You are on page 1of 65

THIU UNG VI HONG CC KINH TH

Thiu Ung 1011 1077, ngi t Cung Thnh, nc Tng, t l Nghiu Phu, ng l Dch hc
gia ni ting thi Bc Tng, c nhiu thnh tu v Dch hc, v mt tng s th c bit xut sc. Cng
hin ch yu ca Thiu Ung l s xut Tin thin Dch hc, hc thuyt ny khng nh c vai
tr ca D trc hc, v c nhng pht trin quan trng.
Thiu Ung t Lc Dng 30 nm, tn t ni y l An Lc Oa, do vy ng ly tn hiu l An
Lc tin sinh. Nm Nguyn Hu, ng c ban tn thu l Khang Tit, nn cn gi l Thiu Khang
Tit. Sng tc ch yu ca ng l : Hong Cc Kinh Th.
Thiu Ung lp ring ra mt trng phi, ch yu l pht trin "tng" "s" hc Kinh Dch, bao
gm s pht trin i vi Qui ca Kinh dch v D trc hc. ng sng to ra: Thi cc bt qui v
tr sinh thnh thc, dn gii su sc v bn nguyn V tr Thi cc Kinh Dch. i vi h thng
tng s, ng suy tnh c s hng suy tr lon ca X hi, ca Lch s nhn loi, y l mt s
sng to c lp ca Thiu Ung, li nhng nh hng rt ln trong dn gian, ng ch nh Nin
biu Lch s V tr, D trc c quy lut sinh - dit, thnh suy ca thin nhin v tr.
Tin thin Dch hc l mn phi do Thiu Ung khai sng, theo phng php t duy ca mnh, ng
cho rng Tin thin l do Phc Hy v ra, tuy ch c Qu dch, nhng gm mi l v Tri t
vn vt trong thin h, t thuyt tam ti ca Kinh Dch, Thiu Ung xy dng mi quan h:
Thin a - Ngi X hi
Thiu Ung cho rng, li ca Qu dch, v li ca Ho t trong Kinh Dch, u do Vn vng lm
ra, n thuc v Hu thin Dch hc. Nn, Thiu Ung dc sc vo Tin thin Dch hc, lp ra 14 bc
Tin thin , trong c: Phc Hy Bt qui th t , Phc Hy Bt qui phng v , Phc Hy
lc thp t qui th t , Phc Hy lc thp t qui phng v , ...Chu Hy u chp v bo tn
trong trc tc: Chu Dch bn ngha.
Tin thin ca Thiu Ung bt ngun t l lun Thi cc ca Kinh Dch, thng qua s khi
nguyn v din bin ca Bt qui, m Qui th t tng trng cho s khi nguyn v sinh-thnh
ca V tr vn vt. Thiu Ung dn gii trong trc tc HONG CC KINH TH ca mnh:
Thi cc chia, hai nghi lp nn, Dng xung giao vi m, m ln giao vi Dng, bn tng
sinh ra. Dng giao vi m, m giao vi Dng, m sinh ra bn tng ca Tri ; Cng giao vi Mm,
Mm giao vi Cng, m sinh ra bn tng ca t. Do vy, Bt qui thnh. Bt qui an xen, sau
sinh ra vn vt. Do vy, mt phn thnh hai, hai phn thnh bn, bn phn thnh tm, tm phn thnh
mi su, ..., Mi phn thnh trm, Trm phn thnh nghn, ..., (Hong cc kinh th - Quan vt ngoi
thin Tin thin tng s nh).
ngha c gi tr ln nht ca Hong cc kinh th, l nguyn l v tr "V hn kh phn. Trong
, Tin thin phng v , v Hu thin phng v , minh gii c thuyt qui kh Kinh Dch
v thc y c hc thuyt ny mang tnh thc tin rt cao.
1

Lc thp t qui vin v Phc Hy bt qui phng v u ly Cn - Khn c Nam - Bc,


cn Khm-Ly nm Ty ng, mc ch xy dng hai ny tng trng cho qu trnh tiu
trng chuyn ho m Dng, bn ma trong mt nm. i vi Phc Hy bt qui phng v , th:
t qu Chn n qu Cn, l qu trnh dng trng m tiu, t qu Tn n qu Khn l qu trnh m
trng dng tiu, tng trng cho thi tit trong mt nm, chuyn bin t ma ng sang ma H, ri
t ma H sang ma ng. i vi Phc Hy lc thp t qui phng v th: t qu a Li Phc
n qu Thun Cn, l giai on dng trng m tiu ; t qu Thin Phong Cu n qu Thun Khn,
li l thi k m trng dng tiu.
Thng qua phng v , gii thch quy lut qui kh m dng tiu trng. Thiu Ung vit:
Dng trong m, Dng i ngc. m trong Dng, m i ngc. Dng trong Dng,
m trong m, u l i thun (xui). iu ny tht l ch ci l, nhn hnh v l ta c th thy c.
(Sch dn).
T qu a Li Phc n qu Thun Cn, tt c u l 112 ho dng. T qu Thin Phong Cu
n qu Khn, tt c l 112 ho m. T qu Cu n Khn, tt c l 80 ho dng. T qu Phc n qu
Cn, tt c l 80 ho m. Cn 36, Khn 24, Ly oi Tn 32, Khm Cn Chn 28.
HONG CC KINH TH ly chu k: Nguyn - Hi - Vn - Th phi hp vi Nm Thng Ngy Gi lm mt n nguyn (n v)
- Nguyn cn c vo s vn hnh ca mt Tri, xc nh vng quay ca mt Tri l mt nm, do vy
ly mt Tri phi vi Nguyn.
- Hi: trong mt Nm, th mt Tri mt Trng giao hi 12 ln, do vy ly mt Trng phi vi Hi.
- Vn: l s vn hnh ca Sao trong mt Nm l 360 , do vy ly Sao phi vi Vn.
- Th: mt ngy c 12 canh gi, cho nn ly thn (ch hng tinh) phi vi Th.
Phng php tnh l: ly Nguyn l 1, ly Hi l 12, ly Vn l 360, ly Th l 4320. Phi hp vi thi
gian (s nm) th mt Nguyn bng 12 hi, mt Hi bng 30 vn, mt Vn bng 12 th, mt Th bng
30 nm.
Khi i ra Gi-Ngy-Thng-Nm th: mt Nguyn l 1 nm, 12 Hi l 12 thng, 360 vn l 360
ngy, do vy 1 nguyn = 4320 th.
Theo h thng hc thuyt ca Thiu Ung, th mt n v tnh l 129600, (mt Nguyn),ng cn c
vo Lc thp hoa gip lm n v c s:
60 x 60 x 60 60 = 12 960 000
Khi ngi xa phn mt canh gi l 100 khc, tc l mt gi m lch bng 100 khc, theo cch phn
nh thi gian ca ngy hm nay l 120 pht tng ng vi 100 khc, nn Thiu Ung ly 12960000
chia 100 = 129600, tng ng vi: 4320 x 30 = 129600. V d, c th nh Biu suy on chu k
trong Tri t ca qu Thun Cn: Cn cung nht nguyn nh sau:
- Thun Cn = 1 x 1 = 1 (Nguyn kinh Nguyn)
- Trch Thin Qui = 12 x 1 = 12 (Nguyn kinh Hi)
- Ho Thin i Hu = 12 x 30 = 360 (Nguyn kinh Vn)
- Li Thin i trng = 360 x 12 = 4320 (Nguyn kinh Th)
- Phong Thin Tiu sc = 4320 x 30 = 129600 (Nguyn kinh Nm)
2

- Thu Thin Nhu = 129600 x 12 = 1555200 (Nguyn kinh Thng)


- Sn Thin i sc = 1555200 x 30 = 46656000 (Nguyn kinh Ngy)
- a Thin Thi = 46656000 x 12 = 559872000 ((Nguyn kinh Gi).
Thiu Ung vi phng php t duy s ca mnh, ng ly s lm c s khi Qui trn
nguyn l Vn vt giai s. Bao gm: qui s, thi s, vt s, m s, can chi s, nin nguyt nht thi
s, t s, sinh thn s, xch s, s, nhn s, phng v cu cung s, ng hnh sinh thnh s, thp nh
sinh tiu s. Nn tng Thiu Ung hnh thnh phng php t duy s, l Thiu Ung coi mt Tri l
mt chu k vn ng ca mt Ngy. C ngha l mt Ho ca qu Dch, lun lun tim tin tri qua 12
qu trnh (12 qu), tng ng vi 60 ngy (Lc thp hoa gip), do vy mt qu Dch c 6 ho th
tng ng vi 6 x 60 = 360 ngy. y l iu m, khi cc Nh xut bn ti Trung quc khng cp
ti trong qu trnh pht hnh.
Hong cc kinh th l sn phm ca phng php t duy s m Thiu Ung sng to nn, c th
D trc V tr v X hi loi ngi, ly chu k tng gim ca m Dng gii thch cc hin tng
t nhin ca V tr, ph hp vi nguyn l m Dng ca Kinh Dch. Nhng Kinh Dch li nhn
mnh tnh nng ng ch quan, coi trng nng lc con Ngi. Do vy, khi tham kho Hong cc kinh
th, ta cn ch tn trng s tht khch quan ca Lch s, trn tinh thn thc s cu th.
TNH S HONG CC
Hong cc kinh th ca Thiu Khang Tit ring bit mt thut chim nghim, khc vi Bin php
ca L Ln Chu Thiu T, cha xt t u ra, tht hay gi, tit m gi li, i nh chnh.
Hc v Hong cc, ch ly s tm qu m thi. Khi qu trn ng, thi ly s ca ho ng nhn 10
ri nhn vi s Nguyn sch, sau ly qu nhn l, tc l ly s ca qu ng nhn vi s Nguyn
sch. Qu di ng, thi ly qu nhn 10, ly ho ng nhn l, li thm s sch qu, thm s ca qu
trn qu di, thm s ho ng, m s Tin thin thnh vy.
S thnh thi c vn, ngn, trm, mi, l, th b s hng vn, ch ly s nghn, trm, mi, l, ri phi
vi s Nguyn-Hi-Vn-Th (nm-thng-ngy-gi) m lm T tng, thi Ng hnh sinh khc, ct
hung on vy.
Qu trn ng, th ly ng nhn 10, nhn y l nhn ln vy. Ly ng y l ly s ca ho ang ng
ca qu trn, nhn 10 y l ly 10 nhn ln, nh ho 4 ng th ly 4x10=40 nhn ln, ho 5 ng th
ly 5x10=50 nhn ln, ho 6 ng th ly 6x10=60 nhn ln. Nhn ln l sao vy ? L nhn s Sch ca
bn qui. Ly qu y l ly s qu ca qu, nhn l y l ly s sch nhn ln vy, nh thng qui
Cn th ly 1 m nhn ln, oi th ly s 2 m nhn ln, Ly th ly s 3 nhn ln. S qu dng l s ca
qu Tin thin: Cn 1, oi 2, Ly 3, Chn 4, Tn 5, Khm 6, Cn 7, Khn 8, nhn ln y cng l nhn
ln vi s Sch ca bn qui.
Qu di ng thi ly s ca qu nhn 10, s qu cng nh Cn th ly 10 nhn ln, oi th ly 20
nhn ln, Ly th ly 30 nhn ln, nhn ln cng l nhn vi s Sch ca bn qui. Ly ng nhn l
y l nh S ng th ly 1 nhn ln, ho 2 ng th ly s 2 nhn ln, ho 3 ng th ly s 3 nhn ln,

Hai ln nhn ln ri, xem c s bao nhiu, ri li thm s Sch, thm s qu ca qu trn v qu
di, thm s ho no ng, tm tnh m k y. B s hng vn khng dng, ch ly nghn, trm,
mi, l snh vi nguyn-hi-vn-th, m tng trong thin h nh vy.
3

Lp s qu bit r hn nh sau:
Qu thun Cn 6 ho dng, nguyn sch 216, qu tin thin s 1, v nh ho 5 ng, y l qu trn
ng, thi ly ng nhn 10, ly 50 nhn ln nguyn sch 216 c 10800, y l ly ng nhn 10 vy.
Ly qu nhn l, y thng qui Cn, Cn s 1 x 216 = 216 nguyn sch lm s c, bo l ly qu
nhn l vy. Hai s cng c 10800 + 216 = 11016, sau li thm Cn sch 216, li thm trn di
qu s 2, li thm s ho 5, tnh gm c c 11016 + 216 + 2 + 5 = 11239 s, b s hng vn khng
dng, nn s c dng l 1239, ly snh vi s nguyn-hi-vn-th vy. Li nh ho 2 ng, l qu
di ng, thi ly s ca qu nhn 10, qu di cng l qu Cn, Cn s 1, thi ly 10 nhn ln,
nguyn sch c 2160, bo ly qu nhn 10 vy. Ly ng nhn l y thi ly 2 nhn vi nguyn
sch ca Cn 2 x 216 = 432, bo l ly ng nhn l vy. Hai s cng c 2160 + 432 = 2592, li
thm Cn sch 2592 + 216 = 2808, li thm trn di s qu 2, s ho 2 l 2808 + 2 + 2 = 2812, l s
c vy, ly s ny so snh vi nguyn-hi-vn-th on nh vy.
Qu thun Khn 6 ho m, nguyn sch 144, qe Tin thin s 8, v nh ho Thng ng, y l qu
trn ng, thi ly ho Thng 6 s m 10 nhn ln nguyn sch ca Khn 6 x 10 x 144 = 8640, bo
l ly ng nhn 10 vy. Ly qu nhn l y, qu trn Khn, Khn s 8, ly 8 nhn vi nguyn sch ca
Khn 8 x 144 = 1152, l bo ly qu nhn l vy. Hai s cng c 8640 + 1152 = 9792, li thm
Khn sch 9792 + 144 = 9936, li thm trn di s qu 8 + 8 = 16, li thm s ho 6 c 9936 + 16 +
6 = 9958 l s Tin thin thnh, dng s ny phi vi nguyn-hi-vn-th. Li v nh ho 3 ng,
l qu di ng, thi ly s 8 ca qu di Khn m 10 nhn ln vi nguyn sch 80 x 144 = 11520
y bo l ly qu nhn 10 vy. Ly ng nhn l y, thi ly s ho 3 ng nhn 3 x 144 = 432 y bo
ly ng nhn l vy. Hai s cng 11520 + 432 = 11952, li thm s sch, s qu trn di, s ho ng
11952+144+16+3= 12115, b i s hng vn, th s c dng l 2115 l s Tin thin thnh ca
thun Khn ho 3 ng vy.
Qu Tp Khm c 2 ho dng, 4 ho m, s nguyn sch l 168 = (24 x4) + (36 x 2), Tin thin s qu
6. V nh ho 4 ng, y l qu trn ng, ly 4 x 10 x 168 = 6720. Tip n ly qu nhn l ta c 6 x
168 = 1008, hp 2 s c 6720 + 1008 = 7728, li thm s sch, thm s qu trn v di, thm s ho
ng l 7728 + 168 + 6 + 6 + 4 = 7912 l s Tin thin thnh ca qu Tp Khm ho 4 ng vy. Li
na, v nh ho S ng, ly 6 x 10 x 168 = 10080, ly qu nhn l th ta c 1 x 168 = 168, hp hai s
10080 + 168 = 10248, li thm s sch, thm s ca qu trn v di, thm s ho ng l 10248 + 168
+ 6 + 6 +1 = 10429, b s hng vn khng dng, ta c s 0429, s ca nghn thiu, tc l s ca
Nguyn thiu, tng ng vi s ca Nm thiu vy.
Qu Trch Sn Hm, c 3 ho dng, 3 ho m, c s nguyn sch l (24x3) + (36x3) = 180, qu trn
oi c s l 2, qu di Sn c s l 7, v nh ho 6 ng, y l qu trn ng, ly 6 x 10 x 180 =
10800, ly qu nhn l 2 x 180 = 360, hp hai s 10800 + 360 = 11160, thm s sch 180, thm s qu
trn 2, thm s qu di 7, thm s ho ng th ta c 11160 + 180 + 2 + 7 + 6 = 11355, b s hng
vn khng dng, ta c s Tin thin thnh ca qu Hm ng ho 6 l 1355. Li v nh ho S
ng, y l qu di ng, ly qu nhn l 7 x10 x 180 = 12600, ly ng nhn l 1 x 180 = 180, hp
hai s 1260 + 180 = 12780, thm s nguyn sch, thm s qu trn di, thm s ho ng
17280+180+2+7+1= 12970, b s hng vn khng dng, ta c s 2970, s ny thiu s linh, tc l
thiu s ca Th vy.
4

Li c 1 thuyt na: Thn Quy Sch nh sau : khng dng ton sch ca qu, ch dng s ng ho, li
Dng ho ng ch ly 36 ton, m ho ng ch ly 24 s. Qu trn ng, ly ho nhn ln 10, sau
ly qu nhn l. Qu di ng, ly qu nhn 10, ly ho ng nhn l, li thm c s sch, s qu trn
qu di, s ho ng, m on nh, s cng th, khng khc vy.
Tm s Nguyn sch ca qu: xc nh qu c bao nhiu ho Dng, bao nhiu ho m, tng s ho
dng nhn 36, tng s ho m nhn 24, hp hai s tng m dng, th xc nh c s Nguyn sch
ca qu.
Dng ly m lm th, m ly Dng lm tnh, ng l tnh vy, tnh l th vy. Ti Thin th
dng ng m m tnh, ti a th dng tnh m m ng.
TP K CH NHO THUYT
Chc Th ni: qu Cn Khn l i ph mu, qu u i bn hu theo Thi dng. Qu Phc Cu l
Tiu ph mu, qu u i bn t, bt chc 4 ma. Qu i bn hu u 1 sinh 2, 2 sinh 4, 4 sinh 8, 8
sinh 16, 16 sinh 32, 32 sinh 64, n ch tr li sinh 17 qu m li hi s v cc, tc l ci l nguyn ht
m li c nguyn vy. Qu i bn t, t 1 ri 2, th t nhn nhau vng quanh khng manh mi, tc l l
ht nm i nm mi vy. Hai ng nghch thun i khc nhau, s sai n vn vn m cng cc,
dng dui m co vy. Li ni: Nguyn-Hi-Vn-Th ly i vn m suy, cng Gip K trong (gia)
khi T-Ng-Mo-Du, nm thng ngy gi ly Tiu vn m suy, dng Gip K mnh (u) khi
Dn-Thn-T-Hi. Ly Hi kinh Vn y l dng Hi lm Nin, dng Vn lm Nguyt, dng Th lm
Nht, dng Nin lm Thi. Vua Nghiu ln ngi nm Gip Thn, th ly Hi K T lm nguyt, Vn Qu
Hi lm Nht, Th Canh Thn lm Thi. qu B ho 6-5 bin lm qu K t. Vua Tng ngh t m
ngi nm Canh Thn, th ly Hi Canh Ng lm Nguyt, Vn Nhm Thn lm Nht. Th K Du lm
Thi, ng ho Thng qu Khn, bin lm qu S tn 4 nm, dn bn khi Khn m may cho thin
h vy.
Chc th ly Nm-thng-ngy-gi bn Mnh, nguyn kh vn ngi ly 120 nm lm ch 8 ch, khi
mi sinh 15 ngy, trc Gip-K mnh l ho Thng, Gip-K qu (cui) ho 4, Gip-K trng (gia)
ho 5. Kh gia sinh 15 ngy sau Gip-K mnh 3 ho, Gip-K qu 2 ho, Gip-K trng ho S, ly
s tr (gp) nm-thng-ngy-gi lm qu trc (Thi qui)
Liu ng Hoi ni: ngi, vt tiu trng suy ch ng m xem, ct, hung, hi, ln l li ca qu
Dch ch nguyn s sinh khc cng c bin qui ha, nhn th a, bin m tnh, chia ngy m, hp
Can Chi nh ct hung. Nay bn s v xut s ca Dch nhn, Dch sinh gc l chn m vch Dch,
l bn s Dch m ra, nhn qui v l s, s y nhn Dch m sinh. Trong Dch c s Cn 1, oi
2, Ly 3, Chn 4, Tn 5, Khm 6, Cn 7, Khn 8, trong s Dch 1 l 6 Khm 2 l 7 Ly 3 l Chn 8 Tn 4
oi 9 Cn 5 Cn 10 Khn, s sinh ra Kh qu l Thi ho l bin. Kh c thnh suy th c B Thi, ho
c him d, u ly sinh khc ch ha m suy, trong c s ct m i khn, c s hung m i ct, tt
ly a bn m dng hp li l vinh, cng nhu tri nhau l nhc, cho nn l tt nh chn, chn tt
hp vi l, Cn ht trong Ng, Khn ht trong T, gc ngun qu Cu Phc, Ly ht trong Mo,
Khm ht trong Du, dng v nc la li dng tin vy. n nh 6 dng thnh, thi i qun t
hnh qu Cu l m tin vy, n nh 6 m thnh tng vy.Li ni: ly Hi kinh trn dng treo 1 qu
nh ly Nguyn kinh Hi, th t chia 30 Vn, tit Tiu hn khi ln Thi S cu, n 6-4 l Nhun
5

ho, vn th nht l Dn 76, Mo 160, Thn 136, T 166, Ng 196, Mi 226, Thn 256, Du 286, dng
cc qu Thi Tn 12 qu. Tit ng ch ly v lm Nhun, i vn th 30 trn thnh 315 Th qu Minh
Di.
Trnh Trc Phng bo gc s khng ra khi Dch, H t tri 1 n t 10, sinh ra 2 l t sinh 8 vy,
Trc phng do chia thm 1 cng vi php bi m l 2, bn chp 256 v bn s dc ngang 16 i v,
tm lm 1 s khi ng-Nam. Th bt u s 1, thm 1 l 2, li thm 1 l 3, li thm 1 l 4 t t
sang hu l Th n y, Th y cc vn, cng vi t trn xung di, vn ca Th u ly 2 lm 1,
thm 1 th 2 l 4, li thm 1 th 2 l 6, li thm 1 th 2 l 8. Ri th n bn hu, Hi dng Th, Hi ca
Th, ly 3 lm 1, thm 1 th 3 lm 6, li thm 1 th 3 lm 9, li thm 1 th 3 lm 12, li thm 1 th 3
lm15, ri dc ngng m m thi 1 thm gp i l 2, li thm gp i l 4, 4 thm gp i l 8, 8
thm gp i l 16, t ngang 1 tng n 16 tng, dc 1 hng n 16 hng, trn cng Ty-Bc, nguyn
y, nguyn 256, chng g u nh vy c. Minh o ni php thm gp mc nhin hp vi Thiu Ung,
v Hong Cc nhp mn, ngha th nht vy, nn thng s tr i, ly ci y phn bit ng vt
(trng trt) thanh ca K t cng ly t y. Li ni, i Tiu vn ca Thiu Ung thu truyn qu thanh
m lut l u ly treo 1 lm ta, 256 qu khi Thi ht Minh di, mi qu 6 ho cng 1536 ho. Ho
li 4 lm dng, gm 1 Vn, 1 Th, 1 nm, 1 thng, 1 ngy, 1 gi, u c 4 ho, thi 360 nm th c
1414 ho chia lm 24 kh, mi kh Nhun tng 4 ho, m 1536 ho 256 qu lm 1 dng vy. Khi l qu
ca Vn, Th, Nm khi Thi, cn Thng v Ngy th khi Thng, l tri t ngi u nghe
mnh ng thc vy.
Mi v 1 s khi ln y l 100, 2 s khi ln y l 216 v, cng lm 1 . Chu Th suy php git 1 ni
rng: 284 l Th s, 360 l Dng s, Th l Dng ca s. 270 m Dng ca Dng s m ch n 256
vy
HONG CC KINH TH (Q.1)
Dch, thuyt u thin, ly Lc th xt Ng hnh phi vi v qu, bo rng Dng Ha gi trong
Cn Th, m Thy gi trong Khn Th, u l suy qui v ca Vn Vng, tn nghi vi iu tp thuyt
vy. S ca H v Ng hnh phi nhau, 10 can knh 8 v cng 8 qui, khi np Thin can vo Qu
th da vo s th t Tin thin bt qui phi vi th t 10 Thin can phn theo Ng hnh nh sau: Cn
1 ng u np Gip Mc ng u ca Thin can, Cn l Dng np Gip cng l Dng. Tip n
oi 2 phi vi cp Thin can th 2 l Bnh - inh thuc Ha, oi qu m nn inh thuc m. Tip
n Ly 3 phi vi cp Thin can th 3 l Mu - K thuc Th, Ly l qu m nn np K l can m.
Chn 4 phi vi cp Thin can th 4 l Canh - Tn thuc Kim, Chn l qu dng nn np Canh l can
dng. Cn - Khn i nhau, tri t nh v, Gip np Cn nn t np Khn. oi - Cn i nhau, ni
m thng kh, inh np oi nn Bnh np Cn. Ly - Khm i nhau, thy ha tng t, K np Ly
nn Mu np Khm. Chn - Tn i nhau, sm gi cng nhau, Canh np Chn nn Tn np Tn. Cn li
cp can Nhm Qu thuc Thy, np vo 2 qui ph mu Cn Khn, Cn dng np Nhm dng,
Khn m np Qu m. Theo th t Ng hnh Mc-Ha-Th-Kim-Thy phi vi s Tin thin 1-2-3-45. K xem tm th v trong , bo li ta ni nhm du !
Ngi l k gia tri t m sinh ra, nhn cao nh xa, trn di u trong khong 64800 nm, trc
xem thi mi m mang, sau xem thi k thu ng ht. K xem c na, cha xem c na, i ngi
th chng y trm, lc cha xt, c nhin cha bit, ngay lc xt ri, cng hoang mang xa tt,
khng kho cu cc sch truyn ghi chp, trn sao bit c tri, mt nguyn gy gc, 6 hi vng
6

quanh, Vn v i Hong no ? Th vo i no ? Cho nn tai, mt, lng bit n ch tn cng, u


bc Thnh lm ra, thut li r rng, ng kinh ch ghi chp gn, khng ghi chp xa. o ch chng t
s thc, khng chng t s h, tt ly thn mnh khng y trm tui th, rng xem n Th-Th-VnHi, hng ngn, vn, c, triu, kinh, cai v t, thc bo rng kho tri khng th c y, thi sao cn
dng tai, mt, lng bit cho n cng.
Khn kho thay li Trang T : ngoi 6 hp, bc Thnh cn gi m khng bn, trong 6 hp, bc Thnh
bn m khng nh. Sch Xun Thu tri i, ch ca bc Tin vng, bc Thnh bn nh, m khng
ni r u. Thiu ta lm sch Hong cc, xem sut 1 Nguyn 12 Hi, 360 Vn, 4320 i, 129600
nm. M mt vy trc ta, t tin c tr v trc, khng ly g xem l c, li m mt vy sau ta, t
nay tr v sau, c ci xem, v s l s, xt ra chng bit c s g ! Ci s v s cng cc u ?
Tng vy ci tng y, xt chng bit ci tng no l chnh tng, bin tng n u l cng ?
Chng cng l hoang ht, c khng li bn nng c, lung thm cho bn hu hc ci t bung lung
khng c ch v. Cn nh sch Xun Thu kinh th, chp nhn s 242 nm, gn m chng thc, cn bn
nh m khng r. Ta lm Hong cc, chp o Tri 129600 nm, xa tm ti ci h, gi li m khng
lun bn l phi, nm np trong lo s, ni tip thut li cho i nay. Khi tai, mt c ti cng cc, nn
xem cng cc ti ch v cng ; bo sng t cha y, khng c tr nng, ht ch cha y vy.
T khi Ta sinh ra, tr v trc, ngc m ln na, li c trn na vy, cho i qua, khng th theo
ui c, u l ngi m c th bit y vy, l tm ci c m thi. T khi Ta sinh ra, tr v tng sau
m xung, li cn c xung thm na, ci s li m khng th thy, u l ci ni sau m c th bit
vy ; ct l xem ci nhn do m thi. y r th tr hay lon ? gi ci c, nh l lp php, gi
nhn do, ct cng cc s bin thng. Gi lu Kinh dch, l Dch, l s nghch vy. T r Thin
o, bn bit vt s ti, cha c bao gi mun kinh Th, m khng xem vt y vy, cha c bao gi
mun xem vt, m khng tm n Dch y vy. Thn trn thi tm c thi, tr vung thi tm qu
tng, Dch thi tm ho, r rt s qua, kho xt ci s li, cng thn t ha, ht thy tm s
v tng, m din n v cng vy.
i truyn Kinh dch ni v s r rng vy, tm cng cc k sch ca 2 thin Thng H bn v Cn
Khn, do m nhn ln tri t rt nhiu ngy trong cha cht, tht li, nhng v s tnh ton bn
tay c th ht c. Tc l Thuyt qui Kinh dch ni v Tng cng lc vy. Xt s bin th m
dng, cng mm, bt qui, xem loi m thuc v mun vt, mt vi by, chia ra trong m bao qut
ht, th gi bn tay c th o ht c tm Tng, m n ch khng c ton, xt ra khng ri thc
tc my may m n 1 ht bi, hay xt n c g ng. Cho nn, lp nn t m c th xem c nhiu,
lng c xa do trng gn, php cn cu chng, o gc nht qun.
Ta nghin cu v Dch, lng hi bit s huyn diu v th ca vua Hy khng truyn, s th nghe 1
bit 10, tng thi coi bng m bit hnh, thng khn do t cht, hi thng do hc, thy su xa ch
xut ca o, l tm php v ton php, li gm tri mi php, gp m tr, khng st mt chn t, ri
lm ra sch ny, ni c li no h u !
Tin thin t ph th Vt thun theo s bin ha, v ci nt vch khng c vn, m Thnh nhn t ph l
nhc, r rng v suy thnh, xem khong trong v ngoi, khng mt g l khng ch xc, c tha y c.
Xa, khng phi li bn hoang, ht khng k cu, bi bc Tin Thnh khng ni ra y vy. V li
dng Thin quan Vt ca Trang t, thi cng c tui ln nh, Trang t lm sch, thi cng bit rnh r
li ni ln hay nh, bui sm l ci nm nh, khng bit ngy Hi, ngy Sc, con ve su khng bit
7

ma Xun, ma Thu, n cn nh tui vy sao ?. Minh linh ca nc S, i xun ca i thng c,


hoc ly 500 tui, hoc ly 8000 tui lm Xun Thu, n l ln tui vy sao ?. S rt nng dc nhau, m
1 nm thnh ra ma Xun ri n H, ma Thu ri n ng, bc Tin Thnh gi l Nm, nh y m
chng kp, ngy Hi ngy Sc khng y ma Xun ma Thu, ng y th tui rt m nh li
vy. . .
Ta bit rt li m xem Phn-Sao Nguyn-Hi, m sm ci nm, con ve su lm Vt , thc xem
thy vy, ci ln thi li ly 500 nm, 8000 nm ng vi s 2 ca Xun Thu bn ma, thi nm
rng m ln vy. Trang t ng vo li ni, thi l lc s l ca Dch, cn Thiu ta ni thng, y l
php ca Dch. Ngoi th phn nhiu sng Trang, k sng Trang lng i chi tiu diu, cn k tn Thiu
ta thi o bit ha dc, li ni khng c nh to m u chun o. h Trnh, li ni mun vt yn
lng xem, cng vi Ta xem Vt cng Th, ly s xem Vt Hong cc, xem m dng tiu trng
chun Dch. Xem tr lon xa nay, chun sch Xun Thu. Xem sut lch s o, c, cng, lc,
chun sch Kinh Th. Cn lut, l, thanh, m, xng, ha th u chun sch Kinh Thi. Gm 4 kinh
m hp lm 12 quyn, trong ly kinh Th minh o lm tng ch tnh hc.
Nguyn lc bt u c tri t, nh ci ngy ca ngy hm qua, chng c bo l c hm nay m
khng c ngy hm qua, chng c bo l c ngy hm qua m khng c ngy hm nay. Ct yu nh
tri t, nh ci ngy ca ngy mai, khng c bo l c hm nay m khng c ngy mai, Ti trm
thng bo ci s hc m c th lun Th sut ngy m, th xa nay tin l c Th y. Lo Bnh l
bc thng nh li xa, ly lm mnh c c bit nghe lu, h tt l tui th u !. i ! tui th cha
c ai xem l 129600 nm cng vi tri t, cng trc sau m bit khp vy.
Thin thy ca Cn, a nguyt ca Khn, Trch ha ca oi, sn tinh ca Cn, Sao i l ha ca Ly,
sm ca Chn, t i l thy ca Khm, phong ca Tn, ngha y u ? C k bo ly Chu dch m
ni: Nam Ly-Bc Khm, Cn Khn trong ca vua Hy, thc l gc , cho nn Nht Cn, thy Khn,
khc na cn ni g vt. Phng chi Ha ng mt Tri, nc ng mt Trng, t ng vi Thn (sao),
ng Tinh (v sao), khi cng ly so le khng phi i v. Ny ! ni s, s sinh tng, tng duy c
4: m, dng , cng, nhu m u chia ra Thi Thiu: Nht Thi dng 1, Nguyt Thi m 2, Tinh
Thiu dng 3, Thn Thiu m 4, bn ly ng vi Cn s 1, oi s 2, Ly s 3, Chn s 4, r rng
tm y ch c Thin (tri), Thi dng l Nht kh ro, i li bn sinh Thy, Thy rt nhu mm,
ging mt Trng m vng theo mt Tri m sinh s 1. Thi m l Nguyt m thp, i li bn sinh
Ha, Ha cng qu ging mt Tri m ng vi Nguyt sinh s 2. Sao Tinh sch ca Thi dng tan
by ra bit r th Th, Th nhu qu, ging Thn m theo Tinh Mc sinh s 3 m ph vi Th. Thn
th ca Thiu m ng khi li m thnh rn, cng t ging nh Tinh m phi vi Thn sao y
sinh s 4 m du n , kh n m ha, s ly l cng cc. Khng gin ni bit nh php ny, ly t
xem nhiu, m xem xa, ly ci nh s mc (tht li) xem ci ln s khuych (rng ra). Ci t thc m
nhiu, chng phi h vy. Ci gn thc m xa, chng phi h vy. Ci tht li nh m thc, ci m rng
ra m ln, cng khng phi h vy, thi sch ny khng bn nh, cng khng bin minh. Trong ngoi 6
hp, trn di 1 Nguyn, 12 Hi, 360 Vn 4320 Th ni ngay rng: ch v Hong Cc Kinh Th, li
ca sch bnh d m chnh, chng phi c c Dch m bt chc. Knh cn li ni ny lm cn ni
gia Tri t vy.
Dng ly m lm th. m ly Dng lm tnh, ng l tnh vy, tnh l th vy. Ti thin th
Dng ng m m tnh. Ti a th Dng tnh m m ng.
8

12 HI CHIA HP TNG S
y ni, v 4 qu Ly Cn Khm Khn, ngi 4 chnh, ci tm trong 4 duy, l T Ng Mo Du, 4
qu ny gm 24 ho tng ng vi 24 tit kh chia ra chu cho u mi ho 1 kh vy. Mi 1 qu
ny ch 3 Hi, Qu Phc qu Cu khi ng ch - H ch, n qu ng nhn qu S m tit Kinh
trp - Bch l, thi Ly Khm chia ra m tr vy. Qu Lm qu n khi Xun phn - Thu phn n
qu Qui qu Bc, m tit Mang chng - i tuyt, thi Cn Khn chia ra m tr vy. S chn chia tr 3
Hi u 90 ngy, qu thng ch bin tng ho 1, t ho S n ho Trn, cng vi 15 qu, m gi v
tit t, gm 24 qu, lm 4 qu bin ha, noi theo ho, ri vng khp 60 qu mi ho, 5 qu ch 2 Kh,
mi Kh bin tng ng 2 qu ri, thc 1 ho tng ng vi 15 ho, 1 Hi 5 qu 30 ho, thi ho
bin dng 2 qu i ng, 3 Hi 15 qu 90 ho, khi ho bin chng dng 6 phn vy. Nht trc, mi 90
ngy lm 1 ma, dng 4 ma m 4 qu chia thng y, ho bin c th 1, 1 ny r rng tng tn vy.
y ni, trn by 4 qu, di by 4 qu ho bin n thng 24 qu, li th na, by 4 qu chia ch 3
Hi, mi Hi c 5 qu, u thng 15 qu cng 60 qu. Di thi tng t hu u 4 qu, cng giao ln
nhau, m thnh qu bin 12 cng 30 nhn m thnh qui s. Khong gia 1 , dng mi sng nh
by lng my, k c nn lu tm vy. C k hi 4 qu ch rng ct vy, sao bo l nhun ? Sut mt
nm, ba trm l su tun 60 qu ho ng y, cn 4 qu 24 ho chia ra cng chu, tha 6 ngy m
nhun vy, thi ly ch rng ct vn tan mi, m u dng rt u vy, 4 ma nh nm bn thnh vy.
y ni: Nguyn kinh Hi, Hi kinh Vn, Vn kinh Th, gm Th ho chia thng cho nin qui thu
tm m li (tri lai), i (vng) theo , trc 4 qu, chia 24 kh ch 60 qu chia t T n Hi, tng
ng vi kinh qui ca 12 Hi, mi Hi u 5 qu nn by tng 1. tng th 2, v ly ngay
mc qui ca Nguyn kinh Hi, u ti mi 1 qu tng ho bin t S n Thng, noi theo th t
bng by u ui, c 360 qu. tng th 3, v ly ngay mc qui ca Hi kinh Vn, li ti 360
qu, li mi qu bin tng ho mt, 6 ho sinh 6 qu nh trc theo th t, bng by u ui c
2160 qu. tng th 4 ca , v ly ngay mc qui ca Vn kinh Th, u tri ngang di, thi 1 qu
u 6 bin c 6 qu, nh mu thc vch qu c t di ln trn by 6 tng, u ly nin qui
c, lin h thng di Th gm 129600 qu, ng s nin qui ly nin tm 12 thng, tch cha
li thi 155520 s (129600x12), trong 60 , thay nhau lm ng ngang dc, k c kh tung
honh 1 lic mt m xem. Ta lm l l manh mi ny, m chia ra y vy, cho nn rng T ngn.
y ni, ton s Tri t 4 qu giao ng nhau, t hu by bng, m giao bin, ng l l chn i
phn, l ng hp vy. Giao bin nh Cn s bin Cu, Cu s bin Cn. Di n Khn s bin
Phc, Phc s bin Khn u th. ng hp nh qu Cu hp Phc, qu Bc hp qu Qui u th. Ton
s l 12 cng 60 du nhn t t ri nhiu, m tch s 60 qu ton vn, l qu Tri t vy, 4 l Thn ca
Nguyn Hi Vn Th nhn giao nhn, s y vn tch cha , ly lm vy.
Li ni, 1 Nguyn tm 12 Hi, Hi u 30, mi Hi gm thng 5 qu, nh Hi T c a Li Phc, Sn
Li Di, Thy Li Trun, Phong Li ch, Thun Chn . Mi Vn tng ng vi 1 ho, nh Hi T qu
Phc 6 vn tng ng vi 6 ho bin c 6 qu: Khn, Lm, Thi, i trng, Qui, Cn. K 12 Hi
lm 1 Nguyn gm 129600 nm, 30 Vn lm 1 Hi gm 10800 nm, 12 Th lm 1 Vn gm 360 nm,
chia thng cho Vn cng vi qu ho, dng qu 1 ho li tng ng vi 1 qu, 6 v tr ca ho tng
ng vi 6 qu, mi ho qun 12 nm, 6 ho s qun 72 nm, nh qu Phc c ho S dng, bt u
9

thng Khn, Khn li thng ti S c ho 2 dng, Khim c ho 3 dng, D c ho 4 dng, T c


ho 5 dng, Bc c ho Trn dng, mi ho u qun 12 nm, y l Nguyn tm Hi, Hi tm Vn
cng Th, nh Nm tm Thng, Thng tm Ngy cng Gi, cng nh Ngy tm Gi, Gi tm Phn
cng Sao. Cho nn vn s c ln nh, tm y thi cng ln, chia y thi cng nh, nh thi s nhiu,
nh ln thi s xp tng loi m cng v 1. c 1 Nguyn 12 Hi, thu tm chia Vn m xem, th
nhn thy c nhng ci ln, r rng, m y vy.
HONG CC KINH TH TH GII
Hng phm Thin th 5 ni: dng dng Hong cc, hong ni l ln, cc ni l gia, Hong cc
ni l i trung. Tr c 9 (tri t c chia lm 9 loi), 50 trc, 4 sau, 4 m dng dng rt cao. Cc
cho nn gi l khun php, Hong cho nn gi l to ln. Thiu ta sa tr i, xem vt m lm ra
Hong cc, trn thi bt chc c thi, vung thi bt chc qui s, din th, thc suy Tr Sch
vy. Hi rng kinh th l sao ? Tri t m mang dng ln, t chc my, ma sm, chp ni chia
ng ngang ng dc qun qut ly nhau l hp vy, v ng Nam Bc l dc, ng ng Ty l
ngang, ni Kinh m V l sut vy. Kinh rng o thng, ch dng s thng, thng bin, bin
khng mt thng, i (Th) cng xa nay, i (Th) ghi nm th na 6 Gip, Th chp i,
th xa mi n ngn nm. Vn m Hi, Hi m Nguyn, u do Th tch cha, m cng thay i theo
th t vy.
Ni rng kinh th, m Nguyn dng kinh Hi, Hi dng kinh Vn, l u thu tm y vy. Nguyn
l 1, s l 129600 m thng nht. Hi m chia Nguyn, th mi mt Hi u l 10800
(129600/12=10800) m lm Tiu nguyn chn dng 1 vy. Vn m chia Hi, th mi Vn u l 360
(10800/30=360) m lm 12 Hi Tiu nguyn chn dng 1 vy. Th m chia Vn, th mi Th u l 30
(360/12=30), 12 Th dng 30 thi lm 1 Vn, 360 s ln lt tch cha vy. Lm Hi lm Nguyn
khng chn dng 1 m u sut 1 vy, cho nn nu mt mnh kinh th thu tm y, nh thu
tm ln, t thu tm nhiu. Ci ln cng vi nhiu dng thu tm nh cng t, li c th ly m
suy. Nm xem Nguyn, thng xem Hi, ngy xem Vn, gi xem Th cng vi Phn-Sao chn
ly tch cha. Li xem Nm Thng ci g tr i, Kinh ch nh Th thu tm, on Th ly gi tch cha,
cng ly Vt xp cng loi vi Vt. S c vn cng Th tha tr, thi 10 Th c th bit ly Vt, 100
Th kh bit, cng bit ly Vt, Vt c l l, noi theo Kinh m tr, phn li thng m tri Kinh th
lon, ly g xem chng ? Xem mi Kinh qui ho, duy c Thi (gi) ca Vt, chng hoc tri vy. Vt
ln y ch c Tri t, m vt Tri y ch c mt Tri, mt Trng cng cc v Sao. Vt t y l
nc, la, t, . Mt tri Cn m nc Khn, mt trng oi m la Cn, Sao Ly m t Khm, thn
(cc v sao) Li m Tn. Tri 4 phng ngang Tri, m dng Thi Thiu, dng ln ct ca tri.
t 4 phng ngang t, cng, nhu, Thi, Thiu dng ct ca t, tri t giao ngang, Th (i)
khng i vt, ri i l s, lu di thng hng l o, s theo cng tng, u ly 4 lp (dng), o
ly Th dng lm Thn, ch ly 1 vy. Hong ly o rng khp, Cc ly o dng, Kinh ly o
gi, Th (i) ly o tr, Vt ly o cung cp cho xem m tm o thng. V s bin m
o khng bin, o lm ngang, o dng m tri t u dng. Ngi lm cng cc o u ?
Trong khong 1 ng 1 tnh, thi i trung cng vi tm du ! i trung th du ! Hong cc ngang
chn dng Th (i), Vt xem chn dng vt bin. S hc ca Thiu ta hu nh bit s ha dc ha
nui ca Vt, m tri lng lng to ln vy !

10

Kinh Th ca Thiu ta ly Nguyn thu tm Hi, Hi thu tm Vn, Vn thu tm Th; cng nh
ly Nin tm Nguyt, Nguyt tm Nht, Nht tm Thi. 12 gi lm 1 ngy, 30 ngy lm 1 thng, 12
thng lm 1 nm, 30 nm lm 1 Th, 12 Th k l 360 nm lm 1 Vn, 30 Vn k l 10800 nm lm 1
Hi, 12 Hi tch cha 129600 nm lm 1 Nguyn, qu y ly trn ca Phc hy 64 qu, tr 4 qu
chnh Ly Cn Khm Khn, mi qu 6 ho, cng l 24 ho lm Nhun qui, mi 2 ho bin lm 2 qu
chia ch 1 Hi, 24 ho chia ch 12 Hi, tha tr ngoi ra.
T qu Phc khi quanh bn t, tri qua nhng qu: a Li, Sn Li, Thy Li, Phong Li, Thun Li,
Ha Li, Trch Li, Thin Li - a Ha, Sn Ha, Thy Ha, Phong Ha, Li Ha, Trch Ha, Thin
Ha - a Trch, Sn Trch, Thy Trch, Phong Trch, Li Trch, Ha Trch, Thun oi, Thin Trch
- a Thin, Sn Thin, Thy Thin, Phong Thin, Li Thin, Ha Thin, Trch Thin.
T qu Cu khi quanh bn hu tri qua nhng qu: Thin Phong, Trch Phong, Ha Phong, Li
Phong, Thun Tn, Thy Phong, Sn Phong, a Phong Thin Thy, Trch Thy, Ha Thy, Li
Thy, Phong Thy, Sn Thy, a Thy Thin Sn, Trch Sn, Ha Sn, Li Sn, Phong Sn, Thy
Sn, Thun Cn, a Sn Thin a, Trch a, Ha a, Li a, Phong a, Thy a, Sn a,
cng li c 60 qu.
Ly qu a Li Phc khi ng ch na gi T, gm 5 qu phi 2 kh:
- Qu a Li Phc, Sn Li Di, Thy Li Trun, Phong Li ch, Thun Chn phi vi kh ng ch Tiu hn ;
- Qu Ha Li Ph hp, Trch Li Ty, Thin Li V vng, a Ha Minh di, Sn Ha B phi vi kh
i hn - Lp xun ;
- Qu Thy Ha K t, Phong Ha Gia nhn, Li Ha Phong, Trch Ha Cch, Thin Ha ng nhn
phi vi kh V thy Kinh trp ;
- Qu a Trch Lm, Sn Trch Tn, Thy Trch Tit, Phong Trch Trung phu, Li Trch Quy mui
phi vi kh Xun phn Thanh minh ;
- Qu Ha Trch Khu, Thun oi, Thin Trch L, a Thin Thi, Sn Thin i sc, phi vi kh
Cc v - Lp h ;
- Qu Thy Thin Nhu, Phong Thin Tiu sc, Li Thin i trng, Ha Thin i hu, Trch Thin
Qui phi vi kh Tiu mn Mang chng
- Qu Thin Phong Cu, Trch Phong i qu, Ha Phong nh, Li Phong Hng, Thun Tn phi vi
kh H ch - Tiu th.
- Qu Thy Phong Tnh, Sn Phong C, a Phong Thng, Thin Thy Tng, Trch Thy Khn phi
vi kh i th - Lp thu.

11

- Qu Ha Thy V t, Li Thy Gii, Phong Thy Hon, Sn Thy Mng, a Thy S phi vi kh
S th - Bch l
- Thin Sn n, Trch Sn Hm, Ha Sn L, Li Sn Tiu qu, Phong Sn Tim phi vi kh Thu
phn Hn l.
- Qu Thy Sn Kin, Thun Cn, a Sn Khim, Thin a B, Trch a Ty phi vi kh Sng
ging - Lp ng.
- Qu Ha a Tn, Li a D, Phong a Quan, Thy a T, Sn a Bc phi vi kh Tiu tuyt i tuyt.
Ly 1 qu thng 72 Th, 5 qu thng 360 Th, 60 qu thng 4320 Th m lm 12 Hi, tch cha 129600
nm, trong qu Trun 6-4, V vng 1-4, Phong 4-3, Tit 6-2, L 1-2, i trng 4-1, nh 3-5,
Thng 8-5, Hon 5-6, L 3-7, Khim 8-7, Quan 5-8 l 12 qu 2 kh giao nhau. Trc 3 ho qu trn 1
kh dng 36 Th, sau 3 ho qu di 1 kh dng 36 Th, 1 qu 6 ho bin lm 6 qu, 5 qu bin lm 30
qu thng 360 Th, thi 1 ho dng bin qui thng 12 Th. M Vt trong Dn khi t qu Li Ha
Phong dng ho 9-4 m i ln trn. ng Vt trong Tut ti qu a Sn Khim dng ho 9-3 m i
xung di, bi trn m suy, ln li cng ln, bi di m suy, nh li cng nh. Ci l y thuc v Tri
t, chng g l chng vy.
NGUYN NGANG HI DNG 1
THIN QUAN VT DNG 1
Nguyn l 1, Hi l 12, ly Nguyn ngang Hi, nh s Hi 12 , mi qun tch u 360, thng
k 4320 ton, u by 30 lm 1 hng, trc 1 hng l tiu mc, thc 30 hng, hng u by 5 tng,
t tng 1, 2, 3, 4 n tng trn. Nht ch Cn lm Nguyn, Nguyt ch oi lm Hi, Tinh ch Ly lm
Vn, Thn ch Chn lm Th. Cn nht Ly sao l Dng dng Thi Thiu, theo dng can Gip 1 n
Qu 10, vng ht li bt u, gm 3 vng. oi Nguyt Chn Thn l Thi Thiu ca m, t chi m T
1 n Hi 12, vng ht li bt u, gm 2 vng. Na Nht-Nguyt-Tinh, ly ngang by hai hng
trng khng, mt th l Can, s ngang dng n cui 12 cng 360 mc. Thn ngang cng nh
th, m T 1 lm u, thun th t i thng n Hi u 12 mc 1 , 30 hng mc, k 360 thng 12
360 hng, thi c 4320 mc. T 1, hng u u T, ln lt n Gip Bnh Mu Canh Nhm
lm vng trong, n Hi, 12 hng u u Hi chen lin t inh K Tn Qu lm vng k tip, u
b trng mc, m trn di u ln lt thm ton, t 1 n 10, 10 n 100, nghn, ton chn 1, 3, 5, 7,
9 T ly l chu, cn 2, 4, 6, 8, 10 Hi ly chn thm vo. Qu ca , mi qu ngang 5, qu dc
u 6, cng 30 thng 12 . Qu ngang 60, qu dc 260. Qu dc ca dc 2160, qu dc y i nhau
lm ngang. Li c qu dc ca dc, ngm trng khng 12 trong mc, v Nin ngm Nguyt, Nguyt
ngm Nht v ngm c s Phn Sao ca Thi. Cng nh Nguyn tm Hi, Hi tm Vn, u tm s
Nin Nguyt ca Th vy. Vy th ly Nguyn kinh Hi m kinh Vn kinh Th ht thy ng trong 12
. n 6 trc dng ln m ln, 6 sau m tiu m xung. Qu Phc-Cu chia T-Ng, trong
ngoi suy lun s r. K c tm hi mc, t mnh m c vy.
Li ni: ng ch ngy Gip T, na gi T khi u qu Phc bin lm Khn, t na gi T n na
gi Dn, Khn ho u. Na gi Dn n na gi Thn, na Khn ho 2 qu S. Na gi Thn n na
12

gi Ng, na Khn ho 3 qu Khim. Na gi Ng n na gi Thn, na Khn ho 4 qu D. Na gi


Thn n na gi Tut, na Khn ho 5 qu T. Na gi Tut n na gi T, na Khn ho Thng
qu Bc l ht. t Su thi na gi T, qu Phc ho 2 bin thnh qu Lm, inh Su na gi T ho 3
qu Phc bin thnh qu Thi, t ho S xong n ho Thng, mi ho th t ly trc sau 2 na,
gm 1 ho c 2 qu lm nu, nu 2 qu cng khp 1 ho, 12 vng khp 1 qu, khi xong xem qu
Khn, do tri a Ha Minh di, Thun Li, Thy Li Trun, Sn Li Di bin vng li, tip tc theo
tip m suy, gm 72 thn (sao). Qua 6 ngy t Gip n K, qu thng Phc m y du ! L qu Di vy.
D phng y. Vic lm ny Nht thy Thi, cng tc l Thi m php tht b Nm, Thng, Ngy vy
Nguyn, Hi, Vn, Th u c th thng xem. Thy mi Nguyn lm 2 m khen tng ng vi 1,
ngy m c khc m cng nhau lm 1 ngy vy.
THNG T : l Hi th Nht, t Hi n T l 6 m cng cc, 1 dng mi ng vy. Th trong
lut l l Hong Chung, Chi kin T, Nguyt phn 11, Nht Tinh chp, th tit lnh ng ch - Tiu
hn, qu thng gm c: a Li Phc, Sn Li Di, Thy Li Trun, Phong Li ch, u c tng u m,
kp n Thun Li, Thin thn chia dn. Qu Trun ang gia hi T, ho 6 3 tr v trc cng qu
Phc, qu Di ch kh ng ch, ho 6 4 tr v sau cng qu ch, qu Thun Li ch kh Tiu hn,
trc sau u 15 ho, s nm u 5400. Chn dng lm Nhun qu Thun Ly, ho S bin thnh qu
L, ho 2 bin thnh qu i hu, cng chia ra m lm ch y. Trc khi vn Gip 1 Th T 1, sau
khi vn K 16 Th T 181 xong Qu Hi 360 cng l Hi T vy. Thanh tri xng 9, m (ting) t
chng 11, xng Thn (sao) ha Thch () bo, l Hng ch cm thng kh vy. Ly Nguyn kinh Hi
dng 2. Thin quan vt chn dng 2.
THNG SU: l Hi th Hai, t T vo Su l lc tri m trn, t ng di, Th lut l l i
l, Chi kin Su, Nguyt phn 12, Nht tit lnh nguyn trng rng, c tit kh i hn - Lp xun.
Qu thng gm c: Ha Li Ph hp, Trch Li Ty, Thin Li V vng, a Ha Minh di, Sn Ha B,
u c tng ra ch ti hng v ch sng. Qu V vng ang gia hi Su, ho 6 3 tr v trc
cng vi Ph hp, Ty ch kh i hn, ho 9 4 tr v sau cng vi qu Minh di, qu B ch kh Lp
xun, ho bin u 15, s nm u 5400. Nhun qu Thun Ly ho 3 bin thnh qu Ha Li Ph hp,
ho 4 qu Thun Ly bin thnh qu Sn Ha B, cng chia ra m lm ch y. Trc khi vn Gip 31
Th T 361, sau khi vn K 46 Th T 541, song n Qu Hi li 360 vng quanh Hi Su vy.
Thanh tri dng 10, m t dng 12, cc v sao xng t ha, m dng chia 2 nghi, trong khong
giao tip y du !
THNG DN: l Hi th Ba, Su m giao vi Dn th tri t m ng, lc nhn vt mi sinh vy,
Th lut l l Thi Dc, Chi kin Dn, Nguyt phn 1, Nht xu-t (tn ch sao i n, t sao Qu 18
i n sao Chy 4 ), th tit lnh V thy Kinh trp. Qu thng Thy Ha K t, Phong Ha Gia
nhn, Li Ha Phong, Trch Ha Cch, Thin Ha ng nhn, u c tng hnh kh ha sinh. Qu
Phong ang gia hi Dn. Ho 9 3 tr v trc cng qu K t, Gia nhn ch kh V thy, ho 9 4
tr v sau cng qu Cch, ng nhn ch kh Kinh trp, ho bin u 15, s nm u 5400 nm, Nhun
giao qu Ly ho 5 bin thnh qu Thin Ha ng nhn, ho 6 qu Ly bin thnh qu Li Ha Phong,
cng chia ra m lm ch y. Trc khi vn Gip 61 Th T 721, sau khi vn K 76 Th T 912
xong n Qu Hi li 360, hi Dn vng quanh ri vy. Thanh tri dng 1, m t dng 1, Tinh xng
Th ha, l khong m dng giao ng hnh du !

13

THNG MO; l Hi th T, Dn m vo Mo, lc ba Ti bt u gy mi, kh hi ra, th i vy.


Th trong lut l l Gip Chung, Chi kin Mo, Nguyt phn 2, Nht Ging lu, tit lnh l Xun phn
Thanh minh. Qu thng gm: a Trch Lm, Sn Trch Tn, Thy Trch Tit, Phong Trch Trung
phu, Li Trch Quy mui, u c tng tm ti soi sng, qu Tit ang gia Hi Mo. Ho 6 3 tr
v trc cng vi qu Lm, qu Tn ch kh Xun phn, ho 6 4 tr v sau cng qu Trung phu v
qu Quy mui ch kh Thanh minh. Ho bin u 15, nin s (s nm) u 5400 nm. Qu nhun
Thun Cn mi dng vo vic, bin ho S c qu Thin Phong Cu, bin ho 2 c qu Thin Ha
ng nhn, cng chia ra m lm ch chung. Trc khi vn Gip 91 Th T 1261, sau khi vn K 180
l, xong ri n Qu Hi, li 360, l hi Mo vng quanh ri vy. Thanh tri dng 2, m t dng 2,
Nguyt xng Ha ha, bo rng Hm Tn cm thng l c vy.
THNG THN: l Hi th Nm ; t Mo n Thn dng tin 5 (t T n Thn c 5 cung), u c
tng lc vt gp thnh vy, Th trong lut l l C ty, Chi kin Thn, Nguyt phn 3, Nht i
lng, th tit lnh Cc v - Lp h. Qu thng gm c: Ha Trch Khu, Thun oi, Thin Trch L,
a Thin Thi , Sn Thin i sc, u c tng cnh vt tt ti, qu L ang gia hi Thn. Ho 6
- 3 tr v trc cng qu Khu, qu Thun oi ch kh Cc v, ho 9 4 tr v sau cng qu Thi,
qu i sc ch kh Lp h. Ho bin u 15, s nm u 5400. Ho nhun l qu Thun Cn ho 3
bin thnh qu Thin Trch L, ho 4 bin thnh qu Phong Thin Tiu sc, cng chia ra m lm ch
y. Trc khi vn Gip 31 Th T 7401, sau khi vn K 136 Th T 1621, ri n Qu Hi 360 hi
Thn vng quanh ri vy. Thanh tri dng 3 bin Bnh chng i v, n nh 4 l inh dng
thanh Gic, m t dng 3, ng Thn chn dng Gic lut, n 4 8 m Thanh Gic Bnh Nguyt
xng giao Nht, Ha ha giao Thy, l qu Sn Ha B lm qu a Thin Thi giao t du !
THNG T: l Hi th Su ; t Thn n T, vn Thy (nc) ht, lc c Ha ng vng dy,
Th trong lut l l Trng l, Chi kin T, Nguyt phn 4, Nht Thc trm, tit lnh l Tiu mn
Mang chng. Qu thng gm: Thy Thin Nhu, Phong Thin Tiu sc, Li Thin i trng, Ha Thin
i hu, Trch Thin Qui, u c tng vt cng nhiu thnh. Qu i trng ang gia Hi T. Ho
9 3 tr v trc cng qu Nhu, qu Tiu sc ch kh Tiu mn, ho 9 4 tr v sau cng qu i hu,
qu Qui ch kh Mang chng, ho bin u 15, nin s u 5400, ho nhun qu Thun Cn ho 5 bin
thnh qu Ha Thin i hu, ho Trn bin thnh qu Trch Thin Qui cng chia ra m lm ch y,
trc khi vn Gip 151 Th T 1801, sau khi vn K 166 Th T 1981, xong n Qu Hi, li 360
hi T vng quanh vy. Thanh tri dng 5 bin Mu dng i cung, m t dng 6 ng K dng
thanh Gic, Nht xng Thy ha, lc rt thnh kh ni du ! Trn T vng quanh tri dng 6 dng.
THNG NG: hi th By ; t T n Ng, dng ln cng cc, l lc m ngh mun tranh ot
nng ln trc vy, Th trong lut l l Nhuy Thc, Chi kin Ng, Nguyt phn 5, Nht Thun th,
th tit lnh H ch - Tiu th. Qu thng gm: Thin Phong Cu, Trch Phong i qu, Ha Phong
nh, Li Phong Hng, Thun Tn, u c tng vt ny mm m m loi b i. Qu nh ang gia
hi Ng. Ho 9 3 tr v trc cng qu Cu, qu i qu ch kh H ch, ho 9 4 tr v sau cng
qu Hng, qu Thun Tn ch kh Tiu th, ho bin u 15, nin s u 5400. Qu Tp Khm lm ch
bt u vo vic, ho S qu Tp Khm bin thnh Thy Trch Tit, ho 2 bin thnh Thy a T,
cng chia ra cng lm ch. Trc khi vn Gip 181 Th T 2341, xong ri n Qu Hi, li 360 hi
Ng l vng quanh vy. Thanh tri dng 6, m t dng 7, xng ha nh Thn l Nam Bc nng rt
n cc.
14

Xt Bnh Mu cng T (ngi Lc), Thanh tri chng 3 5 gm c inh T giao Ng thi 4 vi 6 l
Thanh vy. Xng ha l c Nam khng sinh vt. Li xt trong hi T, bc Hong xung bc , vua
Hong Nghiu Thun lm Vua, thng bin tr dn tt, ng vo Cn nguyn tm Tri. Bc Thnh
lm loi vt thy, i hu l phc tri, qu Qui l tng vn chng rc r, cho nn c Trng ny xem
tri, suy lch m on t i ng Ngu l hi Ng giao, nh H chu nh Ngu truyn ngi gm 8
nm, Cu bin Cn, vua Trng Khang dng ngi. Bin qu n m nh H mt ngi, nh Thng dy
ln. Bin qu Tng, vua T inh nh Thng lm vua c 19 nm. Bin qu Thun Tn, nh Chu
nh nh Thng, n nm th 2 vua Khang Vng. Bin qu nh, vua Hon nh Chu, qu i qu
vua Hin vua Non nh Chu, nh Tn truyn 2 i vua, nh Hn dy ln, bn thng i qu, ho S
bin qu Qui l nm th 4 vua Bnh vng nh Hn. Sau n i Tam quc gm nh Tn, bin qu
Hm thi nh Tn suy, hai nm ri tri i Ng i, m nh ng dy ln. Bin qu Khn l nm th
13 vua ng Nguyn Tng, th ly thng qu Trch a Ty ho 3 bin qu Hm. Bin qu Hm, vua
Thi t nh Tng chu mnh tri lm Vua, thc Hi ny vy. T m ln lt suy lm Thy Sn
Kin, Li Sn Tiu qu, Thin Sn n m l nh vy.
THNG MI: hi th Tm ; l lc m nhu ln dn, dng cng tiu dn, Th trong lut l l Lm
Chung, Chi kin Mi, Nguyt phn 6, Nht thun Ha, th tit i th - Lp thu. Qu thng gm:
Thy Phong Tnh, Sn Phong C, a Phong Thng, Thin Thy Tng, Trch Thy Khn, u c tng
vt s thnh qu, qu Thng ang gia hi Mi. Ho 9 3 tr v trc cng vi qu Tnh, qu C l
ch kh i th, ho 6 -4 tr v sau cng vi qu Tng qu Khn lm ch kh Lp thu, ho bin u 15,
nin s u 5400. Ho qu Nhun l qu Tp Khm, ho 3 bin thnh qu Tnh, ho 4 bin thnh qu
Khn cng chia ra m lm ch y. Trc khi vn Gip 211 Th T 2321, sau khi vn K 526 Th T
2701, xong ri quay sang Qu Hi li 360 hi Mi l vng vy. Thanh tri dng 6 na Chy bin
Cung, m a dng 12, ha ting tinh (sao), cho ti vn i sinh vt m lm ni vy du
THNG THN: hi th Chn ; t Mi n Thn l lc m nhu bn trong che y, dng cng bn
ngoi tiu vy, Th trong lut l l Di Tc, Chi kin Thn, Nguyt phn 7, Nht Thun v, th tit
S th - Bch l. Qu thng gm: Ha Thy V t, Li Thy Gii, Phong Thy Hon, Sn Thy Mng,
a Thy S u c tng vt kh thu gp li. Qu Hon ang gia hi Thn. Ho 6 3 tr v trc
cng qu V t v qu Gii lm ch kh X th, ho 6- 4 tr v sau cng vi qu Mng, qu S lm ch
kh Bch l, ho bin u 15, s nm u 5400, qu nhun Thun Khm ho 5 bin thnh qu S, ho 6
bin thnh qu Hon, cng chia ra m lm ch y. Trc khi vn Gip 241 Th T 2881, sau khi vn
K 256 Th T 3061 cui n Qu Hi li 360 hi Thn vng vy. Thanh ch 7 Canh lm Thiu
thng, m t ng Nht, ch 9 ng nht nguyt n 12, Nht vo Nguyt ra phng Canh vy.
THNG DU: hi th Mi ; t Thn n Du l lc m nhu p ln trn, dng cng chu thi
xung vy, Th trong lut l l Nam l, Chi kin Du, Nguyt phn 8, Nht Th tinh, th tit Thu
phn Hn l. Qu thng gm: Thin Sn n, Trch Sn Hm, Ha Sn L, Li Sn Tiu qu, Phong
Sn Tim, u c tng vt hu mt trong, qu L ang gia hi Du. Ho 9 3 tr v trc cng
qu n qu Hm lm ch kh Thu phn, ho 9 4 tr v sau cng qu Tiu qu v qu Tim lm ch
kh Hn l, ho bin u 15, s nm u 5400, qu nhun Thun Khn dng vic, ho S bin thnh
qu Phc, ho 2 bin thnh qu S, cng u chia ra m lm ch y. Trc khi vn Gip 271 Th T
3241, sau khi vn K 286 Th T 3421, cui n Qu Hi li 360 hi Du vng vy. Thanh tri
dng ht lm Thiu v, Nht 8 s khng i, m t dng 10 ha Th ha vi Nguyt tinh, m cn c
ch, n m la sng, khng cch ban ngy, t v ma ng sinh si, khng khc g 3 ma trc vy.
15

THNG TUT: hi th Mi Mt ; t Du n Tut l lc m nhu ln i, dng cng thi ht vy,


Th trong lut l l V X, Chi kin Tut, Nguyt phn 9, Nht i ha, th tit Sng ging - Lp
ng. Qu thng gm: Thy Sn Kin, Thun Cn, a Sn Khim, Thin a B, Trch a Ty, u
c cnh tng vt v iu lc, qu Khim l qu gia hi Tut. Ho 9 3 tr v trc cng vi qu
Kin v qu Thun Cn lm ch kh Sng ging, Ho 6 4 tr v sau cng vi qu B v qu Ty lm
ch kh Lp ng, ho bin u 15, s nm u 5400, qu nhun Thun Khn dng vo vic, ho 3 bin
thnh qu Khim, ho 4 bin thnh qu D, cng chia ra m lm ch. Trc khi vn Gip 301 Th T
3601, sau khi vn K 316 Th T 3781, cui n Qu Hi, li 360 hi Tut vng ht vy. Thanh rng
khng m ha c ch, hnh Thy ch 9, ch 12 bin, dng Du Tut ng Nht, tha s qu B, Thun
Cn tr ln vy.
THNG HI: hi th Mi Hai ; t Tut n Hi l lc thun m tch cha trong, ch cn dng nh
tiu hao ngoi, Th trong lut l l ng Chung, Chi kin Hi, Nguyt phn 10, Nht Tch Mc,
th tit Tiu tuyt - i tuyt. Qu thng gm c: Ha a Tn, Li a D, Phong a Quan, Thy a
T, Sn a Bc, u c cnh tng vt ang ct du. Qu Quan ang gia hi Hi. Ho 6 3 tr v
trc cng vi cc qu Tn D lm ch kh Tiu Tuyt, ho 6 4 tr v sau cng vi qu T qu Bc
lm ch kh i tuyt, ho bin u 15, s nm u 5400, du i t chng thy, c th ly l m ngh,
l Quan ch tr xung lm khng s nhun ho 5 qu Khn bin thnh qu T, ho Thng bin
thnh qu Bc, chia ch cng ng. Trc khi vn Gip 331 Th T 3961, sau khi vn K 346 Th
T 4241, cui n Qu Hi li 360 hi Hi vng ht vy. Thanh tri dng 10 Qu hp vi Thiu Gic,
m t dng 12 Hi lm bin cung, nc ha Nht, t ht vng quay li, ch giao t di Trinh
khi Nguyn du !
Bo rng, ly 1 Nguyn lm kinh 12 Hi, nh ly Nm kinh Thng, ly 1 nm lm kinh 12 thng, v 1
nm 12 thng thu tm 360 ngy, cng 4320 gi, cha 129600 Phn. Mt Nguyn cha 12 Hi, thu
tm 360 Vn, cng 4320 Th, cha 129600 nm. Cho nn, Sao ly tng ng vi Phn, Th ly
tng ng vi Thi, Vn ly tng ng vi Nht, Hi ly tng ng vi Nguyt, Nguyn ly
tng ng vi Tu, din ra thi v cng, tht li thi khng my, u v m dng 1, 1 y l Nguyn
vy, Nht Gip 1, Nguyt T 1, Sao Gip 1, Thn T 1, theo ln lt m sinh, bn c 12 Hi, bo l
ly Nguyn kinh Hi, m Hi Vn Th, ln lt thay nhau lm Kinh, ht thy u gc Nguyn. Duy
y, tri t sinh ra s mun vt, chn Nguyn lm Cn, Cn chia y, chn oi lm Hi, chn Ly
lm Vn, chn Chn lm Th, cng chia thi cng nh, s tch cng nhiu. Cho nn 1 phn chia 12, 12
phn chia 360, 360 phn chia 4320, li chia m 129600 vy, bn l s Thi cc sinh ra tri t. Chn
Nguyn li lm Chn, Chn ly ln y, Ly tng ng Hi, oi tng ng Vn, Cn tng ng
lm Th, cng ln thi cng to, th s dng cng tht buc li, cho nn 129600 tht buc li m lm
4320, li tht na m lm 360, li tht na m lm 12, ri bao gm v dng 1, phm lm ci s ln ln
m to ra l th. Chia thi nghch li, ln thi thun i, i li thun nghch cng ln ln, 1 v 8 qu trong
m thun i, nghch li y ch 4, qu tri giao tri, th trong v th ngoi, u chng la dng
Cn oi Ly Chn t giao. Thun i c 4 qu tri giao t, Th trong dng Chn Ly oi Cn, Th
ngoi dng Khn Cn Khm Tn vy.
Cho nn, qu phng t y nghch li 16 qu bao gm: Thun Cn, Trch Thin Qui, Ha Thin i
Hu, Li Thin i trng, Thin Trch L, Thun oi, Ha Trch Khu, Li Trch Quy mui, Thin
Ha ng nhn, Trch Ha Cch, Thun Ly, Li Ha Phong, Thin Li V vng, Trch Li Ty, Ha
Li Ph hp, Thun Li. Trong , 16 qu ny, u ly th t chia: Nguyn - Hi - Vn - Th, t trn
xung di , khi t qu Thun Cn n qu Thun Li.
16

ng thi, qu phng t thun n cng 16 qu gm: a Li Phc, Sn Li Di, Thy Li Trun,


Phong Li ch, a Ha Minh di, Sn Ha B, Thy Ha K t, Phong Ha Gia nhn, a Trch Lm,
Sn Trch Tn, Thy Trch Tit, Phong Trch Trung phu, a Thin Thi, Sn Thin i Sc, Thy
Thin Nhu, Phong Thin Tiu sc, cng u ly th t chia Nguyn - Hi - Vn - Th t di ln
trn, bt u khi t qu Phc n qu Tiu sc vy.
n bn hu tm bn t, l t theo Tri, qu Sn a Bc theo (trng coi) qu Trch Thin Qui,
qu Cu theo (trng coi) qu Phc, mi mt qu u c qu lm i v, chia ly ng u. ng thi
qu ch nhun gm 4 qu Ly Cn Khm Khn, t hu chia thng u tm 15 ho. Qu Ly khi trong
T, qu Phc ht trong Mo v qu ng nhn. Qu Thun Cn khi trong Mo, qu Lm ht trong
Ng v qu Qui. Qu Thun Khm khi trong Ng, qu Cu ht trong Du v qu S. Qu Thun
Khn khi trong Du, qu n ht trong T v trong qu Bc.
Qu Thun Ly dng trong ch 3 Hi, Hi T kh ng ch - Tiu hn, Hi Su kh i hn - Lp xun,
Hi Dn kh V thy Kinh trp. Qu Thun Cn ch 3 Hi, Hi Mo kh Xun phn Thanh minh,
Hi Thn kh Cc v - Lp h, Hi T kh Tiu mn Mang chng. y, 2 qu Thun Ly v Thun
Cn, Sao (Tinh) cng Nht dng vic 6 dng m thu tm dng Thn Nguyn m vy.
Qu Tp Khm lm ch 3 Hi: Hi Ng kh H ch - Tiu th, Hi Mi kh i th - Lp thu, Hi Thn
kh Bch l - S th. Qu Thun Khn lm ch 3 Hi: Hi Du kh Thu phn Hn l, Hi Tut kh
Sng ging - Lp ng, Hi Hi kh Tiu tuyt - i tuyt. Hai qu Tp Khm v Thun Khn, Thy
cng Th thu kh 6 m, dng nhu m thu tm Thch Ha dng dng cng vy.
Cho nn, t Hi T m ni, trc lm Hi Tut 2 Hi, tri t hn n, ri beng cha m mang, l s
khng n Hi T, nh mt ngy na m gi T, m cng cc sinh dng, gc tri ny mm dn dn
di m bin Phc. Qu Khn Phc giao nhau, chnh l khong gia 1 ng 1 tnh, Thi cc sinh ra
qu u tin ca tri t, thng lm Phc, Di, Trun, ch m i nhanh n Chn, nguyn kh ct chia,
trong nh ln trn, bn c Thn Sao (Tinh), Nht Nguyt hp lm 4 tng ca Tri, cho nn ni tri
m T, tuy cha r rt ln, thnh thai nghn, nh m Khn c cha sinh trai Chn, by gi nc
la g cng thun, nn m sum hp y , rng khng yn lng, khng c trong iu g sp xy ra
vy.
Do , 1 kh chuyn vn, nh trong ni ln trn, nng c ri xung di, thi ngng t thnh t, cho
nn ni t m Su, l ang hi Su cha khi mi thnh t , ci kh m, nhun, ro, nng chia
lm Nc - La, 4 ci thnh Tng, t gia tri tip tri i c ma, yn lng khng ng. Qu thng
lm Ha Li Ph hp, Trch Li Ty, Thin Li V vng, a Ha Minh di, Sn Ha B, trong qu
Minh di l s giao sau cng, cn qu B l s dng trc vy.
Tri t dng, Ngi Vt bn sinh, ra Su vo Dn, l Hi m Vt, t ci khng ti ci c, ti y
hng v sng. Tng cn m m l sng sm, ma ng ma Xun vy. Ban u tri t hun c
ha thun nn chy, bay, c, cy, chng thai, trng, chng ht, m qu u ly Kh m ha ra, sau trai
gi gy nn tinh m ha sinh. Loi chy, bay, c, cy, chng loi no l khng thai trng, ht, qu, u
ha ly hnh, loi kh hnh ha khng cng, kh lm hnh, chuyn hnh ly loi din kh, ha m t ly
17

hnh nh, ha m nhiu ly hnh ln. Ngi sinh Dn, qu m thu tm Vt, th ra Chn quay v
sng, ch dng ng tr, ba ti gy dng, m mun vt sinh si Hi ny du !
l bui ban s ca Ngy, bui u ca Thi, bt u i Hong vy. Vy th Tri, Ngi i Tam
Hong, tc l T-Su-Dn, l thi 8 dng vy, l thi Mc c ng vng, la chy dng v, qu
Ly thu tm Hi Ngi, tr m sng, xem li nh c bt chim, cy ba, thc n, tin ca giao dch,
8 qu lm ch vn kh, cng lch lut, u khi t Gip Dn, o y l rc r. o Hong dy d dn,
Hm Lm ung dung gn gi, tht li qu Tn ch, qu Tit qu Trung phu dng v iu nhn, qu thun
Ly ht m qu thun Cn khi ln, Hi giao t gia Mo, cho nn qu thng l Lm, Tn, Tit, Trung
phu, Quy mui, cng vi Thi hip ng.
t thi vua Hy Hong tr v sau, bn chp Tun khng (bn chp ca i Thng c ?) chuyn m
nhn ra vic gi th, hp m lm i la v chng, ly da th lm nghi l, nhc in, ly giy t lm
n st. i ! h khng c nguyn nhn ? Kp n hi Thn, qu Khu khc, m ng qu thun oi,
ly qu L m bin r chia nh, qu Thi giao m ch thng, i sc giu c m ngy mi, o ha
cng thnh, c gio ph bin. ln ti qu ch T, vn c sng, nhn nng s bin, m truyn
ngi Vua, qu thng trong ch thun Cn cng, thng ngoi qu Khm my, Tn gi, Chn sm, Ly
la, giao nhau m ng, thay i tin ln, m n b ra, trn tri th t Nhu, Tiu sc, m ln y mnh,
c ly i dng dng quyt c m, tng lm qu Qui. By gi vua Hin, hiu Chuyn Hc n
Nghiu Thun 1 Cn nguyn thu tm tri, ci 6 rng, u l mi vt, tng yn mun nc vy.
l thi tri khng c tn, cao cao lng lng, a ng Vua rt mc vy, vn i thnh tt du ! c
Trng Ny suy lch s, on t i Nghiu Thun, s nh mt tri ng gia tri, T ri n Ng, giao
nhau n rt thnh, khng g hn c na. T Phc n Cn, do T m Ng, 6 hi trc lm k trng
gi, n l thi, vn bc Hong , ngy m ngy ng, m cng cc n nay vy. T y, m sinh
gia Ng, bc xung bc Vng, nh H gp Cu S, nh n Chu gp Cch, mnh gm tri 6 vn,
tri Cu 6 ho, 72 Th, 2160 nm. Trong khong y, Vng xung B, B xung Dch (ging R
phng Bc). Khng T sinh cui i Chu, chp Thin Tn th ni bc Vng, th qu Cu dng
ho 9 5. n vua Chnh nh Tn thn tnh 6 nc v 2 nh Cu, m bt u xng l bc Hong, thi
vn Cu Gic, Chu b Tn lm mt, Tn b S dit, S b Hn bt, cn d bc B, R Dch th li gn
vic Vng. Th Vn t Cu m bin, giao Cn ng Phc, c nh th , Cu v sau l i qu, l
nh, l Hng, ly n dng Tn, Hi Ng l Chu Hn n nay. Cn hi Ng 12 vn, ng y chu
mnh Thnh nhn, vn c i qu, ti c hn ngi ta, nh dng Hng lu, m Tn o tri, khng
th thi vy, t m C, m Tng, m Khn, thng n Hi Mi m V T, m Gii, m Hon, m
Mng cng S. Thng n Hi Thn, by v Tn 8, by v Khm 7, m Khm lm nhun qui chia ch
3 hi nh Cn Ly vy. Nh qu thng ca Hi Du rng n, Hm, L, Tiu qu ri Tim. Qu thng
ca Hi Tut c Kin, Cn, Khim, B, Ty. Qu thng ca Hi Hi c Tn, D, Quan, T, Bc, li u
dng qu Thun Khn lm qu Nhun, chia ch 3 Hi, cng vi Ly, Cn, Khm ng 24 kh bin i, ri
i vn chuyn c, trng y m tiu y. T Ng n Hi, Khm Khn 6 hi lm tiu, chng y thi
thi.
Suy vn s ln nh, tri bin 16, n Cu thi bin ho S, tm hp Cn tha 7 t 9 ngn ch
xung, n s 36 triu, ht thy v Cn l thi, ti a khng th li nhn na, cho nn b i. Cu giao
th Cn ng Phc, i qu giao th Qui ng Di, nh giao th i hu ng Trun, Hng giao th i
trng ng ch. T hu by bng Nguyn ng: Nguyn, Hi, Vn, Th, u ng 1 Sao, 12 ng Sao
ca Phn, 360 ng Sao ca Thi, 4320 ng Sao ca Nht, 129600 ng Sao ca Nguyt, cho nn
18

s Sao ca Nguyt tng ng Phn ca Nin, Thi ca Th, Nht ca Vn, Nguyt ca Hi, Nin ca
Nguyn, s u l 129600. Gi s s Nguyt m lm Nin, lm Th, lm Vn, lm Hi, lm Nguyn, th
s c ht thy vy, Phn tch lm Sao, lm Phn, lm Thi, lm Nht, chn s m suy, khi ta cho 1
Nht cng nh 1 Nguyn, th suy ra: s ca Thi c s ca Hi, s ca Phn c s ca Vn, s ca
Sao c s ca Th. Khi coi 1 Sao cng nh 1 Nht, th s ca Sao c s ca Nht, ng Nguyn,
khi cha 12 Sao, th c 12x129600= 1555200 lm s Sao ca Phn, nu cha 360 Sao, th c
360x129600=46656000 lm s Sao ca Thi, nu cha 4320 Sao, th c 4320x129600=559872000
lm s Sao ca Nht, khi cha 129600 Sao, th c 129600x129600=16796160000 lm s Sao ca
Nguyt. l s 1 Nguyt tng ng 129600 s ca Sao, Th m gp 5 bin, th lm 1 Vn thu tm
Nguyn. Do , ly Sao tng ng vi Nin chng nh lm nhm, cng khng l khc.
Cho nn, khi Tn giao th Tiu sc ng Chn lm Th ca Th, khi Tnh giao th Nhu ng Ph hp lm
Th ca Vn, khi C giao th i sc ng Ty lm Th ca Hi, khi Thng giao th Thi ng V vng
lm Th ca Nguyn. Nguyt cha 129600 Sao ln m lm Nguyn, cha 1555200 Thi cng lm Sao
ca Nin, li cha Nht ln lm Nguyn cha 46656000 Thi cng lm Sao ca Th, li cha Thi ln
m lm Nguyn cha 559872000 lm Sao ca Vn. Tr ln, s ca qu Tnh giao, qu C giao, qu
Thng giao, s ln lt ng tch cha, l Sao ca Th vy.
Li chn Phn ln m lm Nguyn, chn 16796160000 lm s Sao ca Hi, tng ng vi qu Tng
giao th L ng Minh di, lm Hi ca Nguyn, li tm Sao ca Nguyn l
1679616000x12=201553920000, tng ng vi qu Khn giao th c thun oi ng B lm s Hi
ca Hi. Phm Nguyn dng: Nguyn, Hi, Vn, Th, Nin, Nguyt, Nht, Th, Phn, Sao u l
129600, gp 10 thi bin m lm 1, gp 5 gp 10 bin m lm 1 y, u s vng quanh 4 qu, m
dng v 1 Nguyn vy.
Duy y, Nht Nguyt bin Nguyn Hi giao, t qu L, thun oi l bt u Nguyn ca Hi, c 12
Hi. T qu Tng giao, s gp 12 ln c 12 x 129600 = 1555200, hp s qu L l 129600 x 129600
=16796160000, lm 1 Phn 12 Sao. Tip n Hi ca Hi l s 144. T qu Khn giao, 144 dng s
129600 x 144 = 18662400, s hp ca qu Thun oi l 16796160000x12=201553920000, (2015 c
5392 vn) 12 Phn, 12 y l 1, 144 y l 12. 1 cng vi 12 nhn ln vi nhau, m php Nhun thnh lp.
Qu Quan qu B s giao, qu ng K t lm Hi ca Vn, 12 tha s th c
201553920000x30=6046617600000 (6 vn 466 c 1760 vn) lm 12 Nht, cha
6046617600000x30=181398528000000 (181 vn 3985 c 2800 vn), thi l s 1 thng 30 ngy. n
qu Hon giao th qu Trung phu ng vi qu Phong. Qu thun Khm giao th qu Tit ng vi qu
L. Qu Mng giao th qu Tn ng vi qu Cch. Qu S giao, th qu Lm ng vi qu ng nhn,
gm lm vn s ca Th, Vn, Hi, Nguyn.
Qu Hon thi 12 thng, l 181398528000000x12=2176782336000000 (2176 vn 7823 c 3600 vn)
lm 1 nm. Qu Khm thi dng 90 nm c (2 triu 6121 vn 3880 c 3200 vn) 2176782336000000
x 12= 26121388032000000 lm 1 Th.
Tip n Qu Mng thi 12, l 26121388032000000x30=783641640960000000 (78 triu 3716 vn
6409 c 6000 vn) lm 1 Vn. Tip n qu S thi li 12 s Vn, gm
783641640960000000x12=9403699691520000000 (940 triu 3699 vn 6915 c 2000 vn) l n vy.
19

Bi v, 1 Nguyn c 12 Hi, li ly 1 Hi c 12 Vn, li ly 1 Vn c 12 Th, thi ly 1 Th lm 12


nm, 1 nm lm 12 thng, 1 thng lm 12 ngy, 1 ngy lm 12 gi, thi ly 1 gi lm 12 Phn, mt tri
chuyn sng ban ngy, mi thng 18 ngy c 216 gi, ng vi s Th ca qu Cn. Mt trng thay
sng ban m, mi thng 12 ngy c 144 gi, ng vi s Th ca qu Khn. M 1 Hi c 12 Vn, c
144 Th, c 4320 nm, 5 vn 1840 thng (4320 x 12) u t 12 Phn 144 Sao cha y.
Ly 1 Hi c 30 Vn m k, thi c 30 x 12 = 360 th, c s nm l: 360 x 5 qu = 1800 nm, c s
thng l: 1800 x (12 x 6) = 129600 thng, c s ngy l: 129600 x 30 = 3888000 ngy, c s gi l
3888000 x 12 = 46656000 gi, c s Phn l 46656000 x 30 = 1399680000 Phn (13 vn 99 ngn 68
vn), c s Sao l 1399680000x12=16796160000 Sao. n ngy thng giao cm th 1 cng vi 12 cng
nhn ln.
Ly t qu L lm 1 Hi c 12 Vn, nghch tri qua 4 qu oi, Khu, Quy mui ri n qu Trung phu
th c 12 x 12 = 144 Th, c s nm l: 144 x 5 = 720 nm, c s thng l: 720 x 12 = 8640 thng, c s
ngy l: 8640 x 30 = 259200 x 6 ho = 1555200 ngy (12 x 129600), nh vy n qu Phong Trch
Trung phu, th s 1555200 l s lm s ca Ngy. Nghch n qu Thy Trch Tit, th s: 1555200 x
12 = 18662400 l s lm s ca Gi. Nghch n qu Sn Trch Tn, th s: 18662400 x 30 = 55987200
l s lm s ca Phn. Nghch n qu a Trch Lm, th s: 55987200 x 12 = 6718464000 l s lm
s ca Sao.
Mi Th lm 1 nm, qu L thi Sao hi qu Tit, 1 thng 12 ngy qu L thi Sao thi dng li
qu Quy mui, kh sc do giao, ngy 1 i vn m tit 6 ngy, thng 1 i vn m li 6 ngy,
l Tu sai (nm coi khng ng). Cho nn 1 ly 12, th Tri t qu a Trch Lm (8-2) tr ln, t t
qu a Thy S (8-7)tr ln, vn s kh y, sc h (rng) chng y bnh nh. Cho nn, ngy 1 cng
12 nhn ln, m php Nhun thnh lp, l lc Nht Nguyt giao cm, gp hi Thn Du du ! V c
phng Canh, Trng mc mt Tri sp ln vy. Thun i nh n 1-7, Hm 2-7, L 3-7, Tiu qu 4-7
mi bin, giao vi ng nhn 1-3, Cch 2-3, Thun Ly 3-3, Phong 4-3 ng nghch li. Trong Lm 82, Tn 7-2, Tit 6-2, Trung phu 5-2, th ly s ca qu Lm lm Vn ca Nguyn, 360 bin m 129600
hp 12 gi, s lm 1 ngy, i hu tng ng Sao s ca Gi t cng nhn ln, l s ca Tiu sc.
Li bin 16796160000 hp vi 30 ngy, s lm 1 thng Tiu sc tng ng s Sao ca thng, t cng
nhn ln, thi lm s qu L khi Phn ca Hi vy. Li bin 2 vn 8211 triu 990 vn 7456 c, hp s
12 thng lm 1 nm. Qu L ng s Sao ca Hi, t cng nhn ln, thi ng nhn hp s nm ca 1
Nguyn vy. Qu Trung phu s nm, nhn ln ly 129600 cng ng nhau.
Xt trc sau hp 6 k hn, trng tiu tn thoi 360 ngy, m s ca Nm bi m thnh lp. Qu
Hm lm Vn ca Hi, cha 33 vn 8533 triu 1888 vn 9472 c, y l 12 nm s 4320 ngy. Qu S
lm Vn ca Vn, cha 1015 vn 5995 triu 6668 vn 4160 c, l s 360 v 129600 ngy. Qu Tiu
qu l Vn ca Th, cha 1 kinh 2187 vn 1987 triu 20 vn 9920 c, l 4320 nm 155 vn 5200
ngy. Nh 129600 nm 4665 vn 6000 ngy, cha lm 36 kinh 5616 vn 8440 triu 629 vn 7600 c,
thi qu Tim giao m Gia nhn ng vi Quy mui lm Hi ca Th, s cng nhn ln nh th, tr s
ng nhn, ly 20 Cch c 1 lm s thng 2350 triu 9249 vn 2288 c, tr s qu Cch ly 30 s
,qu L c 1 lm s ngy 78 triu 3641 vn 6409 c 6000 vn, tr s qu Ly ly 12, th s qu Phong
c lm s gi 6 triu 5303 vn 4700 c 80 vn, tr s qu Phong ly 30, qu Gia nhn c 1 lm s
Phn 2176 vn 7823 c 3600 vn. Qu Trung phu s nm ng nh th, tt ly 1 nm lm 1 Phn, 1
thng lm 1 Sao, ri Sao Phn tin lui, kh c m tha (nhn ln) tr i.
20

Hi Du, mt tri ln mt trng mc, Sao theo Trng m hin ra, cho nn Sao 30, s Thn 12, thay i
nhau cng lm nhn ln, li theo m tr i, thi s Phn tc l s Nm vy. Xt 1 vn 12 Th 360 nm
4320 thng 129600 ngy 1555200 gi 46656000 phn (1555200 x 30) 55987200 sao (4665600 x 12).
Nu ly 1 lm Ngy, th qu n giao vi qu ng nhn lm Phn, qu Hm giao vi qu Cch lm
Gi, ly ngy thng kp n nm, u ngc li, kh ly loi m suy vy (suy: qu L giao vi qu L
lm Ngy, qu Tiu qu giao vi qu Phong lm Thng, qu Gia nhn giao vi qu Tim lm Nm).
y ni, qu Kin 6-7 giao, th qu K t 6-3 ng vi qu Khu 3-2 lm Hi ca Vn. Qu Thun Cn
7-7 giao, th qu B 7-3 ng vi qu thun oi lm Hi ca Hi. Qu Khim 8-7 giao, th qu Minh di
8-3 ng vi qu L 1-2 lm Hi ca Nguyn. Qu Kin thi tng ng 1555200 thng, cha 438
kinh 7390 vn 1280 triu 7557 vn 1200 c. Tip n qu Thun Cn, th tng ng 46656000 ngy
gp cha 1 vn 3167 kinh 1703 vn 8422 triu 6713 vn 6000 c. Tip n qu Khim, th tng ng
559872000 gi, gm cha 15 vn 7946 kinh 446 vn 1072 triu 863 vn 2000 c. Vt n qu B 1-8
giao, th qu V vng 1-4 s ng vi qu Thi 8-1 lm Th ca Nguyn, thi ng 167 c 9616 vn
Phn, gm cha 473 vn 8381 kinh 3383 vn 3161 triu 6818 vn c. Tip n qu Ty 2-8 giao, th
qu Ty 2-4 ng vi qu i sc 7-1 lm Th ca Hi, thi ng 3015 c 4692 vn Sao, gm cha
5686 vn 576 kinh 598 vn 5940 triu 2752 vn c, cng l s cng nhau nhn ln, thi tr i s ca
qu K t ly 30, B c 1 lm ngy ca 1 nm, gm 6 vn 466 c 1760 vn s, qu Khu lm s 1
ngy cng vi y ng, tr s qu B ly 12, Minh di c 1 lm gi ca 1 nm, gm 5038 c 8480
vn, kp n tha Phn vy, tr s Minh di ly 30, V vng c 1 lm Phn ca Nguyn 167 c 9616
vn, tc l s qu L 1 Phn tr i s qu V vng ly 12. Tip n qu Ty c 1 lm Phn ca Hi
13 vn 9968 vn, l s Vn Th chng giao, Tinh Thn tin lui tt Tut, Vt ng li m cn c s
tng dc i m, t cha tng ngh vy, cho nn 2 qu B v qu Cn tr ln u dng s vy. (T
Khn: tri nghch qua 7 qu ti Cn, tri thun qua qu 7 qu ti B).
Qu Tn 3-8 giao, th qu Ph hp ng vi qu Nhu lm Th ca Vn, tng ng vi 6 vn 466 c
1760 vn lm 1 ngy 4320 Sao ca s qu Khu, gm cha 17 cai 881 vn 7281 kinh 7957 vn 8208
triu 860 c. Tip n qu D giao, th qu Chn ng vi qu Tiu sc lm Th ca Th, tng ng
72 vn 8894 c 1120 vn, lm 12 ngy Sao ca qu Quy Mui, gm cha 204 cai 6980 vn 7381 kinh
6593 vn 8499 triu 720 vn c. Vt n qu Quan giao, th qu ch ng vi qu i trng, qu B
giao th qu Trun ng vi qu i hu, qu Bc giao th qu Di ng vi qu Qui, qu Khn giao th
qu Phc ng vi qu Cn, ly th t lm Nguyn ca Th Vn Hi Nguyn. Qu Quan giao, th tng
ng 2176 vn 7823 c 3600 vn lm 1 nm, 1555200 Sao ca qu Trung phu, cha 6140 cai 9422
vn 446 kinh 4815 vn 4972 triu 1600 vn c, y th tng ng 2 triu 6121 vn 3880 c 3200 vn
lm 12 nm, 18866 vn 2400 Sao ca s qu Tit, cha 7 vn 3691 cai 365 vn 8357 kinh 7785 vn
9665 triu 9200 vn c. Qu Bc th tng ng 78 triu 3641 vn 6409 c 6000 vn lm 1 Vn, 5967
vn 2000 l sao ca s qu Tn, cha 221 vn 739 cai 1972 vn 733 kinh 3578 vn 9977 triu 6000 vn
c. Khn th tng ng 940 triu 3699 vn 6915 c 2000 vn lm 12 vn, 67 vn 1846 vn 4000 l
Sao ca s qu Lm, cha 2682 vn 8870 cai 3644 vn 8800 kinh 3947 vn 9731 triu 2000 vn c, y
cng l s cng nhau nhn ln, thi vy tr s qu Ty ly 30, qu Ph hp c 1 lm Phn ca Vn
4665 vn, tr s Ph hp ly 12, Chn c 1 lm Phn ca Th 388 vn 8000, tr s Chn ly 30, ch
c 1 lm s Phn ca Nin 129600, tr s ch ly 12, Trun c 1 lm Phn ca Nguyt 1800, tr s
Trun ly 30, Di c 1 lm Phn ca Nht 360, tr s Di ly 12, Phc c 1 lm Phn ca Thi 30, t
Sao m suy y 30 Phn 360 hp Nguyn ca Vn, t di ln trn, ht 16 qu gieo ri sau thi, tr li
21

qu Phc nhn ln tr i, t nhin ging ht nh nhau, ci Phn y to m lm nh, ly mi Nin Nguyt


lm Phn Sao, cho nn 12 lm Sao, hoc ly 129600 tng ng y, hoc ly 13 c 9968 vn tng
ng y, hoc ly 181 vn 3985 c 2800 vn tng ng y, thm chu thin (vng tri) 365 29
phn 75 sao, tr chu tu lm 365 ngy 24 phn 45 sao, mnh yu cng gim bt, tha 1 phn, 50 Sao
tri 66 nm c l, m ngy lui tri 1 lm nm sai, ngy thng 5 ng dc treo rng khng, bn hu
quanh li, tinh thn th t ph trn tri, chuyn sang bn t m rng ra 129600 u c 129600 Sao,
th tri vn chuyn sai i gm 66 nm c l, ngy c ngy v v m, thng c Khiu (ngy 30 c
Trng mc phng Ty) Mc (cch ngy mng 1 c Trng mc phng ng) th mt Trng i mau
m li trc mt Tri, ngy Hi (ngy 30) thy phng Ty, ngy 1 thy phng ng, thi i
chm m li sau mt tri, ngy Sc (ngy 1) hin phng ng, v Sao (Tinh) c np c hin, y
ln co li, bin thnh Mc, 12 nm 1 vng tri 144 nm m vt ln ln theo 11 vn 8512 phn sao
Ha, 2 nm 1 vng tri, m co li theo 1 vn 8807 phn ri sao Th, 29 nm 1 vng tri, m
tha theo 29 vn 4255 Phn, 3 Sao (tinh) np hin, u ly 30 cng 12 m suy, Kim Thy 2 sao u 1
nm 1 vng tri theo u 1 vn, np hin theo Thi dng, ly 12 cng vi 1 m suy gm y, co,
np, hin y u c khng bng nhau, m Nht Nguyt tinh ra vo ng Hong o, u bao bc c
bn trong. Cho nn, tri t ng nhn tr xung, t t n tr xung lm s Nm, s khi t 1, 10,
100, 1000 n vn, c, triu, kinh, cai, t v. T chng qu 1 i 30 nm (i = Th), mi nm c 12
thng, thng c 30 ngy, ngy c 12 gi, gi c 30 Phn, Phn c 12 Sao m thi.
Xt 30 nm, tc l xt 1 Th hay xt 1 i, c 360 thng, c 10800 ngy, c 129600 gi, c 3888000
Phn, c 46656000 Sao. l 1 Th 12 thng 360 ngy 4320 gi 129600 phn 155520 sao, 30 ngy
360 gi 1800 phn 129600 sao, 12 gi 360 phn 4320 sao, 30 phn 360 sao. S trn ly cha qu
Cn lm Nguyn, qu Qui lm Hi, qu i hu lm Vn, qu i trng lm Th, qu Tiu sc lm
Nin, qu Nhu lm Nguyt, qu i sc lm Nht, qu Thi lm Thi, qu L lm Phn, qu oi lm
Sao, 10 qu i nghch t Cn n oi, 5 ln bin lm 1, to cng nh vy, l ng ca H ton s vy.
Qu oi lm Nguyn Sao, qu L lm Hi Sao, qu i trng lm Nht Sao, qu i hu th lm Sao,
qu Qui lm 1 Phn 12 Sao, qu Cn lm 1 Sao, thanh m xng ha u khi 1 Sao. V ln thi l 1
Nguyn, nh thi l 1 Sao, m phn Hi Vn Th, thc gc H sinh ra s, m 1 n 10, 100, 1000,
ri n Th ca Hi c vn, Th ca Vn c c, Th ca Th c triu, ht thy Vt, dn u d s y,
chia ln lm b, di nh lm to, u ly Sao m tnh, ri sau s Kinh, s Cai, kp n s T, ht thy ct
yu u v Sao (t), dn d chng qua 1 ngy lch. Thng kho ni vy. Tri t qu Phc n qu Cn,
nht m m nht c Cn, thi l s Hu cc vy. T Cu n Khn, nht ng m nht khng c Khn,
thi l s V cc vy. Cho nn, t qu Quan, qu ch tr xung, u l khng c S m c Tng, ly
m suy, Thi cc vn khng cc, xt thy vy.
HONG CC KINH TH (Q.2)
HI KINH VN DNG 1- THIN QUAN VT
Ly Hi kinh Vn (ngang), tc l ly s Phn ca Nguyn kinh trong Hi vy. Mt Nguyn tm 12 Hi,
nh 1 nm tm 12 thng, 1 Hi tm 30 vn, nh 1 thng tm 30 ngy. Nguyn tm Hi, thi Nguyn
lm kinh ca Hi, Hi tm Vn, thi Hi lm kinh ca Vn. Bi v, 1 Hi t lm 1 Nguyn 12 Hi, gm
12 Nguyn, mi s 1 Nguyn l 1800, hp 5 qu c 36 ho, mi 1 ho thng vn 360 tch s vy. Duy
y, m Vt trong Dn khi t qu Phong ho 9-4, ng Vt trong Tut n qu Khim ho 9-3, thc c
22

7 Hi (t Mo n Du) m gm Dn Tut u na, nn cng lm 8 Hi tm 240 Vn, lm s m vt


y: 8 vn 6400 tr 120 vn, lm s ng Vt y: 4 vn 3200. M thi dng s, ng thi khng dng.
Thin ngoi, s giao bo rng, tri t qu B tr ln, t t qu Cn tr ln lm s dng. Tri t qu
Minh di tr xung, t t qu B tr xung, lm s giao y vy. Cho nn, qu m vt c 40 qu, qu
ng vt c 20 qu, l 12 Hi ch dng c 8 b 4, s dng 3 chng dng 2, s b 3 chng dng 1
vy. ni v tiu trng, u 6 Hi tri chn dng Vn. Trng t trong T khi t qu Phc n qu
Qui. Tiu t trong Ng khi t qu Cu n qu Bc. Tnh t ng ch Gip 1 l ho S ca qu Phc,
tuy ang ln ln m Hi cha lit s m, n trong Dn tit Kinh trp, 72 qu thng qu Phong ho
9-4 th Vt bt u m. Tnh t H ch Gip l 181. Ho S Lc ca qu Cu, tuy ang Hi tiu, m
hy cn xa s ng Vt. Kp n hi Tut, tnh t Lp ng Mu 315 thng ti qu Khim ho 9-3 th
Vt ng hn li. Do vy T-Ng l gii hn ca Tiu-Trng, cn Dn-Tut l gii hn ca M-ng
vy.
n Hi ngang ca Nguyn, th Vn ly dc y, ngang Vn ca Hi, Th ly cp y. 12 Th m
thnh 1 Vn 360 u c 24 ho Nhun, m Vt c 240 vn thi lm 16 ho nhun, thng s nhun
s m vt gm 156 vn, dng ly 8 vn hp s ng Vt, trong s 128 thi m-ng vi c Nhun
na gm 384 ho, thng s ca vn vy. Tr nhun m lm m lm ng 60 qu ho thng vn
thng, tri t khng tri vy.
Tri bt u t Gip T ht cng Qu Hi, t bt u t K Mo ht cng Mu Dn. Ti giao dng
s, b s giao m s cn li lm s dng, ti Th s ca Vn, thng 3 phn b 1 dng 2 phn, l b
120 m ch dng 240. B 1 dng 3, l b 90 m ch dng 270. B 3 dng 7 l b 108 m ch dng
252. Nhng s b u l s giao, phn cn li ch cn s c dng. S giao khng c dng l
s theo ng Vt, th s c dng l s theo m Vt, nh trc trn 3 dng 1 l s chia 2 y.
M-ng vn khng tri, ct yu l dng hay b, t nh chia hp, nhun tr nhun, i xut Th 4 dng
3, u theo y, c m khng sai lm, cho nn b 1 dng 3, s c 270, trong chia ra, Dng dng
152, m dng 112, gm 264 m b rng m dng trc sau 3 s. Tnh c s khng dng trong s 90,
nh 1 nm 4 ma, 1 ma 3 thng, 1 thng 30 ngy. B 1, m 3 dng 3, do 3 ny l 3 ma Xun-HThu gm 9 thng cha 3 ; 9 l s 270, trong rng 6 ngy, thi 264 ngy y lm s dng, cn s khng
dng l s ch 1 ma ng. Ba thng Hi-T-Su tri t b tc, mun vt khng sinh, gm 90
ngy, nu tnh c 6 ngy b rng, cng l 96 ngy, l s giao. Cho nn, tm giao m 360 s Th ton
vn, b s giao 96, th s c dng cn li l 264 vy. Tc l, 1 nm xem Vn ca 12 Hi
(264/12=22), kh thy vy. Lut l Thanh, m, Xng, Ha, thc tiu chun y, m lch s khi
vn cng khng th tri, du b 3 dng 7 m m ln dng, dng ln m, coi nh m ln ngy, ngy
ln m, khng cht y trn (qu ). Xt s ln , chung quy l m v phn m, cho nn ch vn
qu Khn qu Ly, thng phn ca Nhun l T n Mo, hay Du n T, u b i na, m ly ci na
c dng thng kp n vi qu Cn qu Khm ton vn, tnh c lm s dng. Cho nn Sao (tinh) i
cng qu B gm 16 qu, phn b i y tnh v m. T qu B cng qu Cn tr ln, 44 qu m dng
y ht thy v ngy. ngy hu hng v ti, m hu hng v sm m giao nhau (ci hng v l
ci s n). Chia s y, vi, m, dng giao ln nhau, thi cng ty ngy di ngy ngn, nh tit
hu, m xt ch hoc b hoc dng, s b 3 dng 7 cha tng c tri ng ngang ca vn hnh.
Tng tn Ngoi thin, t nh suy m ly ci thuyt Hi kinh Vn, l thy r vy.

23

Li ni: Nguyn kinh Hi ly Vn qui, Hi kinh Vn ly Th qui. 1 Hi 30 Vn, gm thng 5 qu 1


ho, 1 vn tri 6 Gip T n Qu Hi 360 nm lm Th y l 12 Th u 30 nm, cho nn 1 ho tng
ng vi 1 Vn xem 12 Th, 1 qu 6 Vn xem 72 Th, u 5 qu 30 Vn xem 360 Th, chn Vn u
12 Th, thi ng thng vn qui ho mi bin, nh qu Minh di ho s thng Tinh K 76 bin lm qu
Khim, t 6 ho qu Khim, chia lm 12 nm 1 ho, th 6 ho qun 72 nm. Ho S khi Gip T vng
n t Hi l 12 nm. Ho 2 qu Minh di bin qu Thi vng khi Bnh T n inh Hi cng 12 nm.
Ho 3 qu Minh di bin thnh qu Phc, ho 4 bin thnh qu Phong, ho 5 bin thnh qu K t, ho 6
bin thnh qu B, vng khi Mu-Canh-Nhm T, n K-Tn-Qu Hi. 6 vng vn khi t Gip T
n Qu Hi, ly th t thng 5 T u nh trc, cha 1 ho 6 bin, u 72 nm, thng k 432 nm. 1
qu 36 bin, u 72 nm, thng k 72 x 36 = 2592 nm, th thi s nm ca 360 Th, thc tc l tch s
ca trc Vn 1 qu 6 ho. Tm 1 Hi trc Vn u 30 ho ca 5 qu, thi s 129600 (2595 x 50) m s
nm ca 360 Th thu tm trong 30 Vn vy. Th cho nn, Vn ly Hi lm kinh, ly Th lm V.
y ni v Hi kinh Vn. T hi Dn K Mo thng qu Li Ha Phong ho 9-4, c qu Minh di dng
ng vi qu Khim ; cho n hi T Qu T, thng qu Trch Thin Qui ho Thng, c qu Cn dng
ng qu i hu, th:
- Gm 105 Vn, (qu Phong gia Hi Dn, t Hi Mo-Thn-T c 5 x 3 =15 qu, cng vi 3 qu
Phong-Cch-ng nhn l 18 qu, 6 ho x 18=108 ho, qu Phong tnh t ho 9-4, nn phi tr i 3 ho
tr v trc ca qu Phong 108-3=105 ho tng ng vi 105 Vn)
- Thu tm 105 x 12 = 1 260 Th,
- Tri qua 1260 x 30 = 37 800 nm,
- Gm 37800x12=453 600 thng,
- Gm 453600 x 30 = 13 608 000 ngy,
- Gm 13608000 x 12 = 163 296 000 gi,
- Gm 163296000 x 30 = 4 898 880 000 Phn,
- Gm 4898880000 x 12 = 58 786 560 000 Sao,
S u 12 v 30 nhn ln, s cng nhn ln tch cha. T m Vt tr v trc, 2 hi T-Su n gia
hi Dn, c 75 Vn 900 Th, ngha l:
- Hi T-Su l 10 qu, gm 60 ho. Qu K t, Gia nhn n gia qu Phong l qu gia Hi Dn c
15 ho, nn ni 15 + 60 = 75 ho hay 75 Vn,
- Thu tm 75 x 12 = 900 Th,
- Tri qua 900 x 30 = 27 000 Nm,
24

- C 27000 x 12 = 324 000 Thng,


- C 324000 x 30 = 9 720 000 Ngy,
- C 9720000 x 12 = 116 640 000 Gi, (gp s tch Phn-Sao)
- C 116640000 x 30 = 3 499 200 000 Phn,
- C 3499200000 x 12 = 41 990 400 000 Sao,
(75 vn 900 th, tri qua 2 vn 7000 nm, 32 vn 4000 thng, 972 vn ngy, 1 c 1664 vn gi, tnh
gm c s tch Phn Sao), by gi cn l thi hng hoang, khng th kho cu, ghi chp lc qua. T
Hi Dn thng qu Phong ho 9-4, bt u Ly sng Chn ng, vt tng m mang, ngi thi S,
Nng, Cng, Thng, vt thi loi chy, loi bay, c, cy, hng v sng m tr yn, ch t thn m l
Vua, t vy. Tri t tt lnh, Dch ni: Phong y l to vy. Sng ng, cho nn qu Phong
ho 9-4 gp qu Di ch ct m i m m ng vn y du ? Sao kinh khi t Dn n T, t qu
Phong n qu Qui, ho bin chia s, Th qui kh suy, hp vi s trc l Dng ln 6 Hi, k 180
Vn, 2160 Th, 6 vn 4800 nm. Ly 12 Thng l s 1 Nm, 30 ngy l s 1 Thng, 12 gi l s 1
Ngy, tnh c 30 Phn l 1 Gi, 12 Sao l s 1 Phn, ht thy tm trong Vn. m xung 6 vn t gia
Ng, qu Cu dng ng qu Cn, n gia Hi, qu Bc dng ng qu Khn, s bn hu soi s bn t
m m Vt tr ln, ng Vt tr xung, gia Tut m s Phn u kh ct ln vy.
Ly Nguyn kinh Hi, thy trc. Ly Hi kinh Vn, l trc mi Hi c 30 hng, li 1
Hi 30 c Vn, 1 hng c 12 mc, tc l 1 Vn c 12 Th. Vy thi 1 mc vn l 1 Th. K 30 nm, t
khi m vt qu Li Ha Phong ho 9-4, lm bt u sinh Ngi sinh Vt, m 5 i hoang mang, s
th kh c k cu. Cho nn, ly Hi kinh Vn th 1, ch suy qu thng n Th. n i vua ng
Nghiu nm Gip Thn tr v sau, mi c th i khi xt, by gi h hi T Vn th 30, l ly Hi
kinh Vn th 2. theo hi T vn th 30, kinh Sao dng Qu suy khi vn qu, thuc qu Qui dng
Cn 12 Th u do qu Cn thu tm c. Qu Cn ho S bin Cu, ho 2 bin ng nhn, ho 3 bin
L, ho 4 bin Tiu sc, ho 5 bin i hu, ho 6 bin Qui, 1 qu thng 1 Gip T, k l 12 Th, mi
qu li 6 bin, mi ln bin l 10 nm, nh vy 6 ln bin l 360 nm, m 1 Vn ht vy. n bo rng:
kinh Nht dng Gip 1, kinh Nguyt dng K 6, kinh Sao dng 180, kinh Thn chng 2100 y, v Nht
chng Gip 1, tc l trc u trng 1 mc, tm 12 hi 360 vn, u ly Gip T lm cng lnh.
Cho nn, 360 Th u kinh Nht dng Gip 1 vy, Nguyt dng T 6, tc l trc mc th 2 b
trng, l h Hi T, t T n T k l 6 s, cho nn lm Nguyt dng T 6 vy, Sao kinh h Qu s
180, Thn thi mc th 1, 2149 theo 1 ln lt thm 1 s, n mc th 12, th l 2160 vy. ly 2100
lm tng s, by hng Gip 1, s l thi by ngang trn 12 Th, bt u Th T 49, n Th Hi 60, l
2160 vy. Th th 1 t Gip T n Qu T 30 nm, qu y thi Cn, n, Tng, Th th 2 t Gip ng
n Qu Hi gm 30 nm, qu y thi Tn, nh, i qu, l hi K n Qu vn 360 nm, k l 12
Th. u ca vn 1 Vn, ton qu nhn v 7 Th trc, khng th xt chng n th 30, l cui
kinh Th. Nm Gip Thn, vua ng Nghiu dng ngi vua, mi c th i khi xt, cho nn 3 Gip
T trc khng chp li. Duy t kinh Th 2156 K (1 K l 12 nm), khi K sau 3 Gip T khi ,
tr v sau u by 6 Gip T. K c c m ly loi suy, t thy lng mt rng ri vy.

25

y bn v Hi T, vn th 30. Qu ca Vn l ng t qu Qui n qu Cn. Qu ca Th chia ho


ca qu Cn, ly Cn 1 qu 6 ho m bin thnh 6 qu lm kinh, nh ho S bin Cu, ho 2 bin
ng nhn, ho 3 bin L, ho 4 bin Tiu sc, ho 5 bin i hu, ho 6 bin Qui, tc l ly 6 ho
6 qu bin ra, u c 6 bin, tha thng 36 qu lm V, nh ho S bin Cu, ho Thng bin i
qu. n qu Qui, ho S bin i qu, ho Thng bin Cn, l loi y vy. Cho nn qu ca Th t
ho 1 n ho 6 lm kinh, c 6 qu gm ly thng lm 6 vn, ly 6 qu lm 6 vn ny lm V, li
chia ly thng Th th c 36 qu lm V, m qu ca Nm, do m bit vy, sau u chun .
Duy vn qu thng 1 ho, thng 12 Th, 12 theo 30 nm, gm 360 m thnh 1 vn vy. Qu ca Th
chia 1 ho, thng 10 nm, 10 theo 6 bin, nm theo thng trong ngoi, u 30 cng c 60, theo 60
lm 360, y vy 12 Th, m thnh s 1 Vn vy. Xt Nht ng Nguyn, Nguyt ng Hi, Sao ng
Vn, Thn ng Th, tri Nht Nguyt Sao m n Thn, tc l tri Nguyn Hi Vn m n Th,
cng nh c ln Nin Nguyt Nht m n Gi vy. r tri Thn n tri Sao, dng qu Gi nh
theo Nht th bit Phn ca Gi thu tm thng ca Nht, ct ln Nguyt Hi, vn ln nh, chng y m
ngang ngang dc dc, chng g l chng mt xut, mt thng vy.
y bn v hi Ng, vn th 1 (dng ho 1). Qu i vn thng qu Thin Phong Cu, qu ca tiu vn
th qu Cu chn dng qu Cn. Chia ho ca qu Cn lm Th qui trong qu: ho S l qu Cu, ho
2 l ng nhn, ho 3 l L, ho 4 l Tiu sc, ho 5 l i hu, ho Thng l qu Qui. y tc l
trong ngoi chia thng qu qun Th, qu ni 3 ho qun bn trong, qu ngoi 3 ho 4, 5, 6 qun bn
ngoi, u chia 6 ho, u thng 6 qu, 1 qu thng 10 nm, nh vy 6 x 6 = 36 qu thng 360 nm, bn
vng 12 Th, m thnh s ca 1 Vn vy. Nay Hi Ng vn th 1, thi Cu l Cn chia vn mi, m
lm Phn ca Cn vy, qua bit vn qu Cu ho S thng bin lun m la Cn. Qu Cn ch
o tri, cng ch c ng Vua, du ng Cu m, thc ng Cn dng, nhng v tri t cng gp
ng lc tiu trng giao nhau, lch s trong bc Vng, thng hi ln xung. Tng qu Cu ni:
Vua ly thi hnh mnh lnh thng bo 4 phng, lnh ra Chn m ni Mnh ca Vua, thi hnh
Tn m ni Vua, Cn cng ni Vua, bi v phng cng theo Vn m gi vy. Duy by gi vua nh H
tip Cn c ht ln mnh bc Vua u, gia tri tr i. C li mch bo: tin cm o trung, Ng lm
vn mnh ma H 4 s, c sng snh vi tri, du nm din vi i. T Gip T, Cu vo Cn, vua V
nhip chnh 8 nm, n nm t hp ln ngi Vua, m sau tri 15 i truyn, cng c hn 430 nm.
Gip T thng Cu n n, lc ng mi vn, phn Cn khi Cu n Qui 36 qu, i khi c th
thy. Thiu ta trc xem vic qua, u chng t c s to nh, phn thng qu ng, bn vit quyn
kinh Th, chp vic di nin qui. i ! c phi l khng vy thay.
y bn v hi Ng, vn th 2 (dng ho 2). Qu ca vn ng t qu Thin Phong Cu n qu
Thin Sn n, qu ca Th chia ho ca qu n nh sau: ho S thnh ng nhn, ho 2 thnh Cu,
ho 3 thnh B, ho 4 thnh Tim, ho 5 thnh L, ho 6 thnh Hm. T qu n thng ti qu ng
nhn, vua Khng Gip nh H 23 nm Gip T, vt qua vua Cao Pht nh H n ng, n Cn, n
V vng ri Gia nhn. Kp ti vua Qu nh H, nm th 2 Gip Thn n Qu Hi thi n Ly, n
Cch thi 6 Gip vng ht m 1 bin cng cc vy, bn vo qu Cu ho S, 2, 3, ri lm Cn, lm
n, lm Tng, ng lc by gi l nng Mui H (v vua Kit nh H), l ci ha gi mnh ng
nng Cu du ! T vua Thng thi Ph Trit lo s, li gm ng n bt tri, cng vi Tng phi dng
trn trnh du ! Mt Tri kia sao cha mt l mnh nh H ht ; n nm t Mi vua b ui ra t Nam
so, th t Hu bc li dy ln, Tn ly by t mnh Tri, nh ly hng ngi vua, chnh m ngng
li, y bc thnh Thin t ngy cng bc tin ln, nghing p Khc Chnh chu vua Thang,
thi by gi, vua ti ti c c i qu (c hn ngi), nh nh H cu dn, ui Vua ra cung
26

ng, coi du vt ca T, chng phi ng m chng s, h phi l ngu nhin vy thay. T bn vo


B, B n V vng, tri Tng, n, Quan, Tn n Ty gm 6 bin. Xem th ca vua c inh, Thi
Canh trc sau 60 nm, thi B ng c trong Kinh dch: buc vo gc cy du, tri i khng ngay
thng, c Vua dng tt ti, nh qu n ho 4 bin thnh qu Tim, n Gia nhn 10 nm, m Tn
li 10 nm m Quan, u 10 nm m n, m Cn, m Kin, vt qua Tiu Gip ng K, n vua Thi
Mu, o nh Thng cng sng. V sau L, L bin 6 ho khi Ly n Tiu qu, Trung phu, nh,
Tn, Cn, n v sau Hm. Qu Hm bin 6 ho khi t qu Cch n n gia i Tiu qu m bc
Ty Kin, thi t Thi Mu tr xung truyn Trng inh Ngoi nhn, H n Gip m n T t T
Tn khong 120 nm, s hng suy bt tt qu Cn bin m cu ngi c Tm. Tri xem ngi nh
Thng hi trng ip, nghim tri ngi cng ngh qu na vy. T thi thng n Cu, n
Tng m vn bn 3 vy.
y bn v hi Ng, vn th 3 (dng ho 3). Qu ca Vn t qu Thin Phong Cu n qu Thin Thy
Tng, qu ca Th chia qu Tng n ho: ho S qu Tng bin L, ho 2 qu Tng bin B, ho 3
Tng bin Cu, ho 4 Tng bin Hon, ho 5 bin V t, ho 6 bin Khn. Vua T Tn xp t trn di
r ch dn, nh lut trc sau vy. Ri bin lm Tng, lm V vng, cng Cn lm Trung phu,
Khu, oi, vt qua c Gip nm Tn Mi, n vua T inh 28 nm, nm Qy Hi L hoc xu
hoc tt lnh, xt m chia Tng n B, bin u tin l V vng, , Tng l th, n li th na, n B,
nh Quan, nh Tn, nh Ty, li ln lt m th na, u thng 10 nm. Vt qua vua Nam Canh, vua
Dng Gip n vua Bn Canh, k bn ni l u ng li ph phim, em ku gi mi s lo lng, ng
vo Tng ngn y. t yn Tn p, dn dng gi gn t hp, Ty l t hp vy. Chng cc s ,
thi nh Thng c nhiu hon nn v sng nc, tri i tri, vua Bn Canh ku gi thin h i , lm
vic mu toan lc u, tuy nh c ni, m lm Nguyn ci y du ! n vua Tiu Tn Tiu t, t qu
Tng m n qu Cu ho S, ho 2 bin m lm Cn n, ho 3, ho 4 bin m lm qu Tng, qu
thun Tn, ho 5, ho Thng bin m lm qu nh, qu i qu, ng i qu n nm Qu Hi,
vua V inh phn chn ln, su by Vua hin thnh ni i trong khong hn 450 nm, phn li thi
suy lon m nn thnh vng tt lnh, kh nng bo l hn ngi du ! T qu Tng m n qu Hon,
ho S qu Hon bin Trung phu, ho 2 bin Quan, ho 3 bin thun Tn, ho 4 bin Tng, ho 5 bin
Mng, ho 6 bin tp Khm. Thi ny, ng lc kinh yn ngh o, Phu (tin) bn dy c nc, tip
g c cng, Duyt lm bnh li thuyn, bn cht Hon gi ch ca Vua, nh Mng, Tp Khm,
ting hch dch thing linh. T qu Tng m n qu V t, ho S qu V t bin Khu ly oai, ho 2
bin Tn ly tch, ho 3 bin nh ly ngng mnh, bn i vua T Oanh T Gip, c cng tha Chn
nh dp du ! Kp n vua Tn Canh, inh n V t, th ho 4 qu V t bin Mng, ho 5 bin Tng,
ho 6 bin Gii, thi ng ho 6 qu Gii, l vua V t vy, khng tm gii tri l, tri li l tri m
tm tri. Khm qu huyt (mu) m Chn theo y, o tri mi khng xa vy. Ni sau l vua Thi
inh, t, ng vi thi ho 6 qu Tng bin thnh qu Trch Thy Khn, ho S qu Khn thnh
thun oi, ho 2 thnh Ty, ho 3 thnh i qu, ho 4 thnh tp Khm, ho 5 thnh Gii, ho 6 thnh
Tng. Ho 5 qu Gii, vua t tr i, khi oi n Canh Ng, n Gii Bnh Ng. Dch 2 li vua
t Quy mui, l ly tng oi du ! Qu Ty cng qu i qu u tng oi, theo Khn, tp
Khm ri Gii, thi Thng Chn. Lnh vua ra phng Chn, con trng l ch vic t, nm inh
Mi vua Th Tn l con ch tip ni, tuy Thi t tranh chp, chng phi vn tri vy sao ?. Duy
l t qu Tng ho 6 n Khn, cng nh t Khn n Tng, nghe dng li ni n b, dm phu, nnh
nt giao dy ln, chu phc l Sng Hu, i trn l Ty B, n nh Khn cm riu, thi tht nh rng,
riu nh ao, Khn tt l thi m k c thai, t chy ngi. Khn xe vng thi Lc i, C kiu,
Khn dy theo ao n, thi moi tim b t lm n l bc Qun t n mnh tha ch, tht kh thng
27

vy. n h Ngu Nhu kin nhau m nguyn ct, cng tn cho mnh, Khn m li hanh. T nm Qu
Hi v sau, my en Ty giao ma, c chp m ui dng sng li, vn c khen vua V
vng sau ci chu mnh tri vy.
y bn v hi Ng, vn th 4 (dng ho 4). Qu ca Vn ng l qu Thin Phong Cu ho 4 n
qu Thun Tn. Qu ca Th chia 6 ho qu Thun Tn c 6 qu nh sau: ho S qu Tiu sc, ho 2
qu Tim, ho 3 qu Hon, ho 4 qu Cu, ho 5 qu C, ho 6 qu Tnh. Ho S qu Tn bin thnh
qu Tiu sc, (qu Tiu sc li chia 6 ho mi ho 10 nm) tng khen vn c y l vua Vn vng du
! Duy thi by gi, my kn khng ma, t ta Ty giao, ln c la tri. Khu tng thng thy, vic
nh Vua nh la chy, bo rng rt gn sao y. Vua V vng nhn m Tn ly hnh quyn.
Thng Ph quyt xem bi nn i, Gia nhn nh k sch bin nh vua ti u gi, tri ngi u tin,
cm cch ng im c nhy vo thuyn dng phc lnh, kp n pht gio, tp bn, vn c nh Chu
cng tt vy, duy y L ha m, con trai Cn tha tip Chn, vua nh tui ln ngi vua, ng tng
trong nh nhip chnh ; qu Tiu sc dng ho 6-4 m bin Cn, ti t mnh vua, ly yn lng bn k
hoch b rung ; ho 9-5 qu Tiu sc bin thnh qu i sc, ti nui c vua m li chung ngi
hin ; Ho 6 qu Tiu sc bin thnh qu Nhu, n ung yn vui, u l lo v rng rt ca to, phng ma
dm du ! ng Chu Cng nhn ch mnh i, cn g hn vy. Xt Tn c tng chim, con Phng gy
Ty k, m im lnh bc Vng, kh nghim y. Qua i vua Khang, li chia t qu Tn ho 2 m
thnh n qu Tim, t qu Tim bin ho S, ho 2, ho 3 m c qu Gia nhn, qu Tn, qu Quan
l chnh nh, xem nc m hn, thnh c thin h, chng phi 1 ngy. Vua Chiu Vng thng
t qu Tim ho 4 n qu n, qu Cn, ri n qu Kin, l li ng qu Hon ho 9-2, ho S ho
6 bin Hon tng tip Mc, bin Trung Phu thi thuyn trng rng, xem dn tnh, xt cc phng ng
phng Nam khng tr li, m thuyn ko gii tn, thng hoc ng tng Hon du ! Vua Mc Vng
hng nc 34 nm, khi Hon n Quan, n Cu dng gia Cn, tri qua Tn, Tng, Mng, Khm, 4
bin sang Cn 9-4, Tn dng chnh ngi tng lm trng, Cn gi m khe, l triu chng ngi
vua lu di m th khe. Truyn khen vt bnh xe, du chn nga mun i khp thin h, Mng dng
gi 90 tui b khinh nhn, Khm dng bnh xe chn nga, cng c th thy s lc, cng khong vua Y
Hiu, i lm n, lm Tng, lm Tn, nh, i qu. i qu thi chng dit mc cy, by gi c bng
tuyt ln, sng Hn, sng Gianh nc u ng. Cn lm nga, cng lm rt, lm nc, nga ang sinh
n nhiu m bng, ma, ng, l v o tri qu d. C n i sc, Man cng V li cng ng,
bo rng vua Hiu Vng m i, thi phi xung nh di m yt kin cc nc ch hu, li cng hng
vic, khng phn chn khch l ln c. Bin m ni sng, li rt thi thc gim pha vic phng sng,
sau tri n con ln s, Khm sng vy m dn phng, m bn v du ! Tuy by gi s n nh Tn,
m ngu ti tiu Tnh, cng ha nhip v 14 nm, ang Tnh n Nhu, vua Tuyn Vng dy ln,
Kin bn l Khm, bn hanh vy, du vt th hi n xem ngi sao, ku tri lo hn, chng phi xt li
hnh ca c, y lc dn khuyn tng dng i sn bn, mc o bng c nhum ging v v kinh
doanh n 4 phng b, p thnh n tn phng Bc, thnh c ca ging khng c chim, mt hai bn
bnh xe, y n v tru ko, gc ngn yu m li khe mnh, i li khng mt, ngi by ti kh nhc
ca vua Ct Ph Phng, Trng Thc, Thiu h, Thn b, Trng sn, cc ng ny, b bn n gip lc
kh nhc nh i hin on thn, h chng phi l nhng bc ti hin gip nghip trung hng vy thay,
sau ly buc ti dn Thi nguyn vo ti b Hong t hi, Tn mt gip s an dng, oai mnh sau
suy, vua U Vng m qu, m nh Chu thm ra ci tai ha n trng, li ng vo bi qu Cu vy.
y bn v hi Ng, vn th 5 (dng ho 5), qu ca Vn t qu Thin Phong Cu ho 5 n qu Ha
Phong nh. Qu ca Th chia ho ca qu nh: ho S thnh i hu, ho 2 thnh L, ho 3 thnh
28

V t, ho 4 thnh C, ho 5 thnh Cu, ho Thng thnh Hng. Ho S bin i hu n nh, hay


nh bin i hu, ho t c v thip ly tha con m ra B theo c, yu b T, b b Hu, lp B
phc trut b Nghi Cu l ng du ! Vua U Vng ly Tn dng Canh trc, lp nh dng Canh
sau, mt va 14 nm, ha ni Ly sn hin ra, vc nh Chu nghing chn vy. i, h chng phi tri l
vua Bnh Vng lp lm Vua. i hu bin ho 2 lm Ly, ho 3 thnh Khu, ho 4 lm i sc, ho
5 lm Cn, ho thng lm i trng, ngi 51 nm, Ty kinh b m ri sang t Lc, qun nh Vua ra
i m nm Mu Thn c li than: th Ly (la mc ri r) kh hn (ct b phi kh), v li than th
vin n la (v chng chia la). Trn di on hn, tuy do vic ngi, hoc cng tri lm, trong
khong , khin Chu Cng ch tc hu, hng Thin t. Phng B dng mnh, bc Vng suy
dn dn thay Cn, du tch tt Kinh Thi mt, Kinh Xun Thu bt u lm, khen ch chnh nc, ngn
ng thun mnh, s thy sau, vn ra im trc vy. T , bc Vng xung lm B, ng
Hon Trang thng t L n Ly, m nh, m Tn, ng L Hu thng L n Cn, m n, m Tiu
qu, ri la trn tri vo ni m chiu sng, rng hp m kh thy vy. Mnh lnh khng thi hnh,
bin nhiu khng xt x, vua Tng Vng thng V t n Khu, qua Tn nh ma n Mng, vic
nh khng gy nn, ci lon Trc i cng vi T i, lon bnh ri, Tn Vn nh yn. Sau n
nc Trnh, nc Quc, la chm lm n nhung (con gi mc nh trn), ha sinh ra nc Dch,
ngy dng nhiu ban thng cng lao, l nh nc Tn, l c chng c du ! Bn Tng, bn Gii,
vt chc cu cho trong 6 nm, inh Vng ly lp nn, li c C n i sc, tri to m nui trong
ni, ni hng v m ngi soc chn ra trn tri, xem binh hi nh (T tng) cng khng coi Thin
vng l thp, m lic nhn Thn kh (ngi vua). Vua Gin Linh ni cng chng c ti cn g m li tha
thi vy, C cng thnh bin m Cn, Mng bin m nh Tn, quyn ln ri li xung di, mnh lnh
ca nc cng theo xung lun. By gi c Khng t sinh ra, ngi khng m o , bc T vng
(bc khng c ngi) ng vn Cu 5, nh ng Chu chn lm nc L du ! Vua Cnh Vng tri
Thng (ln) m lm Cu n Cn, n, vua Kinh Vng tri Tng m l Cu n Tn, nh, ho
thng i qu : i na pha Ty bt c con Ln, o ta cng vy (li than ca c Khng), bc
B li xung n r Dch. Qu Hng thng n, ho s bin i trng, ho 2 bin Tiu qu, ho 3 bin
Gii, ho 4 bin Thng, ho 5 bin i qu, ho 6 bin nh, vua Nguyn Vng thng y, Trinh inh
Vng thng y, Ai Vng, T Vng, Kho Vng u thng y. i vua Uy Lit cng ng
Chn chnh Hng, l trc sau du ! Cu nh tc l bo rng 240 bt tc sa li vn t, xut 360
vn tun hon, i c thng ging, o khng thnh suy, chnh ngi ngng mnh y xa vy.
y bn v hi Ng, vn th 6, qu ca vn ang Thin Phong Cu ho 6 n thng Trch Phong i
qu, qu ca Th chia ho qu i qu: s bin Qui, ho 2 bin Hm, ho 3 Khn, ho 4 bin Tnh,
ho 5 bin Hng, ho 6 bin Cu. Dng qu Qui bin ho: s thnh i qu, ho 2 thnh Cch, ho 3
thnh oi, ho 4 thnh Nhu, ho 5 i trng, ho 6 thnh Cn, vua Chu Uy Lit Vng thng nh
(ngi vua) n Bnh Thn, n Cch nm K Mo, gm 24 nm, 9 nh ly Chn tha nh hay l Cch
du ! Ban u sai quan i phu nc Tn lm ch hu, nn l Chn vy. An Vng thng 9 i Cch
oi Nhu Trng, h in thn tnh nc T, To, Triu, Ngy chia nhau nc Tn, nh thuyt y
thun nghe, Trng Ch (chn) y tin, vn cng lm sao cu c, Lit Vng thi ngi, Uy bng trao
nh Tng cn bit c vua vy, xem khen sn vua, kh chng rng phi l ch l (i vo) du ! Song
cng ch c th thi vy. Hin Vng thng i trng n nm Qu Su, sang nm sau, thng Cn vt
qua Hm n Cch, i qu, Ty, by gi c sao Chi xut hin phng Ty, Cng tn ng vo
nc Tn ln k quan, ri n Hm Dng, gm cc lng nh, t hp lm 1 huyn, hp lm 31
huyn, b php tnh in, m ng thin, ng mch li nh thu. Php thu i Cch php nh Chu
quy nhiu qu khng s. By gi, thi ng Mnh T mi n nc Lng by iu Nhn Ngha, trut
29

b iu li, c i by gi ngy ni ton iu li, h chng hn oi m i qu (hn nhiu ngi) vy


thay ! T , Hm n Kin (vn t i qa ti Hm, 6 ho qu Hm: Cch, i qu,Ty, Kin, Tiu
qu n), n Tiu qu, m n gm 59 nm, vua Non Vng ht y i Ty Chu. qu Thi n
Cn S, nh Chu chia ra ng Ty, n y Khn n Gii, u mt thi nh Tn, nh Tn di t
Ty Chu v ng Chu ng vo qu Khn, qu ca Vn l Cu, qu ca Th l qu ti git nh u, m
chia ho thng qu Khn n cng Hi vy. Xt nh Chu lm 3 i Vng l thnh, Bnh Vng tr v
sau l 5 bc B, k c cng hay ti, nh kinh Xun Thu, ri n 7 bc hng ngha hay li, u phn
nh ng Mnh T. By gi gc ngn nh Chu u yu, nc nh b quy nhiu mt s gip bi
mnh ng v Ty, nh hoa cy dng kh vy, nh Tn thi i sc mnh m ly, bn trc 6
nc m ngm ri v h L Doanh. Tn Thy Hong ng Tn n Tng, vo Tnh n Nhu, (mt
ch) n y, hi Ng n Cu xong ri, xt ln t 6 vn, u c ln vic ng qu, dng nh cng
ph hi c thuyt (ni phng chng) cha kh gn keo vo ct. K c coi ngay tng c , l kh
vy.
y bn v hi Ng, vn th 7, qu ca vn l Trch Phong i qu (ho 1) thng Trch Thin Qui,
qu ca Th chia ho qu Qui: s bin i qu, ho 2 bin Cch, ho 3 bin oi, ho 4 bin Nhu, ho
5 bin i trng, ho 6 bin Cn.
Dng trong chia 3 ho qu ni nh sau:
- Ho S qu Qui bin i qu, chia qu i qu bin qui : ho s i qu ho 2 Hm, ho 3 Khn,
ho 4 Tnh, ho 5 Hng, ho 6 thnh Cu.
- Ho 2 qu Qui bin Cch, chia qu Cch bin qui: ho s thnh Hm, ho 2 thnh Qui, ho 3 thnh
Ty, ho 4 thnh K t, ho 5 thnh Phong, ho 6 thnh ng nhn.
- Ho 3 qu Qui bin oi, chia qu oi thnh bin qui: ho s Khn, ho 2 Ty, ho 3 Qui, ho 4
Tit, ho 5 Quy mui, ho 6 L.
Dng ngoi chia 3 ho qu ngoi nh sau:
- Ho 4 qu Qui bin thnh qu Nhu, chia qu Nhu bin qui: ho s Tnh, ho 2 K t, ho 3 Tit, ho
4 Qui, ho 5 Thi, ho 6 Tiu sc.
- Ho 5 qu Qui bin i trng, chia ho qu i trng: ho s Hng, ho 2 Phong, ho 3 Quy mui,
ho 4 Thi, ho 5 Qui, ho 6 i hu.
- Ho 6 qu Qui bin Cu, chia ho qu Cu: s Cn, ho 2 n, ho 3 Tng, ho 4 Tn, ho 5 nh,
ho 6 i qu.
Bn vic i vua Tuyn thng Qui m sng sut quyt on, tin vic thng, hn vic pht, quan
li tr, dn yn, giao cc nh Nho ging bn 6 kinh, khc hay ng, Thi Hu lm triu (sng ch), qu
Lm (ti) quyt on, ng ci tng th kh vn tr. Hai v vua Nguyn vua Thnh thng ti qu Hm,
Khn, n c Tnh, hm cm trai gi h ngoi, quan hon dng vic, ci ha nc lm tt la, Khn
giy theo theo n nhiu vy. C ni chng nghe, cng nh Tnh, ging nc d bn khng n, thi
hnh o u b lng xt xa, nh vua ti tm khng ng thi sao ? Kp n vua Ai, Bnh thng Hng
Cu, c mt, du c Hng m c so snh vi s xu xa v vic chm m a tr ngu, o buc dt
30

mm m thnh ngm ci th n trng (em gi mnh) yn nh Hn m thc nguy nh Hn, c t n


vy. Vng Mng thng Cch i nguyn soi ni, i thay dng nc l Tn vo nm K T, chn
ngy T bn Cch du ! Hm ch ngoi m chng phi trinh. Qui c vic binh m ch thng, hiu
nguyn sau hung, sao kh di vy. Qun nh Hn dn dy ln, quan i git Kin v chng y ng vo
s lnh Phu Gia ng ngi trung chnh gm 33 nm, ly o mm do tr thin h, ng m vui lng
theo, B chng phi t cng rn m xung mm do. Gi l K t, chng g l chng Phong, vua Ninh
ni tip sng, tng nh Thin Ha ng nhn, chia tng loi h, t r cc vt, xt qua khng ri, ,
n Lm dng nh ung dung s hc, khng k nh c cng t tnh (cc dng h ), tiu hu, du
Hung n cng cho con n hc, xa gn l nh n, mi ngi u c vn minh thnh t, chng phi
Cch sng sa m n hu oi sao ! Khn mt ni tin Pht, cu Thin trc, li y ln vy, vua
Chng ra sc thi hnh rng ln, ng Ty l c c, l vua hin i ng Hn, li yu b u
Hu, thnh ra u Hin l h ngoi lm lon trn thm, vua Ho b mt dng qun Trnh git
Hin, Phu (tinh) hiu lnh ng r triu nh Qui quyt vy, ri thng cng ban lc cho k di,
n ni m ra ci ha hon quan, vua Ha oi l tt, tri li ly hung ti, n nay r tng vy.
Trn l t chia dng trong, 3 ho ni ca qu Qui bin vy. Dng ngoi, 3 ho 4, 5, 6 qu Qui bin,
Qui ho 4 chia Nhu bin lm qu Tnh, K t, Tit, Qui, Thi, Tiu sc. Nh i Ha th Quy
mui kp n L, th Thng khng c con ni di, m An dng ln ngi vua. Vua An khi nh
thng tu, ln ln khng c c lp b Din hu, tnh ghen tung n mc lon triu nh, chng phi
Quy mui nh hung d (n b hung d), tip ci st vung khng c thc (qu) l nghim sao ?
l b thi t Bo lm T m vng. mt, bn hon quan nh mu lp Bc Hng hu, ng ny
cht, Trung thng th rc T m vng ln lm vua git Dim Hin, ri b Thi hu i, phong cho 19
tc hu, y l thi vua Thun , v Thng Nhu n Tnh cng K t vy, Nhu l ch i vy, him
pha trc m khng hm, ngi vua l ngi tri, b i m Phc (li) lp ln m cha mt l thng
vy, Tnh thi khng i, K t l nh vy, cho nn sau ln ngi vua, by gi hon quan h Dim lng
quyn, Lng th dng vic ban u tt, sau lon, khng th trn hng c, vua Sung c 1 nm
m mt, vua Cht cng 1 nm b tng qun bt h (hung tn, cng u cng c, khng chu ai
kim ch) git, c Khng ni: lon sinh ra vy, ni l li ni lm ci thn khng mt thi thnh
hi, sao chng cn thn vy thay. Vua Hon ng Nhu bin ho 3 n Tit, Qui m Thi, Nhu gia
m Cn dng, bin m oi m, dng cng b m nhu hy b, m c ci lo trong cung n c Vua
yu, trung tit ly kh s, tuy Nhu tip theo 5 cng, Qui c th git, mong mi m ng hu, quyn
khuynh trong ngoi, chng khi sau hung, o dng cha sng. Thi by gi, nhu huyt thun theo, cc
k qun t vng vo ci nn ng c, cui Khn hm khng ra, Quch Thi do khc thng ngi,
bit nh Hn mt vy. Vua Linh thng Thi m Tiu sc n i trng n Hng tr qun ng cng
gp, c k bo Thi o qun t trng ln, sao li tiu vong n nh th ? Ny Nhu ho 9-5 vn l qu
Cn, rng bay dng ngi Tri bin m m, su con rng em con rn np m nh dng vic, dng
cng tiu vy. By gi c con rng xanh hin ra trc ch vua ngi, l im sao ? Tiu sc, Tn trn
v u Cn, cu vng ri xung t ha con g, n b can thip vo chuyn chnh s, m n b mt
trinh, by ti lm gi mnh vua l tri o ti. Vua Tun bn xem (quan) ly li, b b Hong hu
phn mc (khng ha), git lon quan phn nghch, thi c nhn li trinh tit, mi binh ngoi vo th
mt ci li dng vic qun. H Tin tht sch lo n xe vua, Trng Khng chu ti v ly n ch
ca vua. T m Cnh Chn tin n cng. ng Trc tuy b git, To Tho li t hn, vua Hin
nh Hn ngi 12 nm, t Hng n nm Canh Ng, m Phong, m Quy Mui, n Thi ri Canh T,
thi gian ny rng ca Cn ci giy thao eo n, Tn mnh chuyn v di, cp lnh ca Thin t sai
khin cc nc ch hu, cc a phng chn ng v vic git m vua (mu hu), tin ot nhiu l,
ln cht vua cha, hung bo tri l ch gia ng, o tr li Hng sc dng theo Trng, To Tho
31

(to man) c ch Lu nh Hn (Vn Vin) khng sng, n ni sm chp giao nhau, uy sng rng
phng u gip chnh thng, cho nn Phc long Khng Minh Nam dng ra m chn nh Ty
Thc ng vng, ct yu 3 Ly 4 Chn,ct t binh lo s, gm n nc Ng Quy mui Kinh Mc
(Tn Quyn cho ngi n Kinh Chu d em gi l Tn Phu nhn g cho Lu B) li tr v. To
Tho lp con gi cung vua Hin , u l tng ng vy. Ho 9-4 qu Thi, To khng cp ngi
vua. Lu B bn chnh v i thng (Chiu Lit) Hn Trung. t tri giao nhau h tt khng lc
vng nghip yn mt bn. T m Qui, m i Hu, m Cn n Cu, n ng nhn. Thc Hn
mt, qua 2 nm, T M Vim ph b vua Ngy lm Hong , qu Tn m ng vo ba Cn vy, Cn
l Nga, Thin Ha l Vim thng, nm m nh Hn mt, nin hiu l Vim Hng, nm m Ng mt
nin hiu l Hm Hy, ch Hy v ch Vim u theo ch Ha, nn T M Chiu lm Tn Vng, ly tn
nc l Tn. Ch Chiu v ch Tn u theo ch nht, Nht vi Ha theo th Cn. Vua V nh
Tn chu mnh Tri ng Cn n L, xem ho 3: v nhn lm i qun (vua to), nm mi ln ngi
gi l Thi Thy, l ly tng ca Cn-Cu, gi nin hiu l Hm Ninh vn l tng t ca Cn, hiu
Thi Khang cng l ci ngha ca Cn kin L, Thi, ly m suy, chu mnh Tri c phi ngu nhin
u. Cn n Tiu sc, i hu, ly n theo Qui, li ht v Nam phong lit lit (lo st rut) ng Tiu
sc, l li ca thin h ging i hu, minh chng in hnh t Kim dung ng qu Qui, Lm
theo tip ho 5, b Hu phn nghch, by ti phn bi, ngoi th R H bc bch vo trong, v trn
u di, thi gian vua Hu n Hoi , Vn , qun t bo rng Cn Khn thi bui ca bc
no y. T m i qa n Cch, gi mnh ca Ng l Cch vy, nh Ty Tn bn l ng Tn.
y bn v Hi Ng, Vn th 8 (dng ho 2), qu ca Vn l i qu n Hm. Qu ca Th chia ho
ca qu Hm. Ho S qu Hm chia lm qu Cch, ni rng bn nn dng da b vng, nga mt m
tru thay, vua Nguyn ni tip vua Mn khng con ni di. Qu Cch bin lm Hm, Qui, Ty,
K t, Phong, ng nhn. Qu Hm ni: nhanh chng vy. Vua Mn ung riu, lm lnh riu, cm ci
d che, c ci nhc Hm v cm theo (Hm c chp Ty) m chng mt vy. Qu bin t Hm n
Qui, nh ng Tn gp y, 5 con nga qua sng, 1 con ha rng, v Qui c 5 ho dng, 1 ang
lng rng bay ri nn gic phi nghch phm thun, vua Minh git Vng n trc, vua Thnh
nh T Tun sau, l tng qu Cch ho 2 v 3. Qui l quyt, Ty l c c, l cng vua Minh
vy, K t nh vy l v c Hanh, Phong nhiu vy m chung vua Khang hng nc chng thy
(nc), vua Mc ln ngi khi cong nh, trong ci u trong m ngoi m, ng nhn nh phi
chu lp v i theo tr thnh thp vy. T i Kin V tr li Hn Thc, Tn, Triu, trong khong
nhng nm y, vic binh cch u l tng Cch vy, ly 2 phn lm i qu, theo bin S Qui, 2
Hm, 3 Khn, 4 Tnh, 5 Hng, 6 Cu, thi gian ny gm cc vua Ai , Hi Ty Cng, Gin Vn , v
gp Qui, Hon n nh na Yn, xu h xu xa m mt qun thua, Qui khng li, tc l vic binh
nhung mnh trc, chn i khng thng l li, ni rng vy sao? Thi tri phc c m git nc Yn
c chng phi mnh ng c hung Sao ? n chuyn quyn b vua ny lp vua kia, hung quy ri qu
ln. c lp m khng s, T n ng ly Trch dit mc, Hon l Cy vy, nc ng bng ng li,
Mc trch kh m n bn mt, n mt Sung thay, T vng cng vi Trung cng th vua Hiu v,
Hm (u) v ht sc, trn di ng nhau, l ngha Hu Hm, Hm dng trong Cu lm An, thi lm
Thch l Thiu nam (trai t), c yn lng, tng nh chn ni, ngoi qui Hm l Trch, ngha hp
sng Ph, lm (ng) khu lc quai ming ra ni, thi Ph Kin mun ly gi thi mnh qut l ma
Thu, An Thch sai bn thiu nin c ph y. qu trai di gi, li ly gi ri th khch ch ng,
khch li, ly khch vy. T M Dung ngh ti nhn y khi phc nc ln. Tn cng nhn m
m mang t Trung nguyn, hu nh Khn m mnh sao? l Khn riu, chung ming ti cng,
v gi cng vi s phu vui p sao lu c, ng khuyn ti trng Tinh (sao di) theo triu chic
32

bnh trong nng vo trong cung mun thy v c sao? Tnh (giy) rt gi but lnh, khng th lm
trong ci c nng y, bn lp vua An lm ci dy ko nc ging y bnh. Chnh s ca triu
nh ch kp n Ng Tn n m li cp ly 6 huyn, Hon Nguyn cp ngi trc, Lu D li
nhng ngi sau, tuy ngi 20 nmmt ch
Hm trong Cu tng thn mnh, ngoi qui Trch thch ng bng tin Pht b thn mnh, cng Thi c
by son thm vo mnh m lng khng c tng ca thn mnh, nh trng nc b t l mng sinh,
ho 3 bin v Ty dng i sinh, Khim li sm ln sau, hng xm giu th B. By gi ly Th Xng
nc Ngy ging xung Qung Lng, Tim (dn dn) sao Hunh hoc (sao ha tinh) vo Nam u,
tng Tri khng nhng ch ng mt mnh vo gic, kp n nh cao che khng cho sng vo, ha
i thnh ng vy. Gin Vn b b do tay by ti lm gic, o vn v ca Hiu Nguyn u nga
bch o trng, vua Cung ln ngi, trinh dng v sau b khng nh. Chng Hng (thng) theo
c, m nhng ngi cho Trn, nh Lng bn mt. Bc triu nguyn Ngy, tri 13 vua gm 194 nm,
cng cng mt vi nh Lng, ri chia thnh ng Ngy v Ty Ngy, l thi ca Tiu qu n Hng,
ho nhiu hi hn m hung, hay l do gi ngi v qu lu m hung vy. Tri qua D, Khim, Hm, L,
thnh di m gm ti bin gm 5 vua, Trn V n Vn , Tuyn hp 32 nm, ri mt v tay nh
Ty. Ty Vn thn tnh thng nht c Chu, T, Trn, Lng. T niu hiu Khai Hong n Nhn
Th 23 nm, trong cm khng phi ha bnh l linh cm c ch, bnh chng phi sng sut cn thn m
hnh ngc khng li, ho thng Tiu qu, c s hung chim bay mc vo li, cng vi thng qua
chng t, vua Ty Dng git cha lm vua, p vn lm ni, xy vn thng uyn, ch xe i, lm
ai y phc, tai n c loi chim. n n ng nhn, bn n Cu i tun phng Bc, ra ngoi ca
i, ng y qun h ho nc Hn git ngi gi tip ni gt m n ci dp trn, lm 3 quyn Ty
vc k, hp 44 nc vo triu kin, c tng ng nhn ng ni. Li t em qun nh nc Cao
Ly, tri vi la cng nhau l ng Cao Ly, qu n h m khng cng, khng th vic ln tri tri, lm
vic cp trm np c trn lng, thnh ra cu v Dng mt L, h ht m sau ci, i S hay gp,
thin h kh v nh Ty m vui v nh ng. Qun li dy ln Tn Dng, gi thi chiu cun, ri
ti Hu B ng ngi, sao Thi Bch im bin, ni rng bc ly s xu h, cng ni rng la phc,
l i thnh tr ca vua ng Thi Tng nin hiu Trnh Qun, cng sng sa hn vua Cao T V
c vy. Cn trn Khn di, tri t ngay tnng, xem qu rng B hanh, o vua ti Thi t mt o,
dn dn n c ni, b m lp, tr hay thun ly Tn, tn tiu t l Tr n, tng L n Ly, chiu sng
tt p Cn ca khuyt bin. T nh Tn Tng yn vui mnh Tri, do bi ly trn kp xung. V li
10 Tim rt cn thn, gii quyt t 3 ln 5 lt, tr t hnh hn 30 iu gm c i cht chn, nh roi
vo lng, tha t 390 u c L minh dng vic hnh cn thn. n khi H Vit 1 nh em t ai
vui phc, theo Hm cm c lng ngi, m thin h bnh vy. Tuy phn qu ch Hm, im xem qua
ch Ch l V Thiu vo cung, kp n sao Thi Bch hin r ban ngy, xem ra v n vng git nhiu
ngi khng ti, tri mnh tri, thun phong c ni hoc cng suy tng Hm vy. Vua Cao Tng ni
ngi, V th ly ti nhn vo lm Chiu nghi, ng chnh thng Hm ngoi qui oi lm Thy Trch,
Cn lm ca khuyt, ni nc em xng vo cung in Vn nin lm m ui hn 3 vn ngi, bo
rng khng phi m thnh cp dng l chng nn. T lp b V lm Hu, cht t tay 2 ngi v b
ca va Vng Tiu, thuc c cho vo bnh riu, b Thi t Trung m lp em mnh l Hong, qu lm
vy. y vic chnh s, quyn ngang vi ch nhn, l Hm trung Cn Tn, chng triu c v c vua
thi hnh mnh lnh sao. Tip n qu ca Vn i qu trong Tn ngoi oi trung 4 thay i
nhau Cn, Tn, oi gi trng v gi t, Cn l vua chng gi l Tn mc vy, lm c tranh trng, lm
cy dng, Tn ly bng y, cng lm rng nc nh cao di. Cn lm Kim (vng), lm cng (rn)
bn, oi lm D theo nc lm b p lng thi vui v, loi y khng th ni ln ht c. ng i
33

Ng i qu chia i qu, ho 9-2 theo thuc v Tn, chu mnh dng tnh th, v nin hiu (quc hiu)
loi ny n ng Tn mc, nh Tng, T, Lng, Trn cng Ty, tnh l dng u l tiu (c hoa),
mao (c tranh) thuc tng nh Trn, nc nh l T, qu l Tn ly ci ngha v bng nhau y. Tnh li
ca nh Tng l Lu, tn ca Dng l Kin, u khng Ly (hnh Cn Tn, nh ng ly h L thay
tn Lng, ng Cn rng nhy, cng ng oi Trch, Trch tc l Uyn vy, hn i c lng dn,
vua Thi Tng ly ti i qu nhn (hn ngi nhiu qu) chng p i Cu ngi trong, bo c c
tm c triu dn chng dy ln lm ch Cn. Qu ca Th chia Hm th t ng Cu 2 tn cng ng.
n nh Cu hung n trng, Tn li V nhn m theo sau gp lm cm, m tin cp quyn dng,
thi Thin dng nin hiu li cng ln vy. Phm Vn th 8 ny, qu tri qua tinh t m suy, tt c iu
s nghim ng, k c nn bit c i , cn ci kin thc phc hi ging hp, gi li m khng bn
n, l nn vy.
y bn v Hi Ng, Vn th 9 (dng ho 3), qu ca Vn ang l qu i qu n qu Khn. Qu ca
Th chia qu Khn ho s oi, 2 Ty, 3 i qu, 4 Khm, 5 Gii, 6 Tng. Qu oi ho S n Khn,
m che lp dng, m ng lc suy lon trc sau u yu, thi chng khi hung. oi ho 2 chia
thnh Ty l o v cng n h ch nhu, m p lng theo y, tin thoi lng nan do cm tnh,
thnh tng n ch vn c yn lnh n ung. B theo Qui thi 1 m gi trn 5 dng m xng
Danh, sao Chi hin ra, ci nghim 5 xe y sao ? By gi b lm Vng, i ng lm Chu,
Tri hu phn, Tn mnh m bc ln sn hay l ngay s ti m tin theo gi vi li khuyn bo.
m du ngi ch tn, Cn cng cha i, thin h u ngh b gy cnh chim vt vun bi cnh l
m cha tng qun Qui dng cng quyt nhu. Nay c t lch ca Tn Vng m trc lm chng
xit ci kh Chn dng trong sn vua y l trng (mnh). Kp phng lng li khi phc vic chnh s
mong hp tri ngi, trao tit ca sn vua ngi nh ng phn li chnh, tin kh p lng, m b Vy
hu li ng qu Quy mui, c c cnh du, tip ci st khng c qu, m th cha ht m bnh cun
li tin. Long c nh y gip Vng ln ngi, git n c tng t Bn Tun lp lm vua 2 nm.
Huyn ln ngi , r trn di nh ch dn, thi L y chng bnh lu, ngi chnh gia m tin
cng tt lnh, thi Ty (theo) cng khng li, nin hiu Khai Nguyn thnh tr, trn v vi nan Tring
qun (Dng Khi Cng) n dng khn dng cng che lp, chung li ni tin s dm pha, Hm
(u) vi tnh con gi, p tnh m khinh nhn, b Dng phu ng oi, Lc Sn ng Cn, con gi
con trai gio quyt, lon i hiu Thin Bo khi bn trai gi, trt cng n (trn), bin trn M
ngi, Linh V lu li, cc by ti thun theo, lng ngi u gip ng, L bi cn Bc qu cc k
by ti l Quch L lm li tin vo vi qun ca Vua dng khu trc con chim phn nghch, Chu
mt, do khi phc c Ty kinh, Phng hong v, Dng T c vua yu gip nc; chuyn
quyn qun s b lp, yu khng phi o l nui lon, v dng khng trn, i khi thy vy. i thng
qu D, cho ci tn l D: Li kin hu hnh qun, vic hnh pht trong sng, dn phc, v c ly thun
v ng vy. Thi khng ni ht. Vy th qu ca Th chia Khn n Ty m thng theo ho 9-5 m
bin lm Nhu, ng tng trinh Hng chng cht, ho 9-4 mt khi nm gi ng Chn, chuyn gi th
mnh, ho 6-5 ngi vua qu D chng ch c phng Khn, t ai cng b dn chng khng r rt.
T (v) 5 m nghe 4 lm th ng chnh ng y, v li Cu p i Tn t lc u T gip nc, tip sau
n Nguyn Chn u cng tng hp. Vua c tng ng yn Cch Cu th v s, theo rng D
kp n sao ? khng thi thnh vy. Vua c tng thnh B cng i qu n Qui Hm, ban u lm 2
th thu, v vt bc lt nh bun giu, nh thu c gi hng, dn on thnh n, h tin s khen thng,
chng thng qun s, so o n hu, trc sau u ni sinh ra phn lon, phi chy ra ngoi lnh
nn, ng tng B vy. Tang o Hu sao c to Ly cng Khn, cng thnh Phng thin cao ln,
phng b vic xin ph thng thng hoc c mt, ci mt ny c lin h n ng bo tang. Thi by gi
34

xt mt nh Phng thin, li nh Lng Chu, ngi vua nh ng mun , bn c trc B sau


mng, thu phc kinh thnh ng Qui mnh, c qun lnh ch thng xt. Phu hiu u nguy bn sng
vy, cc tng L Thanh, Hn Hm, X Toi bo rng chng phi quyt ch b gic, m Qui qui v
cu, cng Hm lm cung, ch, c tr con trong 5 phng trnh by mong ngng n gn vy, th Tn
gn li, ch gp 1, 2 ln, Cn l bn tr con nh cha lin Tn 5 phng vy, u ly h khng chu
ngi m qun t ly ngha, tiu nhn ly ca ci vy, k dm pha dng ming ni trn u gi, k
trung hin b ch ra, qun t i trn. Lng vua a k t, cm s hi cha sng t, git cy g dn dn
theo cch ny. Vua Thun mc bnh, mt ting Khn vy, m trc bi cng ch cc chnh s t hi
cng tc lm hanh thng, song cng khng th quyt vic ch cung mn ch cha n b cng ly trm
quyn, ng dn nhn ly lin kt nhau, cng cng cng che lp vy, Lp tc truyn ngi cho Thi t
l Hin tng, hy chn hng ng ln dng ma sau, bnh nh k tim lon, Khn m c theo hanh
thng, gc ngn khng bnh v yu ui, m i suy lon y u thnh vy, l do dng ngi u ng
c, t khng li lm, H Ty, H Sc nh dp u c cng, y lc dn, khuyn kch tng, b ci
tr yn. Tn vo Khm him, Tn bng Khm nhc, Kinh Thi rng: i vo ch him tr, c ngn, chn,
theo S, cng cc thnh ln vua. L vn y tng y, vua Hin ng y, v sao nnh Pht thch Tin,
ung thuc sng Liu B cu sng lu tri li b git, l chm git cy sao ? Kp n D: vua Knh,
Vn, V, Tuyn, , cc vua ny thng Tnh, Hng, Cu m tri Khm n Tit, B ri Tnh. Vua Mc
Tng, Knh Tng hng ngi khng di, li mt h sc mt khi vui chi qu , m lng y bnh, 1
a tr ti tm b git m chng phi ngi vua th kh m lu di. Vn Tng lo mm t quyt on,
tng Hng n ni Tn m b ch gia n, bin Cam L m Thin t chn ng s hi, con ln t
lng, dt i mm mi, cht n cng, tt p khc, thun ra lm g. V Tng nhanh nhn m c
thng ng Thi nguyn, Tuyn Tng xt s sng sut nghe li ni khng can khng d, ch va phi
, gn ngi hin xa s vui, cng bo l c vy, bn li yu v thc, m hoc nguyn b chng vo
Khm cung m mt o, hung vy. Tng m ui yu sc v am m, ngm tiu triu nh mt
chnh s, k canh ca lng quyn, tin k dm nnh rung b k trung, dn nhn m m trm cp dy
ln, Khn ch dn chng, Khm lm gic cp, b trong Khn ngoi, m Tnh n Khm Tn cng bo
l trm cp, Phong (gi l qu ca Th chia Khm, Tnh thng ti Khm, Khm bn gic cp lm
cng nhn, l 1 bin vy) y t tui m Khn hng, dn Khn v lt nn i, quc gia Khn v nn
trm gic nh cp, vua Khn v bc bch ri xa, nh tt l trong g qun qut cy sn, thay i
ln lt lm ch vua ng. Nm Gip Thn qu ng S tinh mi bnh c gic ln, m Bc ty gic
trong cn ngang nhin cp xe vua. Xt n B Tnh, th Khm trm gic ngoi, nhn tip Khn S
th gic cp trong chim gi Bc Ty, ng trng Khm. Trong thi Cn Tn thay i nhau, c k hn
t (chc canh ca) con trng, lm tng trong ngoi gic cp lin lin. Lc ny nh ng ngi vua
con ngt vy, vua Hy Tng c ch khi phc li cng nghip i trc, uy lnh chng chn hng, quan
qun mt khi tan v Khi dng, li chy n Mu trinh, , li nh khc dng m Tam trn nh bnh
phc li, li ly Mu trinh m kinh s khng gi, trn nh Hoa chu, ai bo rng Hon s cu ngu
mnh l ct. Chu L trnh n rc, tan chy mun g, cng cc n ni ly bc vch t, mu st gi
vng ca. Chiu Tng mi chm tn hung u s, Ton Trung li th binh cp, rt thnh ra git, ho 96 bo rng: tan mu hi xa, 9-6 kh ni vy. Vua i ch gi h v 3 nm m sc phong, bo phong
Lng, qu cng Gii n Quy mui, ti khng th tha th. Chu Tam bi nghch lm con chim ct
nh qun Cao dung ng l con co ln ch ngi dn b git m hung, qui g sao xit vy. Hu
Trinh git Hu Khu m lp lm Mt (vua n cui cng) khng hay t mnh ln, sau b in Trang
bn 3 mi tn git nh ln ch khng phi dch m D thy y vy. D li hnh s, ng v nh hu
ng sao? Gii ho 9-2 sn c 3 con co, c tn n sc vng bin m D, bn gi ci u tn
ngy Lng vo miu, hon li ci tn n t vua snh vi t m lm bn nhc Sng c, sau vua
35

ng Trang Tng chng l p sao ? oi khng thng gi c hnh, hoang tn v tin ca, n sc,
chi bi sn bn, ch kiu ngo, chnh tr ni, qun dn la lng, nhng by ti c c cng b i ht, sau
b tn ht cho git, bc qun t xu h. Minh Tng gi m ln ngi vua, con ni di khng i hiu nh
ng, lm nhiu iu thin, iu th n ni Tiu Khang chng phi Hng, ly 1 c tt lp nn chng
d y du ! Theo n Tri cha sinh bc Thnh, ng vn m ra, m khng ni, b li khen g, nh
Tn lm cha Khit an sch lp nn, ti con nh ch d, T Vng trng ngi qu, Honh Khiu
ng dn: 10 vn h Honh mi gm, qu l S: trinh, trng nhn ct. Ph nhn dp n cp ph,
theo nh dng sao ? Nh hu Hn xng , ly c thin h khng ch, m trc chnh ngi vua, ti v
by gi qu Khn m cu sng li, cha phi qun t c Gii ph chn ch tiu nhn, cha con c 5
nm, i n mt nc. Thin t thi Quch Vu trung t lm y vy, b ngi hin m vic nc thng
c nn vic u. Xt Thi t Quch th Tng Si Vinh cng xng l Ng i. 12 vua n lnh ch m
suy tn lm tr ch ly o cu, thin h t thi bnh, thi Ng i : Lng, ng, Tn, Hn, Chu
cng ti trm cp nc tin vua, khng mt m u l ngn tay ci vy, m ngi vua sao ng
vy. Nh i Tng dy ln, vua Thnh nhn ra i, chu Cung Quch Tng Hun nhng ngi,
tc b i hn 10 nc tim ot m m li hp nht. ng lc gip nh Chu bt Hung N quy phc
c nh Chu, li phn khi nh ly H Bc, ng qu V t dy nh, by gi hn c khen Thin
thy Bch vy (nc trn tri bic). Thin thy l qu lm Tng qun lm phong Bch, Ha l
vy, Cn Khm ch y, t Vi t vo Tng, n L khim im Thin t chng phi v nhn lm i
qun (vua ln) sao ? L chng bnh lu, theo m bit vy. Ly c ca vua chng nh Cn, t
ng, L n Ng i tri qua Khm Gii u 60 nm, t gp Cn y, n y thng qui ca Tng
l Cn , Hon v V t m Khn cng chng la Tng l Cn thng qui, i Thi t, Thi tng
cng Chn tng thng y, theo Nhn tng n Anh tng, vn 10 qu thng lm Nhu, trong Nhu l
Cn vy, qu y gm c V t Tit th u ni Cn bin, ngo lm Qui, Thi, Tiu sc, ht thy Cn
lm , cho nn i vo rng ct ca Cn mt mnh chnh c c ca Vua tt p. Nh i Tng t
i Kin long chu mnh Tri, i nin hiu l Cn c vn l bc Thnh lm vt thy y hp vy.
y bn v Hi Ng, Vn th 10, qu ca Vn l i qu n Tnh (ho 4), qu ca Th chia qu Tnh
ra: ho s Nhu, 2 Kin, 3 Tp Khm, 4 i qu, 5 Thng, 6 Thun Tn. Vua Nhn Tng Triu Trinh
nm 1023, thng Nhu n Tnh, tri qua K t, Tit, Qui. Vua Anh Tng Triu Th ln ngi nm 1064,
ngi 4 nm qu Thi. Vua Thn Tng Triu T ln ngi nm 1068, ngi 10 nm ng qu Thi n
Tiu sc, vo Tiu n K t. Thiu Ung ta suy Vn-Th n vua Hy Ninh, ng qu Nhu n Thi ri
thi suy cha kp vy !. Vua Trit Tng Triu Tu bn thng Kin, t K t n Tnh, vua Huy Tng
Triu Ct ln ngi nm 1101 ng qu t Tnh m B, m Hm, m Khim, vua Khm Tng thng
Khim n nm Bnh Ng, inh Mi, c h i ln phng Bc. Vua Khang Vng gy i Kin li tr
v, ng i qu 9-4: gy tng ng long l tt ln ngi vua (nh tt khng quy nhiu di) vy, nh
Tng bn ri v phng Nam. Khin, li Ty-Nam bt li ng-Bc. l chng c sao ? By gi
ng Khim, li dng ln nh, li vic hnh qun, sau n hoa ngh, i qu trong Tn mc, vua
Tng ha vi oi nh Kim mu dit ha, n Kin, n Tim, hai vua nh phng Bc khng tr v,
b bin i xung hay nh dn dn nh ci ct m thi, by gi k trung tit b ui git, ngoi B
khen l hin, mn o quan ca vua cung Trng Lc lm li vng biu lm ti phng Bc, chnh
thng Khm l qu phng Bc, cho nn Thy (nc) u tr khc, h chng ly Tp Khm n ln na
m hm mt y ln du ! Truyn ngi vua Hiu Tng qu li Tnh, chu 6 i vua Thi T m ni ngi
theo ng Vn ch qui. Tri Khn m S gm 27 nm. Quang Tng b kim ch bi b Hu hung tn
m tri vua Th Hong, Khn ho 4 n Khm, trong him c m mt thun c. Th Hon m rung
b k chnh dng ngi t, thi c s lo la chi gii th, gic ln y lo, thin nh li dng g, Qui cng
36

Hm ly cm vy. Vua L Tng 40 nm ch Khn, Tnh, Hng, Cu, by gi dn ang khn v bn


phn lon. li khn v hp Nguyn nh Kim, Kim mt thi ng vo qu kim xa, i p m khng
i Tnh, Lm an ha 83 vn dn b p l nc i vy, m Tnh cong y, v Tnh gm nh, Cch
u tng Ha hoc theo ng vy. Hng chng i phng nh Tn dng chnh ha. Can n t xung
ly k tiu nhn dng vo vic, thi by gi tng ng Cn Nguyn, phong tc i nh gi khp thin
h, hoc ly kh trng nh tm vi ph by khp Tri cng l Cu tng vy. Tn l trng, ph by
Cn tri kh m phm ln trn, Ht Tt Lit ph by vy. Vua Tng Triu K thng Tnh n Thi,
Thng, trong Tn mc ng nh Tng bin m Cn nguyn Mng C dng quc hiu l Nguyn k
nguyn l Ch nguyn, l c ly vy. By gi, o Thi ng Nguyn m vn Tng bn mt, vua Cung
Triu Hin ng thng n Khim, trong Tn bin Cu, tr con khng ngi, chng phi chng c
Kin nh k by ti khng oi hoi n li hi 1 thn, ng vi Khm ho 3 vo h su, cng cht theo
vua cht ui bin, h chng phi tri vy thay! Thi ny, nh Nguyn tri 9 vua, thng Thng n
S, Hng, Tnh, C gm c trc Thi, Khim lm 6 bin, li Tn n Tiu sc dn Hon, Cu, C gm
bin vn Nguyn n lc ht. By gi, t ng, ni l, sao Chi, ma cc s bin l lun thy. V
ly vn ang i qu, qu Th chia Tnh, thng Tnh n Thng, nh Khn a tip Chn, thng Tnh
n Tn ha trch thay i nhau Cch, trong khong y nh sm gi ni chm, tri trng cng nc la,
sut tit mt Hng, n thy nt, ht thy cng vi Hi ng. Cch ch cch mnh, Tn s bin n
Tiu sc, li thng Cn o n Cch trung p i thnh Ly, h Chu nh Minh ng ngi, li theo i
minh sao? ng chn hng C sm ng bo ni i nhau bn ng Hng, tri trng soi lu, m nh
i minh 18 vua gm 277 nm ngi nc, ban u thi vua Hng V Tn li v trinh, sng tr tr vy,
bin m Tnh nui khng cng, dn dng khuyn khch ci tng m Vn th 10 i qu n Tnh, qu
bin khp vng, ny i Hng v th 16 nm Qu Hi, t n Gip T li ang i qu n
Hng vy.
y bn v Hi Ng, Vn th 11, qu ca Vn l qu i qu n Hng (ho 5). Qu ca Th chia
Hng ho S i trng, 2 Tiu qu, 3 Gii, 4 Thng, 5 i qu, Thng nh. Nm Hng V th 7,
thng Hng i trng ho S, li lm qu Hng, Hng lu lm Nht Nguyt c tng tri trinh minh.
Phong tri Nht gia Nguyt y, hoc vui n cm s tra. Nm Kin Vn th 4 chng chn Vnh Lc
thng Quy mui n Thi, vua i Hng Dy, Tuyn c Qui m i hu, chnh thng thng i hu
n Bnh Thn, n Hng, Tiu qu n Phong m c bin th mc, Cnh Thi bn thay Hng n inh
Su m li ln ngi vua vy, i nin hiu l Thin Thun, th qu l Chn Tn i Cn, Cn thin Tn
thun Chn li lm ch t m Hng khng i phng, vn l tng vy, i Thnh Ha D Khim m
Hm i Hong Tr, Hm L m Gii n Quy mui. i Chnh c t Quy mui n Bnh Dn, ri
D n Tn T gia Tnh thi D m tri Hng, S, Khn, V t li vo nh n Thi vy, i Long
Khnh i Thi 6 nm, vua Thn Tng li i Khim, S, Hng, Tnh, n dng C gm 48 nm, i Thi
Xng, i Thch Khi C, Tnh, i qu n Qui cng 8 nm, Qui m sau Hm, i Sng Trinh l
ht vng triu Minh t 1364 1644, thi i minh chiu lu, nht nguyt phn nh trong khong gia
oi Cn u dng cng che lp, tnh dng chng cng, Hng lu m chng thi, cnh vn lu so
snh 1 vi Tri, c vn nm di phc lc vy.
Ly Vn kinh Th chia qu thng nm, li bn sau r rng. Nhng qu v kinh Th c ch khng
ng nhau, ngi nghin cu cn bit ngung phn (ngung l 1 cnh ca hnh vung, bit 1 cnh th
xt c 3 cnh cn li). Nh nay chp i Nghiu nm Gip Thn, vn K 6 Hi Qu 180 Vn, l
i th 8 nm Gip Thn, nhng Gip T tr v trc th lc i m khng chp, tc l y ly Gip T
Th th 7 cng chng by r, chia hp 2 Th lm 1 Gip T, chia gp vn qui 1 ho, nh Th l vn
37

qui thuc Cn, Th qui S Cu, 2 ng nhn, 3 L, 4 Tiu sc, 5 i hu, 6 Qui, y l Th th 8
khi Gip ng, tc l t Gip T Th th 7 khi, hp thnh Tiu sc 1 qu, thi t Tiu sc khi Gip
T thun tnh trn Phc Hy, vn nn tr ra Cn Khn Ly Khm qu t chnh, cng c 60 qu Gip
Thn chnh ng qu Ty, cho nn ly qu Ty lm trc nin qui vy. Nh Th th 90 qu ca Th l
i hu, li t i hu khi Gip T 11, 12 Th qui, li qe qui khi Gip T. Nin qui
c, th Nguyt qui, Nht qui cng u theo m suy vy.
HONG CC KINH TH (Q.3)
Xa nay, sch lm sng t o c Kinh dch v Thin Hng phm, v 1 gc H 1 gc Lc th.
H Lc th vn lin h tng d nhin ca Tri t, hai vung tng t, trn tng tri, m
tri c th bc c t, t khng th tm c tri. Cho nn Thiu Khang Tit truyn ci hc Tin
thin, suy din ngha trn mu nhim, vit thnh sch Hong Cc Kinh Th, ly ngy ng ch, na
gi T lm gi Thin khai, t ly n Khn, tr 4 qu chnh Cn Khn Khm Ly, ly 60 qu lm 1
Nguyn, tri 12 Hi. Li ly 1 qu bin 6 qu, 60 qu bin 360 qu tri 360 Vn. Li ly 360 x 6 ho
bin thnh 2160 qu, mi qu thng ti hai i tri 4320 i. Li ly 2160 x 6 ho bin thnh 12960
qu, mi qu thng ti 10 nm tri 129600 nm. Li khi Vn qui, ln lt suy thun lm qu trc
nin, m Vt Dn ng Vt Tut, m trn suy i qua, di ngc i tng lai, chng g l
chng r rng nh trn bn tay, trm i c Thnh c th bit c ngha y. Li ly 4 qu Cn-oiLy-Chn lm mt Tri, mt Trng, cc v Sao lm m dng thi thiu ca thi (tc l Thi m, Thi
dng, Thiu m, Thiu dng). 4 qu Khn-Cn-Khm-Tn trc lm thy-ha-th-thch, sau lm
cng-nhu-thi-thiu ca t. Thanh sng ln trn Tri, m ha li di t, c gi l xem Vt,
m m dng tiu trng ca tri t, bin ha sinh thnh ca Ngi v Vt, bn trong l then my ca
thn-tm-tnh-mnh, bn ngoi l kinh t v tu-t-tr-bnh, ln rt mc l vic tr lon hng suy ca cc
bc Hong--Vng-B, nh th n c, cy, c, su b sinh ra, kh i ti tt rng i u khng th
vt qua php ny. Trnh T suy tn Thiu T c ci hc trong Thnh ngoi Vng. Lu n thut
c Hong Vit Chu ch thch, din lm T ngn, trong thin dn li ca Chc th Bt v Chu n
Lo, li no cng tinh diu rt mc pht minh cho nhau, trng v l m tin dng v s. Trong thin suy
ngi vua nh Hn di ngn vi thanh m sng ha, sau c ln mt ch thiu pht mimh ci
phm tc nh th l l vy m ni vic u ng trong, tic cha tuyn b r nim v s b mt ca
Tri t c nhin khng mun tit lu ra khin cho k hu tin c nhn ca m lao bc ti. Khi ti
cn bi tc i hc, c nghe danh ting sch Hong Cc, kh ni khng tin mua m c, n nm
Mu Ng mi c thy bn sao, ph phc m c, tm ti ngha su xa, v rng mnh mang khng
th c trong mun mt vy, ri th a gp vo bn khc in, by gi l ma Thu nm K Mi, m ti
tui ti 60 ri. Xa cn nh m tp, c sc hc vi chc nm, hoc v tt chng c g, tic lm
thay. Nay thut li ngha y, ly Cn Khn lm i ph mu t hu sang t, tr li ly qu Phc Cu
lm Tiu ph mu t t sang hu chuyn i cng ch nm ly ci ct yu ln m n ch s ti tinh vi,
chng dm phng on l li ni vy.
Cn ta, Gia Khnh nm th 4. Tin ng hu hc Bao Diu L th vit.
QUYN 3
Ly Vn kinh Th , ly Hi kinh Vn trc by r rng. Li chia Nin qui 6 Gip, thay i
vng khp di, ct l thy, chia thng dng t nh vy. By 1 Hi thu tm 5 qu, mi qu u
38

6 ho chia lm 6 Vn, thng 5 qu c 30 Vn. Tip tc, 1 Vn nh chia theo 6 qu, u theo ho 6 qu
bin, lm 1 qu qun 10 nm, 30 nm lm 1 Th, 3 m 2 y, th 60 nm lm Th y, 2 ln khp 1 K 6
Gip, 3 Gip trc gm Gip T, Gip Tut, Gip Thn, 3 tun Gip ny chia trc, 3 tun Gip Ng,
Gip Thn, Gip Dn, lm 3 Gip chia sau, 3 Gip trc v sau, mi 1 Gip tng ng vi 1 ho
thng qu n 10 nm.
Ly Gip T-Gip Ng lm u ca 1 Th, Qu T-Qu Hi lm cui ht ca Th, 1 Vn 6 qu thu
tm 12 Th, ng vi 6 ho l 60 nm, vng Tri i 360 lm 1 Vn s, cho nn Vn ly Th lm V
(dc), Th ly Vn lm Kinh (ngang). Ly Vn Kinh Th, qu ca Th thu tm qu ca Vn m nm
lm Th dc (v), qu ca nm li thng sut trong qu ca Th vy. Theo qu ca Th nht nht suy
y, th qu ca Nm theo c th bit ht vy. Ly m cn Nguyt Nht th chia thng dng qu,
cng khng c g khc vy. iu ct yu ln, Thng kinh Ngy th 1 qu t ho 1 n ho 6 bin c 6
qu lm Kinh (ngang), li t 6 qu lm Kinh mi qu li bin 6 ho, 6-6 lm v (dc), 6 gm 3 ti m
li 2 y, 6 x 6 = 36 th gm sch s ca Cn-Khn m bng y, theo xt vy, 1 V v Kinh, Kinh v
o.
Ly Vn kinh Th dng 1, Thin quan Vn th 27
Kinh Nguyn dng Gip 1, Kinh Hi dng T 6
Kinh Vn dng Qu 180
Kinh Th dng T 2147
Kinh Th dng Ng 2155
Kinh Th dng Mi 2156
Kinh Th dng Thn 2157
Kinh Th dng Du 2158
Kinh Th dng Tut 2159
Kinh Th dng hi 2160
y bn v Hi T, Vn th 30, thng qu Qui n qu Cn, gm c 12 Th, theo qu ca Th chia ra
qu Cn ho s bin Cu, ho 2 bin ng nhn, ho 3 bin L, ho 4 bin Tiu sc, th t y khi
Tiu sc n Gip Ng, thi va Cn trc 3 ho qu theo thng k 180 nm gm c gc qu Tiu sc
trc 3 qu theo thng k 30 nm, u lc khng r lm hng, i ng Ngu tr v trc hoang
xa khng chp, kinh Th quan Vt xem 1 Tri t m v xem Ngi, Ngi tt theo Th (i) gi
Vt sng , tr lon hng suy, c du vt m c th thy chia m xem. Cho nn bt u Tiu sc
Gip ng, v ng o ca Cn bn Cch m vn c tt r rng chiu sng ngay trong Kinh Th tr
xt vy, u Dch l Cn, u Kinh Th l Nghiu, Thiu ta theo Cn, ch y nn suy t ho 4 qu Cn
bin ra Tiu sc, chia bin lm Vn nh dng Tiu sc ho s bin Tn, ho 2 bin Gia nhn, ho 3 bin
39

Trung phu, mi qu u qun 10 nm, th Gip Ng 30 nm thng qu Cn, Gip Thn 30 nm thng
qu i sc, l chia Th qui trong dng 1 li chia Cn dng Tiu sc, li Tiu sc dng Cn mi 10
nm thng 1 ho, 6 ln 6 ho v th ln khp, 6 Gip vy. ca nm Gip Thn i Nghiu chia
thng qu Ty, l theo qu Tiu sc chia qu Cn ho 4, ln lt 60 qu, th ang n (tri lai) cu
y, tc l c theo thng Nm lm qu g, nh Gip T qu Tiu sc, t Su qu i trng, thun th
t tnh, n Gip Tut qu C, Gip Thn qu Hm, Gip Ng qu D, Gip Thn qu Ty vy. Gip
Dn n Qu Hi tch Tn n Nhu, bn cui cng Tiu sc 60 nm, qu theo trc chia xem theo ng,
nn c tit tuyn trong khong Tri-Ngi y. Do , chia Cn dng 5 Gip T khi i hu, ch Cn
dng thng Gip T khi Qui, hng nm theo th t i 6 Gip, ng vi t Nghiu n Thun, V
chu mnh n theo qu trc nin nht nht kh tm. Khi xem d vng, kh l vic ti nay, ct 1 gc
ln, kh bit trm bin, Thiu ta c lc thy , theo bo sau cho k c iu ct yu vy. Tuy
vy ng Trng t hi 10 Th c th bit c khng ? c Phu t bo ln lt ly H, n, Chu ci l
cng nhn chng bin, cng Tn-ch thng bin, vic dng nn cho dn chng, v chng c theo l m
chng phi suy s vy. Tuy s kh c k cu cng cn ni i khi vy. Li xt vua Nghiu c
s trung, gi o trung lm php mun i, khi trao cho c 4 thng Trng, 2 ngy Ch, 2 ngy
Phn, u cn c ly theo trung nh nin qui, gy dng ngi Bnh dng t qu Ty n Cch,
tr tri th sng sa, th nh knh trao vic sa sang cng ngh dy ln mi vic thnh vy, nh th th
ni Hong cc i trung. dng l l lch lut, php li cng r rng ch mt vy. Chu th n ni rng:
Thn y l Tri Trng theo hp chia vng tri 12 th vy, 28 v t th t m . Thn chia lm 4 th
mi on l 3, Mc Ha Kim Thy u c 2, m mnh Th c 4 t theo lm ni y vy. T chia lm 4,
th mi on c 7 sao, nm hnh u c 2 cng mt Tri mt Trng mt mnh u theo 1 t theo ni
y vy. Ly Sao (tinh) ni, Kim Thy thi c trc mt Tri m mc, sau mt Tri m ln vy,
song sao Kim Thy thng gn mt Tri m i. Sao Mc Ha th thi c 12 nm mt vng, 2 nm mt
vng, 28 m bt u mt vng. Gn mt Tri thng nhanh, xa mt Tri thng chm, cch mt Tri
cng xa th li c ci th ht thng lu li. Ty theo n, u ly theo bin cu, c th nhanh hoc
chm cng gia nhanh chm u kh c m kho cu, ly mt Trng m ni th xanh, , trng, en
theo o u 2, cng vi Hong o m 9, 9 m 8 y lm 72 o, ty theo ch n, ly theo mi bin
cu y, thi hoc nghing hoc ngay thng, cng gia s t chnh, u theo kho cu. Ly mt
Tri m ni th ng-Ty-Nam-Bc, theo o u khc, cng vi xch o cng giao, giao m bin lm
2, n 2 phn, ty ni ch n, mi ni ch n ly theo bin cu, hoc di lu hay ngn, cng gia
di ngn, u theo m kho cu. Theo ni ch T tri phng theo i, dn mi ban u, ct chnh
gia, v li sau, m 4 ma thnh vy, l vic theo ly dy ln. Lch php thi Nghiu, khng hn
cn n nay, m ci l cha thng chng cn. Ngoi thin, Thiu ta ni r, cho nn y ch ni
qua m thi. Ta xem Tam Hong m ngm rng: Cn Khn to ln t ta tuyn ta; Ngoi Cn Khn cn
ni g na; Ban u chia o ln chng phi o thng; u c Tin thin cui c Hu thin; Lm
php vi diu Kh xem thy du vt; Thu cng rt lu di chng bit nm no; Nu khin ngi trn i
bn cng nghip; Liu c li khng c ngi trc. Ta xem Ng m ngm rng: Tin lui chu
xem thin h nhng cho nhau; T ni nng g dng nh v ung dung; Ni o xim r xung thi uy
nghi thnh; Theo sa ngc la t cung knh; Mi vt ht thy noi theo ch l; Ngi ngi t xin lp
cng l; By gi t sao c nh th; Ch bi ting tm ging nh gia mt Tri.
Trang th Hnh Thnh bo: Nin qui t i Nghiu nm Gip Thn khi qu Thng, Mng, C, Tnh,
nhng Chc th b ht sc cho l khng phi, bo l Th qui lm Thy Ha K t ho 5-6, hp vi Sn
Ha B ho S ho 2 lm Thin Ha ng nhn, Li Ha Phong, Sn Trch Tn, Sn a Bc, 4 qu
bin nin qui c Ha Thin i Hu, ly K t hp i hu, K t lm V t, Tn hp qu lm
40

qui, hay ly chng nhn chnh, c th ly vng vy, theo vn vt nh th li ni: th qui th vua
Nghiu, ban u bin ng nhn, theo bo rng cng vi ngi m khng c ta, cho nn ly ng nhn
tng ng vi qu Thi vy. Xt Trng th Hnh Thnh tr xung theo bn n thy hu thuyt
trung ph lc li s nh.
Ly Vn kinh Th dng 2, Thin quan vn th 28
Kinh Th dng Gip 1, kinh dng Hi Ng 7
Kinh Vn dng Gip 181,
Kinh Th dng T 2161, kinh Th dng Su 2162
Kinh Th dng Dn 2163, kinh Th dng Mo 2164
Kinh Th dng Thn 2165, kinh Th dng T 2166
Kinh Th dng Ng 2167, kinh Th dng Mi 2168
Kinh Th dng Thn 2169, kinh Th dng Du 2170
Kinh Th dng Tut 2171, kinh Th dng Hi 2172
y l Hi ng Vn th 1, thng Cu n Cn l 12 Th, khi t vua H V nm th 8 Gip T qu
Cu, n vua H Khng Gip nm th 12 Qu Hi qu i hu, gm 360 nm. Nin qui t qu Cu,
ln lt th t tnh thun s thng 6 vng 6 Gip, nh theo th t rng: vic ng th theo Vn, chia Th
theo Th, chia nm i qui Tiu qui u c theo, ch thu tm m xem, chuyn qun lc y, k
c khng nn cu n. Thiu ta xem Tam Vng ngm rng: Mt mnh Trung nguyn hn vn dm;
Khng phi ngi c theo nh H; Nh Thng chnh sc hay cn rng ra; Vua Thang, V gio
mc cha tin dong dui; Trch Ha c ting mi chu Cch; Thy Thin khng ng chng thnh Nhu;
Bit r nhn-ngha lm lng y; Khng chu l thiu Trng phu nhn gian.
Ly Vn kinh Th dng 3, Thin quan vt th 29
Kinh Nguyn chn dng Gip 1, dng kinh Hi Ng th 7
Kinh Vn dng t 182.
Kinh Th T 2173, Th Su 2174, Th Dn 2175, Th Mo 2176, Th Thn 2167, Th T 2178, Th
Ng 2179, Th Mi 2180, Th Thn 2181, Th Du 2182, Th Tut 2183, kinh Th Hi 2184.
y l Hi Ng, Vn th 2, thng qu Cu n qu n gm c 12 Th, khi t vua H Khng Gip
nm th 12, nm Gip T qu n n ng nhn, n mi i vua T Tn nm th 9, nm Qu Hi,
tri Gip T 6 K 360, trong thi gian ny th tr, lon, hng, vong u dng theo Th qui chia nin
qui dng thng, i khi u theo php trc m tm.
Ly Vn kinh Th dng 4, Thin quan vt th 30.
Kinh Nguyn dng Gip 1, dng kinh Hi Ng th 7
Kinh Vn dng Bnh 183.
Kinh Th dng T 2185, dng Su 2186, dng Dn 2187, dng Mo 2188 dng Thn 2189, dng T
2190, dng Ng 2191, dng Mi 2192, dng Thn 2193, dng Du 2194, dng Tut 2195, kinh Th
dng Hi 2196.
y l Hi Ng, Vn th 3, thng qu Cu n qu Tng gm c 12 Th vy. Khi t vua T Tn nh
Thng nm th 10, t qu Tng n L, n mi Vn Vng nh Chu chu mnh lm Ty b, qu
41

nm Qu Hi vn thng qu Tng, gm 360 nm, trong thi gian ny kho xt m xem c rt nhiu
nghim ng, nh Vn Vng nin qui thng C, b t Du l, n qu Tng thi cho dng cung tn
chuyn vic nh dp, v tt chng phi ai ln chu mc Ty b, m sut bui 3 ln ci o, ng vo
vic nh nc Sng vy. Qu Minh di, Tng theo li Thon m rng Vn Vng lm y. C k vo
rng: Dch nh mt Tri, mt Trng trn Tri, sng ng di t, xem theo i sng, khng c g
m chng hp vy.
Ly Vn kinh Th dng 5, Thin quan vt th 31
Ly Nguyn dng Gip 1, dng kinh Hi Ng th 7
Kinh Vn dng inh 184.
Kinh Th dng T 2197, dng Su 2198, dng Dn 2199, dng Mo 2200, dng Thn 2201, dng T
2202, dng Ng 2203, dng Mi 2204, dng Thn 2205, dng Du 2206, dng Tut 2207, kinh Th
dng Hi 2208.
y l Hi Ng, Vn th 4, thng qu Cu n qu thun Tn gm c 12 Th vy. Khi t Chu Vn
Vng Gip T qu Tiu sc n i U Vng nm th 4 Qu Hi qu Tn l 360 nm, vic trong thi
gian ny c th k cu theo cng d chng thc, l Tiu sc, my dy c m khng ma t Ty giao
ta, cng vi qu i qu, ng gi, k s, v qua ly li cng ging nhau, nh Vn Vng th vua Tr
nh n, vua U Vng yu nng Bao T vy, nhng vic khc c th i khi vy.

Ly Vn kinh h dng 6, Thin quan vt th 32


Ly Nguyn Gip 1, kinh Hi Ng 7
Kinh Vn dng Mu 185
Kinh Th dng T 2209, dng Su 2210, dng Dn 2211, dng Mo 2212, dng Thn 2213, dng T
2214, dng Ng 2215, dg Mi 2216, dng Thn 2217, dng Du 2218, dng Tut 2219, kinh Th dng
Hi 2220.
y l Hi Ng, Vn th 5, thng qu Cu n qu nh gm c 12 Th vy. Khi t Chu U Vng
nm th 5 Gip T n Chu Uy Lit Vng nm th 8 Qu Hi qu nh gm 360 nm. Trong thi
gian ny, bc Vng ging xung bc B. Xt Cu ho 5 bin nh l Tri t cng gp, cng gp ho
trung chnh, vy cn Cn ho 5 lm thnh Vt thy cng Tng m nh Nguyn ct, hanh, hng c
Thng nui Thnh hin ly ngi ngng mnh l kh vy. T nh m n C, cng trn nhu
di, khp vng Tri i trc Gip sau Gip, qu trn th c ban u, nn c vic lm chn hng lng
dn, nui c Thi y. Sao bc vng gi khng thy dy ln, ch thy Ng b ganh ua di m
ng y. Lc by gi c Khng t l T Vng sinh nm Canh Tut i Chu Linh Vng, ng qu
ch thng n Cn, n nh, n C, nin qui nm sinh li thng L 1 thn mnh, o Hong, c
, cng Vng, m li Tnh nn sc lc B, m tin lui cng hay ti y. Cho nn i Xun Thu du
c chp nhiu vic B, thng y C m phn dng tr, m lm Tam ti nh cao trt mun Vt, nh u
vn v. Thiu ta xem Ng b ngm rng: ring bit tn danh, danh cng thiu; Ngi ngi u chy
mnh chng xit nhc; Dn gm gio sinh hot trong rng; o cng ca ci li vo trong bng; Du
thi cn hng sng hay yu l; Ni sao Phng ht cha v chu; Nh ng Chu trong hn 500 nm;
Than tic thi y mt ng Trng Ny! Thiu ta li ngm Trng Ny rng: Trng Ny sinh L trc ta;
42

Cch i Thnh hn 1 ngn 500 nm; Nay nay ai hay bit cn o y; By gi ngi ta t v vi Tri;
Hong, Vng, , B lm ch Trung nguyn; Cha con, vua ti quyn mun i; Sng H khng ra
ta thi vy; t sa kinh h thi sao ?

Ly Vn kinh Th dng 7, Thin quan vt th 33


Kinh Nguyn Gip 1, kinh Hi Ng 7
Kinh Vn dng K 186
Kinh Th T 2221, Th Su 2222, Th Dn 2223, Th Mo 2224, Th Thn 2225, Th T 2226, Th
Ng 2227, Th Mi 2228, Th Thn 2229, Th Du 2230, Th Tut 2231, Th Hi 2232.
y l Hi Ng, Vn th 6, thng qu Cu n qu i qu, gm c 12 Th. Khi t Chu Uy Lit
Vng nm th 9 Gip T qu Qui n Hn Tuyn nm th 6 Qu Hi qu Qui gm 360 nm.
Chu b Tn git, Tn b S dit, S b Hn git, ng cung Gic m khng khi trc sau b suy yu, ci
hung ln qu cao, thng lun thy nh vy. Tn bo m git Chu nhn, Hn nhn m git S bo,
ng chia s ko di v rt ngn, theo m bit. Ni rng: Tn git B vo Dch, Hn b gn c l
Vng. Phu Chc th B ni: Dng Hng ly 3 thng lch, ngh Mnh H lm ra Thi nguyn u bit
ngi vua ca nc php ngn cui rng: Hn dy 210 nm, m Tin thin thi y bit nh Tn khng
th lm mt Hn, cn c s Hu thin Quang V dng li hn 200. Ly s m xt, Hn Cao T ly t
Thn 2225 n Ng 2227, m vo ca quan qua Gip Ng vo Thn n Mi 2228 m lm Vng
Quan trung, Th qui c Vn dng Th, dng Nguyn, dng Th K t ho 9-5 ly qu K t xt y
s 12597 c 1200 vn khng c s nhn, ly Hi chia ra 13 c 9978 vn tr i c 900, i m dng
hp nhau m thnh vt, chit 900 m na y c 450, l Hn c hng ngi Vua. trong tr
Nhun mi 19 m tr 1, gim i 34 nm, tc l s nm ca hai nh Hn l 426 nm vy. Thiu ta xem 7
nc ngm rng: ng lc ng cng, chung dc ngang; Vn khng nghe li ni nhn ngha;
Khng bo ph T cn tc Mc; Hay thng Hn Triu ht Trng bnh; Bui sm cn thy cha lm
qui; Ngy Trng git ngi sao s; T Tn Trng Nghi ma 3 tc li; Chn hng ci th khng
cu sng. Xem nh Doanh Chnh ngm rng: Oanh oanh 7 nc chnh chen 1 mu; Li hi cng mi
cha bn thi; S n mt lng mnh ch; Nh bn bin mu tri ngang; Ba ngn khch ng thnh
gic m; Trm hai ni cng li bin i; Ch ni bi hu hay gi; Triu Cao vn khng phi
phong hu.
y l Hi Ng, Vn th 7, thy i qa n Qui gm 12 Th vy. Khi t Hn Tuyn nm th 17
Gip T qu Qui n qu i qu nm Tn Hu nm th 14 Qu Hi gm 360 nm. Trong thi
gian ny, Ty Vng Mng cp ngi nh Ty Hn, To Man cp ngi nh ng Hn, T M Chiu
li cp ngi nh Ngy, gic lm lon (lon tc) ni tip gt nhau u ng vo qu bi c qun khng
hiu lnh, duy gc ngn yu, nc nh suy yu, mt vic gip , qun knh s n thng xt, bn
kp n hung. Xt y, thi Mng, Thc, Chiu, Vim, cng u nh cnh kh n hoa, sao c th lu
di c. ngi vua nh Hn trc sau hai ln dy ln, cn ko di yn mt mnh Ty Thc, sau cht
lm chnh thng, thi Tiu Vng li dng ln i gia, m nh dng c tranh trng, li c ti vng
t t ni nh tranh ra vy, th n qu nin nht nh kh tng. Thiu ta xem 2 nh Hn ngm rng:
Nh Tn ph non sng chin trng c; C hn u dn li thy lm rung trng du; Chn ngn li
m m mang b ci; Hn bn trm nm sng hiu vng; Bc mt gp Mng v ng Trc;
Sa sang chn khng ngh n vua Cao Quang; By gi vn vt thnh nh th; Thnh li bi u t ao
43

cn; Thiu ta xem Tam quc ngm rng: m m chn vc dy ting sm; Xng to ch tm c tung
tch; Nhc mt phng tnh cha ni ting; ao cung mun dm sc kh dng; Bn vic bnh Long
Thch th khng ; Nga ung nc sng H c lng sng vy; Tuy rng thi Tri cng vic ngi; Ai
bit ngoi vic lo mt vng. Thiu ta xem Ty Tn ngm rng: Tip c bnh tr hy cn lo; Yn m
qun lo chng phi hay; Ti ngoi nh ni mt nh nhn; Chim mung y vic cch phong lu; C dao
kh m bng Cng S; Khng cy sao c u nguyn Hi; Mt cu v nh Tch dng; Ln ca
ng ku sng v v; Theo bo Cng s l Gi sung; Tn t Nguyn Hi l Lu Uyn .

Ly Vn kinh Th dng 8, Thin quan vt 34,


Kinh Nguyn Gip 1, dng Hi Ng 7,
Kinh Vn dng Canh 187
Kinh Th T 2233, Th Su 2234, Th Dn 2235, Th Mo 2236, Th Thn 2237, Th T 2238, Th
Ng 2239, Th Mi 2240, Th Thn 2241, Th Du 2242, Th Tut 2243, Th Hi 2244.
y l Hi Ng, Vn th 8, thng qu i qu n qu Hm gm c 12 Th vy. Khi t vua Tn Hu
nm th 15 Gip T qu Hm n Cch vua ng Cao Tng nm th 14 Qu Hi qu n trung tri
360 nm, Tn, T, Lng, Trn m thng nht Ty ly nhng ngi nh ng, phng Bc 6 r H,
ng Ty hai nh Ngy, khng cc nc tin hiu vua, cng ci thang cnh kh, cng vi hoa ton
n ton tn rng cn gi Thu. Trong khong oi Tn, gc ngn u yu, ng Cn khng ko di,
theo Th (i) chia Hm Cch, bng chn khng ni , cp git cng p nhau, i bin khng thng,
h hiu s i nh cng coi b m con git cha, nh hng by rng m em git anh. Hm phn li L
khng ? Cch nghim mnh nh, hi hn khng hay qun, li ny ln vy. K thc gi by gi thng
xem thng bin Tri-Ngi, xit bao cm khi vy. Th n nin qui t Tn n ng, Thiu ta
xem 16 nc ngm rng: Khp di Tri gi: hon khu ; i V tng tr nc lt ; o n lc rch,
rn ln nh ; Qu da kh nt nhiu b su ; T sc rng khng nh gic b ; Ca n vi r H lon
dn ; Hy Ph c ni ch ; By gi ch thiu Qun di Ng. Thiu ta xem Nam Bc triu ngm rng:
ng khi thin h chia Nam Bc ; C i sinh sao thng dt i v ; Ch bc B gi in php tc ;
Tiu Khang vn eo hi tanh c ; Ting tt Lc dng khen Thi Hc ; Ti l Giang Biu phc T An ;
Hai trm bn nm cng cng nga ; ng em g L thng vic lm. Li xem triu Ty ngm rng:
Trc tnh ngy gi khng hay; Tip ni vi nhau git hi sau ; Su b nhn dn tham t ct ; Bn
ct vng la p C Khng ; Snh t t phc ni hoang ; i thuyn bin Hoi Chu cng V
lng ; Ba mi nm thng qut t ; Khng th thin h n nh ng. Chu th n lo ni: Hon n
ly nm Bnh Thn khi phc Lc Dng, thi nn t gi, 1 nm trn yn, 3 nm tr hng mi ngi
ha hp nhau, ri sau phn khi sc tha thi phng Ty c th b gy nh Tn, phng Bc c th
git nc Yn, h h c ti hn ngi vy sao ? Tn chng qua c tng mnh, Yn chng qua c K
Dung, trong u c ti, sng theo s gip khng chnh, khng chnh can thip ta. T Bnh Thn
n Mu Ng 3 nm. Gip T thi theo 3 nm lu m n ni cp vy, y thi cha tng nui dn,
lng dn chng bn vy, cha tng vi k s, kh k s chng phn chn vy, ai thc ch y. Li ng
n vy, nm t Su Lc Dng b hm v nc Yn, lnh ca Trn Hu c 3 ngn, Trn Knh 1 ngn,
n lc ngi Yn n bc bch th Hu ra 5 phn 6 m tri y, cn 1 phn cng vi Knh va c
800 ngi, y khng gi Lc dng, ch git Knh, Knh cht thi k trung dng t Lc
cht ht, thi ni G nguy, l li ca n vy. Nm K T nh Yn khng li, ti cho Vin Chn,
Chn ly Th Xng vo Yn. Nm Tn Mi bnh c Th Xng, v lm s ph lp, h cn
gin, c phi do ngi sao ? Ph Kin git Yn nh Tn, T n thua ly li Lc dng 15 nm, li b
44

Diu Hng ly mt. Tn Cung Tinh Hin p thnh c, gi tri hn trm ngy, sc khut th cng, v
sau thy c trc khng ly Hng, sau khng tri Tn, thot t m trn sau v nc, thi theo gi y
cha phi ngi y vy, v Tn khng c vin binh. Nm y K Dung c ly Thanh Chu, ng
Qung C Trc lng ly Chu Dch bi ni rng Yn suy. Canh Tut nin thi 1 K, th thi kp T m
Nam Yn truyn Siu git nm K Du cng ng hu bit trc. Song Lc dng nm Bnh Thn li
b hm v Tn, thi cha c bit trc vy. Sao vy ? Cui cng Lu D bnh Trng an, v gp
cp ngi, sai a tr con gi, gm c Lc dng u mt v R Dch, tng mnh lnh inh u b
mu toan ht, bao nm m b b i 1 sm, h chng thng vy thay, nu D c lng vi Tn, nhn cht
chng v trn yn ht thy theo o ch hng mi ngi cng ha hp nhau, th ngi Ty Bc sao hay
kp ly c, vy do 2 b ti bt trung nn Trung nguyn khng khi phc li c. Do ni l do
ngi vy, khng phi do Tri vy, l l vy, khng phi do s vy.

Ly Vn kinh Th dng 9, Thin quan vt th 35


Kinh Nguyn Gip 1, kinh Hi Ng 7
Kinh Vn dng Tn 188
Kinh Th T 2245, Th Su 2246, Th Dn 2247, Th Mo 2248, Th Thn 2249, Th T 2250, Th
Ng 2251, Th Mi 2252, Th Thn 2253, Th Du 2254, Th Tut 2255, Th Hi 2256.
y l Hi Ng, Vn th 9, thng i qu n Khn, gm c 12 Th, khi t ng Cao Tng Ln c
nm u Gip T qu Khn n qu oi, n Tng Nhn Tng Thin thnh nm u Qu Hi qu
Tnh gm 360 nm, nay n Tng Thi T Cn c nm u V t ch kp 10 i. Bc Nho gi trc
qua khng dm bn i ny vy! Xt ng y 40 nm thng qu oi, oi thiu n lm thip, th
t gi vng ma Thu. ng L Mc thu v ma Thu, nhn vng theo Cch con gi, v c m li
cng v gi p m kh lu di, tin vy, bn li nc nh theo Vy No Trch y cho vy cnh khi 1 kh
Chn khi c thnh, li v Linh V H B tt Kim cng, lnh con gi gi nh trong thi gian quan
hon lng quyn, ngoi phin cp xe vua, ci hn v con gi v tiu nhn trn i ng vy, tc l
trc sau lan khp qua, hai ln mt, hai ln dy ln, y bi ngi trung hiu, mt bi hon quan v t
thip, dng khng thng m, i khi thy vy. n nh Lng, ng, Tn, Hn, Chu thay i nhau
ln ngi vua. Kp n nh Tng dy ln, tri sinh bc thnh nhn, t y thin h thi bnh. Dch sau
cng qu V t, Thin t bin nin qui m thi y, h khng c sao ? Trm v xem thm sau, th
vua Tng T m nc, chnh thng Tng lm S mau tt lc ban u. L (ln) ngi khng phi dng
n vic binh nhung, phm v: m gc cy du bn cht (tin h n bo tang), bn tu thay i, Hon
Hn n ho, V t T dng sau. n i Thi Tng, Chn Tng, Nhn Tng, 3 vua 1 c l bi vn
ng Khn m cng hng vy. Nh Vn th 10, Th th 12, thng i qu n Tnh, khi t Tng
Nhn Tng nin hiu Thin thnh th 2 nm Gip T qu Tnh n Nhu, sau n Minh Thi T nin
hiu Hng V nm th 16 Qu Hi qu i sc, trong khong gia Tng nguyn gm c kim nin qui,
vic ng bc tin hin, chia r rng chng phi k hu hc theo hay ly ring m tng tn, cn th i
khi ly ph vo kinh Th quan vt cho trn vn, Thiu t ta xem Hu ng ngm rng: Tri sinh
thn v t trung ng, chng d hung thn nh ui c; i Trinh nu khng gi gi di; i Khi
sao kh ngn ngt ln; Ngi cao mi thy non sng mnh; Vo h mi bit ngy thng di, trong hai
trm nm hay thng nht; S tuy thnh o vng sng khng. Xem Ng i ngm rng: Khi cui i
ng rng vua ; Sinh linh thin h b nhiu nhng; X tc yn nguy l qun lnh; Triu nh
khoanh tay phng phn du; Ma ng su lnh vn khng thot; T Mi nin sao nh cn sng; Nm
hai nm dng, h i nm; Mi bit qut tr i Chn Vng. Sinh th Thiu ngm rng: Hy Nghiu
45

Thun V Thang Hon vn; Hong Vng B vua ti cha con; o l bn bc Tn gy hn; Hn
hai nh, li chia ba; ng Ty ri Nam Bc bi Ng h; Nhp tnh cng k Tri hu chy; Khng c
ng Tng nc khng cn; Ngn i lun bi ngi Trung nguyn. Thiu lm Kinh Th nht
nguyn ngm rng: Tri t lng ch m cao qu; Tri Trng i li khng ngh ngi; Tu nin trn di
kh lng s; Mt nguyn ni l cn d bit; S n qu vn tht m h; Sch chp du vt mt sut
y; Minh tri ngi lm i sau.
Nguyn 12 c Hi, dng qu Vn chia vy, xem qu Th, qu Th chia vy, xem nin qui, bn nin
qui 1 thng, tr lon ng khc nhau c sao vy ? Chc Th bo l: thng nin qui cng l qu ng khc
nhau, l qu trc Vn, trc Th thay i nhau 5 m thnh chng, khng kh lm in yu vy. Hn
na, nin Vn ng Tri, quanh qun ngi, nh Ty m Thi l tt vy. m theo Dng th tt,
Dng theo m th hung, di ra lnh trn thng theo khng th Thi, c n trn hung vy. m c
Dng l hung, Dng c m l ct. Con sa li cha, li chng n: B vy. B m n dng Ty Thi,
m n dng C, trn xem vn tri, o quanh Cn, Bc m n Nam, Nam m n Bc, di nghim
kh t, o chuyn Khn. l s k l v nghim ng, cng t kh lng. Vua Hn V nh hung
N qu Ph c cnh kh ny hoa, thua binh ng nin qui qu i qu. ng Ngi vo Thc m
thy ngi trn ni c nc, ng xe t nin qui qu Kin cng Hm chng Hng lu. Nam Bc triu Ty
thng qu Hm, Hn Vn , Minh Thi T thng qu Hng, vn tn l Hng, ha nn o lu di,
Thi T dng nin hiu o Minh, ng vo qu Dch: mt Tri mt Trng c Tri m hay chiu lu
di, cc loi c phi ngu nhin sao ?
Nguyn kinh Hi ct Nm thy Thng. Hi kinh Vn ct Thng thy Ngy. Vn kinh Th ct Ngy thy
Gi. Nm 1, thng 12, ngy 30, gi cng 12. Quy gi u c 8 khc, bn dng p i Th tm tt
tng m xem vy. p i Th, tm tt tng u 4 qu chia 8 khc, Kiu th ng Hoi ni rng: 1
gi nh ng 1 ngy, 30 gi l 2 ngy ri nh 1 thng, mi thng ngy mng 1 gi T n ngy
mng 3 gi T l thng Ging, t ngy mng 3 gi Ng n mng 5 gi Hi l thng 2. Mi thng li
nh mt nm, m thng nh 30 gi ng 1 thng. Thng thiu c 29 gi cng ng 1 thng. Thng
th c 360 gi, 12 theo 30. Thng thiu th 1 thng c 348 gi, 12 theo 29. Dn m cho l phi y,
trong 1 Nguyn ln () nh (thiu) u khng sai vy. em nhng iu kin tm Nguyn-HiVn-Th, 12 cng 30 ln lt nhn ln, s u ct ln. Rt nh chng g bng sao, th 30 Phn lm 360
Sao, 1 Sao tha ra, thng qua Lut, L, Thanh, m tnh khng k Nhun, th t y tr ln n ngythng-nm u 24 Nhun, 24 Nhun y l 360 s tha Phn tch, s dng iu ny bn c php H
th c tng, hay s Vn l s Ngy, s ca Th l s Thi (gi). Ct gi-ngy-thng, tc l thng qua
Gi th bit Th, k hu hc tm tt tng y m nn vy.
Sch Chu L chp 3 Kinh Dch: nh H gi l Lin Sn, nh Thng gi l Quy Tng, nh Chu gp m
dng gi l Chu Dch. Trn Hy Di bo rng: vua Hy Hong mi vch 3 ho thnh qui, chng ln lm
64 qu mi qu 6 ho, khng lp ra vn t, khin ngi trong thin h xem tng m c th nh
tng th ct, hung ng khi tri tng Tri nn ci hung phn li. i sau qu, vch khng t tng,
o Dch khng truyn dng, Thnh nhn bt c d m c li ni T. Hc gi bo Dch ch dng th,
li khng bit c vch vy. Xt Lin Sn c 8 vn ch, Quy Tng c 4300 ch, Lin sn dng 36
chc, Quy tng dng 45 chc, m tn qu nh Khn l Thch, Khm l Bc, Chn lm Ly, Nhu gi l
Nhc, , V vng gi l V, Ty gi l C, Bc gi l Bc, Hm gi l Khm,, ho t nh i hu
dng Ph hp gp i hu dng Cn ni rng: cng tr li cha, knh nh vua, s truyn ch thch, s
dn nh c, hu t, hu h. Kp n qun t rn i xe, tiu nhn rn i khng; u l 2 Dch. Nay tng
46

tn qu Chu Dch, m ngha phn nhiu gm nh nhau, song bn v Chu Dch th Cn Khn nh trc,
6 con th t sinh ra giao ln nhau m thnh 64 qu, trong 384 ho, xem ct hung ct trung chnh, ho 2-5 di trn gia 2 th, l trung vy, ho 3 -4 trong mt qu l gia ton th, l
trong ngoi thm thu, trn di giao nhau, vn s vn vt khng c ci g l khng thm thu ln nhau,
m Dch ni trong hung c n cha ct, trong ct c mm mng ca hung. Chnh th v dng ho
dng, v m ho m, tri th khng phi l chnh, l iu ct yu ln vy. Thng qu nghim
rng: B Hy lm Dch, Trng-Mnh a duy K hnh, Chu Vn thm thng tit 8, y 8 chuyn th t
384 ho rng buc ci mi Vng mnh, cho nn chnh l theo gc m mun vt tri l, mt ch ho
tri l m sai ti ngn dm. Trng ni y l 4 gia (mnh-trng-qu) mnh c thi Chn-oiKhm-Ly, duy y l 4 duy, k hnh thi Cn-Tn-Khn-Cn. Tng-t-bin-chim, Chu Cng nhn
ta ca Vn Vng m c , xt ng ch, khng ngoi trung-chnh lm ct yu. Kinh ly trungchnh m lm bin, lm giao, t hu quanh hp nhau. Chc th ni: Cn Khn l i ph mu, qu u
i pha hu theo Thi dng vy. Phc-Cu l Tiu ph mu qu u i pha t, bt chc theo 4 ma
vy. Qu i bn pha hu, 1 sinh 2, 2 sinh 4, 4 sinh 8, 8 sinh 16, 16 sinh 32, 32 sinh 64, n ch tr li
sinh 17 qu m li hi s v cc, tc l Nguyn ht li c l Nguyn vy. Qu i cng cc y tc l
Nguyn ht. Qu i pha t, t 1 n 2, th t cng nhn nhau, tip nhau, vng quanh khng manh mi,
l l nm ht li i nm khc vy. Hai pha nghch thun i khc nhau, s dng sai n vn vn m
cng cc, Dng dui ra, m co li. Thiu ta bo Nguyn c 2, theo thuyt m t hu suy y, t dng
hu m, nh Cu ho 1 bin sinh th Phc li c 1 dng, bin ht thi n qu Quy mui, trc sau
gm 22 dng, ri u c K t m trai c v. B 4 tng 80 m hp thng th 48 dng lm thnh
112, ng ch tr v sau l thun, dng trc m sau, th m li theo dng vy. Khn 1 bin sinh
Cn, c 1 m ht 6 bin thnh Tim, trc sau 32 m u c V t m gi c chng, gm Cn
Khm 4 con dng, hp vi thng th 48 m lm m (ting) 152. T H ch tr v sau l nghch, m
trc dng sau, nn dng phi theo m. Cn 1 m 2 lm Qui, m 4 lm i trng ( trn nghch
Cn 1, Qui 2, i hu 3, i trng 4, Tiu sc 5,) n 64 l Cu, u tr li theo cung. Mt Tri
cng Tri hp Quy mui-Tim rt thay nhau K t-V t, hay Thi-B ri li thay nhau Quy muiTim. Qu D giao Tiu sc lm Thi, lm ch, L, giao D lm B, lm Tn, mimt chTng,
Tn, Minh di bin thnh Thi, B, K t, V t; cng Di, Trung phu, i qu, Tiu qu bin lm Tn,
ch, Hm, Hng; th nay tng qu m giao bin quanh hp k diu kh t hu gp gc (bit sut su
kn) vy.
Chia Thng kinh lm 18 cung, H kinh lm 18 cung, hp lm 36 cung. Kinh Dch th Thng kinh c
30 qu, gm 30 x 6 = 180 ho, s qu trng Thng kinh l 4, thm s ho trng 180 + 24 = 206 ho.
H kinh c 34 qu, gm 34 x 6 = 204 ho . S qu trng H kinh l 2, thm c 12 ho trng l 204 + 12
= 216. y l s 36 cung. Mi 1 qu gm 2, cng tr i tr li i nhau, khu dng li lm 1 cung.
ng ngy ca k 1 nm gm 12 thng, mi thng chia thnh 6 hu, mi hu u c 5 ngy, nh vy 1
nm c 72 hu = 360 / 5, s 72 ny tnh i th Cn dng trng l 36 x 2, tng ng vi tnh 3 ln
qu Khn dng trng 24 x 3 = 72 vy. S 36 cung ny, 6 theo 6, 4 theo 9, 3 theo 12, 2 theo 18 u v 36
cung. Theo Hn Dch, kinh trn by 18 cung tng ng vi 30 qu, trong phn dch c 6, kinh
di by 18 cung tng ng vi 34 qu m phn dch l 16, bt dch y 2, gm 12 dng 16 lm 28
cung, gm 2 dng 6 lm 8 cung, gm 8 cung dng 28 cung lm 36 cung, diu vi kinh trn 30 phi kinh
di 34, qu khng by bng, ho khng u bng, m trn di u bng u 18 cung, thi ly kinh
di Trung phu, Tiu qu bt dch, dng 2 qu dng kinh trn Di, i qu bt dch, dng 2 qu bt
dch phi kinh trn vi Cn-Khn-Khm-Ly, dng 4 qu bt dch phi kinh di vi Chn-Cn-Tnoi, h dch dng 4 qu. Cho nn qu khng by bng, ho khng u nhau m gn u vy, theo
47

nhiu t lm i nhau, ht thy u hp t nhin vy. V t 64 l s trng qui, tnh gm c 8 kinh qui
t n khong quay v vn chuyn m 72 s ton vn vy. Kinh ch 64 qu gm 2 qu lm 1 cung, ng
ch 32 cung, li thm 4 vy m gm 8 qu cng bn 36 cung. Xt trn di 2 kinh u 3 khu, mi khu
12 qu c 72 ho. Cn khn u khu th nht, l Thi B u khu th 2, l Bc Phc u khu th 3, ba
(3) theo 12 th kinh trn 30 qu thc bao 6 qu trong phn i trng kin, Hm Hng u khu th 4,
Qui Cu u khu th 5, Phong L u khu th 6. Li 3 theo 12 th kinh di 34 qu thc bao 2 qu
gia phn i trng kin, kinh trn t hn 4 qu m qu s bao li nhiu hn 4, kinh di nhiu hn 4
qu m qu s bao t hn 4, cho nn u 18 cung, u 36 qu m n qun bnh, thng m ni theo phn
Dch 28 qu, 2 qu hp 1 cung, bt dch 8 qu, mi 1 qu chuyn 1 cung, chia ni chuyn danh ca qu,
64 qu, 1 qu ch v 1 ln xem, hp ni cung gm l 36 cung th 1 qu u lm 2 ln xem, tuy khng
i chuyn cung, cng u lm 2 ln xem. Kinh trn 6 qu gm 6 m 30 thm 6, kinh di 2 qu gm 2
m 34 thm 2, cho nn s va tng ng vy. Kp n kinh trn dng 52 m 56, kinh di dng 52
m 56, u 108, hp li l 216 ng s Cn sch, gm 2 qu trng ton thi 432 ho, 432 ny l s ho
ca 72 qu, thu tm lm 36 cung bin ha. Qu 64 c 384 ho, ly 24 ho ca 4 qu, ng hp sch
360 ca Cn Khn, ch ly ho s ca 60 qu ng y, cn tha 4 qu 24 ho. Hon cc to cho
Thiu ta ly Hy 4 chnh Ly-Cn-Khm-Khn, 4 qu chnh ca Kinh Phng qui kh ly Vn
l Khm-Chn-Ly-oi, 4 qu chnh ny chia thng 24 kh, thu tm 72 hu, u chun cho i din
(s 50), treo 1 ln m 4 v k (l) tng, php Nhun cng i khp Tri 360 4 phn, s phn ca
1 , m li bao 8 qu 48 ho cung phn i trng kin th da vo 4 theo 12, kinh trn c Cn
sch qua s sp xp lm 12 y 3, kinh di c Cn sch s c cha lm 12 y 1 hp ng k
sch s chung l, gm 24 dng 48 c 72 sch, so snh gi ca ngy gm tha 6 ngy. Chnh Ngu th
400 c 6 tun c 6 ngy ly thng Nhun nh 4 ma, thng rng nm.. Thiu ta tn Thi nguyn, bit
php lch, li bit lch l, trm bo rng tc l t tn (khen), xem li ni v xem 36 cung, kh ly bit
vy. Song trong th ni: Thin cn bo rng Phc, Nguyt qut bo rng Cu, t Phc n Cu, t Cu
n Phc, gia T-Ng chia u 32 qu m u c qu bt dch, pha t th Di, L, Trung phu v Cn
Ly, pha hu th i qu, Tiu qu gm c Khm Khn, qua li tro tr m suy, nh Dch s cung
kinh trn di: cung Phc v phng t m phn i qu hu phng cng cung, Cu v phng
hu m phn i qu phng t, u 14, li h hp trng kin dng 4, thu tm c t hu u 18 cung,
thi cung ly tham thc lm chnh t, theo s l qun bnh th 1, thc l kh bnh phn ca 4 ma,
sut 72 hu. Ma Xun l cao nguyn u 4 ma, lu i trong s trng sinh thu tng, cho nn rng 36
cung u l Xun vy, n dng Nguyt qut l bit vy. Thin cn l bit ngi, Hong cc by Nhn
v Vt lm 32 v, u chia 16 bc, l Vt th ly bay-chy-cy-c, dng chy-bay-cy-c sng vi TnKhm-Cn-Khn, ngi th l khu ly s-nng-cng-thng snh vi Cn-oi-Ly-Chn, i khi khi
Cn giao vi Tn lm 1, th 1 ln bin theo lc u m lm Cu, tan khc chia ln lm nh, ly khon
n Khn lm ngn, ngn thi trn m khi bay, bay dng ln, di m cng cc n c, c dng
nh, m loi Vt kh bit. Theo Cu n Nguyt qut l xem (quan) vy, Khn dng giao Chn, Khn
lm ngn, ngn ln bin theo lc u lm Phc, thu tm th di nh lm to. Ly Khm n Cn lm 1,
1 thi di m khi thng, thng dng nh, trn m cng cc th n s, s dng ln m nhn
phm kh bit. Theo Phc n Thin cn l Quan (xem) vy. Cho nn Thi rng: vy tng trong.
Thin th 11. V Thiu ta xem Ngi v Vt, khng la s cung dng qua li, y th vy. C k ni: li
ni 36 cung khng nht tr. C thuyt ly 12 vch n 12 vch kp ng y y. C thuyt ly Cn 1
n Khn 8 ng y y. Hp tr i tr li tm gii ny, vn hp xem k th ng c mi qu
u c th 36 cung, n Cu Phc m bn qua i th t di xem ln trn, theo ho S bin n ho
Trn, ln li th t trn xem xung di, theo ho Trn bin xung n ho S. Phm 1 ho bin 1 qu,
1 qu li c 6 ho, lm 6 ln 6 l 36, tc l ho y bin theo thu tm m gi y lm cung, nh qu
48

Phc thu tm: Khn, Lm, Minh di, Chn, Trun, Di, u 6 ho, qu theo thng l qu Cu thu tm:
Cn, n, Tng, Tn, Tnh, i qu, u 6 ho dng loi qu s trc. Trong lc nhn di qua li xem
ngm qu Ty m c 36 cung, cng din cng nhiu, tc l kh c sinh, sinh l ci c khng ngh
Nguyn, Nguyn dng trong cng ni tip nhau m 1, 1 xung n ngn ngn, ngn ngn ln n 1, 1
em ln Ngi v Vt to nh u thu tm khong trong, xem thuyt ny m Thiu ta vnh Hong cc
quan vt Nguyn-Hi-Vn-Th m thy lng thin nh, khng phi em Dch ni phim m ni vy,
ngha tc l cn c Dch m suy, cng chng g m chng cng vi li ni, cng hip hp vy, gia li
i nh sau, gm ngh ming o ngay. 36 cung chia trng 6 cung, Cn-Khn-Ly qua Khm-Ly
thng trn, li chia 6, 4 li trng 2, Tiu qu, Trung phu 18 cng ( di), kinh trn kinh di ton 36
qua li ho hp 8 s cui cng, ch theo tro tr song song by ra, u l Xun tm 1, 1 dng trong
qu. Thiu ta in pht minh cng Phc Hy, bng nhn ly th thn suy th, Nguyt qut Thin cn
hi ng ny.
tm cha tng Hi. ly s 4 qu lm ngang, m trn di giao nhau lm dc. 1, 2, 3, 4 l s Cnoi-Ly-Chn. 5, 6, 7, 8 l s Tn-Khm-Cn-Khn. Trong ngoi ngang y m u lin h ly 2. Lin
h ngoi vn l trn, i hp dng th t qu. Lin h trong vn l vung, trn l thng lin dng
th t qu, tr i tr li by, u bo rng 1 ngang 8 dc, l kh vy. Ngang cng vi ngang i, b 9
y 4. Dc cng vi dc hp, u trng 9 y cng 4. B 9 y 4, 1 n dng 2 n dng 7 ; 6 n dng 6
; 4 n dng 5 gm 4 ln 9 l 36 m mang ton vn vy, u trng 9 y 4, nh Qui n Bc, L n
Khim, Phc n Cu, Tiu sc n D, 1 thi Cn Khn n 9 ( trn t Cn m thun hay nghch
n 9 th u bin), tro tr oi Cn dng 9, 1 thi Cn Khn n 9, tro tr giao Chn Tn dng 9, l
m tm y u c 2 ln 18 l 4 ln 9 thnh 36 s, m dc ht thy ly vy. Cho nn 8 qu giao
ln, chng g l khng 0-9 s. hp c li, trn di ct m lm i, thi m dng cng nhu thi
thiu chia vy, cng trn di sut m 4 y, sen hng ng ln ln bin ha l hp vy. Ly lng gii
ny, dc ngang nh mt, s thu tm H Lc, l hi Hy Vn, hoc dng y ty vic m xem, tc s
m c qu, nhn s qu m gi ngy nh ho, li c thn minh trong vy.
HT QUYN 3
Li ni cui sch
Mt quyn Hong Cc Kinh Th, lun suy s nm xa nay, bt u t nm Gip Thn i vua Nghiu,
u chp o tr lon. Soi gng i xa lm khun php cho i nay, bit c li do s. Trc kia,
Khng T san nh Kinh Th, sau cng l Thiu Khang Tit lm Hong Cc tm 1 Nguyn, trc
bit triu ni i m bo kn ci cha c th bit vy. Lu n chp li T ngn, rng ngha su xa
c cng cho th o, sch ny mi n ch ngha kh lm cho sng r ra, ch thch thm, hay lm
bn r rng thm, tuy cha c th m rng c ngha su kn, du khng khi ch l lm ri,
cng khng ly ra ngoi cc thuyt. Song ly vic xa nay u bn v Dch l thy Dch l rng ln, ch
ngi ta t gic ng. Bit u ngi sau c Hong Cc li sinh thm ci ngha thn diu m r
cng Tri t vy.

QUAN VT NGOI THIN ( Q.7)


H THIN A TON S
49

TIT 1
S tri 5, s t 5, hp m lm 10, s trn vn vy. Tri ly 1 m bin 4, t ly 1 m bin 4. S 4 ny
c Th vy, m s 1 khng c Th vy, y rng C Khng n cng cc vy. Th tri s gm 4 m dng
ly 3, khng dng y 1 vy. Th t s gm 4, m dng ly 3, khng dng y 1 vy. Cho nn, khng th
chng dng 1 ly cnh hung t nhin vy, chng chng dng 1, ly cnh hung o vy, dng ly 3,
l cnh hung tri-t-ngi vy.
S Hong cc gc H , u tin sng t ton s tri t, c cng lnh (rng li v c o) vy.
S ca ton 1 3 5 7 9 l s tri gm 5 s, 2- 4 6 8 10 l s t gm 5 s vy. 2 v 5
hp m 10 s ton vy. S tri t u 5, u ly 1 bin 4. Cn l tri dng 1 m m dng thi thiu
chia, Khn l t m cng nhu thi thiu chia vy. Phm bin m 4 tng, tng du ! Tri t dng 4
Th, r c s thoi u 5 dng 1 ; Th m khng c, Th thi 1 ng 1 tnh, u l Th cng cc ;
sinh s cc 4, thnh s cc 9, cng lm 4 y lm c dng cc ; i din (s i din c 8 ci) chng
dng s ly y, khng th thi trng 1 ng 1 tnh, u chng xt n s cng cc. Sinh s trng khng
5, thnh s trng khng 10, cng lm 5, l khng dng cng cc. i din dng khai s ly y
thng hoc cng , v cc m thi cc du ! Bo rng s 5 khng dng cng cc, thnh s 10 l c dng
cng cc, ta nh chng phi du , duy ton s 5 m th 4, Th s 4 m dng 3. Cn 3 ho bin
oi Ly Tn, b Tn v Khn, thi Tn l 1 chng dng. Khn 3 ho bin Cn Khm Chn, b Chn v
Cn, thi Chn l 1 chng dng, du nh khng th dng 1 bc trong Th, m 4 bin ha vn t
nhin, bi y m ra chng dng 1, cn ci chn dng 3, y rng n o rt mc, bi y ly suy,
u c 4 m ch dng 3, l sao vy ? Bn ma sinh vt, dng Xun H Thu ng, thi cng cc vy,
bn phng sinh sn vt, dng ng Nam Ty Bc, thi hoang mong vy, 4 th 1 xem vt thy trc,
sau t hu, sau na thi l lng vy. Tri t ngi chng, chng phi 4, dng ch 3, kh bit vy.
Phng ch rng y, ni chng ht , du cnh tng nh th, cho nn c lng ni, hung chi l
vy.
Xt s H 5 s sinh, 5 s thnh, l s Hong cc gn gc y, sinh s l s l. Ly 1, 2, 3, 4 ghi theo
th t, 5 l s gia, khng dng thnh s, l s sch (th gp, vic to bin vo, ci th tng mng
to gp li c gi l sch). Ly 9, 8, 7, 6 ghi theo th t, s thc s l 10, l s danh (y) chng dng.
S sinh-thnh u dng ch gm c 4 s. 4 gp 9, c s ca Lo dng, c sch s l 36. 4 gp 8
c s ca Thiu m, c sch s l 32. 4 gp 7 c s ca Thiu dng, c sch s l 28. 4 gp 6
c sch s ca Thi m, c sch s l 24. M li 6 nhn 9, 8, 7, 6 c 54, 48, 42, 36. Theo bn sch
s trc, th u l na sch s thm vo, hp ton sch 18, 16, 14, 12 vy. Bn tnh gn 54 36
lm 10 y 9. gm 48 32 lm 10 y 8, gm 42 28 lm 10 y 7, gm 36 24 lm 10 y 6, cn nh vy
9, 8, 7, 6 u hp 5 vi 10, tri bn trong, h chng phi t nhin sao ?
Li xt s tri t bt u 1 vi 2, hp 2 s ny mi c mt s thc, s l s da vo, 1 da 2 m
c 3, cng nh 2 da 1 vy, s gia tri t l 5 cng 6 hp 2 gia c s, Cn s ch 2, 50, 2, 60
vy. Du rng s 5 v 6 l s gia tri gia t hp vy, sau cng s 9 vi 10 hp 2, sau c dng
s v th s l 10 cn 1 m 9 b 1, cho nn 10 th m 9 th i vy. 10 b 1 m 9 tc l b 15, b 1 m
4 dng tc b 5, 50 cng chng phi b ci bao trng, du nh gia 1, 4, 2, 3 th chng dng chng phi
5, hn na 1, 9, 2, 8 chng dng chng phi 10, chng dng m diu dng vy, bn 4 m li b 1 vy.
Tri t ngi ly chng chng dng 1, tha thi du rng chng dng 3, l o r rt iu nhn, du
50

s dng ny h ngoi t nhin sao ? Ny, 1 m giao 4, th 1 thc m 1 h, rt h m ngm rt thc. 4


m dng 3, th 3 ng m 1 tnh, rt tnh m rt ng vy.
Kinh Dch c (s u) thc s l 13 thi. Tham (sen vo) tri y 3, 3 m li 9. Lng (hai) t y gp 3
m 6. Tham tri lng t, m s da vo chng phi s chnh ca tri t vy. (da) l phng theo,
l ngh nh vy phng theo s chnh tri t m sinh vy.
Ly s bt u ca tri t m ni: tri 1 t 2 mi hp m lm 3, l s gc ca Thi cc. Ta, m
dng chia 2 nghi, bn t l, bn hu chn, l s gc du ! Chn (thc) l Nguyn (u) y vy. Cho nn
Dch c s ch u 3 m thi. 3 hp 3 m 9 l tham thin, Cn 3 vch, mi vch bao ht vy. Gp
3 m 6, l lng a, Khn 3 vch, mi vch chia 2 vy. Cho nn Cn vch rng 9, Khn vch
rng 6. 6 on bt 9 dng 3. 3 lin thm 6 dng 3, s dng thy Cn Khn s ton thiu vy. Duy y
Cn s t 3 m 9, m 4 gp 9 c 36 th. Khn s t 3 m 6, m 4 gp 6 c 24 th. Ly Nguyn
kinh Hi 360 vn, gp 10 th chia 4 y, u 90, nhn Cn 9 vy. Ly Hi kinh Vn 240 vn, cng gp
10 th, chia 4 y, u l 60 nhn Khn 6 vy. Phm Tu sai Phn Sao Ngy Thng y rng, bi m
suy, du c v cng khng c th ngoi vy. Cho rng s l th no ? L m th, s th da vo
s m khi, tc l vung trn vy tt, tha tr thm bt, chng phi cu n chnh s tri t, ct yu
u nng nh ngh nh chnh s sinh ra, do vy l ngh nh vy, nh th c thi ngh nh
tri t, m ho l chng mt, Thnh nhn s d gip ngm thn minh vy, h duy m c thi, ngi
nay t r php ton, m ngha s kh thy vy.
i din Kinh Dch l s g vy ? L s ca Thnh nhn vy. S tri 25 hp li lm 50, s t 30 hp
li lm 60. Do 5 ngi cng c m c s hp. Thi l Tiu din cho nn 50 lm i din. Bt qui
(8) l qe dng Tiu thnh, th 64 qu lm i thnh. c Thi trn, ly s hng tri, cho nn ln th 7
l 49. 50 y cn 1 m ni y. c qu vung, ly s hng t, cho nn 8 ln 8 l 64 ; 60 l b 4 m
ni y. Th l s dng, qu l s Th. Dng ly Th lm nn, do vy cn 1 Th ly Dng lm gc, cho
nn b 4 vy. Trn y vn 1, vung y vn 4, cho Thi cn 1 m qu b 4. Thi chng dng s 7, lm
phn tr, cng ngha cn 1, l ngha treo dng 1 b 1. Dng s ca Thi, tc 1 ly tng 8, th 48 thi
l th ca 1 qu. 4 gp 12 lm 48 vy. 12 b 3 m dng 9, y 4 ln 3 l 12 l th b. 4 ln 9 lm 36 l s
th dng. Ly ng Cn 36 l ho Dng ; 12 b 5 m dng 7, 4 ln 5 lm 20 l th b ; 4 ln 7 lm
28 l s th dng, ly ng oi Ly 28 l ho dng ; 12 b 6 m dng 6 ; 4 ln 6 lm 24 l s th
dng ; ly ng Khn l s 24 lm ho m ; 12 b 4 m dng 8 ; 4 ln 4 l 16 l th b ; 4 ln 8 lm
32 l th dng. Ly ng Khm Cn 24 ho ln qu trn 8 m lm 32 ho. Cho nn 7-9 lm dng, 6-8
lm m. 9 l s cng cc ca dng, s cng cc thi phn li, cho nn lm bin, Chn Tn khng th
y, ly ng s chng dng. Tri ly cng lm c, cho nn nhu y chng thy. t ly nhu lm th,
cho nn cng y chng sinh, y ly Chn Tn chng dng c vy.
Ly s gia tri t ni, xem s th s qu u c th bit. i din m Thi m thnh qu. Thnh nhn
vo s tham thin lng a m sinh y vy. Nguyn H hp 25 thin s lm 25 Thi s, hp 30 s
t lm 60 l s qu. 5 ngi cng c m u c hp, thi 5-6 lm gia tri t hp 10 y, cn
vy, trm ngn kh bit vy. S Thi v s Qu u nhn y, 5 lm Tiu din Thi, 1 din m 4, 1 v 4
hp lm 5, 2 v 3 cng lm 5, nn 5 m 10 dng l din ln Thi, din thnh kinh by qu 64 m c 1
vy, tri 18 bin , c qu nhn i, y rng i s thnh, du kinh qui thi 8, 8 ln bin m l chn
chia, thi thiu lp nn, mi thnh th ca ho, qu tng 9 n 10, 8 ln bin, hp nhng ci nh
thnh ci to, tc l nhn i vy. Cho nn 8 lm Tiu thnh ca qu, 8 gp 8 thnh bn to. Thi s
51

dng 49, c thi trn, ly 7 ln 7 hng s tri, rng 1 chng dng, rng 50 cn 1 m ni y, v Thi ly
7 s cng vy. Cn 1 thi dng ly th lm nn, khng th m dng khng km. Qu 64 dng
60, c qu vung, ly 8 ln 8 hng s t 4 bn ton, rng 60 b khng m ni y. V qu ly 8
vng khp th ca s, b 1 thi th ly dng lm gc, gc trn th 1 m gc vung th 4. Thi dng
7, 7 th 49, m th Cn thc dng 36, s tha 13, du 1 thi 4 dng 3 l 12 vy. Ci ngha cn 1 m
chng phi trc cn dng 1, ly m treo y cng b 1 trong, 7 ln 7 chng chn cng dng, l kh
thy vy. Nht du ton th lm 12 y, 4 tr treo 1 s, ch k ly 8 qu 6 ho ng y, ly mi v 8
qu cch ng u 48, thi Thi chng dng va cng qu hp, tm lm 12 m 4 nhn vy. Trong 12
b 3 dng 9, ng th Cn b 5 dng 7, ng oi Ly b 6, ng th Khn b 4 dng 8, ng
Khm Cn 4 m nhn y, thi trong 48 b 4, y 3 dng 4, y 9 ng Cn chng 36 l ho dng b
4, y 5 dng 4, cn 7 ng oi Ly chng 28 l ho dng b 4, y 6 dng 4, m 6 ng Khn
chng 24 ho m b 4, y 4 dng 4, m 8 ng Khm Cn chng 24 ho, gm qu trn chng 8 m
lm 22. Phm th b, dng gp ln m 4 vy, ch Khm Cn gm qu trn l u ? Tha qu di
u 24, qu tr ho 12, b 4 dng 8, hp 8 24 thi 32 vy. Li xt i din 7 lm Thiu dng, 4-7
thuc trai th 3, m y ly oi Ly ng y, 8 lm Thiu m, 4-8 thuc gi th 3, m y ly Khm
Cn ng y. y dng nh nht th chng hp, hoc xt do vua Hy ni t dng hu m, c
thuyt ring bit cn vy, n dng 7-9 lm dng, dng ng ho dng, 6-8 lm m dng ng
ho m ; nht Thi dng 9-6, m khng dng 7-8, y 7 dng dng tin m cha n cng cc, m 9 thi
l s cng cc ca dng ; y 8 m dng tin, cng cha n cng cc, m 6 thi l s cng cc ca
m. Cc thi phn li, phn li thi bin, 9 ln bin lm 8 m khng dng 1 vy ; 6 ln bin lm 7, m
khng dng 1 vy. Cho nn 6 ti cc th Khn bin Chn, 9 ti cc th Cn bin Tn, qu Cu qu Phc
ng giao, cc tr li th hu m bin vy. Nu ni rng Chn-Tn khng c th, m khng phi
khng c th, Chn theo Cn m nhu nhiu, tr li ph Khn m dng Khm-Cn, c ca tri ch
cng nn nhu y chng thy, thn l ni chn ca Nht Nguyt Tinh vy. Tn theo Khn m cng
nhiu, tr li phc Cn m dng oi-Ly, c ca t rt nhu, nn cng y chng sinh, lm ht
Thy-Ha-Th vy. Th ca tri t u 4 m ch dng 3, khng dng y 1, Chn-Tn ly ng s
khng dng, du c th cng nh khng vy.
Dng s 1, m s 2, m dng tng hp, 1 thm 2 bng 3, tch ca 3 phn theo 4 hng. Pha ng
cung Chn l 3, 3 nhn 3 l 9 l s ca cung Ly, 3 nhn 9 vng 27 th 7 l s ca cung oi, 3 nhn 7
bng 21 th 1 l s ca cung Khm, 3 nhan 1 bng 3 th li quay v cung Chn pha ng l 3.
S m bt u t 2 hng Ty Nam cung Khn, 2 nhn 2 c 4 l s cung Tn, 2 nhn 4 c 8 l s
cung Cn, 2 nhn 8 c 16 th 6 l s cung Cn, 2 nhn 6 c 12 th li quay v cung Khn s 2.
Bn v th Thi dng bin dng 2 lo 9-6, u 4 nhn y, s th Cn c 216, Khn c 144 (4 x 9 x
6=216=12 x 18, 4 x 6 x 6=144=12 x 12), hp lm 360, m dng dng thun vy, dng nm
(ng c) dng ngy 6 T, Thiu dng 7 Thiu m 8 nh trc nhn 4, Thiu dng c 168, Thiu
m c 292, cng hp lm 360 m dng ln vy. Theo th ca Cn Khn, ch dng Cn 9 Khn 6,
ly Nguyn kinh Hi, dng th Cn dng 4x9, gm oi Ly dng 4x7 ly vng khp tri, ly Hi
kinh Vn, dng th Khn dng 4x6 gm Khm Cn dng 4x8 chia qu t. i, Tn thi Cn dng
bin m vo Khn, cho nn Cn th 4 m chng lit vo Tn dng oi-Ly, l dng s dng gp
vo m dng y, y Cn chng dng Tn, bn dng Chn thi cn th vy, ly ang dng c m hy
cn non, cn suy yu ph vo Khn loi vy. i, Chn thi Khn dng lm bin vo Cn, y
Khn chng dng Chn, bn dng Tn khi cn nh vy, ly m chng cn khe mnh m ph vo Cn
52

loi vy. Cho nn, du th u c th chng dng, ch l trm ly m thi, Khn m dng Chn,
Cn m dng Tn, dng hay chng dng, ha ly ngha vy.
Dch thi Cn dng 9, v vy th dng cng 9, ly ng vi 4 ma th 4 hp 9, 1 ma gm 90 ngy, 4
ln 9 thi vng khp 36 vng m 4 ma thnh vy. Khn dng 6, th dng cng 6, y 4 ln 6 ly sch 4
ma, mt ma u sai s 6 ngy, 4x6 thi 24 kh m 4 ma tri qua vy, qun bnh v iu ny, Khn
thun tip Cn, Cn 9 m dng y, u ly Khn 6 m m h, du c u tit kh nh vy, th cng l
iu kh tng tng ni. Thiu ta ni r tri lut cc sch, Hong cc xem tri ly Nguyn kinh Hi,
xem t ly Hi kinh Vn, s chng la 9-6 m dng tha-tr y vy.
Thi s chng ly 6 m ly 7, l sao vy ? L dng phn tha (nhn) vy, b phn tha thi 6, th s
th 36 vy, ly s 64 qu l th dng cho nm Nhun, cn khi dng s Thi 7x7= 49, th 60 qu l s
th ca nm khng Nhun vy, l o ca Thi s 36 + 24 = 60 vy, bi l khi treo 1 nh tnh cho 1 nm
Nhun vy. Qu thng b 4 dng 60 l sao vy ? L do tri bin m t bt chc theo y, tc l b 1
th qu b 4 vy. L sao vy ? L ni v th ca 1 qui vy, v nh ni v qu Cn gm 3 ho
dng, l th gc 1 vy, khi bin ho 1 thnh qui Tn, l th th 2 vy, khi bin ho 2 thnh qui
Ly, c th th 3 vy, khi bin ho 3 c qui oi, th c th th 4 vy, nh vy c 1 th
gc v 3 th bin, gp li l 4 vy.
Thi ly 7, 7 ln 7 l 49 th, sao khng ly 6 ln 6 l 36 l c sao vy ? Bi v 36 thi 4 ln 9 dng s
th ca Cn, phn lng c 13, dng 12 b 3 thi cn 1, khi s danh 10 b 1 dng 9 th, hay 12
b 3 dng 9 th, th u c 1 phn tha cn li vy. Khi dng s th ca Cn, th Lo m, Thiu
dng, Thiu m u l s th da vo s th ca Cn vy. Ly 360 th vng khp nm, th tha 24 th,
l ng th thng Nhun vy, th nm Nhun bo rng 13 thng, Nhun 1 nm bo rng dng nm
tha cha 12 ngy vy, nn ni Thi dng b i trng rng y 1, hp kh y sc (mng 1) trng rng
m c vy. Cho nn, th Thi ton s 50 ch dng 49, Thi 4 m tng ng 1, l 50 rng cn 1,
tc l ni 4 vy. Thi trn m Thn l Thin (Tri) dng bin qu, vung m tr (Khn) t bt chc,
t Bc di tri bin, 4 ly tng ng 1, vung theo trn lm nn, thi dng 1 m b 4, b 4 l CnKhn-Khm-Ly vy.
S C (l) gm 4 s l 1, 2, 3, 4. S sch (th) gm 4 s l 6, 7, 8, 9 hp nhau m lm 8 s, ly ng vi
phng th s dng 8 bin. S v l hp treo c 6, rng: 5 vi 4 th 4 vy, 9 vi 8 th 8 vy, 5 vi 4 th 8
vy, 9 vi 4 th 8 vy, 5 vi 8 th 8 vy. ng s trn, dng 9 m 10 chng dng, 5 thi 1 vy, 10
thi 2 vy, cho nn b 50 m dng 49 vy, C (l) chng dng 5, th chng dng 10, c hay khng ch
dng s cng cc vy, y ly s hung chi l t nhin vy.
y pht minh khng th dng 1, hung chi l t nhin, vn l trong trng khng ca H , s c l
m s th cha ng vy. Ni v s C (l) ly 4 lm cng cc, b 5 chng dng. Ni v s Sch, ly 9
lm cng cc, b 10 chng dng. gi l s v th vy. M 5 th Tri dng 1, vi 10 th t dng 2,
khi tri t hp li thi dng 3 vy, ly Khng bao C thc 7 phn, 7 ln 7 l 49 l ly C m
th li Khng, chng g chng phi, hung chi s ca tri t, chng phi c ring an by b tr
khong gia y vy.
S v c hp trao, c 5 vi 4, 4 thi s sch 4-9 vy, gn 9 vi 8, 8 thi s sch 4-6 vy, c 5 vi
8, 8 c 9 vi 4, 8 thi s sch 4-7 vy, c 9 vi 4, 4 c 5 vi 4, 8 thi s sch 4-8 vy. Lm 9 y
53

1 bin ly ng Cn vy, lm 6 y 1 bin ly ng Khn vy, lm 7 y 2 bin ng oi vi Ly vy, lm


8 y 2 bin ng Cn vi Khm vy. 5 vi 4, th 4 b s treo 1, thi 4 ln 3 l 12 vy, 9 vi 8, 8 b s
treo 1 thi 4x6 l 24 vy. 5 vi 8-8. 9 vi 4, 8 b s treo 1, thi 4x5 l 20 vy. 9 vi 4-4. 5 vi 4, 8 b s
treo 1, thi 4x4 l 16 vy. Cho nn b s 3, 4, 5, 6, thnh sch 7, 8, 9, 6 vy. 9 tin lm 36 u s
dng vy, l dng trong dng. 7 tin lm 28, trc dng sau m, l m trong dng. 6 tin
lm 24, u s m vy, l m trong m. 8 tin lm 32, trc m sau dng l dng trong m vy.
S v c hp treo u l chn 9, 6, 7, 8 Cn-Khn-oi-Ly-Cn-Khm s thy cha trn m chng
kp Chn-Tn khng th vy. 9-6 th Cn Khn dng bin u 1. 7-8 th oi-Ly, Cn-Khm
dng bin u 2, m du ban u u l 5, nn 9 hp s qu vy. S b u tin treo 1, tm y lm
4x3, 4x4, 4x5, 4x6 m lm 12, 16, 20, 24, thng qu chn 3 ln bin, s b i l 3, 4, 5, 6 thnh 7, 8,
9, 6 m th s c nh vy. Xt Cn dng 9 th Chn trc, Khm Cn sau, tc l bin ho t ho S,
ho 2, ri ti ho 3 vy, y s u theo 7. Xt Khn dng 6, th Tn trc, Ly oi sau, s u theo
8. Khi ly Ly oi dng bin thuc 28, ly Khm Cn dng bin thuc 32. Hong cc c php thng l
ring, m ngoi khc php thng, lm r s bin ha vy, i nh chnh vy.
Dng c m m sinh, m c Dng m thnh, do vy s Thi 4 m 9, s qu 6 m 10 vy. V
nh thn v cnh ca cy cng ln ln vy, Can lm thn cy ly 6 chn ht, m Chi lm cnh cy li
ly 5 chn ht, s Thi ton th dng 36 hp 28 lm 64 vy. S qu b 4, nn th m 24 cng hp 32
lm 56 vy. 4 ma ch 3 thng, 1 thng ch 30 ngy, m u b s Thn (v sao), bi v 8 ln 8 dng
qu 64 m khng bin l 8, cn khi dng bin l 7 ln 8 lm 56, du c chn ngha cng y m
thi.
Thi chn dng 49, dng 9 m 4, dng c m bn sinh, rng 9 c 4 bn sinh Thi vy, 4 y l
lng (hai) t dng gp bi, 9 y l tham (sen vo) tri dng nhn vy. Qu ch dng 60, y 6
vi 10 ng khng dng, m 6 gp bi tri 3 vi dng cng s. Ci l 6 s dng dng, thnh 10 s
dng m, nn ni m c dng bn thnh l ng vy. Cho nn 4 m 9 y l dng s ca Thi, 6 m
10 y l dng s ca qu vy. Cn nh thn cy (Can) lm dng, cnh cy (Chi) lm m, cng ln ln
giao nhau, s thn cy (Can) u 5 m ghi vng khp T-Dn-Thn-Ng-Thn-Tut, thi lm 6 Gip,
m ly 6 trn ht. S cnh cy (Chi) u 6 m nguyn th t Gip-Bnh-Mu-Canh-Nhm dng
lm 5 T, th ly 5 trn ht. Nu ly Chi dng 6 trn ht, Can dng 5 trn ht, ni dng
c m hoc m c dng sao ? l nhn ly thuyt c m bn vy, l 6 can lai lch, 5 chi chia
la nh vy.
Trm ly 5 sinh 5 thnh, sinh lm s C, thnh lm s Sch. 4 by s sinh trong s C, ta nh m
tin n dng vy, hung chi Thi ly 4 lm C dng, lm Sch dng, 9 by s thnh trong s
Sch, th dng nh dng m ph v m vy. Php ca Thi ly 9 lm chn, nn lm th m, ly m
ni bo rng: 4 dng c 9 m bn sinh, 9 m c 4 dng bn thnh. Cn l c chn m sinh,
chn c l m thnh, nn bo rng 4 m 9, l ni v Thi vy. c Thi trn m Thn vy, nh s
qu 8 x 8=64, dng ch 60, so snh vi Can-Chi cng ln ln, y 6 l na s Chi, y 10 l ton s Can,
php qu 6 lm ho m, 6 m 10 y, ta nh ly Chi theo Can, m s can 10 tm s Chi 2 x 6. m
dng th cng i nhau, m l sinh thnh chng thay i. Cho nn ly ngay ngha 6 trn 5 m minh
chng vy, 5 l na 10, 6 m 10, ti qu ni qu, c qu vung ly tr vy. S trn thng, s vung
nh, thuyt ny bin r ri vy.
54

Mt nm 4 ma, 1 ma 3 thng, 1 thng 30 ngy, 4 ma l s th ca 1 nm vy, thng 30 ngy l s


dng ca 1 thng vy, th tuy 4 m 1 thng khng dng vy, cho nn dng ch 3. S th
thng chn nh 4 hay 12, cn s dng thng l nh 3 hay 9. S to thng chng m s nh
thng y, l sao vy ? y l s to thng khng th thy, m s nh thng kh thy, cho nn ma
ch 4, thng ch 3, m ngy y 10 vy, v nh con ngi, chi th 4 m ngn tay c 10 vy, cng
nh pha trc, pha sau cng t hu, cng 4 vy. Mt tri lc hin lc chm Bc, cng cc 6 m
tha 7, tri th s 4 m dng 3, t th s 4 m dng 3, tri khc t, t khc tri, m ci khc ny l
do phn d ca ngy v m di ngn c khc nhau vy. Ly tri 3 m t 4, tri c 3 Thn (sao) t c
4 hnh vy, cn nh hnh Ha ca t lc n lc hin, l nguyn nhn to ra phn d ca ngy v m
vy.
Ni v th Thi dng 7 tha 7, u dng s tri m tn dng, cho nn hp s th Thi dng vi s th
Thiu dng l 36 + 28 = 64 th hp vi s qu l 64. Hp s th Thi m vi s th Thiu m 24 +32
= 56 th, l s qu ton m tm nhau chnh bin. Tri t u c 4 chnh m lm qu bt bin, nn ch
56 th 8 b 1, y 8 b 1 l ngha bi 4 b 1 vy, l b s Thn vy (sao). Tri c 4 ma, ma ch 3
thng, thng ch 30 ngy, y tc l Thin Thn (sao) chng thy. Cn oi Ly Chn gm 4 qu, m
chng dng 1 l Chn lm Thn vy. Th cho nn, ma c 4, theo s th thng ngy u dng 3, theo
dng s v th s u 4, dng s b 1, y 1 thng chng dng, dng ch 3, y 3 nhn thi 9, bi
vy 3 thng cng 90 ngy m thnh 1 ma, 1 nm 4 ma m ch dng 3, b 1 l lc tri t b tc m
thnh ma ng vy. Ly 1 ngy m ni, 3 gi Hi-T-Su, ly 1 nm m ni, 3 thng Hi-T-Su,
u s bt dng vy. Nn ni, th s ca tri t u 4, dng y 3, chng dng y 1, y kh xem vy.
Duy s c chia to nh, m to thng chng thy , nh li thng thy y, ngha y u ? To bao
bc mi ci nh, nh du y m chng kh thy, mi ci nh chia, to bao bc to, khng g chng c th
thy theo y vy. Nn nm tm ma m ma ch 4, ma tm thng m thng ch 3, u chng y 10
ngy t Gip n Qu bn y 10 ngy vy. Ma nh chi th ngi ch c 4, ngy th nh ngn tay y
10, chi th to m ngn tay th nh, to chng thy y m nh thng thy y, ngha l nh th. Theo
th s 4 m tm bn u lm s ln xem, theo dng s 3 m phn tch bn u lm s nh xem,
hay ni s ln xem th, s nh xem dng. S dng chng ra ngoi s th, thc bit vy.
M ca Tri, th m i vo m Dng i ra, theo ngy dn dn di ra, m dn dn ngn li, kh hu
t lnh chuyn dn sang m nng. Vo ca t, ngha l Dng i vo m m i ra, theo th ngy
dn ngn li, m dn di ra, kh hu t nng m chuyn sang gi lnh. Tri t ng m to ra giao
kh gia Thin a, l u mi kh ha m dng vy.
Ni dng ly 3 gm Tri-t-Ngi, theo Tri ra vo t m xem vng khp Tri, na
trn t, na di t, u 182 na mnh, ly Nam-Bc chia u 91 , 4 phn dng 1 na
mnh. Tri t Nam n Bc cho cng cc ra, m y trn t y, tr 36 ngoi, th pha u Nam
thng thy, pha u Bc thng n, n th chng gm c phn d trn, do vy n ch cng cc
phn chnh dng 6, m thy gm phn d thi y dn m 7 vy. H 1 hp 5 thnh 6 Bc thng u
m chng thy, theo s ly 6 m cng cc. 2 hp 5 thnh 7 Nam thng sng m li thy, Cn 2 dng
rng thy vy, ni d 7, theo s ly 7, d 6 cng cc m ra n ly thy vy. Cho nn mun vt cng
thy Ly, m cng v ct du Khm. vua Vn v vua Hy dng 1 Tri ng Cn Nam, Thn
(sao) m tip Khn Bc, thuyt u m hin thy 6, cn 7 r nh mt thy vy. n nh bit trc, ti
sau, m qua loa t hu, ngi u b 1 dng 3 cng Tri t khng khc, cho nn ly hung chi vy.
55

i, s Tri t u th 4 dng 3, m cng nhau lm khc ln nhau. Tri khc t, y l phn Tri m
dng Thi Thiu m khc i Thiu m, cho nn Chn chng dng m thin thn (sao) chng thy.
Chn m nhiu m khng ph phn t vy, cho nn ni Tri khc t. t khc Tri, l phn t
cng nhu Thi Thiu khc i Thiu cng, cho nn Tn khng dng m t khng sinh, Tn dng
nhiu m trn ph phn Tri, cho nn ni t khc Tri. Ly hai khc cng so snh, m Tri khc y
t, Tri khng dng m v dng t, Chn cn np Khn, nh Tri ch v ngy, t ch v m,
bt phn d dng ngy, m chuyn ht v phn m, nh T, Su, Dn v phn ngy m vn cn
gi m dy cha ht, y phn ngy dng theo ti thnh, n phn m dng theo chu. l Tri
dng dng 3, nht-nguyt-tinh hin ra m thn n, 3 ngi sng u hi thn, nn Tri dng 3
thn. Nh t tuy khc Tri, b Tn khng dng, th cng khng th ni b phn d sng sm m v
ngy, t tuy b Tn m thy-ha-th-thch, 4 y u i, cn kh thy, m khng phi thin thn
(sao) dng n m chng thy, v vy. t thy 4 hnh, du thy rt r m khng n, m du vi
trong cy, hoc na hin na n, ng khi di cy nh ly, lm dng rt nhiu, du nh Chn
thn (Sao) m theo thn vy thay.
Tri dng bin 6, 6 theo 6 c 36, lm Cn 1 ho dng th, cha s 6 ho cng c 216. t dng
th 4, 6 theo 4 c 24, lm Khn 1 ho dng th, cha s 6 ho, cng c 144. Theo 2 lnh dng th,
bn 1 vn 1520 (360x32). Ni v th thi Tri chia m lm t. t chia m lm mun vt, m o th
khng th chia. Theo trn cng thi mun vt v t, t v Tri, Tri v o, bi vy m qun t qu
o. Ni t dng th 4 l ni t dng th gp i lm 4.
Ly 32 lm s ca thin thn (Sao) Chn, th s ca Cn l 216 x 32= 6912, s ca Khn l 144 x 32=
4608, hp c c 11520 l s thng cha i, th trn di 2 thin, u ht y vy. Ni v hp 2 s
Lo sch, theo 2 thiu 32, nhn theo s th cn y vy, nhng Thiu tm Lo, dng Lo m khng
dng Thiu, ly s ny m ng vi s ca mun Vt. Cn cha Khn m tng Tri-t, 2 Thiu tm
3 trai 3 gi, tng mun Vt, u gc Thi cc trong khong ng-tnh 1 m 1 dng dng bi o,
tc l theo s ni v th vy, thi Tri 3 chia i lm t, cho nn Tri 9 t 6, Tri 36 t 24, u
3 phn chia 2, t tip theo phn Tri, trc gp 3 gp 4 cng 9 y, cho nn ni rng Tri chia m
lm t, theo sinh mun Vt thi t tip theo Tri, m li chia cc s theo chu i, ty Thi, Thiu,
Cng, Nhu, din y lm vn, cho nn nh trc y l Cn, nh sinh y l Khn, t chia m lm mun
vt, theo y th bit vy. Thng nhanh chng th H Tri 1 chia lm t 2, i din chia 2 y l
tng i, gm treo 1 nht 4 v l, treo th dng 49 m doanh ly 18 ln bin, s mun vt Tri-t
tm y. Ly th bc theo th t m ni, n sinh Vt 1 m dng, m dng 1 Thi cc, Thi cc
tc l o, kh chia y s trong o, chng kh chia y o trong s, tn khc thi mun vt, mun
cc ton th, thi mun vt 1 cc vy, li chia g du ! i din rng 1 n tng dng, o c nhin cn
trong vy, nn ni dng trn dng xt sau mun vt cha s 2 thin trn di, v Khn s th 24
m dng 6, v Cn s th 36 m dng 9 vy, l s v ca Cn Khn u 4 th vy. S Tri th 36
tm m v trng rng 1 l s tng n, dng m thy vi cc lm th dng o, bn bit o gia 1
ng 1 tnh, s kh suy m xt, s chng kh ht, by ra m xt, chng kh tm, qun t qu y,
ni chng la y vy.
Bit 3 theo 4 l 12 vy, 2 theo 6 cng 12 vy, 2 theo 12 l 24 vy, 3 theo 8 cng 24 vy, 4 theo 6 cng 24
vy, 3 theo 12 l 36 vy, 4 theo 9 cng l 36 vy, 6 theo 6 cng l 36 vy, 4 theo 12 l 48 vy, 3 theo 16
cng l 48 vy, 6 theo 8 cng l 48 vy, 5 theo 12 l 60 vy, 3 theo 20 cng l 60 vy, 6 theo 10 cng l
60 vy, u l php t nhin vy.
56

Lo dng s l dng 4 u ly 12 nhn ln, ban u ly 3 theo 4, 2 theo 6 u 12; 4 theo 6, 3 theo 8, 2
theo 12 u l 24; 4 theo 9, 6 theo 6, 3 theo 12 u l 36; 6 theo 8, 3 theo 16, 4 theo 12 u 48; 3 theo
20, 5 theo 12, 6 theo 10 u l 60. u l php t nhin. Nm 12 thng, 24 kh, thng li u 30
ngy, 1 t 6 kh, 1 kh 6 bin, nht th Thi tr treo thi 48 th, 8 v u 8 qu gm 48 ho, 6 Gip 5 T
vng quanh ghi 60, tt thy theo y m nh s.
Ly suy c tham - lng, s ni 4 cng 9 v 6 cng 6, m Lo dng th ch ni 4 theo 9, khng ni
6 theo 6, l dng dng 9 vy. 9 ly dng, 6 gm m, na ca 6 m dng vy. Qu bin 1
Trinh 3 Hi, qu di Trinh lm qu gc, qu trn Hi lm qu bin. Qu bin trc 4 v, lm tri gm
4 qu Cn-oi-Ly-Chn. Qu gc sau 4 v lm t gm Tn-Khm-Cn-Khn. Lo dng qu Cn th
trng 8 x 3 l 24 vch dng (Thun Cn, Trch Thin, Ha Thin, Li Thin, Phong Thin, Thy
Thin, Sn Thin, a Thin, tng ho dng qu trn l 12, ho dng qu di l 24, y l ct li
ca mi thun ton), gm th ngoi 8 qu c 12 vch dng, hp c th trong th ngoi l 24 +12 l 36,
theo th trong vn 24 ho dng, 6 theo 4 dng rng dng, 6 theo qu bin, 6 m lng y, tc 6 m
2 y, ch lm m 6 dng na, bn hp 9 theo 4 ca qu bin mi 1; 6 thm 3 lm 9, 4 theo 6 u them 3
vo th c 4 x 9 lm 36, 3 ny l na ca 6, 6 gm 3 lm 9. S Khn sao 1 li khng nh vy ? Khn
dng 6 v lm Cn, gm bin th trn v v th, tr ho S v ho Thng, ch cn 24 th, khng phi 9
l kh ni vy. Ly th trn di 2 qu chnh bin m ni, ho u 3 m 3 dng, ngi v S- 3-5 l ca
dng, ngi v 2-4-Thng l ca m. Phm lm 6 ho 6 vch, th ho 5 ho 6 l Tri, ho S ho 2 l
t, ho 3-4 l Ngi, ni qu 3 vch th ho 3 ho 6 l Tri, ho S ho 4 l t, ho 2-5 l Ngi,
u gm 3 ti m i y, cho nn u 2 vy. Tm m ni, trong m dng 2 nghi 3 ti, Tri-tNgi u c trong m dng. Tri-t-Ngi u 3 ti, 2 nghi m dng u c trong
Tri-t-Ngi vy. Rng 2 qu m dng u 3, i m (da) 3, rng 6 ho, Tri-t-Ngi u 2,
tham (sen) m i. Rng m dng u c Tri-t-Ngi, i m 3. Rng Tri-t-Ngi u c
m dng, 3 m i, l thuyt tham lng s vy.
Xt qu 6 vch, th v tr ho 1-3-5 l trn Tri, v tr ho 2-4-6 l di t, nh vy Tri-t u gm
3. Ngi c Tri-t, bn gm 4 khi b ho S v ho Thng, trong ho 3-5 na hp Tri,
ho 2-4 na hp t. C th ngh Ngi trong khong Tri-t theo m lp cng Tri-t vy.
Ni v ho s, th dng tht chi tnh thy v Khm, dng tht ch ho Dng trong qu Khm
v l s 7, s 7 l s Thiu dng, l s khi u dng s. Dng cu chi ng thy v Chn, dng
cu l ho Dng trong qu Chn v l s 9, s 9 l s Dng thnh ti cc. m bt chi tnh thy v
Ly, m bt ch ho m trong qu Ly v l s 8, l s Thiu m, l khi u ca s m. m lc chi tnh
thy v oi, m lc l s ch vo ho m qu oi, l s 6 l tinh ty ca m, l s cc m.
Dng s 1 di din y m 10 l loi 10 Can. m s 2 din y m 12 l loi 12 Chi. 10 Can l Tri
vy, 12 Chi l Tri-t vy, Can-Chi snh Tri-t u dng vy. Cn c ngha l Cn (thn cy) l
dng vy.Chi c ngha l cnh, l m vy. (Mt thn cy gi l dng, nhiu cnh tn gi m). Can 10
Chi 12 l trong s dng c m, trong s m c dng vy. 1, 10, 100, nghn, vn, c, lm C
(l), s Tri vy. 2, 12, 20, 12 trm, 20 vn, 12 c, lm chn, s t vy. Thi 4 tin y thi trm,
qu 4 tin y thi trm 20 (120). Trm thi 10, trm 20 thi 12 vy.

57

S dng 1, s m 2, 10 Can thi 1 din m 10, Gip n Qu l loi tun ngy vy. 12 Chi thi 2 din
m 12, T n Hi l loi 12 thng vy. 10 i theo 5, 12 gp bi theo 6, Can lm Tri, Chi lm t,
mt Tri th Sao l dng snh Can, mt Trng th Thn l m snh Chi, Tri-t u dng vy. 10 s
Can th Gip-Bnh-Mu-Canh-Nhm l 5 Can dng, t-inh-K-Tn-Qu l 5 Can m, l trong s
dng c m. 12 s Chi th T-Dn-Thn-Ng-Thn-Tut l 6 Chi dng, Su-Mo-T-Mi-Du-Hi l
6 Chi m, l trong s m c dng. Ti Can-Chi m Tri-t dng 5-6 s gia lp dng s thy vy.
Do vy m c th din ti v cng, bit 1 din m 10, 10 din m 100, cng din ti v cng th vn
khng la 10, s 1 v s 10 ln lt tch ly, vn s tri m l vy. 2 din m 12, 12 din m 120, cng
din ti v cng u dng gm 2, u chng la 1 vi 12 ln lt tng thm, vn s t m chn vy. S
Tri 25, Thi 4 tin c s Tri l 100, s t 30 th, Thi 4 tin s t l 120. Nh vy, 100 coi l 10,
120 coi l 12, din ra y cng nhiu, gi ly y th cng buc li vy.
S 50 chia y thi lm 5 theo 10, khi tham dng lng y thi lm 6, i t li lng y lm 4,
l Tri-t chia s Thi cc vy. Kh ny l nh ca Thn vy. Th ng l nh ca Kh vy. Kh ly 6
bin, Th ly 4 chia, Th 4 m bin 6, bao gm thi cng Kh vy. Kh bit tt l 6, cho nn l 360 vy.
5 l na 10; 10 l gp ca 5, thng 5 cng 10, 10 m 5 cng 5, khng g chng phi 10, phng Chi 1
vi 9, 2 vi 8, 3 vi 7, 4 vi 6, c 1 chng hp lm 10 sao ? Nh lng theo tham Tri th lm 6, lng
theo lng t th lm 4, hp Tri cng t theo i s, u ly ng-tnh chia Thi cc dng thnh s.
Thi cc rng gia. 50 tc theo s vy. Rng 1 khng dng, theo diu m dng nh vy l rt mc
vy. Khi ni dng 6 vi 4, li gm dng ngha vi Th. Kh dng lm Tri l nh ca Thn, m Thn
l Kh linh diu ni bin ha. Th m lm t, li l nh ca Kh vy, Kh lm Th ni ch lu ng
y vy. Kh tuy l nh ca Thn, khi bin ly 6, 6 gp Thin tham, Cn vn 6, 6 m bin vng khp.
Th tuy l nh ca Kh, theo chia ly 4, 4 gp a lng, Khn cha 4, 4 m chu thnh vy. Cho nn, 6
Kh Tri ly thn diu mun vt m bui trng ng y 4 Th. t ly Kh hp, tip Tri m vt tng
nhn t, xt y. Ly Th cng Kh gm vy, nn Kh bin, tm ly 6 vng khp, 6 nhn theo 6 m 1,
10, 100, 1000 y, tuy tri 360 vn cn nh 360 ngy vy.
Tri 6 t 4. Tri ly kh lm cht, ly thn lm thn. t ly cht lm cht, ly kh lm
thn, duy Ngi c gm mun vt m lm mun Vt dng thng, nhe ting chim mung ly theo
loi m iu by u theo 1, chng g chng hay l Ngi vy. Suy n vic khc cng chng vic g
chng th, duy Ngi c Tri t giao cho chu mnh, cn tt c cc loi khc th khng vy. i
ngi thc ni l rt qu vy. Tri t cng theo qu m khng t qu l tri vi l ca Tri t, s
chng lnh chng g to bng vy.
Li nhn trn 6 theo 4 m ni, Tri gp tham m 6, t gp lng m 4. Kh ly 6 bin, tuy l
nh ca thn, Tri ni ln trn m kh chuyn lm cht, thn ng vi diu theo dng nn ly
thn lm thn, cht trong m thn ly lm thing vy. Th ly 4 phn, l nh ca kh, t
ngng ng xung di m cht ly lm cht, kh lu hnh theo bin ha, nn ly kh lm
thn. Do , cht ly lm thc, kh ly lm h vy. Cn t thy, nn thn dng thn, Khn t
sinh nn kh dng thn. Cho nn loi Vt c vn Tri vn t, m thn kh trn vn duy ch c
loi ngi. Vy Xun m loi Ngi thing, ting th u hay 1, m Ngi khng g khng hay bit,
mi vic khc u th. loi khc, khi gc Tri m chia bm th mt Tri dng th m thng
chng . Cn khi gc t m chia bm th bn trong m th dng thng chng vy. Ngi th
hp Tri t, mt Tri dng mt Trng m cng giao nhau bin ha, m gm c ly lm dng, cho
58

nn 1 hay khng theo chng hay, coi loi khc dng sinh qu nh th no y. Tri t sinh Ngi,
cng ly rt qu, chng t qu m cam h xung cng vi Vt, l tri vi l sinh, h chng phi bt
tng dng to ln du ! Cho nn, qun t dm ln tnh, tr li tnh dng lm qu vy.
m khng 1, dng khng 10, dng khng 10 cho nn khng sau, m khng 1 cho nn khng
u.
Tri khi s 1 trc tin, t bt u khi s 2 lm u, cho nn m khng c s 1. S t
sau cng l 10, s Tri sau cng l 9, cho nn dng khng c 10, khng 10 th 1, 3, 5, 7, 9 l s khng
sau, khng 1 th 2, 4, 6, 8, 10 l s chng u. Vit Chu bn: trc khng ni 1, cn ly
y lm th, sau khng ni 10, du i ly y lm dng. 10 dng sau cng nh 1 dng theo
trc, nh qu Phc th 1 dng trc cng nh 10 theo sau qu Khn vy, trc sau dng hi
Trinh nguyn cng giao, theo 1 ng 1 tnh m dng khong gia. iu ny nh ngoi gc, s
sinh gii vy.
Tham hng ng ly bin, ln u theo s m Tri t xung nhau, ngy m giao nhau. S 1 ny l s
u m chng phi s vy, cho nn 2 vi 2 m lm 4, 3 vi 3 lm 9, 4 vi 4 lm 16, 5 vi 5 lm 25, 6
vi 6 lm 36, 7 vi 7 lm 49 l u dng theo bin. S i din l gc ca ton php sao ? Ly tm
s dng khai trin ln chng qua vung trn cong thng vy, s tr l s tiu vy. Ton php du nhiu
chng qua dng y vy.
By H s Tri t m t r sen hng ly bin, ln ln hp c theo ganh ua m dng. S tri t
vi s cng xung nhm ngy m cng bin, cng giao nhau. Xung y l trc sau bin m khn tip.
Giao y l kia vi y hp m cng p i nhn ln. Tham th tri 1 t 2 lin hp, hng ng th 1-4
hay 2-3 dng p i gm tnh, bi th m tham nhn hng ng nhn ln lm ln ln lm hp c li,
s khng chng cng cc, bin khng chng thng, theo m chng bin y l 1 vy, 1 lm s
dng u l ly s sinh tm s, m chng phi kh ly s mnh vy. Cho nn mt vt chng rng s vt
1, 1 nh 1 vy. T 1, 1 tr ln 2, 2 ri 3, 3 ri 4, 4 ri 5, 5 ri 6, 6 ri 7, 7 nhn m nhn ln y, lm 4,
lm 9, lm 16, lm 25, lm 36, lm 49, chng phi s dng cha theo bin vy. Phm ct ln Tri 25 s,
Cn s sch l 36, i din dng 49 s, qu 64 s, Tnh Nguyn phm 81 s, u ty s dng dng bin,
m ln lt vng khp vy. Bn bit 1 chng bin, l th tm dng vy, sau 1 tr ln u bin, dng
hp vi m vy. i din rng 1 phn, i treo 1 m 4 v l, hp t ngn tay m dng 49 th, bin
ha suy Tri theo tc l gc ton php vy. Ly vung trn vng knh (li tt) vo, thng, cu, huyn,
ton php nhiu t, s chng qua y. Theo nhn ln thi sinh, tr thi tiu, s thc c php, coi y lm
dng, b y thi bit, khng bi u ton vy.
Dng tn m thn, tn cho nn soi c vt, thn cho nn du c cch dng. Ly o sinh Tri t
mun vt, m khng t thy. Tri t mun vt cng ly php dng o, dng l o chng dng, m
l o chng th. Dng dng m, m dng dng. Khi ly dng lm dng thi tn m, ly m lm
dng thi tn dng.
Tri dng th trn rt tn m nh thn, v ti t thp m nh kh vy. Khi tn nh vy th vt
u b sai khin. Cn sai khin Khn cng vi 6 T, m mt Tri sai khin chng cng Tinh Thn, khi
Thn vy du dng, Khn cng 6 T du cch dng Cn, Nguyt cng Tinh Thn du cch dng
nht Nht vy. Sai khin vt m cc loi ng theo, theo r rt iu nhn i ni. Du nh dng thi
v theo o Thi cc, tri t mun vt, u gc o sinh ra, m du cch dng m chng t thy,
59

l nh thn diu m cp ngn vn vy. Bn bit du cch dng l ci gc sai khin vt. Tri t
dng to, mun vt dng yn, phm vi khc thnh, t chng phi ly php o vy. o cng lm cch
dng dng o 1 m thi. T theo chia m ni, m lm Th m dng lm Dng, m ln lt dng
giao tn m Dng, Nguyn hp Chn n oi u dng Dng, m trn Tri tn m, t Tn n
Cn u dng m, trn Dng thi tn Dng. m vn thp m sai khin Dng, du cch dng,
thi c l tn m. Dng vn tn m sai khin m, tuy Dng du cch dng, thi cng thy thc
l tn Dng. Cho nn sai khin vt ly dng m vy, du cch dng l tn Dng vy.
m ng hu o, l ly cnh hng ti o, 6 bin m thnh 36, 8 bin m thnh 64, 12 bin m
thnh 384 cng nh 49 bin m thnh 384 vy.
o hp m Dng m Dng r rt cn m li du, du m chng thy o khng kh tr, song m
tnh ly thai, Dng dng ng m th ly kn Dng chng dng, theo ng hu o vy. Cng r
rt vy, cho nn i din ly s chng dng b dng, cnh hung y, phng cho dng o vy. Ti
Thi sch qui bin m ni, o tc l s m cn, theo 6 bin, 7 bin, 8 bin, 12 bin, 49 bin, 64 bin,
bin vi bin nhn ln nhau khng chng phi o cng bin m cng c, bn ly thnh 36, 47, 64, m
s m th Cn sch gm c qui s, ho s, khng g chng vy. y li s vi s cng chc, cng
ly cnh hung o dng, cng din m cng v cng vy, m gc theo o dng theo khp bin y,
dng lm chng dng u c chng bin y, m lm chng th vy. Cho nn m ng hu theo o
vy.
Dng chng th ng mt mnh, tt c m m sau ng. Cho nn Dng ly m lm nn. m
chng th t thy, hn i Dng m sau thy, cho nn m ly Dng lm sng, Dng bit theo u
hng theo ti thnh, m bt chc php Dng m trn theo cng lao.
c Dng chng ng, ly m lm nn, m mt mnh chng thy, i Dng bn sng, l chn
cng da nhau, th dng cng nn nhau. Cho nn, Cn bit trc m hng Khn dng thnh, l c
m vy. Khn bt chc m trn cng lao Cn, l m theo Dng vy. Xem Tri t Lm tr ln, xem
t t n tr xung theo tng, nn du ! Tri ly Thi bin Tnh, t ly Tnh bin Thi, theo sng
dng tng du !
Dng hay bit m m chng hay bit, Dng hay thy m m chng hay thy. Hay bit hay thy y
c lm cho nn tnh dng c m tnh m khng. Dng c theo chng lch, m Am khng theo
cng chng lch. Dng c i m m thng , khng chng lch m thng y lm thc, cho nn
th ca Dng thng h m th ca m thng thc vy.
Tnh Dng sng, tnh m m. Sng th hay bit, hay thy m r rt cch dng, r rt c. M th
chng hay bit, hay thy, m du cch dng khng. Cho nn r nhn l Dng, m du cch dng l
m. Nhng Dng ly bit lm trc, m ly tc thnh lm trc, ly m dng thnh m cha xt theo
thnh, cho nn c theo cng chng lch, thnh ly ht m dng trc, m thu tm theo trc, cho
nn khng theo chng lch Dng to ra c m mi, mi m ro i c, thi c b i vy. m gi
khng m c, c m ngm mi, thi thng vy. V dng lm th , Dng ng m lm khch,
m tnh m lm ch. Thc rng y, nh kh ly th thy lm h m th thc lm thuc vy. Theo
khng chng lch m thng y phi du ! H rng y, nh thn ly kh thy lm thc, m thc li
h vy, theo c chng lch, m c i y phi du ! Nu Thn thi Nht Nguyt Tinh dng theo tri,
60

khng theo chng lch, m thng Tinh ly Nht Nguyt Tinh tng c m th h, Thn thi
tng khng m th thc, song Nguyt cng th m, m cng vi Nht Tinh ng y l ng Tri
chng dng m Thn thi chng dng chng th, cho nn chuyn ni ti Thn vy.
Kh bin m Hnh ha, Hnh c th chia, m Thn khng th chia. Dng sinh m cho nn Thy thnh
trc. m sinh Dng cho nn Ha thnh sau, m Dng cng sinh vy, th Tinh cng i vy. y ly
Dng i thi m kit (ht), m ht thi Dng git. m i Dng lm 2, song Dng n li thi
sng, Dng i thi cht. Tri t mun vt sng cht ch Dng thi v y dng 1 vy.
Ni v bin ha, th c chia Kh vi Hnh, Kh dng thuc Tri, bin l Kh thuc Tri, ly vt theo
bin. Hnh m thuc t, ha l Hnh thuc t, ly vt ha. Cho nn, Nht Nguyt Tinh Thn thnh
tng Tri, l u ng vi Kh dng bin. Thy Ha Th Thch thnh cht t, l u theo
Hnh dng ha. ng Vit Chu ly thng qui bin thuc v Kh, cn h qui bin th thuc v Hnh.
Bit li 1 thy vy. Song Kh y l nh Thn, Kh bin thnh Hnh m Thn vy. Hnh th c th phn
chia, nh Ng hnh u thnh m Hnh c th phn chia m gi y. Thn th chu lu m khng th
phn chia, cng nh Ng hnh cha thnh Hnh tr v trc, cng thnh Hnh tr v sau, khng g
khng phi 1 Kh y gy nn i quanh trong, thn diu m chng phi bi u phn chia ra vy. Kia 1
ly 4 bin, Hnh phn chia m Thn hp, theo kh bit vy. Th xem Thy Ha thnh, ci no trc
ci no sau, bn ly ci c m Dng i nhau, Dng sinh m, trc thnh l Thy, m sinh
Dng, sau thnh l Ha. Thy dng sinh ly Tri 1, Ha dng sinh ly t 2, Thy thnh ly
t 6, Ha thnh ly Tri 7. Nh vy, 1 vi 2, 6 vi 7 m trc hay sau chng i phi ni, bn
bit m lm Th, Dng lm Tnh, m cng sinh Dng, Th i Tnh, Tnh cng i Th, c i
chng th thiu nhau. Nu Dng i l c Th m khng c Tnh, theo m xt, m ly kit m m
ht, nu m ht l c Tnh m khng c Th, Th xt vy Dng ly dit, y cho nn ng tnh i gc
sinh thnh o dng, ht thy u y s vy. o dng ni rng: m Dng u 1 vy, ly
m i Dng th lm 2, m s ch duy nht Dng, Dng tn m Thn ly sai khin m vy.
Cho nn, Dng li (n) Phc, mun vt quay v sinh, Dng i ht th mun vt ti cht, hp Tri
t l hp sinh vi thnh, mun vt bin v ha, theo sng v cht u l 1 ch Dng n hay i,
du c 2 m quy v 1 vy.
Trong Dng l dng Nht vy, trong Dng l m Nguyt vy, trong m l dng Tinh vy, trong
m l m Thn vy, trong Nhu l nhu Thy vy, trong Nhu l cng Ha vy, trong Cng l nhu Th
vy, trong Cng l cng Thch vy. i, 4 tng y nu ln ln vi nhau m dng y, Nht Nguyt l
m Dng ca Tri, Thy Ha l m Dng ca t, Tinh Thn l Cng Nhu ca Tri, Th Thch l
Cng Nhu ca t. Trng ban ngy kh thy, nn lm m trong Dng, Tinh ban m kh thy, nn
lm Dng trong m. Mt Tri thy ban ngy, mt Trng thy ban m, m na chng thy l sao
vy ? Tinh (sao) na thy m, l bc sang hn vy. Mt Tri theo bu Tri m chuyn, mt Trng
theo mt Tri m i, Tinh (sao) theo mt Trng m thy. Cho nn, Tinh (sao) bt chc mt Trng, mt
Trng bt chc mt Tri, mt Tri bt chc Tri. Tri na sng na ti, mt Tri na y na thiu,
mt Trng na y na khuyt, Tinh (sao) na ng na tnh, l ngha m Dng vy. Trong
Dng c m, trong m c Dng, l o Tri vy. Trong Dng dng mt Tri dng l o nng
vy, trong Dng dng m vy, ly theo Dng dng loi, cho nn thy nng ngy. Trong m
dng Dng l Tinh (sao) vy, s d hay thy m, trong m dng m l Thn vy. Tri t vy,
Thn s 12 (1 vi 2) Nht Nguyt giao hp, rng l thn thn, Th Tri vy, Th ca Tri l Kh
khng c Vt vy, Tinh lm mt Tri theo, Thn lm mt Trng theo.
61

Trong Thin, Thi dng lm mt Tri, l Dng trong Dng, Thi m lm mt Trng nn lm m
trong m, Thiu dng lm Tinh l Dng trong m, Thiu m lm Thn l m trong Dng.
Cn oi u 4 tng dng Thi dng, Cn 1 oi 2 m oi lm mt Trng, l m p trong
Dng, ly chia ngang ct na trn Thin dng, cho nn oi lm m trong Dng Cn. Ly 3
Chn 4 tng dng Thiu m, m Chn lm Thn, l m n trong m, li chia ngang ct na
di a m, cho nn Chn lm m trong m Ly. n Khn Cn cng lm 4 tng dng Thi m,
t ni rng Thi nhu m Khn 8 Cn 7, li chia cng vi nhu lm Thy lm Ha ging nh Cn oi
vy. Khm Tn ng lm 4 tng dng Thiu dng, t ni rng Thiu cng l Khm 6 Tn 5,
trong cng li chia cng vi nhu lm Th lm Thch, ging nh Ly Chn vy. Tuy Dng dng ni
Thin c khc i cht, m theo bn trong m bit bch gy gn vy. Cho nn suy ra ni 4 tng chng
dng, li nh c ln ln dng bin Cn mt Tri, oi mt Trng thuc Tri, trong Dng dng Dng,
cng vi m l Khn thy Cn ha, ly t theo Tri, th cng thuc t. Trong m dng Dng,
trong m c Ly lm Tinh, Chn lm Thn u thuc Ha, trong Dng dng dng Cng m m Nhu,
Khm lm th Tn lm thch, l ly Tri coi t, th t thuc t. Trong m dng dng Cng m
Nhu m, l o lp nn Tri, ni rng m vi Dng m Cng vi Nhu . o lp nn t ni
rng Nhu vi Cng m m vi Dng u cn, cho nn c th ni rng giao cng ln m hp ln ln
vi nhau, khng c g khc l trong Tri c t, trong t c Tri. Li suy cho t tng, ngy l
Dng, m mt Trng cng c th thy, l m p trong Dng. m l m, m Tinh c khi mi
thy c khi khng thy, l Dng thy trong m. Duy Tri ngy Dng m m th lc no cng
vy, khng lc no chng thy nh vy, mt Tri th thy ngy, mt Trng th thy m, na chng
thy ny th theo Thng dng Sc (1), Vng (15), Hi (30), Huyn (8 v 25), y vi chng thng, m
Tinh dng thy ban m, cng na thy n ln. Thn m thy ban ngy l qu, na thy m theo v
m l tin (hn). Theo Dng tn m sai khin, cng nh th bc vua ti sao ? Hay na thy, li
chng nhng Nguyt Tinh l th, Nht dng chuyn theo Tri, Nguyt dng i theo Nht, Tinh dng
thy theo Nguyt, cho nn Tinh dng na m thy v m, ly theo bt chc Nguyt m Nguyt phn
na chng thy m, theo lc u th chng phi bt chc theo Nht vi Tri. Tri dng sng ti lm
hai phn na, m y vi cng vi mi phn na. Tinh theo Nguyt bt chc m ng tnh cng theo
phn na, m dng theo nhau ngha vn nh th. Cho nn o Tri m dng thay i nhau u du
ci gc, cng giao nhau cng lm c. Nht Dng trong Dng o lm nng, m Nguyt th m
trong Dng m chng ni rt, ly theo loi Dng m hay thy ngy. Cn Tinh l Dng trong m
ch thy v m. Thn th m trong m m lm Tri dng t, xa ni rng: ch khng Tinh th u l
Thn, cng nh ni khng Thch th u l t. S Thn gm 12 m bo rng l ni Nht Nguyt giao
hp. V Thn l Th ca Tri, theo y khp u Kh, m khng c vt tng trng c th ch ra c,
ly ph Nht Nguyt dng theo, th Tinh lm Nht theo, chia Dng sng m c th thy, Thn lm
Nguyt theo, theo m ti nn chng d thy. Cho nn Nht Tinh chp ly 10 Cn (phn thn cy, Can
vy) Nguyt Thn chp ly 12 Cnh (Chi vy), chnh theo dng m chia u thu tm y vy.
Tri ly cng lm c nn nhu chng thy. t ly nhu lm Th nn cng chng sinh. l do ly
Chn ca Tri dng lm m, ly Tn ca t m dng lm Dng. t thuc m, khi c Dng m
m bt chc theo, bi vy rt m l Thn vy, rt Dng l Nht vy. Bt u khi dng
Tri, m t theo th ch c Thy Ha m thi, l ly trn t th u l Vt c Cht vy, m phc
Dng m Hnh Cht sinh, Dng phc m m Tnh Tnh sinh. Dng sinh m, m sinh Dng,
Dng khc m, m khc Dng. Dng khi dng chng kh phc m m chng thy t, m khi
dng chng kh khc Dng m chng thy Tri. Phc Dng dng t th Th tt nhu, l do s
62

Dng m lm Dng theo dng. Phc Dng dng Tri th Th tt cng, l do chng i Dng
m lm m theo dng. Cho nn, Thy Ha ng m theo Dng, Th Thch tnh m theo m. Nht
chung thy th sinh (c u c cui), khi la xa th cht, giao vi khng giao bi dng, rng ni vy.
Chn lm Thn ca Tri, m sao khng thy, c Tri cng m nhu ly phc vy, do bi phc nhu cho
nn chng thy. Tn lm t chng sinh y, th t nhu m cng ly nhc nh vy. Khc th chng
th sinh, Chn dng m m ho nhiu, Tn m m ho dng nhiu. t sinh m m m bt chc
dng, bt chc dng lm tn dng thnh tng, dng ni rng Cn dng cho m bt
chc theo y, bt chc theo php dng l Khn, cho nn rt mc m chng bng thn, rt mc
dng chng bng nhit. Chn n dng Cn l c s Tri, nh t th Khn lm Thy, Cn lm
Ha, l bt chc theo Tri dng Nht v Thn m thi. Phm l tn dng m sai khin vt,
u bi m (thp) m dng lm chng dng vy. Khi ly by ra trn t nh Thy Ha Th Thch,
th mi vt chng g chng thnh cht, nguyn theo hnh cht bn v sinh, th trong m phc (np)
dng s suy theo Tnh Tnh cng dng sinh, khi dng phc m, li ln lt thay nhau lm gc r
dng bn sinh m, v nh Ly dng dng tiu, Khm dng m sinh vy. m cng sinh dng, nh
Khm dng m tiu th Ly dng dng sinh, ngy theo cng vi sinh, bit theo cng khc. y sinh kia,
l m dng loi vy. Cho nn t m bt chc theo Tri cch dng, ct do xem cch dng l phc
vi khc vy. Dng c th r phc m cng chng d phc, nh Khm mt ho dng c th phc,
trn Tn hai ho dng th chng d phc, chng d phc thi chng thy t, cho nn t Ha
thng thy ngm Thch. m c th d khc m cng chng d khc, nh Ly mt ho m c th d
khc, trn Chn hai ho m th li chng d khc, chng d khc ny chng thy Tri, cho nn Thn
ca Tri thng thy hp Nguyt. Khi bn v dng phc, li c t c nhiu, nh Khn c 12 ho
dng v 36 ho m (Khn, Bc, T, Quan, B, Ty, Tn, D), Cn c 20 ho dng v 28 ho m
(Khim, Cn, Khin, Tim, n, Hm, L, Tiu qu), y l dng phc t, l m theo th ca nhu
m s dng, bn lm dng theo dng, Khm c 20 ho dng v 28 ho m, Tn c 28 ho dng v
20 ho m, y l dng phc nhiu, l m theo th ca cng m chng dng, bn lm m theo
dng. Cho nn Khn Thy v Cn Ha, th Tnh ca Ha cng m Th li nhu, cng vi Thy u
ng chng tnh nn u theo dng, l v cn bit s dng vy, Khm Th vi Tn Thch th Tnh
nhu m Th li cng, Th vi Thch u tnh m khng ng nn u theo m, v chng i vi
dng vy. Qua y, bit m bt chc theo dng cng cn dng dng cch phc lm t vy.
Nht Cn gia Nam cung Ng, Thy Khn gia Bc cung T, Nht m Thy cung T l Cn giao
vi Khn, y l dng li n, l qu Phc ri qu Lm qu Thi, mun vt bn theo sinh. Nht m
Ha giao vi Khn cung Ng, th Nht vi Thy xa la, y l dng li i, l qu Cu ri n ri B,
mun vt th 9 phn cht. Theo y bo rng, Nht Nam cung Ng th mun vt bt u cht bin i
vy, cho nn Nht Thy trn th giao nhau m chng nn la vy.
Dng trong Dng th khng d m bin, l Cn vy, nn mt nm ch ct ln 12 thng. m trong
m cng chng d bin, l Chn vy, nn mt ngy dng ch c 12 gi thi vy. oi l m trong
Dng l Thi dng, Ly l Dng trong m l Thiu m, u c th bin, nn s ngy trong thng
c th khng ng u vy. Ly s m th ly 12 khi, ly s dng th ly 30 khi, m thng
cn 2 v 6 vy. Ct ln Nm thy Thng, ct ln Thng thy Ngy, ct ln Ngy thy Gi, l dng
thu tm m vy, l Tri c 4 bin ngm t c 4 bin, Nht dng bin ngm Nguyt v Tinh Thn
dng bin vy. Kinh Dch dng sinh s 129600, chia ra lm 4320 Th, l s to tiu trng din ra
lm 30 nm dng Thn s, tc l theo s vy. Mt nm c 360 ngy, chia ra c 4320 Thn, ly 30 nhn
ln y c theo s vy. Phm Gip T v Gip Ng lm u ca Th, y l s lm kinh Th, nh
63

Can ngy Gip thng T, l Tinh Gip Thn T, li ni rng: l s kinh Th m Nht Gip Nguyt
T, Tinh Gip Thn T cng theo y vy. Vn ch c 1 kh, khi sinh th lm Dng, khi tiu th lm
m, cho nn 2 m li ch 1 m thi, 4 m ch 2 m thi, 6 m ch 3 m thi, 8 m ch 4 m
thi. y ch ni v Tri m chng ni v t, cng nh ch ni v Vua m khng ni v b ti, ni Cha
m khng ni v Con, ni Chng m khng ni v V. Song Tri c c t th mun vt mi c
sinh, Vua c c b ti th mun gio ha mi c thi hnh, Chng c V, Cha c Con th o
nh mi thnh. Cho nn, c 1 th tt c 2, c 2 th tt c 4, c 3 th tt c 6, c 4 th tt c 8, NhtNguyt-Tinh-Thn cng vo lm Tri, Thy-Ha-Th-Thch gp vo lm t, tai-mt-mi-mm hp
lm ci u, ty-mu-xng-tht cng lm thn, l 5 dng s vy.
m Dng c kh c tng, kh thuc khng m chng d thy, tng thuc c m chng d bin,
ly 4 qu tng ca Tri m ni th Cn l dng trong dng, l thun dng, l l vy. Ly
nm dng 1 tng ca Tri l qu Cn, khi ct ln 12 thng th c th bit v 1 nm. Chn l m
trong m, l chn vy, Nht dng 1 tng ny, chng kh khi ct ln 12 Gi m c th thy c. l
rt chun mc ca tng khi dng to hay nh, y cng chng d bin vy. Theo nhau m chng
kh bin y, th khi ni v Nm phi k ti Thng, ni v Ngy th phi k ti Gi. Ngoi s dng l 12
ra, du Nm c sai y hay rng theo Phn, m cng chng ly bin theo s thng vy.
Qu oi v Ly u 2 l 1 chn, oi th lm m trong dng, l Thng (Nguyt) dng theo s ca
Ngy vy. Ly th lm dng trong m, l Tinh dng theo Thng, u c th bin, rng ni vy. Nm
ly Thng chp, m Thng th c chia lm 12 thng, Ngy th ly Sao, Tinh t chp, m Ngy
c chia theo s l 30 ngy, c th phn chia th c th bin, ly s m theo Chi ca Thng, tc l ly
theo 12 phn khi t T n Hi l khp vng. S dng theo Can ca Ngy, tc l ly theo 30 phn
khi t Gip T n Qu T th cng mt na ca khp vng vy. Nh vy, th 12 lm s ca 1
Nguyn, cng l s ca Hi, cn 30 l s ca 1 Hi dng s ca Vn vy, m Vn dng s ca 12
Th, th dng 30 nm, cng tc l cn y vy. Ni rng thng cn 2 v 6, tc l 12, ni rng s
ng ly s 30 th thng cn s m l 12, hoc ly s m l 30 th s dng thng cn l trong 12,
tc l Nht, Nguyt, Tinh, Thn ly theo suy ra Nguyn, Hi, Vn, Th, thng qua y c th
nhn bit vy. Cho nn, ct ln Nm th c th thy c s ca Thng, cng nh ct ln Nguyn th
thy c Hi; ct ln Thng th c th thy c s ca Ngy, cng nh ct ln Hi th thy c Vn;
ct ln Ngy th c th thy c s ca Gi, cng nh ct ln Vn th thy c Th. Tt c u ly s
dng 30 thu tm s m 12 m thy c vy. Khi dng thu tm m, th Tri bn ngm t, gm
Thy-Ha-Th-Thch l 4 bin ca t, tng ng vi 4 bin ca Tri l Nht-Nguyt-Tinh-Thn.
Trong 4 bin ca Tri li quy v Nht (thu tm v), Nht 1 bin m ngm 2, mi bin thng y
th 1 qu bin thnh 4 qu, b ho S, ly giao bin ho Thng, trong ho dng thu tm ho m
th c th thy vy. Bi suy 64 qu bin thnh 256 qu, u l dng ci l 1 ngm 4. Cng l ni
ly s sinh ca Dch 1, 2, 3, 4, 5 vy.
Ly s 1 lm s ca Nguyn, 2 lm s ca Hi, 3 lm s ca Vn, 4 lm s ca Th, tng ng vi s
129600. Ly s 4320 m k l s thu tm ca Th v 1 Nguyn th s l, th b s 5 li dng 1 l
vy. Phm cha m dng tiu trng s ln m din 30 nm lm 1 Th, s ca Thn cng l s ny
vy. i, 6 thng lm 1 bin, c th lm 1 nm tiu trng ca s nh, 6 Hi 1 bin tng ng vi 1
Nguyn khi tiu trng s ln, ly s nh thy c s ln, theo s ln 1 Th c s nm 1
Nguyn, cn khi ly s ln thy c s nh th s nm 1 Nguyn, tc l s Thn ca 1 Th vy.
Suy theo s m din ra, t 1 nm khi, 1 nm c 360 ngy, 1 ngy c 12 gi, th s gi ca 1 nm l
64

4320, 30 nm lm 1 Th, ly 30 x 4320 = 10800 gi, l 30 nm theo 360 ngy, 30 x 4320 = 129600,
l 30 nm theo 4320 gi ca 1 nm, Thn tc l Th vy, l Gi vy. Nu chia mi 10 nm lm
4320 gi, m Th th ly s 30 tng ng vi Gip T Gip Ng lm khi u. Gip T th ng ch
dng n c qu Phc, Gip Ng th H ch m n c qu Cu, m n Qu Hi th 6 m cng
cc, Qu T th 6 dng cng cc, u tng ng vi 30 nm. Theo s kinh Th (kinh Gi) th
Nht theo Gip, Nguyt theo T, Tinh theo Gip cn Thn theo T, c ngha l Nht v Tinh th theo
dng Can, Nguyt v Thn th theo m Chi, thay i nhau theo th bc, Nht Gip dng 1, th bit
rng 1 l s ng u ca o, Nht lm rng ct cho Vua, m cn theo u php ca by Ti vy.
Cn thu tm Khn vi 6 T, Nht thu tm Nguyt, Tinh, Thn vn ch lm 1 kh m thi, m ln lt
sinh t qu Phc n qu thun Cn, sinh ny l dng vy, t qu Cu n qu thun Khn m ln
lt tiu, tiu ny l do m vy. Dng sinh th vt m, m tiu th vt ng, nn m dng l 2 k
thc ch l 1 kh dng lm bin i vn vt vy. Thi Thiu gm 4, vn l 2 kh dng chia, nn ho
th c 6 ho m cng khng la 3 vch, qu th c 8 cng ch trong c 4 bin. Xt y, thu tm lm 1,
1 ny lm dng, l Tri vy, l Vua, l Cha, l Chng, ni rng dng lm cng (rng) theo ra th l
m t vy, ti vy, v vy, con vy, c th ni rng dng lm k (php) m thu tm dng dng, ni
cng m chng ni k l kh vy. Cho nn Nguyt Tinh u tm dng theo Nht, l dng vn tn
vy. Song dng vn chng vn chuyn mt mnh, tt c c m snh i, nh Tri, nh Vua, nh
Chng, nh Cha, tt s c t, c b ti, c v, c con, hp m sinh mun vt m thnh o ca
Tri t, o vua ti, o cha con o nh vy. Nn c 1, 2, 3, 4 th c 2, 4, 6, 8 theo nhau cng snh
i, cng din y th vy. S 5 l sinh s ti cc gia m tm theo 1 chng dng, m bin 1 duy th
ch c 4 bin theo vy. Cho nn, Nht-Nguyt-Tinh-Thn hp lm 1 Tri, Thuy-Ha-Th-Thch hp
lm t, tai-mt-mi-mm hp lm 1 u, ty-mu-tht-xng hp lm 1 thn, u 4 cng m thnh s
5 vy, nhng vn tm theo 1 m thi.
Dch c 64 qu 384 ho, u t trong ht, m Nht, Nguyt, Tinh, Thn thay nhau p i tri phi
Tri, ln ln giao qua li, iu l rnh rnh, t nhin thnh tng dc dng vn (v sng) l vn ca
Tri thy vy. Theo ti s sinh m ni, Cn ly 1 lm u ng trc, dng lm gc ca Tri. Theo
ti s thnh m ni, Khn ly 2 lm thnh, lm hnh dng gc t. T Phc cho ti qu Cn dng
sinh dng thnh, t Cu n Khn, th thnh tr li dng sinh. Phm theo tin i khng phng, khng
g chng phi o c ng trong, o y l tng t Tri t mun vt, Tri t sinh ra vt, th vt
dng vn y m thi, o sinh Tri t, cng mun vt, vt dng vn y m thi. i, o y l
g ? Thi cc vy. Dch c Thi cc vn d thu tm Tri t mun vt theo trong vy.
Tr ln l H Tri t ton s thin th nht, ly tit u lm cng lnh, cc tit theo sau pht
minh ngha ca tit u. Tm bn theo s 1 m 2, 2 m 4, 4 m 8, 8 m 16, 16 m 32, 32 m 64 l o
sinh Tri, Tri sinh t, t sinh mun vt, l Thi cc 1 m dng vy. Theo ngc, 64 m 32, 32 m
16, 16 m 8, 8 m 4, 4 m 2, 2 m 1 l mun vt v t, t v Tri, Tri v o, m dng 1 Thi cc
vy, thy Hong cc tm 1 Nguyn, kinh Th xem vt

65