, igen nagy.
Alakja. Kiss vltoz, legtbbnyire tojsdad vagy kpos krte alak,
buczkos, hasas; vastagsgnak legnagyobb tmrje kzptjra vagy kiss
kelyhes vge fel esik, honnt szra fel sekly behajlssal fogyva igen tompa
kpban vgzdik; kelyhe fel pedig kidomborodva inkbb vagy kevsbb
talpasn fogy el. S z r a rvid vagy kzp hossz, elg vastag, kt vgn
tbbnyire bunks, fs, barna szin; hol a gymlcs folytatsaknt annak te
tejre, hol sekly s buczkos-karimju mlyedsbe helyezett s gyakran egygyes dudortl flre nyomott. K e l y h e kzpnagy, nyilt vagy flig nyilt,
rvid, flll, szrks barna szarunem osztvnyokkal elltott; nha a gy
mlcs felsznre helyezett, nha sekly, inkbb vagy kevsbb tg, bords
vagy buczkos karimj regben l.
Szne. Bre finom, vkony, elejnte srgs zld, teljes rtvel czitrom
srga; napos oldaln is csak jagy ritkn kap nmi piros mosatot. Pontozata
apr, sr, barna, elgg szembetn; rozsda foltok vagy alakzatok majd
minden gymlcsn fordulnak el; szr s kehely mlyedse azonban sr
barns rozsdval majd mindig be van mzolva.
Izlelse. Hsa fehr, igen finom, teljesen sztolvad, maghza krl
17

sem kves; leve igen b, igen czukros, ritkn nmi gyngd savannyal emelt,
illatos, nha muskotlyos, igen kellemes zamatosiz. Maghza csak kiss
nyilt tengely; fikjaiban p, fekete magvakat rejt.
Fja. Erteljes, fiatal korban klnsen buja nvs, elg edzett ter
mszet ; korn s rendkvl bven term; vadonczon s birsen jl dszlik,
de ez utbbi alanyon nem tarts let. Ugy vadonczon, mint birsen egyforma
nagysg gymlcsket terem, melyek nagysguk daczra is jl lljk helyket a fn. Mindenesetre tancsosabb vadonczra ojtani s gla alakban ne
velni, mire termszetnl fogva is nagyon hajland. ghajlat, talaj vagy fek
vs ugy tenyszetre, mint termkenysgre vagy gymlcsei jsgra nzve
kevs befolyssal van, vagyis mindentt jl diszlik.
Tesszei. Szmosak, hosszak, vastagok, tbbnyire flfel trekvk, elg
egyenesek, kiss knyksek, simk, srgs-zldek; itt ott klnsen hegyk
fel vrhenyesek; gyenge korukban hegyk fel kiss molyhosak; szably
talan, kisebb nagyobb tbbnyire hosszas pontokkal elg srn, de nem pen
szembetnleg pontozottak; kiss hosszas levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, tojsdadok vagy hromszgek, rvidek, talap
juknl jl kiszlesedk; a fhoz lapulk s tbbnyire csak hegykkel elllk;
hamvas szrkvel szegett fekets pikkelyekkel boritvk; elgg szrevehetleg kiemelked llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, rvidek, gmblydedek, rvidke hegyben vg
zdk, sima, stt barna pikkelyekkel boritvk. Jellemz, hogy mg hosszabb
vezrvesszeinek hegyefel is tbb kevesebb virgrgyet szokott fejleszteni,
miket azonban tavaszi nyesskor tancsos lesz ideje korn eltvoltani, mert
kivirgozvn ksbb ezek csak a fa leterejt fogyasztank.
Levelei. Kzpnagyok, kiss vastagszvetek, merevek, szles tojsda
dok vagy kerlkesek, elg hosszas hegyben vgzdk, tvk fel tbbnyire
elkeskenyedk, kiss laposak, tbbnyire azonban elg vlgyesek; nem ivei
tek ; simk, bgyadtan fnylk, stt zdek; szleiken elg mlyen s lesen
frszeltek. Levlnyelk rvid, vastag, merev rzsuntosan flfel vagy vz
szintesen elll, sz fel kiss vrses. Levlplhi rvidek, fonlidomuak.
Levlrgyetkrit levelei, nagyobbak, hosszabbak, laposak, elg hosszas nye
lkn mereven sztllk.
Hasonnevei. Poire d'Angleterre; Bartlett; Bartlett de Boston ; Bartletts Williams stb., melyek azonban nagyrszt elavultak.
Leiri. B i v o r t , Annl, depomol., III. 57.
M a s , Le Verger, 11. 23.
L e r o y , Dict. de pomol. II. 758.
O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Ohstk. II. 405.
L u c a s , Auswahl werihvoller Obstsorten II. 50.
D r. E n t z. Kertszeti fzetek, VI. 17.
szrevtel. Ezen, ltalnos elterjesztsre klnsen rdemes nyri
krte fja nagyon megkvnja a tavaszonknti vissza nyesst s koronjnak
ritktst; klnben hamar kimerlne s annyira elsrdnk, hogy lg, nap
sugr belsejbe szabadon be nem hatvn, csak hossz, nyurga gai hegyn
hozhatna gymlcst. A gondozsra fordtott fradsgot azonban egy krte
faj sem volna kpes oly bussan visszafizetni, mint ez. A ki csak egynyri
krtefnak adhatna helyet kertben; annak habozs nlkl a Vilmos krte*
fjt kellene vlasztania.

261

39. Hardenpont vajoncza.

"^

(Beurr Hardenpont; Ilardenpont's W i n t e r b u t t e r b i m . )


Szrmazsa. Mintegy msfl szzaddal ezeltt a belga gymlcsszet atyja, H a r
denpont Mikls apt nyerte magrl, Mons vrosa melletti kertben. Hogy ez igy van,
arrl a mveit vilg gymlcsszei napjainkban mr mind meg vannak gyzdve. N
lunk azonban Dr. Entz, ki e krtt Ferdinnd korona rks" nY_al*tt leirta
(Kert.
fz. V. 71.) a vilg valamennyi gymlcscszeti iroivarellenkezlegT- hivatkozva Czukor Jnos holdraez-vsrhelyi gygyszersz egyik levelre is, oly dolgokat beszl el
8 krte eredetrl, melyek minden elfogadhat alapot nlklznek. Szeretn ugyanis ki
stni, hogy e krte haznkban a rmaiak idejtl fogva el van mr terjedve s nem
ms, mint a Tli Klmn krte" (Bon ehrtien d'hiver), melyet, mikp az ltala idzett
levl mondja, Diel 30 vig hasztalan hajhszott egsz Eurpban, sehogy sem tehetvn
szert aQuintinye ltal magasztalt valdi Bon ehrtien d'hiver-re." Azonban, mr maga,
a levlnek eme nhny szbl ll passusa elgg meggyzhet bennnket arrl, hogy
mennyi hitelt adhatunk e mess elbeszlsnek ? Diel ugyanis a valdi Tli Klmn
krtt (Bon-chrtien d'hiver)" soha sem hajhszta; mert azt igen jl ismerte s Kernohstsorten"' czim mvben ( I I . 169.) krlmny esen is leirta, a hol aztn magnak,
Quintinye-nek knyvbl bebizonytja, hogy azon krtt maga, Quintinye sem magasz
talta annyira, mint azt Dr. Entz s Czukor Jnos hinni szeretnk. Nem is tveszthet
az ssze sem gymlcsei, sem nvnyzetre nzve a Hardenpont vajoncz"-val, melyet
Diel idzett munkjban szintn leirt, mg pedig kt izbeii is. llsziir 1816-ban Hardenpont's W i n t e r b u t t e r b i m " ; ksbb 1821-b(Sr,7Krnprinz Fordiuand von Octrreich"
nv^Iatfr irta azt le. Az pedig bebizonytott dolog napjainkban, hogy az ltala, eme kt
nv alatt leirt gymlcs egy s ugyanazon faj s egyltalban nincs a Quintinye idejben
ismert Bon ehrtien d'hiver"-re\ semmi rokonsgban.
rsideje. Nov.decz.; alkalmas, hvs helyen tartva janur vgig is elll.
Jfinsge. Kitnleg I. rend csemege-gymlcs.
Tfagjsga. Kzpnagy, nha jkora nagy.
Alakja. Vltoz, gyakran szablytalan klsvel, a N y r i Klmn krthez sok
ban hasonl ; hol csiga formn gmbly, hol hosszas tojsdad vagy hasas krtealaku.
Vastagsgnak legnagyobb tmrje a szr s kehely kzt kzptjra esik, honnt kelyhe
fel sszehzdva tbbnyire szk talpban fogy el; szra fel pedig gyakran behajlssal
fogyva tompa cscsban vgzdik. S z r a rvid vagy kzp hossz, elg vastag, fs,
szrks barna, tbbnyire mindkt vgn bunks; buczks emelkedsektl krlvett se
kly s szk mlyedsben tbbnyire ferdn helyezett. K e l y h e kzpnagy, tbbnyire
nyilt; majd rvidebb, majd hosszabb, keskeny, hegyes, kiss flfel ll osztvnyokkal
elltott; nha mlyebb, nha ismt seklyebb regben l, melynek karimjn egyenet
len lapos emelkedsek lthatk s ez emelkedsek a gymlcs derekra is fbivonulnak s
annak egyik felt gyakran hizottabb teszik, mint a msikat.
Szne. Bre finom, vkony, szraztapintatu; elejnte sppadt zld, ksbb halavny
czitromsrga; napos oldaln is csak igen meleg idjrssal kap nmi halvny piros r
nyalatot. Pontozata sr, apr, alig szembetn, szrksbarna. Rozsdafoltok s alakza
tok leginkbb csak a kehely- s szr-regben fordulnak el.
Izlelse. Hsa fehres, csaknem ttetsz, igen finom, teljesen sztolvad; mag
hza krl is csak ritkn vehetni szre nmi kves szemcsket; leve igen b, igen czukros, dit savanynyal emelt felsges fszeres iz. Maghza kicsiny, nyilttengelyu ; kagyl
alak fikjaiban kevs, de p, barnaszin, hosszas, hizott magot rejt.
Fja. Elg erteljes nvs, igen edzett; elg korn termre fordul, de elejnte
csak keveset term, mg idsebb korban elg bven t e r m ; mereven sztll gymlcspeczkekkel dsan beruhzott gaival, melyek krge kt-hrom ves korban lomszin
rnyalattal van bevonva, elg sr lombos koront alkot. Terinszetnl fogva, magnir

262
hagyatva is szp gulafkat szokott nevelni. Birsen nem mindentt diszlik, s ezen alanyon
gyakran igen silny, torzshoz hasonl gymlcsket terem. Vadonczra ojtva azonban
brmily alakban nevelhet s minden tekintetben p s kitn gymlcsket terem. Sz
las fnak mgis csak vdett helyen alkalmas; mert gymlcseit az ersebb szelek knnyen
lehnyhatnk id eltt. Virgai s ktdtt gymlcsei igen knyesek a ksei fa
gyok irnt.
Vesszei. Igen szmosak, kzp hosszak, elg vastagok, morevek, sztllk, a sudr
hegyn azonban egyenest flllk; als rszkn knyksek; szrks zldek vagy sr
gval rnyalt stt olajzldek; aljuk fel ezusthrtyval boritvk; szennyes fehr pon
tokkal elg srn s finoman pontozottak; elg rvid levlkzek.
Rgyei. Kzp nagyok, zmk kposak, csak kiss hegyesek; a vezrvesszk
aljn s hegye fel csaknem lapulk ; a vesszk derekn pedig elllk s nha sarkantyusan kiszgellk, nha mg alakulsuk vben vizirnyosan sztll, merev peczkekk
fejldk; sttbarna pikkelyekkel b o r i t v k ; jl kill, nha hrmasbords llapra
helyezkedk.
Yirgriigyei. Elg nagyok, hosszas kposak, kiss hegyesek, sttbarnk.
LeTClci. I n k b b kicsinyek, mintsem Iczpuagyok; vkony, de kemny szve
tnek, tojsdadok vagy kerlkesek; rvid, szrs hegyben vgzdk ; hullmos szlek;
csaknem laposak; liegykkel lefel s gyakran oldalt grblk; csupaszak; fnyesek,
kiss vilgos zldek; szleiken elg sr, les vagy kiss tompa fogakkal frszeltek.
Levlnyelk kiss rvid, elg vastag, merev, rzsunt flfel ll. Lovlplhi kicsinyek,
fonl vagy ridomuak, nem tartsak. Virgrgyet krit levelei laposak, kiss veltek ;
szleiken hullmosak s apr, finom fogakkal srn frszeltek ; hossz, vkony, kiss
hajlkony nyelek.
Hasoiuievei. Ferdinnd korona rks; Beurr d ' A r e m b e r g ; Glout-morceau;
Bcurr Lombard ; Kronprinz Ferdinnd von Oesterreich, stb.
Leir D i e 1, Kernobstsorten,
V I I I . 40.; aztn a krtket s almkat trgyaz, I . 217.
J a h n, Illustr. Handh. der Obstk. I I . 169.
L u c a s, Auswahl etc. I I . 113.
R o y e r , Annl, de pomol. I I . 9M a s , Le Verger, 1. 1.
L e r 0 y, Dict. de pomol. I. 301.
Dr. E n t z, Kert.fz.
V. 71 s tbben ms klfldi gymlcsszefc.
EszreYtel. Vrosi, hzak kzt fekv kertekben, hol a szelek ellen oltalmat tall
s hol a ksei fagyok erejt is nagyon mrskli az pletekbl flszll meleg, nagyon
niegrdemlen e krtefaj a szles elterjesztst: de az alfld vdetlen, sk laplyn min
den kitnsge mellett is kevs haszonnal jrna nagybani elterjesztse ; mert i t t ritkn
volna kpes kielgt termssel jutalmazni a rfordtott fradtsgot. Ha fagy rte kt
dtt gymlcseit; akkor ezek, brha szpen kifejldnek is vfolytn, rendesen zetlen
csemegt szolgltatnak.

263

40. Courtray-i anansz krte (oiv. Kurtrj-i). >y


(Ananas de Courtray; Ananas von Couvtray).

Szrmazsa. E jeles nyri krte eredete bizonytalan. Bivort Sndor,


nem rgiben cllialt, kitn belga gymlcssz szerint Courtray vros (Bel
gium) kertiben s krnykn mr a mlt szzad vgn el volt terjedve,
honnan azonban csak 1853. utn kezdett tovbb elterjedni a vilgon. Hoz
zm mg 1868-ban kerlt s azta mr tbb izben termett s fajom valdisga
ktsgtelen.
Ersideje. Aug. elejtl aug. vgig.
Minsge. I. l-end.
Nagysga. Kzpnagy, nha jkora nagy.
Alakja. Tbbnyire tojsdad vagy krtealaku, nem ritkn csigaalaku
is, klsejnek gmblydse ritkn szablyos. Vastagsgnak legnagyobb
tmrje a szr s kehely kzt, kzp tjra vagy kiss flebb esik, honnt
szra fel rendesen sszbb szklve, tompa cscsban fogy el; kelyhe fel
pedig gmblydeden, vagy csak igen szk talpban vgzdik. S z r a kzp
hossz, nha elg hossz, vastag, fs, bunks, grcss, barns-zld; a gy
mlcs hegyn hsos gyrzetbl kill, nha pedig egyes hsos emelkeds
tl flre nyomott. K e l y h e nyilt vagy flig nyilt; flll, szarunem, barna
szin, nha kiss molyhos osztvnyokkal elltott; legtbbnyire a gymlcs
hegyen lapos mlyedsben l, melynek falai rnczosak s karimjrl egyes
lapos bordk a gymlcs derekra is flhzdnak.
Sziiie. Bre sima, csaknem fnyl, clejnte srgs-zld; rtvel czitrom srga vagy zldes srga; napos oldaln, klnsen a napsugarainak
egszen kitett gymlcs, rendesen lnk pirossal mosott, mely pirossg
azonban rnykban ntt gymlcseinl egszen is hinyozni szokott. Pontozata apr, elg sr; de kevss szembetn, zlddel szegett barna. Rozsda
foltok s alakzatok ritkn fordulnak el flletn, de kelyhe krl finom
fahjszin rozsdamz gyakran vehet szre.
Izlelse. Hsa fehr, finom, olvad, vajszer; maghza krl sem
kves; leve b, igen czukros, nmi gyngd savannyal emelt, igen kellemes,
dit, fszeresz, de pen nem muskotlyos. Maghza kicsiny, tbbnyire
nyilt-tengely, szk fikjaiban p magvakat rejt.
Fja. Elg erteljes nvs, igen edzett; elg korn s rendesen term.
Koronja sr lombozat s rendes idjrs mellett megkvnja, hogy leg
albb minden msodik vben megritktsuk. Idomts nlkl is szp gulafkat alkot; helyben, talajban nem vlogat. Birsen s vadonczon egyformn
diszlik; szlas fnak is nevelhet. Gymlcseit tbbnyire a vkony gy
mlcsvesszk hegyn hozza, honnan nem egyknnyen verheti le azokat a
szl; mirt is tavaszi nyesskor a mennyire lehet kmlnnk kell a gymlcs
vesszket s csak, ha ezek eltermettek, a rkvetkez tavaszon kurttsuk

264
meg a hosszabbakat, vagy ha igen erre kaptak s hossz vesszket fejlesz
tettek volna, melyek csak a korona belsejt srtenk, sznben nyessk lo az
grl, honnan kihajtottak.
. Vesszei. Szmosak, elg hosszak, karcsak, elg tgas szgekben
elllk vagy, fkp a sudr hegyn, fgglyesen flfel llk, hegyk fel
elvkonyodk, knyksek, simk, srgs-zldek, hegyk fel kiss vrhe
nyesek, hossz fak pontokkal aljuk fel srbben, hegyk fel ritkbban
pontozottak; rendetlen, tbbnyire hosszas levlkzek.
Riigyei. Kzpnagyok, kposok, elg vastagok, hegyesek, a ftl el,
rzsuntos irnyban flfel llk; szrkeszogly, vrhenyessel rnyalt
sttbarna pikkelyekkel boritvk; jl kill, tbbnyire sima prknyos l
lapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, kpos tojsdadok, elg hegyesek; szr
kvel rnyalt stt gesztenyeszn pikkelyekkel boritvk.
Levelei. Inkbb kicsinyek, mint kzpnagyok, tojsdadok vagy kerlkesek, kiss liosszas, szrs hegyben vgzdk, vlgyesek, alig veltek,
csupaszak, bgyadtan fnylk, homlyos zldek; szleiken szles, tompa
fogakkal elg mlyen frszeltek. Levclnyelk kzp hossz, vkony, de
ers, rzsunt flfel ll. Levlplhi igen rvidek, fonldomuak. Virgrgyet krt levelei kicsinyek, hossz, vkony nyelkrl kiss lelgok.
Hasonnevei. Szerencsjre nincsenek.
Leiri. B i v o r t , Annl depomol. II. 13. s
Les fruits dujardin Van Mons, 13. lapjn.
L e r o y . Dict. de pomol. I. 124.
M a s , Pomol gnrale I. 79.
O b e r d i e c k , Ulustr. Handb. der Ohstk. V. kt. 411.
szrevtel. E jeles nyri krte cls leirja, Bivort azt tancsolja s
igen helyesen, hogy gymlcseit nem kell hagyni teljesen megrni a fn;
mert j izkbl sokat vesztennek; hanem aug. els napjaiban a jl kifejl
dtt gymlcsk legszebb pldnyait leszedve, hvs helyre tegyk el utrs vgett s aztn 78 nap mnlva jbl vlogassuk s szedjk le a frl a
szebb pldnyokat s a kisebbeket hagyjuk ott tovbb fejldni. gy aztn e
krtefaj ldelett csaknem egy egsz hig kinyjthatjuk. Megrdemli az
elszaporitst mg az Alfld sksgain is.

265

41. Koninck tli vajoncza.


(Cadet de Veaux; Konings Butterbirn).
Szrmazsa. Mas, franczia gymlcssz szerint Van Mons nyerte mag
rl s keresztelte el Cadet de Veaux, gymlcssz-ir nevrl. Minthogy
pedig a Cadet de Veaux krte Baltet franczia gymlcssz szerint Koninck
vajoncznak is neveztetik; a nmet s franczia gymlcsszek mveiben
pedig egymstl klnbz Koninck vagy Koning vajonczok is fordulnak el;
n a birtokomban lv fajt minden tveds kikerlse tekintetbl szks
gesnek lttam tovbbra is fnebbi nv alatt megtartani: mert 1868. ta, a
mikor t, i. a fajt Belgiumbl, a Van Mons trsulattl Koninck vajoncza
(Beurr de Koninck) nv alatt megkaptam s fja szp nvst s termkeny
sgt, valamint gymlcseinek jsgt s tartssgt flismertem, fnebbi
neve alatt mr igen sokfel terjesztettem el a hazban. Cadet de Veaux*
franczia nevt azonban, melyet tulajdonnv levn magyarra tforditni nem
lehet, elgnek tartottam e helyt zrjel kztt megemlteni.
rsideje. Dec. martius.
Minsge. II. rend csemege s I. rend hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Jkora nagy vagy kzp nagy.
Alakja. Szablytalan klsej, hasas kpalak; egyik fele gyakran
hizottabb, mint a msik. Vastagsgnak legnagyobb tmrje a szr s ke
hely kzt a kzp tjon alul esik, honnt szra fel egyik oldaln behajls
nlkl, msik oldaln gyakran nmi behajlssal fogyva, tbbnyire hosszas,
keskeny cscsban vgzdik ; kelyhe fel pedig jl kidomborodva elg talpa
sn fogy el. S z r a rvid, igen vastag, hsos, grcss, tvnl klnsen
hizott, s mintegy a gymlcs folytatst ltszik kpezni; nha a gymlcs
cscsn nmi sekly mlyedsben hsos emelkedsek kzl rzsuntosan
vagyis oldalt hajolva emelkedik ki. K e l y h e nagy, nyilt; hosszas, kes
keny, sztterl osztvnyokkal elltott; sekly vagy elg mly, sima falu
mlyedsben l.
Szne. Bre vkony, de kemnyks, elejnte vilgos bgyadtzld; r
tvel zldessrga vagy vilgos srga; napos oldaln pirossal sznezett, de
rnyas helyen ntt gymlcseinl hinyzik a pirossg ; pontozata igen apr,
sttszrke, sr, de kevss szembetn. Szra s kelyhe krl gyakran
rozsdamzos.
Izlelse. Hsa srgsfehr, finom, teljes rte eltt kiss roppan, de
teljes rtvel flszerint ovatag ; maghza krl kiss kves; leve elg b,
des, czukros, az dit savanyt s kellemes illatot azonban ritkn fedezhetni
fl benne; klnben roppans llapotban is igen kellemes iz.
Fja. Erteljes, edzett, a faiskolban mr msodves korban igen
szp alak, gas, lombos gulafkat alkot; korn s rendkvl bven term ;
dszlik vadonczon s birsen egyarnt. Vadonczra nemestve szlas fnak is

266
nevelhet ; helyben nem vlogats; gymlcsei a fn meglehetsen daczolnak a szelekkel.
Vesszei. Szmosak, vezrvesszei elg vastagok s hosszak, egyenest
flllk; oldalvesszei rzsunt flfel emelkedk vagy kiss sztllk, igen
knyksek; vrssel mosott olajszin barnk, simk, csaknem fnyesek,
hegyk fel kiss molyhosak s gyakran sttvrsek; apr, kerekded, fehr
pontokkal elg srn pontozottak ; rvid levlkzek.
Rgyoi. Elg nagyok, kposak, hegyesek, a ftl jl elllk s nha
sarkantyusan kiszgellk; jl kiemelked llapra helyezkedk, melynek
kzpbordja tbbnyire jl kivehetleg lenylik a vesszre is. Pikkelyei
fakval rnyalt stt gesztenyeszinek.
Virgrgyei. Kzpnagyok, kpos tojsdadok, alig hegyesek; stt
gesztenyeszn pikkelyekkel boritvk.
Levelei. Kzpnagyok, hosszas tojsdadok vagy tojsdadkerlkesek, elg hosszas hegyben vgzdk, vlgyesek, simk, vilgos-zldek;
szleiken ritks, tompa fogakkal seklyen s szablytalanul frszeltek. Levclnyelk kzp hossz, elg vastag, de hajlkony. Levlplhi hosszak, fonlidomuak, fogasak. Ki nem fejldtt kisebb nagyobb mellklovelek, fkp
a vastagabb vesszk kzp tjn, az anyalevl mellett, jellcmzleg igen gya
koriak. Virgrgyet krit levelei igen hosszak, kt vgkn elkeskenyedk, csaknem laposak, alig fogasak, hajlkony nyelkrl kiss lecsggk.
Leri. A n d r L e r o y , Dict. de pomol. I. 508.
M a s , Pomol. gnrale, I. 81.
szrevtel. A Konings Butterbirn", melyet Flotow az lU. Handhuchban (V. 79.) leir, egszen msnak ltszik, mint a mit Leroy a Dictionnaire
de pomologie czim mvben Beurr de Koninck nv alatt leirt. Mivel pedig
ez is, amaz is szi krte ; az ltalam itt leirt krtvel, mely valban tli
krte, egyik sem lehet azonos. Ajnlom a Koninck tli vajonczt szles el
terjesztsre mg az alfld sk vidkein is.

267

42. G i f f a r d vajoncza.

(Beurr Giffard ; Giffard's Butterbirn.)

Szrmazsa. Vletlenl kelt magrl 1825. krl Giffard Mikls fldsz


tanyjn, kzel Angers vroshoz, Frankhonban. 1840. krl kezdett csak
nagyban elterjedni s ez id ta mindenfel el van mr terjedve a fldgm
bn, a hol csak a krtefa tenyszthet.
rsideje. Jul. vge vagy aug. eleje.
Minfsge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Krtealaku, nha tompa, hasas, ppos csigaalaku. Vastags
gnak legnagyobb tmrje a szr s kehely kzt a kzptjon alul esik,
honnt szra fel legtbbszr nmi behajlssal fogyva hosszas tompa cscs
ban vgzdik, kelyhe fel pedig kidomborodva keskeny talpban fogy el.
S z r a rvid, nha jkora hossz, merev, fs, kzp vastag, zldes barna,
gyakran a gymlcs folytatsaknt a cscsbl kill, nha pedig hsos gyrzettel krl vett vagy egyes hsos dudortl flre nyomott. K e l y h e
kzpnagy, nyilt vagy flig nyilt, hosszas, keskeny osztvnyokkal elltott;
majd a gymlcs flszinn, majd ismt nmi sekly s szkes mlyeds
ben l.
Szne. Bre finom, vkony, gyngdtapintatu, elejnte vilgos fzld ;
rtvel zldes srga; napos oldaln gyakran stt pirossal mosott; finom
barna, tbbnyire zlddel szegett pontokkal elg srn, de egyenltlenl
pontozott. Rozsdafoltok ritkn fordulnak el flletn s legflebb szra s
kelyhe krl vehet szre nmi finom srgs rozsdamz.
Izlelse. Hsa fehr vagy srgsfehr, finom, olvad, vajszer ; mag
hza krl sem kves; leve b, czukros, igen kellemes fszeres iz. Mag
hza kiss nyilttengely, apr fikjaiban p, de ritka esetben teljesen rett
magvakat rejt.
Fja. Lass nvs, elg edzett; ritks, kuszlt lombozat koront
alkot; elg korn, de nem bven term. Birsen nem dszlik jl, vadonczon
is csak, mly termrteg, elegend nedvessggel elltott talajban rzi ma
gt jl. Lczezet melletti mvelsre igen alkalmas : de szabadon ll szlas
fnak csak korona magassgban ojtand; mert szp egyenes trzset alig
kpes nmagbl fejleszteni. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, igen hosszak, vkonyak, flfel mind-mind
inkbb elvkonyodk, sztllk vagy lefel grblk, alig kuyksek, si
mk, gyenge korukban hegyk fel finoman molyhosak; csaknem vrvr
sek vagy vrsbarnk; apr, kiss hosszas vagy kerekded, fehr pontokkal
ritksan pontozottak ; rendetlen, tbbnyire hosszas levlkzek.
Bgyei. Aprk, rvid kposak vagy hromszgek, hegyesek, stt

268
barna pikkelyekkel boritvk, a fhoz lapulk vagy hegyekkel kiss rzsunt
elllk; alig kill, kt szln bords llapra helyezkedk.
Tirgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kpos tojsdadok, hegye
sek ; stt barnval rnyalt vrses gesztenyeszn pikkelyekkel boritvk.
Lerelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, keskeny tojsdadok vagy
lndssak, hosszas, keskeny, gyakran le vagy flre grbl hegyben vgz
dk, kiss vlgyesek s veltek, nha laposak, nyelkrl kiss lecsggk ;
csupaszak, vilgos zldek; szleiken finoman frszeltek vagy csaknem pBzlek. Levlnyelk hossz vkony, vzszintesen ll, nyr vgn rendesen
vrses. Levlplhi hosszak, igen vkony fonlidomuak, a nyl tvtl
kiss flebb a nylre helyezettek.
Hasonneve. GiFard krte.
Leri. E. 0 y e r, Ann. de pomol. V. 69.
L e r o y , Dict. de pomol. I. 369.
Mas, e Verger, II. 39.
J a h n , Elustr. Handb. der Ohstk. V. 369.
L u c a s , Auswahl werthvoller Ohsts. 11. 40,
szrevtel. A kora nyri krtk egyik legkitnbbike levn e krtefaj,
minden gymlcs-bart igyekszik belle legalbb egy-kt ft birni. Mint
hogy pedig a faiskolban igen nehezen bir eladhat fv nvekedni; a ke
resletnek csak ugy lesznek kpesek a faiskola kezelk eleget tenni, ha elbb
a vadonczra szp egyenes nvs krtefajt ojtanak s aztn a szpen flne
vekedett ojtvny korona gaira ojtjk r a Giffard vajonczt. Ez az tojts
pedig nem sok idbe s munkba kerl; mirt ne tennk meg, tudva, hogy
az biztosan czlra vezet? Minthogy fja, ha egyszer jl begykerezett, elg
vidmnvs s edzett; gymlcseit pedig nem egy knnyen hnyhatja le
a szl; mrskelt mennyisgbeni elterjesztst mg az alfld sikvidkein is
btran merem ajnlani.

269

43. Pisztrng krte.


(Forelle; Forellenbirn.)

SzArmastfsa. Diel, a ki a pirk krtk csaldjba tartoz eme jeles kr


tt els5 irta le, ugy gyantja, hogy Szszorszgbl szrmazik. Nmet s franczia gymlcsszek mind egyetrtenek abban, hogy mindenesetre Nmet
honbl^veszi eredett.
rsideje. Nlunk az alfldn oct. nov. Emeltebb fekvs, hvsebb
vidkeken dec. vgig is eltarthat.
Min&sge. I. rend; szraz, forr vjrskor azonban II. rend cse
mege-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha jkora nagy.
Alakja. Vltoz; tbbnyire kpos henger-alaku, majd krte s csigaalaku; majd ismt hosszas tompa kpalak. Vastagsgnak legnagyobb t
mrje a szr s kehely kzt a kzptjon tbbnyire alul esik, honnt szra
fel tbbnyire csekly behajlssal vagy behajls nlkl fogyva, hosszas,
tompa kpos cscsban vgzdik ; kelyhe fel pedig domborodssal fogyva,
keskeny talpban enyszik el. S z r a hol rvid, hol elg hosszas, vkony,
fs, kt vgn bunks; a gymlcs hegyre fgglyesen vagy oldalt helye
zett, vagy nmi sekly mlyedskbl kill, melynek karimja egyenetlen
emelkedses. K e l y h e kzpnagy, flig nyilt, apr, trkeny osztvnyokkal elltott; tbbnyire szk s sekly mlyedskben l, melynek karim
jrl szles, lapos emelkedsek nyjtzkodnak nha a gymlcs derekra is.
Szne. Bre kiss vastag, kemnyks, skosfllet, elejnte vilgos zld;
rtvel czitromsrga vagy szalmasrga, napos oldalnak nagyrsze pirossal
mosott vagy inkbb tarkzott; gyakran kisebb nagyobb piros pettyeket mg
az rnyas feln is lthatni ritksan elszrva. Pontozata sr, stt szrke,
elgg szembetn; rozsdafoltok s alakzatok majd minden gymlcsn for
dulnak el, kivlt pedig a kehely s szrmlyeds falain. Egyes fekets ragya
foltok is gyakoriak rajta nmely vekben.
z] lse. Hsa fehr, finom, tmtt, olvad; maghza kri is ritkn
kves; leve b, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes fszeresiz<
Maghza kicsi, nyilttengely; fikjaiban kevske p magot rejt.
Fja. Elnknvs, igen edzett; elg korn s igen bven term, fl
fel trekv gaival szp, magas gulaalaku, de kiss ritks koront alkot.
Nagy fv nem igen fejldik. Birsen nem diszlik jl. Vadonczra ojtva gla
vagy szlas fnak igen alkalmas, mly termrteg, elegend nyirkossggal
elltott fldet szeret. Gymlcseit, melyek jl lljk helyket a fn, gyakran
csomsn hozzaVesszei. Nem szmosak, hosszak, elg vastagok, egyenest vagy kiss
rzsunt flllk, hornyoltak vagy szgletesflletek, alig knyksek; csupaszak, hegyk fel szennyes molyhosak, jellemzleg sttvrsek s kiss

27Q _
viola szinte jtszk vagy rikt vrvrsek. Igen apr, alig szembetnS, fe
hres pontokkal igen ritksan tarkzottak; rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, hroniiszgek vagy lapos kposak, hegyesek; ta
lapjuknl lapulk, hegykkel kiss elllk; vrses gesztenyeszinek, fehr
molyhosak; kiss kill hrmasbords ellapra helyezettek. Az llap bor
di a vesszn hosszan, s jl kivehetleg le szoktak nylni, mi ltal a veszszt szgletess, hornyoltt teszik.
Tirgrgyei. Kzpnagyok, kpos tojsdadok, hegyesek, stt gesz
tenyeszn pikkelyekkel boritvk.
Levelei. Kicsinyek, tojsdadok vagy szivalakuak, hosszas keskeny,
szrs hegyben vgzdk, mereven flfel llk s csak hegykkel kiss le
fel hajk, laposak vagy kiss vlgyesek; tbbnyire mg rtkorukban is
molyhosak, vilgoszldek; szleiken alig szrevehet, apr fogakkal ritk
san s seklyen frszeltek, gyakran csaknem teljesen p, hullmos szlek.
Levlnyelk rvid, elg vastag, merev, flfel ll. Levlplhi elg hosszak,
fonlidomuak, hamar elhullk. Virgrgyet krit levelei rendesen nagyob
bak, mint a vesszkn levk, hosszak, szles tojsdadok, vlgyesek vagy
veltek, mereven sztllk vagy flfel llk.
Hasonnevei. Corille; Truite ; Corail.
Leiri. D i e l , Kemobstsorten, 1806 V. 51.
J a h n , Illust.Handb. der Obstk. 11. 157.
L e r o y , Dict. depomol. II. 183.
Mas, Pomol. gnrale, I. 115.
Dr. Hiutz, Kertszeti fzetek, Y, 110.
szrevtel. A Pisztrng krte fiatal ojtvnyai leveletlen llapotukban
nagyon hasonltanak nmely almafajok ojtvnyaihoz, gyannyira, hogy a j
ratlanok knnyen almafnak is nzik. Vidkem laza, knnyen kiszrad ta
lajban elg jl tenyszik ugyan, de gymlcsei sem nagysgra, sem bels
minsgre nem vetekedhetnek a kedvezbb talajban ntt Pisztrng krtefa
gymlcseivel s aztn nlam rsideje is korbban be szokott llani, mint
ms kedvezbb vidkeken; mirt is az alfld sik vidkeire ltalnos elter
jeszts vgett nem ajnlhatom; mg a foly vizek melletti s iszap-lerako
dsbl ll talajban, hiszem, hogy nagybani elszaporitsa mg itt, az alfldn
is kifizetn magt.

271

44. Douillard Alexandrina.

^^

(Alexandrine Douillard.)

Szrmazsa. Frankhonban nevelte magrl az ifjabbik Douillard nantes-i cpitsz. 1849-ben termett az anyafa elszr. gy fjnak egszsges
volta, szp, termszetes gulaalakja s termkenysge, valamint gymlcsei
nek finomsga vgett nagyon el van mr terjedve a vilgon. Fajom 1868-ban
kaptam Belgiumbl a Yan Mons trsulat kertbl. Tbb izben termett mr
nlam s mindenkor kitnnek talltam gymlcseit, melyek, Mas, franczia
gymlcssz szerint nmely talajban s krlmnyek kzt nem mindenkor
tartjk meg kitn tulajdonaikat, mirt is azt tancsolja, hogy elbb, hogy
sem nagyban elszaportnk valamely vidken, ki kell prblni, s csak aztn,
ha jnak talltatott, elterjeszteni.

rsideje. Oct. nov.


Minsge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Jval nagyobb a kzpszernl, nha kzpnagy.
Alakja. Hasas, bords krtealaku, nha egyik feln hizottabb, mint a
msikon, vastagsgnak legnagyobb tmrje a szr s kehely kzt, a kzp
tjon nha jval albb esik, honnt szra fel kisebb-nagyobb behajlssal
fogyva, hosszas, tompa kpos cscsban vgzdik, kelyhe fel pedig kidom
borodva elg talpasn fogy el. S z r a hossz, kzpvastag, fs, grbe, tv
nl hsos ; majd a gymlcs felsznbl kill ; majd hsos emelkedsektl
krlvett, sekly mlyedsbe vagy egyes magasabb emelkedstl flre nyo
mottan oldalt helyezve. K e l y h e kzpnagy, zrt vagy flig nyilt, apr, ssze
szortott osztvnyokkal; elg tgas de sekly mlyedsben l, melynek
falain rnczok s karimjn bords emelkedsek lthatk, melyek a gymlcs
derekra is laposan flvonulnak s annak kerekdedsgt megzavarjk.
Szine. Bre elg finom, sima, elejnte vilgos vagy spadt zld, rt
vel spadt szalmasrga, napos oldaln is csak kiss lnkebb srga, nha
nmi pirossal is belehelve; pontozata apr, barna, kevss szembetn;
rozsdafoltok vagy alakzatok szra s kelyhe krl gyakrabban, egyebtt,
a flleten ritkn s csak itt-ott fordulnak el.
Izlelse. Hsa fehr, finom, olvad, nha csak flszerint olvad; leve
elg b, nha igen b, czukros, gyngd savanynyal emelt, kellemes, fsze
res z.
Fja. Mrskelt nvs, de edzett, korn s bven term; igen szp,
sr lombos gulafkat alkot; diszlik vadonczon is, birsen is. Szlas fnak
kevsbb alkalmas, mint gulafnak ; mert gymlcseit a szabadon nyarga
lsz szelek knnyebben leverhetnk a szlas, mintsem a gulafrl.
Tesszei. Szmosak, inkbb rvidek, mintsem hosszak, kzpvastagok,
a trzs tetejn elg egyenest flllk, albb meglehets tgas szgekben
elllk; sima flletek, gyenge korukban hegyk fel molyhosak; kiss

272
konykSsek, barns zldek vagy srgs szrkk; inkbb hosszas, mintsem
kerek, fehr pontokkal igen ritksan s hegyk fel alig szembetnleg pontozottak; rvid levlkzek.
Bgyei. Elg nagyok, duzzadt kposak, hegyesek, talapjuknl lapulk,
hegykkel a vessztl elllk ; szrks barnval csaknem egszen mosott,
gesztenyeszn pikkelyekkel boritvk; elg kiemelked, tbbnyire silftaprknyos llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, rvid kposak, csaknem gmblydedek,
hegyesek, szrkvel s stt gesztenyeszinnel tarkzott vilgos gesztenye
szn pikkelyekkel boritvk.
Levelei. Elg nagyok, kiss vastagszvetek, merevek, hosszas vagy
nha szles tojsdadok, hosszas hegyben vgzdk ; laposak vagy vlgye
sek s hullmos szlek; veltek vagy hegykkel flre grblk; esupaszak,
bgyadt fnyek, vilgos zldek ; szleiken ritks, tompa fogakkal rendet
lenl csipkzettek. Levlnyelk rvid vagy kzphossz, merev, rzsunt
flfel ll. Levlplhi hosszak, fonlidomuak. Virgrgyet krt levelei
rendesen nagyobbak s hosszabb nyelek, mint a vesszk derekn levk.
Hasonneve. Douillard krte.
Leri. D e L i r o n d' A i r o l l e s , Annl, depomol. II. 41.
L e r o y , Dict. de pomol. I. 100.
M a s , Le Verger, III. 59.
B i v ort, Les fruita du jardin Van Mons, 9-dik lap.
J a h n , lllustr. Handh. der Ohsik. V. 487.
L u c a 8 , Auswahl werthvoUer Obstsoi-ten, II. 89. lap.
szrevtel. Meleg nyr utn gymlcseit nem kell sokig hagyni a
fn, hanem sept. vge fel, midn mr sznesedni kezdenek, le kell szed
nnk s utrs vgett hvs kamrba raknunk; mert a fn teljesen megrt
gymlcsei soha sem oly jk, mint az idejben leszedett s kamrban rt
gymlcsei. Kertett hzi kertekben mindentt megrdemli haznkban az
elterjesztst.

273

45. Nyri Klmn krte.


(Bon-creten d'td; Sommer-Apothekerbirn.)
SzrmazAsa. Igen re'gi, lhetleg Olaszhonbl szrmaz gymlcs. Keletkezs
nek trtnetrl mg ekkorig semmi bizonyos adatra sem bukkanliattak a kutat gymlcsszek. E l van terjedve egsz Eurpban mindentt. Haznkban tbbfle nv alatt
kerl piaczainkra, Szlfldemen, Romhnyban (Ngrdmegye) B u d a i k r t e " nv
alatt ismeretes; Biharmegyben, noha elg hibsan, mindentt C s s z r
k r t e " nevet visel. Erdlyben Bnfi-Hunyadon S z e n t-L r i n c z k r t e " nv
alatt ruljk a gymlcsrusok.
rsideje. Aug. vge, sept. vgig.
MinSsge. Nha I., de tbbnyire I I . rang csemege-gymlcs s mint egyike a
legfinomabb aszalvnyokat ad krtknek, kitnleg I. rend hztartsi gymlcs.
Nagysga. N a g y vagy kzpnagy.
Alakja. Igen vltoz, legtbbnyire buczkos, hasas krtealaku vagy hosszas tojs
dad alak, tbbnyire szablytalan emelkedses s hovadsos fllet, vastagsgnak leg
nagyobb tmrje a szr s kehely kzt majd kzptjra, majd ismt a kehelyfel a kzp
tjon alul esik, honnt szra fel behajlssal vagy a nlkl is rendetlenl fogyva elg
hosszas tompa, nha oldalt hajl cscsban vgzdik; kelyhe fel pedig hol kidomborodva,
hol domborods nlkl fogyva tbbnyire ferdn ll, keskeny talpban vgzdik. S z r a
hossz, elg vastag, fs, kt vgn bunks; szp brnamzos; tbbnyire grbe; a gy
mlcscscsra oldalt helyezett s gyakran hsos dudortl flre nyomott, nha egyenetlen
karimj, sekly mlyedsbl kill. K e l y h e nyilt vagy flig nyilt, apr osztvnyokkal
elltott; tbbnyire igen sekly mlyedsben l, melynek falain rnczok s karimjn
egyenetlen nagysg emelkedsek lthatk, melyek a gymlcs derekra is, noha nem
igen szembetnleg, flvonulnak s a gymlcs alakjt rendetlenn teszik.
Szne. Bre finom, vkony, sima, nha kiss rdes tapintat, elejnte vilgoszld,
teljes rtvel lnk czitromsrga vagy aranysrga; napos oldaln nem ritkn szp piros
sal belehelt; apr zlddel szegett pontokkal srn behintett. Kozsda foltok vagy alakza
tok csak nmely vekben s silny fldben ll fkon termett gymlcskn fordulnak
el, valamint egyes fekets ragyafoltok is.
Izlelse. Hsa srgs, flfinom, kiss durva szemess, tmtt, pezsg nha flszerlnt olvad; maghza krl inkbb vagy kevsbb kvesszemoss; leve elg b, czukros,
sajtszeren muskotlyos, igen kellemes iz, nha azonban, nmely kedveztlen, talajbeli
s idjrsi krlmnyek behatsa folytn, kiss fanyar is. Maghza kicsiny, szk fikj
ban tbbnyire idtlen magvakat rejt.
Fja. Bujanvs, edzett, ritks, kuszlt s igen tereblyes koront alkot; mly termrteg, kttt vagy agyagos fldben, noha nem is korn, de rendkvl bven term.
Knny, homokos, laza fldben egytaln fogva rosszul rzi magt; nem bartja a nagy
forrsgnak sem; mirt is az alfldn csak a foly vizek melletti iszapos fldben, hol a
legforrbb nyrban is elegend nedvet tallhat gykereivel, lthatunk belle idsebb
term fkat. Kertem laza talajban valsgos nyomorsg fkp a fiatalabb fk lete.
18

^li
Vesszei. Hosszak, vastagok vagy kzpvastagok, grbk, simk csak kiss bord
sak, knyksek; csupaszak, hegyk fel kiss molyhosak, zldes barnk, itt-ott stt
vrhenyessel rnyaltak; elg szembetn, kerek, fakszin pontokkal ritksan s sza
blytalanul pontozottak; hosszas levlkzck.
BUgye. Jkora nagyok, hosszas kposak, hegyesek, a ftl kiss elllk; szr
kvel rnyalt, stt gesztenyeszn, kiss lazn ll pikkelyekkel boritvk; kiss kill
llapra helyezkedk, melynek kzpbordja kiss lehalad a vesszre is.
Virgrgyei. Kzpnagyok, kpos tojsdadok, hegyesek, ezst szrkvel szegett
vilgos gesztenyeszn pikkelyekkel boritvk.
Levelei. Elg nagyok, vastagszvetek, szles kerlkesek vagy tojsdadok,
keskeny, szrs hegyben vgzdk ; hullmos szlek, blzttek vagy vlgyesek ; csu
paszak, fny lk, vilgos-zldek; szleiken elg mlyen s lesen frszeltek. Levlnyelk a vesszk aljn igen liosszu, a vesszk hegye fel pedig r v i d e b b ; elg vastag, vz
szintesen vagy rzsunt flll, de gyenge s hajlkony, minlfogva a levelek, mint a
nyrfa levelei, gyenge szlfuvallatra is knnyen lebegnek. Levlplhi elg hosszak, ridomuak, aprfogasak, hamar elhullk. Virgrgyet krit levelei majd nagyobbak s
hosszabbak is, majd pedig kisebbek, mint a vesszkn levk, aztn szintn hosszas, haj
lkony nyelek.
Hasonuevei. Gracioli; Summcr Bon-Chrtion; P l u t z e r b i r n ; Sommer-GuteChristbirn ; Torzstlan krte.
Leiri. D i e 1, Kernobstsorten,
I . 240.
J a h n, III. Handh. der Ohstkunde, I I . 67.
L e r o y, Dict. de pomol. I. 457.
M a s , Le Verger, I I . 199.
Dr. E n t z , Kerte'szetifzetek,
V I . 23.
szi'evtel. Hegyek lbainl, folyvizek melletti iszapos fldbon, mint mondm,
jl dszlik s bven is terem : de az alfld sk vidkein, tvolabb a folyvizektl, csak
snyldik s folyvst termketlen; mirt is csak ott szaportand el, a liol a tenyszet
nek s termkenysgnek kedvez flttelek mintegy ujjal mutatjk, hogy rdemes lesz
elszaporitanunk.
Hogy a Klmn korto oly rgta s oly flttbb el van terjedve egsz Eurp
ban, annak oka, hihetleg, abban is kereshet, hogy gyksarjaii-l s magvai utn is
szaporthat volt. 187071 krl Aradon, Lustig Adolf hzi kertben egy kisott, vn
Klmn krtefa helyn a fldben maradt gykerekrl igen sok, egy ves, lesnl magasabb
gykhajtst lttam, melyek az anyafa nvnyzetnek minden jellegt magukon viseltk s
igy ama kisott fa is egy, magrl kelt, szval gyknemcs Klmn krtefa lehetett. Ezen
emiitett gyksarjak kzl egyik mig is l ott s valsgos Nyri Klmn krtt terem.

275

46. Zphirin Grgoire krte. 'T^


Szrmazsa. Belgiumban a jodoigne-i hires magonczoz, Grgoire
nyerte hihetleg a Nemes-Kolmr (Passe-Colmar) magvri, mely krte
fajhoz nvnyzetre s gymlcseinek finomsgra nagyon is hasonl. Ojtvesszejt 1868-ban kaptam Belgiumbl a Van Mons trsulat kertbl. Tbb
zben termett mr nlam s fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Octobernovember.
Min&sge. Kitnleg I. rend csemege-gymlcs.
Najsga. Kicsiny, nha kzpnagy.
Alakja. Gmblyded, mint a Csszr krte" nha csigaformn gm
blyd, kiss hoporjas fllet ; vastagsgnak legnagyobb tmrje a szr
s kehely kzt tbbnyire jval albb esik a kzptjnl, honnt szra fele
szelid domborodssal szablytalanul fogyva majd szlesebb majd ismt kes
kenyebb, tompa cscsban vgzdik; kelyhe fel pedig jl kidomborodva, elg
talpasn enyszik el. S z r a rvid, vastag, fs, nha grcss, a gymlcs
cscsn hsos emelkedsbl kill s mintegy a gymlcs folytatsnak
ltsz, nha seklyke mlyedsbe helyezett s hsos emelkedsektl oldal
vst szortott. K e l y h e kicsiny vagy kzpnagy, nyilt vagy flignyilt, fl
ll, szablytalan osztvnyokkal elltott; csaknem a gymlcs flszinn
vagy lapos emelkedsektl krlvett seklyke mlyedsben l.
Sziae. Bre vkony, sima, csaknem fnyes, elejnte gyngd zld,
ksbb, teljes rtvel, zldes srga vagy szalmasrga; napos oldaln is csak
lnkebb srga; de pirossg csak ritkn mutatlcozik rajta. Poatozata apr,
barna, ritks, alig szembetn. Rozsda-szeplk leginkbb csak kehely m
lyedse krl fordulnak el.
Izlelse. Hsa fehr, igen finom, teljesen sztolvad; maghza krl
sem kves; leve elcsordulsig b, igen czukros, illatos, igen kellemes iz.
Maghza kiss nyilttengely; kagylalaku fikjaiban p magvakat rejt.
Fja. Mrskelt nvs, igen edzett, korn s rendkvl bven term.
Nagy fv ppen korai s btermse miatt nem kpes fejldni. Birsen nem
diszlik. Vadonczra nemestve gulafnak nevelend. Gymlcsei meglehet
sen lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak; vezrvesszei kzpvastagok, flfel elvkonyodk, egyenesek, flllk, oldalvesszei igen vkonyak, kiss les szgek
ben elllk, finoman bordsak, kiss knyksek, napos flkn bai'na sr
gk, rnyas flkn zldes srgk, gyengbb korukban hegyk fel pirossal
mosottak; hosszas, srgs fehr pontokkal ritksan pontozottak ; elg hoszszas levlkzek.
Bfigyei. Elg nagyok, hosszas kposak, nem vastagok, hegyesek, a f
tl elllk, itt ott csaknem sarkantyusan kiszgellk, szennyes vagy szrke
molyhozattal szeglyzett vilgos gesztenyeszn, tbbnyire lazn ll pikkeX8

276
lyekkel boritvk ; elg kill llapra helyezkedk, melyek bordi finoman
a vesszre is levonulnak.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hosszas kupostojsdadok, alig hegyesek,
stt barnval s szrkvel rnyalt vilgos gesztenyeszin pikkelyekkel boritvk.
Levelei. Kicsinyek, tojsdadok vagy lndzssak, nyelk fel gyakran
keskenyebb, mint hegyk fel; elg kemny szvetek, rvid, szrs hegy
ben vgzdk, csaknem laposak ; csupaszak, bgyadtan fnylk, srgs-zl
dek ; szleiken, klnsen pedig hegyk fel finoman s szablyosan fr
szeltek. Levlnyelk tbbnyire hossz, karcs, flfel ll. Levlplhi hoszszak, lndzssak, visszagrblk, fogasak.
Hasonnevei. Szerencsjre mg nincsenek!
Leiri. B i v o r t , Ann. de porni. III. 79.
L e r 0 y, Dict. de pomol. II. 764.
M a s , Le Verger, III. 171. sz. alatt.
J a h n , lllust. Handb. der Ohstk. II. 343.
L u c a s , AuswahltverthvollerObsts.il.
112. s tbben msok.
szrevtel. Kertem televnyds, laza s knnyen kiszrad talajban
is igen jl dszlik, szrazsggal, hideggel jl daczol. Mint rendesen s bven
term fa, koritett lizi krteinkben mindentt megrdemeln, hogy helyet
foglaljon. Szabadon ll gymlcssbe mr csak fja lass nvse s kicsiny
sge miatt sem val.

277

47. Eze-i j krte,

(Bonne d' Eze; Gute von Ezce.)

Szrmazsa. A miilt szzad kzepo fel vletlenl kelt magrl Francziaorszgbau s prisi gymlcskertsz, Dupuis-Jamain atyja ltal fdztetett fl egy mszget kertben. Nlam tbb zben termett mr. Els kt zbeli termse utn tlve, ltalnos elterjesztsre nem ajnlhattam, minthogy
gymlcseit minden finomsguk mellett is zetleneknek talltam. Azon
ban az 1875-ik vi termse mr kitnbb z volt nlam; hihetleg,
mert gykerei a televny rtegbl lehatoltak mr az agyag rtegig s itt a
gymlcsk finom ze kifejtshez megkvntat svnyi rszeket fltall
tk a fldben.
rsideje. Szeptember msodt fele.
Minsge. I. rend, kedvez krlmnyek kzt kitnleg I. rend cse
mege-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha jkora nagy.
Alakja. Vltoz; legtbbnyire hosszas tojsdad alak, nha grbe ko
bak vagy krte alak, sima vagy sk fllet, nem buczkos vagy emelkedses. Vastagsgnak legnagyobb tmrje a szr s kehely kzt, a kzptjon
jval albb esik, honnt kelyhe fel sekly behajlssal fogyva, elg hosszas,
tompa kpban vgzdik; kelyhe fel pedig szpen kidomborodik s elg
szk talpban fogy el. S z r a majd zmk s grcss; majd ismt hosszas,
fs, barnamzos; tvnl azonban tbbnyire hsos; a gymlcs cscsn se
kly mlyedsbl tbbnyire oldalvst kill; nha hsos gyrzetbl csak
nem a gymlcs folytatsaknt kiemelked. K e l y h e kicsiny, nyilt, szt
terl srgs vagy barna osztvnyokkal elltott; seklyke, lapos karimj
mlyedsben l, melynek simasgt rnczok vagy emelkedsek ritkn za
varjk meg.
Szine. Bre finom, sima, de szraztapintatu, homlyos zld, teljes r
tvel is csak srgs zld; tirt korban bgyadt srga; napos oldaln is
csak nagy ritkn ltszik nmi rnyalata a pirossgnak; pontozata zldes
szrke, elg sr, szablyosan elhintett. Eozsda alakzatok ritkn ltszanak
flletn; de kelyhe krl finom fahjszin rozsdamz gyakrabban vehet
szre.
Izlelse. Hsa fehr, igen finom, igen olvad, maghza krl, nlam
legalbb, sohasem kves ; leve rendkvl b; sajnos, hogy nem minden k
rlmny kzt elegend czukros, kellemes, fszeresz.
Fja. Erteljes nvs, elg edzett; korn s rendkvl bven term ;
igen sr lombos, flfel trekv gulafkat alkot. Birsen nem mindentt
dszlik ; de vadonczon tarts let gla vagy szlasfkat nvelhetni rla,
melyek azonban megkvnjk az dnknti ritktst s a termkenysg foly
tn kimerlend fjnak megifjtst. Msszel, agyaggal kevert talajban

278
finomabbak gymlcsei, mintsem kertemnek az ezen svnynemekben sz
klkd, televnyes talajban. Gymlcsei teljes kifejldskig elgg jl
lljk hely ket a fn.
Vesszei. Szmosak, kzpvastagok, fiatal fkon s kedvez idjrs
mellett elg hosszak, idsebb fkon s szraz idjrs mellett rvidek, de fl
fel elvkonyodk s rendesen bunksan vagy hizottan s termrgyes hegy
ben vgzdk. Kiss knyksek; simk s fnyesek, zldes barnk vagy
vrhenyes zldek, szonnyesszrke pontokkal hol srbben, hol ritkbban,
de nem szembetnleg pontozottak; rvid levlkzek.
Rfigyei. Kzpnagyok vagy kicsinyek, vkony kposak, hegyesek, a
vessztl jl elllk; szrkvel s feketvel rnyalt stt gesztenyeszin
pikkelyekkel bortvk; szles s jl kiemelked, simaprknyos llapra
h^yezkedk.
Yirgrgyei. Kzpnagyok, hosszas, kupostojsdadok, hegyesek,
tbbnyire sttbarnval rnyalt, vilgos gesztenyeszin pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, vkony szvetek, tojsdadok vagy hosszas kerlkesek, nyelk fel gyakran elvkonyodk, hosszas, szrs hegyben vg
zdk, alig vlgyesek; csupaszak, kiss fnyesek, homlyos zldek, szlei
ken elg szablyosan, de nem mlyen frszeltek. Levlnyelk hosszas
karcs, vzszintesen sztll. Levlplhi kzphosszak, fonl vagy ridomuak, nem igen tartsak.
Hasonnevei. Belle et bonne d' Eze ; Bon des Zes.
Leri. B i v o r t , Annl, depomol. V. 73.
L e r o y , Dict. de pomol. I. 478.
M a s , Le VergeK, II. 11.
J a h n , lllvstr. Handh. der Ohstk. II. 423.
szrevtel. Megrdemli, hogy vele ksrletet tegynk s ott, hol a leg
tbb gymlcsszeti ir ltal magasztalt termkenysget s gymlcseinek
finom izt jl kifejti, hzi krteinkben s gymlcsseinkben habozs nlkl,
mg az alfldn is elszaporitsuk.

279

48. Sterckman vajoncza.


(Beuri''Sterckman; Sterckmans Butterbirn.)

Szrmazsa. E jeles krtefajt Belgiumban Sterckman nev lweni


polgr nyerte magrl. Van Mons, a ki a korabeli, majd minden kitnbb
gymlcsszszcl levelezsi sszekttetsben volt, sajt magonczaival a
Sterckman vajonczt is kldzgette ojtvesszkben ismerseinek, a kik k
zl aztn sokan azt hittk, hogy e krtefajt is Van Monsnak lehet kszn
nnk. Azonban Van Mons nem szerzje, hanem csak elterjesztje volt annak.
Nlam mr tbb zben termett; fajom valdisga ktsgtelen.
Ersidpje. Nov. deczember.
Minsge. I. rend, nmely sanyarbb vekben azonban csak II.
rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha jkora nagy.
Alakja. Kiss vltoz, legtbbnyire azonban hasas csigaalaku, fllett gyakran szablytalan, lapos emelkedsek teszik egyenetlenn. Zme a
szr s kehely kzt kzptjra vagy kiss albb a kelyhes vg fel esik,
honnt szra fel elejnte jl kidomborodva, aztn sekly behajlssal fogyva,
rvidke tompa cscsban vgzdik; kelyhe fel pedig hirtelen domborodva,
szles talpban enyszik el. S z r a hossz, vkony, fs, barnamzos, itt-ott
zldes srga; nha rvidebb; a gymlcs cscsra mlyeds nlkl nmi
hsos rnczok kz helyezett vagy egyes ppos emelkedstl flrenyomott.
K e l y h e zrt vagy flig nyilt; kemny, kiss molyhos, szrksbarna osztvnyokkal elltott; majd sekly majd ismt mlyebb, szleskarimju, tlcsr
forma mlyedsben l, melynek falai tbbnyire simk s karimjn lapos
emelkedsek lthatk, melyek elenyszleg a gymlcs derekra is fl
vonulnak.
Szne. Bre kiss vastag s kemnyks, sima, elejnte vilgos-zld,
rtvel czitromsrga, nha aranysrga; napos oldaln karmazsin piros mosottal bevont, nha csak piros petyekkel behintett; pontozata szrksbarna,
srn s szablyosan elhintett, elg szembetn. Rozsda alakzatok a gy
mlcs flletn ritkn, de kehelymlyedsben gyakrabban lthatk. Nedves
idjrssal, fekets ragyafoltok srn ellepik fllett s e foltokon ksbb
be szokott rothadni a gymlcs.
Izlelse. Tusa srgsfehr, csaknem ttetsz, elg finom, olvad vagy
flszerint olvatag, maghza krl kiss kvesszemcss; leve b, dit,
finom savanynyal emelt czukros, kellemes fszeres z; nmely vekben
azonban kiss sszehz fanyarsg is vegyl bele. Maghza kiss nyilttengely ; apr fikjaiban srgsbarna, p magvakat rejt.
Fja. Vignvs, edzett, korn s rendkvl bven term ; gymlcspeczkekkel srn megrakod gaival szp sugralaku koront alkot. Birsen
js, vadonczon is egyarnt dszlik. Szlas fnak vadonczra ojtva is csak v-

280
dett helyre val; de gulafnak nevelve is, ha azt akarjuk, hogy dereka,
sudara jl megvastagodjk s a szelekkel jl daczolhasson, fiatal korban
vezr vagy nyilvesszeit tavaszonkint jl vissza kell vgnunk; klnben tl
sgosan flnyurgul, mint a jegenye-nyrfa, minek folytn trkeny-szru
gymlcseit nagyon kitennk a szelek jtknak. Ugy gymlcseit, mint
nvnyzett illetleg a nedves idjrst kros hatsnak tapasztaltam e faj
nl; mig szraz idjrssal egyike a legpebb fknak s ilyenkor mg gy
mlcsei is nagyobbak s szebbek, mint egybkor.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, meglehets vastagok, fkp a fiatal,
term fkon, mig a faiskolai ojtvnyokon alig kzpvastagok, hegyk fel
elvkonyodk s tbbnyire duzzadt hegyben vgzdk, egyenest flllk
vagy kiss elllk, alig knyksek, kiss hornyoltak vagy bordsak, si
mk, csupaszak, itt-ott ttetszen ezsthrtysak; zldes barnk; nha, f
kp napos flkn kiss vrhenyes-zldek ; egyenltlen nagysg, hosszas
vagy kerek, fehres pontokkal elg srn s szembetnleg pontozottak ;
rendetlen levlkzek. Gymlosvesszei igen rvidek s inkbb csak rvidke
peczkekbl llk.
Rgyei. A vkonyabb vesszkn kicsinyek, rvid kposak, hegyesek;
a vastagabb vesszkn kzpnagyok, zmk kposak, hegyesek, a ftl jl
elllk; hamvas szrkvel rnyalt vrhenyesbarna pikkelyekkel boritvk;
jl kill, duzzadt llapra helyezkedk, melynek kzpbordja finoman
levonul a vessz derekra is.
Tirgriigyei. Elg nagyok, kposak, aljuktl kezdve csaknem derekukig
egyenlen vastagok s aztn flebb rvid s alig hegyes kpban vgzdk,
csupasz, csaknem fnyes, sttgesztenyeszin pikkelyekkel boritvk.
Levelei. A vesszk aljn elg nagyok, hosszas tojsdadok, kinyl
les hegyben vgzdk, a vesszk hegye fel kisebbek, kerlkesek vagy
lndssok; csaknem laposak vagy kiss vlgyesek s veltek; csupaszak,
fnyesek, vilgos-zldek ; csaknem pszlek vagy csak hegyk fel apr,
tompa fogakkal frszeltek. Levlnyelk tbbnyire ho.sszas, karcs, flfel
ll. Levlplhi igen hosszak, keskenyek, fonlidomuak. Virgrgyet krt
levelei nagyobbak, mint a vesszkn levk, csaknem laposak, hosszak,
szlesek.
Hasonnevei. Doyenn Sterckman ; Belle Alliance.
Leiri. B i v o r t , Ann. depomol. IV. 51.
L e r 0 y, Dict. de pomol. 11. 89.
M a s , Le Verger, I. 163.
J a h n , lllistr. Handh, der Obstkunde, V. 357.
L u c a s , Auswahl ivertJiv. Ohstsorten, II. 126.
szrevtel. Dlnek fekv hegylejtkre s talban melegebb tjakra s
igy klnsen az alfldre val: de, amennyire lehet, igyekezznk a nagyobb
szlrohamok ellen talmat ad helyre ltetni; mert klnben gymlcsei
kzl sokat lehnyhatna a szl.

281

49. Izambert krte.


(Beurr gris; Graue Herbstbutterbirn).

Szrmazsa. Rgi, hihetleg Normandibl szrmaz gymlcs. Legrgiebb neve a francziknl is az, mely alatt e helyt leirom s mely alatt
szlfldemen, gyermekkoromban mr nevezni hallottam. Jelenleg a franczik ,Szrke vajoncz" (Beurr gris), a nmetek Szrke szi vajoncz"
(Graue Herbstbutterbirn) nv alatt ismerik s nevezik. El van mr terjedve
mindentt a vilgon, a hol a krtefa tenyszik B rgisge daczra ma is
egyike^legkedvesebb z krtinknek.
Ersideje. Sept. msodik fele s oct eleje.
Minsge. Kitnleg I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha jkora nagy.
Alakja. Vltoz; gyakran szablytalan gmbalak; majd hasas kp
alak, majd ismt hosszas krte alak; nha pedig csaknem szablyosan
tojsdad. Testnek boltozata ritkn szablyos; gyakran egyik oldala hzottabb, mint a msik. Zme a szr s kehely kzt, a kzptjon vagy kiss
albb a kelyhes vg fel esik, honnt szra fel rendesen mindig sszbb
hzdik, mint kelyhe fel, hol tbbnyire szk talpban vgzdik. S z r a
kzpvastag, fs, barna s gyakran fehr szepls; a gymlcs cscsbl
kill vagy sekly s szk mlyedsbe helyezett vagy nmi sekly emelke
dstl flre nyomott. K e l y h e kicsiny, nyilt vagy flignyilt, flll vagy
kiss sztterl srgs vagy .barns osztvnyokkal elltott; tbbnyire cse
klyke mlyedsben a gymlcs tetejn majd oldalvst, majd ismt a kz
pen l.
Szine. Bre finom, vkony, tbbnyire azonban rdes tapintat ; elejnte
vilgos zld, rtvel srgs zld, napos feln nha nmi szennyes vrs
rnyalattal elltott, mely szinekbl azonban nmely gymlcsn majd mi
sem ltszik, minthogy az egsz gymlcs szrks rozsdamzzal csaknem
teljesen be van futtatva. Pontozata szrks barna vagy csak lnkebb zld
pettyekbl ll, mi azonban csak a rozsdamentes alapsznben lthat.
Nmely sanyar idjrskor vagy rsz fldben s beteges fkon fekets
ragya foltok is tmadnak a gymlcsn s az ily gymlcsk aztn hamar is
elrothadnak.
Izlelse. Hsa bgyadt fehr vagy zldes fehr, finom, tmtt, teljesen
sztolvad; maghza krl sem mindenkor kves; leve elcsordulsig b,
czukros; lnk czitromsavanynyal emelt, dt, kellemes fszeriz. Maghza
zrt tengely; tgas fikjaiban tbbnyre idtlen magvakat rejt.
Fja. Fiatal korban elg vignvs s elg edzett; korn s bven
term. Kuszlt, ritks gaival, melyek gymlcspeczkekkel hamar s srn
megrakodnak, szablytalan alak koront alkot. Hol a birs jl tenyszik s
vigan n; ott birsen is jl diszlik: de vadonczon erteljesebb s tartsabb

282
let. A sivr homokot nem szereti, kiss kttt, agyagos, termkeny talaj
ban legegszsgesebb fkat nevel. A nedves idjrst s tlsgosan nedves
helyet megsnyli. Meleg ghajlat alatt nvnyzete is, gymlcsei is egszs
gesebbek, mint emelkedett fekvs, hvsebb tjakon. Ess meleg sz utn,
ha ers tl kvetkezik, trzsn a kreg fagy foltokat kap s le szokott
hmlani. Virgai s ktdtt apr gymlcsei, a ksei fagyokra nagyon
rzkenyek. Gymlcsei klnben elg jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak s elg vastagok, hegyk fel mindTnind inkbb elvkonyodk, knyoksek vagy gacsosak, kuszitan sztllk,
mg vezrvesszei is ritkn egyenesek; elg sima flletek, de ritkn
lenyesek, kiss hamvasak, szp vrvrsek vagy szennyes vrhenyesek s
zldes barnk; egyenltlen nagysg, de kiss szembetn, fak pontokkal
srn pontozottak; kiss hosszas levlkzek; gyenge korukban hegyk
fel molyhosak.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek, a ftl jl elllk ; fakval
rnyalt vrhenyes gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk; jl kiduzzadt l
lapra helyezkedk.
Virgrgyei. Nagyok vagy kzp nagyok, duzzadt kposak, tompa
hegyek; vrses gesztenyeszn, tbbnyire sima pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, vastag kemnyszvetek, hosszas tojsdadok,
nha hosszas, nha rvid hegyben vgzdk ; vlgyesek, hullmos szlek;
veltek; csupaszak, fnylk, srgs nha vrses zldek; szleiken ritksan
s hegyes fogakkal frszeltek. Levlnyelk rvid, vastag, a vesszk alja
fel hosszabb s elg vastg, merev, tbbnyire flfel ll. Levlplhi
hosszak, keskenyek, fonlidomuak, hegyesek. Virgrgyet krit levelei
szles tojsdadok, hullmosak, csaknem laposak, nem hosszunyolek,
.mereven flfel llk vagy sztllk.
Hasonnevei. Normanul bergamot; Ambois-i vajoncz; Szrke, szi
vajkrte; Beurr roux; Beurr d'Anjou. stb.
Leirl. B a v a y , Annl, de pomol. I. 53.
L e r o y , Dict. de pomol. I. 371.
M a s , Le Verger, III. 51.
D i e l , Kernobstsorten,!. S9.
L u c a s , Ausiclil loertlw. Ohsts. II. 76. s sokan msok is,
honi nyelvnkn azonban csak Dr. Entz Ferencz irta le
krlmnyesen (Kert. fz. V. fz. 1. lap).
szrevtel. Brmily rut nvs s knyes fja is van az Izambert kr
tnek ; de felsges z gymlcsei vgett mgsem szeretjk nlklzni fjt
kertnkben. 'Alacsonytrzs, gla vagy bokoralakban nevelve, hzi kr
teinkben, a nagyobb szelek ellen vdett helyen mg inkbb adhatunk neki
helyet itt az alfldn, mintsem a hidegebb jszaki tjakon. Az alfldi forr
sgot s az itt gyakran beksznt szrazsgot mg jobban eltri, mint br
mely ms krtefaj. Vrosi hzak kzt lev krteinkben a ksei fagyoktl is
sokkal hamarbb menekl, mint a szabad skon lv kertekben. Elads v
gett, nagybani elterjesztsre pen nem val e faj.

283

50. Grumkowi vajoncz.


(Poii'e de Grumkow ; Grumkower Butterbirn.)
Szrmazsa. E jeles szi krte Nmetorszgbl veszi eredett. Pomeran tartomnyban, Egenwaldhoz kzel, Grumkowban, egy fldmives kert
ben fedeztk fl elszr. Ojtvesszejt mg 1869-ben kaptam Reutlingenbl,
1875-bon termett nlam elszr s gymlcsei noha nagysgra s idomtalan
klsejkre mindenben, bels minsgkre nzve pedig a nagy szrazsg
folytn nem is egyeztek mindenben a lersokkal, fajom valdisgt mg
is teljesen bebizonytottk.
rsideje. Oct. novemb.
Minsge. I. rend, nha II. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Jkora nagy.
Alakja. Szablytalan, hosszas krtealaku; nha hosszas kpalak,
rendkvl hovadsos s emelkedses fllet; vastagsgnak legnagyobb t
mrje a szr s kehely kzt, a kzptjon vagyjdss a kelyhes vg fel esik,
honnt szra fel gyakran igen hirtelen fogyva, meggyremlett vllat kpez
s szra fel vastagabb vagy vkonyabb, tbbnyire ferdn ll kpban vgz
dik ; kelyhe fel pedig szablytalanul kidomborodva elg talpasn enyszik
el. S z r a majd hosszabb, majd rvidebb, elg vastag, grcss; tbbnyire
a gymlcs cscsrl hsosn kiemelked vagy hsos gyrzettl krnyezve
oldalvst ll. K e l y h e nyilt vagy flig nyilt, tbbnyire csillagalakuan szt
terl osztvnyokkal elltott; szk s inkbb vagy kevsbb mly regben
l, melynek karimjt gyakran ppos emelkedsek teszik szaggatott s ez
emelkedsek a gymlcs derekra is flvonulnak s ennek gmblydst
megzavarjk.
Szine. Bre sima, kiss kemnyks, elejnte spadt zld, rtvel zl
des szalmasrga ; napos oldaln nha lnk tglavrsre sznesed, legtbbnyire azonban pir nlkli; pontozata srn s egyenletesen elszrt, szembe
tn ; rozsda alakzatok leginkbb csak szra krl s kelyhe mlyedsben
fordulnak el; nha azonban fekets ragya foltok is tallkoznak rajta.
Izlelse. Hsa fehres, finom, olvad vagy flszerint olvad; maghza
krl kiss kves; leve b, czukros, dit savannyal emelt, kellemes fszeresz. Nlam a rendkvli szrazsg folytn sszehz fanyarsga is volt
gymlcseinek. Hiszem azonban, hogy e hibt csak a mostoha idjrsnak le
het betudni. Maghza kicsiny, zrttengely; szk fikjaiban tbbnyire idt
len magvakat rejt.
Fja. Erteljes, igen edzett, elg korn s rendkvl bven term. R
vidke gymlcs-peczkekkel korn megrakodott gaival kiss ritks koront
alkot ; dszlik vadonczon s birsen, gla vagy szlas fnak egyirnt alkal
mas. Nvnyzetn a talaj s ghajlat befolysa kevss, de gymlcsein mr

284
inkbb szrevehet. Nagy gymlcsei vgett, melyek nem elgg jl lljk
helyket a fn, a mennyire lehet, vdett helyet kell neki adnunk.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, folllk vagy kiss sztterjeszkedk, kiss grbk s knyksek; simk s csupaszak, szks sr
gk vagy vrhenyessel kiss rnyalt zldes srgk; jkora nagy, fehr pon
tokkal elg srn s szembetneg pontozottak ; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Jkora nagyok, kposak, hegyesek; sr fehrmolyhos, kiss
lazn ll pikkelyekkel bortvk; jl kiduzzadt simaprknyos llapra helyezkedk.
Vrgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, hegyesek, fehrmolyhos, sr
gsbarna, kiss lazn ll pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, hosszas tojsdadok, kiss kinyl hegyben vg
zdk ; csaknem laposak vagy kiss vlgyesek; kiss hullmos szlek;
csupaszak, fnylk, vilgos zldek; finoman s tompn frszeltek vagy
csaknem pszlek. Levlnyelk rvid, elg vastag s merev vagy nha, f
kp a vesszk aljn, kiss hosszas s merev. Levlplhi rvidek, fonl ido
mnak, hamar elhullk.
Hasonnevei. Grumkowi tli vajoncz; Grumkower Winterbutterbirn.
Leri. D i e l , Kemobstsorten, V. 58.
J a h n , lllustr. Handh. der Ohstk. II. 147.
L u c a s , Ausivahl werthv. Ohstsorten, II. 100.
L e r 0 y, Dict. de pomol. IT. 260.
szrevtel. Hvsebb tjakon pl. jszaki Nmethonban, mikp Lucas
rja, sokkal tkletesebb gynrlcsket terem, mintsem a termszetvel ellen
kez melegebb tjakon; mirt is haznk jszaki, hegyes tjkain s Erdly
ben, klnsen a Szkely-fldn, nagyon megrdemeln, hogy vele ksrletet
tegynk. Hogy a sk alfldn mennyire rdemli meg a figyelembe vtelt ?
mg korai volna tletet mondanom. Gymlcseit mg csak egy pr, a gy
mlcstermsre lehet legmostohbb vben tanulmnyozhattam.

25

51. Nyri esperes.


(Bergamotte d' t; Bunde Mundnetzbirn.)

Szrmazsa. Rgi franczia gymlcs. Szrmazsrl a gymlcsszek


semmi bizonyos adatot sem jegyeztek fl. Annyi ll, hogy Prankhonban
1628-ban mr Bergamotte d' t nv alatt ismeretes volt. Diel B e u r r
b l a n c d' t " nv alatt kapta s N y r i e s p e r e s " (Sommer Decliantsbirn) nvre keresztelte, mely utbbi nv alatt nlunk is el van mr terjedve.
Kovcs a Kalauz" 99-ik lapjn e nv alatt jellemezte s faiskoljbl e nv
alatt terjesztette el haznkban. A nmetek a Nyri esperes" nevet, melyet
Diel adott krtnknek, R u n d Mun d n e t z b i r n " - r e vltoztattk s most
talban e nevet fogadtk el; mert a Jliusi esperes" krttl, melyet so
kan szintn Nyri esperes"-nek neveztek, meg akartk teljesen klnbz
tetni. Szerintem okosabb lett volna, ha a nmetek is, aztn mi magyarok
is, legrgibb s Prancziaorszgban mg most is dv nevt tartottuk volna
meg, de ha mr irodalmunkba Nyri esperes" nv alatt ln bevezetve,
nehogy a szksgtelen hasonnevek sokasgt n is szaportsam, knytelen
vagyok N y r i e s p e r e s " nevt tovbbra is megtartani irodalmunkban.
rsideje. Augustus msodik felben.
Mindsge. I. rend, nha kitnleg I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Hol nagyobb, hol kisebb a kzpszernl.
Alakja. Tbbnyire buczkos, hasas csigaalaku, nha gmblyded; zme
a szr s kehely kzt, a kzp tjon kiss albb a kelyhes vg fel esik,
honnt szra fel sekly behajlssal fogy s rvid tompa cscsban vgzdik;
kelyhe fel pedig elejnte domborodva s aztn kiss sszeszklve tbbnyire
keskeny talpban enyszik el. S z r a tbbnyire rvid, vastag, hsosnak
ltsz, fs, zldes barna; vagy fgglyesen nmi csekly mlyedskbe he
lyezett, vagy mlyeds nlkl nmi hsos emelkedsek kz szortott.
K e l y h e kzpnagy, nyilt, vagy flignyilt, tbbnyire felll, hosszas moly
hos osztvnyokkal elltott, csekly mlyedskben l, melynek falain rnczok s karimjn hsos emelkedsek lthatk, melyek a gymlcs derekra
is flvonulnak s ott a gymlcs gmblydedsgt megzavarjk.
Szine. Bre vastag, kiss rdestapintatu ; sppadt zld; rtvel zldes
srga, napos oldaln, fkp a szraztalaju vidken, nmi csekly
piros mosatot is kap; pontozata barnsszrke, srn s egyenlen elhintett;
jl szembetn ; rozsda foltok csak itt-ott, leginkbb pedig csak a kelyhe
krl tallkoznak rajta.
Izlelse. Hsa fehr, elg finom, vajszeren olvad; maghza krl
kiss kvesszemcss; leve b, czukros, kellemes savanynyal emelt, finom
fszeresz. Maghza kicsiny, zrttengely; szk fikjaiban kevs p
magot rejt.
fja. Fiatal korban elg vgnvs, de nagyfv nem n; elg edzett

286
termszet; korn s rendkvl bven term; szles gmbalaku srlombos
koront alkot. Birsen kevsbb, vadonczon inkbb diszlik; alkalmas gla
s szlas fnak; szereti a mly termrteg s kell nedvessggel elltott
talajt. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, rvidek, vkonyak vagy kzpvastagok, egyenest
vagy rzsunt flfel llk, tbbnyire bunks hegyben vgzdk; knyksek; homlyos zldek, napos flkn vrhenyes pirosak,
fiatalkorukban
klnsen, de mg teljesen rt korukban isfehrmolyhosak; hosszas fehres
pontokkal srn s szembetnleg pontozottak ; rendetlen levlkzek.
Bgyei. Nagyok, zmkkuposak, igen sr, fehr molyhozattal boritvk, a ftl elllk; igen duzzadt, simaprknyos llapra helyezkedk.
Yirgrgyei. Kzpnagyok, rvid, tojsdadok, tompahegyek, csak
nem gmbalaknak, fehr s vrhenyes molyhozattal tarkzott pikkelyekkel
boritvk.
Lerelei. Kzpnagyok, vastag, kemnyszvetek, hosszas tojsdadok
vagy kerlkesek; kiss hosszas keskeny, nha ismt rvid hegyben vg
zdk; veltek s vlgyesek; flslapjukon fehrhamvasak, szrks zldek,
als lapjukon csupaszak s csak vastagabb idegein molyhosak; szleiken se
klyen s szablytalanul frszeltek. Levlnyelk elg hosszas, vkony,
csaknem vzszintesen elll, tvnl rt korban vrses. Levlplhi hoszBzak, fonlidomuak, kiss fogasak s molyhosak.
Hasonnevei. Miln blanc; Miln de la Beuvriere; Summer FrankRal; Mouille bouche ronde; Sommer Dechantsbirn.
Leri. D i e 1, Kemobstsbrten, III. 39.
J a h n , lllustr. Handb. der Ohstk. 11. 45.
L u c a s , Auswald werthv. Ohsts. II. 44.
L e r o y , Dict. depomol. I. 237.
M a s , Le Verger^ 11. 57.
szrevtel. Mihelyt gymlcsei sznesedni kezdenek, azonnal leszretelendk; mert a fn megrt gymlcsei nem oly zesek, mint a gymlcskamrban utrs vgett eltett gymlcsei. Hvsebb lgmrsk tjakra
klnsen alkalmas. Mennyire lesz rtkes alfldnkn, kivlt a sk vid
keken ? bvebb tapasztals fogja megmutatni.

287

52* Knight fejedelmije.


(Knight's Monarch.)
Szrmazsa. A londoni kertszeti trsulat egykori elnke, Knight
nyerte magrl, Downton Castle nev mezei laksn. 1830. krl kezdett
elterjedni s ez id ta, mint jeles szi s kora tii krte nagyon el van ter
jedve nemcsak Angollionban, hanem Amerika s Eurpa gymlcss ker
tiben is. Nlam 1872 ta van meg Oberdiecktl egyik fajfmon, mely
azonban mg nem termett, de nvnyzete teljesen egyezik a lersokkal.
Szomszdomban, egyik j bartom kertben egy igen szp, fiatal gulafa van
e fajbl, mely mr hromszor termett igen gazdagon. Valdisgrl teht
elg mdomban volt teljes meggyzdst szerezhetni.
rsideje. Nov. dec.
Minsge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha jkora nagy.
Alakjel. Gmblyded, de gyakran kivlt szra fel csigaalakulag elhegyesed. Vastagsgnak legnagyobb tmrje a s?r s kehely kzt kzp
tjra vagy csak kiss albb a kelyhes vg fel esik, honnt gyakran a szr
s kehely fel csaknem egyenlen domborodik, de kelyhe fel mgis tom
pbb, mint szra fel; nha azonban szra fel elejnte szelden dombo
rodva s aztn hirtelen fogyva rvid tompa kpban vgzdik, kelyhes vgn
pedig elg szles talpban enyszik el. S z r a rvid, meglehets vastag,
fs; tbbnyire a gymlcs cscsrl rzstosan emelkedik fl vagy sekly
mlyedsbl hsos omielkedcsek kzl kiallo. K e l y h e kicsiny, nyilt vagy
flig nyilt; rvidke osztvnyokkal elltott; majd szk s elg mly, majd
tgas de sekly mlyedsben l, melynek karimja szles lapos emelked
sei miatt kiss lulmos. Ezen emelkedsek kiss a gymlcs derekra is
flhuzdnak s nha a gymlcs egyik oldalt hzottabb teszik, mint a
msikat.
Szine. Bre kiss kemny, szraztapintatu, alig kiss fnyl, elejnte
vilgos fzld; rtvel kiss srgs zld ; napos oldaln nha, nmi barns
piros sznezetet kap nmely gymlcs, legtbbnyire azonban hinyzik a pi
rossg ; pontozata stt zlddel szegett, szrks barna, sr s elgg szem
betn. Rozsda foltok s alakzatok leginkbb csak kehely mlyedsben
fordulnak el, a gymlcs derekn pedig tbbnyire csak tds vagy srols
kvetkeztben. Szine s brnek klseje nagyon hasonlt a,Mottevadoncza"
sznhez s kllemhez.
Izlelse. Hsa zldes fehr vagy bgyadt fehr, finom olvad; mag
hza krl is csak ritkn kves ; leve b, czukros, finom savanynyal emelt,
dit, igen kellemes, nha gyngden illatos iz. Maghza tbbnyire nyilttengely, szk fikjaiban tbbnyire idtlen magvakat rejt.
Fja. Erteljes, igen edzett; korn s rendkvl bven term ; gy*

288
mlcsvesszkkel s peczkekkel jl beruhzott, flfel trekv gaival sr
lombos koront alkot. Birsen is diszlik, de vadonczon inkbb ; szp gulaalaku fkat alkot; szlas fnak vdett helyet kivan, szereti a mly termrteg 8 elegend nyirkossggal elltott talajt. Gymlcseit csomkban
hozza s brha ezek kzl sokat is lehny az ersebb szl; mgis j term
seket ad.
Vesszei. Szmosak, hosszak, kiss vkonyak, egyenest vagy kiss rzsuntosan flfel llk; knyksek; simk, kiss fnylk, srgs vilgos
barnk, rnyas flkn kiss zldes barnk; tojsdad alak, fehres, szem
betn pontokkal ritksan pontozottak, rendetlen levlkzek.
Bgyei. Nagyok, rvidek, hasaskuposak, tompahegyek, srgs
barna, kiss fehrmolyhos pikkelyekkel bortvk, a ftl jl elllk; jl
kill llapra helyezkedk, melynek csak kzp bordja ltszik igen finom
szlknt lenylni a vesszn.
Tirgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, tompahegyek ; stt barn
val s szrkvel rnyalt vrhenyesbarna pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok vagy kicsinyek, szles lndssak vagy tojs
dadok, kiss vlgyesek, csaknem laposak, hegyk fel kiss veltek; csu
paszait, stt zldek ; szleiken ritkn s tompn frszeltek. Levlnyelk
rvid, vastag, rzsunt flfel vagy vzszintesen ll. Levlpllii hosszak,
ridomuak. Virgrgyet krt levelei kiss nagyobbak, laposak, tbbnyire
pszlek.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leirl. L e r o y , Dictionnaire de pomol. II. 321.
O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Obstk. VII. 475.
EszrevteL Oberdieck szerint ksn kell leszedni gymlcseit a frl;
klnben sszefonnyadnnak. E hiba gyakrabban llhat be a hidegebb
tjakon, hol a tenyszet idnye alatt gymlcsei nem lennnek kpesek tel
jesen kikpzdni. Nlunk, aligha tog e hibba esni. A nagy szelek ellen
csak kiss is vdett helyen mindentt haszonnal tenyszthet haznkban
fkp az alfldn s klnsen a nagyobb folykhoz kzeles vidkeken.

289

53. Guisse Mria, krte*


(Mari Guisse.)
Szrmazsa. Pranczia gymlcsszek szerint Jussy-ben (vros Metz
krnykn) az rmin krte magvri nyerte 1834-ben sainte-ruffine-i bir
tokos, Guisse ur s lenya nevrl keresztelte el. Csak napjainkban kezd
nagyban elterjedni. Teljes leirsa mg csak a franczia gymlcsszek ujabb
munkiban olvashat. Nlam mr hrom zben termett a lersokkal min
denben egyez gymlcsket.
rsdeje. Jan.mart.
Sin^sgO. I. rend vagy legalbb a maga idejben elg j csemege
gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha jkora nagy.
Alakja. Hasas krte forma vagy hosszas-kupalaku, kiss egyenetlen
fllet. Yastagsgnak legnagyobb tmrje a szr s kehely kzt a k
zptjon alul esik, honnt szra fel sekly behajlssal fogyva, hosszas s
tbbnyire karcs, ferdn csonkzott cscsban vgzdik; kelyhe fel pedig
szehd domborodssal fogyva kiss szk talpbun enyszik el. S z r a elg
hossz, vagy rvides, inkbb vagy kevabb vastag, fs, grcss, a gymlcs
cscsn fgglyesen vagy kiss ferdn, tbbnyire szablyos kerekeds,
csekly mlyedsbe helyezett vagy nha hsos kiemelkedsbl a gymlcs
folytatsaknt kill. K e l y h e nyilt vagy flignyilt, hosszas szles osztvnyokkal elltott; szk mlyedskben l, melynek karimjn egyenlt
len nagysg emelkedsek lthatk, melyek elenyszleg kiss a gymlcs
derekra is flvonulnak.
Szine. Bre kemnyks, szraztapintatu, elejnte zld; rtvel czitromsrga; napos oldaln gyakran narancsszn pirossal sznezett; pontozata s
tt barna, kill, sr s igen szembetn. Rozsdafoltok s alakzatok a gy
mlcs derekn ritkn, de, kivlt kehelymlyedsben gyakrabban lthatk.
Izlelse. Hsa fehr vagy kiss srgsfehr, finom, tmtt, olvad
vagy flszerint olvad ; maghza krl is csak kiss kvesszemcas ; leve
b vagy elg b, czukroa, gyngd savanynyal emelt kellemes fszeres z.
Nmely meleg s szraz vben termett gymlcsei csaknem teljesen
desek.
Fja. Erteljes, igen edzett, korn s igen bven term ; szp ter
met, kiss szells lombozat gulafkat alkot. Diszlik vadonczon is birsen
is, de vadonczon erteljesebb s tartsabb let. Kell nedvessggel elltott
talajban hazai alfldnkn mindentt jl fog diszleni. Q-ymlcsei jl lljk
helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzp vastagok, elg hosszak, hegyk fel
elvkonyodk, a sudr tetejn egyenest flllk, albb rzsunt flfel emel
kedk, alig knyksek, finoman bordsak ; simk, kiss fnylk, kiss
19

2^0
vrhenyesbe jtsz zldes barnk; elg szembetn ; febres pontokkal
majd srbben, majd ritkbban pontozottak ; hosszas levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, rvid s vastagkuposak, hegyesek, a ftl el
llk, de hegykkel a vessz fel kiss visszagrblk; szrkvel mosott
vrhenyesbarna, kiss lazn ll pikkelyekkel bortottak, elg kill, finom
bords llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, hosszas kposak vagy tojsdadok, he
gyesek, vrsesbarna pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, kemny szvetek, tojsdadok vagy kerlkesek, keskeny, szrs hegyben vgzdk; flfel ll nyelktl vzszintesen
elllk, vlgyesek s veltek; csupaszak, homlyos zldek; szleiken ritks
tompa fogakkal frszeltek. Levlnyelk rvid, vastag, merev, flfel ll.
Levlplhi hosszak, fonlidomuak, finoman fogasak. Virgrgyet krt le
velei hosszas tojsdadok, laposak, hegykkel elgrblk, nha hullmos sz
lnek, csaknem p szlek, kzp hossz, merev nyelkrl kiss sztterlk.
Hasonnevei. Mg nincsenek.
Leiri. L e r o y , Dict. de pomol. 11. 398.
M a s , Le Verger^ I. 79.
szrevtel. Gymlcseit ksn kell leszedni fjrl, hogy teljes finom
sgukat jl kifejthessk ; aztn azt is be kell vrnunk, hogy teljesen megr
jenek a gymlcskamrban ; mert flig rt korukban zetlenek, torzssak.
Ez is egyike azon krtefajoknak, melyek alfldnkn, de csakis kertett hzi
krteinkben ltalnos elterjesztsre rdemesek mindentt; mig a flvidken
ritka vben birnk gymlcsei a kell finomsguk kifejtsre szksges me
leget fltallni.

291

54. Mria Luiza krte.

>^

(Mari Lonise Delcourt; Mari Louise Duquesne.)


Szrmazsa. Hogy e kitn szi krte Belgiumban lpett a vilgba,
annyi bizonyos. A gymlcsszek nagy rsze azt llitja, hogy Duquesne apt
nyerte magrl Monsban, 1810 krl s keresztelte el I. Napleon neje, Mria
Luiza nevrl; msok ismt ugy vlekednek, hogy Van Monsnak kszn
hetjk ltre jvetelt. Dumertier, a belga gymlcsszek nestora, a kit a
belga gymlcsk eredetnek ismerett illetleg mltn els tekintlynek
tarthatunk, Pomoae fournaisienne^ czim, 1869-ben megjelent munkjban
hatrozottan Duquesne aptot tartja e krte szerzjnek. Mint minden kit
nbb gymlcs, ez sem kerlhette ki a hasonnevek sokasgnak tkt s igy
tbb fle nv alatt terjesztik mg napjainkban is. Nlam tbb hiteles hely
rl is meg van e faj s ugy nvnyzete, mint gymlcsei teljesen meggyztek
fajom valdisgrl.
rsideje. Sept. oct.
Minffsge. Kitnleg I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha nagyobb is.
Alakja. Vltoz, legtbbnyire hosszas kpalak vagy hosszas krtealaku, nha kobak vagy tojsalaku; szablyosan boltozott. Vastagsgnak
legnagyobb tmrje a szr s kehely kzt, a kzp tjon kiss alul a kelyhes vg fel esik, honnt inkbb vagy kevsbb sekly behajlssal fogyva,
hosszas, tompa vagy csaknem hegyes cscsban vgzdik ; kelyhe fel pedig
kidomborodva, tbbnyire igen szk talpban enyszik el. S z r a tbbnyire
hossz, elg vastag, tbbnyire grbe, fs, grcss, srgs barna, tvnl
gyakran hsos; a gymlcs cscsn hsos emelkedsbl kill s a gymlcs
folytatsnak ltsz, vagy nmi sekly, emelkedses karimj mlyeds
kbe helyezett. K e l y h e kzpnagy, nyilt vagy flig nyilt, flll, szarunem, barns srga osztvnyokkal elltott; csaknem a gymlcs flszinn
vagy nmi sekly s szk, nha tgas, lapos mlyedskben l.
Szne. Bre finom, gyngdtapintatu, sima, elejnte halvny zld, k
sbb zldes srga; napos feln is csak kiss vilgosabb srga, tbbnyire min
den pir nlkl; pontozata igen apr, szrksbarna, ritks, alig szembetn.
Rozsdafoltok s alakzatok a gymlcs derekn ritkn, de szra s kelyhe
krl gyakrabban fordulnak el.
Izlelse. Hsa fehr, nha srgsfehr, igen finom olvad; maghza
krl is csak kiss kvesszemcss ; leve igen b, czukros, dt savanynyal
emelt, igen kellemes, fszeres z. Maghza kiss nyilttengely; szk fik
jaiban tbbnyire idtlen magvakat rejt.
Fja. Elg erteljes, edzett, korn s bven term, gymlcspeczkekkel jl beruhzott, tbbnyire lecsng s kuszitan sztll gaival elg sr
lombos koront alkot. Birsen nem jl dszlik, de vadonczon, korona magas
ig*

292
s,gban ojtva, elg terjedelmes szlas-fkat alkot. Helyben s talajban nem
igen vlogats. Gymlcsei nagysguk mellett is jl lljk helyket a fn.
Gulafnak kevsbb, de lczezet melletti mvelsre rendkivl alkalmas e faj.
Vesszei. Szmosak, girbegurbk, tbbnyire lelgok, elg vastagok, begyk fel elvkonyodk; igen knyksek; gyenge korukban, fkp hegyk
fel molyhosak, rett korukban csupaszak, simk, kiss srgs barns zldek,
kiss fnylk ; apr, fehres pontokkal srn s szembotnleg pontozottak;
rendetlen, de tbbnyire rvid levlkzek.
Rflgyei. Elg nagyok, kposak, hegyesek, a vesszkkel prhuzamos
irnyban flfele llk ; fnyes fekets gosztonyeszin, nha ezst szrkvel
szeglyzett, kiss lazn ll pikkelyekkel bortvk ; igen kill, simaprknyos vagy csak alig szrevohetleg bordzott llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hosszas kposak, igen hegyesek, nha
kiss flre grblk, vrses gesztenyeszn, sima pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, kemny szvetek, merevek, hosszas tojsda
dok vagy kerlkesek, hegyknl gyakran szlesebbek, mintsem nyelknl,
rvid szrs hegyben vgzdk; laposak vagy kiss vlgyesek s nha viszszsan blsek ; csupaszak, bgyadtan fnylk, stt zldek; szleiken csak
hegyk fel finoman s tompn frszeltek, egyebtt csaknem pszlek.
Levlnyelk hosszas, elg vastag, flfel ll vagy kiss vzszintesen ll s
hajlkony. Levlplhi kzphosszak, vkony fonlidomuak, hamar elhullk.
Hasonnevei. Van Donckelaar; Princesse de Parme ; Marie-Louise
nouvelle; Marie-Louise de Jersey ; Marie-Louise d'Uccle stb.
Leiri. B i v o r t , Annl, de pomol. V. 33. lap.
L e r o y , Dict. de j)omol. IL 399.
M a s , Le Verger.lll. 163.
Jahn, niust. Handh. der Obstk. 11. 141.
L u c a s , Ausioalil werthv. Obstsorten, II. 79.
szrevtel. Hazai alfldnknek ugy dombos s hegyes, mint egszen
sk vidkein is megrdemli az elszaporitst. Emeltebb fekvs, hvsebb t
jakon bizonyra egyike a legrtkesebb szi krtefajainknak. A ki fja ter
metnek rendetlen alakjval nem sokat trdik s megelgszik a fa term
kenysgvel s gymlcseinek jsgval; az habozs nlkl helyet adhat
neki kertben: de, a ki a fa tetszets formjban gynyrkdik, bizonyra
nagy gondot vesz nyakba, ha ezt is szablyos formban akarn flnevelni.

203

55. Bosc kobakja,

y.

(Beurr d'Apremont; Bosc's Flaschenblrn.)


Szrmazsa. Bizonytalan. Knyvekre terjed rtekezseket s vitatkozsokat
tartottak mr fltte a tekintlyesebb gymlcsszek. Hihet azonban, hogy Franczia*
orszgbl, Apremont nev mezvrosbl (Fels-Saone megye) veszi eredett, hol jelenleg
is Apremonti vajoncz nv alatt is ismeretes; ksbb a jeles termszetbvr s gyml
cssz, Bosc nevrl Bosc vajoncznak kereszteltk el. Minthogy azonban ugyancsak Bosc
nevrl Van Mons is keresztelt el Bosc kobakjnak egy krtt t. i. a Swates kobakjt;
id jrtval a Bosc kobakja" elnevezs majd egy, majd msfle krtre ruhztatott,
ugy annyira, liogy most mr a valdi Bosc kobakja teljesen kipuhatolhatlann vlt. Diel
Van Monstl valban a franczik Apremonti vajoncznak vesszeit kapta meg Bosc
kobakja" nv alatt s csakugyan Bse kobakja" *) nv alatt irta le s terjesztette is elUgyancsak Diel ksbb, egy IT-od rend krte, t. i. a Sndor czr krte helyett is tve
dsbl a Bosc kobakj"-rl kldtt szmos megrendelinek ojtvesszket s gy most a
Bosc kobakja S n d o r c z r " nv alatt is szerepel, klnsen haznkban, hol Urbanek
s Kovcs Jzsef is ez utbbi nv alatt nagyban elterjesztettk a Bosc kobakjt. A
belga gymlcsk leirja, Dumortier a Bosc kobakja" nevet csak egyszer emliti fl; s
nem szmtja azt a belga gymlcsk kz; klnben a tbbi kzt bizonyosan leirta
volna azt is.
rsidejOa October; alkalmas hvs helyen tartva nov. kzepig is.
MinSsge. Kitnleg I. rend.
Nagysg. Nagy.
Alakja. Kobak vagy hosszas krtealaku, kelyhe fel mindig hasas. Vastagsgnak
legnagyobb tmrje a szr s kehely kzt a kzptjon rendesen alul esik, honnt szra
fel elejnte domborodva, aztn behajlssal fogyva, szembeszkleg hossz vkony kup
alakra emelkedik stbbnyire csucsosan vgzdik; kelyhe fel pedig gmbalakulagkidom
borodva igen szk talpban enyszik el, melyre a gymlcs ritkn llthat fl. S z r a
hossz, kzpvastag, fs, vrhenyes barna, fehr szepls, a gymlcs cscsn fgglyesen
ll s a gymlcs folytatsaknt hsos gyrzetbl kiemelked, vagy nmi sekly mlyeds
be helyezett. K e l y h e kzpnagy, nylt vagy flig nylt, rvid, barnaosztvnyokkalell
tott ; tbbnyre csaknem a flsznen vagy igen sekly s inkbb vagy kevsbb tgas
mlyedskben l, melynek karimjrl nmelykor egyes lapos bordk elenyszleg a
gymlcs derekra is szoktak felhzdni.
Szine, Bre finom, vkony, nem annyira rdes, mint inkbb szraz tapintatu, ele
jnte vilgos zld, rtvel spadt srga; napos oldaln is csak kiss lnkebb srga;
pontozata szrks barna, kiss kill, igen szembetn; rozsdafoltok s alakzatok nem
csak a szr s kehely krl, hanem a felletn is mindentt fordulnak el, s nmely
fldben csaknem teljesen be van vonva finom, fahjszin rozsdamzzal.
Izlelse. Hsa fehres vagy srgsfehr, igen finom, tmtt, teljesen sztolvad;
*) E nevet Diel, hihetleg hibs olvass folytn Bse kobakjnak (Bose's Flascheabirn; Calebasse Bse) irta,

94
maghza krl is alig szrevehetleg kveaszemcss; leve igen b, czukros, gyngd
savanynyal emelt, dit, kellemes fszereszU. Maghza kicsiny, nyilttengely; szk
fikjaiban p magvakat rejt.
Fja. Elejnte buja, ksbb mrskeltnvs, elg edzett; korn s rendesen,
noha nem is igen bven term. Hossz, nyurga gaival ritks koront alkot. Birsen nem
igen diszlik; vadonczra ojtva gla- vagy flmagas derek szlasfnak nevelend. Id
sebb korban a sudartl messze kinyjtzkod gainak megkurttsa ltal lombozata
srbb tehet s elg helyes formj fv alakithat. Helyben s talajban nem igen
vlogats; gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak, meglehets vastagok, flfel llk vagy szles sz
gekben sztterjeszkedk, hegyk fel is csak kevss vkonyodk; knyksek, kiss hor
nyoltak vagyis finoman bordsak; simk, kiss fnyesek, pirossal sznezett barnk; egyen
ltlen nagysg szks pontokkal elg srn, de nem szembettinleg pontozottak; hosszas
levlkzek.
RiigT^). Inkbb kicsinyek, mint kzpnagyok, kposak, hegyesek, a ftl kiss
elllk, ezst szrkvel szeglyzett, kiss lazn ll, barna pikkelyekkel bortvk; csak
kevss kill llapra helyezkedk.
VJrgriigye'. Kzpnagyok, hosszasak, karcsak, kposak, hegyesek; kiss vr
sesbarna fnyes pikkelyekkel bovftvk.
Iievelei. Nagyok, kiss vastagszvetek, szivalakuak vagy szles tojsdadok,
inkbb vagy kevsbb rvid, szrs hegyben vgzdk; laposak vagy csak kiss vlgye
sek, nha kiss hullmosak; osupaszak, simk, fnyesek, vilgos zldek; szleiken igen
finoman frszeltek vagy csaknem pszlek. Levlnyelk hosszas, vzszintesen ll
kiss merev. Levlplhi elg hosszak, fonlidomuak, hamar elhullk.
Hasonneve. Beui-r Bosc Poire Bosc ; Humbold's Butterbirn ; Calebasse Bosc;
Sndor czr. Ez utbbi magyar hasonneve azonban igen hibs; mert az eredeti Sndor
czr" krte egszen ms, hitvny gymlcst term faj, mely napjainkban mr tn nem
is l tbb.
Leiri. R o y e r , Annl, de pomoh V. 79.
L e r o y , Dict. depomol. 1.320.
M a s , Le Verger, I I I . 129. szm alatt.
D i 61, Kernobstsorten, almkat s krtket tartalmaz V. 194.
J a h n, Hlustr. Handh. der Obstk. I I . 121.
L u c a s , Auswhl wevtliv. Obstsorten, II. 86.
szreTtel. Mas, kitn franczia gymlcssz fnebb idzett munkjban azt
mondja e krtefajrl, hogy a ki csak egyetlenegy szi krtefnak adhatna helyet kert
ben, bzvst ezt vlaszthatn. Annyi bizonyos, hogy vetekedik is a legfinomabb szi
krtkkel s fja a gymlcstenysztsre annyira nem kedvez sk alfldn is egyike a
legegszsgesebbeknek, s egyike azoknak is, melyek habr nem is sokat, de mindig biz
tosan teremnek.

S95

56. Oswegoi vajoncz*


(Beurr Oswego ; Butterbirn von Oswego.)

Szrmazsa. Jelen szzad els felben nyerte magrl bizonyos Red


Walter, Oswegoban (Amerika, ITj-York llam). Fjnak korai s rendk
vli tormkenysgo s kellemes borz gymlcsei ltal majd mindenfel utat
trt mr e faj magnak ugy Amerikban, mint Eurpban. Ojtvesszejt
187,3-ban kaptam Plantiresbol Simon-Louis testvrek hires faiskoljbl.
1875-ben a fajfn mr a ktves prbag csomsn mutatta be els gy
mlcseit. Ugy nvnyzete, mint gymlcsei egyezvn a lersokkal, fajom
valdis^ga ktsgtelen.
rsileje. Sopt. vgtl nov. elejig.
Minsge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kicsiny vagy kzpnagy.
Alakja. Kt vgn belapitott gmbalaku vagy laposdad gmbly,
kiss hovadsos fllet, logtbbnyire azonban elg szablyosan boltozott.
Vastagsgnak legnagyobb tmrje a szr s kehely kzt, kzptjon esik,
honnt ugy szra, mint kelyhefel csaknem egyenlen domborodik s kelyhnl rendesen elg talpasn vgzdik. S z r a rvid, vastag, fs, barnamzos s logflebb a gymlcsfel es rszn zldszin; vagy cseklyke m
lyedsbe helyezett, vagy a gymlcs flszinrl nmi hsos emelkedstl
flre nyomva ferdn kiemelked. K e l y h e kicsiny csaknem zrt vagy flig
nylt, apr, molyhos befel grbl osztvnyokkal elltott; szles tlcsralaku, inkbb vagy kevsb mly; tbbnyire szablyos kerekeds reg
ben l.
Szne. Bre elg finom, vkony, de kiss kemnyks, elejnte lnk
zld; rtvel szp czitromsrga; napos oldaln nha nmi ignytelen piros
sal belehelt. Pontozata apr zlddel szegett barns, alig szembetn; rozs
dafoltok s alakzatok tbbnyire csak a szr s kehely krl fordulnak el ;
nmelykor azonban, miknt Mas mondja, csaknem az egsz gymlcs igen
finom, fahjszin rozsdamzzal bevont.
Izlelse. Hsa zldes, nha azonban srgsfehr, igen finom, tmtt, ol
vad ; maghza krl kiss kvesszemcss; leve igen b, czukros borz, nha
kiss csps borz, de igen kellemes fszeres-zamatu. Maghza zrttengely;
apr fikjaiban tbbnyire p magvakat rejt.
Fja. Elnknvs, igen edzett; korn s rendkvl bven term.
Birsen is, vadonczon is dszlik, mindenfle alakban nevelhet; de legczlszerbb szlas fv nevelni. Elg lombos, de szells koront alkot; gy
mlcseit, melyek jl lljk helyket a fn, rendesen csomkban hozza. Knyny, meleg fldben igen jl rzi magt.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vkonyak, a sudr tetejn egyenest
flllk, albb elg tgas szgekben rzsuntosan flfel irnyulok, kiss

296
knyksek; gyenge koruktan hegyk fel fehr molyhosak; rt korukhan
csupaszak, simk, srgs vilgosbarnk; apr kill, fehres pontokkal rit
ksan s hegyk fel alig szrevehetleg pontozottak; szablyos s inkbb
rvid, mint hossz levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, kposak vagy tojsdadok, hegyesek vagy kiss
tompk, a ftl elllk s nha sarkantyusan kiszgellk; ezstszrkvel
keskenyen szeglyzett, szp vilgos gesztenyeszn, lazn ll pikkelyekkel
bortvk; jl kiduzzadt llapra helyezkedk, melynek prknyrl a kzp
borda finom szlacskaknt a vesszre is levonul.
Tirgrgyei. Nagyok, hosszas kposak vagy tojsdadok, hegyesek,
stt vrhenyes s hamvas szrkvel tarkzott pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, kerlkesek vagy lndssak, rvid hegyben
vgzdk, laposak vagy szleiken kiss hullmosan flhajlk, a levlnyllel
egyirnyban rzsuntosan flfel llk, a vesszk hegye fel levk kiss vel
tek s ezek gyenge korukban als lapjukon kiss molyhosak, rendesen azon
ban niind csupaszak, vilgos-zldek; szleiken ritksan, finom fogakkal
frszeltek. Levlnyelk elg hossz, vkony, de meglehets merev, rzsunt
flfel vagy vzszintesen ll. Levlplhi elg hosszak, vkony fonlidomuak s hegyesek. A levl nyltvnl a plhk mellett igen gyakran for
dulnak a vesszkn el kisebb-nagyobb keskeny lndss msod-levlkk is.
Tirgrgyct krit vagy a gymlcspeczkeken lev levelei nagyobbak s
szlesebbek, mint a vezrvesszkn levk.
Hasonneve. Red Seedling.
Leri. L e r o y , Dict. depomol. I. 405. lap.
M a s , Le Verger. III. 85. lap.
J a h n , lUustr. Handh. der Ohstk. VII. 405.
szrevtel. Ugy szabadon ll, mint kertett hzi kertekben, kln
sen alfldnkn, nagyon megrdemeln a nagybani elszaporitst.

297

57. Avranches-i j Luiz krte.


(Bonne-Louise d' Avranches ; Gute Louiae von Avranches.)
Szrmazsa. A mlt szzad vge fel, 1780. krl termett elszr
Francziaorszgban. Ayrancliesi birtokos, Longueval nyerte magrl. Elejnte
L o n g u e v a l j k r t j e (Benne de Longueval) lehetett a neve : ksbb
Berryais apt, a maga korban hres gymlcssz, Longueval neje nevrl
J Luiz''-nak (Bonne-Louise) keresztelte el. Jelenleg fnebbi neve ln
uralkodv, melyet a franczik majd B o n ne-L o u i s e, majd ismt L o ui s e
b e n n e d ' A v r a n c h e s - n a k irnak. Forney szerint, mikp Andr Leroy
rja, mg 1861-ben lt a magrl kelt anyafa s trzse 1*70 mter kerlet s
magassga 13 mter volt. Hol a krtefa tenysz, mindentt el van mr
terjedve a vilgon. Tbb izben termett mr nlam s fajom valdisga kt
sgtelen.
rsideje. Sept. october.
Minsge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Jkora nagy, nha kisebb a kzpszernl.
Alakja. Vltoz, legtbbnyre azonban hosszas krte vagy tojsdadalak; kiss egyenetlen boltozatu; vastagsgnak legnagyobb tmrje a
szr s kehely kzt, a kzp tjon alul a kelyhes vg fel esik, honnt szra
fel majd behajlssal majd behajls nlkl fogy s rendesen hosszas tompa
kposn vgzdik ; kelyhe fel pedig inkbb vagy kevsb kidomborodva,
tbbnyire szk talpban enyszik el. S z r a elg hosszas, fs, kt vgn
bunks, srgsbarna; majd a gymlcs folytatsaknt hsos emelkedsbl
kill, majd ismt nmi hsos emelkedstl flre nyomott. K e l y h e kicsiny,
nylt vagy flignylt, rvidke szarunem flll osztvnyokkal elltott; elg
tgas lapos mlyedskben l.
Szine. Bre finom, vkony, sima, elejnte vilgos zld, rtvel srgs
zld; napos oldaln gyakran lnk pirossal bemosva, vagy csak srbb
vagy ritkbb piros pettyekkel behintve, mint a Pisztrng krte ; pontozata
vilgos barna, elejnte elgg szembetn, teljes rtvel alig szrevehet;
rozsdafoltok vagy alakzatok leginkbb csak a szr, kivlt pedig a kehely
krl tnnek el rajta.
Izlelse. Hsa kiss srgsba jtsz fehr, nmi zldes erekkel, igen
finom, olvad, maghza krl sem kvesszemcss ; leve igen b, czukros,
rendkvl finom, gyngd savanynyal emelt, illatos, fszeresz. Maghza
zrttengely, szk fikjaiban jkora nagy, hosszas magvakat rejt.
Fja. Erteljes, igen edzett, mg virgzsban sem knyes ugy, hogy
egy-kt K. fok hideget is knnyen killnak virgai s ktdtt apr gy
mlcsei ; korn, rendesen s bven term; birsen is meglehetsen dszlik,
de vadonczra ojtva flfel trekv gaival igen szp sugr koront alkot;
helyben nem ylogat. Q-ymlcsei jl lljk helyket a fn.

898
Tesszel. Elg szmosak, hosszak, kzp vastagok, egyenesek, flllk vagy rzsuntos irnyban flfel emelkedk; kiss knyksek; finoman
bordsak; gyenge korukban fehr molyhosak, rt korukban csupaszak,
homlyos vrses barnk, fehres szrke pontokkal elg srn, de nem
szembetnleg pontozottak ; szablytalan, de tbbnyire rvid levlkzek,
Rgyei. Kzpnagyok, hromszgek vagy kposak, szles talpnak,
hegyesek, talapjuknl lapulk, hegykkel kiss elllk ; hamvas szrkvel
mosott vilgos vagy nha sttbarna, kiss lazn ll pikkelyekkel bortvk;
alig kill llapra helyezkedk, melynek kzpbordja vkony fonlknt
szrevehetleg lenylik a vesszn.
Yirgrgyei. Kzpnagyok, kposak, hosszas hegyben vgzdk,
szrkvel s stt barnval rnyalt gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk.
Levolei. Kzpnagyok, kiss kemnyszvetek, tojsdad kerlkesek
vagy szles lndssak, hegyesek, inkbb vagy kevsbb vlgyesek, veltek,
gyenge korukban molyhosak, rt korukban csupaszak, fnyesek, stt zl
dek ; szleiken mlyen s lesen, de ritksan frszeltek. Levlnyelk rvid,
vastag, merev, vizszintesen elll, nyr vgn violaszn pirossal sznezett.
Levlplhi kzp hosszak, lndssak vagy ridomuak, elg tartsak. Gymlcsrgyet krt levelei rendszerint nagyobbak, csaknem laposak s ke
vss veltek, kzp hossz, ers nyelkrl kiss sztllk.
Hasonnevei. Bonne de Longueval; Louise-bonne d' Avranches ; Louise
bonne de Jersey ; Poire de Jersey ; Bergamotte d' Avranches stb.
Leiri. R o y e r , Annl, depomol. VI. 29.
L e r 0 y, Dict. de pomol. I. 482.
M a s , Le Verger, III. 67.
J a h n , Ulustrirtes Handh. der Ohstk V. 265.
L u c a s , Answahl werthv. Obstsorten, II. 73.
szrevtel. Fjnak vezrvesszei, nehogy a fa hrtelen felnyurguljon,
fkp fiatal korban, tavaszonkint jl mogkurtitandk. Egszsges fjnak
edzettsge, rendkvli termkenysge s nem egyknnyen szotysod gy
mlcseinek felsges ze miatt a legszlesebb elterjesztsre mlt. Gulaalakban nevelve kertett hzi kertekben ; szlas inak szabadon ll gyml
csskben mg a sk alfldn is igen rtkes faj.

299

58. Six vajoncza.


(Beurr Six ; Six's Butterbirn.)

Szrmazsa. Belgiumban Six nev kertsz nyerte magrl Courtrai


vrosban. A magnemes anyafa 1845-ben termett nla elszr s 1854. jan.
20-n szerzjt az ltala izlelsl s brlatul elmutatott gymlcsrt a
tournay-i kirlyi gymlcsszeti trsulat kitntetsben rszesit. Ojtveszszejt 1871-ben kaptam Reutlingenbl (Wrttemberg.) Azta mr kt zben
termett nlam a fajfn. Nvnyzete s gymlcsei a lersokkal egyezvn,
fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Oct. nov., alkalmas hvs helyen december kzepig is el
tarthat.
Minsge. Kitnleg I. rend; nha alig I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kzp nagy, nha jkora nagy.
Alakja. Vltoz, legtbbnyire igen hasas krte alak, klsejt sza
blytalan lapos emelkedsek teszik idomtalann. Vastagsgnak legnagyobb
tmrje a szr s kehely kzt, tbbnyire kiss flebb esik a kzptjnl,
honnt szra fel hirtelen fogyva keskeny cscsban vgzdik; kelyhe fel
pedig hol szelden domborodva, hol ismt fogyva rendesen szk talpban
enyszik el S z r a kzp hossz, nha jkora hossz, vkony, fs, grblt,
barnaszin ; tbbnyire a gymlcs cscsbl annak folytatsaknt kiemel
ked ; majd nmi hsos emelkedsre ferdn helyezett. K e l y h e nagy
vagy kzpnagy, zrt vagy flig nyilt, rvid, vkony kuszitan ll osztvnyokkal elltott; csaknem a gymlcs flszinn vagy nmi sekly mlye
dskben l, melynek falain rnczok s karimjn emelkedsek lthatk.
Ez emelkedsek laposan a gymlcs derekra is fel szoktak hzdni s an
nak gmblydst sokflekp megzavarjk.
Szne. Bre finom, sima, fnyl, vilgos zld, rtvel zldes srga,
napos oldaln is minden pirt nlklz ; pontozata apr, alig szrevehet ;
sttebb zld pettyekkel hol srbben, hol ritkbban behintett. Rozsda
foltok vagy alakzatok mg kehelymlyedsben is csak ritkn fordulnak
el rajta.
Izlelse. Hsa fehr vagy zldes fehr, igen finom, teljesen sztolvad,
izlelskor csak nmi rostszlkk maradvnya szlelhet a szjban az egsz
gymlcsbl; maghza krl sem kves ; leve rendkvl b, czukros, gyn
gd savanynyal emelt, igen kellemes fszeres iz. Kedveztlen idjrssal
s kedveztlen talajban ntt gymlcseinl azonban hinyozni szokott iz
bl vagy a kell czukrossg vagy a gyngd savany vagy a fszeressg.
Maghza nyilttengely; fikjaiban kevs s ritkn p magot rejt.
Fja. Lassu-nvs, de igen edzett termszet; korn s bven term,
mit az is bizonyt, hogy virgait egy-kt fok hidegben sem rgja el. Fja
leginkbb gulafnak, de korona magassgban ojtva szlasfnak is alkalmas.

300
Birsen nem mindentt dszlik jl, de vadonczon is vlogatni ltszik a talaj
ban. Nhny vvel ezeltt Glocker kldtt hozzm Enying meszes talajn
termett, nhny gymlcst, melyek minden tekintetben kitnbbek voltak,
mintsem a nlam mr kt izben is termett gymlcsk. Ydett helyet ki
van, mert az ersebb szl nagyon le szokta tizedelni gymlcseit.
Vesszei. Elg szmosak, rvidek, kzp vastagok, sztllk, vezrvesszei elg egyenest flfel llk, sima flletek, finoman bordsak, knyksek- gyenge korukban hegyk fel kiss molyhosak; rt korukban
csupaszak, kiss barns hamvas-zldek, itt-ott olajszin srgs zldek; hoszszas fak pontokkal ritksan s alig szrevehetleg pontozottak ; igen rvid
levlkzek.
Rgyei. Jkora nagyok, kposak, rvidek, duzzadtak, kiss tompahegyek, a ftl elllk ; szrkvel finoman szeglyzett fekets gesztenye
szn pikkelyekkel bortvk ; igen kill, bordzott llapra helyezkedk.
Yirgriigyei. Kzpnagyok, kposak vagy tojsdadok, kiss duzzad
tak, alig hegyesek, szrkvel rnyalt vrhenyes pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Inkbb kicsinyek, mintsem kzpnagyok, kemnyszvetek,
merevek, laposak vagy csak kiss vlgyesek ; tojsdadok, keskeny, hosszas
hegybon hirtelen vgzdk, nyelkrl csaknem vzszintesen sztllk ; csu
paszak, fnyesek, sttzldek ; szleiken tompn s gyakran alig szreve
hetleg frszeltek. Levelnyelk a vesszk aljn elg hosszas, flfel mind
mind rvidebb, kzpvastag, rzsuntosan flfel ll. Levlplhi elg
hosszak, fonlalakuak, flfel llk. Virgrgyet krt levelei kiss na
gyobbak, laposak, szleiken alig frszeltek; flfel ll, merev nyelkrl
vzszintesen sztllk.
Hasonneve. Six krte.
Leiri. B i v o r t , Annl, de porni. V. 7.
L e r o y , Dict. dejpomol.!. i2%.
M a s , Le Verger, I. 159.
J a h n , lllustr. Handb. der Obstk. V. 349.
L u c a s , Austcahl wevthvoller Obstsorten^ II. 98. s tbben m
sok is.
szrevtel. Meszes, agyagos vagy iszapfldben kitn gymlcsei v
gett minden oly hzi kertben, melyet az ersebb szelek ellen nagyobb p
letek talmaznak, mindentt megrdemli, hogy helyet foglalhasson. Kertem
laza, televnydus talajban, fkp szraz idjrssal pen nem termett
ekkorig oly zletes gymlcsket, milyeneket a lersok szerint tle remlni
jogosult valk.

301

59. Baraczk krte.


(Poire peche; Pfirsichbirn.)
Szrmazsa. Bivort utn majd minden tekintlyesebb gymlcssz
megegyezik abban, hogy e jeles nyri krtt Esperen rnagy nyerte magrl
Malines-ban (nmetl Mecheln, Belgium) 1845-ben. DuMortier azonban, a ki
a belga gymlcsk eredetrl legjobban lehet rteslve s ki legjabb munk
jban {Pomone Tournaisienn) Esperen magonczait sorban elszmllja, sz
val sem emliti a Baraczk krtt. Diel, a nmet gymlcsszet atyja, mr
1823-ban leir egy ily nev, octoberben r krtt*), mely azonban aligha
nem ms, mint a fnebbi, mely aug. 2-dik felbea mr bevgzi rsidejt.
Hozzm az itt leirand faj Hannoverbl, Oberdiecktl kerlt 1870-ben.
Fajom valdisgrl ugy nvnyzete, mint gymlcsei utn, melyek a ler
sokkal ^egyeznek, hatrozottan meg vagyok gyzdve,
rsideje. Augustus kzepe.
Minsge. I. rend.
Nagys.1ga. Kicsiny, nha kzp nagy.
Alakja. Gmblyded, tbbnyire szablytalan tojsdad alak vagy
kpos gmbalaku, fllete szablyosan boltozott. Vastagsgnak legnagyobb
tmrje a szr s kehely kzt, a kzptjon kiss alul, a kelyhes vg fel
esik, honnt szra fel elejnte domborodva, aztn hirtelen fogyva tbbnyire
kpos cscsban vgzdik ; kelyhe fel pedig szelden kidomborodva, szk
talpban enyszik el. S z r a elg hosszas, elg vastag, fs, tbbnyire egye
nes, nha kiss grblt; a gymlcs cscsbl kill, nha nmi hsos
emelkedstl flrenyomott vagy lapos emelkedsektl krlvett sekly m
lyedsben ll. K e l y h e nyilt vagy flig nyilt, meglehets hosszas, flll
vagy kiss htragrbl szarunem osztvnyokkal elltott; tbbnyire kiss
szablytalan karimj lapos mlyedsben l.
Szne. Bre finom, sima, meglehetsen fnyl, elejnte vilgos-zld,
rtvel zldes srga; napos oldaln is ritkn kap nmi piros sznezetet, piros
pettyek azonban gyakrabban lthatk rajta; pontozata apr, barns, elg
sr; rozsdaalakzatok egyes apr foltokban a flleten gyakran fordulnak
el ; szra krl s kehelyregnl majd mindig rozsdamzos. s
Izlelse. Hsa bgyadt fehr vagy srgs fehr, igen finom, teljesen
sztolvad s csaknem pezsg; maghza krl is alig kves ; leve igen b,
czukros, igen kellemes csips savanynyal emelt, fszeres z. Maghza zrttengely ; szk fikjaiban hosszas, lapos magvakat rejt.
Fja. Elg erteljes nvs, edzett; elg korn s igen bven term.
*) Kemobstsorten-, AepfelBimen I I . 155 1. Az rsidt kivve, Diel idzett
leirsa meglehetsen rillik a fonebbi krtre is. Lehet hogy az rsidnek octberre
ttele Dielnl csak tollhibbl trtnt; de ez esetben aligha nem tvednek a gymlcs*
Bzok, midn a Baraczk krtt Esperen magoncznak lenni lltjk.

302
Birsen is meglehetsen dszlik s szp gla vagy ors alak trpe fcskkat
nevel. Vadonczra ojtva igen alkalmas szlasfnak is, klnsen itt az alfl
dn, hol a neki szksges meleget s inkbb szraz, mintsem nedves talajt
mindig fltallja. Fja, kllemt tekintve, igen hasonlit a Zld Magdolna
krte fjhoz. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Tesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, egyenesek, flllk,
skos flletek vagy csak kiss finoman bordsak; alig knyksek;
gyenge korukban, fkp hegyk fel, kiss molyhosak ; ksbb simk, csupaszak, bgyadtan fnylk, srgs vagy kiss zldes barnk; apr srgs
fehr pontokkal ritksan, de alig szembetnleg pontozottak; egyenltlen
t. i. majd rvid, majd hosszas levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, rvid kposak, csaknem hromszgek, fhoz
lapulk vagy csak kiss elllk ; fehrmolyhos pikkelyekkel bortvk; elg
kill hrmasbords llapra helyezkedk.
Tirgrgyei. Kzpnagyok, rvidek, csaknem gmbalaknak, tompahegyek, finom fehrmolyhos pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, tojsdadok, elg hosszas, sszekeskenyed
hegyben vgzdk; laposak vagy csak kiss vlgyesek; csupasz s sima
flletek, fnyesek, sttzldek; szleiken nagy, hegyes fogakkal elg m
lyen frszeltek. Levlnyelk hosszas, vkony, als vgnl csaknem a
vesszhez lapul s tbbnyire flfel ll. Levlplhi kzphosszak, ridomuak vagy igen keskeny lndssak. Yirgrgyet krt levelei kisebbek, to
jsdadok vagy hosszas tojsdadok, laposak, szleleji kiss hullmosak, csak
nem pszlek vagy seklyen s tompn frszeltek, kiss flfel ll nye
lkrl csaknem vzszintesen sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. B i v o r t , Album de porni. III. 111.
L e r o y , Dict. de pomol. II. 513.
M a s, i e Verger, II. 85.
Ob e r d i e c k , lllustr.Ha.ndh. der Obstk. V. 41.
L u c a s , Auswahl werthvoller Obstsorten, II. 43. s tbben
msok is.
szrevtel. Gymlcseit nem kell a fjn megrni hagyni, hanem
mihelyt kiss sznesedni kezdenek leszedni s a szobban vagy gymlcs
kamrban utrs vgett elhelyezni, a mikor aztn sokkal zesebbek lesznek
azok, mintsem ha a fn rtek volna meg. Termkenysge s gymlcseinek
finom ze miatt megrdemeln, hogy alfldnkn minden hzi kertben vagy
szabad gymlcssben helyet adjunk neki.

303

60. Esperlne krte.


(Poire Eaperine; Die Esperine.)
Szrmazsa. E jeles, ks nyri vagy sz elejn r krtt Andr Leroy
szerint 1823 krl Van Mons nyerte magrl s keresztelte el kortrsa, a szin
tn jeles magonczoz, Esperen rnagy nevrl. Kszakarva hagytam meg
fnebbi, magyarul is knnyen kiolvashat, franczis nevt, nehogy a tbbi
Esperenrl elkeresztelt krtkkel, melyek tbbnyire az sajt magonczai,
sszetvesztessk. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl. Nlam a
fajfn 1875-ben termett elszr. Gymlcs, nvnyzet a lersokkal egyez
vn fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Sept. oct.
Mintsge. I. rend, nha kitnleg I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha jkora nagy.
Alakja. Kpos krte alak, nha csaknem kobak alak, szablyosan
boltozott. Vastagsgnak legnagyobb tmrje a szr s kehely kzt, a kzp
tjnl jval albb, a kelyhes vg fel esik, honnt nha szelid behajlssal,
legtbbnyire azonban behajls nlkl fogyva, hosszas, kpos cscsban vg
zdik, kelyhe fel pedig jl kidomborodva, szk talpban enyszik el. S z r a
rvid kzphossz, kzpvastag, fs, bunksan vgzd, zldes barna, a gy
mlcs hegybl kill, tbbnyire mlyeds nlkl oldalt helyezett. K e l y h e
jkora nagy, nyilt, flll vagy kiss htra grbl, fekets hegy osztvnyokkal elltott; szk mlyedskben csaknem flszinen l.
Szine. Bre finom, sima, fnyl, elejnte vilgos zld, srn behintve
sttebb zld szin, apr pettyecskkkel; rtvel szp szalmasrga; napos
oldaln lnk pirossal bemosott s zldes fehr pettyekkel tarkzott. Finom
rozsda hlzat szakadozva az egsz gymlcsn fordul el, mely rozsda h
lzat szra s kelyhe krl nha elg sr mzz csoportosul ssze.
Izlelse. Hsa fehr vagy kiss srgs fehr, finom, flszerint olvatag,
vajszer, maghza krl kiss kvesszemcss, leve b, czukros, finom savannyal emelt, igen kellemes, fszeres iz. Maghza nyilttengely ; fikja
iban jkora nagy, hosszas, vilgosbarna magvakat rejt.
Fja. Mrskelt nvs, de igen edzett: korn s igen bven term.
Birsalanyon csinos, gla vagy orsalaku fkat nevelhetni rla; de vadonczon inkbb dszlik s korona magasban ojtva, nem ugyan nagy, de igen ter
mkeny szlas fkat alkot, melyek gymlcsei igen jl daczolnak az ersebb
szelekkel is.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak s kzpvastagok, sztllk,
knyksek, simk s nem bordzottak vagy hornyoltak, elg egyenesek, mg
gyenge korukban is csaknem teljesen csupaszak, zldes vagy kiss srgs
barnk ; kiss kill, szrks fehr pontocskkkal ritksan, de elg szembetnleg pontozottak; rendetlen, de tbbnyire kiss hosszas levlkzek.

304
Bgyi. Elg nagyok, hosszas kposak, hegyesek; a ftl el s rzst
flfel llk, szrkvel szeglyzett stt gesztenyeszn, lazn ll pikke
lyekkel bortvk; elgg kiemelked simaprknyos llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Elg nagyok, hosszas kposak, igen hegyesek, fekets
gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Inkbb kicsinyek, mintsem kzpnagyok, vastag szvetek,
tojsdadok vagy kerlkesek, hirtelen sszekeskenyed, szrs hegyben vg
zdk ; csaknem laposak, tbbnyire azonban vlgyesek s veltek; rzsunt
flfel ll nyelkrl vzszintesen elterlk ; csupaszak, bgyadtan fnylk,
homlyos zldek; szleiken hegyes fogacskkkal, finoman s szablyosan
frszeltek. Levnyelk rvid, merev, kzp vastag, rzsunt flfel ll,
nyr vge fel pirosas. Levlplhi rvidek, fonl vagy ridomuak, hamar
elhullk.
Hasonneve. Grosse-Louise du Nord.
Leri. B i V 0 r t. Annl, de pomol. IV. 73.
L e r o y , Dict. de pomol. II. 144.
M a s , Le Verger, II. 133.
J a h n , Elustr. Handh. der Obstk. II. 144.
L u c a s , Auswahl weriliv. Ohstsorten II. 64. s tbben msok.
szrevtel. Igen j ismertet jele e krte fajnak az is, hogy gyml
csei mindjrt ktdsk utn szp barna pros szint kapnak. gy fjnak
edzettsge s termkenysge, valamint gymlcseinek szpsge s jsga
vgett is megrdemeln a nagybani elszaporitst mg az alfld sksgain is.

805

61. Stuttgarti pirk krte.


(Rousselet de Stuttgart; Stuttgarter Geishirtel.)

Szrmazsa. E kitn nyri krte mr a mlt szzad vgn el volt ter


jedve Stuttgart vidkn, hol mikp Jahn, nmet gymlcssz mondja, egy
kecsker fedezte fl; mirt is a nmetek mig is leginkbb , S t u t t g a r t i
k e c s k e r " (Stuttgarter Geishirtel) nv alatt ismerik. Minthogy pedig val
ban a pirk krtk (rousselets) csaldjba tartozik s ugy Nmet- mint Frankhonban Stuttgarti pirk* krte nv alatt is el van terjedve; habozs nl
kl vlasztm fnebbi magyar nevl is ez utbbit, mely jellemzbb is, r
videbb s knnyebb kiejts is. Ojt vesszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl Hanoverbl. Nlam 1875-ben termett elszr. Gymlcs, nvnyzet a
lersokkal egyezvn, fajom valdisgban nincs okom ktelkedni.
Ersideje. Aug. vge sept. eleje.
Minsge. I. rend csemege-, gazdasgi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kisded, nha csaknem kzpnagy.
Alakja. Krtealaku, nha kiss hasas, de szablyosan boltozott. Vas
tagsgnak legnagyobb tmrje kelyhes vge fel esik, honnt kelyhe fel
szablyosan gmblydve szk talpban vgzdik, szra fel pedig szeliden
s gyakran behajlssal fogyva, hosszas kpot alkot s kiss tompa cscsban
vgzdik el. S z r a majd i-vid, majd elg hossz vkony, fs, fehres zld
vagy barnamzas ; a cscsra kiss oldalt helyezve s tbbnyire hsos emelke
dsbl vagy gyremletbl kill. K e l y h e nyilt, sztterl vagy flll,
hosszas, lgy vagy csak kiss kemny osztvnyokkal elltott; tbbnyire
alig szrevehet seklyke mlyedsben s csaknem a flszincn l.
Szine. Bre finom, gyngdtapintatu, sima, finom hamvval jellemzleg
belehelt homlyoszld, mely sznezetbl aprcska, sttebb zld, srn el
szrt pettyecskijl szembetnnek ; rtvel srgszld; napos oldaln szenynyes vrvrssel bemosott, s kivlt a napnak kevsbb kitett darabjain, mint
ez a pirk krtknl rendesen szoks, szmos vrs pettyecskkkel behintett.
Pontozata apr, zlddel vagy vrssel szegett barna, elg szembetn. Rozsda
alakzatok a gymlcs derekn ritkn lthatk, mig kelyhe krl gyakran
terl el finom fahjszin rozsdamz.
Izlelse. Hsa fehr vagy zldesfehr, teljes rtvel csaknem srgs,
finom, flszerint olvatag, maghza krl kiss kvesszemcss ; leve elg b,
igen czukros, dit, igen kellemes fszeres z. Maghza zrttengely, tgas
fikjaiban kevs p, kvszin barna magot rejt.
Fja. Elg lnknvs, igen edzett; korn s igen bven term. Bir
sen kevsbb dszlik, mintsem vadonczon. Szp gulaalakban nvekedik, de
csak kzpnagy fkat nevel. Mzdes gymlcseit, melyek klnben igen jl
lljk helyket a fn, mihelyt rskhz kzelednek szvesen zlelgetik a ro-

306
varok is, kivlt a nagy zld szcsk (Locusta viridissima), melynek falnks gtol ritka vben lesz e krtefaj megkimlve itt az alfldn.
Tesszei. Elg szmosak, hosszak kzpvastagok, ritkn egyenesek, rzsunt flfel llk, knyksek, kiss bunksan vgzdk, gyenge korukban
hegyk fel molyhosak, ksbb simk, fnyesek, zldesbarnk vagy sttv
rsek, apr fehr pontokkal igen ritksan, de azrt szembetnleg pontozottak ; rendetlen, de tbbnyire rvid levlkzek.
Riigyei. Kzpnagyok, vastag kposak, hegyesek, a ftl elllk, itt
ott csaknem lapnlk ; ezst szrkvel szegett stt gesztenyeszin pikke
lyekkel bortvk ; elg kill, simaprknyos llapra helyezkedk.
Yirgrgyoi. Kicsinyek, kposak, kiss tompahegyek, fehrmolyhos
szegly, gesztenyeszin pikkelyekkel bortvk.
ILevelei. Kicsinyek, finom, trkeny szvetek, kerek tojsdadok vagy
szles tojsdadok, csaknem szivalakuak, rvidke, lefel grblt hegyben
vgzdk, kiss vlgyesek, veltek, itt ott kiss hullmos szlek; csupaszok,
fnyesek, homlyos zldek; szleiken tompn s seklyen frszeltek vagy
csaknem pszlek. Levclnyelk kzp hossz, vkony, hajlkony, flfel
ll. Levlplhi fonlidomuak, visszagrblok, hamar elhullk. Virgrgyet
krit levelei csak hosszabb, vkonyabb s hajlkonyabb nyelkkel kln
bznek a vezcrvesszkn lev leveleitl.
Hasonnevei. Stuttgarti kecskcr ; Stuttgarter Rousselet ; Poire de
Stuttgart.
Leri. L e r 0 y, Dict. de pomol. I. 558.
M a s , Le Verger, 11. 97.
D i e 1, Kernobstsorten, krte lersokat tartalmaz, V. 36.
J a h n , lUiistr. Handb. der ObstJc. II. 47.
L u c a s , Ausioahl wei'thvoller Obsts. II. 48. s tbben msok.
szrevtel. E krtefaj gymlcseit meghmozva aszaljk a wrtembei giek s igy igen kitn aszalvnyra tesznek szert. Nyers ldeletre csak
addig kitn e krte, a mig szne srgs-zld; mihelyt azonban egszen meg
srgult ; azonnal megkssodik, elveszti levessgt s finom zt. Brmily
hasznlatra fordtsuk is teht; soha se vrjuk be, hogy gymlcsei a fn r
jenek meg : hanem, mihelyt sznesedni kezdenek, azonnal szreteljk le.
Ajnlom szles elterjesztsre mg az alfld sksgain is.

30?

62. Bivort pirkja.


(Rousselet Bivort; Bivort's Rousselet.)
Szrmazsa. E felsges z szi krtt Bivort Sndor, a nom rg el
hunyt, kitn belga gymlcssz nyerte Geest-Saint-Remyben, a Bouvier
Simon krtjnek 1840-ben elvetett magvrl. A magrl kelt anyafa 1849ben termett elszr. Ez idtl fogva mindentt elterjedt mr, noba nem is
oly mrtkben, mint azt fjnak s gymlcseinek jeles tulajdonai ltal
megrdemlen. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl.
Nlam a fajfn 1875-ben termett elszr. Daczra az ezen vi kedveztlen
idjrsnak s a nagy szrazsg folytn flszaporodott krtkony rovarok
puszttsnak, srn meg volt rakodva gymlcscsel a 4 ves prba-g s e
gymlcsk a lersokban magasztalt j tulajdonaikat teljesen megtartottk.
rsideje. Oct. nov.
Mincsge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kisded.
Alakja. Csigaalaku, nagyobb pldnyoknl nha kiss kpos ; szab
lyosan boltozott. Vastagsgnak legnagyobb tmrje a szr s kehely kzt
a kzptjon jval albb, a kelyhes vg fel esik, honnt szra fel nmi
sekly behajlssal vagy a nlkl is, kposn fogy s csaknem hegyesen,
kelyhe fel pedig jl kidomborodva, de tbbnyire szlestalpasan vgzdik.
S z r a kzp hossz, vastag, fs, szrkvel rnyalt vilgosbarna, tbbnyire
elgrblt s a gymlcs cscsra oldalt helyezett; nha a gymlcs folytat
saknt emelkedik ki a cscsbl. K e l y h e kicsiny, nyilt, rvidke, barna
szin, flll, merev osztvnyokkal elltott; elg mly s tg regben l,
melynek karimjn nmi lapos emelkedsek lthatk, melyek azonban rit
kn hzdnak fl a gymlcs derekra is.
Szne. Bre finom, sima, vilgos-zld, rtvel sppadt czitromsrga ;
napos oldaln sem kap piros szinezetet, st hinyzik rajta rendesen a pirk
krtket jellemz piros pettyezet is. Pontozata stt barna, igen finom, alig
szrevehet. Fahjszin rozsdafoltok csak itt-ott tallkoznak rajta, mig a szr
krl s a kehelymlyedsben ritkn hinyzik a rozsdamz.
Izlelse. I-Iusa kiss zldesbe jtsz fehrsrga, igen finom, egszen
sztolvad; maghza krl is tbbnyire mentes minden kves kpzdm
nyektl ; leve b, czukros, gyngd savanynyal emelt, a pirk krtket jel
lemz finom, fszeres zzel bir. Maghza csaknem teljesen zrttengely;
tgas fikjaiban hosszas, p magvakat rejt.
Fja. Elnknvs, igen edzett; korn s rendkvl bven term;
flfel trekv gaival, melyek gymlcspeczkekkel srn beruhzvk,
gulaalaku koront alkot. Vadonczon s birsen egyarnt dszlik. Korai s
btermse miatt nagy fv alig kpes nvekadai. Szlas fnak, de kln80*

308
sen gulafnak rendkvl alkalmas, helyben nem vlogat. Csomkban hozza
gymlcseit, melyek igen jl lljk helyket a fn.
Tesszei. Elg szmosak, kzp hosszak, karcsak, mereven flfel
llk, kiss knyksek, sima flletek, szrks-zldek, a birsre ojtott
fkon pedig szrksbarnk ; elg szmos, kerekded, fak pontokkal elg
szembetnleg pontozottak; rvid levlkzek, a mi mindig biztos jele a faj
termkenysgnek.
Rgyei. Jkora nagyok, kposak, hegyesek, a ftl elllk, itt-ott
sarkanytusan kiszgellk, szrksbarnk, jl kill, duzzadt llapra helyezkedk.
Yirgrgyei. Kicsinyek, kposak, hegyesek, szrkvel szeglyzett
barna pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kicsinyek, kerlkesek vagy hegyestojsdadok; a vesszk
aljn laposak, flfel vlgyesek ; csupaszak, fnyesek, vilgos zldek ; sz
leiken finoman frszeltek. Levlnyelk kzphossz, itt-ott jkora hossz,
vkony, hajlkony, kiss csatorns, srgs-zld, rzsunt flfel ll. Levlplhi kzphosszak, fonlidomuak. Virgrgyet krit levelei kzl nme
lyek hossz, msok rvid nyelek, csaknem pszlek.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. B i v o r t , Annl, de pomol.lY. 9.
0 b e r d i e e k, lllustr. Handb. der Obstk. V. 319.
Eszreytel. E krtefaj is biz vast flvehet az alfld sk vidkeire is
klnsen alkalmas fajok sorozatba. Akr, mint szlasfa, szabadon ll
gymlcssben ; akr, mint birsre ojtott trpe gulafa vagy orsfa, kertett
hzi krteinkben, mindentt megrdemlen, hogy szmra helyet adjunk.

309

63. Tournay-i tli krte (olv. Tumji.)

(Tournay d'hiver.)
Szrmazsa. E kitn tli krtt a belga gymlcsszet jelenlegi
nestora, a tournay-i kertsztrsulat elnke Duraortier nyerte magrl az
tvenes vekben. Ojtvesszejt 1873-ban kaptam Plantires-bl, a SimonLouis testverek vilghir teleprl. Nlam fajfn mr kt zben mutatta
be Dumortier lersval teljesen egyez gymlcseit. Fajom valdisga kt
sgtelenen.
Ersideje. Nlunk nov. december, Belgiumban jan.febr.
Minsge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha jkora nagy.
Alakja. Magas gmbalaku vagy tojsdad gmbalaku. Vastagsgnak
legnagyobb tmrje a szr s kehely kzt tbbnyire a kzptjra esik,
honnt kelyhe fel kidomborodva gmblydeden s alig kiss talpasn fogy
el; szra fel pedig szelden fogyva szintn gmblydeden vagy csak kiss
cscsos hegyben vgzdik. S z r a hossz, vkony vagy kzp vastag, fs;
kiss grbe, kt vgn bunks s itt-ott grcss, zld, nagyobbrszt azonban
fnyes fahjszin mzzal bevont; gyakran csaknem a gymlcs flszinre,
nha seklyke mlyedsbe helyezett. K e l y h e nagy, egszen nyilt; rvid,
flll, szarunem osztvnyokkal elltott; majd szkebb, majd tgabb, de
mindig seklyke mlyedsben l, melynek karimjt ignytelen lapos
emelkedsek teszik egyenetlenn. Nha ezen emelkedsek elenyszleg a
gymlcs derekra is flvonuluak s annak kerekdedsgt kiss megzavar
jk s gyakran a gymlcs egyik oldalt kiss hizottabb teszik, mint a
msikt.
Szine. Bre kemny, sima, noha kiss rdestapintatu, fzld, rtvel
zldes srga, mg napos oldaln sem kap piros rnyalatot. Pontozata sr,
kiss kiemelked, zldes vagy fahjszin barna, kevss szembetn. Rozs
dafoltok s alakzatok majd minden gymlcsn lthatk elszrtan, kln
sen pedig kelyhe s szra krl elg sr foltokban jelenkeznek azok.
Izlelse. Hsa fehres, csaknem ttetsz, finom, tmtt, olvad; leve
igen b, czukros, dt savanynyal emelt, igen kellemes, fszeres z. Mag
hza zrttengely; apr fikjaiban jkora nagy, p magvakat rejt. Tlrtvel megszotysodik.
Fja. Erteljes, edzett; virgzsban nem knyes ; ktdtt gyml
csei jl daczolnak a ksei fagyokkal; korn s rendkvl bven term;
szles szgekben flfel trekv, gymlcspeczkekkel korn beruhzkod
gaival szp gulaalaku, lombos, de szells koront alkot. Diszlik birsen is,
vadonczon is. Helyben nem vlogat. Legalkalmasabb gulafnak. Gymlcsei
jl daczolnak a szelekkel s rovarokkal is a fn.
Yesszej.. Nem szmosak, kzphosszak s kzpvastagok, vezr-

310
vesszei flllk, oldalvesszei sztllk; ritkn egyenesek; igen knyksek;
krskrl skflletek ; gyenge korukban molyhosak ; rt korukban csupaszak, barns-zldek ; apr, fak, kerek pontokkal ritksan, de szembetnleg pontozottak ; egyenltlen, de tbbnyire hosszas levlkzek.
Bgyei. Jkora nagyok, duzzadt kposak, hegyesek, a ftl jl elllk
s a vesszk kzepn tbbnyire sarkantyusan kiszgellk ; stt barnval r
nyalt gesztenyeszinek; alig kill, nem bordzott llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Elg nagyok, tojsdad gmblyek, hegyesek, kiss
barns gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, tojsdadok, rvidke szrs hegyben vgzdk;
kiss veltek, vlgyesek vagy csatornsak ; fll simk, bgyadt fnyek,
homlyos zldek ; alul fehres zldek ; gyenge korukban molyhosak; sz
leiken apr, finom, tompa fogakkal szablyosan frszeltek. Levlnyelk a
vesszk aljn hossz, flebb kiss rvidebb, igen vastag, de hajlkony;
tbbnyire vzszintesen ll s lefel grbl. Levlplhi ridomuak vagy
lndssak, hegyesek, a nylre, nha csaknem annak kzepre helyezettek,
szt- s flfel llk, tartsak. Virgrgyet krit levelei igen hossz, hajl
kony nyelek, lefel lgk, lndss tojsdadok ; alig szrevehetleg, finoman
s szablyosan frszeltek ; tbbnyire hullmos-szlek s csatornsak.
Hasonnevei. Szerencsjre mg eddig nincsenek.
Loiri. D u m o r t i e r , Pomone Tournaisienne, 161. lap. Ms, tudtom
mal, mg ekkorig nem irta le.
szrevtel. E kitn jdonsgot alfldi gymlcsszetnkre nzve
egyik kivl nyeresgnek tekintem. Az alfld sk vidkeire nagybani elter
jesztsre egyetlen krtefajt sem mernk oly melegen ajnlani, mint ezt.
Gymlcseinek jsga ; fjnak soha nem csal termkenysge bizonyra
rvid idn utat is tr szmra szles e hazban.

311

I
64. Congressus emlke. yC
(Souvenir du Congrs ; Andenken an Jen Congress.)
Szrmazsa. A franczia gymlcskertszek egyik kitnsge, Morei
ur nyerte magrl Lionban s nyerte el vele a prisi nemzetkzi killitson,
1867-ben, a magrl nevelt gymlcskre kitztt els jutalmat. Morei ur az
ekkor tartott gymlcaszeti congressus emlkrl nevezte el gymlcst.
Mint egyike a vilgliir gymlcsknek mr is el van terjedve az egsz
vilgon. Gymlcseinek nagysga, szpsge s jsga; fjnak edzett volta
8 rendkvli termkenysge mindenesetre megmentik t az oly gyalzattl,
milyenben vilgbir trsai kzl pldul csak a Totleben krte is vilgba
lpse utn csakhamar rszeslt. Ojtvesszejt 1869-ben lleutlingeiibl
(Wrttemberg), ksbb tbb hiteles helyrl is megkaptam. Ugy a fajfn,
mint faiskoll3an nevelt fiatal fcskimon tbb zben is termett mr nlam.
Gymlcsei, nvnyzete teljesen egyezvn a lersokkal, fajom valdisgrl
csakhajmar mdomban volt meggyzdst szerezhetnem.
Erfieje. Aug. elejtl sept. elejig tart.
Minsge. I. rend csemege- s valdi dsz-gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy igen nagy.
Alakja. Magas gla vagy krto-alaku ; legjobban hasonlit a Vilmos
krthez s az Angevinei szp lrtliez, mely utbbival nagysgra gyak
ran vetekedik is. Vastagsgnak legnagyobb tmrje gyakran a kzptjon
jval albb, a kelyhes vg fel esik, honnt szra fel majd behajlssal,
majd behajls nlkl fogyva, hosszas, de csak kiss tompa cscsban eny
szik el; kelyhe fel pedig kidomborodva, tbbnyire j szles talpban fogy el.
S z r a rvid vagy hosszas, vastag, vagy igen vastag, fs, tvnl nha h
sos dudorokkal; csaknem egsz hosszban fnyes, srgsbarna mzzal be
vont; a gymlcs hegyre kiss ferdn, tbbnyire azonban cseklyke s
szk regbe, barna mzos emelkedsek kz helyezett. K e l y h e kicsiny,
nyilt; flll, fakszin, kemny osztvnyokkal elltott; tgas, de ritkn
mly regben l, melynek falain s karimjn szablytalan, lapos bordcskk lthatk, a melyek a gymlcs derekra is flvonulnak s annak kerekdedsgt nha megzavarjk s fllett hoporjass s buczkoss teszik.
Szne. Bre elg finom, sima, de szraz, nha csaknem rdes tapintatu; elejnte zldessrga, ksbb lnk srga; napos oldaln is csak nha
mutat nmi szennyes piros rnyalatot. Pontozata sr, barna, jl szembe
tn. Rozsdafoltok, klnsen szras vgn s kehelymlyedsben majd
mindig, de egyebtt, flletn is elszrtan lthatk; nha pedig csaknem az
egsz gymlcs vrhenyes rozsdamzzal van befuttatva.
Izlelse. Hsa fehr, flfinom, tmtt, olvad. Mindezen tulajdonai
ban hasonlit a Vilmos krte hshoz. Maghza krl majd inkbb, majd
kovsbb kves. Leve elg b, czukros, dt, finom savanynyal emelt,

312
nmely szraz vjrsaal azonban meglehets fanyar, klnben mindig kel
lemes z. Maghza csak kiss nyilt tengely; fikjaiban kevs p magot
rejt.
Fja. Erteljes, edzett; igen korn s igen bven term, mert virg
zsban nem knyes s ktdtt gymlcsei elgg jl daczolnak a ksei
fagyokkal. Gulaalakban flfel trekv s gymlcsvesszkkel s pcozkokkel
jl beruhzott gaival elg sr lombos koront alkot. Mindenfle alakban
nevelhet. Dszlik vadonczon s birsen; helyben s talajban kevss vlo
gats. Nagy gymlcsei vgett, melyek klnben meglehetsen daczolnak
a fn a kzperej szelekkel, legtancsosabb gulaalakban vagy lczczethcz
kipeczkelve nevelni. Szlas fnak vdett helyet kivan.
Yesszei. Szmosak, hosszak, elg vastagok; egyenesek, flllk vagy
nyilt szgekben flfel trekvk; knyksek; sk- vagyis nem bordzott
flletek; gyenge korukban molyhosak; rt korukban csupaszak, srgs
barnk; elg szembetn, kerek vagy itt-ott hosszas, srgsfehr pontokkal
elg egyenletesen behintvk; elg rvid levlkzek.
Riigyei- Kzpnagyok, hosszas kposak, hegyesek; a ftl, kl
nsen a vesszk kzepe tjn jl elllk; sttbarnval rnyalt vrses pik
kelyekkel bortvk; alig kill, simaprknyos llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, hosszas tojsdadok, he
gyesek ; kiss lazn ll, sttbarns gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, vastag, kemcnyszvetek; szablyosan tojs
dadok vagy hegyes tojsdadok, elg hossz as es les hegyben vgzdk ;
csaknem laposak, csak kiss vlgyesek; alig kiss veltek ; gyenge koruk
ban kiss molyhosak; rt korukban alul fll csupaszak; igen simk, fnye
sek, sttzldk; szleiken igen tompa fogakkal finoman s szablyosan
frszeltek. Levlnyelk a vesszk aljn hosszas; flebb aztn mind-mind
rvidebb, elg vastag, merev; vizirnyosan el- vagy rzsunt flfel ll.
Levlplhi majd rvidek, majd elg hosszasak, fonlidomuak, hamar elhul
lk. Virgrgyet krit levelei szles tojsdadok vagy kerlkesek, laposak
vagy vlgyesek, hossz, kemny, de hajlkony nyelkrl kiss lefel lgk.
Hasonuevei. Nincsenek.
Leri. L u c a s, Illustr. Monatshefte i 869. vfolyam, 3. lapjn, hol
szines brja is be van mutatva. Krlmnyes lerst tudtommal mg nem
kzltk a klfldi gymlcsszek.
szrevtel. E kitn jdonsg, mely nemcsak gymlcsei alakjra s
bels minsgre, hanem fjnak termkenysge s termetre nzve is a
Vilmos krte kzel rokonnak ltszik, megrdemeln, hogy minden kertben
helyet juttassunk szmra ugy a flvidken, mint az alfld sk vidkein is
mindentt, hol a talaj a mrskelt nedvessgben ritkn szklkdik.

313

65. Dentler vajoncza.

V^

(Beurr Dentler; Dentlers Biitterbirn).

Szrmazsa. E jeles krtt 1839-ben nyerte magrl bizonyos Dentler


nev gazdsz s faiskola-tulajdonos Nrnbergben, (Bajorhon). Ojtvesszejt
1870-ben kaptam Lucastl, Reutlingenbl. Fajfmon a prbag 1876-ban
mutatta be els gymlcseit, melyek pen ugy, mint fjnak nvnyzete is,
teljesen egyeztek a lerssal; minlfogva fajom valdisga ktsgtelen.
Eresideje. Aug. els fele.
Mn'sge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Nagyobb a kzpszernl; nha jkora nagy.
Alakja. Hosszas, tbbnyire szablytalan krtealak. Vastagsgnak
legnagyobb tmrje a szr s kehely kzt, a kzp tjon alul, a kelyhes
vg fel esik, hol a gymlcs kiss sszehzdva boltozdik s tbbnyire
szk talpban vgzdik ugy, hogy ritkn llhat meg rajta ; szra fel behaj
lssal fogyva rendesen nyakat forml s hosszas, elvkonyod tbbnyire gr
bn ll kpban vgzdik. S z r a kzp hossz, elg vastag, fs, grbe;
zldesbarna rozsdval bevont s kkeszld, hosszas foltokkal tarkzott; a
gymlcsnek ferdn ll cscsra kisded hsos emelkedsek kz helyezett.
K e l y h e zrt vagy flignyilt, szarunem, tbbnyire rendetlenl sszehajl,
barna osztvnyokkal elltott; csaknem a gymlcs flszinre, vagy sekly
s nem tg mlyedskben l, melynek karimjn rendetlen emelkedsek
vltakoznak. Ezen emelkedsek aztn lapos bordkknt elenyszleg a
gymlcs derekra is flvonulnak s annak egyik oldalt gyakran hizottabb
teszik, mint a msikat.
Szine. Bre finom, skos, bgyadtan fnyl, elejnte sppadt zld
rtvel srgs-zld; napos oldaln inkbb zldes srga, tbbnyire minden
pirt nlklz. Pontozata sr, egyenlen elhintett, sttzld szin, elg
szembetn. Rozsdafoltok ritkn lthatk flletn, de szra krl tbb
nyire igen finom, zldes, sugaras rozsdamz vehet szre,
Izlelse. Hsa bgyadt fehr, finom, vagy flfinom, olvad, maghza
krl kiss kves szemcss; leve igen b, czukros, finom savanynyal emelt,
kevss fszeres, de igen kellemes z. Maghza nyilttengely; fikjaiban
tbbnyire p magvakat rejt.
Fja. Erteljes, igen edzett; elg korn, rendesen s~ bven term;
rvidke gymlcspeczkekkel srn megrakott, rzsunt flemelked gaival
elg szells koront alkot. Birsen diszlik-e ? mg nincs kiprblva; de
vadonczon rendkvl jl diszlik; helyben s talajban nem vlogats. Virg
zsban nem knyes; ktdtt gymlcsei jl daozolnak a ksei fagyokkal;
kifejldtt gymlcseit nem hnyja le id eltt a szl.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak, vastagok, egyenest flfel llk vagy
kiss rzsunt flfel trekvk; aljuknl skos, hegyk fel kiss fijioman

bordzott fliiletek; konyksek; gyenge korukban finoman molyhosak ;


rt korukban csupaszak; tvkfel itt-ott rdeslirtysak, barns-zldek;
gyenge korukban napos flkn homlyos violaszin-pirossal mosottak; kiss
kiemelked, tbbnyire hosszas fakszin pontokkal igen srn s szembetnleg pontozottak; rendetlen, t. i. majd rvid, majd hosszas levlkzek.
Rgyel. Kicsinyek vagy kzpnagyok, hromszgek, hegyesek, tbb
nyire lapulok s csak a vesszk derekn s hegye fel kiss elllk; stt
barna pikkelyekkel bortvk; a vesszk aljn csaknem llap nlkliek ; a
vesszk hegye fel elg kill, duzzadt prknyos llapra helyezkedk.
Yirgrflgyei. Kzpnagyok, rvid kposak, hegyesek, sttbarna,
kiss lazn ll pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Elg nagyok, kiss vastag s kemnyszvetek, tojsdadok,
szablyosan sszekeskenyed hegyben vgzdk; a vesszk aljn s a gymlcspeczkeken csaknem mind laposak s szleikkel itt-ott kiss lefel haj
lk ; a vesszk hegye fel vlgyesek; veltek; mg gyenge korukban is
csupaszak, fnyesek, stt-zldek; szleiken apr, tompa fogakkal csak
nmelyek s igen seklyen frszeltek; tbbnyire azonban mind pszlek.
Levlnyelk hossz, elg vastag; kiss hajlkony, inkbb vagy kevsbb
les szgekben el- s flfel ll. Levlplhi igen kicsinyek, fonlidomuak,
rendkvl hamar elhullk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. L u c a s , Monatsschrift, 1859. 321. Egyebtt mg nem
olvastam mstl lerst.
szreytel. E jeles krte ugyltszk, alfldi viszonyaink kz is na
gyon jl be fog illeni. Ajnlom szles elterjesztsre mindentt a hazban.

815

66. Erdly szpe, krte.

(Souvenir de la Transylvanienne; SiebenbUrgerin.)

Szrmazsa. A hires belga magonczoz, Grgoire nyerte magrl


Jodoigne-ban 1860-baii. Azt, hogy Grgoire e jeles krtt Erdly emlk
nek szentelte, egyenest a korn elhunyt Nagy Jnosnak, az erdlyi gazd.
egylet volt jeles titkrnak ksznhetjk, a ki akkoriban Belgiumban utaztban Grgoire vendge volt s vele, Grgoire-val, Erdlyt megismertet s megszerettet. Igen rdekesen irja ezt le Erdly gymlcsszetnek
Nestora, a dicslt Nagy Perencz az Erdlyi Gazda" 1871-dik vi olyama
16-ik s kvetkez lapjain, mire itt elgnek tartom a tudni vgykat figyel
mess tenni. Ojtvesszejt tbb hiteles helyrl is megkaptam. Nlam tbb
zben termett mr. gy nvnyzete, mint gymlcsei egyeztek a lersok
kal. Fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Augustus vge, september eleje.
Minsge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha jkora nagy.
Alakja. Tompa tojsdad vagy rvid krtealaku; hasas buozkos fllet; vastagsgnak legnagyobb tmrje a szr s kehely kzt kzptjra
esik, honnt kelyhe fel majd kiss sszeszklve, majd kidomborodva boltozdik s rendesen szk talpban enyszik el; szra fel pedig elejnte sze
lden, aztn tbbnyire csak a gymlcs egyik oldaln hirtelen fogyva, behaj
lst alkot s rvidke tompa kpos cscsban vgzdik el. S z r a hosszas vagy
kzphossz, elg vastag, fs, tvnl hsosnak ltsz bunks, itt-ott barna
foltos, zldessrga; tbbnyire hsos dudortl flrenyomott s vagy a gymlcs
cscsn a flszinre helyezett vagy hsos gmktl kritett cseklyke m
lyedsbe mintegy belenyomott. K e l y h e nyilt vagy flig nyilt; rendetlenl
flfel ll, szarunem, csatorns osztvnyokkal elltott; majd igen seklyke
s szk mlyedsbl csaknem a flszinre emelked; majd kiss mly s
szk, rnczoktl s apr bordcskktl barzdolt falu regben l, melynek
karimja kiss hullmos s a gymlcs derekra is elenyszleg flvonul
emelkedseket mutat. A gymlcs egyik oldala rendszerint hizottabb, mint
a msik.
Szne. Bre elg finom, szraztapintatu, sima, kiss fnyes, elejnte
spadt zld ; rtvel zldes srga; napos feln tglavrssel belehelt. Pontozata apr, sr, tbbnyire csak zld pettyecskkben jelenkez. Finom rozsda
hlzat tbbnyire csak kelyhe s szra kri, de nha, apr foltocskkban
egyebtt is mutatkozik flletn.
Izlelse. Hsa bgyadtfehr, finom, olvad ; maghza krl sem k
ves szemcss ; leve b, czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes,
fszeres iz. Maghza nyilttengely; apr fikjaiban, hosszas, p magva
kat rejt.

sie
FAJa. Erteljes, edzett; korn s bven term ; rzsunt flfel trekv
gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel szablyosan beruhzvk, kiss szells koront alkot. Dszlik birsen is, vadonczon is; alkalmas
gla s szlasfnak is. Helyben s talajban nem vlogat. Gymlcsei,
nha ketthrom is egy csomban, elgg jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak, hajlkonyak, kzp vastagok, hegyk fel elvkonyodk; knyksek, egyenesek, flllk vagy rzsunt
flfel trekvk. Gyenge korukban ritksan s finoman molyhosak; rt ko
rukban csupaszak, simk, csaknem fnyesek, srgs-zldek; itt-ott barnval
rnyaltak; kiss kiemelked, kerek vagy itt-ott hosszas, fak pontokkal elg
srn s majd inkbb, majd kevsb szembetnleg pontozottak; rendetlen,
de tbbnyire rvid levlkziiek.
Rgyei. Kzp nagyok, kposak, hegyesek, a vesszktl elllk;
sttbarna, kiss lazn ll pikkelyekkel bortvk ; alig kill s pen nem
bordzott llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzp nagyok, rvid kposak, hegye
sek ; sttbarna, kiss lazn ll pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzp nagyok, vkony, de kemnyszvetek; kerlkesek ;
rvidke szrs hegyben vgzdk; csaknem laposak s csak a veszszk
hegye fel kiss csatornsak; veltek; gyenge korukban ia csak als lapiukon kiss molyhosak; rt korukban alulfll csupaszak, fnyesek, vilgos
zldek ; szleiken majd elg szembetn les, majd igen apr, alig szembe
tn fogakkal finoman s szablyosan frszeltek ; nha csaknem pszlek.
Levlnyelk hosszas, kzpvastag, elg merev, vizirnyosan elll. Levlplhi hosszak, vkonyak, fonlidomuak; hamar elhullk. Virgrgyet
krt levelei szintn kerlkesek, laposak; igen hossz, a levllap fel
mind-mind inkbb elvkonyod nyelkrl mereven sztllk.
Hasonnevei. La Transylvanienne.
Leri. Tudtommal ekkorig csak Dr. Lucas irta le rviden az Ilhistrirte Monatshefte 1869-dik vi folyama 163-dik lapjn, hol a krte sikerlt
szines brban is be van mutatva.
szrevtel. E jeles jdonsg megrdemli, hogy haznkban mindentt
elterjeszszk. Egyike ez is azon gymlcsfajoknak, melyek a gymlcster
mesztsre oly mostoha krlmnyekkel kszkd, sk alfldn is kpesek
lesznek rtkes voltukat bebizonythatni.

317

67. Van Geert vajoncza.


(Beurr Jean Van Geert; Van Geerts Butterblrn.)
Szrmazsa. E jeles s igen termkeny jdonsgot Van Geert Jnos,
gand-i kertsz nyerte magrl Belgiumban. A magrl kelt anyafa 1863-ban
mutatta be els gymlcseit, melyek napjainkban mindmind tbb prtolra
akadnak a gymlcsszek kzt. Ojtvesszejtmg 1872-ben kaptam Glocker
K. J., enyingi fkertsz bartomtl; ksbb pedig Simon-Louis testvrektl
is megkaptam Plantires-bl, Metz melll. Hogy mindkt helyrl a valdi
fajt kaptam meg ; arrl teljesen meg lehet gyzdnm ; mert e klnbz
helyekrl kapott vesszkrl tett ojtsaim mind nvnyzetkre, mind gyml
cseikre nzve teljesen egyeztek a leirssal.
Ersideje. Nlunk aug. vgtl semptember vgig ; hvsebb tja
kon oct. nov.
Minsge. I.; nha II, rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Nagyobb a kzpszernl; nha jkora nagy.
Alakja. Hosszas krtealaku, kiss egyenetlen, buczkos fllet. Zme
kelyhes vge fel esik, honnt kelyhe fel szelden domborodva csak kiss
talpasn vgzdik, szra fel pedig behajlssal fogyva, kiss hosszas, nha
flre grblt, tompa kpos cscsban enyszik el. S z r a kzphossz, kiss
vastag, grcss, itt ott fs, tvnl hsos, a cscsrl hsos gyriizetbl,
mintegy a gymlcs folytatsaknt kiemelked ; tbbnyire oldalt ll, nha
szk mlyedsbe helyezett s hsos dudortl flre nyomott. K e l y h e nyilt
vagy flig nyilt; flll, szarunem osztvnyokkal elltott; szk s inkbb
vagy kevsbb mly regben l, melynek falain apr rnczok vonulnak
karimjra, hol gyakran les emelkedseket alkotnak, melyek hol les, hol
laposormosan a gymlcs derekra is flvonulnak s annak kerekdedsgt
megzavarjk.
Szne. Bre finom, szraztapintatu, elejnte zldes srga, rtvel szp
czitromsrga; napos feln lnk pirossal belehelt s mrvnyzott. Pontozata
apr, fahjszin, ritksan elhintett. Rozsda foltok leginkbb kehely mlye
dsben s szras vgn fordulnak el, de nha egyebtt is lthatk flletn.
Izlelse. Ilusa fehres, csaknem ttetsz, finom, olvad ; maghza k
rl is ahg kves szemcss; leve igen b, czukros, dit savannyal emelt,
mibe azonban szraz vjrskor sszehz fanyarsg is vegyl, klnben pe
dig mindig kellemes, fszeres z. Maghza kiss nyilttengely ; hosszas,
keskeny s szk fikjaiban kevs p magot rejt.
Fja. Fiatal korban elg vignvs s elg edzett; de nagyfv ko
rai s b termse,miatt alig lesz kpes nvekedni brmily kedvez krl
mnyek kzt is. gai flfel trekvk ; gymlcsvesszkkel s peczkekkel
jl beruhzvk, de csak ritks, s szells koront kpesek alkotni. Vadonczon
inkbb dszlik, mint birsalanyon j kellleg nedves, termkeny talajban igen

318
jl tenyszik, szp, nagy s j gymlcsket terem. Szlasfnak is, guafnak
is igen alkalmas. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, vkonyak, karcsak, egyenesek, flllk vagy rzsunt flfel trekvk; kiss knyksek; sima vagyis nem bords vagy
hornyolt felletek ; gyenge korukban kiss molyhosak ; rt korukban csupaszak, srgsbarnk ; apr, hosszas vagy kerek, fakszin pontokkal itt-ott
ritkbban, de elg szembetnleg pontozottak; rendetlen, de tbbnyire r
vid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek, a ftl elllk s itt ott sarkantysan kiszgellk, stt barnval rnyalt, vrses pikkelyekkel bortvk;
kiss kill, simaprknyos llapra helyezkedk,
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, hegyesek, sttbarnval r
nyalt vilgos gesztenyeszinek.
Levelei. Kicsinyek, kiss vastag s kemny szvetek ; lndzss to
jsdadok, majd rvid, majd elg hossz, keskeny s les hegyben vgzdk;
vlgyesek vagy csatornsak ; kiss veltek ; csupaszak, kiss fnyesek, hal
vny zldek ; szleiken tompa fogakkal finoman s szablyosan frszeltek.
Lerlnyelk rvid, majd vkony, majd kzp vastag s merev, vizirnyosan
el- vagy rzsunt flfel ll. Levlplhi elg hosszak, igen vkony fonlidomuak ; kevss tartsak. Virgrgyet krit s ltalban a gymlcspeczkeken lev levelei tbbnyire nagyobbak, mint a hajtsokon levk, tojsdadok
vagy kerlkesek; hossz, keskeny s les hegyben vgzdk, csaknem
laposak vagy legflebb laposan vlgj^esek ; igen hossz, merevnyelek.
Hasonneve. Nincsenek.
Leh'i A n d r L e r o y , Diet, depomol. I. 381.
A nmet gymcsszek kzl mg csak Dr. Engelbrecht adta
kiss bvebb jellemzst a Pomol. Monatshefte 1876. vi fo
lyama 216-ik lapjn.
szrevtel. E jeles s szp krte megrdemeln, hogy foly vizeink
mellkn a tbbnyire iszapos s kellleg nedves talaj kertekben mindentt
helyet foglaljon. Haznk emelkedettebb tjkain mindenesetre elonysebb
volna tenysztse, mintsem az alfld sksgain.

319

68. Oudinot vajoncza.

(Beurr Oudinot; Oiidlnot's Butterbirn.)

SzArn)az.1sa. Andr Leroy, angersi, hires gymlcstelepn kelt magrl


Francziaorszgban. A magrl kelt nemes anyafa 1848-ban mutatta be els
gymlcseit s ezen vben ln elkeresztelve Oudinot tbornok nevrl, a ki
az akkoriban Olaszhonban lev franczia hadcsapatok parancsnoka volt.
Leroy 1849-ben kezdte mr elterjeszteni. talnos elterjedst azonban
inkbb az amerikai gymlcsszeknek ksznhetjk, a kik mveikben
mlt dicsret mellett ajnlottk azt a gymlcskedvelk figyelmbe. Ojtvesszejt 1873-ban kaptam Simon-Louis testvrektl Plantiresbl. Nlam
a fajfn mr kt izben termett. Ugy gymlcsei mint nvnyzete egyezvn
Leroy lersval s a franczia gymlcsjegyzkekben kzltt rvid jellem
zsekkel, fajom valdisga ktsgtelen.
Ersitleje. Sept. october. JNlam 1876-ban mr aug, kzepn elkezdett
rni s september elejig alig volt eltarthat : de ezen v a gymlcsk rs
idejt illetleg nem tartozott a rendes idjrs vek kz.
Minsge. Kitnleg I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kzp nagy ; nha nagyobb is, kisebb is.
Alakja. Tojsdad vagy hasas, tompa csigaalaku. Zme a szr s ke
hely kzt a kzptjra esik, honnt szra fel elejnte lassudan, aztn mind
mind hirtelenebben fogyva, behajlsval nyakat forml s rvidke s kiss
tompa cscsban enyszik el; kelyhe fel pedig jl kidomborodva majd in
kbb, majd kevsb szles, lapos talpban vgzdik. S z r a rvid, elg
vastag, fs, kiss grbe s bunks vg, zld szin ; nagyobbrszt azonban
fnyes barnamzos, tbbnyire a gymlcs cscsra cseklyke mlyedsbe
helyezett s apr, hsos dudoroktl nha flrenyomott. K e l y h e inkbb ki
csiny, mint kzpnagy; nyilt vagy flig nyilt; felll, szarunem, barna
osztvnyokkal elltott; sima falu, tgas, de sekly regben l, melynek
karimjn alig lthatk az emelkedsek nyomai, melyeket a gymlcs
derekn inkbb vagy kevsb lapos, elenysz bordk alakjban mgis
nyomozhatunk.
Szne. Bre finom, szraztapintatu, sima, bgyadtan fnyl, elejnte
homlyos-zld; rtvel zldessrga, mibl azonban alig lthat tisztn egyegy nagyobbka folt; minthogy nemcsak a napos, de mg az rnyas oldalon
is, nmi fsts pirossg lthat a gymlcs flletn. E pirossg a napos olda
lon csaknem fekets mosatknt szokott nha jelenkezni. Vilgosbarna, sr
pontozata csak a piros szinben tnik jl szembe. Rozsdafolt tbbnyire csak
a kehely-mlyedsben szokott elfordulni, de zlddel szegett nagyobbka
pettyek alakjban a gymlcs flletn egyebtt is tallkozik.
Izlelse. Hsa fehr vagy zldesfehr ; igen finom, igen olvad; mag
hza krl sem kves; leve rendkvl b, czukros, dt, finom savanynyal

320
emelt; igen kellemes s sajtszeren fszeres z. Maghza majd zrt, majd
nyilttengely; apr fikjaiban hosszks, karcs, p magvakat rejt.
Fja. Mrskelt nvs, elg edzett; korn s rendkvl bven term;
kiss tgas szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel
s peczkekkel jl beruhzvk, szp gulaalaku koront alkot; diszlik vadonczon is, birsen is egyarnt; vdettebb helyen szlas fnak is alkalmas, de az
alfld vdtelen sksgain legtancsosabb lesz gulaalakban nvelni; mert
gymlcseit az ersebb szelek knnyen letizedelhetnk.
Tesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegykkel kiss fl
fel grblk, skos flletek ; knyksek; gyenge korukban molyhosak;
rt korukban esupaszak, srgs barnk ; kiss hosszas vagy kerek, fehres
pontokkal ritksan s alig szembetnleg pontozottak; egyenltlen azaz majd
rvid majd hosszas levlkzkkel birok.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek, a ftl jl elllk; kiss
molyhos szegly, piros barna pikkelyekkel bortvk; kiss kill, simaprknyos s nem bordzott llapra helyezkedk.
Yirgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, kiss hegyesek; stt vrs
sel rnyalt vilgos gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; kiss vastag s kemnyszvetek; tojsdadok; rvidke szrs hegyben vgzdk; laposak; veltek s
klnsen a vesszk alja fel levk csavarosn flre grblk ; gyenge koruk
ban finoman molyhosak ; rt korukban simk, esupaszak, fnyesek, vilgos
zldek ; szleiken igen apr, tompa fogakkal elg szablyosan frszeltek.
Levlnyelk a vesszk aljn kzp hossz, aztn flebb mindmind kurtbb,
kzp vastag, merev, majd vizirnyosan el-, majd ismt kiss rzsuntosan
flfel ll. Levlplhi elg hosszak, vkonyak, fonlidomuak; nem tartsak.
Virgrgyet krit levelei tojsdadok vagy keskeny kerlkesek, laposak,
veltek, kiss csavarosak ; rzsunt flfl ll, hosszas nyelek.
Hasonnerei. Nincsenek.
Leiri. Tudtommal eddig mg csak Leroy irta le krlmnyesen.
{Dict. de pomol. I. 406. lap.)
szrertel. Kertett hzi krteinkben nagyon mlt volna, hogy sz
mra mindentt helyet adjunk mg az alfld sk vidkeit sem vve ki. Jl
kifejldtt gymlcseit, ha mindjrt id eltt is hayn le ket a szl,
fl lehet szednnk s hasznostanunk; mert a gymlcskamrban mg gy
is biztosan megrnek s lvezhetk lesznek.

321

69, Mrode esperese, krte.


(Doyenn de Mrode ; Doppelte-Philippsbirn.)

Szrmazsa. zre s nmileg alakra is a Csszr krthez, melynek


magvri keletkezhetett, igen hasonlt e krte faj. Mikcp a gymlcssz-irk
nagy rsze llitja. Van Mons nyerte magrl Belgiumban s keresztelte el
Merode-Westerloo grf nevrl. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl. Nlam a fajfn kt izben is termett azta. Gymlcs, nvnyzet a le
rsokkal egyezvn fajom valdisga ktsgtelen.

rsideje. Sept. oct.


Minsge. Kitnleg I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Nagyobb a kzpszernl; nha jkora nagy.
Alakja. Csigs-gmbalaku, szablyosan boltozott gymlcs ; zme k
zp tjra vagy kiss albb a kelyheavg fel esik, honnt kelyhe fel szel
den kidomborodva boltozdik s elg szles, lapos talpban fogy el; szra fel
pedig szeliden fogyva igen tompa, zmk kpot alkot. S z r a rvid, vastag,
fs, nha hsos, bunksan vgzdi), barnamzas ; tbbnyre fgglyesen a
gymlcs cscsnak kzepre, majd hsos gyr kz, majd sima kerckeds szk s mly regesbe helyezett. K e l y h e nagy, nyiltvagy flig nylt;
rvid, flll, szarunem osztvnyokkal elltott; tgas, de tbbnyire sekly,
smafal s smakariraj regben l, melyben alig mutatkozik nha nmi
hsos emelkeds.
Szne. Bre finom, szraztapintatu, sima, bgyadt fny; elejnte srgs-zld ; rtvel zldessrga vagy aranysrga ; napos oldaln nha pirossal
mosott. Pontozata sr, apr, szembetn ; fahjszin, szablyosan elhintett
pettyek s szakadozott foltokban jelentkez rozsda hlzat majd minden gy
mlcsn lthat; mely hlzat gyakran a szr s kehely krl rdes rozsda
mzz srdik ssze.
Izlelse. Hsa fehr vagy kiss srgsfehr, igen finom, teljesen szt
olvad ; maghza krl is alig szlelhet nmi kves szemcse benne; leve
rendkvl b, igen czukros, dt savanynyal emelt, felsges, fszeres z.
Maghza zrttengely ; apr fikjaiban kevs p magot rejt.
Fja. Elg erteljes nvs, edzett; korn s bven term; szles sz
gekben flfel trekv vagy sztterjeszked gaival, melyek gymlcspeczkekkel szablyosan beruhzvk, elg sr lombos, tereblyes koront alkot.
Vadonczon inkbb dszlik, mint birsen; vdett helyen szlas fnak is alkal
mas, de az alfld nylt sksgain tancsosabb lesz gulaalakban nevelni, mert
klnben az itt uralkod ers szelek gymlcseit nagyon megtizedelnk.
Vesszei. Nem szmosak, kzp hosszak, kzp vastagok, hegyk fel
8 csak keveset vkonyodk, tbbnyire bunksan vgzdk; egyenesek me
revek ; kiss knyksek; flllk vagy tgas szgekben elllk; skoa f
2i

322
lletek; pirossal mosott zldesbarnk, apr, fehr, kerek pontokkal ritk
san, de elg szembetnen pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgjei. Elgnagyok, kposak, hegyesek, a ftl elllk; sttbarn
val rnyalt gesztenyeszn s nha lazn ll pikkelyekkel bortvk; jl ki
ll bordtlan llapra helyezkedk.
Virgrgyeh Csaknein kicsinyek, kposak vagy tojsdadok, hegyesek;
sttbarnval rnyalt s szrkvel tarkzott gesztenyeszinek.
Levelei. Kzpnagyok vagy jkora nagyok, elg vastag s kemny szvetek; merevek; tbbnyire kerlkesok vagy tojsdadok.; rvidke, szrs
hegyben vgzdk; tbbnyire laposak; kiss veltek; simk csupaszak, f
nyesek, sttzldek; cpszlek vagy csak alig szrevehet, finom, tompa fo
gakkal frszeltek. Levlnyelk hosszas, merev, meglehets vastag; rzsunt
flfel vagy csaknem vizirnyosan elll. Levlplhi fejletlenek, fonlidomuak; hamar elhullk. Virgrgyet krit levelei nagyobbak, hosszabbak,
nyelk fel keskenyebbek, mint a vesszkn levk; aztn tbbnyire hoszszas tojsdadok, laposak, nem veltek; pszlck; vizirnyosan ll nyelk
rl kiss lefel llk.
Hasonnevei.DoyenndeBoussoch; BeurrdeMrode; Philippe double;
Beurr de "VVesterloo; Gros seigneur. stb.
Leiri. B i v o r t , Annl, depomol. V. 81.
L e r o y , Dict. de pomol. II. 58.
M a s , i e Verger, III. 171.
J a h n , Illustr. Handb. der Ohsth. II. 435. s tbben msok.
szrevtel. E kitn gymlcsfajrl azt llitja Bivort, hogy liideg ta
lajban csak II. rend gymlcsket terem s teljes finomsgt csak meleg s
knny fldben fejleszti ki. Ms gymlcsszek hallgatnak e tulajdonrl.
Kertem laza, knnyen kiszrad talajban fja igen jl dszlik s gymlcsei,
mint fuebb llitm valban kitnek voltak. Megrdemli, hogy ksrletet
tegynk vele a felfldn is : de az alfldn habozs nlkl adhatunk helyet
szmra egyegy fnak krteinkben.

323

70. Piroska krte.


(Vermillon d' eii haut.)

Szrmazsa. Boisbunel, roiieni, hires gymlcssz nyerte magrl. A


magrl kelt csemete Leroy szerint mg csak 1858-ban mutatta be els gy
mlcseit. Ojtvesszejt 1870-ben kaptam fnebbi, zrjel kzt kitett franezia
neve alatt. Tbbizben termett mr fajfmon. Ugy nvnyzete, mint gy
mlcsei egyezvn Leroy lersval fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Sept. elejtl Sept. vgig.
Minsge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy ; gyakran kisebb is.
Alakja. Tbbnyire hosszas csigaalak; ltalban szablyosan bolto
zottnak mondhat, noha egyik oldala tbbnyire kiss hizottabb s emelke
dettebb is, mint a msik. Zme a szr s kehely kzt, a kzptjon alul,
kelyhes vge fel esik, honnt kelyhe fel szelden domborodva nha elg
talpasn de legtbbszr szk talpban vgzdik; kelyhe fel pedig elejnto
szelden domborodva aztn mind-mind inkbb fogyva tbbnyire behajlst
alkot s rvid, kiss tompa, tbbnyire kiss ferdn ll kpban enyszik el;
nha pedig zmtl kezdve hegyig behajls nlkl fogyva szk cscsban
enyszik el. S z r a rvid, vastag, kiss grbe, bunksan vgzd, tbb
nyre hsos, zld vagy zldessrga, hegynl finoman barnamzos; a gy
mlcs cscsbl annak folytatsaknt kiemelked vagy a flszinre helyezett
s hsos emelkedstl flre nyomott. K e l y h e zrt vagy flig nylt; rendet
lenl sszehajl, szarunem, hamvas osztvnyokkal eltott; tgas, deseklj'^,
tbbnyire szablyosan kikanyartott mlyedsben l.
Szne. Bre finom, elejnte szraz, rtvel szrevehetlcg zsiros-tapintat, sima, bgyadtan fnyl; elejnte srgs zld; rtvel zldes srga,
vagy pedig lnk srga ; napos oldaln nha gyngd prossal belehelt s
birsre ojtott fkon lnk pirossal mosott; apr, barns pontokkal finoman
s srn, de nem szembetnleg pontozott s kelyhe krl gyakran finom,
szrks, a gymlcs rtvel azonban vrhenyess vltoz rozsda mzzal
bevont. Nmely vekben a gymlcs folletn egyebtt is vehetk szre
ritksan elszrt, hlzatos foltok s pettyecskk is.
Izlclse. riusa fehr, finom, tmtt, olvad, maghza krl is alig
kves szemcss; leve igen b, czukros, gyngd savanynyal emelt; igen
kellemes, gyngden illatos, fszeresz. Maghza tbbnyire zrttengely;
fikjaiban kevs, de p magot rejt.
Fja. Mrskelt nvs, de egszsges, edzett; korn s rendkvl
bven term; flfel trekv gaival, melyek gymlcs peczkekkel srn
megrakodnak, szp gulaalak, lombos koront alkot. Dszlik vadonczon is,
birsen is. Alkalmas gla- s szlasfnak. Helyben s talajban nem vloga
ts. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.

5U
Vesszei. Szmosak, kzphosszak s kzpvastagok, egj^enesek, me
revek, flfel llk vagy les szgekben rzsunt flfel irnyulok; simk
vagyis bordzatlanok; knyksek; gyenge korukban zldcssrgk kiss
molyhosak; rt korukban csupaszak, olajszin barnk; elg szembetn,
fehr vagy fak pontokkal majd srbben, majd ritkbban pontozottak; rvid
levl kzek.
Rflgyei. Elg nagyok, tojsdadok vagy kvpos tojsdadok, hegyesek, a
ftl elllk s gyakran sarkantynsan kiszgellk; fehres szegly, stt
barnval mosott gesztenye-barna, tbbnyire lazn ll pikkelyekkel bortvk; jl kill bordzatlan llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tojsdadok, tompa hegy
ek ; barnval mosott vrhenyes pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok; vkony, kemnyszvetek ; kerlkesek vagy
tojsdadok; rvidke szirs hegyben vgzdk; laposak; nem veltek; csuprtszak, fnyesek, vilgos zldek; szleiken igen apr, tompa fogakkal fino
man s alig szrevehetleg frszeltek; csaknem pszlek. Levlnyelk
hosszas, vkony, kiss hajlkony; a vessztl csaknem vizirnyosan elll.
Levlplhi fonl vagy ridomuak, nem tartsak. Yirgrgyet krit levelei
majd olyanok mint a veszkn levk, majd kissebbek, hosszak s szles
lndssak; hossz, kzpvastag s hajlkony nyelkrl rendetlenl szctllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leirl. Tudtommal eddig csak Leroy irta le (Dict. de pomol. II. 726.)
szrevtel. Ez is egyike azon krtefajoknak, melyek alfldi viszo
nyaink kzz leginkbb beillenk. Fjnak szp termete, egszsges volta
s termkenysge s gymlcseinek jsga s kivlt azon tulajdona, hogy a
rovaroktl nem igen szenvednek s idelott a frl meg a viharok is alig
verhetik le, mind oly tnyezk, melyek nagybani elszaporitst kvnatoss
teszik. J llekkel merem ajnlani a gymlcskcdvelk klns figyelmbe.

325

71. Totleben tbornok.


Szrinnsa. Fontaine de Ghlin, mons-i birtokos nyerte magrl Belgiumban.
Nmely gymlcssz szerint az 1839-ben magrl kelt anyafa 1855-ben termett elszr.
Dumoi'tier szerint azonban a tournay-i kertsz trsulat ltal mr 184:2-ben I-s Lipt"
nv alatt rszeslt kitntetsben s csak ksbb terjesztetett el fnebbi neve alatt. Dumortier kor- s honfitrsa levn Fontaine de Ghlinnek s a franczia s belga gymolcsszek kzt levn az utols ekkorig, a ki krtnk eredetrl nyilatkozott; azt kell
hinnnk, hogy tves az elbb nyilatlcoz gyumlcsszek llit.sa, mely szerint krtnk
1839-ben kelt volna magrl; mert akkor fja 1842-ben mg nem is fordulhatott volna
termre s igy gymlcseit sem lehetett volna kitntetsben rszesltni. Annyi bizonyos,
hogy a nagy hht, melylyel a vilgba lpett, csakhamar kvette a gyiimlcsszek rsz
rl az csrls lrmja is, s a rendkvli magasztals s rondkivli csrls daczra
annyi mr szinte bizonyos napjainkban, hogy a Totleben tbornok" krte, ha nem is
legels, de nem is legutols krtje a vilgnak. Hirliedtsgo megrzi t attl, hogy
valaha a vilg sznpadrl loszorittassk ; mert a nagy gymlcsk kedveli niindig sz
vesen fognak szmra egy-egy fnak helyet szortani krteikben.
r s i d e j c . Sept. vgtl nov. elejig.
Minsge. 1. rend ; nha csak I I . rend csemege-gymlcs.
Jagysiga. Nagy vagy igen nagy.
Alakja- Igen vltoz; majd gla-, naajd tojsdad krtealaku, majd ismt inkbb
vagy kevsb hosszas Csigaalaku; egyik oldalon gyakran hizottabb, mint a msikon ;
klnben sik s nem hovadsos ollet. Zme a szr s kehely kzt a kzptjon majd
inkbb, majd kevsb albb, a kclyhes vg fel esik s kelyhe fel majd szablyosan,
majd ismt fogyva domborodik s inkbb vagy kevsb szk talpban vgzdik c l ; szra
fele pedig tbbnyire behajlssal fogy s hosszas, tompa kpot alkot. S z . r a igen hossz,
kzp vastag, fs, grbe, mindkt vgn kiss bunks, tbbnyire si'gsbarna, fnyes
mzzal t a k a r t ; a gymlcs cscsn cseklyhe mlyedsbe luisos emelkedsek kz helye
zett, mely emelkedsek az egyik oldalon mindig flebb nylnak, mint a msikon.
K e l y h e nagy, n y i l t ; tbbnyire rendetlenl helyzett, flll, szarunem osztvnyokkal
elltott; simafalu, inkbb vagy kevsb tg s mly regbe helyezett, melynek karimja
csak nha mutat szles, lapos emelkedseket.
Szino. Bre kiss vastag s kemny, sima, kiss fnyes, elojnte srgs zld, rt
vel zldes srga vagy sppadt srga; mg napos oldaln is csak nha mutat nmi szenynyes, tglavrs mosatot. Pontozata finom, igen sr, fahjszin vagy barns, elg
szembetn. Rozsdafoltok vagy alakzatok majd minden gymlcsn mutatkoznak itt-ott;
kelyhe krl pedig a fahjszin cserepes rozsdamz ritkn szokott hinyozni.
Izlclse. Hsa fehr, nha kiss srgs fehr, elg finom, olvad vagy csak fl
szerint olvad; maghza krl inkbb vagy kevsb kvesszemcss; leve elg b,
czukros, finom savanynyal emelt, mibe nha sszehz fanyarsg is v e g y l ; rendesen
azonban elg kellemes fszeres z. Maghza kiss nyilttengely ; szk fikjaiban kevs
p magot rejt.
FAja. Fiatal korban bujanvs, de nem edzett termszet. Ojts utn csak
6-ik7-ik vben kezd termre fordulni s azutn is csak mrskelten terem. Kuszitan
sztll s ksbb lelg gaival, melyek gymlcspeczkekkel elgg jl megrakodnak,
ritks, szells koront alkot. Legalkalmasabb lczezct melletti mvelsre; mert hossz,
hajlkony gai knnyen kiktzhetk. Gla vagy szlas fnak mr azrt sem val ; mert
szablyos alakot nem kpes flvenni. Nedves vjrs utn fja tlen t a nagyobb hide
gekben vagy elfagy vagy legalbb fagyfoltokot kap, melyeket azonban ksbb buja
nvsnl fogva ki szokott heverni. Kertem knny laza talajban elgg jl rzi k
lnben magt s hosszu-szru gymlcsei nagysguk mellett is jl daczolnak a fn az
itteni ers szelekkel is.
Vesszi, Elg szmosak, hirtelen hosszura nvk, kiss vastagok, majd egyne^

326
aek, majd grbk s gaesosak ; fllldk vagy rendetlenl sztillk; alig szrevehetleg
bordzottak; knyksek ; gyenge korukban is csak kiss s ritksan molyhosak ; x't
korukban csupaszak, zldes vagy srgis barnk, itt-ott szrkvel mosottak; napos
oldalon nha vrses b a r n k ; apr fahjszin pontokkal srn, de nem szembetUnleg
pontozottak; rendetlen, de tbbnyire hosszas levlkzek.
Rtlgyei. Elg nagyok, szlestalpu kposak, igen hegyesok, a vesszktl el- vagy
velk prhuzamosan flfel llk; fakval tarkzott sttgesztenyeszin pikkelyekkel
b o r t v k ; elg duzzadt, kiss bordzott llapra helyezkedk.
V i r g r i i g y e i . Kicsinyek vagy kzp nagyok, kposak, hegyesek, fehres szegly
sttbarna pikkelyekkel bortvk.
I.eveii. Kzpnagyok vagy jkora nagyok, kiss vastag s kemnyszvetek,
tojsdadok vagy kerlkesek, inkbb vagy kevsbb rvid, les hegybon vgzdk ; tbb
nyire vlgyesek vagy csatornsak; nem veltek, de hegykkol kiss htra grblk s
nyelkrl kiss lefel lgk; gyenge korukban is csak alig molyhosak; rt korukban
csupaszak, simk, fnyesek, vilgos zldek; szleiken igen apr, tompa fogakkal csak
itt-ott frszeltek, tbbnyire azonban mind |)szlek. Levlnyelk liosszu, kzp vastag,
hajlkony, majd vizirnyosan el-, majd rzsunt s htragrbiilten flfel llk. Levlplhi fejletlenek, vkony fonlidorauak, flfel llk; nem tartsak. Virgrgyet krit
levelei tbbnyire nagyobbak, mint a vesszkn levk ; hullmos szlok ; igen hossz
hajlkony, tbbnyire lefel konyul nyelek.
Hiisoiiuevci. Totleben, -s Lipt. Ez utbbi hasonnv azonban gyans; mert
ilynov krte van egszen nll faj is.
Leirl B i v o r t . Annl depomol. V I I I . 57 ; s
Lesfruits
dujardin
Van Mons, 7. lap.
L e r o y, Di'ct. de pomol I I . 220.
M a s , Pomologie (lnrale, I . 123.
J a h n, niustr. Handb- der Obstk. V. 503.
E s z r o r t e l . A Totleben tbornok krtje nem val azoknak, a kik krtefiktl
gazdag termst vrnak, hanem csak azoknak, a kik a nagy gymlcskben klns
gynyrt tallnak s teljesen ki vannak elgtve, ha fikrl, melyek nagysguknl fogva
mr kt-hrom vkt is teremhetnnek, legalbb is kt-hrom, nagy gymlcst arat
hatnak. Azoknak sem val, a kik a szptermet fkban gynyrkdnek, de a fanevels
fogsailioz nem rtvn vagy a nyesshez idvel s kedvvel nem rendelkezvn, az egyszer
elltetett ft magra hagyjk, hogy tetszse szerint nvekedjk. M i n t mr emlitui, a
Totleben tbornok krtjnek fja csak mestersgesen nevelhet szjitermot fv, aztn
nem is elgg edzett termszet, nem is elgg termkeny. Uri kertekbe val o krtefaj
csak, hol a haszonnal keveset trdnek. A kevspnzU nagy kznsg pedig ne Iiagyja
magt elmittatni avval, hogy ez vilghir krte : hanem ltessen helyottc Tli experent,
Diel vajonczt vagy Angoulmei
herczegnt;
mert ezek mg nagyobb gymlcsket
teremnek, hanem aztn csaknem veukint bven is teremnek m !

327

72. Madame Elisa.

+^

Szrmazilsa. E kitUn szl krtt ismt Van Monsnak ksznhetjk. Az 6 halla


utn, hat v muIva, nyerte Bivort Sndor azon magonczok egyikrl, melyeket Van Mons
rkseitl tvett. 1848-ban termett ugyanis elszr Geest-Saint Remy-bon (Belgium) s
kereszteltetett el Berckman hires belga gymlcssz nejnek nevrl. Ojtvesszejt
18G9-bon kaptam Reutlingenbl. Elojtsa utn hatodik vre mutatta be nlam els
gymlcseit s azta venkint terem fajfmon. Fiija, gymlcsei egyezvn a lersokkal,
fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje, Nlam sept. oet. de hvsebb lgmrsk tjakon termett gymlcsei
nha dec. elejig is eltarthatok.
Mnsgp. Kitulcg I. rend csemege-gymlcs.
Nagysgai Nagy vagy igen nagy.
Alakja. Vltoz ; majd kpos krtealaku, majd kobakalaku; szablyosan bolto
zott, noha egyik oldaln-gyakran hizottabb is mint a msikon. Zme tbbnyire albb
esik kzptjnl s pedig kelyhes vgefel, hol szpen kidomborodva, szles talpban fogy
el ? szra fel pedig majd behajlssal; majd behajls nlkl szelden fogyva, hosszas tompa
cscsban vgzdik, nha pedig hegyes cscsban fut ki. S z r a majd rvid, vastag s
hsos; majd kzphossz, elg vastag, fs, zldossrga, itt-ott barnamzos s tbbnyire
ferdn ll; nha a gymlcs folyhatsaknt hiisosan kiemelked vagy a gymlcs cscsn
hsos gyrk kz a flszinre Iielyezett. K e 1 y h o nyilt; ritkn p, tbbnyire hinyz
vgy hosszas, keskeny, flll vagy kiss sztterl s tvk fel srgsbarna osztvnyokkal elltott; tgas, de tbbnyire sekly, vrhenyes rozsdamzzal hlzatosn bevont
falu regbon l, melynek karimja majd skfllet, majd szelden hullmos.
Sziiio. Brefinom,vkony, sima, szraztapintatu, nem fnyes; elejnte sppadt zld;
rtvel sppadt czitromsrga; mg napos oldaln is csak kiss lnkebb srga. Pontozata sr, egyenlen elszrt, zldesbarna, elg szembetn. Finom, fahjszin rozsda
alakzatok egyes szlakban vagy foltokban; valamint kerekded,'fekets ragyafoltok s
ttetszen elmosdott barns szeplk is majd minden gymlcsn fordulnak el.
Izlelse. Hsa fehr, (Bivort szerint nha gyngd rzsasznbe jtsz,) igen
finom, tmtt, olvad; mg maghza krl sem kvesszemcss; leve igen b, igen czukros, gyngd savauynyal emelt, igen kellemes, illatos, fszeres z. Maghza zrttengely, a mennyiben ott, hol nyilasnak kellene lenni, tbbnyire finom hsos rszekkel
van egszen benve; apr fikjaiban p magvakat rejt.
Fja. Erteljes, edzett; elg korn s bven term; kiss nyilt szgekben flfel
trekv gaival, melyek gymlcspeczkekkel szablyosan beruhzvk, szp gulaalaku,
srlombos koront alkot. Klnsen alkalmas gulafnak; de szlas fja, mr nagy
gymlcsei vgett is, vdett helyet kivan. Dszlik vadonczon is, birsen is. Helyben s
talajban nem vlogats. Gymlcsei nagysguk mellett is elgg jl lljk helyket a
fn, honnan csak a flttbb ers szl szokta nyr vgn vagy sz fel leverni; de azrt
levert pldnyai is szpen meg szoktak rni a gymlcskamrban.
Yesszei, Elg szmosak, kzphosszak, vastagok, merevek, egyenesek, flllk

388
vagy kiss nylt szgekben flfel irnyulok, kiss knyksek, boi'dzatlanok; gyenge
korukban finoman molyhosak s pirossal mosottak; rt korukban csupaszak, srgs vagy
zldes barnk; apr, kerek, srgsfehr pontokkal elg sUrn, de nem szembetnleg
pontozottak; tbbnyire rvid levlkzek. Kt ves vesszei szrksfehr hrtyval
egszen bevonvk.
Bgyci. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kposak, hegyesek, tbbnyire lapulk,
csak a vesszk derekn s hegye fel kiss elllk; lazn ll, vrhenyesbarna i csak
itt-ott kiss fehrmolyhos pikkelyekkel boritvk; alig kill, bordzatlan llapra
helyezkedik.
Virgrgyol. Kicsinyek, rvid kposak; hegyesek, sttbarnval rnyalt vrses
gasztenyeszinek.
Lorelei. Nagyok, vastag- s kiss kemnyszvetiiok, tojsdadok vagy keriilkesek;
hirtelen elkeskenylt, rvidke, szrs hegybon vgzdk; inkbb vagy kevsbb vlgye
sek; veltek; rzsunt flfel ll nyelkrl vizirnyosan elllk; gyenge korukban alul
fll molyhosak; rt korukban csupaszak, igen fnyesek, sttzldek; szleiken jkora
nagy, les fogakkal elg mlyen s szablyosan fiirszeitek. Levlnyelk rvid, vastig,
merev, de a vesszk aljn elg hossz cs hajlkony ; majd vizirnyosan, majd rzsunt
flfel ll. Levlplhi fejetlenek, fonl vagy ridomuak, flfel llk, nem tartsak.
Virgrgyet krit levelei tbbnyire laposak, kiss hullmos-szlUck, hossz, elg vastag,
de kiss hajlkony nyelkrl rendetlenl szt llk; csaknem pszlUek. Msodlevelei
az igen ers hajtsokon szmosak, lndssak, veltek, csavarosn elgrblk.
HasoiiDCTel. Nincsenek. Ugy a nmet, mint az angol gymlesszek vltozat
lanul hagytk meg fnebbi franczis nevt, csak Dochnl keresztelte t nmetre s nevezte
el riElisa's Zapjenbirne^'-nek.
Leiri. B i v o r t , Annl depomol. IV. 31. s
Lesfruits dujardin Van Mons, 95. lap.
M a s , Le Verger, I I I . 151.
L e r o y, Dt'ct. de pomol II. 378.
J a h n, Illusti: Handb. der Ohstk. VII. 429. s tbben msok.
szrevtel. E kitn gymlcsfaj rendkvl jl rzi magt kertem televcnydus,
knnyen kiszrad, laza talajban; hideget, meleget, szrazsgot, nedves idjrst
minden baj nlkl eltrt; minlfogva szles elterjesztsre minden kertett hazai kr
teinkbe, mg itt, az alfldn is j llekkel ajnlhatom.

329

73. Vert-n krtje.


(Madame Vert.)
Szrmazsa. E jeles krtefajt a foly szzad elejn Kevers, hires magonczoz nyerte magrl a Brssel mellet fekv, Saint-Josse-ten-Noode nev
helysgben (Belgium) s keresztelte el nvre nevrl, a ki bizonyos Yert
rhoz ment nl. Daczra minden jelessgnok e krte faj leginkbb De
Jonghe belga gymlcssznek ksznheti, hogy szlesebb krben el kezd
terjedni napjainkban is. A hatvanas vek eltt mg kevs figyelmet for
dtottak r a gymlcsszek. Ojtvesszejt 1870-ben kaptam Oberdi^cktl,
Jeinsenbl. Fajfmon tbb zben termett mr. Fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Oct. nov.; hvsebb lgmrsk tjakon dec. jan.
Minsge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kzcpnagy.
Alakja. Csigs tojsdad vagy hasas krte alak. Zme a szr s kehely
kzt a kzp tjnl albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel ki
domborodva s aztn hirtelen fogyva szk talpban vgzdik el; szra fel
pedig szeld behajlssal vagy behajls nlkl fogyva, rvid, karcs, tompa
kpos cscsot alkot. Az egsz gymlcs tbbnyire szp szablyos termet s
egyik oldala csak ritkn hizottabb mint a msik. S z r a kzp hossz,
elg A'astag, tbbnyire egyenes, fs, kiss grcss, tvnl rendesen hsos,
tbbnyire egsz hosszban barns srga, finom mzzal bortott; a gy
mlcs cscsn a flszinre helyezett; majd nmi sekly s szk mlyedsbl
hsos emelkedsek kzl kill. K e l y h e nylt vagy flig nyilt; rendet
lenl helyzett, rvid, flll, barna vagy hamvasbarna osztvnyokkal ell
tott ; cseklyke mlyedsben, csaknem a flszinen l. E mlyeds karimjn
nha csnos, lapos barzdk s lapos emelkedskk lthatk, melyek ele
nysz bordkknt kiss a gymlcs derekn is nyomozhatok.
Szine. Bre elg finom, tbbnyire kiss rdes s szraz tapintatu; elejnte bgyadt zld; rtvel szennyes szalmasrga; napos oldaln is csak
kiss lnkebb srga. Pontozata sr, egyenlen elhintett, igen szembetn,
fahjszin pettyekben jelenkez ; csaknem az egsz gymlcs vrhenyes
rozsdval van bemosva; legtbbnyire azonban a rozsdamz kisebb nagyobb
elmosdott foltokban csak hlzatosn jelenkezik rajta.
Izlelse. Hsa fehr, finom, tmtt, olvad ; kves szemcsk benne
mg a maghz krl is alig szlelhetk; leve b, czukros, dt savanynyal
emelt, igen kellemes fszeres z. Szraz vjrskor nmi sszehz fanyar
sg is vegyl savanyba, mi azonban sokaknl mg emeli is e gymlcs be
cst. Maghza kicsi, zrttengely ; apr fikjaiban ritkn p magvakat rejt.
Fja. Mrskelt nvs, edzett; elg korn s igen bven term. Ter
mszetnl fogva, magra hagyatva is, szp gulaalaku fv nvekszik. Agai,
melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel szablyosan beruhzkoduak,

830
nyilt szgekben, rzsunt flfel trekvk. Vadonczon inkdbb dszlik, mint
birsalanyon. A mi laza, knnyen kiszrad talajunkkal is megelgszik; k
tttebb vagy mrskelten nedves iszapfldben s a minknl hvsebb tja
kon mindenesetre otthonosabban rzendi magt s gymlcsei is, melyek igen
jl lljk helyket a fn, szebbek s tartsabbak lesznek.
Vesszei. Szmosak, kzp hosszak, kzp vastagok, hegyk fel elvkonyodk; knyksek, flllk vagy nyilt szgekben elllk; skflletek
vagyis nem bordzottak; gyenge korukban finoman molyhosak; rt koruk
ban csupaszak, srgs vagy zldes barnk; cserepesen kill, kerek, feh
res pontokkal srn s szembetnleg pontozottak; tbbnyire kiss hosszas
levlkzek.
Rgyei. Nagyok vagy kzpnagyok, tojsdadok vagy zmk kposak,
kiss hegyesek, a vessztl elllk s az ersebb hajtsok derekn tbbnyire
sarkantyusan kiszgellk s gyakran mr alakulsuk vben rvidke gymlcspeczkekk fejldk; ezst szrkvel srn rnyalt vrhenyes pikkelyekkel
boritvk, jl kiduzzadt bordzatlan llapra helyezkedk.
Yirgrgjei. Kzp nagyok, hosszas kposak, tompahegyek; bar
nval rnyalt s szrkvel szeglyzett vrhenyes pikkelyekkel boritvk.
Levelei. Elg nagyok vagy kzp nagyok; vkony, de kemny szvetek; hosszas, keskeny tojsdadok vagy kerlkesek; a vesszk licgye fel
s a gymlcsvesszkn tbbnyire hosszas lndssak; hosszas, keskeny s
les hegyben vgzdk; laposak vagy kiss csatornsak s szleiken kiss
Imllmosak; veltek; gyenge korukban molyhosak; rt korukban csupa
szak, simk, fnyesek, stt zldek; szleiken elre hajl tompa, gyakran
elg les fogakkal inkbb vagy kevsbb mlyen frszeltek. Levlnyelk
hossz, kzpvastag, hajlkony, tbbnyire valakulag htra grbl. Levlplhi elg kifejldttek, lndssak vagy ridomuak ; nem tartsak. Virgrgyet krt levelei igen hossz nyelek, tbbnyire mind lefel lgk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r o y , Dict. de pomol. IT. 385.
De J o n g h e , lllustr. Monatshefte, 1869. vfolyam, 226. lap.
szrevtel. Kcritott hzi krteinkben mg az alfld sksgain is bz
vst megrdemli, hogy szmra helyet szortsunk.

331

74. Mas-i krte.

4^

(E])iiie (lu Mas; Dumas Horbstdorn.)

Szrmazsa. Bizonytalan ; de a gymlcsszek nagyobb rsze mgis


abban ltszilc megegyezni, hogy a mlt szzad vgn Francziaorszag IlauteYienne nev megyjben a Mas kzsg mellett fekv rochechouart-i erdben
talltatott fl. Kezdetben, mint a vadkrte fa tsks gakat s vesszket
hajtott 8 innt vette franczia Epine" nevt is. Azonban idjrtval mvels
ltal mindmind inkbb nemesedett fja s eredeti vadsgbl kivetkzve
tskit jformn elveszte; minlfogva Leroy-t kvetve helyesebbnek lttam
a tsks" jelzt kihagyva egyszeren fnebbi nv alatt mutatni be. Ojtvesszejt 1873-ban kaptam Simon-Louis testvrek hires faiskoljbl, Plantiresbl. Fajfmon csakhamar termre fordult s valdisgt ugy nvnyze
tben, mint gymlcseiben teljesen bebizonytotta nlam.
Ersideje. Oct. november,
Mincsge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha azonban" majd kisebb, majd ismt
nagyobb is.
Alakja. Vltoz; tbbnyire azonban tojsdad vagy csigs krtealaku.
Zme kzptjra vagy kiss albb, kelyhes vge fel esik, honnt kelyhes
vge fel domborultan boltozdik s kelyhnl szk s lapos talpban vgz
dik; szra fel pedig elejnte lassudan, aztn behajlssal fogyva inkbb
vagy kevsbb r\^d, tompa kpban fut ki. Nha egyik oldaln kiss hizottabb, mint a msikon; tbbnyire azonban elg szablyos termet. S z r a
hosszas, elg vastag, fs, kiss grbe ; fahjszin, fnyes mzzal csaknem egsz
hosszban befuttatott; a gymlcs cscsn majd a flszinre helyezve, majd
igen sekly mlyedsbl kill s tbbnyire egyegy flebb emelked dudortl flrenyomott. K e l y h e kzp nagy, nyilt; sztterl, hosszas s igen
keskeny, nha azonban rvidebb, vlgyes osztvnyokkal elltott, szk s
sekly mlyedsben, csaknem a gymlcs lszinn l. Kehelyregnek
karimjn nha ignytelen lapos emelkedsek is vehetk szre, melyek in
kbb vagy kevsb kiemelkedve lapos bordkknt, de ritkn szembetnleg, a gymlcs derekn is nyomozhatok.
Szne. Bre kiss vastag s kemny, sima, fnyes; elejnte vilgos
zld; rtvel czitromsrga; napos oldaln gyngd pirossal mosott vagy
csak belehelt. Sr, zlddel szegett barna pontocski egyenltlenl vannak
elhintve, de elg szembetnk. Kozsdafoltok s alakzatok ritkn lthatk
felletn ; mig szra kri, hol a gymlcs, rtvel is, sokig zlden szokott
maradni, nha finom, sugaras rozsdamz is szlelhet. Fekets ragyafoltok
gyakran mutatkoznak flletn.
Izlelse. Hsa fehr, vagy srgsfehr, igen finom, tmtt, olvad ;
maghza krl is alig kvesszemcss ; leve elg b, igen czukros, gyngd

avanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos, fiiszeres z, M;igli>;a


zrt vagy kiss nyilttengely; fikjaiban hosszas, p magvakat rejt.
Fja. Mrskelten nv ; de edzett; igen korn s igon bven term.
Gymlcspeczkekkel srn megrakott, flfel trekv gaival ritks, szells,
gulaalaku koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon ; de
nagy fv mr korai s b termsnl fogva sem nvekedhetik. Szereti a
mrskelten nedves, mly termrteg fldet. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzp hosszak, inkbb vkonyak, mintsem
kzp vastagok; fillk vagy elg tgas szgekben elllk; knyksck ;
nem bordzottak ; gyenge korukban finoman fehr molyhosak ; rt korukban
csupaszak, vrses barnk, nagyrs/t azonban zldes barnk ; aljuk fel
kerek, hegyk fel igen hosszas, fehr pontokkal elg srn s szembetnleg pontozottak; rvid levlkzek.
Kgyoi. Kicsinyek, kposak, hegyesek, a vesszk derekn jl elllk,
a vesszk hegye fel pedig hegykkel a vessz fel visszagrblk; szrk
vel tarkzott sttbarna pikkelyekkel bortvk ; elgg kiduzzadt llapra
helyezkedk.
Virgrgyei. Igen kicsinyek ; hosszas, vkony kposak, hegyesek ;
sttbarns gesztenyeszin pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kicsinyek, itt-ott kzp nagyok, vkony, kemnyszvetek,
hosszas, keskeny tojsdadok; gyakran nyelk fel szemltomst elkeskenyedk; rvidke, igen les hegyben vgzdk ; a vesszk aljn csaknem
laposak; a vesszk hegye fel tbbnyire vlgyesek vagy csatornsak; in
kbb vagy kevsb veltek ; csupaszak, simk, vilgos zldek; szleikon
tompa fogakkal finoman frszeltek. Levlnyelk a vesszk aljn kzp
hossz; a vesszk hegye fel mindmind rvidebb, elg vkony s merev;
majd vizirnyosan el-, majd rzsunt flll. Levlplhi kicsinyek, fonlidomuak, nem tartsak. Virgrgyet krit levelei aprk, keskeny kerlkesek, laposak, igen hossz, vkony s hajlkony nyelkrl kiss lekonyul
tn sztterlk.
Hasoiiuevei. Poire du Mas; Epine-Dumas; Bello-pine-Dumas;
Epine de Rochechouart; Colmar du Lot; Epine de Rochoir, stb.
Leri. L e r oy, Dict. de pomol. II. 412.
M a s , Le Verger, III. 149. sz. alatt.
J a h n , lllustr. Handb. der Obstk. II. 515. s tbben msok.
szrevtel. Mindentt, a hol csak dszlik a krtefa, nagybani elszaporitisra is rdemes volna e jeles krtefaj. Alfldi, mostoha viszonyaink kzt
is jl tallja magt.

833

75. Flotow kolmrja.

7^

(Von Flotow's Colmar.)

Szrmazsa. E rondkivl termkeny krtefajt, melynek ktdtt apr


gymlcseit a ksei fagyok is majd mind meg szoktk kimlni, Van Monstl
kapta Oberdieck nvtelenl s keresztelte el a jeles nmet gymlcssz, Flo
tow nevrl. jszaki Nmetorszgban, mikp Flotow az lUustrirte Monalsschrift"- (II. 246.) czim folyiratban mondja, e krtefaj gymlcsei Jiiniusig
is eltarthatok; mig vidkemen november kzepig mindig meg szoktak rni.
E krlmny, valamint az is, hogy ekkorig fajfmon termett gymlcsei
alakra nzve-nmileg klnbztek Flotow lerstl, okot szolgltatott nekem
arra, hogy fajom valdisgban ktelkedjem; mirt is njbl meghozattam
ojtvesszkben Simon-Louis testvrektl, Oberdiecktl s Reutlingenbl Lucastl is ugyanegy idben s mind e klnbz helyekrl kerlt vesszket
ugyanegy fajfra helyezvn s pedig a mr term Flotow kolmrjt kpvi
sel gra s ltva, hogy valamennyi egyezik nvnyzetre nzve elbbi fajom
mal ; teljesen meggyzdtem, hogy csakugyan a valdi Flotow kolmrjt
birom.
rslejo. Vidkemen oct. nov.; emeltebb fekvs hvsebb tjakon
bizonyra tovbb is eltarthat.
Minsge. II. rend csemege, I. rend piaczos s hztartsi-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha jkora nagy.
Alaltja. Majd esperes krte alak, majd s legtbbnyire hasas, buczkos csigaalaku. A gymlcs egyik oldala rendszerint emelkedettebb mint a
msik. Zme tbbnyire kzptjra esik, honnt kelyhe fel kiss fogyva boltozdik 8 elg lapos talpban vgzdik; szra fel pedig inkbb vagy kevsbb, nha az egyik oldaln behajlssal is, fogyva ferdn csonkozott
kurta csxicsot alkot. S z r a rvid, vastag, fs, grcss, bunks, barnamzas;
a gymlcs hegybl oldalt kill s hasos dudortl flre nyomott, vagy szk
s mly regbe helyezett, melynek flebb emelked, egyik oldala tbbnyire
a szrhoz van tapadva. K e l y h e nyilt vagy flig nyilt; felll, hosszas szarunem, srgsbarna osztvnyokkal elltott, mely osztvnyok azonban gyak
ran hinyozni is szoktak; szk s mly regben l, melynek fenekrl rn
zek s barzdk indulnak ki s karimjn emelkedseket kpezve, lapos
bordkknt elenyszleg a gymlcs derekra is flhuzdnak.
Szine. Bre kiss vastag, rdestapintatu; elejnte zldessrga, ksbb
spadt srga; napos oldaln nmi piros lehelettel bevont vagy narancssrga.
Pontozata sr, fahjszin, elg szembetn. Szra s kelyhe krl rozsda
mzas. Flletn fahjszin vagy vrhenyesbarna, ragys szeplk is gyakran
fordulnak el.
Izlelse. Hsa srgsfehr, elg finom, flszerint olvad, vajszer;
maghza krl szembetn, nagy, kves szemcsket tartalmaz; leve b,

czukros, gyngd savannyal emelt, elg kellemes, fszeres z. Maghza nyilttengely; jkora nagy fikjaiban tbbnyire idtlen magvakat rejt.
lja. Erteljes, edzett; korn s rendkivl bven term; rendetlenl
szt ll gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel hamar beruhz
kodnak, szablytalan tennet, szells koront alkot. Gulafnak kevsbb,
mint inkbb szlasnak alkalmas. Vadonczon jl dszlik, helyben, ugy ltszik,
nem vlogats Gymlcsei elgg jl lljk helyket a fn.
Vesszei Szmosak, hosszak, hajlkonyak, kiindulsuknl vastagok, flebb elvkonyodk, grbk, gacsosak, flfel llk vagy nyilt szgekben fl
fel trekvk; knyksek; bordzatlanok; gyenge korukban finoman moly
hosak, srgsbarnk vagy vilgospirosak; rt korukban simk, csupaszak,
csaknem fnyesek, zldes vagy kiss srgsbarnk; a vesszk aljn jkora
nagy, hosszas, fak pontokkal majd srbben, majd ritkbban, a vesszk
hegye fel pedig alig szrevehetleg s finoman pontozottak. Egyenltlen,
tbbnyire azonban hosszas levlkzek.
IJgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek, a vesszktl elllk ; szr
kvel finoman szegett sttvrhenyes pikkelyekkel bortvk; elgg kill,
szles llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, kposak, hegyesek, ezstszrkvel s barn
val rnyalt vrhenyes pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Jkora nagyok, elg vastag s kemnyszvetek; tojsdadok
vagy kerikesek ; rA'idke, szrs hegyben vgzdk; tbbnyire laposak,
csak a vesszk hegye fel kiss vlgyesek; kiss veltek; simk, csupaszak,
bgyadtan fnylk; vilgoszldek : szleiken igen apr, tbbnyire tompa
fogakkal igen finoman s alig szrevehetleg frszeltek. Levlnyelk
tbbnyire hosszas, vastag, de hajlkony, tbbnyire les szgekben flfel
ll. Levlplhi jl kifejldttek, majd fonlidomuak, majd keskeny lndzssak, gyakran, mint a Tli esperes krtefa leveleinl is emiitk, a
nyl tvtl flebb, csaknem a nyl derekra helyezettek; kevss tartsak.
Virgrgyet krt levelei mind laposak, igen liosszu, hajlkony nyelek,
kiss lelgok.
Hasonnev-i. Nincsenek.
Loii'i. Tudtommal mg csak P l o t o w irta le. Illustr. Handh. der

Ohstk.y.li^.
szrevtel. Ha e krte nem volna oly igen kves szemcss; egyike
lehetne finomabb csemege-gymlcseinknek. Klnben, minthogy elg vas
tag, kves szemcsktl ment husrtege van, a gerezdekre vgott gymlcs
bl ldeletkor knnyen eltvolthat a kves rsz is. Klnsen ajnlhat
olyan kertekbe, hol a mutatkoz termst a ksei fagy el szokta puszttani.
Ha egy fn sem maradna is gymlcs a fagy utn ; ezen bizonyosan ma
radni fog.

335

76. Jodoigne diadala (oiv Zsodoany.)

(Triomphe de Jodoigne; Tinumph von Jodoigne.)


Szl'inazilsa. E valban kitn s a gymlcsszet diadalnak is mltn nevezhet
krtefajt egy 1830-ban elvetett magrl nyerte a belga gyUralcsszek egyik kitnsge,
Boiivier, jodoignc-i polgrmester. A magrl kelt nemes csemete 1843-ban mutatta be a
vilgnak els gymlcseit. Csakhamar eltei-jedt az egsz fldgmbn mindentt, a hol a
krtefa dszlik. A nagyhaugzsu nv sok ms krtefajnak is biztostotta a vilgszerte
val elterjedst, plda erre a Totloben tbornok krtje; de a nagyhangzsu nevet visel
krtk kzt szerintem aligha akad egy is, mely nevt annyira megrdemeln s pedig
minden tekintetben, mint ez. Ojtvesszojt 1869-ben kaptam dr. Lucastl, Reutlingenbl.
ll helyre kiltetett ojtvnyom 1876-ban termett elszr. Gymlcse, nvnyzete tel
jesen szhangzott a lersokkal s igy fajom valdisga ktsgtelen.
r s i d e j e . Oct. november.
Minsge. Nlam kitnleg I . rend csemege-gymlcs; Leroy szerint az agya
gos s nedves talajban csak I I . rend.
Xagysilga. Nagy vagy igen nagy.
Alakja. Hasas buczkos krtealaku; nha szably taln, hosszas gulaalaku. Zme
a szr s kehely kzt majd kzptjra, majd kiss albb a kelyhes vg fel esik; kelyhe
fel rendetlenl kidomborodva, kelyhe krl elg talpasn fogy el; szi-a fel pedig
tbbnyire beliajlssal fogyva, hosszas, vastag, tbbnyire mindig tompa kujjban vgzdik
el. S z r a kzp hossz, kzpvastag, fs, kt vgn bunks, tbbnyire grbe, nha
klnsen pedig tvnl, igen hsos, hegye fel pedig grcss, csaknem egsz hossz
ban fnyes barna mzzal bevont; majd a gymlcs cscsn a flszinre helyezve, majd
ismt hsos emelkedsektl krtett szk regbl kill s nha egy-egy hsos dudortl
flrenyomott. K e l y h e kicsiny vagy kzpnagy, nyilt vagy flig nyilt; apr, keskeny,
flll, srgs szarunem osztvnyokkal elltott; tbbnyire mly s szk, de nyilasnl
elgg kitgul regben l, melynek hullmos karimjrl szablytalan nagysg, lapos
bordk nylnak a gymlcs derekra is s annak kerekdedsgt mindig megzavarjk.
Szine. Bre vastag sima, gyngdtapintatu, kiss fnyes; elejnte srgs zld;
rtvel zldes szalmasrga; napos oldaln nha narancspirossal bemosott, nha azonban
csak kiss lnkebb srga. Pontozata sr, barna, szablyosan elhintett s, fkp a
gymlcs rnyas feln, igen szembetn. Kisebb-nagyobb rozsdaalakzatok majd min
dig fordulnak el. Elvtve, itt-ott, egyes, apr, fekets ragyaszeplk is tnnek el rajta.
Izlelse. Hsa fehres, csaknem ttetsz, finom, tmtt, olvad; maghza krl
is alig kvesszemess; leve igen b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt; igen kel
lemes, gyngden illatos, fszeres z. Maghza kicsiny, tbbnyire zrtteugely; fik
jaiban hosszas, fekets, p magvakat rejt.
Fja. Erteljes, bujanvs, edzett; elg korn s elg bven term; rendetlenl
sztll vagy flfel trekv, girbegui-ba gaival, melyek gymlcsvesszkkel a peczkekkel szablyosan beruhzvk, nagy tereblyes koront alkot. Birsre ojtva lczezet
melletti mvelsre, vadonczra ojtva pedig szlasfuak igen alkalmas. Helyben s talaj-

836
ban kevss vlogats, noha Leroy szerint gymlcsei kevsbb finomak, ha fiija nedves,
agyagos fldbe van ltetve. Gymlcsei nagysguk mellett is jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, vastagok; faiskolai csemetken nha a bujanvs
folytn nslyuk alatt is klnflekp elgrblk; idsebb fkon sztllk s hegykkel
flfel grblk; knyksek; skos vagyis nem bordzott flletek; gyenge korukban
molyhosak, vilgos vrsek; rt korukban esupaszak, fakval rnyalt barns zldek;
jkora nagy, tojsdad vagy kerek, fakszin pontokkal elg srn s szembetnleg
pontozottak; rendetlen, de idsebb fkon tbbnyire rvid levlkzek.
Kilg-yei. Kzpnagyok; a gymlcsvesszkn rendesen nagyobbak s fejldttebbek, mint a vezrhajtsokon; duzzadt kposak, hegyesek; szrkvel s barnval rnyalt
sttgesztenye szin, tbbnyire lazn ll pikkelyekkel bon'tvk; majd alig kill, majd
elg duzzadt s szlesprknyos llapra helyezkedk.
. Vir^rilgyei. Nagyok, kposak vagy tojsdadok, hegyesek; kiss lazn ll, szr
kvel s vilgos gesztenyeszinnel tarkzott, sttbarna pikkelyekkel bon'tvk.
Levelei. Nagyok, vastag, kemnyszvetek, kerulkesek vagy visszstojsdadok,
t. i. hegyknl kiszlesedk, nyelk fel pedig elkeskenyedk; hirtelen elkeskenylt,
rvidke, les hegyben vgzdk; a vesszk aljn csaknem laposak s kiss hullmos-szlek; a vesszk hegye fel vlgyesek; inkbb vagy kevsbb veltek s kiss flregrb
lk; esupaszak, simk, igen fnyesek, sttzldek; szleiken tompa fogakkal ritksan s
tbbnyire csak hegyk fel frszeltek; nagyrszt azonban pszlek. Levlnyelk rvid,
vastag, merev; majd vizirnyosan el-, majd rszunt flfel ll. Levlplhi elg hoszszak, fonlidomuak; nem tartsak. Virgrgyet krt levelei szles tojsdadok, tbb
nyire azonban kerulkesek, laposak; nha szleikkel hullmosan lefel hajlk s igy
visszsn blzttek; hossz, vkony vagy kzpvastag nyelkrl mereven sztterlk.
Uassonuevci. Nincsenek.
Leri. J a h n , Illtistr. Ilandb. der Obstk. I I . 347.
L e r o y , Diet. de pomol. I I . 706.
Mas, Le Verger, I I I . 55. s sokan msok.
szrevtel. Csbit, nagy gymlcsei vgett inkbb csak kertett hzi krteinkbe
val; mintsem szabadon ll gymlcsskbe, hol az ingyen vevk figyelmt knnyen
magra vonhatn. Lczezet mellett mveive, nagy gymlcseit mg nagyobbakra szokta
fblhizlalni. A prisi Kertsz trsulat"-nak 1861-ben hrom olyan gymlcst mutattak
be Leroy szerint, mel)-ek mindenike 36 centimter kerlet volt s egyik kzlk 965
grammot, teht majd egy kilt nyomott. Ki a nagy gymlcskben gynyrkdik;
inkbb ezen fajt ltesse mg itt az alfldn is; mint az zetlen torzshoz hasonl
Angevine-i szp"-et (== Bolle Angevine) vagy a termketlen s knyes fju Totleben
tbornok" krtt.

337

77. Szp Jlia krte.

rh

'

(Belle Juli; Schne Juli.)

Szrmazsa. Bivort szerint Van Mons, a belga gymlcsszet atyja


nyerte magrl s keresztelte el unokja, Yan Mons Jlia nevrl. A magrl
kelt anyafcska 1882-ben termett elszr. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam
Dr. Lucastl, Reutlingenbl. Fajfmon tbb zben is termett mr. Gyml
csei s^nvnyzete fajom valdisgt teljesen igazoltk.
Ersideje. Sept. vgtl october vgig ; hvsebb tjakon hihetleg
egy hval is tovbb fog rni.
Min'sge. Kitnleg I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kisded, nha kzpnagy.
Alakja. Kpos vagy tojsdadalaku; egyik feln nha hizottabb, mint
a msikon; tbbnyire azonban szp, szablyos termet. Zme kzptjra,
nha kiss a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel kidomborodva, kelyhnl inkbb vagy kevsbb szk talpban vgzdik; szra fel pedig szel
den fogyva boltozdik s rvidke cscsot alkot. S z r a hosszas, vkony vagy
kzpvastag, fs, bunks, srgsbarna mzzal bevont s kiemelked, feh
res pontokkal ritksan behintett; hsos emelkedsbl csaknem a gy
mlcsfolytatsaknt kill. K e l y h e nyilt; kiss sztterl, rvidke, he
gyes, csatorns, szarunem osztvnyokkal elltott; csaknem a gymlcs
flszinn vagy szk s lapos regesben l, melynek sima karimjrl nem
vonulnak bords emelkedsek a gymlcs derekra sem.
Szne. Bre finom, kiss kemny, de nem SZVS, kiss rdes s szraz
tapintatu: elejnte halvnyzld; rtvel zldessrga; napos oldaln is csak
kiss lnkebb srga ; az egsz fllet fahjszin rozsdval finoman pontozott
s srn mrvnyzott; kelyhe s szra krl pedig ugyanilyen szin mzzal
egszen bevont.
Izlelse. Hsa fehr vagy zldesfehr, igen finom, teljesen sztolvad,
maghza krl sem kvesszemcss; leve igen b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, finoman illatos, igen kellemes, fszeres z. Maghza kicsiny,
zrttengely; fikjaiban tbbnyire p magot rejt.
Fja. Fiatal korban elg vignvs ; ksbb mrskelt nvs, igen
edzett: korn s rendkvl bven term; virgzsban nem knyes, kt
dtt apr gymlcsei rendszerint igen jl daczolnak a ksei fagyokkal.
Term peczkekkel hamar megrakod gaival, szp gulaalaku koront alkot.
Birsen s vadonczon egyarnt dszlik. Szereti a mrskelten nedves, mly
termrteg, knny fldet. Gymlcsei a fn szelekkel, viharokkal egyirnt
daczolnak.
Tesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel kiss elvkonyodk; sk flletek vagyis nem bordzottak; flfel llk vagy
nyilt szgekben flfel trekvk; knyksek ; gyenge korukban molyhosak,
28

338
stt vrsek ; rt konikbaa csupaszak, vrses barnk, rnyas flkn pe
dig s tvk fel zldes barnk; hosszas vagy kerek, fehres pontokkal
srn s szembetnleg pontozottak; rendetlen, de_ mgis tbbnyire rvid
levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek, a ftl elllk s gyakran
sarkantyusan kiszgellk ; szrkvel tarkzott sttbarna pikkelyekkel bortvk ; elg kiduzzadt, simaprknyos llapra helyezkedk.
Virgriigyei. Kzpnagyok, tojsdad kposak, hegyesek, sttbarn
val rnyalt vrhenyes pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; vastag, keninyszvetek;
hossz'as tojsdadok vagy kerlkesek ; majd hosszas, majd rvidke, flregrbl, les hegyben vgzdk ; lapos vlgyesek vagy csatornsak ; veltek;
csupaszak, fnyesek, lnk zldek; szleiken lesen, srn s szablyosan
frszeltek. Levlnyclk rvid vagy kzphossz s kzpvastag, kiss
merev, finoman molyhos; majd vizirnyosan el-, majd rzsunt flfel ll s
sz fel violaszn pirossal gyngden mosott. Levlplhi vkony fonlidomuak, itt-ott elg kifejldttek s hegyes lndssak. Msodlevelci az ertelje
sebb hajtsokon igen szmosak, hosszas, keskeny lndssak. Virgrgyet k
rt levelei hosszas, keskeny tojsdadok, hossz, vkony nyelkrl mereven
sztlik.
Hasoniievei. Alexandre Illie.
Loiri. B i V 0 r t, Alb. de pomol. II. 30.
L e r o y . Dict. de fomol. I. 204. Nmet gymlcsszektol mg
nem olvastam lerst.
EszreTtel. Mikp a fnebbi lersbl lthat, helyesebb lett volna e
krtefajt J Juli''-nak, mintsem Szp Juli''-nak nevezni; mert szpnek
ugyan egytaln nem szpek ; hanem aztn annl jobbak gymlcsei. Reudkivli termkenysgrt, mely ksei fagyok alkalmval sem szokta magt
meghazudtolni, megrdemeln, hogy sk alfldi krteinkben is mindentt
helyet adjunk neki.

83

78. Borz krte.

(Vineuse; Esperen's Weinbirn).


Szrmazsa. E jeles ks nyri s sz li krtt a hires, belga magonczoz, Esperen rnagy nyerte magrl. Els gymlcseit 1840-ben mutatta
be a vilgnak. Mrt keresztelte Esperen Borz''-nek ( = Vineuse) ? bajos
volna megmondani. A mi fogalmaink szerint a borzf-nek nevezett
gymlcskrl Esperen eme magoncza pen nem borz ; mert savanya
gyngd, s dessge tbb, hogysem nevnek igazn megfelelhetne. Ojtveszszejt 1872-ben kaptam Glocker K. bartomtl, Enyingrl. Azta tbb zben
termett nlam a fajfn. Nvnyzete teljesen, gymlcsei pedig a borzsget
leszmtva csaknem teljesen egyeztek nlam is a lersokkal ugy, hogy fajom
valds^gban pen nincs okom ktelkedni.
Ersideje. Sept. elejtl oct. elejig.
Minsge. I. rend csemege- s piaczos-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy ; nha kisebb s nha, fkp birsre ojtott
fkon nagyobb is.
Alakja. Rvid krtealak vagy kiss tompa csigaalak; kiss emelkedses s hovadsos fllet; nha egyik oldaln hizottabb, mint a msikon.
Zme a kzptjnl jval albb a kelyhes vg fel esik, hol hirtelen kidom
borodva tbbnyire elg talpasn vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden
domborodva aztn gyngd beliajlssal fogyva, rvid, kiss ferdn csonk
zott, kpos vget alkot. S z r a rvid vagy kzphossz, vastag, fs, zldes
srga vagy barna mzzal bevont; a gymlcs cscsbl ferdn kill vagy
cseklyke s szk mlyedsbe hsos emelkedsek kz beszortott.
K e l y h e nagy, kerek vagy ktoldalt sszeszortott, nylt; flll, szaru
nem osztvnyokkal elltott, majd cseklyke, majd elg tgas s mly
regbe helyezett, melynek karimja gyakran mutat emelkedseket, melyek
nha lapos bordkknt szrevehetleg flnyulnak a gymlcs derekra is.
Szne. Bre vastag, szraz tapintat, br kiss hovadsos, mgis sima,
fnyes ; elejnte bgyadt zld, rtvel zldes srga; napos oldaln nha
ignytelen prossal belehelt vagy csak kiss lnkebb srga. Pontozata sr
apr, ttetsz, sttzld pettyecskk alakjban jelenkez. Rozsdamz legin
kbb csak kelyhe krl mutatkozik nha; egyes rozsda alakzatok elvetve
egyebtt is tallkoznak flletn.
Izlelse. Hsa srgsfehr, csaknem ttetsz; elg finom, tmtt,
olvad; maghza krl kvesszemcss; leve igen b ; igen czukros, gyn
gd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos s fszeresz. Maghza zrt
tengely; apr fikjaiban tbb-kevesebb p magot rejt.
Fja. Mrskelt nvs, egszsges, edzett; korn s igen bven
term; rzsunt flfel trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel szpen beruhzkodnak, kiss ritks lombozat, szles gulaalak
22*

340
koront alkot. Vadonczon, birsen egyarnt dszlik. Nem bartja a nedves
talajnak; mert gymlcsei ott megfoltosodnak s id eltt elromlanak. Legczlszerbb t gulaalakban nevelnnk; mert a szlasfrl az ersebb szelek
le szoktk tizedelni gymlcseit.
Vesszei. Elg szmosak, rvidek, kzpvastagok; hagyok fel sem
vkonyodk, st gyakran bunksan vgzdk; egyenesek, flllk vagy
tgas szgekben elllk; kiss knyksek; itt-ott finoman bordzottak ;
gyenge korukban molyhosak; rt korukban csupaszak, zldes vagy vrhe
nyes barnk, kiemelked, apr, fehres, hosszas vagy kerek pontokkal srn
s szembetnleg pontozottak; rendetlen vagyis majd hosszas, majd rvid
levlkzek.
Btigyei. Jkora nagyok, tojsdadok, vagy hasas kposak, kiss hegye
sek, a ftl elllk; ezst szrkvel rnyalt, vrhenyes barna, lazn ll
pikkelyekkel bortvk; alig kiss kill, s csak nha bordzott llapra
helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, rvid s kiss duzzadt kposak, hegye
sek ; sttbarnval rnyalt, vrses pikkelyekkel bortvk.
EeTelei. Kzpnagyok, vastag s igen kemnyszvetek; tojsdadok
vagy kerlkesek; rvidke szrs hegyben vgzdk ; laposak vagy vl
gyesek ; veltek; gyenge korukban kiss molyhosak; rt korukban csupa
szak, simk, fnyesek, vilgos vagy halavny zldek; szleiken finom,
hegyes fogakkal srn ^ szablyosan frszeltek. Levlnyelk hossz, a
vesszk hegye fel tbbnyire mind-mind rvidebb, elg vastag, merev,
rzsunt flfel vagy csaknem vizirnyosan elll. Levlplhi tbbnyire
fejletlenek, kicsinyek, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei hosszas
hegyes tojsdadok, laposak, veltek; vkony, merev nyelkrl lefel hajlk.
H<asonne?ei. Vineuse d' Esperen; Esperen borzje.
liOiri. B i v o r t , Annl, de fomol.., A'II. 89.
M a s , Le Verger, III. 153.
L e r o y , Dict. depomol. 11. 741. s tbben msok.
szrevtel. Kellemes z gymlcsei s fjnak ritkn csal termkeny
sge vgett alfldnkn minden kertett kertben bzvst helyet adhatunk
szmra egy-egy fnak; nagybani tenysztse azonban csak nagy vrosok
kzelben s az ersebb szlrohamoktl vott helyeken fizetn ki magt.

341

79. IVIilIet vajoncza.

^ ^ 1/

(Beurr Millet; Millet's Butterbirn.)

Szrniaz^ia. E jeles szi s teleli krtefaj Prankhonbl szrmazik s


pedig a Maina s Loire megyei Kertsztrsulat angers-i gymlcssbl.
1847-ben termett elszr s az emiitett trsulat elnknek, a jeles termszet
bvr s ir Millet-nek nevrl ln elkeresztelve. Ojtvesszcjt 1872-ben
kaptam Reutlingenbl. Pajfmon mr tbb zben termett. Gymlcsei, n
vnyzete a lersokkal egyezvn, fajom valdisga ktsgtelen.
Ersidoje. Oct. nov. hvsebb tjakon janurig is eltarthat.
Minsgo. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kicsiny vagy kzpnagy.
Alakja. Kiss vltoz; tbbnyire azonban csigs vagyis rvid krtealaku; szablytalanul boltozott, buczkos s egyik oldaln majd mindig hizottabb, mint a msikon. Zme a szr s kehely kzt majd a kzptjra, majd
kiss albb a kelylios vg fel esik, honnt kelyhe fel egyenltlenl kidom
borodva, kelyhe krl inkbb vagy kcvsbb szles s tbbnyire ferdn ll
talpban vgzdik; szra fel pedig elcjnte domborodva s aztn hirtelen s
nmi behajlssal fogyva, rvidke tompa cscsot alkot. S z r a rvid vagy
kzp hossz, kzpvastag vagy vkony, fs, tvnl nha kiss hsos, he
gynl pedig kiss bunks, egyenes vagy grbe, zldes, itt-ott barnafoltos;
szk s cseklyke, egyenltlen nagysg emelkedsektl krlvett mlye
dsbl tbbnyire ferdn kill vagy hsos dudortl flre nyomott. K e l y h e
kicsi, flig nyilt; rvidke, flll, barns osztvnyokkal elltott; tbbnyire
elg tgas s mly, de rendetlenl kikanyartott regben l, melynek ka
rimjn lapos mlyedsek s a gymlcs derekra is flnyul, lapos emel
kedsek vltakoznak.
Szne. Bre elg vkony, kiss rdes; alapszne elejnte homlyos
zld; rtvel vilgos srga; napos oldaln is csak aranysrga, melybe ittott nmi narancspirossg is vegyl: de ezen alapszn csak itt-ott egyes,
aprbb-nagyobb, szakadozott foltokban tnik el; minthogy csaknem az
egsz fllet szennyesbarna rozsdval van finoman bevonva, vagy legalbb
srn mrvnyozva s pettyezve.
Izlelse. Hsa bgyadt fehr, csaknem ttetsz, finom, tmtt, olva
d ; maghza krl is csak kiss kvesszemcss; leve b, czukros, dit,
nha nmi gyngden csips savanynyal emelt, igen kellemes fszeres z.
Maghza tbbnyire zrttengely; apr fikjaiban kevs, de tbbnyire p
magot rejt.
Fja. Mrskelt nvs, de egszsges s edzett; korn, rendesen s
igen bven term. Termkenysgt annak ksznheti leginkbb, hogy virg
zsban nem knyes s ktdtt apr gymlcsei igen jl daczolnak a ksei
fagyokkal. Flfel trekv gaival, melyek gymlcs-vesszkkel s pec2-

342
kekkel hamar beruhzkodiiak, szp gulaalaku koront alkot. Yadonczon
inkbb dszlik, mint birsalanyon; de nagyfv mr korai s b termse
miatt sem kpes fejldni. Elegendleg nedves, mly iszapfldben legjobban
dszlik s nagyobbka gymlcst is terem. Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, inkbb rvidek, mintsem kzp hosszak, k
zpvastagok ; egyenesek, simk vagyis bordzatlanok, flfel llk; kiss
knyksek; gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, fakval rnyalt zldesbarnk; napos flkn, fkp hegyknl piros
sal kiss mosottak; apr, kerekded, vagy itt-ott hosszas, fehres pontokkal
elg srn, de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, de mgis inkbb
rvid, mintsem hosszas levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, duzizadtkuposak, alig hegyesek, a ftl jl el
llk; kiss lazn ll, szrkvel s sttbarnval tarkzott vilgos gesz
tenyeszn pikkelyekkel bortvk; elg kill simaprknyos llapra
helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, kposak vagy tojsdadok, hegyesek; kiss
lazn ll, sttbarnval rnyalt vilgos gesztenyeszn pikkelyekkel
bortvk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, vkony, de kemnyszvetek ;
szles tojsdadok vagy kerlkesek; majd rvidke, majd elg hosszas, kes
keny s les hegyben vgzdk; csatornsak ; alig veltek; nyelkrl lefele
llk; gyenge korukban is csak szleiken s kevss molyhosak; rt koruk
ban csupaszak, simk, bgyadtan fnylk, homlyos zldek; szleiken apr,
hegyes fogakkal C3ak itt-ott, ritksan frszeltek ; tbbnyire azonban eg
szen pszlek. Levlnyelk tbbnyire rvid, elg vastag, merev, rzsunt
flfel irnyul, de dereknl kezdve valakban htra vagy lefel grbl.
Levlplhi fonlidomuak, a nyl tvtl kiss flebb a nylre helyezettek ;
kevss tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire nagyobbak, mint a
vesszkn levk, csaknem laposak vagy szles-vlgyesek ; sztll, hosszas
s hajlkony nyelkrl lefel hajlk.
Hasonnevei. Beurr Millet of Angers. Downing, amerikai gymlcssz
e nv alatt irta le.
Leri. L e r o y , Dict. depomol. I. 394.
Mas, Le Verger^ I. 57. s tbben msok.
szrevtel. Tegynk kisrletet az alfldn minl tbben s minl tbb
helyt e rendkvl termkeny gymlcsfajjal! s ott, hol gymlcsei kvnatos
nagysgra fejldhetnek, tenyszszk nagyban is! Gymlcsei zletes cseme
gl szolglnak asztalainkon s a ki egyszer megzlelte, j pnzrt fogja el
kapkodni piaozainkon is.

343

80. IVIars herczegn, krte.

r^

(Ducliesse de Mars ; Herzogin von Mars.)


Szrmazs'Sil. Bizonytalan, Prvost, franczia gymlcssz, a ki elszr
irta le, belga eredetnek tartja; Bivort belga gymlcssz pedig hajlandbb
azt hinni, hogy Frankhon nyugati rszrl s klnsen Anjou vidkrl
ered. Oberdieck szerint helyesebben Marcziusi herczegnnek ( = Miirz-lerzogin) kellene neveznnk; mert fnebbi franczia nevt hihetleg onnan
kapta e krtefaj, hogy martiusig is eltarthatok gymlcsei. Minthogy azon
ban nlunk mr scpt. kzepn kezd rni s october vgn tul aligha lesz
eltarthat; jnak lttam az eredeti franczia nevt ugy adni nyelvnkn, mint
azt a nmet gymlcsszek is adtk s fogadtk el irodalmukban. Ojtveszszejt 1873-ban kaptam Simon-Louis testvrektl Plantiresbl. Fajfmon
ekkorig is mr kt zben mutatta be gymlcseit, melyek, valamint
nvnyzete is, a lersokkal sszhangzk levn, fajom valdisgt be
bizonytottk.
rsideje. Sept. cet.
Minsge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kzp nagy.
Alakja. Annyira vltoz, hogy megkzeltleg is alig lehet t jelle
mezni. Majd tojsdad, majd tompa csigaalaku, majd gmblyded; nha
hosszas, hasas tojsdad, de mindenkor szablytalan termet. Nagy, lapos,
inkbb vagy kevsb kiemelked buczkai miatt egyik oldaln majd mindig
hizottabb, mint a msikon. S z r a rvid, vastag, nha fs, nha hsos,
grcss, tbbnyire finom, fahjszin mzzal bevont; majd a gymlcs cs
csbl annak folytatsaknt gyrzetes dudoroktl takartan, rzsunt ki
emelked ; majd csinos, lapos emelkedskktl krlvve sekly mlyedsbe
helyezett. K e l y h e tbbnyire nyilt; majd csillagalakulag sztterl, majd
rendetlenl flll, sttbarna, szarunem, csatorns osztvnyokkalelltott;
tbbnyire igen sekly regesbe helyezett, melynek szablyos kerekedst
egy-egy lapos barzdcska teszi csak kiss egyenetlenn.
Szine. Bre kiss vastag, kemny, sima, szraztapintatu; elejcnte
sppadt zld; rtvel zldes srga vagy czitromsrga; napos oldaln szenynyes, nha azonban derltebb vilgos vrssel mosott. Pontozata apr, sr,
barns, egyenlen elszrt, elg szembetn s nha auuyira kill, hogy
szinte rdess teszi a gymlcs brt. Finom, fahjszin rozsdamz nagyobb
foltban csak szras vgn fordul el ; de szakadozott rozsdahlzat kelyhe
krl, st flletn egyebtt is, klnsen pedig napos oldaln ttetsz f
tyolknt elmosdva gyakran mutatkozik.
Izlelse. Hsa fehres vagy nha srgsba s zldesbe is jtsz fehr,
finom, tmtt, olvad vagy flszerint olvad; maghza krl kiss kves
szemcss; leve igen b, czukros; gyngd, nha finoman csips savanynyal

844
emelt, igen kellemes, finoman illatos s fszeres z. Maghza kiss nyilttengely; fikjaiban tbbnyire p magvakat rejt.
Fja. Mrskelt nvs, egszsges, edzett; korn s igen bven
term. Ktdtt apr gymlcsei jl daczolnak a ksei fagyokkal. Nyilt
szgekben sztll vagy rzsunt flfel trekv gaival ritks, szells koro
nt alkot. Vadonezon inkbb dszlik, mint birsalanyon. Alkalmas gulafnak
8 minthogy szp, magas trzset alig kpes nevelni, szlasfnak sugrnvs
faiskolai csemetk koronjra ojtand. A mi laza, knny fldnkben igen
jl dszlik; mikp fogja magt viselni haznk hvsebb tjain s ktttebb
talajban? megrdemlen, hogy tovbb tanulmnyozzuk. Gymlcsei elg jl
daczolnak a fn az erseb b szelekkel is.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, ritkn egye
nesek, hegykkel rendesen flfel grblk, sk flletek s csak hegyk
fel kiss bordzottak ; knyksek; gyenge korukban finoman molyhosak;
rt korukban csupaszait, barns srgk, fakval rnyaltak ; kiss kiemel
ked, kerekded, fak pontokkal srn s elg szembetnlog pontozottak;
rendetlen, de mgis tbbnyire rvid levlkzek.
Rgyei. Jkora nagyok vagy kzpnagyok, zmk, hasas kposak,
kiss hegyesek, szrkvel s sttbarnval rnyalt vilgosvrhenyes pikke
lyekkel bortvk; elg kill, bordzatlan vagy csak a vesszk hegye fel
kiss bordzott llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, zmk kposak, hegyesek, szrkvel s
sttbarnval rnyalt vilgos gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzp nagyok, elg vastag s kemnyszvetck ; kerlkesek; rvidke, szrs hegyben vgzdk; nyelk fel tbb
nyire pen ugy elkeskenyedk, mint hegyk fel ; laposak vagy itt-ott kiss
vlgyesek, nha szleikkel kiss lefel grblk ; inkbb vagy kevsbb vel
tek; gyenge korukban molyhosak; rt korukban csupaszak, homlyos zl
dek, nem fnyesek ; szleiken apr, tompa fogakkal ritksan s alig szembetnleg frszeltek; csaknem pszlek. Levlnyelk rvid, vastag,
rzsunt fl-, tbbnyire azonban vizirnyosan elll s kiss lefel grbl.
Levlplhi fonl vagy ridomuak, elg tartsak. Virgrgyet krit levelei
kisebbek, de hosszabbak, mint a vesszkn levk, keskeny kerlkesek
vagy lndssak, laposak, pszlek, hossz, vkony, merev nyelkrl kiss
lefel hajlk.
HasonneTei. Nincsenek.
Leri. B i v o r t , Ajiiial. depomol. VII. 53.
L e r o y , Dict. de pomol. 11. 110.
J a h n, niust. Handb. der Obstk. VII. 461. s tbben msok.
Eszi'evtel. Sk alfldi krteinkben, hol a fk elvirgzsa utn szok
tak a ksei fagyok puszttlag fllpni, csak oly gymlcsfajokat kellene l
tetnnk, melyek ktdtt gymlcsei elg jl daczolnak a fagyokkal is. Ilyen
nek talltam az itt leirt krtefajt is. J llekkel ajnlom a gymlcsked
velk figyelmbe.

B.) ALMK.
1. Oberdieck renetje.
(Reinette Oberdieck; Oberdieck's Relnette.)

Szrmazsa. E jeles tli almafaj magrl kelt anyafjt Lucas Edo


fedezte fl egy Cannstadt (Wrttemberg) melletti kertben, hol a fa dszcser
jk kztt ojtatlanul nevekedett fl s hozta els gymlcseit. Lucas Ober
dieck nevrl 1865-ben nevezte el s tbb zben leirvn e fajt, mindenfel
elterjesztette azta. Ojtvesszejt 1869-ben kaptam Reutlingenbl. Ez idtl
fogva mind fajfn, mind rla tett s ll helykre kiltetett ojtvnyaimon, tbb
zben termett kertemben. Ugy nvnyzete, mint gymlcsei egyeznek a le
rsokkal B igy fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nov.martius.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi czlokra igen alkalmas
gymlcs.
Nagysga. Nagyobb a kzpszernl; nha csak kzpnagy.
Alalija. Lapos, nha kpos gmbalaku, szablyosan boltozott, de
nagyobb gymlcseinek egyik oldala gyakran hzottabb, mint a msik. Leg
nagyobb tmrje a szr s kehely kzt a kzptjon alul, a szras vg fel
esik, honnt kiss fogyva boltozdvn, elg szles talpban vgzdik, kelyhe
fele pedig kiss kposn fogyva, igen tompa cscsban enyszik el. S z r a
elg hosszas, ers, fs; elg tgas s mly tlcsralaku, tbbnyire sima vagy
csak kevs sugaras rozsdval bevont falu regbe helyezett. K e l y h e nagy
egszen nyilt; sokig zlden marad szles osztvnyokkal elltott; szles s
mly tnyralaku mlyedsben l, melynek aljn nhny finom rnczocska
lthat, de ezek a mlyeds karimjig nem rnek fl s nem alakulnak
bordkk.
Szne. Bre meglehets finom, sima, bgyadt fny; azonban szmos
kiemelked pontocski miatt finoman rdes; alapszne srgszld, napos
oldaln aranyszer pirral gyngden belehelve, mely sznezet azonban az
rnykban ntt gymlcskn rendesen hinyzik. Pontozatafahjszin, sr,
napos oldalon gyakran pirossal szegett, igen szembetn, klnsen pedig a
kehely mlyedsnl jellemzleg keresztbefut rvid vonalkkat kpez.
Izlelse. Husg, srgsfehr, igen finom, vels; leve elegend, czukrosborz, gyngdbirsszer zamattal emelt, igen kellemes z. Maghza nyilt
tengely; svolt falu, zrt fikjaiban vilgos gesztenyebarna, hosszas, hegyes
magvakat rejt. Kehelycsve sekly, tompa kpalak, gyakran szmos,
elszradt porhonszlakat tartalmaz.
Fja. Elnknvs, edzett; elg korn s a neki kedvez krlmnyek

346
kzt bven term; flfel trekv gaival szp gulaalaku koront alkot.
Szlas fnak vadonczra nemesitend ; doucin vagy paradicsom alanyon szp
trpefkat nevelhetni rla. Kertem televnyds, laza talajban br igen sz
pen dszlik, de virgai legnagyobb rszt tbbnyire elhullatja s kevs kt
dtt gymlcseibl alig hagynak szig a krtkony rovarok nhny p gy
mlcst mutatnak. Ktttebb fld, hvsebb lg, teht inkbb a hazai he
gyes flvidk, mintsem a sk alfld vehetn hasznt e jeles almnak, melynek
gymlcsei klnben igen jl daczolnak a szelekkel.
Tesszei. Szmosak, hosszak, karcsak, mint az Orleansi renet vesszei,
homlyos barnapirosak, flfel llk, knyksek, molyhosak, nagy, vilgos
szrke, kerek pontokkal ritksan pontozottak ; elg rvid levlkzek.
Rfigyei. Elg nagyok, hosszas tojsdadok, igen molyhosak, lapulk,
kiemelked szles llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, kiss hegyesek; szennyes
barnk s fehr molyhosak.
Levelei. Kzpnagyok, hosszas tojsdadok, vagy kerlkesek, gyak
ran elg hosszas, tbbnyire flre csavarod hegyben vgzdk, szles csa
tornsak vagy laposak; kiss hullmosszlek; tbbnyire veltek; a vessz
tl vizirnyban elllk; fels lapjukon simk, zsirfnyek, sttzldek; als
lapjukon molyhosak ; szleiken tompa fogakkal srn s szablyosan fr
szeltek. Levlnyelk hossz, elg vastag, merev, molyhos; tgas szgekben
a vessztl el- s kiss flfel ll. Levlplhi fejletlenek, ridomuak, a nyl
tvtl kiss flebb a nylre helyezettek, kevss tartsak. Virgrgyet
krit levelei majd nagyobbak, majd kisebbek, mint a vesszkn levk;
laposak s szembetnleg hullmosak; hosszas, vastag nyelkrl mereven
sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L u c a s , lllustr. Monatshefte, 1876. 5. lap, szines kppel.
U g y a n a z, lllust. Handb. der Obstk. IV. 401. 1. s
Ausioalil luertlivoller Obsts. I. 122. 1.
L e r 0 y, Dict. de pomol. IV. 716.
EszrevteL E jeles almafajrl sajnlkozva jegyzi meg Andr Leroy
idzett mvben, hogy gymlcseit nem tallta sajt vidkn oly kitnocknek, mint a milyeneknek talltk Nmethonban. Nlam a gymlcs bels
minsge s szp alakja ellen nem lehet kifogs : do fja ugy a fajfn, mint
szabadon ll fkon egyirnt igen keveset terem ; minek okt azonban csak
i; ertem knnyen kiszrad laza talajban s a krtkony rovarok sokasg
ban, melyek itt a gymlcst rszint virgzskor, rszint fejldse kzben
roudkivl puszttjk, vagyok hajland keresni. Nagyobb foly vizeink mel
lkn a sk alfldn is lehetne tn elnysen szaportni. Iliivesebb lginrsk, ktttebb talaj vidkekre azonbaa mindenesetre j llekkel ajnlhat.

847

2. Wagener almja.
(Pomme Wagener; Wagener Apple; Wagener Apfel.)
Szrinazsi.SR. Amerikai jdonsg. A new-yorki fldmivelsi trsulat
1847. s 1848-ban kt zben itlte oda e jeles almnak az els jutalmat.
Eredetrl a birtokomban lev gymlcsszeti mvekben mg nem talltam
bvebb rtestst. Ojtvesszejt 1869-ben kaptam Oberdiecktl Hannoverbl. Azta tbb zben termett. Gymlcsei s nvnyzete egyezvn a nmet
gymlesszek leirsaval, fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje Nov. martus.
Minffsge. I. rend csemege-, hztartsi- s piaczos-gymlcs.
Naarysga. Jkora nagy.
Alakja. Laposdadgmbly, egyik oldaln gyakran kiss hizottabb
mint a msikon. Vastagsgnak legnagyobb tmrje a szr s kehely kzt
rendesen a kzptjra esik, honnt ugy szra, mint kelyhe fel csaknem
egyenlen s laposan boltozdik. Kelyhe fel azonban tbbnyre szrevehetleg fogy s tompn vgzdik. S z r a vkony, fs, ritkn emelkedik flebb a szrmlyeds karimjn ; szrralyedse mly tlcsralaku s falai
tbbnyire finom rozsdval vannak bevonva. K e l y h e zrt, nha flig nyilt;
sokig zlden marad hosszas, hegyes, flfel ll osztvnyokkal elltott;
mly, nha igen mly tnyrforma regben l, melynek karimjn hullmos
emelkedsek lthatk s ezek lapos bordk gyannt nha a szrmlyeds
karimjig is levonulnak, hol szintn lapos emelkedseket kpeznek.
Szine. Bre finom, sima, kiss zsirostapintatu s ha le van drzslve,
igen fnyl ; alapszne zldessrga, teljes rtvel czitromsrga ; napszegto
darabjai lnk pirossal gyngden befuttatvk, mely sznezet rnyas olda
lra is thzdik s e sznezetben sttebb piros szakadozott cskok srn
nylnak vgig a gymlcsn ugy, hogy az alapszn csak az rnyas oldalon
s rnykban ntt gymlcskn tnik tisztn el, noha bgyadt piros szaka
dozott cskok mg itt sem hinyzanak. Pontozata igen apr, ritka s alig
szembetn. Illata gyenge.
Izlelse. Hsa srgs, finom, puha; leve elg b, gyngd savanynyal
emelt, czukros, kellemes fszeresz. Maghza nylttengely, fikjaiban br
laposas, de teljesen p magvakat rejt. Kehelycsve szk tlcsralaku, meg
lehets mlyen hatol le a gymlcsbe.
Fja. Elg lnknvs, egszsges, edzett; igen korn s igen bven
term. Vadonczra ojtva ugy szlasfnak, mint gulafnak knnyen nevelhet;
doucin vagy paradicsom-alanyon is jl dszlik s termkeny trpefkat nevel.
Helyzet vagy talajban nem igen vlogat. Gymlcsei jl daczolnak a sze
lekkel s gyenge korukban mg a ksei fagyokkal is.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vastagok, flfel mndmind inkbb
elvkonyodk, egyenesek, flllk vagy kiss nyilt szgekben flfel ir-

348
nyulk; krskrl sk flletiiek s csak hegyk fel kiss bordzottak;
nem knyksek; ritksan fehrmolyliosak; sttbarnk; napos flkn
sttvrssel rnyaltak; apr, kerekded, fehr pontokkal elg srn s
szembetnleg pontozottak; rvid levlkzek.
Rgyei. Nagyok, hosszak, duzzadtak vagy laposak, lapulk, molyho
sak; kt szln bordzott lapos llapra helyezkedk.
Yirgrgyei. Nagyok, hosszas vagy kpos tojsdadok, hegyesek ;
vrsesbarna s sr fehrmolyhos pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Elg nagyok, vastag, de kiss lgyszvetek, hosszas tojs
dadok vagy csaknem szvalakuak, kzptjukon legszlesebbek, hosszas,
keskeny, les s flrecsavarod hegyben vgzdk; szleiken csatornsn
flhajlk; veltek; a vessztl vizirnyosan s mereven elllk; fels lapjukon
simk, csupaszak, homlyos-zldek; als lapjukon molyhosak; szleiken
jkora nagy s elg les fogakkal szablyosan frszeltek. Levlnyelk r
vid, vastag, merev, molyhos, majd inkbb, majd kevsbb les szgekben
flfel ll. Levclplhi elg kifejldttek, keskeny-lndssak, tartsak.
Yirgrgyet krt levelei jval nagyobbak, hosszabbak s keskenyebbek,
mint a vesszkn levk; tbbnyire kerlkesek; vastag nyelkrl kiss
lefel lgk.
Hasonneve. Wageners Preisapfel (Wagener aranyrmes almja.)
Leri. L u c a s , lllust. Monatsschrift 1863. 129. s
Auswahl werthv. Obstsovten, I. 96.
O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Obstk. IV. 241. Franczia
gymlcsszek nlam meglev mveiben mg neve sincs
flemltve.
szrevtel. jdonsg ltre, ugy ltszik, mg a sk alfld krlm
nyei kzt is haszonnal lesz tenyszthet ezen almafaj. Daczra az 1874-ben
vidkemen uralkodott nagy szrazsgnak s az ennek folytn tmntelen
sokasgban elszaporodott krtkony rovarok puszttsnak, e faj egy doucinra ojtott fiatal trpefn bven termett s gymlcsei eredeti jsgukbl
mit sem vesztettek. Szles elterjesztsre j llekkel ajnlhatom.

349

3. IVIuskotly-renet.

"^

(Reinette musque; Muskat-Eeinette.)


Szrmazsa. Rgi, bizonytalan. STmelyok HollandiiU s Angolhont, misok F r a n cziaorszgot tartjk e jeles alniafaj blcsjnek. AUitsukat biztos adattal nem timogathatvn minden, a mit mondanak, csak pnszta gyanits. Lei-oy gyanitsa azonban mgis
alaposnak lttszik; mert szerinte a M n s k o t l y r e n e t emlkezetet meghalad idk ta
el van terjedve M u s c a d e t nv alatt Normandiban (Frankhon), hol gymlcseit alma
bor ksztse czljbl megrdemlett becsben tartjk. Ojtvesszejt mg 1864-ben kaptam
Btorkeszibl Cskos muskotly-renet" nv alatt. Ksbb Oberdiecktl is meghozattam
Jeinsenbl fnebbi talnosan elfogadott neve alatt. Azta mindkt helj^rl kapott fajom
termett^tbb zben. Fajom valdisga ktsgtelen.

rside.je. Dec. febr.


Minsge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysiga. Kzpnagy.
Alakja. Kpos gmbalaku vagy kiipos tojsdad; gmblydse ritkn
szablyos, minthogy gyakran egyes lapos emelkedsek hizottabb teszik
egyik oldalt, mint a msikat. Yastagsgnak legnagyobb tmrje a szr
s kehely kzt a kzptjnl kiss albb esik, honnt kelyhe fel fogyva,
sszeszkl cscsban vgzdik, szra fel pedig jl kidomborodva elg
szles talpban fogy el; nha azonban domborodsa mindkt vge fel csak
nem egyenl. S z r a majd alig emelkedik ki a mlyeds karimjig, majd
ismt elg hossz, vkony, fs s tve fel nha hsos gm kpzdik rajta;
szk s mly tlcsralaku, tbbnyire sima vagy kiss rozsdsfalu regbe
helyezett. K e l y h e kicsiny, zrt; sokig zlden marad, hosszas, keskeny,
bokrtsan ll osztvnyokkal elltott; rnczoktl s hsos gmktl krl
vett cseklyke mlyedsben l, nha csaknem a flszinre helyezett.
Szine. Bre finom, vkony, de azrt elg szvs, sima s fnyl, noha
itt-ott kiss rdestapintatu; elejnte zldes srga, rtvel bgyadt czitromsrga, mely sznezetbl fkp a napszegte darabokon, csak kevs lthat,
minthogy az egsz fllet lnk pirossal majd inkbb, majd kevsbb be
van futtatva s e sznezetben sttebb pros cskokkal s pontokkal becsap
kodva. Pontozata apr, alig szembetn s leginkbb a pros sznben srga
pettyek alakjban jelenkez. Rozsdaalakzatok ritkn s leginkbb csak a
szr mlyedsben s nha kehelymlyedse krl jelenkeznek rajta.
Izlelse. Hsa srgsfehr, finom, tmr, teljes rtvel elg porhany;
leve kedvez idjrssal elg b; szraz idjrssal nem pen elegend, k
lnben czukros, nlam csak gyengden fszeres; alkalmas, elegendleg
nedves talajban s hvsebb lgmrsk tjakon igen kellemes muskotlyos
z. A vidkemen termett gymlcsk csaknem minden savanynlkliek.
Leroy klnben az egszen des almk kz sorolja e fajt. Maghza
zrttengely, tgas fikjaiban p magvakat rejt. Kehelycsve tlcsralaku,
melynek szra csaknem a maghzig benylik a gymlcsbe.
Fja. Lassunvs, de egszsges s edzett; korn s a neki alkalmas

350
helyen rendkvl termkeny. Vidkem laza, knnyen kiszrad talajban,
hol favirgzskor s csakhamar azutn rendkvl nagy melegek szoktak
jrni, rszint a nagy meleg, rszint a krtkony rovarok puszttjk el vir
gait s ktdtt gymlcseit. A franczik klnsen dicsrik termkenysgt
azon Muskotly renet trpefiknak, melyeket paradicsom alanyra ojtottak ;
a doucnra ojtott trpik termkenysge ellen mr k is panaszt emelnek.
Nlam termketlensgt sem az alany, a melyre ojtva van, sem a fa alakja
nem okozzk, hanem a mr emltett krlmnyek. Magasabban fekv, hv
sebb lgmrsk tjakon s kellen nedves fldben mindig bven terem s
gymlcsei is finomabbak, mint szraz s knny flddel bir melegebb
tjakon.
Vesszei. Szmosak, igen hosszak, karcsak, hegyk fel mindmind
inkbb elvkonyodk, hajlkonyak, kiss knyksek, skos vagy sima flletek, hegyk fel molyhosak, zldes barnk vagy sttbarnk ; igen apr,
fehr pontokkal srn, de kevss szembetnleg pontozottak ; rvid
levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, hizottak, tompahegyek, lapulk s
hegykkel gyakran flregrblk, sr fehr molyhozattal bortvk; meg
lehetsen kill, kt szlen kiss bords llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, kpos tojsdadok, tompa hegyek; szr
kvel szeglyzett fekets pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kicsinyek, tojsdadok vagy lndssak, hosszas, szrs hegy
ben vgzdk; vlgyesek vagy csatornsak, a vesszk alja fel laposak;
als lapjukon jellemzen molyhosak ; fels lapjukon simk, homlyos zl
dek, bgyadtan fnylk; szleiken apr fogakkal finoman frszeltek. Levlnyelk hosszas, vkony, hajlkony, csaknem vzszintes irnyban ll.
Levlplhi igen rvidek, fonlidomuak. Virgrgyet krt levelei aprk,
keskenyek, kerlkesek, rvidke hegyben vgzdk, kiss vlgyesek, hossz,
vkony nyelkn mereven llk.
Hasoimevei. Muscadet; Margil; Small Ribston; Never-Fail.
Leiri. D e l ,
Kernobstsorten,IlI.lQd.
L u c a 8 , lllustr. Handb. der Obstk. I. 145.
L e r o y , Dict. depomol. IV. 713.
M a s , Le Verger, IV. 179. s tbben msok.
szrevtel. A sk alfldn^ a hol osak megfordultam, sehol sem hallottam di
csrni a Muskotly-renet termkenysgt. Trk-szent-Mikls mellett, Uj-Kuton, Jurenk Sndor t. bartom kttt talaj kertben azonban igen termkenynek mutatkozik;
mit leginkbb annak ksznhet, hogy ott az exotious fk s cserjkkel parkszeren bel
tetett kert tisztsain a nyri hs^ s rovarok ellen nmileg talmazva van. Ajnlom
szles elterjesztsre a haza hegyes vidkein.

351

4. Gravensteini alma.

^-

(Gravensteiner; Pomme de Gravenstein).


Szrmazsa. E jeles almafaj, mikp els leiri, a nmetek lltjk
Olaszhonbl szrmazott eredetileg, honnan Schleswig tartomnyba hozat
vn ott, a Gravenstein nev birtokon csakhamar nagyban elterjedt, minek
kvetkeztben jelenlegi nevt is eme birtolitl nyer, mert leginlbb innt
kezdett elterjedni mindenfel Eurpban. jszaki Nmetorszgban rendkvl
nagyra becslik mig is e jeles szi almt. Ojtvesszejt mg 1863-ban kap
tam ksz ojtvnyban Nagy-Falubl, br Sina kertbl. Ksbb, gyana
kodva valdisgban, tbb hiteles helyrl is meghozattam ojtvesszkben. Tbb zben termett mr nlam. Gymlcsei s nvnyzete utn tlve
fajom hatrozottan valdi.
Ersideje. Oct. Nov. alkalmas, hvs helyen Dec. kzepig is eltarthat.
Min'sge. Minden tekintetben I. rend.
Nagysga. Nagy, vagy nha igen nagy.
Alakja Vltoz; majd kpos-, majd lapos gmbalaku s ez utbbi
esetben boltozata mindkt vge fel egyenl; tbbnyire azonban szablyta
lan gmblyds, minthogy a kelyhes vgn jl kivehet lapos bordk a
gymlcs derekn is lehzdnak s kzlk nmelyik magasabbra duzzad a
tbbieknl. Vastagsgnak legnagyobb tmrje a szr s kehely kzt
kzptjra esik, honnt kelyhe fel szelden fogyva szlesen s laposan vg
zdik, szra fel pedig szablyosan kidomborodva elg szles talpknt boltozdik. S z r a kzphossz, alig emelkedik a mlyeds karimjig, elg
vastag, fs, zldes, kiss molyhos; tbbnyire szablyosan kikanyartott,
szles s mly tlcsralaku, nha egyes hsos dudor miatt sszeszkl
regbe helyezett. K e l y h e kzpnagy zrt vagy flig nyilt, sokig zldben
marad osztvnyokkal elltott; tgas s mly regben l, melynek fenek
rl majd inkbb majd kevsbb szembetn rnczok s lapos bordk indul
nak ki szelid emelkedseket kpezve a mlyeds karimjn s inkbb vagy
kevsbb elenyszleg a gymlcs derekra is lehzdvn.
Szine. Bre finom, gyngd, ltalban zsiros tapintat, sima, fnyl,
elejnte zldes fehr, ksbb szalmasrga vagy arany srga, napos oldala
ritks piros cskokkal bevonta kzben-kzben pirossal pontozott; de rnyk
ban ntt gymlcsein rendesen hinyzanak a piros cskok is. Pontozata alig
szrevehet s inkbb csak ttetsz fehr pettyecskkbl ll. Rozsdafoltok
vagy alakzatok hinyzanak rajta; de nha nmi zldesbarna rozsdamz a
szrreg falain mgis vehet szre. Nmelykor egyes, fekets ragya foltok is
tnnek el flletn.
Izlelse. Hsa fehres vagy srgs fehr, finom, gyngd, csaknem
sztolvad; leve igen b, finom savanynyal emelt czukros eper vagy ananszszer zamattal fszerezett ugy, hogy bzvst vetekedhetik a legkitnbb tli

352
almkkal is. Maghza igen nagy, nyilttengely; tgas fikjaiban p magva
kat rejt. Kehelycsve mly kpalak s a gymlcsbe egsz a maghzig
lehatol.
Fja. Erteljes, edzett, korn s magasabb fekvs, hvsebb lgmrskkel bir tjakon, igen bven term. Srlombos, sztll gaival
tereblyes koronj szlasfkat alkot, melyek trzse egyenes irnyban csak
gygyel-bajjal nevelhet. Br mily kuszlt alak volna azonban fja; virg
zskor mgis egyike a legszebb almafknak. Jellemzleg nagy, szles szirm
virgaival valdi kessgl szolgl krteinknek. Szlas fknak vadonczra,
trpefknak doucinra vagy paradicsom alanyra ojtand. Nagy gymlcsei
vgett az ersebb szelek ellen vdett helyet kivan.
Tesszei. Elg szmosak, izmosak, merevek, kzphosszak, sztllk,
hajlottak, kiss knyksek, sima s nem bords fllctek, molyhosak,
violaszn barnk, rnyas felkn zldes barnk; apr hosszks fehr pon
tokkal ritksan pontozottak; aljuk fel itt-ott ezsthrtysak; rendetlen, de
tbbnyire rvid levlkzek.
Rfigyei. Jkora nagyok, lapos tojsdadok, talapjuknl kiszlesedk;
teljesen fehr molyhosak, fhoz lapulok; szles s lapos llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Nagyok, kposak, tompahegyek, szrke szepls, vr
ses gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk, hegyk fel fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok, vastag de lgy szvetek, szles tojsdadok, majd
rvidebb, majd kiss hosszabb, tbbnyire flre grblt hegyben vgzdk,
tbbnyire mind laposak; fels lapjukon csupaszak, fnyesek, sttzldek;
als lapjukon srn molyhosak; szleiken a vesszk hegye fel lv levelek
tompn csipkzettek, a vesszk aljn levk pedig lesen s mlyen frszel
tek. Levlnyelk a vesszk aljn elg hossz, a vesszk hegyefel rvidebb,
vastag, merev, molyhos, sz kezdetn mr rzsapirossal sznezett; levllap
jaival egyirnyban csaknem vzszintesen elll. Levlplhi kzphosszak,
lndssak, nha sarl formn grblk. Vrgrgyet krt levelei, hosszab
bak, keskenyebbek, mint a nyri vesszkn levk, tbbnyire vlgyesek, fl
fel ll, karcs nyelkrl csaknem vz-szintesen sztterlk.
Hasonnovei. Calville de Gravenstein; Grafensteiner; Grfensteiner;
Blumen-Calvll; Strmling.
Leri. D i e l , Kemobstsorten, VIII. 8.
L u c a s , Illust. Handh. der Ohstk. I. 47.
H e n n a u , Annl, depomol. II. 109.
L e r o y , JC. e^owjo/. III. i38.
Mas, Le Verger, V. 15. s tbben msok.
szrevtel. A sk alfldn csak a parkszer kertekben adhatunk egyegy fnak helyet, melyet, ha nem is gymlcsei sokasgval, de virgai
szpsgvel mindenesetre meg fog rdemelni. Haznk flvidkn azonban
megrdemlen a nagybani elszaportst.

5. Canadai renet.
(Reinette du Canada; Parser Ramboun-einette.)
Szrmazsa. Ismeretlen eredet, rgi gymlcs. A franczik s angolok fnebbi
nv alatt; a nmetek Prisi fontos renet" nv alatt vettk fel a gymlcsszeti iroda
lomba. Faiskolai gyralcsjegyzkekben szmtalan, ms hasonnv alatt terjesztetik.
Annyi bizonyos, hogy nem szrmazott jszak-Amerika Canada nev tartomnybl. Ezt
maguk az amerikai gymlcsszek sem merik elvitatni. Nem szrmazik Francziaorszgbl s igy Parisbl sem; klnben a franczia gymlcsszek igyekeznnek azt bebizonyitani. Szrmazzk teht brhonnan, a klfld kitn gymlcsszei ltal hallgatag
trtnt kzs megegyezs folytn elfogadott nevet meg kell tartanunk 1 Dr. Entz a kert
szeti fzetekben (V. fz. 23. 1.) Hlgyek kirlykja^ nv alatt irta le ezen almafajt,
tbben, kztk szerny magam is, a nmet gymlcsszek mvei utn Prisi fontos
renet'' nv alatt terjesztettk honi nyelvnkn: de Canadai renet" nv alatt mgis
inkbb el levn mr terjedve haznkban, habozs nlkl fnebbi, a franczik s angolok
ltal is elfogadott, rvid neve alatt mutatom itt be annyival is inkbb; mert napjainkban
mr egy egsz csaldra flszaporodott a canadai renetek szma, melyeket egymstl bizo
nyos jelz szkkal klnbztetnek meg s melyeket maguk a nmetek is a rvidebb hang
zs Canadai renet" sz elbe tesznek s nem a mr is hossz Prisi fontos renet" elbe.
Ilyen Canadai renetek: a Canadai cskos", Oanadai kormos", Canadai j renet"'
almk. Ojtvesszejt klnfle nevek alatt szmos hiteles helyfl kaptam meg s az
azokrl tett ojtsaim nvnyzete s gymlcsei fajom valdisgrl teljesen meggyztek.

Ersideje. Novembertl tavaszig.


Minffsge. I. rend csemege- s hztartsi-gymlcs.
Nagysga. Nagy, nha igen nagy.
Alakja. Majd hosszasnak s hengeresnek ltsz gmbalak, majd
rvid kpos kerekdedsge ritkn szablyos; mivel rajta kelyhes vgtl
szras vgig szembetn nagy, szles s lapos bordk hzdnak s aztn
egyik oldala tbbnyire hizottabb is, mint a msik. Vastagsgnak legna
gyobb tmrje kzptjon vagy kiss albb, a szras vg fel esik, honnt
kelyhe fel fogyva tbbnyire igen tompa kpban vgzdik, szra fel pedig
jl kidomborodva igen szles talpat alkot. S z r a rvid, elg vastag, fs,
ahg emelkedik ki a szrmlyeds karimja sznvonalig; szles nyils,
mly tlcsralak, tbbnyire sugaras rozsdval bevont falu s emelkedsek
tl hullmosan prknyzott regbe helyezett. K e l y h e nagy, nyilt vagy
flignyilt, majd rvidebb majd hosszabb, tbbnyire htrahajl osztvnyokkal
elltott; tgas s mly tnyralak mlyedsben l, melynek falain rnczok s karimjn lapos emelkedseket alkot bordk lthatk, melyek majd
elenyszleg majd szelden flemelkedve egsz a szr mlyedsig levonulnak.
Szne. Bre elg finom, sima, kiss rdes tapintat, elejnte srgs
zld; rtvel szalmasrga vagy lnk czitromsrga; napos oldaln a napnak
nagyon kitett darabokon nmi szennyesvrs sznezet is lthat ; tbbnyire
azonban hinyzik rla minden pir. Elg sr, fahjszin, klnbz nagy
sg s alak pontokkal igen szembetnleg pontozott. Rozsda foltok s
alakzatok leginkbb csak szrmlyedsben fordulnak el; nmely vidken
23

3fe4
s nmely idjrssal azonban srbb vagy ritkbb rozsdahlzat lthat a
gymlcs felletn.
Izlelse. Hsa srgs fehr, finom, gyngd, meglehets tmtt; leve
b finom savanynyal emelt czukros, kellemes fszeresz. Nmely vekben,
azonban fkp, mikor teljes kifejldse eltt apr jgtseket kapott,
bre alatt, kivlt tavasz fel, kesernys, tapls foltokat lthatni hsban.
Maghza zrt vagy kiss nyilttengely; aposas fikjaiban tbbnyire apr,
p magvakat rejt. Kehelycsve hegyes kpalak, elg mlyen lehatol.
Fja. Bujanvs; korn s bven term; srlombos, kiss sztll
gaival terjedelmes koront alkot; alkalmas szlasfnak s formafknak;
egyarnt jl diszlik vadonczon is, doucinon s paradicsom alanyon is. Hely
ben s talajban nem vlogats. Gymlcsei nagysguk mellett is jl lljk
helyket a fn.
Tesszei. Elg szmosak, sztllk, vastagok, kzphosszak, egyene
sek, kiss knyksek, vrses-sttbarna szinek, hegykfel sr molyhozattal bortvk; elg szembetn, fehr tbbnyire kerek pontokkal kiss
ritksan pontozottak ; egyenltlen levlkzkkel birok.
Rgyei. Kzpnagyok, hosszas tojsdadok, tompahegyek, szles talpak, fhoz lapulk, csaknem teljesen molyhosak; kill, duzzadt prknyos
s csak kt szlen bordzott llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Elg nagyok, kiss tompa kposak, fekets gesztenyeszin pikkelyekkel bortvk, szrks molyhosak.
Levelei. Nagyok, hosszas vagy kerek tojsdadok, hegyesek, vastag
Bzvetek, merevek, felhajl szlek, teknsek; fels lapjukon csupaszak,
fnyesek, stt fzldek; szleiken ketts fogakkal mlyen s lesen fr
szeltek. Levlnyelk elg hosszas, vastag, flfel ll, merev, molyhos, sz
fel tvnl violaszinpiros. Levlplhi rvidek, lndssak. Virgrgyet
krt levelei hosszabbak, keskenyebbek, mint a nyri hajtsokon levk,
zmk nyelkrl mereven flfel llk.
Hasonnevei. Reinette blanche du Canada; Reinette monstrueuse du
Canada; Harlemer Reinette; "Weisse antillische Winterreinette; Weiber-Reinette; Reinette de Granville, stb. stb.
Leiri. D i e l , Kemobstsorten, X. 86.; II. 64.; I. 133; IX. 81.
L u c a s , lUust. Handb. der Obstk. I. 119.', Aiiswahl werthvoller Obstsorten I. 114.
G a i l l y , Annl depomol. II. 58.
M a s , Le Vergei; IV. 31.
L e r oy, Dict. de pomol. IV. 637. s sokan msok.
szrevtel. Nlam e jeles almafajnak ll helykre kiltetett fi kzl
1871. s 1872-diki tlen tbbet elpuszttott a flszinre emelkedett alviz,
mig egyb faj almafm teljesen p maradt mind. Termkenysge ellen nem
volna panaszom, ha a mindig biztosan ktdtt gymlcseit venkint csak
nem mindig el nem puszttank a krtkony rovarok. Ajnlom a sk alfl
dn is a vrosi hzak kzt lev kertekbe, a hegyes vidkeken pedig ugy
hzi kertekbe, mint szabadon ll gymlcsskbe is, hol a krtkony rova
rok nincsenek ugy elszaporodva mint vidkemen.

855

6. Tli arany parmn.

^*

(Pearmain dore d'hiver : Winter-Goldparmane.)


Szrmazsa. Angolhonbl eredt. Diel mr 1800-ban kapta Londonbl o fajt. Az
angol gymlcsszek kzl Kirke volt az els, a ki e jeles almt hazjiban megismertet
8 a London mellett fekv Brompton-bl nagyban elterjeszt. Nmetorszgban, klnsen
Wrtterabergben annyira el van e faj terjedve, hogy Goldparmane" neve alatt a leg
utols fldmives is els ltsra flismeri. Fjnak psge s rendkvli termkenysge,
valamint fonnyads nlkl tavaszig is eltarthat gymlcseinek finom ze vgett a vilg
valamennyi jelesebb gymlcssze teljes figyelmre mltat. Ojtvesszejt mg 1864-ben
kaptam Btorkeszibl. E vesszkrl tett ojtvnyaim llhelykre kiltetve gynyr
fkk nvekedtek azta s tbb izben, gyszlvn 1870-tl kezdve csaknem venkint min
dig termettek. Fajom valdisga ktsgtelen.

Ersideje. Nmely vekben, itt az alfldn mr october vgn kezd


rni, de rendszerint nov. janur, st alkalmas hvs helyen tavaszig is el
tarthat.
Minsge. I. rend minden tekintetben.
Nagysga. Kzpnagy, gyakran jkora nagy.
Alakja. Gmbly vagy kpos gmbalaku, nagysgnak vltozsai
szerint majd szles, majd ismt magasnak ltsz ; tbbnyire elg szablyo
san boltozott. Vastagsgnak legnagyobb tmrje a szr s kehely kzt
tbbnyire kzptjon esik, honnt szra fel jl kidomborodva szles talp
ban vgzdik el, kelyhe fel pedig ezeliden fogyva igen tompa cscsot al
kot; nha pedig mind szra mind kelyhe fel csaknem egyenlen boltozdik.
S z r a majd elg hosszas, majd ismt rvid s e szerint majd vkony majd
ismt vastagabb, fs; szp s mly tlcsralaku, finom rozsdval bevont,
zldes falu regbe helyezett. K e l y h e nagy, nyilt vagy flig nyilt; elg
hosszas s hegyes, sztll vagy hegykkel htragrbl osztvnyokkal
elltott; tgas s mly tnyralaku, sima vagy kiss rnczosfalu regben
l, melynek karimjrl fkp a nagyobb gymlcsknl egyes lapos bor
dk nylnak le a gymlcs derekra is, de ezek szelid emelkedseikkel a
gymlcs kerekdedsgt nem igen zavarjk meg.
Szne. Bre finom, sima, csaknem fnyl, noha kiss szraztapintatu,
elejnte zldessrga, rtvel lnk aranysrga vagy narancs srga; napos
oldaln szmos piros cskokkal bevont s e cskok kzt pirossal befuttatott
vagy kisebb-nagyobb piros pettyekkel behintett; gyngdebb piros, szaka
dozott cskok mg az rnyas oldalrl is csak igen ritkn hinyzanak. Zld
del szegett, szrks pontokkal ritksan, de elg szembetnleg pontozott.
Rozsdafoltok vagy alakzatok a gymlcs flletn ritkn fordulnak el, ki
vve, mint mr emlitm, a szrmlyedst, melynek falait finom zldes rozs
damz fdi, noha nem mindenkor. Egyes fekets ragyafoltocskk gyakrab
ban fordulnak el, fkp kelyhes vgn.
Izlelse. Hsa srgsfehr, finom, tmtt, kemnyks, de elg porha
ny ; leve tbbnyire elg b ; de szraz vjrskor nem kielgt; gyngd

savanynyal emelt czukros, igen kellemes fszeresz. Maghza kiss nyilttengely; fikjaiban egszsges, rvidke, csaknem kerekded magvakat rejt.
Kehelycsve nyilasnl szles, hegynl tompa kpalak s nem hat mlyen
a gymlcsbe.
Tja. Erteljes, vignvs, edzett; korn, rendesen s bven term.
Kiss rzsunt flfel trekv, gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl beruh
zott gaival szp gulaalaku, sr lombos koront alkot. Diszlik mindentt,
vadonczon is, doucin vagy paradicsom-alanyon is. Alkalmas szlasfnak s
formafknak is. kertsz minden segtsge nlkl szp gulafkat nevel.
Gymlcsei rsidejkig igen jl lljk helyket a fn.
Tesszei. Szmosak, elg hosszak, vastagok, egyenesek, flllk vagy
kiss rzsuntos irnyban flfel trekvk, kiss knyksek, simk vagyis
nem szgletesek vagy bordsak; zldessel s vrsessel rnyalt sttbarnk,
hegyk fel, st nha egsz hosszukban is, mg levlhulls utn is molyho
sak ; kerek vagy hosszas s szrks pontokkal ritksan s nem szablyosan
pontozottak; rvid levlkzek.
Rgyei. Aprk, rvidek, tompahegyek, fhoz lapulk ; vrses gesztenyeszin, szrksmolyhos pikkelyekkel bortvk; jl kill s csak kt
szln kiss bordzott llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, zmkek, tompahegyek; szrkssel kiss
rnyalt vilgos gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, tojsdadok vagy hosszastojsdadok, merevek,
kemnyszvetek, tbbnyire rvidke, szrs hegyben vgzdk; flfel ll
nyelkrl vzszintesen elterlk, laposak vagy kiss vlgyesek, nha viszsan
vlgyesek s szleiken kiss flfel hajlk; fels lapjukon csupaszak, fnyes
sttzldek; als lapjukon szrks zldek; szleiken nagy, tompa fogakkal
elg mlyen frszeltek. Levlnyelk kzpvastag, elg hossz, meglehets
merev, rzsunt flfel ll. Levlplhi fonlidomuak vagy sarlalakuak,
rvidek. Vrgrgyet krt levelei hosszabbak, keskenyebbek, mint a vezr
vesszkn levk, laposak vagy kiss vlgyesek, rvid, vkony nyelkrl
sztterjeszkedk.
Hasonnevei. Angol, tli arany parmn; Englsche Winter-Goldparmane ; King of the pippins; Hampshire yellow ; Eeine des reinettes. stb.
Leiri. D i e 1, Kembstsorten, X. 174.
D i 11r i c h, Handh. der Ohstk. I. 437.
L u c a s , Illustr. Handb. der Ohstk. I. 165. s
Ausioahl werthv. Obsts. I. 78.
B i v o r t , Annl, depomol. VI. 11.
L e r o y , Dicf. de pomol. IV. 538.
M a s , i e Verger, IV. 23. s sokan msok.
szrevtel. Most is j leiekkel elmondhatom e jeles iilmafajvl, .a mit mr a Ker
tszgazda" 1871-dik vi folyamban (1. flv 171. 1.) elmondottam, hogy a gymblcsszet kegyes istennje, Pomona, mir ezen egy gymlcsfajrt is, melylyel az emberisget
megajndkozta, megrdemlen, hogy a vilg minden zugban oltrt emeljenek neki.
Adja az g, hogy maholnap no legyen haznkban egyetlen falu, egyetlenegy birtokrsz,
honnan a T l i a r a n y p a r m n almafa hinyozzk!"

357

7. Tli fehr Kalvil alma.


(Calrille blanche d'hlver; Welsser Winter-Calvill.)
Szrmazsa. Az sszes almafajok eme kirlya, mely a tehetsebbek asztalairl
mg ott sem hinyzik, hol az galj az alma tenysztsnek tjt llja, rgi, bizony
talan eredet. Sokan Trancziaorszgot tartjk blcsjnek; msok, klnsen Leroy, rgi
irk mvei utn, hihetbbnek tartjk, hogy Wrttembergben ltott volna napvilgot.
Hol az galj az almafa tenyszetnek kedvez, mindentt el van terjedve a fldgmbn;
noha elterjedst csak gyiimlesel utlrhetlen finomsgnak ksznheti, nem pedig ter
mkenysgnek, a mit dicsrni gyiimlcssz-ir ritkn btorkodott ekkorig. Tbb hite
les heiyr kaptam meg ojtvesszejt. 1868-tl kezdve mind termre fordultak ojtvnyaim, de csak annyit termettek pen, hogy fajom valdisgrl meggyzdhetni alkal
mat nyjtottak.

rsitleje. Novembermartius.
Minsge. Kitnleg I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Magastrzs fkon kzpnagy, trpe fkon jkora nagy.
Alakja. Vltoz, legtbbnyire hasas s tompa kpalak, nha lapos
gmbalaku, ritkn szablyos termet, valdi smintja a bords vagygerezdes almknak. Vastagsgnak legnagyobb tmrje a kzptjra vagy kiss
albb a szras vg fel esik, honnt kelyhe fel szelden fogyva, tompa
kpban vgzdik, szra fel pedig kidomborodva szles talpat alkot. S z
r a kzphossz, vkony, tgas nyilsu, szk s elg mly tlcsralaku,
sugaras rozsdval tbbnyire bevont falu regbe helyezett. K e l y h e zrt
nha flignyilt; molyhos alaprl kiindul, finom zld s molyhos osztvnyokkal elltott; elg tgas s mly, tbbnyire rnczos falu s mindig emelkcdses
karimj regben l. E mlyeds karimjrl majd lesebb, majd laposabb
bordk vonulnak le a gymlcs derekra, st nha egsz hosszban is, a
mikor aztn csak a szrmlyedsben enysznek el.
Szine. Bre finom, sima, fjn fehrhamvas, Iriss zsirostapintatu,
elejnte fehres zld, rtvel szp szalmasrga, napos oldaln aranysrga,
nha nmi halvny prral belehelve; pontozata finom, tbbnyire fehrrel
szegett vilgosbarna vagy zldes. Kozsdafoltok ritkn s tbbnyire csak szr
regnek falain fordulnak el, mig vrssel szegett fekets ragya foltok
gyakrabban lthatk flletn.
Izlelse. Hsa srgs fehr, igen finom, tmtt s mgis porhany, st
csaknem olvad; leve igen b, felsges czukrosborz, kitnen kellemes
illattal emelt, mely illat a mlna vagy eper, st nmely gymlcsszek sze
rint az anansz illathoz hasonlthat. Maghza nylt tengely; nylt fik
jaiban kevs s ritkn p magot rejt. Kehelycsve tlcsr vagy kpalak,
a gymlcsbe a maghzig behatol.
Fja. Fiatal korban bujanvs, de az id viszontagsgaira, fkp a
tenyszet idnyben, tavaszszal s nyron, igen rzkeny s e mellett idsebb
korban fensedsre hajland. Gymlcsvesszkkel s peczkekkel korn s
dsan megrakott, sztll gaival sr lombos koront alkot; korn s rend-

3&8
kivl sokat virgzik, de keveset kt s mg e kevs ktdtt gymlcs sem
bir rajta mind kifejldni, hanem sszefonnyadva fejletlenl odaszrad az
gra vagy, ha kifejldtt, akkor fekets ragyafoltokat kap s rse eltt e
foltokon rothadsnak indul s ldelhetlenn lesz. Nem szereti a nedves fl
det a nedves idjrst. Nmelyek termkenynek talltk korona magasban
ojtott szlasfkon; msok paradicsom alanyra ojtott trpefkon. Vidkemen
egytaln mindenkp termketlennek mutatja magt.
Vesszei. Elg szmosak, fiatal fkon vastagok s hosszak, egyenesek;
vezr vagy nylvesszeje elg egyenest flfel trekv; a tbbiek sztllk,
kiss knyksek, hegyk fel elvkonyodk, ritksan s finoman fehrmolyhosak, vrhenyes barnk ; apr fehr pontokkal ritksan pontozottak;
rvid levlkzek.
Rfigyei. Aprk, kposak, csaknem hromszgek, fehr molyhosak,
laposan a fhoz tapadk; alig kill llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, kiss hosszas s tompa kposak, talapjoknl duzzadtak, vrhenyesbarna, sr fehrmolyhos pikkelyekkel bortvk.
LeTelei. Nagyok, durvaszvetek, szles tojsdadok, csaknem szivalakuak, kiss hosszas keskeny hegyben vgzdk; kiss vlgyesek vagy
szleiken flhajlk ; a vessztl csaknem vzszintesen elllk; gyenge ko
rukban alulfll fehrmolyhosak, ksbb fels lapjukon csupaszak, hom
lyos zldek, als lapjukon szrks zldek, molyhosak ; szleiken nagy tompa
fogakkal elg mlyen frszeltek. Levlnyelk elg vastag, hosszas, csaknem
vzszintesen elll, sz fel, tvnl pirossal gyngden mosott. Levlplhi
rvidek, tompa ridomuak vagy sarls lndssak. Virgrgyet krit levelei
igen hosszak, keskenyek, csaknem laposak vagy csak kiss vlgyesek, sz
leiken elg lesen, mlyen s kettsen frszeltek, hossz s hajlkonynyclek.
Hasoanevei. Calville blanches a ctes; White "Winter Calville.
Leri. D i e l , Kemobstsorten, II. 12.
v. P10 10 w, lllvstr. Handb. der Obstk. I. 33.
L u c a s , AuswaliL werthv. Obsts. 1. 80.
B i v o r t , Annl, de porni. II. 67.
L e r 0 y, Dict. de pomol. III. 173.
M a s , Le Verger, IV. 21. s sokan msok.
fizrfivtel. Annyi rosszat mondtam el e vilghir gymlcsrl, hogy szinte azt
krdezhetn valaki, hogy mirt is veszdtem ht vele? Azrt, hogy megismerhessk, a
kik mg nem ismerik s ne igyekezzenek nagyban elszaporitani ott, a hol fiija s gyml
csei olyan hinyokban szenvednek, mint az n vidkemen. Tegynk vele ksrletet a ha
za minden vidkn! s ott hol termkeny, hol p gymlcsket terem; mellzznk min
den ms almafajt s tenyszszk ezt, mert drga pnzen rusthatjuk el termsnk f
lslegt !

359

8. Nyri piros kalvii.


(Calville rouge d't; Rother Sommer-Calvill.)
Szrmazsa. Bizonytalan eredet rgi gymlcs. Klnfle nevek alatt mr a rgi
gymlosszek mveiben is meg van emltve. Leroy szerint dom Claude Saint-Etienne
1670. krl emlit fl, elszr jelenlegi nevt, mely mr 1722. krl talitnosan is el ln
fogadva. Oberdieck a Nyri piros kalvii" liasonuevei alatt kapott fajok kzt talilt n
melyeket, melyek a fbb vonisokban ugyan egyeztek, de szinre s alakra mgis kln
bzni ltszanak a Nyri piros kalviltl. Ilyen-szer elvltozsok rszint a szndkosan
elvetett, rszint esetleg elliullott nmely nemes faj magvaibl kelt fk gymlcseinl
igen gyakran dszlellietk; nha pedig elhoznak ily vltozsokat mg a talajbeli s m
velsi krlmnyek is. Az elvltozst mutat fajok azonban kln nevet csak azon esetre
kaphatnak, ha nluk az eredeti fajtl val eltrs llandstva van, szval, ha a meg
klnbztet jelleget llandul megtartjk minden krlmny kzt; ellenkez esetben,
ha kln nevet adnnk nekik, csak a hasonnevek sokasgt szaporitnk. A N y r i
p i r o s k a l v i i pedig gyakran mutat esetleges elvltozsokat: nem csuda teht, hogy
felletes szlels folytn llandnak hivn az elvltozst, hasonnevei szmt a rgi gymlcsszek nagyon flszaporitottk. Ezek kzl albb a maga helyn csak az ismerteb
beket fogom elszmllni. Fajom mg 1870-ben kaptamObei'diecktl. Azta tbb izben
termett. Hatrozottan valdi.
rsideje. Jul. vge, Aug. eleje.
ffiinsge. I . rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Nha kisebb a kzpnagynl, de rendszerint kzpnagy.
Alakja. Vltoz; tbbnyire tompa kpos vagy szgletes tojsdad. Vastagsgnak
legnagyobb tmrje albb esik tbbnyire magassgnak kzptjnl, honnt kelyhe
fele majdinkbb, majd kevsbb fogyva hol szkebb, hol ismt szlesebb, tompa cscsban
vgzdik, szra fel pedig jl kidomborodva szles alapban boltozdik. S z r a elg
hossz, kzpvastag, finoman molyhos; elg tgas, dealja fel sszeszkl, mly tlcsralak regbe helyezve, melynek zldszin falai nha finom rozsdval bevon vk. K e l y h e
zrt; sokig zlden marad, hegykkel htragrbl, hosszas levlkkkel elltott; nha
csaknem a cscs felletn, legtbbnyire azonban apr, egyenetlen nagysg dudorok,
rnczok s tbbnyire a szrmlyeds karimjig is levonul bordktl krlvett mlye
dsben l.
Szine. Bre elg vastag s szvs, fektben kiss zsirostapintatu, a fn gyngden
hamvas; alapszne rtvel srgs, melyet azonban napos oldaln, a hol majd lnkebb,
majd sttebb pirossal van bemosva, pen nem, legflebb rnyas feln lthatni, hol az
lnk piros svok s szakadozott cskok kzt mgis el szokott tnni. Jellemzk rajta az
elg szmos szrk.s rozsda pontok, melyek kivlt a pros sznben majd halvnyabb pi
rossal, majd srgs vag}' zldes szeglylyel kn'tvk. Illata gyngd s kellemes, melyet
nmelyekeper vagy mlna, msok bolyallathoz hasonltanak.
Izlelse. Hsa fehr, maghza krl s bre alatt Is rzsaszn klnsen akkor,
ha a gymlcs idsebb fkon termett s a napnak jl ki volt tve; igen finom, gyngd,
porhany; leve, czukros, gyngd savanynyal emelt igen kellemes eper-vagy mlnaz.
Maghza tbbnyire nylt tengely; tgas fikjaiban, p magvakat rejt kehelycsve
majd hegyes kpalak, majd hengeres s a gymlcsbe csaknem a maghz regig le
hatol.
Fja. Mrskelt nvs, de igen edzett, korn s igen bven termo, minek foly
tn nagyfv nem is kpes nvelkedn; gymlcspeczkekkel s vesszkkel jl beruhzott
sztll gaival sr lombos koront alkot. Do\icnra vagy pedig pai-adicsom alanyra
ojtott trpe fi valdi kessgei kertett hzikerteinknek. Erteljes nvs vadoncz ko
rona gaira ojtva mint szlasfa is mindentt jl dszlik s bven is terem. Gymlcsei
jl daczolnak a? ersebb szelekkel is.

^6Q
Vesszei, Elg szmosak, kzphosszak, kzpvastagok a sudr tetejn egyenest
fillk, albb a derekn, szles szgekben elllk; alig knyksek, gyenge korukban
fehrmolyhosak; rt korukban csupaszak, aljuk fel ezsthartysak, napos oldalon barnavrsek, rnyas oldalon olajszin zldek; fehres pontokkal aljuk fel srbben, flfel
igen ritksan s alig szrevehetleg pontozottak; levlkzei majd hosszak, majd ismt
rvidek.
Kiigyei. Kzpnagyok, szividomuak vagy hasas kposak, fhoz lapulk; csupasz
stt-vrs, nha fehres szrkvel tarkzott pikkelyekkel bor/tvk; alig kill, kt ol
dalt kiss bordzott llapra helyezkedk.
YirBTgyei. Kzpnagyok, hosszas kposak, csaknem tompa hegyek; stt
vrs, csupasz, nha szrkvel szeglyzett pikkelyekkel borrtvk.
Levelei. Elg nagyok, meglehets vastag, de lgy szvetek, tojsdadok, rvid
hegyben vgzdk, laposak vagy szleiken kiss flhajlk s kiss luiUmos szlek; csu
paszak, bgyadt zldek; szleiken elre hajl, tompa fogakkal hegyk fel elg srn
s mlyen frszeltek, uyelk fel pedig igen szles, tomjia fogakkal seklyen csipkzettek. Levlnyelk elg hosszas, kzpvastag, merev, kiss fll, nyr vge fel tve k
rl violaszin vagy vrpiros. Levlplhi i'videk, lndssak vagy fonlidomuak. LevlrUgyet krt levelei majd oly nagysgak s alaknak, mint a vezrvosszkn levk,
majd ismt kisebbek, hossz, kiss vkony, nyr vge fel pirossal mosott nyelkrl me
reven sztllk, tbbnyire hullmos szlek.
Hasonnevei. Calville d't; Passe-pomme rouge d't; Rother Sommer-Strichapfel; Rother Herbst-Strichapfel; Voilchenapfel; stb.
leiri. D i el, Kernobstsorten, IV. 6; II. 50; IV. 47.
O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Obstk. IV. 889.
L e r o y, Dtct de pomol. I I I . 193.
M a s , Le Verger-, V. 17. s sokan msok.
szrevtel. Mi ma^yarokul, fkp a meglett korak, pen nem vagyunk ba
rtai a nyri almknak, minthogy gymlcsterm vekben bvelkednk nyr folytn,
szi bariczkokban, finom krtkben, dinynybeu s szllben: inkbb ezekhez nyulunk
ht, mintsem a nyri almkhoz. Nemcsak sajt zlsnket kellene pedig nznnk ; hanem
gyermekeink s cseldsgnk zlst is tekintetbe kellene veunak, kikrl tapasztalhatta
mindenki kzlnk, hogy a finomabb gymlcsk mellett is inkbb az almkat eszik, le
gyenek azok fojtdsdesek, vadsiiyanyuaic vagy retlen tli almk is, s ezeket, ha mskp
nem lehet, lopva is flkeresik. ltessnk teht egykt ft o szp s j fajbl az sz
mukra, hogy ha mr almra vsik a foguk, ne legyenek knytelenek mint eddig, beteg
sget enni! Csemege-asztalainknak is diszre vlnak e korn r almaf ij szp s j gy
mlcsei; aztn npes vrosok mellett rtkes piaczos gymlcsnek is grkezik.

361

9. Srga Belle-fleur alma (oiv. beiflr).


(Belle-fleur jaune; Gelber Belle-fleur.)
Szrmazsa. Downing szerint Bnrllngtonbdl (Uj-Jersey (illra, jszak-Amerika)
szrmazik s nevt szp virgairt nyerte (Belle-fleur = szp virg). Az Egyeslt-lla
mokban nagyon el van terjedve, honnan Eurpba csak a jelen szzad kzepe fel nyitott
magnak utat. Minthogy e gymlcsfaj eredeti angol nevben (Yellow Belle-fleur) ugy
a nmet, mint a franczia gymlcsszek sajt nyelvkre csak a yellow" szt vltoztat
tk t s a Belle-fleur"-t vltozatlanul meghagytk; nem tartam tancsosnak azt tiszta
magyar nvvel adni vissza honi nyelvnkn sem. Ojtvesszejt 1870-ben kaptam Oberdlecktl. Nlam tbb izben termett azta. Fajom hatrozottan valdi. Meg kell itt je
gyeznem, hogy 1874-ben Pzmn alma nv alatt alakra, szinre s zre nzve fnebbihez
igen hasonl almt zleltem t. bartom, Kvr Gbor szivessgbl, a ki azt a fdlvidkrl kapta, hol az Boczmaner" = Pzmn alma nv alatt ismeretes. Minthogy a P z
mn a l m t nyelvnkn leirva sehol sem tallom s a hozzm Enyingrl, Glockertl
kerlt ilynev almafaj mg nem termett: hatrozottan nem llithatom, hogy a P zmn a l m a a S r g a B e l l e - f l e u r r e l azonos volna. Klnben elttem a Pzmn
alma" is, a Svri alma" is, olyanok, mint a tengeri kigy. Beszlnek rla, de, csak
nem a hny ember, annyifle almt ismer e nevek alatt. Mrt nem vesz magnak hazm
fiai kzl valaki annyi fradsgot, fltve, hogy ez almafajok trtnetvel s elterje
dsi krlmnyeivel ismers, hogy ismertetn meg velnk, melyik ht a sok kzl'a
valdi P z m n a l m a s S v r i a l m a ? Hazai gymlcsk ezek; halljuk folyvst
nevket emlegetni s mgsem ismerjk! Biz ez kiss zsiai hanyagsg rsznkrl, hogy
sajt gymlcsfajainkat sem tartjuk rdemesnek sajt honfitrsainkkal is megismertetni!
rsldeje. Nov. martius.
MinsgCa I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.

Nagysga. Nagy.
Alakja. Szablytalan tojsdad; tbbnyire magasnak ltsz, noha szlessgi s
hosszasgi tmrje csaknem egyenl. Vastagsgnak legnagyobb tmrje kzptjra
vagy csak kiss albb, szras vge fel esik, honnt kelyhe fel elejnte gzeliden, aztn
pedig hirtelen behajlssal fogyva, kiss szles alap s mindmind sszbb szorul, tbb
nyire tompa kpot alkot, rvid cscsban vgzdik ; szra fel pedig szintn szelden
fogyva boltozdik s elg talpasn vgzdik. S z r a hosszas, vkony, fs, kiss molyhos,
hsos kiemelkedsektl sszeszktett mlyedsben l. E mlyeds karimjrl szles,
lapos bordk futnak elenyszleg a gymlcs derekra is. K e l y h e kzpnagy, zrt;
sokig zlden marad finom osztvnyokkal elltott; sekly s szk mlyedsben l,
mintegy beszortva rnczok s apr bordk kz, melyek a mlyeds karimjrl a gy
mlcs derekra is levonulnak s egyik-msik e bordk kzl fdlebb emelkedvn a tbbiek
nl, a gymlcs kerekdedsgt megzavarjk.
Szne. Bre vkony, de SZVS, sima, kiss zsirostapintatu, elejnte sppadt zld
del rnyalt srgs; lltban, rshez kzel, mindmind vilgosabb czitromsrga; napos
feln nha nmi ignytelen pirossal gyngden belehelt; ritksan elszrt, szrks barna,

362
tbbnyire fehrrel szegett pontokkal elg azembetnleg pontozott. Egyes, szakadozott
rozsda erek nha lthatk ftlUletn is, mig szr regnek falairl ritkn hinyzik a su
garas Tozsdamz.
Izlelse. Hsa srgs fehr, finom gyngd ; leve b, igen czukros, boriz, igen
kellemes fszeres zamattal radoz. Maghza nyilt tengely ; nyilt fikjaiban elg sz
mos, p magot rejt. Kehely csve szk tlcsralaku s a hsba j mlyen, csaknem a
maghzig lehatol.
Fja. Erteljes, edzett, korn s igen bven term, kiss rendetlenl ll s a
gymlcsterhe alatt csakhamar kiss lefel grbl gaival igen sr lombos, szles
gmbalaku koront alkot. Paradicsomalanyra ojtva, hajlkony gainl fogva igen al
kalmas lczezet melletti mvelsre is. Szlas fnak vadonczot kivan alanyul. UjYersey homokos talajban lpvn a vilgra knyelmesen fogja rezni magt haznk
homokos vidkein is; mert ltalban helyben s talajban nem igen vlogat. Gymlcsei
jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, vkonyak, hajlkonyak, finoman bordzott vagy
hornyolt felletek, knyksek; gyenge korukban, fkp hegyk fel finoman molyho
sak, rt korukban csupaszak, srgsbarnk, napos flkn pirossal kiss sznezettek, s itt
ott ezst hrtyval bortvk, kiss kiemelked, kerek vagy rvid, tojsdad, fehres pon
tokkal ritksan, de elg szembetnleg pontozottak; elg rvid levclkzkkel birok.
Rlltryei. Elg nagyok, kposak, htukon duzzadtak, tompahegyek, fhoz lapulk,
igeu molyhosak; kiss kiemelked, hrmasbords llapra helyezkedk.
YlrgrOgyei. Kzpnagyok, szgletes tojsdadok, rvidek, tompahegyek, bar
nval szegett vrs, tbbnyire fehrmolyhos pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Nagyok, lgyszvetek, hosszas tojsdadok, tbbnyire keskeny, les
hegyben vgzdk, vlgyesek a nagyrszt hullmosszlek ; csupaszak, bgyadtan fny
lk, szp lnk zldek; szleiken egyszer, tompa fogakkal szablyosan frszeltek. Levlnyelk kzphossz, elg vastag, flll, nyr vge fel tvnl lnk piros. Levlplhi rvidek, keskeny lndssak. Virgrgyet krt levelei aprk vagy legalbb
kisebbek, mint a vezrvesszkn levk, hosszas, keskeny tojsdadok, rvidke hegyben
vgzdk; vlgyesek, hullmos szluek, hegyekkel rendesen flregrblk, vkony rvid
nyelkrl mereven sztllk.
Hasonnevei. Belle Flavoise; Lineous pippin; Yellow Belle-fleur; Metzgers
Calvill.

lelrdl. Flotovf, nimtr. fandb.der Obstk. 1.69.


J a h n, 111. Handh. der Obstkunde, IV. 197.
M a s. Le Verger, IV. 151. s tbben msok.
szrevtel. Ha a Pzmn alma valban azonos volna a fnebbivel; ugy nem szo
rul dicsretre e jeles almafaj. Haznk flvidkn mr gyis elg becsltetsbeu rszesl.
IMegcrdemli azonban, hogy sk alfldi krteinkben is helyet juttassunk szmra; kln
sen pedig a homokos vidkeken tehetnnk vele ksrletet.

3QS'.

10. Kirlyi kurtaszru alma.


*

(Courtpendu royal; Kniglicher Knrzstiel.)

Szrmazsa. Bizonytalan eredet, rgi gymlcs. Franczia Courtpendu" neve,


mely alatt mr jval a 16-dik szzad eltt ismeretes volt, mgis azt ltszik mutatni,
hogy Prankhonbl veszi eredett. Vilgszerte el van terjedve s mindentt nagy becsben
tartatik. Haznkban Dr. Entz volt legbuzgbb elterjesztje, a ki jeles Kertszeti fze
teiben (V. 28.) Kirlyi piros kurtacsumju alma^ nv alatt honi nyelvnkn els
ismertei meg krlmnyes lersban. A krdsben lev almnak gymlcsszeti irodal
munkban flvett ezen els nevt, mely szrul szra nmetbl ln magyarra tfordtva,
szerencstlenl vlasztott nvnek tallvn rszemrl a Kertsz gazda" 1872. folyam
ban (I. flv 8. 1.) javaslatba hoztam helyette az itt lerand almnak Kirlyi karika
alma" nevet adni. Kimutattam az idzett helyen, hogy a franczia Courtpendu nevezet
nek nincs semmi hatrozott rtelme s gy sem magyarra sem nmetre helyesen t nem
tehet. A franczik egy almacsaldot, melybe csupa ksn virgz, kerekded s lapos
almk tartoznak, jellnek meg a Cowtpendu" nevezettel. Ugy gondolkoztam teht,
hogy az ezen csaldhoz tartoz almk egyik jellemz tulajdont kifejez Karika" szt
kellene a Courtpendu" sz helyett hasznlnunk s nem a nmetek Kurzstiel"-3t, a mi
kurta 3zr"-at jelent, hasznlnunk; mert a Courtpendu almk pen nem tartoznak a
legrvidebb szr almk kz. Minthogy azonban javaslatom nem nyerte meg magyar
gymlcssz trsaim tetszst; knytelen vagyok e jeles almt fnebbi semmitmond
ugyan, de napjainkban mr szltre hasznlt neve alatt bemutatni.
rsideje. Nov. dec, tovbb tartva fonnyadni szokott s mindmind inkbb veszt
ze jsgbl.
Minsge. I. rend minden tekintetben.
Nagysga. Kzpnagy, nha nagyobb vagy kisebb is.
Alakja. Kerekded, lapos s csaknem sajtalaku, mindkt vge fel egyenlen s
talban igen szablyosan boltozott, olyannak kpzelhet, mint egy ruggyantbl
(gummi, kaucsuk) kszlt lapda, melyet kt ellenkez ponton kt keznk mutat ujja
hegyvel jl benyomintotttmk. Derkban mindig szlesebb, mint magassgban. S z r a
kzphossz vagy rvid, elg vastag, tg nyls, de befel mindmind inkbb sszesz
kl. Szpen kikanyartott tlcsralaku regbe helyezett, melynek falait majd mindig
rozsdamz borftja. K e l y h e kzpnagy, nylt vagy flgnyilt; sokig zlden marad,
rvid levlkkkel elltott, melyek hegykkel rendesen htra szoktak grblni; mly s
tgasn kikanyartott regben l, melynek aljn nha lapos rnczocskk lthatk, de
falain s karimjn bords emelkedseknek mg nyoma is ritkn vehet szre.
Szine. Bre finom, sima, szraztapintatu, alapszne elejnte zldes srga, rtvel
szp arany srga, mi azonban nagyobb foltokban csak rnyas feln tnik szembe; mint
hogy csaknem az egsz gymlcs lnk prossal van befuttatva s e sznben sttebb piros
cskokkal noha nem pen szembetnleg cskozva. Pontozata jkora nagy, fahjszin,
ritks, a piros sznben klnsen szembetl. Rozsdafoltok s alakzatok majd minden

364
gymlcsn fordulnak el s gyakran a napos oldal pirossgt szennyess teszik. Nmely
gymlcsn fahjszin mzzal bevont szemlcsnem dudor is lthat.
Izlelse. Hsa srgs, finom, tmtt, porhany s csaknem roppan, teljes rse
kor mindmind velsebb; leve elegend, szraz idjrsban termett gymlcsknl alig
kielgt, de igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes fszeresfz. Mag
hza nyilttengely, kis fikjaiban szp sttbarna, teljesen p magvakat rejt. Kehelycgve hegyes vagy kiss tompakupalakulag mlyed a gymlcsbe.
Fja. Mrskelt nvs, igen edzett; korn s a krtkony rovarok puszttstl
csak kiss is ment vidkeken igen bven term. Gymlcsvesszk s klnsen rvidke
gymlcspeczkekkel korn megrakod s flfel nyjtzkod gaival sr lombos, gmbalaku koront alkot. Valamennyi almafaj kzt legksbben hajt s legksbben virg
zik s igy emelkedett fekvs tjakon a ksei fagyokat rendesen kikerli; mig itt az
alfld sksgain, habr a ksei fagyokat ki is kerli, pen a miatt terem keveset, hogy
ksei virgzsval a krtkony rovarokat, melyek itt, ez idtjban mr rendkvl elszaporodvk, maghoz desgeti. Doucinra vagy pedig paradicsom-alanyra ojtva mint trpe
fa diszlik ugyan, de nem tarts let. Vadonczra ojtva, mint szlasfa mindentt jl
dszlik s gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, kzpvastagok, rvidek, egyenesek, flllk vagy szles sz
gekben elllk; gyenge korukban srn molyhosak; rt korukban meglehets csupaszak, napos flkn homlyos-zldek; apr, kerek, fehr pontokkal ritksan s alig
szembetnleg pontozottak; igen rvid levlkzek.
Bttgyei. Elg nagyok, lapos kposak, tompahegyek, teljesen fhoz lapulk; jellemzleg srn fehrmolyhosak ; csak kiss kiemelked s alig bordzott llapra helyezkedk.
Virgriigyei. Kzpnagyok, rvid kposak, igen tompahegyek; derekukban
vrses barna, hegyknl fehrmolyhos pikkelyekkel borftvk.
Levelei. Kzpnagyok, vastagszvetek, szles vagy kerektojsdadok, majd r
vidke, majd hosszas, vkony hegyben vgzdk; rzsunt flfel ll nyelkrl vzszinte
sen elterlk; szleiken csatornsn flhajlk; fels lapjukon csupaszak, hom.-lyos
zldek; als lapjukon fehrmolyhosak; szleiken szles fogakkal elg srn, lesen s
mlyen frszeltek. Levlnyelk elg hosszas s elg vastag, nyr vgn pirossal mosott.
Levlplhi majd hosszas fonlidomuak, majd rvid-lndssak. Virgrgyet krit le
velei nagyobbak s hosszabbak, mint a vezrvesszkn levk, tojsdadok vagy kerlkesek; majd inkbb, majd kevsbb vlgyesek; szleiken apr, elre grbl, hegyes
fogakkal frszeltek, vkony nyelkrl mereven sztllk.
Hasonnevel. Courtpendu plat; Courtpendu rosat; Courtpendu rose ; Reinette des
belges; Kniglicher rother Kurzstiel stb.
Leri. D i e 1, Kemobstsorten, VI. 146.
L u c a s , Illustr. Handh. der Obstk. I. 167.
H e n n a u , Annl-de pomol. II. 2.
L e r o y, Dict. de pomol- I. 239.
Mas, Le Verger, IV. 77. s sokan msok.
szrevtel. Az alfld sksgain mrskelten, egyebtt a hazban mindenfel
nagyban elterjesztend.

365:

11. Sikula alma.


(Pomme de Sikula; Sikulaer Apfel.)
Szrmazsa. Magyarorszg pomonjnak eme bszkesge, mely haznkban is alig
kt vtized ta kezd nagyobb mrvben elterjedni, nevt a Fehr-Krs foly partjn.
Aradmegyben, fekv S i k u l a nev kzsgtl veszi, hov llitlag mg a trkvilg
idejben kerlt. Eredeti nevt, mely egszen magyarosan mondatik ki valaki kezdetben
latinosan olvashatta ki t. i. Sicul-nak s latin sznak is tartvn, sietett azt Szkely"
szra tvltoztatni. g y lett aztn a Sikulai
almbl Szkely alma s Nmetorszgba
Urbauektl ez utbbi nv alatt kerlvn ott Seklerapfel"
nvre kereszteltk. Oberdieck
legalbb Seklerapfl
nv alatt valban a Sikulai almt irta le, noha kijelenti, hogy b.
Trauttenbergtl Prgbl egy, Sikulai" nev almt is kapott, mely alighanem kln
bz faj lesz, noha meglehetsen egyeznek tallja mind a kettt. Br Trauttenberg a
Eevue de l'arboriculture"
(263 1.) 1873. vi folyamban szintn azt llitja ellenemben,
hogy & Szkely aZTia aligha azonos a S i k u l a i a l m v a l ; mikp azt n ugyanazon
lapban elejnte csak, mint gyanitst lltottam, ksbb pedig a kett kzti azonossgrl
hatrozottan is meggyzdtem: de a t. br ezen lltst semmi elfogadhat bizony
tkkal nem tmogat. A Szkely alma ojtvesszejt is a Simon-Louis testvrek Metz mel
letti hires faiskoljbl kaptam meg, s rojtvn azt egyik Sikulai fm gaira, kislt,
hogy csakugyan nem ms az is, mint a mi Sikulai almnk, s meg vagyok rla gyzdve,
hogy, a ki az Urbanek Szkely almjt
s az Oberdieck Seklerap/el-^t
biztos kzbl
valdilag kapja meg, mindenesetre a Sikulai almt ismerendi fl azokban. A S i k u
l a i a l m a ojtvesszejt boldogult Mayer Antal, aradi elemi tanr, bartom utjn egye
nest Sikulrl kaptam 1866-ban. Nlam e faj azta tbb izben termett s hatrozottan
valdi.
rsideje. Dec.apr. alkalmas hvs helyen jniusig is teljes psgben eltarthat.
Miusge. I. rend csemege- s kitnleg I . rend hztartsi- s piaczos-gymlca.
Kagysga. Fiatal fkon tbbnyire csak kevssel nagyobb a kzpszernl; er
teljes idsebb fkon nagy, nha igen nagy.
Alakja. Lapos gmbalaku, egyik oldala, kivlt a nagyobb gymlcsknl, ten-.
szerint hizottabb mint a msik; a kisebb gymlcsk szablyosabb termetek s tbbnyire rvid s tompa kupdadon grablydk. Vastagsgnak legnagyobb tmrje ,
kzptjou alul a szras vg fel esik, honnt szra fel kidomborodva, tbbnyire lapo*
san boltozdik, kelyhe fel pedig szelden fogyva szintn laposdadon boltozdik. K e l y h e
zrt, egymsba fondott, zldes s molyhos osztvnyokkal elltott; szk csszcskben
l, melynek aljrl aprrnczok indulnak ki s karimja fel mind-mind inkbb el
szlesedve, lapos bordkknt s elenyszleg a gymlcs derekra is levonulnak s annak
kerekdedsgt gyakran megzavarjk. S z r a rvid, kzpvastag, tgas, de nem igen
mly, tlcsralaku regbe helyezett, melynek falai gyakran finom, sugaras rozsdamzzal
vannak bebortva.
SzLne. Bre SZVS, sima, bgyadtan fnyl; alapszine aranysrga, mibl azonban
csak nmely gymlcsnek rnyas feln ltszik k i egyes kisebb-nagyobb folt, minthogy

866
az egsz gymlcs rendszerint sttpirossal van bemosva s cskozva, mely sznezet a
gymlcs rtvel mind-mind derltebb vrpiross vltozik t; apr szrks pontokkal
ritksan s alig szembetnleg pontozott; rozsdafolt vagy rozsdahlzat a szrmlyedst
kivve csak itt-ott fordul el egy-egy gymlcsn. Nmely vekben fekets ragyafoltok
is tallkoznak ftlletn.
Izlelse. Hsa srgsfehr, finom, kiss tmtt, roppan, de teljes rtvel elg
puha s porhany; leve elg b, czukros, gyngd savanynyal emelt kellemes z s ha
fuszeressge nem hinyoznk, vetekednk e tekintetben a legjobb almkkal. Maghza
csak kiss nyilttengely; fikjaiban gyakran tbb p magot is rejt. Kehelycsve kup
alak, nha hengeres.
Fja. Fiatal korban mrskelt nvs, de egszsges s edzett. Korn termre
fordul s, minthogy gymlcseit a vesszk hegyein szokta legtbbnyire hozni, a mg
kellleg ki nem fejldtt fkon csak keveset, idsebb fkon azonban rendkivl bven
terem. Folyvizek'melletti iszapos fldben nagy tereblyes fv nvekszik s brha veszszeinek legtbb rugye alva marad s term vesszkk vagy peczkekk nem is fejldik,
nagy leveleivel mgis sr lombos koront alkot. Diszlik vadonczon is, doucin, vagy
pedig paradicsom alanyon i s : de formafknak nem val; mert a nyesst megsinyli.
Legtancsosabb szlas fnak nevelni s a kell ritktson kvl minden egyb nyesegetstl megkmlve, egszen magra hagyni. Gymlcsei a fn igen jl daczolnak a leg
ersebb szelekkel is.
Vesszei. Nem szmosak; mert a megelz vben ntt vezrvesszk hegybl ren
desen csak egy-kt, legflebb hrom, egyenl erej sarjat szokott venkint fejleszteni;
egyenesek, kzphosszak, elg vastagok, hegyk fel sem igen vkonyodk, merevek,
flfel emelkedk; alig knyksek; gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban
csupaszak, szennyes barnavrsek vagy csak sttbai-nk; apr, fehr pontokkal egyen
ltlenl, de tbbnyire ritksan s alig szembetnleg pontozottak; rendetlen, de tbb
nyire rvid levlkzek.
Rttgyei. Kicsinyek, laposak, hrom szgek, torapahegyek, lapulk, szrks
barnk, igen lapos, alig kill, hrmasbords llapra helyezkedk.
TirgrOgyel. Kicsinyek, tojsdadok, tompahegyek, fehrmolyhosak; tbbnyre
csak a vesszk hegyn jelenkezk.
leTelei. Nagyok, vastagszvetek, hosszastojsdadok vagy itt-ott kerlkesek,
hosszas, keskeny s les hegyben vgzdk; merevek; laposak vagy pedig csatornsak;
szleiken rendetlenl hullmosak; csak kiss veltek ; a vessztl vzirnyosan elllk;
fels lapjukon simk, csupaszak, bgyadtan fnylk, sttzldek; als lapjukon moly
hosak ; szleiken tompa fogakkal srn s szablyosan frszeltek. Levlnyelk rvid,
kzpvastag, merev, kiss molyhos; tvnl, als feln, nyr vge fel violaszupros,
kiss les szgekben flfel ll. Levlplhi igen kicsinyek, fonlidomuak vagy rvid
lndssak; ritkn tartsak. Virgrgyet krt levelei rendetlen nagysgak, t. i. majd
nagyok, majd kicsinyek, laposak, vastag vagy vkony, de merev nyelek, sztllk.
Hasonnerei. Szkely alma; Seklerapfal.
Leiri. Dr. E n t z , Scr.yMZ. V. 36.
O b e r d i e c k , Elustr. Handb. der Obstk. IV. 541.
Bel ke, Illustr. Monatshefte 1872. 309. lapon.
SZTTtel. A rambour vagy fontos renetek csaldjhoz tartoz, eme ktUn tli
alma, foly vizek melletti iszap fldben, vagy a hegyek lbainl rendkvl megrdemlen
hogy haznkban minl nagyobb mrvben elszaporitsuk s szp s j gymlcseit vilgke
reskedelmi czikk tegyk. Szraz, laza vagy homokos talajban, hol a stksges nedvesBg hinyzik, kevs haszonnal jrna tenysztse.

36?

12. Masnczki alma.


(Pomme de Borsdorf;

Edelborsdorfer.)

Szrmazsa. E jeles alma, melyet Diel Nmethon bszkesgnek nevez, hihetleg


Szszorszgbl, Meissen vrosa melletti Borsdorf nevii falubl veszi eredett. Leroy
szerint ezeltt tbb, mint 300 vvel mr igy vlekedett eredetrl Valerius Cordus is
H i s t r i a s t i r p i u m czimli munkjban. A Masnczki alma Nmetorszg nagy r
szben s a nmet gymlcsszeti irodalomban is E d e l b o r s d o r f e r " (r= Nemes borsdorfi) nv alatt; haznkban s az osztrk tartomnyokban pedig, valamint Bajorhonban
is, talban M a s n c z k i " nv alatt ismeretes. Vilgszerte el van terjedve, noha nem
oly mrtkben, mint megrdemeln. A jelennek l s az utdokkal mit sem trd embe
rek nzse vet leginkbb gtat nagyobbmrv elterjedsnek. A faiskola tulajdonosok
kevs mennyisgben szaportjk, mert tbb idbe kerl csemetinek flnevelse, mint
ms bujbban nv fajok ; a gymlcsst vagy kertet alaptk nem ltetik ; mert ksn,
10^16-dik vben szokott csak termre fordulni s igy rgtn nem vehetik hasznt oly
mrvben, mint ms korn term fajoknak. A ki azonban nzetlen lelkvel unoki jven
djre is szeret gondolni, ha figyelembe veszi, hogy a Masnczki alma fja 200 vig is
ell B 40-dik vtl kezdve folyvst gazdagon terem; bizonyra ltetni, szaporitni s
megrdemlett prtfogsban fogja azt rszesitni, kivlt azon esetben, ha a Masnczki
alma fjnak kedvez agyagos talajjal rendelkezlietik. Bezzeg a csehek s tirolok hasz
nt veszik most, hogy apik nem voltak nzk s hegyes-vlgyes hazjukat Masnczki
almafval rasztottk el! hny szz meg ezer forintot zsebelnek el Masnczki almjokrt
csak Magyarorszgbl is venkint ?! Ezen elvitt szz meg ezer forintokban apink nz
st vagy tudatlansgt fizettetik meg most velnk. ltessnk minl tbb Masnczki
almaft s ne engedjk, hogy unokinkat is megfizettessk a mi nzsnkrt.
rsideje* Nov. dec. elll tavaszig is, de zben annl inkbb vszit minl tovbb
tartjuk.
Miusge. Minden tekintetben I. rend.
Nagysgra. Kicsiny vagy kzpnagy.
Alakja. Vltoz; majd tompa kpos, majd kt vgn belapitott gmbalaku, szp
s tbbnyire szablyos termet. Vastagsgnak legnagyobb tmrje a szr s kehely
kzt tbbnyire kzptjra esik, honnt mindkt vge fel csaknem egyenlen de kelyhes
vge fel mgis tbbnyire mindig sszehzdva boltozdik. S z r a rvid vagy kzp
hossz, vkony vagy kzpvastag; szp tlcsralaku, tbbnyire rdes rozsdval bevont
falu, mly regbe helyezett. K e l y h e nyilt; rvid osztvnyokkal elltott; tbbnyire
szablyosan kikanyartott, simafalu, seklyke regben l.
Szne. Bre finom, sima, fnyl, elejnte zldes fehr, rtvel aranysrga; napos
oldaln ragyog pirossal mosott, de rnykban ntt pldnyai tbbnyire nlklznek
minden pirossgot. Pontozata ritks, de szembetn; a piros szinben aprcska s srga,
az alapsznben nagyobb s fahjszin. Egyes, fahjszin, finom rozsdafoltok gyakran
lthatk flletn, szrmlyedse pedig tbbnyire rdes rozsdval van bemzolva. Kitka
gymlcs, melyen egy, nha tbb, kiemelked, srgsszrke szemlcs vagy bibircs is ne
tallkoznk.
Islelse. Hsa fehr vagy srgsfehr, finom, tmtt, roppan; leve elegend
czukros, finoman boriz, sajtszeren kellemes fszeres zamatu; melegebb tjakon azon
ban, valamint a ksig tartott gymlcsknl, alig lehet benne a savanynak nyomt is
szlelni. Maghza zrttengely; fikjaiban szmos p magot rejt. Kehelycsve tgas,
de alig mlyed a gymlcsbe.
Fja. Fiatal korban lass nvs, de rendkvl edzett termszet; ksbb azon
ban nagy, tarts let, tereblyes fv kpes nvekedni. Termre csak ksn fordul, de
aztn rendkivli termkenysgvel krptol vrakozsunkrt. Szablytalanul ll gii
val, melyek vkony gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl be vannak ruhzva, sr ugyan

88
de mgis szells koront alkot. Vadonczra vagy ksn hajt almafajok koronagaira
ojtva, leginkbb szlasfnak alkalmas; de doucinra vagy paradicsom alanyra ojtva, bo
kor alakban is nevelhet s ez utbbi alanyokon korbban is termre szokott fordulni. A
nyessnek nem bartja; agyagos, meszes s kell nyirkossggal bir talajban, klnsen
pedig hegyes vidkeken diszlik legvigabban s terem legzletesebb gymlcsket. Ksn
hajt ki tavaszszal s ksn is virgzik. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, karcsak, flllk vagy nyilt szgekben elllk;
knyksek; gyenge korukban ritksan molyhosak; rtebb korukban ezst hrtysak
vagy csaknem egszen csupaszak, fnyes barns vrsek, levlhulls utn vrses barnk
vagy zldes barnk; apr, fehres, kerek pontokkal elg srn, de kevss szembetnleg
pontozottak; rvid levlkzek.
RUlErj el. Kicsinyek, gmblydedek, molyhosak, fhoz lapulk; elg kill, bordtlan llapra helyezkedk.
VJrgrlIgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, gmblydedek vagy zmk kposak,
tompahegyek, sr fehrmolyhos pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, elg vastag s kemnyszvetek; merevek,
tojsdadok vagy kerUlkesek, rvidke, flreosavarod, les hegyben vgzdk; laposak,
gyakran megfoi-dtva azaz lefel blsek; kiss veltek; fels lapjukon babosak, de azrt
elg simk, csupaszak, fnyesek, vilgos-zldek; als lapjukon kiss molyhosak; szlei
ken apr, tompa fogakkal ritksan s szablytalanul frszeltek. Levlnyelfc rvid,
vastag, merev, csaknam viziruyosan el- vagy rzsunt flfel ll. Levlplhi kicsinyek,
ridomuak vagy keskeny-lndssak; elg tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire
kisebbek, mint a vesszkn levk; kerlkesek; merev s majd kiss hosszas, majd rvidnyelek.
HasoBnevei. Nemes tli borsdorfi; Reinette batarde; Blanche de Leipzig; Reinette d' AHemagne; Reinette de Misnie stb.
Leri. D i e 1, Kemobstsorten, I I . 80.
L u c a s , Jlliistr. Handh. der Ohstk. I. 303. s
Auswhl werthv- Ohstsorten, I. 76.
Bi v o r t . Annl, de pomol. VIII. 71.
L e r o y, Dict. de pomol. I I I . 150.
Dr. E n t z F e r e n c z, (honi nyelvnkn) Kertszeti fzetek, V. 13. s
sokan msok a vilg mveit npei nyelvn.
szrevtel. Hogy mennyire vlik be a Masnczki alma alfldi viszonyaink kz?
E krdsre mg most nem felelhetek. A sk alfldi kertekben, a hol csak megfordultam,
egyetlenegy idsebb Masnczki almaft sem lttam mg. Nlam mg csak hrom izbeu
termett s tbbnyire a gymlcstermsre kedveztlen idjrs vekben. Haznk hegyes
vidkein tbb helyt akad mr egy-egy Masnczki fa s termkenysgt s gymlcsei
finomsgt mindentt dicsrik. jszaknyugati s jszaki-Magyarorszg s aztn Erdly
kerti s gymlcsseiben megrdemlen, hogy minl nagyobb mrtkben elszaporitsuk.

369

13. Brdai renet.


(Eeinette de Brda; Reinette von Brda.)

Szrmazsa. Valsznleg Nmetalfldrl szrmazik. Diel, a ki 1798ban elszr irta le, Brdbl kapta e fajt hihetleg nvtelenl; mert eredeti
nevt nem tudvn, azon helyrl nevezte el lersban, a honnan hozz szr
mazott s e nv alatt minden fel el is terjesztette. Ksbb eredeti nevre is
rjtt, mely alatt, a hires hollandi gymlcssz, Knoop leirta azt. Bevallja
Diel azt is, Kemohstsorten czim mvnek XXI. fzetben az Elsz XII.
lapjn, hogy a B r d a i r e n e t azonos a A^e/f/jtiH almval. Almnknak teht
kezdetben Nelguin neve volt, de napjainkban a vilg gymlcsszeti irodal
mban csak a Dieltl nyert ksbbi elnevezse ln talnosan elfogadva.
Ojtvesszejt 1869-ben kaptam Lucastl, Reutlingenbl. 1871-tl kezdve
tbb zben termett mr nlam. Ugy nvnyzete, mint gymlcsei egyezvn
a lersokkal, fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje Deczember februr.
Minsge. Minden tekintetben I. rend,
Naiarysga. Kzpnagy; szraz idjrskor vagy nagy termskor kisebb
jval a kzpszernl.
Alakja. Laposdad gmbalaku; termete tbbnyire szablyos. Vastag
sgnak legnagyobb tmrje kiss albb esik magassgnak kzptjnl,
honnt kelyhe fel szelden fogyva, gmblyded tompa kpot alkot, szra
fel pedig jl kidomborodva elg talpasn vgzdik; nha mind szra mind
kelyhe fel egyenlen boltozott s ez esetben vastagsgi tmrje pen kzp
tjra esik. S z r a rvid, meglehets vastag; ritkn emelkedik flebb a cs
nos kerekeds, tlcsralaku, rozsdsfalu reg karimjnak sznvonaln.
K e l y h e kzpnagy, flig nylt, szles, de kurta osztvnyokkal elltott; so
kig zlden marad s tbbnyire rnczos s rozsdsfalu regben l.
Szne. Bre finom, kemnyks, sima, elejnte vilgos zld, rtvel kiss
zldesbe jtsz czitromsrga, napos oldaln nmi srgspirossal belehelt;
szablytalan alak, zldes szrke vagy barna pontokkal jellemzleg behin
tett ; gyakran fahjszin, kiss rdes rozsda-foltocskkkal itt ott mrvnyzott. Napos feln nha piros pettyecskk is fordulnak el.
Izlelse. Ilusa srgsfehr, finom, tmtt, csaknem roppan, teljes r
tvel porhany; leve b vagy elegend, igen czukros, dt savanynyal emelt,
igen kellemes, fszeres z. Maghza nyilttengely ; tgas fikjaiban p
magvakat rejt. Kehelycsve hosszas hengeres, a gymlcsbe meglehets
mlyen behatol.
Fja. Mrskelt nvs, de elg edzett; korn s igen bven term;
gymlcsvesszkkel s peczkekkel meglehetsen beruhzott, hossz s hajl
kony gaival ritks, szells koront alkot. Alacsony trzs szlasfnak vadonczra nemestend; lczezet melletti mvelsre s mestersges alak trpe24

370
fnak igen alkalmas, de ez esetben doucinra vagy pedig paradicsom alanyra
ojtand. Szereti a mly termrteg, s elegendleg nedves talajt. Szraz
fldben s szraz idjrssal roszul fejldnek gymlcsei, melyek klnben
mindig jl lljk helyket a fn.
Tesszei. Hosszak, vkonyak, aljuktl kezdve hegyk fel mindmind in
kbb elvkonyodk ; knyksek; a fa hegyn egyenest flllk, albb pedig
elg nyilt szgekben a sudartl elllk; gyenge korukban bordzottak, ritksan
molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, stt violaszinek vagy sttbar
nk ; rnyas oldalukon zldesbarnk; elg szembetn, fak pontokkal s
rn pontozottak; levelkzei rendetlenek, itt ott hosszak, itt ott rvidek.
Rgyei. Meglehets nagyok, hosszasak, hegyesek vagy tompk, fhoz
tapodk, fehr molyhos, laza pikkelyekkel bortvk ; elg kiemelked, s csak
kt szln kiss bordzott llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, rvid kposak, csaknem tompa hegyek;
vrses gesztenyeszn, csaknem sima pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, vkony s lgyszvetek, kerlkesek, rvidke
les hegyben vgzdk; laposak vagy kiss vlgyesek; alig veltek; a veszszk aljn levk hosszabbak s szembetnleg hullmos szlek ; fels lap
jukon igen simk, csupaszak, de ahg fnyesek, vilgos zldek; als lapjukon
molyhosak; szleiken igen les fogakkal elg mlyen, srn s szablyosan
frszeltek. Lovlnyelk rvid vagy kzp hossz, vastag vagy kzpvastag,
igen merev, molyhos, rzsunt flfel ll. Levlplhi fejletlenek, fonlidomuak ; nem tartsak. Virgrgyet krit levelei nagyobbak, mint a vessz
kn levk; vkony kiss hajlkony nyelkrl csaknem lefel lgk.
HasonneTei. Nelguin; Reinette von Aizerna vagy Aizema; Knig
Jkob, stb.
Leri. D i e l , Kernohstsorten, I. 110.
F l o t o w , lllustr. Handb. der Ohsik. I. 273.
M a s , Le Verger, IV. 65.
L e r o y , Dict. depomol. IV. 630. s tbben msok.
szrevtel. Egyike ez is azon gymlcsfajoknak, melyeket alfldi k
rlmnyeink kzt klnsen foly vizeink mentben fekv krteinkben
nagyban el kellene szaportanunk. Rendes idjrssal, noha kertem tvol
esik is a folyvizektl, mgis bven, szp s j gymlcsket terem nlam
is: de szrazsgkor igen aprk maradnak gymlcsei.

371

14. Danczigi bords alma.


(Calville de Dantzick; Danzigei- Kantapfel.)
Szrmazsa. Kdgi gymlcsfaj. Nmetalfldn volt kezdetben leginkbb elter
jedve, hol Knoop, hires hollandi gymlcssztl, ki azt mg a mlt szzad kzepe tijn
lerta, kapta jelenlegi, talnosan elfogadott nevt. Napjainkban minden fel el van mr
terjedve. Mint oly gymlcs, mely alakjt, sznezett a klnbz krlmnyek .szerint
vltoztatni szokta, a klfldi gymlcsszektl temrdek hasonnevet kapott. Pldul csak
Dielt emlitem fl, a ki e gymlcsfajt kilencz fle nv alatt is Icirta mindannyiszor ms
ms, klnll fajnak gondolvn azt. Ksbb a gymlcsszek, a kik Dieltl valamennyi
elnevezs alatt kaptak ojtvesszt, rjttek, hogy az elnevezsei tvedsen alapulnak,
minthogy valamennyi alatt mindig a Danzigi bords almt ismertk fl. A gymlcsszet
fladata a gymlcsfajokat eredeti nvk alatt megrizni s a hibs elnevezseket a meny
nyire lehet a kzletbl s irodalombl is kikszblni. E feladat a Danczigi bords al
mra nzve mr rszben teljeslt is, mert a kzletben mr csak fnebbi magyar, ft'anczia s nmet elnvezsei alatt ismeretes : az irodalomban azonban nem volua mg tancsos
hasonneveit hallgatssal mellzni. Ojtvesszejt 1869-beu kaptam Lucastl, Reutlingenbl. Nlam 1871-ben termett fajfn elszr s azta egyetlen gymlcsterm vben
sem maradt termketlen. Gymlcseit, fjt a leirsokkal egyezknek tallvn, fajom
valdisga ktsgtelen.

Ersileje. Oct. Decz.


Minsge. II. rend csemege- s I. rend piaczos-gymlcs.
Nagysga. Nagy, tbbnyire azonban kzpnagy.
Alakja. Vltoz ; tbbnyire kpos gmbalaku, nha inkbb lapos
mintsem gmbly s egyik oldalon tbbnyire hizottabb, mint a msikon.
Zme szras vge fel esik, honnt kelyhe fel szelid domborulattal fogyva
majd inkbb majd kevsb tompn vgzdik, szra fel pedig jl kidombo
rodva szles talpban enyszik el. S z r a rvid vagy kzphossz, elg
vastag, fs, zldesbarna, kiss molyhos s nmelykor grcss; szk s mly
tlcsralaku, sugaras rozsdval tbbnyire bevont falu, majd mindig szelden
hullmos karimj regbe helyezett. K e l y h e tbbnyire zrt, nha flignyilt; sokig zlden marad, hossz s molyhos, bokrtsan sszell
levlkkkel elltott; rnczoktl s apr hsos dudoroktl krlvett, tbb
nyire szk s mly regben l. E kehelyreg karimjn kalvilszer emel
kedsek lthatk, melyek majd inkbb majd kevcsbb kiemelked lapos
bordkknt a gymlcs derekra, st tbbnyire a szr mlyedsig is levo
nulnak.
Sziue. Bre SZVS, sima, zsirostapintat, alapszne zldessrga, mely
tbbnyire csak az rnyas helyn ntt gymlcsknl lthat tisztn, mint
hogy csaknem az egsz gymlcs szp karmazsin pirossal van bemosva,
klnsen pedig napos oldaln, hol a piros szin mind-mind lnkebb, ha a
napnak igen ki volt tve, s benne sttebb piros, szakadozott cskok s fol
tok is vehetk szre. Teljes kifejldsvel a fn finoman hamvas a gymlcs,
mely ragyog fnyess lesz, ha e hamvt ledrzsljk rla. Pontozata apr,
ritks, alig szrevehet. A gymlcs fonnyadni nem szokott s rtvel kedves
illatot raszt maga krl.
24

372
Izlelse. Hsa kiss zldbe jtsz feliressrga, finom, puha, vels;
leve b, czukros, kellemes borzzel emelt fszeres-zamatu. Maghza nyilttengely; tgas fikjaiban p magvakat rejt. Kehelycsve tompa kpalakulag elg mlyen lehat a gymlcsbe.
Fja. Erteljes, edzett; korn s bven term; kuszitan sztterjesz
ked gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel hamar megrakod
nak, elg srlombos, nagy tereblyes koront alkot. Mindenfle alakban
nevelhet; de mgis legtancsosabb vadonczra ojtva szlas fv nevelni.
Termkeny fldet s meleg fekvs helyet szeret. Gymlcsei elgg jl
lljk helyket a fn.
Tesszei. Elg szmosak, kzphosszak, elg vastagok, fl- vagy sztllk, nem bordsak vagy hornyoltak; knyksek ; gyenge korukban szr
ks molyhosak, rt korukban csupaszak, aljuk fel ezsthrtysak, sttviolaszin barnk, csaknem feketsek ; jkora nagy, kerek, fehr pontokkal
szembetnleg pontozottak ; szablyos, tbbnyire hosszas levlkzek.
Biigyei. Elg nagyok, laposak, hroraszgek, tompahegyek, fhoz
lapulk, fehrmolyhosak; rviden bordzott s alig kill llapra helyezkedk.
Tirgrgyei. Kzpnagyok, rvidek, csaknem hengeresek, igen tom
pahegyek, srgs gesztenyeszn pikkelyekkel boritvk s csaknem egszen
szrksmolyhosak.
Levelei. Jkora nagyok, vastag szvetek, szles tojsdadok vagy
kerek tojsdadok, rvid hegyben vgzdk; szlesen vlgyeltek, kiss vel
tek ; borsks emelkedseit kivve fels lapjukon simk, csupaszak,
bgyadtan fnylk, vilgoszldek; als lapjukon molyhosak; szleiken
nagy, kerek tbbnyire ketts fogakkal frszeltek. Levlnyelk elg hosszas,
vastag, merev, finoman vlgyeit, igen molyhos; nyr vgn tvnl pirossal
sznezett, rzsunt flfel ll. Levlplhi aprk lndssak sztllk vagy
hegykkel a nylfel visszakanyarodk. Virgrgyet krt levelei jval
nagyobbak, mint a vezrvesszkn levk s szleiken nha kiss hullmosak.
Hasonnevei. Bentleber Rosenapfel; Lorenzapfel; Rother lebesapfel; Calvillartiger Winterrosenapfel; stb.
Leri. D i e l , Kemobstsorten; IX. 3 . ; VII. 8 1 . ; VI. 9 1 . ; VIII. 49. s
,
tbb helyt is ugyan ezen munkjban ms-ms nevek alatt,
mint ezt Oberdieck Zwsatee" czim munkjban elszmllja.
F l o t o v , lllustr. Handh. der OistJmnde, I. 81.
L e r 0 y, Dict. de pomol. III. 181.
M a s , Le Verger, V. 31. s sokan msok.
szrevtel. E termkeny almafaj nagyobb vrosok mellett mg az
alfldn is megrdemeln a nagybani elterjesztst. Elg kellemes z, mo
solyg szp gymlcsket terem itt is, melyek bizonyra kapsak lennnek
piaczainkon. Fja nlam az ISTV^-diki veszlyes telet teljes psgben killotta.

373

15. Downton pepin.


(Downton pepin; Downtons Pepping.)
Szrmazsa. E szzad kezdetn Knight, hres angol gymlcssz nyerte a Na
r a n c s p e p i n magvirl, melyet vingziskor mestersgesen termkenytett meg az
A r a n y p e p i n hmporval. Nevt e jeles alma Knight rendes tartzkodsi helytl,
Downton-Castle-tdl nyer. Ojtvesszejt 1869-ben kaptam Lucastl, Reutlingenbl. Fa
jom ugy nvnyzetben, mint gymlcseiben teljesen egyezik a nmet gymlcsszek
lersaival. Leroy s Mas, franczia gymlcsszek aligha ms gymlcsfajt neui irnak le
Doionton" s Pepin de Dorutdon" nv alatt, mint a mit a nmetek leirtak. A gy
mlcs alakja Leroy szerint fcupos-hongcrcs, Mas szerint pedig csaknem hengeresnek van
fltntetve: mg a nmet gymlcsszek mindnyja szerint lapos gmbalaku szokott az
lenni. A nlam termett gymlcsk mg eddig mindenkor a nmetek ltal jelzett alakot
tntettk fl; mr pedig, ha a Downtoni pepin alakvltoztatsra hajland volna, egy vagy
ms zben a franczik ltal jelzett alalcot is fl kellett volna tntetnie, nlam is, a n
meteknl is, a kiktl fajom kerlt, s igy egyik vagy msik nmet lersban is okvet
lenl megemltve kellene annak lennie; mert a nmet gymlcsszek e tekintetben
sohasem fukarkodnak a szval: de a nlam meglev nmet gymlcsszeti mvekben a
franczik ltal jelzett alakot egy szval sem tallom sehol flemltve s igy fnebb kife
jezett gyanm, hogy t. i. a franczik is, a nmetek is ms-ms Downtoni pepint ismer
nek, aligha nem alapos. Hogy aztn a kt, klnbz faj kzt, melyik a valdi Downtoni
pepin, azt az eredeti, angol lersok dnthetnek el, melyeket, sajnos ! nlklznm kell.

rsideje. Novemb. februr.


Minsge. I. rend, csemege s hztartsi gymlcs.
Nagysg.a. Kisebb, nha jval kisebb a kzpszernl.
Alakja. Lapos gmbalaku ; szp kerokdedsgt semmifle emelked
sek vagy bordk nem teszik egyenetlenn. Zme kzptjra esik, honnt
ugy szras, mint kelyhes vge fel egyenlen boltozdik. S z r a rvid, v
kony, fs ; zldes vagy pedig rozsdamzos falu, cseklyke regbe helyezett.
K e l y h e egszen nyilt; hosszas s csillagalakulag elterl osztvnyokkal
elltott; majd a flszinen majd cseklyke ; rnczos mlyedsben l.
Szine. Bre sima, bgyadtan fnyl, szraz tapintatu, czitromsrga,
mg napos oldaln is csak aranysrga s minden pirt nlklz. Szmos
fahjszin pontjai egyenlen vannak elhintve az egsz gymlcsn. Rozsda
foltok majd minden gymlcsn lthatk.
zlelse. Hsa srgsfehr, igen finom, tmtt, vels, bS, czukros,
finom savanynyal emelt, kellemes fszeres z. Maghza zrttengely, tgas
fikjaiban szmos p magot rejt. Kehely csve rvid, hengeres vagy tl
csr alak.
Fja. Fiatal korban vgnvs, igen edzett; korn s rendkvl
bven term. Csaknem egyenest flfel trekv gaival, melyek gymlcs
vesszkkel s peczkekkel korn s srn megrakodnak szp lombos koront
alkot. Nagy fv mr rendkvli termkenysge miatt sem kpes nvekedni.
Flmagastrzs szlasfnak vagy gulafnak vadonczra ojtand; ugyanily
alakban csinos trpket nevelhetni rla doucin vagy pedig paradicsom ala
nyon is. Hogy folyton vgan nvekedhessek, megkvnja, hogy nyri hajt-

374
sait venkint jl visszavgjuk s egymshoz igen kzel ntt gymlcs veszszeit s peczkeit is megritldtsuk. Gymlcsei jl lljk helyket a fn, de
tlen, ha a helyisg, a hol azokat tartogatjuk, igen szraz s nem elg
hvs, fonnyadni szoktak.
Vesszei. Szmosak, kzphosszak s kzpvastagok, hegyk fel kiss
elvkonyodk, csaknem egyenest flfel trekvk vagy sztllk, do hegykkel flfel grblk, kiss knyksek; aljuk fel simk, fnyesek itt
ott ezst hrtysak, hegyk fel molyhosak, zldesbarnk vagy homlyos
vrsbe jtsz barnk; jkora nagy, fehr pontokkal itt ott srbben, itt
ott ritkbban, igen szembetnleg pontozottak; levlkzei jellemzleg
rvidek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, majd inkbb, majd kevsbb
rvidek s kerekhegyek, fhoz lapulk, lazn ll fehr molyhos pikkelyek
kel bortvk, elgg kill, hrmasbords llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, szgletesek, tompahegyek, fehrraolyhos szegly, lazn ll, barns pikkelyekkel bortvk.
LeTelei. Jkora nagyok, elg vastag de lgyszvetek, kerekded vagy
szles kerlkesek ; majd rvidke, majd hirtelen elkeskenylt, hosszas, les
hegyben vgzdk, tbbnyire laposak s szleiken rendetlenl hullmosak,
nha szlesvlgyesek; kiss veltek; fels lapjukon csupaszak, bgyadt
fnyek, homlyos zldek, szleiken nagy tompa vagy kiss les fogakkal
mlyen, de szablytalanul frszeltek. Levlnyelk kzphossz, igen vastag,
merev, molyhos, csaknem vizirnyosan elll. Levlplhi igen kifejldttek,
fogaslndssak, sztllk, igen tartsak. A^rgrgyet krt levelei hoszszabbak s keskenyebbek, mint a vesszkn levk; hosszas vkony nye
lkrl mereven sztllk.
Hasonnevei. Elton Pippin; Knight's Golden Pippin; Pomme de
Downton ; Pepin de Downton. stb.
Leiri. D i e l , Kemobstsorten (Aepfel-Birnen) Y. 67.
D i t t r i c h , Ohstknnde, I. 332.
L u c a s , Rlustrirtes Handh. der Obstk I. 475. s
Auswhl werthvoll&r Obstsorten, I. 91.
A n d r L e r o y , Dict. depomol. III. 269.
M a s , Le Verger, lY. 131. s tbben msok.
EszreTtel. Kertett hzi krteinkben nagyon megrdemli, hogy he
lyet adjunk neki mindentt haznkban. Rendkvli termkenysgt mg itt
az alfldn is bebizonytotta nlam, mr tbb zben is. Kr, hogy gyml
csei szraz 'V'jrskor igen aprk s tlen fonnyadni szoktak! klnben a
Kew^i zletes almval mltn versenyezhetne alfldi gymlcseink kzt.

375

16. Kewi zletes alma.

(Admirable de Kew; Kstlicher von Kew.)


Szrmazsa. Hihetleg angol eredet alma. Diel legalbb, a ki azt
Londonbl 1811-ben kapta s fnebbi nv alatt 1823-ban leirta, azt gyantja
rla, hogy a London melletti vilghir K e w-i fvszkertben kelt hihetleg
az Angol arany pepin magvri, mely almafajhoz leginkbb hasonlt, de a
melynl jsgra s azon tulajdonra nzve, hogy nem fonnyad, jval becsesebb.
Eurpa szraz fldn ugy ltszik csak Diel idejben kezdett elterjedni. Diel
Kernohstsorten czim nagy munkjban s utna Dittrich OhstJmnde czim
munkjban, aztnFlotowaz lUustrirtes HandbucJi-hg,n K e w i a r a n y a l m a
nv alatt hihetleg szintn csak a fnebbi almt irtk le, mert lersaikban
melyeket e kt nv alatt mveikben kzlenek, nincs semmi lnyeges k
lnbsg s n a Reutlingenbl mindkt nv alatt kapott fajban egy s ugyan
azon fajt, t. i. a fnebbit ismertem fl. Andr Leroy, kitn franczia gy
mlcssz hatrozottan egynek tartja e kt klnbz nv alatti gymlcst
8 engem a Kewi zletes s Kewi aranyalma kzti azonossgra az Gymlcsszeti sztra'^ tett elszr figyelmess. Nlam tbb zben termett mr
s vidkemen egyike a legbecsesebb almafajoknak.
rsideje. Oct. febr.
Minsge. I. rend st vidkemen gyakran kitnleg I. rend csemege
gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, mintegy jl kifejldtt Masnczki alma.
Alakja. Lapos gmbalaku, nha csaknem teljesen gmbly. Zme
kzptjra esik, honnt mindkt vge fel egyenlen boltozdik; nha azon
ban kelyhe fel kiss sszehzdva' gmblydik s laposas flletben fogy
el. S z r a kzphossz s kzp vastag, fs, molyhos, zldesbarna, szpkerekeds mlyedsbe helyezve, melynek falai rozsdamzosak vagy simk
s sokig zlden maradk. K e l y h e nyilt vagy flignyilt; hosszas s hegykkel htrahajl levlkkkel elltott; szles, lapos csszcskbenl, mely
nek aljn s falain, apr rnczok s hsos dudorkk lthatk s nem ritkn
rnczok helyett csak idegalakulag kiemelked fehr vonalak futnak a kz
pontrl a kehelymlyeds szlei fel.
Szne. Bre gyngd, sima, fnyl, szraz tapintatu; fjn szalma
srga, ksbb szp czitromsrga ; napos oldaln is csak kiss lnkebb czitromsrga. Pontozata finom, ritks s leginkbb csak napos oldaln vehet
szre. Nha egyes, feketsszegly rozsdafoltok is fordulnak el rajta.
Izlelse. Hsa fehr vagy srgsfehr, finom, tmtt, porhany, leve
igen b, flsges czukrosborz, az Angol arany pepi zre emlkeztet.
Maghza zrt, vagy csak kiss nyilt; lapos fikjaiban zmk tojsdad mag
vakat rejt. Kehelycsve rvid, tompa kpalak.
Fja. Elnknvs, igen edzett; korn s i-endkivl bven term.

376
Gymlcs vesszkkel s peczkekkel dsan beruhzott, flfel trekv gai
val gmbalaku, sr lombos koront alkot. Nagyfv rendkvli termkeny
sge miatt sohasem nvekszik. Dszlik vadonczon, doucin vagy paradicsom
alanyon egyirnt, alkalmas szlas s gulafnak. Gymlcsei jsgra a talaj
vagy ghajlat aligha nincs befolyssal, mert leiri nem egyformn dicsrik
azt mveikben. Az Alfldn, mly tormrteg talajban milyennel vidkem
is dicsekszik, mind fja s termkenysgre mind gymlcsei finomsgra
legkisebb panaszunk sem lehet ellene. Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, kzphosszak, nha zmkek, flllk, aljuknl
vastagok, hegyk fel kiss elvkonyodk ; barns zldek, finoman molyho
sak, egyenltlen nagysg fak pontokkal elg srn pontozottak; jellemzleg rvid levlkzek.
Rgyei. Meglehets nagyok, zmkek, tompa hegyek, fhoz tapodk,
elgg szembetn, hrmasbords llapra helyezkedk.
Vir?rgyei. Jkora nagyok, zmk tojsdadok, tompahegyek, sr
fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok, durva, de nem kemnyszvetek, szvalakuak
vagy szles tojsdadok ; majd.rvidke, majd elg hosszas, les s tbbnyire
flrecsavarod hegyben vgzdk ; csaknem laposak vagy lapos vlgyesek ;
kiss veltek; fels lapjukon csupaszak, simk, elg fnyesek, stt zldek;
als lapjukon molyhosak; szleiken ketts, st hrmas fogakkal is srn,
lesen s mlyen frszeltek. Levlnyelk rvid, vastag, molyhos; les sz
gekben flfel ll. Levlplhi majd kicsinyek, fejletlenek, majd szleslndssak s jkora nagyok. Virgrgyet krt levelei hosszabbak, keske
nyebbek, mint a vesszkn levk; tbbnyire kerlkesek, hullmosszlek,
vkony nyelkrl majd flfel, majd mereven sztllk.
ilasoimevei. Kewi aranyalma; Goldpepping von Kew; Goldapfel von
Kew; Dr de Kew; Pippin Kew.
Leiri. D i e l , Kemobstsorten, A.B. TI. 83. s ugyanott YI. 69.
F l o t o w , lllnstr. Handh. der Ohstk. I. 295.
0 b e r d i e c k, JUustr. Handh. der Ohstk. VIII. 249.
L e r o y , Dict. depomol. III. 53.
M a s , Le Verger, IV. 89. s sokan msok.
szrevtel. Minl tovbb tanulmnyozom a Kewi zletes almt; annl
inkbb meggyzdm, hogy az a Tli arany parmn s a Parker pepinje
utn alfldi krlmnyeink kzt a mi legrtkesebb tli almafajunk. Telnk
nek gyakran rendkvli hidegt, nyarunk forrsgt nem snyli meg^ fja ;
gymlcsei pedig nlunk szebbek is jobbak is, mint azok, melyek pl. jszaki
Nmethon hideg levegjben termettek. Annyira termkeny, hogy ha a ro
varok el nem puszttank ktdtt gymlcsei nagy rszt; neknk magunk
nak kellene ugyanazt eleve leszednnk fjrl; mert csomsn teremvn,
egymstl el sem frnnek gymlcsei s annyira megterhelnk a ft, hogy,
ha az nmagtl ssze nem roskadna is, az itt uralg ers szlvszek tr
delnk le dsan megrakodott gait. Ajnlom szles elterjesztsre mindentt
haznkban.

377

17. Parker pepinje.

v/ .

(Pepin de Parker; Parkers Pepping.)


Szrmazsa. Eredetrl semmi bizonyos adat sincs fljegyezve a gymlcsszek mveiben; mindazltal hihet, hogy Angollionban lpett a vi
lgba a muIt szzad vgn vagy a foly szzad elejn s nevt bizonyos
Parker nevii angol kapitnytl nyerhette, a ki Leroy szerint nagy gymlcs
bart volt akkoriban. Diel Parkers Pippiri nv alatt kapta Angollionbol s
mr 1809-ben Icirta s mindenfel kezdette elterjeszteni. Az ta Nmethon
ban mindmind inkbb megszerettk e jeles tli almt, mely napjainkban mr
mindenfel utat trt magnak a vilgon. Tbb hiteles helyrl is birom e fajt
s nlam tbb v ta terem; minlfogva tbbszrs mdomban volt valdis
grl is, rtkes voltrl is meggyzdhetni.
rsideje. Dec. februr.
Mino.sge. I. rend csemege s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha nagyobb is.
*
Alakja. Lapos gmbalaku, szp szablyos termet, de nagyobb gy
mlcseinek egyik oldala rendszerint hizottabb, mint a msik. Zme kzp
tjra esik, honnt szra s kelyhe fel tbbnyire egyenlen, nha azonban
kelyhe fel kiss sszehzdva boltozdik. S z r a kzphossz s kzp
vastag, fs, kiss molyhos; zldesfalu vagy rozsdamzos, szk regbe
helyezett. K e l y h e tbbnyire zrt, nha flignyilt; hosszas s zld osztvnyokkal bir; sima kerekeds, nha finoman rnczos regben l, melynek
karimja csak ritka esetben mutat nmi szeliden hullmos emelkedseket.
Szine. Bre finom, sima, legtbbnyire azonban szraz s rdes tapintatu; fjn srgszld, rtvel lnk czitromsrga; napos oldala is csak rit
kn kap nmi homlyos vrses sznezetet, az egsz gymlcs finom fahjszin rozsdval annyira be van vonva, hogy alapszne csak itt ott csillmlik
ki. A fa dli s dlnyugati oldaln azonban gyakran tallkoznak olyan gy
mlcsk is, melyeken a jellemz rozsdamz annyira hinyzik, hogy szinte haj
landk vagyunk ktelkedni abban, hogy azok a Parker pepin gymlcsei vol
nnak. Pontozata apr, fehrszrke s fkp a rozsdamzban elg szembetn.
Izlelse. Hsa srgs fehr, nha nmi zldes rnyalattal vegytve,
igen finom, tmtt porhany; leve elg b, de szraz vjrskor termett gy
mlcseinl alig elegend, igen kellemes, czukros s fszeres borz. Maghza
csak kiss nyilt tengely, szk fikjaiban egszsges magvakat rejt. Kehelycsve rvid, hengeres.
Fja. Fiatal korban lnknvs, edzett; korn s rendkvl bven
term. Nagy fv rendkvli termkenysge miatt alig nvekedhetik. R '
zsunt flfel trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel
igen dsan beruhzkodnak, magasgmb alak, sr lombos koront alkot.
Szlas vagy pedig trpefnak egyirnt alkalmas; ghajlat s talaj kevs be-

378
folyssal van r, mindentt jl tenyszik s bven is terem. Gymlcsei jl
lljk kelyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, elg vastagok, flfel mindmind inkbb
elvkonyodk, egyenest flllk vagy nyilt szgekben flfel trekvk; hor
nyoltak vagyis finoman bordsak s barzdltak; csak kiss knyksek;
egsz hosszukban, de kivlt hegyk fel fehrmolyhosak, sttbarnk; apr,
srgs vagy fakszin pontokkal fkp tvk fel igen srn pontozottak.
Levlkzei meglehets szablyosan vltakozk, hosszak. Jellemznek tall
tam e fajnl, hogy a fiatal fk nyri hajtsai buja nvsk kzben ketts,
st hrmas hegyre is sztoszldnak s ugy folytatjk tovbb nvsket.
Riigyei. Zmkek, tompn hegyesek, a ftl kiss elllk, a vesszk
hegye fel azonban lapulk; talapjuk fel pirosbarna pikkelyesek, hegyknl fehrmolyhosak; kiss kill, hrmasbords llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Nagyok, tojsdadok, tompahegyek, barnval rnyaltak,
fehrmolyhosak.
Levelei. Jkora nagyok, meglehets vastag szvetek, merevek, kerlkesek vagy hosszastojsdadok, keskeny hosszas s les hegyben vgzdk;
tbbnyire vlgyesek, hullmos szlek; ahg veltek; a vessztl nyelkrl
viziruyosan elllk; fels lapjukon csupaszak s elg simk, bgyadtan
fnylk, homlyoszldek ; als lapjukon fehrmolyhosak ; szleiken ketts,
st hrmas fogakkal is elg mlyen, lesen, de nom szablyosan frszeltek.
Levlnyelk majd rvid, majd kzphossz, kzpvastag, merev, igen moly
hos, tgas szgekben flfel irnyul. Levlplhi igen kifejldttek, lndzssak, kiss sztllk, igen tartsak. Virgrgyet krt levelei lndzssak
vagy keskenykerlkesek, laposak ; vkony, hosszas nyelkrl mereven
sztllk.
Hasonnevei. Parker kormos pepinje; Parkers grauer Pepping.
Leiri. D i e l , Kemohstsorten^ X. 149.
F l o t o w , lllustr. Handb. der Ohstk. I. 339.
L u c a s , Auswald werthvoller Obstsorten, I. 109.
L e r o y , Dict. de porni. IV. 527. s tbben msok.
szrevtel. Rendkivli termkenysgnl s gymlcsei jsgnl fogva
megrdemli, hogy szles e hazban mindentt nagyban elterjesszk. A sk
alfld viszonyai kz beill gymlcsk kzt is egyike ez a legrtkesebbek
nek. Keskeny s hossz szirm, violaszinbe jtsz halvnypiros virgait,
ugy ltszik, leginkbb megkimlik itt a falnk rovarok. Dusn kt gyml
cst s azokat jobbra mind szpen fl is neveli. Ksn, oct. vge fel kell
leszedni fjrl gymlcseit; klnben tlen t megfonnyadnak.

379

18. Skarltpiros pratlan alma.


(Nonpareil carlat; Scliarlachrother Nonpareil.)
Szrma/Asn. A mlt szzad vgn, Angolhonban, egy vendgl kert
ben fedeztetett fl. Fjnak termkenysge, gymlcseinek szpsge s
zletes volta mellett mr ama tulajdonsga is elgg biztostotta szmra az
elterjeds lehetsgt, hogy, ha fjrl kscskn szedik le, tlen, t
nem fonyad, mint a Rgi jxraan alma (old Nonpareil) sokhelyt rendesen
szokott. E jeles almafaj ojtvesszejt 1870-ben kaptam Oberdiecktl, Hanoverbl s mr a kvetkez vben, (1871.) bemutatta nlam gymlcseit a
fajfn. Gymlcsei, fjnak nvnyzete Oberdieck lersval teljesen egyez
vn fajom valdisgrl csaldiamar meggyzdhettem. Midn e gymlcs
fajt az Erdlyi gazda"- 1873. vi folyamban (130. 1.) elszr ismertettem,
mg akkor csak Oberdieck leirsa volt egyedli kutforrsom. Azta L e r o y
s Mas lersait is megszereztem : de azok egymsnak sok rszben ellen
mondk s csak a fa nvnyzetnek lersban egyeznek nmileg, s gy is
mindketten Oberdieckkel ellenkezleg igen sztll, lelg vesszket emle
getnek s az ltaluk leirt fnak gulaalakra alkalmas voltt pen nem emltik.
Lehet, hogy az lersaik vagy hibsak, vagy egszen ms gymlcsfajt
rnak le Non-pareil carlate"- nv alatt, mint amit Oberdieck leirt; elg az
hozz, hogy az n fajom ugyanaz, melyet Oberdieck leirt, s hajland vagyok
hinni hogy az lersa a helyes s az faja melyrl nekem vesszket kl
dtt, lesz a valdi Skarltpiros pratlan alma.
rsideje. NovemberFebrur.
Minsge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga, Kzpnagy, nha Idsebb is.
Alakja. Laposdadgmbalak, szablyostermet ; zme nha kzp
tjra esik s ekkor kt vge fel egyenlen boltozdik; nha pedig szras
vge fel esik s ilyenkor kelyhefel szkebben boltozott. S z r a elg ers,
hosszas, fs; majd ismt rvid, hsos; tbbnyire sima s rozsdamentes,
nha azonban finom rozsdval sugarasan bevont falu, tbbnyre szk mlye
dskbe helyezett. K e l y h e nylt vagy flignyilt; tvknl szleses s
zlden marad levlkkkel elltott; nha szk, tbbnyire azonban sekly
s lapos mlyedsben l, melynek aljn nha apr rnczok s barzd skk is lthatk, de karimjrl szembetn emelkedsek, melyek szablyos
termett megzavarnk, nem vonulnak derekra.
Szine. Bre finom, sima, bgyadtfny; fjn srgs fzld; rtvel
srga, mely sznezet azonban napos oldaln stt skarltpiros mosattl,
rnyas oldaln pedig ugyanly szn szakadozott cskokkal jformn el van
takarva; pontozata apr, ritks, alig szembetn, a prosszinben apr,
szrke pettyecskk gyannt mutatkoz. Nmely gymlcsn finom rozsd
val bevont szemlcs s nha itt-ott rozsdafoltok is fordulnak el.

380
Izlelse. Hsa kiss zldesfehr, meleg vjrssal srgsfehr, igen
finom, porhany; leve b, czukros borz, kellemesen fszeres zamatii.
Maghza csaknem zrttengely; szkes fikjaiban p magvakat rejt.
Kehelycsve^rvid kpalak.
Fja. Elnknvs; korn s bven term; flfel trekv gaival,
melyek gymlcsvesszokkel s peczkekkel jl beruhzvk, szp lombos
koront alkot; flmagas trzs szlasfnak vagy gulafnak igen alkalmas.
Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Hosszak, karcsak, merevek, flllk, flfel elvkonyodk,
alul simk, pirosas barnk, hcgyk fel molyhosak; szembetn fehr pon
tokkal elg srn pontozottak; elg rvid levlkzek.
Rgyei. Aprk, rvidek, hromszgek, fhoz lapulk, stt pirosak
vagy fehrmolyhosak ; lapos llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, zmk kposak, tompahgyek, sr fehrmolyhos, klnben pedig vrsesbarna pikkelyekkel
bortvk.
Levelei. Inkbb kicsinyek, mint kzpnagyok; vkony de kemnyszvetek ; hosszas tojsdadok vagy pedig kerlkesek; tbbnyire hirtelen
elkeskenylt, hosszas, les hegyben vgzdk; laposak vagy csak kiss
vlgyesek ; alig veltek; fels lapjukon csupaszak, bgyadtfnyek, vilgos
zldek ; als lapjukon molyhosak; szleikn majd tompa, majd kiss les,
tbbnyire ketts fogakkal srn s elg szablyosan frszeltek. Levlnyelk kzphossz, vkony vagy kzpvastag, merev, molyhos, nyr vgn
tvnl, als rszn violaszin-piros; rzsunt flfel ll. Levlplhi kicsi
nyek, fonlidomuak vagy keskeny lndssak; elg tartsak.
HasonneTei. Nincsenek.
Leri. O b e r d i e c k , lllnstr. Handb. der Obstk. IV. 481.
L e r o y , Dict. de pomol. IV. 496.
M a s , Le Verger^ IV. 69.
szrevtel. Leroy s Mas franczia gymlcsszek lersra mr fnebb
tettem szrevtelt. E helyt csak annyit kvnok mg e fajrl megjegyezni,
hogy fjnak edzettsge gyanss lett elttem az ltal, hogy 187V2-diki
tlen, tbb ms fajjal egytt ez is elfagyott a fajfn. Faiskolai csemetim
azonban, melyeket rla elbb ojtottam, ugyanakkor pen maradtak s azta
is pen nvekednek. Edzettsge s termkenysge teht vidkemen mg
tovbbi tanulmnyozst kvn, hogy arra a krdsre: beillk-e e jeles almafaj alfldi viszonyaink kzz vagy nem ? hatrozott gen"-nel vagy nem"mel felelhessnk.

381

19. Mihlfy p e p i n j a

)^

(Pepin Mihlfy ; Mihlfy's Pepping.)

Szrmazsa. E kitn, ks tli almafajt jeles hazai gymlcssznk


Glocker kezdette elterjeszteni, a ki hozzm irt egyik levelben azt mondja
rla, hogy azt Enyingen, Veszprm megyben hg Batthyny Flp szm
vevtisztje, Mihlfy nevelte magrl, kinek nevrl elkeresztelve mind-mind
inkbb terjed el haznkban, st mr klfldn is. Ojtvcsszejt 1870-ben
kaptam Glockertl. 1873-ban mr bemutatta nlam is a fajfn els gy
mlcseit. Fajnak valdisgrl teljesen biztos vagyok; mert nvnyzett
s gymlcseit szrmazsa helyn Enyingen mr elbb, hogy sem nlam
termett volna, sajt szemeimmel lttam s magamnak lejegyezhettem.
Er.sideje. Martiustl jniusig.
Minsge, I. rend csemege, gazdasgi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kisebb a kzpszernl; nha valban kicsiny.
Alakja. Laposdad, gmbly. Legnagyobb tmrje kzptjra, nha
kiss a szras vge fel esik, honnan mindkt vgefel csaknem egyenlen
gmblydik, nha azonban kelyhe fel kiss sszehzdik. K e l y h e ki
csiny, zrt ; apr, molyhos osztvnyokkal elltott; rnczoktl s apr
hsos dudorokbl krlvett mlyedsben l, melynek falain a rnczok a
karimig emelkednek s nha lapos, de csak alig szrevehet bordkban a
gymlcs derekra is lehzdnak s annak kerekdedsgt kiss megzavarjk.
S z r a rvid, fs, hsos dudoroktl flre nyomott; fahjszin rozsdval
bevontfalu, szk mlyedsbe helyezett.
Szne. Bre finom, skos, bgyadtfny ; elejnte zld, ksbb srgs
zld, teljes rtvel aranysrga ; napos oldaln nmi gyngd pirossg van
mintegy rlehelve. Apr, fehr pontozata alig vehet szre. Egyes fahjszin
rozsdafoltok vagy alakzatok majd minden gymlcsn tallhatk. rtvel
igen kellemes, gyngd illattal is bir.
Izlelse. Hsa srgs, igen tmtt, finom, roppan ; leve b, czukros,
zamatos, gyngd savanynyal emelt, kellemes z. Maghza zrt tengely ;
lapos fikjaiban tbbnyire kt-kt, egszsges, lapos tojsdad alak, gesz
tenyeszn magot rejt. Kehelycsve tlcsralaku.
Fja. Erteljes, igen edzett, ritkslombozatu koront alkot, korn s
rendkvl bven term. Gymlcsei jl meglljk helyket a fn. Szlas f
nak, szabadon ll gymlcssbe, vadouczra nemestend.
Tesszei. Elg hosszak, kzpvastagok, egyenesek, flllk vagy szles
szgekben elllk ; kiss knyksek, hornyoltak ; finom fehr molyhosak
vilgos vrssel mosott barnk ; apr tbbnyire hosszks fehr pontokkal
elg srn s szembetnleg pontozottak; elg rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, tompahegyek, fehrmolyhosak, lapulk ; elg
kiemelked hrmasbords llapra helyezkedk.

'

382

Vlrgrgyei. Nagyok, hosszas kposak, tompahegyek, vrhenyes


barnk, fehr molyhosak.
Levelei. Elg nagyok, kiss vastag, de lgy szvetek, tbbnyire hoszszas tojsdadok, itt-ott kerlkesek vagy szles lndzssak, elg hosszas s
keskeny hegyben vgzdk; laposak vagy kiss vlgyesek, fll simk,
bgyadtan fnylk, stt zldek; alul kiss szennyes molyhosak ; szleiken
elg szles tompa fogakkal, tbbnyire kettsen frszeltek. Levlnyelk
kzphossz, elg vastag, merev, fehr molyhos, tbbnyire flfel, nhol
pedig csaknem vzszintesen irnyul. Levlplhi igen aprk, rvidek,
tbbnyire szles fonal-idomuak; nem tartsak. Virgrgyet krit levelei
igen hosszak, szles lndzssak, vastagnyelek, mereven sztllk, szleiken
les, hegyes fogakkal frszeltek.
Leiri. Br hazai gymlcsfaj, ekkorig honi nyelvnkn tudtommal
mg se^nki sem ismertette. Klfldn mg csak most kezd elterjedni.
szrevtel. Nedvessgben szklkd talajban, szraz idjrskor,
fkp bterms idejn, mikp Glocker irja alig nagyobbak gymlcsei
a vadalmnl. Itt az Alfldn, kertem laza talajban is igen jl tallja magt
s gymlcsei, valamennyi eddig termett tli almim kzt, legtovbb voltak
eltarthatok. Terjesztsre kivllag mlt.

383

I
20. Wilkenburgi rzsaalma, 'y"
(Wilkenburger Wahrapfel.)
Sz.rmazsa. E jeles ks tli almafajt Oberdieck az szletse helyn,
Wilkenburgban, a paplakhoz tartoz kertben tallta, hol az W a h r a p f e l "
ny alatt volt ismeretes. Minthogy e nmet elnevezsnek semmi hatrozott
rtelme sincs; jnak lttam nyelvnkn fnebbi nvre keresztelni. Ezt an
nl is inkbb tehetem; mert e gymlcs valban a rzsa-almk csaldjba
tartozik. Ojt vesszejt 1870-ben kaptam Oberdiecktl. Pajfmon a kt ves
prbag 1872-ben mr annyi gymlcst hozott, hogy az terhe alatt egszen
meggrblt. Gymlcs, nvnyzet Oberdieck lersval egyezvn, fajom va
ldisga ktsgtelen.
Ersideje. Janur hban kezddik s fonnyads nlkl pnksdig is
eltarthat.
Minsge. Teljes rtvel, tavasz fel I. rend csemege-gymlcs. Hz
tartsi czlokra egsz tl folytn igen alkalmas.
Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Vltoz, legtbbnyire magasnak ltsz ; noha szlessge tbb
nyire meghaladja magassgt. Zme szras vge fel esik, hol szles talpban
vgzdik, hegye fel pedig kposn fogy s gyakran elg keskeny cscsban
vgzdik. S z r a hol rvid, hol kzp hossz, vkony, fs; tgas s mly
tlcsralaku regbe helyezett, melynek falai majd simk, majd az reg ka
rimjig is flvonul sugaras rozsdval bevontak. K e l y h e nyilt vagy flig
nyilt; elg mly, de tbbnyire szk csszcskben l, honnan tbb egyen
ltlen nagysg, gyakran les-orms bordk hzdnak le nha a szrmlye
ds karimjig is a gymlcsn s ennek termett szablytalann teszik.
Szine. Bre finom, szvs, sima, fjn kiss hamvas, bgyadt srgs
zld, ksbb lak srga; napos oldaln fkp a napszegte daraboknl, lnk
karmazsin-piros, szakadozott cskokkal s petyekkel mintegy bemosott, ugy
hogy az alapszn csak itt ott ltszik ki; pontozata apr, alig szembetn s
gyakran csak a br alul kifehrl pettyekben jelentkez. Rozsda foltok rit
kn, de fekets ragya foltok gyakrabban lthatk rajta.
Izlelse. Hsa srgs fehr, finom, tmtt, roppan, tavasz fel azon
ban, ha jl megrt, elg gyngd, porhany; leve b, fszeres, czukros bor
z. Maghza tbbnyire nyilttengely, fikjaiban egszsges magvakat rejt.
Kehely csve kpalak a gymlcsbe jl behatol.
Fja. Oberdieck szerint lnk nvs, kertem knny s a nedvessget
hamar elprologtat fldben azonban csak mrskelt nvs, de egszsges
s edzett; korn s rendkvl bven term. Sztterjeszked gaival, melyek
gymlcs peczkekkel s lehajl gymlcs vesszkkel jl beruhzvk, elg
sr-lombos koront alkot. Vadonczra ojtva szlas fnak leginkbb alkal
mas. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.

384

Tesszel. Elg szmosak, hosszak, karcsak, flfel el vkonyodk, alig


knyksek ; szennyes barnapirosak ; csaknem egsz hosszukban fehrmolyhosak ; szembetn, fak pontokkal srn pontozottak; rendes levlkzek.
Bgyei. Jkora nagyok, szivalakuak; fhoz lapulk; fehrmolyhos,
barna pikkelyekkel bortvk ; elg kiemelked, simaprknyos llapra
helyezkedk.
Virgrgyei. Fagyok, tojsdadok vagy hasas kposak, kiss hegyesek
fehrmolyhos pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Fiatal, mg erteljes fkon jkora nagyok; idsebb fk haj
tsain kicsinyek vagy kzpnagyok, tojsdadok, tbbnyire hosszas, keskeny
s les hegyben vgzdk; laposak vagy csak kiss vlgyesek; nem veltek;
a vessztl csaknem vizirnyosan elllk; fels lapjukon csupaszak, fnye
sek, stt zldek; als lapjukon molyhosak; szleiken apr, tompa fogakkal
szablyosan frszeltek. Levlnyelk kzphossz, kzpvastag, merev,
molyhos, rzsunt flfel ll. Levlplhi kicsinyek, ridomuak vagy kes
keny lndssak; elg tartsak. Virgrgyet krt levei nagyobbak, mint a
vesszkn levk; kzphossz, merev nyelkrl mereven sztterjeszkedk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. OheVdieck,
Illustr. Handb. der Obstk. I. 417. Tudtommal
mg ms nem irta le. A franczia gymlcsszek mg hallgtitnak rla.
szrevtel. E mosolyg, szpszinezet, j s tarts tli almafaj megrdemlen, hogy mindentt elterjesszk haznkban, mg a sk alfldet sem
vve ki.

385

21. Adam parmnja.


(Pearmain d' Adam; Adam's Parmiine.)

Szrmazsa. E kitn tli almafajt bizonyos Adam Rbert lovag e


szzad elejn nyerte magrl Angolhonban s kezdte elterjeszteni Norfolk
pipin" nv alatt, mely nevezet ksbb elavult, s szerzje neve utn fnebbi,
jelenleg ltalnosan hasznlatban lev nvre vltozott t. Ojtvesszejt
1870-ben kaptam Oberdiecktl. 1873-ban mr bemutatta nlam a fajfn
els gymlcseit. Nvnyzet, gymlcs a lersokkal egyezvn, fajoin val
disga ktsgtelen.

Jrsdeje. Nov. febr.


Minsge. Kitnleg I. rend csemege- s gazdasgi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Magasnak ltsz tompa-kupos; krskrl sk-fllet, sza
blyos alak; hasa kzel esik szras vghez, hol a gymlcs elg talpasn
vgzdik; kelyhe fel nmi sekly behajlssal mind-mind inkbb fogy s
tompa cscsban vgzdik. K e l y h e az aprbb gymlcsknl zrt, a na
gyobbaknl nyilt vagy flignyilt; flfel ll, hosszas, molyhos osztvnyokkal elltott; apr rnczosfalu, elg tgas s mly regbe helyezett. S z r a
elg hossz, vkony, fs; szk s mly, tlcsralaku regbe helyezett,
melynek falai gyakran finom rozsdamzzal vannak bevonva, s e mz sugr
alakban nha a szrmlyeds karimjn tul kiss a gymlcs derekra is
flemelkedik.
Szne. Bre finom, vkony, skos; elejnte zldes-srga, ksbb lnk
czitrom-srga ; napos oldaln elejnte barns, ksbb derltebb pirossal be
futtatott, s e piros szinben szakadozott piros cskok s pettyek is lthatk,
melyek gyakran az rnyas oldalon is, de mind-mind inkbb elhalavnyodva
mutatkozni szoktak. Pontozata finom, ritks. Rozsda szemlcsk s rozsda
alakzatok majd mindenik gymlcsn fordulnak el.
Izlelse. Ilusa srgs, finom, tmtt, kiss roppan ; rtvel azonban
elg porhany ; leve elegend, igen czukros, finom savanynyal emelt, kelle
mes, fszeres z, gyngden illatos. Maghza nyilttengely; tgas fikjaiban
szmos apr, tojsdad alak magot rejt. Kehelycsve lapos kpalak.
Fja. Erteljes, edzett, korn s bven term; magas, szells koront
alkot. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, karcsak, egyenest flllk vagy les sz25

38
gekben flfel irnyulok, liegyk fel flttbb elvkonyodk ; csak kiss
knyksek; sk flletek, hegyk fel hornyoltak, itt-ott csupaszak vagy
ritks fehr-molyhosak, vilgosvrhenyesek, szembetn, kerek, fehr pon
tokkal ritksan pontozottak ; elg hosszas levlkzek.
Rgyei. xiprk, hromszgek, tompa hegyek, lapulk, vilgos gesz
tenyeszn pikkelyekkel bortottak, fehrmolyhosak; elg kiemelked,
hrmas bords llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Aprk, hosszas kposak, tompahegyek, pirossal mosott,
szennyes barna, lazn ll pikkelyekkel bortvk, fehrmolyhosak.
Leyelei. Kicsinyek, tojsdadok "vagy kerlkesek; flre grbl, r
vid, szrs hegyben vgzdk ; kiss flfel irnyulok ; alig vlgyesek ; csak
kiss veltek; fels lapjukon csupaszak, halvnyzldek ; als lapjnkon srn
fehrmolyhosak; szleiken szablytalanul, de elg srn, lesen s mlyen
frszeltek. Levlnyelk kzphossz, vkony, mereven s kiss rzsuntosan
flfel ll. Levlplhi igen kifejldttck, sztllk, st kiss htra gr
blk, lndssak, tartsak.
Hasonnevei. Norfolk pipin.
Leri. O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Ohstk. lY. 153.
A n d r L e r o y , Dict, de pomol. III. 52.
M a s , Le Verger, IV. 159. stb.
szrevtel. Haznk brmely, gymlcsfatenysztsre alkalmas vid
kein szles elterjesztsre mlt. Arra a krdsre, hogy vljon az Alfldn,
nagybani elterjesztsre mlt lesz-e ? csak bvebb tanulmnyozs utn fe
lelhetnk meg.

387

22. Wood zld almja.


(Wood's Grnling; Wood's Grening.)

Szrmazsa. E jeles, tli almafaj Amerikbl, Uj-Yersey llambl


szrmazik, s e szzad elejn kezdett elterjedni. Ojtvesszejt 1872-ben kap
tam Oberdieektl. Az egy ves prbag mr 1873-ban bemutatta nlam els
gymlcseit, melyek Oberdieck leirsval egyezvn, fajom valdisgrl
csakhamar bizonyoss tettek.
rsideje. Nov. deczember.
IHin&sge. I. rend csemege s gazdasgi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha nagyobb is.
Alakja. Lapos gmbalaku, nha kpos gmbalaku; legnagyobb t
mrje hol kzptjra, hol ismt szras vge fel esik, honnan mindkt vge
fel egyenlen, tbbnyire laposan gmblydik, vagy kelyhes vge fel kup
alakban fogyva, szles, tompa cscsban vgzdik. K e l y h e nyilt; keskeny,
hosszas osztvnyokkal elltott; nha szk s lapos, nha elg mly, rnczos
fal regbe helyezked. S z r a rvid, fs; tgas s mly, tbbnyire sima,
mindig zlden marad, nha nmi finom, sugaras rozsdamzzal bevont fal
regbe helyezett.
Szine. Bre finom, sima, fnyl; elejnte vilgos fzld, rtvel pedig
zldes foltokkal tarkzottan srga, vagy egszen tiszta srga ; napos oladalnis csak kiss lnkebb srga vagy ritkn nmi gyngd pirossal belehelve.
Srn s egyenletesen elszrt pontjai, mint ttetsz, fehr pettyek, elgg
szembetnk. Kozsda foltak ritkn fordulnak el rajta ; egyes, bemlyed,
sttbarna ragyafoltok azonban gyakrabban lthatk flletn. Illata nincs.
Izlelse. Hsa zldes fehr, igen finom, tmtt, vels, porhany ; leve
b, dit savanynyal emelt, czukros, kellemes zamatu. Maghza zrttengely;
lapos fikjaiban tbb egszsges magvat rejt. Kehelycsve rvid kpalak.
Fja. Mrskelt nvs, edzett; igen korn s igen bven term. Fa
iskolai ojtvnyaim utn itlve szells koront fog alkotni. Gymlcsei jl
daczoltak nlam a fn ugy a szelekkel, mint a forrsggal s rovarokkal is.
Vesszei. Elg hosszak, vkonyak vagy kzpvastagok, flfel elvkonyodk; aljuk fel skflletek, hegyk fel barzdoltak s csaknem szg
letesek ; knyksek ; ritksan fehrmolyhosak; zldessrgk; apr, fak
25*

388
pontokkal aljuknl elg szembetnleg, flebb mr alig szrevehetoleg, s
rn pontozottak; elg rvid levlkzek.
Rgyei. A vastagabb vesszkn elg nagyok, kposak, hegyesek, la
pulk, molyhosak, lazn ll pikkelyekkel bortvk. Elg kiemelked, hr
masbords llapra helyezkedk.
Yirgrgyei. Elg nagyok, tojsdadok, tompahegyek, fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok, hosszas tojsdadok vagy kerlkesek; hossz kes
keny, flregrbl hegyben vgzdk; csatornsn flhajlk, veltek, kiss
lelgok; fels lapjuk csupasz, bgyadt fny, csaknem srgs-zld ; als
lapjuk molyhos ; szleiken nagy, tompa fogakkal, elg mlyen frszeltek.
Levlnyelk rvid, vastag, rzsunt fl, vagy vzszintesen ll, molyhos. Levlplhi jl kifejldttek, a vesszktl vzszintesen el s kiss szlylyel llk,
tartsak.
Leri. O b e r d i c c k , Illust. Handh. der Obstk. I. 541.
Zusatze, 44. lap. Egyebtt mg nem olvastam
lerst.
szrevtel. Abbl tlve, hogy fajfmon oly korn termett, s gyml
csei jl s teljes psgben szig megmaradtak a fn, hiszem, hogy egyike lesz
azon fajoknak, melyeket haszonnal terjeszthetnk el haznkban kivtel nl
kl, mindenfel. Fonnyads nlkl elll, finom gymlcsei vgett j llek
kel ajnlhatom a gymlcskedvelk figyelmbe.

389

23. Sturmeri pepin, alma.


(Pepin de Sturmcr; Sturmcr Peppiiig.)

Szrmazsa. Hogg Rbert, hires angol gymlcssz szerint bizonyos


Dillistone nev Sturmeri (Angolhon, Suffolk grfsg) gymlcskertsz nyerte
a Ribston pepin s Zld renet (Old-Nonpereil) mestersgesen termkenytett
magvrl. Ojtvesszejt 1870-ben kaptam Oberdiecktl. 1873-ban mr be
mutatta fajfmon els gymlcseit egy oly prbagon, mely az 187V2-ki
tlen az ojtahely alatt fagyfoltot kapott, s ez ltal korai termsre knysze
rttetett. Gymlcs, nvnyzet, a lersokkal egyezvn, fajom valdisga
ktsgtelen.
rsideje. Jan. pril.
UinSsge. I. rend csemege- s kitn hztartsi-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha kisebb is.
Alakja. Kpos gmbalaku, alig szrevehetleg bordzott kllem.
Legnagyobb vastagsga nha kzptjra, nha szras vge fel esik, hol
elg talpasn, kelyhe fel pedig tbbnyire szles s tompa kposn vgz
dik. K e l y h e zrt, vagy flig nyilt; hosszas, molyhos, hegykkel tbbnyire
htra grbl osztvnyokkal elltott; szk s sekly regben l, melynek
falai rnczosak, karimja pedig szelden, de szablytalanul emelkedses.
S z r a elg hossz, fs, molyhos; tlcsralaku, rozsdsfalu, szk s mly
regbe helyezett.
Szine. Bre elg vastag, kemnyks, sima, csaknem szraz tapintatu;
rtvel zldessrga; napos oldalon stt-vrssel mosott s cskozott. Pontozata alig szrevehet; finom rozsdahlzat egyes foltokban majd minden
gymlcsn fordul el.
Izlelse. Hsa srgs-fehr, finom, igen tmtt, roppan, de teljes r
tvel elg porhany, vels ; leve elegend, igen czukros, dit savanynyal
emelt, kellemes fszeresz. Magtokja csak kiss nyilttengely; zrt fikjai
ban kevs, de p magot rejt. Kehely csve tgas tlcsralaku, csaknem a
magtokig levonul.
Fja. Vadonczra ojtva elg vignvs, igen edzett, termkeny ; fl
fel trekv gaival elg srlombos koront alkot. Gymlcsei jl lljk
helyket a fn.
T6SSZei. Szmosak, nylnkak, vkonyak, egyenesek, flllk vagy
kiss les szgekben elllk; skflletek vagy kiss bordzottak; alig

390
knyksek; vrhenyes-barnk, molyhosak; elg szembetn, apr, fak
pontokkal flttbb ritksan pontozottak; rvid levlkzek.
Kgyei. Kicsinyek, tompakuposak, lapulk, molyhosak; alig kiemel
ked, hrmas bords llapra helyezkedk.
Virgrgye. Kicsinyek, hosszas tojsdadok, sttbarna szegly, vr
henyes pikkelyekkel bortvk; hegyknl fehrmolyhosak.
jLevelei. Kzpnagyok, kerlkesek, alig veltek, szleiken csatornsn
flhajlk, elg hosszas hirtelen elkeskenylt hegyben vgzdk; fels lap
jukon csupaszak, elg stt zldek; als lapjukon molyhosak; szleiken
tompn, elg mlyen s szablyosan frszeltek. Levlnyelk elg hossz,
vkony, merev, rzsunt felll. Levlplhi aprk, fejetlenek vagy rvid
lndzssak.
Leri. F l o t o w , Rlustr. Handb. der Ohstk. I. 499.
M a s , Le Verger, IV. 121.
szrevtel. Oberdieck a Pomologische Notizen"' czim mvben az
imnt emiitett lerkkal szhangzlag igen termkenynek, szles elterjesz
tsre mltnak lltja emez igen tarts, tli almafajt. Mennyire vlik be al
fldi krlmnyeink kz? bvebb tanulmnyozs fogja csak megmutathatni.

391

24. Csillagos piros renet.


(Reinctte rougc toilde; Rothe Sternreinette).

Szrmazsa. E rendkivl szp s j alma, mely az ujabb korban


klnfle nv alatt lpett a vilgba, rdekes vitatkozsra adott alkalmat a
gymlcssz tekintlyek kztt*). Brmennyire trekedtek is azonban szr
mazst kimutatni; mig sem tudunk arrl tbbet, mint azt, hogy Belgium
ban levn leginkbb elterjedve, hihetleg Belgiumban ltott napvilgot.
Ojtvesszejt 1869-ben kaptam Reutlingenbl. 1873-ban mutatta be nlam
a fajfn els gymlcseit, melyek a leirsokkal egyezvn, fajom valdisgt
teljesen bebizonyitottk.
rsideje. Octjan.
Min'sge. I rend csemege, gazdasgi s dsz-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Hol inkbb, hol kevsbb laposdad gmbly; legnagyobb
tmrje szras vge fel esik, honnt kelyhe fel kiss sszehzdva gm
blydik, szra fel pedig elg talpasn vgzdik. K e l y h e elg nagy, nyilt
vagy flignyilt; rvidke osztvnyokkal elltott; sekly de elg tgas,
szablyosan kikanyartott, simafalu mlyedsbe helyezett. S z r a rvid,
nha elg vastag s kiss hsos ; tgas s elg mly, simafalu, nha finom
rozsdamzos regbl tbbnyire csak annyira emelkedik ki, hogy a gyml
cst pen nem akadlyozza abban, hogy ezen a vgn, mint talpn, jl
mogllhasson. A gymlcs gmblydse ltalban igen szp s szablyos.
Szne. Bre sima, de nem zsros tapintat, sppadt szalmasrga,
mely szinezet azonban csak a nagyon eltakart gymlcskn lthat itt-ott,
minthogy az egsz fllet lnkebb vagy sttebb karmazsinpirossal van csak
nem teljesen befuttatva. E piros szinben aprbb-nagyobb szrks pontok
lthatk, melyek ugy tnnek szemnkbe, mint egy piros mennyezetre sza
blyosan elszrt, parnyi csillagok s rendkivl emelik a gymlcs szpsgt.
Rozsdafoltok ritkn tallkoznak rajta.
Izlelse. Hsa fehr, rendszerint inkbb vagy kevsbb rzsaszin,
finom, tmtt, porhany; leve elg b, finom savanynyal emelt, czukros,
kellemes, fszeresz. Maghza csak kiss nyilttengely, zrt s lapos
fikjaiban egszsges, barna magvakat rejt.
Fja. Erteljes, egszsges s edzett, elg korn s bven term;
szablyos termet, ritks lombozat koront alkot. gai elg szablyosan
beruhzvk gymlcsvesszkkel s peczkekkel. Szlas fnak vadonczra
nemestend. Mint ksn hajt s ksn virgz faj bujanvs fk koronagaira ojtva snylen fogna; mirt is a kik fajfra akarnk helyezni, vlasz*) Az rdekld fiatal gymlcsszek olvashatnak ezekrl az Illust. Monatsnchrift" 1865. vi foly. 225. lap; 1867.168.1.; 1868. 2. 1.; Belglque Horticole V I I I . 213 I.

392
szk szmra fajful a szintn ksn hajt Kirlyi kurtaszru^-t vagy a
Masnczki almaft". Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Tesszei. Elg hosszak, egyenesek, flfel llk; alul kzpvastagok,
sima flletek; hegyk fel evkonyodk, kiss hornyoltak, alig knyksek ; kiss molyhosak, vilgos tglavrsek vagy vrhenyes barnk; alig
szembetn, fehr pontokkal ritksan s szablytalanul pontozottak ; kiss
hosszas levlkzck.
Rgyei. Elg nagyok, laposak, hromszgek, hegyesek, fhoz lapu
lk, fehrmolyhosak ; elg kiemelked, hrmasbords llapra helyezkedk.
Tirgrgyei. Inkbb kicsinyek, mintsem kzpnagyok, hosszas tojs
dadok, hegyesek, laza pikkelyek, stt barnk, fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok, hosszas tojsdadok vagy kerlkesek, elg
hossz, keskeny s szrs hegyben vgzdk; alig veltek, tbbnyire lapo
sak vagy csak kiss vlgyesek, itt-ott kiss hullmos szlek ; fels lapjukon
alig babosak, simk, bgyadt fnyek, halvny zldek; als lapjukon kiss
szenyes-molyhosak, szleiken hegyes fogakkal tbbnyire kettsen, elg m
lyen s szablyosan frszeltek. Levlnyelk elg hossz, vastag s merev,
rzsut flfel irnyul; rt korban, ugy oct. vge fel, egsz hosszban, st
a levltnyr aljn elnyl folytatsa s elgazsa is csaknem egszen stt
violaszinvrs. Levlplhi rvid lndssak, sztllk, hegykkel a nyl fel
visszakanyaradk; tartsak. Yirgrgyet krit levelei aprbbak, mint a
vezrvesszkn levk, aztn keskenyebbek is, tbbnyire szles lndssak ;
hosszas, vkony nyelkn mereven llk.
Hasonnevei. Calville toile; Reinette toile; Mausers rothe Herbstreinette.
Leri. A n d r L e r o y , Dict. depomol. IV. 733.
J a h n , lllustr. Handh. der Obstk. IV. 315.
O b e r d i e c k , lllustr. Handh. der Obstk. VIII. 257. stb.
szrevtel. Hogy mennyire vlik be e kitn almafaj alfldi krl
mnyeink kzz ? erre csak ksbbi s bvebb tapasztalat adhat feleletet.
Mind szpsge, mind jsga vgett megrdemleu, hogy vele minl tbben
tegynk ksrletet. Mint ksn hajt s ksn 'virgz faj azonban itt az
alfldn ritka helyen rdemlendi meg a nagybani elterjesztst; mig Erdly
ben s haznk jszaki rszn bizonyra haszonnal jrna tenysztse.

393

I
25. Nyri szegf alma.

f- '

(Postophe d't, Sommer-G-ewrzapfel).


Szrmazsa. Rgi, hihetleg Hollandbl szrmaz gymlcs, g y asz
tali mint konyhai hasznlatra igen alkalmas ; gymlcsei, valamint fjnak
rendkvli termkenysge vgett, klnfle nevek alatt vilgszerte el van
mr terjedve. A franczik s nmetek napjainkban fleg a fnn zrjel kzz
tett nevek alatt ismerik. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam Reutlingenbl.
Fajfmon az egy ves prbag mr 1873-ban bemutatta els gymlcseit,
melyek fajom valdisgt teljesen bebizonyitottk.
Ersideje. Jul. vge, aug. eleje.
Minsge. I. rend csemege, gazdasgi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Rendszerint kisebb a kzpszernl; vjrai s term
kenysgi viszonyok szerint igen klnbz.
Alakja. Vltoz; tbbnyire kpalak, legnagyobb tmrje tbbnyire
kzptjra, nha kiss a szras vge fel esilf, honnan kelyhe fel nha
behajlssal is fogyva inkbb vagy kevsbb tompa cscsban, szra fel
pedig jl kidomborodva csak kiss talpasn vgzdik ; nagyobb gymlcsei
nha csaknem hengeralakuak s akrhnyszor megtrtnik, hogy a gymlcs
kelyhes vgn hizottabb, mintsem szra fel. K e l y h e zrt; tbbnyire fl
ll, hosszas s hegyes osztvnyokkal elltit, nha csaknem a flszinen,
nha szk s elg mly regbe helyezett, melynek prknyrl tbbnyire
kalvilszer lapos vagy kiemelked bordk nylnak le a gymlcs derekra
is, s ennek kerekdedspgt tbbflekp megzavarjk. S z r a hosszas vagy
rvid, vkony, tbbnyire fs; elg mly, sima vagy rozsdsfalu regbe nem
ritkn hsos emelkedsek kzz beszortott.
Szine. Bre finom, sima, fnyes, itt-ott kiss hamvas; szalma srga;
napos oldaln nha sttebb vagy halvnyabb pirossal befuttatott; pontozata apr, ritksan sztszrt. Illata ers, fszeres.
Izlelse. lusa srgsfehr, finom, porhany ; leve elegend, czukros,
dit finom savanynyal emelt, kellemes zamat. Tirt korban lisztes, zet
len. Maghza nagy, nyilttengely ; tgas fikjaiban hol tbb, hol kevesebb
barna, hegyes magot rejt. Kehelycsve elg mly tlcsralaku.
Fja. Fiatal korban vignvs, igen edzett, de korai s rendkvl b
termse vgett nagy fv alig nevelhet; srgsbarna, kiss flfel nyl
gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peozkekkel jl beruhzvk, kiss
szells koront alkot. Helyben nem vlogat. Gymlcsei jl meglljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, elg hosszak, csaknem egsz hosszukban egyenl
vastagok, flllk vagy szles szgekben rzsunt irnyulok, egyenesek, kiss
knyksek, skflletek; elejnte srgs violaszinek, ksbb csaknem

394
tglavrsek ; itt-ott finom, fehrmolyliosak ; szembetn, hosszas, fehr pon
tokkal ritksan pontozottak; igen rvid levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, tompakuposak, fhoz lapulk, fehrmolyhosak,
laza pikkelyekkel bortvk; kiss kiemelked, hrmasbords llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, tompahegyek, fehrmoly
hosak, laza pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, kemnyszvetiiek; tbbnyire visszs vagy ke
rek tojsdadok, elg liosszu, keskeny s szrs hegyben vgzdk; vz
szintesen vagy kiss flfel irnyulok; alig veltek, laposak vagy szleiken
csatornsn flhajlk; fels lapjukon csupaszak, simk, bgyadtan fnylk,
csaknem srgs zldek; als lapjukon kiss molyhosak; szleiken szab
lyosan, igen sr s hegyes fogakkal elg mlyen frszeltek. Levlnyelk
elg hossz, merev, flfel vagy vzszintesen irnyul, molyhos, rtvel vil
gos srga s csak tve fel kap nmi halvny violaszin mosatot. Levlplhi
elg kifejldttek, tbbnyire keskeny lndssak, igen tartsak. Virgrgyet
krit levelei, valamint a vezrvesszk aljn levk is, nlam gyakran feh
res pettyek s foltokkal jellemzleg tarkzottak.
Hasonnevei. Weisser Sommer-Gewrzapfel; Weisser August-Calvill;
Palstiner; Englischer Kantapfel stb.
Leri. I ) i e l , Kemobstsorten, III. 23. VII. 1. Almk krtk I. 19.
O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Obstk. II. 203.
L e r o y , Dict. de pomol. IV. 582. stb.
szrevtel. Mint igen j, nyri csemege- s piaczos-gymlcs, fjnak
edzettsge s rendkivli termkenysge vgett is megrdomlen, hogy npes
vrosok mellett haznkban is nagyban elszaportsuk. Hzi szksgre minden
kertben legalbb egy-egy fnak mltn helyet adhatnnk e fajbl is.

395

26 Pusztai srga alma.


(Jaune de Puszta; Gelber Apfel der Puszta.)
Szrmazsa. Nagyon hihet, hogy egy, alkalmasint ms nv alatt is
elterjedt, hazai gymlcsfajunk. A nlam meglev, klfldi gymlcsszeti
mvekben vele ugyanazonos gymlcsre nem tallhatva, tbb pldnyt kl
dttem ki belle Wrttembergbe Lucashoz meghatrozs vgett, honnan
azonban vlaszul kaptam, hogy sem Lucas, sem Oberdieck, Nmethonuak,
st ugy szlvn Eurpnak eme legkitnbb gymlcs ismeri, gymlcs
fajomat nem ismerik, s mint kitn, a Batul almval rokon, magyar gy
mlcsfajnak megnevezst rm biztk s rla ojtvesszt krtek. Egyelre
teht fnnebbi nevet'adva neki Nmet- s Francziaorszgba is, az itt
zrjel kzt kitett nevek alatt, kldttem mr belle ojtvesszt. Fajom
Simay Kristf, kincstri haszonbrl s lelkes kertbartnak Mez-Kovcs
hza melletti kertjbl Goldreinette" lnv alatt 1865-ben kaptam. Tarto
zik az egyszin renetek csaldjba, a laposdad gmbly tli almk kz.
rsideje. Dec. mart.
Kintsge. I. rend csemege-, gazdasgi- s piaczos-gymlcs.
Nagysga. Kzpszer.
Alakja. Laposdad, nha tojsdad gmbly. Hasa a laposdadgmblyeknl kiss a szr fel, a tojsdadgmblyeknl kzptjra esik ; ama
zoknl a szr fel elg talpasn vgzdik : emezeknl s talban a gymlcs
hegye fel, kiss sszehzdva, tompn domborodik. K e l y h e zrt, a la
posabb s nagyobb gymlcsknl flig nyilt; apr molyhos osztvnyokkal
elltott; rnczoktl krlvett, klnben simafalu, szk s sekly mlye
dsbe helyezked. S z r a rvid, fs, alig emelkedik ki a szk mlyeds
bl, melynek fala sugaras rozsdval kiss bevont vagy egszen sima s a
gymlcs teljes rtvel is zld szokott maradni.
Szne. Bre sima, bgyadt fny, szalmasrga vagy vilgossrga ; na
pos feln gyngd piros mosattl mintegy belehelt, mely szin azonban az
rnyas helyen ntt gymlcsknl teljesen hinyzik. Pontozata alig szre
vehet, finom, elg sr, Nmely gymlcskn kisebb fahjszin rozsdafoltok
is foroulnak el; itt-ott pedig egyes, rdes rozsdafoltocskk is.
Izlelse. Hsa fehr, finom, porhany; leve elg b, igen gyngd savanynyal emelt, czukros, kellemes z. Maghza csaknem teljesen zrttengely; lapos fikjaiban egy-kt tompa, nha hegyes tojsdadalaku, geszte
nyebarna magot rejt. Kehelycsve szk tlcsralaku.
Fja. Erteljes, igen edzett, ritks, sztterjeszked koront alkot;
elg korn, rendkvl bven s tbbnyire csomkban term. Szlas fnak
szabadon ll gymlcssbe vadonczra, formafknak kisebb hzi kertekbe
doucinra vagy paradicsom alanyra nemestend. Virgzsban nem knyes.
Gymlcsei jl lljk helyket a fn.

396
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, karcsak, knykosek, flfel llk
vagy tgas szgekben sztllk, egyenesek, skflletek, csak hegyk fel
kissfinombordsak; ritksanfehrmolyhosak, sttbarnk; kisebb-nagyobb,
hosszas, kerek, fahjszin pontokkal aljuk fel elg szembetnleg, hegyk
fel pedig alig szrevchetleg s ritksan pontozottak; hosszas levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, zmk kposak, tonipahcgyck, fhoz lapulk,
srn fehrmolyhosak; elg kiemelked, hrmasbords llapra helyezkedk.
Virgriigyel. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tompakposak, vrhenyes
barna pikkelyekkel bortvk, fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok, hosszas tojsdadok, elg hosszas, keskeny, ittott tompa, tbbnyire azonban elg szrs hegyben vgzdk, elg kemny
szvetek; tbbnyii'o vzszintesen irnyulok s csak hegykkel kiss lefel
hajlk ; laposak, gyakran pedig inkbb vagy kevsbb vlgyesek; fels
lapjukon simk, bgyadtfnyek, inkbb vagy kevsbb sttzldek; als
lapjukon molyhosak; szleiken mlyen, kiss les fogakkal elg szablyo
san, tbbnyire kettsen frszeltek. Levlnyelk kzphossz, elg vastag,
merev; a vesszk derekn kiss vzszintesen, a vesszk hegye fel pedig
inkbb rzsuntosan flfel irnyul; sz elejn a fld fel nz oldaln sett
violaszn piros; fels oldaln pedig sr fehrmolyhos. Levlplhi kzp
hosszak, lndssak, sztllk; nha aprk, idtlenek s ez esetben hamar
elhullk. Virgrgyet krt levelei egyenltlen nagysgak s alakak,
tbbnyjre szles lndssak, mereven s egyenesen sztterjeszkedk.
szrevtel. Yan-e hazai gymlcsfajaink kzt az itt leirt fajjal azonos
s ms nv alatt tn inkbb ismeretes gymlcsnk ? Vagy egy, egszen n
ll fajjal van-e itt dolgunk, nem tudom, mert, fjdalom! hazai gymlcseink
kzl alig egy-kett van mg krlmnyes lersban ismertetve. Annyit j
llekkel llithatok rla, hogy egyike lesz e faj is a nagybani elterjesztsre
mlt, alfldi, sk vidknkre is legalkalmasabb s legrtkesebb gymlcs
fajainknak.

397

27. Asztrakni fehr alma.


(Pomme d' Astracan blauche; Weisser Astrakan.)
Szrmazsa. Asztrakn krnykn volt kezdetben elterjedve, honnan
nevt is kapta, mely alatt napjainkban mr mindentt ismeretess ln. Min
den jelessge mellett is csak nehezen birt utat trni magnak a gymlcskedvel vilgban; brha klnfle nevek alatt mr a rgi gymlcsszek
mveiben is olvashatni rla. gy, Leroy szerint, Prancziaorszgban mr
1653-ban flemlti Bonnefond, akkori gymlcssz Pomme glace cVt"'
(nyri jeges alma) nv alatt. Csak napjainkban terjedt el rohamosan minden
fel. Ojtvesszejt Cskos rzsa alma"' lnv alatt Btorkeszibl 1865-ben;
fnnebbi valdi neve alatt pedig Oberdiecktol 1871-ben kaptam Hannoverbl. Tbb izben termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Jnl. msodik fele.
Minsge. I. rend csemege- s konyhai gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Tojsdad gmbly. Zmnek legnagyobb tmrje kzptjra, gyakran pedig szras vge fel esik, honnt jl kidomborodva szras
vgn elg talpasn, hegye fel pedig rendszerint sszbb hzdva gmb
lydik s inkbb vagy kevsbb tompa cscsban vgzdik. K e l y h e nagy,
tbbnyire zrt, hossz, molyhos osztvnyokkal elltott; sekly s tbbnyire
szk regbe helyezett, melynek falain rnczok, karimjn pedig szelid
emelkedsek lthatk. Ezen emelkedsek alig szembetn lapos bordk
gyannt a gymlcs derekra, gyakran egsz a szrmlyeds karimjig is
lehzdnak. S z r a kzphossz, kiss bunksan vgzd, zldes, fehrmolyhos ; szk s elg mly, nha sugaras rozsdval finoman bevont falu
regbe helyezett.
Szne. Bre finom, vkony, fnyes, mintha csiszolt volna, nha kiss
kkes hamvval finoman bevont; clcjnte fehres zld, kiss sttebb zldes
pontokkal ritksan behintett, ksbb viaszszeren fehr vagy kiss szalma
srga, nha ttetsz, jcgeczedsi foltokkal tarkzott; napos oldaln s a nap
nak jl kitett darabjain finom rzsasznnel belehelt vagy cskozott. Pontjai
a gymlcsnek teljesen rt korban zlddel szegett fehrek s ritksan el
szrtak. Eozsdafoltok ritkn tallkoznak felletn. Illata kellemes.
Izlelse. Ilusa hfehr, gyngd, vels, csaknem olvad; leve b, czukr03, finom savanynyal emelt, dt, kellemes zamatu. Maghza csak kiss
nyilttengely; nagy s tgas fikjaiban p magvakat rejt. Kehelycsve hol
kupalakuan, hol ismt hengeresen jl bemlyed a gymlcs belsejbe.
Fja. Fiatal korban lnk, ksbb mrskelt nvs; elg edzett,
korn s elg bven term. Fiatal korban flfel trekv, ksbb sztter
jeszked gaival sr lombos koront alkot. Alfldnk ghajlata alatt s ter
mkeny talajban otthonosnak rzi magt. Vadonczon, mint szlasfa, doucin

398
vagy pedig paradicsom alanyon, mint bokor vagy szrnyas fa, egyarnt jl
dszlik. Gymlcsei jl meglljk helyket a fn.
Tesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, flfel irnyulok,
skfelletek vagy csak alig szreveheten barzdsok azaz hornyoltak,
finom fehr molyhosak, stt violaszinnel rnyalt barnk, elg szembetn
fehr pontokkal igen ritksan pontozottak; hosszas levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, zmk kposak, tompahegyek, lapulk, fehrmolyhosak ; alig kiemelked tbbnyire bordzatlan llapra helyezkedk.
Yirgrgyei. Kicsinyek, csaknem gmbalaknak, laza pikkelyekkel
bortvk, fehrmolyhosak.
Levelei. Jkora nagyok, hosszas vagy kerek tojsdadok, elg vastag,
de lgy szvetek ; a vesszk aljn csaknem laposak, flebb mind-mind in
kbb vlgyesek vagy csatornsak, tbbnyire flregrbl, keskeny, szrs
hegyben vgzdk; itt-ott kiss hullmos szlek, kiss veltek, fels lap
jukon simk, fnyesek, vilgos zldek, als lapjukon finoman molyhosak;
szleiken apr, tompa fogakkal elg szablyosan, tbbnyire kettsen fr
szeltek. Levlnyelk kzphossz, vastag, tbbnyire kiss les szgekben
flll, merev, fehrmolyhos, sz fel als oldaln kiss karmazsin piros.
Levlplhi jellemzleg fejetlenek, rendkvl hamar elhullk.
UasODuevei. Asztrakni nyri; Moskvai alma; Orosz jeges alma;
Transparente d't; Nalivi jabloky stb.
Leiri. D i e l , Kernobstsorien, VI. 77.
F l o t o w , Illustr. Handh. der Obstk. I. 87.
M a s , Le Verger^ V. 11.
L e r oy, Dict. de fomol. III. 79. stb.
Eszreytel. Hvsebb tjakon, emelkedett fekvs vidkeken, fkp
az jszaknak nz lejtkn ugy tapasztaltk, hogy gymlcsei kell finom
sgukat nem fejthetik ki. Itt, az alfldn mit sem tallok tjban, a mi
elterjedst akadlyozhatn. A legkitnbb korai almk egyike ez is.

399

28. Asztrakni piros alma.


(Astracau rouge, Red Astracan ; Rother Astrakan.)

Szrmazsa. Mint trsa az Asztrakni fehralma, ez is hihetleg azon


tartomnybl kerlhetett ki, melynek nevt viseli. Brha neve a gymlcsszeti mvekben csak jelen szzad elejn kezdett feltnni, mg is inkbb
el van mr terjedve, mint a rgibb gymlcsszek eltt is ismeretes Asztra
kni fehr alma. Ojtvesszejt Oberdiecktl is, Lucastl is 1871-ben kaptam
meg. Fajfmon mr 1873-ban bemutatta mosolyg szp gymlcseit, melyek
a leir^sokkal egyezvn, fajom valdisgrl bizonyoss tettek.
rsideje. Jul. msodik fele.
Minsge. Kitnleg I. rend csemege- s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Laposdad gmbly. Legnagyobb tmrje kzptjra esik,
honnt kelyhe fel inkbb sszehzdik, mintsem szra fel, a hol elg tal
pasn vgzdik. Szlessge rendszerint mindig meghaladja magassgt.
K e l y h e tbbnyire zrt, hossz, molyhos osztvnyokkal elltott, hol szkebb,
hol ismt tgasabb, de mindig csekly mlyedsbe helyezett, melynek falait
rnczok s apr hsos emelkedsek teszik egyenltlenn s kiss bordzott,
mely bordzat laposan s elenyszlegnha a gymlcs derekra is lehzdik.
S z r a kzphossz s kzpvastag, molyhos, nha kiss grcss, elg mly
s tlcsralaku, nha pedig csekly s tgas, sima vagy sugaras rozsdval
bevont fal regbe helyezett.
Szine. Bre kiss vastag, sima, gyngd tapintatu, kkes hamvval bo
rtott, ledrzslve fnyes, rtvel csaknem aranysrga alapszn, mely szne
zetbl azonban napos feln, st legtbbszr az egsz gymlcsn is, alig t
nik szembe valami, minthogy az egsz fllet karmazsin pirossal csaknem
teljesen be van futtatva s mrvnyozva, stt vrssel szegett pontocski
elg szembetnk s szmosak. Rozsdafoltok s alakzatok, a szrmlyedst
Idvve, ritkn fordulnak el rajta.
Izlelse. Hsa fehr, finom, tmtt, de porhany; az ersebben szne
zett gymlcsknl a br alatt kiss pirosas; leve elegend dt savanynyal
emelt, des czukros, kellemesen fszeres z. Maghza nagy, nyilttengely;
fikjaiban p magvakat rejc.
Fja. Mrskelt nvs, de edzett, korn s rendkvl bven term,
mirt is nagy fv mg vadonczra nemestve sem nvekedhetlk. Szlasfnak
koronamagassgban ojtand. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak s kzpvastagok, egyenesek,
flllk vagy szles szgekben elllk, kiss knyksek; aljuk fel skflletek, hcgyk fel hornyoltak, szennyesmolyhosak; stt vrssel rnyalt
szrks zldek; hosszas fehr pontokkal ritksan, de elg szembetaleg
pontozottak; kiss hosszas levlkzek.

400
Bgyei. Elg nagyok, tompakuposak, fhoz lapulk, sr felirmolyhosak; elg kiemelked, hrmasbords llapra helyezkedk.
"Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, tompahegyek, lazn ll,
feketvel szegett srga pikkelyekkel bortvk, fehrmolyhosak.
Levelei. Jkora nagyok, lgyszvetek, tbbnyire szles kerlkesek;
rvid, szrs, tbbnyire flre grbl hegyben vgzdk ; hullmos szlek,
laposak; kiss veltek ; fels lapjukon simk, bgyadtan fnylk, halvny
zldek ; als lapjukon molyhosak; szleiken mlyen, tbbnyire ketts s
kiss tompafogakkal frszeltek. Levlnyelk elg hossz, vastag, flll
vagy kiss vzszintesen irnyul, meglehets merev, molyhos, sz fel als
oldaln kiss violaszn piros. Levlplhi igen fejletlenek, aprk, fonlidomuak, hamar elhullk.
Leri. M a s , Le Verger. V. 7.
L e r y, Dict. depomol. III. 82. lap.
P l o t o v / , Illiistr. Handh. der Obstk. I. 79. s tbben msok.
EszreTteL Hzi, klnsen pedig vrosi kertekben mindentt szles
elterjesztsre mlt, kitn, korai almafaj. Szpsge s jsga vgett egyike
lesz legkapsabb nyri alminknak.

401

29. Cludus szi almja.


(Pomme d'automne de Cludus; Cludus Herbstapfel.)
Szrmazsa. Cludius superintendens nyerte magrl Hildesheimban
(Hannovera). Brha csak az ujabb korbaa lpett is e jeles szi alma a vi
lgba; ugy fjnak termkenysge, mint gymlcseinek kitn tulajdonai
miatt mindenfel utat trt magnak s kegyenczv ln az ujabbkori gyiimlcsszeknek. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Reutlingenbl. Mr 1873ban bemutatta fajfmon els gymlcseit, melyek a lersokkal egyezvn,
fajom valdisgt bebizonytottk.
Ersideje. Nlam sept., oct.; hvsebb s emeltebb fekvs vidken
pl. a szkely fldn, eltarthat lesz decz. elejig is.
Minsge. I. rend csemege-, gazdasgi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Klnbz, hol kzp nagy, hol ismt jkora nagy.
Alakja. Vltoz. Aprbb gymlcsei tbbnyire kpos gmbalakuak,
nagyobb gymlcsei pedig magasas kposak. Kalvilszer lapos bordk vo
nulvn rajtok vgig gmblydsk ritkn szablyos ; egyik oldaluk rende
sen hizottabb, mint a msik. Legnagyobb tmrjk szras vgok kzelben
esik, honnan a gymlcs elg talpasn vgzdve gmblydik ; kelyhe fel
inkbb vagy kevsbb tompa cscsban vgzdik. K e l y h e zrt; szles,
hosszas, molyhos, sokig zlden marad osztvnyokkal elltott; nha tgas
s elg mly, nha szk s sekly mlyedsben l, melynek falain rnczok
s karimjn ppos emelkedsek lthatk. S z r a kzphossz, vkony, fs;
sugaras rozsdval bevont fal, tgas s mly regbe helyezett.
Szne. Bre finom, kiss szvs, sikos tapintatu, viaszfehr, napos fe
ln is csak kiss srgs, tbbnyire minden pirt nlklz; apr, de napos fe
ln elgg szembetn, tbbnyire zlddel vagy fehressel szegett pontocs
kkkal behintett. Rozsdaalakzatok ritkn fordulnak el rajta. Illata csekly.
Izlelse. Hsa fehr, finom, porhany; leve elg b, czukros, gyngd
borz, kellemes zamatu. Maghza nyilttengely; kiss tgas fikjaiban tojsdadalaku, p magvakat rejt. Kehelycsve hosszas kpalak.
Fja. Fiatal korban erteljes nvs, edzett, de nagy fv korai s
rendkvl b termse kvetkeztben nem kpes nvekedni. Flfel trekv
gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl beruhzvk, elg
sr lombos koront alkot. Gymlcsei jl lljk helyket a fn, mely a vi
rgzsban sem lvn knyes, rendszerint p gymlcsket kt.
Vesszei. Nem szmosak, elg hosszak, kzp vastagok, flfel elvkonyodk, flllk, egyenesek, kiss knyksek, ritksan molyhosak; itt ott
csupaszak, skflletek; violaszn barnk ; aprcska, hosszas, fehr pon
tokkal ritksan, hegyk fel azonban alig szrevehetleg pontozottak; elg
rvid levlkzek,

40
Rgyei. Igen aprk, hromszgek, lapulk, alig kiemelked, les
prknyos llapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok vagy gmblydedek; stt
vrs, lazn ll pikkelyekkel boritvk, fehr molyhosak.
LeTelei. Inkbb aprk, mint kzpszerek, kiss puhaszvetek, kerek
tojsdadok vagy kerlkesek; laposak vagy vlgyesek; itt ott hullmos szlek; alig veltek, de nyelkrl gyakran kiss lefel irnyulok; hol rvidebb,
hol kiss hosszabb, tompa vagy kiss sziirs hegyben vgzdk; szleiken a
levl nyele fel kerek, a levltnyr hegye fel pedig megle.hetsen hegyes
fogakkal elg mlyen frszeltek; fels lapjuk bgyadt fny, vilgos zld;
als lapjuk molyhos. Levlnyelk elg hossz, kiss vastag, merev, molyhos,
tbbnyire flfel irnyul ; tvnl, sz kezdetn mr, vilgos violaszinnel
befuttatott. Levlplhi igen aprk, fonlidomuak, hamar elhullk.
UasonneTei. Cludius w^eisser, rher Spitzapfel, (Cludius korai fehr
cscsos almja.)
Leri. O b e r d i e c k , lllustr. Handh. der Ohstk. I. 215.
L e r o y , Dict. depomol. Hl. 225.
Mas, Le Verger, Y. 67.
szrevtel. Minthogy az alfldn oly idben rik, midn egybbfle
nemes gymlcskben is bvelkednk s ezek mellett az almkra, brmily
pompsak legyenek is, csak sznakozva tekintnk; nem hozznk val e
gymlcsfaj. Piaczos gymlcsnek azonban itt is megrdemeln, fkp npes
vrosaink mellett, a nagybani elterjesztst. Haznk jszaki s keleti hegyes
vidkein, hol a szll, szi baraczk s a knyesebb termszet nemes krte
fjuk csak nagy bajjal tenyszthetk, bizonyra kirdemeln e jeles almafaj

az egri" nevet.

408

30. Bauman renetje.


(Reinette Bauman; Baumans Reinette.)
Szrmazsa. Van Mons nyerte magrl e szzad elejn s keresztelte el
a Bauman testvrek nevrl, kik Bolvillerben (Elsass) vilghr gymlcs
kertszettel birtak akkoriban. Ojtvesszejt Kovcs Jzseftl Btorkeszibl
kaptam elszr, mg 1865-ben, de az innen kapott fajaim valdisgban
tbbszr csalatkozva, jnak lttam, mg mieltt a Btorkeszibl nyert faj
termsre fordult volna, meghozatni Oberdiecktl is. Nagy rmmre azon
ban mindkt helyrl kapott fajom egyms kzt teljesen egyeznek, a ler
sokkal szhangznak s igy valdinak bizonyult be.
Ersideje. Nov.jan. Hvsebb tjakon termett gymlcsei tavaszig
is eltarthatok.
JHJni^sge. I. rend csemege, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy ; de nha tekintlyes nagysgra is fl szokott
hzni.
Alakja. Gmbalak, nha rvid kpos, mindkt vgn belapitott;
kisebb pldnyai szablyos gmblydssel birnak, a nagyobbak kiss
szablytalanok, s rendszerint egyik felk hizottabb, mint a msik. K e l y h e
nyilt vagy flig nyilt, flll finom osztvnyokkal elltott; elg tgas s
mly tlcsralaku, nha sk, nha rnczos falu mlyedsben l, melynek
karimjt, fkp a nagyobb gymlcsknl, emelkedsek teszik egyenet
lenn s ezen emelkedsek lapos bordkknt inkbb vagy kevsbb szembetnleg, a gymlcs derekra is lehzdnak. S z r a kzp hossz, hol vas
tagabb, hol ismt vkonyabb, fs, molyhos, fahjszn, sugaras rozsdval
bevont falu, tgas s mly tlcsralaku regbe helyezett.
Szne. Bre finom, kiss szvs, sima, szraz tapintat, ledrzslve
fnyes; eleinte zldessrga, ksbb lnksrga alapsznbl, fkp a nap
sttte darabokon, alig tnik szembe valami; minthogy csaknem az egsz
fllet inkbb vagy kevsbb lnk prossal van befuttatva s mg a gy
mlcs rnyas feln is ugyan ily sznnel srn csikiv. Pontozata finom,
ritks, de fkpp a piros sznben, elgg szembetn, minthogy minden
egyes pontocskt, srgs szeglyke vesz krl. Rozsda szemlcsk s alak
zatok is tbbszr tnnek el rajta. Illata gyenge.
Izlelse. Hsa srgsba jtsz fehr, finom, tmtt roppan, teljesen
rt korban porhany; leve elegend, czukros, dt borzzel emelt, kellemes
zamatu. Maghza tbbnyire zrttengely, szk fikjaiban tbb kevesebb p
magot rejt. Kehelycsve hegyes kpalak.
Fja. Erteljes, edzett, korn s bven term; gymlcsvesszk s
peczkekkel jl beruhzott, flfel trekv gaival elg srlombos koront
alkot. Gymlcsei jl ktdnek, s jl lljk helyket a fn.
Tesszei. Elg szmosak, hosszak, egyenesek, kzpvastagok, flfel
26*

44
elvkonyodk, kiss knyksek, fehr molyhosak, skos flletek, barns
violaszinek; kerek vagy hosszas, fakszin pontokkal, aljok fel srbben