You are on page 1of 564

GYUWIOLCSESZETI VZLATOK.

IRTA

BERECZKI

JAAT.

IIL KTET.

_.-^ -ff
^ /- ^.' /?

Arad,

1884.

NYOMATOTT GYULAI ISTVNNL.

V-a
S^z^ia 3iZ'otu'

LELTARI 32M

I. rsz.

" 1

'

t*

yegyes

1.
polgassuk gymlcsfinkat.
E kt szt nem azrt irtam e sorok cziml, hogy a ki
megpillantja, mint a madrijeszttl elriadjon tlk s a mit
itt leirni akarok, tugorja szemeivel s ne olvassa vgig.
Krve krem a kegyes olvast, hogy hallgasson meg
engem.
Istennek milli s milli elhanyagolt teremtmnye nev
ben esedezem, hogy hallgassanak meg!
Elmondottam mr egy helyt, hogy a gymlcsfa nlunk
a nvnyvilg prija! Tudatlan vagy tolvaj kezek gyml
csei vgett tpik, szaggatjk gait; utlatos hernyk serege
puszttja le tpllkozsi szerveit, leveleit; ldi moha bo
ntja be sudart, gait; krtkony rovarok tnek tanyt
krgben; frgek furakodnak belsejbe; dudva s gyom szijja
el gykereitl a szksges nedvessget; aztn arra levn
krhoztatva, hogy helyt ne vltoztathassa, tlen-nyron
ki van tve az elemek rombolsainak* . . .
s e prik az emberi nem egyik jtkony szellemnek,
Pomonnak, des gyermekei!
Ezek nevben szlalok fl, ezek irnt akarom honfitr
saim szivben a knyrlet rzst flbreszteni.
Minden a mi l, a mi szletik s meghal, egj atytl
szrmazik, a kirl azt mondja a szentrs, hogy nem sz
letett s nem is hal meg soha.
Ember, llat, nvny egy atynak gyermekei lvn egy
mskzt testvrek.
Az az atya, ki a fldet l lnyekkel benpestette, nem
akarta azt, hogy teremtmnyei egymst ne testvrekl, ha
nem ellensgekl tekintsk. Nem, st azt akarta inkbb,
hogy egymst, mint j testvrekhez illik: szeressk s boldo
gtsk.

A hajdan korban, ki tudn megmondani, mikor ?


egyszer legalbb, mint az irs mondja, mgis volt oly id,
a mikor a fldn ltalnos boldogsg uralkodott; a mikor
az egsz fld paradicsomkert volt.
Ez ltalnos boldogsgot a biblia szerint, a terem
ts remeke, az llnyek legeszesebb testvre, az ember ron
totta le, esznek nagy hatalmval rabigjba grnyesztvn al
sbbrend testvreit, az llatokat s nvnyeket mind, egyedl
nmagnak akarvn biztostani a fldn minden boldogsgot.
Mit nyert nzsvel, visszavonsval az emberi nemzet?
vezredek trtnete mind csak az szenvedseirl, az
nyomorsgrl beszl; mert boldogsga neki is akkor halt
meg rkre, a mikor egyedl maga akart lenni ur s bol
dog a fld kereksgn.
A visszavons szelleme csakhamar eljtt, hogy lland
stort verjen magnak az emberek kztt; hogy ellensgv
tevn embertrsnak magt az embert is, rks kzdelem
m vltoztassa t ennek lett a fldn.
Az emberi nemzet egymskzti folytonos tusjnak k
sznhet aztn, hogy az egsz l vilg szenved s nem
tallja boldogsgt a fld htn sehol.
A teremt kz pedig azrt ltta el az emberisget
az sz ris hatalmval, hogy legyen, a ki a fld l .lnyei
kztt rendet tudjon csinlni; a ki megtudja vdeni a gyn
gket az ersebbek, hatalmasbak ellen; a szeldeket s r
tatlanokat a ragadozk s rtalmasak ellen; hogy legyen a
ki vezesse, polja tehetetlensgre krhoztatott, l testvreit.
Ha az ember ugy tekinten s szeretn nemcsak ember
trsait, hanem az l lnyek kzl legalbb a szelidebbeket
s hasznosabbakat, mint l, des testvreit; akkor ismt
flragyoghatna egykor a fldn a boldogsg napja; mert
egyedl az embertl, az esztl s akarattl fgg, hogy
a fld kereksge ismt paradicsomkertt vltozzk t.
Hny ezredvi szenveds kell mg ahhoz, hogy ezen
igazsgra megtantsa az emberi nemet? Ki tudn azt meg
mondani ?!
Addig is, mig eljnne az a boldog id, mi a kiknek szi
vt nemcsak az emberi nem irnt, hanem az l lnyek szelidebbjei s hasznosabbjai irnt is testvri szeretet tlti be,
hasznljuk fl teremtnk legszebb adomnyt: esznket
arra, hogy egymst, mint testvrekhez illik segtve, polva
boldogsgot teremtsnk magunk krl.

Igyekezznk paradicsomm, vltoztatni ezt az des ma


gyar hazt vagy ennek legalbb ama kis darabjt, melyet a
gondvisels kezeinkre bizott! Csinljunk paradicsomot leg
albb sajt hzunk tjkbl.
Hogyan kell polnunk, gondoznunk hasznos hzi lla
tainkat? arrl mr knyveket irtak, melyek erre megtant
hatnak bennnket: de arrl, hogy hogyan kell gymlcs
finkat polni? nlunk, csaknem napjainkig, alig-alig jutott
eszbe valakinek nem knyveket irni, hanem csak szt
emelni is. Mr pedig l testvreink kzl ezek vannak arra
leginkbb rszorulva, hogy pol kezeinket meg ne von
juk tlk.
A gymlcsfkat a vgzet rks nmasgra s arra
krhoztatta, hogy szletsk helyt nerejkbl soha elhagyni
ne tudjk; hogy tagjaikat nerejkbl soha meg ne moz
dthassk.*)
Szeressk ht s sznjuk a gymlcsft, ezt az nma
gval is tehetetlen- l testvrnket! Hiszen mozdulatlan
sga s sztlansga mellett is, hlsabb testvre az em
bernek, mint sajt embertrsa.
A gymlcsfa mozdulatlansga s sztlansga mellett
is egyike az Isten legszebb, legldottabb teremtmnyeinek.
Tl idejn zzmarval bevont gai a tndr mesk ezst
erdit juttatjk esznkbe, melyekrl gyermek-veinkben oly
des rmmel hallgattuk reglni anynkat, dajknkat; tavaszszal, ha virgai znt kifejti, des gynyrben sztatja
szemeinket s fnsges illatval tlti be a levegt messze,
mindenfel, maga krl; nyron hvs rnykban des pi
hent nyjt a forrsgban eltikkadt embernek; sszel zes
gymlcsei sokasga alatt szomor fzknt csggeszti felnk
gait, mintha arra krne bennnket, hogy mentsk t meg
terhtl, attl az ldstl, mit szmunkra hozott.
A gymlcsfa szelid mozdulatlansga, nma sztlansga
mellett is, egyike az Isten legkedvesebb teremtmnyeinek;
mert arra vlasztotta t ki a kegyes teremt, hogy a cse
csem kort l emberisg a teremts utn mindjrt
tpll dajkt talljon fl benne.
A gyermek-embernek v-ezredek ta mg folyvst leg
kedvesebb tpllka az anyatej utn ama tpllk, melyet
zes gymlcseiben a gymlcsfa nyjt neld venkint.
*) Ember, a ki rezni s gondolkozni tud, lehetetlen, hogy irtzatosaak ne talljon egy ilyen vgzetet.

s mgis! . . .
^
vezredeknek kellett lezajlani az emberisg fltt a nl
kl, hogy szrevette volna, hogy az els dajkja, a szegny
gymlcsfa nyomorult pria csak a fld htn, kivel senkisem trdik.
A gymlcsft bntetlenl tpik, szaggatjk, gytrik
nemcsak az elemek, hanem maga az ember is a krtkony
rovarok mliival s az lsdi nvnyekkel egytt!
s a gymlcsfnak mindezt sztlanul kell eltrnie!
Nincs panaszos hangja, hogy knyrletet tudjon bresz
teni maga irnt; nincsenek lbai, szrnyai, hogy elfuthatna,
tova replhetne ldzi ell.
A gymlcsfnak, a kit a vgzet vagy az emberek sze
szlye mostoha krlmnyek kz juttatott, sztlanul kell
eltrnie a szrny hsget, az get szomjsgot, a csonk
tsokat, sebzseket, melyeket az elemeken kivl maga az
ember is t rajta. Hiba mutogatja sebeit, hiba mutogatja
g fel emelked, knyrletrt esd, megroncsolt bna kar
jait! Nem veszik azt szre! . . . A ki rtekint is, nem azrt
vetette r szemeit, hogy sebeit lssa s segtsen rajta; hanem
azrt, hogy nincs-e rajta gymlcs, mit lekobozhasson, lever
hessen rla.
Es mgis! . . . az ldott gymlcsfa, a mig ereje vg
kp el nem hagyja, vrl-vre meghozza virgait, hogy gy
nyrkdtesse azokkal az embert; meghozza zes gymlcseit,
hogy feldtse vele mg azt az embert is, a ki vele soha
sem trdtt; a ki az szenvedst soha meg nem ltta;
a ki t soha nem polta.
Az lk vilgban van-e teht nzetlenebb s olyan
testvre az embernek, mint a mily nzetlen hozz az ldott
gymlcsfa? . . .
A gymlcsfa ldott jtevnk neknk csaknem egsz
letn keresztl s ha szenvedseinek slya alatt lassan
kint elpusztul, nincs ki sznakozzk rajta! Mg akkor is
flkeresi t az ember, hogy szthasogatva, frszelve a halott
gymlcsft, csinos s knyelmes btorokat csinljon mag
nak belle; hogy veszend glyival, elhullott forgcsaival
tpllja a tzet, ezt a msik j szellemet, mely nlkl a
fldgmb legnagyobb rsze rkre lakhatatlan lenne az em
berre nzve.
A gymlcsfa legrtatlanabb lnye az l vilgnak.
Egy oly hossz leten keresztl, mely alatt az embe-

rekbl kt-hrom nemzedk is szletik s elhal, senkit meg


nem bnt, senkit meg nem haragit, senkinek nem rt s
nem is rtt soha: hanem vrl-vre, mindig nveked mr
tkben, sz nlkl hozza meg az ldst az apknak az apk
fiainak s az apk unokinak is!
Szeretnie, ldania kellene a gymlcsft mindenkinek,
a ki l s mozog a fld htn s mgis ?! . . . mit kell
tapasztalnunk! . . .
Mintha a kegyes teremt rzketlen kdarabot helyezett
volna szv helyett az emberek keblbe, oly keveset trdnek
a szegny gymlcsfa szenvedseivel! Nemhogy polnk azt,
a ki lve is, halva is lds az emberre nzve; hanem ugy
bnnak el vele gyakran, mint egy dz ellensggel.
Bizony-bizony gyakran mltn krdezhetnk, hogy van-e
az embernl szvtelenebb, hltlanabb lnye az l vilg
nak!? . . . .
A kinek rz szve van kzletek; sznja meg a sze
gny gymlcsft; ne trje tovbb, hogy az nyomorult
pria legyen a fld htn!
Hozzatok szigor trvnyeket, a melyek a szvtelennek
bntalmai ellen talmukba vegyk a szegny gymlcsft!
Hozzatok trvnyt, mely oda knyszertse az njavukat
ismerni nem akar kzmbsket is, hogy akarva, nem akarva
tisztogatniok, polgatniok kelljen a birtokukban lv gy
mlcsfkat !
Ha beksznt a tl; sznetet tart minden srgs kls
munka.
Hnyan vannak, a kiknek kenyerket kt kezkkel kell
megkeresnik s a kik tlen t munkahiny miatt hsget
szenvednek ?
Ne vrjtok, hogy ezek az hezk munkahiny miatt irga
lom kenyrrt nyjtsk ki kezket feltek! hanem adjatok
kezkbe egy tompal, grbe vaseszkzt; vigytek ki ket
gymlcsfitok kz s mutasstok meg nekik, hogyan kell
e tompal vaseszkzzel lekaparni a frl a moht, a zuzmt
s a flcserepesedett krget annlkl, hogy az eleven krget
megsrtenk. Tantstok meg ket, hogyan kell bnni a hernyoz ollval s hagyjtok meg nekik, hogy a levagdalt her
nyfszkeket egytl-egyik szedegessk ssze s szmoljanak be
azokkal, hogy aztn ti tzn gethesstek el valamennyit!
Hadd dolgozzanak aztn ott krteitekben enyhe napo
kon, a mikor a fkat zzmara nem lepi!

Isten arra teremtette az embert, hogy munkjval s


nem arra, hogy koldulssal keresse kenyert. Vtkezik az,
a ki a munkabrnak munka helyett alamizsnt ad kezbe,
holott munkt is adhatna.
Adjatok munkt a szegny embernek, hogy irgalom-ke
nyrre ne szoruljon s ne legyen oka az hsg kinjait rezni
kzttetek!
ldott munka lesz az, a mit a szegny ember vgezni
fog kertetekben.
A hls gymlcsfa sokszorosan vissza fogja nektek azt
fizetni, a mit e munkrt kiadtatok.
Midn kenyeret adtok igy a munkra szorult, szegny
embernek; jusson eszetekbe, hogy vannak ms hez lnyek
is, a kiknek e munka ltal asztalt teritetek! A lekapart
moha, zuzm s flcserepesedett kreggel egytt a krtkony
rovarok szmtalan lczja, bbja, tojsa hull a fa al s
ezek kedvencz eledelt nyjtanak a lg madarainak, melyek
sirva-riva hasztalan keresik lelmket tlen, a mikor vastag
hrteg fedi el a helyet, hol azt fllelhetnk.
Sznjtok meg a gymlcsfkat s polgasstok azokat!
Erre kr benneteket a;Zj eb ki ugy szereti a gymlcsf
kat, mint szereti a j testvr sajt des testvreit.

2.
A paradicsomalmafrl.
(Pomme de paradis; Johannisapfel.)

A paradicsomalmafa kerti almafink valsgos eszkimja.


Nagy, szlas fv meg a legkedvezbb viszonyok kzt sem
kpes flnevekedni.
Trpe marad mindentt a fldn s rvidlet, mint ezt
az eszkimkrl is mondjk.
Szrmazsrl mit se jegyzett fl a trtnelem: de, aligha
neve is nem azt mutatja, bogy mr a mess hajdan korban
el volt terjedve.
Paradicsomalma (Pomme de Paradis) nevezett alatt k
lnben csak a XV-k szzad krl emlegetik fl a rgi franczia irk.
Kezdetben, mikor a gymlcsszet mg blcskort lte,
gymlcsei vgett pen oly mdon szaporthattk a paradi
csomalmt is, miknt a tbbi gymlcsz bokrokat, pl. a
mlnt, ribiszkt vagy pszmtt szoktk.
Napjainkban gymlcsei vgett senkisem tenyszti tbb.
Leroy, nem rg elhalt, kitn franczia gymlcssz kuta
tsai szerint a paradicsomalmaft ms almafajok alanyul csak
a XVII-ik szzad kzepn kezdettk felhasznlni.
A paradicsomalmafa kertem knnyen kiszrad, laza tala
jban is dszlik ugyan, de termst 12 v ta mind haszta
lan vrom.
Termkeny, knny, de elegendleg nyirkos talaj kel
lene neki, hol bizonyra jl teremne is, mint ms alma
fajok: de kellleg nyirkos talaj nincsen vidkemen.
Nehz termszet, kttt fldben, mg ha az njdrkos
volna is, nem lhetne meg a paradicsomalma; mert abban
sztterl s nem lefel irnyul, ertlen, finom gykrzett
nem brn kifejleszteni.
Leroy gy irja le a paradicsomalmafa gymlcst:

10
Kicsiny, gmblyded, kt vgn kiss belaptott, kelyhe
krl kiss bords vagy rnczos, szra hossz, vkony, majd
kisebb majd nagyobb regbe helyezett. Kelyhe nagy vagy kzp
nagy, zrt vagy flig nylt, tgas s kevss mly regbe
helyezett, melynej karimja majd sk, majd kiss hullmos.
Bre vkony, vilgos-srga, napos oldaln vrhenyessel pon
tozott s gyakran rzsasznnel finoman rnyalt. Hsa fehres,
gyngd, noha tmttes; leve elegend, des, ezukros mzz. rik jlius vgn, -aug. elejn. III. rend (Dict. de
Pomol. IV. 523.)
Most, midn krteinkben, tavasz kezdettl sz vgig,
folyvst tallunk vagy legalbb tallhatnnk klnfle jobbnl-jobb gymlcst, kinek is jutna eszbe paradicsomalma
ft ltetni oly szndkkal, hogy errl nem is els, hanem
harmadrend almt termeljen s avval lssa el csemege-asz
talt?!
Valban, gymlcstermels szempontjbl szra sem
rdemes a paradicsomalma: hanem, mert fjnak sokfle
kp veszi hasznt a gymlcs-kertsz mgis figyelemre
mlt az.
A paradicsomalmafa knnyen szaporthatsg tekintet
bl vetekedik a ribizkvel; gykerez tehetsgre nzve egy
sznvonalon ll a fzfval is.
Nyirkos fldben, tavasz kezdetn ledugdosva, sima
vesszei is knnyen meggykereznek; oldalgalyaitl megfosz
tott, kt ves fja meghegyezve s fldbe szrva, biztosab
ban ereszt gykeret, mint sima vesszeje.
Ha nyron tarts eszs ll be; a paradicsomalmafa
mg fldfltti trzsbl is bocst ki gykszlakat. Elg neki
ily gykr eresztshez annyi fld is, a mennyit trzsre a
hull vzcseppek fecskendettek fl.
Alig van olyan almafa, mely tsarjakat oly bsgben
nevelne, mint a paradicsomalmafa.
A ki csak egy szl gykeres vesszre tesz is szert;
csak akarni kell s nhny v alatt annjdra elszaporthatja a
paradicsomalmaft, hogy akr egsz kertjt avval npe
stse be.
A paradicsomalma fjnak gai s trzse nem ersek;
fld al kerlt rsze s gykerei is csak kevsbb ersebbek,
a rpnl vagy torzsnl: mgis baj nlkl llja az ki leg
kemnyebb teleinket is.
A paradicsomalma gykeres vesszeire brmely almafajt

11_
biztos sikerrel ojthatunk. Ily alanyon, 3-ik 4-ik vre bizto
san termre fordulnak ojtvnyaink; aztn szebb s nagyobb
gymlcsket hoznak, mint brmely ms alanyra ojtott
almafink. Legyen a faj, melyrl ojtsunkhoz a vesszt met
szettk, brmily bujanvs s tartslet faj; paradicsom
alma-alanyon trpe marad az. Hiban is erlkdnk; ez
alanyon nem kpes az egy, legflebb kt mternl maga
sabbra nyjtzkodni: hanem oda knyszerl, hogy igyekezzk
lni, virgozni s gymlcszni; mert vei meg vannak
szmllva s hamar lejrnak.
Paradicsomalma-alanyon, egy-kt vtizedig is, csak ugy
hzhatja ki lett az almafa, ha folytonos gondozsban
rszestjk; ha tsarjait nem hagyjuk erre kapni, hanem
ven t, tbbszr is kitpjk vagy, mint a kendert szoks,
kinyjk azokat alla; ha nem mulasztjuk el karhoz vagy
lczezethez ersteni a ft, nehogy az ersebb szl, ide
oda mozgatvn azt, ertlen gykereit elszaggathassa s
igy a fa leterejt gyengthesse.
Kinek mdja, tehetsge s elg ideje van hozz; para
dicsomalma-alanyra ojtott csemetit cserpbe ltetheti s
ugy polgathatja, mint a virgokat szoks. Az idjrs
viszontagsgai, fagys vagy jgvers ellen folyvst s knynyen biztonsgba helyezhetvn az ily csemetket, bizton re
mlhetjk, hogy azok hlsan megfizetendik a rajok fordtott
gondot, fradsgot.
Teljes virgzsban gynyr egy ily, cserpbe ltetett,
paradicsom-alanyra ojtott trpe fa; bizonyra szembe tnik
a legszebb virgok csoportjban is mindenkinek. Ht mg,
ha egyszer szpen sznezett gymlcskkel megrakodott?!
Ilyenkor valban meglep egy ltvny!
Azokat a gynyr fzr-alakban nevelt almafkat, me
lyekkel a mkertszek a kerti utakat beszeglyezik, mind
paradicsomalma-alanyra szoktk ojtatni.
A ki gynyrkdik a termszetben s hajtana a gyml
csszettel is foglalkozni, de nincs elg tgas kert, aztn
kedve sincs sokig arra vrakozni, hogy ojtvnyai termre
forduljanak; ltessen a kertben a szabad fldbe, paradicsom
alma-alanyra ojtott trpefkat! Kis helyen is sok elfr ezek
bl. Egy legfeljebb IV2 mternyi tvolsgot kell csak
hagyma egyik ftl a msikig s bven kielgtheti szenve
dlyt; hamar s biztosan tehet szert ahnaismeretre igy is!
Mihelyt egyszer termre fordult egy ily trpe fa s

12
gymlcsei utn meggyzdtnk, hogy jogosan viseli a nevet,
a mely alatt kaptuk; hogy ms, ujabb vagy elttnk a ter
mszetbl mg ismeretlen fajokat is megismerhessnk s
tanulmnyozhassunk, ojtsunk gai hegyre ms-ms almafa
jokat vagyis alaktsuk t trpnket fajfv. t-hat faj sz
pen elfr egy ily trpe fcskn s kt-hrom v alatt vala
mennyi rhelyezett faj teremni fog rajta.
Mg vidkem mostoha viszonyai kzt is, hol az
almafk csak knosan tengdnek s br bven virgzanak,
de tbbnyire meddk maradnak, a paradicsomalma-alanyra
ojtott fcskk egyszer mskor mgis csak teremnek. E ta
pasztalat aztn arra indtott engemet, hogy almaismeretre
szertteend, csaknem mindazon fajaimat, melyek vadonczra
ojtott fkbl alaktott fajfimon nemhogy teremni, de mg
tenyszni sem akartak, magam is ily trpe fkra helyez
zem t.
gy aztn, ha egyebet nem is, annyit mgis elrni re
mlek, hogy egyes fajaim valdisgrl vagy ennek ellenkez
jrl rvid id alatt meglehet gyzdnm.
Azon gymlcsszek, a kik uj, nemes almafajokat mag
vets utjn igyekszenek elllitani, magrl kelt nemes cse
metik kzl azokat, a melyekrl nemes gymlcst remlnek,
szintn paradicsomalma-alanyra ojtjk t. Sokkal rvidebb
id alatt nyernek igy tanulmny-gymlcst, mintem mag
rl, a magrl kelt frl, mely gymlcsz kort 810 v
alatt sem szokta elrni.
Kezd gymlcsszeknek ajnlom figyelmbe a para
dicsomalmaft s mind azt, a mit rla a fnnebbiekben elmon
dottam.

3.
A gymlcsfajok rsideje, minsge, nagysga s
alakjrl.
Azok a csal gymlcskertszek! TJgy eldicsrnek egyegy gymlcsfajt, hogy szinte lehetetlen megllni az embernek,
hogy meg ne szerezze azt tlk. Az gig magasztalt faj cse
metjt meg is hozatjuk aztn. Elltetjk, poljuk, minden
ltogatnknak bszkn mutogatjuk fcsknkat s szp nek
szval utnzengedezzk rla azt a dicsretet, magasztalst,
a mit a kertszektl hallottunk felle. Szinte sznakozunk
aztn az olyan ltogatnkon, a ki immel-mmal, szrakozot
tan hallgatja dicsretnket s renk sem hedert; de rajta va
gyunk aztn, hogy legalbb j bartainkat, ismerseinket
rbeszlhessk, hogy a kincset, melyet mi mr elre is ker
tnk ^bszkesgnek tekintnk, siessenek k is megszerezni.
vek mlnak, vek telnek. A vgy, lthatni s megz
lelhetni fcsknk els gymlcseit, csakhogy meg nem l
bennnket.
Nagysokra aztn virgzik, s gymlcst is nevel
kertnk bszkesge. s ime! ki gondolta volna?! Tli gy
mlcs helyet szi gymlcs; nagy gymlcs helyett kis gy
mlcs, kitnleg elsrend gymlcs helyett fanyar, lvezhetlen, hitvny gymlcs kerlt le fcsknkrl! Boszankodunk,
haragszunk aztn s szidjuk azt a csal kertszt, a ki ilyen
csful rszedett bennnket. Bossz, harag mg csak hagyjn
volna, majd csak lecsillapul, de a szgyen, hogy msokat
ily hitvnysg beszerzsre rbeszltnk, annjdra szivnkre
nehezedik, hogy alig mernk szemk elbe kerlni azoknak,
a kik ezt a hitvnysgot csakis a mi rbeszlsnk folytn
szereztk be. Boszusgunk s haragunk csak fokozdik ekkp,
nem hogy csillapulna, gy rlnk aztn, ha utn tflen
alkalom akad arra, hogy a csal kertszt gyalzhassuk, hogy

14
a magasztalt fajra, mely kertnkben olyan hitvnysgot
termett, kgyt bkt kilthassunk!
Szzval vannak kezeimnl levelek olyan egynektl,
a kikkel ilyen vagy hasonl eset trtnt; a kik eme levelek
ben ilyen s hasonl esetrl panaszkodtak, de mi tbb,
mert ht n sem vagyok jobb a dekn vsznnl, gymlcsszeti plym kezdetn nem egyszer megtrtnt az az
eset velem is, hogy szentl hittem, miszerint azon kertszek,
a kiktl egy vagy ms kitnnek mondott gymlcs-fajt meg
hozattam, vagy csalk vagy tudatlanok; mert vagy nem adtk
nekem ugyanazt a fajt, a melyet n megrendeltem nluk vagy, ha
ugyanazt adtk is, nlam az nem hogy kitn, de st j szra
sem rdemes fajnak mutatkozott.
Ugy elmleti vagyis knyvekbl szerzett tanulmnyom,
valamint eddigi, habr nem elgg hosszas, gyakorlat utn
szerzett tapasztalataimat szndkozom teht jelen soraimban
elmondani, hogy kitnjk, mennyiben volt jogos vagy igaz
sgos bosszankodsa s panasza mind azoknak, a kikkel olyan
eset trtnt, mint a milyet e czikk kezdetn rintettem.
A gymlcsszek, a kik a gymlcsfajokat krlmnyes
lersban ismertetik s kiknek ily gymlcsleirsokat tartal
maz, tbb-kevesebb ktetre terjed mveik kzkzen forog
nak, azon jellemz vonsok kzt, amelyekkel egyik gymlcs
faj a tbbiektl megklnbztethet, felsoroljk az r s i d t ,
m i n s g e t vagy r a n g o t (rtem ezalatt klnsen a gy
mlcs bels minsgt), azutn a n a g y s g o t s a l a k o t
is. k t. i. a gymlcsszek mindnyjan tudjk, hogy ezen
jellemvonsok magukban vve vajmi ritkn alkalmasak arra,
hogy segitsgkkel egyik gymlcsfajt a msiktl meg lehes
sen klnbztetni; de a gymlcsszetben jratlan nagy k
znsg, mely a gymlcsleirsokat tartalmaz nagy munk
kat drgasguk miatt meg nem szerezheti, de st nemcsak
a nagykznsg, hanem a faiskolatulajdonosok nagyrsze sem
tud arrl semmit. s ebben rejlik a sok csaldsnak, a csa
ldsokbl szrmaz bosszsgnak, panasznak az oka.
A gymlcstenyszt nagy kznsg nem szenvedlyes
gymlcsszektl vagy ezek irott munkinak nyomn vlasztja
gymlcsfajait, melyeket tenyszteni akar, hanem faiskolai
rjegyzkek vagy gymlcs jegyzkek utn. Az ily rjegyzkek
ben pedig az egyes gymlcsknl rgid ta, st mg napja
inkban is tbbnyire csakis az r s i d , b e l s m i n s g ,
n a g y s g s a l a k , van rviden megismertetve; pedig ht

15
ppen ezen tulajdonok azok, a melyek ghajlati, talajbeli,
idjrsi, mvelsi krlmnyek szerint sokszor s sokfle
vltozsnak vannak alvetve.
Arra, hogy a gymlcsjegyzkekben az egyes gyml
csk flismersre ms, biztosabb jellemvonsok is lelkismeretesen fl legyenek jegyezve, mg sokig vrhatunk.
A nyerszkedni akar gymlcskertszeknek sokkal k
nyelmesebb gymlcsjegyzkeik szerkesztsben kvetni a
rgi, megszokott mdot. Aztn meg, ha az igazat megvalljuk,
a kznsg maga is inkbb ragaszkodik ahhoz; mert csak
azt nzi, midn a fajokat vlasztja, hogy mikor rik ? milyen
nagy ? milyen z vagy rang a vlasztand gymlcs ? s ha
mg vletlenl azt is ott ltja a gymlcs-nv utn, hogy
fja termkeny, akkor aztn nem is trdik egybbel, hanem
vlaszt olyanokat, ami zlsnek megfelel; legyen az aztn
vidkre val, rtkes vagy rtktelen haszontalansg.
Ha a gymlcskertszek rjegyzkeikben megjegyeznk,
hogy a megrendel nagy kznsg vigyzzon vlasztsban,
mert azon tulajdonok, a melyek az rjegyzkben az egyes
gymlcsfajok neve utn felemlitvk, sokszor s sok helyt
megvltoznak; akkor ugj^an keservesen meggy lne a bajuk.
Elriasztank maguktl vevik nagyrszt; mert azon gya
nra adnnak okot, hogy ezt csak azrt emiitettk fl,
hogy a megrendel kznsget odaknyszertsk, hogy rajok
bizza a vlasztst s igy olyan fajokkal szrhassk ki vevik
szemt, a melyektl szabadulni akarnak; mert klnben sok
faj, melyet faiskolikban tenysztettek, nyakukon maradna.
A kevsb gyanakv vevk pedig csakugyan mindnyjan is
rjuk biznk a vlasztst, de ez ismt zletkre nzve sok
bajjal jrna, st veszlyes lehetne; mert arra, hogy minden
kinek j, bven term s akkor r fajokat vlaszthassanak,
a milyeneket vevik hajtanak, szksges volna, hogy ismer
jk minden egyes vidk krlmnyeit vagy legalbb talajbeli
viszonyait. Ez pedig csaknem lehetetlen, mg azon esetben
is, ha a megrendelk elre megrnk azon viszonyokat. Sajt
tapasztalsombl merem pedig llitani, hogy ezt a megren
delk rendszerint el szoktk restelkedni, mulasztani. Hogy
aztn e vgett minden megrendelnl levlben krdezskd
jnk; vljon kinek volna arra kedve, rkezse?
Vegyk fl, hogy a megrendel csakugyan rnk bizza
a vlasztst, s mi vlasztunk legjobb lelkiismeretnk szerint,
de anlkl, hogy ismernk azon vidk vagy egyes hely vi-

16

szonyait, a hov a csemetket kivlasztottuk s kldeni akar


juk. Mi fog trtnni nhny v mlva, ha majd a csemetk
az illet helyen termre fordulnak? Ki mern azt llitani,
hogy azon a helyen, a hova a csemetket kldttk, mind
olyan jeles s rtkes fajok maradnak-e, a milyeneknek mi
ismerjk azokat? Vljon nem lesz-e ott a mi tli gyml
csnk szi s az szi gymlcs nem vlik-e ott nyri gy
mlcsfajj? Aztn nem vlik-e ott kldemnynk legnagyobb
rsze hitvny, silny gymlescs? Mi lesz aztn a kvetke
zse, ha megrendelnk csalatkozni fog vlasztsunkban?
Az, hogy bell gyalzink kz, s ha tbben is lesznek ily
csalatkozottak, egyszerre csak azon vesszk szre magunkat,
hogy a csal kertszek nevei kzt, a mi nevnk is felhang
zik. Ilyenkor azutn bizvst bezrhatjuk zletnk kapujt.
Ezeknl fogva mltn mondhattam teht, hogy vrhat
juk mg sok, hogy a gymlcsjegyzkeket mskp szerkeszszk, mint eddig.
A mi gymlcskertszeink drga pnzrt szerzik be kl
fldrl faiskolik szmra a gymlcsfajokat, fkp pedig az
jdonsgokat. A klfldn nagy hirre kapott fajokat aztn,
akr valdit, akr hamis fajt kaptak lgyen is az ltaluk
megrendeltek helyett, hogy el ne kssenek, nyakra fre
szaportjk faiskolikban; mert tudjk, hogy a nagy kzn
sg jdonsgon szeret kapkodni. Arra nem is gondolnak, hogy
beszerzett fajaik valdisgrl, hasznavehetsgrl elbb a
termszet utn, vagy is a termsbl meggyzdnnek s csak
azutn hoznk forgalomba fajaikat, ha azok valdiaknak, ter
jesztsre s szaportsra mltknak is mutatkoztak. Hogy
valaki ilyen meggyzdst szerezhessen, ahhoz id kell; nekik
pedig nincs, nem lehet arra rkezsk.
Ne kvnjunk ht lehetetlent gymlcskertszeinktl;
mert k nem lehetnek csalhatatlanok s mindentudk s ne
tljk el ket knnyedn, ha a klfldi gymlcskertszek
egy-egy fajjal ket is megcsaltk s k, brha nem is szn
dkosan, de szintn megcsalnak bennnket, ha azon fajt k
vnjuk tlk vagy k azon fajjal kedveskedtek neknk, melylyel ket is megcsaltk.
A faiskolkbl hozatott oltvnyok, ll helykre kil
tetve nem sokig vrakoztatnak bennnket termskre. Egy
kt izbeni terms utn knnyen ki lehet ismerni, hogy me
lyik kzttk haszontalan, termketlen vagy sny gyml
cst term faj. Ne bosszankodjunk e miatt a kertszekre, a

17
kiktl azokat hozattuk, hanem ojtsuk ket t koronagaik
ban olyan fajokkal, a melyeket vidknkn rtkeseknek, be
csesnek tapasztalunk, vagy ojtsuk t ms becses fajok ojt
vesszejvel, melyet hiteles helyekrl, olcs pnzrt lehet be
szereznnk.
Egy jonnan ltetett, fiatal fnak tojtsa szmba sem
vehet, csekly kltsggel s fradsggal hamar megeshetik.
Az igy tojtott fa nvekedsben nem hogy htra ma
radna, hanem az tojtskor rajta ejtett csonkitsok miatt,
mg ersebb nvekedsre ingereltetik.
Az igy tojtott fa sokkal hamarabb, gyakran mr
az tojts ve utn kvetkez 2-ik, 3-ik vben termre
szokott fordulni. Ha egy t nem ojtott hitvny faj ft ki
dobnnk s helyette ujat ltetnnk; az jonnan ltetett fa
nagyon elmaradna nvekedsben, magassgban a tbbi, ll
helykn meghagyott finktl s sokkal ksbben is for
dulna termre, mint a helyben hagyott, de tojtott fa.
Ha n magam akarnk egy uj gymlcsst belltani s
abba knytelen volnk a nemes csemetket ms faiskolbl
hozatni; megrendel levelemben csak azt irnm az illet
kertsznek, hogy szmomra brmilyen fajokat kldhet, le
gyenek azok hitvny vagy finom gymlcsket termfajok,
de azt megkvetelem, hogy a legszebb nvs, legegszsge
sebb s edzettebb termszet fajok legyenek egytl egyig.
Egy-kt v alatt aztn, midn llhelykn nlam mr jl
begykereztek, valamennyit tojtanm koronjukban magam,
olyan fajokkal, melyek nekem tetszenek, melyek vidkem
krlmnyei kz legjobban beillenk. Igy tennk szert az
tn korn term s igy korn jvedelmez s teljesen biztosfaju, egyenlmagassgu fkat magban foglal gyml
cssre.
Ezt tancsoltam n, magn levlben szzszor s szzak
nak, a kik kapott fajaikban csalatkozva a csal kertszek
ellen keser panaszaikkal hozzm fordultak. Ezt tancslom
most nyilvnosan is mindenkinek, a lknek ujonan alaptott
gymlcssk van, vagy uj gymlcsst akarnak belltani. s
jt llok rla, hogy ha tancsom kvetsre tall, nem
sokra vgkp elhallgat a panasz a csal kertszek ellen.
E kitrs, ugy hiszem legalbb, nem volt haszontalan.
Most mr folytathatom a trgyat, melyet magam el
tztem.
*

*
2

18

Ott, hol a talaj tlen-nyron folyvst kellleg nedves,


hol a nag-y kiterjeds llvizek vagy tengerek kzelsge mi
att a levegben mindig bven vagy legalbb kell mrtk
ben van nedvessg, a gymlcsfk tenyszlete, vegettija,
sokkal tovbb tart, mint oly vidkeken, melyek melegebb
ghajlat al s a nagy vizektl, tengerektl tvol esvn, a
nedvessg jtkonysgban kellleg s llandan nem rsze
slhetnek.
Minl tovbb tart a gymlcsfk tenyszlete, annl to
vbb tart ezek gymlcseinek fejldse is; annl tovbb jut
nak el a gymlcsk rsidejkhz.
Angolhonban, aztn az jszaki- s Balti-tenger mellkein
fekv orszgokban is, ksbben rnek mindazon gymlcs
fajok, melyek Eurpa belsejben vagy a dliebb vidkeken
jttek a vilgra vagy legalbb, a melyeket ott tenysztenek";
s viszont, az Angolorszgbl vagy Nmet-Alfldrl szr
maz gymlcsk Eurpa belsejben vagy dliebb orszgai
ban gyakran 12 hnappal is hamarbb rnek meg, mint
szlfldkn.
ltalban ismert dolog az is, hogy az jszakibb tjakon
fekv orszgokban vagy a tengerszin fltt magasabban fekv
vidkeken, a gymlcsk mindig ksbb rnek, mint a dli
ebb vagjr a tengerszin fltt kevsbb magasan fekv t
jakon.
Azon gymlcsszek, a kik a gymlcsszettel tudom
nyosan foglalkoznak s a kik az egyes gymlcsfajokrl k
rlmnyes lersokat kzlttek, rendesen fl is emltik mun
kikban az rsidt illet eltrseket. Elmondjk, mint Leroy
teszi D i c t i o n n a i r e de P o m o l o g i e (Gymlcsszeti sz
tr) czim munkjban, vagy Oberdick s Lucas az Illustrirtes Handbuch der Obstkunde czim munkban gyakran
teszik, hogy ez vagy ama gymlcsfaj az rsidt illetleg
milyen vltozst szenved vidkkn, ms vidkekhez kpest:
hanem e rszben az egyes vidkek viszonyai szerint annyi
az eltrs, elvltozs, hogy azt mind fljegyezni teljes lehe
tetlen volna.
Mg az ugyanazon ghajlat s a tengerszin fltt ugyan
azon magassgi fok alatt fekv, nagyobb kiterjeds vidken
is, mint pl. hazai alfldnkn, a talajbeli, helyi s idjrsi
krlmnyek szerint ms s ms idben rik, egy s ugyan
azon gymlcs. A mely gymlcs pl. kertem knnyen kisz
rad, laza talajban, tvol a nagyobb foly vizektl, sz-

19
raz, m e l e g n y r b a n mr augusztus derekn megrik,
ugyanazon faj Mez-Tron, a Beretty vize mellkn vagy
Aradon, a Maros vize mellkn csak szeptemberben vagy
oktber elejn rik meg. Igen; mert nlam ugyanakkor sem
gykereivel a fldben, sem leveleivel a lgben nem kap a fa
elegend nedvessget arra, bogy tenglete fntartsboz, gy
mlcsei kell kifejlesztshez elegend tpllkot szerezhes
sen a lgbl, oldhasson fl a fldbl; mig Mez-Tron s
Aradon a folyvz kzelsge miatt folyvst nyirkos talajbl,
majd mindig kpes a fa gykereivel elegend tpllkot sze
rezni magnak.
Mg sajt kertemben is az idjrs klnbsge szerint
ms s ms idben rik ugyanazon gymlcs. A C o n g r e s sus e m l k e (Souvenir du Congrs) pl. meg a V a i l l a n t
u d v a r n a g y * (Marchal Vaillant) nev krtk mr augusz
tus elejn akrlanyszor megrtek, mig mskor, kedvezbb
idjrsi viszony mellett, nlam is csak szeptember vge
fel vagy oktberben szoktak megrni.
Vidkemen az Angolhonbl s Nmet-Alfldrl szrmaz
gymlcskrl azt tapasztalom, hogy az ezen orszgokbl
hozzm kerlt tli gymlcsk nlam sziekk s az szi
gymlcsk nyriakk vltoznak t. Az Angolhonbl szr
maz L a n g t o n p r a t l a n a (Langtons None-such; Nonpareil de Langton; Langtons Sondergleichen) nev alma pl.
(mely Leroy szerint szeptember vgtl kezdve novemberig;
)iel szerint oktbertl deczemberig; dr. Lucas szerint okt
bertl janurig szokott megrni); midn elszr termett volt
nlam, mr augusztus kzepn annyira megrett a fn, hogy
magtl lehullott, sztrepedt, busa lnlkli s olyan forma
volt, mintha finom fehr czukorral kevert dercze liszt lett
volna. Ekkor trtnt meg rajtam is, hogy tekintve fajom
ily rendkvli, kora rst azt hittem, hogy az nem lehet
valdi, hogy tveszts trtnt Reutlingenben, a honnan a fajt
meghozattam. jbl meghozattam teht e fajt tekintlyes
klfldi gymlcsszektl, tbb helyrl is egyszerre, s megint
csak mindegyik helyrl, pen oly korn r, egymssal tel
jesen egyez fajt kaptam, mint a milyen volt az n gyans
nak hitt fajom. Ekkor meg arra a gondolatra jttem: htha
mindnyjan is eltvesztettk volna a fajt! Hallvn, hogy a
C e l l i n i nev alma des testvre a L a n g t o n p r a t l a
na nak, de ennl sokkal nagyobb, meghozattam a C e l l i n i t
is sszehasonlts vgett. Valban ugy volt; hromszorta is
2*

20

nagyobb volt ugyan a gymlcse, de alakja, sznezete


teljesen egyezett a L a n g t o n p r a t l a n a alakjval is, sz
nezetvel is. Azt is lltottk a C e l l i n r l , hogy ksbben
rik, mint a L a n g t o n p r a t l a n a. Ez is ugy volt nlam is,
de az egsz klnbsg csak abbl llott, hogy a L a n g t o n
p r a t l a n a mindig megrt augusztus kzepn, a C e l l n
pedig augusztus vge fel rt meg. Ig}^ aztn meg kellett
gyzdnm, hogy fajom valdi, valamint arrl is, hogy kora
rst msnak nem, mint vidkem krlmnyeinek kell tu
lajdontanom.
gy jrtam a De J o n g h e v a d o n c z a nev krtefa
jommal is, melyet De Jonghe, belga gymlcssz nyert mag
rl s keresztelt el Mjusi v a d o n c z (Besi de mai) nvre
azrt, mert az hazja viszonyai kzt rendszerint prl s
mjus hban rt meg a gymlcse. Nlam e krtefaj is
megrt szept. vgn; oktber kzepn pedig mr minden
pldnya tul is volt rve. Brha a gymlcs alakja, nagysga,
szne, st mg a fa nvnyzete is egyezett a lersokkal;
mgis ktelkedtem fajom valdisgban: mert ht azt gon
doltam, htha a lersok is hibsak lehetnek? Meghozattam
aztn ezen fajt is jbl szenvedlyes gymlcsszektl, tbb
hiteles helyrl. s mi lett az eredmny! Az, hogy mindenn
nen ugyanazon fajt kldttek; mindenik helyrl ugyanazon
fajt kaptam, a melyet mr brtam. Valamennyi termett mr
azta fajfmon; valamennyi ppen akkor rlelte meg gy
mlcseit, a mikor a kezdetben kapott faj. Ez volt az oka,
hogy magyar nevl nem akartam neki azt a nevet adni,
melyet hazjban kapott, mert nem akartam magamat ki
tenni azon kellemetlensgnek, hogy a kik tlem azon fajrl
kapnak oltvesszt s vletlenl nluk is mr sz elejn
rnnek gymlcsei, azt mondjk majd rm, hogy a csbt
nvvel csak mtani akartam ket vagy pedig, hogy nem a
valdi fajrl adtam nekik ojtvesszt.
Mindazon becsesebb s kitnbb krtefajokat, melyek
tli krtk gyannt lervk knyveimben, meghozattam a
klfldrl; mert belefradtam a sok zaklatsba a tli kr
tk miatt s azt hvem, hogy a sok kzt majd csak akad n
hny, melyeket vidkemen is meg fogna illetni a tl krte
elnevezs, s gy kielgthetem mindazokat, a kik vidkemen
is tli krtk utn vgyakoznak. Termett is mr nlam csak
nem valamennyi: de a sok kzt alig akadt 10 olyan faj, melye
ket vidkemen is jogosan nevezhetnk tli krtknek, s

21

e tiz faj kzt is alig egy-kett olyan, a melyik, ha nem


minden vben is, de legalbb nmelykor vetekedhetnk finom
zre is a nyri krtk kitnbbjeivel.
Sok pldval bizonyithatnm teht' fnebbi lltsomat,
hogy a Belgiumbl, jszaki Nmetorszgbl s mg inkbb
az Angolorszgbl szrmaz tli krtefajok, st az almafajok
legnagyobb rsze is, hazai alfldnkn sok helyt szi gy
mlcskk vltoznak t: de meggyzdhetik errl mindenki
gymlcs-leirsombl is, hol az ily eltrseket vagyis az
egyes gymlcsfajok rsidejre vonatkoz visszssgokat, lp
ten-nyomon flemlegetem.
Mltn llthatom ezeknl fogva, hogy azon jellemvon
sok kzt, melyekkel egyik gymlcst a msiktl meg lehet
klnbztetnnk, az rsid az, melyre legkevesebbet lehet
ptennk; mert vltozandsgnl fogva pen nem alkalmas
arra, hogy seglyvel az egyik gymlcst a msiktl bizto
san megklnbztethessk.
Miutn tapasztalatbl gyzdtem meg arrl, hogy hazai
alfldnkn a szraz vjrs az uralkod, a nedves vjrs
pedig csak kivteles; szraz vjrskor pedig itten a rendk
vli forrsg nha mr a fk elvirgzsval beksznt s
nha oktber vgig is eltart; igen termszetes dolognak
talltam azt, hogy itt mindennem gymlcsnek ertetve
s korbban kell kifejldnie, korbban kell rnie, mint az
oly vidkeken, melyek a tengerszin fltt magasabban fekd
vn, vagy a mrskelt fldvn tvolabb esvn jszak-fel,
hvsebb vagy legalbb mrskeltebb levegvel brnak. Az
pedig alig szorul magyarzatra, hogy az ertetve fejldtt,
ertetve rt gymlcs sohasem vetekedhetik sem nagysgra,
sem bels minsgre, t. i. levessgre s iznek finomsgra
nzve az oly gymlcskkel, melyek rendes krlmnyek
kztt, fokozatosan fejldtek, fokozatosan jutottak el rsidejkhez.
Hazai alfldnkre ennlfogva elhibzott igyekezetnek
tartom a tli gymlcsk, klnsen pedig a tli krtk
tenysztsre irnyul trekvst, fkp, ha eladsi szempont
bl nagy mennyisgben akarnnak ilyeneket tenyszteni;
mert az alfldn brhol termett tli krtk, de mg a tli
almk sem volnnak kpesek zk finomsgra nzve verse
nyezni csak azon krte- s almafajokkal sem, melyek haznk
emelkedettebb, hegyesebb vidkeinek termkeny vlgyeiben
termettek.

22

Az alfldn nagyban, elads vgett termeszteni tli kr


tt s almt csak oly helyeken jrna taln nmi haszonnal,
hol a gymlcsfk termesztsre s termkenysgre elkerlhetlenl megkivntat nedvessg legalbb a talajbl, mg
szraz vjrskor sem szokott hinyozni: de oly helyeken, a
hol szraz vjrskor mg a talaj is igen mlyen kiszrad, hol
teht ilyenkor a fk nyomorult letket csak azon csekly
nedvessggel tengethetik, melyet leveleikkel jjelenknt a
lgbl magukhoz ragadhatnak, nemhogy tli, de mg
nyri gymlcsket is alig mlt tenyszteni.
Ily helyeken az almafk tbbnyire mindig meddk, ter
mketlenek, s ha virgzanak s ktnek is gymlcst: nyr
folytn ez mind lesl s lefrgesedik a frl; mert a nyo
morg fa tpllkhiny miatt, nemhogy gymlcseit, de n
magt sem kpes fntartani.
Ilyen helyeken az alfldn, eddigi tapasztalatom szerint,
mg hzi szksgre is csak h a l y a g m e g g y e k e t (Cerises,
anglaises, Grlaskirschen) s a k z n s g e s , piros s fekete
m e g gy e k e t (Grriottes, Amarelles, Weichsel), aztn a k r t k
n m e l y f a j a i t volna csak elnys tenyszteni, m e l y e k
r i t k a v b e n m a r a d n a k t e j e s e n m e d d k v a g y t e r mketlenek.
Azrt mondom, hogy mg hzi szksgre is a krtknek
c s a k n m e l y fajait, k l n s e n p e d i g a n y r i s
s z i k r t e f a j o k a t v o l n a m l t t e n y s z t e n i , mert
ilyen helyeken mg a krtefajok nagy rsze is termketlen
vagy, ha terem is, tbbnyire lvezhetlen, levessgben szegny
s fanyar gymlcsket terem, melyek sem termszetes nagy
sgukat, sem rendes alakjukat nenj kpesek, fkp szraz
vjrskor, kellleg kifejteni. Hogy erre a szmos eset kzl
csak egyet-kettt emltsek fl, pldakp felhozom a D i e l
v a j o n c z t , a V a n d e r w e e k e n p i r k j t , melyek brha
mg az ily helyeken is termkenyek s rendes nagysgukat
s alakjukat megtartjk is, rendszerint minden szraz vj
rskor fanyar gymlcsket hoznak. Az A r e n b e r g k o l m r j a (Colmar d'Arenberg) szraz vjrskor, kertemben
mindig apr, rendes alakjt teljessggel fl nem tntet,
haszontalan gymlcst termett, s attl az idtl kezdve,
midn nlam elszr kezdett teremni, tiz v alatt csak egyet
lenegyszer, egy kedvezbb vjrssal termett egszen finom
rendesnagysgu s alak gymlcsket. Azrt tartani pedig
kertnkben egy-egy ft, hogy minden tiz vben egyszer

23

kapjunk csak rla nhny lvezhet, szp gymlcst: bizony


mondom, nem fizetn ki magt!
Mikp az itt elmondottakbl ltszik, ingadozs nlkli
szenvedly, kifraszthatlan bketrs kellett nekem is arra,
hogy a gymlcstenysztsre oly mostoha vidken, milyenre
engemet a vgzet krhoztatott, sajt tapasztalatom utn
meggyzdhessem, hogy a gymlcsk jellemz tulajdonai
kzt milyen csalkony az rsid, minsg, nagysg s alak
s hogy biztosan meggyzdjem arrl is, hogy Pomona
gyermekei kzl nem mindenik val minden vidkre egyarnt.

4.
Milyen gymlcsfajok valk az alfldre?
Hogy megtudhassuk, hogy valamely vidk krlmnyei
kz milyen gymlcsfajok illenek be; ismernnk kell elbb
mind azon krlmnyeket, melyek ama vidken a gjmmlcstermesztsre kros vagy hasznos befolyssal vannak. E k
rlmnyeket ismerve aztn, ha a gymlcsszet irodalmban
kiss jrtasak vagyunk, nagy valsznsggel mg akkor is
tallunk elegend, vidknk krlmnyei kz is beill fajt,
ha ezervel nem gyjtttk is a fajokat ssze a vgett, hogy
id jrtval azok kzl magunk tanulmnyoznk ki a vid
knk krlmnyei kz beillket.
A jelesebb gymlcsszek mveiben ugyanis, pl. hogy
csak egyet emltsek meg a sok kzl, a M a s ltal szerkesz
tett Le Verger (A gymlcss) czim, firanczia nyelven irt
munkban minden egyes gymlcsfaj leirsnl fljegyezve
talljuk legalbb a nevezetesebb krlmnyeket, a melyeket
az illet faj ngj fja, mint gymlcseire nzve megkvn,
valamint azon krlmnyeket is, a melyek kzt rtkt el
szokta veszteni. Ismerve aztn sajt vidknk krlmnyeit,
mindazon fajokat, melyek ama mvekben kitnekl vannak
megnevezve, s a mi vidknkihez hasonl krlmnyeket
kivannak rtkes voltuk megtartshoz, bzvst beszerezhet
jk akr valamennyit, mint vidknkre is alkalmasakat. Ha
pedig ksrleti gymlcsteleppel s abban nevezetes gymlcsgyjtemnnyel brunk; ama krlmnyek tudsa nagyon megknnytendi tanulmnyunkat, ha az egyes fajokrl vrl-vre,
lejegyezhetjk magunknak, hogy mennyire daczoltak mind
azon kros hats krimnyekkel, melyek kz kerltek,
midn vidknkre hoztuk.
E kros hats krlmnyeket klnsen .ismernnk kell
teht s magunknak a gyjtemnynkben meglev fajokrl
venknt le kell jegyeznnk, hogy termkenysg s edzettsg
dolgban mikp viseltk magukat; mert klnben egy-egy

25
kedvezbb idjrs v knnyen tvedsbe hozhatna bennn
ket gymlcsfajaink rtkes voltnak megtlsben. Kedvez
idjrssal ugyanis majd minden gymlcsfaj gazdagon terem,
mg fja is vgabban szokott nni, mint egybkor: de ebbl
nem szabad egyszerre azt kvetkeztetnnk, hogy ms, a gy
mlcstermesztsre mostoha vben is szintoly gazdagon fog
nnak azok teremni s fjuk mg ilyenkor is vigan nve
kednk.
Id, mg pedig legalbb is vtizedekre terjed id s
tanulmny kvntatik ahhoz, hogy csak egy bizonyos vidk
krlmnyei kz beill s minden tekintetben rtkes gy
mlcsfajokat csak rszben is meghatrozhassunk. A gymlcs
tenyszt nagy kznsg ppen nem vette ezt nlunk ekko
rig tekintetbe. Elgnek tartotta, ha ft akart ltetni, br
mely bel- vagy klfldi katalogot kezbe venni s az abban
ajnlott fajok kzl a neki inkbb megtetszetteket kivlasz
tani, meghozatni s elltetni. Termszetes aztn, hogy az
ilyen eljrs tbbszr mint nem megboszulta magt.
A meghozatott gymlcsfajok tbbnyire nem levn beillk
a vidk krlmnyei kz, mg ha fjok vigan tenyszett is,
termketlensgkkel bosszantottk csak vevjket; az rtk
kiadott pnz srba lett dobva; a gymlcssnek flhasznlt
tr jvedelme vek hossz sorn t vgkpen kimaradt. gy
trtnt aztn, hogy alaptottunk ugyan eddig is gymlcs
sket; de nem azrt, hogy gymlcsnk, hanem csak azrt,
hogy gymlcssnk legyen.
Ha valakinek kedve kerekednk kiszmtani csak itt, az
alfldn is azt, hogy csak egy flszzad ta hny gymlcs
ft ltettek s hny gymlcsst alaptottak? aztn, hogy a
fkrt mennyi pnzt adtak ki s a termketlenl hever gy
mlcssk ltal elfoglalt trsgrl mennyi jvedelmet lehetett
volna elteremteni? bizonyra eliszonyodnk a szmok nagy
sgtl.
A helyett teht, hogy eddigi eljrsunk mellett gymlcsfa-ltetsnkkel, gymlcskertek alaptsval magunk
nak is, a haznak is hasznot szerezhettnk volna: vrl-vre
csak krt tettnk magunknak is, a haznak is.
Minthogy pedig bebizonytott dolog, hogy a gymlcs
tenyszts sok orszgban s vidken szpen jvedelmez ga
lett a gazdszatnak; oda kell trekednnk itt, a sk alfldn
is, hogy eddigi eljrsunkat megvltoztatva, hasznot s nem
bizonyos krt arassunk mi is gymlcs-iparunkkal.

26
Grymlcsszeti szenvedlyemmel ide vetvn sorsom az
alfldre, hol tbb v ta tanulmnyozom azon kros hats
krlmnyeket, a melyek itten a gymlcstenyszts hala
dsnak tjban llanak, hazafii ktelessgem vlem telje
steni, ha klnsen a sk alfldet lak honfitrsaimmal ed
digi tanulmnyom eredmnyt ismtelten is megismertetni
trekszem azon czlbl, hogy mindazok, a kik itt ezutn is
gymlcsft ltetni vagy gymlcsst alaktani szndkoz
nak, ha sikert akarnak aratni, csakis oly gymlcsnemeket
s fajokat vlaszthassanak, a melyek mg az itteni kros
hats krlmnyek kzt is rtkes voltukat bebizonytottk.
Ilyen kros hats krlmnyeknek tapasztaltam ekko
rig az v e n k n t c s a k n e m m i n d i g b i z t o s a n m e g
j e l e n k s e i f a g y o k a t ; aztn az i d j r s i v g l e
t e k e t (nagy hideg, nagy meleg, tarts szrazsg, melyet
nha-nha tarts ess id vlt fl); a k r t k o n y r o v a
r o k s o k a s g t ; a s z l v s z e k e t s v i h a r o k a t , me
lyek itt szabadon fejthetik ki egsz erejket. Hogy e krl
mnyek mirt s miben rtanak alfldi gymlcsszetnknek?
ugyhiszem, nem lesz medd szszaports, ha kiss rszlete
sebben elmondom, amit e tekintetben eddig tapasztaltam.
Kroshatsu ksei fagynak tbbnyire csak azon 45
fok hideget nevezzk, mely akkor szokott bekvetkezni az
alfldn, midn a fk mr kleveleztek, kivirgzottak, st j
sarjakat is eresztettek. E ksei fagyok megjelensi ideje itt
az alfldn rendszerint pril kzeptl mjus vgig tart.
Tudjuk, hogy itt a tavasz sokkal elbb nylik, mint csak
haznknak a tengerszin fltt magasabban fekv tjkain is
ugy, hogy nha mr februr h vgn virgz mandulas baraczkfkat lehet itt ltni, mrcziusban majd minden fa
kilevelezik s elvirgzik, prilisban legnagyobb nvekedsben
vannak a fk, s mjus vgn a fkban az els nedvrads
mr hanyatlban van. Az j sarjak ekkor mr annyira
megrnek, megfsulnak, hogy rgyeikkel a nyri ojtst vagyis
szemzst bzvst megkezdhetjk. Ezt tudva, termszetesnek
kell tallnunk, hogy az oly hideg, midn a R. szerinti hv
mrn fagypont al szll a higany s nha 45 foknyira is
alslyed, knnyen krt okozhat a nedvvel telt fk leveleiben
vagy hajtsaiban s gymlcseiben, a minthogy ez utbbi
akban rendesen is krt okoz.
Itt az alfldn, mikp tapasztaljuk, favirgzskor
sohasem, hanem rendesen favirgzs utn szokott a ksei fagy

27

megjelenni; kros hatsnak teht sohasem a vrg, hanem


rendesen a megktdtt gymlcs szokott ldozatul esni.
A tapasztals azonban arra tantott engem, hogy a mr
tenyszetnek indult fk" s ezek gymlcseinek nem egyenl
mrtkben szokott rtani a ksei fagy. Vannak egyes fajok,
melyek 45 fok hideget is ugy killanak, hogy leveleiken
s hajtsaikon alig szlelhet a fagy nyoma, st ktdtt
gymlcseik nagy rsze is tbb-kevsbb ki birja heverni
fagy-okozta srelmeit. Vannak fajok, melyek levelei s haj
tsai a fagy utn pen maradnak ugyan, de gymlcseiket
egytl-egyig el szoktk hullatni. Vannak fajok, melyek a
fagy utn nemcsak gymlcseiket hullatjk el, de leveleik
ben s gyenge hajtsaikban is sokat szenvednek s igy n
vekedskben is nagyon megakadnak.
Egy-kt fok hideget mg igen sok ktdtt gymlcs
ki bir llani. Ezt tudva, neknk itt az alfldn csakis oly
gymlcsnemeket s fajokat kellene ltetnnk, a melyek
nvnyzete is, ktdtt gymlcseik is jl daczolnak a ksei
fagyokkal; az oly gymlcsnemeket s fajokat pedig, melyek
gymlcsei a ksei fagyokkal szemben knyeseknek mutat
koznak, csak oly kertekben kellene ltetnnk, melyekben a
fk a ksei fagyok ellen is elegend oltalmat tallnak.
Ilyen kertek csakis a nagyobb folyvizeink kanyarulatai l
tal alkotott, dlnek fekv szigeteken vagy flszigeteken s
nagy vrosok belsejben vagy azok dli oldaln tallhatk
itt az alfldn.
Tapasztalsbl tudjuk, hogy a ktdtt gymlcs, fej
ldsnek fokai szerint, nem egyenl mrtkben szokott daczolni a ksei fagyokkal. A fk kilevelezse s elvirgzsa utn,
hetek mlva beksznt fagyok mr kevsb veszlyesek;
mert a ktdtt gymlcsk kzl rendesen elg marad
meg psgben vagy legalbb elg kiheveri kzlk a fagj^okozta
srelmeit. Ez is egyik oka annak, hogy a k s n v i r g z
g y m l c s f a j o k n e m v a l k az a l f l d r e ; mert ezek
gymlcseit mindig korbban s gyengbb llapotukban ta
llja a ksi fagy (habr ez, a fk ltalnos elvirgzsa
utn hetek mlva llana is be), mint ms, korbban virgz
fajok gymlcseit, s igy knnyebben is pusztthatja el.
Ha a ksei fagyot, mely tapasztalat szerint kt-hrom
napig szokott egyfolytban tartani, hirtelen verfnyes, me
leg nap kveti; annak csapsa ilyenkor mindig ltalnosabb
s nagyobb, mintha borongs idben sznik az meg. Fa-

28

gyos jre kvetkez verfnyes, meleg nap utn, tbbnyire


minden ktdtt gymlcs megfeketl s lehull finkrl;
mg, ha a fagy borongs vagy kds idben sznik meg,
szmos krte s kajszin s mg szmosobb almafajunk tartja
meg fagyrte, ktdtt gymlcseit; a tbbi gymlcsnemek
kzl pedig, mikp ezt az 1877-iki ksei fagy utn tapasz
taltam, csakis a cseresnye-flk tartanak meg ilyenkor is
tbb-kevesebb gymlcst, melyek annyira ki birjk heverni
a fagy hatst, hogy ha mindjrt nem is pfejlds, de l
vezhet gymlcsk lesznek.
A ksei fag3^ok hatsa mindig veszlyesebb akkor, ha
azok megjelenst that esk s kzben-kzben derlt, melegnapok elztk meg, melyek a fkat gyors nvekedsre in
gereltk, mintsem akkor, ha azokat szraz, meleg napok elz
tk meg.
A ksei fagyok ellen vrl-vre kzlnek lapjaink egyegy biztosnak hitt orvossgot, melynek alkalmazsa ltal
legalbb egyes finkon megmenteni vlik a gymlcst.
Csak havat kell gymond flhalmozni tlen a meg
mentend fa al, s a hra, hogy az hamar el ne olvad
hasson, szalms trgyt terteni. Ily eljrs mellett a fa
ksn fog kihajtani, ksn virgzani s igy a ksi fagytl
meg lesz mentve a terms, melyet rla vrunk. Ezen orvossg
hiszem hogy jszald Nmetorszgban vagy tn mg
haznk magasabban fekv vidkein is, hol a tavasz nha
csak mjus vge fel nylik ki, a mikor a ksi fagyok ideje
mr lejrt, sikeres lehet: de az alfldn nemhogy hasz
nlna, hanem biztosan rt mindig. Minl ksbben virgzik
itt valamely faj, mikp mr flebb emiitettem an
nl gyengbb llapotban tallandja a gymlcsket a ksei
fagy s annl knnyebben puszttja el azokat. Arrl pedig
bizonyosak lehetnk, hogy az alfldn ha csak egsz
fnkat jgveremben nem tartjuk, ki fog az a ksei fa
gyok megjelense eltt hajtani mgis, a tvre halmozott
h daczra is; mert itten tavaszkor tbbnyire oly nagy a
forrsg, hogy mg a knikult is megszgyeniti; az ily for
rsg pedig a fldet s levegt ugy tmelegti, hogy 23
nap alatt nyoma sem fog maradni fnk alatt a flhalmozott
hnak. n legalbb mg eddig sohasem hallottam, sohasem
olvastam, hogy valaki itt az alfldn ez vrl-vre
hirdetett orvossg alkalmazsa mellett a ksei fagyoktl csak
egyetlenegy gymlcst is megmenthetett volna.

29

A ksi fagyok hatsa ellen msok a fstlst hirdetik


biztoshatsu orvosszer gyannt s ennek alkalmazst krmszakadtik ajnlgatjk: de, ha csak oly ers fstt nem csi
nlunk kertnk fltt, hogy az a kdt s fllegeket p
tolja thatlansgval, czlt nem rnk vele, s ha czlt r
nnk is, a termst, a melyet ily eljrsunkkal megmentendettnk, hromszoros ron vennk meg magunknak. Na
gyon sokba kerlne az oly sr fst fejlesztse, mely a nap
sugarak hirtelen olvaszt hatst is kpes volna meggtolni.
Aztn meg legtbbszr lehetetlen is oly fstt gerjeszte
nnk, hogy az finkat thatlansgval megoltalmazhatn a
napsugarak ellen. Tapasztals szerint ksei fagyok alkalm
val, oly ers a metsz hideg lgramlat, hogy a tmasztott
fst csaknem a fld szinn szik s lapul el, s egy mter
nyinl magasabbra sem kpes flemelkedni ugy, hogy az p
pen ott nem oltalmazza finkat, a hol oltalomra legtbb
szksge volna azoknak.
Sokan a fagyrte nvnyeket s igy a gymlcsfkat
is, nap feljtte eltt vizzel lelocsolni tancsoljk. A vz
gymond kihzza bellk a fagyot s igy meg lesznek
mentve annak kros hatstl. n is megkisrlettem e
mdot, hanem ht egy rva levelet, egy rva gyml
cst sem menthettem meg vele. Az egyszer megfagyott
nvnynek ppen oly kros a vizzel val lelocsols, mint
a hirtelen olvaszt napsugarak rintse. Igy is, ugy is el
pusztulnak, ha a fk nem is, de azok gyenge hajtsai, kt
dtt, gyenge gymlcsei, melyeket pedig megmenteni szn
dkoztunk a lelocsolssal.
Hegyek, terjedelmes erdsgek nem oltalmazzk finkat
itt az alfldn a ksei fagyok ellen; az eddig ajnlgatott
szerek pedig, melyekkel a fagy hatst ellenslyoznunk kel
lene, nem vezettek s nem is vezethettek biztos sikerre ben
nnket; nem marad ms htra, mint az, hogy, ha itt az
alfldn is haszonhajtv akarjuk tenni gymlcsseinket,
elbb tanulmnyozzuk ki a szmos jelesnek ismert s h
resztelt gymlcsfaj kzl azokat, a melyek a ksei fagyok
kal is elg jl daczolnak s e gyakran megjul csaps da
czra is kpesek teremni. Ha aztn ismernk ily edzett ter
mszet fajokat; ne habozzunk gymlcseinket csakis ilye
nekbl alaktni, vagyis igyekezznk ilyen faj fkat szerezni
s ilyen faj fkat ltetni krteinkbe.
Az ltalam ekkorig tanulmnyozott gymlcsk krl-

30

menyes lersa alkalmval lelkiismeretes gondom volt az egyes


fajok tulajdonai kzt, ezen munkmban azt is flemlteni,
hogy azok ktdtt gymlcsei mennyire daczolnak a ksei
fagyokkal is; minlfogva az ezen tekintben tanulmnyozott fa
jok nevt itt flsleges volna jbl is emlegetnem.
Lssuk mr most, hogy az idjrsi vgletek mennyiben
krtkonyak alfldi gymlcsszetnkre nzve!
A mi sok, az megrt.
Nagyon igaz e kzmonds. A nvnyek s igy gy
mlcsfink is vig tenyszetkhz elkerlhetlenl megkvn
jk a melegsget, napfnyt is: de, ha e melegsg tikkaszt
hsgg vlik s e hsg hetekig, hnapokig tart, lehetetlen
hogy az ne rtson finknak.
Az alfld sksgain pedig, csaknem rendes, normlis
llapot a tlsgos melegsg tavasz kinyilttl tlkezdetig;
a tikkaszt hsg pedig tavaszszal csaknem minden tmenet
nlkl, egyszerre s hirtelen szokott itt beksznteni. Hete
kig, gyakran hnapokig is, oly forrk itt aztn a nappalok,
hogy, kivlt pril s mjus hnapokban, akr hnyszor ve
tekedik itt a melegsg az ebnapok canieula meleg
vel. Akrhnyszor tapasztaltam itt, hogy a rgyekbl kifejld,
gyenge leveleket s hajtsokat egy-egy tavaszi forr napon
ugy leperzselte az get napsugr, mintha tzlng csapta
volna meg azokat. Est, mely a levegt megenyhten s
nvnyeinket fltidten, hjban vrunk ilyenkor. Az jje
lenkinti harmatlecsapds itt, nha kivlt a nagyobb ta
vak vagy folyvizektl tvolabb es helyeken mg tavasz
kezdetn is alig tart kt htig. Aztn ugy kiszrad itten
mg a leveg is, hogy ember, llat, 'nvny ugy ellankad
benne, mintha nappal ugy, mint jjel fttt kemenczben volna; s ezen, nha 3032 R. fokra is flemelked,
killhatatlan melegsget gyakran minden eljel nlkl, egy
szerre s hirtelen, kt-hrom nap is eltart, olyan hideg
vltja fl, melyben a higany a R. szerinti hvmrn, fagy
pont alatt nha 5 fokot is mutat. Ez a ksei fagy! Ennek
kros hatsrl mr fnnebb volt sz. A ksei fagyra
aztn megint forr napok szoktak kvetkezni. A fld csak
hamar szerfltt tmelegszik s belle fkp ott, hol a ta
laj knny s laza mg a tli nedvessg is csakhamar el
prolog; mly repedsek tmadnak flszinn, melyeken t a

31
szraz, meleg lg knnyen rintkezsbe jhet a fagykerek
kel. Ilyenkor aztn azon finom, hajszlvkony gykerek, memelyekkel a fa tpllkt keresi a fldben, nem tallvn
kzelkben nedvessget, melyet szivacsnem vgkkel flszivhatnnak s vele a fa tpllkra szksges svnyi rszeket
flvezetnk a trzsbe, gakba s levelekbe, milli szmra
vesznek s szradnak el; mert azon kevs nedv, melyet a
szenved fa jjelenkint maghoz szvhat leveleivel a lgbl,
pen nem elegend arra, hogy fldbe merlt s szerfelett
sztgaz szerveit az elszrads ellen mind megoltalmazhassa.
Szraz a fld is, szraz ilyenkor a leveg is; nyomorult a fa lete,
hitvnyak hajtsai, aprk s srgsak, teht betegesek gyenge
levelei; meddk lesinek virgai; leperzseldnek ktdtt,
apr gymlcsei.
Ilyen az alfldn tbbnyire a tavasz!
A hosszantart forrsg s ennek kvetkeztben bellott
szrazsg nem kedvez itt msnak, mint a krtkony rovarok
elszaporodsnak. Finkrl a ktdtt gymlcs, melyet
az get napsugarak le nem perzselhettek onnan, csakhamar
ldozatul esik a rovarok miridjai puszttsnak.
A nemesebb gymlcst term fajok kzt rendkvl ke
vs az oly edzett termszet, kevsigny fa, mely az ilyen
szraz tavaszt is trhet psgben birn killani s ktdtt
gymlcsei kzl trhet mennyisget birna megtartani.
Ha aztn nha-nha megesik egyszer, hogy az tmeleglt roppant lgoszlopot alfldnk fltt ttri egy-egy ersebb szl, mely esfllegeket hmplyget tjban; annak
ugyan vajmi ritkn rvendhetnk! mert azon fllegekbl a
kiszradt fldre tbbnyire csak jg hull, mely gymlcsf
inkat pen akkor fosztja meg tpllkozsi szerveitl, levltl,
lombjaitl, a mikor a fnak legtbb szksge volna azokra.
Megcsigzott, megsaaiyargatott llapotban tallja aztn
finkat a nyr, mely az alfld legtbb vidkn, csaknem ki
vtel nlkl szraz, forr szokott lenni. Ahhoz pedig, hogy
vigan tenyszszen s gymlcszhessk, nyron kell a fnak
elkszlnie. Nyron kell a fldbl s lgbl sszegyjtenie,
az gakba s gykerekbe leraknia azon tpkszletet, melybl
tavaszszal leveleit kifejlesztendi; melybl j hajtsait s k
tdtt gymlcst kezdetben mindjrt tpllnia s nevel
nie kell.
A lombja vesztett, leveleitl fagy, jgvers s rovarok
puszttsa folytn megfosztott fa aztn hogyan felelhessen

32

meg letfladatnak? hogyan kpezzen p r.gyeket? hogyan


szerezzen tpot elegendt arra, hogy egyni lett vigan foly
tathassa s annak idejben necsak virgozzk, hanem p gy
mlcsket is kthessen, fejleszthessen?
Grymlcsfink virgai meddsgnek s annak is, hogy
azokrl tavaszszal csakhamar lehull a ktdtt gymlcs,
nem csupn a virgzskor s virgzs utn rajz krtkony
rovarok pusztitsa s a napsugarak get forrsga az oka,
hanem inkbb az, hogy a megelz tenyszeti idny alatt a
sokflekp megsanyargatott fa elegend tpkszletet nem birt
sszegyjteni, p rgyeket nem birt fejleszteni.
Nedves vjrs utn, ami itt a ritkasgok kz tarto
zik, bven terem az alfldn is a gymlcsfa. Ilyenkor a
fk erteljesen hajtanak, erteljesen virgzanak tavaszszal;
ktdtt gymlcseik is hirtelen fejldnek s a napsugarak
get forrsgt inkbb killjk, mint egybkor, midn a
ft a megelz v annyira megsanyargatta, hogy szegnyesen
gyjttt tpkszletvel ugy virgait, mint ktdtt gyml
cseit kellleg tpllnia lehetetlen.
Nedves vjrs utn kevesebb a krtkony rovar is,
mintsem akkor, midn a megelz v szrazsga mindenkp
kedvezett azok elszaporodsnak. Ezt tudva, oda kellene t
rekednnk, hogy, a mit helyzetnk krlmnyei megtagad
nak itt az alfldn gymlcsfinktl, a kell nedvessget
legalbb a fldben biztostsuk nyrfolytn mi, magunk, sz
mukra.
Orszgos ervel kellene alfldnk sksgait csatornah
lzattal t meg tszeldelnnk s folyvizeink vizbsgt ugy
felhasznlnunk s sztosztanunk, hogy ldsthoz legyen az min
dentt, mg oly helyeken is, a hol most gyakran nagy kro
kat, nagy veszlyt is okoz. Ily vllalatra azonban sok pnz
kell; de neknk kevs sincs.
Mi most vllvetett ervel csakis oly csatornk elterem
tsre treksznk, a melyeken haznk minden gazdagsgt,
erejt s vrt oda vezethessk, honnan az haznkba soha
vissza nem foly. Nyakra-fre csak oda treksznk, hogy
haznkat mielbb tnkrejuttassuk s nem arra, hogy vllatvllhoz vetve flvirgzst mozdthassuk el.
Ez a kpe jelennknek! Ebben s csak ennek lnk.
Arra, hogy milyen lesz s mit hoz a jv ? vajmi keve
set gondolunk: hanem a kik erre mgis csak gondolunk,ve-

33

gyk fl a trgy fonalt, melyet e rvid kitrs folytn pillanat


nyira elejtettnk s fzzk tovbb rla elmlkedsnket!
Ess esztendt szerencse! ha minden vtizedben
egyszer rhetnk az alfldn: de, hogy itt az ess v sem
kedvez mindig s mindentt gymlcsszetnkre, azt is volt
mdunkban tapasztalhatni. Ilyenkor a mlyen tzott fld
ben rendkvl bujn nnek gymlcsfink s nnek folyvst
mindaddig, a mig tl fagya meg nem akasztja bennk a
nedvkeringst. A fa buja hajtsai nem brnak ilyenkor an
nak idejben megrni, megfsulni. Hogy aztn ezer szmra
pusztuljanak el fink; nem kell egyb, mint az, hogy egy
szigor tl hirtelen kszntsn be, mint 18711872-ben is. *)
A tlsgos nedvessg mg tbbet rt finknak, mint a
tlsgos szrazsg.
Szrazsgkor, ha van mdunk, tehetsgnk hozz, leg
albb fltettebb finkat megmenthetjk ntzssel, locsols
sal a vgkpeni kiszradstl; de, ha tlontl nedves az
vjrs; akkor azon fldrteg, melyben fink gykerei szt
terjeszkednek, annyira teltve van vizzel, hogy abban a
sz szoros rtelmben bele kell fuladniok; mert gykere
ikrl az alvizet elvezetni nincs tehetsgnkben. Orszgos ervel,
rendszeresen eszkzlt csatornzssal, tn e bajon is segt
hetnnk; de errl, mint mondm, jobb, ha nem is szlunk
napjainkban.
Az alfld sksgain csakis akkor kapunk gymlcsfink
rl kifogstalanul fejldtt, rendes idben r, inom z
gymlcsket; ha az idjrs nem csap t a vgletekbe,
azaz, ha nem tlontl meleg s szraz, nem tlontl nedves:
de ez vajmi ritka eset!
Szraz, meleg vjrssal, a nyr derekig mg el nem
pusztult gymlcsk is ritkn hzhatnak fl termszetes
nagysgukra! kevs bennk a levessg s, kivlt a krtk
nl, sszehz fanyarsgot kap sok olyan faj is, melye
ket kedvez vjrssal legfinomabb csemege-gymlcseink
kz mltn sorozhatunk.
Szraz, meleg idjrssal ltalban minden gymlcsnk
ertetve rik itt, az Alfldn ugy, hogy a klfldi gymlcsszek munkiban szi gymlcskl flemlegetett fajok
majd mind nyriakk, a tliekl ismertek pedig szi gy
mlcskk vltoznak itt t.
*) Lsd errl jegyzeteim e muuka I. kt, 59. s kvetkez lapjain.
8

34

Szraz, meleg vjrsokkal annyira flszaporodnak itt a


krtkony rovarok, hogy a tlnk nyugatra vagy jszakra
lak klfldiek, st csak azok is, akik haznk magasabban
fekv vidkein laknak, el sem kpzelhetik azok sokasgt s
sokflesgt.
Ha egy rovarsz entomolog krlmnyesen le
akarn irni s megismertetni mindazon krtkony rovarne
meket s fajokat, melyek az alfldn gymlcsfink krg
ben, hajtsain, levelein s gymlcsein lskdnek; bizonyra
vastag knyvet rhatna itt tele s knyvben mg oly
rovarfajokat is a krtkonyak kz kellene sorolnia, a me
lyeket klfldn, st haznk emeltebb-fekvs vidkein is,
senkisem tart vagy tarthatna krtkonyaknak; mert ms
hol csak szrvnyosan fordulnak azok el s igy szrevehet
krt nem is okozhatnak; mig az alfldn rengeteg sokas
gukkal vlnak krtkonyny. A kznsges ban-t
Omophlus lepturoides pldul, melyet vidkemen vrs
szipoly vagy lgy bogr nv alatt ismernek, a gymlcsfk
ellensgei kztt sehol sem talltam flemltve; mert sehol
oly iszony sokasgban nem lp fel, mint itt az alfldn.
Rajzsa idejben gyakran annyira ellepi e falnk rovar fin
kat, hogy ezek messzire vereslenek tle. A legszebben s
leggazdagabban virgz ft kpesek egy nap alatt megfosz
tani minden virgtl, minden ktdtt, apr gymlcstl.
Es e rendkvl lnk s falnk rovar puszttst megaka
dlyoznunk teljes lehetetlen.
Az alfld sksgain nagyobb sokasgban fllp, egybb
krtkony rovar fajokrl mr megemlkeztem e munka I.
ktetnek 6970-ik lapjn. Flslegesnek tartom az ott
elmondottakat ismtelni itt is: hanem az jabb idben, renge
teg sokasgban fllp P k h l s h e r n y r l , melyet az
idzett helyen mg nem emltettem fl, szksgesnek ltom
mr e helyt is megemlteni, hogy e veszedelmes ellensgrl
albb, kln czikkben fogok rtekezni.
Az pedig, hogy az alfldn az ersebb szelek, melyek
nek itt mi sem ll utj okban, a mi ellenk gtul szolglhatna,
temrdek krt okozhatnak s okoznak is kivlt az szi s
tli gymlcskben id eltt vervn le azokat finkrl,
gy hiszem, szintn nem szorul bvebb magyarzatra.
Az eddig elmondottak utn teht nem marad ms htra,
mint, hogy a krdsre, melyet e trgyals cziml vlasz
tk, ismteljem, hogy csakis oly gymlcsnemeket s fajo-

35
kat igyekezznk ltetni az alfld sksgain, a melyek fja,
daczra az itteni kroshatsu krlmnyeknek, vignvs s egszsges; a melyek fja, habr az itteni viszonyok
kzt nem is elg bven, de mindig jiz gymlcsket terem.
Ne ltessnk az alfldn olyan fajokat, melyek fja
nem elgg edzett termszet; melyek gymlcsei a ksei
fagyokkal, rovarok puszttsval nem kpesek daczolni; de
olyanokat sem, a melyek gymlcseit az ersebb szelek
knnyen lehnyhatjk.
Nagyobb folyvizeinktl tvolabb es, knnyen kisz
rad, laza talajban vakodjunk mg most attl, hogy nagyobb
kiterjeds gymlcssket alaptsunk azon szndkbl, hogy
azokJDan eladsra termeljnk gymlcst! Elgedjnk meg,
ha annyit termelhetnk, a mennyi hzi szksgnkre, ha
mindenkor nem is, de legalbb kedvez vjrssal mgis
elegend lehet!
Vajha szavaim ne lennnek a pusztban kilt szavai!
Vajha hasznukra fordtank a sk alfldet lak honfitrsaim
eme tanulsgokat, melyekre engem a szomor tapasztals
tantott meg! hanem n ugy tudom, s fjdalom! ezt is
tapasztalsbl tudom, hogy ms krn tanulni, msok
tapasztalatait sajt hasznra fordtani, nem kenyere a magyar
nak s tn nem is lesz soha . . .

3*

5.
Nhny sz hazai gymlcsfajaink gyhen.
A gymlcsszetben elrehaladott klfldiek, a nmetek,
franczik s angolok, nemzeti bszkesget helyeznek abban,
hogy a hazjukban szletett vagy rgid ta ott elterjedt
gymlcsket krlmnj'es leirsokban ismertetik meg nem
csak sajt honfitrsaikkal, hanem a nagy vilggal is.
Mltn is bszklkedhetnek ez igyekezetkkel; mert ez
zel rdemess teszik magukat nemcsak honfitrsaik, hanem
az sszes emberisg hljra.
Az rtkesnl rtkesebb gymlcsfajok ilyen ismerte
ts nlkl csak egyes embereknek, egyes szkkr vidkek
nek szolgltak volna tn rkk hasznra; mig ily ismerte
tsek ltal az sszes emberisg kzkincsv vlnak.
A jelesnl jelesebb gymlcsk krlmnyes lerst
tartalmaz, brmely nyelven irt knyvek, valamint a gyml
csket brzol szines kpek s rajzok is, a mostani knny
s gyors kzlekeds mellett, csakhamar bejrjk az egsz
vilgot s vgyat bresztenek az emberekben, gyakran mg
a legkzmbsebbekben is arra, hogy maguknak ama jeles
gymlcsket megszerezzk.
Ily mdon jutottunk mi is ama rengeteg gymlcsfaj
hoz, melyeket nmetek, franczik, vagy angolok ismertettek
meg velnk s melyek kztt ha sok is az rtktelen vagy
hazai viszonyaink kz be nem ill faj, de bizonyra igen
sok van olyan, a melyekrt szinte hlval tartozunk a
klfldnek.
Hlval tartozunk a klfldnek azrt is, hogy pldj
val s a gj'mlcsszetrl irt jeles knyveivel bennnket is
ann}ra fllelkestett ezen ldssal teljes tudomny irnt,
hogy Isten jvoltbl most mr arrl kezdnk gondolkozni,
hogy magunkat a klfld gymsga all a gymlcsszet te
rn is floldozhassuk.
Elrkezettnek ltom az idt arra, hogy a klfld irnt,

37

hlnk lerovsrl komolyan gondolkozzunk, hogy neki a


klcsnt, habr csak rszben is, hazai gymlcsfajainknak k
rlmnyes lersban val megismertetsvel visszafizetni, tart
suk valahra mi is nemzeti bszkesgnknek.
Nemeslelk nemzet hirben llunk a klfld eltt.
Mutassuk meg neki, hogy nem rejtegetjk nzleg ama
kincseket, melyekkel a gymlcsszet kegyes istennje, Pomona, haznkat gazdagtotta; hanem mindeniket hiteles t
levllel, ms szval, krlmnyes lerssal elltva, mi is sz
ves rmest bocstjuk a nagyvilgba s szintgy mint k,
bszkesgnknek tartjuk, ha az emberisg kzjavt hazai
gymlcsfajaink kzrebocstsval elmozdthatjuk.
Ha ekkorig bertk is azzal, hogy nhny hazai gy
mlcsfajnak, mint Pzmn, Svri, Szercsika, stb. nagy dicsekedssel csak neveit hangoztattuk anlkl, hogy azokat
orszgszerte mindnyjan ismerhettk volna; ne rjk be
tbb ilyen gymlcsszeti tudssal, mely valban jval ke
vesebb volt a semminl: hanem vllat vlhoz vetve fogjunk
a munkhoz, hazai gymlcsfajainknak krlmnyes ler
shoz is.
Erdly, a mi testvr haznk, mr megelztt bennnket
a gymlcsszet tern; mert s gymlcsei, ha krlmnyes
lersban nem is, de legalbb fbb jellemvonsaikban ismertetve
vannak.
Tudjuk meg mi is valahra, hogy mivel brunk; ismer
tessk s ismerjk meg krlmnyesen els sorban is mi, ma
gunk, a mivel brunk.
Sok-e vagy kevs az, a mit joggal magunknak nevez
hetnk? most mg nem tudhatjuk: de hogy mi az? meny
nyi az? s hol tallhat mindenik e hazban? egyszer vala
hra csak illik tn megtudnunk?
Minthogy ekkorig esznk gban sem volt gymlcsfa
jainkat krlmnyesen leirni; hanem megelgedtnk azoknak
csak a puszta nevt uton-utflen hangoztatni; nem csoda,
ha a sokszor hangoztatott nevet mindenki megtanulta anl
kl, hogy a gymlcst magt ismerte vagy ismerhette volna.
Az sem csoda aztn, ha az orszgszerte eltanult s ismere
tes nevet csaknem minden vidkn a haznak ms s ms,
egymstl teljesen klnbz gymlcsfajokra ragasztottk
ugyanannyira, hogy mr most ember legyen a gton, a ki
pldul csak a temrdek svri almafaj kzl kpes volna
kistni, hogy melyik ht az eredeti, a valdi svri?

38

Ha gymlcssz eldeink, a kik a Svri alma nevet


elszr emlegettk fl, leirtk volna azon almnak csak n
hny rvid sorban, habr csak fbb jellemvonsait is; milyen
knny volna most fltallnunk az eredetit, a valdit s
rmutatnunk ujjal a tbbiekre, melyek a svri alma ne
vezetet nem jogosan birjk, hanem csak bitoroljk!
Evek ota keresem, hajhszom magam is a svri almt;
de kutatsomnak, hajhszatomnak ms eredmnye nem volt
ekkorig mint az, hogy gyanm lassankint meggyzdss
fokozdott a fell, hogy s v r i a l m n k a v a l s g b a n
n e m is v o l t , n e m i s l t e z i k , h a n e m c s a k a n e v t
r a g a s z t o t t k r a l a i k u s o k m a j d egy, m a j d m s ,
e l t t n k ismeretlen vagy nvtelen, hazai vagy
klfldi gymlcsfajra.
Neknk, a kik ugy szval, mint rssal, vek sorn t,
ernyedetlen buzgalommal folyvst odatrekedtnk, hogy azon
szent lelkesedst, mely szivnkben hazai gymlcsszetnk
irnt lngra gyuladott, honfitrsaink szivben is flgerjeszt
hessk, neknk, mondom nem lehet tbb behunyt szemmel
nznnk a zavart s tjkozatlansgot, mely ekkorig hazai
gymlcsfajaink krl uralkodott.
Hozzuk tisztba legelszr is az annyiszor emlegetett
s v r i - a I m a gyt. Tudjuk meg, hogy a sok kzl melyik
rdemeln meg, hogy ezen elnevezs alatt meghagyjuk s
nemcsak a hazban, de a klfldn is elterjesszk.
Svri alma nv alatt, a gymlcsszet irodalmban
szerintem csak azon faj volna meghagyhat, mely rtkes
voltval a tbbi, ilyennev almkat mind fllmlja; aztn
a mely a klfldi jelesebb gymlcsfajokkal is, ugy nagysg,
szpsg s jsg, mint fjnak termkenysge s egyb j
tulajdonai tekintetben, biztosan killja a versenyt, mert ez
esetben aztn elmondhatjuk, hogy dicsekvsnk a svri al
mval nem volt hi dicsekeds. Ha aztn a sok kzt tbbet
is tallnnk olyanokat, melyeket a svri alma nagyhang ne
vre mltnak tallnnk; hagyjuk meg a svri elnevezst
azon fajnak, mely legtbb helyt s legidsebb fkban tallhat
mr is a hazban; mert nagyon hihet, hogy az volt az ere
deti svri alma, a tbbiek pedig csak ksbben s hibsan,
kaptk a svri elnevezst.
Hogy ez gyet tisztba hozhassuk, arra alig kellene
egyb, mint egy j gymlcsterm v; amikor aztn egy

39
bizonyos, elre megjellt heljrre, mint kzpontba, valamennyi
svrinak nevezett almafajbl szpen kifejldtt, teljesen p,
s a faj jellemvonsait jl feltntet t-tiz pldnyt, egy
szintn elre meghatrozott idben be kellene kldennk s
a bekldtt gymlcspldnyok mell egy kisr levelet r
nunk, melyben azok fjrl a szksges tudni valk s
mindazon helysgek vagy vidk neve, hol tudtunkkal ugyan
azon faj, a melyikbl a gymlcst kldttk, mr idsebb
fkban is el van terjedve, valamint azon egynek neve is
fl volna jegyezve, akiknl a krdses faj hitelesen meg
kaphat.
A bekldtt gymlcsket aztn nhny szakrt gy
mlcssz brlata al venn, s az rtkesebbeknek tallandott
fajokbl mutatt kldene a klfldi jelesebb gymlcsszekhez is, a kikrl tudva van, hogy a gymlcsk ismeretben
klnsen jratosak.
Ha aztn a klfldi gymlcsszek is odanyilatkoznak,
hogy a faj klfldn, valamely ms nv alatt, mg nincs
elterjedve, hanem valsznleg a mi haznkban szletett, te
ht magyar gymlcsfaj az; akkor lesz aztn ideje, hogy a
legjelesebbnek tallandott svri almt leirjuk e nv alatt
krlmnyesen is, a tbbieket pedig, nehogy nevk zavart
okozhasson, ha szintn rdemesek volnnak az elterjesz
tsre jra kereszteljk s j nv alatt mutassuk be k
rlmnyes lersban.
E krlmnyes lersokat aztn az illet gymlcsk
termszeth sznes brjval egytt kzlhetnk; a mikor
aztn biztosak lehetnk, hogy a faj elterjed s brhol tnjk
is az szemnkbe; a sznes kp s a lers kalauzolsa mellett
mindig s mindentt r fogunk ismerni annlkl, hogy neve
utn krdezskdnnk kellene.
Addig is azonban, a mg a svri alma gyt tisztba
hozhatnk; mindazokhoz, a kik hazai gymlcsszetnk gye
irnt melegen rdekldnek, klnsen pedig azokhoz, akik a
gymlcsszet irodalmban mr tbb-kevsbb, de
jrtasok, hazafii tisztelettel azon krelmet intzzk, hogy
ki-M a krben, vagy vidkn tallhat, hazai fajnak gyantott
vagy hatrozottan hazai fajnak ismert, minden jelesebb gy
mlcsfajt krlmnyes lersba foglalni s szaklapok utjn
kzrebocstani szveskednk.
Hiszem, hogy kr szavaink nem lesznek a pusztban

40

kilt szavai: hanem id jxtval mind-mind tbben kvetendik a debreczeni kertsz-egylet derk igazgatjnak, Tamssy Kroly urnk pldjt, a ki mr is tbb, jeles, hazai
gymlcsfajjal ismertetett meg bennnket, tbbek kzt a
S i m o n f f y p i r o s a l m v a l s a E v s z B l i n t
( d e b r e c z e n i p s p k ) k r t j v e l is.)
Meg kell jegyeznem, hogy az itt kzlt czikket mg
1880-ban irtam s kzlttem a Gymlcsszeti fzetekben.
Azta, hla honfitrsaim rdekldsnek! a svri almrl
mind-mind tbbet lehetett tanulnom. Ebbeli sszes tanul
mnyom a svri almrl, albb, egy kln czikkben fogom
elmondani.

6.
A gymlcsk magyaros elnevezsrl.
Akarjuk-e, hogy legyen magyar gymlcsszet, a mint
van franczia gymlcsszet, nmet gymlcsszet s angol
gymlcsszet ?
Ha szabad a franczinak, nmetnek, angolnak a ms
orszgokban s nem az hazjukban szletett, idegen nyel
ven s nem az nyelvkn elnevezett gymlcsk nevt
sajt nyelvkre elkeresztelni; ez a szabadsg csak egye
dl a franczinak, nmetnek vagy angolnak lehet-e kizr
lagos szabadalma?
Az els krdsre mg ha egszen magamra hagyat
nm is szavazatommal, n azt mondanm, hogy Igen!
Ha senki sem akarn is rajtam kivl; n mgis akarnm,
hogy legyen magyar gymlcsszet s a mint ekkorig tel
jes ermbl oda trekedtem, ezutn is arra fogok trekedni,
hogy legyen magyar gymlcsszet.
A msodik krdsre pedig azt felelnm, hogy, a mi a
gymlcsszet tern szabad a franczinak, nmetnek vagy
angolnak; kell, hogy szabad legyen az a magyarnak is: mi
nlfogva knytelen vagyok tagadni, hogy a gymlcsszet
tern, teht a tudomny tern, mely nem egyes nemzetek,
hanem az sszes emberisg tulajdona, kizrlagos szaba
dalma lehetne akrmely nemzetnek.
Meg vagyok rla gyzdve, hogy, ha e krdseket a gymlcsszetben, a gymlcsszet irodalmban jratos, magyar
honfitrsaink szavazata al ma kellene is bocstanunk, nem
maradnk szavazatommal egymagmra, st hiszem, hogy ki
sebbsgben sem maradnk azokkal, a kik velem egytt igeut
mondottak az egyik, nem-et a msik krdsre.
E krdsek fltt teht bizvst napirendre trhetnk;
mert bvebb megvitatsra nem szorulnak.
Szabad teht s kell is az idegen gymlcsneveket, ha
csak lehetsges, magyarra tvltoztatnunk: hanem aztn ezen

42

tvltoztatsnl neknk, magyaroknak is bizonyos elvek sze


rint kell eljrnunk, mint eljrnak ugyanezen tekintetben a
tlnk nyugatra lak s a gymlcsszetben elbbre haladott
nemzetek is.
Neknk, magyaroknak, els s fszably, hogy ugy az
idegennev gymlcsket, mint a hazaiakat nyelvnk sza
blyai szerint nevezzk el magyarul s ne utnozzuk vakon
az elnevezsben a nmeteket vagy franczikat.
E szably ellen gyakran vtettek gymlcssz-eldeink;
mert k mg nem tztk ki czlul azt, hogy a mi mg nem
volt, l e g y e n legalbb ezutn m a g y a r g y m l c s s z e t :
de neknk, a kik e czl fel treksznk, mr nem volna
szabad ez ellen vtennk. Sajnos azonban, hogy a hazai fa
iskolinkrl venkint kzlni szokott jegyzkek nagy rsze a
gymlcsk elnevezsben mg folyvst vagy az egszen ide
gen, tbbnyire nmet, franczia elnevezsekhez ragaszkodik *)
vagy vakon utnozza mg a magyarban is a nmet vagy
franczia katalogok beosztst s nyelvnk trvnyeivel hom
lokegyenest ellenkezleg nevezi meg a gymlcsket!
me egy kis mutatvn}^ a hazai katalogokban elfordul
s nyelvnk szablyaival ellenkez, nmetes vagy franczis
gymlcs-elnevezsekbl:
Almk:

Krtk:

Aranyka szegedi.
Bords danczigi.
Borz alfldi ksei debreczeni.
Czitromalma tli debreczeni.
Faszin vajoncz.
Herczegn magyar.
Kalvil tli fehr.
Magoncz Scitowszky.
Parmn tli arany.
Renet orlensi.
Svri tiszahti.
Szercsika Szabadkai nagy.
Vasalma debreczeni.
Zsl alma barsi stb.

rpval r debreczeni.
Bergamot hsvti.
Bergamot szi zld.
Bzval r debreczeni.
Colmar nemes.
Colmar szi.
Eperrel r debreczeni.
Esperes Goubault.
Esperes tli.
Herczegn angoulmei.
Szajk krte debreczeni ksei.
Torzstlan piros apr debreczeni.
Vajoncz Napleon.
Vajoncz Diel, stb.

Kszakarva szedtem e mutatvnyt betrendbe, hogy ki


tntessem: mennyire meg kell e rendnek vltoznia egy, he*) Eljvend az id, n legalbb abban az des remnyben
ringatom magamat, hogy el fog az jnni, a mikor egy utnunk
kvetkez nemzedk magyar gymlcsszei nem tartjk mltsgukon
alulinak elfogadni s hasznlni, legalbb azon helyes, magyaros neve-

43

Ij^esen s nyelvnk szablyai szerint szerkesztett, magyar katalogban. me! ugyanezen gymlcsk igy volnnak nyelvn
kn helyesen megnevezve s betrendbe szedve:
Almk :

Krtk:

Alfldi ksei borz,


Barsi Zslalma.
Danczigi bords.
Debreczeni tli czitromalma.
Debreczeni vasalma.
Erdei vajoncz (s uem Faszin!)
Magyar berczegn.
Orleansi renet.
Scitowszky magoneza.
Szabadkai nagy szeresika.
Szegedi aranka.
Tli arany parmn.
Tli febr kalvil.
Tiszahti svri stb.

Angoulme-i berczegn.
Coloma szi vajoncza.
Debreczeni rps krte.
Debreczeni bnzs krte.
Debreczeni epres krte.
Debreczeni ksei szajkkrte.
Debreczeni apr, piros torzstlan.
Diel vajoncza.
Goiibault esperese.
Hsvti bergamot.
Napleon vajoncza.
Nemes kolmr.
szi kolmr.
szi zld bergamot.
Tli esperes stb.

A gymlcsszet ujabbkor! irodalmban valamely ujon


szletett vagy magrl nyert s mg nvtelen gymlcsnek
elnevezsnl elvl, szablyul van elismerve az is, hogy a
n v , melyre azt elkeresztelni akarjuk, r v i d l e g y e n , pl.
Cur; Jaminette; Epargne; Sparbirn; Piroska; Papkrte; Passe-Colmar; Edel-Crassane; zletes vajoncz stb. Szigoran ke
rlni kell teht a kt-hrom sznl hosszabb neveket, mint
a milyen a Schnlins stuttgarter spte Winterbutterbirn
vagy a Kecskemti, tli, piros pogcsa; Debreczeni apr
piros torzstlan stb. elnevezs.
Msik elv a gymlcsk elnevezsnl az is, hogy a v
l a s z t a n d n v , ha vilgszerte nem is, legalbb orszg
szerte k n n y e n k i e j t h e t s k i o l v a s h a t legyen;
mert csak igy remlhet, hogy rvid id alatt szlesebb krket, melyek alatt n a gymlcsket leirtam s elterjesztettem; elj
az id, a mikor a jzan magyar kznsg htat fordit az olyan ma
gyar faiskolknak, a hol a gymlcsket csak idegen nevk szerint
nevezik meg, mert szre fogja venni, hogy ott t lenzik s az ide
gen gyralcsnevek hasznlatval vagy tudomnyt fitogtatnak vagy
legtbb esetben csak a gymlcsszetbeni jratlansgot takargatjk :
hanem flkeresi azon magyar faiskolkat, a hol a gymlcsket helyes
magyar nevk szerint nevezgetik meg; mert tiidni fogja, hogy ott
nem rulnak neki zskban macskt.

44

ben eltanuljk azt mg a gymlcsszetben jratlanok is,


a mi pedig, fkp, ha az elkeresztelni szndkolt gy
mlcs klnsen rtkes, nagyon kvnatos is.
Ujabb korban a klfldi gymlcsszek tekintlyesbjei,
a kik gymlcsismertet munkkat irnak, ezen elvekhez ra
gaszkodnak mg akkor is, ha ms nyelven mr elnevezett
gymlcsk nevt hazai nyelvkre vltoztatnk t. Ugy te
kintik krlbell az ily idegen nyelven elnevezett gyml
csket, mintha mg nvtelenek vagy legalbb sajt honfitr
saik tbbsge eltt mg egszen ismeretlen jdonsgok vol
nnak s habozs nlkl honi nyelvk kvetelmnyei szerint
keresztelik t az idegen gymlcsneveket sajt nyelvkre.
A gymlcsneveknek egyik nyelvbl ms nyelvre val
tvltoztatsnl egyetlen egy olyan szably van ltalno
san elfogadva, melyet thgni nem volna szabad s ez a
szably abbl ll, hogy a t u l a j d o n n e v e k e t , legyenek
azok helyek, teht vrosok, faluk, pusztk vagy legyenek
szemlyeknek csald- vagy vezetknevei, n e m s z a b a d
e l v l t o z t a t n i , kivve netn azokat, a melyek nyelvnk
ben mr rg mskp mondatnak s iratnak ki, mint ms
nyelvekben; pl. Leipzig egy nmet vros tulajdonneve, de mi
magyarok mr rg ta Lipcsnek nevezzk azt, a franczik
pedig Leipsicknak. A L e i p z i g e r R e t t i g b i r n nev krtt
teht helyesen nevezzk magyarul L i p c s e i r e t e k k r t
n e k ; a franczik is helyesen nevezik R a d i s de L e i p sick nven ugyanezen krtt: de a D u c h e s s e de B o r d e
a u x krtt mr helytelenl irnm B o r d i h e r c z e g n
k r t n e k , mert Bordeaux vros nevt ugy kell kirnunk
magyarul is, a mint azt a franczik kiirjk s nem Bordnak,
amint azt kiejtik s kiolvassk. Azonban mg e szably el
len is gyakran vtenek a klfldiek s vtettek a klfl
diek pldjra hazai gymlcsszeink is: de neknk, ujabbkori nemzedknek, mr nem volna szabad ellene vtennk.
Kznevekbl lett gymlcsneveket jelzikkel egytt s
szemlynevekbl lett gymlcsnevekben a keresztnevet (pl.
Pter, Pl, Margit, Borka,) minden gondolkozs nlkl br
mely nyelvre t lehet vltoztatnunk. A P e t i t M a r g u e r i t e nev krtt teht helyesen nevezzk magyarul Kis
M a r g i t krtnek; mert a Petite-Marguerite krte-nvben
az els sz csak jelz, a msik pedig csak keresztneve Leroy
franczia gymlcssz egyik unokjnak, Appert Margitnak, a
ki 1862 ta, a mikor a krte-ujdonsgot rla elneveztk,

45
mr takaros nagy Margitt is kinhette magt; de a W i l
l i a m s nev krtt hibsan nevezzk Vilmos krtnek; mert
Williams lehet ugyan keresztnv is, de azon krte nev
ben tulajdonnv az, t. i. vezetk neve egy jeles angol gy
mlcssznek, a ki a Vilmos krtt nagyban elterjesztette, mely
nevet teht magyarul is Williamsnak kellett volna megtar
tanunk. Hogy mgis mrt hagytam meg hibs magyar elne
vezst? elmondottam e munka I. ktetnek 259-ik lapjn:
itt nem szksges ismtelnem.
Midn a gymlcsneveket egy nyelvbl ms nyelvre vl
toztatjuk t; az ltal mg pen nem szaportjuk a hason
neveket; mert pl. egy francziul elnevezett gymlcsnek
magyar neve nem hasonnv m, hanem, ha teljesen nem is
eredeti, de ltalnosan elfogadott, csakhogy az illet gy
mlcsfajnak magyaros elnevezse az. Hasonneveknek csak
azon neveket vehetjk s kell is vennnk valamely gymlcs
nl, melyek vagy egszen klnbznek a gymlcs eredeti
nevtl vagy pedig mint hibsak s napjainkban mr elavultak
a gymlcsismertet munkkban is csak ugy emlittetnek mr fl,
mint hasonnevek. A franczia gymlcsszek egy krtefajt Poi r e des T J r b a n i s t e s * nven neveznek; a nmetek pedig
ugyanezen krtefajt C o l o m a s H e r b s t - B u t t e r b i r n nv
alatt ismertetik s terjesztik. Ha n e krtefajnak magyar nevl
a C o l o m a s z i v a j o n c z a nevet vlasztom s adom;
nem alkottam hasonnevet; mert az n elnevezsem, ha nem
is teljesen eredeti elnevezs, de mindenesetre Nmethonban
szltre ismert s elfogadott, csakhogy nlunk mr ma
gyaros neve egy s ugyanazon gymlcsfajnak. A tbbi
nv azonban, a melyek alatt ugyanazon krtefajt ez eltt
leirtk vagy megismertettk s terjesztettk, (ilyen nv pedig
van a Simon-Louis testvrek Guide pratique stb. czim,
nagy catalogja szerint mg vagy 24, de a melyeket e helyen
nem tartom szksgesnek egyenkint elszmllni), mr csak
ugyan nem egyebek, mint hasonnevek.
Annak, a ki gymlcsszet irodalmban mg jratlan, a
ki az egyes gymlcsk eredetrl, szrmazsrl mg mit
sem olvasott vagy pedig nem rtvn az idegen nyelven irott
gymlesszeti munkkat, a gymlcsk eredetrl mg nem
is olvashatott; igen termszetes, hogy annak, az idegen gy
mlcsneveknek magyar nyelvre val tvltoztatsba fogni nem
volna tancsos. Knnyen megeshetnk rajta, hogy hazafias
igyekezetvel mg ha jl rten is az idegen nyelveket

46

nevetsgess tenn magt s ugy jrna, mint egy bizonyos


szaklap szerkesztje, a ki a hatvanas vekben a Dix k r
t t ( = Poire Dix; Madame Dix). T i z e t r k r t e nv
alatt mutatta be olvasinak azt hivn, hogy a krte franezia nevben elfordul Dix sz nem egybb szmnvnl,
mely azt akarja szintn kifejezni, a mit rtett alatta;
vagy ugy jrhatna, mint jrt egy boldogult irnk, a ki mig
lt, hazafias tevkenysgrl orszgszerte ismeretes volt s kit
e miatt mindnyjan tiszteltnk. Rajta esett meg az, hogy
egy cseresznyefajt, mely Truchsess nevrl volt elkeresztelve,
betrl-betre ugy vltoztatta t magyarra, mintha a Truch
sess nv nem is lett volna egy kitn cseresnye-ismer gymlcssz vezetk neve teht tulajdonnv, melyet nem
szabad magyarra tvltoztatni, hanem csak egy kznv,
melyet magyarul asztalnoknak vagy tlnoknak neveznk
vagy nevezhetnk. A gymlcsk szrmazst nem ismer
teht okosabban teszi, ha a franczia vagy nmet gymlcsnevet francziul vagy nmetl nevezi; mert, ha magyarra
kereszteln, hibs vagy helytelen elnevezseket alkotna, melyek
helyett ksbb msokat, hevesebbeket lennnk knytelenek
alkotni s igy az ltala alkotott nevekkel aztn valban sza
portan a gymlcsszet nygt, a hasonneveket.
Annak, a ki nyelvismerettel bir s jrtas a gymlcs
szet irodalmban, s a ki nemcsak a gyakorlat, hanem az
elmlet tern is szenvedlylyel foglalkozik a gymlcsszet
tel, nem hogy nem volna szabad az idegen gymlcsne
veket magyarra tvltoztatni: de, szerintem ha azt akar
juk, hogy a klfld gymsga all a gymlcsszet tern is
flszabaduljunk, elengedhetlen ktelessge is.
Laikusoktl nem vrhatjuk; laikusokra nem is szabad
biznunk az idegen gymlcsneveknek nyelvnkre val tvl
toztatst: hanem a szakrtktl nemcsak elvrjuk, de k
vetelhetjk is; mert ezeknek ha igazn szivkn fekszik
a magyar gymlcsszet elhaladsnak gye, ezen munka
mint mondm hazafii ktelessgk is.
Most mg sajnos! kevesen vagyunk a hazban,
a kik elmondhatnk magunkrl, hogy a gymlcsszettel
nemcsak mkedvelsbl foglalkozunk, hanem komolyam, ki
zrlag s szenvedlylyel bvrkodunk abban. Ha mi, ke
vesek is, flrehzdunk az idegen gymlesneveknek anya
nyelvnkre val tvltoztatsa munkjtl; ha lszernysg
bl vagy nemakarsbl nem kezdjk meg ezt a munkt; le-

47

het-e remlnnk, hogy valaha lesz magyar gymlcsszet is ?


lehet-e remlnnk, hogy flvirgzik a magyar gymlcsszet
nemcsak a gyakorlatban, hanem az irodalom tern, az elm
letben is? bajos volna hinnnk.
Azrt, hogy napjainkban mg kevesen vagyunk, a kik
ily munkra kpeseknek rezzk magunkat, csak kezdjnk
bele btran, frfiasan, de szemnk eltt tartva folytonosan a
fnnebb elmondott jzan elveket, a melyeket az ily szer
munknl a mvelt klfld gymlcsszei is kvetnek, s ne
higyjk, hogy krba vsz munknk! Ne tegynk ugy evvel a
jzan, rtelmes magyar nppel, melynek szmra dolgozunk
ne tegynk vele ugy mondom mint a kis gyer
mekkel, a kit anyja vagy dajkja elbb egy rthetetlen daj
kabeszdre tant meg, melyet ksbb ha msokat
megakar rteni, ha "magt msokkal meg akarja rtetni
ugy is el kell felejtenie s helyette egy jat meg
tanulnia. Mr pedig igy tesznk akkor, ha a gyml
csszet irodalmban mg jratlan honfitrsaink eltt csak
nmet, franczia vagy angol nyelven nevezgetjk folyvst a
gymlcsket, de magyarul nem; noha pedig igy is meg le
hetne azokat neveznnk. Lesz id, hiszem, a mikor utvgre
is le kell szoknunk a gymlcsk nmetes vagy franczis el
nevezsrl. Szoktassuk ht magunkat minl elbb, annl
jobb a magyaros elnevezsekhez!
Azt vrni, hogy az idegennev gymlcsknek egy, szak
rt gymlcsszekbl ll congressus adjon magyar nevet,
mikp ezt nemrgiben szba hoztk, nem egybb,
mint azt akarni, hogy az idegennev gymlcsknek soha
sem lehessen magyar nevk, mert egy congressus, magyar
szakrtkbl ha sszejhetne is valaha, ilyen munkt he
lyesen s olyan rvid id alatt elvgezni, a milyen idt
a gymlcsszeti congressusok ignybe szoktak venni,
nem is volna kpes. Pldt sem tudunk r, hogy ily mun
kt valaha congressus vgzett volna nemcsak nlunk, de mg
a klfldn sem, a hol a gymlcsszet mr rg ta virg
zik nem ugy, mint mi nlunk.
A gymlcsszet blcs-kortl kezdve napjainkig azon
egyes gymlcsszek fladata volt a gymlcsket helyesen
elnevezni, a kik szmunkra gymlcs ismertet munkkat
rtak volt. Franczia nyelven irt, ilynem munkban mg azon
gymlcsknek is franczia a nevk, melyek szletsk he
lyn nmet vagy angol nven voltak mr elbb elnevezve

48

vagy ismertetve. A mit e tekintetben megengedtek maguk


nak a franczia gymlcsszek; ugyanazt megengedtk maguk
nak a nmet s angol gymlcsszek is; mikp errl mun
kik elgg tanskodnak.
A ki ezeknl fogva kzlnk a gymlcsszet ldssal
teljes tudomnynak szentelte lett; ne riadjon vissza az
idegennev gymlcsk magyaros elnevezstl; mert, ha
ezt elhanyagoljuk; taln sohasem mondhatnk el, hogy van
magyar gymlcsszet; noha pedig szent ktelessgnk
arra trekedni, hogy >legyen magyar gymlcsszet is.
Ez az n szerny vlemnyem.
Bocsnatot kell krnem t. olvasimtl ha e trgybani
flszlalsommal netaln unalmat okoztam: de, mert mr
tbb helyrl is, noha csak ugy szeliden, rintleg, per
tangentem helytelentve hallom azon eljrsomat, hogy
az idegen gymlcsneveket magyarul is megszoktam nevez
getni munkimban, magam igazolsul knytelen voltam
felszlalni. Btorkodom ezttal teljes tisztelettel flkrni
mindazokat, a kik munkm szvesek voltak elolvasni s a
kiknek az abban leirt gymlcsk magyaros elnevezse ellen
kifogsuk van, hogy neveznk meg nekem, melyik gymlcs
nevt tartjk knyvemben helytelennek? s n szvesen el
mondom aztn bvebben is az okokat, a melyek rbrtak
engem, hogy ugy nevezzem azt el, a mint elneveztem. Hi
bzni emberi dolog; csalatkozhatlannak nem hiszem maga
mat; szvesen elfogadom, ha ms helyesebb elnevezseket
ajnl, mint a milyeneket n vlasztottam. Annyit azonban
szintm bevallk, hogy az -ncz, -oncz, -encz, hibs kp
zvel kpezett szavakat, mint vnjoncz, vadoncz, magoncz,
ppen nem tartom magam sem helyes magyar szknak:
de, mert azon fogalmakra, melyeket e szk alatt
rtnk, helyesebb kifejezseket, nem levn nyelvsz
alkotni nem tudtam, tiszteletre mlt gymlcssz-el
deim nyomn mgis knytelen voltam s knytelen is leszek
hasznlni mindaddig, a mig azon szk helyett jobbakat nem
alkothatunk.
Oda kell trekednnk, hogy gymlcsszetnkben ugy az
elmlet, mint a gyakorlat tern tisztzzuk a zavart; rmutat
hassunk a hibkra s elmondhassuk egymsnak, hogy miknt
lehetne s kellene e hibkat helyreigazitanunk, orvosol
nunk.

49

Neknk, a kik a gymlcsszet kegyes istennjnek


Pomonnak lobogi al sszegylekeztnk, egymst tantani
egymstl tanulni klnben sem szgyen: mert minknk
egymst testvrekl illik tekintennk.
Egy czl fel treksznk mindnyjan: teht igyekeznnk
kell vllat vllhoz vetve, egymst tanitva s egymstl ta
nulva, mielbb czlunkhoz jutni, mely nem egyb, mint
az, hogy hazai gymlcsszetnket minl elbb virgzsba
hozzuk.

7.
Az elfagyott vagy egrrgott fkrl.
Kemny tlen gyakran elfagynak gymlcsfink. Az
regebbek Yagj idsebbek rendszerint csak koronjuk gai
ban szenvednek a fagytl, de a fiatalabbak tbbnyire lefagy
nak egsz addig, a meddig trzsket h vagy egybfle
talom nem vdte meg az elfagystl.
Legtbb puszttst tesz finkban a kemny tl akkor,
midn a megelz v annyira kedvezett a fk tenyszetnek,
hogy azok ks szig is folyvst hajtanak s hajtsaik az
ersebb fagyok bekszntsig kellleg megrni s a tli lomra
lassankint elkszlni nem voltak kpesek.
Olyan helyeken, hol a fa gykrzete a fldben mindig
bsgben tall nedvessget, kemny tl utn mindig tbb a
fagykr gymlcsfinkban, mint olyanokon, a hol a fldben
kevs a nedvessg. s ez igen termszetes; mert oly helye
ken, hol a fk a napkzben elprologtatott nedvessget min
dig kpesek gykrzetkkel a fldbl helyre ptolni, a
nedvkerings egsz addig tart bennk, a mig a fagy azok
lombozatt, leveleit az letmkds folytatsra kptelenn
nem tette. Ily buja s sokig tart tenyszetkor pedig
sz vgn a levelek ltal megszrt s tdolgozott nedvet,
mely lefel halad finkban s a melybl az gynevezett fa
fehrje venkint kpzdni szokott, aztn a melybl a fa rgyeiben s kreghmjai alatti sejtszveteiben a gykerek v
gig lerakodik azon kszlet, honnan tli lma utn els tp
llkt meriti a fa, ilyenkor mondom, ezen, lefel trekv
nedvet is egszen hg llapotban tallja a hirtelen beksznt
fagy. A fa teht ilyenkor egszen teltve lvn nedvessggel,
nem csoda, ha nem bir ellentllani a fagy hatsnak. Fagyskor ugyanis a benne lev nedv kitgul s nem fr el
elbbi trfogatban; sztszakgatja a fa sejtszveteit; krgt,
st gyakran magt, a fnak kregalatti fs trzst is meg
repeszti.

51
Nagyobb a fagykr gymlcsfinkban akkor, ha a ke
mny tl egyszerre s hirtelen ksznt be; mintsem akkor,
ha a nagyobb fagyokat hvs, deres napok elztk meg,
melyek a fkban a nedvkeringst lassankint szntetik meg
s igy idt engednek a fnak flsleges nedveit lassankint elp
rologtatni s tpnedveit kellleg megsrteni s tmrr tenni.
Az 187980-iki kemny tl is egyszerre s hirtelen k
sznttt be. Ez volt oka, hogy mindenfel, a hol a fk vi
tenyszetket - vegettijokat idejben be nem vgez
hettk, rgyeiket, hajtsaikat idejben meg nem rlelhettk,
oly iszony krt tett gymlcsfinkban orszgszerte a fagy!
Nedvszegny talajon, milyen vidkem nagy rsznek
talaja is, a hol a fk vi tenyszetket mr sept., octb.
hnapokban annyira bevgeztk, hogy rett vesszikrl a le
velek mg az els derek eltt mr hullani kezdettek, nem
fagytak el a fk. Ott azonban, a hol a fk a nagy fagyok
belltig vegetltak, mindentt nagy a kr; mert ily helye
ken csakis nmely igen edzett-termszet s vegettijokat
korn bevgezni szeret fk maradtak psgben: mig a tbbi,
knyesebb termszet, bujanvs s sokig vegetlni sze
ret fk kisebb-nagyobb mrtkben meg lettek tmadva.
Brha vidkemen csak oly kemny, st mg kem
nyebb is volt az elmlt 187980-adiki tl, mint a mi
lyen vala az 18711872-iki; mgis elmondhatom, hogy
gyszlvn mi krt sem tett gymlcsfimban a fagy. Mg
a bujanvs, sokig vegetlni szokott fk is, milyen a
C a n a d a i - r e n e t s P o r t u g a l i k o r m o s - r n e t fja is,
csak kt ves gaikon kaptak kisebb-nagyobb fagyfoltokat,
de korntsem szenvedtek oly mrtkben nlam, mint az
18711872-iki tlen. Ennek okt egyedl a mr emltett
krlmnynek, t. i. kertem talaja nedvben val szegnysg
nek lehet tulajdontanom. 18761879. szig oly szraz volt
itt az idjrs, hogy a talaj tavasz kezdetn sem volt
2030 centimternl mlyebben tzva. rlhettek fim, ha
nyomorult letket fntarthattk, nemhogy bujn vegetl
hattak s erteljes termrgyeket is kpezhettek volna! 1879.
vben, mr sz kezdetn bevgezte majd minden fm vegetatijt. Termfim a kvetkez tavaszon satnyn virgzottak
s meddk is maradtak. E meddsgnek is teht nem a
megelz tl kemnysge, hanem inkbb a megelz nyr
szrazsga volt valdi oka.

52
Ezek elre bocstsa utn, arra a krdsre igyekszem
megfelelni, melj'^et mr sokan intztek hozzm s melyet a
gymlcsszet irodalmban mr sokszor s kisebb-nagyobb
szerencsvel mr sokan is trgyaltak. E krds pedig az,
hogy m i t t g y n k elf a g y o t t v a g y f a g y k r t s z e n
vedettfinkkal, hogy a zokat megorvosolhassuk?
Kemny tl utn, mihelyt szrevesszk, hogy finkat
vagy ezek gait a nagy hideg elfagyasztotta, legtancsosabb
volna mikp errl bvebb tapasztalat utn teljesen meg
gyzdtem az elfagyott rszeket azonnal, mg a nedv
kerings megindulta eltt, mind eltvoltani s az ejtett sebe
ket fatapasszal eltakarni.
Minthogy azonban idsebb finknl ezt bajos korn sz
revennnk; knytelenek lesznk az elfagyott gakat akkor
lefrszelni s eltvoltani, midn a fkban az els nedvra
ds sznflben van, vagy a msodik nedvrads pen kez
dett veszi.
Kilevelezs utn mindjrt, a csak kiss vastagabb ga
kat is lefrszelni, nem volna tancsos; mert ilyen idtj
ban oly rohamosan tr flfel a fban a nedv, hogy a sebre
mzolt brmily ragads tapaszt is flszaktja az s gy fin
kon csak ttong sebeket okoznnk. Forrsokat nyitnnk
ilyenkor a lefrszelt gak helyn, a hol azon nedv, melyet
a jsgos termszet nem ok nlkl hajt fl tavaszonknt a
a fldbl a fa trzsbe s gaiba kimlhessen s czl
nlkl prologjon el a szabad levegben. Igaz ugyan, hogy
a trzsbe s gakba fltrekv nedv az elfagyott, de le nem
frszelt gakba is tovbb folytatja tjt s az elfagyott r
szeken sok elprolog belle; de, mert nyilt utat, a hol knynyen kiszabadulhasson, ritkn tall ottan, csakhamar meg
torldik s a nyomba tolul nedvet oda knyszerti, hogy a
fa belsejbl annak oldalain keressen kiszabadulst s gy
knytelen legyen az pen maradt vastagabb kregnek alv
rgyeit letre breszteni s ezekrl j sarjakat fejleszteni, me
lyekrl idjrtval a fa elhalt rszeit helyreptolhassa. Vagy
egsz korn vagy csak jnius vgn, jlius s augusztus h
napokban frszeljk le teht idsebb finkrl az elfagyott
gakat.
Fiatal, faiskolai ojtvnyainknl azonban, minthogy
ezeknl az elfagyst korn szre lehet vennnk, sohasem
tancsos az elhalt rsz levgst ksre halasztanunk. Ezek-

53
nl az idejbeni megcsonkzs elmulasztsval okvetlenl
krt vallannk; mert ezeknl a gykrzet mg kornt sincs
oly md nlkl elgazva, hogy az a fldbl annyi nedvess
get hajthatna a fiatal trzsbe, mint az idsebb fk szz meg
ezerszeresen sztgaz gykrzete. Igyekezznk teht idej
ben elzrni az ily fiatal fknl a flfel trekv nedv tjt,
nehogy ez flhatolhasson az elhalt trzsbe s ott czl nlkl
prologhasson el.
H olvadskor mr szemlt kell tartanunk faiskolai
ojtvnyaink s a mg fiatal, llhelykre ltetett fink fltt
is. Ha azt vesszk ekkor szre, hogy azok elfagytak egsz
addig, a meddig ket a h el nem takarta; irgalom nl
kl vgjuk, frszeljk le az elfagyott rszt az elevenig s az
ejtett sebet les kssel megsimtvn, azonnal takarjuk el faviaszszal.
Ha fiatal fink ily knyszer lecsonkzsa utn azt ta
pasztaljuk, hogy a fa nemes rszbl, az ojthely fltt leg
albb 78 vagy tbb czentimeternyi hossz, p darab meg
marad; akkor biztos remnynk lehet, hogy fesknk a
megmaradt csonkbl feljul s egy-kt vi gondozs utn
ismt elri azon magassgot s terjedelmet minden irnyban,
a melyet a megcsonkzs eltt elfoglalt volt. Ha azonban a
megcsonkzs utn azt tapasztalnk, hogy beojtott rszbl
semmi sem maradt meg; akkor ojtsuk azt be azonnal vagy
legalbb mihelyt hozz frhetnk, hj al vagy hastkba, a
mennyire lehet, kzel a fld sznhez. Ne vrjuk ez utbbi
esetben, hogy a vad trzs pen maradt csonkja kihajtson s
vad sarjak znbe ntse ki nedveit: hanem oda trekedjnk,
hogy beojtvn azt idejben, a megindult nedvkerings azon
nal a nemes vesszdarabot tallja tjban s azon igyekez
zk napvilgra szabadulni.
Ez esetben aztn mindazon tpkszlet, mely a gyke
rekben az elmlt v folytn az egsz fa tpllsra sszehal
mozdott, ojtsunk j sarjba mlik s azt nyerjk vele,
hogy fesknk sz derekig oly nag3a'a nvekszik, hogy azt
hinn, a ki ekkor ltja csak, hogy az tulajdonkp el sem
volt fagyva s nem is volt tojtva. Nagyon termszetes,
azonban, hogy ily eredmnyre csak akkor szmthatunk; ha
fesknk gykrzete teljesen p maradt s frgek rgstl,
egerek ronglstl nem szenvedett. A fagy, brmily ers s
that legyen is klnben, ritkn szokott rtani a fa fld
alatti rszeinek.

54
Az egrrgott fkrl kevs mondani valm van.
Vannak vek, a mikor a mezei egerek egy-egy vidken
gy elszaporodnak, hogy vetseinkben s klnsen tlen
gymlcsfinkban is, iszony krokat okozhatnak s okoznak is.
Ismeretes e csaps mindenki eltt, a ki huzamosb ideig
kertszkedett kivl a vrosok vagy npesebb falvak belsejn,
(hov nem rmest vndorolnak e csnya frgek.) Ezek pusz
tt munkjnak rendszerint a vakondok az ttrje. A va
kondok ugyanis fldalatti meneteinek ksztse alkalmval,
fink gykerei melll a fldet elkaparvn, alkalmat szolgltat
a nyomba jr egereknek arra, hogy tlen t, hsgkben
fink gykereit is el vag}^ megrgcsljk. Knny, laza fld
ben, hol a vakondok knnj^en li vilgt s nagyon elszapo
rodik, mint kertemben is, nemcsak a fiatal, de az id
sebb term fk elpuszttsra is a vakondok szolgltatja az
egrnek a legtbb alkalmat. Ktttebb fldben ritkbb ez
az eset.
Kttt fldben ritkn frkezhetik a mezei egr fink
gykereihez: nem is gykereiben rt teht a fnak, hanem
ennek trzsben kzel a fld sznhez s rendszerint akkor,
ha nagy hrteg bortja a fldet. Nem knnj^en juthatvn
ekkor egyb tpllkhoz, hsgben neki esik a fa trzsnek
s tenyrnyi vagy arasznyi hosszsgban, a fldszin fltt
vigy krlrgja azt, hogy nemcsak a krget, hanem mg a
fa puhbb rszt, a fafehrjt is mind lerli les fogaival.
Puszttst teljes biztonsgijn vgzi a htakar alatt s kr
ttelt csakis akkor ltjuk finkon, ha a h elolvadt.
Az egerek ltal ily mdon krlrgott idsebb ft,
meg lvn benne szaktva azon sszekttets, melyen t a fa
fldfltti rsze a fldalatti rszszel kzlekedik, igen bajos
az elhalstl megmentennk: de fiatalabb finkat, faiskolai
ojtvnj^ainkat biztosan megmenthetjk, azon md szerint,
melyet fnnebb az elfagyott fiatal fkra nzve javaslatba
hoztam, klnsen pedig azoknak a fld szine fltt vagy a
gyknyakban val tojtsval. Ily esetben szzszor biztosabb
s ezlravezetbb az tojts, mint azon md, melylyel sokan
az ily fkat megmenteni vlik, t. i. a trzs tvnek flddel
oly mlyen val eltakarsa, hogy a srls fltti, pen
maradt rsz j gykereket ereszthessen a rhzott fldben.
Meglrisrlettem magam is e mdot; meg is mentettem egy
idre fim lett, de vg tenyszetket nem voltam kpes
biztostani. Mindinkbb snylettk, de utvgre is elhaltak

szegnyek: mg tojtott fim pedig mr term, de fiatal


fk voltak, a melyeket a gyknyakban tojtottam, 45
v leforgsa alatt lgy magassgukban, mind terjedelmkben
elrtk, st tl is szrnyaltk azon magassgot s terjedel
met, melyet tojtsuk eltt elfoglaltak volt s mr termet
tek is bven.
Szives figyelmbe ajnlom fatenyszt honfitrsaimnak,
a miket itt az elfagyott vagy egrrgott fkrl a fnebbiekben elmondottam.

8.
Hogyan tehetnnk szert gykerestl nemes
gymlcsfkra?
Nem rt e krdssel foglalkoznunk; mert a gymlcsszetben mg jratlan vagy kevss jrtas- laikusok kzl so
kan vetettk mr s vetik azt fl ezutn is.
Ha gykerestl nemes gymlcsfkra knny mdon
szert tehetnnk; akkor, gymond, mindazok, a kik a gy
mlcsfk elszaportsnak eddigi, biztos mdjt, az ojtst
megtanulni s alkalmazni restellik vagy nem akarjk s e
miatt a gymlcsfa-tenysztstl, mint valami nehznek hitt
mestersgtl idegenkednek, csakhamar mind gymlcste
nysztkk, pomologusokk vlnnak.
Sokan ezt hiszik legalbb; mert ugy vlekednek, hogy ez
esetben ingyen, minden kltsg s fradsg nlkl juthatna
mindenki nemes gymlcsfkhoz.
Hogy ez hi remnykeds; nem szksg mondanom.
Gykerestl nemes gymlcsfkra, knny mdon, soha
sem tehetnk szert; nem, klnsen krtefkra; mert a kr
tefa gykrrl vagyis gyksarjakrl nem vagy csak ritka eset
ben szaporthat, vesszei pedig kemny szvetknl fogva
meggykereztetsre pen nem alkalmasak. Sokan tettek mr
e tekintetben ksrletet: de tudtommal, ekkorig mg, senkisem tudott kedvez eredmnyt flmutatni. Azonban, ha gygyel-bajjal sikerl is egy-egy krteft gykerestl nemess
vltoztatnunk; ezltal mg kornsem talltuk fl a mdot,
mely a krtefa elszaportsnl az ojtst nlklzhetv tenni
kpes volna.
A tenysztsben lev, azon gymlcsnemek kzt, melyek
szlasfkk is nevelhetk, tagadhatlanul a krtk a legbecsesebbek: de ezeket vagyis ezeknek sok s klnbz
fajt eredeti valsgukban csakis ojts ltal lehet elszapo
rtanunk.

57

Magrl vetve a krtnek egyetlenegy nemes faja sem


tartja meg kikelt csemetiben anyjnak vagyis azon krte
fajnak jellemz tulajdonait, a melynek magvri keletkezett
az j csemete.
Egyedl a nem nemes, hanem a vadkrte vagy vaczkor
az, melynek magrl kelt csemeti mindig s mindenben, csak
nem teljesen anyjukhoz hasonl vad krte fkat, vaczkort
term fkat szolgltatnak.
A nemes krtk magvairl kelt csemetk rendszerint
visszaesst mutatnak gymlcseikben s anyjuk vagyis a
vaczkor fel, melytl nemesebb krtefajaink az idk nagy
folyamban aprdonkint leszrmaztak. Oly nagy mrtkben
mutatjk pedig gymlcseikben e visszaesst, hogy tapasz
tals szerint, gyakran tiz ezer ilyen nemes krtecsemete
kzl szerencse, ha egy terem ismert nemes krteink
hez hasonl, becses vagy elvtve mg becsesebb gyml
cst is.
Sem magrl, mint a dit; sem gyksarjakrl, mint a
szilvt s meggyeket; sem ledugott vagyis fldbe szrt veszszeirl, mint a birset, fzet vagy nyrft, nem lehet a kr
tt nagyban elszaportanunk: minlfogva, ha krteinkbl a
a krteft nlklzni nem akarjuk, knytelenek lesznk ezen
tl is folyvst ojts ltal szaportani azt s gy knytelenek
lesznk ezentl is pnzen venni krtefinkat, ha magunk
ojtani nem tudunk vagy nem akarunk.
Gykerestl nemes krtefkat nagyban s knny m
don ellltani lehetetlen.
Lssuk mr most, vljon az almkat nem lehetne-e oj
ts nlkl is, gyorsan s knny mdon elszaportanunk, ha
azoknak rtkes fajait gykerestl nemes fkk vltoztatnk ?
Az almk nagy csaldban mr vilgszerte ismeretes kt
olyan faj, a melyek gyk s tsarjaikrl, st kedvez idj
rssal csupasz vesszeikrl is csaknem oly knnyen elszaporthatk, mint a fz- s nyrfa.
Az egyik faj az gynevezett doucin, mely szeptember
ben r, kzpnagy, csemege gymlcsnek is j, II. rend,
des gymlcsket terem: de e fajt, tudtommal, gymlcs
tenyszts czljbl seholsem hasznljk a vilgon, hanem
csakis azrt tenysztik, hogy gyksarjait fltrpe fk ala
nyul flhasznlhassk. Az almk minden faja jl dszlik
doucinra ojtva s ez alanyon kt-hrom mter magas, trpe
fkk szokott nvekedni.

_ 58

A msik faj az gynevezett P a r a d i c s o m - a l m a


(Pomme de Paradis), mely jlius vgn r, kisded, csemege
gymlcsnek csak III. rend, szintn des gymlcsket
terem: de gymlcsei vgett ezt sem veszi senki figyelembe,
hanem csak azrt tenysztik, hogy rla alanyakat nyerjenek
az egszen trpknek marad almafk szmra. Jl dszlik
rajta az almk minden faja; de csak 1, legflebb 2 mter
magas fv kpes nvekedni. Errl a fajrl fnebb tzete
sebben is rtekeztem mr.
XJgy a doucin, mint a paradicsom-alma fja is rvid
let : hanem aztn a rajok ojtott almk hamarbb is, bveb
ben is s rendesen szebb gymlcsket is teremnek, mint
sem a vadonczra ojtott vagy magrl kelt s gykerestl
nemes, egybb almafk.
A gymlcsszetrl rt knyvekben, e kt fajon kivl,
tudtommal legalbb, sem a rgi, sem az ujabbkori gymlcsszek nem emltenek fl egyetlenegy, rtkesebb vagy fino
mabb gymlcst term, olyan almafajt, melyet gyksarjai
rl vagy meggykereztetett vesszeirl is, nagyban el lehetne
szaportani s a melynek gyksarjairl vagy meggykerezte
tett vesszeirl hosszlet s nagy szlasfkat lehetne ne
velni. Mr pedig, mind addig, a mig az almkat gyksarjakrl
vagy vesszkrl, hossz let, nagy szlasfkk nem nevel
hetjk; hasztalan volna arra trekednnk, hogy azoknak,
habr csak a legnemesebb fajait is gykerestl nemess
tegyk.
Nincs ktsg benne, hogy az almaft, st a krteft is
gykerestl nemess ne tehetnk. Megldsrlettem s sikerlt is.
A krtevesszt fiatal birs-csemetre ojtottam lehet
kzel a fld sznhez. Az gy nyert, egy ves, 50 c.-m. ma
gas ojtvnyomat tavasszal, ms helyre ltettem, de gy,
hog}^ a birsalanynak als, vastagabb gykereit mind eltvo
ltottam s tltetskor csakis vkony oldalgykereit hagytam
meg rajta. Aztn gy helj^eztem csemetmet a szmra- ksz
tett gdrbe, hogy egy j tenyrnyire maga, a nemes hajts
is a fld al kerlt. A nemes hajts fld al kerlt rszbl
aztn egy pr v alatt szintn gykerek hajtottak, melyek
sokkal ersebben s hirtelenebben nvekedtek, mint a birsalany
meghagyott gykerei gy annyira, hogy ojtvnyomat a birs
alanytl teljesen flszabadulva talltam akkor, midn ismt
kistam azt, hogy szemlt tartsak fltte. Ismt elltettem
aztn csemetmet; hanem a birset, melyre ojtva volt, ege-

_59
szn eltvoltottam vagyis levgtam ojtvnyomrl, mely azta
sajt gykereivel tartja fn lett s vgan nvekszik ppen
gy, mint maga az anyafa, a Vilmos-krte fja, a melyrl
ojtottam.
Vljon mennyivel r mr most tbbet az n gykerestl ne
mes Vilmos krtefm a vaczkorra ojtott Vilmos-krtefm
nl? Bizony nem sokkal. Taln csakis annyival, hogy, ha
mindkt fm fldig lefagyna, akkor a gykerestl nemes
Vilmos-krtefa j tsarjadvnyairl ojts nlkl is Vilmos
krtefv lenne nevelhet; mig a msikat ha azt akarnm,
hogy megint Vilmos-krtefa legyen, be kellene elbb ojtanom.
Ez ugyan nem valami, figyelemre mlt nyeresg aztn!
Ezrt ugyan flsleges volt fradoznom s flsleges volna
msnak is fradoznia; mert a gykerestl nemes krtefa,
ppen gy, mint egybb krtefa csak egyelenegy fa marad;
gyksarjakat nem hajt; vesszei nehezen vagy ppen nem
gykereznek meg g gy, ha el akarjuk szaportani, knyte
len-kelletlen mgis csak az ojtshoz kell folyamodnunk.
Tudva ezt a krtefrl s tudva azt is, hogy e tekin
tetben az almafa sem igen klnbzik a krteftl, nem is
akartam megkisrleni azt, hogy az almaft is gykerestl
nemess vltoztassam: de a vletlen mgis rknyszertett
erre is.
1874-ben ojtvesszket hozattam Plantres-bl, a SimonLouis testvrektl. E vesszk kzt volt az Antal fherczegalma vesszeje is, melyet 5 darab Paradicsom-alanyra ojtot
tam el. Kt v mlva, tavaszi nyesskor, azt vettem szre,
hogy ezen t ojtvnyom kzl kettnek minden gykert
elrgtk a mezei egerek. Mit tegyek mr most ezen cseme
tkkel? Csakhamar eszembe jutott, hogy a paradicsom-alma
fja milyen knnyen gykerezik s ltva, hogy ojtvnyomon
a paradicsom-alanybl a gyknyak egszen pen maradt s
az egerek rgstl az ojtahely alatt egy ujnyi hosszan meg
kmltetett, azonnal meghegyeztem kformra ezen gyk
nyakat s a puha fldbe, ott, a hol llott azeltt, beszr
tam olyan mlyen, hogy 1015 c.-m.-n3dre maga a nemes
csemetnek trzse is a fld al merlt. Mindkt ojtvnyom
szpen megeredt gy jbl: de a vidkemen azta folyvst
uralkod, nagy szrazsg folytn, vigan nem nvekedhetett.
Az 1880-ik v azonban mr kedvezett a tenyszetnek. Az n
kt dugvnyom vg nvsnek indult, minek abban gyantm
magyarzatt, hogy az a fld al kerlt nemes trzsbl is

60

gykereket kapott. Kistam az egjaket s gy talltam,


hogy alapos volt gyantsom. Mr most, ha azt akarom,
hogy ojtvnyom gykerestl nemes legyen; nem kell egyl?,
mint az, hogy alanyt, a paradicsom-alanyt, a melyre ojtva
volt, gykereivel egytt egszen levgjam s fcskmat, mely
mr sajt gykereivel^ is kpes lesz meglni, jbl s lland
helyre ltessem el. s ezt meg is tettem.
Lett teht gykerestl nemes Antal fherceg-almm:
hanem ismt azt krdezhetem itt is magamtl, a mit fnebb
a krtefnl krdeztem, hogy vljon mivel lesz klmb
ezen gykerestl nemes Antal fherceg-almafm, ms, vadonczra ojtott Antal fherceg almafmnl? ppen csak anynyival, a mennyivel klmbnek mondottam a gykerestl
nemes krteft a vadonczra ojtott krtefnl vagyis gy
szlvn semmivel.
A gykerestl nemes almaft, ppen gy, mint a gy
kerestl nemes krteft knny szerrel, mskp el nem sza
porthatjuk, mint csakis ojts ltal.
Hazai pomonnknak jutott a szerencse, hogy a becse
sebb almafajok kzl mgis flmutathat kettt, olyant is, a
melyeket tsarjadvnyaikrl, st hvsebb tjakon s ked
vezbb viszonyok kzt fldbe szrt vesszeikrl is, nagyban
el lehet szaportanunk. Errl azonban albb, kln czikkben
fogok rtekezni.
Napjainkban gyszlvn mindnyjan arrl vagyunk meg
gyzdve, hogy a krtk s almk minden ltez fajait
knnyen elszaportani csakis ojts ltal lehetsges: de kl
fldn mr akadnak egyes (inkbb hiszem, hogy mt,
mintsem jhiszem) kertszek, a kik e kt gymlcsfaj elszaportsra nzve is mskp vannak (vagy alkalmasint csak
ltszanak) meggyzdve. J pnzrt titkot bocstanak rba,
mely a krte s almafajok elszaportst illetleg arra akarja
megtantani a vevket, hogy e kt gymlcsnem vesszeit,
hogyan kell meggykereztetni s e meggykereztetett veszszkrl, hogyan lehet gyrilag ft nevelni. Hiszem, hogy
tbbeket lpre is csalnak; de azt hiszem, hogy a kik a tit
kot megvsroljk, arrl fognak vgre is meggyzdni, hogy
az almk s krtk csakis ojts ltal szaporthatok el gyor
san s biztosan.
Azon trekvsnek, hogy gykerestl nemes fkra tegynk
szert, csakis a szilva s megy flknl van rtelme; van vagy leg
albb lehetne haszna. Igen; mert e kt gymlcsnemrl

61
tudva van, hogy gyksarjak kibocstsra hajlandk s gyk
sarjaikrl is elszaporthatk.
Knny, laza fldben minden szilvafa, legyen az
magrl kelt vagy gyksarjakrl nevelt fa, knnyen ereszt
gyksarjakat. Hogy ezen lltsom igaz, arrl meg van gy
zdve s meg is gyzdhetik mindenki, a ki knny laza
talajban kertszkedik vagy kertszkedett.
Kttt, nehz fldben sincs megfosztva sem a meggy,
sem a szilvafa azon kpessgtl, hogy gyksarjakat ereszt
hessen. Bizonyra ilyen talajban is hajt gyksarjakat ez is,
amaz is; de csak korltolt mennyisgben s kornsem oly
hamar, mintsem knny s laza talajban.
A ki knny s laza talajban kertszkedik; m kisrtse
meg a nemesebb szilvafajokat vagy meggy faj okt gykerestl
nemesekk tvltoztatni! Tegyen prbt pl. az Althann ring
ljval vagy a Monfort szilvval! Mindketten vetekednek
ezek ama dicssgrt, hogy melyik legyen kzlk a szil
vk kirlya? Vagy tegyen prbt a Hortensia kirlyn
meggy fjval! E meggyfaj is megrdemli, hogy a meggyek
kzt kirlynnek neveztessk. Ojtsa trpe-alanyra a szilvt
is, meggyet is s kvesse azon eljrst, mely szerint a krtt
s almt n is gykerestl nemess vltoztattam! s n jt
llok rla, hogy elri czljt. Kzbevetleg megemltem itt,
hogy a szilvk legjobb trpe-alanya a kkny; a nemesebb
meggyek trpe-alanya pedig a kznsges meggy.
Gykerestl nemess tett Althann ringlnk, Montfort
szilvnk s Hortensia kirlyn meggynk aztn lland
helyre kiltetve, nhny v mlva bizonyra ereszt gyk
sarjakat, a melyekrl aztn ojts nlkl is Althann ringlt,
Montfort szilvt s Hortensia meggyet bsgesen nevel
hetnk.
Kisrtsk ezt meg fiatalabb gymlcssz trsaim! Enge
met gy korom, mint msnem, de hazai gymlcsszetnkre
nzve, gyhiszem, hasznosabb elfoglaltatsom ilyen ksrle
tek tevsre nem sarkalnak tbb.

9.

A nvtelen gymlcsfajok meghatrozsrl.


(1877.)

Kertet akarunk alaktni. Hozatunk bele nemesfaju gy


mlcs-csemetket. Ebztuk-e a faiskola-tulajdonosra a fajok
megvlasztst? vagy magunk vlasztottuk-e meg valamely
gymlcsjegyzk utn? az nem tartozik a dologra. Elg az
hozz, hogy ojtvnyaink megrkeztek. Mindenikre r van
akasztva egy jegyfcska, melyre azon faj neve van rrva,
melyet az ojtvny kpvisel.
Nagy hirtelen elltetjk vagy legtbbszr olyanokkal
ltettetjk el ojtvnyainkat, a kik az ltets fogsaiban
jratlanok s nha, mert roszakaratuak, ha rtennek is az
ltetshez, csak azrt is roszul ltetik el azokat.
Az egyszer elltetett ft aztn a j istenre bizzuk.
Szp ojtvnyainknak fele, st felnl tbb is kivsz az
tn csakhamar kertnkben; a megmaradottak pedig a hibs
ltets s a szksges polsnak legkisebb figyelemre sem
mltatsa folytn nyomorultan tengdnek ott, kilt jell
gazdjuk tudatlansgnak s hanyagsgnak.
A fajfenntarts sztne e nyomorult, fiatal korukban
elvnhedt fcskkat aztn termsre kszteti.
Csakhamar szemnkbe tnilf aztn, hogy gymlcs van
a fn; de azt, hogy a fa aljt gyom, burjn verte fel, hogy
krge flcserepesedett vagy moha s zuzm lepte el, hogy
trzst freg emszti ritkn vesszk szre s ha szrevettk
is, kzmbs az rnk nzve. Neknk csak az tetszik, hogy
gymlcs van a fn.
Alig vrjuk aztn, hogy megrjen a gymlcs, hogy
zlelhessk azt. rizzk mint szemnk fnyt, hogy id
eltt ms ne vehesse el. Azin esznkbe jut, hogy fcsknknak neve is volt; kutatjuk trzsn vagy gai kzt a jegyfcskt, hova a faj neve fel volt rva. Ki tudja, hol van mr

63

az ? Rg elmllott a ktelk, melylyel az oda volt ktve


fcsknk derekra. Letpte azt onnan a szl s messze elhor
dotta onnan vagy, ha fnkon talljuk is, rg lemosta arrl
az rst az id. Ki gondolt volna arra, hogy' a jegyfcskt
is megrizzk, megjtsuk vagy ojtvnyunk nevt magunk
nak egybknt jegyeztk volna le, hogy azt djrtval is
bizton megtudhassuk? Pedig nagyon szeretnnk m dicse
kedni vele, hogy fiatal fcsknk mr gymlcst hozott, mg
pedig ilyen vagy olyannev gymlcst!
Napjainkban mr kezdjk szgyenleni, ha gymlcsein
ket nven nem tudjuk nevezni. A gymlcsszet, isten kegyes
jvoltbl, kezd mr befurakodni a kzletbe is, az iroda
lom terre is.
Mind-mind tbben kezdjk ismergetni s tanulni a gy
mlcsk fajnevt. Hogj-an takarjuk ht el a vilg szemei
ell tudatlansgunk s hanyagsgunk szgyent? gy, hogy
fcsknk els szlttt, kiben magunknak megtetszettnk,
fj szvvel br, de mgis flldozzuk s elkldjk ahhoz,
aki nagy pomolog hrben ll, hogy hatrozza meg annak
a nevt.
A trelmetlensg aztn majd megl bennnket, hogy
mielbb olvashassuk az illet pomolog vlaszt.
Ekkorig akrhnyan voltak olyan gymlcsszek nlunk,
a kik nem csinltak lelkiismeretet abbl, hogy mit vlaszol
janak a hozzjok kldtt gymlcst illetleg. Adtak annak
rgtn tetszsk szerint nevet. Valdi vagy hamis nv volt
aztn, a mit neki adtak, keveset trdtek vele; mert telje
sen biztosak lehettek, hogy kedves dolgot tettek azzal a gy
mlcs kldjnek s rendn volt a dolog. Most azonban nem
egy knnyen sznn r magt valaki, hogy oly nevet adjon
valamely gymlcsnek, a melyrl maga is jl tudja, hogy
az nem valdi. Ki mern kitenni magt annak a szgyennek,
hogy valaki elolvasvn valamely knyvbl az ltala adott
nv alatti gymlcsleirst s sszehasonltvn ezt a krdses
gymlcscsel, szembe nevethessen idvel az egsz vilg
eltt s azt mondhassa neki, hogy kontr, a ki nem rt a
dologhoz?!
A trelmetlenl vrt vlasz aztn mgis csak megrke
zik valahra s ekkpen hangzik: Uram! a fiatal fnak els
gymlcse igen ritkn viseli magn mindazon ismertet jele
ket, melyek egy bizonyos fajtt ms fajoktl megklnbz
tetnek; teht az n gymlcsnek nevt nem lehet mg

64
most meghatrozni, mert az, els gymlcs. Az n gy
mlcse mg hibs fejlds is volt, mert kelyhes vgt a virg
kehely maradvnyaival egytt, mikre pedig a gymlcssznek
a meghatrozshoz nagy szksge volna, valami freg vagy
rovar rgta el. Az n gymlcsnek szra sem volt meg
egsz hosszban, mert vagy n trte el derkon, midn a
frl letpte vagy a szllts alkalmval rzds folytn tr
hetett az el. Mr pedig a szr hossza, vastagsga, ers vagy
gyenge volta, szine s llsa vagy helyzete, melyet a gy
mlcsn elfoglal, oly szksges jelek, melyeket a meghat
rozsnl egyik gymlcssz sem nlklzhet. Az n gymlcst
azrt sem lehetett volna meghatrozni, mert hibsan s nagyon
lazn levn bepakolva vagy gngylve, tkzben a rzds
folytn annak klbre egszen megbarnult, megfeketedett: de,
ha sznben mitsem vltozott volna is, minthogy n csakis
egyetlen egy gymlcst kldtt, ennek szne kevs tbaigazitsul szolglhatott volna a meghatrozsnl; mert a fa r
nykos oldaln vagy a lombok kzt, rnykban ntt gymlcs
nek gyakran egszen ms a szine, mint a fa napos oldaln s
a nap sugarai hatsnak egszen kitett gymlcsnek. Akr
rnykban, akr a napos oldalon ntt is teht az n egyetlen
gymlcse, annak valdi szint mg n sem ismerheti, a ki
pedig tudja, hogy a fa meljk oldaln termett a hozzm kl
dtt gymlcs. Vrja teht n meg, hogy fja valban termre
forduljon s tbb gymlcst is hozzon; aztn akkor kld
jn hozzm ne egy, hanem tbb pldnyt is, gy a napos
mint az rnyas oldalon termettek kzl s pedig teljesen p
kzpnagysg pldnyokat. A mint flvgtam az n egyetlen
gymlcst, hogy hsnak szint, tmttsgt, zt, maghzt
s magvait vegyem vizsglat al; akkor lttam, hogy
az egszen szotys s barna szin volt, hogy maghzt s
magvait kirgta a freg. Ilyen gymlcst hsa vagyis in
kbb bels minsge utn nincs ember, a ki meg hatroz
hatna. "
A meghatrozand gymlcsnek sem frgesnek, sem
tlrtnek lennie nem szabad: hanem gy nagysga, mint
alakja, gy szine mint bels minsgre nzve, vagyis kls
leg, belsleg teljesen pnek, tkletesnek kell lennie."
Sok gymlcsfa, br klnben egszsges, snyldni
szokott oly vekben, mikor nagy szrazsg s forrsg ural
kodik. Ilyen fnak gymlcsei is sinldnek aztn; sem ter
mszetes nagysgukat, sem alakjukat, sem hsuk bels mi-

65
nsgt ki nem fejthetik kellleg. Ilyen szraz vben termett
gymlcsk sem valk teht arra, hogy ismeretlen nevk
kikutatsa czljbl tanulmnyul szolglhassanak a gymlcssznek."
A meghatrozand gymlcsnek, nem szabad fiatal fa
els gymlcsnek, nem szabad snyld, beteges fn termett
nek lennie. Egyetlenegy pldny, mg ha teljesen p s t
kletes lenne is az, csak azon esetben szolglhat tanulmnypldnyul, ha neve mr tudva van, de valdisga mg kt
sges volna a bekld eltt."
Nvtelen gymlcs nevt a fajok sokasgbl kikutatni,
feltve, hogy az a vgett megkeresett gymlcssz maga
sem ismeri mg termszetbl a bekldtt fajt, mg
azon esetben is felette bajos; ha nem egy, de 56, teljesen
p s a faj jellegeit mind magukon hord pldnyok lln
nak is a gymlcssz rendelkezsre. A gymlcsszek ugyanis
bizonyos osztlyokba s csaldokba osztottk be az egyes
gymlcsfajokat. Legelbb is ki kell tallnunk, hogy a nv
telen gymlcs melyik osztlyba vagy csaldba tartozik s
aztn vastag kteteket kell t meg tlapoznunk, hogy fel
lelhessk az azon osztly vagy csaldhoz tartoz gymlcsk
minti kzt, hogy melyik hasonlt a bekldtt ismeretlen
fajhoz. t kell olvasnunk nem egy, de igen sok lerst: mg
olyanra tallunk, a mely r illik a hozznk kldtt pld
nyokra is. Brmily jrtas legyen is teht a gymlcssz
knyvei kztt; mgis gyakran napokig kell kutatnia: mg
egyik vagy msik knyvben rtall a hozz kldtt nv
telen gymlcs valdi nevre. Csupa szvessgbl, ilyen ter
hes munkra nem mindenki vehet magnak kedvet, idt, f
radsgot. Megbocst teht n, ha abbeli kvnsgnak, hogy
nvtelen gymlcse nevt meghatrozzam, ezttal, nem fe
lelhetek meg." Eddig a vlasz.
Knnyen el lehet kpzelnnk, hogy a trelmetlenl v
rakoz, a kit egy lakoni rvidsg s egyedl az gyml
cse nevt tudat levl teljesen kielgtett s megrvendez
tetett volna, milyen savanyu arczot lt ezen vagy ehhez
hasonl levl tolvasshoz ? Meglehetnk rla gyzdve,
hogy az, a ki ilyen vlaszt kapott, nem fogja azt mltnak
tartani arra sem, hogy megksznje azt: mr pedig olyan tanul
sgok vannak e vlaszban elmondva, a miket nagyon rnk
frne, ha esznkbe vsnnk mindn3'^jan s adand alkalom
mal hasznunkra fordtannk.

66
Ltszik mindezekbl, hogy a nvtelen gymlcs valdi
nevnek kipuhatolsa mg a legjrtasabb gymlcssznek
sem oly knny dolog, mint azt sokan, a gymlcsszetrl
mg fogalommal sem birok gondoljk. A ki ennlfogva vala
mely gymlcsszt arra krhoztat, hogy keresse ki a szna
boglyba dobott tt, vagyis a mi teljesen mindegy,
keresse meg valamely gymlcsnek elvesztett vagy elfelej
tett nevt; legalbb azokra lenne gyelettel, midn megha
trozs vgett gymlcst kld valahov, a mik a fnnebbi
vlaszban elmondvk; de , sajnos! arrl gyzdtem meg, hogy
majd mindenki azon tves hitben van nlunk, hogy a gy
mlcssznek csak r kell tekinteni akrmely gymlcsre s
azonnal meg tudja mondani annak a nevt is. Hozzm nha
200 nvtelen fajt is kldenek egyszere meghatrozs vgett
s tbbnyire frges vagy idtlen fejlds pldnyokat s
mg hozz, mindenik fajbl csak egy-egy pldnyt s mg
ezek is, a hibs pakols folytn, rendesen oly trdtt lla
potban rkeznek meg, hogy alig itt-ott csillmlk ki a ron
csolt foltok kzl a gymlcs termszetes szne.
Ha ismerni akarjuk gymlcsfajaink nevt; tegynk gy,
a mikp azt e munka I. ktetben, a Krelem a gymlcs
ft ltetkhz" czim czikkben javaslom mindenkinek; akkor
nem lesznk arra szorulva, hogy msokhoz gymlcst kl
dzzk meghatrozs vgett kivve, ha valamely gymlcs
fajunk nevnek valdisgban ktelkednnk. Hjah, de nem
szeretnk m olvasni, tanulni! pedig nagyon rnk frne az,
ha tudatlansgunk miatt nem akarunk vgkp elpusztulni.

10.
Az ismeretlen gymlcsfajok meghatrozsnak
nehzsgeirl.
(1881.)

Mita isten kegyes jvoltbl des haznkban is ln


klni kezd az rdeklds a gymlesszet irnt gy az iro
dalom tern, mint a kzletben; mindinkbb kezdjk beltni,
hogy a mveit Nyugat mellett, bizony-bizony, nagyon ht
ramaradtunk !
Nem ismerjk mg a legelterjedtebb gymlcseinket
sem vagy csak annyira ismerjk, hogy azokat itt is, ott is
ltnunk s lveznnk lehetett; de, hogy azoknak mi az igazi
nevk? megelgeltk, ha annyit tudunk rluk, hogy alma
az s nem szilva; krte az, mg pedig pargament" a
javbl! Avval, hogy az egyes gymlcsknek mg oly ne
vk is lehetne, a melyikrl azokat napjainkban mr a m
velt vilgon mindentt ismerik, esznk gban sem volt
trdni.
Mind-mind tbben kezdjk rezni, hogy ez gy nem
maradhat mr sokig.
des haznkrl a gymlesszet tern val htramara
dottsg eme szgyenfoltjt tehetsgnk szerint, mind-mind
tbben kezdjk mr lemosogatni.
Azon kezdjk legtbben a dolgot, hogy krteinkbe nem
ltetnk tbb olyan gymlcsft, melynek gymlcsszeti
neve nincs; rgibb termfinknak pedig, ha kitn gyml
cst teremnek s minden tekintetben terjesztsre mltknak
mutatkoznak, gymlcsszeti nevket kikutatni vagy leg
albb nevket a gymlcsszetben jrtasabbaktl megkrdeni
igyeksznk.
Kezdetnek ez igen jl van gy!
Lassanlnt eltanuljuk gy a klfld jelesebb gjlmlcseinek vilgszerte elfogadott nevt s megismerjk jelesebb

68

hazai gymlcsfajainkat is, melyekrl a gymlcsszet iro


dalmban mg nyomokat sem tallunk.
Az, a ki kzlnk a gymlcs-ismeret tudomnyban
bvrkodik s a gymlcsszeti irodalom tern is letjelt
adott mr magrl, el lehet r kszlve, hogy a haza kln
bz vidkeirl, vrl-vre mindig tbben s tbben keresik
t fel azrt, hogy az egyes vidkeken termett, nevk szerint
nem ismert gymlcskrl, meghatrozs vgett mutatt
kldjenek.
Sajt pldmbl tudom ezt.
Nhny v ta folyvst szaporod menyisgben kapok
gymlcsket meghatrozs vgett s annyit, hogy ha az
elttem is ismeretleneket mind el akarnm helyezni, hogy
ksbb, a mikor rkezsem akad, knyveimben nevk utn
kutathassak, lassankint kiszorulnk miattok sajt szo
bmbl is.
Nem panaszkp mondom ezt el, st ellenkezleg.
rvendek rajta; mert ez vilgos jele annak, hogy a
gymlcsszet irnt valban lnkl haznkban is az r
deklds.
Munklkodjunk teht vllvetett ervel, hogy a gyml
csszet tern is utirhessk a mvelt klfldet s vele
egytt; haladhassunk des haznk s ltalban az sszes em
berisg javra is!
A kik kzlnk a gymlcsszetet, mint tudomnyt nem
mvelik s gymlcsszeti knyvekben nem bvrkodhatnak ;
igyekezzenek a jrtasabbakkal termszetben megismertetni
mindazon fajokat, a melyeket haznkban, itt vagy ott rg
ta tenysztenek s a melyek gymlcseik kitnsgnl,
fjuk termkenysgnl fogva tenysztsre kivllag mltk,
szval mindazon fajokat, melyek nag3'^on megrdemlik
azt a fradtsgot, melylyel gymlcsszeti nevk kikutatsa jr.
A gymlcsszetben buvrkodk, a kiket szenvedlyk
gyis elgg ztnz, majd igyekeznek aztn a nekik ter
mszetben bemutatott gymlcsk nevt kikutatni vagy,
ha ama gymlcsk mg egszen ismeretlen, hazai fajok
volnnak, majd rajta lesznek, hogy azokat krlmnyes le
rsban megismertessk s elterjeszszk a vilgon.
H'anem aztn a gymlcsszetben mg egszen jratla
nok ne kivnianak minden-tudst a jrtasabbaktl! Hiszen
nlunk, a gymlcsszet tern mg a legjrtasabbak is csak

69
annyit tudnak, hogy vajmi kevs az a mit tudnak, ahhoz
kpest, a mit tudniok kellene!
Ne kivnjk ht a jratlanok a jrtasabbaktl, hogy
ezek minden gymlcst, melyet nekik bemutatnak, rgtn
megismerjenek s tudjanak megnevezni!
Vletlenl elhullott vagy szndkosan elvetett magvak
rl a nemes gymlcsfajok szma oly rengeteg nagysgra
szaporodott mr, hogy azok kzl csak a mr ismerteket s
nvvel birkat is megismerni s nevk szerint megnevezni
nincs ember, a ki kpes volna.
Maga a gymlcsszet tudomnya is, csak blcs-kort
li mg a vilgon. E tudomnynak kellene keznkbe adnia
a kulcsot ahhoz, hogy a gymlcsket knnyen s hamar fel
ismerhessk; de mg ekkorig maga e tudomny sem birta
e kulcsot fltallni s keznkbe adni.
Rendkivl nehz dolog mg az ismeretlennev gyml
csk nevnek kikutatsa s meghatrozsa.
Ha a gymlcsknek oly lland jellemvonsaik voln
nak, melyekrl azokat minden idben, minden krlmny
kzt fl lehetne ismerni s egyiket a msiktl jl megk
lnbztetni; akkor knny volna egy oly rendszert alkotni,
melynek segtsgvel brmely gymlcs nevt knny szerrel
fltallhatnk: de azon jellemvonsok, melyeket a gymlcsszek a gymlcsk lersban, mint lnyegeseket flemleget
nek, csaknem egytl-egyig mind vltozandk.
A gymlcsket osztlyozni, azokat bizonyos csaldokba
gy beosztani, mint azt a fvszek a nvnyvilg megisme
rsre tettk, csaknem a lehetetlensggel hatros.
A nmet gymlcsszek dicsretes tevkenysget fejte
nek ki ugyan e tekintetben is. Tbben s tbbfle elms
rendszert talltak mr ki a gymlcsfajok osztlyozsra s
lersaikban, melyeket az egyes gymlcsfajokrl ksztenek,
alkalmazkodnak is e rendszerek egyikhez vagy msikhoz;
de a franczik, angolok s belgk, a kik pedig a gyml
csszettel mg irodalmilag is rgebben foglalkoztak, mint a
nmetek, egyltaln fogva semmi rendszerhez sem alkal
mazkodnak vagyis gymlcseiket osztlyozni folyvst elmu
lasztjk. Elgnek tartjk, ha lersaikban bizonyos mdszert
kvetnek, hogy a rendes viszonyok kzt, normlisan fejl
dtt gymlcsk minden llandnak tetsz, lnyegesnek tar
tott jellemvonst elszmllhassk.

70

A franczik aligha tbb gymlcst nem rtak mr le


s terjesztettek is el, mint a nmetek; de, hogy az ltalok
lert gymlcsk melyik osztlyba vagy csaldba tartoznak?
avval k nem trdnek s azt mg a nmetek is, a kik pe
dig maguknak mr alkottak rendszert, csak akkor tudnk
megmondani, ha elbb vgig olvassk valamely gymlcsrl
a franczia lerst vagj'^ nha csak akkor, ha a krdses gy
mlcst elbb a termszetbl maguk is tanulmnj'^ozzk. Ez
pedig igen lass munka s sok idt kivan. Aztn meg nagy
krds, hogy van-e kedvk nmely, a franczik ltal lert
s ajnlott gymlcsfajt meghozatni s tanulmnyozni csak
azrt, hogy megtudhassk, hogy az az rendszerk szerint
melyik osztlyba vagy csaldba tartozik? Bizony bajosan.
Az almk s krtk osztlyozsra tagadhatlanul leghe
lyesebb ekkorig az a rendszer, melyet kezdetben Diel n
met gymlcssz alkotott, de a melyet ksbb Dr. Lucas
Ede megtoldott s kijavtott.*)
Ha lersaiban minden r ehhez a rendszerhez tartan
magt s az egyes gymlcsk lersa elbe vagy utna ki
tenn, mint ezt a nmetek az I l l u s t r i r t e s H a n d b u c h
d e r O b s t k u n d e " czim munkban teszik, hogy a krd
ses gymlcs melyik osztlyba vagy csaldba tartozik; akkor
legalbb az ujabb korban elterjesztett vagy tenysztett gy
mlcskrl egy oly kulcsot lehetne ksztennk, mely szerint
az elttnk mg ismeretlen gymlcsket knnyebben kikutathatnk, mint azt jelenleg tenni kpesek vagyunk; de mint
mondm, a nmeteken kvl senki sem kveti e rendszert
s szerintem, neknk magyaroknak is, fkp az alfldn ter
mett gymlcskre nzve, bajos volna ahhoz alkalmazkod
nunk; mert neknk azon gymlcsket, melyeket a nmetek
az sziek vagy tliek kzz soroznak, ghajlati viszonyaink
kzt, a nyriak vagy sziek kzz kellene soroznunk. Nem
jrhatvn gy velk egy ton, csak zavart okoznnk, ha rendszerket kvetni akarnk.
Gymlcsfajaim valdisgnak kipuhatolsa kzben a
nmetek ltal elfogadott gymlesosztlyozsi rendszer nekem
sem volt knnyebbsgemre, st nagyon megzavart kezdetben;
*) E rendszer le van rva tbb munkban is, melyet boldogult
Dr. Lucas Ede, e kitu s aradhatlan gymlcse'sz rt s kiadott.
Itt csak a e-fa3tyn zwm &zsii'nim&n de-ti &Sskotte.n" czim, 1863-ban
Stuttgartban, Ulmer kiadsban megjelent munkcskjra hivatkozom,
melyben az rdekld teljes tbaigaztsra tallhat.

71_

a mg rjhettem vgre azon lnyeges eltrsekre, melyeket


sajt hazai viszonyainkban, a nmetorszgi viszonyokhoz
kpest tapasztalnunk kell. Ezen eltrseket illet tapaszta
lataimat volt mr szerencsm fnnebb a 3, czikkben kzleni;
mirt is fnnebbi lltsomat pldkkal is igazolni nem tar
tom itt szksgesnek.
A gymlcsszeti knyvekben lert, ezerekre s ezerekre me
n gymlcsk kzl egy, elttnk ismeretlen gymlcs nev
nek kipuhatolsban nem lvn semmi biztos kalauzunk, elkp
zelhet, hogy annak, a ki mgis vllalkozik ilyen munkra,
mit sem klnbzik a dolga a sznaboglyba dobott tt
keres ember munkjtl!
Rendkvl kevs az oly gymlcsfajok szma, melyeket
a gymlcssz, habr ez a legjrtasabb volna is szakmj
ban, a termszetbl, els ltsra, hatrozott biztossggal
kpes volna flismerni.
Sok gymlcsfajrl gyanthatja ugyan, hogy ez vagy az
lehet a neve, mert ehhez vagy ahhoz a gymlcshz hason
lt gy alakjra, mint sznezetre nzve: de hatrozottan
mindaddig nem llthat semmit, a mg a krdses gyml
cst ssze nem hasonltja azon gymlcs eredeti lersval, a
melyikhez a krdses gymlcst hasonlnak tallta; mert k
lnben meg nem tlheti, hogy alapos volt-e gyantsa
vagy sem! Meg kell tennie az sszehasonltst mg azrt is;
mert a gymlcsnek bels minsgt ltni nem lehetvn,
mint a klst, knytelen a gymlcst meg is zlelni s z
lse eredmnyt is sszehasonltani azon gymlcslersval,
melyhez hasonlnak gyantja a krds alatt levt.
gy alakra, mint sznre nzve sok gymlcs annyira
hasonlthat egymshoz, mint tojs a tojshoz; az ilyeneknl
azutn az azonossg vagy klnbzsg krdst a gyml
csk bels jellemvonsai dnthetik csak el.
Vannak azonban olyan gymlcsk is, melyek mind
kls, mind bels tulajdonaikra nzve egyenlknek ltszanak
ugyan, de a melyek ennek daczra, mg sem egyenlek.
Ezeknl az azonossg vagy klnbzsg krdsben gyszl
vn csakis a nvnyzet lehet hatroz.
A gymlcssznek nem elg magt a gymlcst ismer
nie: hanem csaknem elkerlhetlen a nvnyzet ismerse is.
Igen sok esetben a fa nvnyzete adja keznkbe azon jel
lemvonsokat, melyekrl valamely fajt legknnyebben flis
merhetnk.

72

Olyan gymlcsfajnak meghatrozsa, melyet a gyml


cssz csak egy-kt gymlcspldny bemutatsa ltal szlel;
melynek fjt vagyis inkbb nvn3'zett a lersokkal ssze
nem hasonlthatja; valban nem lehet egybb, mint flmeg
hatrozs vagyis csak gyants.
A gymlcsszeti knyvekben lert gymlcsk kzt
igen sok, kezdetben hihetleg szerencss krlmnyek
sszejtszsa folytn, kitnnek tallt s gy kitn gy
mlcsknt ismertetett faj napjainkban mr csak nvben l;
mert ksbb, midn ujabb viszonyok kz jutott, nem felelt
meg a hrnek, melyet kezdetben els lerja tmasztott felle.
Az ily gymlcsk tanulmnyozst tbbnyire kszakarva
mellzik a gymlesszek, mert tanulmnyuk trgyva in
kbb csak olyanokat vlogatnak ssze, a melyek nem esnek
kifogs al s a melyek ellen panaszt senkitl sem hallottak
vagy olvastak. Ha mr most vletlenl mgis egy ilyen mel
lztt gymlcsfaj jut a gymlcssz el meghatrozs vgett;
minthogy azt sem gymlcsei, sem nvnyzete utn nem
tanulmnyozta, hasznavehetsgt, minsgt illetleg pedig
a rvonatkoz lersokban egymsnak ellentmond tleteket
tall; vljon lesz-e btorsga az elbe jutott fajra hatro
zottan rmondani, hogy ez vagy az a neve?
A gymlcsszeti knyvekben lert gymlcsk kzt
vannak ismt olyan fajok is, melyek a fatenysztk catalogjaiban, mg mieltt valaki krlmnyes lersban ismertette
volna ket, hangzatos nevkkel nagy port vertek fl, nagy
vrakozst tmasztottak maguk irnt a nagy kznsgben,
de a melyeket csak azrt rt le ksbb egy vagy ms gy
mlcssz, hogy lersval vatossgra intse a hiszkeny kzn
sget, nehogy azokat ltesse, tenyszsze, ihert nem rdemlik
meg. Lehet, hogy az gy elitlt, elkrhoztatott gymlcsk
vag napjainkban is lnek s a nekik kedvez viszonyok kztt
valban kitneknek is talltatnak. Ha mr most vletlenl
ilyenfle gymlcst kap a gymlcssz meghatrozs vgett
s szintn kitn gymlcsnek tallja azt; vljon r meri-e
mondani hatrozottan, hogy ez vagy az a neve? midn azon
gymlcs lersa, mely gymlcshz hasonlnak tallta a
meghatrozs vgett hozz kldtt fajt, pen ellenkezjt
lltja annak, a mit a gymlcssz a meghatrozand pld
nyok minsgt illetleg szlel.
Midn tekintlyes s lelkiismeretessgrl ismeretes gy
mlcssz krhoztat el lersban valamely gymlcsfajt; ki-

73

nek jutna eszbe azon fajt tanulmny czljbl meghozatni


brmely hiteles helyrl is? Mr pedig, a mely fajt gyml
csei s nvnyzetre nzve, klnfle viszonyok kzt mima
gunk nem tanulmnyoztunk; arrl a fajrl irnyadnak azon
brlatot kell elfogadnunk, a mit rla els lerja mondott.
Ha rosznak, elvetendnek mondotta azt az els ler; mi,
a kik nem tanulmnyoztuk mg a krdses gymlcst, sem
mi esetre sem mondhatjuk hatrozottan, hogy ameghatrozs vgett hozznk kldtt faj, melyet mi valban kitnnek
talltunk, azonos ama rosznak s elvetendnek itlt fajjal.
A gymlcsszeti knyvekben lert gymlcsk igen nagy
rsze oly felletesen van lerva, hogy egynek a lersa l
nyegtelen klnbsggel hsz, ms s ms fajra is jl rillik.
Az ilyen fajokat csak akkor kpes a gymlcssz egymstl
megklnbztetni, ha mindeniket sajt neve alatt vagy azok
els lerjtl magtl vagy pedig ms, egszen biztos for
rsbl hozatta meg magnak s gymlcseik s nvnyzetk
utn veken t maga kutatja azon jellemvonsokat, melyek
az egyik fajt a msiktl biztosan megklnbztetik. Ha
aztn olyan gymlcsfajt kapunk meghatrozs vgett, melyet
egyik vagy msik, felletesen lert fajhoz hasonlnak tal
lunk, a melyet azonban mi magunk mg nem tanulmnyoz
tunk; vljon mondhatjuk-e biztosan, hogy eltalltuk a ne
vt, midn tudjuk, hogy egy felletes lers hsz ms s
ms fajra is rillik ?
Az elttnk mg ismeretlen gymlcs meghatrozs
ban csak azon lersok lehetnek segtsgnkre, a melyek
egyetlenegy oly lnyeges jellemvonst sem hagytak emltetlenl, mely egyik fajt a msiktl gy gymlcsei, mint
nvnyzetre nzve is megklnbztetheti.
A gymlcsk meghatrozsban kivlt akkor volnnak
a lersok segtsgnkre; ha a lerk egytl-egyig ahhoz tar
tank magukat, hogy csakis normlis viszonyok kzt, rende
sen fejldtt s egszsges fkon termett gymlcsket rn
nak le : hanem ht emberek k is; hibznak a lersban; le
rnak sokszor olyan gymlcsket, melyek vagy rendkvl
kedvez viszonyok kzt egszsges fkon vagy mostoha vi
szonyok kzt nem elgg egszsges fkon termettek s, a
melyek ugyanazon fajnak rendes viszonyok kzt fejldtt,
p gymlcseitl annyira klnbznek, hogy szinte gyanak
szunk, vljon a ler nem ms fajt rt-ele a krdses helyett?
A gymlcslersok legnagyobb rsznek teht, a fn-

74

nebbiek szerint, nagyon kevs hasznt vehetjk az elttnk


mg ismeretlen gymlcsk meghatrozsban. Szerencsre
azonban mg elg szmos s kifogstalan gymlcslerst ta
llhatunk knyveinkben. Ha aztn vletlenl a meghatrozs
vgett hozznk kldtt gymcst egyik-msik ilyen jl le
rt fajhoz talljuk egszen hasonlnak; vljon rmondhatjuk-e,
hogy eltalltuk nevt ? Hatrozott biztossggal mg ekkor
sem mondhatjuk r; mert nvnyzett a meghatrozand
fajnak nem ltjuk magunk eltt s a lerssal nem hasonlt
hatjuk ssze: de, ha a meghatrozand gymlcs vletlenl
pen azon kevs faj kz tartoznk, a mely fajokat tvirl
hegyire ismernk, mert ket klnbz viszonyok kzt gy
gymlcseik, mint nvnyzetk utn tanulmnyozhattuk; ez
esetben aligha csaldunk, ha azt mondjuk, hogy eltalltuk
valdi nevt a krdses gymlcsnek.
Lelkiismeretes .gymlcssznek egy-kt, elbe tett gy
mlcspldnyrl, melynek fjt kzelebbrl, tvirl hegyire
nem ismeri, soha sem volna szabad hatrozott tletet mon
dania s, ha mgis teszi, minthogy a krdses gymlcs n
vnyzett nem ismeri, knnyen hibzhatik tletben s nevel
heti a zavart, mely a gymlcsszet birodalmban mg foly
vst uralkodik.
A mit fnnebb a gymlcslersokrl, az ismeretlen gy
mlcsk meghatrozsa tekintetben mondottam, az mg
inkbb ll a gymmlcsk szlrajzaira s szines kpeire, me
lyek szintn segdeszkzei a gymlcsszeknek az ismeretlen
fajok meghatrozsnl. E rajzok s szines kpek is kszl
hettek olyan gymlcsk utn, melyek nemhogy rendes vi
szonyok kzt s rendesen fejldtt gymlcsk volnnak;
hanem nagyon is klnbznek a rendes viszonyok kzt, nor
mlisan fejldtt gymlcsktl: mr pedig pen ez utbbiak "
tehetik lehetv a faj biztos flismerst. E rajzok s szines
kpek csak ritka esetben kpesek kifejezni ama fbb jellem
vonsokat, melyek egyik fajt a msiktl megklnbztetik.
A gymlcsk szlrajzainak s szines kpeinek az isme
retlen fajok meghatrozsnl csak azon esetre veheti hasz
nt a gymlcssz, ha e rajzokat s kpeket kifogstalan,
krlmnyes lers egszti ki; de hasznt veheti kivllag
akkor, ha ezen rajzban vagy szines kpben s krlmnyes
lersban is ismertetett gymlcsfajt gy nvnyzete, mint
gymlcsei utn, tbbfle viszonyok kzt, mr maga is ta
nulmnyozta.

75
Ezek szerint, miutn a gymlcssznek az eltte ismeret
len gymlcsk meghatrozsban semmi biztos kalauza sincs,
mert az ebbeli munkjban segedelmre szolgl lersok vagy
szlrajzok s szines kpek megbizhatsgban tbbszr, mint
nem, ktelkednie lehet; bizvst mondhattam, hogy a ki egy
eltte ismeretlen gymlcs nevnek kikutatsra vllalkozik,
annak a munkja hasonlt a sznaboglyba dobott tt keres
ember munkjhoz; minl fogva mindazok, a kik valakihez
meghatrozs vgett gymlcst akarnak kldeni, oda tre
kedjenek, hogy c s a k o l y a n g y m l c s t k l d j e n e k e

vgett, melyet jeles tulajdonainl fogva maguk


is, msok is olyan becsesnek tallnak, hogy azt
a gymlcssznek a gymlcsk sokasgnak
nagy tmkelegben, mint rtkes gymnt dara
bot s ne mint haszontalan tt kelljen keresnie.

Haszontalan vagy kevsbecs gymlcs nem rdemes


arra a fradsgra, hogy nevt kutassuk.
A gymlcsk meghatrozsnak tjba azonban legna-"
gyobb akadlyt legtbb esetben a gymlcssz el azok gr
dtenek, a kik ehhez meghatrozs vgett gymlcst klde
nek. Jratlanok lvn nmaguk a gymlcsszetben, nem tud
jk, h)gy mennyi s milyen pldnyokat kellene kldenik.
Minden gondolkozs nlkl szaktnak le fjkrl egy-kt
gymlcst. Nem baj szerintk, ha a leszaktott pldny fr
ges, hibsan fejldtt pldny is ; ha szra eltrt s ott marad
is az gon. Megjellik a leszaktott pldnyt bizonyos ideig
lenes nvvel vagy szmmal s elkldik a gymlcssznek, hogy
hatrozza meg: mi annak a gymlcsszeti neve?
A meghatrozs vgett kldtt gymlcsk gyakran anynyira nem viseHk magukon a fajnak ismertet jeleit, jellem
vonsait, hogy, ha rluk a rjuk rt ideiglenes nevet vagy sz
mot letrlnk s gy kldenk vissza a bekldnek, avval a
krssel, hogy mondan meg , hogy melyik fjrl szak
totta le ezt, vagy melyikrl amazt ? bizonyra kptelen volna
sajt gymlcseire rismerni.
A bekldk maguk, mint mondm nem lvn a gy
mlcsszetben jrtasak, azt hiszik, hogy elg a gymlcssznek
egy egsz fa sszes gymlcsei kzl egy-kt, brmily hitvny
pldnyt megltnia s rgtn megtudja mondani, hogy mi
annak a neve; pedig ht mikp a fnnebbiekbl kivilglik,
nagyon csalatkoznak, ha ily mindenttud prftnak hi
szik a gymlcsszt.

_ _ 76

Egyetlenegy fajt kpvisel termfrl, melyen bven


terem mr gymlcs, szz pldnyt is ssze lehet vlogatni
olyant, hogy mindenik ms-ms fajnak, ms-ms fa gyml
csnek ltszik. Ha az gy sszevlogatott gymlcst valamely
gymlcsismernek gy mutatjuk be, hogy nem mondjuk meg
neki elre, hogy azok a gymlcsk mind egy fn termettek:
bizonyos, hogy az a gymlcssz az elmutatott pldnyokban
nem egy, hanem tbb fajt fog gyantani s az egyiket ilyen, a
msikat amolyan nev gymlcsknek fogja tartani; de ha
megmondjuk neki, hogy azok mind egy fn termettek, bizo
nyos, ha csakugyan jrtas kiss a gymlcsszetben,
hogy nem fog azon csodlkozni; mert tudja, hogy egy s ugyan
azon fajt kpvisel fn alakra s szinre nzve igen klnbz
gymlcsk teremhetnek; hanem aztn az is bizonyos, hogy va
ldi nevt az ily egymstl nagyon klnbz pldnyok utn
nem lesz kpes megmondani. Ezt csak akkor tehetn; ha ugyan
azon fajt, melyet maga eltt lt, vek sorn t tanulmnyozta
s mindenfle alakjban s sznben kpes mr flismerni.
A g y m l c s s z n e k ha olyan fajt mutatnak be neki
meghatrozs vgett, a melyet mg nem tanulmnyozott
vagy a melyet mindenkor s mindentt els ltsra fl
ismerni nem kpes, n e m e l g a m e g h a t r o z s h o z
e g y fajrl c s a k e g y - k t p l d n y , mg ha ez az egy-kt
pldny oly tkletes volna is, hogy, ha a bekld brhol ltna is
azokhoz hasonl pldnyokat, azonnal rismerne s mondhatn,
hogy pen olyan pldnyokat szokott teremni az fja is.

A gymlcssznek egy eltte mg ismeretlen


faj meghatrozshoz szksges a normlisan fej
ldtt, p gymlcsk kzl, egymshoz szinre
s alakra hasonl, legalbb is hrom olyan pl
dny, mely a fa napos oldaln termett s msik
hrom olyan, mely a fa rnyas oldaln vagy a
fakorona belsejben termett. E hat pldny kzl
kett a nagyobb, kett a kisebb, kett pedig a
kzp nagy pldny kzl lehet kivlasztva; ha
nem aztn e pldnyok, a mellett, hogy teljesen pek
s hibtlan fejldsek, olyanok legyenek m, a m e
lyek az ugyanazon fn termett gymlcsk leg
nagyobb rszhez, a mennyire lehet, gy hason
ltsanak, mint a tojs tojshoz; mert csak az ily
pldnyok viselik magukon azon jellemz vonsokat, a me
lyekrl a fajt megismerni s ms fajoktl megklmbztetni

77

lehet. s mg ez sem elg! szksge van a gymlcssz


nek mg azt is tudnia, hogy a bemutatott gymlcsk krlbell
mikor szoktak rni, hogy aztn azokat kell idben zlelhesse
meg s kell idben tanulmnyozhassa azok bels minsgt.
Szksge van arra is, hogy tudja, milyen minsg fldben
termett a fa a bemutatott gymlcsket; milyen j vagy
rsz tulajdonai vannak fjnak, milyen alakban fejleszti gait ?
Nyri hajtsain milyenek a levelek ? nagyok vagy kicsinyek ?
keskenyek vagy szlesek? hosszak vagy rvidek?
Ha aztn a gymlcsk mellett mg ezen vagy ezekhez
hasonl, egybb krdsekre is elre megkapja a gymlcssz
a kivnt feleletet? akkor biztosabban haladhat munkjban,
mintsem akkor, a mikor e krdsek lpten-nyomon megfej
tetlenl tolakodnak lelke el.
A gymlcsszet tudomnynak jelen llsban mg
nemcsak az ismeretlen gymlcsk meghatrozsa, hanem
mg az ismert nev, biztos kzbl beszerzett fajok valdis
gnak flismerse sem knny fladat.
Gymlcstenysztsre kedveztlen viszonyok kzt mkd
gymlcssznek gyakran vekig kell vrnia, mg egynmelyik
fja olyan normlisan fejldtt gymlcsket hoz, a milyen
nek kedvez viszonyok kzt, az illet fajnak a lersok sze
rint lennie kellene. Nlam pldul nyolcz zben is termett
az Arenberg kolmrja dinagysgu, csigaalak gymlcs
ket, melyek a lersoktl egszen klnbztek mindig gy,
hogy fajom valdisgban ktelkednem kellett. Hat-ht
hiteles helyrl is meghozattam aztn jbl is e fajt s ltva,
hogy nvnyzetre nzve valamennyi helyrl kapott faj tel
jesen egyezik az n kezdetben kapott fajommal, hinni kezd
tem, hogy mgis csak valdi az n fajom is; de hatrozot
tan mgis csak akkor gyzdtem meg valdisgrl, a mikor
fm egy kedvez vjrssal, a lersokkal egyez, hatalmas,
testes pldnyokat termett. Hasonl esetem tbb fajommal
is volt. Igen; mert knyveimben sehol sem talltam flem
ltve, hogy mostoha viszonyok kzt milyen vltozsokat szen
vedhet valamely gymlcsfaj ?!
Azok a kitn gymlcsszek, a kik szmunkra gy
mlcslersokat tartalmaz knyveket rtak, csaknem mind
nyjan olyan helyeken szereztk gymlcsismeretket, tapasz
talataikat, a mely helyek ppen kedvezk voltak a gymlcs
tenysztsre: lersaiknak teht csakis azon gymlcsszek
vehetik csaknem venkint hasznt, a kik szintn a gymlcs-

78

tenysztsre kedvez vidkeken laknak. Mostoha vidken


mkd gymlcssz, gymlcsei valdisgt kipuhatoland,
csak kivteles esetekben, gymlcstermsre kivlan kedvez
vjrskor folyamodhatik e lersokhoz.
Sokat kellene mg elmondanom bebizonytsra annak,
hogy az ismeretlen gymlcsk meghatrozsa milyen nehz
fladat: de, gy hiszem, ezen llts igazsga mr a fnnebb
elmondottakbl is elgg kivilglik.
Brmily nehz legyen is azonban az ismeretlen gy
mlcsk meghatrozsa; mi gymlcsszek ne riadjunk vissza
ettl a munktl.
Lm ! a gymntkeress is nehz s bizonytalan munka;
mgis hny ember foglalkozik avval ?!
Szzak s szzak izzadsgos munkjnak nha csak egyegy fnyes morzsa a jutahna: de azrt a lankadatlan mun
knak mgis sikerlt egyszer-msszor olyan darabokat is
napvilgra hozni, melyeket bmulva s elragadtatssal nz
az egsz vilg.
Egy minden tekintetben rtkes gymlcsfaj tbb hasz
nra lehet az emberisgnek, tbb rtket kpvisel, mint a
csillagok ragyogst is elhomlyost, legszebb gymnt
darab.
Ne kicsinyeljtek teht a gymlcssz munkjt, a ki
szenvedlye szent lelkesedsvel arra trekszik, hogy az des
haza mg t nem kutatott fldn flfedezze Pomona legr
tkesebb kincseit, nem nhasznrt, hanem azrt, hogy
azokat az emberisg javra tadhassa nemcsak a jelennek,
hanem mg a jvendnek is!
Szent s ldott a gymlcssz munkja; mert evvel
oda trekszik, hogy letrlje habr csak rszben is
az emberisg homlokrl azt a vertket, melyet annak
izzadnia kell, hogy a fldn meglhessen.

11.
Az 1881-iki gymlcstermsrl.*)
Egyszer valahra elrteni azt is, hogy rvendenem lehet
legalbb a remnysgnek, mely j termssel biztat!
Krlbell 10 v ta lesem, vrom mr, hogy nagy
rsze gymlcsfajaimnak, melyek pedig venkint virgzottak,
mikor kt s hoz mr egszsges gymlcsket is? de
szmba vve mindazon kros-hatsu krlmnyeket, melyek
itt, az alfld skjn, a nagyobb folyvizektl tvolabb es
vidkeken, a gymlcstenyszts tjban llanak, hasztalan
vrtam ekkorig; nem is lehetett azt remlenem.
Legfbb, legkrosabb e krlmnyek kzt a nedvessg
vagy vzhinya gy a talajban, mint a levegben. Vidke
men, 187Vs ta csaknem folyvst szraz volt az vjrs
egsz az 1879-dik vi tl kezdetig. Tlen sem zott le a
fld azon rteg fenekig, melyben a fk gykerei sztter
jeszkednek. Tavaszszal a szrt szelek s nha mr prilmjusban a knikulai forrsg csakhamar elprologtattk a
fldbl a tli nedvessgt. Nyron, ha jtt is nha egy-egy
fut zpor, mely egy tenyrnyire megztatta a fldet, a
forr napsugr egy-kt ra alatt mg a nyomt is eltn
tette az esnek. A leveg szrazsgt elgg mutatta az,
hogy nha, kt-hrom hnapig sem volt itt harmatlecsapds.
Valamennyi gymlcsfm szenvedett.
A szenved fn nem kpzdhetik egszsges virgrgy;
a szenved fa br gazdagon virgzik rendesen, de virgai
satnyk, meddk levn nem kthet p gymlcsket s ha
kezdetben ltszanak is rajta ktdtt gymlcsk, csakhamar
elhullanak, mert nem kpes azokat tpllni.
*) , J remnysg az idei gymlcatermshez a mez-kovcshzi
ksrleti gymlcstelepen" czim alatt 1881. nyr elejn irtam s k
zltem a Gyiim. fzetekben egy czikket, melynek kzrdekbb rszt
fnnebbi czim alatt jnak ltom e helyt is bemutatni jbl-, mert gy
hiszem, hogy kezd gymlcsszeknek, a kik az emltett fzeteket
nem birjk, az Alfld gymlcsszete megismershez, becses adalkul
fog az is szolglni.

80

Vajmi kevs azon gymlcsfajok szma, melyek ker


temben mindemellett is, egyszermsszor mgis csak ter
mettek s ezek is csak azrt termettek, mert edzettebb ter
mszet fjuk kevsbb szenvedett a nedvessg-hiny miatt,
mint a tbbi gymlcsnemek s fajok, melyek fja nem
elgg edzett.
Klnben az ekkorig mg folyvst tanulmny alatt
lev fajaim kzt tbben is lehetnek olyanok, a melyek
csak azrt nem gymlcszhettek nlam; mert az alanyul
hasznlt, de az termszetkkel taln nem is egyez faj
fn letmkdsk teljes kifejtshez elegend ert nem
birtak szerezni. E gyantsom alapos voltrl mr eddig is
tbb olyan faj gyztt meg, a melyek a prbafn, hov ket
elszr ojtottam, csakhamar beszntettk nvekedsket s
veszni kszltek; de mihelyt ms, az termszetkkel in
kbb egyez fra vagy alanyra ojtottam t ket azonnal vg
nvsnek indultak s csakhamar gymlcst is hoztak.
Gymlcsismeretre akarvn szert tenni alaptottam
kertemet s szereztem abba ssze hiteles helyekrl tbbnyire
mind olyan gymlcsfajokat, a melyeket gymlcslersokat
tartalmaz knyveimben, szles elterjesztsre, klnbz
vidkeken lak tekintlyes gy mlcsszek ltal, egyhanglag
ajnlva talltam. Azonban mikp sajnosn tapasztalom,
gymlcsismeret szerzsre nem alkalmas a vidk, a hov
engem gymlcsszetrt lngol szenvedlyemmel a sors szele
hajtott.
Mr 20 ve mlt, hogy kertem alaptottam s a fbb
gymlcsnemek kzl (alma, krte, szilva) a gyjtemnyem
ben meglev msflezernyi faj kzl, termsk utn 600-nl
tbbet alig brtam megismerni.
Grymlcstenysztsre alkalmasabb vidken, ennyi id
alatt tbb ezer fajt lehetett volna megismernem s msok
kal krlmnyes lersban is megismertetnem; mg itt szeren
cssnek kell magamat tatanom, hogy gyjtemnyemnek leggalbb egy negyedrszt megismerhettem s kzlk az rtkes
beket jelen munkmban, honfitrsaimmal is megismertethettem.
Mr-mr gykeret is kezdett verni bennem azon hit,
hogy vidkemen a gymlcstenysztsre krtkony s egy
mst szakadatlan lnczolatban flvlt mostoha krlmnyek
soha sem sznnek meg s gy j gymlcstermst nem is
remlhetek soha: hanem az 1881. v mgis megmutatta, hogy
a szably alul van kivtel itt is.

81^
A megelz 1880-dik v mr nem volt oly szraz, mint
az elbbiek. A tenyszeti idny alatt, teht tavasz kez
dettl sz vgig tbbszr volt egy-egy ldsos esnk.
Fim kezdettk kiheverni a szraz vek krtkony hat
st s kzlk legtbb faj egszsges vesszket s egszsges
virgrgyeket fejlesztett. A vesszk s a rajtok lev szemek
idejben s jl megrve mentek a tlnek, mely klnben sem
volt oly hideg, mint a megelz, 1879^1880-diki tl vala.
1881-ben ksn tavaszodott. A favirgzs pril kzep
tl mjus vgig elhzdott.
A fld nemcsak mlyen lezott tlfolytn, hanem a
fldrja is annyira flemelkedett vidkemen, hogy 23
lbnyira a fld szne alatt mr a fk gykereit frszttte.
Fink legels s venkint megjelen, nagy ellensgt, a
kerti csereblyt (Melolontha horticola) favirgzskor, az
esverte s a szrt szelek ltal kkemnyny tett fld
bl ki nem vjhatvn magt az idn teljesen beszn
tette rajzst.
A kznsges bana (Omophlus lepturoides), mely a vi
rgpuszttsban a kerti csereblyket venkint fl szokta
vltani, ez vben csak mjus 20-dikn kezdett rajzani, a
mikor mr a kertben csak a ksn virgz almafajokon ta
llt mg egy-egy elksett virgot. Fltem, hogy ekkor mr
virgot nem tallvn majd a ktdtt, apr gymlcsket
fogja puszttani, mint ezt mr tbb zben tapasztaltam rla:
de a bellt hvs, borongs napok nem kedveztek neki pusz
tt munkjban s gj kr nlkl enyszett el alig hagyva
nyomott maga utn.
pril vgtl mjus vgig csaknem bizonyosra vrhat
vidkemen a ksi fagy is, mely, ha vgkp nem puszttja
is el azt, a mi a kerti csereblyk s a bank' falnksgnak ldozatul nem esett, rendesen, nagyon megtizedeli a k
tdtt gymlcsket.
1881-ben szerencssen elmaradt a ksi fagy is.
A favirgzs bevgzdse utn, egsz jnius 10-dikig,
alig egykt napon reztem a napsugarak ama forrsgt,
mely ms vekben hetekig is tartva a ktdtt gymlcsk
legnagyobb rszt jnius elejig le szokta perzselni.
Ez vre teht fimon a ktdtt gymlcs szerencssen
megmeneklt a tavasz minden csapstl!
Gymlcsfajaim nagy rsze fajfkra van ojtva. A fajfk
pedig, mikp tapasztalom, inkbb megsnylik az idjrs sa-

82

nyarsgt, mint a csemetekorukban egyetlenegy fajjal be


ojtott, nll fk. Ez az oka, bogy mg ekkor sem termett
vagy, ba virgzott is, de gymlcst nem ktbetett igen sok
olyan fajom, melyek, ba nll fkban birbatnm ket, bi
zonyra termettek volna mr a megelz vekben is: banem
aztn, a melyek mgis ktttek gymlcst s azt jnius
elejig psgben megbrtk tartani, mind oly fajoknak vebetk, a melyek a tbbieknl edzettebbek levn, gymlcs
tenysztsre kedvezbb vidkeken rendesen teremnnek s ha
szonnal volnnak tenysztbetk.
Leggazdagabb termst mutattak szilva fim; j, st
csaknem btermst mutattak alma fim, gyren virgzottak
s ktttek gymlcst a krtefk s kajszi-baraczkfk: gaz
dagon virgzottak a cseresznyeflk, de ezek, mert virgzsuk
folytonos eszsben folyt le, csak mrskelt termst hozhat
tak ez vben.
A krtefk nlam, 1880-ban jnius 8-dikn ragya tst
kaptak volt s ragys leveleiket mr szeptember elejn el
hullajtottk. Ennek tulajdontom, hogy 1881-ben kevs gy
mlcst ktttek; mert a tpllkoz szerveiben, leveleiben
megsrlt fa nem volt kpes a megelz nyr folytn p
gymlcsrgyeket s nagy szmban fejleszteni.
Minden jel odamutatott az emltett vben, hogy a kr
tket kivve, minden gymlcsnembl termsre lehetett ki
ltsom s mert az idjrs nyron t is trhetleg kedvez
volt, valban teljeslt is, a mit remllettem. Sok gymlcs
fajom mutatta be ekkor els gymlcseit, melyek kzl az
rtkesbeket s becsesebbeket le is rhattam s e lersokbl
sikerlt jelen munka 11. ktetnek ktharmadt is sszel
ltanom.

12.
Puszttsuk a hernyt!
Kikeletkor, midn a gymlcsfkat virggal kesti fl
az anyatermszet, des gynyrrel legelteti szemeit a vi
rgz fkon nemcsak a gymlcssz, hanem ha rz szve
van mg az is, a ki annyira sem trdik a gymlcsf
val, hogy szre sem venn, ha a fldrl minden fa eltnnk.
Oly szp ltvny a favirgzs, hogy azt mindenkinek,
akarja, nem akarja, nknytelenl is szre kell vennie! s
azok kzt, kik azt szreveszik s gynyrkdnek rajta, vl
jon hnynak jut eszbe, hogy az az ldott fa egy oly, mag
val is tehetetlen, egy oly rtatlan teremtmnye az Isten
nek, a ki senkit sem bnt s nem bnthat soha, de a
kinek mgis tengernyi az ellensge! ? kinek jut eszbe, hogy
az a fa, mely virgai pompjval magra vonja mg a kzm
bsk tekintett is, tengernyi ellensgvel szemkzt az embe
rek oltalmra van szorulva!?
Pnzt zros szekrnybe rejti, vagyont rzi, oltalmazza
mindenki a rablk s tolvajok ellen: hogyan van az mgis
hogy egyedl a gymlcsfa rszesl kzttnk a legkevesebb
oltalomban ? hiszen a gymlcsfa is kincs, a gymlcsfa is
tke a gazda birtokn s pedig olyan tke, mely kell figye
lem mellett, vrl-vre kamatozik nemcsak poljnak, gazd
jnak, hanem vrl-vre nveked mrtkben, mg gazdja
unokinak is!
A gymlcsfk nemcsak virgaikkal gynyrkdtetnek
bennnket, hanem nyr kezdettl, szn s tlen t, egsz
egy jabb nyr kezdetig, kpesek bennnket szemnek-szjnak
tetsz, zes gymlcseikben tpllkkal is elltni, mg pedig
olyan tpllkkal, melyet nem szvesen nlklz a szegny,
melynek a gazdag asztalrl br mibe kerljn is nem
szabad hinyoznia.
Legyen az ember brmily nz teremtmnye is az Isten-

84

nek; maga ellen, sajt rdeke ellen vtkezik, ha a gymlcs


fkat nem veszi oltalmba.
Bizony mondom, hogy mi, magyarok is, sokat vtkez
tnk sajt rdeknk ellen, sajt des haznk rdeke ellen
ekkorig, hogy a gymlcsfkat nem tartottuk eddig elg ml
tknak arra, hogy tengernyi ellensgk ellen kell oltalom
ban rszestsk!
A mit eddig egyesek dicsretes szorgalommal tettek, hogy
a gymlcsfkat ellensgeik puszttsa ellen megtalmazzk,
azt szmba sem vehet cseklysgnek kell tartanunk; mert
annyi a gymlcsfk ellensge, hogy egyeseknek ezek elleni
kzdelme csaknem teljesen haszontalan erkds.
A tudatlan s roszakarat emberek s a ngylb s
szrnyas llatok kzl is, igen sok ellensge akad a gymlcs
fknak. Ezek ellen j mezei-rendrsgi trvnyek trhet talmra lehetnnek a sznand gymlcsfknak: de hol vannak
ezek a j mezei-rendrsgi trvnyek haznkban ? Van-e tr
vnynk, mely a gymlcsfk krostira szigor bntetst
szabna ? Van-e, a ki egy ily trvnynek lelkiismeretes szigor
ral rvnyt szerezni trekednk napjainkban?
Nincsenek j mezei-rendrsgi trvnyeink: hanem azok
helyett van egy oly trvnynk, mely a gymlcsfknak az
llatvilgbl legveszedelmesebb ellensgt, a nyulat szabada
lommal ltja el arra, hogy bntatlanul flszaporodjk s venkint ezer s ezer szmra pusztthassa el fiatal gymlcs
finkat.
Nemhogy talmunkba vennk j trvnyekkel a gy
mlcsfkat a krtkony emberek s llatok ellen: hanem hozunk
egyesek medd szenvedlye ddelgetsre egy olyan trvnyt,
mely inkbb beillenk a kzpkor stt szzadaiba, mintsem
a felvilgosodottnak csfolt jelen korba.
Ha az orszg laki mindn3^jan oly mdosok volnnak,
mint a milyenek sokan azok kzl, a Idknek kedvrt a vad
szati trvnyben a nyulat prtfogs al vettk; nem lehetne
az ellen krhoztat szt senldnek sem emelnie. Hiszen akkor,
a ki gymlcsst akarna lltani, legelbb is magas kfallal
vagy srn sszefont, magas sodronykertssel vtethetn
kri a gymlcssnek sznt terletet, a hov aztn a nyulak
mg nagy hfuvatagok alkalmval sem frkezhetnnek be!
Igen m! de szegnyek vagyunk tbbnyire mind s nap
jainkban k- vagy sodronykertsre vajmi kevsnek jutna
ersznybl!

85
A mg a nyulak eme trvnyes szabadalma fennll ha
znkban: ne beszljnk arrl, hogy szivnkn hordjuk a ha
zai gymlcsszet gyt s, hogy prtolsra mltnak tart
juk a gymlcs-ipar tern dicsretesen nyilatkoz mozgalmat;
mert, ha ezt egy belga vagy wrtenbergi meghallan; jt
nevetne egygysgnkn.
Addig is, mig e trvnyt honatyink eltrlnk: igye
kezznk megvdeni gymlcsfinkat a nyulak ellen gy,
a mint lehet s a mint tudjuk s gondoljuk meg, hogy
a gymlcsfknak sokkal veszedelmesebb ellensgei vannak a
rovarvilgban, mintsem a kt- s ngy-lbu, krtkony
llatok vilgban!
Jelen rtekezsembe is csak gy jtt be a nyl, mint
Piltus a Crdba; mert n e helyt a gymlcsfk rovarvi
lgbeli ellensgeirl s ezek kzl is csak a legveszedelme
sebbekrl akartam szlani.
A gymlcsszek, az emberi nem jltnek eme szerny
napszmosai, rg ta srgetik mr haznkban is a harczot
a hernyk ellen, melyek gymlcsfink letre, termkenys
gre mind-mindinkbb veszedelmesbekk kezdenek mr vlni;
bebizonytottk, hogy egyesek dicsretes tevkenysge a her
nyk elpuszttsban czlhoz nem vezet, hogy a hernyk ellen
kzdeni csak orszgos ervel lehet sikeresen; bebizonytottk
azt is, hogy orszgos ervel csak akkor lphetnk fl, a mikor
oly trvnynk leszen, mely minden birtokost szigoran fog k
telezni arra, hogy a birtokban lev gymlcsfkat idejben lehernyzza vagy lehernyztassa s a mely trvny szigor bn
tetssel sjtsa nemcsak a hernyzs elmulasztit, hanem azon
tisztviselket is, a kik eme trvnynek rvnyt szerezni elha
nyagoljk.
Most nincs ilyen trvnynk.
Lesz-e valamikor? a j Isten tudja.
Most neknk, a kik a hernyk ellen irt hbort hirdetnk,
meg kell elgedve lennnk avval, ha oly trvnyt nem hoz
nak, mely ppen, mint a nyulakat szabadalommal lssa
el a hernykat is arra, hogy csak szaporodjanak bntatlanul
s puszttsk szabadon, tovbbra is gymlcsfinkat.
Most mi csak arra vagyunk utalva, hogy dicsrjk a kor
mnyt, mely trvny nem ltben, sajt j akaratbl gy
intzkedik, hogy venkint egyszer szigor rendeletet bocst
ki a megykhez, hogy ezek a gymlcsfk lehernyzst szi
goran hajtassk vgre; aztn dicsrjk a megyket, hogy a

86

rendelet foganatostst a jrsbeli szolgabirknak szigoran


meghagyjk; vgl dicsrjk a szolgabirkat, a kik rparan
csolva a kzsgi brkra a szigor rendeletet lelkiismerete
sen igyekeznek foganatostni. Mikor aztn kzsgenkint kihir
dette a kisbr ezt a szigor rendeletet; be van szpen fe
jezve minden!
Az erre kvetkez tavaszon aztn, midn ltni fogjuk,
hogy kzsgeink hatrban, az elbb szpen kilevelezett gy
mlcsfk csakhamar ismt kopaszokk lettek, ppen gy, a
a mint tlen voltak; szidhatunk minden tisztviselt, elkezdve
a falusi brtl, fl a miniszterig, hogy elgnek tartottk a
rendeletet csak kiadni s kihirdetni, de annak vgrehajtsval
ppen nem trdtek.
Ha gy cseleksznk tovbbra is; biztosak lehetnk, hogy
daczra a sok dicsretnek, a sok szidalomnak, venkint nve
ked mrtkben fogjk a hernyk gymlcsfinkat ellepni,
puszttani; ha teht a biztosan bekvetkez csapst el akar
juk hrtani; kveteljk orszgszerte, mindenfel hangosan,
hogy legyen oly trvnynk, mely a hernyzst elmulaszt
birtokosokat ppen gy, mint a hernyzst megparancsol
trvnynek vgrehajtsval megbzott, hanyag tisztviselket,
alulrl flfl vagy fellrl lefel, szemlyvlogats nlkl,
szigoran megbntesse.
Ha lesz ily trvn5'-nk; bizonyra csakhamar gyzelmet
aratunk azon ellensgeken, melyek gymlcsfinkat nemcsak
elktelentik, hanem vgveszlylyel is fenyegetik napjainkban.
Addig is, mg egy ily hajtva vrt trvny letbelp
tetse elrkeznk, hasznljuk fel az idt s ismerkedjnk meg
azon herny-faj okkal, a melyek gyakran s iszony nagy menynyisgben lpnek fl s gymlcsfinkat vgveszlylyel fenye
getik. Aztn, ha ellestk tulajdonaikat, gyengiket; tanuljuk
meg, hogy mikor indthatjuk meg legczlszerbben az irt
hbort ellenk s hogyan pusztthatjuk el ket vllvetett
ervel, legsikeresebben ?!
A nagyobb sokasgban csak igen ritkn s csak itt-ott
fllp, klnben szmos herny-fajokat mellzve, ezttal csak
a gyakran s rendkvl nagy sokasgban fllp ngy hernyfajrl akarom elmondani, a mit eddig rluk sajt tapasz
talatom folytn tanultam. Ilyen veszedelmes sokasgban fel
lp hernyfaj 1-szr a G a l a g o n y a-zn dk, (Pieris
crataegi, Baumweisling) vagyis a nlunk ltalnosan ismere
tes, kznsges, fehr lepke hernyja; 2-szor az A r a n y f a r

87___

g y a p o n c z * ) (Bombix chrysorrhoea, Goldafter, Nestraupenfalter) hernyja; 3-ik a Gryrs p o h k (Bombix neustria,


Ringelspinner) hernyja; 4-ik a P k h l s h e r n y vagyis
azon molypille hernyja, melynek az enthomologiban j>Tinea
malinella (Apfelbaum Gespinstmotte) a neve, de a melynek
tudomnyos, magyar elnevezst n mg nem hallottam.
Sorra veszem mr most ezen ellensges hadakat s el
mondvn rviden letmdjukat, le fogom irni, hogy hogyan ?
s mikor kezdjk meg ellenk az irt hbort?
1. A galagonya-zndk hernyjrl.
A Gralagonya-zndk, mikp a jeles nmet enthomolog,
Taschenberg lltja, Nmetorszgbl, mr vagy 30 v ta, anynyira ki van puszttva, hogy a lepke-gyjtk ezen pille rajzsi
idejn, jlius kzepe tjn gyakran, napokig elbarangolhatnak, a
mig egy ily zndket nyakon csphetnnek. Nem csuda! orsz
gos ervel lptek ott fel ellene: ennek ksznheti Nmetor
szg, hogy megszabadult e csapstl, mely nlunk mg tel
jes hatalommal, majd itt, majd ott, venkint megjul.
Rajzsi idejn, egy-egy vidken, oly nagy mennyisgben
szllong e pillang, hogy szinte elhomlyostja a nap vilgt
is. Ilyenkor aztn olyan ltvnyt tr szemeink el, mintha
nagy hpelykek szllongnnak mindentt, a merre csak a
szem tekint a levegben.
Nappali pillang lvn a Gralagonya-zndk, napkelt
tl napnyugtig lthatjuk ket szakadatlanul nyzsgni,
a lgben vagy a mocsrok s patakok szln hihetleg
szomjukat oltandk, ezerszmra leteleplve a nedves isza
pon vagy krl hemzsegve a kerti s mezei virgokat. Al
konyatkor azonban megtisztul tlk a leveg. A tengernyi
sokasg nyugalomra szll, srn ellepve a kerti s mezei
virgokat vagy a lombos fk hegyeit, a hol mihelyt szr
nyukat a harmat megcsapta, mozdulatlanul maradnak
mindaddig, a mig a flkel nap szrnyaikrl le nem szrtja
a harmatot.
Irtzatos puszttst lehetne ilyenkor vghez vinnnk a'
Galagonya-zndkben!
Napkzben a gyermekek csupa jtkbl, nyrseprvel
*) Az oncz* s nezs" nyelviljt korszakban gy neveztk el
magyarul s tn mg mig is gy nevezik.

88

verhetnk agyon a vizek melletti nyirkos iszapra teleplt


sokasgot.
Alkonyat utn egy rra vagy napfeljtte eltt egj
rval kellene csak kimenni a vidk aprajnak, nagyjnak
a lepkvel srbben ellepett rtekre, mezkre, a hol aztn
a mozdulatlanul szunnyadoz pillangkat markszmra lehetne
zskokba, tarisznykba hnyni. Az gy sszegyjttt pillan
gkat aztn zskostl egytt forr vzbe lehetne mrtani s
gy meglni, vagy csak hideg vizbe kellene gy bemrtani a
vgbl, hogy replni ne tudhassanak s aztn halomra ntgetvn ket a zskokbl s fldet hnyva rajok lehetne
eltemetnnk.
Jutalmat tzhetne ki ilyenkor minden kzsg kln
sen a szegnyebb sors, npes csaldoknak, a kik legtbb
pillangval szmolnnak be. Annyi pillangt lehetne gy bi
zonyra sszegyjteni, hogy mzsa vagy legalbb is kil
szmra lehetne a gyjttt mennyisget mrni!
Ilyen jutalmakra knnyen szerezhetne minden kzsg
alapot magnak az ltal, ha mindazokat, a kik gymlcs
fkkal birnak, kzs elhatrozsbl nmi csekly adval
megrnk.
Mieltt a Galagonya-zndk kiirtsnak egyb mdjai
rl szlank; elmondom rviden az letmdjt.
Mint mr emltem, nappali pillang levn a Galagonyazndk, nappal vgzi a szaporods munkjt is.
A nstnyek flkeresik az alma-, krte-, szilva-, szi s
kajszibaraezk-, birs-, naspolya-, kkny- s kivlt a^
lagonyafkat vagy bokrokat s azokon egy-egy levlnek tbb^
nyre a fels lapjra mkszemnl aprbb srga tojsokat ra
gasztanak. Oly kicsinyek e tojsok, hogy a levlnek annyi
helyn, a mennyit Ids ujjunk hegyvel is knnyen eltakarhat
nnk, 150 is elfr egyms mellett. E tojsokbl egy-kt ht
mlva, teht gy jnius vge fel mr kikelnek az apr hernyk
s mihelyt kikeltek; finom, kkesfehr pkhlbl sznyeget
fonnak maguk fl, hogy es s harmat ellen s taln a nap get
feugarai ellen is magukat megvdhessk. Elejnte e pkh
lsznyeg csak alig tert be nagyobb helyet a levlen, mint
a mennyit a tojsok elfoglaltak ott; de aztn naprl-napra
mindig terjed s nagyobbodik mindaddig, mig az egsz levl
fels lapjt be nem bortotta; a mikor aztn a levl szlei
egymshoz kzelednek s az egsz levl el van szradva s

89

ssze van zsugorodva; mert a hernyk mr ekkor a levl


fels lapjrl egszen lelegeltk a levl zldjt. Midn aztn
a kis gonosztevk nem tallnak tbb enni valt a leveln
kezdik azt elhagyni s leereszkednek a levl nyeln a veszszre pkhl szlakkal jellve meg tjokat s e pkhl
szlakkal a levl nyelt a vesszhz erstik, nehogy a,z onnan
leeshessek. Aztn tvndorolnak egy msik levlre s innt
egy harmadilra, mindaddig, a mig 78 levelet le nem le
geltek, mindenik levelet nyelnl fogva pkhl szlakkal a
vesszhz erstvn.
Szletsk vben a kis hernyk ezen 78 levlnl
tbbet nem puszttanak fel; hanem aztn kisebb csapatokra
sztoszolva tli szllsra takarodnak. E szllst az elr
gott levelekben talljk fl. E pkhl szlakon lefityeg
levelekben aztn a legkemnyebb telet is teljes psgben
kibrjk llani.
Gyakran megtrtnik, hogy jlius aug. hnapokban a
gymlcsfk nagyrsze olyan ltvnyt nyjt a szemllnek,
mintha gaik a rajtok lev lombozattal egytt el volnnak
szradva. Bell ilyen eset akkor; ha rendkvl sok volt a
pillang, melyek a fkon alig hagytak meg egy-kt levelet,
melyre tojsokat ne ragasztottak volna. Ilyen eset alkal
mval aztn, ha a gondos lehernyzst elmulasztjuk, el le
hetnk kszlve arra is, hogy a r kvetkez tavaszon gy
mlcsfink ki sem brnak levelezni; mert a tmnytelen
apr herny hsgben mg a fakad rgyeket is fl
emszti.
Kikeletkor, mihelyt a nap melege kezdi a fkban meg
indtani a nedvkeringst; azonnal elhagyjk a kis hernyk
is tli szllsukat, kivnszorognak a glykra stkrezni s
tpllk utn szttekinteni. Ha aztn tpllkot mg nem tall
hatnak vagy az idjrs megint hvsre fordul; fl-flkeresik jbl elhagyott fszkeiket s elbjnak azokban.
A galagonya-zndk hernyi gymlcsfink kilevelezsnek kezdettl fogva, nha kt hnapig, st tovbb is foly
vst legelik fink lombozatt, de nem csoportosan, hanem
sztszrdva az gakon, ki erre, ki arra, mindenfel.
Ha aztn teljesen lombtalann tettk azt a ft, a me
lyen a vilgba lptek; seregestl vndorolnak t egy msik
fra, a hol mg tallnak lombozatot: mg aztn tbbszri
vedls utn, teljesen kifejldnek s bbb alakulnak t.
Ez utols talakulsuk idszakban, az eddig sztsz-

90

rdva legelsz hernyk a fa trzsnek s vastagabb gainak


egyik oldaln ssze szoktak gylekezni s aztn farkukat s
egy pkhlbl font vkonyka ktlkkel derekukat is gy
erstik a fa krghez, hogy a bbuk fejjel flfel, mind
egyms mellett vannak rendetlenl elhelyezkedve. Nagy pusz
ttst lehetne vghez vinnnk a Galagonya-zndk nemzet
sgben ; ha e bbukat nyirfa-seprvel vagy szalma csutakkal
minden frl ledrzslnnk!
Gyakran megtrtnik aztn, hogy egy-egy vidken anynyira lekopasztottak minden ft, hogy bbb alakulsuk
utn, az elknzott fk nem birnak j leveleket hajtani akkorig, a mikor a bbok pillangkk alakultak t.
Nemk fntartsnak sztne ilyenkor oda knyszerti
aztn a pillangkat, hogy nyakukba vegyk a vilgot s re
pljenek seregestl ms vidkre, a hol lombos gymlcsfkat
tallhatnak, melyek leveleire tojsaikat lerakhassk! gy gon
doskodik a minden lk Ura az l, de elcsigzott gymlcs
fkrl, hogy ezek el ne pusztuljanak, hanem egy idre vg
kp megszabaduljanak ezen ellensgktl!
A Galagonya-zndk kiirtst mr szletsnek els
vben el lehet s fiatal, faiskolai csemetknl el is kell kez
dennk. Kt ujjunk kz fogva a levelet elnyomkodjuk min
dentt, a hol szemnkbe tnnek, a hernytojsokat vagy le
sprgetjk ezeket valamely altartott ednybe, hogy aztn
egyszerre lkhessk a tzbe s gessk el a gyjttt mennyi
sget. Kevs nyams kvntatik ahhoz, hogy a herny ezen
tojsok egyikbl se kelhessen ki.
Mihelyt szrevesszk a levlen azt a penszforma pk
hlt, melyet a kikelt kis hernyk maguk fl szttek; nyom
kodjuk el ujjunk hegyvel az alatta lappang kis hernykat
is; mert ha ott hagyjuk ket, tbb levelet lepuszttanak a
fiatal hajtsrl, mi ltal ezt rendes fejldsben htra vetik,
nvekedsben megakasztjk.
A ki rr s fit szereti: mr a tenyszet idejn meg
kezdi s ha lehet, el is vgzi a hernyzst. Ezt igen okosan
cselekszi s megrdemli, hogy levlhullsig folyvst gynyr
kdjk gymlcsfi szp zld sznben, melyek kztt nem
ktelenkednek a szraz levelek, melyekben a hernyk lap
panganak.
Nlunk kevs a munks kz s nyron t sok egyb,
srgets dologgal vagyunk elfoglalva: nem csuda, ha kevs

91

ember akad ilyenkor, a kinek rkezse volna arra, hogyhernyzzon, vagy hernyztasson.
Levlhulls utn azonban, teht sz vgn vagy tl
elejn mr rrnk s klnben is ekkor van a hernyzsnak legalkalmasabb idszaka. A ki ilyenkor vgzi a hernyzst; az egy szlig, mind elpuszttja a Gralagonya-zndk
hernyit leszedvn a frl minden rajta fityeg, elszradt le
velet s tzn elgetvn a leszedett mennyisget.
Bevgezvn a hernyzst, ne elgedjnk meg avval, hogy
a frl leszedett herny-fszket mind elgettk: hanem gy
mlcsfink all gereblyljk ssze az oda hullott szraz le
veleket is mind s ezeket is gessk el vagy halomra hny
va flddel temessk be. Ha ezt tenni elmulasztjuk; knnyen
megeshetik, hogy gondos hernyzsunk daczra is, tmrdek
herny lepi el finkat, mert hernyzskor minden vigyzat
mellett is sok herny-fszket ejtettnk a fa al; aztn tl
folytn a czinke, a mi kedves hernyz trsunk is sokat le
kotorhatott s a zl egymshoz vervn az gakat szintn so
kat a fa al dobhatott: ha teht e hulladk e fa alatt ma
rad; hernyzsunk sikert nagyban koczkztatjuk.
A fldre hullot herny-fszkekben sem h, sem es, sem
fagy nem li meg a hernykat. Flbrednek ezek, mihelyt
ersebben rintik ket a napsugarak. A velk szletett sz
tn csakhamar megsgja nekik, hogy merre vegyk tjokat,
hogy tpllkot lelhessenek! s k parnyisguk daczra
is minden egyb tmutat nlkl, csakhamar feljutnak a
fkra s aztn k az urak; mert ekkor mr csaknem teljes
lehetetlen kzdeni ellenk.
Tudva, hogy a Galagonya-zndk hernyi vndorolnak
s a lombtalann tett fkrl, az hsg lombos fkra ldzi
t ket; igen termszetes, hogy egy, tbbek ltal, klnkln birtokolt gymlcsst a hernyzssal csak gy lehet
sikeresen megmenteni, ha kivtel nlkl minden birtokos
annak idejben, lelkiismeretesen elvgezte a hernyzst. Egye
sek csak azt nyernk a hernyzssal, hogy nluk tovbb vi
rtannak a fk, mint szomszdaiknl: hanem aztn csakha
mar kopaszokk lennnek az fik is pen gy, mint szom
szdaiknl.
Egy gymlcsst, mely msok gymlcssvel minden
oldalrl rintkezik, a leggondosabb hernyzs mellett is, csak
az menthetn meg azon hes hernyseregtl, mely a her-

\^

92

nyzst elmulaszt szomszdok firl leszorult; ha ezt a


gymlcsst minden oldalrl elegend szles vzcsatorna
venn krl. Ilyen vzcsatornt azonban, mg ha mdunk
ban volna is, a mi pedig nincsen, kinek volna kedve
gymlcsse krl rgtnzni? Ilyen vzcsatornt minden
esetre kpes volna ptolni egy oly trvn}'^, mely minden
gymlcsfval bir tulajdonost szigoran knyszertene gy
mlcsfinak lehernyzsra.
Vrjuk s srgessk teht, hogy legyen ily trvnynk!
2. Az aranyfar gyponcz hernyjrl.
Ez a herny korntsem oly veszedelmes, mint az elbbeni, mr csak azrt sem; mert sohasem lp fel oly nagy
sokasgban, mint a Galagonya-zndk hernyja s gy nem
is kell, mint ennek, vndorolnia; nem oly veszedelmes, mg
azrt sem; mert hernyzssal, knny szerrel, teljesen s
biztosan el lehet finkrl puszttanunk.
E herny leginkbb krtefinkon lskdik: de gyakran
egyb gymlcsfkra is eltved. Veszedelmess csak gy vlhatik gymlcsseinkben; ha lehernyzst teljesen elmu
lasztjuk s gy mdnlkli elszaporodsra neki alkalmat szol
gltatunk.
E herny pillje jjeli pillang. Jval kisebb a selyem
bogr pilljnl. Szrnyai s testnek elrsze hfehr,
csak potrha vgn arany srga, azon inom gyapottszer,
sr molyhozattl, melylyel t szaporodsi czljaira elltta
a teremt. Przsi vagy rajzsi ideje jnius vgre vagy
jlius elejre esik. jjel vgzi szaporodsi munkjt nappal
pedig nj^ugodtan alszik tbbnyire a levl als lapjn, hov
mintegy IV2 centimter hossz s V2 centimter szles, dombordad, taplszn rakskba szokta parnyi, gmblyded
tojsait, mintegy 275-t, a farkrl ledrzslt moly hozat
kz begyalni. Nstnj^e rendszerint azon levlen hal meg
s szrad el, a melyikre tojsait lerakta volt. Tojsaibl
aztn, mintegy hrom ht mlva mr kikelnek az apr her
nyk, melyek a leveleken, pen oly mdon legelsznek, mint
a Galagonya-zndk hernyi s 810 levelet elpuszttvn,
szeptember elejig vagy a vessz derekn vagy hegynl
olyan tli lakst ksztenek magoknak, a melyben az egy
fszekbeliek mindnyjan elfrjenek s es s szl ellen telje
sen biztostva legyenek. E lakst finom, hfehr selyemsz-

93
lakkal srn befdik, kibllelik s a vesszkhz gy oda kt
zik, hogy az ember alig birja azt onnan letpni. Kezdetben
rst hagynak e lakson, hogy azon t verfnyes napokon,
ha legelni nem is, de legalbb stkrezni, kijrhassasanak. sz vgn aztn ezen rst is beszvik pkhl-szlak
kal s esnek, hnak, szlnek s brmily ers hidegnek itytyet hnyva hzzk ki a telet, hogy tavasszal, jult ervel
kezdhessk meg a levelek puszttst.
A kikelt hernyk aztn tavaszszal, gy mrtius vgn
s pril elejn kezdik meg jbl a levelek puszttst, fl
tve, hogy hanyagsgunk a lehernyzs elmulasztsa ltal,
erre nekik mdot szolgltatott. Elejnte trsasgban vgzik
a puszttst: hanem aztn tbbszri vedls utn elszrd
nak, eloszlanak s tbbnyire azon ft is elhagyjk, a me
lyen szlettek s flnevekedtek. Aztn nem csoportban, ha
nem mindenfel elszrdva kln-kln rejtznek el s ala
kulnak bbb.
Az aranyfaru gyaponcz nemzetsgt gykeresen kiirthat
juk tlen kertnkbl; ha a fa lombtalan gairl messzire
kifehrl, jkora nagy hernyfszkeket kzzel vagy hernyz
ollval letpjk vagy levagdaljuk s a levagdaltakat gondosan
sszegyjtjk s tzn elgetjk.
Alacsony, faiskolai csemetinkrl, ojtvnyainkrl azonban
nyron t is irthatjuk, st kell is irtanunk e hernykat az
ltal, hogy a zld levelek kzl lnken kifehrl lomha pil
langit elljk vagy ezek tojsait a levelekrl leszedegetjk
vagy pedig az ltaluk pkhlval sszehajltott, szraz le
veleket mind lecsipkedjk, s elgetjk.

Van mg egy fehr pille, mely tojsait szintn tapl


nak ltsz, jkora nagy raksba rakja, de nem a falevlre,
hanem a fa derekra, tbbnyire valamely nagyobb g kisarkalsa al. Ez a Bombix dispar (= der Schwammspinner): de ezt
elgnek tartom itt csak flemlteni; mert ez igen ritkn bir
nagyobb sokasgban fllpni. Ennek tojsait nagyon szereti
a czinke s tlen t rendszerint flkutatja s mind fUakmrozza. A tenyszeti idny alatt egy-egy, sr s hossz ts
ks, jkora nagy hernyjt csak az ltja meg nha, a ki
gymlcsfinak ellensgeire egsz v folytn, gyakran tart

94
vadszatot: nha azonban ez is kpes nagyban is elszapo
rodni; minlfogva ennek is le kell szednnk tojsait a fk
rl s apr marhkkal vagy madarakkal fletetnnk.
3. A gyrs pohk hernyjrl.
E herny pillangja is jjeli pillang. Przsi ideje az
alfldn jnius 2-ik felre esik. Nappal gy el tudja magt
rejteni, hogy^ vajmi ritka eset kzlk egyet-egyet megpil
lantanunk. jjel, vkony glykra vagy j hajtsokra,
gyakran pedig, ha nagy sokasgban jelentkezett, mg a
levelek nyelre, st mg a fk alatti fszlakra is gy
ragasztja szp sorjban, csavarvonalban krs-krl tbb
szzra men tojsait, hogy ezek egy kkemny, aczlbarna
vagy nszin gyrt kpeznek. E gyrtl kapta aztn
magyar nevt gy a pillang, mint a herny is.
Azon vben, a mikor e tojsgyrk kszltek, mg nem
kelnek ki a hernyk, hanem csak a kvetkez vben, tavasz
kinyltval bjnak ki a tojsokbl; a mikor mr a fk is kez
denek kilevelezni. Ekkor aztn megindulnak a parnyi her
nyk a vesszn, egyik elbb, msik ksbb, a szerint, amint
a tojsbl kibjtak. Az els, a ki megkezdte az trakelst,
megjelli tjt egy pkhl-szllal, hogy az utnna kvetke
zk tudjk, hogy merre keressk t. Ugyanezt teszik a tb
biek is; mig aztn vgre egyik a msik nyomn haladva,
letelepszenek egy gyenge levlre, melyet egszen elbortanak.
Olyan aprk mg ekkor a hernyk, hogy egy krajczros pnznagysgu levlke fels lapjn, kt-hromszz is knnyen el
bir helyezkedni: mig aztn ksbb, gyufa hosszusgnyira is
kpes mindenik flnevekedni.
A gyrs-hernyk derlt napokon, napkzben, valamenynyien egy tanyn szoktak stkrezni! csak este s borult
napokon indulnak legelni elszllyedvn az gakon s tbben
kevesebben lepvn el egy-egy levelet gy, hogy nha 10
20 levlen is lthatunk egy csapatbeli hernyt elszrdva.
Mihelyt aztn jl laktak; megint egy kzs tanyra gyle
keznek ssze, melyet naponta ms-ms helyen tnek fl.Ilyen tanyahelyl legszvesebben vlasztjk a fasudarbl
kisarkal gnak honaljt s lland, tiszta idben az gak he
gyt is, a hol rendszerint tbb levl kpez egy levl bokr
tt. Mihelyt kivlasztottk az j tanyt s ott srn egyms
mell kezdenek telepedni; els dolguk magok fl fehr pk-

95
hlbl flig tltsz, fty lsz er stor fdelet kszteni, mely
alatt aztn kedvkre heversznek s fejket s testk elr
szt ide-oda lblva nyizsgldnek.
A gyrs-hernyk elejnte feketk; de aztn a msodik
vedls utn tarkv lesznek azon tbbfle szn cskoktl,
melyek testk fels rszn vgig vonulnak. Mihelyt pedig
elrtk ezen korukat; az eddig trsasgban l hernyk elszlyednek, egyik erre, msik arra, az egsz gymlcssben
gy, hogy gyakran egyet sem lehet tallni azon fn, a hol
napvilgra jttek s flnevekedtek. Ilyenkor aztn nemcsak
a gymlcsfkon, hanem mindenfle lombos nvnyen, a le
velek aljn, tbbnyire azonban kt levl kzt, melyek
szleit pkhl szlakkal sszehztk, fehr gubt kszte
nek maguknak, melyben bbb alakulnak, de egy-egy
helyen, egynl tbb gubt ritkn vagy pen nem tall
hatunk.
letmdjuknak eme rvid lersbl tlthat, hogy
ezen hernynak, pillang-korban, valamint azon korban is,
a mikor bbb akar tvltozni, vajmi keveset rthatunk: mg le
tnek eme kt vgszakt kitlt ideje alatt, elg sikeresen
kzdhetnk ellene.
Tojs-gyrit, a hol ezek szemnkbe akadnak, mr nyr
folytn is lefejthetjk a vesszkrl vagy gymlcs-peczkekrl s azokat tzbe dobvn megsemmisthetjk; de legsike
resebb e gyrk sszegyjtse a lombtalan fk vesszeirl,
tlen, hernyzs alkalmval s kora tavasszal, fanyess al
kalmval. Kevs gyakorlat utn nagy gyessgre tehetnk
szert e gyrk kutatsban. Azon duzzads, melyet e gyr
kpez a veszszn, hamar szemnkbe fog tnni s hernyz
ollval, magasabb fkrl is sokat leszedhetnk kzlk.
Legsikeresebb azonban pril h folytn tartani vadsza
tot a gyrs hernykra.
Derit napokon s napkzben szemlt tartunk ilyenkor
fink fltt. Megllapodunk minden egyes fnl s krljr
juk ezt arra figyelve, hogy nem ltunk-e valahol az gak
hnaljban sszegylekezve hernykat. Ha vletlenl szemnk
elkerln a tanyt, a hol a hernyk egytt heversznek;
elg, ha azt ltjuk, hogy valamely g hnaljban pkhl
fehrlik; mert az biztos jele aztn, hogy azon fn okvetlenl
jelen vannak kigyelmk. Ekkor aztn ne tvozzunk el a
ftl; a mig r nem talltunk a csoportban egytt hever
sz gonosztevk tanyjra.

96
A ki nem undorodik; szabad kzzel mint n is szok
tam, egy nyomsra egy egsz csoportot elmzolhat kz
lk a fn. gy sokkal biztosabban lheti meg valamennyit,
mintha keztys kzzel vagy ms egyb eszkzzel akarn ket
megsemmisteni.
Mihelyt figyelmes tv2!'sgls mellett egy ft megsza
badtottunk a gyrs hernyktl; gondunk legyen r, hogy
mieltt egy msik fhoz mennnk vadszatra, az gak h
naljban lthat pkhlt mindentt megsemmistsk a fn.
Ha e pkhlt eltvoltottvik; akkor egy jabb szemle alkal
mval, csak azon esetre kell ismt szigor vizsglatot tar
tanunk a fn; ha ismt pkhl mutatkoznk valamely g
hnaljban: klnben biztosak lehetnk, hogy a hol ilyen
pkhl nincs; ott gyrsherny sincs tbb.
A gyrs hernykat elpuszttani akarvn, fink fltt
a szemlt egsz pril h folytn, gyakran meg kell jta
nunk ; mert valamennyi tojs-gyrbl nem egyszerre kelnek
ki a hernyk; hanem egyikbl elbb, a msikbl ksbb.
Kt-hrom ht eltelik aztn, a mig valamennyi gyrbl
kikeltek a hernyk. Knnyen megeshetik ennlfogva, hogy
els szemlnk alkalmval, tbb csoportot, kicsisgknl fog
va, mg szre sem vehettnk: mg aztn ksbb, egy jabb
szemle alkalmval, mr ezek is el fogjk magukat rulni
elttnk.
A gyrs hernyiiak egybfle mdon val irtsa,
tapasztalsbl mondhatom, mert n e herny irtsra ajn
lott csaknem mindenfle javaslott mdot megprbltam,
csaknem sikeretlen munka.
A gyrs herny irtshoz csaknem elkerlhetlenl szk
sges egy olyan hernyz oll, mely az ltala levgott v
kony gat vagy vesszt egyttal meg is fogja, hogy le ne
eshessek. Ezen ollnak knny s elegend hossz nyelnek
kell lennie, hogy aztn vele magasabb fk vagy inkbb gak
legvgs hegyt is elrhessk s az ott leteleplt hernykat
vesszstl egytt gy vehessk le, hogy a hernyk szre
sem vehessk: mi trtnik velk? mert, ha a levgott galy
leesik s ess kzben a fa als gaihoz verdik, az alv s
mit sem gyant hernyk flbrednek s rgtn leejtik ma
gokat a bolygatott tanybl, gy, hogy mire a levgott g
leesik a flre; alig egy-kt herny marad, a rajta tanyzott,
egsz seregbl. Hov lett a tbbi? Pkhl-szlat eresztvn

97
magbl mindenik, ess kzben flakadt azon fa lombjain,
a melyik ft tlk megmenteni szndkoztunk.
Ilyen hernyoz ollnak, mely t. i. a vesszt nemcsak levgja,
hanem egyttal meg is fogja, egyetlenegy gymlcssbl
sem volna szabad hinyoznia; mert evvel nemcsak a hernyzst lehet tlen-nyron, legknnyebben s legbiztosab
ban vgezni, hanem gymlcsszret alkalmval mg azon
gymlcsket is srtetlenl leszedhetjk, melyeket klnben
bajos volna az gak hegyrl leszedegetnnk. Ilyen oll
igen alkalmas ojt-vessz szedsre is.
Ilyen hernyoz ollt a Dittmar-testvrek hires gyrbl,
Heilbronnbl (Wrttemberg) lehet hozatni. Van-e? s hol
hazai szergyrtnk, a ki ilyent kszit ? Sajnos! arrl nincsen
tudomsom. Kvnatos volna pedig, hogy ilyent itthon is
ksztsnk; mert gy nem kellene ezrt is a klfldnek adz
nunk s bizonyra olcsbban is ki lehetne lltanunk vagy
megkapnunk. Dittmarknl az e fajta oll ra: 6 mrka s
70 fillr, vagyis kzel 4 frt! Drga biz ez: de annak a
ki gyakran akarja s knytelen is hasznlni, mgis nagyon
kifizeti magt.
4. A pkhls hernyrl.
Ezen hernyfaj sokkal veszedelmesebb ellensge gy
mlcsfinknak, klnsen pedig az alma s szilvafknak, mint
a fnnebbiek brmelyike; mert a fnnebbieket, csak akarnunk
kell, rvid id alatt csaknem vgkp el lehet puszttanunk:
mg a pkhls hernyt idsebb finkrl elpuszttani csak
nem a lehetetlensggel hatros.
Kertemben, Mez-Kovcshzn, csak kt v ta kezdett
ijeszt mennyisgben mutatkozni; mg ms alfldi gyml
csskben, rgebb id ta hatalmba kertette mr az
alma s szilvafkat, gy annyira, hogy mikp 1882. vi jun.
12-rl kelt levelben Drg Dniel bartom, Mez-Trrl
rja: a ki most vgig tekint krteinken; arra a gondolatra
kell jutnia, hogy valljon e kerteket gymlcstermelsre ? vagy
rovartenysztsre tartjk-e fn?
Alfldnk melege s szraz idjrsa rendkvl kedvez
mindenfle rovar elszaporodsra: de, hogy az elszaporods
brmelyik rovarnl olyan ijeszt magas fokra hghasson, mint
a pkhls hernynl, eddigi tapasztalatom utn alig hihe
tem ; st azon aggodalom szllja meg lelkemet, hogy ha md-

98
jt nem ejtjk, hogy ezen ellensgtl csak rszben is meg
szabaduljunk, kevs id mlva, alma vagy szilvaft tenysz
teni lehetetlenn vlik az alfldn.
Es ltogatta, hegyes vidkeken vagy emelkedettebb
fekvs, hvsebb tjakon, ha elfordul is a pkhls her
ny; de oly veszedelmes mennyisgben, mint alfldnkn,
aligha lphet fl.
Mg a nmetorszgi gymlcsszek mveiben sincs ezen
ellensg a veszedelmesebbek kz sorolva; Ausztriban is
csak az idn kezdettek a gymlcsszek annak krtkonj^sga ellen fljajdulni.
Hogyan lehetne ezen veszedelmes ellensg ellen sikere
sen megkzdennk ? e rszben a klfldi gymlcsszek n
lam meglev^ mveiben nem tallok semmi biztos mdot vagy
tmutatst. get 'szksg pedig e krds megoldsa kln
sen neknk, a kik a gymlcstenysztsrl lemondani mg itt,
az alfldn sem akarunk.
Szljon hozz, e krds megoldshoz, minden rtelmes
gymlcsbart; mondja el ki-ki tapasztalatait ezen ellensg
rl, valamint azt is, hogy mi mdon s milyen sikerrel kz
dtt ellene? Hiszem, hogy gy vgre is sikerlni fog kiirt
snak legczlszerbb mdjt, idegenek segtsge nlkl is,
fltallnunk.
Mieltt tapasztalataimat e trgyban n is elmondanm,
szksgesnek ltom e rovart s az letmdjt rviden meg
ismertetni.
A pkhls herny pillangja a moly-pillk csaldba
tartozik. Ezek tbbnyire igen apr, jjeli pillangk.
Przsi ideje jnius kzeptl jlius elejig tart. jjel
repked s vgzi szaporodsi munkjt; nappal a sr lombo
zat kzt, a levelek als lapjn, mozdulatlanul hever: de, ha
megrezzentjk a lombot, hirtelen flbred s azonnal ms
lombra vagy levlre helyezkedik t. Testnek hossza alig 1
centimternyi. Egsz teste, lbai s tapogat szarvai, st
szrnya is hfehr; mert ama finom, fekets pontocskk, me
lyekkel szrnyai ritksan behintvk, csak kzelrl nzve tn
nek kiss szembe. Szrnyait csak replskor terjeszti szt;
mskor mindig teste hosszban vgig nyjtztatva hzza
ssze gy, hogy ilyenkor alakja egy zabszemhez hasonlt,
melynek hegye meg van csonktva: teht feje fel vastagabb,
farka fel pedig mind-mind inkbb karcs.
Taschenberg, kinek lersa nyomn ismertem fl e pil-

99
langt, azt mondja, hogy a t i n e a m a l i n e l l a a vesszk
krgre, hosszas raksokija rakja tojsait ^s hogy e tojsok
krlbell egy hnap mlva kikelnnek. n ilyen tojsokat,
hihetleg rendkvli parnyisguk miatt, mg nem vettem
szre. Azt sem tudom, hogy kikelvn a parnyi hernyk,
mit tesznek? hogyan vagy mi mdon telelnek ki? Abbl a
krlmnybl tlve, hogy errl Taschenberg is hallgat,
hajland vagyok azt gyantani, hogy e pillang tojsai ki
sem kelnek a kvetkez v tavaszig; mert a kikelt, parnyi
jszgok csak akkor kezdik magukat elrulni, a mikor a
rgyek sztnylni s a levelek fejldni kezdenek.
Minthogy a gymlcsfkon legelbb is a virgrgyek
kezdenek duzzadni s sztnylni; a rendkvl parnyi pk
hls hernykat azokban lehet legelbb is szrevennnk ama
inom pkhlrl, melyet maguk fl sznek s melyet ekkor
mg, csak reggelenkint, a rszllott harmat tesz lthatv.
Ksbb aztn minl jobban sztnylt a virgrgy; a pkhl
szlak annlinkbb szembe fognak tnni mg napkzben is.
E pkhlszlak alatt lappang kis hernyk legelszr is
azon gyenge leveleket legelik le, melyek hivatva lettek volna
kzvetlenl tpllni a kifejld virgokat s a ktdtt gy
mlcsket. Ha aztn gy elfogyasztottk az egyik virgrgybl fejld leveleket (a virgbimbkat mg nem kpesek ekkor
elrgni); tvndorolnak egy msik virgbokrtra s ott a
leveleket pkhl-szlakkal elbb sszehuzogatjk, aztn
addig maradnak ott, a mg az sszehzott levelek zldjt
egszen le nem legeltk. gy vndorolnak aztn trsasgban
egyik bokrtrl a msikra s midn mr levlbokrtra
nem akadnak tjokban, a hajtsok egyes leveleire is pk
hl-szlakbl alkotott sr, de rendetlen hlzattal jell
vn meg nyomukat s legel tanyjukat. E hlzat kezdet
ben hfehr s ezen idszakban a kis hernyk vagy benne
tanyznak mg, vagy pedig a kzvetlen szomszdsgban
hztk meg magukat egy csoportban, a mg teljesen p le
velek kzt. Ksbb aztn e hlzat a rszllott harmattl
vagy estl mindinkbb megbarnul vagy megfakul, a mi
aztn biztos jele annak, hogy ott mr nincs tbb egyik
sem azon hernyfalkbl, mely azt maga fl sztte.
A pkhls-hernyk kora tavaszszal kezdik meg a levelek
puszttst s nem sznnek meg avval csak mjus vge fel;
a mikor aztn vagy a mg p levelek kztt vagy, ha
ilyent mr nem tallnak kzelkben, a fa derekn vala-

100

mely g vagy vessz tvben, vagy pedig az egymssal kzel


rintkez gak kzeiben gylekeznek ssze, gyakran tbb falkabeliek is. Itt aztn mind begubdzanak s a gubkban b
bokk alakulnak. Grubik sr, hfehr szlakbl ksztvk s
rendszerint fgglyes irnj'-ban, kzvetlenl egymsmell,
heringmdra vannak begyazdva annyian, hogy nha olyan
gomolyagot is talltam egy helyt, melynek slya bizonyra
kzel jrt a 200 gramhoz.
Megemltem itt, hogy a begubdzs ideje fel is, a mr
teljesen kifejldtt, karcs s kt vgn tompa hegyben vg
zd, barnshtu, klnben ttetsz, zldesfehr herny alig
hosszabb 2 centimternl.
A gubkbl csak mintegy kt ht mlva bjnak ki a
pillangk nem egyszerre, hanem aprdonkint s a szerint, a
mint egyik elbb, msik ksbb gubdzott be s alakult
bbb; hanem gy jnius kzepefel mr rendszerint minden
gub res lesz, minden bb pillangv alakul t.
A plhls herny letmdjnak fnnebbiekben kzltt
vzlatbl lthat, hogy ennek az ellensgnek szn s tlen
t nem rthatunk semmit: hanem csakis egyedl tavaszszal
s nyr kezdetn kzdhetnk meg vele nmi remnyvel a
sikernek.
Megkezdhetjk a pkhls-herny irtst mr kora tavasz
szal az ltal, hogy azon sztnylt virgr gy eket, melyekben
pkhl szvedket vesznk szre, kt ujjunk kz fogva meg
nyomkodjuk. Nem sok nyoms kell ilyenkor, hogy a szt
nyiladoz rgy kbe bujt hernyk megsemmisljenek.
Nmelyek az ily gyans rgyeket napszmosokkal letrdeltetik s zskba gyjtve vzbe fuUasztjk vagy meggetik
az egszet: hanem gyakran gy tbb krt tehetnk a gy
mlcsfa term szerveiben, mint a mennyi hasznot tesznk
irtvn a hernykat. Gyakran megesik gy, hogy olyan termrgyeket is letrdeltnk, a melyekbl a hernyk elkl
tztek s megkimltnk olyan rgyeket, a melyekbe bele
kltztek, de parnyisguk folytn mg nem vehettk azt
szre.
, Biztosabban lehet azonban a pkhls hernyt irta
nunk akkor, a mikor a fk mr kileveleztek s a hernyk a
leveleknek elpuszttst teljes ervel megkezdettk. Ilyenkor
csak azt kell nznnk az gakon, hogy hol ltunk eg
szen friss pkhl-szvedket; mert vagy abban, vagy a

101
kzvetlen szomszdsgban lev levelek kzt, okvetlenl meg
talljuk egy csoportban a gonosztevket s egyszerre sztnyom
hatjuk valamennyit. A mr' tbb nap ta elhagyott, fak
vagy barns-szin szvedkekben bizonyra egyet sem fogunk
tallni kzlk. A levelek kzt feltallt hernykat aztn, a
levelekkel egytt, gyesen markoljuk be; mert, ha elbb,
hogysem sszemarkolhattuk volna, megmozgatjuk a lombo
zatot ; pkhl-szlon, egyik a msik utn, nha mindnyjan
is, hirtelen leereszkednek s az alattok lev lombozat kzt
eltnnek szemeink ell.
Legnagyobb puszttst lehet azonban a pkhls-hernyk
kzt akkor vghez vinnnk; a mikor mr valamennyi gubba burkoldzott. Ekkor mr nem flhetnk attl, hogy
egyik, vagy msik kisiklik kezeink kzl. Ez az idszak itt,
az Alfldn, rendesen mjus vge fel esik s tart, mintegy
kt htig. A mely gubkat, illetleg pedig gub-csomkat
ezen kt ht alatt le nem szedhettnk; azokbl ki fognak
replni a pillangk s nemk fnmaradst jvre is bizto
stani fogjk. Ezen ktheti idszakban, 1882-ben, naponta n
hny rt vadszva a gubkra, vagy 20 kil gubt bizo
nyra leszedtem egymagam fimrl. Ha mr most n ezen
irtzatos sokasgot, melyet gy elpuszttottam az idn, mind
ott hagyom fimon; akkor kertemben a jv tavaszszal, bi
zonyra tli kntsbe ltztt, elktelentett almafkon hor
dozhatnm vgig tekintetem : mig gy, bizton remlem, hogy
almafim zldebbek lesznek a jv, mint az idei mjus v
gn voltak. s ziekem ezt, szerencsmre! bizton lehet remllenem; mert kertem kzelben nincsenek ms kertek,
honnan az idejben lnem puszttott hernyk pillangi seregestl
replhetnnek t: mig azoknak, a kiknek gymlcsse m
sokval hatros, hacsak mindnyjan fl nem hasznltk
a gubk leszedsre legalkalmasabb idt, az enymhez
hasonl remnyt lehetetlen volna tpllniok.
Minden kzsgben akad egy-egy szenvedlyes gymlcs
bart, a ki a pkhls-hernyk begubdzsi korszakt meg
lesvn, tudtra adhatn ezt a kzsg elljrinak.
Ha mr most volna oly trvnynk, mely mindenkit
szigoran ktelez finak lehernyzsra; nem kellene egybb,
mint az, hogy a kzsgi elljrsg tmaszkodva e trvnyre
kihirdetn, hogy ezen vagy ama napon, mindazok, a kik
nek alma vagy szilvafik vannak, ktelessgknek tartsk

102
kimenni cseldjeikkel, hzi npkkel, kivlt pedig a frge s
gyes msz, apr npsggel a szlbe vagy gymlcssker
tekbe s ott a fkrl a pkhls-herny gubit leszedni. A
ki aztn egy-kt napig sem indtan meg a gubk leszed
st; annak fit, az kltsgre, fogadott napszmosokkal
kellene a pkhls-herny gubitl megtiszttani.
Ha gy fogunk eljrni, hiszem, hogy megtrjk a pk
hls-hernyk hatalmt; ha azt vgkp megszntetni kpe
sek nem lesznk is.

Az almafinkat pusztt pkhls-hernynl azonban


sokkal veszedelmesebb, sokkal falnkabb az a msik, mely
szilva finkat szokta lombozattl megfosztani; veszedelmesebb,
mondom, mert bajosabb neki rtanunk. Hernyi gyorsabban
teszik kopaszsz a szilvafkat, mint amazok az almafkat. Ha
veszlyt sejtenek; hamarbb leereszkednek tanyjokrl, mint
az almafkon lskdk. Begubdzsuk ideje aprdonkint
trtnik s hossz idre nylik. Gubikat nem illesztik egy
ms mell raksokba, csomkba; hanem ritka pkhl-sz
vedk kz, szanaszt, egymstl kln, rend nlkl fg
gesztik fl. Grubik nem oly hfehrek s srn szvttek,
mint az almafkon levk gubi: hanem olyan tltszk, hogy
bennk kis zabszem-nagysg, pirosas-barna bbjait jl meg
lehet ltnunk.
Hernyjrl, pillangjrl tlve, melyek csak kevss
nagyobbak, mint az almafk pkhls-hernyinl s pillan
ginl lttuk, azt hinn az ember, hogy az almafkon ls
kdk a szilvafkon lskdkkel teljesen egyenlk: de a
fnnebbi eltrsek a kett kztt mgis azt gyanttatjk ve
lem, hogy a kett egyms kztt mg nvben is klnb
zik. Nem vagyok enthomolog; teht bizonyosat e rszben
nem llthatok.
Fiatal korban ezt is pen oly mdon puszttottam,
mint az elbbenit; begubdzsa utn pedig, a hol csak elr
hettem, kinyitott ujjaimmal gereblyltem le gbit a fkrl
vagy gakrl.
gy hiszem, minthogy mindlcett jjeli pillang,
ha pillangv tvltozsuk korszakban, fink alatt, jj-

103

lenkint lngos tzet lesztennnk; igen sokat el lehetne


mindkt fajnak pillangi kzl is puszttanunk.
Ennyi volt, a mit gymlcsfink veszedelmesebb ellen
sgeirl, sajt tapasztalatom utn, j llekkel elmondhattam.
Szerencssnek fogom magamat tartani; ha szavaim nem
lesznek a pusztba kilt szavai: hanem fnn s alant
egyirnt meghalljk, a mivel e hosszra nylt rtekezst
kezdettem s vgzem.
Puszttsuk a hernyt!

13.
A Baltavri krszemcseresznyrlldott egy hazja lehet a szp s j cseresznynek az
a Baltavr!
Magyarorszg helynvtra szerint magyarok lakjk e fa
lut, kiknek llekszma meghaladja az tszzat.
Beh kr, hogy ez tszznl tbb llek kzl egyik sem
akadt napjainkig, a ki azt a kincset, melylyel cseresznyef
lkben Baltavr dicsekszik, igyekezett volna megismertetni
s elterjeszteni nemcsak des haznkban, hanem mg a kl
fldn is!
Mennyi pnzt gazdlkodhattunk volna meg az orszgnak,
ha cseresznyeflkrt klfldi faiskolkra nem szorulunk; ha
nem azokat itt, haznkban, a tbbi, jeles cseresznyetermeszt
vidkek kzl, (mert ht tbb is van m ilyen!) legalbb
is Baltavrrl szerezhettk volna be!!
Hanem ht gy van az!
A magyar ember mintha nem is lne mr a vilgon,
hanem csak tengdnk! Mert, ha lne s tudn azt, hogy az
let nem egyb, mint kzdelem a ltrt, bizonyra nem
dugn fejt a kznbssg homokjba, hogy ne lssa, ne
hallja, mi trtnik a vilgon; hanem sas-szemekkel krlte
kintene, hogy lsson s tudjon, ha tbbet nem is, legalbb
is annyit, a mennjdt ms nemzetek tudnak.
A klfld rg mveli mr a gymlcsszetet; rgen meg
van gyzdve annak ldsos voltrl.
A klfldnek voltak mr rgebben s vannak most is
kitn gymlcsszei, a kik rajzok, sznes kpek s k
rlmnyes lersok ltal igyekeznek megismertetni minden
j gymlcst s klnsen hazjuk rtkesebb gymlcseit.
Mi, fjdalom! mg csak most kezdnk annak tudatra
bredni, hogy a gymlcsszetnek, a gymlcsiparnak mi is
hasznt vehetnk csak gy, mint a klfld hasznt tudja

105

annak venni s tn jobban is rnk frne a haszon, mint br


kire is a vilgon!
Neknk nem voltak ekkorig valdi gymlcsszeink; az
egy dr. Entz Ferenczet, a ki kzlnk jobb hazba klt
ztt s nmileg az l Kovcs Jzsefet kivve, mg senki
sem tzte ki feladatv, hogy megismertesse krlmnyes le
rsokban, sznes kpekben legalbb az rtkesebbjeit mind
ama kincseknek, melyekkel a gymlcsszet kegyes istennje
Pomona fldgmbnket s rajta des haznkat is
rgen megldotta.
Kedv s idtltsbl ztk csak eddigel a gymlcs
szetet ; de arra szinte esznk gban sem volt gondolni, hogy
abbl nemcsak sajt, nz magunknak, hanem haznknak is
hasznot igyekeztnk volna merteni.
Voltak idk, midn arra, hogy nemzetnk lett, becs
lett fntartsuk, megrizzk, elg volt a kard s az gy.
Akkor mg a fegyverforgatson s harczokon kivl,
nem engedte bszkesgnk az emberi tevkenysg ms
nemre is gondolnunk.
Az a korszak, a dicssg korszaka volt.
Elmlt . . . .
A kard kihullott keznkbl; Magyarorszgnak nincsen
mr gyja . . . .
Most a realismus, a munka korszakt ljk.
Kzdeni kell a ltrt, de nemcsak karddal s gyval,
hanem ezerfle ms fegyverrel is.
A kard s az gy nem elg talom tbb arra, hogy az
emberisg ltrt val nagy tusjban csfosan el ne bukjunk.
Most mr fegyver lett mg az irtoll s a kertsz oll
is, melylyel haznknak a nemzetcsaldok eltt tbb becsle
tet szerezhetnk, mint karddal s gyval szerezhetnnk.
Most az lni akar npeknek munka a jelszava.
A dicssget tbb nem a harczmezknkell keresnnk,
hanem a tudomny, mvszet, ipar s kereskedelem tern.
Csak azok a nemzetek fognak lni s szmthatnak biz
tosan az letre, a kik a munkban keresik s talljk dics
sgket; a Idk az emberi tevkenysg minden gban nem
csak meglljk helyket, hanem ki is tntetik magukat.
Szgyenletes hall vr azokra, a kik irtznak a munk
tl, a Irik htat fordtanak a tudomnynak, mvszetnek,
iparnak s kereskedelemnek.

106

Sokan krdezhetnk nyjas olvasim kzl, hogy mi kze


mindezeknek a Baltavri krszemcseresznyhez ? De n szk
sgesnek lttam mgis elmondani; mert gy gondolkozom,
hogy ez igazsgokra lelkiismeretes ktelessg mindig s min
dentt figyelmeztetni nemzetnket.
Ez igazsgok nem tudsnak kell j rszben tulajdonta
nunk azt, hogy rohamos lpsekkel haladunk oda, miszerint
haznk maholnap nem a magyarok, hanem idegenek haz
jv legyen.
Mutassuk meg az l nemzeteknek, hogy a magyar
a munka tern sem utols nemzet!
Ne szgyenljk a munkt: hanem tartsuk azt bszke
sgnknek s talljunk abban mi is dicssget!
Ha elmaradtunk is eddig a mvelt klfld mellett egyben-msban, (pl. a gymlcsszetben is); trekedjnk oda
minden ernkbl, hogy utolrjk ket s, ha lehet, velk
nemes versenyre kelhessnk!
me! a Grym. fzetekbl csak most tudtuk meg, hogy
haznk, Baltavron, egy oly cseresznyefajjal dicsekszik, mely
hez hasonlt a klfld sem birt flmutatni ekkorig.
Hny, meg hny jeles gymlcsnk lehet mg egyes
falvak hatrban elrejtzve, melyekkel a klfld eltt is dics sget arathatnnk?
Keressk fl ez elrejtett kincseket s terjesszk el a
hazban mindenfel,st mg (hiteles tlevllel elltva, vagy
is lefestve, lerajzolva vagy krlmnyesen lerva ket) a
nagy vilgban is!
Mi, kiket a munka mr meggrnyesztett, kiknek izmait
a fradsg mr ellankasztotta, nem vagyunk tbb kpesek
a kutats munkjra.
Te vagy arra hivatva hazm ifj nemzedke!
Elre!!
Most mr szljunk a Baltavri krszemcseresznyrl.
E cseresznyefaj neve mr az tvenes vekben, az iro
dalom tern is felmerlt. Dr. Entz Ferencz jeles kertszeti f
zeteiben hat lapot szentelt a Baltavri krszemcsereszny
nek. E fajt, melyet idzett munkja XHI. fzete, T-dik lap
jn lert s a hazban tehetsge szerint elterjeszteni igye
kezett, is Glocker Krolytl kapta s is elhalmozza di
csrettel.

107
Sajnos ! Dr. Entz fzeteit kevesen olvastk.
A nemzet gysznapjaiban jelent az a munka meg; nem
csuda, hogy akkor kevesen olvastk!
Sajnos, hogy klnsen Baltavron nem olvasta senki!
mert, ha olvastk volna, szre kellett volna vennik, hogy

dr. Entz nem a legszebb cseresznyjket rta le,


mely srgaszn, apr piros pettyekkel behintve,
hsa pedig fehres srga s igen ropogs; hanem
egy msikat irt le Baltavri krszem nv alatt,
mely majdnem tiszta fekete, hsa pedig a lgy s
kemny kzt gyszlvn a kzpet tartja, de mg
sem ropogs s elg leves: aztn a melynek leve s
ttvrs s nagyon fest. Ha mondom olvastk
volna, a mit dr. Entz rt, a ki cseresznyjk lersval hirt s
nevet szerzett Baltavrnak; lehetetlen, hogy bszkesgknek
ne tartottk volna legszebb cseresznyjket is bemutatni dr.
Entznek, a ki bizonyra azt is lerta volna valamely hangza
tos nv alatt, de nem Baltavri krszem nv alatt tbb, a
melyet mr egy fekete cseresznyefaj szmra lefoglalt volt.
Ezt a fekete Baltavri krszem cseresznyt mg a hat
vanas vekben megkaptam n is ojtveszszkben dr. Entztl
s, mert egyike azon cseresznyefajaimnak, melyek fja leg
egszsgesebb s legtermkenyebb, Baltavri egyszerstett
nv alatt venkint terjesztem is ojtvesszkben mindenfel.
Mi volt az oka annak, hogy boldogult Griocker, bartom
a baltavri srga cseresznyt is, minden megjegyzs nlkl
egyszeren csak Baltavri krszem cseresznye nv alatt
kldtte meg Keszthelyre? E krdsre nem fogunk tbb fe
leletet kapni tle, a ki egy fradalmas munkban eltlttt
hossz let utn a jk s igazak rk lmt aluszsza.
Ne hborgassuk t rk nyugalmban, hov t mind
nyjunk ldsa kisrte; hanem igyekezznk helyrehozni a
hibt s tisztzni a Baltavri krszem cseresznye krdst
gy, a mint lehet s a mint tudjuk.
Minthogy a klfld mg aligha vett tudomst a dr.
Entz Ferencz ltal lert fekete Baltavri krszem cseresz
nyrl*, n azt indtvnyoznm, hogy nevezzk ezt ezentl, egy
szeren, Baltavri cseresznye-nek, a mint azt mr nhny v
ta n is nevezem; vagy nevezzkBaltavri fekete csereszny
nek, a Baltavri krszem elnevezst pedig hagyjuk meg
annak a srga, ropogs cseresznynek, melyrl a Grymlcsszeti fzetek utjn, mr a klfld is tudomst szerezhetett;

108

mert kt, klnbz faj ugyanegy nv alatt, kellemetlen


flrertsek nlkl, nem szerepelhet tbb a gymlcsszet
birodalmban.
Ennyit akartam elmondani s magam igazolsul kellett
is elmondanom a Baltavri krszem cseresznyrl; mert nem
szeretnm, hogy azok, a kiknek ekkorig Baltavri vagy
Baltavri krszem nv alatt ojtvesszket kldttem, azt
higyjk fellem, hogy n szndkosan vagy tvedsbl adtam
ki kezembl fekete s nem ropogs cseresznyt srga s ro
pogs cseresznye helyett, mely utbbi ekkorig mg teljesen
ismeretlen volt elttem s nincs is meg birtokomban.

Midn a fnnebbi czikket 1881 szn megrtam s kzlttem; szentl meg voltam gyzdve arrl, hogy a Bal
tavri krszem cseresznyt illetleg nekem van igazam
vagyis, hogy az a valdi Baltavri krszem cseresznye, me
lyet bold. dr. Entz Ferencz, mint fekete Cseresznyt a
kertszeti fzetek-ben, mg az tvenes vekben lert, s
nem az a msik, t. i. a p i r o s p e t t y e s srga, melyrl nap
jainkig teljesen hallgatott a krnika; melyet az irodalom
tern senki sem hozott szba ; melynek, nemhogy lersa, de
mg rvid jellemzse sem volt eddig sehol sem kzlve.
Fnnebbi czikkemet csakis azon szndkbl kzlttem,
hogy, ha mr megtrtnt ama botls, hogy irodalmunkban
egyetlenegy nv alatt kt, klmbz gymlcsfajt emlege
tnk fl, igyekezzem, a mennyire tlem telhetik, ezen bot
rnyt elsimtani; mert n valban botrnynak tartom azt;
ha a gymlcsszet irodalma tern mozg emberek olyan
baklvst kvetnek el, hogy egy, krlmnyesen lert s kt
vtizeden t, a hazban sokfel elterjesztett gymlcs neve
alatt ms s egszen klnbz gymlcst lptetnek a vi
lg sznpadra.
A botlsbl szrmazott botrnyt mr azrt is igyekez
nem kellett elsimtani; mert az jabb Baltavri k r s z e m
cseresznye oly emberek nevre val hivatkozssal lett irodal
munkba bevezetve, a kik hazafias tevkenysgkrt mind
nyjunk tisztelett birtk, de a kiket az elkvetett botls
rt krdre nem vonhatunk; mert nem lnek tbb kzt
tnk s magukat nem menthetik, nem vdelmezhetik.

109
Azon elhunytakra nzve, a kikrl tudva van, hogy letkben az emberisg javra trekedtek, nekem is elvem az,
hogy de mortuis nihil, nisi bene, vagy magyarul: Tiszteld
a holtak emlkt! hallgass, ha jt nem mondhatsz rluk!
Csak azrt rtam, teht a fnebbi czikket; mert reml
tem, hogy czikkem az utols sz lesz, melylyel a Baltavri
krszem cseresznye krdse fltt napi rendre trhetnk: de
Nem oda Buda!" voltak, a kik a botrnyt tovbb akartk
folytatni s folytattk is. A Baltavri k r s z e m csereszny
rl, a helysznen, Baltavron jegyzknyvet vettek fl*), mely
ben bebizonytottk
1-szr is, hogy Baltavr s hatra nem cseresznyeter
m hely s nem is volt soha; minek folytn bold. emlk
eldeink Glocker s dr. Entz egyetlenegy cseresznye fajt
sem nevezhettek el jogosan Baltavrrl, a hol magrl nem
is kelt egyik cseresznyefaj sem, mi nekik az elkeresztelsre
jogot adhatott volna; bebizonytottk ama jegyzknyvben
2-szr azt is, hogy az jabban flmerlt Baltavri kr
s z e m cseresznye eredetre nzve nem is baltavri, hanem
klfldi s e g y k o r , alkalmasint, ha Baltavr nhai
plbnosnak, Nyikos Mihlynak szavaiban hihetnk, a Festetich grf csald kertszetbe Prisbl kerlt, a hol azon
cseresznyefajbl egy ojtgraegy darab arany volt; bebi
zonytottk
3-szor azt is, hogy azon cseresznyefaj, a melyikrl ott,
a helysznn jegyzknyvet vettek fl, Baltavron nem:
krszemi, hanem rarisi c s e r e s z n y e * nv alatt isme
retes; s vgre bebizonytottk
4-szer azt is, hogy az ris cseresznye vagyis az jab
ban flmerlt Baltavri k r s z e m cseresznye, csak olyan
vidken termkeny, mely kedvez a cseresznye-tenysztsre:
mig B a l t a v r o n s v i d k n (s igy valsznleg, haznk
legtbb vidkn is) t e r m k e t l e n s gy ltalnos elter
jesztsre n e m m l t cseresznyefaj.
n des istenem! ht mire val volt mindezt bebizo
nytani? Arra, hogy be legyen bizonytva, miszerint a
ktfle Baltavri krszem cseresznye kzl az a valdi,
mely Glockertl Keszthelyre kerlt s nem aBereczki,mely
ugyanazon nv alatt hozz dr. Entztl s nem, mikp azt
*) Lsd Gymlesszeti fzetek" 1882. vfolyam 98, s kvet
kez lapjain!

110

megtalkodott kvetkezetessggel lltjk Glockertl ke


rlt.*)
Azonban, szerny vlemnyem szerint, ama jegyzknyv
vel nem azt bizonytottk be, a mit akartak, hogy t. i. a
a Keszthelyre kerlt Baltavri krszem cseresznye a valdi,
hanem bebizonytottk azt, hogy a ktfle Baltavri

krszem cseresznye kzl egyik sem valdi.


Valdi Baltavri krszem cseresznynek csak azt lehetne
elneveznnk, mely Balta vron magrl keletkezett s ^ nagy
sga s szine visszatkrzse vgett, mr ott, helyben kr
s z e m cseresznynek lett volna elkeresztelve, mely elnevezs
nek aztn csakis az lehetett volna a jelentse, hogy nagy
s fekete cseresnye, vagyis olyan nagy s fekete, m i n t

az kr szeme.
Grlockerrl s dr. Entzrl, a kik mindketten legalbb a
nmet gymlcsszeti irodalomban jratosak lehettek, anynyit csak illik fltteleznnk, hogy a boldogultak jl tud
tk, hogy a nmetek krszv cseresznyje ( = Ochsen herzkirsche) fekete cseresznye; aztn tudtk azt is, hogy az
kr szeme is fekete: ha teht k valamely cseresznynek
k r s z v vagy k r s z e m nevet adtak; az a cseresznye
nem lehetett msszin, hanem csakis fekete, cseresznye; mert
srga vagy piros cseresznyre sehogy sem illenk ez a neve
zet. Ez oknl fogva joggal lehet azon lltst koczkztatnunk, hogy azon Baltavri krszem cseresznye, melyet kez
detben locker nevezett gy el, nem arrl a frl kerlt
Glockerhoz, mely fa a baltavri plbnia udvarn llott;
hanem, hihetleg, a Festetich grfok ottani kertszetbl, a
hol bizonyra tallkozott a pirosak kztt fekete cseresz
nye is.
Ha mr most boldogult Grlocker bartomtl Keszthelyre
mgis pirosas cseresznye kerlt Baltavri krszem nv alatt;
az csak tvedsbl trtnhetett, melyrt nem Glockert ma
gt, hanem Anton nev segdjt rhatjuk meg, a kiben Glockernak flttlenl meg kellett bznia, mert Glocker, maga, le
tnek alkonyata fel, testnek slya ltal, a szabad mozgs
ban szerfelett akadlyozva volt.
*) Boldogult Glocker bartomtl egyetlenegy cseresznye- vagy
meggyfajrl sem kaptam ojtvnyt vagy ojtvesszt, a mit a hozzm
kerlt gymlcsfajok szrmazsrl, lelkiismeretesen vezetett naplm
mal mindenkor be is bizonythatok.

111
Nincs teht a flvett jegyzknyv ltal czfolhatlanul
bebizonytva, hogy az a valdi Baltavri krszem cseresz
nye, mely Glockertl, e nv alatt, Keszthelyre kerlt: de az
sincsen elvitzhatlanl bebizonytva, hogy az n cseresznye
fajom, mely, mint mondm, hozzm dr. Entztl kerlt, nem
az els lett volna, melyet Baltavri krszem nv alatt ne
veztek el.
Az n cseresznyefajomra inkbb rillik az krszem"
elnevezs mint a keszthelyire. Az n cseresznyefajom mr
kt vtized ta, hiteles tlevllel elltva jr-kl a hazban
s terjed mindenfel; mert gazdag s rendes termkenys
gnl s fjnak edzett voltnl fogva rdemes az talnos
elterjesztsre is: mindennek dacra, az emltett jegyzknyv
adatai utn, szintn beismerem, hogy valdisg tekintet
ben csak ott ll az n fajom is, a hol a keszthelyi.
Ezek utn, sajnlattal br, de be kell vallanunk, hogy
tiszteletre mlt eldeink hibt kvettek el akkor, a mikor
egy, olyan cseresznyefajnak, legyen az pirospettyes, srga
vagy fekete ropogs mely nem Baltavron szletett a
vilgra. Baltavri krszem cseresznye nevet adtak: de
nagyobb hiba volt az tlnk, ifjabb nemzedktl, hogy az
eldeink ltal mr gy nevezett s krlmnyesen le is rt
s elterjesztett, fekete cseresznyrl tudomst nem szereztnk,
hanem annak neve alatt mgis egy, egszen ms, bizony
talan srgaszn, pirospettyes cseresznyt lptettnk fl.
Hazai gymlcsszetnk sohasem bontakozhatik ki p
lyjbl, ha mveli kzl mindenik sajt szakllra zi a
a pomologit; ha ismeretlen gymlcsket helytelen nvre
keresztelnk s az egyszer elnevezett gymlcst ma gy,
holnap mr mskpen nevezzk el vagy pedig, ha valamely
gymlcsnek mr ismert nevt ms gymlcsre ragasztjuk
r. Vessk el a helytelen nevet; de ne szgyeneljk meg
tartani a helyes elnevezst, melyet valamely gymlcs akr
eldeinktl, akr l plyatrsainktl kapott! tanuljuk el a
jt, a helyeset eldeinktl is, plyatrsainktl is s ne igyekez
znk magunkat gy mutatni be a laikus nagy kznsgnek,
mintha a gymlcsszet tern r sem volnnk szorulva arra,
hogy msoktl tanuljuk!
Ezen leczke nekem ppen gy szl, mint l plyatr
saimnak s n tlem telhetleg igyekszem is ahhoz alkal
mazkodni, a mit ez a leczke lmbe szab.
Etrve mr most a Baltavri krszem cseresznyre,
tudjuk, hogy e nv megtarthatsrt ktfle cseresznye szllt

112
a verseny-skra; azt is tudjuk, hogy a ktfle cseresznye kzl
egyik sem szletett Balta vron s gy a Baltavri elne
vezsre egyik sem tarthat ignyt; aztn a fnnebbiekbl azt
is tudjuk, hogy az krszem elnevezst a versenyg felek
kzl csakis a fekete kvetelhetn magnak: az a krds
merl fl, hogy a versenyg felek kzti czivdst meg
szntetend nem volna-e helyesebb a Baltavri kr
szem elnevezst vgkp megszntetnnk s a versenyg

felek kzl az egyiket, t. i. a fekett Dr. Entz feketie,a


msikat pedig, t. i. a piros pettyes srgt Glocker
risa nvre keresztelnnk?
Mindazok, a kik velem egytt tisztelni tudjk elhunyt
jeles eldeink emlkt; bizonyra igen-nel fognak e kr
dsre felelni: minlfogva rszemrl tisztelettel krem mind
azokat, a kik tlem ojtveszkben Baltavr vagy Baltavri k r s z e m nv alatt kaptak cseresznyt, hogy azt
ezentl Dr. E n t z feketje nvvel nevezzk! a minthogy
ezentl n is ezen utbbi nv alatt fogom azt a hazban
terjeszteni.
s evvel rszemrl rkre be van fejezve a vita az isten
ben boldogult s a hasonnevek rengeteg lomtrba val
Baltavri krszem cseresznye fltt.

I.
A svri almrl.
Van-e szles Magyarorszgnak olyan gymlcstenyszt
helye, a hol a svri almt ne ismernk vagy legalbb ne emle
getnk ?
n azt hiszem, hogy nincs: de, ha van; vljon nem
sznakozik-e mindenki azokon, a kik mg a svri almt
sem ismerik?
ton-tflen brki emltse fl a svri almt; kezdve a
gunyhk lakjtl, fl egsz azokig, a kik palotkban laknak,
senkinek sem jt eszbe krdezni, hogy mifle alma az a
svri alma? Ilyen krdst nlunk, flve a szgyen
tl, senki, de senki sem merne koczkztatni.
Akarja nem akarja, Magyarorszgon mindenkinek
ismernie kell a svri almt.
Krptoktl Adriig annyit emlegetik ezt, hogy a ki
nek fle van, ^ mihelyt gagyogni kezd, taln a svri
alma az a sz, a mit a tata, mama<c sz utn ki tud
elszr gagyogni.
Ha rtenk a madrnyelvet; mg arra is rjnnnk ta
ln, hogy nlunk a verebek is szltre a svri almrl csi
ripelnek ! ?
Nagy kincse, nagy bszkesge haznknak a svri alma!
Ki hazjt szereti; hogy is llhatn meg, hogy ne di
csekednk a vilgon mindentt eme nagy kincsnkkel, a s
vri almval?
Dicsekedtnk is . . . . de, hogyis ne dicsekedtnk volna ?
hiszen lmpval jrhatjuk be a vilg brmely orszgt: de
olyat, egyiket sem tallunk, a hol egy, bizonyos almaj,
milyen pldul nlunk a svri alma, egyetlen egy ha
trbl, egyetlen egy, valamire val gymlcssbl sem hinyzank.
Igen nlunk minden kzsgben, a hol gymlcst te
nysztenek, minden valamire val nagyobb gymlcssben,

114

aztn minden valamire val faiskolban is, okvetlenl meg


kell lennie a svri almnak.
Nem vdoln-e mindenki hazafiatlansggal azt a magyar
embert, a ki gymlcssbl, a klfldrl beezipelt gymlcs
fajok mellett, a mi legnagyobb kincsnket, a svri almt
kifeledn ?
Nekem is van egy gymlcstelepem, hov szenvedlyem
szent lelkesedsvel igyekeztem sszegyjteni a vilg neveze
tesebb gymlcseit, hogy ezeket megismerhessem, sajt f
imrl megzlelhessem s kzlk azokat, a melyeket terjesz
tsre mltnak talltam, a hazban elterjeszthessem.
Nehogy hazafiatlansggal vdolhassanak; igen term
szetes, hogy nekem is igyekeznem kellett eme, legnagyobb,
hazai kincsnket a svri almt beszereznem.
Beszereztem . . . .
Hogy is ne szereztem volna be?! hiszen abbl a kert
bl, mely kt vtized alatt a magyar gymlcsszet bcs
jr helynek hirbe jutott, csak nem hinyozhatik a svri
alma! ?
Mit gondol a nyjas olvas ? vljon mrt halogattam
n eme nagy kincsnket knyvemben tvirl-hegyre, tettl-talpig, krlmnyesen lerni s nemcsak a hazban, de
mg klfldn is megismertetni s elterjeszteni?
Nagy oka volt ennek a halogatsnak!
Mihelyt beszereztem ezen almafajt, ama krds merlt
fl lelkemben, a mit nyilvnosan n sem mertem volna p
lym kezdetn flvetni, hogy mifle a l m a is h t e z

a svri alma?

Kitl krjek e krdsre feleletet, hogy tudatlansgomrt


ki ne kaczagjanak?
Elbb, hogysem a fajt elterjeszteni kezdenm, nmagam
igyekeztem megfelelni a lelkemben flmerlt krdsre.
Kutatni kezdettem mindenfel a hazban a svri alma
szrmazst, hogy tudjam, mikor lpett a vilgba? Ki volt
az a szerencss ember, a ki azt magrl flnevelte? Ki volt,
a ki azt legelszr svri nvre elkeresztelte?
Sajnos! e krdsekre sem knyvek, sem rott emlkek,
sem l emberek nem tudtak nekem, feleletet adni.
Hasztalan kutattam azon tlevelet, melylyel a svri al
ma Tolnt-Baranyt mind bebarangolta ekkorig; hasztalan
kerestem krlmnyes lerst, a honnan aztn fajom val
disgt kitudhattam volna! Nemhogy krlmnyes lerst,

115
de mg csak egy rvidke jellemzst sem fedeztem fl sehol
a svri almrl . . . . pedig hejh! sokat fradtam ez gyben.
A temrdek irka-firknak s annak a drga idnek, amit
e vgett el kellett vesztegetnem, mi lett utvgre is az ered
mnye? mi lett a jutalma?
Sem tbb, sem kevesebb, mint azon egyetlen, sajnos
meggyzds, mely nekem, a lelkemben flmerlt krdsre,
hogy mifle alma is ht a svri alma ? azt fe
lelte, hogy a svri alma egy olyan tengeri kgy, melyet
sokan lttak majd itt, majd ott flmerlni a vilgtengerbl,
de a melyikrl blcsen hallgat a termszethistria; azt fe
lelte, hogy a svri alma egy oly tallt gyermek, a kinek
sem anyjt, sem apjt, sem keresztlevelt nem ismeri senki;
azt felelte, hogy a svri alma egy oly jtt-ment bitang, a
ki tlevl nlkl barangol mindenfel a magyar hazban, de
a ki idjrtval olyan hiress vlt, hogy most szz s szz,
egymstl nagyon klnbz, rtkes vagy rtktelen alma
fajunk szerencssnek rzi magt, ha a svri alma nevvel
csatangolhat szintn a hazban.
Annyi nlunk a svri alma, mint a Mtra szele: nem
csuda teht, ha az eredetit, a valdit, hasztalan kutatjuk a
sok kzt. Nem fogjuk azt megtallni soha.
Nvben l csak a svri alma s, ha a valsgban nem
is, de legalbb nvben lni fog az mindaddig, a mg ma
gyar ember s alma lesz a fldn.
Ha a klfldi ember eldicsekszik hazja gymlcseivel;
annak van rtelme.
Hiszen klfldn, kivlt a nmetek, franczik, belgk,
angolok, st mg az j szak-amerikaiaknl is, olyan gazdag a
gymlcsszet irodalma, hogy abban minden gymlcsnek, a
melyikkel ott dicsekedni mernek, brki is knnyen fl ta
llhatja krlmnyes lerst, tlevelt.
Van-e annak rtelme, ha mi eldicseksznk, ha egyb
bel nem is, legalbb svri almnkkal?
No mr e krdsre n azt felelhetem, hogy nincs annak
semmi, de semmi rtelme; mert,* ha dicsekvsnk utn eszbe
jutott volna valamely klfldinek a svri alma eredetrl,
szrmazsi trtnetrl vagy legalbb jellemz vonsairl
krdezskdni szval, tlevelt elkrni, vljon ki tudott
volna krdseire megfelelni? ki tudta volna neki a keresett
tlevelet elmutatni? Annyi bizonyos, hogy a hny magyar
embert krdezett volna meg; csaknem ugyanannyi, egyms8*

116

ti eltr jellemzst hallott volna a svri almrl s


ennek eredetrl; mert senkisem tudott volna neki egyebet
felelni, mint azt, hogy ez almafaj hazai, magyar faj.
Tudomsom van rla, hogy dr. Lucas Ede tbb helyrl
is kapott mutatt svri almnkrl: de biz azokat diesekvsre mltknak ppen nem tallta s gyanakodott a faj va
ldisgban, ltezsben is; mert ms s ms, tbbnyire r
tktelen fajt kapott e nv alatt minden bekldtl.
Mltn krdezhetem ezek folytn, hogy mit nyertnk
dicsekvsnkkel, svri almnk hiresztgetsvel ?
Dicsekvsnkkel csak azt rultuk el, hogy bizony mi a
gymlcsszetben, a klfldiek, kivlt pedig a mvelt nyu
gati npek mellett, mg nagyon htra vagyunk; csak azt
rultuk el, hogy a magyar gymlcsszetnek haznkban mg
nem volt irodalma.
Szgyent arattunk ht dicsekvsnkkel: de ne engedjk
tovbb, hogy e szgyen rnk szradjon!
Mveljk mi is, mint mvelik a klfldiek a gymlcsszet irodalmt. Vegyk prtfogsunkba azokat, a kik a
magyar gymlcsszet irodalmnak mvelsben fradoznak;
a kik oda trekszenek, hogy des haznkrl ebbeli htrama
radottsgunk szgyen foltjt lemossk, letrljk!
Ki is van mr tzve, meg is van mr koszorzva hazai
gymlcsszetnk lobogja.
Hozzd kiltok hazm mvelt, lelkes ifjsga!
Ne hagyjtok e zszlt porba hullni, ha maholnap ki
dlnek a sorbl azok,* a kik ezt most fnnen lobogtatjk!
Ide seregeijetek mind, a kiket a termszet szent szere
tetre anytok, aptok megtantott!
Vigytek e zszlt diadalrl-diadalra s osztozzatok a
diadal dicssgn mindannyian.
Elre!!
*

Mg nem vgeztem be, a mit a svri almrl itt el


mondani szndkoztam: folytatom ht tovbb.
A hetvenes vek elejtl kezdve, folyvst gyjtgettem
a svri almkat. Igen; almkat s nem almt; mert a h
nyan e nv alatt akr gymlcst, akr ojtvesszt kldt-

117
tek hozzm, csaknem egytl-egyig mind ms s msfle al
mafajt kldttek.
Sok volna itt elszmllnom mindazokat, a kik nekem
a svri almrl vagy svri nevezett alatt mutatul gy
mlcst kldttek. Elgnek tartom csak nmelyeket flem
lteni mg azok kzl is, a kik nekem a svri almrl nem
csak gymlcst, hanem egyttal ojtvesszket is kldttek
a vgbl, hogy nekem a svri alma tanulmnyozshoz m
dot, alkalmat nyjtsanak.
me! a svri almrl kvetkez helyekrl kldttek
nekem rszint mg most is l, rszint mr elhalt, tisztelt
bartaim ojtvesszt is, gymlcst is.
Hazai gymlcsszetnk nevben fogadjk e helyt szivessgkrt szinte ksznetem mindazok, a kik kzlk
mg letben vannak! s legyen ldott rkre emlke azok
nak, a kik kzlk mr az igazak rk lmt alusszk!
Puszta-Porl, bold. Ptery Kroly, volt orszggylsi
kpvisel, bartom kldtt ktfle svri almt, melyeket ,
e nv alatt, mr gyermekkora ta ismert volt.
L e k e h a l m r l Fazekas Kroly, birtokos, bartom, a
ki mr hetvenes veit tapossa, ismt egy olyan svri almt
kldtt, a melyet is, gyermekkora ta e nv alatt ismert.
Ez a svri alma nlam mg nem termett: de nvnyzete utn
tlve, aligha nem azonos a Daru almval. (Lsd Grym.
vzl. I. 421.)
Halasrl (Pestmegye), Vass Elek, fkertsz, bartom
szintn egy almafajt kldtt, melyet nluk svri nv alatt is
mernek. Ez kevsbecs faj s teljesen klnbzik azoktl, a
melyeket a fnnebbi helyekrl kaptam volt.
Balassa-Gyarmatrl, bold. Nmethy Kroly, gyvd,
bartomtl kaptam egy olyan svri almafajt, melyet a hzal
gymlcsrsok rendkvl nagyra becslnek azon a vidken
s vele a hazban sokfel znek kereskedst. Ez is klnb
zik a fnnebbi helyekrl kldtt svri almktl s csak II.
rend piaczos gymlcs. Rla azt rja Nmethy egyik leve
lben, hogy ennek a fajnak Csetnek vidke lehetett blcsje,
a hol tfle, egymstl egszen klnbz svri almt is
mernek.
R i m a s z o m b a t r l , Szontagh Pl, orszggylsi kpvisel
tisztelt bartomtl kaptam hrom-fle svri almt, t. i. az
ott Nagysvri, Apr-svri, Legaprbb svri nv alatt is
merteket, melyek egyms kzt is klnbzk s a fnnebbi

118

s vriak egyikvel sem azonosak. Ezen tisztelt bartom sz


vesen vllalkozott flkrsem folytn arra is, hogy ismersei
nl, Srosmegyben puhatolzzk a fell, hogy vljon Svrott tndnak-e valamit a svri alma eredetrl? Puhatolz
snak eredmnye az lett, hogy Svron mit sem tudnak a
svri almrl.
K e n t e i k r l (Erdly), Vlyi Elek, ref. esperes, kedves ba
rtomtl, a ki engem gyiimlcsszeti trekvsemben mindig
lelkesen tmogatott, kt zben is kaptam ojtvesszt a s
vri almrl, mely lltsa szerint a Szilgysgban nagyon
el van terjedve s nemcsak ott, de a Szilgysgot krnj^ez
megykben, gy Erdlyben, mint Magyarorszgban is, svri
nv alatt ismeretes. s ez a faj szintn azonosnak mutatko
zott gymlcseiben gy, mint nvnyzetben a Daru almval.
Lukafalvrl (Marosszk, Erdly), Porzsolt dm, npta
nt, bartomtl, svri nv alatt kaptam egy jkora
nagy, bords, aranykafle almafajrl gymlcst is, ojt-veszszt is, mely szintn klnbzik a fnnebbi svriak min
deniktl.
Miszttfalubl (Szatmrmegye), Guzman Dnes, bar
tomtl, a ki eladsi szempontbl nagyban termeli a gymlcst,
kaptam ktfle svri almt, t. i. az ott gynevezett Nagysvri s Kzpnagy svri almt. Ezek kzl az egyik azo
nos a Daru almval, a msik klnbzik megint valamenynyi, eddig flemlegetett svri almtl.
Zilahrl (Szilgymegye), Mezey Albert, trvnyszki b
rtl hromfle svri almrl kaptam mutatul gymlcst,
melyek kzl az egyik azonos az ltalom lert Daru alm
val, de a msik kett megint klnbzik az eddig mr fl
emlegetett, valamennyi svri almtl. Minthogy pedig ez
utbbi kt faj kzl az egyik, a melyiket Mezey Albert tisz
telt honfitrsam Siazna pvtm svzi^wak nevezett, olyan kitn
fajnak mutatkozott, hogy az ekkorig nekem bemutatott s
vri almafajokat minden tekintetben fll mlta; el voltam
hatrozva, hogy svri alma nv alatt ezt rom le k
rlmnyesen; mert valamennyi svri alma kzt ezt tartot
tam legrdemesebbnek a svri alma hires nevre: de, saj
nos, Mezey Albert idkzben, lakst Zilahrl Pestre tevn
t, tle a Barnapiros svrirl, sem ojtvesszt, sem gy
mlcst nem kaphattam tbb! Kldttek ugyan a Barna
piros svrirl, Zilahrl, ketten is vesszt: de a nvnyzet
rl tlve gyltom, hogy e nv alatt a Zilahon legismer-

119
tebb svrirl, mely a Daru almval azonos, kldt
tek volt vesszt. Ilyen mdon aztn a tengeri kgy, melyett
a Barnapiros svriban nyakon csphetni remltem, megint
csak kisiklott kezeim kzl.
Jankrl, (Abaujmegye), Sziklay Ede, birtokos, kedves
csmtl kaptam egy faj almt svri nv alatt, mely az
bartjnl. Darvas Ferenez, birtokosnl, F e l s - G a g y o n (szin
tn Abaujmegyben) termett s a mely nemcsak az elbb emle
getett svriak mindeniktl klnbztt, de nagysg, szp
sg s jsg tekintetben, mg a Barnapiros svrit is f
llmulta. Erre a fajra mondja Sziklay csm hozzm rt sz
mos levelei egyikben, hogy igen rvendene rajta, ha ezt
rdemestenk abban a kitntetsben, hogy a sokfle, tbb
nyire selejtes svri kzl kiemelnk, krlmnyesen lernk
s svri nv alatt egyedl ennek terjesztsre szortkoznnk.
Minthogy ezen fajnak sem eredetrl, sem elterjedsi viszo
nyairl Sziklay csm biztos adatokat szerezni nem tudott;
ktelkedtem benne, hogy ez a faj hazai faj volna. Olyan ki
tn gymlcs, mint ez, gondolm magamban, lehetetlen,
hogy klfldn ekkorig ismeretlen maradhatott volna. Ha
klfldi s nem hazai faj; akkor ott bizonyra lesz mr an
nak neve. n, magam, vele azonosnak vehet fajt, knyve
imben egyet sem talltam. Azt javasoltam teht Sziklay
csmnek, hogy kldjenek e fajrl nhny p gytimlcspldnyt meghatrozs vgett Reutlingenbe, dr. Lucas Edhez,
a ki, mint kornak legnagyobb gymlcsismerje, bizonyra
tudni fogja ezen alma nevt; ha ez a faj, a mint n gyan
tom, csakugyan klfldi faj volna. Javaslatom folytn
valban kapott is Lucas mutatt e fajrl s ezt rta szrlszra Sziklay csmnek:
A hozzm kldtt almk a rzsaalmk csaldbl valk
s kitn jsgnak. Tbbektl tbbfle svrit kaptam mr;
de egyik sem volt oly j, mint ezek. Krem nevezzk ezen
tl ezen almafajt Nemes-Svrinak, hogy aztn nmetl
Edler-Svri legyen annak neve. Hlsan fogadnm, ha
nekem e fajrl nhny szl ojtvesszt kldeni szvesked
nnek.*
Ez volt Lucasnak nmet nyelven rt vlasza Sziklayhoz,
mibl kitetszik, hogy Lucas mg nem ismerte e fajt. Mr
gy aztn, ha mg sem ismerte, csaknem teljes biztossg
gal mondhatjuk, hogy ez a faj is olyan hazai fajunk, mely
a svri-nevet flvenni szksgesnek ltta, ha a nagy vilg-

120
ban megjelenni s ott magnak trt nyitni szndkozik;
mert sejtette, hogy haznkban szra sem rdemes almnak
tekintik azt az almt, a mi nem svri alma. s ebbeli sej
telme nem csalta meg t; mert Abaujban svri neve v
gett csakhamar flkaroltk s mg klfldn is bemutattk
t, a hol aztn Nmetorszg els rang gy mlcssze ml
tnak tlte t arra, hogy kiemeljk a htkznapi svriak
osztlybl s Nemes elnvvel nemesi rangra emeljk.
Albb, gymlcslersaim sorban, Lucas kivnata sze
rint, Nemes-svri nv alatt fogom ez j nemest bemutatni.
M u n k c s r l , Srkny Grbor, kzsgi iskolai igazgat
derk csm is kldtt mutatba ktfle Svri almrl gy
mlcst s ksbb ojtvesszt is. Az egyik azonos a Daru
almval; a msik egy olyan becses faj, mely a kitnleg I.
rend gymlcsfajok kzt is meglehetsen ritktja a prjt.
Beregmegyben, klnsen pedig a Tiszahton rgi idk
ta el van ez terjedve. Szrmazsa ugyan ennek sem isme
retes; de arra, hogy a hres svr-nevet viselhesse feljo
gostja t az a terlet, melyet e nv alatt birtokba vett.
Albb, gymlcslersaim sorban. Beregi svri nv
alatt, ezt a fajt is be fogom mutatni.
Lehetne mg tbb helyet a honnan s tbb derk hon
fitrsamat, a kitl a svri almrl ojt vesszt is, gymlcsket is kaptam, flemltenem: de gyhiszem, untig elg
ennyi is meggyzni bennnket arrl, hogy a svri alma
gyt tisztzni nehz egy fladat.
Meggyzdhettnk a fnnebbiekbl arrl is, hogy a s
vri alma nvre, hazai gymlcsszetnk irodalmban leg
tbb joga lett volna azon almafajnak, mely kzpontul vve
a Szilg3^sgot haznk jszak-keleti rszn, tbb megyben
ezen nv alatt ismeretes s ezen nv alatt van elterjedve: de
ezen almafaj az irodalomba mr elbb Daru alma nv alatt ln
bevezetve s magyaros Daru alma nevezet alatt mg a
klfld gymlcsszeti irodalmban is megismertetve.
A szilgysgi svri alma, melyet n jval ksbb is
mertem meg, mint a Daru almt, most mr csak a Daru'
alma hasonnevei kzt szerepelhet, mert egy, mg senki l
tal le nem rt almafjnak csak az lehet a trvnyes, jogos
neve, amit annak az irodalomban els lerja adott. Arra,
hogy a Daru alma-nevet, mely mr csaknem vilgszerte
ismeretess ln, megszntessk s a Svri alma hasonnevei
kz degradljuk, szksges volna, hogy a svri alma napnl

121

vilgosabban bebizonytsa, hogy mi jogon nevezik t a Szi


lgysgban svri almnak s mrt nem nevezik ott is Darn
almnak? de ezt bebizonytani, sajnos! lehetetlen tbb;
mert a svri alma rkre elvesztette keresztlevelt s, ha
volt tlevele egykor; rkre elvesztette azt is.
Most mr a S vri-elnevezs egy, rtelem nlkli
sznl tbbre nem becslhet: de rajtunk ll, hogy azt egy,

olyan sznak vegyk, mely alatt haznkban a leg


kitnbb, terjesztsre legmltbb, olyan mg le
nem irt, hazai almkat rtsnk, melyek kzt, a svr kzs nevkn kivl, egyb rokonsgi kap
csolatot tbbnyire flsleges is volna keresnnk;
mert ily kapcsolatot aligha tallnnk.

Ilyen rtelemben aztn bzvst megtarthatjuk a svri


szt gymlcsszeti irodalmunkban is ppen gy, mint a kl
fldi gymlcsszek megtartottk tbb gymlcs csald neve
gyannt a magukban vive szintn rtelemnlkli r e n e t kalvil stb. szkat.
Ilyen rtelemben hasznlom n is a svri-szt, midn
Nemes-svri-t s Beregi-svrit emlegetek.
Annyira megszokta, megszerette npnk a svri-szt,
hogy nincs er, nincs hatalom, mely t arrl leszoktassa:
tartsuk meg teht szmra ezt a kedvelt gymlcsnevet; de
az irodalom tern csakis a fnnebbi fogalom kifejezsre hasz
nljuk azt.
A Svri"-szt ne tekintsk tbb tulajdon-nvnek,
hanem csak olyan kznvnek, melyet, mihelyt jelz szt
tesznk elbe, pen mint a franczik renetjt, kalviljt,
ezentl csak kis betvel svri-nak (s nem Svri-nak)
kell kirnunk.
Es ime! ennyi volt, a mit n a Svri almrl elmon
dani jnak, szksgesnek lttam.
rvendeni fogok, ha szerny vlemnyem tisztelt plya
trsaim helyeslsvel tallkozik; mert akkor hazai gyml
csszetnk tengeri kgyja, a svri alma fltt, bzvst napi
rendre trhetnk s tbb ezen gy tisztzsra a drga idt
nem lesz szksg vesztegetnnk.

15.
Az or"bai almrl.
(1880-ban.)
Midn t. olvasim eltt egy oly almafajt akarok jelen
soraim ltal megismertetni, mely hivatva van, hogy a gymlcsszet birodalmban egykor nagy szerepet jtszk; rem
lem, nem veszik tlem rsz nven, ha kiss bvebben mon
dom el, hogy hogyan jutottam e nagybecs fajhoz s annak
megismershez.
Mrton Ferencz, kir. jrsbir Csik-Szent-Mrtonban,
egyike azon lelkes gybartaimnak, a kik folytonos buzdt
sukkal rbeszltek arra, hogy gymlcsszeti tanulmnyai
mat s tapasztalataimat nll munkban is kzrebocstot
tam, hozzm rt, egyik levelben meggrte, hogy a Szkely
fldn elterjedt, rtkesebb gymlcsfajok kzl nhnyat
termszetben is megismertet velem 1875. vi decz. 30-rl
kelt levelben a tbbek kzt gy r: Van neknk egy al
mafajunk, mely a Hromszken, Fz-alma nv alatt na
gyon el van terjedve. Ezen almt dugvny ltal szaportjk,
mint a fzet. Magva nincs, csak maghrtyja. Gymlcse
elg_^ nagy, hosszks cscsos-idom; ks tavaszig elll. Hsa
puha, savanyks; tsztban kitn; nem knnyen rothad,
mg ha tdst kapott is. Ismered-e ezen almt ?
Egy msik levelben, melyet 1876. mrczius 28-n rt
s a mikor hozzm a megelz levelben emltett Fz alm
rl t darab gykeres tsarjadvnyt is kldtt, azt rja, hogy
ezen almafaj bizonyra meg fog tged lepni. Gymlcse
tlen-nyron hasznlhat, tarts, p gymlcs. Hsa puha;
savanya igen kedves. Az ideval np nyron t oly telnemeket, melyekhez eczetet szoktak hasznlni. Fz almval
savanyt meg, mely igen kedves izv teszi telt. Aztn
ismtli hogy tsztban rendkvl szeretik hasznlni. rja
aztn .ugyanezen levelben, hogy a nekem kldtt, gyke
res tsarjadvnyokat Kzdi-Szent-Llekrl, Orbay Mihly rtl
kapta, a Id ezen almafajt rendesen tsarjadvnyolnrl szaportja;
mert gy knnyebben s biztosabban lehet azt elszaportani.

123
Tbb levelet is vltottam mg e trgyban Mrton Ferencz
bartommal, s mindenik levelben, jbl s jbl vissza
trt a Fz almra, s nem ksett engem annak jabb s
jabb, j tulajdonaira figyelmess tenni. Fogadja rte, hazai
gymlcsszetnk nevben, szinte ksznetem.
Tudva azt, hogy Mrton Ferencz bartom nem ismerheti
kzelebbrl ezen almafajt, mely, mint rta, Hromszken van
elterjedve, hogy krlmnyesebben rteslhessek rla, flke
restem levlben Orbay Mihly urat is, kitl Mrton Fe
rencz a gykeres tsarjakat kapta volt.
tes, Orbai Mihly egy, mr a trtneti idkben is nevezenemes szkely csaldnak hazafias-szellem ivadka, a ki
nek si birtokn terjedelmes gymlcss kert van, megke
res levelemre nem ksett vlaszolni. Vlaszban a Fz al
mrl nemcsak a Mrton Ferencz ltal mr elmondottakat
igazolta; hanem egyb, hozzintzett krdseimre is, szives
kszsggel adott feleletet. 1876. vi mj. 29-n kelt level
ben, tbbek kzt ezeket rta:
. . . . A Fz-alma hazja a Hromszk vagyis az egy
kori Kezdi, Orbai, Sepsi s Miklsvr szkek. Kzdi-SzentLleken Magotlan ( = magvatlan) almnak is nevezik. Ere
detrl semmi bizonyosat ki nem kutathattam. Nagyon va
lszn azonban, hogy a Kszon viznek iszaplerokadsban
kelt magrl, a fz-bokrok kzt, (honnt a Fz, vagy Fzi
alma nevet is kaphatta) s a honnt beiszapols kvetkez
tben fld al kerlt s meggykerezett gai s vesszeirl
kezdettk elejnte elszaportani. Ezen almafajt klnben is
legknnyebben lehet elszaportani azon sarjadvnyokrl,
melyek az idsebb fk tve krl, bven szoktak a fldbl
kihajtani, s melyeket venkint, nehogy az anyafa leterejt
fogyaszszk, klnben is el kell onnan tvoltanunk. E sarjadvnyokat faiskolba lehet ltetni s ott brmely almafajjal
be lehet ojtani. Rajtok minden almafaj jl dszlik s tapasz
talsom szerint az ily ojtvnyaink erteljesebbek, mintsem
azok, a melyeket egyb almafk magvairl kelt csemetkre
ojtottunk. Nagy becsben is tartjuk ezen almafajt nemcsak
gymlcseinek szpsge s jsga miatt, hanem klnsen
fjnak ezen imnt emltett tulajdona miatt is.
A Fz-alma egyike a legnagyobb s legvigabban nv
almafinknak. A nyesst nemcsak hogy jl tri; de meg is
kveteli. Srn vagy helytelenl ntt gait mr azrt is
meg kell ritktanunk; mert szabadjra hagyva, folyvst

124

csak fjban nvekednk s keveset teremne. ghajlatunk s


idjrsi viszonyainkkal annyira meg van bartkozva ezen
almafaj, bogy 71 ves korom daczra, mg egy Fzi almaft
sem lttam elertleneds vagy kivnls miatt elpusztulni.*
Arra a krdsre, hogy vljon gykereirl hajt-e a
Fz-alma sarjakat oly formn, mint a szilva- s meggyfa
szokott *? azt vlaszolhatom, hogy csak nha-nha; de kornsem annyit, mint a szilva- s meggyfa s gy gyksarjaik
rl korn sem szaporthat el olyan knnyen, mint tsarjadvnyokrl, amint ezt mr fnnebb is emltettem.*
A Fz-alma kitn isten ldsa! Hsa puhasgnl
fogva mg a fogatlan embereknek is kedves csemegje; ht
mg a nknek tsztanembe ?! Ha pedig eladni viszik; bi
zonyos, hogy a ki megltja, msra nem hagyja a vsrt.
Grymlcsnek leszedse s eltartsa azonban nmi vatos
sgot kivan. Akkor kell leszedni a fjrl, a mikor megpi
rul s magtl is hullani kezd. Leszeds utn mindjrt nyers
pincbe rakni nem volna tancsos: hanem elbb, hogy
kiss megfonnyadjon, szraz, szells helyen, fdl alatt
kell hagyni mindaddig, a mg a fagyoktl nem kell tarta
nunk, gy rakva el aztn hvs, zrt helyre, biztosabban
elll tavaszig, mint brmely ms almafaj.
E levl tartalma aztn teljes mrtkben felfokozta
figyelmemet ezen almafaj irnt. Miutn pedig e levl rsa
s elkldse alkalmval tanulmnyozni val gymlcst mr
nem kldhetett Orbay r; mert a megelz vi termsbl
mr nem volt kszlete; az azon vi (1876.) termst pedig a
ksei fagy mind elpuszttotta nla; hogy legalbb a kvet
kez, 1877-ik vi termsbl gymlcst kaphassak, jlius
elejn levlben krtem meg Orbay urat, hogy nekem a Fzialmrl, augusztus elejre termrgyes peczkeket kldeni
szveskednk. Az ily termrgyes peczkekrl augusztus elejn
eszkzlt ojtsok tudvalevleg, mr az ojtsra kvetkez
vben Iri szoktak virgzani s gyakran gymlcst is hoznak.
gy gondolkoztam teht, hogy vagy itt, nlam vagy Orbay
rnl, mgis csak majd kapok aztn gymlcst, melyrl a
fajt tanulmnyozhatom s le is rhatom.
A kivnt vesszket, illetleg pedig termrgyes peczkelet meg is kaptam aztn s aug. elejn el is ojtottam. Ezen
ojtsaim a kvetkez 1877-ik vi tavaszon szpen ki is
virgzottak nlam|; ktttek gymlcst is: de a mutat
koz termst csakhamar elpuszttottk itt a krtkony ro-

125

varok. Vgre 1878. vi prilis kzepn mgis csak kaptam


aztn Orbay rtl lersra is alkalmas gymlcs-pldnyokat,
melyekrl a gymlcsnek krlmnyes lerst el is ksztettem.
Minthogy pedig mi, itt Magyarorszgon Fz-alma nv
alatt egy tapls, zre nzve pedig kesernys, szval hitvny
almafajt ismernk; nehogy e jeles almafaj elterjedsnek a
Fz-alma gyansrtelm nevezet tjban lljon: jnak
lttam annak ms, tisztessgesebben hangz nevet adni s
gy vezetni be a gymlcsszet irodalmba is. E vgett r
tam Orbay Mihly btymnak, a kinek ezen almafaj elter
jesztse s megismertetse krl, tudtommal, legtbb rdeme
van, hogy engedn meg nekem, hogy ezen almt Orba alina
nvre keresztelhessem, meggrve neki, hogy lesz r gondom,
hogy e nv alatt aztn az kedvencz almja csakhamar
elterjedjen nem csak itt haznkban, hanem a haza ha
train tl, klfldn is. Legyen e nv, mondm emlkeztet
arra is, a ki elterjesztette, s nmileg azon vidkre is, a hol
mindjrt keletkezs utn, nagyban elterjedett.
A Fzalma elnevezs, mint mondm, elttnk, ma
gyarorszgiak eltt, nem ajnl nv; a Magotlan vagy
Magvatlan elnevezs pedig nem helyes; mert a magvatlansg nem lland; hanem csak esetleges sajtsga ezen al
mnak : mg az ltalam vlasztott j nv, mert rvid
s knnyen kiejthet, mg a klfld gymlcsszeti iro
dalmba is befogadhat minden elvltoztats nlkl, teht
egszen magyaros kirsa szerint is. Ez okoknl fogva, mint
hogy mr Orbai Mihly r beleegyezst is birom, ezentl
csakis Orba alnia nv alatt fogom ezen almafajt eml
teni, lerni s elterjeszteni is.
Hogy errl, az almk kzt napjainkig mg pratlan tu
lajdonokkal felruhzott fajrl, msoktl is vlemnyt hall
hassak s minden r vonatkoz s emltsre mlt adatot
sszeszerezhessek; nem elgedtem meg avval, a mit rla
mr tudtam s a fnebbiekben elmondottam ; hanem ms ezen
aknafaj elterjedsi helyn lak s a gymlcsszet irnt tud
tommal is, szenvedlylyel rdekld bartaimat is felkeres
tem leveleimmel. gy kerestem fl a tbbek kzt a hazafias
szellem Benk Dnes, al-torjai birtokos bartomat, a ki
1880. mrczius 12-rl kelt levelben, midn-nekem az Or
bai almrl gymlcs-pldnyokat is kldeni szveskedett,
igy r ezen almafajrl:

Visszatrve a Magotlan, most mr Orbai al-

126

mra, bizonythatom, hogy ilyen hasznos ahnafaj taln a


vilgon sincsen. Nemcsak tsarjadvnyokrl, hanem kell
gondozs s b. locsols mellett vagy ess vjrskor locso
ls nlkl is sikerrel lehet dugvnyozs ltal elszaportani.
Gymlcse nyersen is j; de kivlt tsztanemekbe kitn.
Kertszeknek, gymlcsszeknek, mindenesetre megbecslhetlen szerzemny lesz e faj. . .
Megkerestem aztn levelemmel szintn al-torjai bir
tokos, Csobth Ferencz, fiatal bartomat is, a ki szintn
lnk szenvedlylyel zi a gymlcsszetet, s a ki velem mr
eddig is tbb, rdekes, szkely gymlcsfajt ismertetett meg ;
aztn a ki nekem az Orbai almrl egy csom gykeres tsarjadvnyt is kldtt. Meg nem llhatom, hogy e derk,
fiatal bartom 1880. vi febr. 27-rl hozzm rt levelbl
ne idzzem e helyt szri-szra, a mit az Orbai almra vo
natkozlag rt.

Az Orbai a l m a Kzdi-Szent-Lleken igen el


van terjedve. Taln kert sincs, a hol a fszerepet ne jt
szan. Igen; mert egy-kt embert kivve nem rtenek az
ojtshoz. Mint knnyen szaporthat, j almt gy ltetik
vagy szaportjk, raint a beszterczei szilvt is szoktk; st,
minthogy Kzdi-Szent-Llek alantas helyen a Kszon vize
partjn fekszik, a hol teht a talaj mindig elegend nedves,
mg dugvnyozs ltal is knnyen megy szaportsa. N
lunk Al-Torjn Magotlan-alma nv alatt szerepel az Orbai
alma. Magotlan nevt onnt kaphatta, hogy magvai idtle
nek maradnak s ritkn fejldhetnek ki.
E Magotlan, most mr Orbai almnak van egy vltozvnya nlunk, mely csak ritkn szokott piros cskkat kap
ni, hanem tbbnyire egyszn vagyis fehr marad: de kivve
a sznklnbsget minden egyb tulajdonaiban egyezik az
Orbai almval. *)
Az Orbai alma fja nagyra fejldik s terjedelmes ko
ront alkot hossz nyri hajtsokkal s nagyocska levelek
kel. Gyorsan n s a legrosszabb talajban is, a hol ms al
mafa nem dszlik, otthon tallja magt. Egy bartom ker
tet alaptvn, sok ojtvnyt szerzett be, de ezek, mivel
kertnek talaja sziklj^os s kemny termszet volt,
id-nap eltt elpusztultak nla. Tancsomra Orbai alma ala*) Nagyon valszinii, hogy a fehr vltozvny az Orbai alma
magvri Torjn keletkezett, minlfogva szkely bartaim beleegye
zsvel eme fehr vltozvnyt Torjai magonc2 nvre kereszteltem el.

127

nyokra ojtottuk a nemesebb almafajokat s ezen ojtvnyokkal ltette aztn be telept. A siker vrakozsukon fll ttt ki!
Az Orbai alma 2030 ves korig ritkn, de idsebb
korban bven fejleszt sarjakat tve krl; gykrsarjakat
azonban csak nha bocst, de korntsem oly mrtkben,
mint nmely szilva- s meggyflk, hogy egy fa kpes le
gyen az egsz telepet kender mdjra elrasztani.

Az Orbai almnak dugvnyozs ltal val sza


portsa sima vesszkkel nem oly sikereres, naint
az g-gyrvel lehastott s fldbe szrt vesszkkel.
Errl n vletlenl gyzdtem meg. Egy zben, a faiskolba l
tetett s vignvsnek indult Orbai alma-tsarjadvnyt ojtottam
be. Hogy ojtvnyomat megjelljem s szmra nmi talmat
ksztsek, a levgott alany vesszeit lehasogattam s e lehasgatott veszszket kiss meghegyezve dugdostam be ojtsom krl a fldbe. E ledugdosott vesszk, minthogy kln
ben is kedvez id jrt, meggykereztek s nyr folytn lnken
hajtottak. A rkvetkez tavaszon e meggykerezett vesszket
beojtottam, s ojtsaim mell talmul megint azon vesszket
hasznltam fl, melyeket az alanyok levgott koronjrl hasgattam le. Minthogy e vesszk is az g-gyrvel voltak a
fldbe ledugva; egytl-egyig mind gykeret eresztettek,
szintn s szpen kihajtottak.
Az Orbai almra ojtott ms, nemes alma fajok hamar
lbra kapnak s vigan szoktak nvekedni.
Ily sszhangz s kimert tudstsok utn, melyek
rt az illetk hazai gymlcsszetnk nevben fogadjk e
helyt is hls ksznetemet! teljesen meggyzdtem ar
rl, hogy valban igaza volt Benk Dnes bartomnak, mi
dn azt mondotta az Orbai almrl, hogy ilyen hasznos al
mafaj nincs tbb a vilgon.
Az Orbai alma gymlcse konyhai czlokra, septembertl kezdve pril vgig, teht nyolcz hossz hnapon t,
folyvst hasznlhat. Tl vgn s tavasz fel, midn teljes
rettsgi fokt elri, a csemege-gymlcsk kzt is mlt
helyet foglalhat. Piaczi elrstsra s szlltsra igen alkal
mas, mit elgg bizonyt az, hogy onnan, a hol az Orbai
alma nagyban tenysztetik, mint Kzdi-Szent-Llek s Karatna, egy-egy gymlcsterm vben, szz mzsa szmra vi
szik ezen almafajt a gymlcsrsok, hogy Brass, Kolozs
vr s ms npes vrosok piaezain elrustsk.

Az Orbai almnak frdeme nem abban ll, hogy

128
benne az eddig ismert, nemes almafajok szma egygyel szaporo
dik; hanem klnsen abban, h o g y tsarjadvnyairl s

meggykereztetett vesszeirl, ojts nlkl is nagy


ban elszaporthat; aztn pedig abban, hogy id
jrtval tsarjadvnyairl s meggykereztetett
vesszeirl oly rengeteg mennyisgben llithatunk
el ms almafajok szmra alanyokat, hogy
alany-nyers czljbl a magvetssel bizvst fl
hagyhatunk.
Orbai alma-alanyokon pen gy, mint a vadalma
magvairl kelt csemetken tarts-let, nagy szlasfkat lehet
nevelnnk: mg a Doucin- vagy Paradicsom-alma alanyain
csakis trpe fkat nevelhetnk.
Orbai alma alanyokkal biztosan elrjk azon czlt, hogy
faiskolnk sorai, beltets utn, hzagosak ne maradjanak,
mert az Orbai alma-csemetk, mint egyms kzt klnben
is teljesen egyenl tulajdonokkal felruhzottak, rendkvl jl
s biztosan megerednek mind. Orbai alma-alanyokkal elr
jk azt, hogy ugyanegy sorban, ugyanazon egj fajjal beoj
tott, minden ojtvnyunk egyforma erben fog nevekedni s
eladsra vagy kiltetsre ugyanegy idben lesz mindenik
alkalmass. Vadoncz alanyokat hasznlva ezt mr ritka eset
ben rnk el; mert a hny a magrl kelt vad csemete,
ugyanannyi kln egynisggel van dolgunk. Egyik lassab
ban, msik bujbban n; egyik flfel, msik sztterjeszked
gakat nevel, szval, egymstl klnbz tulajdonolkal bir
valamennyi, s mikp tapasztalsbl tudjuk, a rajok ojtott
egy s ugyanazon faj ms s msfle nvekedst mutat min
denik kln csemetn. Akr hnyszor megtrtnik az az
eset, hogy a sorban egyik ojtsunk bujn n, a msik csak
sinylik s betegeskedik; egyik hamarbb, msik ksbben
vlik alkalmass eladsra vagy kiltetsre; noha ugyanegy
idben s ugyanazon egy fajjal voltak is a csemetk
beojtva. Igen; mert a magrl kelt vadcsemetk mindenikt
ms s ms egyni tulajdonokkal ruhzta fl a termszet;
mg az Orbai alma tsarjadvnyai vagy meggykereztetett
vesszei egytl egyig mind teljesen egyenl tulajdonokkal
birnak s nem egyebek, mint ugyanazon egy fnak szn
dkosan eldarabolt vagy mestersgesen eszkzlt folytatsai.
Meg vagyok rla gyzdve, hogy az Orbai alma, ha
msrt nem is, de alany szaports czljbl, nem sok id
mlva el fog terjedni nemcsak haznkban, hanem a nagy
vilgon is mindenfel.

16.
Az Orlsai almrl.
1884-ben.
A megelz czikket 1880-ban rtam s kzltem a
Gym. fzetekben.* Egy veszlyes betegsg annyira elgyengtett 1879-ben, hogy mg a kvetkez vben is, majdnem
biztosra vettem vgnapjaim elkzelgst.
A velem szletett emberszeretet s gymlcsszeti szen
vedlyem sarkalltak arra, hogy megrjam ama czikket s ne
tartogassam vka alatt azt, a mit n, kztnk l,* szavahi
het emberek sszhangz nyilatkozatai utn nagyrtk kincs
nek gondoltam s hittem is.
Nem akartam az Orbai alma megismertetst halogatni
addig; a mg vagy sajt magam vagy msok tapasztalatai
utn meg nem gyzdm vagy ott, helyben, a hol az Orbai
alma napvilgra lpett, sajt szemeimmel nem ltom, hogy
valban olyan kincs-e ezen alma, a milyennek n azt a n
lam meglev rsbeli adatok nyomn, czikkem megrsakor
tartottam; mert azon idben remlni sem mertem, hogy ne
kem az letben mg annyi idm is akadhasson, hogy ezen
almafajrl sajt ksrleteim utn szerezhessek tapasztala
tokat.
Isten kedvezse folytn javult azta egszsgi llapotom:
teht lelkiismeretes ktelessgemnek tartottam ksrlet al
fogni az Orbai almt, mire azon tmadsok folytn, melyek
nek ezen alma vgett, mindjrt kezdetben czltblja lettem,
klnben is knyszerlve voltam.
Mieltt azonban az Orbai almrl sajt tapasztalataim
kzlsbe fognk; szintn be kell vallanom, hogy jobb lett
volna ama czikk kzlsvel nem sietnem, jobb lett volna
hallgatnom mindaddig, a mg az Orbai almrl sajt szlele
teim is kzlhetem; mert akkor senkinek sem adtam volna
okot arra, hogy megtmadhasson: de, mert hitelt adtam
9

130

bartaim szavainak, mert hallgattam lelkesedsem szavaira is,


nem akartam a czikk kzlsvel bevrni azt a hosszas idt,
melyet tapasztalatok szerzsre, az itteni mostoha ghajlati
s talajbeli viszonyok kzt fordtanom kellend, mgis
kzlttem azt.
Botls volt rszemrl, czikkem kzlse alkalmval ki
nem jelenteni, hogy a mit az Orbai almrl elmondottam,
sajt tapasztalatommal mg nem igazolhatom; mert ilyen ta
pasztalatokat szerezni, ha idm lett volna is, nem
volt mdom, rkezsem.
Botls ritkn trtnhetik meg a nlkl, hogy fjdalmat
ne rezzen az, a ki megbotlott.
Erzkenj^en kellett botlsomat nekem is megreznem.
Akadt, a ki ktsgbe vonta mindazt, a mit nekem,
bartaim az Orbai almrl elmondottak s a mit n, bar
taim szavaiban bzva, a nagy kznsg eltt visszhangoztam;
akadt, a ki tudva, hogy mind arrl, a mit az Orbai almra
vonatkozlag nyilvnossgra hoztam, sajt tapasztalatom utn
mg magam sem lehetek teljesen meggyzdve, jnak
ltta gy bartaimat, mint engem is avval vdolni, hogy az
Orbai almval csak nyerszkedsi vgybl csinlunk reclamot.
Az, ha valaki nem hisz szavainkban, sajnosn esik
ugyan, de rzkeny fjdalmat nem okoz senkinek; mert nincs
jogunk senkitl azt kvetelni, hogy vakon higyjen szavainkban:
de az, ha egy magyar ember magyar embert vdol avval, a
mit a klfldi nyerszked gymlcskertszek lpten-nyomon
cselekesznek, fjdalmasan esik; mert az mr a magyar be
csletessget tmadja meg.
Szerintem, lehet valakinek magyar neve; de annyi bi
zonyos, hogy nem magyar vrbl szrmazott, de korcs az,
a ki a nagy kznsg el mt szavakkal mer lpni csupn
azrt, hogy csals ltal nhasznt mozdthassa el.
Igaz magyar nem kpes ilyenre! Inkbb hen hal, hogy
sem msokat megcsalva, igyekezzk pnzt szerezni, vagyonra
szert ^ tenni.
s az n bartaim magyar emberek s n is magyar
nak tartom magamat a sz nemes rtelmben!
Sajnos! hogy ezt nem tudta vagy nem akarta tudni
megtmadom; mert ily mdon engem s bartaimat nye
rszkedssel vdolva, sokkal nagyobbat botlott, mint a mi
lyent botlottam n az ltal, hogy az Orbai almrl rt czik
kem kzlse alkalmval eleve ki nem jelentettem, hogy

131
>Bartaim szavahihet emberek. n is bizom, msok is
bzhatnak szavaikban: de, a mit n, szavaikban bizva,
az Orbai almrl elmondottam, arrl nekem sajt tapaszta
latombl meggyzdni mg nem volt mdomban.
Igen; nekem csak egyedl egy ilyen kijelents elmu
lasztsa rhat fel botlsul.
Jt akartam hazmnak, jt az emberisgnek, midn els
czikkem az Orbai almrl kzlttem: de senkit mtani, sen
kinek krt okozni vagy panaszra okot szolgltatni nem akar
hattam s nem akarhattak bartaim sem, a kik velem ama
czikk anyagt kzlttk.
Mi vitte r megtmadmat arra, hogy nemcsak az Or
bai alma hitelt megrontani s elterjedsnek gtot vetni
igyekezzk, hanem mg becsletnkben is gzoljon? 0 tudja.
Ha van lelkiismerete; szmoljon be rte annak brsga eltt:
de, ha magyar ember s lovagias ember; elvrom tle, hogy
azok utn, a miket itt, albb, az Orbai almrl, sajt tapasz
talatom utn kzlendek, srt szavait az eltt a kznsg
eltt, a hol engem megtmadott, vissza fogja vonni.
me! itt kzlm sajt szleleteim eredmnyt az Orbai
almrl, melyet n most is kincsnek, a gymlcsszek tel
jes figyelmre mlt kincsnek tartok.

Az Orbai alma egyike a legkorbban hajt, ko


rn virgz s vi tenysz-lett ksn bevgz
almafajoknak.
Korn virgozvn, nem csuda, hogy ktdtt gyml
cseiben a ksei fagyok, fkp itt az alfldn - sok krt
tehetnek s, ha ktdtt gymlcseit nem puszttjk is mind
el; de ellik bennk a tehetsget magvakat kpezni. s innt
lehet kimagyarzni az Orbai alma magvatlansgt, mely tulaj
donrl, szletse helyn, kezdetben elneveztk.
Mint olyan faj, mely korn virgzik s korn kti gy
mlcseit, haznkban, fkp itt, az alfldn, csak ritka,
hivs vjrskor lehet tli gymlcs. Akarja, nem akarja,
hazai alfldnk melegben meg kell annak rnie mr sept.
oct. hnapokban: de hvsebb tjakon, oly eljrs mellett,
s oly alkalmas helyisgben, mint azt Orbay Mihly btym
javasolja, hiszem, hogy gyakran tavasz derekig is eltart
hat lesz az.

Az Orbai alma srn s kzel a fld szinhez


ereszti s nagyrszt vzirnyosan nyjtztatja szt
gykereit, melyek sokszorosan elgaznak s finom
9*

132

gykrostokkal sokkal gazdagabban vannak be


ruhzva, mint egybb, vad vagy szelid almafink
g y k e r e i : minlfogva cseklyebb termrteg fldben is
vigan n s tpllkt a fldbl, brhol is, knnyebben meg
szerezheti, mint ms almafajok.

Az Orbai almacsemete nemcsak a gyknyak


bl, hanem fld al kerlt, sima trzsbl is k
pes olyan jrulkos gykereket ereszteni, melyek
idjrtval megersdnek s a ft bvebben k
pesek tpllkkal a fldbl elltni, mintsem ma
guk, a csemete anyagykerei.
Azon tsarjak, melyeket n Csobth Ferencz csmtl
kaptam volt, nla, mikp arrl a csemetk als rsznek
sppadt verhnyes krgrl meggyzdtem, alig 34
em-nyire voltak a fld alatt s a rvidke, fld alatti rszkn, legtbbnl, csak egy-egy piczinyke gykrost volt mg
kpzdve. Midn ezen, gyszlvn, gykeretlen csemetket
kertemben elltettem; igen termszetes, hogy mlyebbre
kellett ket a fldbe leeresztenem gy, hogy sttbarna krg,
sima trzskbl is egy-egy j arasznyi darab a fld al ke
rlt. Azrt kellett ket mlyebben ltetnem, mint azok
szletsk helyn llottak a fldben; mert mskp csele
kedve kertemnek knnyen kiszrad, laza talajban, nedves
sg hiny miatt, egytl egyig mind el kellett volna pusztulniok.
E csemetk nlam, az ltets vben nemcsak megfa
kadtak, hanem, noha ltetskor csak egy arasznyira llottak
ki a fldbl, 7090 cm-nyire is felnttek gy, hogy
nyr folytn mr mind be lehetett azokat szemeznem. E
szemzsekrl ellltott ojtvnyaim olyan vigan nttek, hogy
kt ves korukban mr, mint magastrzs fcskk vrtak
a kiltetsre.
Midn ezen, Orbai almaalanyon nevelt ojtvnyaimat
kistam; azt tapasztaltam rluk, hogy vastagabb gykereik
nem onnan indultak ki, a hol ltets alkalmval a csemete
gyknyaka vagyis, a hol eredetileg fld alatti rszk volt,
hanem a csemetknek ltets alkalmval fld al kerlt si
ma trzsbl. Mr kissuk eltt szrevettem, hogy e vas
tagabb gykerek egynmelyike a fld sznhez olyan kzel
indult ki a sima trzsbl, hogy megvastagodvn a 23
mm.-nyi fldtakar alul, a trzs kzvetlen kzelben, kie
melkedett s kiltszott a fldbl.

133
Tudva mr most azt, hogy az Orbai alma vzirnyosan
s kzel a fld sznhez szokta gykereit sztterjesztem s
tudva azt is, hogy ltets alkalmval fld al kerlt, sima
trzsbl is kpes letre val, ers gykereket ereszteni;
nem termszetes-e, hogy az Orbai alma alanyra ojtott, brmely
almafaj mindentt vgabban tenyszik, mintsem a vad vagy
szelid alma magvairl kelt csemetkre ojtott faj?
Kertem mostoha ghajlati s talajbeli viszonyai kzt
tbb almafaj nemhogy teremni, de meglni sem kpes. Az
ilyen szraz, meleg vidkre nem alkalmas fajok kzl tb
beket prbafimrl, a hol mr-mr haldoklban voltak,
tojtottam fiatal vad csemetkre s azt tapasztaltam,
hogy itt, e fiatal vadcsemetken, egy-kt vig vigan nve
kedtek, de aztn srgasgba estek s ismt haldoklani kezd
tek: mg ugyanazon fajok Orbai alma csemetre ojtva nem
hogy sinylennek, de, mikp tapasztalom, vrl-vre mindig
vgabban s vgabban nnek s egyiksem esett kzlk sr
gasgba.

A fiatal oltvnyok srgasgnak nevezett beteg


sgt legtbbszr a tpllk hiny okozza. Ter
mkeny fldben sehol sem hinyzik a fa letnek fntartsra szksges tpllk: ha teht termkeny fldben, nyr
folytn megsrgulnak a fa levelei; ez annak a jele, hogy
a fnak hinyosak vagy nem elgsgesek a gykerei, me
lyekkel tpllkt a fldbl meg kellene szereznie.
Valsznnek tartom, hogy a vad almaalanyra ojtott
s srgasgba esett csemetnek alanya ltets alkalmval
kelletnl mlyebbre kerlt a fld al, a hol aztn az l
tet leveg s kell nyirkossg hinya miatt nem juthat ele
gend tpllkhoz s, ha a fld al kerlt sima trzsbl
netn eresztett is kisegt, jrulkos gykereket; ezek nem
voltak letrevalk s csakhamar elhaltak.

Orbai alma alanyra ojtott, fiatal csemete mg


abban az esetben sem eshetik srgasgba, ha ala
nyt kelletnl mlyebbre talltuk a fldbe l
tetni; mert fld al kerlt, sima trzsbl olyan letre
val, jrulkos gykereket ereszt, a melyek a fld legter
mkenyebb, fels rtegben terjeszkednek szt s a csemete
anyagykereit a tpllk keressben mindenkor ptolni s
helyettesteni lesznek kpesek.
Az Orbai alma, mint mondm, kzel a fldsznhez ter
jeszti szt gykereit. Ha e gykerek egyikt vagy msikt

134

les szerszmmal elvgjuk vagy, ha valamelyiket freg ta


llta elrgni; nem hal az el, hanem azon rsze, melynek a
trzszsel val sszekttetse megsznt, sarjat ereszt, kitr a
napvilgra s, ha nincs utunkban s gyomknt eleve ki
nem irtjuk, ezen j sarjban nll, hosszlet fv fog
flnevekedni. A ki teht olyan helyre ltet Orbai almaft
vagy Orbai alanyra ojtott, ms, nemes almafajt, a hol les
szerszmmal, pl. sval, a jl begykerezett fa egyik msik,
a fld sznhez kzel es gykeret knnyen elvghatja; bi
zonyos lehet abban, hogy tallni fog gykeres sarjakat fja
alatt tvolabb is a trzstl, nemcsak a fa tve krl vagy
ennek kzvetlen kzelben.
Az Orbai almasarjadvnyokat, hogy valban Orbai alma
sarjadvnyok-e? knny flismerni; mert az Orbai a l m a -

csemetknek oly jellemzleg lesen, mlyen s


srn csipkzett, fnyes haragos zld levelei vannak,
a milyenek az almk nagy csaldban egyik fajnl sem
tapasztalhatk.
Ne tekintsk gyomnak az Orbai alma gyksarjait: ha
nem kimljk meg azokat szig fink alatt s levlhulls ide
jn kisvn ket, ltessk faiskolba s neveljk fl gonddal!

Egy j karban tartott nagyobb gymlcss a


hol minden almafa Orbai almacsemetkre volt
ojtva, mihelyt a fk nvsben kitomboltk magukat s
tvknl az gynevezett tsarjakat nagyban kezdik venkint

nevelni, annyi faiskolba kiltethet, gykeres


csemett fog szolgltatni, hogy magastrzs fk
szmra alkalmas alanyok nyerse szempontjbl
brmily terjedelmes faiskolban is, a magvetssel
bizvst flhagyhatunk.

Addig is azonban, a mg nvekedskben megllapodott,


Orbai alanyra ojtott almafkra tehetnnk szert; iatalablD Orbai
almafink alatt az elvagdalt vagy megsrtett gykerekrl,
tolyton folyvst tallandunk tbb-kevesebb, faiskolba Mlfethet, gykeres sarj advny okt kivlt, ha gondunk lesz r,
hogy azokat a kerti munksok, mint haszontalan gyomot
ki ne irtsk. Nekem alig van 3040 ilyen Orbai alma
alanyra ojtott, fiatal csemetm s mgis venkint 100150
gykeres sarjadvnyt szedhettem ki alluk s osztogathattam
szt az Orbai alma irnt rdekld kertszeknek s kertked
velknek.
A ki faiskolja sorait Orbai alma-csemetkkel npesi-

135
tette be; az ezen csemetkrl, 34 v alatt szp magastrzs, kiltethet ojtvnyokra tesz szert. Midn aztn ezen
ojtvnyait a faiskola soraibl tavaszszal kissa; ha az ekkor
tmadt gdrket flddel be nem tlti s a fldbe szakadt gy
kerek kill vgt mlyen el nem takarja; tapasztalni fogja,
hogy a fldbe szakadt eme gykerek kzl mindazok, melyek
7j cm.-nl vastagabbak, kedvez viszonyok kzt mg ugyan
azon vben, biztosan ki fognak sarjadzani. A gdrk betl
tst akkorra lehet aztn halasztani, a mikor e sarjak a
gdr flszine fl emelkedtek. Ilyen mdon aztn mg tbb
gykeres sarjadvnyt nyerhet, mint^ a mennyit ll helykre
kiltetett fcski alatt tallhatna. s ezt ismt sajt tapasz
talatom utn lltom az Orbai almrl.
Az Orbai alma, a fnnebb elmondottak szerint, c s u

pn csak gyksarjairl is, nagyban s biztosan


elszaporthat ; mert ilyen sarjak nemcsak az idsebb, n
vekedsben megllapodott fk tvbl s a fiatalabb fknak
ss vagy kapls alkalmval, vletlenl elvgott gyke
reirl, hanem a tbb ves, faiskolai csemetk kissa alkalm
val ezeknek fldbe szakadt gykereirl is szoktak flsarjadzani.
Ugyanezen elszaporodsi kpessg mg nagyobb mr
tkben van meg a Doucin s a Paradicsom almnl is : de
ezek sarjai csak rvidlet, trpe fk alanyul alkalmasak;
mg az Orbai alma sarjadvnyairl inkbb csak magastrzs
fkat nevelhetnk, mert ezeket az anyatermszet hossz
letre tette kpesekk.
Megelz ezikkemben, azon adatokra tmaszkodva, melye
ket szkely bartaim velem kzleni szveskedtek, n a f-

sulyt az Orbai almnak ama tulajdonra fektet


tem, hogy az nagyban elszaporthat s gykeres
csemeti magastrzs fk alanyul igen alkal
masak.
me! azt, hogy ezen llts valsgon alapult sajt tapasz
talatom is bebizonytotta nekem mg e mostoha vidken is,
hov engem viszontagsgos sorsom szeszlye tn ppen azrt
kergetett, hogy legyen, a ki flnyissa szemt azon brndozknak, a kik, mert az ellenkezrl sem maguk, sem msok
tapasztalata utn mg nem gyzdtek meg, azt hiszik
s msokkal is azt akarnk elhitetni, hogy haznkban, gy
mlcst nagyban termeszteni kivtel nlkl mindentt, nem
csak lehet, de egyformn hasznos, egyformn nyeresges is.

Gymlcstenysztsre kedveztlen vidken.

136

brhol is, sikeretlen igyekezet nagyban zni a


g y m l c s t e r m e l s t ; mert nem haszonnal, de bizonyra
krral fog az jrni.
Az Orbai almnak fnnebb vzolt elszaporodsi kpes
sgrl, mint mondm, mg vidkem, mostoha viszonyai kzt
is, knnyen meglehetett sajt tapasztalatombl is gyzd
nm ; de azon, szerintem, a fnnebb elmondottak utn,
nem lnyeges tulajdonrl, hogy kedvez viszonyok kzt
dugvnyokrl is elszaporthat, alig hittem, hogy vidkem
mostoha viszonyai kzt, sajt tapasztalatombl meggy
zdhessem.
Arrl volt s van tudomsom, hogy kedvez ghajlati
s talajbeli viszonyok kzt, nemcsak a Doucin s Paradicsom
almnak, de nmely, ms almafajnak fldbe szrt sima veszszei is meggykereznek; azt is tudom, hogy az ily mdon
meggykerezett dugvnyok hossz let, magastrzs ft nenevelni nem kpesek: ha teht kedvez viszonyok kzt, az
Orbai alma fldbe szrt vesszei is kpesek meggykerezni;
akkor az rendkvl fogja emelni becst az Orbai almnak.
Igen; mert ennek gykeres csemetirl, legyenek azok
gyksarjak vagy meggykeresedett dugvnyok, hatrozot
tan llthatom, hogy azok hosszlet, magastrzs fkat
kpesek nevelni.
Az n szkely bartaim, brha gymlcstenyszts
sel is foglalkoznak kiss, nem kertszek, hanem gyszlvn,
kizrlag fldmvelssel s mezei gazdszattal foglalkoz
emberek. Tlk, mint foglalkozsukra nzve nem kertszek
tl, hijjba vrtam annak bebizonytst, hogy az Orbai
alma dugvnyozssal is valban elszaporthat! Csobth Ferencz
csmet, mint szkely bartaim legiatalabbikt flkrtem
ugyan, hogy nekem nhny meggykerezett Orbai almadug
vnyt kldene: de hasztalan; mert nem lakik a Kszon
vize mellett, teht dugvnyozsra kedvez helyen, hanem
Al-Torjn, a hol szraz vjrskor a dugvnyozs csaknem
oly sikeretlen, mint itt, a hol n lakom. Csobth csm a
megelz, szraz vekben, legjobb akarata mellett sem teljesthet kvnsgom, vagyis nem kldhetett olyan, meggy
kerezett Orbai alma-csemetket, a melyekrl n sajt sze
meimmel, arrl gyzdhettem volna meg, hogy azok val
ban dugvnyozssal ellltott gykeres csemetk.
Minthogy 1880. ta vidkemen is folyvst szraz volt
az vjrs; vrl-vre siker nlkl ksrlettem meg magam

137
is az Orbai alma dugvnyozst. A ledugdosott sima veszszk kileveleztek ugyan s ltek mindaddig, a mg a talaj
bl a tli s tavaszi nedvessg el nem prolgott, a mi
pedig itt, mj. s jun. h folytn mr rendszerint el szokott
prologni, de aztn lassankint elhaltak, elszradtak. N
hnyszor meg is ntztem jl dugvnyaimat; a midn mr
gyantottam, hogy a fldben kevs lehet a nedvessg: de e
locsolssal csak azt nyertem, hogy a kertem laza talajban
vigan l s md nlkl elszaporodott vakondokok a meg
locsolt, nedves fldet csakhamar megtalltk s lelmk kere
sse kzben minden dugvnyomat kimozgattk helykbl gy
annyira, hogy mikor ezt szrevettem, az sszevissza akn
zott, fllaztott fldben valamennyi dugvnyom el volt mr
fonnyadva.
gy jrtam dugvnyaimmal, 1880 ta, hrom egyms
utn kvetkez vben! Aztn beleunva a haszontalan igye
kezetbe s a drga idt hazai gymlcsszetnkre haszno
sabb munkval akarvn eltlteni, flhagytam a ksrletezs
sel. Remlve azonban, hogy egyszer valahra csak elkvetkezik
vidkemre is egy ess, nedves esztend, megtettem annyit,
hogy venkint beojtottam egy-kt Orbai-almacsemett s
ezeknek ojts alkalmval lekurttott darabjt vs formn
meghegyezve leszrtam ojtsom mell. Ezen kar gyannt,
az ojts mell ledugdosott vesszk az elmlt szraz vekben
is rendszerint kt vig letben maradtak: de a szraz,,laza
talajban meggykerezni s hajtani kpesek nem levn, vgre
is elszradtak.
Valahra aztn a foly 1884-dik vben eljtt vidkemre
is a vrva-vrt ess esztend; a mikor az ojtvnyaim mell
ledugott Orbai almavesszk ki is hajtottak, meg is gyke
reztek! Igen; mert az egy mjus hnapot leszmtva, a
mikor es nem esett, csaknem minden hten, egy-egy ld
sos es ztatta meg a talajnak mg klnben is elg nyir
kos fels rtegt, melyben dugvnyaim llottak.
Most teht mr nyugodt llekkel merem lltani sajt
tapasztalsom utn is, a mit megelz czikkemben, szkely
bartaim lltsa utn, kzlttem, hogy az Orbai alma,

kedvez viszonyok kzt, teljes sikerrel, dug


vnyrl is elszaporthat.
Kisrtsk meg almatenysztsre kedvez vidkeken az
Orbai alma dugvnyozst fiatalabb gymlcssz-trsaim!
Meg vagyok rla gyzdve, hogy olyan vidkeken mindentt

138

biztos siker jutalmazza meg fradsgukat; mert almatenysz


tsre csak oly vidk kedvez, a hol a fld nyron t is
kellleg nyirkos maradhat, a d u g v n y o z s s i k e r r e pedig

elengedhetlen kellk: a fldnek folyton tart,


kell nyirkossga.
Ott aztn, a hol tapasztalni fogjk, hogy a dugvnyo
zs biztos sikerrel zhet; szaportsk el dugvnyozssal
milli s milli szmra az Orbai almt, melyet ms alma
fajok szmra, magas trzs fk alanyul szvesebben vesz
nek meg tlk, mintsem a vad vagy szelid alma magvairl
kelt csemetket. Az a szp lendlet, minek hazai gyml
csszetnk rvend napjainkban, a mikor j s j faiskolk
alaptsrl rteslnk, biztostani fogja az Orbai alma
dugvnyozsval foglalkozt arrl, hogy gykeres dugvnyai
nem maradnak nyakn, hanem vrl-vre mind elkel, a mi
kszlete lesz.
Bartaim szavai utn, az Orbai alma gykerez kpes
sgrl meg levn gyzdve, kezd gymlcssz trsaimnak
azt javasoltam volt, mr t. i. azoknak, a kiknek, mert
sokan voltak, gykeres Orbai alma csemetket nem adhat
tam, hanem csak srna vesszt, hogy ojtsk az Orbai
alma sima vesszeit brmely almacsemete gyknyakba s a
kihajtandott Orbai alma sarjat tltgessk fl aztn fld
del, mint a kukoriczt vagy burgonyt szoks. E sarjak meg
fognak gykerezni; aztn az alanytl elvlaszthatk s mint
ksz, gykeres Orbai almacsemetk faiskolba vagy ll
helykre lesznek kiltethetk.
Arrl, hogy ily eljrs mellett, gykeres Orbai alma
csemetkre biztosan szert tehetnk, mr akkor is meg vol
tam gyzdve; de, midn ezt javasoltam, mg nem sajt
tapasztalatomra tmaszkodva javasoltam azt. Azta azonban
ezt is megkisrlettem s most mr sajt tapasztalatom utn

is llthatom, hogy az Orbai almt nas almacseme


tk gyknyakba ojtva s az ojts uj sarjt flddel
fltltgetve kedvez, ess vjrassal vagy kel
lleg nyirkos talajban, br hol is, egy v lefor
gsa alatt gykeres Orbai almacsemetkre tehe
tnk szert.
Kertem knnyen kiszrad laza talajban, szraz vjrskor, csak a msodik vben hajtott gykereket az gy
kezelt Orbai alma ojtvny: de aztn, brha az ojtvny

139
mr kt ves fcska volt s jrulkos gykerei alig voltak
2IV2 mm.-nyi vastagok s kt vagy csak msfl arasznyi
hosszak, mgis, midn alanytl elvlasztva ll helyre
kiltettem, szpen megfakadt s, mert ltetskor sima de
rekbl is egy arasznyi darab a fld al kerlt, mg szmos
j gykeret kapvn vrl-vre nveked mrtkben emel
kedik vigan flfel.
Az Orbai alma nlam mg nem termett; noha prba
fmon mr tbbszr biztatott termssel. Mihelyt teremni
fog; krlmnyes lerst gymlcs-lersaim sorban, azon
nal kzlendem. Addig is, a mg ezt tehetnm; a szkely
bartaim ltal 1883-ban hozzm kldtt gymlcs-pld
nyokrl tlve annyit mondhatok, hogy az Orbai alma, ha
br legbecsesebb csemege gymlcseinkkel nem llja is ki a
versenyt, de j II. rend csemege- s kitnleg I. rend
hztartsi gymlcs.
s mr most, lelkem igaz meggyzdsbl, sajt ta
pasztalatom utn, jbl is ajnlom mindenki figyelmbe az
Orbai almt.

17.
A gymlcsfk tojtsrl.
Hzunk tjkn, szUnk aljban vagy szntfldnk
mesgyjn nem egyszer tapasztaljuk, hogy feln egy-egy, szp
vadkrte- vagy vadalmafa.
Nincs utunkban: megtrjk, hogy szabadon nhessenek
ott fl.
Teremnek is aztn, idjrtval vadgymlcst bven.
Az is jobb, mint semmi! Szeretik azt a sertsek, no
meg a gyermekek is.
Mi idsbek, a kik mr gymlcs s gymlcs kztt jl
tudjuk a klnbsget, r sem hedertnk a vadgymlcskre.
Vljon, midn gymlcs utn svrg gyermekeinket
a fanyar vaczkoron rgdni ltjuk, jut-e nha esznkbe,
hogy mennyivel jobb volna, ha a vadfa fanyar vaczkor he
lyett zletes gymlcst teremne?
Hiszen az a vadfa, mely a vaczkort termi, ugyanakkor,
a mikor a vadgymlcst termi, szemnek-szjnak tetsz zes
gymlcst is teremhetne! Igen biz a! teremhetne olyan
gymlcsket, a melyek nemhogy betegg tennk egszsges
'"^'gyermekeinket, de meggygytank a betegeket is.
Az, hogy a vadfa vaczkor helyett nemes gymlcst te
remjen, egyedl tlnk fgg.
Akarnunk kell csak, s csekly fradsggal vagy szra
sem rdemes, csekly kltsggel oda knyszerthetjk a vad
ft, hogy olyan gymlcst teremjen egsz letn t, a mi
lyent szeretnk.
Csaldos ember, a kinek van egy kis fldbirtoka, kert
vagy szllje, vtkezik az apai szeretet ellen, ha megtri,
hogy birtokn, kertben vagy szlljben olyan gymlcs
fja legyen, mely az kedves gyermekei szmra, sertsek
nek val vad gymlcst teremjen venkint.
A ki gyermekeit szereti; ne elgedjk meg avval, hogy
maga szereti gyermekeit: hanem arra trekedjk, hogy

141

gyermekei is szeressk t, a mg letben van s ldjk eml


kt, ha az lk vilgbl elkltztt.
Az az apa, a ki egy vad ft oda knyszert, hogy az
vaczkor helyett nemes gymlcst teremjen, olyan l eml
ket hagy magrl, mely gyermekeinek mg akkor is az
atyai szeretetrl fog beszlni, a mikor mr porai sszeke
verednek avval a flddel, a melyet letben munkjnak
vertkvel ztatott.
Hogyan kell egy vad ft oda knyszerteni, hogy az
vaczkor helyett nemes gymlcst teremjen!
Errl akarok itt rviden rtekezni.
Ahhoz, hogy egy vad ft, sajtkezieg nemes gyml
cst term fv talakthassunk; elkerlhetlenl szksges,
hogy tudjunk ojtani.
Napjainkban mr az ojtsnak oly egyszer mdjait is
merjk ; hogy azt, egy ahhoz rt embertl, egyszeri ltsra
is knnyen eltanulhatjuk; st, a ki olvasni tud, kertszeti
vagy gymlcsszeti knyvekbl, tbbek kzt Gymlcsszeti vzlatok czim munkm I. ktetbl is, csak
egy kis akarat legyen benne a jt s hasznosat megtanulni,
nmagtl is knnyen megtanulhatja.
Az, a ki ojtani tud; knny szerrel nmaga ojthatja t
vadfjt. Nem kerl annak az tojts pnzbe, fradsgba.
Csupa mulatsgbl, pihen riban vgezheti azt el.
A ki maga nem tud ojtani vagy nem rzi magt elg
gyesnek az ojtsban; annak mr kltsgbe kerl bizony
ra vadfjnak tojtsa: de e kltsg olyan csekly kltsg,
hogy knnyen elbrja mg az is, ki a garasokat napszm
mal keresi.
Hla azon lelkes gymlcsszek igyekezetnek, a Mk az
ojts mestersgt mindenkinek knnyen eltanulhatv tet
tk; napjainkban mr akr hnyan vannak mg a napsz
mos emberek kzt is, a kik biztos sikerrel tudnak ojtani!
Igen, biztos sikerrel, mg pedig nem azon rgi idben hasz
nlt ojtsmd szerint, a mikor egy ojtshoz ktlkl annyi
rongyot hasznltak fl, a mennyivel egy csecsemt bven
belehetett volna plylni, hanem az j ojtsmd szerint,
melyhez ojtsunk betakarsra egyujjnyi szles kukoricza (==
tengeri vagy ml) fosztalk is bven elgsges.
A ki aztn maga nem tud ojtani: fogadjon fl egy ily
ojtshoz rt napszmos embert akr napi br mellett, akr

142

elre kialkudva vele, hogy mennyirt vllalja fl vadgymlcsfnk tojtst?


Az tojtand vadfa idsebb vagy fiatalabb volta sze
rint aztn az ojt embernek tbbet, kevesebbet kellend fizet
nnk; de, mint mr emltem, nem lesz e kiads olyan, mit
terhesnek kellene tallnunk.
Azok rszre, a kik az ojts fogsait mr elsajttottk,
a kik az ojtst fiatal csemetken mr sikerrel gyakoroltk,
de, a kik idsebb ft sem maguk nem ojtottak mg t, sem
msoktl nem lttk az tojts fogsait, szolgljon tjko
zsul, a mit itt az tojtsrl elmondand leszek.
A vad gymlcsft az tvises, bozontos gazatrl
knnyen fl lehet ismernnk. Mihelyt szrevesznk telkn
kn vletlenl s olyan hetyen flnevekedni egy vadcseme
tt, a hol ez llandul megmaradhat, mert nincs utunk
ban; ne vrjuk meg, hogy nagyfv nvekedjk s teremjen
is, hanem mihelyt trzse egy vastagabb csibukszrnyira
nvekedett; nyessk le sz derekn vagy kora tavaszszal tr
zsrl les kssel a tsks oldalgakat ember magassg
nyira mind. Az ily csemete aztn, mihelyt kilevelezett,
egyetlenegy vesszs szemzs szerint vgzend ojtssal mr
tavaszszal is tojthat: de, ha tavaszszal egy vagy ms ok
bl elmulasztottuk tojtst, nyr derekn is tojthatjuk
szintn vesszs szemzs szerint. Az ilyen csemete tojtsa
csak annyiban klnbzik egy faiskolai csemete beojtstl,
hogy a vesszs szemzst nem kzel a fld sznhez vgez
zk, hanem ember magassgban az oldal gak vagy veszszk s tskktl megtiszttott, sima trzs krge al illeszt
vn a nemes vessz rett rgyben vgzd darabjt.
Mikp bnjunk el az ilyen veszszs szemzssel s mikp
polgassuk ezen ojtvnyunkt ? megvan rva e munka I.
ktetnek 112116. lapjain. Itt nem szksg azt ism
telnem.
Ilyen fiatal vadcsemete tojtsnl a fcskbl csak a
trzs marad meg vadnak, a korona pedig teljesen nemes lesz.
Ha az tojtand vad csemete trzse mr karnyi vagy
34 ujjnyi vastagsgra is flhzott, ez esetben mr nem
trzsn, hanem koronagain kell a veszszs szemzst alkal
maznunk. Minthogy pedig a vad fa koronjnak rendkvl
sr az elgazsa; elbb, hogy sem az tojtshoz fognnk,
meg kell az ily koront ritktanunk.

143

A korona megritktsa abbl fog llani, hogy hrom,


legflebb ngy, erteljes gat meghagyunk, hogy ezek kpez
zk a korona als gait, a tbbi gyengbbeket pedig mind
eltvoltjuk a sudarrl mint egy iO50 cm-nyi magas
sgig. E meghagyott 34 gnak nem szabad egyms fltt
vagy egymshoz nagyon kzel llania, hanem keresztben ll
janak a ngy vilg tj szerint azaz, ha az egyik jszaknak
irnyul, a msiknak dl fel kell irnyulnia; kelet fel ir
nyul ggal szemkzt pedig, a trzs tls oldaln, egy nyu
gatnak irnyul g legyen meghagyva. E hrom vagy ngy
g fogja aztn kpezni a fa koronjnak als emelett.
Ha az als emelet ngy ga fltt, a fa trzsnek foly
tatst kpz sudr mg elg vastag; akkor nemcsak 4550
cm. de 60. cm-nyi magassgig is minden gat letiszttunk
rla kssel vagy frszszel s 5060 cm-nyi magasban ismt
meghagyunk rajta 34 egymstl hegykkel teljesen ellen
kez irnyban nz gat, a tbbi gyngbb gakat pedig
mind eltvoltjuk a sudarrl 4050 cm-nyi magassgig. E
meghagyott jabb 4 g fogja kpezni a korona msodik
emelett.
gy kell ezt aztn folytatnunk mind addig, mg az
a sudr legfls rsze vagyis a korona hegye csak olyan vas
tag vagy vkony nem lesz, mint a milyen vastag vagy v
kony a kzvetlenl alatta meghagyott 34 g, melyek a
meghagyott sudr hegyvel egytt, a fa koronjnak legfels
emelett fogjk kpezni.
A fa koronjnak ezen megritktsa alkalmval minden
olyan sebet, mely nagyobb 1 cm-nl, faviaszszal el kell ta
karnunk s, ha a ritktshoz frszt is hasznltunk, akkor a
frsz nyomt elbb les kssel simtsuk le s csak azutn
kenjk be a sebet faviaszszal.
Az gy megritktott koronj ft aztn legczlszerbb
nyr derekn szintn vesszs szemzssel tojtanunk.
Ha krteft akarunk tojtani; akkor az tojtshoz jul.
derekn; ha pedig almaft akarunk tojtani; akkor aug. de
rekn kell hozz fognunk; mert a krtefa elbb, az almafa,
ksbb sznteti meg a nvst: de az emltett idbeni ojtskor az is, ez is flengedi mg a krgt.
Az tojtst, igen termszetes, hogy alkalmas lajtor
jrl a fa korona legfls emeletn kezdjk meg beojtva
elbb a sudr folytatst kpz vesszt vagy gat s aztn
az alatta meghagyott 4 gat. Egy-egy vesszs szemzs elg

144
ezen fls emelet mind az 5 gra, t. i. kln a sudarra
s kln-kln az alatta lev 4 gra is. Ugy a sudarra,
mint az alatta lev ngy gra ezek kisarkallstl szm
tott 1015. cm. tvolban illesztjk a kreg al a nemes
vesszhegyet vagy darabot. A nemes vessz-darabnak kreg
al illesztsekor ugy vlaszszuk a helyet az ojts szmra,
hogy a 1" bevgs az g gnek nz oldalra essk s nem
oldalt vagy ppen fld fel nz oldalra; mert ott az ojts
sikere biztosabb, mint itt vagy egyebtt.
Aztn kvetkezik az tojts az albb kvetkez eme
letek gain: de itt mr nem elg egy gra egy vesszs
szemzs; mert az alsbb emeletek gait gy kell tekintennk,
mint nll, tbbszrsen elgazott fcskkat. Minden egyes
gra teht annyi vesszs szemzst kell s lehet tennnk, a
hny ujjnyi-vastag oldalgat tallunk rajta: az ojts helye
itt is mindentt az g fel nz oldalon, az oldalg kisar
kallstl legalbb egy tenyrnyi tvolba essk.
Minthogy pedig az alsbb emeletek egyes gait, mint
mondm, nll s tbbszrsen elgaz fknak kell tekin
tennk ; igen termszetes, hogy ezeknek is egy rvidebb,
hosszabb trzset kell hagynunk, melyrl minden sarjat le
kell tiszttanunk. Ezen, emeleti gak trzse ott kezddik
aztn, a hol ezek az anyafa sudarbl kisarkallottak. Innen
kezdve teht, ezen gakrl mintegy 3040 cm.-nyire, minden
vadhajtst le kell tiszttanunk s csak azon oldalgakat kell
rajta beojtanunk, a melyeket e letiszttott trzs fltt beojtsra mg alkalmasaknak tallunk.
A beojtsra nem alkalmas vkony vesszkat abban az
vben a melyikben ojtunk, ott kell hagynunk mind az ga
kon : de az ojtsra kvetkez v tavaszn, a mikor ojtsaink
fltt a beojtandott vesazk vagy oldalgakat csapra metszk, egytl-egyig mind el kell tvoltanunk az anyagakrl.
E vkony oldalgakat csak azon esetre hagyjuk meg az eme
letek egyik msik gn; ha ez az g vkonyabb volna, mint
az emelet tbbi gai s azt akarnk elrni, hogy ez |oldalgak segtsgvel a vkony anyag a tbbi anyagakat er
ben utirhesse. Ez esetben aztn az ily gyengbb anyagat,
s ennek oldalgait egy vvel ksbb lehetne tojtanunk
vagy, ha a fa szablyos,^termett nem fltjk; egy v mlva az
egsz anyagat meg is semmisthetjk, sznben levgva azt a
fa sudarrl.

145
A vesszs-szemzssel tojtott vadfa valaraenynyi beoj
tott ga csonktatlanl marad az ojts vben: de a
kvetkez tavaszon minden beojtott gat vagy gacskt gy
kell megkurttanunk, hogy bellk az ojts helye fltt
mintegy 10 cm-nyi csap maradjon meg, a melyekrl minden
kihajthat rgyet vagy peczket le kell faragnunk. E csap
arra szolgl, hogy ojtsunk kihajtandott sarjait, mihelyt
ezek arasznyi, hosszsgot rtek, mind karhoz, lazn hozz
kthessk, nehogy a szl knny szerrel lehastsa, lehny
hassa a frl.
Azon vben, midn vesszs szemzseink Idhajtanak, az
tojtott vadfn szmos vadsarj is tr el. E vadsarjakat ak
kor, midn ojtsunk j sarjait a csapokhoz ktzzk, vagy
mind levagdaljuk sznben az gakrl, vagy legalbb hegyket csipkedjk el, nehogy klnben magukhoz ragadhassk
az anyafa minden erejt, melyet annak ojtsainkj sarjai ne
velsre kellene fordtania s csak a rkvetkez tavaszszal
tiszttjuk le vgkp a frl.
Az tojtott fn egy-kt v alatt annyira megersdnek
ojtsaink, hogy a fa minden erejt kpesek lesznek sajt
javukra flhasznlni s kt-hrom v alatt biztosan termre
fordulnak. Mihelyt ojtsaink teljes erre kaphattak a fn:
nem fognak ezen tbb vad sarjak eltrhetm; de, ha itt-ott
mgis mutatkoznnak ilyenek; szszel vagy kora tavaszszal le
kell azokat fnkrl tiszttani; mert klnben az anyafa ezeket,
mint az des gyermekeit, oda segthetn, hogy ojtsainkat
idjrtval nvekedsben tlszrnyalnk.
Ha az a fa, melyet tojtani akarunk, szablytalan, grbe
nvs, de ember karnyinl mg nem vastagabb s mi azt
akarjuk, hogy tojts utn szablyos termet, egyenes fa
legyen belle: akkor irgalom nlkl frszeljk azt le tlen,
vagy kora tavaszszal a grbletnl s a tmadt sebet les
kssel lesimtvn fatapasszal bortsuk be.
Az gy derkban lecsonkozott trzs szmos, erteljes,
fgglyesen nv sarjat fog ereszteni v folytn. E sarjakat
nem hagyjuk, hogy mind egyenl erben nvekedjenek,
hanem egyet, a legersebbet, a trzs folytatsra legalmasabbat meghagyva, a tbbieket hegyk lecsipse ltal nvekedskben meggtoljuk.
Aztn jul. vgn, vagy aug. elejn a meghagyott ers sar
jat fs, vagy vesszs-szemzssel kell magassgban besze
mezzk.
10

146
A kvetkez v tavaszn aztn a nvekedskben meg
akasztott s ojtatlanl hagyott sarjakat a trzsrl letiszttjuk;
a beojtott ers hajtst pedig megcsonkzzuk gy, hogy be
lle az ojts helye fltt, csak egy arasznyi csap maradjon
meg. E csaprl minden Idhajthat szemet le kell tiszttanunk;
mert ennek kihajtania nem szksges, mivel csak arra kell
szolglnia, hogy ojtsunk j sarjt a szelek ellen biztosi
tandk, mint termszetes karhoz, lazn hozz kthessk.
Azt a csapot, mely az anyatrzsbl a beojtott ers sarj
kiindulsa fltt megmaradt, a lecsonkozs ve utn kvet
kez tavaszon nem tvoltjuk mg el: hanem a vgt, a
honnan a rkent faviasz lepattogzott, jbl bekenjk faviaszszal
s csak a kvetkez v tavaszn frszeljk le, kzvetlenl
a beojtott s mr jl megersdtt hajts fltt gy, hogy
a frsz ltal okozott seb egy fgglyes lapot kpezzen.
Aztn a frsz nyomt les kssel lesimtva s faviasszal
bekenve gyszlvn minden teendt bevgeztnk a fval,
melyet gy nemcsak tojtottunk, hanem grbe trzst is ki
egyenestettk.
Nvekedskben megakadt, idsebb, de mg elg let
ers, egszsges, vn fkat is t lehet ojtanunk ily mdon:
hanem ez mr tbb munkba, fradsgba s ha msokkal
ojtatjuk t, tbb kltsgbe is kerl.
Az ilyen vn fkat is elbb meg kell ritktanunk; ersebb gaik kzl tbbeket a trzs sudarrl sznben lefr
szelnnk, hogy ojtskor, lajtorjval, a meghagyandott gak
mindenikhez knnyen hozzfrhessnk; aztn a meghagyott
gakat is meg kell kurttanunk s nyr derekn, vesszs
szemzssel csak az ezekrl kihajtandott sarjakat ojtjuk be.
Mondanom sem szksges, hogy a kihajtandott sarjak kzl
csakis azokat ojtjuk be, a melyek a megkurttott anyagak
folytatsra s derekuk beruhzsra legalkalmasablDaknak
tlnk, a tbbieket pedig a kvetkez tavaszon tiszttjuk,
hnyjuk le a frl.
Ilyen vn fkon, tojts eltt, akarjuk nem akarjuk,
sok olyan sebet kell ejtennk, melyeket faviaszszal nem
egyszer, de venkint kt zben is t. i. szszel s tavaszszal,
mindaddig, a mig a seb teljesen be nem forrt, lelkiismeretes
gonddal be kell takarnunk; meri, ha csak egyszer is elmu
lasztjuk ezt; a nyitott seb helyn be rothad a fa s a rot
hads behatol a fa belsejbe is, minek folytn veszlyez
tetve vagy legalbb megrvidtve lesz a fa lete.

147
Ha az tojtand fnak tbb koronaga vagy anyaga
van; minden egyes anyagra egy-egy kln gymlcsfajt
ojtva prba vagy fajfnak hasznlhatjuk azt fl: de, mert a
fajfa csaknem egsz leten t igen sok gondozst kivan,
csakis olyanoknak ajnlhat ez, a kik nemcsak jl rtenek a
fajfa gondozshoz, de vrl-vre r is rnek arra.
Legjobb az egsz ft egyetlenegy fajjal tojtani.
Nemcsak a vadkrte s vadalma fkat, hanem egyb
gymlcsfkat is t lehet ojtani, a melyek vagy termket
lenek vagy legalbb nem oly becses gymlcst teremnek,
mint mi hajtanok.
Az tojtott fa igen rvid id alatt termre szokott for
dulni: ha teht egy termketlen gymlcsft valamely ter
mkeny fajjal ojtunk t; bizonyosak lehetnk rla, hogy tojtssal csakhamar termv varzsolhatjuk azt.
Sokan msfle eljrst kvetnek az idsebb fk tojtsnl mint a milyent a fnnebbiekben elmondottam: de ez
ttal, minthogy a fa leterejnek legnagyobb kmlsvel
jr az ltalam ajnlott tojtsi eljrs; a gymlcsszetben
jratlan honfitrsaimnak msok eljrst is flemlegetni s
msok eljrsnak hinyait tvrl-hegyre kimutogatni nem
tartom szksgesnek.
me! ennyi volt, amit az idsebb fk tojtsrl elmon
dani szksgesnek vltem.

10*

18.
A nyers gymlcs szlltsrl.
Nyers gymlcst postn, vaston vagy gzhajn, meszszebb vidkekre gy elszlltani, hogy az a megrkezskor sem
de sznt, sem termszetes, fszeres zt el ne vesztse, nem
oly knny dolog, mint sokan gyantjk.
Isten kegyes j voltbl, maholnap virgzsnak indul
haznkban is a gymlcsszet. Nemcsak hzi fogyasztsra,
de darustsra is termelnk gymlcst. A mit aztn hely
ben el nem rusthatunk; igyekeznnk kell tvolabb vid
keken adni el a flsleget. Ilyenkor aztn akarjuk nem
akarjuk bell a szksg, hogy gondolkozzunk arrl, hogyan
szlltsuk el kr nlkl gymlcseinket?
E krds megfejtshez akarok n is annyit elmondani,
a mennyit tapasztalsbl tanultam s tudok.
Arrl, hogy mikpen szlltanak tvolabb helyekre, nagy
mennyisgben gymlcst? nekem nem volt mdomban kell ta
pasztalatokat szerezni. Ilyenfle szlltssal, rgibb id ta,
tbb helyen foglalkoznak mr haznkban. A tbbek kzt
csak Kecskemtet s Nagy-Marost emltem fl. Kecskemt
rl meggyet, kajszibaraczkot, pogcsa almt; Nagy-Marosrl
pedig szUt, nagy mennyisgben szlltanak mg klfldre
is. A ki nagyban akar gymlcst termelni s szlltani;
annak a szllts leghelyesebb mdjt azoktl kell eltanulnia
a kiknek e rszben elg mdjuk volt tapasztalatokat gyj
teni. Nekem, mint mondm, e rszben nem volt mdom
tapasztalatokat szerezni, s ennlfogva csakis a kisebbmenynyisg, s olyan gymlcsk szlltsi mdjrl lehet sajt
tapasztalatom nyomn szlanom, melyeket tenysztek s
a melyek tanulmnyozsval foglalkozom.
Midn kisebb mennyisg gymlcs-szlltst emlege
tek; rtem ez alatt az olyan kldemnyeket, melyek slya
az 5 Idlt ritkn haladja meg. Hogy az ilyen kldemny
tartalmval egytt, teljes psgben juthasson el rendeltetsi

149
helyre elkerlhetlenl szksges : 1-szr is, hogy olyan ldikban vagy dobozban szlltsunk, melynek falai minden
oldalrl kell szilrdsggal birjanak. Papir gngylegben
vagy papir dobozban a gymlcsknek tvolabb vidkre rit
kn sikeri p llapotban megrkeznik; mert a szekr-pos
tn, az egymsra halmozott kemnyebb s slyosabb cso
magok kzt, az ti rzds folytn, a doboz falai minden
ersebb nyomsnak engednek, s habr a doboz maga nem
hullott is szt, a mi pedig tbbszr, mint nem, megtrt
nik, foltoss, szinevesztett teszi a benne lev gyml
csket. Az ily szinevesztett, megnyomkodott gymlcsk
aztn, ha mosolyra nem gerjesztik, bizonyra sznakozst
fognak csak gerjeszteni abban, a kinek a gymlcskkel
kedveskedni akartunk s bosszankodst kltenek abban, a
kinek a gymlcsket azrt kldttk, hogy biztostson ben
nnket nevk helyes voltrl vagy hatrozn meg, hogy mi
a valdi nevk?
Legjobb szllt edny az olyan koczka alak fa- vagy
deszka-ldik, melynek falai minden oldalrl legalbb 1
cmnyi vastagok s a melyek bels vilga szlessgben, hoszszsgban s mlysgben _ vagy magassgban a 30 cmetert
sohasem haladjk meg. blsebb ldik csak azon esetre
volna czlszer; ha belseje ers kzfallal fikokra volna fl
osztva; klnben czlszertlen volna azrt, mert sok gy
mlcs frvn el benne, maga a gymlcsnek slya is kimoz
dthatn helykbl a gymlcsket s trdtt vltoztat
hatn t az egsz kldemnyt. Ennlfogva, ha valaki mgis b
lsebb ldikban akarna szlltani: akkor czlszerbben jr el, ha
koczkalda helyett olyan hosszas ldt kszttet, melyet
kt-hrom olyan terjedelm s alak fikra oszthat el desz
kbl kszlt kzfalakkal, melyeknek bels vilga szlessg
ben s magassgban ne haladja meg a 30 cmetert. E kthrom fikos ldt aztn egyetlenegy kzs fdllel lehet
lezrnia. Az ily ldba rakott gymlcsk aztn, az alkal
mazott kzfalak miatt, sajt slyukkal nem lesznek kpesek
egymst agyonsajtolni, egymsban srelmet okozni. Az
ily kt-hrom fikos, hosszas lda kls falainak s fdel
nek minden esetre vastagabbaknak s szilrdabbaknak kell
lennik, mint a koczka ldiknak; mert klnben tartalmuk
slya knnyen sztvlaszthatn eresztkeit akkor, a midn
tkzben, le- s flrakodskor, a kzmbs szolga-szemly
zet kmletlenl doblja szlltmnyunkat.

150

Ha aztn gy a legczlszerbb szlltsi ednyre szert


tettnk; elkerlhetlen szksgnk lesz olyan csomagolsi
szerekrl gondoskodnunk, melyekbe a gymlcsket egyen
kint begngylgethetjk s azokat gy gyalbassuk be,
hogy helykbl ki ne mozdulhassanak s az tkzbeni rzdst, hnyst-vetst srelem nlkl killhassk.
Nem kznbs, de nagyon is lnyeges dolog az ily cso
magol szerek megvlasztsa; mert, ha a csomagolshoz
durva szereket vlasztunk; azok tkzben a folytonos rzds folytn flkarczoljk, megfekettik a gymlcsk brt
s elvltoztatjk a gymlcsk termszetes sznt; ha pedig
dohos vagy penszes kellemetlen vagy akr kellemesszag
anyagot vlasztunk a csomagolshoz; bizonyos, hogy a gy
mlcsk elvesztik termszetes illatukat s egszen eltelnek a
csomagol anyag szagval.
Legjobb csomagol anyag a lda feneke s oldalai kibllelsre s a ldba rakott gymlcsk kzt lev hzagok
betmsre, a nyers s idegen anyagoktl mentes, lgy
moha.
Hegyes vidkeken knny dolog ilyen mohra szert
tennnk. Nedves moha nem volna alkalmas; a nagyon ki
szradt moha csomagolskor vagy az ti rzds folytn,
finom port ereszt magbl, mely a gymlcsket mg akkor
is ellepi, ha ezek papirba vannak is gngylve. A porlepte
gymlcsket aztn, mihelyt kiszedtk a ldbl s kign
gylgettk takarjukbl, meg kell trlgetnnk. E trlgetssel megfosztjuk aztn a gymlcsket attl a finom, sz
zies hamvuktl, mely sok gymlcsnek, kivlt pedig a szil
vknak legfbb kessge.
A hol finom, puha moht nem egy knnyen szerezhe
tnk, pl. a sk alfldn; igen jl helyettesti azt a finom,
puha sarju-szna is, melybl a f- vagy szna-szagot a sza
bad lgjrs elprologtatta. Ptolhatja a moht mg az
olyan papir-nyiredk is, a milyent a knyvktk a knyvek
szleirl legyalulni szoktak.
A mohn, papirforgcson s sarjusznn kivl, a lda
feneke, oldalai s a benne lev gymlcsk kztti hzagok
kibllelsre, elgnek tartanak nmelyek brmifle paprhul
ladkot, trekszalmt, polyvt, frszport, korpt, klest
vagy zabot is: de ez utbbi anyagok azrt nem alkalmasak;
mert a szlltand gymlcst vagy idegen szaggal tltik el

151

vagy az utkxbeni folytonos rzds folytn, a gymlcsk


kzl kisiklanak s hzagokat hagyvn a ldban okul szol
glnak arra, hogy a gymlcsk egymshoz verdjenek s
gy srlt llapotban rkezzenek meg.
Ha-azt akarjuk, hogy a messzebb vidkre szlltand
gymlcs oly psgben rkezzk meg rendeltetsi helyre,
mintha azt ott helyben szaktottk volna le a frl; szksges,
hogy minden egyes darabot paprba gngylgessnk. E pa
pirosnak lgynak, de kellleg szvsnak s egszen tisztnak
s szagtalannak kell lennie. Paprkeresked ti knny ilyent
beszereznnk. Vkonyhj s egszen lgyhs gymlcsk
hz, mint a cseresznyk, szilvk, a lehet legfino
mabb s lgyabb selyempapirt kell vlasztanunk. Az alm
kat, krtket tiszta nyomda-paprba is takarhatjuk fltve,
hogy ez a papir is elegend lgy s kevsss enyves. Durva
kemnypapr, ha gngylskor nem is, de az tkzbeni r
zds folytn, okvetlenl megsrten, foltoss tenn a gyml
csk brt. Az ujsg-papr a nyomdafestk kellemetlen sza
gt klcsnzn t a gymlcsknek. A fszerrusoktl k
lnfle lnkszag fszerekre, nha mg petroleumos ve
gekre is csomagolul hasznlt papir, mely onnan hoz
znk kerlt, egyltaln fogva nem czlszer arra, hogy bele
gymlcst gngylgessnk; mert a gymlcs minden ide
gen szagot knnyen magba vesz.
Mikor aztn alkalmas csomagol szerekkel ellttuk ma
gunkat ; a kldend gymlcsket kell kivlogatnunk s azo
kat nagysguk szerint osztlyoznunk. A kivlogats igen
knny akkor, ha az egsz ldt egyetlenegy gymlcsfajjal
kell tele raknunk; de nehezebb akkor, ha klnbz fajokrl
fajonkint4:5 darabot akarunk a ldba rakni. Fdolog ilyen
kor, hogy hibsfejlds, frges vagy a rothadsnak brmi
parnyi jelt magn visel gymlcst ne vlasszunk, kl
nsen pedig, ne vlasszunk egszen rett, vagy, ^ a mi
mg rosszabb volna, tlrett gymlcsket. rett vagy
tlrett gymlcsket kldvn nagyon knnyen megeshet
nk, hogy az illet, a kinek a gymlcsket szntuk, gy
mlcsk helyett csak azoknak sszeomlott maradvnyait,
poshadt s eczetes trklyt kaphatn meg. Az egszen rett
gymlcs puhasgnl fogva minden rzdst megrez, behorpadozik s elbbi trfogatt be nem tltvn, hzagot hagy
a ldban. Csak egy gymlcsnek kell sszeesnie; bizonyos,
hogy akkor a tbbiek mind kimozdulnak a helykbl, egy-

152
mshoz verdnek s csak azok maradnak nmileg psgben,
mel3^ek retlenek voltak.
Elkldsre a legszebb fejlds s sznezet gymlcs
ket vlasztjuk ki akkor, ha kedveseinknek a gymlcscsel
meglepetst akarunk szerezni; valamint akkor is, ha gy
mlcstrlatokon msokkal versenyezni s gymlcseinkkel
dicsretet aratni hajtunk; de, ha valamely gymlcsszhez
azrt akarunk kldeni gymlcst, hogy az, ennek valdis
gt megllaptsa, vagy, ha nvtelen a kldend gymlcs
gymlcsszeti nevt meghatrozza; akkor mr a vlasz
tsnl ms szempontbl kell kiindulnunk. Mit kelljen ilyen
esetben szemnk eltt tartanunk? Azt mr azon rtekez
semben, mely: a nvtelen gymlcsk meghatrozsnak ne
hz voltrl szlott, mondottam el. Fdolog ez esetben is,
hogy teljesen pfejlds, hibtlan, kzpnagy gymlcsket
vlasszunk ki s pedig minden fajbl olyanokat, melyek az
illet fajnak minden jellemz vonst magukon viseljk;
szval olyanokat, a melyekrl az illet fajt szz, klnbz
gymlcsfaj kzl is kitudnk nmagunk is vlasztani.
Olj^an gymlcsket, a melyeknek szra elszakadt, mikor a
frl levettk; aztn a melyeknek a virgos rszrl a kehelylevlkket a rovarok mg a fn lelegeltk, ne kld
jnk a gymlcssznek mg, ha klnben egszen pfejldsek volnnak is azok; mert a gymlcs biztos flismer
shez a szr s kehelyosztvnyok p llapota is csaknem elkerlhetlenl szksges.
Ha aztn kivlasztottuk az elkldend gymlcsket s
fajok szerint elklnztk a pldnyokat; els dolgunk le
gyen minden egyes gymlcsre a faj nevt vagy a gymlcs
nvtelen volta esetben, egy olyan szmot vagy jelt tiszta
s olvashat rssal rni r, mely nv vagy jel alatt, az
illet gymlcssztl, a gymlcskre vonatkoz szrevte
leket megkaphatjuk. Ha szmokkal akarjuk megjellni a
gymlcsket; ne elgedjnk meg a puszta szm 1. 2. 3.
stb. kirsval, hanem rjunk a szm utn betket is, mint
1. sz., 2. sz., 3. sz. stb; mert, ha tbb fajt kellene gy meg
jellnnk, a puszta szmjel zavart okozhatna. gy a hatos
szmot, mely utn nincs pont vagy bet, knnyen 9-cesnek
olvashatn a gymlcssz, ha a gymlcst kezben meg
fordtja. A nevek, szmok vagy jelek rshoz alizarin-tintt
hasznlunk. Nhny perez alatt megszrad az ilyen rs s
a gymlcsrl nem egy knnyen trlhet le.

153

A gymlcsket faj szerint megjelelend, nem tancsos


azok nevt vagy szmt kln-kln papirszeltkre irni fl
s azt tenni a gngyleg al a gymlcskhz; mert az ilyen
papirszeletkk a gymlcsk kigngylse kzben knnyen
kihullhatnak s sszekeveredhetnek. Ilyen papir szeletekre
csakis a cseresznye-, meg_y- s szilvafajok nevt rhatjuk fl;
mert ezek gymlcsre, magra, klnben sem lehetne a
faj nevt flrnunk.
Mihelyt az rs megszradt a gymlcskn; ezeket
nagysguk szerint sszevlogatjuk. Ha sok a kldend gy
mlcs; kln ldban kell kldennk a nagyobbakat, kln
ldban a kzpnagyokat s kisebbeket is. Egy ldban k
lnbz nagysg, lgyabb s kemnyebb, knnyebb s s
lyosabb gymlcsket kldeni nem volna tancsos csak azon
esetre, ha minden egyes gymlcst mohval vagy sarj
sznval gy vlasztannk el a tbbiektl, hogy azok min
den rzds, hnys-vets daczra sem volnnak kpesek
egymssal rintkezni.
Megtrtnvn a gymlcsk nagysg szerinti sszev
logatsa, kvetkezik azoknak papirba gngylgetse. Minden
egyes gymlcs begngylsre olyan paprdarabot vagy
szeletet kell vennnk, mely ppen elg arra, hogy a gy
mlcs derekt henger gyannt, legalbb hromszor krl
fogja. E papir hengert a gymlcs szras vgn gyngden
gy csavargatjuk ssze, hogy a gymlcsszrt anlkl, hogy
ez eltrhessk vgig betakarja; a gymlcs kelyhes vgn
pedig kt oldalrl sszenyomjuk s az gy sszenyomott hen
gervget a gymlcs derekra flhajltjuk. gy szoks
papirba gngylgetni a krtket s gy azon almkat is,
melyek szra hossz: de az olyan almkat, melyek szra
rvid voltnl fogva, nem emelkedik a szrreg karimja
sznvonalig, oly mdon is gngylhetjk papirba, hogy a
papir henger mindkt vgt kt oldalrl sszenyomjuk s a
henger sszenyomott vge kzl az egyiket a gymlcs
egyik oldalra, a msikat a gymlcs ellenkez oldalra
hajltjuk fl.
Be levn papirba gngylve minden gymlcs, kvet
kezik a ldba rakosgats.
' Elbb, hogysem a gymlcsknek ldba rakosgatst
megkezdenk, a lda fenekre legalbb egy ujjnyi vastagon
moht tertnk; aztn egy rteg gymlcst gy helyeznk
el a moharteg fl szorosan egyms mell, hogy a lda

154

ngy oldaln legalbb egy ujjnyi hzag maradjon. E hzagot


mohval jl betmkdjk, valamint azon hzagokat is,
melyek az egymsmell rakott gymlcsk kzt tmadtak.
Oly feszesen kell e hzagokat betlteni, hogy a gymlcsk
ers rzs folytn se mozdulhassanak ki helykbl. Meg
jegyzem itt, hogy a krtk beraksnl, minthogy ezek szra
rendszerint trkeny, arra kell gyelnnk, hogy mindenik
krte rzsuntos helyzetbe jusson, hogy gy szra a mellette
vagy eltte lev gymlcs derekra egszen rfekdjk.
Mihelyt kszen vagyunk egy rteg leraksval; ismt
egy ujjnyi vastagon moht tertnk az els gymlcs rteg
fl s gy folytatjuk a munkt, mindaddig mg a lda
megnem telt gymlcscsel, a mint az els rteg beraksa
kor eljrtunk a dologgal.
A legfls rtegnek azonban nem szabad a lda tete
jnek szinvonalig flrnie; mert ott, legalbb egy ujjnyi
vastagon hzagnak kell maradnia, hogy azt mohval tlthessk be. Ezen legfls mohartegnek szabad, st kell is a
lda sznvonala fl emelkednie azrt, hogy a lda fdelt
fltevn jl rnyomakodjk a gymlcskre, mert ha a f
dl flszgezse utn lazn maradna a moha, bizonyra al
kalmul szolglna arra, hogy a ldba rakott gj^mlcsk
helykbl kimozduljanak s egymshoz verdhessenek. Ha a
lda fdele minden nyoms nlkl, nslyval is jl rfek
szik a lda tetejre; akkor mg nincs bevgezve, a beraks.
Addig kell nyomkodni a lda tetejre a moht; a mg a
fdelet csak egy kiss ersebb nyoms ltal lehet a ldra
szgeznnk.
A ki a fnnebbi eljrs szerint szllt krtt s almt;
bizonyos lehet rla, hogy kldemnye teljes psgben rke
zik rendeltetsi helyre s kldemnyvel rmet szerez ked
ves ismerseinek, dicsretet arat a gymlcstrlatokon; meg
lesz elgedve kldemnyvel az a gymlcssz is, a kihez a
gymlcsket meghatrozs vgett kldtte. Szilvt, cseresz
nyt s meggyet nagyobb mennyisgben, pldul csak kthrom kil slyban is, postn, teljes^ psgben elszlltani,
nagyon knyes s bizonytalan dolog. s, ha mgis szlltani
akarunk; a csomaglsnl egszen ms eljrst kell kvetnnk,
mint a krtk s almk csomagolsnl kvettnk.
A szilvkat ugyan finom s lgy papirosba kell szin
tn begngylnnk, de gyngden s vigyzva kell e mun
kt vgeznnk, nehogy azt a finom hamvat, a mi, mint

155
mondm, a szilvknak egyik, legfbb kessge s egyttal a
szilvafajok egyik ismertet jele, - mr gngylskor let
rljk s a szrat, mely az rett szilvrl tbbnyire igen
knnyen levlik kimozdtsuk helybl.
Szilvk szlltshoz olyan ngyszeg papir dobozokat
vesznk*), melyekben lgy moha kz egy-egy szilvafajbl
510 szemet lehet egymsmell elhelyeznnk s flibe mg
annyi moht tesznk, hogy a doboz bezrsakor a szilvk
ne rhessk a doboz tetejt: hanem minden oldalrl egszen
a moha kz legyenek k i s s feszesen begyazva. Ugyan
ilyen dobozokat vesznk a cseresznyknek is: de ezeknl
elg, ha a doboz fenekre moht s erre lgy selyem papirost
helyeznk s e papirosra egy rteg cseresznyt tertnk el. E
rteg cseresznye fl ismt lgy selyem papirost teritnk s
aztn annyi moht tesznk a papir flibe, hogy a dobozt
csak gyengd nyomssal csukhatjuk be.
Akr sok fajbl akr egy fajbl kldjnk is tbb szilvt,
cseresznyt vagy megygyet; egy rtegnl tbbnek nem sza
bad a dobozban elhelyezve lennie; mert a gymlcsk, az
ti rzods folytn, sajt slyukkal nyomnk agyon egymst;
hanem tbb ilyen papir dobozban meglehets mennyisget
lehet elszlltani psgben s egyszerre is. Egy nagyobbka
ldikba 2030 ilyen ngyszeglet dobozt el lehet helyezni
s csak arra kell gyelnnk, hogy a dobozok ne rjk a
lda oldalait, hanem mohval vagy papir forgcscsal legyenek
azoktl elvlasztva s a kztk netn mr ltez hzagok
gy be legyenek dugdosva, hogy brmily ers rzkds foly
tn egyik doboz se mozdulhasson ki helybl, melyet a l
dban elfoglal. A dobozok flibe aztn annyi moht, papir-forgcsot vagy sarj-sznt nyomkodunk, hogy a lda
tetejt csak egy kiss ersebb nyomssal lehessen flszgez
nnk. A szilva fajnevt azon doboz tetejre rhatjuk, a
melyikben az illet fajt kldjk.
Nmelyek a lda leszgezshez annyi szget flhasznl
nak, hogy rendeltetsi helyn a lda felbontsval ugyan
csak meggylik a baja az illetnek, a kinek azt szntuk.
Elg ha minden 5. cm. tvolban egy szeget tnk le a lda
szlei krl. A leszgezshz legjobb a kzp vastag 45
cm. hossz, laposfej huzal- vagy nmet magyarsggal, drt*) Ilyen dobozokat gygyszertrakban mindenkor kszen kap
hatunk vagy dobozkszitknl rendelhetnk meg.

156

szeg (Draht-Stift.) Ez nem hastja el az olyan lda falazatt,


a milyent itt fnnebb ajnlottam; hanem elg szilrdan szszefogja azt.
Sok szeget azrt hasznlnak nmelyek a lda leszgezshez, hogy kedvt szegjk annak, a kinek kedve kereked
nk a ldt tkzben flbontani s abbl egy-kt gyml
cst kicsiffenteni. Hogy az ilyen vletlen esetet elkerlhes
sk; helyesebben jrunk el, ha j SZVS s kemny papiros
sal bortjuk be a leszegezett ldt s zsineggel keresztben
tktjk s a zsineget kt-hrom helyen is lepecsteljk.
A ki azon czlt, melyet gymlcs kldemnyvel el
akart rni, valjban is el akarja rni; ha az itt ajnlott
eljrs szerint cselekszik; bizonyra teljes mrtkben el is
ri azt.
Rvid tvolsgra sikerl ugyan nha czlt rnnk ke
vesebb gonddal vghez vitt csomaglssal is: de nagyobb t
volsgra kldend szlltmny nyal, ha a csomagolsnl nem
gy jr el, mint itt ajnlva van, alig hiszem, hogy valaki
kvnatos eredmnyt rhessen el.

19.
Az ojtvessz-zletrl.
A Gyinlcsszeti fzetek 1881. vi folyama 322-dik
s kvetkez lapjain Egy gymlcssz nyomorsgai czim
alatt mr rtekeztem rviden azon trgyrl, melyet ezttal
krlmnyesebben fejtegetni szndkozom.
Brha ersen fltettem magamban, hogy nyomaimat
megjellend, mindazon czikkeket, a melyeket a gymlcsszetrl a szaklapokban, itt vagy ott kzlttem, jelen mun
kmban mind sszegyjtendem; az Egy gymlcssz nyo
morsgai ezim czikkemre mgis kivtelt kell tennem;
mert ama czikk ftrgya inkbb csak az volt, hogy maga
mat s helyzetemet nyilvnosan megismertessem mindazok
kal, a kik nem ismervn engem s az n helyzetem nyo
morsgait, hazafisgomat kezdettk a nyilvnossg eltt
gyanba hozni a miatt, hogy a gymlcsszet rdekben
nem tettem annyit, a mennyit tlem, vlekedsk sze
rint, jogosan lehetett vrniok. Br sohasem kellett
volna arra knyszerlnm, hogy magamrl s helyzetemrl
gynssal lpjek a nyilvnossg el; mert ama czikk, mely
ben gynsom megirtam, stt lapja lesz mindig azon tr
tnetnek, a mit egykor a magyar gymlcsszet szlets
nek vajdsairl irni fognak!
A Gymlcsszeti vzlatok-at nem arra szntam, hogy
azokban minl tbbet fecseghessek magamrl; hanem gy
szlvn kizrlag arra, hogy ezen munkmban a tanulni v
gy, fiatalabb nemzedknek tlem telhetleg minl tbb tatanlsgot nyjtani igyekezzem: elgnek tartom teht csak
hivatkozni itt ama helyre, a hol a trgyat, melyet ezttal
bvebben fejtegetni szndkozom, elszr pendtettem meg.

158

Ahhoz, hogy valaki az ojtshoz szksges vesszkkel


zletet kezdhessen s azt haszonnal folytathassa, els s
elengedhetlen kellk, hogy az a valaki a klfld gymlcsszeti irodalmban s gy talban a gymlcsszetben gy
elmletileg, mint gyakorlatilag jrtas legyen s ebbeli jr
tassgnak legalbb annyi jelt adja, hogy irnta a nagy
kznsgben bizalom tmadhasson; aztn szksges, hogy ez
a valaki kedvet is rezzen magban a munkhoz s munks
sga mellett szigoran lelkiismeretes, szigoran pontos
is legyen. A kinl aztn mind eme kellkek megvannak;
bizvst vllalkozhatik ilyen zlet njdtsra nerejbl, ha
van mdja, az orszg vagy egyes trsulatok seglyvel, z
letvezetkpen, ha magnak nincsen mdja hozz.
Meglvn az zletvezetsre alkalmas egynisg, gondos
kodni kell egy oly gymlcssnek alkalmas helyen val
fllltsrl, a hol a tenysztsre legmltbb gymlcsfajok
kzl minl tbbet hiteles forrsokbl ssze lehessen gyj
teni a vgbl, hogy az zletvezet a beszerzett fajok val
disgrl, nll vagy prbafkon termett gymlcseik utn
meggyzdhessk.
Ez pedig elkerlhetetlenl szksges; mert, brmily hi
teles helyekrl szereztk is be a gymlcsfajokat, ezek va
ldisgban mindaddig nem lehet flttlenl bznunk, a mg
nlunk is nem termettek s gy nvnyzetkben, mint gy
mlcseikben az eredeti lersokkal egyezknek nem mutat
koztak. Ember nem szletett csalatkozhatlannak. Br
mennyire legyen is lelkiismeretessgrl ismeretes
ki
tl fajainkat beszereztk; fel kell tennnk rla, hogy leg
jobb akarata mellett is egyik-msik fajt eltvesztett s nem
a valdit kldtte meg hozznk. 0 is ember; hibzni pedig
emberi dolog.
A gymlcss mellett szksges aztn egy jl berende
zett, olyan faiskola is, melyet az zlet gyarapodtval foly
vst nagyobbtani lehessen. E faiskolban a terjesztsre leg
mltbb fajok kzl, kezdetben csakis azokat kell szapor
tsra flvenni, a melyek valdisga hatrozottan biztos s
ksbben is csak azokat, a melyeket az zletvezet gyml
cssz e czlra kijell. Olyan fajokbl, melyek valdisga az
zletvezet eltt mg bizonytalan, fajonkint csak egy-kt
csemett kellene flnevelni a nvnyzet tanulmnyozsa v
gett, a faiskola egy oly tbljban, a hol egy-egy sor nem

159
vgig egy s ugyanazon fajjal, hanem a sorban a minden
kthrom csemete ms s ms fajjal lesz beojtva.
Minthogy az ily zletre berendezett faiskolban nem
csak a csemetk flnevelsre, hanem arra is slyt kell fek
tetnnk, hogy ott minl tbb ojtvesszt neveljnk; igen
termszetes, hogy a fanevelsben a szoksos eljrst m
dostanunk kell. Itt ugyanis mr a csemetk nyri, jun.,
jul. nyesst el kell halasztanunk s nyron ezen id
tjban csakis azon vesszket tvoltandjuk el esemetiulcrl,
a melyek a csemetk vezrvesszeit nvsben tlszrnyalni
akarjk: de az oldalvesszket mind meg kell kmlnnk.
Ilyen faiskolkban a csemetk nyesshez csak levlhulls
utn, nov. vgn vagy dec. elejn kezdhetnk; a mikor az
tn a levagdalt vesszkbl elrustand kszletnket gyj
tgetjk ssze. Tancsos lesz ekkor a csemetk minden veszszejt csapra metszeni s az ersebb csapokat a csemetk
derekrl csak tavasz kezdetn eltvoltani s az ejtett se
beket faviaszszal eltakarni. Azt taln flsleges is megemlte
nem, hogy a faiskolban ojtvesszt csak az alma, krte, s
szilva ojtvnyokrl kell s lehet is kr nlkl szednnk mind
addig, a mg ezek kiltethet vagy eladhat fcskkk fl nem
nevekedtek: de ezeket is, az eladsuk idejt megelz nyron
meg kell mr rendesen nyesnnk s levlhulls utn koronjuk
vesszeit nem szabad levagdalnunk; mert csonkzott ojtvnyt
senkinek sincs kedve vsrolni. Cseresznye- s meggy-vesszket
pedig csak idsebb, de erteljes, term fkrl lehet kr nlkl
vagdalnunk, mirt is az eladsra sznt czeresznye s meggyojtvnyainkat nyron, kell flsleges oldal hajtsaiktl meg
tiszttanunk ; mert ezeknl rtalmas a tli vagy tavaszi nyess.
Ugy a gymlcss, mint a faiskola csak ott lehet lland
s a czlnak megfelel, a hol a fld elg mly termrteg,
nem tlsgos nedves s nem tlsgos laza. Kerlni kell a
nagy vizek kzelben lev laplyokat s az jszaknak vagy
keletnek nz hegylejtket; mert ilyen helyeken a fld ny
ron t is igen nyirkos szokott lenni s a fkat csak buja
nvsre ingerli; minek folytn a sarjak tl belltig nem
lesznek kpesek kellleg megrni s gyakran, nemcsak a veszszk a fkon, de maguk, a fk is ldozatul esnek a tl
szigornak.
Mind a gymlcss, mind a faiskola berendezsnl arra
trekedjnk, hogy az egymsutn kvetkez sorokban a
fajok a mennyirecsak lehetsges, betrendben kvetkezzenek

160
egyms utn; mert az ilyen berendezs rendkvl megknynytendi a vesszszeds munkjt. Hogy aztn az ilyen be
rendezs kivihet legyen: elre meg kell hatrozni a gyj
temnybe felveend sszes fajok mennyisgt s az ezekrl
elre elksztett, betrendes jegyzk szerint kell az egyes
fajok szmra a sorokat a faiskolban s az egyes fk ll
helyt a gymlcssben kijellnnk.
A gymlcss s faiskola vezetjnek a gymlcstelep
kzvetlen kzelben kell laknia s ott olyan zleti helyisg
gel birnia, melynek berendezse az zlet czljra egszen
alkalmas legyen. Kell pedig egy, tlen t fthet, elegendleg tgas iroda, hol sztl fogva tavasz kinyltig az zlet
vezet az zleti levelezst vgezhesse s nyron t gy a
gymlcssben, mint a faiskolban vgzett vagy vgezni
szndkolt teendket a jegyzknyvekbe bejegyezhesse, rsba
foglalhassa. Ez irodnak azrt kell tgasnak lennie, hogy
benne a belfldi, kivlt pedig a minknl minden tekintet
ben rgibb s gy gazdagabb s tkletesebb klfldi gymlcsszeti irodalom kitnbb termkei, fkp pedig azok,
a melyek a gymlcsfajok megismertetse czljbl rattak
mint az Annales de pomologie belge; Le Verger; lUustr.
Handb. der Obstk. s tbb efflk; aztn a porczellnbl vagy
ms anyagbl kszlt, termszeth gymlcsmintk, gy
szintn a kl- s belfldi, jelesebb gymlcsszeti folyira
tok mind egytt s szekrnyekben, llvnyokon vagy polczokon kell rendben elhelyezhetk legyenek. Ezen irodval
kapcsolatban, de tle ketts ajt ltal elvlasztva egy oly,
czlszeren berendezett gymlcss kamarnak kell lennie, a
hol a tanulmny czljbl kivlasztott gymlcsk gy le
gyenek eltarthatok, hogy rskben sem az iroda melegtl
ne siettessenek, sem a kls hideg behatsa folytn ne ks
leltessenek s br mely idegen szagot magukba ne szvhas
sanak; mert az zletvezet gymlcssznek sajt vidkn
csak gy lehetsges az egyes fajok rs idejt kitapasztalnia
s a gymlcsk belrtkt biztosan megbirlnia. Kell aztn
egy hosszas, legalbb iVj mter szles olyan hideghz,
melynek ablakai nyugat vagy jszakfel nzzenek. E
hideghzban, melynek meleg szobval kzvetlen rint
kezsben lennie nem szabad, az elrustand ojtvesszk
kszlete lesz sszegyjtend s tavaszig eltartand. Mint
hogy pedig ide az zletvezetn kivl senkinek sem le
het szabadon bejrni; gyelni kell, hogy az ajt nyitva ne

161
maradjon, hanem, mihelyt az zletvezet eltvozik belle
bezrja azt s kulcst magnl rizze. A hideghzzal sszektettsben vagy kzel mellette egj zros kamarnak kell
lennie, a hol minden rtkesebb kerti eszkzt s az ojtvesszk csomagolshoz szksges kellkeket mint moha, zsupszalma, hncs (Raphia a legjobb), jegyfcskk zsineg s tbb
eflk, kell mennyisgben kznl s kszletben tart
hassunk.
A hideg hzban az ojtvesszk eltartsra krlbell kt
mter hossz, 60 cm. szles s 2530 cm. magas ldkat
kell kszttetni. Lehet az ilyen ldkat gyalulatlan deszk
bl is sszeszegeztetni s csukl pntokkal a fdelet gy al
kalmazni rajok, hogy a ldkat kinyitni, becsukni s gy
elzrni lehessen, hogy az egerek, melyek nmely tlen na
gyon elvannak szaporodva, a ldban lev ojtvesszkhz
ne frkzhessenek s ezeket ssze ne rgcslhassk. E ldkat
aztn 3040 cm. magas kecskelb-llvnyokra, hosszsgi
irnyukban gy kell egyms mell elhelyezni, hogy minden
kt ldasor kztt t maradjon s a ldk fdele az egyik
sorban mind jobbra, a msikban balra nyiljk, hogy az
zletvezet, anlkl, hogy a ldkat kerlgetnie kelljen,
akrmelyikbe knnyen bele nylhasson.
Mikor aztn minden helyisg be van rendezve, kvetke
zik az ojtvesszk sszegyjtse.
Ojtvesszkbl a szksges kszletet sszegyjteni mind
jrt levlhulls utn, nov. vgn vagy decz. elejn meg
kezdhetjk.
Elszr is a szilva-, cseresznye- s meggyfajokrl szed
jk meg a vesszt; mert tapasztalatom szerint, e gymlcs
nemek vesszejben, verfnyes enyhe tli napokon, leg
albb itt az alfldn, megmozdul az let s ilyenkor egy
kvetkez ersebb fagy knnyen megronthatja rgyeiket.
Aztn szedjk meg a krtevesszket s vgi az almavesszket.
Brmely gymlcsnemrl csakis enyhe napokon szabad
vesszt szednnk. Fagyban szedni vesszt nem tancsos;
mert a munka kzben flmeleglt kz rintse rtalmas le
hetne az ojtvessz rgyeinek.
Legelbb is fiatal ojtvnyainkrl szedjnk ojtvesszt
s csak azutn jhet a sor regebb finkra; mert a fiatal fa
knyesebb a hidegre, mint az reg fa, melynek vesszei ret
tebb voltuknl fogva olyan fagyokat is kibrnak llani, a
melyek a fiatal fk vesszeire hallosak lehetnnek.
11

162
Az ojtvesszket azon fajokrl igyekezznk legelbb is
megszedni, a melyekbl sokan s sok szlat krnek; mert
ezeket, mind terjesztsre rendszerint legmltbb s legbe
csesebb fajokat, az ltal, hogy a tl viszontagsgai kzt
sokig knn hagyjuk, nem szabad koczkztatnunk.
Ha egy s ugyanazon fajrl tbb szz vagy ezer vesszt
is kell szednnk; a megszedendett vesszt egyelre kisebb
csomagokba ktzzk s minden csomcskra egy-egy jegyfcskt akasztunk, r rva azon faj nevt, a melyikrl azt a
csomt szedtk. E jegyfeskt legczlszerbb valamely vas
tagabb vessz hegyre ktnnk s a vesszt a tbbi kz
tevn az egsz csomagot csak azutn ktjk derkban t.
E csomk sszektsre legalkalmasabb az gynevezett
Kaphia- vagy Manilla-hrs; minlfogva vesszszeds alkalm
val ilyen hncsnak mindig kznl kell lennie. A ksz kte
geket nagyobbka vessz-kosrba rakjuk egyelre, melyet, ha
megtelt, a hideghzba visznk s tartalmt valamelyik res
ldba ritjk ki. Olvad hba, vagy a sros fldre rakvn
le egyelre a csomkat piszkoss tehetnk vesszinket, a
mit pedig kerlnnk kell.
Csomkba ktskor a vesszket nem kell nagyon ssze
szortanunk, hanem csak annyira, hogy azok szt ne hull
hassanak ; a ktst pedig csokorral vgezzk, hogy a csomagot,
mikor szksges, knnyen kibonthassuk s a ktelket mind
annyiszor ne kelljen kssel elvagdalnunk.
Minthogy a ldkban a csomkat keresztben s nem a
lda hossznak irnyban kell elhelyeznnk; lenyess al
kalmval a vesszket 3540 cmnl hosszabbra ne hag7Juk,
klnben a ldban bajos volna azokat keresztben elhelyez
nnk. Arra pedig klnsen gyeljnk, hogy a gymlcsne
meket ssze ne keverjk; hanem amely ldba krtevessz
ket tettnk, oda mind addig, a mg tele nem lesz, csak
krtevesszket, az almavesszkhz csak almavesszket te
gynk s gy tovbb.
A vesszknek ldba rakst kvetkez mdon eszkA nyitott ldnak felnk es oldaln, egyik vgtl a
msikig, a fenkre, egy arasznyi szlessgben, mintegy 3
ujjnyi vastag rteget teritnk nedves mohbl. E moha r
tegre rakjuk aztn le sorban az egyes csomkat gy, hogy
a vesszk vastagabb vagyis vgott vge a lda felnk es
faltl 34 cmnyire essk. Berakvn gy minden csomt

163
egyiket a msika mell s flbe mindaddig, a mg a lda
meg nem telik, azt a 34 cmnyi hzagot, mely a lda
fala s a vesszk vgei kzt fennmarad, betmkdjk nedves
mohval gy, hogy a legfelsbb csomk vge jl el legyen
takarva, a mi pedig akkor trtnik meg biztosan, ha a lda
felnk es fala mentn egsz vgig, egy arasznyi olyan
moharteget tertnk, a milyent kezdetben a lda fenekre
tertettnk. Ez esetben, brha a vesszk csak vastagabb v
gkn s hosszsguknak csak V4 rszn lesznek is eltakarva,
mg % rszk takaratlan marad; mgis egsz meleg tava
szig teljes psgkben elllanak ott.
Vesszszeds alkalmval az legyen ftrekvsnk, hogy
az arra alkalmas enyhe idt minl jobban flhasznljuk.
Igen termszetes, hogy y nkor a megszedett kszlet ldk
ba raksnl nem gyelhetnk arra, hogy fajok szerint be
trendben legyen ott a vessz elhelyezve. Minthogy pedig
anlkl rendldvl bajos volna az egyes megrendelk szk
sglett idvesztegets nlkl hamar kiszedegetnnk; bell
a szksg, hogy, mihelyt a vesszszedst bevgeztk; a l
dkba ideiglenesen s rend nlkl berakott vesszcsomago
kat betrendbe szedjk s gy helyezzk el ott. Szraz fdl
alatt levn kszletnk e munkba brmikor belefoghatunk:
de csak azon esetre, ha szemlt tartvn a ldk tartalma
fltt, gy tapasztaljuk, hogy a vesszk vgre tett nedves
moha nincsen sszefagyva s a vesszkn nem csillmlik dr;
klnben knytelenek lesznk e munka megkezdsre is be
vrni az enyhe idt.
Hogy betrendbe szedhessk ojtvessz kszletnket; e
e czlbl egy-egy gymlcsnembl, legyen az alma, krte,
szilva vagy cseresznye-fle, az ideiglenesen s rend nlkl
ldba rakott kszletet kiszedjk onnan mind s az egyes
csomagokat annyi raksba osztjuk szt, a hny betje van
az bcznek. Azon csomagot, melynek jegyfjn A. betvel
kezdd gymlcsnv van fljegyezve abba a raksba teszszk, a melyiknek helyt az A. betvel kezdd fajok sz
mra eleve kijelltk; azon csomagot pedig, melynek jegy
fjn Z. betvel kezdd gymlcsnevet ltunk flrva, azon
heljrre tesszk, a melyet a Z. betvel kezdd fajok szmra
kijelltnk. Amikor gy minden csomagot betrendben rak
sokba sztosztottunk; elkezdvn az A. bets rakson s v
gezvn a Z. betsn, minden egyes rakst egy ktlkkel
foglalunk egybe; de elbb megvizsgljuk: nincs-e flsleges
11*

164
kszletnk vagyis mncs-e ugyanazon egy fajbl tbb kteg
is az egyes raksokban ? Ha aztn azt tapasztaljuk, hogy
ugyanegy fajbl 45 ktegnk is van; ezek kzl egyelre
csak egy kteget hagyunk meg az egyes betkhz tartoz
fajok mindenik raksban: mg a tbbieket, mint flsleges
kszletet betrend szerint kln sszektjk s olyan ldba
helyezzk el, melyet flsleges kszletnk elhelyezsre szn
tunk volt. Szksges ez azrt; mert az egyes megrendelk
szksgletnek kivlasztsa alkalmval a flsleges csomagok
folyvst utunkban llannak; mg ily mdon csak akkor kellend hozzjok nylnunk, ha a kzgyben meghagyott cso
mag elfogyott vagy fogyatkn lesz. Aztn gy a flsleges
mint a kzgyben hagyott kszletet oly mdon helyezzk
el a ldkban, a mint azt fnnebb, a vesszknek ldba ra
ksrl szlvn elmondottuk. Arra azonban gyelnnk kell,
hogy ldba raks alkalmval gy tegynk a ldba minden
csomagot, hogy az egyes fajok jegyfi fll maradjanak,
hogy gy, valahnyszor a ldba tekintnk, rgtn sze
mnkbe tnjk; milji^en betvel kezdd fajok vesszei van
nak ebben, vagy abban a csomban.
A ldba helyezst aztn az A. bethz tartoz fajokon
kezdjk meg s folytatjuk a B. bethz tartoz fajokkal
egsz a Z. bethz tartoz fajokig, melyekkel aztn vgezni
fogjuk a munkt.
Nagyon megknnytendjk a vesszkkel val tovbbi
dolgunkat, ha az egyes betkhz tartoz fajokat is betrendben
helyezzk el egyms mell a ldban.
Ez azonban csak azon esetben volna kivihet, ha a he
lyisg tgas volta megengedn azt, hogy minden egyes fajt
kln ldba helyezznk el, mely esetben aztn a vesszk
eltartsra sznt ldk a fnnebb lert mret ldknl ala
csonyabbak is lehetnnek, de elhelyezskre az plet hoszszban tbb helyet is ignyelnnek.
Arra is gyelnnk kell a vesszknek ldba helyezse
kor, hogy az egyik bethz tartoz fajoktl valami elv
laszt jegygyei legyenek elklntve, hogy gy rgtn sze
mnkbe tnjk: hol van? s meddig terjed egyik bet a
ldban?
Ojtvessz kszletnknek betrendbe szedsvel egy-kt
nap alatt knnyen elkszlhetnk; a mikor aztn, ha szk
sges azonnal hozzfoghatunk az egyes megrendelink szk
sgletnek kivlogatshoz s a kivlogatott vesszk elkl-

165
dshez. Elbb azonban, hogy sem ezt tehetnk; egybb
dolgokat kellett elvgeznnk.
Minthogy az ojtvesszket rsz melegvezet zsupszalmba gngylve szllthatjuk el legbiztosabban; igen term
szetes, hogy minden egyes, elszlltand csomaghoz olyan
jegyft kell elre elkszttetnnk, melyre megrendelink czimt s lakst vagy utols postjt flrhassuk s melyen a
rragasztand postai szelvnyeknek is hely maradjon, mert
a szalma ktegre magra sem ragasztani sem rni nem
lehet.
A szlltand csomagokra tzend czim-jegyfnak sz
raz, fehr s puhafbl, teht hrs, fz vagy pedig jvor
fbl kell kszlnie. E ezlbl egy ilyen fnak kisebb-na
gyobb tnkjt 1 cm.-nyi vastag deszkkra frszeltetnk s
ezen deszkk egyik oldalt simra gyalltatjuk. Aztn az ily
egyik oldaln legyalult deszkkat elszabdaltatjuk olyan da
rabokra, melyek hossza 20 cm. s szlessge legalbb 4 cm.
legyen. Mindegyik ilyen darab egyik vgn mindkt oldalrl
egy-egy rovatkot kszttetnk a rillesztend ktelk
szmra s evvel ksz a szlltand csomagjainkra akasz
tand legczlszerbb jegyfa.
Azon sorban, a melyben a megrendelsek hozznk r
keznek, minden egyes megrendel szmra, ki 500 szl veszsznl nem rendelt meg tbbet, egy ilyen jegyft vesznk
el s ironnal (plajbsz) rrjuk nevt, rangjt, utols post
jt s lakst is. Aztn vkonyabb fajta olyan zsinegbl,
milyenre a dohnytermelk a leveleket flfzni szoktk, r
akasztunk az ily mdon mr czimmel elltott jegyfra egy
7080 cm. hossz darabot olyformn, hogy a kts gr
cse a jegyfa gyalulatlan oldalra essk. A kik 500 szlnl
tbb vesszt rendelnek meg; azoknak a vesszt legczlsze
rbb lesz gyalulatlan deszkbl sszeszgezett ldkban el
kldeni; a mikor aztn czim-jegyfra nem lesz szksgnk;
mert az illet czimt a lda tetejre rhatjuk fl.
Aztn minden egyes megrendel szmra az ltala meg
rendelt fajokrl hosszas papirszelvnyre egy betrendbe sze
dett jegyzket listt ksztnk, megjegyezvn minden
egyes faj neve eltt, hogy hny szl vesszt kivan belle a
megrendel, s ha rkezsnk van a listra flrt gymlcs
neveket ksz jegyfcskkra rjuk le kln-kln. Mikor az
tn evvel is kszen vagyunk a vesszkre ktzend ezen
jegyfcskkat fltve, hogy a megrendel csak egy gy-

166
mlcsnembl pl. csak krtkbl rendelt meg vesszt, hncsesal egy csomba ktjk mind s a csomt tktjk mg azon
nagy jegy fa ktelkvel is, mely jegy fra az illet megren
del nevt s lakst felrtuk volt. Ha pedig tbb gymlcs
nemrl is rendelt volna vesszt, akkor kln csomcskba
ktjk a krte jegyfcskkat, kln-kln az alma, szilva
s cseresznyeflk jegyfit is s ekkor csinlunk e kis cso
mkbl egy olyan kzs csomt, a hol az egyes megren
del minden kivnt faja a jegyfkra jegyzetten egytt leszen.
Meleg szobban aprdonkint csupa idtltsbl is v
gezhetjk tlen t e munkt. Mikor aztn megrendelink
szmra gy elkszttettk a listkat is, jegyfcskkat is:
mehetnk a hideghzba s ott a megrendelt vessz kivloga
tshoz hozz foghatunk. Magunkkal vlvn 810 megren
delnk listjt s jegyfacsomagjt a hideghzban vagy egyen
kint vagy mind a 810-nek egyszerre kezdjk kiszedni az
ltala kivnt fajokat. Mikor krtevesszket akarunk elbb
kiszedni; a krtevesszk ldit kinyitjuk; a tbbi ldk
csukott fdelre pedig egymstl kell tvolban, kitertjk
a listkat kln-kln s mindegyik mell betrendben
rakjuk ki a krtk ksz jegyfcskit is. Aztn hogyan kell a
kiszedst eszkzlni ? gyhiszem ahhoz mr senkinek sem
kell magyarzat: hanem azt tbb oknl fogva szksgesnek
ltom megjegyezni, hogy ne elgeljk meg a jegyft sa
jt ktelkvel a veszre ktni; hanem hncscsal is ks
sk azt oda, nehogy a vesszrl akr tkzben, akr rendel
tetse helyre rkezvn, ott ltban is lehullhasson az a
veszszrl.
Mikor gy minden egyes megrendelnk szmra min
den ltala kivnt gymlcsfajrl kiszedtk a vesszt s ezekre
a jegyfcskkat flktztk; az egsz mennyisget egy cso
mba fogjuk ssze s hncscsal kiss feszesen, hrom he
lyen is tktjk azt. Ilyenkor gyelnnk kell arra, hogy a
vesszk tve vagyis vastagabb, vgott vge egy sznvonalba
essk, hogy gy mindenik vessz vge rintkezsbe jhessen
azon nedves mohval, melyet szalmba burkolsuk alkalm
val aljok kellend tertennk.
Amint ekkpen egyik megrendelnk szksglett mind
egy csomba ktttk; azonnal tktjk azt mg azon nagy
jegy fa ktelkvel is, melyre az illet megrendel nevt s
lakst flrtuk volt, s a csomagot egyelre flretesszk.
Ugyan gy bnunk el tbbi megrendelink vesszivel is.

167
Mikor aztn 810 megrendel rszre iljen csomagokba
sszektttk az ltaluk kvnt vesszmennyisget; meg
indthatjuk e csomagok szalmba burkolst s postra el
ksztst is. Mihelyt egyik csomagot oly mdon burkoltunk
szalmba, hogy az az t viszontagsgait biztosan killhassa
s szt ne nylhasson; a csomagra rktjk azt a nagy
jegyft, melyre az illet megrendel czimt, lakst flrtuk
volt. Ekkor aztn csak szllt levelet kell rnunk a cso
maghoz s azonnal postra adhatjuk azt.
Mikp a fnnebbiekbl lthat: sok pepecselssel jr,
nagy pontossgot, figyelmet s lelkiismeretessget kvn
dolog levn az pjtvesszk kiadsa, ide, ha akarnnk sem
lehet sok szemlyt alkalmaznunk. Az zletvezetnek, ma
gnak kell a munkt vgeznie s legflebb egy megbzhat,
gyes segdet lehet maga mell bebocstania, a ki neki a
kiszedett vesszkre a jegyfcskkat flktzni s a csoma
gokat szalmba burkolni segthet.
Minthogy pedig e munkt hideg hzban kell vgeznie;
aztn meg a munknak legnagyobb rsze olyan, a miben
nem lehet flmelegednie; gondja legyen r az zletvezetnek,
hogy a munka tartamra j tli ruhval, klnsen pedig j
meleg lbbelivel lssa el magt ; klnben egszsge koczkztatsa nlkl e munkt egyfolytban teljesteni kpes
nem leszen.
A fnnebbiekhez mg csak azt akarom hozzadni, hogy
a gymlcssznek, a ki ilyen zletet vezet, a nagy kzn
sg szmra, mindazon fajokrl, a melyekrl ojtvesszt nla
rendelhetnek, venkint katalgot kell szerkeszteni. E katalgban az zlet megnyitsnak els veiben csakis azon fa
jokat kellene betrendben elszmllnia, melyek valdisg
rl jt mer llani mindenkinek. Ksbb mr valamennyi, az
zlet gymlcstelepn tallhat fajt beveheti a katalogba,
hol kln sorolja el a valdi fajokat, kln ismt a tanulmny
alatt lev s olyan fajokat, melyek valdisga mg bizonyta
lan : hanem aztn ez utbbi osztlyba sorozott fajokrl csak
ismert gymlcsszeknek grjen vesszt, a kik megrendel
skben elre biztostjk t, hogy a kvnt fajokat szintn
csak tanulmnyozs czljbl hajtank megkapni. Minthogy
pedig ez utbbi osztlyba sorozott fajokrl vesszkszletet
nem gyjthet; jelentse ki a katalogban, hogy a kik ez utbbi
fajokrl is kvnnnak vesszt, megrendelsket mg a fk

168

levlhullsa eltt tegyk meg; mert ksbbi megrendelseket


msnem elfoglaltatsa miatt lehetetlen volna teljestenie.
s evvel be is vgezhetem e hosszra nylt czikket, mely
ben sajt tapasztalatom utn, hasznos tmutatssal akartam
szolglni azon fiatal gymlessz trsaimnak, akik eltelve a
gymlcsszet szent szeretetvel, folytatni kvnjk azt a
munkt, a melyet des hazm javra n mr gysem foly
tathatok sok.

II. rsz.

171

.) KRTEK.
197. Alost grfn.
(Comtesse d' Alost; Q-rafin von Alost.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Leroy szerint yalszinleg Belgiumbl


szrmazik s alkalmasint Hellinck, alosti fatenyszt, kinek az ,Alosti
Kolmr' nev krtt ksznhetjk, nyerte volt magrl. Kevss van
mg elterjedve. Ojtvesszejt 1873-ban kaptam a Simon-Loiiis testv
rek hres faiskoljbl, Plantires-bl. Tbb zben termett mr nlam.
Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. derekn; hvsebb tjakon nov. vgig
is elhiizdik.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran kisebb is.
Alal(ja. Vltoz; majd hengeres tojsdad, majd tojsdad krtealak ; elg szablyosan boltozott skfllet. Zme a kzptjnl
tbbnyire albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel majd sze
lden gmblydik, majd kiss sszehzdva boltozdik, s kelyhes vgre
fl nem llthat! szra fel pedig elejnte szelden, aztn nmi behaj
lssal vagy a nlkl is fogyva, inkbb- vagy kevsbb tompa kpos
vgben enyszik el. S z r a rvides vagy kzphossz, elg vastag,
fs, tvnl gyakran hsos, hegynl bunksan vgzd, nagyrszt
srgsbarna mzzal bevont; a gymlcs cscsn csaknem a flsznro
helyezett vagy hsos gyrzetbl ferdn kill. K e l y h e nylt vagy
flig nylt; flll, rvides, srgs, szarnem osztvnyaival a flszinre helyezett vagy csak alig szrevehet mlyedskbl kill.
Szne. Bre finom, vkony, sima, gyngd tapintati, bgyadtan
fnyl; eleinte egszen zld; rtvel zldessrga vagy czitromsrga;
napos oldaln kiss lnkebb srga s gyakran nmi gyngd pirossal
sznezett. Pontozata igen apr, alig szembetn. Finom, ftyolszer
rozsdaszeplk vagy foszlnyok majd srbben majd ritkbban tnnek
el flletn.
Belseje. Hsa fehr, nha srgsba vagy zldesbe jtsz fehr;
finom, olvad; magtokja kri is alig szrevehetleg kves-szemcss;
leve b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, f
szeres zzel. Magtokja csaknem zrttengely; tmlcskiben jkora
nagy hosszas tojs-alak, sttbarna, fekets-hegy, p magvakat rejt.
Fja. Elg erteljes s elg edzett: korn s igen bven term
flll vagy kiss nylt szgekben flfel trekv, ers gaival, melyek
gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, srlombos, de kellleg
szells, gulaalak koront alkot. Vadonczon jl dszlik; gulafnak

172
alkalmasabb, mintsem szlas fnak; mg vidkem mostoha viszonyai
kzt is elg jl dszlik. Gymlcseit az ersebb szelek le szoktk
tizedelni.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, elg vastagok vagy kzpvas
tagok ; szp egyenesek, noha kis knyksek, csaknem skflletek;
flllk vagy les szgekben flfel trekvk; gyenge korukban rit
ksan s finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, olaj szn-zldes
barak; igen apr, tbbnyire kerek, fehres pontokkal igen srn,
de kevss szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, hasas kposak, alig
hegyesek, a vessztl kiss elllk, szrkvel tarkzott pirosas bar
nk ; elg duzzadt, csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok. tojsdadpposak, alig hegyesek, piro
sas barnk; pikkelyeik egymst lazn takark.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, elg vastag s kemny
szvetnek; kerlkesek vagy tojsdadok, tbbnyire hirtelen elkeske
nyed hosszas, gyakran azonban rvidke, les hegyben vgzdk; a
vesszk aljn csaknem laposak, flebb pedig mind csatornsak: kiss
veltek; nyelkrl rendetlenl elllk; gyenge korukban fsts vrs
sel kiss sznezeitek, finoman s ritksan molyhosak ; rt konikban
csupaszak, simk, elg fnyesek, vilgos zldek; szleiken igen tompa fo
gakkal seklyen s szablytalanul frszesek. Levlnyelk hosszas vagy
kzphossz, kzpvastag, hajlkony; rendetlenl fl vagy sztll ; tv
nl nha pirossal sznezett. Levlplhi fejletlenek, fonl- vagy ridomuak, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei tbbnyire kisebbek, mint
a vesszkn levk, lndssak, laposak, szelden hullmosak, nem vel
tek: igen hossz, vkony, rugalmas nyelkrl rendetlenl sztterlk
vagy lefel konyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. L e r 0 y, ict. 9c fomot. I. 594.
M a s, X %p(j, III. 173. szm alatt.
J a h n , Uust. SCanB. 9az &sL VII. 413.
szrevtel. Nem val az alfldre; mert itt gymlcsei ertetve
rnek s zk kell finomsgt kifejteni nem kpesek. Haznk emel
kedettebb fekvs, hegyes vidkein, hol az ersebb szelek ellen tbb
talmat tall minden gymlcsfa, tegynk vele ksrletet. Hiszem,
hogy ott hlsan ki fogja fizetni a helyet, melyet a kertben elfoglal.

173

198. Amanlis vajoncza.


{Beurr d' Amanlis; Butterbirn von Amanlis.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Nmelyek lltjk, hogy Van Mons


nyerte volna magrl; msok ismt, hogy Francziaorszgbl szrma
zik s a Kennes kzelben fekv Amanlis kzsgben kelt magrl: de
lltsukat czfolhatlan bizonytkokkal sem ezek, sem azok nem br
tk igazolni. El vau mr terjedve mindenfel. Ojtvesszejt 1871-ben
kaptam Oberdieektl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam.
Fajom^ valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam aiig. msodik fele; hvsebb tjakon oct.
vgig is elhzdik.
Minsge. I. rend; nha kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran nagyobb is, kisebb is.
Alakja. Kiss vltoz; tbbnyire azonban hasas krtealaku; nha
tojsdad vagy csigs krtealaku; elg szablyosan boltozott skfllet; egyik oldaln azouban gyakran hzottabb, mint a msikon.
Zme a kzptjnl inkbb vagy kevsbb albb, kelyhes vge fel
esik, honnt kelyhe fel hirtelen gmblydve boltozdik s kelyhe
krl majd szk s tompa, majd elg szles s laposas karimban
vgzdik; szra fel pedig majd szeld behajlssal, majd behajls nl
kl fogyva, tbbnyire rvid s vastag, tompa kpos vgben eny
szik el. S z r a rvid vagy rvides, vastag vagy elg vastag, fs,
tbbnyire grbe; a gymlcs cscsn szk mlyedsbe helyezett,
melynek karimjn szablytalan lapos emelkedsek mutatkoznak.
K e l y h e jkora nagy, tbbnyire flig nylt; rendetlenl fl- s
sztll, rvid, hegyes osztvnyaival szk s inkbb vagy kevsbb
mly regbe helyezett, melynek falait s karimjt rnezos vagy bor
ds emelkedsek nem teszik hullmoss.
Szne. Bre elg finom, de kemnyks, majd gyngd-, majd
szelden rdes s szraztapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte bgyadt
zld; rtvel srgs zld; napos oldaln gyakran barns fldvrssel
sznezett, mibl azonban tisztn csak itt-ott tnik el egyegy nagyobbka folt; mert e sznezetet ttetsz finom rozsda szokta elftyo
lozni. Poutozata sr, apr, a piros sznben elg szembetn.
Belseje. Hsa fehres; inkbb vagy kevsbb finom, kiss tmtt
olvad ; magtokja kri sem kves-szemcss; leve b, czukros, finom
savanynyal emelt, igen kellemes szeresz. Magtokja nyilttengely,
tmleskiben hosszas, karcs, hegyes, fekets, p, nha pedig idtlen
magot rejt.
Fja. Bujanvs, egszsges s edzett, elg korn s igen bven
term ; kuszitan fl s sztll, hatalmas gaival, melyek gyml
csz szervekkel jl beruhzkodnak, elg lombos, de szells, terjedel-

174
mea, nagy koront alkot. Dszlik birsen is, vadonczon is; alkalmas
szlas fnak s nyess alatt tartva egybb alak fknak is. Mindentt
jl dszlik ugyan, de gymlcseit az ersebb szelek knnyen letizedelik.
Vesszei. Szmosak, igen hosszak, vastagok, begyk fel lassudan
elvkonyodk; nem egyenesek, banem tbbflekp elgrblk s rgyeiknl knyksek; hegyk fel szelden bordzottak; flllk vagy
kuszitan sztllk; gyenge korukban finoman molybosak; rt koruk
ban csupaszak, violaszn pirossal mosott barnk, itt-ott pedig zldes
barnk; jkora nagy, kiss hosszas, fak pontokkal majd srbben,
majd ritkbban, de elg szembetnleg pontozottak, rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, rvid kposak, alig hegyesek, a vessztl
kiss elllk, szrkvel rnyalt pirosas barnk: inkbb vagy kevsbb
kill, csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok, tojsdad kposak, alig hegyesek, simk,
pirosas barnk.
Levelei. Vltoz nagysgak, tbbnyire azonban elg nagyok ; vas
tag s kemnyszvetek, kerkesek vagy pedig elg szles tojsdadok,
tbbnyire rvidke, szirs hegyben vgzdk; nha hegyk fel szle
sebbek, mintsem nyelk fel; csaknem laposak vagy lapos vlgyesek;
inkbb vagy kevsbb veltek; gyenge korukban finoman molyhosak;
rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, lnk vagy stt zldek;
szleiken ritks, les fogakkal elg mlyen s szablyosan frszesek.
Levlnyelk rvid, elg vastag s merev, tvnl gyakran pirossal
sznezett; rzsunt flfel ll. Levlplhi elg hosszak, fonlidomuak
vagy keskeny lndssak, nem tartsak. Virgrgyet krt levelei
nagyok, csakuem laposak, itt-ott szelden hullmosak ; hosszas, vastag,
de hajlkony nyelkrl lankadtan sztllk vagy lefel konyulok.
Hasonnevei. Poire d'Amanlis ; Kessoise; Thiessoise ; Vilhelmine stb.
Leri. E 0 y e r, Cnna. 3c fomc. VI. 25.
L e r o y, icl. 9c pomoC. I. 294.
M a s, iJe 'iPczfc', II. 71.
J a h n, Clustx,. SVan96. 9e/c sti. II. 71. s msok.
szrevtel. Inkbb val haznk hegyes vidkeire, hol a szelek
ellen tbb talmat tallhat, mintsem az alfldre.
Jegyzet. Az Amanlis vajoncznak van egy cskos vltozvnya,
mely a fnnebbitl egyedl csak abban klnbzik, hogy gymlcsei
szles, srgs s piros cskokkal tarkzvk, valamint vesszei i s : de
egybb tulajdonaiban, vlgy nvnyzetre, valamint gymlcseire nzve,
majd mit sem klmbzik e kt faj egymstl.

175

199. Angevine-i szp.


(Belle Angevine ; Dio Schne Angevine.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Mint olyan krtefaj, melynek gyml


cseit lczezetre kiktztt trpe fkon, gyes kertsz-fogsokkal b
mulatos nagysgra fl lehet hizlalni, szlire el van mr terjedve
niindenfel. Ojtvesszejt 1869-ben kaptam Reiitlingenbl (Wrttenberg.) Tbb zben termett mr nlam. Mint a krtk rist, a nagy
gymlcskben gynyrkdk kedvrt, ezennel bemutatom krlm
nyes lersban.
Ersideje. Nlam dee. febr.; nmely pldnyai nyr kezdetig
is psgben elllnak.
Minsge. Csemege gymlcsnek nem vlik be; mg hztartsi
vagy konyhai czlokra is csak III. rend gymlcs; de azrt asztal
dsznek igen kaps.
Nagysga. Nagy vagy igen nagy; trpe fkon nha kt kiluyinl is slyosabbra Jazik.
Alakja. Hosszas, hasas krtealaku vagy hasas gulaalaku; sza
blytalanul boltozott buczkos s gyakran bords-fllet ; egyik ol
daln tbbnyire hzottabb, mint a msikon. Zme a kzptjnl jval
albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel mindinkbb ssze
hzdva boltozdik s tbbnyire ferdn ll szk karimban vgzdik,
melyre ritkn llthat fel; szra fel pedig elejnte szelden, aztn
behajlssal is fogyva, hosszas s inkbb vagy kevesbb vastag, tbb
nyire ferdre hajl, kvpos vget alkot. S z r a hossz, elg vastag
fs, de rugalmas, tbbnyire grbe, bunksan vgzd, srgsbarna
mzzal vgig bevont; majd a lszinre, majd szk mlyedskbe he
lyezett ; nha pedig a gymlcs cscsbl, annak folytatsaknt hilsosan kiemelked. K e l y h e jkora nagy, nylt, nha pedig zrt vagy
flig nylt; rendetlenl flll, trkenyhegy, keskeny, hegyes, bar
ns, szarnem osztvnyaival szk s nem mly regben l, mely
nek falain s karimjn rnczok s orms emelkedsek vltakoznak,
melyek aztn a gymlcs derekra is flhzdnak s ennek kerekdedsgt inkbb vagy kevesbb megzavarjk.
Szne. Bre vastag s kemnyks, sima, szraztapintatu, bgyad
tan fnyl; elejnte lnk fzld; rtvel lnk czitromsrga; napos
oldaln aranysrga s a napnak jl kitett pldnyain szp piros szn
nel bemosott vagy csak belehelt. Pontozata. sr; egyenlen elhintett, f ahjszin pettyecskkbl ll, igen szembetn. Rozsda csak kelyhe s
szra kri szokott rajta gyakrabban mutatkozni.
Belseje. Hsa srgs fehr, nem finom, tmtt s roppan; mag
tokja kri is csak ritkn s finoman kves-szemcss; leve nem b,
de czukros, kiss hzs aavannyal kevert, meglehetsen zetlen s f-

176
szertelen. Magtokja zrt vagy kiss nyilt-tengely ; tmlcskiben n
ha p, tojsdad, fekets, tbbnyire azonban idtlen magot rejt.
Fja. Erteljes, egszsges s igen edzett; elg korn s igen
bven, tbbnyire csomsn term; lll vagy nyilt szgekben fl
fel trekv, nylnk s mgis elg merev gaival, melyek gyralesz szervekkel jl bernhzkodnak, ritks lombozat, szells gnlaalak
koront alkot. Dszlik vadonezon s birsen i s ; alkalmas gulafnak
is, szlsfnak is ; de mg inkbb lczezet melletti mvelsre forma
fknak. Helyben s talajban, iigy ltszik, kevss vlogats. Grymlcsei nagysguk mellett is jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vastagok, hegyk fel szelden
elvkonyodk; elg egyenesek, kiss knyksek; hegyk fel finoman
bordzottak; flllk vagy nylt szgekben flfel trekvk; gyenge
korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, srgs barnk,
napos felkn homlyos pirossal mosottak; aprbb nagyobb, tbbnyire
kerek, fehres pontokkal itt-ott srbben, itt-ott ritkbban, de szembetnleg pontozottak ; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Jkora nagyok, rvid, hasas kposak, alig hegyesek, a
vessztl kiss elllk, szrkvel rnyalt sttbarnk; elg duzzadt,
csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok, csaknem gmblydedek, rvidhegyek,
simk, sttbarnk.
Levelei. Kzpnagyok, vastag s kemnyszvetek; tojsalakuak;
a vesszk hegye fel csaknem lndss tojsdadok; majd hosszas, majd
rvidke, les hegyben vgzdk; lapos vlgyesek vagy kiss blzttek, alig veltek; gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban
csupaszak, simk, bgyadtan fnylk, kiss bgyadt sttzldek; sz
leiken apr, les fogakkal finoman s szablyosan frszesek. Levlnyelk kzphossz vagy rvides, elg vastag s merev; csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi kicsinyek, fejletlenek, hegykkel a veszsz fel visszakanyardok, nem tartsak. Virgrgyet krt levelei
vltoz-nagysgvlak s alakak, majd szles, majd keskenytojsdadok,
csaknem laposak; mereven sztll rugalmas nyelekrl kiss lefel
konyulok.
Hasonnevei. Igen szmosak; de napjainkban mr tbbnyire mind
elavultak.
Leirl. L e r o y , ict. de, fomoL I. 188.
M a s , & %^e. I. 22. szm alatt.
J a h n , aeUdv. SCan96. dcz Gsti. II. 537.
B e n c s i k G y r g y , ifm. fiz^Ce-L 1882. v. f. 369. lapjn s sokan msok.
szrevtel. Nem volt szndkomban lerni e krtefajt: de Drg
Dniel bartom biztatsra mg is csak lertam; mert egy, MezTrrl, 1884. Jan. 12-rl hozzm rt levelben azt mondja e krte
fajrl, hogy nyersen enni nem val: de kellleg ksztve compotnak,
lekvrnak vagy gymlcs-kocsonynak kivllag alkalmas. A ki teht
ilyen czlra akarja hasznlni gymlcseit; nem fogja megbnni, ha
egy-egy ft e fajbl is ltet kertben.

177

200. Agricola.
Szrmazsa. E jeles krte-ujdonsgot Mortillet, hres franezia
gyralcssz nyerte magrl. 1873-ban kezdette elterjesztem. Ojtvess'/.ejt 1875-ben kaptam Plantiresbl, a Simon Loiiis testvrek h
res faiskoljbl. A jl megersdtt prbag nlam 1882-ben fordult
csak termre. Brha a nlam meglev gymlcsszeti mvekben mg
nincs is megemltve; de, mert a Simon Louis testvrek nagy catalogjban kzltt rvid jellemzssel teljesen egyezik, fajom valdisg
ban nincs okom ktelkedni.
Ersideje. Aug. vgn, sept. elejn; hvsebb tjakon, hiszem,
hogy octoberig is eltart.
Minsge. I. rend csemegegymles.
Nagysga. Kzpnagy gyakran kisebb is.
Alakja. Tojsdad csigaalaku, szptermet, noha egyik oldaln
kiss hzottabb is, mint a msikon. Zme a kzptjnl kiss albb
a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel hirtelen gmblydve boltozdik s kelyhe kri elg talpasn vgzdik; szra fel pedig sze
lden fogyva tompakpos vgben enyszik el. S z r a kzphossz,
vkony fs, tvnl kiss hsos, hegynl kiss bunksan vgzd;
fnyes vrhenyes mzzal takart; a gymlcs csilcsn csaknem a flszinre kiss oldalt helyezett. K e l y h e nylt: flll, barns, szarnnem osztvnyaival szk s nem mly regben l, melynek falain
szelid, lapos bordk vonulnak a karima fel s onnan tovbb, elenyszleg a gymlcs derekra is, de annak kerekdedsgt alig zavar
jk meg.
Szne. Bre finom, sima, gyngdtapintat, elg fnyes ; elejnte
lnk zld; rtvel lnk srga ; napos oldaln halvny pirossal bele
helt vagy csak srn pettyezett. Pontozata sr igen apr s a gy
mlcs rtvel alig szrevehet. Rozsda csak a kehely-reg falain s
nha a gymlcs szras vgn szokott jelentkezni.
Belseje. Hsa srgsba jtsz fehr, finom, tmttes, olvad; mag
tokja kri is csak alig szrevehetleg kves-szemcss; leve b, czukros,
finom savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fszeres
zzel. Magtokja zrttengely; szk tmlcskiben tojsdad, barna, la
pos s sovny, de p magvakat rejt.
Fja. Igen erteljes, csaknem bujanvs, igen edzett; elg ko
rn s igen bven term ; flfel trekv vagy nyilt szgekben szt
ll, nylnk s mgis merev gaival, melyek gymlcsz szervekkel
jl beruhzkodnak, kiss kuszlt lombozat szells, terjedelmes koro
nt alkot. Alkalmas szlas fnak s gulafnak. Vadonczon inkbb
dszlik, mint birsalanyon. Helyben s talajban nem vlogats; gyml
csei jl lljk helyket a fn.
12

178
Vesszei. Nem szmosak, hosszak vagy kzphosszak, kzpvasta
gok, hegyk fel is csak keveset vkonyodk; elg egyenesek, noha
knyksek, bordzatlanok ; flfel trekvk ; gyenge korukban rit
ksan s finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, srgs
vagy zldes barnk; igen apr, kerek srgs pontokkal srn, de
nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban rvid
levlkzek.
Rgye. Kzpnagyok, hasas kiiposok, alig hegyesek, a vessztl
igen elllk s gyakran sarkantyukp kiszgellk; szrkvel s stt
barnval tarkzott vilgos-gesztenye sznek; majd talapnlkliek,
majd elg duzzadt, bordazatjn talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadknposak, kiss hegyesek, s
tt barnval tarkzott pirosas gesztenyeszinek.
Levelei. Kzpnagyok, elg vastag s kemnyszvetek: a veszszk aljn szles tojsdadok; a vesszk hegyefel lndssak vagy
lndss
tojsdadok;
kiss hirtelen elkeskenyed, hosszas les
hegyben vgzdk; laposak vagy igen lapos vlgyesek; veltek
s nyelkrl lefel konyulok; gyenge korukban ritksan s finoman
molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, stt zldek,
szleiken apr, tompa fogakkal srn s szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid, kzpvastag, merev, csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi fonlidomuak, rzsunt flfel llk, kevss tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire nagyobbak, szlesebbek, mint a veszszkn levk, kerlkesek vagy tojsdadok, laposak vagy lapostek
nsek, jkora nagy, tompa fogakkal frszesek; mereven sztll,
hosszas, rugalmas nyelkrl lefel konyulok.
Hasonnevei. Nincsenek,
Leirl. A fnnebb idzett catalog rvid jellemzsn kivl ms
gymlcsszek mveiben mg nem olvastam rla.
szrevtel- Fjnak vgnvse, edzettsge s termkenysgnl
fogva jl beillik e krtefaj alfldnk mostoha viszonyai kz is.
Nagyon megrdemli, hogy vele minl tbb helyt tegynk kisrletet.

179

201. Alengoni esperes.


(Doyenn d' Alengon; Deehantsbirne von Alengon),

Szrmazsa. E jeles krte Francziaorszgban, Alengon krny


kn, vletlenl kelt magrl. Mikor fedeztk fl ? mg nincs hatro
zottan kimutatva. Nmelyek szerint a foly szzad elejn; msok
szerint a 17-dik szzad elejn kezdett ismeretess lenni s terjedni.
Ojt vesszejt 1870-beu kaptam berdiecktl Jeinsenbl. Pajfmon
tbb zben termett mr. Gymlcs, nvnyzet egyezvn a lersokkal,
fajom ^valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam sept. vgtl, nov. elejig ; hvsebb tjakon
tavaszig is etarthatnak mondjk.
Minsge. T. rend, nha pedig csak 11. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Tbbnyire tojsdad ; kisebb pldnyai pedig inkbb csigaalakiiak; rendszerint elg szablyosan boltozott, noha nem egszen
sk-, hanem szelden hovadsos-fellet. Zme a kzptjnl albb, a
kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel elg szablyosan gmb
lydik s tbbnyire szk talpban fogy el ; szra fel pedig szelden
s nha nmi csekly behajlssal is fogyva, inkbb vagy kevsbb
rvid s tompa kipos vgben enyszik el.
Szra rvid, elg vastag, fs, kiss grbe, bunksan vgzd,
vgig barna mzos; a gymlcs cscsn cseklyke mlyedsbe s nha
az egyik oldal flemelkedse miatt, kiss oldalt, a flsznre helyezett.
K e l y h e kiesi, nyilt vagy flig nylt; rendetlenl flll, rvid,
molyhos, szarunem osztvnyaival tbbnyire szpen kikanyartott, szk
s sekly mlyedsben l, melynek sugaras rozsdval bevont falain
ritkn, de karimjn gyakrabban lthatk nmi lapos emelkedsek,
melyek elenyszleg a gymlcs derekra is fel szoktak vonulni.
Szine. Bre vastag, kemny, hovadsos, gyakran kiss zsros
tapintat; elejnte sppadt zld; rtvel zldessrga; napos oldaln
csaknem aranysrga, rendszerint pirossg nlkl. Pontozata elg sr,
apr, fahjszn, elg szembetn. Rozsda foltok s alakzatok majd
srbben, majd ritkbban, minden gymlcsn mutatkoznak.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsba jtsz fehr, finom vagy
flfinom, tmttes, olvad; magtokja kri kves-szemcss; leve b
vagy elegend, czukros, finom savanynyal emelt, kellemes fszeres
zzel. Magtokja csaknem zrt-tengely; tgas fikjaiban jkora nagy
hosszas tojsdad, barna, p magvakat rejt.
Fja. Mrskelt nvs, de egszsges s edzett; elg korn s
igen bven term ; rzsunt flfel trekv gaival, melyek gyml
csz szervekkel jl beruhzkodnak, elg srlombos, gulaalaku koro
nt alkot. Dszlik birsen is, vadonczon i s ; inkbb alkalmas lczezet
12*

180
melletti mvelsre vagy pedig gulafnak, mintsem szlas fnak ; hely
ben s talajban, lgyltszik, kevss vlogats. Q-ymlcsei elg jl
lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, karcsiiak, hegyk fel
keveset vkonyodk s tbbnyire kiss bunksan vgzdk; nem elgg
egyenesek, kiss knyksek, bordzatlanok ; flllk vagy nylt sz
gekben flfel trekvk; gynge korukban finoman molyhosak; rt
korukban csnpaszak, srgsbarnk, apr, tbbnyire kerek, fak pon
tokkal elg srn, de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen,
tbbnyire azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, zmk kiposak, tompahegyek, a vessztl
elllk, szrkvel tarkzott fekets gesztenyesznek, alig kill s
csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tojsdadok, tompahegyek, elg stt
gesztenyesznek.
Levelei. Kzpnagyok, a vesszk aljn jkora nagyok, elg vkony,
de kemnyszvetek; lndssak vagy hosszas tojsdadok; tbbnyire
hirtelen elkeskenyed, inkbb vagy kevsbb rvid, les hegyben vg
zdk : tbbnyire vlgyesek; majd alig, majd pedig, fkp a vesszk
aljn elgg veltek; gyenge korukban kiss molyhosak; rt koruk
ban csupaszak, simk, elg fnyesek, lnk zldek; szleiken tompa
fogakkal ritksan frszesek vagy csaknem p szlek. Levlnyelk
kzphossz, kzpvastag, elg merev; majd vzirnyosan el-, majd
igen nyilt szgekben, kiss hanyatt grblten flfel ll. Levlplhi
fonl- vagy ridomuak, rendetlenl fel vagy sztllk, a nyl tvtl,
kiss flebb, a nylre helyezettek, tartsak. Virgrgyet krt leve
lei jval nagyobbak, mint a vesszkn lvk, majd laposak, majd
vlgyesek s inkbbb vagy kevsbb veltek; sztll, hoss zas, rugal
mas nyelkrl tbbnyire lefel csggk.
Hasonnevei. Poired'Aleugon; Doyenn d'hiver d'Alenoon; Doyenn
d'hiver Houveau; Doyenn gris d'hiver, stb.
Leri. B i V 0 r t, Shma. 9o PomoL VIII. 15.
L e r 0 y, Qict. de, fomo. II. 55.
M a S, J?e Q^e^re;, 1. 2 3 .

O b e r d i e c k , 9(istz. Sa^idS. 9C- gsU. V. 365. s


sokan msok.
szrevtel. Inkbb val haznk hegyes vidkeire, mintsem az alfldre
a hol olyan idben rik, a mikor itt, nla finoniabbz gymlcsfa
jokban is bvelkedhetnk. Nagy termkenysgnl fogva mlt arra,
hogy kertnkben, brhol is helyet szortsunk szmra, legalbb egyegy fnak.

181

202. rva kolmr.


(Orpheline Colmar.^

Szrmazsa. E jeles krtt, mikp lersban Bivort lltja,


letnek vge fel Vau Mons nyerte magrl, Belgiumban. Brha
sznes kpben is, krimnyes lersban is, mg az tvenes vekben
be ln mutatva a vilgnak; mgis kevss van mg elterjedve. Ojtvesszejt ) 874-ben kaptam a Simon Lonis testvrektl, Plantiresbl.
Tbb zben termett mr fajfmou. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. elejn; hivsebb tjakon october vgig
is eltart.
Minsge. I. rend, nha pedig esak II. rend csemegegymlcs.
Nagysga. N a g y ; Bivort szerint nha igen nagy.
Alal<ja. Tojsdad krtealaku, elg szablyosan boltozott skfllet; egyik oldaln gyakran hizottabb, mint a msikon. Zme a k
zptjnl albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel szelden
gmblydve boltozdik s kelyhe krl sziik, de laposas talpban vg
zdik, melyen jl megllhat; szra fel pedig elejnte szelden, aztn
behajlssal is fogyva, rvid, tompa-kpos vgben enyszik el. S z r a
rvid vagy kzphossz, vastag vagy kzpvastag, fs, vgig barnamzos; a gymlcs csxtcsn szeld emelkedsektl hatrolt, szk s
nem mly regbe, gyakran pedig csaknem a flszinre kiss ferdn
helyezett. K e l y h e nylt; csillagalakulag sztterl, hosszas, hegyes,
szrks osztvnyaival szpen kikanyartott, inkbb vagy kevsbb
tgas s nem mly tnyralaku regben l, melynek falain s kari
mjn szrevehet emelkedsek nem fordulnak el.
Szne. Bre kiss vastag s kemny, sima, szraztapintatu, csak
nem fnytelen; elejnte vilgos zld; rtvel srgs zld; napos olda
ln is csak kiss lnkebb srga s nha nmi fldvrssel sznezett.
Pontozata sr; zlddel szegett, aprbb-nagyobb, fahjsziu pettyecskkbl ll, elg szembetn. Finom rozsdafoltok gyakran lthatk
flletn, klnsen pedig kelyhes vgn s a gymlcs napos oldaln.
Belseje. Hsa fehres, finom, olvad vagy flszerint olvad;
magtokja krl is esak alig szrevehetleg kves-szemcss; leve b,
czixkros, finom, de gyakran kiss hzs savanynyal emelt, elg kelle
mes, fszeres z. Magtokja zrttengely; tmlcskiben hosszas, he
gyes, tojsdad, vilgosbarna p magot rejt.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s igen edzett; korn s
bven term; nylt szgekben sztll vagy rzsunt flfel trekv,
jellemzleg merev gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beru
hzkodnak, ritks, szells terjedelmes gulaalaku koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon; alkalmas szlasfnak is gu-

182
lafnak i s ; helyben s talajban, gy ltszik, kevss vlogats. Gy
mlcsei jl lljk belyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, rvidek vagy kzphosszak, kzpvasta
gok, hegyk fel is csak keveset vkonyodk s hegyknl tbbnyire
bunksan vgzdk; egyenesek, merevek, alig knyksek, bordzatlanok; flllk vagy nyilt s/gekben elllk; gyenge korukban is
csak ritksan s finoman molyhosak; rt korukban csnpaszak, vrhe
nyes vagy srgs barnk; apr, tbbnyire hosszas, vrhenyes pon
tokkal majd srbben, majd ritkbban, de nem szembetnleg pontozottak ; rendetlen levlkzek.
Rgye. Elg nagyok vagy kzpnagyok, hasas kposak, hegye
sek, a vessztl elllk vagy itt-ott a vesszvel prhuzamosan flfel
llk; szrkvel s sttbarnval tarkzott pirosas barnk; elg ki
emelked, bordzatlan, hosszas talapon lk.
Virgriigyei. Kicsinyek, rvid kposak, alig hegyesek, szrkvel
s sttbarnval tarkzott pirosas gesztenyesznek.
Levelei. Kicsinyek, kiss vastag s kemnyszvetek; szles lndssak, mindkt vgkn elkeskenyedk; inkbb vagy kevsbb rvid,
les hegyben vgzdk; laposak vagy igen lapos vlgyesek; alig
veltek; gyenge korukban szleiken s idegzetkn finoman molyho
sak ; rt korukban csupaszak, simk, bgyadtan fnylk, vilgos vagy
kiss srgs zldek; szleiken apr, tompa fogakkal szablytalanul
frszesek vagy csaknem pszlek. Levlnyelk a vesszk aljn k
zphossz, kzpvastag, rugalmas, a veszk hegye fel pedig mind
mind rvidebb, merev; rzsunt flfel ll. Levlplhi fonlidomuak,
hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei tojsdadok, vagy lndss
tojsdadok, laposak, kiss veltek, elg fnyesek; fl- vagy sztll,
kzphossz, rugalmas nyelkrl mereven sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. B i v o r t , (Snnet. 9c. pomo.ll. 11. Msok tudtommal mg
nem rtk le.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kztt gymlcsei teljes
finomsgukat nem fejthetik ki. Gymlcstenysztsre kedvezbb viszo
nyok kzt azonban, hiszem, hogy nlunk is csak oly finom-z gy
mlcsket fog teremni, mint szletse helyn, Belgiumban.

183

203. Bivort Sndor krte.


(Alexandra Bivort.)
Szrmazsa. E jeles szi s kora tli krtt magrl nyerte
Berckmanns Lajos belga gymlcssz a negyvenes vek vge fel s
bartjrl,, a gymlcsszeti munkirl hres Bivort Sndorrl elke
resztelve, kezdette elterjeszteni. Csakhamar elterjedt aztn minden fel.
Ojtvesszejt a Van Mons trsulat kertbl mg 1868-ban kaptam
meg. Gyakran termett azta kertemben is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsdeje. Nlam sept. vgtl novemberig; kedvezbb helyeken
s hvsebb tjakon janurig is eltart.
Minsge. A neki kedvez krlmnyek kzt I. rend, tbbnyire
azonban csak II. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Csaknem kzpnagy.
Alakja. Csigs gmbalak vagy hasas csigaalak; tbbnyire
szablyosan boltozott sk fellet; egyik oldalon rendszerint hizottabb
mint a msikon. Zme majd kzptjra, majd kiss albb, kelyhes
vge fel esik, honnt kelyhe fel hirtelen gmblydve boltozdik s
kelyhe kri elg szles talpasn vgzdik; szra fel pedig elejute
szelden, aztn nmi behajlssal is fogyva, tbbnyire rvidke, tompa
cscsban enyszik el. S z r a majd rvid, vastag, hsos, grcss, majd
kzphossz, kzpvastag fs, de tvnl hsos, sppadt zld, nagy
rszt azonban barnamzos; a gymlcs cscsn, szk mlyedsbe
vagy csaknem a flsznre helyezett s nha hsos dudortl ferdre
nyomott. K e l y h e nyilt vagy flig nyilt; rendetlenl flll, rvi
des, hegyes, csatorns, sttbarna vagy fekets szarunem osztvnyaival tbbnyire elg tgas, lapos s nem mly regben l, mely
nek falai szelden rnczosak, karimjn pedig hullmos emelkedsek
lthatk, melyek elenysz, lapos bordk alakjban a gymlcs dere
kra is flvonulnak s annak kerekdedsgt nha megzavarjk.
Szne. Bre vkony, sima, gyngdtapintat, bgyadtan fnyl,
elejnte fehres zld; rtvel fehres szalmasrga; napos oldaln is.
csak kiss lnkebb srga s nha nmi gyngd pirossal is sznezett
Pontozata itt-ott sr, itt-ott pedig ritks; aprbb, nagyobb, barns
pettyecskk alakjban jelentkez, elg szembetn. Rozsda alakzatok
ritksan elszrt szeplcskk alakjban flletn is mutatkoznak : de
leginkbb szras s kelyhes vgn finom, fahjszn, sugaras mz
gyannt szoktak jelentkezni.
Belseje. Hsa fehr, finom, gyngd, olvad, nha csak rszben
olvad; magtokja krl is alig szrevehetleg kves-szemcss; leve
b, czukros, gyngd savanynyal emelt, tbbnyire igen kellemes, gyn
gden illatos s fszeres zzel. Magtokja kiss nyilttengely; hosszas

184
tmlcskiben, szp, hosszas, hegyes, karcsii tojsdad, fekets, p mag
vakat rejt.
Fja. Mrskelt nvs, de egszsges s edzett; korn, rendesen
s igen bven term; flll vagy nyilt szgekben flfel trekv
ksbb pedig lefel konyul gaival, melyek gymlcsz szervekkel
jl beruhzkodnak, elg sr lombos, de kellleg szells, terjedelmes
koront alkot. Dszlik birsen is, vadonczon i s ; alkalmas szlas fnak
is; giilafnak is, kellleg nyirkos talajban dszlik s terem legjobban.
Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak kzpvastagok, hegyk fel
szelden elvkonyodk; ritkn egyenesek, elg knyksek, bordzatlanok, flllk vagy nyilt szgekben flfel trekvk; gyenge koruk
ban, hegyk fel, ritksan molyhosak; rt korukban csupaszak, vr
henyes vagy mogyorszn srgk; apr, kerek, fehres pontokkal
elg srn, de nem szembetnleg poutozottak ; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, rvid, hasas kposak, hegyesek, a vessz
tl elllk; szrkvel tarkzott fekets gesztenyesznek, alig kill,
bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, rvid, hasaskuposak,
kiss hegyesek, szrkvel s sttbarnval tarkzott pirosas barnk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, elg vkony s hajlkony
szvetek; tojsdadok vagy kerlkesek; majd szablyosan elkeske
nyed, hosszas, majd hirtelen^elkeskenyed, rvidke, les hegyben vg
zdk; csaknem laposak vagy lapos vlgyesek; alig veltek; gyenge
korukban is alig szrevehetleg molyhosak; rt korukban csupaszak,
simk, bgyadtan fnylk, vilgoszldek; csaknem p szlek vagy
csak hegyk fel s finoman fogazottak. Levlnyelk kzphosszx,
kzpvasta'g merev, sppadt zld; inkbb vagy kevsbb nyilt sz
gekben flfel ll, Levlplhi ridomuak, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei nagyobbak, szlesebbek s hosszabbak, mint
a vesszkn levk, kerlkesek, csaknem laposak, szelden hullmo
sak; hosszas, rugalmas nyelkrl lankadtan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. B i v o r t , iStti-na. 9& pomo(. V I . 17.

L e r oy, 2)ict. Se, pomot. I. 97.


M a s , & S'cJ^c*, I. 37.
J a h n , Must. ^an96. 9cz Osti. VII. 451. s msok.
szrevtel. Szles elterjesztsre mlt; mert a helyet, melyet a
kertben elfoglal, mg vidkem mostoha visszonyai kzt s bven
kifizeti.

185

204. Brmai vajoncz.


(Beurr de Breme; Bremer Butterbirn.^

Szrmazsa. Bizonytalan: Oberdieck Brmbl kapta volt e jeles


krtefajt, melyet elejnte a Montigny vadoncznak tartott s e nv
alatt terjesztett is; ksbb azonban szrevve, hogy a valdi Mon
tigny vadoncz mgis klnbzik ettl, fnnebbi nv alatt rta le s
kezdette elterjeszteni. Ojtvesszejt Oberdiecktl kaptam 1870-ben.
Tbb zben termett mr nlam. Elg mdom s idm volt arra, hogy
fajom valdisgrl meggyzdhessem.
rsideje. Nlam september; hvsebb tjakon decemberig is
eltarthatnak mondjk.
Minsge. I. rend csemegegymles.
Nagysga. Kisded; nha kzpnagy.
Alal(ja. Tbbnyire esigalak; nha kpos gmbalaku; elg sza
blyosan boltozott, noha egyik feln kiss hizottabb is, mint a m
sikon. Zme a kzptjnl kiss albb, a kelyhes vge fel esik, hon
nt kelyhe fel hirtelen gmblydve boltozdik s kelyhe kri elg
talpasn vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden, aztn mind-mind
inkbb fogyva, tompa kpos vgben enyszik el. S z r a hosszas vagy
kzphossz, elg vastag, jellemzleg bunksan vgzd, nagyrszt
barna-mzos; a gymlcs csiesn cseklyke mlyedsbe helyezett;
nha-nha egy-egy hvlsos dudortl ferdre nyomott vagy a gymlcs
cscsbl annak folytatsaknt kiemelked. K e l y h e kicsi, nyilt; csillagalaklag sztterl keskeny, hegyes, barna, trkeny osztvnyaival
tbbnyire szk s sekly regben l, melynek falain s karimjn
szrevehet emelkeds ritkn mutatkozik.
Szne. Bre vkony, sima, rtvel kiss zsirostapintatu, bgyad
tan fnyl; elejnte zld ; rtvel srga vagy csak zldes srga; na
pos oldaln is csak kiss lnkebb srga minden pirossg nlkl.
Pontozata sr, igen apr, zlddel szegett barna pettyecskkbl ll,
de alig szembetn. Rozsda, a kehelyreg falait s nha a gymlcs
szras vgt kivve, ritkn mxitatkozik felletn.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, finom, tmttes,
olvad; magtokja krl is alig kves-szemess; leve b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos s fszeres z
zel. Magtokja zrt vagy csak alig nyilttengely; tmlcskiben majd
idtlen, majd p, tojsdad, hegyes, feketsbarna magot rejt.
Fja. Elg vgnvs, egszsges s edzett; a neki kedvez he
lyen korn s igen bven term; flll vagy kiss les szgekben
flfel trekv gaival, melyek gymlcspeczkekkel csaknem egsz
hosszukban, srn beruhzkodnak, ritks, szells, gulaalaku koront
alkot. Vadonczon jl dszlik; alkalmas szlas fnak s gulafnak is.

186
gyltszik, hogy mindentt jl dszlik: de kellleg nyirkos talajban
bvebben is, szebb gymlcsket is terem, mintsem szraz, laza ta
lajban. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei- Nem szmosak, elg hosszak, kzpvastagok; hegyk
fel kiss elvkonyodk; elg egyenesek, noha kiss knyksek; skfelletek, flfel trekvk; gyenge korukban finoman molyhosak;
rt korukban csupaszak, srgs barnk, aljuk fel pedig zldesbarnk;
apr, kerek, fak pontokkal ritksan s alig szembetnleg pontozott a k ; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kposak, alig hegyesek, a
vesszktl kiss elllk, szrkvel tarkzott sttbarnk; majd alig,
majd elgg kill, csaknem egszen bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hosszas kposak, tompahegyek, szr
kvel s sttbarnval tarkzott vilgosbarnk.
Levelei. Kzpnagyok, kiss vastag, de elg hajlkonyszvetek;
kerlkesek, itt-ott szles tojsdadok; majd szablyosan elkeskenyed
hosszas, majd hirtelen elkeskenyed, rvidke, les hegyben vgzdk;
lapos vlgyesek, inkbb vagy kevsbb veltek; gyenge korukban, sz
leiken s idegzetkn, finoman molyhosak; rt korukban csupaszak,
simk, elg fnyesek, homlyos zldek; szleiken, tbbnyire csak
hegyk fel, srn s finoman frszesek: nagy rszt azonban pszlek. Levlnyelk a vesszk aljn hossz, egyebtt pedig kzp
hossz, kzpvastag, rugalmas; majd vzirnyosan el-, majd htragrblten flfel ll, Levlplhi fonl- vagy ridomuak, kevss
tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire mind kerlkesek, la
posak, veltek, pszlek, hossz, vkony nyelkrl lefel ko
nyulok.
Hasonnevel. Nincsenek.
Leri. O b e r d i e c k , must. SmonaM&ftc, 1867. vf. 136. lapjn
s Smtst. SCcmd. 9ot, &6st. VII. 447, Msok tudtommal
mg nem rtk le.
szrevtel. Fja elg jl daczol vidkem mostoha krlmnyei
vel is; de gymlcseit kell nagysgra kifejleszteni csak ess vjrskor kpes vidkemen, a mikor aztn bven terem itt is. Knnyen ki
szrad laza talajomba nem val e faj, de kellleg nyirkos talajban
mindig kpes lesz kifizetni a helyet, melyet a kertben elfoglal.

187

205. Bivort Emlia.


(Emilie Bivort.)
Szrmazsa. E kitn krtt Bouvier Simon, Jodoigne polgr
mestere nyerte magrl, Belgiumban. A magrl kelt anyafa 1845-ben
termett elszr. Bivort Sndor 1847-ben rta le elszr s mikp le
rsban lltja, idsb lenya, Bivort Bmilia nevre azrt keresztelte
Bouvier ezen jeles raagonczt, hogy hljt fejezze ki annak abbeli
szorgalmrt, melyet gymlcseinek lefestsbeu tanistott. Meglehe
tsnl van mr terjedve a vilgon. Ojtvesszejt 1874-ben kaptam a
Simon Louis testvrektl, Plantiresbl. Tbb zben termett nlam
a fajfn. Fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje- Nlam sept. h folytn; hvsebb tjakon november
vgig is eltarthatnak mondjk.
Minsge. I. rend, gyakran pedig kitnleg I. rend cse
megegymlcs.
Nagysga. Kisded; nha csaknem kzpnagy.
Alakja. Csigaalaku vagy tojsdad csigaalaku; elg szablyosan
boltozott skfellet. Zme a kzptjnl albb, a kelyhes vg fel
esik, honnt kelyhe fel hirtelen gmblyedve boltozdik s kelyhe
krl elg szles, laposas talpban vgzdik, szrafel pedig rendsze
rint sszbb hzdva boltozdik s inkbb vagy kevsbb tompa cscs
ban fogy el. S z r a rvid vagy rvides, elg vastag, fs, tvnl kiss
hsos, hegynl bunksan vgzd, vrhenyes mzzal vgig befutta
tott; szk s csekly mlyedskbe, kiss oldalt helyezett vagy hsos
gyrzetbl csaknem a gymlcs folytatsaknt, rzsunt kiemelked.
K e l y h e zrt vagy flig uyilt; rendetlenl flll, rvidke, hegyes,
srgsbarna, szarunem osztvnyaival inkbb vagy kevsbb tgas
s ritkn mly regben l, melynek falain lapos barzdk s lapos
rnczok vltakoznak: de ezek az reg karimjt alig teszik hullmoss
s szrevehetleg a gymlcs derekra sem vomilnak fl.
Szne. Bre vkony, sima, szraz tapintat, bgyadtan fnyl;
elejnte vilgos zld; rtvel lnk czitromsrga, mibl azonban
gyakran alig tnik ki tisztn egy-egy foltocska; mert az egsz fllet elejnte barns, ksbb aranysrgra vltoz, finom rozsdval
van eltakarva vagy legalbb srn mrvnyozva s pontozva.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, igen finom,
tmttes, olvad; magtokja krl sem kves-szemcss; leve b, igen
czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos
s fszeres z. Magtokja zrt, nha pedig nyilttengely; tmlcskiben hosszas tojsdad, hegyes, vilgosbarna p magvakat rejt.
Fja. Elg vgnvs, egszsges s igen edzett, elg korn s a
neki kedvez helyen rendesen s bven is term; inkbb vagy ke-

188
vsbb les szgekben flfel trekv, merev gaival, melyek gy
mlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, igen sr-lombos, gulaalaku
koront alkot. Vadonezon inkbb dszlik, mint birs-alanyon; alkalmas
szlas Inak is, gulanak i s ; mindentt jl dszlik: de kellleg nyir
kos, iszaplerakodsbl ll talajban kpes csak rendesen s bven
teremni. Gymlcsei jl lljk belyket a fn.
Vesszei. Szmosak, kzpbosszak, vastagok vagy kzpvastagok,
hegyk fel kiss elvkonyodk, de begyknl kiss bunksan vgz
dk; egyenesek, merevek, kiss knyksek, csaknem teljesen bordzatlanok; flllk vagy inkbb vagy kevsbb nyilt szgekben fl
fel trekvk; gyenge korukban srn s finoman molyhosak, rt
korukban csnpaszak, barns srgk, napos flkn vrhenyes srgk;
apr kerek vagy kiss hosszas, fehres pontokkal nem srn s nem
szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kposak, hegyesek, a veszsztl inkbb vagy kevsbb elllk, szrkvel tarkzott pirosas bar
nk ; alig kill, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, karcsu-kuposak, hegye
sek, szrkvel tarkzott stt barnk.
Levelei. Elg nagyok vagy csak kzpnagyok; elg vastag s
kemnyszvetek; hosszas tojsdadok, a vesszk hegyefel csaknem
lndssak vagy lndss tojsdadok; inkbb vagy kevsbb hosszas,
les hegyben vgzdk; laposak vagy laposvlgyesek, kiss veltek;
nyelkrl kiss lekonyultn elllk; gyenge korukban finoman moly
hosak; rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, vilgos f-zldek;
szleiken elre hajl, kiss les fogakkal nem mlyen s nem szab
lyosan frszesek. Levlnyelk a vesszk aljn hosszas, flebb pedig
rvid, kzp-vastag, rugalmas; kiss rzsxmtosan s hanyatt grblten flfel ll. Levlplhi rvidek, fonl- vagy ridomuak, nem
tartsak. Virgrgyet krt levelei majd nagyobbak, majd kisebbek,
mint a vesszkn levk, csaknem laposak, rendetlenl hullmosak;
flfel ll hosszas nyelkrl velten lefel konytilk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. B i V o r t, eCwta. 9& fomot III. 39.
L e r o y , c/. 3&-pomot.II. 132.
M a s , &'omo(. gn-catc, V I I . 175.

J a h n , 3(Ustz. Mandi. dai^ eCstL II. 471. s msok.


szrevtel. Inkbb val haznk hegyes vidkeire, mintsem az
alfldre, hol csakis a nagyobb folyvizek mellkn volna kpes kifi
zetni a helyet, melyet a kertben elfoglal. Finomiz gymlcsei v
gett megrdemli, hogy figyelmet fordtsunk r.

189

206. Bronzos vajoncz.


(Beurr bronz ; Broncirte Herbstbirne.)

Szrmazsa. E jeles krtt Van Mons nyerte magrl, lweni


faiskoljban. 1820 kri. Azta nemcsak szletslielyn Belgium
ban, hanem egyebtt is a vilgon meglehetsen el vau mr terjedve.
Ojtvesszejt 1879'ben Leroy-tl, Angersbl s a Simon Louis test
vrektl Plantiresbl, teljesen egyezleg kaptam meg. Nlam mg
nem termett: de a tlem kapott vesszkrl, Drg Dniel bartom
nl mr bemutatta a lersokkal teljesen egyez gymlcseit, melyek
rl lerst mr ,honi nyelvnkn is bemiitathatom.
rsideje. Erik az alfldn sept. vgn, cet. elejn; hvsebb
tjakon novemberig is eltart.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran nagyobb is, kisebb is.
Alakja. Tbbnyire hosszas-hengeres; nha tojsdad vagy hengeres-kupos ; szablytalanul boltozott skf ellet; egyik oldaln
hzottabb kiss, mint a msikon. Zme a kzptjnl albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel majd szelden, majd hirtelen
gmblydve boltozdik s kelyhe kri elg szles laposas talpban
vgzdik; szra fel pedig rendszerint kiss sszbb hzdva bolto
zdik s inkbb vagy kevsbb szk s tbbnyire ferdn ll karimban,
vagy csak esonkakuposan enyszik el. S z r a rvides vagy kzphosszi, kzpvastag, fs, kt vgn bunks, srgsbarna mzza] csak
nem vgig bevont; a gymlcs cscsrl, csaknem annak folytatsa
knt hisosan kiemelked vagy cseklyke mlyedsbe, mintegy ersza
kosan benyomott. K e l y h e kicsi, nyilt; sztterl, rvid, trkenyhegy s gyakran hinyz osztvnyaival szpen kikanyartott szkes
s elg mly regben l, melynek falait majd finom, majd kiss
rdes roizsda szokta bortani s nha e rozsdzat foszlnyosan, mg
az reg karimjn is tiil nyijtzkodik.
Szne. Bre kiss vastag s kemnyks, sima, szraztapintat, b
gyadtan fnyl; elejnte lnk fzld; rtvel srgs zld; napos oldaln
homlyos fldvrssel bemosott. Finom rozsda majd szakadozottan,
majd srn sszefolyva, gyakran csaknem az egsz flletet elftyo
lozza, a mikor aztn, kivlt a napos oldaln, valban bronz-sznezetet
ad a gymlcsnek. Pontozata elg sr, fahjszn, de csak ott szem
betn, a hol a gymlcst rozsda nem takarja.
Belseje. Hsa fehr vagy zldesbe jtsz fehr, finom vagy elg
finom, olvad; magtokja kri is csak alig szrevehetleg kves-szem
css ; leve b, czukros, dt savanynyal emelt, igen kellemes, fsze
res zzel. Magtokja csaknem zrttengely; tmlcskiben hosszas,
hegyes, barna, p magvakat rejt.

190
Fja. Mrskelt nvs, de egszsges s igen edzett; korn s
igen bven term; flll vagy nyilt szgekben flfel trekv, me
rev gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl bernhzkodnak, elg
lombos, de kellleg szells, gulaalak koront alkot. Vadonczon in
kbb dszlik, mint birs-alanyon; gulafnak inkbb alkalmas, mint
szlasfnak, mert nagy ft nem nevel. Mindentt jl dszlik, de kel
lleg nyirkos talajban bvebben is, szebb gymlcsket is terem,
mintsem szraz, laza talajban. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, hegyk
fel szelden el vkonyodk; egyenes dk, alig knyksek, bordzatlanok; flllk vagy kiss nyilt szgekben flfel trekvk; gyenge
kornkban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, zldes barnk,
itt-ott olajszin-srgk; aprbb-nagyobb, kerek vagy hosszas, fehres
pontokkal elg srn s szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgye. Kicsinyek, karcsu-kuposak, hegyesek, a vessztl elllk,
aljuknl szrksek, hegyknl pirosas barnk; inkbb vagy kevsbb
kill, csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgye. Kzpnagyok, hosszas kposak, kiss hegyesek, szr
kvel tarkzott pirosas barnk.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, vastag s igen kemnyszvetek; hosszas tojsdadok vagy kerlkesek; majd szablyo
san, majd hirtelen elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk;
csaknem laposak vagy lapos-vlgyesek; veltek s nyelkrl lefel
konyulok; gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban csu
paszak, simk, csaknem fnytelenek, homlyos zldek; szleiken alig
szrevehetleg tompn s szablytalanul fogazottak. Levlnyelk hoszszas, kzpvastag, hajlkony ; csakuem vzirnyosan elll. Levlplhi elg hosszak, vkony fonlidomuak, elg tartisak, virgrgyet,
krt levelei vltoz nagysgnak, laposak vagy lapos-vlgyesek; rendet
lenl hullmosak; sztll, hossz, rugalmas nyelkrl lefel csggk.
Hasonnevei- Vrai beurr-bronz; Wahre broncirte Herbstbirne.
Leri. D i e l , M&zt-n QstsoztAv

{<Se,pfe-(-&izne,n) V . 1 9 0 .

O b e r d i e c k , Must. Ma/n,5L dcz 06stL II. 327.


L e r o y, S>ict. Bn pomo(, I. 324.
M a s , & '^^az.^c-z, III. 27. szm alatt s msok.
szrevtel- Nagyobb folyvizeink mellkn mg a sk alfldn is
mlt, hogy minden kertben helyet foglaljon. Haznk emelkedettebb
fekvs vidkein szles elterjesztsre mg inkbb rdemes, mintsem
az alfldn.

191

207. Boisselot-Fortuntja.
(Fortun Boisselot.)
Szrmazsa- E jeles krtt Franeziaorszgbau Boisselot gost,
nantesi birtokos, a ki a gymlcsszet birodalmt tbb jeles gy
mlcsfajjal gazdagtotta mr, -a rgibb Fortiinata-nev krte magvairl nyerte. A magrl kelt s ojtatlam flnevekedett anyafa 1861-ben
termett elszr. Kevss van mg elterjedve. Ojtvesszejt 1873-ban
kaptam a Simon Lonis testvrek hires faiskoljbl, Plantiresbl.
Nlam mg nem termett, de a tlem kapott vesszkrl Nnson,
Olh Gyula bartom fajokban gazdag gymlcssben, mr bemutatta
gymlcseit, melyekrl e fajt krlmnyes lersban mr is bemutat
hatom.
Er^ideje. Nov. dec. hvsebb tjakon vagy pedig alkalmas,
hvs helyen tartva, janur vgig is elhzdik.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Nagyobb a kzpszernl; gyakran jkora nagy.
Alakja. Hasas s tompa csigaalak; egyik oldaln tbbnyire hzottabb, mint a msikon; klnben elg szablyosan boltozott skfllet. Zme a kzptjnl tbbnyire jval albb, kelyhes vge fel
esik, honnt kelyhe fel szelden gmblydve boltozdik s kelyhe
krl elg szles, laposas karimban vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden, aztn csekly behajlssal vagy a nlkl is, mindinkbb
fogyva, rvid, tompakupos vgben enyszik el. S z r a hosszas vagy
kzphossz, vastag, de fs, kt vgn bunks, vrhenyes mzzal
csaknem vgig befuttatott; a gymlcs cscsn, inkbb vagy kevsbb
tgas, de nem mly regbe helyezett, melynek karimja nem sk, ha
nem szelden hullmos. K e l y h e nyilt vagy flig nyilt; rendetlenl
flll, hosszas, de trkenyhegy, szrksbarna osztvnyaival tgnyilsil s elg mly tlcsralak regben l, melynek falain s tbb
nyire ferdn ll karimjn lapos barzdk s szles, lapos bordk
vltakoznak, melyek gyakran a gymlcs derekn is vgig nyiijtznak s annak kerekdedsgt inkbb vagy kevsbb szrevehetleg meg
zavarjk.
Szine. Bre kiss vastag s kemnyks, sima, szraztapintat,
bgyadtan fnyl; elejnte bgyadt zld; rtvel zldes-srga; napos
oldaln lnkebb srga s fldvrssel tbbnyire inkbb vagy kevsbb
sznezett s e sznezetben srgs szrkvel mrvnyozott vagy petytyezett. Pontozata igen sr; zlddel szegett finom, apr, barns petytyecskkbl ll; itt-ott elg szembetn. Finom, ttetsz rozsdaalak
zatok gyakran mutatkoznak felletn.
Belseje. Hsa fehres, finom, tmttes, olvad; magtokja kri
is csak alig szrevehetleg kves-szemess; leve b czukros, finom,

192
de lnk savanynyal emelt, elg kellemes br nha kevss fszeresz. Magtokja nyilt-tengely; tmlcskiben tojsdad, hegyes, fs
tsbarna, p magvakat rejt.
Fja. Mrskelt nvs, de egszsges s edzett; a neki kedvez
viszonyok kzt, elg korn s bven term; flll vagy nyilt szgek
ben flfel trekv s gymlcsz szervekkel jl beruhzkod gai
val elg lombos, de kellleg szells, gulaalakil koront alkot. Dsz
lik birsen is, vadonezon i s ; alkalmas gnlafnak s szlas fnak is.
Mindentt jl dszlik ugyan: de csak kellleg nyirkos talajban kpes
rendesen s bven teremni. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, rvidek vagy kzphosszak, kzp vastagok,
hegykfel is csak keveset vkonyodk; egyenesek, noha knyksek,
bordzatlanok; flllk vagy nyilt szgekben elllk; gyenge koriikban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, srgsbarnk,
aljuknl zldesbarnk; igen apr, kerek, itt-ott pedig kiss hosszas,
fehr pontokkal ritksan s alig szrevehetleg pontozottak; rendet
len, tbbnyire azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Jkora nagyok, kposak, kiss hegyesek, a vessztl
elllk; szrkvel srn tarkzott barnk; elg duzzadt, bordzatlan
talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, rvid, hasas kposak, alig hegyesek,
szrkvel tarkzott sttbarnk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetiek; hosszas tojsdadok vagy hosszas kerlkesek; rvidke, sz
rs hegyben vgzdk; lapos vlgyesek vagy csatornsak; kiss vel
tek s hullmosan flrecsavarodk; gyenge korukban finoman moly
hosak; rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, elg lnk zldek;
szleiken apr, les fogakkal elg srn s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid, kzpvastag, merev; majd vzirnyosau el-,
majd rzsunt flfel ll. Levlplhi fonl- vagy ridomuak; a nyl
tvtl kiss flebb a nylre helyzettek, sztllk, elg tartsak. Virgrtigyet krt levelei tbbnyire kisebbek s arnylag keskenyebbek,
mint a vesszkn levk; sztll, hosszas, vkony, rugalmas nyelk
rl rendetlenl sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r o y , Slict. 5o piymo. 11. 187. Msok tudtommal mg
nem rtk le.
szrevtel. Knnyen kiszrad, laza talajba, milyent vidkemen is
tall, egytaln fogva nem val. Ktttebb s kellleg nyirkos talaj
ban kpes csak kifizetni a helyet, melyet a kertben elfoglal. Gyml
cseit ksn, oct. kzepe tjn kell leszedni fjrl; mert klnben
ezek cziikrossgiikat, finom zket nem kpesek kifejteni.

193

208. Brabanti herczeg.


(Duc de Brabant.)

Szrmazsa. E becses krtt Van Mons nyerte magrl Belgi


umban, 1827 kri. Bouvier Simon jodoignei birtokos, a ki Van
Monstl nv nlkl kapta meg e fajt ojtvesszkben, fnnebbi nvre
keresztelte azt s kezdette elterjeszteni. Kevss van mg elterjedve.
Ojtvesszejt 1874-ben kaptam a Simon Louis testvrek hres faiskol
jbl, Plantiresbl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdi
sga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. kzepe tjn; hvsebb tjakon oetober
vgig is eltart.
Minsge. II. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is.
Alakja. Tojsdad krte alak; majd sk, majd szelden buczkos
s hovadsos fllet. Zme a kzptjnl albb, a kelyhes vg fel
esik, honnt kelyhe fel szelden gmblydve boltozdik s kelyhe
krl szk karimban vgzdik; szra fel pedig az egyik oldalon
szelden fogyva, a msikon pedig behajlst is alkotva, vastag, tompa,
kpos vgben enyszik el. S z r a kzphossz, kzpvastag, fs,
grcss, kiss grbe s bunksan vgzd; egsz hosszban srgs
zldszn; a gymlcs sarkn hsos emelkedsek kzl kill vagy
csaknem a flsznre helyezett. K e l y h e nyilt vagy flignyilt; rendet
lenl flll, barns szarunem osztvnyaival szk s nem mly reg
ben l, melynek falai finoman rozsdamzosak, karimjval pedig
szelid, lapos bordk nylnak elenyszleg a gymlcs derekra is s
ennek gmblydedsgt kiss megzavarjk.
Szne. Bre kiss vastag, sima, noha szelden hovadsos, gyngdtapintatil; elejnte bgyadt zld; rtvel zld?s srga; napos ol
daln kiss lnkebb srga s nha nmi gyngd pirossal is bele
helt. Pontozata sr; egyenlen elszrt, fahjszin, zlddel szegett
pettyecskkbl ll, elg szembetn. Rozsda csak elvetve mutatko
zik flletn, de a kehely-reg falain s a szr kri gyakran szo
kott jelenkezni.
Belseje. Hsa fehres, nha srgsba s zsdesbe is jtsz fehr,
elg finom, kevss tmtt, olvad vagy flszerint olvad; magtokja
krl kiss kves-szemcss; leve b vagy elegend, czukros, finom
savanynyal emelt, igen kellemes, noha nem elgg fszeres-z. Mag
tokja zrttengely; tmlcskiben jkora nagy tojsalak, hegyes,
sttbarna, p magot rejt.
Fja. Erteljes, vadonczon vigan, birsen csak mrskelten nv,
de egszsges s edzett; korn s elg bven term; flfel trekv,
de idjrtval sztll, gaival, melyek gymlcsz szervekkel elg
J8

194
jl benthzkodnak, elg srlombos, de kellleg szells, giilaalak
koront alkot. Alkalmas szlasfnak s gulafnak is. Helyben s ta
lajban, gy ltszik, nem vlogats. Gymlcsei jl lljk helyket
a fn.
Vesszei. Elg szmosak, bosszak vagy kzpbosszak, kzpvasta
gok ; hegyk fel szeliden elvkonyodk; nem egyenesek; kiss kayksek, flllk vagy elg les szgekben flfel trekvk, bordzatlanok; gyenge korukban inoman molybosak; rt korukban esupaszak, barnval rnyalt zldessrgk; aprbb, nagyobb, kerek szrks
pontokkal nem srn, de elg szembetnleg pontozottak; vadonczra
ojtott fkon rendetlen, mg birsre ojtott fkon elg rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tojsdadkposak, begyesek,
a vessztl kiss elllk vagy itt-ott a vesszvel prhuzamosan fl
fel llk, simk, sttpirossal rnyalt geszteuyesznek; majd talap
nlkliek, majd kisded, alig kiemelked, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdad kposak, hegyesek, sttgesztenyesznek.
Levelei. Inkbb kicsinyek, mint kzpnagyok, elg vastag s
kemnyszvetek ; keskeny kerlkesek, a vesszk aljn pedig tojs
dadok ; elg szablyosan elkeskenyed hosszas vagy rvidke, les hegy
ben vgzdk; tbbnyire csatornsak, veltek, nyelkrl lefel konyu
lok; gyenge korukban is csak als lapjukon finoman molyhosak; rt
korukban egszen csupaszak, simk, ragyog fnyesek, stt zldek;
csaknem teljesen pszlek. Levlnyelk elg hossz vagy kzp
hossz, elg vastag s merev; csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi fonl- vagy r-idomuak, hamar elhullk. Virgrgyet krt le
velei rendszerint nagyobbak, szlesebbek, mint a vesszkn levk, to
jsdadok, kiss vlgyesek; rendetlenl fl s sztll, hosszas, rugalmas
nyelkrl velten lefel konyik.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r o y , S)ict. depomo(.II. 92.
M a s , cPomc^. ft-ca. VII. 27. s msok.
szrevtel. Olyan mostoha viszonyok kzt, mint a milyenek kz
vidkemen jutott, kevs haszonnal jrna tenysztse; mg a krtefk
tenysztsre kedvez viszonyok kzt, szlltsra is alkalmas gy
mlcsei vgett, bizonyra mindig kifizetn a helyet, melyet a kert
ben elfoglal.

195

209. Cuerne-i vajoncz.


(Fondante de Ouerne; Bergamotte von Cuerne.)

Szrma7sa. E jeles krtt, Bivort szerint, Reynaert Beernaert


belga gymlcssz Courtrai krnykn, azon falban tallta fl, mely
nek nevt viseli e krtefaj. Szrmazsrl bvebb adatokat nem je
gyeztek fl a gymlcsszek. Meglehetsen el van mr terjedve min
denfel. Ojtvesszejt )8V3-ban kaptam Reutlingenbl Dr. Liicastl.
Nlam mg nem termett: de Aradon, Szakolczay Lajos, trvnyszki
bird, bartomnl mr tbb zben termett a lersokkal igen jl egyez
gymlcsket, melyekrl e jeles fajt krlmnyes lersban mr is
bemutathatom.
rsideje. Erik sept. els felben ; hvsebb tjakon september v
gig is eltart.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jkora nagy.
Alakja. Vltoz; tbbnyire azonban kpos krtealakt, nha pedig
hasas csigaalakil; kiss szablytalanul boltozott s tbbnyire hoporjas s nem egszen skfllet. Zme a kzptjnl albb, a kelyhes
vg fel esik, honnt kelyhe fel hirtelen gmblydve boltozdik s
tbbnyire elg szles, laposas karimban vgzdik; szra fel pedig
elejnte szeliden aztn behajlssal vagy anlkl is fogyva, tompa k
pos vgben enyszik el. S z r a rvid vagy rvides, vastag vagy igen
vastag, tbbnyire hsos, grcss, bunksan vgzd, itt-ott barnamzos ;
a gymlcs hegybl hsos emelkeds melll inkbb vagy kevsbb
ferdn kill vagy csaknem a flsznre helyezett. K e l y h e nyilt; ren
detlenl flll, de hegykkel htragrbl, szrks, szarnem osztvnyaival szk s ritkn mly regben l, melynek falait s kari
mjt nhny lapos b
nha bordkra osztja, melyek elenyszleg a gymlcs derekra is flvonulnak s annak egyik oldalt hizottabb teszik, mint a msikat.
Szine. Bre vkony, sima, bgyadtan fnyl; elejnte vilgos
fzld; rtvel zldessrga, vagy itt-ott lnkebb srga i s ; napos ol
daln nha pirossal kiss belehelt. Pontozata elg sr; zlddel sze
gett apr, barns pettyecskkbl ll, elg szembetn. Sozsdaalakzatok csak elvtve fordulnak el itt-ott flletn.
Belseje. Hsa szp fehr, finom, olvad, vajszer; magtokja k
ri is csak alig szrevehetleg kves-szemcss; leve b, czukros, fi
nom savanynyal emelt, elg kellemes ffszeresz. Magtokja zrttengely ;
tmlcskiben hosszks, laposas, barna magvakat rejt.
Fja. Elg vgnvs, egszsges, edzett; korn s kedvez vi
szonyok kzt bven is term; flll vagy kiss nyilt szgekben fl
fel trekv merev gaival, melyek vkony gymlcs vesszkkel s
18*

196
rvidke gymlcspeczkekkel jl berahzkodnak, srlombos, gulaalak
koront alkot. Dszlik vadonczon inkbb, mint birsalanyon; alkal
mas gnlafnak is, szlasfnak i s ; mindentt jl dszlik ngyan, de
csak ott kpes kielgt termst adni, a hol a fld nyron t is kel
lleg nyirkos maradhat. Gymlcsei elg jl lljk belyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak vagy kzphosszak, elg vastagok,
hegyk fel is csak keveset vkonyodk, st hegyknl tbbnyire bunksan vgzdk; majd egyenesek, majd kiss grbk, alig knyksek, alig szrevehetleg bordzottak; flllk vagy elg les szgek
ben flfel trekvk, zldes barnk, napos flkn s hegyk fel pi
rossal kiss sznezettek; aprbb nagyobb, kerek, fak pontokkal elg
srn, de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. A vesszk aljn kicsinyek, de flebb mr kzpnagvok,
kposak, hegyesek, a vessztl elllk, szrkvel kiss rnyalt piro
sas barnk; majd alig, majd elgg duzzadt, csaknem bordzatlan ta
lapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tojsdad-kposak, hegyesek, pirosas gesztenyesznek.
Levelei. Kzpnagyok, vastag s kemnyszvetek; kerlkesek
vagy lndss tojsdadok; rvidke les hegyben vgzdk; csaknem
laposak vagy lapos vlgyesek ; nem veltek; nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk, gyenge korukban i,^ csak als lapjukon s szlei
ken finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, vi
lgos vagy csakuem srgs zldek; szleiken tompa fogakkal nem
mlyen s nem szablyosan frszesek. Levlnyelk kzphossz, k
zpvastag, elg merev ; rzsuut flfel vagy csaknem vzirnyosan el
ll. Levlplhi fonlidomak, flfel llk, kevss tartsak. Virgrgyet krt levelei kisebbek s tbbnyire keskenyebbek, mint a
vesszkn levk, laposak, kiss hullmosak; hossz, vkony, rugalmas
nyelkrl rendetlenl sztterlk.
Hasonnevei. Cueme-i bergamot
Leri. B i v o r t , iSlnna. 9& 'pomc. II. 5,

L e r o y , S>iot. 9e. fomol. II. 174.


M a s , S'o'm.oC. gnzae I. 15.
O b e r d i e k , <9if/iwfe. %P^. 5e (9^M. Vlir. 331.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kzt termketlen. Ha
znk hegyesvlgyes vidkein vagy az alfldn is, nagyobb folyvize
ink mellknek iszaplerakodsbl ll talajban, bizonyra csak oly ter
mkeny lesz, mint szletse helyn, Belgiumban.

197

210. Coloma krtekirlynje.


(Beine des poires de Coloma.)

Szrmazsa. E becses, szi krtb Coloma grf nyerte Malinesben, Belgiumban. Brha mr a jelen szzad elejn lpett a vilgba ;
mg sincs rdeme szerint elterjedve. Krtetirlyn nv alatt klnben
kt, egymstl klnbz krtefaj van forgalomban. Az egyiket bizo
nyos Loire vagy l'Hoir nyerte magrl s ezt a fajt mr Jahn, nmet
gymlcssz is lerta az Illustr. Handbuchban s Mas Alfonz is a ,Le
Verger' Ill-dik ktetben. A msik, a fnnebbi, mely Nmetorszgban
mg kevss ismeretes. Ojtvesszejt 18V4-beu Plantiresbl kaptam a
Simon Louis testvrektl s 1879-ben Angersbl, Leroy rkseitl hozat
tam meg. Tbb zben termett mr fajfmon. Fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam oct. elejn; hvsebb tjakon nov. kzepig
is eltart.
Minsge. Csaknem kituleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kisded; nha csaknem kzpnagy.
Alakja. Vltoz ; tbbnyire azonban tojsdad csigaalak s nha
szablytalan tompa-kpalaki: majd szablytalanul, majd elg szab
lyosan boltozott skfllet. Zme a kzptjnl rendszerint albb, a
kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel szelden gmblydve boltozdik s kelyhe kri elg szk, de lapos karimban vgzdik,
melyre jl flllthat; szra fel pedig elejnte szelden, aztn nmi
behajlssal vagy behajls nlkl is fogyva, tbbnyire rvid, vastag,
tompa kpos vget alkot. S z r a rvid vagy kzphossz, vastag
vagy elg vastag, fs bxinksan vgzd, vrsesbarna mzzal vgig
bevont; szk mlyedsbe mintegy erszakosan benyomott vagy hisos
emelkedsek kzl kill. K e l y h e kicsi, nylt vagy flig nylt; flll ;
rvides, trkeny osztvnyaival szk s nem mly regben l, mely
nek finom rozsdval bevont falai majd szpen kikanyartvk, majd
nmi lapos bordkkal vannak kiss megszaggatva; de ezen bordk a
gymlcs derekra, szrevehetleg nem vonulnak fl.
Szne. Bre vastag, elg sima, nha szelden rdes, bgyadtan
fnyl; elejnte vilgos zld; rtvel homlyos cztromsrga; napos
oldaln ignytelen pirossal sznezett. Pontozata sr; egyenlen elhin
tett, fahjszn pettyecskkbl ll, szembetn. Rozsdaalakzatok majd
srbben, majd ritkbban, mindig mutatkoznak flletn ; de leggyak
rabban a gymlcs kelyhes s szras vgn, a hol a rozsda hol inom,
hol ismt rdes mzz szokott sszefolyni.
Belseje. Hsa fehres vagy kiss srgsba jtsz fehr, elg
finom, olvad; magtokja krl csak alig szrevehetleg kves-szem
css ; leve igen b, igen czukros, gyngd, de nha kiss sszehz
savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fszeres zzel.

198
Magtokja nyiltteugely; tmlcskiben hosszas, karesi, hegyes, tojs
alak, sttbarna, p, nha idtlen magot rejt.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s edzett; korn s igen
bven term ; nyilt szgekben fl s sztll gaival, melyek gy
mlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, srlombos, de kellleg szel
ls, guiaalak karont alkot. Vadonezon inkbb dszlik, mint birs
alanyon ; nagy it nem nevel; mirt is szlasfnak esak oly alkalmas,
mint jnlafnak; helyben s talajban, gyltszik, nem vlogats.
Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, hegyk
fel is csak keveset vkonyodk; egyenesek, alig knyksek: skflletek; flllk, vagy nyilt szgekben flfel trekvk; gyenge
korukban finoman molyhosak ; rt korukban csupaszak, pirosasbarnk;
aprbb-nagyobb, kerek vagy itt-ott hosszas fehres pontokkal elg
srn, de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azon
ban rvid levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, duzzadt kposak, begyesek a vessztl
elllk, szrkvel srn tarkzott sttbarnk; kiss kill bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, hosszas kposak
vagy karcs tojsdadok, hegyesek, simk, pirossal rnyalt sttgeszteuyesznek.
Levelei. Kzpnagyok, nem vastag, de kemnyszvetek; szles
tojsalakak, a vesszk hegye fel pedig csaknem lndssak vagy
ludss tojsdadok: nyelk fel gyakran szembetnleg elkeskenyedk ; tbbnyire szablyosan keskenyed hosszas, nha pedig rvidke,
les hegyben vgzdk; vlgyesek vagy csatornsak, veltek; nyelk
rl csaknem vzirnyban elllk; gyenge korukban is csak szleiken
s idegzetkn finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk,
fnyesek, lnk zldek ; szleiken tompa fogakkal ritksan s szably
talanul frszesek. Levlnyelk hosszas vagy csak kzphossz, k
zpvastag, itt-ott pedig elg vastag, rugalmas, nyilt szgekben fl
fel ll. Levlplhi fonl- vagy ridomak, elg hosszak, a nyl
tvtl kiss flebb, a nylre helyezettek, igen tartsak. Virgrgyet
krt levelei tbbnyire nagyobbak, mint a vesszkn levk; csaknem
laposak, hullmosak, csaknem pszlek, rendetlenl sztll, hosszas
hajlkony nyelkrl velten lefel csggk.
Hasonnevei. Reine des poires (Leroy ezen egyszer nv alatt rta
le ; mig Mas Alfonz ezen nevezetet a l'Hoir-fle krtnek tartotta
fl); Reine d' hiver.
Leri. L e r o y , 3)ict. 9& pomo. II. 581.
M a s , c- %^c, III. 126. sz. alatt. Msok tudtommal
mg nem rtk le.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kzt is megrdemli a
helyet, melyet kertemben elfoglal; mirt is j llekkel ajnlhatom
a gyinlcskedvelk figyelmbe.

199

211. Capron orvos.


(Dooteur Capron; doctor Capron.)

Szrmazsa. Van Mons nyerte magrl, 18'l:2-ben Lwenben


(Belgium). Fnnebbi nvre Bivort keresztelte el, a ki Van Mons
halla utn, ennek faiskoljt az rksktl megvette s ezen magonczot a tbbiek kzt nv nlkl tallta volt. Ez id ta meglehetsen
el van mr terjedve mindenfel. Ojtvesszejt 1873. s 1874-ben kt
zben is meghozattam a Simon Louis testvrek hres gymlcsteleprl, Plautireabl. Tbb zben termett mr nlam: de itt gymlcseit
mindig id eltt leverte a szl. Mez-Trrl kaptam lersra alkal
mas, szp gymlespldnyokat Drg Dniel bartomtl, a ki tlem
kapta volt e fajt.
rsideje. Nlam, az alfldn sept. vge s oct. eleje; hvsebb
tjakon november vgig is eltart.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha valamivel kisebb is, nagyobb is.
Alakja. Kiss vltoz; tbbnyire azonban tojsdad vagy hosszas
csiga alak ; nha pedig csaknem krtealak; elg szablyosan bolto
zott skfllet. Zme a kzptjnl kiss albb, a kelyhes vg fel
esik, honnt kelyhe fel szeliden gmblydve boltozdik s kelyhe
kri tbbnyire szk talpban fogy el; szra fel pedig elejnte
szeliden, aztn behajlssal vagy annlkl is fogyva inkbb vagy
kevsbb rvid, tompa kpos vget alkot. S z r a kzphosszil,
elg vastag, fs, bunksau vgzd, vgig baruamzos s itt-ott fehr
pettyes; a gymlcs cscsbl, hsos emelkeds melll, csaknem a
gymlcs folytatsaknt, ferdn kiemelked. K e l y h e tbbnyire flig
nyilt; flll, zldes vagy srgsbarna, szarunem, rvid osztvnyaival szk s nem mly regben l, melynek falai finoman rnczosak.
A gymlcs derekn szembetn emelkedsek majd sohasem lthatk.
Szne. Bre finom, sima, gyngd s csaknem zsirostapintatil,
bgyadtan fnyl; elejnte halavny zld; rtvel czitromsrga ; napos
oldarln nha szelid pirossal kiss sznezett vagy csak apr, piros szeplkkel ritksan behintett. Pontozata elg sr, igen apr s csak alig
szembetn pettyecskkbl ll. Rozsda alakzatok nha flletn is
fordulnak el; kelyhes s szras vgn pedig gyakran, finom, barns
fahjszn rozsda-mzzal van eltakarva.
Belseje. Hisa srga, finom vagy flfinom, tmtt, olvad; mag
tokja kri is csak alig szrevehetleg kves szemess; leve tbb
nyire b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, sajtszeren fszeres-z. Magtokja zrttengely; szk tmlcskiben
tojsdad, vilgosbarna, p, de kevs magot rejt.
Fja. Erteljes, vgnvs, edzett; kiss ksn, de aztn elg bven
s rendesen term; flll vagy nyilt szgekben flfel trekv, ny-

200
Ink gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkoduak, szp
lombos, giilaalak koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint
birs-alanyon; gulafnak alkalmasabb, mintsem szlasfnak. Kertem
knnyen kiszrad, laza talajban is jl rzi magt: de gymlcsei
vgett, melyeket az ersebb szelek leszoktak tizedelni, vdett belyet
kivan.
Vesszei. Szmosak, hosszak, kzp vastagok, hegykfel elvkonyodk; elg egyenesek, ooba szrevehetleg knyksek, egsz boszsznkban bordzatlanok; flllk vagy nyilt szgekben flfel trek
vk ; gyenge korukban finoman fehr molyhosak; rt korukban csupaszak, aljuk fel zldesek, flebb azonban barns-srgk vagy mogyor
szn-srgk; apr, kerek, fehres pontokkal ritksan, de elg
szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban hosszas
levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, hosszas kposak, hegyesek, a vessztl
elllk s az erseblj vesszk kzepn, gyakran, sarkantyusan kiszgellk; szrkvel tarkzott srgs-barnk; alig kill, bordzatlan
talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, hosszas kposak, alig hegyesek; egymsra
kiss lazn borul, szrkvel s barnval rnyalt srgs pikkelyekkel
takartak.
Levelei. Kzpnagyok, elg vastag s kemnyszvetek; a veszszk aljn hosszas uojsdadok; a vesszkn flfel mind-mind keske
nyebbek, kerlkesek vagy lndssak; majd szablyosan elkeskenyed,
hosszas s flre is grbl, majd hirtelen elkeskenyed, rvidke, les
hegyben vgzdk; lapos vlgyesek, veltek; nha gyralakulag htra
grblk s szleiken itt-ott hullmosak, csupaszak, simk, elg f
nyesek, lnk zldek; szleiken kerekhegy vagy tompa fogakkal
szablytalanul frszesek. Levlnyelk hossz, vagy csak hosszas, v
kony, vagy kzpvastag, hajlkony; rzsunt flfel ll. Levlplhi
hosszak, vkony fonlidomuak, itt-ott fogazott ridomuak, elg tar
tsak. Virgrgyet krt levelei nagyobbak, szlesebbek, mint a
vesszkn levk; igen hossz, hajlkony nyelkrl rendetlenl lefel
lgk. Msodlevelei az ersebb hajtsokon szmosak; hosszas, keskeny
lndssak.
Hasonnevei. Capron du Mans: Die Doctor Capron; Henri Capron.
Leri- B i v o r t , Snnacs 9& pomof. V. 4 1 .
L e r 0 y, S)tci. 9c j><ymo(. IT. 33.

M a s , S0 SWjfC, III. 110. sz. alatt.


J a h n , Mush. SCan9. Bea esti. V. 117. s msok.
szrevtel. E jeles krtefaj inkbb val haznk hegyes vlgyes
vidkeire, hol az ersebb szelek ellen talmat tallhat; mintsem a sk
alfldre. J llekkel ajnlhatom a flvidk gymlcstenyszti figyel
mbe.

201

212 Castelline.
Szrmazsa. E jeles gymlcst Dumortier szeriut Castelaia Floriniond, Efcaimpnisban, Touruay mellett (Belgrm) nyerte magrl 1836ban. Brha mr a kitn gymlesszeti rk kzl tbben is lersra
s terjesztsre mltnak talltk; mg sincs kellleg elterjedve mg
napjainkban sem. Ojtvesszejt 1874-ben kaptam Plantiresbl, a
Simon Louis testvrek hres faiskoljbl. Tbb zben termett mr
nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. derekn; hvsebb tjakon decemberig
is eltart.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is, nagyobb is.
Aal<ja. Inkbb vagy kevsbb tompa-csigaalak; nha kiss hoszszas, hasas csigaalak; elg szablyosan boltozott; nem egszen sk,
hanem szelidun hovadsos fllet. Zme a kzptjnl albb a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel hirtelen gmblydve boltozdik s tbbnyire elg szles, laposas karimban vgzdik; szra fel
pedig elejnte szeliden, aztn nmi behajlssal is fogyva, zmk, tom
pakpos vgben enyszik el. S z r a kzphossz, vkony vagy k
zpvastag, fs, tvnl hsos, hegynl bunks, tbbnyire grbe, sr
gsbarna mzzal vgig befuttatott s kiemelked, szrks pontokkal
ritksan behintett; a gymlcs flsznre vagy cseklyke mlyedsbe
helyezett, melynek karimja az egyik oldalon gyakran flebb emelke
dik, mint a masikon. K e l y h e nyilt vagy flig nyilt; flll, vagy
csillagalaklag sztterl rvid, barns, szarnem oszt vnyaival in
kbb vagy kevsbb szk s nem mly regben l, melynek falai s
karimja bords emelkedsekkel nincsenek megszaggatva.
Szne. Bre vastag; SZVS, nem sima, hanem szraz s tbb
nyire rdestapintat, fnytelen; elejnte bgyadt zld; rtvel vilgos
szrkvel rnyalt srgs-zld; napos oldaln nha, nmi ignytelen
pirossal sznezett. Pontozata sr; egyenlen elhintett fahjszn pettyecskk alakjban jelentkez, elg szembetn. Rozsdafoltok s alak
zatok majd hlzatosn, majd srbben is sszefolyva csaknem minden
gymlcsn, klnsen pedig a gymlcs kt sarkn s napos ol
daln, bven szoktak jelentkezni.
Belseje. Hsa srgs, finom vagy flfinom, olvad; magtokja
kri is csak alig szrevehetleg kves-szemcss; leve b, igen czukros, gyngdsavanynyal emelt; igen kellemes, gyngden illatos s
fszeres zzel. Magtokja nyilttengely; tmlcskiben kevs, tojsdad,
vilgosbarna, p magot rejt.
Fja. Elg vgnvs, egszsges s edzett; elg korn, de vi
dkem mostoha viszonyai kzt csak mrskelten term; fl vagy szt
ll gaival, melyek gymlcspeczkekkel srn beruhzkodnak, ritks

202

lombozat, gnlaalak koront alkot. Vadonczon 'inkbb dszlik, mint


birs-alanyon; alkalmas szlasfnak is, gnlafnak is. Kellleg nyirkos
talajban dszlik s terem legjobban. A lersok szerint, gymlcs
tenysztsre kedvez viszonyok kzt mindentt bven terem. Gyml
csei jl lljk belyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, elg hosszak, kzp vastagok, hegykfel
is csak keveset vkonyodk; elg egyenesek, noha kiss knyksek,
bordzatlanok; flllk vagy nyilt szgekben elllk; gyenge koruk
ban srn fehr molyhosak; rt koriikban is finoman hamvasak, sz
ks barnk vagy zldesbarnk; apr, kerek fak pontokkal elg s
rn, de nem szembetnleg pontozottak; tbbnyire rvid levlkzek.
Riigyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, zmk kposak, alig he
gyesek, a vessztl elllk, szrkvel srn tarkzott barnk; alig
kill, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, hasas-kposak, igen tompahegyek; szr
kvel tarkzott sttbarnk.
Levelei. Kicsinyek, nem vastag, de igen kemnyszvetek ; to
jsdadok vagy lndss tojsdadok; tbbnyire szablyosan elkeskenyed,
hosszas, les s flre is csavarod hegyben vgzdk; tbbnyire laposak,
huUmos-szlek, nem veltek ; nyelkrl csaknem vziruyosan el
vagy rzsunt flfel llk; gyenge korukban all-fll srn fehr
molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, elg fnyesek, vilgos vagy
srgs-zldek; szleiken nem frszesek. hanem pszlek. Levlnyelk
rvid, vkony, merev, rzsunt flfel ll. Levlplhi aprk, ridomiiak; a nyl tvtl kiss flebb a nylre helyezettek s hegykkel a
vessz fel visszakanyarodk, elg tartsak. Virgrtigyet krt levelei
csaknem mind kerlkesek, rvid hegyben vgzdk, laposak, hull
mosak, szleiken gyakran egsz hossz kban lefel tremlk; hoszas,
vkony, rugalmas nyelkrl mereven sztterlk.
Hosonnevei. Nincsenek.
Leri- L e r o y, Qict. 9apomoC.I. 532.
M a s , Ze, '^azfai>. III. 119. sz. alatt.
D u m o r t i e r , S'ovione, tytix.'naie.'n/tiit,, 153. lapjn s msok is.
szrevtel. Nagyobb foly vi/;eink mellkn, mg az alfld skjn
is kifizetn a helyet, melyet kertnkben elfoglal: haznk flvidkn,
hiszem, hogy mlt lesz nagybani tenysztsre is. Vidkem mostoha
viszonyai kzt kevs haszonnal jrna tenysztse.

203

213. Dana-fle Hovey.


(Hovey de Dana.)

Szrmazsa. Amerikbl, az Egyeslt-llamokbl szrmazik


Francis Dana nyerte magrl, Roxburyban (Massachussets) s bartj
rl, a Bostonban lak, jeles gymlcssz, Hoveyrl elkeresztelve, kez
dette elterjeszteni. Kevss lehet mg elterjedve. Nmet gymlcsszek mg nevt sem emlegetik, a franczik kzl is csak Mas Alfonz
rta le krlmnyesen. Ojtvesszejt kt zben is meghozattam
Plantiresbl, a Simon Louis testvrek gazdag gymlcsteleprl. N
lam mg nem termett: de a Mez-Tron tlem kapott ojtvesszkrl
termett mr Drg Dniel bartomnl, ki nekem lersra alkalmas
gymlcst kldtt s 1882-diki nov. 3-rl hozzm rt levelben nem
gyzi magasztalni finom zt e jeles krtnek.
rsideje. October; hvsebb tjakon nov. vgig is eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg I. rend esemegegymlcs.

Nagysga. Kisded.
A[ai<ja. Tojsdad csigaalak; nha tojsdad krtealak; elg
szablyosan boltozott skfellet. Zme a kzptjnl albb, a kelyhes
vg fel esik, honnt kelyhe fel hirtelen gmblydve boltozdik
s elg talpasn vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden, aztn
mindinkbb fogyva, tompakvpos vgben enyszik el. S z r a kzp
hossz, vkony vagy kzpvastag, fs, nha kiss hsos, tbbnyire
grbe s vrhenyes mzzal vgig befuttatott; csaknem a flszinre he
lyezett vagy hiisos gyrzetbl kill. K e l y h e uyilt; csillagalaklag sztterl, keskeny s trkenyhegy, molyhos osztvnyaival szk
s nem mly regben l, melynek falairl szelid lapos bordk nyl
nak a karimra, de onnan tovbb, a gymlcs derekra szrevehetleg nem vonulnak fl.
Szne. Bre finom, elg sima, szraz, de gyngdtapintat, b
gyadtan fnyl ; elejnte vilgos zld; rtvel czitromsrga, mely
sznezet azonban csak itt-ott esillralik k i ; mert az egsz fellet
elejnte szrks, ksbb pedig vrhenyesre vltoz, finom rozsdval van
elftyolozva vagy mintegy belehelve. Pontozata ritks; a gymlcs
retlen korban elg szembetn, mig a gymlcs rt korban mr
szre sem vehet.
Belseje. Hsa fehr, finom, tmtt, olvad; magtokja kri finonan kves-szemcss; leve b, rendkvl czukros, igen gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos s fszeres zzel. Magtokja
zrttengely ; szk tmlcskiben, hosszas, lapos, sovny, de p ma
got rejt.
Fja. Egszsges, igen edzett; korn s igen bven term, flll vagy kiss les szgekben flfel trekv gaival, melyek gy-

204
mlcszo szervekkel jl beruhsskodnak, elg srlombos, gulaalaki
koront alkot. Dszlik birsen is, vadonczon i s ; alkalmas gulafnak
is, szlas fnak i s ; gyltszik, mg kertem mostoha viszonyaival is
megvan elgedve: de mly termrteg kellleg nyirkos talajban szeb
ben fejldnek gymlcsei s bvebben is terem mintsem knnyen ki
szrad, laza talajban. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, kzp vastagok, hegyk fel
is csak alig szrevehetleg vkonyodk; egyenesek, alig knyksek,
csaknem skfelletek; gyengekorukban finoman molyhosak; rt ko
rukban csupaszak, szrks barnk, itt-ott pedig srgs vagy zldes
barnk, aprbb nagyobb tbbnyire hosszas, fak pontokkal igen gy
ren s nem szembetnieg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyai. Kicsinyek, rvidek, tompahegyek, csaknem a vesszhz
lapulk, szrkvel rnyalt gesztenyesznek; alig kill, bordzatlan
talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hasaskiposak, alig hegyesek, szr
kvel tarkzott pirosas barnk.
Levelei. A vesszk aljn jkora nagyok; a vesszk hegye fel
mind-mind kisebbek; elg vastag s igen kemnyszvetek; kerlke
sk, gyakran pedig lndss tojsdadok, majd szablyosan, majd hir
telen elkeskenyed, rvidke, les hegyben vgzdk, csaknem laposak
vagy csak alig vlgyesek; alig veltek; gyenge koriikban is alig sz
revehetleg, ritksan s finoman molyhosak; rt korukban esiipaszak,
simk, fnyesek, lnk zldek; szleiken igen tompa fogakkal ritksan
frszesek, itt-ott pedig csaknem pszlek. Levlnyelk hosszas vagy
kzphossz, elg vastag, de hajlkony ; inkbb vagy kvs bb les
szgekben flfel ll. Levlplhi aprk, fonl- vagy ridomak; a
nyl tvtl gyakran flebb, a nylre helyezettek ; nem tartsak.
Virgrgyet krt levelei tbbnyire nagyobbak, szlesebbek, mint a
vesszkn levk, majd hosszas, majd rvid kerlkesek, laposak; hoszszas, vastag, rugalmas nyelkrl kiss velten lefel konyulok.

Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. M a s , fe '^^ez^iz- III. 134. sz. alatt. Msok tudtommal mg
nem rtk le.
szrevtel. gy haznk emelkedettebb fekvs tjkain, mint az
alfld sksgn, fkp nagyobb folyvizeink mellkn megrdemlen,
hogy egyetlen egy kertbl sem hinyozzk e jeles krtefaj. Mg vi
dkem mostoha viszonyai kzt is kpes lesz kifizetni a helyet, melyet
kertnkben elfoglal. Ajnlom a gymlcskedvelk figyelmbe.

205

214. Delfosse vajoncza.


(Beurr Delfosse; Delfosse's Butterbirn)

SzrmazSR. E kitn krtt a hres belga magonezoz, Gregoire nyerte a Nemes kolmr magvairl, melyeket, Leroy szerint,
1832-ben vetett el. 1847-ben mutatta be els gymlcseit Jodoigneban. Kitnnek tallvn szerzje ezen j krtefajt, Sarrisbare pol
grmesternek, Delfosse Flpnek nevrl keresztelte el s kezdette
elterjeszteni. El is terjedt aztn csakhamar mindenfel. Ojtvesszejt
1870-ben kaptam Kolozsvrrl, Veress Ferencz, fnykpsztl, a kihez
e faj egyenest Grgoiretl, magtl kerlt. Tbb zben termett mr
nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam september; hvsebb tjakon oct. nov.
Minsge I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzp nagy; gyakran kisebb is.
Alakja. Tbbnyire hasas csiga-alak; nha rvid, hasas krte
alak; egyik oldaln kiss hzottabb, mint a msikon. Zme a kzp
tjnl jval albb, a kelyhes vgfel esik, honnt kelyhefel hirtelen
gmblydve boltozdik s kelyhe krl elg talpasn vgzdik; szra
fel pedig majd szelden, majd hirtelen fogyva s nha nmi behaj
lst is alkotva, tbbnyire rvid, vastag s inkbb vagy kevsbb
tompakpos vgben enyszik el. S z r a kzphossz, csaknem kzpvastag, fs, egyenes vagy grbe, srgsbarna mzzal vgig bevont;
a gymlcs cscsn, hsos gyrzetbl, tbbnyire oldalvst kill.
K e l y h e flig nyilt; rendetlenl flll, srgs, szaruem, hegyes
osztvnyaival inkbb vagy kevsbb mly, tnyralak regbe helyezett,
melynek falain csak nha mutatkoznak nmi lapos bordk, melyek a
karimt szelden hullmoss tevn, nha a gymlcs derekra is fl
vonulnak, de anlkl, hogy ennek gmblydedsgt megzavarnk.
Szne. Bre vastag s kemny, sima, de szraztapintat, b
gyadtan fnyl; elejnte vilgos zld; rtvel elg lnk srga; na
pos oldaln narancs-srga s nha nmi ldvrssel is sznezett. Pontozata sr, de alig szrevehet -, mert gyakran az egsz fllet finom,
barns, ksbb fahjsznre vltoz rozsdval van elftyolozva vagy
csak srn mrvnyozva s befecskendezve.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, finom, olvad;
magtokja kri is csak alig szrevehetleg kves-szemcss; leve igen
b, igen cznkros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, gyng
den illatos s fszeres zzel. Magtokja zrttengely; tmlcskiben
fekete, p vagy idtlen magvakat rejt.
Fja. Elg vgnvs, egszsges s edzett; korn s igen bven
term; flll, vagy nyilt szgekben flfel trekv, de ksbb ku
szitan lefel konyul gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl

206
beruhzkodnak, ritks, szells, gulaalak koront alkot(5. Vadonczon
inkbb dszlik, mint birsalanyon, alkalmas szlasfnak s gulafnak
is; helyben s talajban kevss vlogats, de kellleg nyirkos talajban
bvebben is, szebben fejldtt gymlcsket is terem, mintsem azt
knnyen kiszrad, laza talajomban tapasztalom. Gymlcsei jl ll
jk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vkonyak, hegyk fel mg
inkbb elvkonyodk; ritkn egyenesek, szembetnleg knyksek;
alig szrevehetleg bordzottak; flllk vagy nyilt szgekben elllk ;
gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, bar
ns-srgk ; igen apr, tbbnyire kerek, srgs pontokkal ritksan s
nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban hoszszas levlkzek.
Rgye. Kicsinyek vagy kzpnagyok, zmk, hasas kposak,
kiss hegyesek, a vessztl elllk, s gyakran sarkantysan kiszgellk ; szrkvel s sttbarnval rnyalt, pirosas gesztenyeszinek; elg
kiemelked, kzp gerinczn bords talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hosszas kposak, kiss hegyesek;
sttbarnval tarkzott vilgospirosas pikhelyekkel kiss lazn takartak.
Levelei Kicsinyek, vkony, de kemnyszvetek; kerlkesek
vagy lndssak, nyelk fel tbbnyire inkbb elkeskenyedk, mintsem
hegyk fel; hirtelen elkeskenyed, rvidke szrs hegyben vgzdk;
laposak vagy lapos vlgyesek; alig veltek; a vessztl csaknem
vzirnyosan ellllk; gyenge korukban ritksan s finoman molyho
sak ; rt korukban csupaszak, simk, bgyadtan fnylk, homlyos
zldek; szleiken apr, les fogakkal srn s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, kzpvastag, hajlkony;
hanyatt grblten flfel lh. Levlplhi fonlidomuak, elg tart
sak. Virgrgyet krt levelei, valamint a vesszk aljn levk is,
szlesebbek, mint a vesszk hegyefel levk; igen hossz, vkony,
rugalmas nyelkrl lankadtan sztterlk.
Hasonnevei. Philippe Delfosse; Boiiigmestre Delfosse.
Leri. B i v o r t , nna. 9e fomct

III. 87.

L e r o y, ict. di, pomo. I. 409.


M a s , Xu 'S^czifaz, 111. 51, szm alatt.
J a h n, SUush. SandL 3e,r, &SstA. V. 465. s msok.
szrevtel. Gymlcsei mg vidkem mostoha visszonyai kzt is
mindenkor finomzek; de szraz vjrskor, itt aprk maradnak.
Ott, hol a talaj nyron t is kell nyirkossggal bir; egyetlen egy
kertbl sem volna szabad hinyoznia. Ilyen helyeken gymlcsei a
rendes nagysgot bizonyra el fogjk rni s hsuk finom zt ha
znkban mindentt kpesek lesznek kifejteni.

207

215. Dussart bergamotja.


(Bergamotte Dus8art; Dussart's Bergamotte.)

Szrmazsa. E jeles krtt magrl nyerte Dussart nev belga


kertsz, kinek nevrl Bouvier, szintn Belga gymlessz keresz
telte el Dussart bergaraotjnak. A magrl kelt anyafa 1829-ben hozta
els gymlcseit Jodoigneban; azta aztn meglehetsen elterjedt
mr mindenfel. Ojtvesszejt 1872. Feistkorntl kaptam Meiningenbl. Tbb zben termett nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. oet; hvsebb s kedvezbb helyeken
janurig is eltart.
Minsge. Nlam csak II. rend; kedvezbb viszonyok kzt I.
rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is, kisebb is.
Alakja. Csigs gmbalak, gyakran pedig tojsdad esigaalak;
elg szablyosan boltozott skfllet. Zme tbbnyire kzptjra
esik, honnt kelyhe fel szelden gmblydve boltozdik s kelyhe
krl tbbnyire elg lapos talpban vgzdik; szra fel pedig rend
szerint sszbbhiizdva boltozdik s inkbb vagy kevsbb rvid,
vastag, tompa vget alkot. S z r a tbbnyire rvid, vastag, fs,
nha hisos, grcss s bunksan vgzd, barnamzos; a gymlcs
cscsn, csaknem a flsznre helyezett; nha pedig, majd cseklyke
mlyedsbl kiss ferdn kill; majd hsos dudortl ferdre nyomott.
K e l y h e jkora nagy, nyilt vagy flig nyilt; rendetlenl flll, rvides,
hegyes, csatorns, szarunem, barna osztvnyaival szk s nem mly
regben l, melynek falain s karimjn szles lapos bordk szlel
hetk, melyek elenyszleg a gymlcs derekra is flvonlnak s
ennek egyik oldalt hzottabb teszik, mint a msikat.
Szne. Bre kiss vastag s kemnyks, elg sima, de nem gyngdtapintat, bgyadtan fnyl; elejnte vilgos zld; rtvel hom
lyos srga; napos oldaln nha halvny pirossal belehelt. Pontozata
elg sr; zlddel szegett fahjszn pettyecskkbl ll, igen szem
betn. Rozsda-alakzatok majd minden gymlcsn, klnsen pedig
a gymlcs napos oldaln, kelyhes s szras vgn, szoktak mutatkozni.
Belseje. Hsa fehr vagy kiss srgsfehr, elg finom, nem t
mtt, olvad; magtokja kri kiss kves-szemcss ; leve b, elg
czukros, gyngd savanynyal emelt, elg kellemes, noha vidkem mos
toha viszonyai kzt nem elgg fszeres zzel. Magtokja kiss nyilt
tengely; hosszas tmlcskiben tojsdad, hosszuhegy, fekets, p,
gyakran pedig csak idtlen magot rejt.
Fja. Fiatal korban elg vgnvs, ksbb is egszsges s
edzett; nem korn, de aztn bven term; nyilt szgekben flfel
trekv, nylnk gaival, melyek gymlcsz szervekkel elg jl be-

208
nihzkodnak, elg lombos, de kellleg szells, terjedelmes, gulaalak
koront alkot. Vadonezon inkbb dszlik, miut birsalanyon; gulafnak inkbb alkalmas, mint szlas fnak; helyben s talajban nem
vlogats. Gymlcsei meglehetsen lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, hegyk
fel is csak keveset vkonyodk s hegyknl gyakran bnnksan vg
zdk ; egyenesek, noha kiss knyksek; bordzatlanok; flllk
vagy nyilt szgekben flfel trekvk; gyenge korukban is csak rit
ksan s finoman molyhosak; rt korukban csnpaszak, barnval r
nyalt zldessrgk; apr, kerek, fehres pontokkal elg srn, de
kevss szembetnleg pontozottak: rendetlen, de fiatal fkon tbb
nyire hosszas levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, kiss hosszas kposak, hegyesek, a veszsztl elllk, szrkvel tarkzott sttgesztenyesznek; elg kiemel
ked, csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tompa kposak, szrkvel itt-ott tark
zott pirosas barnk.
Levelei. Kzpnagyok, a vesszk aljn elg nagyok; nem vastag,
de ers-szvetek; hosszas tojsdadok vagy kerlkesek; mindkt
vgokon elkeskenyedk, majd hosszas, majd rvidke les hegyben
vgzdk; lapos-vlgyesek, kiss veltek; gyenge korukban is alig
szrevehetleg molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, bgyadtan
fnylk, homlyos zldek; szleiken tompa fogakkal szp szablyosan
frszesek. Levlnyelk hosszas, elg vastag vagy kzpvastag, rugal
mas, hanyatt grblten flfel ll. Levlplhi fonl- vagy r-idomuak, nem tartsak. Virgrgyet krt levelei keveset klnbznek
a vesszkn levktl, csaknem laposak; hossz, hajlkony nyelkrl
velten lefel konyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. B i v o r t . Stma. 3& pomo. VI. 39.
L e r 0 y, 2>ict. 3c pono. I. 234.
M a s , e, '^ev^cz, I. 97.

J a h n , Sustt. Mand. d&i. Bistk. V. 185. s msok.


szrevtel. Krtetenysztsre kedvez viszonyok kzt valamennyi
gymlcssz kitnnek tallta e krtefajt. Vidkem mostoha viszo
nyai kzt, hihetleg az ertetett rs folytn, eredeti j tulajdonait
nem kpes soha kifejteni. Nagyobb folyvizeink mellkn, vagy a
flvidkeu tegynk vele ksrletet.

209

216. Dutilleul tbornok.


(Gnral Dutilleul.)

Szrmazsa. E becses krtefajt Van Monsnak ksznhetjk. G-eest-saint-Remyben, (Belgium), 1845-ben termett elszr. Bivort, a ki
Van Mons magonczait, ennek halla ntn az rksktl megvette,
flfedezvn ezen magonczok egyikn ezen krte els gymlcseit,
egyik rokonrl Dutilleul tbornokrl keresztelte el e fajt s kezdette
elterjeszteni. Meglehetsen el van mr terjedve mindenfel. Ojtveszszejt 1874-ben Oberdiecktl, Jeinsenbl, 1876-ban pedig Dr. Lueastl
Reixtlingenbl is megkaptam. Tbb zben termett mr nlam. Fajom
valdisga ktsgtelen.
Ersdeje. Nlam sept. h folytn; hvsebb tjakon s kedve
zbb viszonyok kzt novemberig is eltart.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran kisebb is.
Alakja. Hasas krtealakii; nha hosszas, hasas csigaalak; majd
kiss buezkos s hovadsos-, majd ismt skfllet. Zme a kzp
tjnl albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel szelden
gmblydve boltozdik s kelyhe krl tbbnyire igen szk talpban
vgzdik, melyre ritkn llthat fl; szra fel pedig elejnte sze
lden, aztn behajlssal is fogyva, inkbb vagy kevsbb karcs,
gyakran kiss ferde kpos vgben enyszik el. S z r a kzphossz,
nha kzpvastag s fs, nha pedig elg vastag s hsos; zldes
srga, nagy rszt azonban srgs barna mzzal bevont; a gymlcs
cscsbl, tbbnyire annak folytatsaknt kiss ferdn kiemelked
vagy hsos dudorkk kz csaknem a flszinre helyezett. K e l y h e
elg nagy, nyilt vagy tlig nyilt; majd flll, majd sztterl, elg
hosszas, csatorns szarunem osztvnyaival, majd szpen kikanyar
tott, majd szelden rnczosfalu, szk s nem mly regben l,
melynek karimja ritkn hullmos s nmi bords emelkedsek a gy
mlcs derekra csak elvtve vonulnak fl.
Szne. Bre kiss vastag, de nem kemny, sima, gyngdtapintatiT, bgyadtan fnyl; elejnte sppadt zld; rtvel czitrom-srga;
napos oldaln szeld pirossal belehelt s lnkebb piros pettyekkel
srn behintett. Pontozata sr, apr, alig szembetn. A gymlcs
kelyhes s szras vgn finom rozsdamz szokott gyakran mutatkozni,
de flletn csak elvtve mutatkozik az.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsfehr, elg finom olvad; mag
tokja krl is csak alig szrevehetleg kves-szemcss; leve b, igen
czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, fszeresz. Mag
tokja nyilttengely; tmlcskiben szmos, tojsdad, hegyes., barna,
p magot rejt.
14

210
Fja. Vgnvs, egszsges, edzett; korn s rendkvl bven
term; olll vagy kiss les szgekben flfel trekv gaival, me
lyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg srlombos, de
kellleg szells, gulaalaku koront alkot. Vadonezon is, birsen is
jl dszlik; gulafnak alkalmasabb, mintsem szlasfnak. Mindentt
jl dszlik, de legbvebben s legszebb gymlcsket csak kellleg
nyirkos talajban terem. Grymlesei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, bosszak, kzpvastagok, hegyk fel mind
inkbb elvkonyodk; egyenesek, noha elg knyksek ; csak itt-ott
s szelden bordzottak; gyenge kornkban finoman molyhosak; rt
korukban csupaszak, vrhenyes barnk; aprbb-nagyobb, tbbnyire
kerek, fak pontokkal majd srbben, majd ritkbban, de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, szlestalpu kposak, hegyesek, a vesszkkel
csaknem prhuzamosan flfel llk; szrkvel tarkzott sttbarnk ;
inkbb vagy kevsbb kiemelked, csaknem bordzatlan talapon
lk.
Virgrgyei- Kzpuagyok, zmk, hasaskupsak, alig hegyesek ;
szrkvel tarkzott pirosas barnk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, elg vastag s elg kemnyszvetek; kerlkesek, gyakran mindkt vgkn egyenlen elkeskenyedk; tbbnyire hosszas, les hegyben vgzdk; igen laposvlgyesek, kiss veltek, nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk; rt
korukban csupaszak, simk, fnyesek, vilgos zldek; szleiken elre
hajl, apr, les fogakkal elg szablyosan rszesek. Levluyelk
hosszas, de a vesszk hegye fel mind-mind rvidebb, kzpvastag,
rugalmas; rzsuut flfel ll. Levlplhi ridomak, kiss sztllk; a nyl tvtl kiss flebb a nylre helyezettek, elg tartsak.
Virgrjyet krt levelei tbbnyire nagyobbak, mint a vesszkn
levk, kiss vlgyesek; hosszas, rugalmas nyelkrl kiss lankadtan
sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leirl. B i V 0 r t, Onna.

9a S'^nvoC. V. 97.

L e r 0 y, ^ict. 3&-pomof.II. 215.


M a s , S'oTnoC. qnzaCe,. VI.

129.

O b e r d i e c k , iKUsh. Slaiidk 9&z GsM. V. 453. s


msok.
szrevtel. Mg vidkem mostoha viszonyai kzt is jl kifizeti
a helyet, melyet a kertben elfoglal; teht megrdemli, hogy haznk
ban helyet adjunk szmra minden kertben legalbb egy-egy fnak.

211

217. Delmotte biztos.


(Oommissaire Delmotte.)

Szrmazsa. E jeles krtt Grgoire, a hires belga magonczoz


nyerte a Tli esperes magvri, az tvenes vek elejn s a nivellesi
kerlet biztosa, Delmotte nevrl elkeresztelve, kezdette elterjeszteni.
Meglehetsen el van mr terjedve a vilgon. Ojtvesszejt 1871-ben
kaptam, bold. Glocker bartomtl Enyingrl. Fajfmon tbb zben
termett mr. Fajom valdisga ktsgtelen.
Ersidej. Az alfldn nov. dee.; hvsebb tjakon janurig is
eltart.
Minsge. Csaknem I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Csigs gmbalak; nha pedig hasas csigaalak; majd
elg szablyos, majd kiss szablytalan buczkos-fllet. Zme a
kzptjnl kiss albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel
tbbnyire hirtelen gmblydve boltozdik s kelyhe krl elg szles,
laposas vagy tompa karimban vgzdik; szra fel pedig elejnte
szelden, aztn nmi behajlssal is fogyva, rvid, tompakpos vgben
enyszik el. S z r a rvid vagy kzphossz, kzpvastag, fs, zldesbarna vagy pirosas mzzal bevont; majd hsos gyrzetbl kill,
majd pedig szk regbe, kiss rzsimt, mintegy erszakosan benyo
mott. K e l y h e nyilt; sztterl, rvid, trkeny, barns osztvnyaival tgnyils, de aljn, sszeszkl, tlcsralaku regben l,
melynek karimja nha szeliden hnllmos s derekra nmi eleny
sz lapos bordk is vonulnak fl.
Szfne. Bre vkony, elg sima, noha szeliden hovadsos, bgyad
tan fnyl; elejnte srgs zld; rtvel czitrom-srga; napos olda
ln vrhenyes pirossal belehelt. Pontozata sr; egyenlen elszrt,
finom, barna pettyecskkbl ll, elg szembetn. Finom, fahjszn, hlzatos, rozsda srbben vagy ritkbban sszefolyva, majd
minden gymlcsn tallkozik, klnsen pedig kelyhes s szras
vgn; nha barns ragyaszeplk is tallkoznak rajta.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsba jtsz ehr, flflnom
tmttes, olvad vagy flszerint olvad ; magtokja kri kiss kves
szemcss ; leve elg b, czukros, gyngd savanynyal emelt, mibe
azonban nha nmi sszehzsg is vegyl, klnben kellemes,
noha nem mindig elg fszeresz. Magtokja nyilttengely; tmleskiben kevs p, hosszas tojsdad, vilgos barna magot rejt.
Fja. Mrskelt-nvs, de egszsges s edzett; korn s bven
term flfel ll vagy elg les szgekben flfel trekv, nylnk,
de ers gaival; melyek gymlcsz szervekkel elg jl beruhzkoduak;
ritks-lombozatu, szells, gulaalaku koront alkot. Vadouczon inkbb
14*

212
dszlik, mint birs-alanyon ; nyess alatt tartva, gul fnak alkalmasabb,
mintsem szlas fnak. Termkeny agyag- vagy kellleg nyirkos
iszapfldben dszlik s terem legjobban. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, rvidek vagy kzphosszak, kzpvasta
gok ; hegyk fel szelden elvkonyodk; elg egyenesek, noha kiss
knyksek; alig szrevehetleg, finoman bordzottak; flllk vagy
elg les szgekben flfel trekvk; gyenge korukban finoman moly
hosak; rt korukban csupaszak, zldes szrkk, hegykfel srgs
barnk ; apr, kill, kerek vagy kiss hosszas, fehres pontokkal elg
szembetnleg poutozottak; kzp hosszti levlkzek.
Ryyei- Kzpnagyok, rvid, hasas kposak, alig hegyesek, a
vessztl elllk; szrkvel tarkzott sttbarnk; alig kill, csak
nem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tojsdadok, alig hegye
sek; szrkvel tarkzott stt gesztenyesznek.
Levelei. Kzpnagyok elg vkony, de kemnyszvetek; szles
tojsdadok vagy csaknem szvalakuak, rvidke szrs hegyben vgz
dk ; csaknem laposak vagy igen lapos-vlgyesek; alig veltek; gyen
ge korukban ritksan s finoman molyhosak; rt korukban csupaszak,
simk, elg fnyesek, vilgos vagy srgs zldek; szleiken csak ittott, nem mlyen s tompn fogazottak; nagyrszt azonban pszlek.
Levlnyelk kzphossz, elg vkony, rugalmas, gyakran pirossal be
lehelt ; rzsunt flfel ll. Levlplhi ridomuak vagy keskenylndssak; kevss tartsak. Virgrgyet krt levelei csaknem laposak,
p szlek; hosszas, vkony rugalmas nyelkrl bokrtsan szt
terlk.

Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. B i v o r t , (S^inaf. 9c fcmot.

V. 19.

L e r o y , 3)ict. S& fomo. I. 591.


M a s , Se, 9^ev^(iz, III. 113. sz. alatt.
J a h n , r^^nh. SCandS. 9az sU. VII. 467. s msok.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kz egyltaln nem val;
mert szraz vjrsok alkalmval gymlcspeezkei elbb elpusztul
nak, hogysem virgot vagy gymlcst hozhattak volna. Hvsebb
tjakon, hiszem, hogy haznkban is ppeu oly termkenynek s becses
nek fog mittatkozni, mint klfldn szokott.

213

218. Dix krte.


(Poire Dix; Dix.)

Szrmazsa. E jeles krte Amerikbl szrmazik. Bostonban


kelt magrl, Dix asszonysg kertben, kinek nevrl elkeresztelve,
kezdett aztn elterjedni. A magrl kelt anyafa 1826-ban termett el
szr. Eurpban mr 1830-ban szaportottk a franczik. Ojtvesszejt 1873-ban kaptam a Simon Louis testvrektl, Plantires-bl. Fajfmon csak 1883-ban mutatta be els gymlcseit, melyek egyezvn
a lersokkal, fajom valdisgrl azonnal meggyztek.
rsideje. Nlam sept. msodik felben; kedvezbb viszonyok
kzt s hvsebb tjakon nov. vgig is eltart.
Minsge. I. rend, csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jkora nagy.
Aialfja. Vltoz; tbbnyire azonban hosszas, ferde, kpos krte
alak; nha szablytalan, hosszas, hasas tojsalak; szablytalam
boltozott, szelden emelkedses s hovadsos-fllet. Zme a kzptjnl jval albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel szeliden gmblydve boltozdik s kelyhe kri szk s rendszerint ferdn
ll karimban vgzdik, melyre bajosan llthat fl ; szra fel pe
dig az egyik oldalon szelden, a msikon pedig behajlssal is fogyva,
inkbb vagy kevsbb vastag s tompa vgben enyszik el. S z r a
rvid vagy kzphossz, vastag vagy elg vastag, fs, tvnl gyak
ran hsos, hegynl pedig bnnksan vgzd, vgig barnamzos; a
gymlcs cscsn, az egyik oldal flemelkedse mell, kiss oldalt
helyezett vagy szk mlyedsbl ferdn kiemelked. K e l y h e kicsi,
nyilt vagy flig nyilt; rendetlenl fl- vagy sztll, rvid, barna,
szarnem osztvnyaival szk s nem mly regben l, melynek fa
lain s karimjn bords vagy rnczos emelkedsek nem fordulnak el.
Szne. Bre vastag s kemnyks, nem egsz sima, hanem hovadsos s kiss rdes, bgyadtan fnyl; elejnte lnk zld; rtvel
srga vagy kiss zldes srga; napos oldaln nha nmi narancsv
rssel sznezett. Pontozata sr, fahjszn pettyecskk alakjban jelenkez, elg szembetn. Finom barns, ksbb fahjsznre vltoz
rozsda gyakran miatatkozik flletn.
Belseje. Hsa fehr, finom, tmttes, olvad ; magtokja kri
kiss kves-szemcss; leve igen b, czukros, finom savanynyal emelt,
igen kellemes, illatos s fszeres zzel. Magtokja zrt vagy csak alig
nyilttengely; szk tmlcskiben hosszas tojsdad, hegyes, barna, p
magvakat rejt.
Fja. Vgnvs, erteljes, edzett; nem korn, de aztn igen
bven term; flll vagy les szgekben flfel trekv, ksbb pe
dig lefel is konyul, ers gaival, melyek gymlcsz szervekkel elg

214
jl benizkodnak, srlombos, de kellleg szells, terjedelmes, magas
koront alkot. Dszlik birsen is, vadonczon is; alkalmas gulafnak
is, szlasfnak is. Mindentt jl dszlik. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, vkonyak, hajlkonyak, hegyk fel
mg inkbb elvkonyodk; elg egyenesek noha kiss knyksek,
skflletek; flllk vagy les szgekben flfel trekvk; gyenge
korukban ritksan s finoman molyhosak; rt korukban csupaszak,
barns vagy zldes srgk; apr, kerek, vagy kiss hosszas, fak pon
tokkal gyren s nem szembetnleg pontozottak ; tbbnyire hosszas
levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvid, hasas kposak, alig hegyesek, a veszsztl elllk; szrkvel kiss tarkzott fekets barnk; alig kill,
bordzatlan talapon lk.
VirgrOgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kiss hasas kposak,
alig hegyesek; szrkvel tarkzott fekets barnk.
Levelei. A vesszk aljn kzpnagyok; flebb a vesszn kicsi
nyek; elg vkony s hajlkony szvetek; a vesszk aljn szles to
jsdadok; egyebtt kerlkesek vagy lndssak; tbbnyire szablyo
san elkeskenyed, hossz les hegyben vgzdk; csaknem laposak
vagy igen laposvlgyesek; kiss veltek ; gyenge korukban is alig
szrevehetleg s ritksan molyhosak ; rt korukban csupaszak, simk,
lnk fzldek ; szleiken tompa fogakkal elg srn, de nem szab
lyosan frszesek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, elg vkony,
hajlkony; rzsunt flfel vagy csaknem vzirnyosan ll. Levlplhi tbbnyire vkony fonlidomak, elg tartsak. Virgrgyet krt
levelei tbbnyire nagyobbak, hosszabbak, mint a vesszkn levk,
csaknem laposak, veltek, szles tojsdadok vagy itt-ott keskeny ke
rlkesek, csaknem pszlek; igen hossz, hajlkony nyelkrl lankadtan lefel konyulok.
Hasonnevei. Madame Dix; Leurs.
Leri. B i v o r t , Snna.

de, fomoL

I V . 47.

L e r 0 y, Sict. Se, pomo. 11. 27.


M a s , Se, 9?ezyc^. ITI. 50. sz. alatt.
F l o t o w , &fnsh>. SfanSe. 9az &sU. V. 85. s msok.
szrevtel. Szles elterjesztsre mlt haznkban mindentt, kivlt
pedig nagyobb folyvizeink mellkn s haznk emelkedettebb fekvs
vidkein. Szlas fjt nyesetlenl kell hagyni flnevekedni; mert k
lnben igen ksn fordulna termre.

219. De Jonghe vadoncza.


(Besi de Mai: De Jonghe's Maibirn.)

Szrmazsa. E becses krtt De Jonghe belga gymlessz nyerte


magrl, Brsselben. A magrl kelt anyafa 1856-ban termett elszr.jdonsg ltre mr azrt is csakhamar elterjedt minden fel; mert
Belgiumban, a ksn r krtk kzt, vetekednek talltk a Tlies
peres krtvel is, a Hardenpont vajonczval is. Ojtvesszejt 1870-ben
Reutlingenbl s 1876-ban a Simon-Louis testvrektl, Plantiresbl is
teljesen egyezleg kaptam meg. Tbb zben termett mr nlam. Fajom
valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam octobertl decemberig, hvsebb tjakon eltart
juninsig is.
Minsge. Kedvez viszonyok kzt I. rend; nlam csak II. rend
csemege, de I. rend hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jkora nagy.
Alakja. Igen vltoz; tbbnyire azonban szablytalan, hasas,
buczks krtealaki; egyik oldaln gyakran jval hzottabb, mint a
msikon. Zme a kzptjnl tbbnyire albb, a kelyhes vg fel esik,
honnt kelyhe fel tbbnyire sszbb-hzdva szk karimban vgz
dik, melyre nem mindenkor llthat fl; szra fel pedig tbbnyire
behajlssal fogyva, tompa-kpos vgben enyszik el. S z r a hosszas
vagy kzphosszi, kzpvastag, fs, kt vgn bunks, srgs, itt-ott
pedig barnamzos; a gymlcs csviesn, csaknem a flsznre helyezett,
nha pedig cseklyke mlyedsbl, inkbb vagy kevsbb ferdn ki
ll. K e l y h e nyilt; rendetlenl flll rvides, srgsbarna, szaru
nem, csatorns osztvnyaival cseklyke mlyedsben l, melynek
tbbnyire ferdn ll karimjn szelid emelkedsek lthatk, melyek
rendetlenl a gymlcs derekra is flvonulnak s ennek kerekdedsgt
tbbnyire megzavarjk.
Szine. Bre elg vastag, kemnyks, szraztapintatu, bgyadtan
fnyl; elejnte srgs zld; rtvel bgyadt srga; mg napos olda
ln is csak kiss lnkebb srga. Pontozata sr, egyenlen elhintett,
fahjszn, pettyeeskkbl ll, elg szembetn. Rozsda alakzatok
tbbszr mutatkoznak flletn, de tbbnyire csak ott, a hol a br,
fejlds kzben srlst kapott.
Belseje. Hsa fehres, tlrtvel gyenge testsznbe jtsz, finom
vagy elg finom, olvad; magtokja kri sem kves-szemcss; leve
elg b, igen cziikros, csaknem minden savanyt nlklz, elg kel
lemes fszeres zzel. Magtokja zrt vagy kiss nyilttengely ; tmlcskiben kevs, p, zmk tojsdad barns magot rejt.
Fja. Vgnvs, erteljes, edzett; elg korn s a neki kedvez
viszonyok kzt elg bven term; flll vagy nyilt szgekben kiss
rendetlenl flfel trekv gaival, melyek gymlcsz szervekkel

216
jl beriilizkodnak, ritks lombozat, terjedelmes, gulaalaku koront
alkot. Vadonczon igeu jl dszlik; gulafnak is, szlasfnak is al
kalmas. Mindentt jl dszlik: de csak kellleg nyirkos talajban k
pes kielgt termssel szolglni. G-ymlesei nagysguk mellett is
jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, igen hosszak, elg vastagok vagy kzpvas
tagok, hegyk fel szelden elvkonyodk; elg egyenesek, noha kiss
knyksek; finoman s hosszan bordzottak; flllk vagy nyilt sz
gekben flfel trekvk ; gyenge korukban ritksan s finoman moly
hosak; rt korukban esupaszak, vrhenyessel s vilgosbarnval r
nyalt, vilgos srgk; apr, tbbnyire kerek, fak pontokkal ritksan
s nem szembetuleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban
hosszas levlkzviek.
Rgyei. Elg nagyok, hasas kposak, hegyesek, a vesszatl el
llk ; gyakran, mg ugyanazon tenyszeti idny alatt, gymlespeczkekk alakulk, szrkvel s sttbarnval tarkzott pirosas gesztenyesznek ; jl kiemelked, hrom hossz bordval elltott talapon
lk.
Vrgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, hosszas tojsdadok, he
gyesek, szrkvel s vrhenyessel tarkzott barnk.
Levelei. Kzpnagyok, elg vastag s kemuyszvetek; kerlkesek vagy hosszas tojsdadok; tbbnyire hirtelen elkeskenyed, r
vidke hegyben vgzdk; lapos vlgyesek, a vesszk hegye fel pedig
csaknem csatornsak; kiss veltek; gyenge korukban finoman moly
hosak ; rt korukban esupaszak, simk, fnyesek, vilgos zldek; sz
leiken igen apr fogakkal, srn s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid vagy kzphossz, elg vastag s merev, majd vzirnyosan el-, majd rzsunt flfel ll. Levlplhi fejletlenek, fonl
vagy ridomuak, sztllk, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei
majd nagyobbak, majd kisebbek, mint a vesszkn levk, kerlkesek,
vagy lndssak; csaknem laposak; sztll, rugalmas nyelkrl kiss
lankadtan sztterlk.
Hasonnevei. Mjusi vadoncz.
Leri. D e J o n g h e , dUonatsscAiyift, VII. 194.
L e r y, S>ict. 3e, fomoC. I. 278.
O b e r d i e c k , Mush. SCan9S. 3cz GstL ptfzete 183-ik
lapjn, msok tudtommal mg nem rtk le.
szrevtel. Inkbb val haznk hegyes vidkeire, mintsem az
alfldre. Minthogy az alfldn nha mr october elejn meg vannak rve
s dec. elejig is alig tarthatk el gymlcsei; alfldi viszonyaink kzt
helytelennek tallvn eredeti, Mjusi-vadoncz" elnevezst inkbb
arrl neveztem el nyelvnkn, a ki vele Pomona birodalmt gazdagtotta.

217

220. Dones.
(Poire Dones; Die Dones.)
Szrmazsa. Bizonytalan; nmelyek szerint, hihetleg Vau Mous
nyerte magrl; msok amerikai eredetnek tartjk. Daczra term
kenysgnek s finomjz gymlcseinek mg kevss van elterjedve a
vilgon. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb
zben termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam augustus kzepe tjn ; hvsebb tjakon sept.
kzepig is eltart; mert nem egy knnyen szotysodik.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kisded; ritkn kzelti meg a kzpnagysgot.
Alalja. Tojsdad-gmbly ; nha csaknem gmblyded; tbb
nyire elg szablyosan boltozott skfllet. Zme majd kzptjra,
majd kiss albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel szelden
gmblydve boltozdik s kelyhe kri inkbb vagy kevsbb szk s
laposas karimban vgzdik, szra fel pedig rendszerint kiss sszbb
hzdva, nha gmblydeden, nha pedig kisded cscsban enyszik el.
S z r a hosszas, vkony vagy kzpvastag, fs, kiss grbe, srgs
barna mzza] vgig bevont, majd a flszinre helyezett; majd egy-egy
hsos gmtl kiss ferdre nyomott. K e l y h e nyilt; rendetlenl flll
rvid, hegyes, srgs, szaruuem osztvnyaival tgas, de nem mly
regben l, melynek falain finom, lapos rnczocskk s lapos barz
dk vltakoznak: de ezek az reg karimjt ritkn teszik hullmoss
s a gymlcs derekra majd sohasem vonulnak fl.
Szine. Bre finom, sima, gyngdtapintat, elg fnyes; elejnte
srgszld; rtvel szp czitromsrga; napos feln is csak kiss
lnkebb srga, rendszerint minden pirossgot nlklz. Pontozata
finom, elg sr, de nem szembetn. Finom, ttetsz rozsda szakado
zott szilnkokban s ott mutatkozik lletn, hol a br, fejlds kz
ben, srlst kapott.
Belseje. Hsa fehr, finom, olvad; magtokja kri is csak kiss
kves-szemcss; leve b, igen cziikros, gyngd savanynyal emelt, igen
kellemes, gyngden illatos s fszeres zzel. Magtokja csaknem zrt
tengely; tmlcskiben hosszas, tojsdad, hegyes, p, de tbbnyire
mg az retlensg fehr szint visel magot rejt.
Fja. Fiatal korban vigan, de aztn csak mrskelten nv,
egszsges s edzett; korn s igen bven, tbbnyire csomsau ter
m ; nyilt szgekben flfel trekv, nylnk gaivab melyek gyml
csz szervekkel jl beruhzkoduak, ritks, szells, giaalak koront al
kot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birs-alanyon; alkalmas szlas
fnak is, gulafnak i s ; helyben s talajban nem vlogats. Gyml
csei igen jl lljk helyket a fn.

218
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, karcsak; csaknem egyenesek,
bordzatlanok; flllk vagy nyilt szgekben flfel trekvk; gyen
ge kornkban finoman molyhosak; rt korukban csnpaszak, simk,
csaknem fnyesek, vilgos srgsbarnk vagy zldes barnk, hegyk
fel vrses barnk; apr, kerek, fak pontokkal srn, de nem
szembetnleg pontozottak; tbbnyire rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvid kposak, alig hegyesek; a vesszk k
zepn elllk; egyebtt csaknem lapulk; szrkvel mosott pirosas
gesztenyesznek; alig kill, bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tompakposak, szrkvel s sttbarn
val rnyalt vilgos gesztenyesznek.
Levelei' Inkbb kicsinyek, mint kzpnagyok; vkony s hajikony-szvetek ; kerlkesek vagy tojsalakak; tbbnyire hirtelen
elkeskenyed, inkbb vagy kevsbb hosszas, les hegyben vgzdk,
csaknem laposak, de a vesszk hegye fel csatornsak; alig veltek
rendetlenl hullmosak; gyenge korukban ritksan s finoman moly
hosak ; rt korukban csnpaszak, simk, fnyesek, lnk zldek; sz
leiken apr, les fogakkal srn s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, vkony, hajlkony; rzsunt fl
fel vagy csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi fonlidomuak, ha
mar elhullk. Virgrgyet krt levelei nagyobbak, szlesebbek, mint
a vesszkn levk, csaknem laposak; hossz, vkony s hajlkony
nyelkrl tbbnyire lefel lgk.
Hasonnevei. Leroy szerint: Dearboru's Seedling; Nones.
Leri. O b e r d i e c k , aiCusl^. Cand6. Bc^ sM. VII. 337.
L e r o y , S)ic. 9& 'pomo. II. 7, s msok.
szrevtel. Egyike azon krtefajoknak, melyek mg alfldi
mostoha viszonyaink kz is nagyon jl beillenk. Megrdemli, hogy
haznkban mindenfel elterjeszszk.

219

221. Esperen bergamotja.


(Bergamotte Esperen; Esperens Bergamotte.)

Szrmazsa. E kitn tli krtt Esperen rnagy nyerte 1830.


kri, Malinesban (Belgium.) Napjainkban mindenfel el van mr ter
jedve. Ojtvesszejt 1872-ben Oberdiecktl, Jeinsenbl s 1874-ben a
Simon-Loiiis testvrek hires faiskoljbl, Plantiresbl teljesen egyezleg kaptam meg. Nlam mg nem termett; de bartaim szvess
gbl lersra alkalmas gymlcskhez jutvn krlmnyes lersban
mr is bemutathatom.
Ersideje. Nlam nov. jan.; hvsebb tjakon tavasz derekig is eltart.
Minsge. Csaknem kituleg I. rend csemegegymles.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is.
Alakja. Szablytalan gmblyded vagy csigs gmbalak; kiss
buczkos s hovadsos-fllet. Zme tbbnyire a kzptjra esik,
honnt szra fel rendszerint sszbb hzdva boltozdik, mintsem
kelyhe fel, hol elg talpasn vgzdik; mg szras vgn tbbnyire
rvid, tompa vgben enyszik el. S z r a kzphossz, elg vastag,
fs, grcss, kiss bunksan vgzd, zldes, nagyrszt pedig barnamzos; a gymlcs cscsn majd a flsznre helyezett, majd hsos
emelkedskk kzl, cseklyke mlyedsbl kill. K e l y h e nyilt
vagy flignyilt; rendetlenl flll vagy sszehajl, barns szarnnem
osztvnyaival, melyek nha hinyzanak is, inkbb vagy kevsbb t
gas s elg mly regben l, melynek falai majd szpen kikanyartvk, majd lapos bordkkal s barzdkkal vannak kiss megszaggatva.
E bordk az reg karimjt szelden hullmoss tevn, inkbb vagy
kevsbb szembetnleg a gymlcs derekra is felvonulnak s annak
gmblydedsgt gyakran megzavarjk.
Szne. Bre vastag s kemnyks, szraz s kiss rdestapintatu;
bgyadtan fnyl; elejnte szrks zld; rtvel zldessrga; napos
oldaln vrhenyessel rnyalt vagy mrvnyozott. Pontozata sir;
egyenlen elszrt, barns vagy fahjszn pettyek alakjban jelenkez,
igen szembetn. Rozsda alakzatok hlzatos vaigy szakadozott, vr
henyes foltokban, gyakran miitatkoznak lletn, klnsen pedig ke
hely regnek falain s szras vgn.
Belseje. Hsa sajtszeren fehres vagy srgsba s halvny r
zsasznbe is jtsz, finom, tmttes olvad; magtokja kri kves
szemcss ; leve b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kel
lemes, gyngden illatos s fszeresz. Magtokja
nyilt-tenge^y;
tmlcskiben tojsdad, hegyes, vilgosbarna, p, nha pedig idtlen
magot rejt.
Fja. Elg erteljes, egszsges s edzett; nem korn, de aztn,
a neki kedvez viszonyok kzt, rendkvl bven term; flll vagy
kiss nyilt szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcsz

220
szervekkel jl beriihzkodnak, elg srlombos, de kellleg szells,
gulaalaku koront alkot. Dszlik birsen is, vadonczon is ; gulafnak
alkalmasabb, mintsem szlas fnak. Leri azt tartjk, hogy birsen
korbban is, bvebben is terem, mintsem vadonczon. Mindentt jl
dszlik ugyan . de mly termrteg, kellleg nyirkos talajban rende
sebben s bvebben terem, mintsem szraz vagy knnyen kiszrad,
laza talajban. Gymlcsei, mikp mondjk, elg jl lljk belyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak vagy kzphosszak, inkbb v
konyak, mint kzpvastagok; hegyk fel mindinkbb elvkonyodk;
elg egyenesek, noha szembetnleg knyksek, bordzatlanok; fel
llk, vagy nyilt szgekben flfel trekvk; gyenge korukban is
hamvasak inkbb, mintsem molyhosak; rt korxkban csupaszak, sr
gsbarnk ; apr, kerek, fak pontokkal nem srn s nem szembet
nleg pontozottak; tbbnyire hosszas levlkzek.
Rgyet. Kicsinyek, szlestalpu rvid kposak, hegyesek, a vessz
tl inkbb vagy kevsbb elllk, szrkvel kiss tarkzott fekets
barnk; elg duzzadt, csaknem bordzatlan talapon lk.
VJrgrgyei. Kzpnagyok, hasaskposak, kiss hegyesek, fekets
gesztenyesznek.
Levelei. Inkbb kicsinyek, mint kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetek; lndssak vagy lndss-tojsdadok; szablyosan elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; vlgyesek vagy csatornsak,
inkbb vagy kevsbb veltek; gyenge korukban csak ritksan s fi
noman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, elg fnyesek vi
lgos zldek; szleiken jkora nagy fogakkal nem mlyen s nem
szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, elg
vkony, hajlkony ; nyilt szgekben elll. Levlplhi elg hosszak,
ridomuak, kevss tartsak. Virgrgyet krt levelei hosszas tojs
dadok, csaknem laposak, hullmosak; igen hossz, vkony, rugalmas
nyelkrl kiss lekonyultn sztterlk.
Hasonnevei. Poire d' Esperen; Bergamotte d' Esperen.
Leri. B i V o r t, SUna. 90 fiomo V. 75.
L e r 0 y, S>ict. 9e fxytno^. I. 236.
M a s , S& ^&z^ei>, . 7.
J a h n, Mustt. ofCatiS. & QstL V. 181. s msok.
szrevtel. Nagyobb folyvizeink mellkn s mindentt, hol a
fld kellleg nyirkos, megrdemlen, hogy nagyban is tenyszszk:
de szraz vagy knnyen kiszrad, laza talajban, itt az Alfldn, ke
vs haszonnal jrna tenysztse.

221

222 Edward kirlykrtje.


(Kiog Edwards.)
Szrmazsa. B szp s nagy krte Angolorszgbl szrmazik;
legalbb onnan kezdett a negyvenes vek elejn elterjedni; de arrl,
hogy ki nyerte magrl ? mikor s hol gymlcsztt elszr ? semmi
bizonyosat nem jegyeztek fl a gymlcsszek. Mint keresett dsz
gymlcs el van mr terjedve mindenfel a vilgon. Ojtvesszejt
mr a hatvanas vekben megkaptam. Btorkeszibl, Kovcs Jzsef
vetern gymlcssznktl s ksbb ms, hiteles helyekrl is. Fajom
valdisgrl elg mdom s idm volt meggyzdst szereznem.
resideje. Sept. oetober.
Minsge. II. rend st nha csak III. rend, csemege-gymlcs:
de konyhai hasznlatra s asztaldsznek I. rend.
Nagysga. Nagy vagy igen nagy.
Alakja. Tbbnyire hosszas kpos krtealakv ; majd szablyosan,
majd elg szablytalanul boltozott, buczks s hovadsos fllet;
egyik oldaln gyakran hzottabb, mint a msikon. Zme a kzptj
nl jval albb, a kelyhes vg fl esik, honnt kelyhe fel elejute
szelden, aztn hirtelen fogyva boltozdik s tbbnyire oly szk kari
mban vgzdik, melyre fl sem llthat; szra fel pedig elejnte,
szintn szelden, aztn hirtelen fogyva vllat alkot s hosszas, kpos
vgben enyszik el. S z r a rvid, vastag vagy igen vastag, hsos
grcss s rnczos, zldesbarna mzzal bevont, majd a flsznre, h
sos emelkeds mell, kiss oldalt helyezett, majd a gymlcs folyta
tsaknt a cscsbl hsosn kiemelked. K e l y h e nagy, nyilt vagy
flignyilt; rendetlenl flll, hosszas, hegyes osztvnyaival elg szk
s nem mly regben l, honnt osztvnyai hegyvel a mlyeds
karimja sznvonaln fll is emelkedik. A kehelyreg karimja
majd sk, majd hullmos s a gymlcs derekn is szles, lapos bor
dk nyomozhatok.
Szne. Bre vastag s kemnyks, sima, noha hovadsos, fjn
kiss hamvas, ledrzslve elg fnyes, elejnte csaknem kkes zld ;
rtvel zldes czitromsrga; napos oldaln barns pirossal inkbb
vagy kevsbb sznezett. Pontozata sr ; egyenlen elszrt, fahj
szn pettyek alakjban jelenkez; igen szembetn. Rozsdafoltok s
alakzatok gyakran fordulnak ei a gymlcsn, klnsen pedig an
nak kelyhes s szras vgn.
Belseje. Hsa zldesfehr, fl finom, flszerint olvad; mag
tokja kri kves-szemcss; leve elg b, czukros, de savanya tbb,
mint kellene s gyakran sszehz fanyarsggal kevert; mirt is nem
mindig kellemes fszeresz. Magtokja kiss nyilttengely; tmlcskiben
kisded, nem szmos, de p magot rejt.

222
Fja. Erteljes s igen edzett; korn, de nem rendesen s nem
bven term; flll vagy nyilt szgekben flfel trekv gaival,
melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, srlombos, de
kellleg szells, gulaalak koront alkot. Vadonczon jl dszlik;
gnlafnak alkalmasabb, mintsem szlasfnak. Mg vidkem mostoha
viszonyai kzt is jl dszlik; de csak hbe-korba s keveset terem.
Gymlcsei nagysguk mellett is jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak vagy kzphosszak, vastagok vagy
igen vastagok, hegyk fel is csak keveset vkonyodk ; ritkn egye
nesek, hanem flfel grblk; igen knyksek, merevek, csaknem
bordzatlanok; gyenge korukban elg srn s finoman molyhosak;
rt korukban csupaszak, homlyos pirosas barnk; aprbb-nagyobb,
kerek vagy itt-ott hoszas, fak pontokkal nem srn, de elg szembetnleg pontozottak; rendetlen levikzek.
Rgyei. Nagyok, rvid s igen hasas kposak, tompa hegyek;
a vessztl elllk, szrkvel srn tarkzott vrhenyesek; majd ta
lapnlkliek, majd kiss duzzadt, csaknem bordzatlan talapon lk.
Viryrgyei. Nagyok, tojsdad kposak, csaknem tompahegyek;
aljuknl szrks, hegyknl vrhenyes vagy taplszn molyhozattal
srn eltakartak.
Levelei. Kzpnagyok, vastag s kemnyszvetek, merevek ;
kertilkesek vagy itt-ott szles tojsdadok; hirtelen elkeskenyed,
inkbb vagy kevsbb les hegyben vgzdk ; csatornsak, nem vel
tek ; gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak,
simk, bgyadtan fnylk, stt zldek; szleiken igen tompn, nem
mlyen s nem szablyosan frszesek. Levlnyelk kzphosszii, k
zpvastag, merev; majd vzirnyosan elll, majd kiss hanyatt grblten flfel ll. Levlplhi ridomuak, kiss sztllk, de hegykkel flfel grblk; kevss tartsak. Virgrgyet krt levelei
majd nagyobbak, majd kisebbek, mint a vesszkn levk; szles kerlkesek, csaknem laposak, rendetlenl hullmosak; rvid nyelkrl
mereven s rendetlenl sztterlk.
Hasonnevei. Roi Edoaard; Knig Edurd; Poire du roi Edouard,
Leri. L e r o y . S>ict. 9c pomo. II, 819.
O b e r d i e c k . Muih. SCanSL 9e^ (9&M. V. 425.
M a s . &'omo(. cfnzaCe,, I. 75. s msok.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kz nem val: de, a
hol a talajban nyron t is folyvst tall gykereivel nedvessget,
mlt, hogy helyet adjunk szmra mindentt legalbb egy-egy
fnak; mert ilyen helyen termkenyebb s gymlcsei csaknem oly
nagyokra fejldnek, mint a krtk risa, az Angevinei szp krte,
melyet hsa finomabb llomnynl fogva minsgben s hasznl
hatsgban mindig tiilhalad.

223

223. Fontenay-i krte.


(Jalousie de Fontenay; Franzsische Eifersohtige.)

Szrmazsa. E becses krtt mg a miilt szzad msodik fel


ben Gusteaiid nev plbnos nyerte magrl Boucherean-ban FontenayVende kzelben (Frankhon): de csak 1828 krl kezdett elterjedni.
Ojtvesszejt 1879-ben Reutlingenbl, Dr. Lucastl s 1879-ben Angersbl, Leroy vilghr faiskoljbl is megkaptam. Tbb zben ter
mett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam sept. kzepe tjn; hvsebb tjakon novem
berig is eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg I. rend csemegegymlcs.

Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Csigs krtealaku; nha kiss hosszas s tompa kpos;
tbbnyire szablyosan boltozott skfllet. Zme a kzptjnl inkbb
vagy kevsb albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel szeliden gmblydve boltozdik s kelyhe kri tbbnyire elg szk,
laposas karimban vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden, aztn
behajlssal vagy a nlkl is fogyva tompakupos vgben enyszik el.
S z r a rvides, elg vastag, fs, tbbnyire grbe, vgig barnamzas,
itt-ott fehr pettyes; a gymlcs cscsra tbbnyire kiss oldalt he
lyezett ; nha szk mlyedskbl, nha pedig htsos gyrzetbl kill.
K e l y h e nyilt vagy flig nyilt; rendetlenl flll hosszas, de trkenyhegy, szrks osztvnyaival tbbnyire tgas, de nem mly reg
ben l, melynek falai nha szelden rnczosak, de karimja sk s
a gymlcs derekra sem vonulnak szrevehet, bords emelkedsek.
Szne. Bre elg finom, sima, szraztapintatu, csaknem fnyte
len, elejnte lnk zld; rtvel srgs zld; napos oldaln nha, igny
telen pirossal sznezett. Pontozata elg sr; apr, fahjszn petytyek alakjban jelenkez, nem szembetn. Finom, zldesbarna, ksbb
srgra vltoz rozsda majd srn sszefolyva, majd szakadozott
foltokban, rendszerint mindig tallkozik flletn.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsba jtsz fehr, csaknem ttet
sz, finom, olvad; magtokja kri finoman kves-szemcss ; leve igen
b, czukros finom savanynyal emelt, igen kellemes, illatos s fszeresz. Magtokja zrt-tengely; tmlcskiben hosszas, hegyes, sovny,
de p s csak nha idtlen, barna magot rejt.
Fja. Mrskelt nvs, de egszsges s edzett ; korn s igen
bven term; flll vagy kiss les szgekben flfel trekv gai
val, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, srlombos
szp gulaalak koront alkot. Vandonczon inkbb dszlik, mint birs
alanyon ; alkalmas szlas fnak is, gulafnak is ; helyben s talajban,
lgyltszik, nem vlogats. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.

224
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, elg vastagok, hegyk
fel is csak keveset vkonyodk s hegyknl tbbnyire bunksan vg
zdk; egyenesek, noha kiss knyksek, bordzatlanok; flllk
vagy nyilt szgekben elllk; gyenge kornkban finoman molyhosak;
rt korukban esupaszak, simk, zldes vagy olaj szn-barnk; jkora
nagy, tbbnyire kerek, fak pontokkal elg srn, de kevss szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Jkora nagyok, kposak, hegyesek, a vessztl elllk,
szrkvel s sttbarnval tarkzott vilgosbarnk; elg duzzadt, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, tojsdad kposak, hegyesek szrk
vel s sttbarnval tarkzott gesztenyesznek.
Levelei. Kzpnagyok vastag s kemnyszvetek; a vesszk al
jnl szles s hosszas tojsdadok, flebb pedig kerlkesek vagy
lndssak; lassdan elkeskenyed, tbbnyire rvidke, szrs hegyben
vgzdk; laposak vagy igen lapos vlgyesek, veltek, hegykkel
htra s gyakran flre is grblk; gyenge korukban srn s fino
man molyhosak; rt kornkban esupaszak, simk, fnyesek, homlyos
zldek; szleiken elrehajl, tompa fogakkal elg szablyosan frszesek, nha pedig csaknem pszlek. Levl nyelk a vesszk aljn
hosszas, flebb pedig csak kzphosszi., kzpvastag, rugalmas; nha
pirossal szelden mosott; rzsunt flfel ll. Levlplhi vkony
fonlidomiiak, nem tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire
kisebbek, keskenyebbek, mint a vesszkn levk; laposak, kiss vel
tek ; rendetlenl fl- s sztll, rvidebb vagy hosszabb, igen vkony,
de rugalmas nyelkrl kiss lefel konyulok.
Hasonneve. Belle d' Esquermes; Poire de Fontenay; Jalousie de
Fontenay-Vende.
Leri. L e r 0 y, S)ict. Be pomo. II. 295.
M a s , e 9^cz^et, III. a 175. szm alatt.
J a h n , i^ttsf. HJamSi. dax, est. V. 467. s msok.
szrevtel. Mg vidkem mostoha viszonyai kztt is kifizeti a
helyet, melyet a kertben elfoglal. Haznk emelkedettebb tjkain s
nagyobb folyvizeink mellkn, mg a sk alfldn is megrdemli, hogy
minden valamire val kertben helyet juttassunk szmra.

225

224. Fetel apt kobakja.


(Calebasse abb Ftel.)

Szrmazsa. E kitn ujdonsgot, hihetleg a hatvanas vekben


nyerte magrl Liabaud. A Simon-Louis testvrek 1875. vben kiadott
ptkatalgja csak ennyit jegyez meg e krte eredetrl. Ki az a Lia
baud ? hol nyerte magrl krtjt ? arrl most mg hallgat a krnika.
TJgy a gymlcs nagysga, sajtszer s finomze, valamint fjnak
edzettsge s rendkvli termkenysge vgett megrdemli a legsz
lesebb elterjesztst. Tiidtommal mg nem rta le senki krlmnye
sen. A Simoa-Louis testvrek, a kiktl 1876-ban meghozattam e fajt,
kvetkez, rvid jellemzst kzltk rla fnnebb emltett ptkatalogjukban; Gymlcse nagy, igen hossz alak, egy kznsges vizes
veg hosszval veteked, szra fel madr-fej alakiilag kinyjtz
kod ; napos oldaln vilgos piros; finom, olvad, leves, czukros-hiisn;
kitnleg I. rend; novemberben r. A lyoni gymlcstrlaton
1874-ben els rend jutalomban rszeslt." Fajom mindenben egyezik
ezen jellemzssel.
rsideje. Nlam september vgn; hvsebb tjakon november
vgig is eltart.
Minsge. Kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Nagy vagy igen nagy.
Alakja. Szablytalan giila vagy karcs kobak alak; brha sza
blytalanul hullmos; mgis skflletnek nevezhet. Zme a kzp
tjnl jval albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel szel
den gmblydik s kelyhe krl szk karimban vgzdik; szra
fel pedig elejnte szeliden, aztn behajlssal vagy annlkl is, sza
blytalanul s mintegy hullmosan fogyva, mindinkbb sszehzdik
s karcs csaknem hegyes cscsban enyszik el. S z r a kzphossz,
elg vastag, csaknem hiisos, rugalmas, kiss bunksan vgzd ; f
nyes srgsbarna mzzal vgig bevont; a gymlcs cscsbl, tbb
nyire ennek folytatsakint hsosn s grcssen kiemelked. K e l y h e
nylt; flll, rvides, srgsbarna, szarunera osztvnyaival szk, s
nem mly regben l, melynek falain, finom, lapos rnczok s ba
rzdk vltakoznak, melyek azonban a karimt nem teszik hullmoss
s a gymlcs derekra sem vonulnak fl.
Szine. Bre kiss vastag s SZVS, sima, gyngd tapintatu, b
gyadtan fnyl; elejnte sppadt zld; rtvel zldessrga vagy sppadt srga; napos oldaln nmi szelid pirossal, gyakran belehelt vagy
sznezett. Pontozata elg sr; egyenlen elszrt, barns vagy fahjszin pettyecskk alakjban jelentkez, igen szembetn. Rozsda
alakzatok csak elvtve mutatkoznak flletn; de szras s kelyhes
vgn inkbb vagy kevsbb srn sszefolyt, finom rozsdamz majd
mindig jelenkezik.
16

226
Belsejs. Hiisa szp fehr, csaknem ttetsz, finom, tmttes,
olvad; magtokja krl sem kves-szemcss; leve igen b, eznkros,
fiuom savanynyal emelt, igen kellemes, sajtszeren illatos s fsze
res zzel. Magtokja zrttengely; tgas tmlcski mindenikben egyegy p, karcsutojsdad, hegyes, vilgos barna magot rejt.
Fja. Vgnvs, egszsges s edzett; korn s igen bven
term; flll vagy rzsunt flfel trekv gaival, melyek gyml
csz szervekkel hamar s jl benihzkodnak, srlombos, magas gulaalaku koront alkot. Vadonczon is, birsen is dszlik; nagy gyml
csei vgett inkbb val gulafnak, mintsem szlasfnak; gy ltszik,
belyben s talajban nem vlogats. Gymlcsei nagysguk mellett is
elgg jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, elg hosszak, vkonyak vagy kzpvas
tagok; hegyk fel is csak keveset vkonyodk; egyenesek, alig knyksek; szeliden s nem szembetnleg bordzottak, flllk, vagy
inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel trekvk, gyenge korukban
ritksan s finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, hegyk fel
barns srgk; aljuk fel olajszinbarnk; apr, kerek, vagy itt-ott
hosszas, fak pontokkal ritksan s nem szembetnleg pontozottak;
rendetlen, tbbnyire azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, kposak, hegyesek csaknem lapulk; szrk
vel tarkzott pirosas barnk; inkbb vagy kevsbb kiemelked, alig
szrevehetleg bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tojsdadok, hegyesek, simk, pirosas
barnk.
Levelei. Kicsinyek, a vesszk aljn kzpnagyok; kiss vastag
s trkenysvetek; tojsdadok vagy kerlkesek, itt-ott csaknem
lndssak; tbbnyire hirtelen elkeskeuyed, rvidke, szrs hegyben
vgzdk; laposak vagy lapos vlgyesek, alig veltek, nyelkrl csak
nem vzirnyosan elllk; gyenge korukban csak alig szrevehetleg,
ritksan s finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, b
gyadtan fnylk, vilgos zldek; szleiken elrehajl, tompa fogakkal
nem mlyen s nem szablyosan rszesek. Levlnyelk rvid, kzp
vastag, elg merev, inkbb vagy kevsbb nyilt szgekben flfel
ll. Levlplhi ridomuak, hegykkel a vesszt lelk, elg tart
sak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire nagyobbak, mint a vessz
kn levk; kerlkesek, laposak; hosszas, rugalmas nyelkrl majd
vzirnyosan sztterlk, majd kiss lefel konyulok.
Hasonn evei. Nincsenek.
Leri. Tudtommal mg senki sem rta le.
szrevtel. E jeles krtefajnak haznkban egyetlen egy kertbl
sem volna szabad hinyoznia. J llekkel merem ajnlani minden
kinek.

227

225. Froyennes-i zletes.


(Dlices de Froyennes ; Leckerbissen von Proyennes.)

Szrmazsa. E becses krtt Du Mortier szerint Degaud Izidor,


a Germiny grf kertsze nyerte magrl, Froyenues-ban, Tournayhoz
kzel (Belgium). 1853-ban lpett ngyan a vilgba; de mig is az
jdonsgok kz tartozik. Ojtvesszejt 1874-ben kaptam a SiraonLouis testvrek hres gytiralcsteleprl, Plantiresbl. Fajfmon is,
ll helykre kiltetett ojtvnyaimon is termett mr. Fajom valdi
sga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. els felben; kedvezbb viszonyok kzt
s hvsebb tjakon novemberig is eltart.
Minsge. I. rend caemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran kisebb is.
Alaija. Kiss vltoz; majd tojsdad krte alak, majd hasas
s tompa csigaalak; elg szablyosan boltozott sk fllet. Zme a
kzptjnl albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel majd
szelden majd hirtelen gmblydve boltozdik s inkbb vagy kevsbb szk s laposas karimban vgzdik; szra fel pedig majd
szelden fogyva, majd nmi csekly behajlst is alkotva, inkbb vagy
kevsbb tompakpos vgben enyszik el. S z r a hosszas vagy k
zphossz, tbbnyire vkony, fs, tvnl nha hiisos, hegynl bunksan vgzd, fnyes vrhenyes mzzal befuttatott; a gymlcs cs
csn csaknem a flsznre helyezett; nha azonban csekly s lapos
mlyedskbl, nha pedig hilsos gyremletbl oldalvst kill. Kelyhe
nyilt; csaknem csillagalakulag sztterl, hosszas, hegyes, csatorns,
srgsszrke, szarunem oszt vnyaival tgas, de ritkn mly regben
l, melynek falain lapos barzdk nyomai lthatk s a gymlcs
derekn lapos emelkedsek szlelhetk, melyek annak egyik oldalt
nha kiss hzottabb teszik, mint a msikat.
Szine. Bre kiss vastag, sima, szraztapintat, elg fnyes, elejnte fzld; rtvel srgs zld; napos oldaln is csak kiss ln
kebb srgs zld, minden pirossg nlkl. Pontozata sr; egyen
len elszrt, finom, apr, fahjszn pettyeskkbl ll, elg szembe
tn. Finom szkssrga rozsda-hlzat szakadozott foltokban majd
minden gymlcsn szokott mutatkozni.
Belseje. Hsa fehr vagy kiss srgsba jtsz fehr, finom,
olvad; magtokja krl is csak finoman kves-szemcss; leve b,
czukros, vagy igen czukros, finom savauynyal emelt, igen kellemes,
fszeresz. Magtokja csaknem zrttengely ; tmlcskibeu hosszas
tojsdad hegyes, fekets, p magvakat rejt.
Fja. Vgnvs, egszsges, edzett; elg korn s igen bven term;
nyilt szgekben flfel trekv, nylnk gaival, melyek gymlcsz
15*

228
szervekkel jl benihzkodnak, elg srlombos, magas gnlaalaku
koront alkot. Dszlik birsen is, vadonczon i s ; alkalmas szlas fnak
is, galafnak is; helyben s talajban, gy ltszik nem vlogats: de,
hogy bven teremhessen, ez is megkvnja, mint minden krtefa,
hogy a talaj kellleg nyirkos legyen. Gymlcsei jl lljk he
ly ket a fn.
Vssszei. Szmosak, hosszak, karosnak, hegyk fel is csak ke
veset vkonyodk; egyenesek, noha knyksek, bordzatlanok;
flllk vagy kiss nyilt szgekben flfel trekvk; gyenge koruk
ban egsz hosszukban srn s finoman fehr molyhosak; rb koruk
ban csupaszak, de itt-ott kiss hamvasak, zldes szrkk; kisebbnagyobb, tbbnyire hosszas, fehres pontokkal ritksan s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, hasas kposak, alig hegyesek, a vessztl
inkbb vagy kevsbb elllk s az ersebb hajtsok derekn, gyak
ran, sarkanytylag kis zgellk, szrkvel tarkzott vilgos barnk;
majd alig, majd kis s duzzadt, bordzatlan talapon lk.
Virg rgyei. Kicsinyek, zmk tojsdadok, kiss hegyesek, szr
kvel s stt barnval tarkzott vilgosbarnk.
LeveB Kicsinyek, a vesszk aljn pedig kzpnagyok; kiss
vastag s kemuyszvetek; hosszas tojsdadok vagy kerlkesek ;
tbbnyire szablyosan elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk;
csaknem laposak vagy lapos vlgyesek, szelden hullmosak s h e gykkel flregrblk; alig veltek, nyelkrl csaknem vzirnyosan
elllk; gyenge korukban jellemzleg srn, de finoman fehr moly
hosak; rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, lnk zldek; szlei
ken igen apr, kiss les fogakkal srn s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid vagy kzphossz, kzpvastag, merev; rzsunt flfel vagy csak nem vzirnyosan elll. Levlplhi ridomuak, itt-ott pedig igen keskeny lndssak, kevss tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire nagyobbak, szlesebbek s hosszabbak
mint a vesszkn levk, laposak, szleiken hullmosak nem veltek;
sztll, hosszas, rugalmas nyelkrl kiss lefel hajlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. D u M o r t i e r , S'omona ottznamcnnc, 97. lapjn.
L e r 0 y, Qict. de, po^nio. II. 12.
O b e r d i e e k . dCustz. SCan56. ptfzete, 101. s msok
szrevtel. Krtetenysztsre kedvez vidken megrdemeln,
hogy haznkban mindentt helyet adjunk szmra. Vidkem mostoha
viszonyai kzt is csak annyiban lehet panasz ellene, hogy korn s
gyakran ertetve rik s gymlcse sem kls sem bels, j tulajdo
nait kellleg ki nem fejlesztheti.

229

226. Goubault esperese.


(Doyenni Gtoubault , Goubauh's Dechantsbirn.)
Szrmazsa. E jeles krtit Gonbaxt, angersi faiskola tulajdonos
nyerte magrl s 1843-ban kezdette elterjeszteni. Napjainkban meg
lehetsen el van mr terjedve mindenfel. Ojtvesszejt a hetvenes
vek elejn, kt zben is megkaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Fajf
mon tbb zben termett mr, de tbbnyire csak hibs fejlds pl
dnyokat, melyek azonban fajom valdisgrl teljesen meggyztek.
1883-ban Megele Bertalan bartomtl, Mez-Bernybl kaptam teljesen
p pldnyokat e fajrl s e pldnyokrl rtam le aztn a gymlcst
ErsideJB- Dec. jan., hvsebb tjakon mrtiusig is eltart.
Minsge. I- rend csemegegymles.
Nagysga. Kzpnagy; nha jval nagyobb is.
Alakja. Tbbnyire hasas csigaalakii; szablytalanul boltozott,
bnczkos fllet. Zme tbbnyire kzptjra vagy csak kiss albb,
kelyhes vge fel esik, honnt kelyhe fel majd hirtelen fogyva boltozdik s elg szk s lapos karimban vgzdik, majd szeliden fogyva
boltozdik s elg szles lapos talpat alkot; szra fel pedig hirtelen
s nmi behajlssal is fogyva rvid, vastag, tompakupos vgben eny
szik el. S z r a rvid, vastag, fs, srgsbarna mzzal vgig befut
tatott; inkbb vagy kevsbb szk mlyedsbl kill, melynek kari
mjn egyenetlen, de szelid emelkedsek szoktak mutatkozni. K e l y
h e kicsi vagy kzpnagy, nyilt, vagy .lignyilt; flll vagy sztte
rl, trkenyhegy, s gyakran hinyos osztvnyaival inkbb vagy
kevsbb tgas s elg mly regben l, melynek falain szelid,
lapos bordk nyvilnak a karimra, hol hullmos emelkedseket alkot
vn, elenysz lapos bordk alakjban, a gymlcs derekra is flvo
nulnak s annak egyik oldalt tbbnyire hzottabb teszik, mint
a msikat.
Szne. Bre kiss vastag kemnyks, sima s majd szraz, de
gyngdtapintat, majd kiss rdes, tbbnyire elg fnyes; elejnte
bgyadt zld; rtvel czitromsrga; napos oldaln nha nmi gyn
gdpirossal belehelt. Pontozata elg sr; aprbb nagyobb barns
pettyek alakjban jelenkez; itt-ott elg szembetn. Finom vagy kiss
rdes, barns, de ksbb srgra vltoz rozsdafoltok, szlcsk vagy
foszlnyok gyakran mutatkoznak flletn, klnsen pedig kelyhes
vgn s nha szras vgn is.
Belseje. Hasa fehres, nha nmi csekly rnyalatval a gyn
gd testsznnek, finom, tmttes, olvad; magtokja krl finoman
kves-szemcss; leve elg b, czukros, finom savanynyal emelt, igen
kellemes, illatos s fszeresz. Magtokja kiss nyilttengely; tmlcskiben majd idtlen, majd p testes, sttbarna magvakat rejt.

230
Fja. Mrskelt s csaknem lassuvs, de klnben egszsges s
edzett; elg korn s kedvez viszonyok kzt igen bven term;
flllt) vagy nyilt szgekben elll gaival, melyek gymlcsz szer
vekkel jl beruhzkodnak, elg lombos, de nem nagy, gulaalak ko
ront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon; alkalmas
giilafnak is, s egybb alak trpe fnak is. Mindentt jl dszlik;
de csak kellleg nyirkos talajban kpes rendesen is, bven is teremni.
Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, hegyk
fel szelden elvkonyodk; elg egyenesek, noha kiss knyksek,
bordzatlanok ; flllk vagy nyilt szgekben flfel trekvk; gyenge
korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, olajszn-sr
gs vagy zldes barnk; apr, kerek vagy itt-ott hosszas, fehres
pontokkal elg srn, de nem szembetnieg, pontozottak; rendetlen,
tbbnyire azonban rvid levlkzek.
Rgydi. Kzpnagyok, kposak, kiss tompa hegyek, a vessz
tl elllk s gyakran sarkanytydlag kiszgellk; szrkvel kiss tar
kzott pirosas barnk ; elg duzzadt, bordzatlan talapon lk.
Virgrgye. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kiss tompakuposak,
szrkvel kiss tarkzott stt gesztenyesznek.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, elg vkony, de kemny
szvetek; keskeny kerlkesek vagy lndssak; mindkt vgo
kon elkeskeuyedk s tbbnyire flreesavarod hosszas, les hegy
ben vgzdk; laposak, szleiken hullmosan lefel hajlk; vel
tek s csavarosn elgrblk; gyenge-korukban finoman moly
hosak; rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, vilgos zldek;
szleiken elre jhajl, apr, les fogakkal elg szablyosan frszesek. Levlnyelk hossz, vagy hosszas, vkony, hajlkony, majd
vzirnyosan elll, majd rzsunt s hanyatt grbtilten flfel ll.
Levlplhi ridomnak vagy keskenylndssak; a nyl tvtl kiss
flebb a nylre helyezettek, igen tartsak. Virgrgyet krt levelei
vltoz nagysgak, de a vesszkn levktl majd mitsem klnbzk ;
igen hossz, vkony rugalmas nyelkrl lankadtan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. J a h n , MCush. ifCand. dcv eSM. V. 363.
L e r 0 y, S)iot. Se pomo. II. 66.
M a s , ( 9^ct^(z, I. 13. s msok.
szrevtel. Az alfldn csak nagyobb folyvizeink mellkn jrna
haszonnal tenysztse: mg haznk emelkedettebb fekvs vidkein
egy kertbl sem volna szabad hinyoznia.

231

227. Grgoire Lajos.


(Louis Grgoire).
Szrmazsa. B jeles krtt Grgoire nyerte magrl, Jodoiguebau (Belgium). Az 1832-ben magrl kelt s ojtatlauul flnevelt auyafa
1844-ben termett nla elszr. Azta meglehetsen el van mr ter
jedve minden fel. Ojt vesszejt mg 1869-ben kaptam meg Veress
Ferencz, kolozsvri fnykpsztl, kihez a faj egyenest Grgoiretl
kerlt. Fajfmon tbb zben termett mr. Fajom valdisga ktsg
telen.
rsideje. Nlam sept. kzepe tjn, hvsebb tjakon oct. nov.
Minsge. I. rend; nha azonban csak II. rend csemegegy
mlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is, kisebb is.
Alal<ja. Majd hasas krtealakn ; majd hosszas csigaalaku ; tbb
nyire szablytalanul boltozott, biiczkos llet s egyik oldaln gyak
ran hzottabb, mint a msikon. Zme a kzptjnl albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel majd szelden, majd hirtelen
gmblydve boltozdik s kelyhe krl tbbnyire szk, de azrt laposas karimban vgzdik, melyre jl flllthat; szra fel pedig
az egyik oldalon szelden, a msikon hirtelen s behajlssal is fogy
va, inkbb vagy kevsbb hosszas s gyakran flre is grbl, k
pos vgben enyszik el. S z r a hosszas vagy kzphossz, vkony
vagy kzpvastag, fs, tvnl nha hsos, hegynl bnnksan vg
zd, csaknem vgig barnamzos, fehr pontokkal ritksan tarkzott;
a gymlcs cscsbl, csaknem annak folytatsaknt kill, vagy h
sos dudortl ferdre nyomott. K e l y h e zrt vagy flig nyilt; ren
detlenl flll, trkenyhegy, barns szarunem osztvnyaival tbb
nyire szk s ritkn mly regben l, melynek aljrl lapos bordk
nyjtznak a karima fel s onnan tovbb a gymlcs derekra is.
Szne. Bre vkony, de kemnyks, szraz, s nha kiss rdestapintatu, bgyadtan fnyl ; elejnte sppadt zld; rtvel elg lnk
srga; napos oldaln, nha nmi homlyos pirossal belehelt. Pontozata sr; egyenlen elhintett, apr, fahjszn pettyecskkbl ll;
szembetn. Rozsda-alakzatok gyakran miitatkoznak flletn, kl
nsen pedig a gymlcs napos oldaln, aztn a kelyhes s szras
vgn.
Belseje. Hsa fehres ; nha srgsba s zldesbe is jtsz fe
hr, elg finom, olvad; magtokja krl kves-szemcss; leve igen
b, czukros, finom, nha pedig kiss hzs savanynyal emelt, igen
kellemes, gyngden illatos s fszeres-z. Magtokja nyilttengely;
hosszas s tg tmlcskiben, szintn hosszas, fekets-barna, p mag
vakat rejt.

232
Fja. Fiatal korban elg vgnvs; ksbb is egszsges s
edzett, elg korn s elg bven term; inkbb vagy kevsbb les
szgekben flfel trekv, merev gaival, melyek gymlcsz szer
vekkel jl bernhzkodnak, srlombos, magas gulaalak koront al
kot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon ; legalkalmasabb
gla vagy orsalak fnak. Szlas frl az ersebb szelek knnyen
letizedelik gymlcseit; mirt is igyekeznnk kell vdett helyet jut
tatni szmra.
Vesszei. Nem szmosak, kzphosszak, elg vastagok; hegyknl gyakran hzottan vgzdk; elg egyenesek; noha knyksek,
skflletek, flllk; gyenge korukban finoman molyhosak; rt ko
rukban csupaszak, barnval rnyalt z ldes-srgk ; jkora nagy, kiss
hosszas, srgs-szrke pontokkal elg szembetnleg pontozottak; elg
rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, szlestalp, rvidknposak, hegyesek; a veszsztl kiss elllk; szrkvel tarkzott fekets barnk ; jl kiduz
zadt, bordzatlan talapon lk.
Virgriigyei. Kicsinyek, karcskuposak, alig hegyesek, simk, pi
rosas gesztenyesznek.
Levelei. Kzpnagyok, vastag s kemnyszvetek; tojsdadok,
a vesszk hegye fel pedig keskeny kerlkesek; hirtelen elkeskenye
d, rvidke, les hegyben vgzdk; a vesszk aljn csaknem lapo
sak, a vesszk hegye fel pedig vlgyesek vagy csatornsak; veltek,
gyenge korukban ritksan s finoman molyhosak; rt korukban csu
paszak, simk, fnyesek, vilgos vagy kiss srgs zldek; csaknem
teljesen pszlek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, elg vas
tag s elg merev; hanyatt grblten flfel ll. Levlplhi fejlet
lenek, ridomuak vagy keskenylndssak, hegykkel a vessz fel
visszakanyarodk, nem tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire
nagyobbak, de lgyabb szvetek mint a vesszkn levk, csaknem
laposak, pszlek; hosszas, hajlkony nyelkrl lefel konyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. B i V 0 r t, Qnna. 3a fomo. IV. 13. s Les fruits du jardin Van Mons, 85. lapjn.
' L e r 0 y, ict. de- pomo. II. 352.
M a g , Se S^e^ec, II. 147. s msok.
szrevtel. Az alfldn, nyilt trsgen fekv gymlcsskbe nem
val ; de nagyobb folyvizek mellkn, pletektl vdett vrosi ker
tekben, haszonnal lehetne tenysztennk. Nagyon megrdemeln, hogy
haznk hegyes, halmos vidkein tegynk vele ksrletet.

233

228. Gyengehju nyri krte.


(Sans-peau; Zartschalige Sommerbirn.)

Szrmazsa. Rgi, bizonytalan. Leroy szerint Quintinye rta le


elszr 1690-ben. Ez idtl fogva mindenfel ismeretess lett s el
terjedt a vilgon. Ojtvesszejt 1879-ben kaptam meg egyszerre a
Simon-Louis testvrektl, Plantiresbl s Leroytl, Angersbl. Tbb
zben termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Jul. kzeptl aug. elejig; Mvsebb tjakon aug.
vgig is elhzdik.
Minsge. II. rend csemege- s igen j piaczosgymles.

Nagysga. Kisded.
Alal(ja. Inkbb vagy kevsbb hosszas krtealakti; nha kpos
tojsalakn; szablyosan boltozott skfllet. Zme a kzptjnl
jval albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel szelden gm
blydve boltozdik s kelyhe krl gyakran oly szk karimban vg
zdik, hogy arra fl sem llthat; szra fel pedig elejnte szelden,
aztn behajlssal is fogyva, inkbb vagy kevsbb rvid, tompakpos
vgben enyszik el. S z r a hossz, elg vkony, fs, kiss bunksan
vgzd, zldes, nagyrszt pedig barnamzos; a gymlcs csilcsn,
tbbnyire kiss oldalt, cseklyke mlyedsbe vagy csaknem a flszinre
helyezett. K e l y h e nyilt vagy flignyilt; flll vagy sztterl,
hosszas, de nem szarn'fem, trkeny osztvnyaival csaknem a fl
sznre helyezett vagy cseklyke mlyedsben l.
Szne. Bre finom, majd gyngd, majd szraztapintatn, bgyad
tan fnyl, elejnte lnk zld; rtvel zldessrga; napos oldaln
ignytelen pirossal mosott vagy csak sznezett s sttebb piros petytyekkel behintett. Pontozata zlddel szegett, apr, alig szembetn,
barns pettyecskk alakjban szokott jelenkezni. Finom, szrks,
csaknem ttetsz rozsda egyes foszlnyokban, nha mutatkozik flletn.
Belseje. Hsa srgsfehr, flfinom, tmttes, flszerint olvad ;
magtokja kri kiss kves-szemcss; leve elegend, igen czukros,
gyngd savanynyal emelt, kellemes, fszeresz. Magtokja zrttengely; tmlcskiben apr, tojsdad, barna, p magot rejt.
Fja. Vgnvs, egszsges s edzett; korn s igen bven, rend
szerint csomsn term ; flll vagy elg les szgekben flfel t
rekv, nylnk gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhz
kodnak, ritks, szells, szablytalan alak koront alkot. Vadonczon
igen jl dszlik; birsen csak nyomorkodik; szlas fnak legalkalma
sabb. gyltszik, alfldnk melegvel s knnyen kiszrad, laza ta
lajval is nagyon meg van elgedve. Gymlcsei jl lljk helyket fn.
Vesszei. Elg szmosak, igen hosszak, karcsak, hajlkonyak;
hegyk fel szelden elvkonyodk, egyenesek, alig knyksek; sze-

234
lideu bordzottak; flllk vagy inkbb vagy kevsbb nyilt szgek
ben flfel trekvk; gyenge korukban elg srn s finoman hamva
sak inkbb, mintsem molyhosak; rt korukban csiipaszak, pirosas
barnk, tvk fel pedig zldes vagy srgs barnk; aprbb nagyobb,
kerek, fehres pontokkal srn s elg szembetnleg pontozottak;
rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, hegyes kposak, laposh
tnak, lapik vagy a vesszvel csaknem prhiizamosan flfel llk,
szrkvel srn rnyalt pirosas barnk; elg kill, kt szln hosszan
bordzott talapon lk.
Virgriigyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, alig hegyesek;
pikkelyeik egymst lazn takark, pirosas gesztenyesznek.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, elg vastag, de hajlkony
szvetek; elg szles tojsdadok; nyelk fel szrvehetleg elkeskenyedk; majd szablyosan, majd hirtelen elkeskenyed, rvidke, les
hegyben vgzdk; tbbnyire vlgyesek; veltek; gyenge korukban
finoman s ritksan molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, f
nyesek, vilgos zldek; szleiken jkora nagy les fogakkal, szembe
tnleg, de szablytalanul frszesek. Levlnyelk hosszas vagy k
zphossz, vkony vagy kzpvastag, hajlkony; rzsunt flfel ll.
Levlplhi fonlidomak, nem tartsak. Virgrgyet krt levelei
nagyobbak, szlesebbek, mint a vesszkn levk, csaknem laposak,
szleiken itt-ott szelden hullmosak; hossz, vkony, hajlkony nye
lkrl lankadtan lefel konyulok. Lndss msodlevelek az ersebb
hajtsokon gyakoriak.
Hasonnevei. Birne ohne H a n t ; Fleur de Gruigne; Frhe Rousselet, stb.

Leri. D i e 1, SUx/noists&ctMv^ VIII. 10.


O b e r d i e c k , 3Ust. SCcm96. 9&z eSstL V. 205.
L e r o y, 3)ict. 9e. fomo(. II. 50.
M a s , i^ '^at.^iz, II. 49. s sokan msok is.
szrevtel. Beillik mg alfldi, mostoha viszonyaink kz is.
Piaczi elrstsra npesebb vrosok mellett, mlt volna haznkban
nagyban is tenysztennk.

235

22a Gellrtke.
(La Grardine.)

Szrmazsa. E jeles krtt Grgoire nyerte magrl, Jodoigneban, (Belgium.) Szrmazsrl a nlam megjelent gymlcsszeti m
vekben bvebb rtestst nem talltam. Ojtvesszejt 1870-ben kap
tam Veress Perencz, kolozsvri fnykpsz szivessgbl, kinek e fajt
Grgoire, maga kldtte meg. Tbb zben termett mr nlam. Fajom
valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam september; bvsebb tjakon s kedvezbb
viszonyok kzt novemberig is eltart.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
N agysga. Kzpnagy; gyakran jval kisebb is.
Alakja. Gmblyded vagy zmk csigaalaku; gyakran szablytala
nul boltozott buczkos fllet. Zme a kzptjra vagy kiss albb, a kelybes vg fel esik, honnt kelyhe fel kiss hirtelen gmblydve boltozdik s kelyhe krl elg szk, de laposas karimban vgzdik,
melyre jl flllthat; szra fel pedig szelden fogyva, majd flgmbalaklag boltozdik, majd rvid s inkbb vagy kevsbb cson
kzott kpos vgben enyszik el. S z r a hosszas, elg vkony, fs,
bunksan vgzd, csaknem vgig srgsbarna; a gymlcs cscs
rl, hisos gyrzetbl kill vagy hsos, emelkedskktl krtett
szk regbe helyezett. K e l y h e zrt vagy flig nylt; rvid s trkenyhegy osztvnyaival inkbb vagy kevsbb mly s rendszerint
szk regben l, melynek fala s karimja majd egszen sk, majd
nmi lapos bordk s barzdk nyomaival elltott.
Szne. Bre kiss vastag s kemnyks, szraz vagy kiss rdes
tapintatu; elejnte vilgos zld; rtvel homlyos srga; napos olda
ln aranysrga s a napnak jl kitett pldnyain grnt pirossal
mosott vagy csak belehelt. Pontozata elg sr; aprbb-nagyobb, fa
hjszn pettyecskkbl ll, elg szembetn. Finom, ttetsz, nha
kiss rdes rozsdamz majd szakadozottan, majd srbben is ssze
folyva a gymlcs napos oldalt s keJyhes vgt el szokta ftyo
lozni; nha barns ragyaszeplk is mutatkoznak rajta.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsba jtsz fehr, finom, olvad;
magtokja krl kves-szemcss; leve igen b, igen ezukros, gyngd
savanynyal emelt, igen kellemes, illatos s fszeres-z. Magtokja zrttengely; tmleskiben szp tojsdad, rvidhegy barna, p magva
kat rejt.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s edzett; korn s bven
term ; inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel trekv, merev
gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg, lom
bos, de kellleg szells, gulaalak koront alkot. Vadonczon inkbb

236
dszlik, mint birs-alanyon; alkalmas szlas fnak is, gnlafnak is.
Ugyltszik, hogy ez a faj is esak kellleg nyirkos talajban dszlik
s terem legjobban; mert nlam esak ess vjrs utn kpes ren
desen s bven teremni. Gymlcsei jl lljk belyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, rvidek vagy kzphosszak, hegyk
fel szeliden elvkonyodk; elg egyenesek vagy flfel grblk,
kiss knyksek, csaknem bordzatlanok; flllk vagy kiss les
szgekben flfel trekvk; gyenge korukban is hamvasak inkbb,
mintsem molyhosak; rt korukban esupaszak, homlyos pirosas bar
nk; apr, kerek vagy kiss hosszas, fehres pontokkal nem srin
s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkziiek.
Rgyei. Kicsinyek, rvid, hasas kposak, hegyesek, a vesszvel
csaknem prhuzamosan flfel llk; szrkvel rnyalt sttbarnk;
elg kill, csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdad kposak, hegyesek; szrk
vel tarkzott stt gesztenyesznek.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, elg vastag s kemnyszvetfiek; tojsdad kerlkesek; a vesfzk hegye fel csaknem lndssak; tbbnyire hirtelen elkeskenyed, inkbb vagy kevsbb rvid,
les hegyben vgzdk; lapos vlgyesek, alig veltek, gyenge koruk
ban is csak alig szrevehetleg, finoman s ritksan molyhosak; rt
korukban esupaszak, simk, bgyadtan fnylk, gyngd zldek ; sz
leiken tompa vagy itt-ott kiss les fogakkal szablytalam frszesek. Levlnyelk kzphossz, vkony vagy kzpvastag, hajlkony,
rzsunt flfel ll. Levlplhi vkony ridomuak, flfel llk, elg
tartsak. Virgrgyet krt levelei kiss nagyobbak, mint a vessz
kn levk, kerlkesek, lapos teknsek, csaknem pszlek; hossz,
vkony, rugalmas nyelkrl rendetlenl sztllk.
Hasonnevei. Grardine.
Leri. M a s , cPcmo. gnzac,Yl. 119. lapjn. Msok tudtommal
mg nem rtk le.
szrevtel. Az alfldn csak nagyobb folyvizeink mellkn; de
haznk emelkedettebb fekvs s gymlcstenysztsre kedvezbb vid
kein lehetne e jeles fajt nagyban is, haszonnal tenysztennk: olyan,
mostoha viszonyok kzt, a milyeneket vidkemen tall, kevs haszonnal
jrna tenysztse.

237

230. Hardenpont ksei vajoncza,


(Bon-Chrtien de Rans: Hardenponts spate Winterbutterbiin.)

Szrmazsa. E jeles krtt, Du Mortier szerint, Hardenpont apt


nyerte magrl, Monsban (Belgium), 1760 krl s Beiirr rance,
(-Kozms vajoncz"*) nv alatt kezdette elterjeszteni. Ez a szokatlan
elnevezs volt aztn oka annak, hogy a gymlcs eredett nem isme
r, ms orszgbeli gymlcsszek ms s ms, helyesebbnek ltsz
nv alatt lptetek fl e krtefajt s hasonneveinek szmt nagyon
flszaportottk. Ojtvesszejt 1874-ben kaptam a Simon-Louis test
vrektl Plantiresbl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdi
sga ktsgtelen.
rsdeje. Nlam oct. dec.; hvsebb tjakon mjusig is eltart.
Minsge. I. rend; nha csak II. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Nagy vagy legalbb jkora nagy.
Alakja. Igen vltoz ; majd hasas buczkos krtealakii, mint a Nyri
Klmn krte; majd tojsdad-kupalakv s elg szablyosan boltozott.
Zme kzptjra vagy kiss albb, kelyhes vge fel esik, honnan
kelyhe fel majd szelden majd hirtelen gmblydik s kelyhe krl
elg talpasn vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden, aztn
mindinkbb s behajlssal is fogyva, tompakpos vgben enyszik
el. S z r a hosszii, vkony fs, grbe, tvnl hsos, vgig barnamzos; a gymlcs cscsn, a flszinre vagy cseklyke mlyedsbe
helyezett s gyakran hsos emelkeds melll ferdn kiemelked.
K e l y h e nyilt vagy flignyilt: rendetlenl flll, elg hosszas,
keskeny s hegyes, zldes vagy barua, szarnem osztvnyaival
tgas, de nem mly, simra kanyartott regben l.
Szine. Bre elg vastag, rdes tapintatu, fnytelen; elejnte
sppadt zld ; rtvel zldessrg; napos oldaln nha nmi fldv
rssel szezett vagy belehelt. Pontozata sr, apr, barna, elg szem
betn pettyecskkbl ll. lukbb vagy kevsbb finom rozsda-fol
tok, szlcsk vagy pettyek majd srblaen, majd ritkbban elhintve
minden gymlcsn fordulnak el gy, hogy nha az alapszn sem
lthat tisztn.
Belseje. Hsa bgyadt fehr vagy zldesfehr, flfinom, tmttes, olvad vagy flszerint olvad; magtokja kri is alig kves
szemcss; leve igen b, igen ezukros, gyngd savanynyal emelt,
igen kellemes, fiiszeresz. Kr, hogy savanyba gyakran sszehz fa*) Mikp Du Mortier Pomone tournaisenne" czim munkjban mondja,
Hardenpont azrt nevezte gy el e krtefajt; mert a teljes erben lev, fiatal fa
gymlcsei izlelskor rendszerint kozms utizt hagynak a szjban, mi azonban
idSbfbb fk gymlcsnl mr nem tapasztalhat.

238
nyarsg is vegyl! Magtokja csaknem zrt-tengely; tmlcskiben
fekets, p magvakat rejt.
Fja. Fiatal korban vigan, ksbb esak mrskelten nv, de
folyvst egszsges s edzett; korn s igen bven, tbbnyire csom
sn term ; flll vagy nyilt szgekben flfel trekv gaival, me
lyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, ritks-lombozatu,
gnlaalak koront alkot. Vadonezon jl dszlik; birsen csak snyl
dik; gulafuak s lezezett melletti mvelsre alkalmasabb, mintsem
szlasfnak, kellleg nyr kos, iszaplerakodsbl ll talajban dszlik
legjobban s terem legszebb s legjobbz gymlcsket, melyek az
ersebb szelek ellen talmat kivannak.
Vesszei. Nem szmosak, kzphosszak, elg vastagok vagy kzp
vastagok, hegyk fel is csak keveset vkonyodk ; elg egyenesek,
noha knyksek, csaknem bordzatlanok; flllk vagy nyilt sz
gekben flfel trekvk; gyenge konxkban finoman molyhosak; rt
korukban csxipaszak, szrks-srgval rnyalt zldesbarnk; aprbb
nagyobb, kerek vagy itt-ott kiss hosszas, fehres pontokkal nem
srn, de elg szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azon
ban rvides levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, kposak, hegyesek, a vessztl ellllk,
szrkvel rnyalt vagy tarkzott sttbarnk; inkbb vagy kevsbb
kill, csaknem bordzatlan talapon lk.
VirgrgyB. Nagyok, kiss hasaskuposak, hegyesek, szrkvel kiss
tarkzott gesztenyesznek.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok ; vastag s kemnyszvetek; tojsdadok vagy rvid s szles kerlkesek ; hirtelen elkes
kenyed, inkbb vagy kevsbb rvid, les hegyben vgzdk; a veszszk aljn kanlformn blzttek; egyebtt szles csatornsak ; nye
lkrl csaknem vzirnyosan elllk; gyenge korukban is jformn
csak szleiken finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk,
bgyadtan fnylk, homlyos zldek; szleiken ritksan s szably
talanul f rszesek, itt-ott pedig csaknem pszlek. Levlnyelk k
zphossz, kzpvastag; merev; majd vzirnyosan el-, majd rzsunt
flfel ll. Levlplhi elg hosszak, ridomuak vagy keskeny lndssak, a nyl tvtl kiss flebb, a nylre helyezettek, elg tartsak.
Virgrgyet krt levelei hosszabbak, mint a vesszkn levk;lapo
sak vagy szleiken kanlformn flhajlk s hullmosak, pszlek ;
hosszas, fehres, rugalmas nyelkrl mereven sztterlk.
Hasonnevei. Kozms vajoncz; Beurr de Rance; Hardenpont de
primtemps; Beurr de Noirchain, Spate Hardenpont stb.
Leiri. D i e 1, S{&zno6stsozte,n V I I I . 87.
R 0 y e r, inna(. 9a fiomoC. I I I . 45.

L e r 0 y, Qict. de, fomot. I. 415.


M a s , S,e, '^az'fe.' , I. 25.

J a h n. 3Uii,stz. fCan96. 9et. &6stL II. ] 75. s sokan msok is.


szrevtel. Inkbb val e krtefaj is haznk emelkedettebb fek
vs vidkeire, mintsem az Alfldre; mert az Alfld melegben ertetve s korn rnek gymlcsei s ezek itt, ennlfogva, zk teljes
finomsgt kifejteni ritkn kpesek.

239

231. Hardy vajoncza


(Beurr Hardy; Gellerts Butternbirn.')

Szrmazsa. A franczia gymlcsszek talban megegyeznek


abban, hogy e kitn krtt Bounet, bonlogne-sur-mer-i gymlcssz
nek ksznhetjk. Minthogy a magrl kelt anyafa csak Bonnet halla
ntn termett elszr; nem , hanem Jamin bourg-la reiuei gymlcs
kertsz kezdette elterjeszteni 1855-ben elkeresztelve azt elbb a luxenburgi kert egykori igazgatja Hardy nevrl. A nmet gymlcsszek
keveset emlegetik a Hardy vajonez, melyet azonosnak tartanak azon
fajjal, melyet Oberdieck Vau Moustl nv nlkl kapott meg ojtveszszkben s Gellert, hres nmet regeklt nevrl keresztelt volt el. Azo
nos-e valban a Hardy vajoncza a Gf-ellert vajouezval ? Mg nem volt
mdomban kitapasztalnom. Annyit azonban szrevettem, hogy a Hardy
vajoncza Szakolczay Lajos trvnyszki bir kertben, Aradon, a hol
e faj gymlcst s nvnyzett lejegyeztem, egszsgesebb s szab
lyosabb termet ft nevel, mintsem nlam a Gellert vajoncza.
Ersideje. Nlunk sept. els felben, hvsebb tjakon oct. v
gig is eltart.
Minsge. Kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy ; gyakran jkora nagy.
Alakja. Vltoz; majd tompa, majd kiss hegyes kpalaki;
nha tompa csigaalakii: egyik oldaln hizottabb, mint a msikon;
klnben rendszerint skfllet. Zme a kzptjnl jval albbb, a
helyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel majd szelden, majd hirte
len gmblydve boltozdik s kelyhe krl ferdn ll, szkes kari
mban vgzdik; szra fel pedig, majd szeliden fogyva vastag, tompa
kpos vget alkot, majd pedig hirtelen fogyva s behajlst is alkotva,
rvid s kevss tompa kpos vgben enyszik el. S z r a rvides
vagy kzphossz, vastag vagy kzpvastag, fs, bxmksan vgzd,
vgig barnamzos; a gymles cscsn, cseklyke mlyedsbl, ferdn
kill vagy az egyik oldal flemelkedse mell csaknem a flsznre ferdn
helyezett. K e l y h e nyilt; flll vagy nha sztterl, trkenyhegy osztvnyaival inkbb vagy kevsbb tgas, de nem mly reg
ben l, melynek falain szelid, lapos bordk lthatk, melyek elenyszleg e gymlcs derekra is flvonulnak s annak gmblydedsgt
kiss megzavarjk.
Szne. Bre kiss vastag, sima, de szraz s finoman rdestapintatu; elejnte homlyos zld; rtvel zldessrga; napos oldaln is
csak kiss lnkebb srga, minden pirossgot nlklz. E sznezet
bl azonban nmely gymlcsn mi sem ltszik ki; mert az egsz
fllet finom, barna csaknem ttetsz rozsdval vau elftyolozva.

240
Belseje. Hsa fehr, nha srgsba s zldesbe is jtsz ehr,
finom teljesen sztolvad; magtokja krl is alig szrevehetleg k
ves-szemcss; leve rendkvl b, ezukros, dit, finom savanynyal
emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fszeresz. Magtokja csak
nem zrttengely; tmlcskiben tbbnyire idtlen, nha azonban
egy-egy p, hosszas tojsdad, fekete magot rejt.
Fja. Erteljes igen edzett; korn s bven term; flll vagy
les szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcsz szervekkel
hamar s jl beruhzkodnak, srlombos, magas gulaalak koront
alkot. Vadonezon inkbb dszlik, mintsem birs-alanyon; alkalmas szlas
fnak is, gulafnak is. Kellleg nyirkos, iszaplerakodsbl ll talaj
ban vgan n s gazdagon terem. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vastagok, hegyk fel kiss elvkonyodk; kiss grbk s knyksek; merevek, bordzatlanok ;
flllk vagy kiss nyilt szgekben flfel trekvk; gyenge korukban
srn s finoman molyhosak; rt korukban esupaszak, zldes barnk,
hegyknl pirossal kiss mosottak; aprbb-nagyobb, kerek, fak pon
tokkal elg srn pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban rvid
levlkzek.
Rgyei. Kze'pnagyok; kposak, hegyesek, a vessztl j el
llk, sttbarnk; elg kill, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hosszas kposak, hegyesek, szrkvel
rnyalt pirosas barnk.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok; vastag s kemnyszvetek; tojsdadok; itt-ott szvalakuak, itt-ott pedig kerlkesek; r
vidke, szrs hegyben vgzdk; csatornsak; inkbb vagy kevsbb
veltek, itt-ott rendetlenl hullmosak; vzirnyosan elllk vagy kiss
lefel grblk; gyenge korukban finoman molyhosak ; rt korukban,
esupaszak, simk, fnyesek, stt zldek; szleiken ritksan s tom
pn rszesek; nagyrszt azonban csaknem pszlek. Levlnyelk a
vesszk aljn hosszas, kzpvastag, hajlkony, flebb pedig rvides
s elg merev; csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi ridomuak,
sztllk, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei szles kerlkesek;
csaknem laposak, pszlek; flll, hosszas, hajlkony nyelkrl
lankadtan lefel konyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r 0 y. Qict. 9c fc/moC. I. 379.
M a s . Ze, 9^cz^ei>, I I I . 11.

O b e r d i e c k , M u s h . <Pfan9S. 5e <9M&. Y. 95.


szrevtel. Abbl itlve, hogy Aradon, Szakolezay Lajos bar
tomnl jl dszlik s rendesen terem; nagyon valszintinek tartom,
hogy haznkban mindentt, a hol a fld nyron t is elegend nyir
kos maradhat, jl fog dszleni s teremni is. Nlam a Gellrt vajoncza, mint mondm, nem nevel egszsges ft s gy, ha fajom
azonos a Hardy vajonczval, alig hiszem, hogy vidkem viszonyai
kz beillenk.

241

232 Horvth fgekrtje.


(Pigue de Horvth; Horvth's Feigeubirn.)

Szrmazsa. E jeles krtt a nem rg elhalt Horvth Gyrgy


volt kir. udvari gynk s fldbirtokos, a ki szabad riban kedvvel
foglalkozott a gymlcs3,ettel is, magrl nyerte Bgtn, (Vasmegye).
Magrl kelt anyafcskja 1858-ban termett elszr s minthogy gy
mlcsei knnyen kisiklottak a kzbl s zld szinek voltak, elnevezte
az j fajt jZld csk" krtnek, s ezen nv alatt kldzgetett ojtvesszt fjrl tbbeknek. Ojtvesszejt 1881-ben kaptam Csobth Perencz, csmtl, Al-Torjrl, a hov a faj, mint terjesztsre mlt
jdonsg egyenest magtl, Horvth Gyrgytl kerlt. Nlam rag nem
termett: de tbb zben is kapvn Bgtrl, az anyafrl lersra al
kalmas gymlcspldnyokat, jnak lttam azt fnnebbi helyesebb nvre
elkeresztelni s krlmnyes lersban mr is bemutatni.
rsideje. Oct. dec.; nha februrig is eltart.
Minsge. I. rendl csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jkora nagy.
Alakja. Vltoz; majd hosszas kobakalak, majd szablytalan
krte- vagy fgealak; egyik oldaln tbbnyire hzt tabb s emelke
dettebb, mint a msikon, de klnben igen skfllet. Zme a kzp
tjnl jval albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel szel
den gmblydve boltozdik s kelyhe krl tbbnyire igen szk s
annyira ferdn ll karimban vgzdik, hogy arra a gymlcst rit
kn lehet fllltani; szra fel pedig majd szelden s behajls nlkl,
majd behajlssal is fogyva, hosszas s inkbb vagy kevsbb karcs,
kpos vgben enyszik el. S z r a majd rvid, vastag, hsos, grcss,
majd kzphosszi, elg vastag, tvnl hsos, hegynl bunksau vg
zd ; tbbnyire a gymlcs cscsn, a flsznre helyezett, nha pedig
a gymlcs hegybl, ennek folytatsaknt kiss ferdn kiemelked.
K e l y h e nyilt; rvid s trkenyhegy osztvnyaival majd szk s
lapos mlyedskbe, majd csaknem a flsznre helyezett.
Szfne. Bre vastag s szvs, igen sima, noha szelden hovadsos, elg fnyes ; elejnte haragos zld; rtvel bgyadt zld; napos
oldaln kiss srgsba jtsz zld s a napnak jl kitett pldnyain
homlyos fldvrssel mosott vagy csak belehelt. Pontozata egyenlen
elhintett, sr, apr, barna pettyecskkbl ll, elg szembetn. Fi
nom, hlzatos, fahjszn vagy barns rozsda, kisebb-nagyobb ter
leten, gyakran mutatkozik flietn.
Belseje. Hsa fehres vagy zldes fehr, elg finom, tmttes,
olvad; magtokja krl kves-szemcss; leve igen b, igen czukros,
finom savanynyal emelt, igen kellemes, illatos s fszeresz. Mag16

242
tokja tbbnyire zrttengely; tmlcskiben hosszas tojsdad, hegyes,
vilgosbarna, p magvakat rejt.
Fja. Mikp fiatal ojtvnyomrl ltom, rarskelt-nvs, de egsz
sges s edzett. Kiss nyilt szgekben flfel trekv gaival, melyek
gymlcsz szervekkel jl bernhzkodnak, elg lombos, de kellleg
szells, gixlaalakii koront alkot. Vadonczon jl dszlik; birsen dszlik-e ? mg nem tammnyoztam. Mg vidkem mostoha viszonyai
kzt is jl dszlik: de hiszem, hogy kellleg nyirkos talajban korb
ban is, bvebben is terem, mintsem szraz vagy knnyen kiszrad,
laza talajban. Szletse helyn, Bgtn, igen termkenynek mondjk.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak vagy kzphosszak, elg vasta
gok vagy kzpvastagok, hegyk fel is csak keveset vkonyodk; elg
egyenesek, noha knyksek, bordzatlanok; gyenge korukban srn
fehrmolyhosak; rt korukban is finoman hamvasak, pirossal kiss
rnyalt szennyesbarnk; apr, kerek, srgs pontokkal itt-ott srb
ben, itt-ott ritkbban s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen
levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kposak, hegyesek, a veszsztl kiss elllk, szrkvel rnyalt pirosas barnk; elg duzzadt,
bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, hosszas kposak, kiss tompahegyek,
szrkvel s sttbarnval tarkzott gesztenyesznek.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok; vastag s igen kemny
szvettiek ; kerlkesek, vagy itt-ott tojsdadok; majd szablyosan, majd
hirtelen elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; vlgyesek vagy
csatornsak; veltek s szelden hullmosak; gyenge korukban srn
s finoman fehrmolyhosak; rt korukban csupaszak, simk, elg f
nyesek, vilgos zldek; szleiken igen tompn s alig szrevehetleg
frszesek vagy csaknem teljesen pszlek. Levlnyelk a vesszk
aljn hossz, felbb a vesszen mind-mind rvidebb, kzpvastag, me
rev ; inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel ll. Levlplhi r
videk, vkony fonlidomuak, flfel llk, elg tartsak. Virgragyet
krt levelei vltoz-nagysguak, csaknem laposak, veltek, rendet
lenl hullmosak; hosszas, rugalmas nyelkrl rendetlenl sztllk.
Hasonnevel. Zld-cskkrte.
Leirl. Tudtommal mg senkisem rta la.
szrevtel. Bozzay Imre, a bold. Horvth veje egyik hozzm rt
levelben azt jegyzi meg e krte fajrl, hogy birsen vagy pedig fe
kete galagonyn trpe fnak igen jl dszlik. Gulaalakv fi majd min
den idomts nlkl igen szpen fejldnek s az ilyen alak fa hat
rozottan szebb s tbb gymlcst terem, mintsem a vadkrte alanyra
ojtott, magastrzs fa. Megrdemli, hogy minl tbben s minl tbb
helyt tegynk vele ksrletet.

243

233. H-virg.
(Meur de neige.)
Szrmazsa. E jeles krtt Bivort szerint, a harminczas vek
ben Vau Mons nyerte magrl, Belgiumban s fnnebbi neve alatt, me
lyet szp fehr virgairt kaphatott. De Maraise nev gymlcs
kertsz kezdett elterjeszteni. Mg napjainkig is kevss van elter
jedve. Ojtvesszejt 1873-ban kaptam a Simon-Louis testvrek hres
gymlcsteleprl, Plantiresbl. Tbb zben termett rr nlam. Fa
jom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. elejn; hvsebb tjakon octoberig is
eltart.
Minsge. I. rend csemeggymles.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran kisebb is, nagyobb is.
Aial<ja. Hasas krtealak; kiss szablytalamll boltozott bxiczks
s hovadsos-fllet. Zme a kzptjnl inkbb vagy kevsbb
albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel szelden gmb
lydve boltozdik s kelyhe krl inkbb vagy kevsbb szk kari
mban vgzdik; szra fel pedig az egyik oldalon szelden,
a msikon pedig behajlssal is fogyva, kpos vgben enyszik el.
S z r a hosszas, vkony vagy kzpvastag, fs, tvnl hsos, hegy
nl biinks, csaknem egsz hosszban barnamzos; a gymlcs cs
csbl, csaknem annak folytatsaknt hsosn kiemelked s gyakran,
hsos dudortl ferdre nyomott. K e l y h e zrt vagy flignyilt; ren
detlenl flll, hosszas, szarunem osztvnyaval, melyek nha hi
nyosak, inkbb vagy kevsbb tgas, de ritkn mly regben l,
melynek falait s karimjt lapos bordk teszik egyenetlenn, de ezek
a gymlcs derekra ritkn vonulnak fl.
Szine. Bre kiss vastag, hovadsos, szraztapintatu; elejnte
bgyadt fzld; rtvel vilgos-srga; napos oldaln barns fldv
rssel bemosott. Pontozata elg sr; apr, fahjszn pettyecskkbl ll, nem szembetn. Finom rozsdahlzat szakadozottan vagy
srbben is sszefolyva, majd minden gymlcsn szlelhet.
Belseje. Hsa fehr, nha srgsba s zldesbe is jtsz fehr,
finom, olvad; magtokja krl is csak finoman kves-szemcss, leve b,
czukros, gyengd savanynyal emelt, igen kellemes, sajtszeren fsze
resz. Magtokja zrttengely; tmlcskben hosszas, mindkt vgn
hegyes, barna, p, nha pedig idtlen magvakat rejt.
Fja. Fiatal korban vgnvs; ksbb is egszsges s edzett
korn s bven term; flll vagy nylt szgekben elll gaival,
melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, srlombos,
terjedelmes koront alkot. Dszlik vadonezon s birsen i s ; al
kalmas szlasfnak s nyess alatt tartva egybbalak fknak is.
16*

244
Mindentt jl dszlik, de kellleg nyirkos talajban kpes csak szpen
kifejldtt gymlcsket gazdagon teremni. Gymlcsei jl lljk
helyket a in.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vastagok vagy kzpvastagok,
liegyk fel mindinkbb el vkonyodk, egyenesek, de gyakran flre
is grblk, knyksek, bordzatlanok; flllk vagy nyilt szgek
ben flfel trekvk; gyenge korukban srn s finoman fehr moly
hosak ; rt korukban csupaszak, zldesbarnk, napos flkn pirossal
rnyaltak; apr, kerek vagy itt-ott kiss hosszas, fehres pontokkal
elg srn s elg szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Jkora nagyok, szlestalpu hasaskuposak, hegyesek, a
vessztl elllk; szrkvel tarkzott stt gesztenyeszinek; elg duz
zadt, csaknem mind bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, tojsdadok, alig hegyesek; szrkvel
s vilgos barnval tarkzott sttbarnk.
Levelei. Nagyok; vastag s kemnyszvetek; hosszas s elg
szles tojsdadok; majd szablyosan, majd hirtelen elkeskenyed,
hosszvi, les hegyben vgzdk; lapos vlgyesek vagy csatornsak,
szleiken hullmosak vagy csaknem fodrosak; veltek; gyenge koruk
ban srn s finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, elg
fnyesek, lnk fzldek; szleiken ellapul vagy kerekhegy fogak
kal nem mlyen s nem szablyosan frsz esek. Levlnyelk a [veszszk aljn hosszt, kluflekp elcsavarod s tbbnyire lefel gr
bl vagy csgg; a vesszk hegye fel pedig kzphosszii, vkony
vagy kzpvastag; rzsut flfel ll. Levlplhi fonl- vagy ridomuak, sztllk; tbbnyire a nyl tvtl kiss flebb, a nylre
helyezettek, kevss tartsak. Virgrgyet krt levelei csaknem olyan
nagyok, mint a vesszkn levk; tbbnyire kerlkesek, csaknem la
posak, szelden hullmosak, pszlek vagy csak ritksan s igen
tompn fogazottak; igen hossz, hajlkony s klnflekp elcsava
rod nyelkrl rendetlenl s hanyagul lefel lgk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. M a s , Se. 9)izge,z, II. 143.

L e r o y , 3>ict. depovioC.II 163.*) s msok.


szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kzt, fkp szraz vjrsok alkalmval gyakran marad meddn. Tegynk vele ksrletet
gymlcstenysztsre kedvezbb vidkeken! Hiszem, hogy ilyen he
lyeken haznkban is, hlsan kifizeti szpen sznezett s j gyml
cseivel a helyet, melyet a kertben elfoglal.

*) Jegyzet. L e r o y , alkalmasint ms krtefajt rt le e nv alatt;


mert az lersa, a gymlcs alakjt s bels minsgt illetleg,
luyegesen klnbzik M a s lerstl, mely ligy a gymlcst, mint
a nvnyzetet illetleg, az n fajomra teljesen rillik.

245

234, Hortols tanr.


(Profeaseur Hortols; Professor Hortols.^

Szrmazsa. E kitn krtt Morei, lyoni gymlcskertsz, a


ki Pomona birodalmt mr a Congressus emlke" nev, hires kr
tvel is gazdagtotta, nyerte szintn magrl a hatvanas vek kzepn.
Brha csak 1869-ben kezdett is a vilgba indulni ezen ijdonsg;
mgis csakhamar elterjedt mindenfel. Elterjedst Nmetorszgban
is, st nmileg haznkban is, a tavai elhalt Dr. Lncas Ednek, a ki
a gymlcsszetrl s fatenysztsrl rt szmos mvvel halhatat
lann tette emlkt, lehet ksznnie. Ojtvesszejt tbb zben s
tbbektl is megkaptam hazai szaktrsaimtl, a kik, mihelyt e gy
mlcs sznes rajza a Dr. Lucas Ede ltal szerkesztett Illustr. Monatshefte'^ folyiratban megjelent, igyekeztek azt azonnal megszerezni.
rsideje. Nlam september elejn; hvsebb tjakon october
vgig is eltart.
Minsge. Kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha jkora nagy.
Alakja. Szablytalan hasas csigaalak; egyik oldaln majd min
dig hzottabb, mint a msikon s rendszerint hovadsos s buezks
fllet. Zme a kzptjnl jval albb, a kelyhes vgfel esik,
honnt kelyhe fel hirtelen gmblydve boltozdik s kelyhe krl
szles, laposas, hullmos karimban vgzdik; szra fel pedig ele-,
jnte szeliden, aztn hirtelen fogyva, vllat alkot s rvid, tompakipos
vgben enyszik el. S z r a rvid vagy kzphossz, elg vastag, fs,
kt vgn tbbnyire bunks; zldes, nagyrszt pedig barnamzzal
befuttatott; majd szk mlyedskbe mintegy erszakosan benyomott,
majd hsos gyiirzetbl kill s nha hsos dudortl ferdre taszitott. K e l y h e nyilt vagy flignyilt; rendetlenl flll, barns sza
runem osztvnyaival tgnyils, de szk s ritkn mly regben
l, melynek aljrl lapos bordk indulnak a karima fel s onnan
tovbb, elenyszleg flvonulnak a gymlcs derekra is s ennek
kerekdedsgt tbbnyire megzavarjk.
Szfne. Bre kiss vastag, majd gyngd, majd kiss rdetapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte homlyos zld; rtvel zldessrga;
napos oldaln lnkebb srga s nha, nmi barns-pirossal mosott
vagy csak belehelt s pettyezett. Pontozata sr; egyenlen elhin
tett, barns vagy fahjszin pettyecskkbl ll, szembetn. Rozsda
foltok vagy alakzatok gyakran mutatkoznak flletn s kehely re
gnek falait srn sszefolyt rozsdamz szokta gyakran elbortni.
Belseje. Hsa fehres vagy srgs fehr, finom, tmtt, olvad;
magtokja krl is alig szrevehetleg kves-szemcss; leve elcsordulsig b, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, fszeresz.

246
Magtokja csaknem egszen zrttengely; szk tmlcskeiben tbb
nyire idtlen, nha azonban egy-egy hosszas, sovny, vilgosbarna,
p magot rejt.
Fja. Mrskelt-nvs, de egszsges s edzett. Korn s igen
bven term; sztll vagy rzsunt flfel trekv gaival, melyek
gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, szp lombos, gmbalak
koront alkot. Dszlik birsen is, vadonczon i s ; alkalmas szlas fnak
s bokoralakit fnak is. Helyben s talajban, gy ltszik, nem vlo
gats ; gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, rvidek vagy kzp hosszak, vastagok,
hegyk fel is csak keveset vkonyodk s tbbnyire bxinksan vg
zdk ; egyenesek s csak kiss knyksek, merevek; nyilt szgek
ben flfel trekvk; gyenge korukban ritksan s finoman fehr
molyhosak; rt korukban csupaszak, szrks barnk; jkora nagy
hosszas, fak pontokkal elg srn, de kevss szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban rvid levlkzek.
ROgyei. Kzp nagyok vagy jkora nagyok, kposak, hegyesek,
a vessztl elllk, szrkvel tarkzott barnk; alig kill, bordzatlan talapon lk.
VirgrOgyei. Nagyok, kiiposak, elg hegyesek, szrkvel tark
zott fekets barnk.
Levelei. Kzpnagyok, vastag s kemnyszvetek, kerlkesek
s mindkt vgokon elg szablyosan elkeskenyedk, rvidke, majd
szrs, majd tompa hegyben vgzdk; a vesszk aljn laposak, flebb pedig vlgyesek vagy csatornsak ; kiss veltek; nyelkrl le
fel konyulok; gyenge korukban alul-fell fehrmolyhosak; rt koruk
ban csupaszak, simk, elg fnyesek, vilgos zldek; szleiken csak
itt-ott s tompn frszesek, tbbnyire azonban pszlek. Levlnyelk a vesszk aljn hosszas, flebb rvid s elg vastag, de hajlkony;
rzsunt s htra grblten flfel ll. Levlplhi elg nagyok,
ridomuak, a nyl tvtl flebb a nylre helyezettek, elg tartsak.
Virgrgyet krt levelei nagyobbak, mint a vesszkn levk, hoszszas tojsdadok, laposak vagy csak kiss vlgyesek s kiss hull
mosak ; rendetlenl sztll, j hosszii s rugalmas nyelkrl lefel
csggk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. Dr. L u c a s , i)(U>U. MonatifiafU, 1870. vf, 33. lap.
Msoktl mg nem olvastam lerst.
szrevtel. Haznk emelkedettebb fekvs vidkein szles elter
jesztsre mlt volna e krtefaj: de a sk alfldn, a hol szraz vjrskor rendkvl elszaporodnak a gymlcst pusztt rovarok, ritka
helyen s csak kedvez vjrssal volna kpes gazdagon teremni.
Gymlcseinek finom ze vgett megrdemlen brhol is, hogy leg
albb egy-egy fnak helyet juttassunk szmra krteinkben.

247

235. Hollandi korltnok,


(Ghancelier de Holland; Sanzler von Holland.)
Szrmazsa. Mikp neve mutatja, alkalmasint Hollandibl szr
mazik. Diel, a ki krlmnyes lersban legelszr ismertette meg,
Van Monstl kapta volt e fajt. Mg kevss van elterjedve; noha
pedig hztartsi czlokra alkalmas, jkora nagy gymlcsei vgett
mlt, hogy tbb figyelemben rszestsk. Ojtvesszejt 1871-ben kap
tam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom
valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. els felben; hvsebb tjakon nov. ele
jig is eltart.
Minsge. II. rend csemege-, de igen jeles hztartsi gy
mlcs.
Nagysga. Jkora nagy.
Alakja. Hasas csigaalak; nha kpos krtealak; elg szablyo
san boltozott; noha egyik oldaln gyakran kiss hizottabb, mint a
msikon. Zme a kzptjnl albb, a kelyhes vg fel esik, honnt
kelyhe fel szelden gmblydve boltozdik s kelyhe krl tbbnyire
szk, de laposas karimban vgzdik, melyre jl flllthat; szra
fel pedig elejnte szelden, aztn mindinkbb s nha nmi csekly
behajlssal is fogyva, vastag, tompa, kpos vget alkot. S z r a rvid,
vastag vagy igen vastag, fs, tvnl hiisos, hegynl bunksan vg
zd, zldes barna mzzal vgig bevont; csaknem a flsznre helye
zett vagy hsos emelkedstl ferdre nyomott. K e l y h e nagy, nylt;
flll vagy kiss sztterl, hegyes, szrks vilgosbarna, szarunem
osztvnyaival szk s nem mly regbe helyezett, melynek karimja
csak szelden hullmos s a gymlcs derekn szembetn, bords
emelkedsek majd sohasem lthatk.
Szne. Bre vastag s kemnyks, sima, gyngd-tapintatu, b
gyadtan fnyl; elejnte vilgos zld; rtvel zldes srga, napos ol
daln aranysrga s nha nmi fldvrssel sznezett. Pontozata elg
sr, egyenlen elszrt fahjszn pettyecskkbl ll, elg szembe
tn. Finom rozsdaalakzatok tbbszr mutatkoznak flletn, kl
nsen pedig a gymlcs napos oldaln s kelyhes vgn.
Belseje. Hsa fehres, a bre alatt zldesbe jtsz fehr, fl
finom, flszerint olvad; magtokja krl kiss kves-szemess; leve
elegend, igen ezukros, gyngd savanynyal emelt, kellemes fszeres
z. Magtokja zrttengely; fikjaiban hosszashegy sttbarna, p
magvakat rejt.
Fja. Vgnvs, egszsges s edzett ; korn s bven term;
kiss les szgekben flfel trekv, merev gaival, melyek gyml
csz szervekkel hamar s jl beruhzkodnak, srlombos, magas gu-

248
laalaku koront alkot. Vadonezon jl dszlik; alkalmas szlas fnak
is, gulafnak is. Mindentt jl dszlik ngyan, de csak kellleg nyirkos
talajban terem legbvebben s legszebb fejlds gymlcsket, melyek
nagysguk mellett is jl lljk helyket a fn.
Vesszei- Elg szmosak, vastagok vagy kzpvastagok, hegyk
fel is csak keveset vkonyodk; egyenesek, merevek; kiss knyksek, hegyk fel szeliden bordzottak; flllk vagy elg les sz
gekben flfel trekvk; gyenge korukban finoman molyhosak; rt
korukban csupaszak, szkssrgk; apr, kerek vagy kiss hosszas,
fak pontokkal ritksan s nem szembetnleg pontozottak ; rendetlen
levlkzek,
Rgyei. Kicsinyek, rvid hasas kposak, hegyesek, a vessztl
elllk; szrkvel tarkzott pirosasbaruk; alig kill, bordzatlan
talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, kposak, hegyesek, pirosasbarnk.
Levelei. Kicsinyek; nem vastag, de igen kemnyszvetek; to
jsdadok ; rvidke, szuros hegyben vgzdk; vlgyesek, kiss veltek,
gyenge korukban ritksan s finoman molyhosak; rt korukban csu
paszak, simk, bgyadtan fnylk, lnk fzldek; szleiken alig szrevehetleg fogazottak vagyis csaknem pszlek. Levlnyelk kzp
hossz, elg vkony, rugalmas; rzsunt flfel ll. Levlplhi elg
hosszak, ridcmuak, kiss flfel llk, a nyl tvtl kiss flebb, a
nylre helyezettek, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei kerlkesek vagy tojsdadok, lapos vlgyesek; vkony, hossz, hajlkony nye
lkrl lankadtan sztterlk.
Hosonnevei. Nincsenek.
Leri. D i e 1, Sa-cnosoztiin, almkat s krtket tartalmaz IV. 215.
O b e r d i e c k , dCCustz. &Candk 9e.^ 06stL II. 419.
M a s , PcnioC. gnxaCe., V I I . 3 1 .

szrevtel. Ilyen mostoha viszonyok kz, a milyeneket vidke


men tall, nem volna alkalmas: de, a hol a fld nyron t is kell
leg nyirkos maradhat, mg az alildnis kifizetn a helyet, melyet a
kertben elfoglal.

249

236. Jodoigne-i korai.


(Prooce de Jodoigne.)

Szrmazsa. B jeles korai krtt szintn Grrgoire nyerte mag


rl, Jodoigne-ban, (Belgium.) A magrl kelt s ojtatlanul flnevelt anyafa
1865-ben termett elszr. Meglehetsen elterjedt azta mindenfel. Ojtvesszejt a Simon-Louis testvrektl Plantiresbl s Leroy faisko
ljbl, Angersbl egyszerre kaptam meg 1879-ben. Nlam mg nem
termett; de a tlem kapott vesszkrl, Drg Dniel bartomnl, MezTiron mr bemutatta gymlcseit, melyekrl a fajt krlmnyes le
rsban mr is bemutathatom.
rsideje- Jlius kzeptl aug. elejig.
Minsge. I. rend vagy csaknem I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kisded, nha csaknem kzpnagy.
Alakja. Tojsdad vagy hasas krtealak; majd szablyosan bol
tozott skfllet; majd kiss szablytalan s buczkos fllet. Zme
a kzptjnl inkbb vagy kevsbb albb, a kelyhes vg fel esik,
honnt kelyhe fel szelden gmblydve s kiss szszbb is hzdva
boltozdik s kelyhe krl szkes karimban vgzdik, melyre azon
ban jl felllthat; szra fel pedig elejnte szelden fogyva, aztn
gyakran vllat is alkotva, rvid tompakupos vgben enyszik el.
S z r a hossz vagy kzphossz, elg vastag vagy kzpvastag,
fs, de hajlkony, tvnl gyakran hso', sppadtzld s itt-ottbarnamzos; a gymlcs cscsn, hsos emelkeds melll vagy hsos
gyrzetbl kill. K e l y h e nyilt vagy flig nyilt; flll, de hegykkel sztterl, szrksbarna, szarunem osztvnyaival lapos s
nem mly regben l, melynek falain csak nha mutatkoznak szelid
rnczok s ezek elszlesedve, de elenyszleg, nha a gymlcs dere
kra is flvonulnak s annak egyik oldalt hizottabb teszik, mint a
msikat.
Szne. Bre finom, sima, gyngdtapintat, bgyadtan fnyl;
elejnte lnk zld; rtvel kiss srgs zld; napos oldaln csak
nha mutatkozik nmi gyngd pirossg mintegy oda lehelve. Pontozata sr; zlddel szegett apr, barns pettyecskkbl ll, alig szem
betn. Nmi finom, szrks rozsda nha mutatkozik flletn, kl
nsen pedig kelyhes s szras vgn.
Belseje. Hsa fehr; bre alatt zldesbe jtsz fehr, finom ol
vad ; magtokja krl kiss kves-szemcss; leve igen b, czukros
dt savanynyal emelt, igen kellemes, noha kevss fszeres-z
Magtokja kiss nyilttengely; tmlcskiben szles tojsdad, feke
ts, p, nha pedig idtlen magvakat rejt.
Fja. Vgnvs, egszsges s edzett; elg korn, nem rende
sen, de bven term; flll vagy rzsunt flfel trekv, nylnk

250
gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg
lombos gulaalak koront alkot. Dszlik birsen is, vadonczon i s ; al
kalmas gulafnak s szlas fnak i s ; vidkem mostoha viszonyai kzt
is jl dszlik iigyan, de kellleg nyirkos talajban, hiszem, hogy b
vebben fog teremni, mint nlam. G-ymlesei jl lljk helyket a fn.
Vesszei- Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel elvkonyodk; ritkn egyenesek, rendszerint knyksek, csaknem bordzatlanok; flllk vagy kiss nyilt szgekben flfel trekvk;
gyenge korukban srn s finoman felirmolyhosak; rt korukban
csupaszak, sttpirossal rnyalt fekets barnk; aprbb-nagyobb, ke
rek, fehres pontokkal ritksan, de elg szembetnleg pontozottak;
rendetlen, tbbnyire azonban kzphosszil levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, kiss rvid kposak, alig hegyesek, a vessz
tl kiss elllk, pirossal rnyalt stt gesztenyeszinek; kiss kill
csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, kposak, alig hegyesek, vilgos gesztenyesziuek.
Levelei. Kicsinyek, vagy kzpnagyok; kiss vastag s kemnyszvetek; kiss hosszas tojsdadok, nyelk fel hirtelen hegyk
fel pedig szablyosan elkeskenyedk s hosszas les hegyben vg
zdk ; lapos vlgyesek; veltek, nyelkrl velten lefel konyulok;
gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk,
fnyesek, lnk fzldek; szleiken jkora nagy, tompa fogakkal, elg
mlyen s tbbnyire elg szablyosan frszesek. Levlnyelk kzp
hossz, kzpvastag, rugalmas; inkbb vagy kevsbb les szgek
ben flfel ll. Levlplhi ridomak, vagy fogazott, keskenylndssak; kevss tartsak. Virgrgyet krt levelei nagyobbak, mint
a vesszkn levk, szp tojsdadok, csaknem laposak, szleiken gyak
ran hullmosak; hossz vkony, hajlkony nyelkrl lefel konyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. B i V 0 r t, <S fcvts

9u jazdn

'il^an dJlons, 59. lapjn.

M a s , S'omot. ^-nzaU, V. 101. Msok tudtommal mg


nem rtk le.
szrevtel. Gymlcseit aprdonkint kell a frl leszretelni s
nem kell megvrni, hogy a fn rjenek meg: mert akkor j zkbl
sokat vesztennek. Tegynk vele ksrletet minl tbben s minl tbb
helyt.

251

237. Konyhakerti krte.


(De Maraise)
Szrmazsa. Hihetleg Van Mons uyerte magrl. Mas Alfouz,
tbb kitn gymlcsszeti munka szerzje, mg a negyvenes vek
ben kapta meg e fajtBivort Sndortl, Belgiixmbl, s azt mondja
rla, hogy eltte megfejthetlen: mirt feledkeztek meg a gymlcsszek e krtefajrl, melynek fja egszsges s igen termkeny s a
kora tli gymlcsk kzt mlt helyet foglalhat gymlcse is ? E
szerint tli krtnek kellene lennie ennek a fajnak i s : de alfldnk
melegben gyakran mr september elejn megrik s october kzepn
tl el sem tarthat. Ojtvesszejt 1874-ben kaptam a Simon-Louis
testvrektl, Plantiresbl. Azta tbb zben termett fajiamon. Fajom
valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam september; hvsebb tjakon karcsonig is
eltart.
Minsge. Vidkem mostoha viszonyai kzt csak II. rend cse
megegymlcs.

Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Csigs-gmbalak; nha tojsdad csigaalak; rendszerint
skfllet. Zme a kzptjnl albb, a kelyhes vg fel esik, hon
nt kelyhe fel szelden gmblydik s kelyhe kri elg szk talp
ban fogy el; szra fel pedig elejnte szelden, aztn majd nmi
csekly behajlssal, majd behajls nlkl fogyva, rvid, tompa kpos
vget alkot. S z r a rvid, vastag vagy igen vastag, fs, nha hsos,
grcss, rugalmas, csaknem vgig barnamzos; a gymlcs cscsn
szk mlyedsbe helyezett; nha pedig hsos emelkeds melll oldal
vst kill. K e l y h e nagy, flignyilt; rendetlenl flll vagy h e gykkel sszeborul, rvid, szarunem, csatorns osztvuyaival szk
s inkbb vagy kevsb sekly regben l, melynek falai lapos rnczokkal s lapos bordkkal vonalozvk be, de ezek a gymlcs dere
kra nem vonulnak fl.
Szne. Bre vastag rdes s csak ott gyngdtapintat, a hol
fllett rozsda nem takarja; elenjnte sppadt zld; rtvel vilgos
szalma srga, nha kiss zldes srga; napos oldaln nha barns
pirossal sznezett. Pontozata elg sr, fahjszin, csakis a rozsdtl
el nem takart helyeken szembetn. Rozsda hlzat majd minden
gymlcsn, kivlt pedig a gymlcs napos oldaln, gyakran mutat
kozik. Kehely-reguek falait s a gymlcs szras vgt rdes rozsda
mz szokta eltakarni.
Belseje. Hsa fehres vagy bgyadt ehr, flfinom, de olvad mag
tokja krl szrevehetleg kves-szemcss; leve b, igen cziikros, gyngd

252
savanynyal emelt, kellemes fszereszi. Magtokja zrttengely; tmlcskiben hosszas tojsdad, barna, p magvakat rejt.
Fja. Vgnvs, erteljes, edzett; korn s igen bven
term; flll vagy nyilt szgekben flfel trekv gaival, melyek
gymlcs-veszszkkel s peczkekkel jl bernhzkodnak, ritks, szells,
terjedelmes koront alkot. Vadonczon jl dszlik; szlasfnak is, gulafnak is alkalmas. Mg vidkem mostoha viszonyai kzt is jl
dszlik, de csak kedvez vjrskor ad meglehets termst. Kellleg
nyirkos isznpfldben, nlnnk is hazjra fog tallni mindentt. Kr,
hogy gymlcseit az ersebb szelek le szoktk tizedelni!
Vesszei. Nem szmosak, elg hosszak, kzpvastagok, hegyk
fel kiss elvkoiiyodk; knyksek s itt-ott kiss grbk is; fl
llk V!gy nyilt szgekben' elllk ; skfelttletek; gyenge korukban
finoman f'ehrmolyhosak; rt korukban csupaszak, simk vrsesbar
nk; aljaknl szrks hrtyval itt-ott eltakartak; apr, kerek vagy
itt-ott kiss hosszas, srgs vagy fak pontokkal elg srn, de nem
szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rqyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kposak, hegyesek, a veszsztl elllk, szrkvel tarkzott sttbarnk; kiss kiemelked,
csaknem bordzatlan talapra helyezkedk.
Vrgrgyei. Kicsinyek, kpos tojsdadok, hegyesek, csupaszak,
stt gesztenyeszinek.
Levelei. Kzpnagyok,
elg vkony s hajlkony-szvetek;
kerlkesek vagy hosszas tojsdadok; hirtelen elkeskenylt, rvidke,
szrs hegyben vgzdk; lapos vlgyesek, veltek s hegykkel kiss
flre csavarodok; gyenge korukban finoman s ritksan molyhosak;
rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, vilgos zldek, szleiken
elrehajl, les fogakkal igen srn s szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszas vagy kzphosszi, kzpvaatag, rugalmas, rzsunt fl
fel ll. Levlplhi fonlidomuak, elg hosszak, de nem tartsak.
Virgrgyet krt levelei nagyobbak, mint a vesszkn levk; tbb
nyire igen hossz, hajlkony nyelekrl csaknem vzirnyosan szt
terlk.
HsSOnnevei. SWi^nonna

B'Aivaz.

Leirl. M a s , S'omot. ^nnaCa, I. 45. Tudtommal msok mg nem


rtk le.
szrevtel. E krtefaj inkbb val haznk hegyes vlgyes vid
keire, mintsem az alfldre. Minthogy nagy fv kpes nvekedni;
inkbb val szabadon ll, nagyobb gymlcsskbe, mintsem kertett
hzi krteinkbe, hol a helylyel gazdlkodni szoktunk. Szerintem na
gyon megrdemli, hogy minl tbben tegynk vele kisrletet.

253

238. Kis fehrke.


(Petit-Blanquet; Ellne Blanquette.)

Szrmazsa. Rgi, bizonytalan. Dli Francziaorszg piaczain rg


ta ismeretes gymlcs, melyet a rgibb s \ijabb gymlcsszeti m
vek szltre mindentt flemlegetnek. El is van mr terjedve minden
fel a vilgon. Ojtvesszejt 1879-ben kaptam Leroy vilghr faisko
ljbl, Angersbl. Nlam mg nem termett; de Mez-Tron, Drg
Dniel bartomnl, a tlem kerlt faj mr bemutatta gymlcseit,
melyekrl krlmnyes lerst elksztem s itt, mr is kzl
hetem.
rsideje. Jlius kzeptl aug. elejig.
Minsge. II. rend csemegegymlcs; aszalvnynak s piaczra,
a munksok kaps gymlcse.
Nagysga. Kisded; gyakran valban kicsike.
Alakja. Tbbnyire tojsdad csigaalakii; nha csigs krtealakrt;
elg szablyosan boltozott skfllet. Zme a kzptjnl kiss albb,
a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel hirtelen gmblydve boltozdik s kelyhe krl inkbb vagy kevsbb szk talpban vgzdik;
szra fel pedig tbbnyire szelid behajlssal fogy s rvid tompa k
pos vgben enyszik el. S z r a kzphossz, kzpvastag fs,
merev, csaknem
vgig barnamzos; majd a cscs flsznre
helyezett, majd nmi hsos rnczok kzl kiss oldalt kill.
K e l y h e nyilt vagy flignyilt; tbbnyire csillagalaklag sztterl,
hosszas, keskeny osztvnyaival csaknem a gymlcs flszinre vagy
csak igen cseklyke mlyedsbe helyezett, melynek karimja nha
szelden hiiUmos: de a gymlcs derekn szrevehet, bords emelke
ds ritkn fordul el.
Szne. Bre finom, de kemnyks, sima gyngd-tapintat, b
gyadtan fnyl ; elejnte halavny zld; rtvel fehres szalmasrga;
mg napos oldaln is csak elvtve kap nmi piros rnyalatot. Pontozata szre sem vehet. Rozsda nem fordul el flletn.
Belseje. Hvsa fehr, finom, tmtt vagy kemnyks s roppan ;
magtokja krl is alig szrevehetleg kves-szemcss; leve elegend,
igen czukros, gyngd savanynyal emelt, elg kellemes, noha kevss
fszeresz. Magtokja zrttengely; kisded s szk tmlcskiben
tbbnyire idtlen magvakat rejt.
Fja. Vgnvs, egszsges s igen edzett, korn s szerfltt
bven, tbbnyire csomsn term; elg les szgekben flfel trekv,
merev gaival, melyek egszsges s tarts gymlcs-peczkekkel
igen jl beruhzkodnak, srlombos, de kellleg szells gulaalak
koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon, alkal
mas szlas fnak is, gulafnak is. Helyben s talajban nem lehet v-

254
logats; mert vidkein mostoha viszonyai kzt is kitnen dszlik.
Gymlcsei igen jl lljk hely ket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, elg hosszak vagy kzphosszak, hegyk
fel szelden elvkonyodk, egyenesek, merevek, kiss knyksek, v
gig skflletek; flllk vagy elg les szgekben flfel trekvk;
gyenge korukban is alig szrevehetleg s ritksan molyhosak; rt
korukban csupaszak; srgs vagy zldes barnk; apr, kerek, feh
res pontokkal ritksan s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen,
tbbnyire azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, zmkkuposak, hegyesek,
a vessztl kiss elllk, itt-ott pedig csaknem lapulk, szrkvel r
nyalt barnk; elg duzzadt, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tojsdadok, hegyesek, simk, pirosas gesztenyesznek.
Levelei. Kzpnagyok, vastag s kemnyszvetek; kerektojsdadok; hirtelen elkeskenyed, rvidke hegyben vgzdk; vlgyesek
vagy csatornsak, veltek; gyenge korukban is alig szrevehetleg
molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, lnk zldek;
szleiken nagy, tompa fogakkal ritksan s szablytalanul frszesek.
Levlnyelk kzphossz, vkony vagy kzpvastag, rugalmas;
inkbb vagy kevesbb les szgekben flfel ll. Levlplhi ridomuak, fejletlenek, igen hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei
szles tojsdadok; csaknem laposak, kiss veltek, csaknem pszlek;
flfel ll, hossz, vkony, rugalmas nyelkrl lankadtan sztte
rlk.
Hasonnevei. Poire perle; Petite-musqiie Barrois; Perlfrmige
franzsische Weisbirne, stb.
Leri. D i e l , ^aznostsoihn,

I V . 174.

J a h n , oJmstz. fa-nd. & OsfL II 187.


L e r o y , Sid. 9a fomot. II. 517.
Ma s, S,e, ^cz^cz, II. 41. s sokan msok is.
szrevtel. Mennyire vlik be vidkem mostoha viszonyai kze
e krdsre csak bvebb tapasztalat utn felelhetnk: de, hogy krtetenysztsre kedvez viszonyok kzt, haznkban mindentt bven ki
fizeti a helyet, melyet a kertben elfoglal; arrl a nlam lev gymlcsszeti mvek egyhang dicsrete utn teljesen megvagyok gy
zdve. Npes vrosok mellett az alfldn taln mg inkbb rdemes
volna e fajt tenysztennk, mintsem a felfldn. Tegynk vele k
srletet !

255

239. Leclerc Angelika.


(Anglique Leclero.)
Szrmazsa.' E jeles krte Leroy szerint egyik magoncza Lec
lerc, franczia kpvisel s gymlcssznek: de csak az halla utn,
1861-ben kezdette fnnebbi nv alatt elterjeszteni kertsze, Hutin,
ksbb lavali faiskolatulajdonos. Napjainkig sincs mg kellleg el
terjedve. Ojtvesszejt 1873-ban kaptam a Simon-Louis testvrek fa
iskoljbl, Plantiresbl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom va
ldisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. kzepe tjn; hvsebb tjakon novem
berig is eltart.
Minsge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is, kisebb is.
Alal(ja. Tojsdad; szablyosan boltozott skfllet; egyik olda
ln gyakran hzottabb, mint a msikon. Zme csaknem kzptjra
vagy csak kiss albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel
szelden gmblydve boltozdik s kelyhe krl elg lapos talpban
vgzdik, melyre jl flllthat; szra fel pedig rendszerint szel
den sszbbhuzdva boltozdik s tbbnyire ferdn ll szk kari
mban enyszik el. S z r a rvides, vastag, fs, bimksan vgzd,
zldes, itt-ott pedig barnamzos; a gymlcs cscsn, cseklyke, m
lyedsbe helyezett; nha csaknem a gymlcs folytatsaknt kiemel
ked s egy-egy hsos dudortl ferdre nyomott. K e l y h e nagy, eg
szen nyilt; csillagalaklag sztterl, szrks, szarunem osztvnyaival szk s lapos mlyedskben l, melynek falain s karimjn
csak elvtve mutatkoznak nmi lapos emelkedsek, de a gymlcs de
rekra ezek sem vonulnak fl.
Szne. Bre vastag, kemnykes, sima, de szraztapintat, bgyad
tan fnyl ; elejnte kiss bgyadt vilgos zld; rtvel czitromsrga;
napos oldaln csaknem aranysrga s nha nmi halavny rzsaszn
nel belehelt. Pontozata elg sr; igen apr, ahjszn pettyecskkbl ll, alig szembetn. Finom, hlzatos rozsda-foltok vagy szi
lnkok gyakran mutatkoznak flletn, klnsen pedig a gymlcs
kelyhes vgn.
Belseje. Hsa srgs, finom, tmtt, olvad; magtokja krl fi
noman kves-szemcss; leve b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt,
igen kellemes, illatos s fszeresz. Magtokja zrttengely; szk tmlcskiben hosszas, karcs, vagy sovny, hegyes, fekets, p magva
kat rejt.
Fja. Mrskelt-nvs, de egszsges s edzett; trzsnek s vas
tagabb gainak krge jellem^leg cserepes s prsgses; korn s
igen bven term; flll vagy nyilt szgekben flfel trekv gai-

256
val, melyek gymlcsz szervekkel jl beriihzkodnak, szp lombos,
gulaalak koront alkot. Dszlik birsen is, vadonezon i s ; alkalmas
szlas fnak is, gulanak i s ; helyben s talajban, lgy ltszik, nem
vlogats. Grymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei- Elg szmosak, kzphosszak, elg vastagok vagy kzp
vastagok, hegyk fel szeliden elvkonyodk, merevek; ritkn egye
nesek, tbbnyire kiss grbk s igen knyksek; csaknem bordzatlanok; flllk vagy nyilt szgekben flfel trekvk; gyenge ko
rukban srn s finoman molyhosak; rt korukban csnpaszak, barns
srgk vagy zldes srgk; jkora nagy, kerek vagy itt-ott hosszas,
fak pontokkal srn s szembetnleg pontozottak ; rendetlen, tbb
nyire azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvid tojsdadok, hegyesek, a vessztl kiss
elllk ; szrkvel rnyalt sttbarnk; inkbb vagy kevsbb kill,
csaknem bordzatlan talapon lk.
Vrgrgye. Kzpnagyok, kpos tojsdadok, rvidhegyek ; szr
kvel s pirossal rnyalt sttbarnk.
Levelei. A vesszk aljn elg nagyok, tlebb pedig csak kzp
nagyok ; elg vastag s igen kemnyszvetek; hosszas tojsdadok
vagy keskeny kerlkesek; tbbnyire szablyosan elkeskenyed, hoszsz, les hegyben vgzdk; vlgyesek vagy csatornsak; veltek s
hegykkel flre grblk; gyenge korukban szleiken s idegzetkn
finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, stt
zldek ; szleiken jkora nagy, tompa fogakkal nem mlyen s nem
szablyosan frszesek. Levlnyelk kzphosszi, elg vastag, rugal
mas; majd vzirnyosan elll, majd rzsunt flfel ll. Levlplhi
igen hosszak, fonlidomuak vagy igen keskeny lndssak; a nyl t
vtl flebb, a nylre helyezettek, elg tartsak. Virgrgyet krt
levelei vltoz nagysgak hosszas tojsdadok, vlgyesek; sztll
hossz, vkony, rugalmas nyelkrl velten lefel csggk.

Hasonnevei- Nincsenek.
Leri. L e r o y , S>ict. 9e, pomo. I. 137.
M a s , S'omo. gcnzaU. III. 7. Msoktl mg nem olvas
tam lerst.
szrevtel- Vidkem mostoha visszonyai kzt is elg jl dszlik
s terem i s ; de, mivel itt, ertetve rnek gymlcsei s e miatt zk
finomsgt nem mindenkor kpesek jl kifejteni, hiszem, hogy krte
tenysztsre kedvezbb vidkeken tbb haszonnal jrna tenysztse,
mintsem vidkemen.

257

240. Merriam.
Szrmazsa. E jeles krte Amerikbl, az Egyeslt llamokbl
szrmazik. Bostonban, a Massachnsett llam fvrosban ismeretes
s keresett gymlcs. Eurpban mg kevss van elterjedve. Ojtvesszejt a Simon-Lotiis testvrektl, Plantiresbl s Leroy gymlcs
teleprl, Angersbl 1879-ben egyszerre kaptam meg. Nlam mg
nem termett: de a tlem kapott vesszkrl, Drg Dniel bartomnl,
Mez-Ttron mr bemutatta gymlcseit, melyekrl e fajt krlm
nyes lersban mr is kzlhetem.
rsideje. Nlunk lgy ltszik sept. elejn; hvsebb tjakon
octoberig is eltart.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Gmblyded; nha mindkt vgn belaptott gmbalak;
tbbnyire szablyosan boltozott skfellet. Zme csaknem a kzp
tjra esik, honnt mindkt vge fel csaknem egyenlen, de szra
fel mgis kiss sszebbhzdva boltozdik s szras vgn mindig
szkebb karimban fogy el, mintsem kelyhes vgn. S z r a tbb
nyire igen rvid, elg vastag, fs, bunksan vgzd, barns vagy
vilgos vrhenyes mzzal bevont; inkbb vagy kevsbb szk s nem
mly regbe helyezett. K e l y h e nyilt vagy flignyilt; kiss flll,
de hegykkel csillagalaktlag sztterl, trkenyhegy szrks osztvnyaival inkbb vagy kevsbb tgas, de ritkn mly regben l,
melynek falain lapos bordk s barzdk vltakoznak, melyek az reg
karimjt szelden hullmoss tevn, elenyszleg a gymlcs derekra
is flvonulnak: de annak gmblydedsgt ritkn zavarjk meg.
Szne. Bre finom, vkony, sima noha szeliden hovadsos, gyn
gd, de szraztapintat, bgyadtan fnyl; elejnte vilgos zld; r
tvel narancs-srga, napos oldaln narancs-pirossal sznezett. Mind
ezen alapsznbl azonban, nha alig tnik szembe tisztn egy-egy
foltocska ; mert az egsz fll et finom rozsdval van eltakarva vagy
legalbb srn mrvnyozva. Pontozata elg sr; zlddel szegett,
fahjszn pettyecskk alakjban jelenkez: de csakis a rozsdtl el
nem takart helyeken szembetn.
Belseje. Hsa fehr, finom vagy elg finom, olvad; magtokja
krl kves-szemcss; leve b, czukros, finom savanynyal emelt, igen
kellemes, az Izambert krtre emlkeztet, fszereszzel. Magtokja
csaknem zrttengely; tmlcskei mindenikben egy-kt tojsdad,
feketsbarna, p magot rejt.
Fja. Elg vgnvs, egszsges s edzett; korn s bven ter
m ; flll vagy elg nyilt szgekben flfel trekv gaival, melyek
gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg lombos, de kellleg
szells, gulaalak koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint
17

258
birsalanyon; alkalmas szlasfnak is, gulafnak is. Mindentt jl
dszlik, de kellleg nyirkos talajban bvebben is, szebb gymlcsket
is terem, mint egyebtt. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel
mindinkbb elvkonyodk; egyenesek, noha kiss knyksek; csak
itt-ott s alig szrevehetleg bordzottak; flllk vagy kiss uyilt
szgekben flfel trekvk; gyenge korukban finoman s ritksan
molyhosak; rt korxikban csnpaszak, zldessrgk; napos flkn s
hegyknl vilgos pirossal rnyaltak; aprbb nagyobb, kerek vagy
tojsdad, fak pontokkal majd srbben, majd ritkbban, de kevss
szembetnleg pontozottak.
Rgye. Kicsinyek, kposak, hegyesek, a vessztl elllk; szr
kvel rnyalt pirosasbarnk; elgg kiduzzadt, kt szln is csak r
viden bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, ktiposak, alig hegyesek, pirosas-gesztenyesznek.
Levelei. Kicsinyek, kiss vastag s kemnyszvetek; tojsdadok;
gyakran mindkt vgkn csaknem egyenlen elkeskenyedk; rvidke,
szrs hegyben vgzdk; a vesszk aljn csaknem laposak; a veszszk hegye fel vlgyesek vagy csatornsak: szembetnleg veltek ;
gyenge kornkban ritksan s finoman molyhosak; rt korukban esu paszak, simk, bgyadtan fnylk, homlyos zldek; szleiken les
fogakkal nem mlyen s nem szablyosan frszesek. Levlnyelk
rvid, vkony vagy kzpvastag, itt-ott pirossal kiss sznezett; in
kbb vagy kevsbb nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi majd
onlidomtiak, majd igen keskeny lndssak, flfel irnyalk, elg
tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire nagyobbak, szlesebbek,
mint a vesszkn levk, laposak, hegykkel lefel s flre is grb
lk, veltek s szleikkel gyakran lefel hajlk, csaknem pszlek.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. M a s Xc S^ct^t;, III. 117. Tudtommal az eurpai gymlcsszek kzl msok mg nem rtk le.
szrevtel. Mennyire fog bevlni ilyen mostoha viszonyok kz,
milyeneket vidkemen tall ? most mg korai volna vlemnyt koczkztatnom: de arrl meg vagyok gyzdve, hogy krte-tenysztsre
kedvez vidkeken minden tekintetben rtkesebb lesz, mint az Izambert-krte, melyhez sok tekintetben hasonlt.

259

241, Muskotlyos narancskrte.


(Orange musque; Muskirte Pomeranzenbim.)
Szrmazsa. Rgi, bizonytalan. Leroy szerint Prancziaorszgban
mr 1600 kri nagyban el volt terjedve. Napjainkban mr egyike az
ismertebb krtefjuknak mindenfel, a hol a krtefa dszlik: de
egyike azon krtefajoknak is, a melyek nem mindentt rdemlik meg
az ,egri' nevet. A gymlcsszek kzl nmelyek a fja, nmelyek a
gymlcse ellen panaszkodnak. Tapasztalatom szerint, itt az alfldn,
semmi tekintetben sem lehet ellene panasz. Ojtvesszejt 1871. s
1872-ben kt zben is megkaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb z
ben termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam aug. els felben; hvsebb tjakon aug. vgn
s sept. elejn.
Minsge. Nlam csaknem I. rend csemegegymlcs; nmely
vidken csak II. st III. rend gymlcsnek talltk.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran kisebb is.
Alakja. Majd gmblyded, majd ismt lapos vagy pedig csigsgmbalakxi ; elg szablyosan boltozott, noha egyik oldaln nha kiss
hzottabb is, mint a msikon. Zme tbbnyire a kzptjra vagy
kiss albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel szelden gm
blydve boltozdik s kelyhnl elg talpasn vgzdik; szra fel
pedig elejnte szelden, aztn hirtelen fogyva boltozdik s majd gm
blyded, majd tompa kpos vget alkot. S z r a rvides, kzpvastag,
fs ugyan, de rugalmas, kiss grbe, csaknem vgig srgs zld;
majd szk mlyedskbl kill s nha egy-egy hsos dudortl ferd
re nyomott, majd ismt hsos dudorkk kz mintegy erszakosan
benyomott. K e l y h e kicsi, zrt vagy flig nyilt; flll, keskeny s
zldes osztvnyaival rendszerint mly regben l, melynek falai majd
finom, majd rdes, cserepes rozsdval takartak, s karimjn szeld,
lapos emelkedsek szlelhetk, melyek nha elenyszleg a gymlcs
derekra is flvonulnak.
Szne. Bre tbbnyire elg finom, sima, noha szelden hovadsos,
gyngdtapintatil, finoman hamvas, ledrzslve elg fnyes; elejnte
sppadt zld; rtvel zldes czitromsrga napos oldaln is csak kiss
lnkebb srga s nha nmi ignytelen pirossal is belehelt vagy sza
kadozottan sznezett. Pontozata slr; egyenlen elszrt, zlddel sze
gett, apr, finom fahjszn pettyecskkbl ll, inkbb vagy kevsbb
szembetn. Finom, fahjszn rozsda-alakzatok elg gyakran mutat
koznak felletn.
Belseje. Hsa szp fehr, finom, tmttes, roppans ugyan, de
teljesen sztolvad; magtokja kri sem kves-szemcss; leve igen
b, ezukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, illatos, s fszeres
17*

260
z. Magtokja zrt vagy csak kiss nyilttengely; szk tmlcskibeu
kevs, de tbbnyire p, tojsdad, vilgosbarna magot rejt.
Fja. Vgnvs, erteljes, edzett; elg korn s igen bven
term; flll vagy nyilt szgekben flfel trekv, merev gaival,
melyek gymlcsz szervekkel bamar s srn beruhzkodnak, szp
srlorabos, magas gulaalak koront alkot. Jl dszlik vadonczon
is, birsen i s ; alkalmas szlas fnak is, gulafnak is. Vidkem viszo
nyai kzt jl rzi magt. Gymlcsei jl lljk belyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak vagy kzphosszak, vastagok inkbb,
mintsem kzpvastagok, hegyk fel is csak keveset vkonyodk s
gyakran bnnksan vgzdk; egyenesek, noha elg knyksek ; fl
llk vagy kiss nyilt szgekben flfel trekvk; skflletek;
gyenge korukban finoman fehrmolyhosak; rt korukban esiipaszak,
srgs vagy zldes barnk; jkora nagy kerek, srgs szrke pon
tokkal elg srn, de kevss szembetnleg pontozottak; rendetlen
levlkzek.
Rgyei. Nagyok, szlestalpii kposak, hegyesek, a vesszktl el
llk s az ersebb vesszk kzepn'sarkantysan kiszgellk, aljuk
nl szennyesbarnk, hegyknl pirosas barnk; elg duzzadt, bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgyei, Nagyok, tojsdadok vagy hasaskposak, kiss hegye
sek, sttbarnval rnyalt pirosasbarnk.
Levelei. Inkbb kicsinyek, mint kzpnagyok ; vkony, de trkenyszvetek; kerlkesek, tbbnyire hirtelen elkeskenyed, hoszszas, les hegyben-vgzdk; laposak itt-ott hullmosak; a vesszk
hegye fel azonban kiss vlgyesek, veltek; nyelkrl vzirnyosan
elllk, de hegykkel lefel s nha flre is grblk; gyenge koruk
ban als lapjukon s szleiken finoman molyhosak; rt korukban
esupaszak, simk, ragyog fnyesek, sttzldek; szleiken majd
apr, majd jkora nagy fogakkal elg szablyoson frszesek. Levlnyelk a vesszk aljn hosszas, egyebtt kzphossz, elg vastag;
inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel ll. Levlplhi kes
keny ridomuak, elg hoszak, igen hamar elhullk. Virgrgyet krt
levelei majd nagyobbak, majd kisebbek, mint a vesszkn levk, ke
rlkesek, itt-ott pedig hosszas tojsdadok, laposak, alig veltek, csak
nem pszlek; hossz, vkony, rugalmas nyelkrl lefel konyulok.
Hasonnevei. Grosse muskirte Pomeranzenbirn.
Leri. D i e 1, S-vnoSstsoite/n, krtk VI. 155.
J a h n, i{(it,sk.. Stan96. 9cz BUsfiuiiSa, 11. 49.
D i t r i e h, cKa/n,d6. de/ Gstfi. I. 546. A franczia gymlcsszek, nlam meglev mveiben az Orange rouge" hasonnevl
vau flemltve a Muskatlyos narancs krte is, de hibsan ; mert e
kett ugy gymlcsei mint nvnyzetre nzve klnbzik egymstl.
szrevtel. Hazai alfldnkn mltnak tallom a szles elter
jesztsre; de mltnak tallom arra is, hogy haznkban mindentt
tegynk vele ksrletet s a hol aztn minden tekintetben rdemesnek
mutatkozik, terjeszszk nagyban is.

261

242. Mas Alexandrina.


(Alexandrine Mas.)

Szrmazsa. E kitn tli krtt a halhatatlan emlk Mas Al


fonz, franczia gymlcssz nyerte a Nemes kolmr magvairl, melyeket
1850-ben vetett el Bourg-en bressi terjedelmes ksrleti gymlcstelepn.
A magrl kelt anyafa 1865-ben mntatta be az els gymlcseit : de,
brha mindjrt kezdetben kitnnek tallta is magonczt, a szigoran
lelkiismeretes szerz mg sem kezdette azonnal elterjeszteni. Elbb
ki akarta tapasztalni tvrl hegyre, hogy mire rdemes az ltala
nyert njdonsg ? Ngy v miilva aztn neje nevrl elkeresztelve, a
gymlcs krlmnyes lerst s szines brjt is bemutatta s a fajt
ojt vesszkben elterjeszteni is megkezdette. Ojtvesszejt 1874-ben
kaptam a Simon-Louis tertvrektl, Plantiresbl. Prbafmon csak
hamar termre fordult nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam decembertl martiusig; hvsebb tjakon mjus
vgig is eltart.
Minsge. Kitnleg I. rend esemegegymlcs.

Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Kiss szablytalan hasas krtealaku ; egyik oldaln gyak
ran hzottabb, mint a msikon; rendszerint egyenetlen, buczkos s
hovadsos-feltilet. Zme csaknem kzptjra, gyakran pedig kiss
albb, a kelyhes vg fel esik; honnt kelyhe fel majd inkbb, majd
kevsbb hirtelen gmblydik s kelyhe kri elg szk, de lapos ka
rimban vgzdik, melyre, mint talpra, jl fUthat; szra fel pedig
elejnte szelden, aztn hirtelen fogyva s nha behajlst vagy vllat
is alkotva, tbbnyire rvid, vastag s rendszerint ferdn ll,
tompakupos vgben enyszik el. S z r a rvid vagy pedig k
zp hossz, vastag, fs, mindkt vgn jeilemzleg bunksan vg
zd ; zldes, itt-ott foszlnyosan barnamzos; a gymlcs cscsn
csaknem a flsznre, nha pedig nmi csekly mlyedskbe helyezett.
K e l y h e kicsi vagy kzpnagy, zrt vagy flignyilt; flll, rvid
szarunem osztvnyaival szk s nem mly regben l, melynek
falain szablytalan lapos rnczok s bordk nyjtznak a karimra s
onnan tovbb, inkbb vagy kevsbb kiemelkedve a gymlcs derekra
is, melynek kerekdedsgt gyakran megzavarjk.
Szne. Bre kiss vastag s kemny, hovadsos, de elg sima,
szraztapintatu; elejnte lnk vilgos zld s fnyes; rtvel szal
masrga s bgyadtan fnyl; napos oldaln csaknem aranysrga s
nha nmi gyngd pirossal is belehelt. Pontozata sr; rendetlenl
elszrt, igen apr, fahjszn pettyecsTkbl ll, elg szembetn.
Finom rozsdaalakzatok itt-ott miitafcko;aak fllefcn, kehelyregnek
falairl pedig ritkn hinyzik a finom szakadozott, fahjszn rozsdamz.

262
Belseje. Hsa fehres vagy srgsba jtsz fehr, igen finom,
ttetsz, tmtt, teljesen sztolvad ; magtokja krl sem kves-szem
ess; leve b, igen cznkros, finom savanynyal emelt, igen kellemes,
illatos s fszereszzel. Magtokja kiss nyilttengely; szk tmlcskiben kevs, de p, karcs tojsdad, hegyes, vrhenyes barna magot
rejt.
Fja. Mrskelt-nvs, de egszsges s edzett; korn, rende
sen s bven term; flll vagy kiss nyilt szgekben flfel trekv
nylnk gaival, melyek gymlcsz szervekkel hamar s jl beru
hzkodnak, elg srlombos gulaalakii koront alkot. Vadonczon
inkbb dszlik, mintsem birs-alanyon; alkalmas szlas fnak is, gulafnak is; helyben s talajban, ugy ltszik, nem vlogats. Gymlcsei
igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, elg hosszak, vkonyak vagy kzpvas
tagok; hegyk fel is csak keveset vkonyodk, de gyakran kiss
hizottan vgzdk ; elg egyenesek, noha knyksek; az oldalt ll
vesszk nha klnflekp elgrblk; szelden bordzottak; flllk
vagy les szgekben flfel trekvk; gyenge korukban finoman fehrmolyhosak ; rt korukban csupaszak, srgs zldek; rendetlenl elhin
tett, apr, tojsdad, srgs pontokkal elg srn, de nem szembetnleg pontozottak; elg rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, rvid kposak, hegyesek,
a vessztl elllk, gesztenyeszinek; elg kill, hosszan, de szelden
bordzott talapon lk.
Virgrgye. Kzpnagyok, hosszas kposak, kiss hegyesek, szr
kvel tarkzott, pirosas gesztenyeszn pikkelyei egymsra kiss lazn
borulok.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, elg vastag s kemnyszvetek; hosszas s elg keskeuy-kerlkesek; tbbnyire hirtelen
elkeskenylt, rvidke, szrs hegyben vgzdk; lapos vlgyesek,
hullmosak s gyakran csavarosn elgrblk; veltek; nyelkrl kiss
lefel konyulok; gyenge korukban ritksan s finoman molyhosak; rt
konikban csupaszak, igen simk, fnyesek, stt zldek; szleiken
les fogakkal elg mlyen, de szablytalanul frszesek, itt-ott pedig
csaknem pszlek. Levlnyelk hossz vagy csak kzphossz, k
zpvastag, hajlkony, rzsunt flfel ll. Levlplhi elg kifejldttek, majd rvid ridorauak, majd keskeny lndssak, sztllk; a
nyl tvtl gyakran jval flebb a nylre helyezettek, elg tartsak.
Virgrgyet krt levelei vltoz nagysgak, tbbnyire hosszas s
keskeny tojsdadok, laposak kiss hullmosak; igen hossz, vkony s
rugalmas nyelkrl kiss lekonyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. M a s fe Ve/c^&i, I. 89. lapon. Msok tudtommal mg nem
rtk le.
szrevtel. E becses tli krte szles elterjesztsre mlt haznk
ban mindentt: de alfldnk viszonyai kz taln mg inkbb beil
lik, mintsem haznk magasabban fekv vidkeire. Sokig kell halasz
tani leszretelst s csak akkor kell zlelni gymlcseit, midn ezek
a gymlcskamrban annyira bgyadtt vlnak szinezetkben, hogy
szinte azt hinn rluk az ember, hogy mr tul is vannak rve.

263

243. Mondelle.
(Beurr Mondelle.)
Szrmazsa. Bizonytalan. Leroy, a ki a gymlcsk eredett ki
vl szenvedlylyel kutatta, csak annyit tud e krtefajrl, hogy e
szzad els felben, Belgiumbl, Bauman, vilvorde-i faiskolatulajdo
nos kezdette elterjeszteni. Mig sincs mg kellleg elterjedve a vil
gon. Ojtvesszejt Leroy hires faiskoljbl, Angersbl 1879-ben kap
tam meg. Nlam mg nem termett; de Mez-Tilron, Drg Dniel
bartomnl, a tlem kerlt vesszkrl mr bemutatta gymlcseit,
melyekrl e fajt krlmnyes lersban mr is kzlhetem.
rsideje. Nlunk sept. kzepe tjn; hvsebb tjakon oct.
elejig is eltart.
Minsge. I. rend csemegegymles.

Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Hasas csigaalaku; brha egyik oldaln hzottabb, mint
a msikon ; mgis szp szablyos termet s egszen skfllet. Zme
a kzptjnl albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel hir
telen gmblydve boltozdik s kelyhe krl szles, laposas talpban
vgzdik; szra fel pedig elejnte szeliden, aztn mindinkbb s nha
nmi csekly behajlssal is fogyva, rvid s inkbb vagy kevsbb
tompakpos vgben enyszik el. S z r a tbbnyire kzphossz, kiss
vastag vagy kzpvastag, fs, tvnl nha kiss hsos, hegynl bunksan vgzd; csaknem vgig vilgosbarna mzzal bevont; a gy
mlcs cscsbl csaknem annak folytatsaknt kill vagy hsos emel
keds mell, kiss oldalt, a flszinre helyezett. K e l y h e nyilt; ren
detlenl sztll, trkenyhegy, szrksbarna osztvnyaival tgas s
ritkn mly, tbbnyire szablyosan kikanyartott regben l, mely
nek falain s karimjn rnczos vagy bords emelkedsek nem szok
tak mutatkozni.
Szine. Bre vkony, de kemnyks, sima, gyngd, de szraztapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte lnk zld; rtvel lnk srga;
napos oldaln narancspirossal inkbb vagy kevsbb sznezett. Pontozata sr; egyenlen elszrt, fahjsziu pettyecskkbl ll: de
csak ott szembetn, hol az alapszint rozsda nem takarja. Finom, fahjszin rozsda foszlnyosan vagy szakadozottan, nha az egsz fllett ftyolknt szokta elbortani.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jts fehr, iaom, tmttes,
olvad; magtokja krl kves-szemcss; leve b, igen czukros, gyn
gd savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fszeresz. Magtokja kiss nyilttengely; tmlcskiben szp tojsdad, he
gyes, vilgosbarna, p magot rejt.
Fja. Fiatal korban vgnvs; ksbb is egszsges s edzett;

264
korn s igen bven term ; flll vagy les szgekben flfel trekv
ksbb pedig a gymlcs slya alatt lefel grbl, nylnk gaival,
melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg lombos, de
kellleg szells, giaalaku koront alkot. Dszlik birsen is, vadonezon
i s ; alkalmas gulafnak is, szlas fnak is, valamint lczezet melletti
mvelsre is. Helyben s talajban, ugy ltszik, nem vlogats. G-ymlcsei jl lljk belyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vkonyak vagy kzpvastagok
s hegyk fel mindinkbbb elvkonyodk, hajlkonyak; elg egyene
sek ; noha kiss knyksek; kiss bordzottak; flllk vagy les
szgekben flfel trekvk; gyenge korukban is, rt korukban is csupaszak, barns vagy csaknem vrhenyessrgk ; aprbb-nagyobb, tbb
nyire kerek, fehres pontokkal ritksan, de elg szembetnleg pontozottak; hossz levlkzek.
Rgyei. Jkora nagyok, hasas kposak, hegyesek, a vessztl
elllk; szrkvel itt-ott tarkzott pirosas gesztenyeszinek; elg
duzzadt, kiss bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, kiss hosszas kposak s kiss hegyesek,
vilgos gesztenyeszinek.
Levelei. Kzpnagyok, kiss vastag s kemnyszvetek; a veszszk aljn szles kerlkesek; a vesszk hegye fel csaknem lndssak vagy keskeny kerlkesek; tbbnyire rvidke, les hegyben
vgzdk; laposak vagy lapos vlgyesek; alig veltek ; nyelkrl csak
nem vzirnyosan elllk; gyenge korukban is, rt korukban is csupaszak, simk, elg fnyesek, lnk zldek; szleiken tompa fogakkal
nem mlyen, s nem szablyosan firszesek. Levlnyelk tbbnyire
hossz, vkony, rugalmas; nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi
hosszak, fonlidomuak, hamar elhullk, Virgrgyet krt levelei
hosszasak kerlkesek vagy lndssak, mindkt vgokon elkeskenyedk;
lapos vlgyesek, inkbb vagy kevsbb veltek; igen apr fogakkal
srn, de nem szembetnleg frszesek; jellemzleg igen hossz, v
kony, rugalmas nyelkrl hanyagul sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r 0 y, Siet. Se, fomot. I. 396.
M a s, e 'i^&'oiji'C; ll. 145. Nmet gymlcsszek tudtom
mal mg nem rtk le.
szrevtel. E becses krtefaj nagyon megrdemli, hogy vele mi
nl tbben s minl tbb helyt tegynk kisrletet. A hol aztn a fajt
valban becsesnek s tenysztst nyeresgesnek ltjuk; tenysz.szilk
nagyban is. Hogyan fogja magt vidkem mostoha viszonyai kzt vi
selni ? azt csak bvebb tapasztalat utn mondhatnm meg.

265

244. Nnsi korai krte.


(Prooce de Nns; Nnscher Frhbirn)

Szrmazsa. E becses krtt Hajdu-megyben. Nnson fedeztk


l egy, kzel szzves, ojtatlanul flnevekedett fban. Mint igen
kaps piaezi gymlcsfajt mind-mind tbben kezdik mr ott helyben
elszaportani. Olh Gyula*) nnsi birtokos, csmtl tbb zben
kaptam e fajrl mutatul gymlcsket s 1878-ban ojtvesszt is.
A nlam meglev gymlcsszeti mvekben e fajhoz hasonlt vagy
vele azonosnak vehett nem tallvn, mint becses hazai fajunkat
mltnak talltam arra, hogy krlmnyes lersban is megismertessem.
rsideje. Jlius kzeptl jul. vgig.
Minsge. II. rend csemege s kedvelt piaczosgymlcs.

Nagysga. Kisded.
Alakja. Gmbalaku vagy tojsdad gmbalaku; egyik oldaln
kiss hzottabb, mint a msikon. Zme kzptjra esik, honnt mind
kt vge fel egyenlen s csaknem flgmbalakulag boltbzdik; szra
fel azonban gyakran sszbb hzdva fogy s ferdn ll karimban
vgzdik. S z r a hosszii vagy igen hossz, fs, merev, kiss grbe,
tvnl hsos, hegynl bunksan vgzd, sppadt zldszin; a
gymlcs sarkn, szk regesbe mintegy erszakosan benyomott
vagy onnan, csaknem a gymlcs folytatsaknt hsosn kill. K e l y h e
zrt vagy flignyilt; rendetlenl flll vagy egymsra borul, szaru
nem, molyhos osztvnyaival tbbnyire bemlyeds nlkl, a gymlcs
flszinn l.
Szine. Bre kiss vastag, sima, bgyadtan fnyl; elejnte hara
gos fzld; rtvel srgs vagy zldes srga; napos oldaln nha
nmi gyngd pirossal belehelt. Pontozata sr; tbbnyire csak a br
alul ttetsz, sttzld pettyecskkbl ll. Rozsda-alakzatok nem for
dulnak el flletn.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsba jtsz fehr, nem finom;
elejnte roppans; teljes rtvel csaknem olvad s pezsg; magtokja
krl kiss kves-szemess; leve elg b. igen czukros, alig szre
vehet savanynyal, finoman illatos, kellemes fszeresz. Magtokja
zrttengely; tmlcskeiben hosszas, hegyes, lapos, fekets, p, tbb
nyire azonban idtlen magvakat rejt.
Fja. Olh Gyula szerint, a ki az ojtatlanul flnevekedett reg
anyaft s az errl ojtott fiatalabb fkat vette vizsglat al, fiatal
korban elg vgan, ksbb csak mrskelten nv, egszsges s
*) Olh Q-yula, ose a gymlczszeti szenvedlyrl szles krben ismert,
tiszabdi birtokos, OUb Krolynak (f. 1884. mart. 23.), a ki a legjelesebb gymlcs
fajokbl gazdao; gyjtemnynyel birt. Valamint btyja gyjtgette, ugy is szenvedlylyel gyjtgeti a nemes gymlcsfajokat.

266
edzett; idSjrtval elg nagy fv nv; elg korn, rendesen s
bven term; fl s sztll, merev gaival, melyek gymlcsz
szervekkel jl bernhzkodnak, elg lombos, de elg szells koront
alkot. Vadonczon igeu jl dszlik; legalkalmasabb szlas fnak; mert
ers gai a terms slya alatt sem esggenek lefel. Mindentt jl
dszlik. Gymlcsei igen jl lljk hely ket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, kzphosszak, igen vastagok, hegyk
fel is csak keveset vkonyodk; egyenesek, noha elg knyksek,
merevek, bordzatlanok; flllk vagy nyilt szgekben elllk; gyenge
korukban srn fehrmolyhosak; rt liorukban is csak itt-ott esupaszak,
olajszin srgsbarnk, napos flkn vilgos vrssel kiss szinezettek ;
apr, kiemelked, tbbnyire kerek, fak pontokkal ritksan s nem
szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, szlestalpu kposak, laposhtuak, kiss
hegyesek, a vessztl kiss elllk ; pikkelyeik egymst lazn takark,
fehr - molyhosak,
pirosas barnk; jl kiemelked, bordzatlan
talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek kiss hosszas kposak, alig hegyesek; al
juknl szrksek, hegyknl pirosas gesztenyesznek.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; kiss vastag s igen kemnyszvetek; rvid tojs alakak; itt-ott kerlkesek; hirtelen el
keskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; laposvlgyesek; kiss
veltek, szleiken hullmosak; gyenge korukban alul-fll srn fe
hrmolyhosak ; mg rt korukban sem egszen esupaszak, bgyadtan
fnylk vagy csaknem fnytelenek, homlyos fzldek; szleiken nem
fogazottak, hanem pszlek. Levlnyelk rvides vagy kzphossz,
elg vkony, rugalmas; inkbb vagy kevsbb nyilt szgekben flfel
ll. Levlplhi fejletlenek, igen hamar elhullk. Virgrgyet krt
levelei tbbnyire mind kerlkesek, kiss vlgyesek, hullmosak, p
szlek; flfel ll, hosszas vkony, rugalmas nyelkrl, kiss vel
ten sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. Tudtommal, ekkorig mg senkisem irta le.
szrevtel. Nlam a prbafn jl dszlik s termett is mr; en
nlfogva bizton hiszem, hogy vidkem viszonyai kz is jl beillik.
Npes vrosok mellett, piaczi elrustsra mlt volna haznkban
mindentt nagyban is tenyszteni.

267

245. Nels tudor.


(Docteur Nlis; Doctor Nelis.)
Szrmazsa. E jeles krtt Grgoire nyerte magrl, Jodoignebn,
(Belgium). Ojtatlanul flnevelt anyafja 1847-ben termett elszr.
Gymlcseit finomzeknek s fjt termkenynek s gy terjesztsre
mltnak tallvn, a Virgiualban lak Nelis tudor nevrl keresz
telte el s kezdette elterjeszteni. Napjainkban mr meglehetsen el
van terjedve mindenfel. Ojt vesszejt 1870-ben kaptam Kolozsvrrl,
Veress Perencz, fnykpsztl, a ki a fajt ojtvesszkben, magtl,
Grgoire-tl, Belgiumbl kapta volt. Fajiamon tbb zben termett
mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. kzepe tjn; hvsebb tjakon novem
berig is elhiizdik.
Minsge. A nlam termett gymlcst csaknem kituleg I.
rend csemege gymlcsnek talltam.
Nagysga. Kisded; nha kzpnagy.
Alakja. Tojsdad kpos; nha tojsdad gmbalaku; szablyosan
boltozott skfllet; nha azonban egyik oldaln kiss hzofctabb,
mint a msikon. Zme a kzptjnl inkbb vagy kevsbb albb,
a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel hirtelen gmblydve
boltozdik s kelyhe krl elg szles, sk karimban vgzdik; szra
fel pedig elejnte szelden, aztn mindinkbb, de behajls nlkl
fogyva, ferdn ll, szk karimban enyszik el. S z r a rvides vagy
kzphosszi, elg vastag vagy kzpvastag, fs, bunksan vgzd,
srgs zld, itt-ott barnamzos; a gymlcs sarkn, inkbb vagy ke
vsbb szk mlyedskbl kill, nha pedig csaknem a flsznre
helyezett. K e l y h e elg nagy, nylt; tbbnyire csillagalaklag szt
terl, szrksbarna, rvid, szarunem osztvnyaival szpen kikanya
rtott tgas, lapos s nem mly regben l; melynek falait s nha
karimja egy rszt is, finom, sugaras rozsda szokta eltakarni.
Szne. Bre finom, vkony, sima, gyngdtapintatu, bgyadtan
fnyl; elejnte vilgos zld; rtvel zldes srga; napos oldaln
is csak kiss lnkebb srga s nha nmi gyngd pirossal sznezett.
Pontozata sr; igen apr, zlddel szegett, barns pettyecskkbl
ll, alig szembetn. Finom rozsdaalakzatok nha-nha mutatkoznak
nemcsak kelyhes vgn s szra krl, hanem egyebtt is flletn.
Belseje. Hsa fehres, igen finom, olvad; magtokja kri is alig
szrevehetleg kves-szemess; leve igen b, igen ezukros, gyngd
savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fszeresz.
Magtokja zrt-fcengely; tmlcskiben jkora nagy, laposra nyomott,
tojsdad, vilgosbarna, p magvakat rejt.

268
Fja. Kedvez helyen vgnvs; nlam csak mrskelten nv,
elg edzett; elg korn, de nlam csak mrskelten term; flll, vagy
nyilt szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcsz szervek
kel jl beriihzkodnak, elg lombos, de kellleg szells gulaalaku
koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsaianyon ; gulanak
s trpenak alkalmasabb, mintsem szlasfnak; kellleg nyirkos
talajban dszlik s terem legjobban. Gymlcsei jl lljk helyket
a fn.
Vesszei. Nem szmosak, kzpboszak, elg vastagok vagy kzp
vastagok, begyk fel mindinkbb elvkonyodk; elg egyenesek,
noha knyksek; bordzatlanok; flllk vagy nyilt szgekben fl
fel trekvk; gyenge korukban elg srn s finoman fehrmolyhosak; rt konikban csupaszak, zldes vagy srgs-barnk; napos
flkn pirosas-barnk; apr kerek, fehres pontokkal elg srn, de
kevss szfembetnleg pontozottak ; rendetlen, tbbnyire azonban elg
rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, elg sovny kposak, he
gyesek, a vesztl inkbb vagy kevsbb elllk; szrkvel tarkzott
vrhenyes-barnk; inkbb vagy kevsbb kiemelked, bordzatlan
talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok vagy jkora nagyok, tojsdad kposak,
hegyesek, simk, pirosas barnk; aljuknl szrkvel tarkzottak.
Levelei. Kicsinyek, nem vastag, de elg kemny-szvetek; a
vesszk aljn hosszas tojsdadok; a vesszk hegye fel lndssak;
lassudan elkeskenyed, inkbb vagy kevsbb hosszas, les hegyben
vgzdk; csatornsak, veltek; gyenge korukban finoman molyhosak;
rt korukban csiipaszak, simk, elg fnyesek, sttzldek;' szleiken
les fogakkal elg srn s elg szablyosan rszesek. Levlnyelk
hosszas vagy kzphossz, elg vkony vagy kzpvastag, merev;
majd les, majd nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi fejletlenek,
vkony fonlidomuak, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei igen
hossz s keskeny tojsdadok, lapos vlgyesek, veltek; hossz, ru
galmas nyelkrl lekonyultn sztterlk.

Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. B i V o r t, /nna(. 9a,pomot.IV. 87.
L e r 0 y, S>ict. 9& foonoL II. 39.
M a s , jCe Q'er^et;. III. 171. sz. alatt.
J a h n , dCnU. SCan96. 9c^ BCM. VII. 425. s msok.
szrevtel. Olyan mostoha viszonyok kz, milyenek vidkemen
uralkodnak, nem val e faj sem; mert itt gymlcsz szervei ugy
a talajbeli, mint a levegbeni nyirkossg hinya miatt, lassankint
elbb elhalnak, hogysem virgot s gymlcst hozhatnnak. Krte
tenysztsre alkalmas vidken mlt volna, hogy minden kertben he
lyet juttassunk szmra.

269

246. Nyri czukorkrte.


(Sucr d't; Sommer-Zuokerbirn.)

Szrmazsa. E becses krte valsznleg hazai gymlesnk. Vi


dkemen tbb helyt elfordul. A nlam meglev gymlcsszeti m
vekben hozz hasonl vagy vele azonosnak vehet krte-fajt hijjba
kutattam. Mint terjesztsre mlt becses gymlcst, melyre engem
mg 1868-ban bold. Simay Kristf, lelkes kertbart tett figyelmess,
jnak _ltom itt is bvebben megismertetni.
Ersidej. Augustus els felben.
Minsge. II. rend csemege s igen j hztartsi s piaczos gy
mlcs.
Nagysga. Kicsiny vagy kisded.
Alakja. Tojsdad krtealak; egyik oldaln gyakran hzottabb
s emelkedettebb, mint a msikon; klnben elg skfellet. Zme
majd kzptjra, majd kiss albb, a kelyhes vg fel esik, honnt
szra fel elejnte szelden, aztn hirtelen fogyva, vllat alkot s rvidke
nyakszer kpos vgben enyszik el; kelyhe fel pedig szelden gmb
lydve boltozdik s tbbnyire igen ferde s szk karimban vgzdik,
melyen ritkn br megllani. S z r a hossz vagy hosszas, vkony,
fs, de elg hajlkony, grbe s kiss bunksan vgzd, csaknem
egsz hosszban spadt zld; a gymlcs cscsbl, csaknem ennek
folytatsaknt, ferdn kiemelked vagy hsos dudortl ferdre tasz
tott. K e l y h e nylt; csillagalaklag sztterl, keskeny, srgs, vagy
szrks osztvnyaval majd egszen a flsznre vagy csak igen szk
s sekly regesbe helyezett.
Szne. Bre finom, vkony, sima, gyngd tapintat, bgyadtan
fnyl; elejnte spadt zld; rtvel srgs zld; napos oldaln ozitromsrga s nagy ritkn, nmi ignytelen pirossal belehelt. Pontozata ritks, alig szrevehet. Rozsda csak elvtve s ott mutatkozik
flletn, hol a br, fejlds kzben, srlst kapott.
Belseje. Hsa szp fehr, flfinom, tmttes, kiss roppans;
magtokja krl finoman kves-szemcss; leve b, igen czukros, gyn
gd savauynyal emelt, kellemes, gyngden illatos s fszeresz. Mag
tokja zrttengelyi; tgas tmlcskiben hosszas, karcs, tojsdad,
vilgosbarna, p, tbbnyire azonban idtlen magot rejt.
Fja. Vgnvs, egszsges igen edzett ; elg korn s csaknem
venkint rendesen s igen bven term ; flll vagy les szgekben
flfel trekv, de idjrtval sztll, szmos gaival, melyek gy
mlcsz szervekkel igen jl beruhzkoduak, sr-lombos, terjedelmes
gulaalaku koront alkot. Vadonczon igen jl dszlik; alkalmas gulafnak is, szlas fnak is. Helyben s talajban, ugy ltszik, ppen nem
vlogats. Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.

270
Vesszei. Szmosak, elg hosszak, vastagok vagy kzpvastagok
hegyk fel szelden elvkonyodk; egyenesek merevek; knyksek;
szelden bordzottak; flfel llk; gyenge korukban ritksan, s fino
man molyhosak; rt korukban csupaszak, olajszn srgk; apr<5,
kerek, fakpontokkal nem srn s nem szembetnleg pontozottak;
rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, hosszas kposak, hegyesek, a vessztl in
kbb vagy kevsbb elllk; szrkvel srn tarkzottprosasbarnk;
elg kill, szelden bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, hosszas-kposak
tojsdadok, hegyesek, szrkvel tarkzott sttbarnk.
Levelei. Kicsinyek, vastag s kemnyszvetek; tbbnyre visszs
tojsdadok vagyis nyelk fel elkeskenyedk, hegyk fel pedig kiszlesedk; tbbnyire igen rvid, szrs hegyben vgzdk; laposak
vagy lapos vlgyesek, kiss veltek; itt-ott hullmosak; nyelkrl
rendetlenl elllk; gyenge korukban finoman molyhosak; rt koruk
ban csupaszak, simk elg fnyesek, vilgos vagy csaknem srgs zldek ;
szleiken lapos fogakkal alig szrevehetleg s szablytalanul fogazottak vagy csaknem pszlek. Levlnyelk a vesszk aljn hosszas ;
flebb azonban mind-mind rvidebb, vkony vagy kzpvastag, rugal
mas; hanyatt grblten flfel ll. Levlplhi rvidek, fonl vagy
ridomak; a nyl tvtl kiss flebb, a nylre helyezettek; kevss
tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire kerlkesek vagy lndssak, csaknem laposak, szleiken hullmosak; igen hossz, vkonyka
rugalmas nyelkrl velten lefel csggk.
Kasonnevei. Nincsenek.
Leri. Tudtommal mg senki sem rta le ekkorig.
szrevtel. Mint nyersen val ldeletre is kellemes, szp fehr
s kemnyks hsa miatt pedig czukorba fzsre igen kaps gyml
cst, nagy vrosok mellett, mlt volna nagyobb mennyisgben tenysz
tennk. Mg vidkem mostoha viszonyai kzt is hlsan fizeti meg a
helyet, melyet a kertben elfoglal.

71

247. Nyri kobakkrte.


fCalebasse d't.)

Szrmazsa. E kitn krtt Esperen rnagy 1844-ben,


magrl nyerte Malinesbau, (Belgium). Fraucziaorszgban rdeme sze
rint el van mr terjedve. Nmet gyiimlcsszek, ngy ltszik, figyelmen
kivl hagytk egsz napjainkig. Ojtvesszejt 1874-ben kaptam a
Simon-Louis testvrek hires faiskoljbl, Plantiresbl. Fajfmou
tbb zben termett mr. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Aug. kzeptl aug. vgig.
Minsge. Kitnleg I. rend csemegegymles.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is.
Alakja. Hosszas krte vagy kobakalaku; elg sk, tbbnyire
azonban hovadsos-fllet. Zme a kzptjnl jval albb, a kelyhes vg fel esik; honnt kelyhe fel szelden gmblydve boltozdik s kelyhe kri laposas, de ferdn ll karimban vgzdik, me
lyen ritkn bir megllani; szra fel pedig elejnte szelden, aztn
behajlssal is fogyva, hosszas s inkbb vagy kevsbb karesn, tbb
nyire ferdn ll kpos vget alkot. S z r a hosszas, kzpvastag,
fs, de hajlkony, tvnl hsos, hegynl bunksan vgzd, tbb
nyire grbe s flre is csavarod; a gymlcs cscsbl, annak foly
tatsaknt kill vagy a flsznrl, hsos dudorok melll, ferdn kie
melked. K e l y h e uyilt; csillagalakulag sztterl, de trkenyhegy, hosszas osztvnyaival, melyek nha hinyzanak is, szk s seklyke mlyedsbe helyezett, melyet osztvnyaival egszen eltakar.
Szne. Bre kiss vastag s kemnyks; elg gyngdtapintatu,
bgyadtan fnyl; elejnte srgs vilgos zld; rtvel srga nmi
zldes rnyalattal; napos oldaln fldvrssel kiss sznezett s ttet
sz, finom rozsdval is ftyolozott. Pontozata elg sr, zlddel sze
gett, szrks petytyecskkbl ll, kevss szembetn. Rozsdafoltok
vagy alakzatok gyakran mutatkoznak tlletn, klnsen pedig a
gymlcs kelyhes s szras vgn.
Belseje. Hsa fehres, csaknem ttetsz, finom, olvad; mag
tokja kri is csak alig szrevehet]eg kves-szemcss; leve igen b,
igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes fszeresz.
Magtokja csaknem zrttengely; tmlcskiben hosszas, karcs, mind
kt sarkn hegyesen vgzd, barns, p magot rejt.
Fja. Vgnvs, erteljes, edzett; elg korn s elg bven
term; inkbb vagy kevsbb nyilt szgekben flfel trekv, de id
jrtval sztll gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhz
kodnak, szp lombos, nagy, gulaalak koront alkot. Dszlik birsen
is, vadonczon is; alkalmas szlas fnak is, gulafnak is. Mindentt
jl dszlik : de gymlcseit kell nagysgra kifejleszteni, fkp vi-

272
dkem mostoha viszonyai kzt, csak ess vjrssal kpes. G-yiimlcsei jl lljk hely ket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vastagok vagy kzpvastagok ;
hegyk fel is csak keveset vkonyodk; elg egyenesek, noha knyksek; alig szrevehetleg bordzottak; flllk vagy nylt sz
gekben flfel trekvk; gyenge korukban srn fhrmolyhosak ,
rt korukban csupaszak, zldes srgk, napos flkn itt-ott stt pi
rossal sznezettek; jkora nagy, tbbnyire kiss hosszas, fak pon
tokkal elg srn s elg szembetnleg pontozattak; rendetlen, tbb
nyire azonban hosszt levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, szlestalpn knposak, alig hegyesek, a veszsztl elllk; egymst lazn takar pikkelyeik szrkvel rnyalt vil
gosbarnk ; majd alig, majd elgg kill, csaknem bordzatlan
talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, nem vastag, de elg kemnyszvetek;
hosszas tojsdadok vagy kerlkesek; lassudan elkeskenyed, rvidke,
szxirs hegyben vgzdk; vlgyesek vagy csatornsak; inkbb vagy
kevsbb veltek; gyenge kornkban finoman molyhosak; rt korukban
csupaszak, simk, fnyesek, vilgos zldek; szleiken. apr, tompa
vagy kiss les fogakkal ritksan s szablytalanul frszesek. Levlnyelk a vesszk aljn hosszas, flebb pedig mind-mind rvidebb,
elg vastag, inkbb vagy kevsbb nylt szgekben flfel ll. Levlplhi ridomuak vagy keskeny lndssak; a nyl tvtl kiss flebb
a nylre helyezettek, nem tartsak. Virgrgyet krt levelei tbb
nyire nagyobbak s hosszabbak, mint a vesszkn levk, laposvlgyesek, hegykkel flrecsavarodk, csaknem pszlek; flll, hossz,
hajlkony nyelkrl lankadtan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. B i V 0 r t, /n/na(. 9e fomcC. V I I . 9.

L e r o y , Qict. 9c pomc. I. 518.


M a s , S& '^ar^at: II. 55. A nmet gymlesszek tudtom
mal mg nem rtk le.
szrevtel. Vidkemen csak kedvez vjrssal terem mrskel
ten ; de kellleg nyirkos talajban, hiszem, hogy haznkban is minden
tt bven s szp gymlcsket fog teremni. Gymlcsei rett koruk
ban sem egy knnyen szotysodnak s Bivort szerint, a gymlcskamarban, kt htig is psgben elllanak.

273

248. Nmet nemzeti bergamot.


(Belle sans pepins; Deutsche national Berja;amotte.)
Szrmazsa. Rgi, bizonytalan. Nmetorszgban s Francziaorszgban rg id ta ismeretes mr; de el van terjedve egyebtt is
mindenfel a vilgon, a hol mrskelt gvi gymlcsket tenysz
tenek. Ojtvesszejt 1871 ta tbb hiteles helyrl is meghozattam;
de vidkem mostoha viszonyai kzt nem volt mg kpes nlam g y
mlcseit bemutatni. Fajom valdisga azonban ktsgtelen; mert n
vnyzete teljesen egyezik a lersokkal. Gymlcssz bartaim kzl
tbben is kldttek hozzm lersra alkalmas gymlcspldnyokat:
teht nekik ksznhetem, hogy krlmnyes lersban mr is bema
tathatom e jeles krtefajt is.
rsideje. Sept.; hvsebb tjakon oct. kzepig is eltart.
Minsoe. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Nagy, vagy jkora nagy.
Alakja. Vltoz; tbbnyire azonban mindkt vgn belaptott
gmbalak; nha tompa csigaalaki; egyik oldaln gyakran hzottabb,
mint a msikon; klnben elg szablyosan boltozott skfllet.
Zme majd a kzptjra, majd kiss albb, kelyhes vge fel esik,
honnt kelyhe fel szelden gmblydve boltozdik s kelyhe krl
inkbb vagy kevsbb szles laposas karimban vgzdik; szra fel
pedig szelden fogyva boltozdik s tbbnyire szkes karimban fogy
el. S z r a hossz vagy 'csak hosszas, vastag vagy kzpvastag, fs,
gyakran mindkt vgn bunks, csaknem vgig fnyes, vrhenyes
mzzal befuttatott; tbbnyire szk s ritkn mly regbe helyezett s
nha hilsos emelkedstl kiss flre nyomott. K e l y h e elg nagy,
nyilt vagy flignyilt; flll, rvid, szaninem osztvnyaival rend
szerint tgas s majd sekly, majd elgg mely regben l, mely
nek karimja szelden hullmos xigyan, de a gymlcs derekra bor
ds emelkedsek soha sem nylnak fl.
Szne. Bre finom, sima, noha szelden hovadsos, szraztapintatu, b
gyadtan fnyl; elejute vilgos zld; rtvel zldes srga; napos ol
daln aranysrgval s nha nmi fldvrssel sznezett. Pontozata
igen sr; tbbnyre zlddel szegett, finom, apr, barna pettyecskkbl
ll, elg szembetn. Rozsdaalakzatok csak elvtve fordulnak el
flletn; de kehelyregnek falain nha mutatkozik nmi ttetsz
finom rozsdamz.
Belseje. Hilsa szp fehr, elg finom, olvad; magtokja krl is
csak finoman kves-szemcss; leve b, igen cziikros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fszeresz. Magtokja
csaknem zrttengely; szk s tbbnyire hibsan kpzdtt tmlcskiben nha egy-kt p, fekets, tojsdad, tbbnyre azonban idtlen
magot rejt.
18

274
Fja. Fiatal korban vgnvs, ksbb is egszsges s edzett;
ha nem korn is, de aztn a neki kedvez helyen igen bven term;
nyilt szgekben flfel trekv, nylnk gaival, melyek gymlcsz
szervekkel jl berubzkodnak, elg lombos, de szells, gmbalaku ko
ront alkot, VadoDCzon inkbb dszlik, mint birsalanyon; alkalmas
szlas fnak s nyess alatt tartva, ms alak fknak is. Mly termrteg kellleg nyirkos talajban dszlik s terem legjobban. Kertem
knynyen kiszrad, laza talajban nem kpes teremni; mert itt
gymlcspeczkei lassankint elhalnak s a fa egsz letereje az ghe
gyek fntartsra szortkozik. Mondjk, hogy gymlcsei igen jl
lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, kzphosszak, elg vastagok vagy k
zpvastagok; hegyk fel lassudan elvkonyodk; elg egyenesek,
noha szembetnleg knyksek; nem bordzottak; flllk vagy
nyilt szgekben flfel trekvk; gyenge korukban srn s finoman
fehr molyhosak; rt korukban is nagy rszt hamvasak, olajszu bar-,
nk ; apr, kerek, itt-ott hosszas, fehr pontokkal ritksan s nem
szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvidek, tompahegyek, csaknem egszen a
vesszhz lapulk ; szrkvel kiss tarkzott sett gesztenyesznek ;
majd alig kill, majd elg duzzadt, csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, kposak, elg hegyesek, pirossal kiss
rnyalt barnk.
Levelei. Elg nagyok vagy csak kzpnagyok; vastag a kemnyszvetek; kerlkesek vagy pedig szles tojsdadok, a vesszk hegye
fel pedig csaknem lndssak; szablyosan elkeskenyed, inkbb vagy
kevsbb hosszas, les hegyben vgzdk; tbbnyiv vlgyesek vagy
csatornsak; veltek s tbbnyire hiillmos-szlek, hegykkel ersen
lefel grblk ; gyenge korukban alul-fll srn fehr molyhosak;
rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, elg stt-zldek; szleiken
nem fogazottak, hanem mind pszlek. Levlnyelk tbbnyire rvid,
elg vastag, merev ; rzsunt flfel ll. Levlplhi elg hosszak, fonlidomuak; rendszerint a vessz mellett flfel llk, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire nagyobbak, hosszabbak s szle
sebbek, mint a vesszkn levk, csaknem laposak; hosszas, rugalmas
nyelkrl lekonyultn sztterlk.
Hasonnevei. Belle de Bruxelles ?ans pepins; Bergamotte de
Bruxelles; Bergamotte sans pepin ; Gracieuse; Siedenburger Butterbirn stb.
Leri. D i e 1, il{(x,no6stsoiit<in, almkat s krtket tartalmaz
IV. 145.
J a h n, SUivstz. SCanducA 9ez &C'stfi. I I . 87.

L e r o y, Sict. de, fomot. I. 193.


M a s , Za ^et^cv, II. 91. s sokan msok is.
szrevtel. Nagy s szemnek-szjnak tetsz gymlcsei vgett
megrdemli, hogy az alfldn, nagyobb folyvizeink mellkn, a fl
vidken pedig mindentt tegynk vele ksrletet s a hol minden
tekintetben becsesnek mutatkozik; tenyszszk nagyban is. Vidkem
mostoha viszonyai kzt sohasem lesz kpes kifizetni a helyet, melyet
a kertben elfoglal.

275

249. Olivr,
(Olivier d Serrss.)

Szrmazsa. E kitn krtt Boisbimel, roiien-i gymlcssz


nyerte a Fortunta magvairl, Frankhonban. Magoncznak els gy
mlcseit a hatvanas vek elejn mutatta be Boisbunel a prisi ker
tsz-trsulatnak, hol kitn gymlcsnek talltk s mint ilyent,
szles elterjesztsre ajnlottk. Olivier de Serres, kinek nevil nevezte
el a franczia gymlcssz e krteajt, 1539-ben szletett s 1619-ben
halt el. Neve ltalnosan tisztelt nv a franozik eltt. A fldmvels
elmozdtsa krl szerzett rdemeirt A fldmvels atyja nevt
kapta a francziktl. Ilyen tisztelt nvre keresztelt gymlcs aztn
csakhamar elterjedt Francziaorszgban: de megrdemli, hogy min
denfel elterjedjen a vilgon; mert valban mlt arra a nvre, a
melyet visel. Ojtvesszejt 1870-ben Veress Ferencz fnykpsztl
kaptam Kolozsvrrl, a kihez a faj egyenest Boisbuneltl, Rouenbl
kerlt._ Nlam tbb zben termett mr. Fajom valdisga ktsgtelen.
Ersdeje. Nlam november, december; hvsebb tjakon martiusig is eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; tbbnyire azonban jval nagyobb is.
Alakja. G-mblyded vagy kt vgn belaptott gmbalak; sza
blytalan, bords, buczks felJet. Zme kzptjra esik, honnt
mindkt vge fel csaknem egyenlen, de szras vge fel mgis
kiss sszbbhzdva boltozdik s kelyhes vgn rendszerint szle
sebb karimban fogy el, mintsem szras vgn. S z r a rvid vagy
rvides, elg vastag, fs, bunksan vgzd, csaknem vgig pirosas
barna mzzal bevont; szk s mly regbe helyezett; melynek kari
mja ritkn sk, hanem orms emelkedsektl tbbnyire megszagga
tott. K e l y h e kzpnagy, zrt, nha flignyilt; flll, rvid, szaru
nem osztvnyaival majd tgas, majd szk, de tbbnyire elg mly
regben l, melynek falait lapos barzdk osztjk szles lapos bor
dkra, melyek a gymlcs derekra is flvonulnak s annak kerekdedsgt megzavarjk s a gymlcst mintegy gerezdess teszik.
Szine. Bre elg vastag, de nem durva, elg sima; majd kiss
rdes, majd csak szraztapintat; bgyadtan fnyl; elejnte bgyadt
zld ; rtvel bgyadt czitromsrga; napos oldaln csaknem arany
srga s nha-nha nmi ignytelen pirossal is belehelt. Pontozata
sr; egyenlen elszrt aprbb-nagyobb, fahjszin pettyecskkbl
ll, elg szembetn. Hlzatos rozsdaszakadkok majd minden gy
mlcsn fordulnak el; szr s kehelyregnek falait rendszerint bar
ns fahjszn rozsda szokta bortani.
18*

276
Belseje. Hsa fehres, de bre alatt kiss srgsba jtsz, finom,
tmtt, olvad; magtol<ja krl kiss kves-szemcss; leve b, ezukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, illatos s fszeresz.
Magtokja kiss nyiltteagely; tmlcskiben egy-egy tojsdad, rvidhegy, sttbarna, p magot rejt.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s elg edzett; korn s
elg bven term; flll vagy rzsunt elll gaival, melyek gy
mlcsz szervekkel vagyis gymlcsvesszkkel s peczkekkel hamar
s jl beruhzkodnak, elg lombos, de kellleg szells, szablytalan
koront alkot. Dszlik birsen is, vadonczon i s ; alkalmas bokoralak
vagy msfle formafanak s, korona magassgban ojtva, szlas fnak
is; kellleg nedves iszapfldben tenyszik legvgabban s terem leg
szebb gymlcsket, melyek aztn jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, hegyk
fel elvkonyodk; ritkn egyenesek, igen knyksek, merevek, ren
detlenl fl- s sztllk; gyenge krnkban srn s finoman fehrmolyhosak ; rt krnkban csupaszak, zldesbarnk; igen apr, kerek
fak pontokkal elg srn, de nem szembetnleg behintettek; rvid
levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, szlestalpu kposak, kiss hegyesek, a
vessztl ji elllk s nha sarkanytysan kiszgellk; szrkvel tar
kzott sttbarnk; tbbnyire igen kill, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Nagyok, hasas kposak, elg hegyesek, pirossal r
nyalt sttbarnk; pikkelyei itt-ott egymsra lazn borulok.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, igen vastag skemnyszvetek; tojsdadok vagy lndss tojsdadok, vagyis mindkt vgo
kon elkeskenyedk; tbbnyire rvidke, les hegyben vgzdk; ittott laposak s hullmosak, tbbnyire azonban vlgyesek; szelden
veltek s nha csavarosn elgrblk; a vesgztl rendetlenl ell
lk ; gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak,
simk, bgyadtan fnylk, vilgos- vagy srgs-zldek; szleiken j
kora nagy, tbbnyire tompa fogakkal elg szablyosan f r eszesek.
Le/lnyelk hosszas, elg vastag, rugalmas; majd vzirnyosan el-,
majd elg les szgekben flfel ll. Levlplhi tbbnyire fejletle
nek, fonlidomuak, sztllk, hamar elhullk. Virgrgyet krt le
velei laposak, keskeny kerlkesek, hullmosak; itt-ott csavarosn
elgrblk; igen hossz, hajlkony nyelkrl rendetlenl sztllk s
lefel csggk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r o y, Qict. 9e. fxymo., II. 477.
M a s, i^ 9?&z^e,i>, I. 67.
0 b e r d i e ck, dcCustz. SCandS. 9e.z OSstL ptfzete 181. lapjn.
Dr. L u c a s E d e , ifush. MonasUfe. 1870. vf. 233.
lapjn a gymlcs sikerlt szines brjval.
szrevtel. Hazai ghajlatunk alatt eredeti finomsgt mindig
kpes kifejteni e faj. Oberdieck szaki Nmetorszgban nem tallta
miudenkor olvadnak: de n hiszem, hogy haznk szaki vidkein is
olvad hvisu lesz mindenkor. Szles elterjesztsre j llekkel ajnlha
tom ; brha knnyen kiszrad, laza talajomban keysbb termkeny
nek mutatkozott is, mint kedvezbb talajban msok tapasztaltk.

277

250. Oberdieck kobakja.


(Calebasse Oberdieck ; Oberdieok's Flaschenbirn.)

Szrmazsa. E jeles krtt Leroy nyerte magrl 1863-baii, Angersi hires faiykoljban s kora legkitnbb gytimlcssznek, bold.
Oberdieck snperintendensnek nevrl elkeresztelve, 1865-ben kezdette
elterjeszteni. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl.
Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisgrl elg mdom volt
meggyzdnm.
rsdeje. Sept. kzepe tjn; hvsebb tjakon oetober vgig
is eltart.
Minsge. I. rend ; nha kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. N a g y ; nha csak kzpnagy.
Alakja. Vltoz ; tbbnyire azonban hosszas krte- vagy ko
bakalak ; tbbnyire szablytalanul boltozott, szelden hovadsos s
buczkos fllet. Zme a kzptjnl albb, a kelyhes vg fel esik,
honnt kelyhe fel majd szelden, majd hirtelen fogyva boltozdik ;
s tbbnyire szvik s ferdn ll karimban vgzdik; szra fel pedig
elejnte szelden, aztn behajlssal is, inkbb vagy kevsbb fogyva,
tbbnyire hosszas, hegyes vagy tompakipos vgben enyszik el.
S z r a kzphossz, vkony vagy kzpvastag, fs, tvnl hsos,
grbe vagy flrecsavarod; a gymlcs csiicsbl hnsosan kiemelked
vagy hsos emelkedstl egszen ferdre tasztott. K e l y h e nyilt
vagy flig nyilt; flll vagy egyms fel sszehajl, rvid, szarunem osztvnyaival a gymlcs sarkn csaknem a flsznre helyezett
vagy rnczos emelkedsektl krivett, cseklyke mlyedsben l,
melynek karimjrl szeld, lapos bordk nylnak elenyszleg a gy
mlcs derekra s annak egyik oldalt gyakran hzottabb teszik,
mint a msikat.
Szfne. Bre finom, sima, noha szelden hovadsos; gyngdtapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte sppadt fzld ; rtvel zldessrga,
napos oldaln, nha ignytelen pirossal sznezett. Pontozata elg sr;
zlddel szegett, fahjszin pettyek alakjban jelenkez, alig szembe
tn. Rozsda csak kehely-regnek falain s nha szra kri, de
egyebtt ritkn mutatkozik felletn.
Belseje. Hsa szp fehr, igen finom, teljesen sztolvad;
magtokja kri sem kves-szemcss; leve igen b, czukros, gyngd ^
savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fszereszi.
Magtokja csaknem zrttengely; tmlcskiben hosszas tojsdad, fe
kets, p magvakat rejt.
Fja. Vgnvs, erteljes, edzett; elg korn, nem rendesen, de
elg bven term; lll vagy kiss les szgekben flfel trekv
gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, srlom-

278
bos, szp giilaalak koront alkot. Dszlik birsen is, vadonczon i s ;
nagy gymlcsei vgett alkalmasabb gulafnak, mintsem szlas f
nak. Mindentt jl dszlik. Kr, hogy gymlcseit az ersebb szelek
knnyen letizedelhetik!
Vesszei. Szmosak, hosszak, elg vastagok, hegyk fel is csak
keveset vkonyodk s hegyknl, gyakran, bunksan vgzdk;
egyenesek, noha knyksek, bordzatlanok; mereven flel llk
vagy kiss nyilt szgekben flfel trekvk; gyenge korukban, mg
hegyk fele is csak gyren s alig szrevehetlg molyhosak; rt ko
rukban csupaszak, olajszn-barns zldek ; aprbb nagyobb, kerek vagy
itt-ott hosszas fak pontokkal elg srn, de kevss szembetnleg
pontozottak; tbbnyire rvides levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, kposak, hegyesek, a
vessztl elllk s az ersebb hajtsok derekn csaknem sarkantylag kiszgellk; szrkvel s pirossal rnyalt sttbarnk; jl kiemel
ked, csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kpos tojsdadok,
kiss hegyesek; szrkvel s sttbarnval tarkzott pirosasbarnk.
Levelei. A vesszk aljn jkora nagyok, flebb pedig csak k
zpnagyok; nem vastag, de elg kemnyszvetek; lndss tojsdadok
vagy szles lndssak; majd hirtelen elkeskenyed, rvidke, majd
szablyosan elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; lapos vl
gyesek, alig veltek, hegyekkel lassudan flrecsavarodk; gyenge ko
rukban is csak szleiken s idegzetkn finoman molyhosak; rt ko
rukban csupaszak, simk, szp fnyesek, stt zldek vagy lnk zl
dek; szleiken elrehajl, tompa fogakkal seklyen frszesek. Levlnyelk kzphossz, a vesszk aljn pedig elg hossz, kzpvastag,
hajlkony; inkbb vagy kevsbb nyilt szgekben flfele ll. Levlplhi fonlidomiiak, flfel llk, nem tartsak. Virgrgyet krt
levelei, majd nagyobbak, majd kisebbek, mint a vesszkn levk,
csaknem laposak, hossz, rugalmas nyelkrl lefel konyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r 0 y, Qict. 9& pomo. I. 520.
Mas,

aPeymof. ^ntiz,

Y.

113.

O b e r d i e c k , Must. SCanQl 9&z 0ML ptfzete 115.


lapjn. Msok tudtommal mg nem rtk le.
szrevtel. Haznk hegyes vidkeire, hol az ersebb szelek el
len tbb talmat tallhat, inkbb val e jeles krtefaj, mintsem az
alfldre. Itt csakis olyan helyeken jrna tenysztse haszonnal, a hol
a fa az ersebb szelek ellen erd vagy magas pletek ltal vdel
mezve van.

279

251. Pertusati.
Szrmazsa. E jeles krtt Leroy nyerte magrl 1867-ben Angersban s Pertusati grf, jeles olasz gymlcssz nevrl elkeresztel
ve, 1869-ben kezdette elterjesztem. Mg napjainkban is folyvst az j
donsgok kz tartozik. Ojtvesszejt 1873-ban kaptam a SimonLouis testvrek gymlcsteleprl, Plantiresbl. Fajfmon tbb zben
termett mr. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. September; hvsebb tjakon novemberig is eltart.
Minsge. I. rend esemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy ; nha kisebb is.
Aaiija. Majd szablytalan gmbalaku, majd hasas s tompacsigaalaku; egyik oldaln tbbnyire hzottabb, mint a msikon. Zme k
zptjra vagy csak kiss albb, a kelyhes vg fel esik, honnt
kelyhe fel tbbnyire hirtelen gmblydve boltozdik s kelyhe k
rl elg szles, laposas karimban vgzdik; szra fel pedig elejnte
szeliden, aztn mindinkbb fogyva, szk karimban enyszik el.
S z r a rvid, elg vastag, csaknem hsos, grcss, srgaszn, itt-ott
barnafoltos; a gymlcs sarkn szk mlyedskbl, fgglyesen k i
ll vagy hsos dudorok kz mintegy erszakosan benyomott. K e l y h e
zrt vagy flig nyilt; flll, rvid, szarunem osztvnyaival tagnyilsu, de szk s inkbb vagy kevsbb mly regben l, melynek
finom, fahjsziu, cserepesnek ltsz rozsdval bevont falai tbbnyire
szpen kikanyartvk s karimjn csak elvtve lthatk nmi hull
mos emelkedsek, melyek aztn a gymlcs derekn is nyomozhatok,
de a gymlcs kerekdedsgt alig zavarjk meg.
Szne. Bre vkony, finoman hovadsos, majd gyngd-, majd kiss
rdestapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte sppadt zld; rtvel
aranysga; napos oldaln is csak elvtve kap nmi gyngd piros
rnyalatot. Pontozata sr; finom, fahjszin pettyecskk alakjban
jelenkez, elg szembetn. Finom fahjszin rozsda a gymlcs kely
hes s szras vgn majd mindig, de egyebtt csak elvtve szokott
rajta mutatkozni.
Belseje. Hsa szp fehr, finom, tmttes, olvad; magtokja k
rl is csak alig szrevehetleg kves-szemcss; leve igen b, czukros,
dt savanynyal emelt, mibe azonban nha nmi hzossg is vegyl,
de azrt igen kellemes fszeresz. Magtokja zrttengely ; tmlcskiben tojsdad, fekete, p magvakat rejt.
Fja. Mrskelt nvs, de egszsges s edzett; elg korn
s a neki kedvez viszonyok kzt elg bven term; flll vagy kiss
nyilt szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcsz szervek
kel elg jl beruhzkodnak, elg lombos, de kellleg szells, gulaalaku koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birs-alanyon ;

280
alkalmas gxilafnak is, szlasfnak is. Kellleg nyirkos talajban dsz
lik s terem legjobban. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, kzpbosszak, kzpvastagok, begyk
fel szelden elvkonyodk; elg egyenesek, noha knyksek, csak
nem bordzatlanok; flllk vagy kiss nyilt szgekben flfel trek
vk ; gyenge korukban bamvasak inkbb, mintsem molybosak; rt ko
rukban csupaszak, srgsbarnk, itt-ott pedig szks barnk; hosszas
fehres pontokkal ritksan s nem szembetnleg pontozottak; ren
detlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, szlestalpu, hegyeskposak, a vessztl
kiss elllk; szrkvel tarkzott, pirosasbarnk; elg kill, csak
nem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, tojsdadok, hegyesek, vilgos bar
nval rnyalt sttbarnk.
Levelei. Kzpnagyok, elg vkony, de kemnyszvetek; tojs
dadok vagy keskeny kerlkesek; majd szablyosan, majd hirtelen
elkeskenyed, hosszas vagy rvidke, les hegyben vgzdk; lapos
vlgyesek vagy csatornsak, nem veltek; nyelkrl majd rzsunt
flfel, majd csaknem vzirnyosan elllk; gyenge korukban is csak
als lapjukon s szleiken ritksan s finoman molyhosak; rt ko
rukban csupaszak, simk, elg fnyesek, vilgos vagy csaknem sr
gs zldek; szleiken elrehajl, apr, les fogakkal srn s szab
lyosan frszesek. Levlnyelk kzphossz, elg vastag s merev; r
zsunt flfel ll. Levlplhi ridomuak, nem tartsak. Virgrgyet
krt levelei vltoz nagysgak, tojsdadok, csaknem laposak; ren
detlenl fl- s sztll, hossz, rugalmas nyelkrl mereven szt
llk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r o y , Qict. 9e,-pomo. II. 516. Msok tudtommal mg
nem rtk le.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kz nem val. Kellleg
nyirkos talajban tegynk vele ksrletet! Ilyen helyeken aztn, hi
szem, hogy haznkban is mindentt hlsan kiizetendi a helyet, me
lyet a kertben elfoglal.

281

252. Palkonyai czukorkrte.


^Palkow'sohe Zuokerbim.)

Szrmazsa. E becses, nyri krtefajt bold. Glocker K., enyingi


tkertsz, bartom kldtte meg nekem ojtvesszkben fnebbi magyar
s nmet neve alatt: de szrmazsrl mit sem kzlt velem. Haznk
ban, Palkonya-nev kzsg tbb is van. Melyiktl kapta nevezett ?
ki nevezte gy elszr ? s ki terjesztette el ? Sajnos! erre a krdsre
nincs, a ki nekem feleletet adhatna. Klfldn mg ismeretlen e faj.
A Simon-Louis testvrek nagy catalogjban csak fnebbi nmet neve
van flemltve avval a megjegyzssel, hogy nyri krte" s hozzjok
Magyarorszgbl kerlt.
rsideje. Aug. kzepe tjn; hvsebb tjakon bizonyra sept.
elejig is elhnzdik.
Minsge. 11. rend csemege- s j piaczosgymlcs.

Nagysga. Kisded.
Alal<ja. Krtealaku vagy tojsdad krtealaku; egyik oldaln
gyakran hzottabb, mint a msikon. Z m e majd kzptjra, majd
kiss albb, kelyhes vge fel esik, honnt kelyhe fel szeliden gm
blydve boltozdik s igen szk karimban ve'gzdik, melyre fl sem
llthat; szra fel pedig szelid behajlssal fogy s inkbb vagy kevsbb rvid s tbbnyire karcsn, kpos vget alkot. S z r a hoszszas vagy csak kzphosszil, vkony, fs, tvnl kiss hsos, hegy
nl bunksan vgzd, sppadt vagy srgs zld; a gymlcs cscsbl,
csaknem annak folytatsaknt kiss ferdn kiemelked vagy hsos
gyrzetbl oldalvst kill. K e l y h e uyilt; fl vagy rendetlenl
sztll, hosszas, hegyes, srgs osztvnyaival csaknem a flsznre
helyezett vagy cseklyke, lapos mlyedsben l.
Szine. Bre elg finom, nem sima, de mgis gyngdtapintatu,
bgyadtan fnyl; elejnte srgs zld; rtvel lnk czitromsrga,
mg napos oldaln is csak kiss lnkebb srga, minden pirossgot
nlklz. Pontozata sr; zlddel szegett, finom pettyecskkbl ll,
alig szembetn. Rozsdnak, rendszerint, mg nyoma sem ltszik
flletu.
Belseje. Hsa fehres, flfinom, tmttes, fl szerint olvad; mag
tokja krl kves-szemcss; leve elg b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden ilUatos s fszeresz." Mag
tokja zrt-tengely; szk tmlcskiben egy-kt, tojsdad, fekets, p,
nha pedig idtlen magot rejt.
Fja. Egszsges, vgnvs, edzett; korn s a neki kedvez
helyen, rendesen s bven term; flll vagy kiss nyilt szgekben
flfel trekv, ers gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beru
hzkodnak, elg lombos, de kellleg szells, gulaalaku koront alkot.
Vadonczon jl dszlik; alkalmas szlasfnak is, gulafnak is. Min-

282
denUtt jl dszlik: de csak kellleg nyirkos talajban terem bven s
rendesen. Grymlcsei igen jl lljk hely ket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel elvkonyodk; elg egyenesek, noha szembetnleg knyksek, csaknem
bordzatlanok; flllk vagy kiss nylt szgekben flfel trekvk;
gyenge korukban ritksan s finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, zldesbarnk, napos flkn pirossal kiss mosottak; aprbbnagyobb, kerek, fak pontokkal elg srn s elg szembetnleg
pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tojsdad kposak, hegye
sek, a vessztl inkbb vagy kevsbb elllk, sttbarnk; elg kie
melked, csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, vagy elg nagyok, hosszas kposak,
hegyesek, simk, pirosas barnk.
Levelei. Kzpnagyok, vastag s kemnyszvetek; tojsdadok, a
vesszk hegye fel pedig keskeny kerlkesek; inkbb vagy kevsbb
rvid, les hegyben vgzdk; vlgyesek vagy csatornsak; inkbb
vagy kevsbb veltek; gyenge korukban ritksan s finoman moly
hosak ; rt korukban csupaszak, simk, elg fnyesek, homlyos zl
dek; szleiken nem fogazottak, hanem tbbnyire egszen pszlek.
Levlnyelk a vesszk aljn hosszas s hajlkony, a vesszk hegye
fel pedig kzphossz, kzpvastag, elg merev; rzsunt flfel ll.
Levlplhi fejletlenek, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei
kerlkesek, csaknem laposak, hullmosak, veltek; igen hossz, vkony
s hajlkony nyelkrl kiss lekonyultn sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. Tudtommal mg senkisem rtai.
szrevtel. Ott, hol a fld nyron t is kellleg nedves marad
hat, fkp nagy vrosok kzelben, nagyon megrdemeln, hogy haznk
ban mindentt tenyszszk. Nyersen is kedves csemege ; czukorba
fzsre vagy a np szmra, egszben val aszalsra, igen keresett
lehetne a piaczokon.

283

253. Priou.
(olv. Priu.)

Szrmazsa. E jeles krtt egy Priou nev, rondardi molnr


1863-ban ismertette meg Leroyval. Az anyaf'a Brissac kzelben,
Francziaorszgban egy legeln kelt magrl. Leroy fnnebbi nvre
keresztelte el s 1865-ben kezdette elterjeszteni. Mg napjainkig is
folyvst az jdonsgok kz tartozik. Ojtovesszejt a Simon-Louis
testvrektl, Plantiresbl s Leroy faiskoljbl, Angersbl egyezleg
kaptam meg. Fajfmon tbb zben termett mr. Fajom valdisga
ktsgtelen.
rsideje. Nlam november, december; hvsebb tjakon s ked
vezbb viszonyok kzt tavaszig is eltart. Leroy rendkvl tartsnak
mondja.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is kisebb is.
Alakja. Majd bergamotszeren gmblyded; majd tojsdad csi
gaalak ; nha szablyosan, nha ismt szablytalanul boltozott, bor
ds s hovadsos fllet. Zme majd kzptjra esik s mindkt vge
fel csaknem egyenlen, de szra fel mgis kiss sszebbhzdva
boltozdik, mintsem kelyhe fel, majd pedig a kzptjnl albb esik,
honnt kelyhe fel hirtelen gmblydve boltozdik s kelyhe krl
inkbb vagy kevsbb szles, laposas karimban vgzdik; mg szra
fel elejnte szelden, aztn mindinkbb fogyva rvid, tompakupos
vgben enyszik el. S z r a rvid vagy rvides, elg vastag, fs,
bimksan vgzd, barns, de ksbb bgyadt vrhenyesre vltoz
mzzal csaknem vgig bevont; inkbb vagy kevsbb szk mlyedsbe
helyezett, melynek karimja az egyik oldalon gyakran flebb emelke
dik, mint a msikon. K e l y h e nyilt; rendetlenl fl s sztll,
szrksbarna, szaruuem csztvnyaival tgas, lapos mlyedsben l,
melynek szakadozott rozsdval bevont falain szelid, lapos bordk vl
takoznak, mely bordk az reg karimjt hullmoss tevn, nha in
kbb vagy kevsbb szembetnleg a gymlcs derekra is fl szok
tak vonulni.
Szne. Bre vkony, de kemnyks, elg sima, gyngdtapintat,
bgyadtan fnyl; elejnte bgyadt vagy kiss srgs zld; rtvel
lnk srga; napos oldaln aranysrga vagy szelid rzsasznnel be
lehelt. Pontozata sr; apr, fahiszn pettyecskkbl ll, nem
szembetn. Finom, fahjszn rozsdaszilnkok nha mutatkoznak ittott flletn.
Belseje. Hsa fehr, finom, tmttes, olvad; magtokja krl
finoman kves-szemcss: leve b vagy csak elegend, igen czukros,
finom, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, kiss illatos s f-

284
szeresz. Magtoija nyilttengely; tinleskiben tojsdad, hegyes
sttbarna, p, nha csak idtlen magot rejt.
Fja. Merskelt-nvs, de egszsges s edzett; elg korn s
igen bven term; flll s inkbb vagy kevsbb les szgekben
flfel trekv gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhz
kodnak, elg srlombos, de kellleg szells, gulaalaku koront al
kot. Dszlik birsen is, vadonczon is, alkalmas gulafuak is, szlasfnak is. Helybea s talajban, iigy ltszik, nem vlogats. Gymlcsei
jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, hegyk fel
kiss elvkonyodk; egyenesek vagy tgas valakban flfel grblk;
kiss knyksek iDordzatlanok; flllk vagy nyilt szgekben fl
fel trekvk; gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban
csxipaszak, olajszn srgs-barnk, napos felkn itt-ott pirossal r
nyaltak; aprbb-nagyobb, tbbnyire kerek, fak pontokkal ritksan
s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban
rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, hasas kposak, hegyesek, a vessztl el
llk, szrkvel tarkzott pirosasbarnk; elg kill, bordzatlan ta
lapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, kiss hosszas s elg karcs kapsak,
kiss hegyesek; szrkvel tarkzott pirosas gesztenyesznek.
Levelei. Kicsinyek, a vesszk aljn kzpnagyok; elg vastag s
kemnyszvetfiek; a vesszk aljn szles tojsdadok; a vesszk hegye
fel csaknem lndssak; rvidke, szrs hegyben vgzdk; csaknem
laposak vagy csak lapos-vlgyesek, alig veltek; nyelkrl csaknem
vzirnyosan elllk; gyenge korukban is csak ritksan s finoman
molyhosak ; rt korukban esupaszak, simk, bgyadtan fnylk, vi
lgos vagy kiss srgs zldek; szleiken apr, tompa fogakkal srn
s szp szablyosan frszesek. Levlnyelk a vesszk aljn hosszas,
flebb pedig mind-mind rvidebb, vkony vagy kzpvastag, rugalmas;
inkbb vagy kevsbb nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi fejletJenek, fonl- vagy rdomuak, a nyl tvtl kiss flebb, a nylre
helyezettek; elg tartsak. Virgrgyet krt levelei majd nagyob
bak, majd kisebbek, mint a vesszkn levk, csaknem laposak, sze
lden hullmosak; rendetlenl fl- s sztll, hossz, vkony, rugalmas
nyelkrl kiss lankadtan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r 0 y, Sict. Be. pomot. 11.563. Msok tudtommal mg nem
rtk le.
szrevtel. Haznk emelkedettebb fekvs, hvsebb tjkaira
inkbb val e krteaj, mintsem az alfldre. Amott bizonyra sokig
eltarthatok lesznek gymlcsei; mg itt az alfldn, a siettetett rs
miatt, tli gymlcsfaj ltre, szi gymlcscs vltozik t.

285

254. Pringalle vajoncza.


(BeuiT Pringalle ; Pringalle's *) Butterbirn.)

Szrmazsa. E szptermet becses gymlcst Pringalle Celestiu


lesdaiiii faiskolatulajdonos nyerte magrl, Belgiumban. Pringalle a
tournay-i kertsz trsulatnak 1859. November 1-n mutatta be kr
tjt megbirls vgett s ott jutalomdjat nyert vele. Ez id ta r
deme szerint terjed mindenfel. Ojtvesszejt Oberdiecktl 1873-ban
kaptam. Nlam a fajfn is, ll belyre kiltetett fmon is, tbb zben
termett mr. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam september; hvsebb tjakon novemberig is
eltart.
Minsge. I- rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is.
Alakja. Tojsdad-krtealaku; nha tojsdad tompakupos, szelden
bords s buczkos fllet. Zme kzptjra vagy kiss albb, kelyhes vge fel esik; honnt kelyhe fel szelden fogyva boltozdik s
kelyhe kri tbbnyire szk talpban vgzdik; szra fel pedig ele
jn te szelden, aztn behajlssal vagy anlkl is fogyva, tbbnyire
rvid, kpos 'vagy csak tompakupos vgben enyszik el. S z r a
kzphossz, meglehets vastag, fs, kiss grbe; tvnl nha hsos ;
hegynl kiss bunks ; nagyrszt fnyes vilgosbarna mzzal bevont;
csaknem a flsznre helyezebt s nha nmi hsos emelkedskk kz
mintegy erszakosan benyomott. K e l y h e nyilt; flll, szarunem
csatorns osztvnyaival csaknem a flsznen vagy cseklyke mlye
dsben l, melynek falairl szeld bordk nylnak a karima fel s
onnan tovbb, inkbb vagy kevsbb kiemelkedve a gymlcs dere
kra is a nlkl, hogy ennek kerekdedsgt szembetnleg meg
zavarnk.
Szne. Bre vkony, sima, finoman rdestapintatu, bgyadtan
fnyl; elejnte bgyadt zld; rtvel zldessrga; napos oldaln
lnkebb srga. Mindezen sznezet azonban csak kissebb-nagyobb fol
tokban tnik el; mert az egsz fllet elejnte zldesbarna, ksbb
azonban vrhenyesre vltoz finom rozsdval van bevonva vagy csak
mrvnyozva. Pontozata sr, fahjszin, az alapsznben elg szembe
tn.
Belseje. Hsa fehr, vagy srgsba jtsz fehr, finom, olvad,
magtokja kri is csak alig szrevehetleg kves-szemcss; leve igen
*) Oberdieck e szt Prignalle-nak olvasta s rta, de Dumortier, a kitl az
ojtvesszt kapta, Pomono tournaisienne czim munkjban Pringalle''-nak rja
mindentt s igy ez utbbi a helyes elnevezs.

h, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes fflszeresz. Mag


tokja csaknem zrttengely; tmlcskiben tojsdad, barna, p mag
vakat rejt.
Fja. Fiatal korban buja, ksbb csak mrskelt-nvs, egsz
sges, edzett; igen korn s igen bven term; sztll, nylnk gai
val, melyek gymlcsz szervekkel hamar s srn beruhzkodnak,
ritks, kuszlt lombozat koront alkot. Alkalmas szlas fnak s
lczezet melletti mvelsre formafknak is. Vadonczou igen jl dsz
lik ; gy ltszik, helyben s talajban nem vlogats ; gymlcsei elg
jl lljk hely ket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, igen hosszak, kzpvastagok, hegyk
fel mind mindinkbb elvkonyodk, egyenesek; tbbnyire azonban a
buja nvs folytn klnflekp elgrblk, knyksek, hegyk fel
finoman bordzottak; gyenge korukban srn s finoman molyhosak;
rt korukban esupaszak, elg simk, vrhenyesek vagy srgsbarnk;
elg nagy, tbbnyire kerek, fehres pontokkal, elg srn s szembetnleg pontozottak; kzphossz, nagyrszt azonban elg rvid
levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, majd karcs, majd hasas kposak, hegyesek,
a vessztl elllk; szrkvel s pirosasbarnval tarkzott pirosas
gesztenyeszn pikkelyekkel takartak; majd talap nlkliek, majd
kiss kiemelked, bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgye. Elg nagyok vagy csak kzpnagyok, kposak, he
gyesek, vilgos gesztenyeszn pikkelyekkel lazn takartak.
Levelei. Kicsinyek, vkony, de igen kemnyszvetek; tbb
nyre kerlkesek vagy tojsdadok; majd szablyosan elkeskenyed
hosszas s les, majd hrtelen sszekeskenyed, rvidke, szrs, hegy
bon vgzdk; a vesszk aljn laposak, alig veltek s szleikkel kiss
lefel hajlk; a vesszk hegye fel kiss csatornsak s veltek; gyenge
korukban finoman molyhosak; rt korukban esupaszak, simk, ragyog
fnyesek, sttzldek; szleiken alig szrevebetleg finoman fogazottak, nagyrszt azonban pszlek. Levlnyelk elg rvid, kzp vas
tag, merev ; tbbnyire vzirnyosan el, vagy kiss rzsunt flfel ll .
Levlplhi fejletlenek, fonl vagy rdomuak, hamar elhullk.
Virgrgyet krt levelei hosszas-tojsdadok, laposak, itt-ott hull
mosak, alig veltek, pszlek, majd hosszas s vkony, majd rvid s
vastag nyelkrl rendetlenl sztllk. Msodlevelei jellemzleg sz
mosak, lndssak, laposak, flre grblk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. D ^ i m o r t i e r , Sh^ncme touznaisianne,, 105. lapjn.
O b e r d i e c k , Uistt.. fCa->i36. 3&i> 0sMunda ptfzete
81-dik lapjn. Tudtommal msok mg nem rtk le.
szrevtel- Beillik e jeles krtefaj mg az oly mostoha viszo
nyok kz is, mint a milyeneket vidkemen tall; minlfogva szles
elterjesztsre mlt haznkban mindentt.

287

255. Quintinye.
(Poire la Quintinye.^

Szrmazsa. Magrl nyerte Boisbimel, roueni gymlcssz Fraukhonban. Mint terjesztsre mlt, jeles, tli krte a 60-as vek elejn
kezdett elterjedni. Nevt viseli a XVII. szzad leghresebb fatenyszt
kertsznek, a ki gyvdbl kertszsz levn, mint XlV-ik Lajos franczia kirly bires kertjeinek igazgatja haltel 1688-ban, a kertszetrl ter
jedelmes munkt hagyvn htra maga utn. E gymlcsfajt ojtvesszkben
1877-ben kaptam Boisbuneltl, Rouenbl. Azta fajfu is, faiskolai
ojtvnyaimon is termett mr nlam; fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Szraz, meleg vjrskor nlam nov. dec.; hvsebb
tjakon tavaszig is elll.
Minsge. Rendes idjrssal II. rend; szraz meleg idjrssal
alig III. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Nagy, vagy legtbbnyire jkora nagy.
Alakja. Csigs gmbalaku; nha tojsdad csigaalaku; tbbnyire
szablytalanul boltozott, buczkos s hovadsos fllet s egyik olda
ln gyakran hzottabb, mint a msikon. Zme kzptjra esik, hon
nt kelyhe fel majd jl kidomborodva, majd kiss sszehzdva boltozdik s elg talpasn vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden,
aztn hirtelen fogyva boltozdik s tbbnyire tompa s igen rvid cscs
ban vgzdik. S z r a inkbb rvid, mintsem kzphossz, vastag, fs,
kiss grbe a bunksan vgzd; tvnl zldes, tbbnyire azonban
egsz hosszban fnyes, vilgosbarna mzzal befutttatott; a gy
mlcs hegyn, cseklyke s inkbb vagy kevsbb szk mlyeds
kbl oldalvst kill, nha pedig csaknem a flszinre helyezett s
hsos emelkedstl ferdre nyomott. K e l y h e nyilt vagy flignyilt;
rvid, szrks vagy barna, szarunem s molyhos osztvnyaival tgnyilsu, de sszeszkl mly regben l, melynek falain rnczok s
karimjn szelid emelkedsek vltakoznak, melyek a gymlcs dere
kra is levonulnak s annak kerekdedsgt megzavarjk.
Szine. Bre vastag, szelden hovadsos, szraztapintatu, bgyad
tan fnyl; elejnte srgs zld; rtvel szalmasrga; napos oldaln
aranysrga s gyakran tglavrssel mosott vagy csak belehelt. Pontozata sr, finom, egyenlen elszrt, barns, elg szembetn. Rozs
dapontok vagy alakzatok a gymlcs kelyhes vgn majd mindig, de
egyebtt flletn ritkn fordulnak el.
Belseje. Hsa fehr, flfinom, flszerint olvad; magtokja k
rl kves-szemess; leve rendes idjrskor b s czukros, kellemes
fszeresz, mg szraz vjrskor csak elegend s ilyenkor zbe
sszehz fanyarsg is vegyl. Magtokja zrttengely; tmlcskiben
egszsges, hegyestojsdad, barna magvakat rejt.

288
Fja. Erteljes, igen edzett, virgzsban sem knyes; korn s
elg bven term; mert ktdtt gymlcseit a ksei fagy sem szokta
mind elpuszttani. Nyilt szgekben flfel trekv, elg hajlkony
gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg sr
lombos, de elg szells koront alkot. Gulafnak alkalmasabb, mint
sem szlas fnak; dszlik birsen is, vadonezon is; mindentt jl dsz
lik, de gymlcse finom zt csak kellleg nyirkos talajban fejleszt
heti k i ; aztn a mennyire lehet vdett helyet kivan; mert nagy
gymlcseit az ersebb szelek le szoktk tizedeim.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, elg vastagok, hegyk
fel is csak keveset vkonyodk s gyakran bunksan vgzdk; alig
egyenesek, igen knyksek; flllk vagy nyilt szgekben flfel t
rekvk ; nem bordzottak; gyenge korukban fehr molyhosak; rt ko
rukban esupaszak, simk, csaknem fnyesek, zldes vagy srgsbar
nk; apr, srgsfehr, kerek pontokkal ritksan s nem szembetnleg pontozottak; egyenltlen, tbbnyire azonban kzphossz levlkzek.
Rgye. Elg nagyok, tojsdadok, alig hegyesek, a vessztl in
kbb vagy kevsbb elllk; fehrmolyhos-szeglyvi, sttes geszte
nyeszn pikkelyei egymsra kiss lazn boralk; igen kill simaprknyos talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, alig hegyesek; kiss lazn
ll, sttbarnval rnyalt vilgos gesztenyeszn pikkelyekkel ta
kartak.
Levelei. Elg nagyok, elg vastag s kemnyszvetek; hosszas
tojsdadok vagy kerjkesek; majd szablyosan, majd kiss hirtelen
elkeskenyd, rvidke, les hegyben vgzdk; a vesszk aljn lapo
sak, kiss hullmosszlek, nyelkrl hirtelen lefel hajlk; a vesszk
hegye fel mind csatornsak, inkbb vagy kevss veltek s hegykkel flregrbtilk; gyenge korukban is alig molyhosak; rt korukban
esupaszak, simk, fnyesek, majd vilgos, majd sttzldek; szlei
ken elrehajl, hegyes fogakkal elg mlyen, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk a vesszk aljn hosszas, vastag, a vesszk hegye
fel rvid, igen vastag s merev; valakulag hanyatt grblve majd
kiss lefel, majd vzirnyosan elll. Levlplhi elg hosszak, fonl
vagy ridomuak, majd a nyl tvre, majd jval flebb a nylre he
lyezettek, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei mind laposak,
hullmosak; hosszas, hajlkony nyelkrl kiss lefel lgk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r o y , ict. Be, fo^noL I. 570. Msok tudtommal mg
nem rtk le.
szrevtel. Gymlcseit ksn kell leszedni a frl; klnben
zetlenek lesznek. Haznk emelkedettebb fekvs vidkeire, hol a
kell nyirkossg a talajban s levegben ritkn hinyzik, inkbb val
e krtefaj, mintsem az alfldre, hol csaknem llandan szraz vjrsok uralkodnak.

289

256. Quessoy nyri vadoncza.


(Besi Quessoy d't.)

Szrmazsa. E termkeny, nyri krtefaj, Liron, franczia


gymlcssz szerint, Gnrande krnykn rg id ta ismeretes.
Bruneau, nantesi faiskola-tulajdonos a foly szzad kzepn kezdette
elterjeszteni s a nagy vilgba is bevezetni. Francziaorszgban mr
szltre el van terjedve. Ojtvesszejt 18V4-ben kaptam a SimonLouis testvrek hires faiskoljbl, Plantiresbl. Fajfmon tbb zben
termett mr. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam angnstus kzeptl, augustus vgig; hv
sebb tjakon s kedvezbb viszonyok kzt september kzepig is
elbzdik.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kisded; nha kzpnagy.
Alakja. Tojsdad gmbly; nha pedig csaknem gmbalaki;
szablyosan boltozott skfllet. Zme kzptjra esik, honnt kelyhe
fel szelden gmblydve boltozdik s kelyhe krl szk karimban
fogy e l ; szra fel is szeliden fogyva, s rendszerint kiss sszbb
hzdva boltozdik s szintn szkes karimban vgzdik, S z r a
hosszas, elg vastag, fs, fnyesbarna, de ksbb vrhenyesre vl
toz mzzal befuttatott, tbbnyire kiss grbe s kiss bunksan
vgzd; szk s nem mly regbe helyezett. K e l y h e nyilt; kiss
flemelked, de hegykkel csillagalaklag sztterl, szrks, .szaru
nem osztvnyaival majd a flsznre helyezett; majd cseklyke m
lyedsben l.
Szne. Bre kiss vastag s kemnyks; elejnte csaknem lnk
zld; rtvel szalmasrga; napos oldaln narancs-vrssel sznezett,
mely sznezetbl azonban gyakran csak egy-egy folt ltszik ki tisz
tn; mert csaknem az egsz fllet majd finom, majd kiss rdes
rozsdval van eltakarva; nmely vben azonban csak gyren mutat
kozik rozsda a gymlcsn. Pontozata sr; zlddel szegett, igen apr,
barns pettyecskkbl ll, elg szembetn.
Belseje. Hsa fehres, finom, olvad; magtokja krl kiss k
ves-szemcss ; leve b, igen czixkros, gyngd aavanynyal emelt, igen
kellemes fszeresz. Magtokja zrttengely; tmlcskiben rvid,
begyes, laposas, tojsdad, barna, p magvakat rejt.
Fja. Mrskelt-nvs, de egszsges s edzett; korn s igen
bven term; nyiltszgekben flfel trekv gaival, melyek gyml
csz szervekkel srn beruhzkodnak; elg lombos, szabytalan gulaalak koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon;
alkalmas szlas fnak is, gulafnak is. Helyben s talajban, gylt
szik, kevss vlogats. Grymlcsei jl lljk helyket a fn.
19

290
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, vkonyak vagy kzp
vastagok, hegyk fel lassdan elvkonyodk; egyenesek, noha szrevehetleg knyksek, csaknem bordzatlanok; nylt szgekben fl
fel trekvk; gyenge korukban srgs zldek s csaknem vgig
fehrmolyhosak; rt korukban csupaszak, zldes-barnk, napos fl
kn barns-vrsek ; aprbb-nagyobb; tojsdad, fehres pontokkal
elg srn s elg szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, kposak, rvid hegyek, a vessztl elllk;
szrkvel rnyalt pirosas-barnk; inkbb vagy kevsbb kiemelked,
csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok vagy csak kzpnagyok, hasaskpo
sak, alig hegyesek; szrkvel s sttbarnval rnyalt vilgosbarnk.
Levelei. Kicsinyek, a vesszk aljn pedig kzpnagyok; kiss
vastag s kemnyszvetek; tojsdadok, itt-ott szles tojsdadok;
szablyosan elkeskenyed, hosszas, itt-ott pedig hirtelen elkeskenyed
rvidke, les hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy lapos vl
gyesek ; kiss veltek; nyelkrl csaknem vzirnyban elllk; gyenge
korukban szleiken s als lapjukon finoman molyhosak; rt koruk
ban csupaszak, simk, elg fnyesek, vilgos vagy kiss srgs-zl
dek; szleiken elre hajl, tompa vagy kiss les fogakkal elg srn
s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk tbbnyire rvid, kzp
vastag, elg merev; nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi fonlidomnak, flfel vagy kiss sztllk, elg tartsak. Virgrgyet
krt levelei nagyobbak, mint a vesszkn levk, hosszas tojsdadok,
csaknem laposak; sztll, hosszas, rugalmas nyelkrl velten lefel
konyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leirl. L i r o n, nnaL

9a -pornt. I I . 3.

L e r 0 y, 2>ict. de. potnot. I. 284.


M a s , & '^e.zf', n . 101. Msok tudtommal

mg nem
rtk le.
szrevtel. Brha vidkem mostoha viszonyai kz is jl beillik;
mgis hiszem, hogy kellleg nyirkos talajban bvebben s szebben
fejldtt gymlcsket is fog teremni, mintsem vidkemen. Nagyon meg
rdemli, hogy ksrlet al fogjuk minl tbben s minl tbb helyt.

291

257. Rey Le,


(Lon Eey.)

Szrmazsa. E jeles krtt a hatvanas vek elejn magrl


nyerte Rey Le, toiilouse-i gyTnleskertsz, kinek nevrl elkeresz
telve csakhamar elterjedt Francziaorszgban s terjed onnan minden
fel mg napjainkban is. Ojtvesszejt 1873-ban kaptam a SimonLouis testvrek hires gytimlcsteleprl, Plantiresbl. Fajfmon tbb
zben termett mr. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. derekn; hvsebb tjakon oct. vgig
is elhzdik.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran kisebb is, nagyobb is.
Alakja. Gmblyded vagy csigs gmbalak; szablyosan bolto
zott skfllet. Zme a kzptjnl kiss albb, a kelyhes vg fel
esik, honnt kelyhe fel inkbb vagy kevsbb hirtelen gmblydik
s kelyhe krl elg talpasn vgzdik; szra fel pedig elejnte sze
lden, aztn hirtelen gmblydik s tbbnyire kisded cscsban eny
szik el. S z r a rvid, elg vastag, fs vagy kiss hsos, rugalmas;
vrhenyes mzzal bevont; a gymlcs cscsbl, tbbnyire hisos
gytiremletbl, kiss ferdn kill. K e 1 y h e kisded, flig nyilt; ren
detlenl flll, rvid, barna, szarunem osztvnyaival tbbnyire
szpen kikanyartott, tgnyils, de kevss mly regben l, mely
nek falain s karimjn bords vagy rnczos emelkedsek nem for
dulnak el.
Szne. Bre kiss vastag s kemnyks, sima, gyngdtapintat;
elejnte lnk zld; rtvel zldessrga vagy czitromsrga; napos ol
daln kiss lnkebb srga s nha nmi narancspirossal sznezett.
Pontozata elg sr; finom, apr, fahjszn pettyecskkbl ll,
csak itt-ott szembetn. Finom, ttetsz, barns vagy fahjszn
rozsdamz szakadozott foltokban, nemcsak a gymlcs kt sarkn, de
flletn egyebtt is, gyakran mutatkozik.
Belseje. Hiisa fehres, csaknem ttetsz, finom tmttes, ol
vad ; magtokja krl is alig szrevehetleg kves-szemcss; leve
igen b, czukros, finom savauynyal emelt, igen kellemes, gyngden
illatos, s fszeresz. Magtokja zrt-tengely; szk tmlcskiben to
jsdad, kiss hegyes, vilgos barna, p magot rejt.
Fja. Fiatal korban elg vgan, ksbb csak mrskelten nv,
de folyvst egszsges s edzett; elg korn s rendkvl bven term
nyilt szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcsz szervek
kel jl beruhzkodnak, elg srlombos, de kellleg szells, gulaalak
koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon; legal
kalmasabb gulafnak. Helyben s talajban, gy ltszik, nem vloga
ts. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
19*

292
Vesszei. Nem szmosak, kzphosszak, tbbnyire kzpvastagok;
hegyk fel szelden elvkonyodk, de hegyknl tbbnyire bnnksan
vgzdk; nem egyenesek, igen knyksek, bordzatlanok ; flllk
vagy nyilt szgekben flfel trekvk ; gyenge korukban finoman
molyhosak; rt korukban csiipaszak, zldes vagy srgs barnk; ap
rbb-nagyobb, kerek, fehres pontokkal elg srn s elg szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, kposak, hegyesek, a
vesszti jl elllk s az ersebb hajtsok derekn, sarkantylag kiszgellk; szrkvel tarkzott sttbarnk; jl kiduzzad, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hosszas s kiss hasaskuposak, hegye
sek, stt vrssel rnyalt gesztenyesznek.
Levelei. Az ersebb vesszkn kzpnagyok, a gyengbb vessz
kn kicsinyek; tojsdadok vagy kerlkesek ; tbbnyire hirtelen elkeskenyed, rvidke, les hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy
laposvlgyesek; alig veltek; nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk,
gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk,
elg fnyesek, lnk zldek; szleiken kerekhegy fogakkal nem m
lyen s nem szablyosan rszesek. Levlnyelk a vesszk aljn kzphosszii, lebb a vesszn rvid, kzpvastag, kiss hajlkony; majd
vzirnyosan el-, majd rzsimt flfel ll. Levlplhi tbbnyire fej
letlenek, fonl- vagy ridomuak, kevss tartsak. Virgrgyet krt
levelei jval nagyobbak mint a vesszkn levk, hosszas s szles to
jsdadok, vlgyesek, veltek, itt-ott hullmosak; rendetlenl fl- s
sztll, hossz, rugalmas nyelkrl lefel lgk.
Hasonnevei. Beurr Lon Rey.
Leri. L e r o y, Qict. 3e, S^omof. II. 336.
M a s , Pomcf. gnza,

I I I . 13. s msok.

Eszrevtei. Fja vidkem mostoha viszonyai kzt is jl dszlik


ugyan s terem is; de gymlcsei kell nagysgra csak kedvez
vjrskor kpesek fejldni. Nagyobb folyvizeink mellkn s haznk
emelkedettebb tjkain, bizonyra e tekintetben sem lehet ellene pa
naszunk. Megrdemli, hogy egy-egy fnak helyet juttassunk szmra
krteinkben.

293

258. Royer gost.


(Auguste Eoyer.)
Szrmazsa. E kitn krte azon magonezok egyikrl kerlt,
melyek Van Monstl, Durienx belga gymlcskertsz birtokba jutot
tak. A belga kirlyi gymlcsszeti bizottsg 1853-ban mondott e
fajrl tletet g mint kitn gymlcst, Durieux indtvnyra, az
emltett bizottsg elnknek, Royer gostnak nevrl keresztelte azt
el. Brha nagyon megrdemlen; napjainkig sincs mg kellleg elter
jedve. Ojtvesszejt 1874-ben kaptam a Siraon-Louis testvrek hires
faiskoljbl, Plantiresbl. Fajfmon tbb zben termett mr. Fajom
valdisga ktsgtelen.
rsideje. Sept. msodik fele; hvsebb tjakon nov. vgig is
elhzdik.
Minsge. Csaknem kitnleg I. rend esemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is, kisebb is.
Alakja. Tbbnyire hasas s inkbb vagy kevsbb tompa csiga
alak ; nha csigs krtealak; elg szablyosan boltozott skfllet;
egyik oldaln azonban mgis gyakran hzottabb, mint a msikon.
Zme majd kzptjra, majd kiss albb, kelyhes vge fel esik, hon
nt kelyhe fel inkbb vagy kevsbb hirtelen gmblydve boltozdik s kelyhe krl szk s tbbnyire ferde karimban vgzdik; szra
fel pedig elejnte szelden, aztn behajlssal is fogyva, tbbnyire
rvid, karcs s inkbb vagy kevsbb tompa kiipos vgben enyszik
el. S z r a rvid, vkony vagy kzpvastag, fs, majd egyenes, majd
kiss grbe, bunksan vgzd, srgsbarna ; a gymlcs cscsn, szk
mlyedskbe vagy csaknem a flsznre helyezett s nha hiisos dudortl ferdre nyomott. K e l y h e nyilt; hibsan fejldtt, rvid, csator
ns, szrksbarna, szarunem osztvnyaival szk s nem mly reg
ben l, melynek falait s karimjt bords emelkedsek nem teszik
ugyan egyenetlenn, de a gymlcs derekn elenysz lapos bordk
mgis szlelhetk.
Szne. Bre vkony, de kemnyks, sima, szraztapintat, b
gyadtan fnyl; elejnte spadt zld; rtvel homlyos srga, mibl
azonban alig ltszik ki tisztn egy-egy folt; mert csaknem az egsz
fllet elejnte barns, ksbb fahjsznre vltoz, finom rozsdval
van eltakarva vagy legalbb behlzva s srn pontozva. Nha azon
ban e rozsdamz csak a gymlcs szras s kelyhes vgn mutatko
zik s ilyenkor az alapsznben a pontozat igen szembetn.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsba jtsz fehr, finom olvad;
magtokja krl is csak finoman kves-szemcss; leve igen b, igen czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fsze-

294
resz. Magtokja csaknem zrttengely ; tmlcskeiben tojsdad, hegyes,
vrhenyesbarna, p magvakat rejt.
Fja. Vguvs, egszsges, de vidkem mostoha viszonyai kzt
nem elgg edzett; mert trzsnek s idsebb gainak krge repedses s prsgses; klnben korn s igen bven term; flll vagy
les szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcsz szervek
kel jl beruhzkodnak, srlombos, sugr gulaalak koront alkot.
Vadonczon jl dszlik, st a lersok szerint mg birsen is ; alkalmas
gulafnak s szlas fnak is. Hogy vigan tenyszszk s bven terem
jen; kellleg nyirkos talajra van szksge. Gymlcsei igen jl lljk
hely ket a fn.
Vesszei. Szmosak, elg hosszak, elg vastagok vagy csak kzp
vastagok, hegyk fel szelden elvkonyodk; majd egyenesek, majd
kiss grbk s knyksek, csaknem bordzatlanok; flllk vagy
les szgekben flfel trekvk; gyenge korukban finoman molyho
sak; rt korukban csupaszak, barnssrgk, itt-ott kiss pirossal sz
nezettek; aprbb-nagyobb, kerek, tbbnyire azonban hosszas, fehres
pontokkal nem srn, de elg szembetnleg pontozottak; rendetlen
levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kiss szlestalpu kposak,
hegyesek a vessztl kiss elllk : szrkvel s sttbarnval tark
zott pirosasbarnk; inkbb vagy kevsbb kill, bordzatlan talapon
lk.
Virgrgyei. Elg nagyok, kposak, hegyesek, szrkvel s stt
barnval tarkzott barnk.
Levelei. Kzpnagyok, nem vastag, de elg kemnyszvetek; a
vesszk aljn csaknem kerekdedek s parnyi hegyben vgzdk, flebb
pedig tojsdadok s itt-ott csaknem lndssak s laosszas, les hegyben
vgzdk; csaknem laposak vagy lapos vlgyesek; a vesszk aljn
kanlformn blzttek vagyis szleikkel krskri flfel hajlk;
kiss veltek ; gyenge kerukban als lapjukon ritksan s finoman
molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, lnk fzldek;
szleiken aprbb-nagyobb, les vagy tompa fogakkal szablytalamll
frszesek. Levlnyelk rvid, vastag s merev; rzsunt flfel ll.
Levlplhi fejletlenek, fonlidomuak, hamar elhullk. Virgrgyet
krt levelei vltoz nagysgak, tbbnyire kerektojsdadok, kanl
formn blzttek'; rzsunt flll merev nyelkrl bokrtsan sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leirl. B i V 0 r t, (/nna{. Se, fomot.

I I I . 11.

L e r o y, Qict. de, fcmot. I. 168. Tudtommal msok mg


nem rtk le.
szrevtel. Fja fiatal korban, vidkem mostoha viszonyaival
nem bir megkzdeni. ll helykre kiltetett ojtvnyok koronjra
ojtva azonban itt is elg jl tenyszik s terem is. Olyan helyeken
tegynk vele ksrletet, a hol a talajbl nyron t sem kpes a ned
vessg teljesen elprologni s hiszem, hegy ily helyeken, haznkban
mindentt elnys lesz tenysztse.

295

259. Rokkantak kolmrja.


(Colmar des Invalides; Colmar Van Mons.)

Szrmazsa. Bivort szerint e krtefajt 1808-bau Duquesne nyerte


magrl Eughienben, (Belgium), s Van Mous nevrl elkeresztelve,
kezdette elterjeszteni. Nagyon el van mr terjedve mindenfel a vi
lgon; de elterjedst annak ksznheti leginkbb, bogy olyan ember
nevrl volt elkeresztelve, a ki a gymlesszet mezejn hallhatatlan
rdemeket szerzett magnak. Van Mons minden tisztelje igyekezett
azt megszerezni, azt hivn, hogy a Van Mons kolmrja csak is els
rend, kitn csemegegymles lehet. Minthogy azonban e hitkben
csalatkoztak; a franczia gymlcsszek nagyrsze elvetve a gymlcs
nek eredeti, Van Monshoz nem ill nevt a fnnebbit adta s fogadta
el szmra. Tbb hiteles helyrl brom e fajt s tbb zben termett
nlam is.
rsideje. Nlam nov. janur; hvsebb tjakon mjusig is eltart.
Minsge. lII. rend; nha csaknem II. rend csemegegymles ;
hztartsi vagy konyhai czlokra igen becses.
Nagysga. Nagy vagy legalbb jkora nagy.
Alakja. Vltoz; tbbnyire azonban szablytalan tompakupos;
nha pedig hasas csigaalak; kiss szablytalanul boltozott s hovadsos-fllet. Zme a kzptjnl jval albb, a kelyhes vg fel
esik, honnt kelyhe fel hirtelen gmbly dve boltozdik s kelyhe
krl szles, laposas karimban vgzdik; szra fel pedig szelden
fogyva s gyakran behajlst is alkotva, zmk, tompakpos vgbea
enyszik el. S z r a tbbnyire rvid, kiss vastag, fs, nha kiss h
sos, bunksan vgzd, barns vagy vrses mzzal csaknem vgig
bevont; inkbb vagy kevsbb szk mlyedsbe helyezett, melynek
tbbnyire szelden hullmos karimja az egyik oldalon flebb emel
kedik ; mint a msikon. K e l y h e tbbnyire kicsiny s nyilt; kiss
sztterl, rvidke, barns, szaruuem osztvnyaival tgas, lapos m
lyedsben l, melynek karimja nha szelden hullmos s a gy
mlcs derekn is nha szles, lapos bordk szlelhetk.
Szine. Bre vkony, de SZVS, elg sima, szraztapintatu, b
gyadtan fnyl; elejnte vilgos vagy fehres zld; rtvel czitromsrga; napos oldaln csak kiss lnkebb srga s nha nmi gyn
gd pirossal is sznezett. Pontozata sr, egyenlen elhintett, fahjszn pettyecskkbl ll, szembetn. Rozsdaalakzatok nha srb
ben, nha csak itt-ott mutatkoznak flletn; de a gymlcs kelyhes
vgt rendszerint barns rozsdamz szokta eltakarni.
Belseje. Hsa fehr, flfinom, roppans, nha flszerint olvad;
magtokja krl kiss kves-szemcss; leve elegend, czukros, gyn
gd savanynyal emelt, tbbnyire elg kellemes, noha kevss fsze-

296
resz. Maktokja kiss nyilt-tengely; tmlcskiben hosszas, he
gyes, fekets, p magvakat rejt.
Fja. Mrskelt-nvs, de egszsges s igen edzett; korn s
bven term; flll vagy flfel trekv, merev gaival, melyek
gymlcsz szervekkel hamar s jl beruhzkodnak, snilombos, de
kellleg szells gnlaalak koront alkot. Dszlik vadonczon inkbb,
mint birsalanyon; alkalmas gulafuak s szlasfnak is. Mindentt
jl dszlik; de kellleg nyirkos talajban terem legszebb s legjobb
gymlcsket, melyek nagysguk mellett is jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, hegyk
fel szelden elvkonyodk; egyenesek, noha knyksek, bordzatlanok; flllk vagy elg les szgekben flfel trekvk; gyenge ko
rukban finoman hamvasak inkbb, mintsem molyhosak; rt korukban
csupp,szak, zldes barnk, napos flkn pirossal kiss mosottak; apr,
kerek, fehres pontokkal srn s elg szembetnleg pontozottak;
elg rvid levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, rvid, hasas kposak, alig hegyesek, a
vessztl elllk, szrkvel srn rnyalt pirosas barnk ; elg ki
emelked, csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hosszas kposak, elg hegyesek; al
juknl szrkvel tarkzott, hegyknl pirossal rnyalt sttbarnk.
Levelei. Kzpnagyok, elg vastag s kemnyszvetek; hoszszas kerlkesek vagy hosszas tojsdadok; majd hosszas, majd rvidke
les hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy igen lapos vlgyesek ;
kiss veltek s huUmos-szlek; nyelkrl lefel konyulok; gyenge
korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, fnye
sek, vilgos vagy kiss srgs zldek; szleiken elre hajl, tompa
fogakkal nem mlyen s nem szablyosan frszesek. Levlnyelk
hosszas vagy kzphossz, vkony, rugalmas, tvnl gyakran pirossal
kiss sznezett; csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi hosszasak,
fonlidomuak, a nyl tvtl kiss flebb, a nylre helyezettek, kiss
flfel llk, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire ki
sebbek, keskenyebbek, mint a vesszkn levk, laposak, kiss veltek s
hiillmosak; sztll, hossz, vkony s rugalmas nyelkrl lefel
csggk.
Hasonnevei. Gros-Colmar van Mons; Crassan d'hiver, Poire des
invalides ; Van Mons kolmrja.
Leri. L e r 0 y, 2>ict. da S'omoC. I. 584.
M a s, J?e S^er^c;, I. 20. szm alatt.
J a h n, dUustz. Ma-]i9S. 9cz OstL V. 153. s sokan msok.
szrevtel. E becses hztartsi gymlcs krtetenysztsre ked
vez vidkeken megrdemeln, hogy haznkban minden kertben he
lyet foglaljon. Olyan mostoha viszonyok kzt, a milyenek vidke
men uralkodnak, kevs haszonnal jrna tenysztse.

297

260. Saint-amandi vajoncz.


(Benrr de Saint-Amand.^
Szrmazsa. E jeles krte Belgiumbl szrmazik. A Fleixrus
melletti Saint-Amand nev kzsg lelksze, Grgoire nyerte magrl s
fnnebbi nv alatt 1855-ben vezette be a vilg forgalmba. IJrha
megrdemeln; napjainkban sincs mg kellleg elterjedve. Ojtveszszejt 1873-ban a Simon-Loiiis testvrektl Plantiresbl; ksbb pe
dig Leroy bires faiskoljbl Angersbl is egyezleg kaptam meg.
Fajfmon tbb zben termett mr. Fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam sept. kzepe; hvsebb tjakon novemberig
is eltart.
Minsge. Kitnleg I. rend csemegegyiimlcs.

Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Kiss vltoz; majd tojsdadgmbly, majd tompa
csigaalak, majd ismt rvid, hasas krtealak; szablyosan boltozott
skfllet. Zme a kzptjra vagy csak kiss albb, kelyhes vge
fel esik, honnt kelyhe fel hirtelen gmblydve boltozdik s kelyhe
krl inkbb vagy kev.-ibb szk, de laposas karimban vgzdik,
melyre jl flllthat; szra fel pedig elejnte szelden, aztn mind
inkbb s nha nmi behajlssal is fogyva, rvid s inkbb vagy
kevsbb tompakupos vgben enyszik el. S z r a rvid vagy kzp
hossz, elg vastag, fs, kiss bunksan vgzd, barnamzos; a gy
mlcs csiicsn majd a flsznre, majd cseklyke mlyedsbe kiss
rzsTint helyezett. K e l y h e nyilt vagy flig nyilt; rendetlenl flll vagy sztterl, szrksbarna, szarnnem osztvnyaival kiss
tgas, de ritkn mly regben l, melynek falain s karimjn
csak nha mutatkoznak nmi lapos emelkedsek, melyek azonban a
gymlcs derekra nem vonulnak fl.
Szne. Bre vkony, de kemnyks, sima, gyngdtapintat, elg
fnyes; elejnte vilgos zld; rtvel vilgossrga nmi zldes r
nyalattal ; napos oldaln aranysrga s nha ignytelen pirossal sz
nezett. Pontozata sr; igen apr, fahjszin pettyecskkbl ll,
alig szembetn. Nmi ttetsz, finom, sugaras rozsda csak kelyhes
s szras vgn szokott jelenkezni. Itt-ott nha barns ragyaszeplk
is mutatkoznak fll tn.
Belseje. Hsa fehr, vagy srgsba jtsz fehr, finom, olvad ;
magtokja krl is csak alig szrevehetleg kves-szemcss; leve igen
b, czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden
illatos s fszeresz. Magtokja zrttengely; tmleskiben hasas,
hegyes tojsalak, sttes barna, p magvakat rejt.
Fja. Mrskelt-nvs, de egszsges s edzett; korn s igen
bven term; inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel trekv

298
gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beriihzkodnak, srlom
bos, de kellleg szells, gulaalak koront alkot. Vadouezon inkbb
dszlik mint birsalanyon; alkalmas gulafnak is, szlasfnak i s ; hely
ben s talajban, gy ltszik, nem vlogats. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, hegyk
fel is alig szrevehetleg vkonyodk; egyenesek, alig knyksek,
szeliden bordzottak ; gyenge korukban finoman molyhosak; rt ko
rukban csupaszak, szrks barnk; apr, kerek, fehres pontokkal
ritksan s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire
azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, kposak, hegyesek, a vessztl kiss elllk,
szrkvel kiss tarkzott vilgos gesztenyeszinek; elg kill, szeliden
bordzott talapon lk.
Virgriigyei. Kzpnagyok, kpos tojsdadok, hegyesek, szrk
vel tarkzott, pirosas barnk.
Levelei. Inkbb kicsinyek, mint kzpnagyok; elg vastag s
kemnyszvetek; hosszas tojsdadok vagy lndss tojsdadok; kiss
hirtelen elkeskenyed, elg hosszas, les hegyben vgzdk; csaknem
laposak vagy lapos-vlgyesek; alig veltek; gyenge korukban fino
man molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, elg fnyesek, vil
gos vagy csaknem srgs zldek; szleiken les fogakkal elg mlyen
s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk kzphossz, kzpvastag,
elg merev ; rzsunt flfel ll. Levlplhi kzphosszak, ridomuak,
sztllk, de hegykkel a vessz fel kanyarodok, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei hosszas tojsdadok, csaknem laposak, itt-ott
szeliden hullmosak; rvidebb vagy hosszabb, rugalmas nyelkrl
mereven, de kiss lekonyultn sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. B i v o r t , /nna. 9c fomot. IV. 3.
L e r 0 y, iat. de,pomot.I. 423.
M a s , Se 9^c^e^, III. 117. szm alatt. Nmet gymlcsszek tudtommal mg nem rtk le.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kzt is jl dszlik, de
csak mrskelten terem. Krte tenysztsre kedvezbb viszonyok kzt,
hiszem, hogy haznkban mindentt hlsan kifizeti a helyet, melyet
a kertben elfoglal.

299

261. Saint-ghislain-i krte.


(Oly. Szent-gizlni.)

(Poire de Saint-Gliislain.)

Szrmazsa. E becses krtefaj a foly szzad eleju kezdett el


terjedni Belgiumbl, hihetleg a Jemappe megyben fekv SaintGhislain nev kzsgbl. Elterjedst fkp Van-Monsnak ksznheti,
a ki Dielnek mr 1810 krl megkldtte e fajt. Ojtvesszejt 1879ben kaptam a Leroy faiskoljbl, Angersbl. Tbb zben termett
mr fajfmon. Fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam sept. kzepe tjn; hvsebb tjakon oct. v
gig is eltart.
Minsge. I. rend esemegegymles.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is.
Alakja. Tojsdad csigaalakii; nha hosszas, hasas csigaalak;
egyik oldaln hzottabb, mint a msikon. Zme a kzptjnl albb,
a kelyhes vg fel esik; honnt kelyhe fel hirtelen gmblydve
boltozdik s kelyhe krl elg szles karimban vgzdik; szra fel
pedig elejnte szeliden, aztn szelid behajlssal vagy behajls nlkl
is fogyva, rvid s inkbb vagy kevsbb vastag, kpos vget alkot.
S z r a vastag, hsos, grcss, hajlkony, vgig fnyesbarna mzzal
bevont; a gymlcs cscsra kiss oldalt helyezett vagy onnan csak
nem annak folytatsaknt hiisosan kiemelked. K e l y h e elg nagy,
nyilt vagy flig nyilt; flll vagy kiss sztterl, hosszas, hegyes,
csatorns osztvnyaival szk s elg mly tnyralak regben l,
melynek falain lapos barzdk s lapos emelkedsek nylnak fl a
karimra s ezt hullmoss tevn, nha a gymlcs derekra is, hol
ennek kerekdedsgt kiss megzavarjk.
Szne. Bre vkony, de SZVS ; sima, noha szeliden hovadsos,
gyngdtapintat, elg fnyes; elejnte bgyadt zld; rtvel zldes
czitromsrga; napos oldaln kiss lnkebb srga, nha gyngd pi
rossal belehelt; nha minden pirossgot nlklz. Pontozata elg
sr; egyenlen elszrt, barns vagy fahjszn pettyecskkbl ll;
elg szembetn. Rozsdafoltok, a kehelyreg falait kivve, csak rit
kn miitatkoznak flletn.
Belseje. Hsa bgyadtfehr vagy srgsba jtsz fehr, elg
finom, olvad; magtokja krl sem kves-szemcss; leve b, ezukros,
gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos s szeresz. Mag
tokja zrtteugely; tmlcskiben srgsbarna, tojsdad, hegyes, p
magvakat rejt.
Fja. Erteljes, csaknem bujanvs, igen edzett; korn s igen
bven term; les szgekben flfel trekv, nylnk gaival, me
lyek gymlespeczkekkel srn beruhzkodnak, szp lombos, de szel-

300
ls, magas, giaalak koront alfeot. Dszlik birsen is, vadonczon is ;
alkalmas szlas fnak is, gulafnak i s ; mindentt jl dszlik; gy
mlcsei jl lljk hely ket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel
lassdan elvkonyodk, elg egyenesek, noha knyksek; csaknem
bordzatlanok; egyenest flfel trekvk; gyenge korukban finoman
fehrmolyhosak; rt korukban csupaszak, vilgos pirosasbarnk; ap
rbb-nagyobb, tbbnyire hosszas, fehres pontokkal itt-ott srbben
itt-ott ritkbban, de elg szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbnyire azonban hosszas levlkziek.
Rgyei. Kicsinyek, rvidkuposak, kiss hegyesek, a vessztl
kiss elllk, szrkvel tarkzott pirosasbarnk; elg kiemelked,
alig szrevehetleg bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, kposak, kiss hegyesek; pikkelyeik
kiss lazn llk, szrkvel szeglyzett barnk.
Levelei. Kicsinyek, nem vastag, de kemnyszvetek ; kerlkesek; nyelk fel, gyakran inkbb elkeskenyedk, mint hegyk fel;
tbbnyire rvidke, szrs hegyben vgzdk; csatornsak, kiss vel
tek; nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk; gyenge korukban ritk
san s finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, bgyad
tan fnylk, vilgos zldek; szleiken jkora nagy tompa vagy ittott kiss les fogakkal elg szablyosan frszesek. Levlnyelk hoszszi, vkony, hajlkony; nyr vgn, tvnl pirossal kiss sznezett,
kiss hanyatt grblten flfel ll. Levlplhi fejletlenek, fonlidomiak, a nyl tvtl kiss flebb, a nylre helyezettek, de azrt
kevss tartsak. Virgrgyet krt levelei nagyobbak, hosszabbak,
mint a vesszkn levk, csaknem laposak vagy lapos vlgyesek, sze
lden hullmosak; igen hossz, hajlkony nyelkrl, rendetlenl sz^
llk s kiss lefel konyulok.
Hasonneve. Saint-Galen; Pigue de Holland.*)
Leri. D i e 1, S(e,iyno6stsey.ie^i, almkat s krtket tartalmaz
II. 195.
L e r o y, Siet. 9e, fomoi. II. 629. Msok tudtommal mg
nem rtk le.
szrevtel. Fja egszsges voltnl s rendkvli termkenys
gnl fogva megrdemli, hogy haznkban minden kertben helyet fog
laljon.
*) Oberdieok s utna Leroy hibsan tartjk azonosnak a Hollandi fge
krtt ( = Figue de HoUand; Hollndische FeigenbirnJ a Saint-Q-hislaim krtvel.
Az elbbinek nvnyzete szembeszkleg klnbzik az utbbi nvnyzettl.

301

262. Szraz-MarczL
(Martin-seo; Trookener Martin.)
Szrmazsa. Rgi, bizonytalan. Leroy szerint, mondhatni, hogy
Prancziaorszgban legalbb is ngy szzad ta folyvst tenysztik e
fajt. Ojtvesszejt 1874-ben kaptam a Simon-Louis testvrek jhir
faiskoljbl, Plantiresbl. Tbb zben termett mr nlam. Pajom
valdisga ktsgtelen.
Ersideje. October vgtl december elejig; hvsebb tjakon
februrig is eltart.
Minsge. II. rend; nha csak III. rend csemegegymles; de
hztartsi czlokra csaknem I. rend.
Nagysga. Kisded; nha csaknem kzpnagy.
Alakja. Tbbnyire hasas-krte, nha pedig csigaalaki; kiss
szablytalanul boltozott, buczkos s hovadsos, de klnben elg skfllet. Zme a kzptjnl albb, a kelyes vg fel esik, honnt
kelyhe fel hirtelen gmblydve s tbbnyire kiss sszbb is hizdva
boltozdik s kelyhe krl tbbnyire szk talpban fogy el; szra fel
pedig elejnte szeliden, aztn behajlssal is fogyva, inkbb vagy kevsbb hosszas, tbbnyire karcsvi. s tompakpos vgben enyszik el.
S z r a hosszas, vkony vagy kzpvastag, fs, tbbnyire grbe, bnnksan vgzd, barns-vrhenyes; a gymlcs cscsn majd a fl
sznre helyezett; majd hiisos dudorkk kz beszortott. K e l y h e
jkora nagy, nyilt, rendetlenl flll, elg hosszas, barns, szarune
m osztvnyaival, melyek nha hinyzanak is, csaknem a flsznre,
vagy cseklyke, lapos mlyedsei helyezett, melynek krnykt hisos
dudorkk vagy lapos bordk teszik egyenetlenn.
Szne. Bre finom, vkony, elg sima, szraztapintatii, bgyadtan
fnyl; elejnte vilgos-zld; rtvel lnk srga; napos oldaln in
kbb vagy kevsbb lnk pirossal sznezett. Pontozata sr; apr,
fahjszn pettyecskkbl ll, elg szembetn. A gymlcsnek
imnt vzolt alapszne tbbnyire csak egyes, kisebb-nagyobb foltok
ban tnik el tisztn; mert csaknem az egsz fllet finom, barns,
de ksbb vrhenyesre vltoz rozsdval van eltakarva.
Belseje. Hilsa srgsba jtaz fehr, flfinom, tmttes, roppans ;
magtokja krl kves-szemcss; leve b vagy csak elegend, igen
cziikros, gyngd savanynyal emelt, kellemes, illatos s fszeres zzel.
Magtokja csaknem zrttengely; tmlcski mindenikben egy-kt
p mindkt sarkn hegyben vgzd, vilgos-barna magot rejt.
Fja. Vgnvs, egszsges, igen edzett; elg korn s igen
bven term; flll vagy nyilt szgekben flfel trekv; ers gaivalj melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak elg lombos,
de kellleg szells, gulaalak koront alkot. Vadonczon inkbb dsz-

302
lik, mint birsalanyon; alkalmas szlas fnak is, gulafnak is. Minde
ntt jl dszlik, de csak kellleg nyirkos talajban terem rendesen s
gazdagon. Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak vagy kzphosszak, kzpvastagok, ha
gyok fel szeliden elvkonyodk: egyenesek, noha kiss knyksek ;
hegyk fel szeliden bordzottak; flllk vagy kiss nyilt szgekben
flfel trekvk; gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban
csupaszak, aljuknl
zldesbarnk, hegyknl pirosasbarnk, napos
felkn j darabon szrks hrtyval takartak; aprbb-nagyobb, ke
rek, fehres pontokkal nem srn, de szembetnleg pontozottak; ren
detlen levlkzek.
Rgye. Kicsinyek, karcs-kposak, igen hegyesek, a vessztl
elllk, szrkvel kiss tarhzott pirosasbarnk; elg kill, a veszszk hegynl szrevehetleg bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tojsdad kuposak, he
gyesek, szrkvel tarkzott sttbarnk.
Levelei. Kicsinyek, nem vastag, de kemnyszvetek; hosszas
tojsdadok vagy kerlkesek; rvidke szrs hegyben vgzdk; vl
gyesek vagy csatornsak, veltek; nyelkrl csaknem vziruyosan el
llk; gyenge korukban is csak finoman s ritksan molyhosak; rt
korukban csupaszak, simk, elg fnyesek, vilgos zldek; szleiken
apr, les fogakkal elg szablyosan frszesek. Levlnyelk rvides
vagy kzphossz, kzpvastag elg merev; inkbb vagy kevsbb nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi rvidek, fonlidomak, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei majd szles, majd
keskeny tojsdadok, laposak vagy kiss vlgyesek, kiss hullmosak;
rvidebb vagy hosszabb, vkony, rugalmas nyelkrl rendetlenl s
kiss lekonyultn sztterlk.
Hasonnevei. Martin-sec d' hiver; Martin-see de Champagne s
sok ms, melyek azonban mr elavultak.
Leri. L e r o y , Qiat. 9e, pomo. II. 408.
M a s , Se. 2^e^e, I. 8 1 .

J a h n , d((v,dt,. Ca/iid. de^ BstL Y. 521. s sokan rasok is.


szrevtel. Az alfldn csak nagyobb folyvizeink mellkn, ha
znk emelkedettebb fekvs, gymlcstenysztsre kedvez vidkein
pedig mindentt rdemes volna nagyban is tenysztennk. Vidkem
mostoha viszonyai kzt, csak hbe-korba kpes kielgt termst hozni.

303

263, Sickler frank hlgye.


(Sicklers Franz-ltfadame.)

Szrmazsa. E jeles krte szrmazsrl serami bizonyosat nem


mondhatok. Oberdieck 1874-ben kedveskedsl, ajndkban kldtte
meg nekem Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam. Valdisgt
illetleg, minthogy Sickler, rgibb nmet gymlcssz munkja, a
hol e krtefaj hihetleg lerva van, kezemben nem fordult meg,
elgnek tartom Oberdieck nevre hivatkozni, a kinek lelkiismeretess
grl mindenki fltehet annyit, hogy nekem ajndkban hamis vagy
eltte mg ismeretlen fajt semmi esetre sem kldtt volna.
rsideje. Augustns elejn.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran kisebb is.
Alai<ja. Szablytalan krtealak vagy hosszas, hasas esigaalak;
egyik oldaln gyakran hzottabb, mint a msikon, de klnben skfllet. Zme a kzptjnl albb, a kelyhes vg fel esik, honnt
kelyhe fel az egyik oldalon szelden, a msikon hirtelen gmblydve
boltozdik s kelyhe krl elg szles karimban fogy el; szra fel
pedig elejnte szelden, aztn mindinkbb s nmi behajlssal is
fogyva, rvid, tompakiipos vgben enyszik el. S z r a hosszas, vkony
fs, kt vgn bunks srgs zld, nagy rszt azonban srgsbarna;
a gymlcs cscsra hsos dudorkk kz helyezett vagy hisos dudortl flre nyomva csaknem a flsznbl kill. K e l y i e kicsi, zrt
vagy flignyilt; flll, keskeny, barns, szarunem osztvnyaival
szpen kikanyartott tgas s elg mly regben l, melynek szel
den hullmos karimjrl elenysz, lapos bordk nyjtznak gyakran
a gymlcs derekra s annak kerekdedsgt kiss megzavarjk.
Szine. Bre finom, sima, gyngdtapintatu, bgyadtan fnyl,
elejnte sppadt zld, rtvel lnk zldessrga; napos oldaln hal
vny tglavrssel befuttatott vagy csak belehelt, Pontozata igen
sr; a br alul ttetsz, apr, srgs pettyecskkbl ll, a piros
sznben elg szembetn. Rozsda csak elvtve mutatkozik flletn.
Belseje. Hsa fehr, finom vagy flfinom, olvad; magtokja krl
is csak finoman kves-szemcss; leve b, czukros, alig szrevehet
savanynyal, igen kellemes, gyngden illatos s fszeresz. Magtokja
zrttengely; tmlcskiben vilgosbarna, p magvakat rejt.
Fja. Vgnvs, egszsges s edzett; korn s bven term;
les szgekben flfel trekv, ers gaival, melyek gymlcsz szer
vekkel jl beruhzkodnak, srlombos, magas gulaalak koront alkot.
Vadonczon jl dszlik; alkalmas szlasfnak is, gulafuak is. Minde
ntt jl dszlik: de vidkem mostoha viszonyai kzt csak akkor kpes

304
kielgit61eg teremni, ha a megelz v ess volt s a tli nedvessg
mlyen tztatta a fldet. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei Elg szmosak, hosszak, vastagok, hegyk fel siieliden
elvkonyodk; elg egyenesek, tbbnyire azonban kiss grbk s
knyksek; hegyk fel elg szembetnleg bordzottak; flllk vagy
les szgekben flfel trekvk; gyenge korukban srn s finoman
fehrmolyhosak; rt korukban csupaszak, zldesbarnk, napos fl
kn sttpirossal mosottak ; apr, tbbnyire kiss hosszas, fehr pon
tokkal srn s elg szembetnleg pontozottak: rendetlen levlkzek.
Rgyeh Kicsinyek, kposak, laposhtuak, alig hegyesek, a veszsztl csak alig elllk, szrkvel rnyalt sttbarnk; csaknem talap
nlkliek vagy alig kill, hosszan bordzott, szk talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hasas kposok, alig hegyesek, szrk
vel s pirossal rnyalt sttbarnk.
Levelei. A vesszk aljn elg nagyok, egyebtt csak kzpna
gyok; elg vastag s kemnyszvetek ; tojsdadok vagy hosszas s
keskeny tojsdadok; majd szablyosan, majd hirtelen elkeskenyed,
hosszas, les hegyben vgzdk; a vesszk aljn csaknem laposak s
hullmosak; a vesszk hegye fel csatornsak; inkbb vagy kevsb
veltek: gyenge korukban als lapjukon srn s finoman fehrmolyhosak; rt korukban csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, vil
gos zldek; szleiken tompa fogakkal szablytalanul frszesek. Levlnyelk rvid, elg vastag, merev; inkbb vagy kevsbb les sz
gekben flfel ll. Levlplhi rvidek, fejletlenek, ridomuak, ha
mar elhullk. Virgrgyet krt levelei nagyobbak, szlesebbek, mint
a vesszkn levk, csaknem laposak, szelden hullmosak; sztll,
merev nyelkrl kiss velten lefel konyulok.
Hasonnevei. Tudtomal nincsenek.
Leri. Hacsak Sickler nmet gymlcssz le nem rta; az
jabbkori nmet gymlcsszek kzl tudtommal mg senki sem
rta )e.
szrevtel. E j nyri krte nagyon megrdemli, hogy krte
tenysztsre kedvez, mly termrteg, kellleg nyirkos talajban
minden kertben helyet foglaljon. Vidkem mostoha viszonyai kzt
kevs haszonnal jrna tenysztse.

805

264. Tougard kobakja.


(Calebasse Tougard ; Tougard's Flaschenbirne.)
Szrmazsa. E becses krtt azou magonczok egyike szolgl
tatta, melyeket Van Mons 1840 krl eszkzlt magvets ltal nyert,
s melyeket halla utn az rksktl Bivort Sndor vsrolt meg.
A magrl kelt s Lwenbl Greest-saint-Remybe kerlt auyafa ] 845-ben
termett elszr. Gymlcseit kitneknek s gy a fajt terjesztsre
mltnak tallvn, Bivort nevezte el Tougard, roiien-i hires gyml
cssz nevrl s kezdette elterjeszteni. Napjainkban mindenfel el van
mr terjedve. Ojtvesszejt 1870-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl.
Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam oet. nov.; hvsebb tjakon decemberig is
eltart.
Mnsge. Csaknem kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is, kisebb is.
Alakja. Kiss vltoz; majd hosszas krte- vagy kobak-alak,
majd tojsdad krtealak; kiss szablytalanul boltozott, de kln
ben elg skfellet. Zme a kzptjnl jval albb, a kelyhes vg
fel esik, honnt kelyhe fel inkbb vagy kevsbb hirtelen gmb
lydve boltozdik s inkbb vagy kevsbb szk karimban vgzdik ;
szra fel pedig elejnte szelden, aztn behajlssal is fogyva, majd
rvides, majd hosszas, tbbnyire karcsukupos vgben enyszik el.
S z r a rvides vagy kzphossz, elg vastag, tbbnyire fs, nagyrszt
barnamzos; a gymlcs cscsbl, tbbnyire hsos emelkeds melll,
oldalvst kill, nha pedig hsos gyrmletbe vagy csaknem a fl
sznre helyezett. K e l y h e nyilt vagy flignyilt; majd rvid s fl
ll, majd hosszas s sztterl, barns szarunem osztvnyaival
inkbb vagy kevsbb szk s sekly regben l, st nha csaknem
a lszinre helyezett.
Szne. Bre vastag s kemnyks, majd sima, majd rdestapintat, csaknem fnytelen; elejnte bgyadt zld; rtvel zldes-srga;
napos oldaln kiss lnkebb srga, mely sznezetbl azonban gyak
ran alig tnik el tisztn egy-egy nagyobbka folt; mert az egsz
llet elejnte barns, ksbb vrhenyesre vltoz, finom vagy rdes
s cserepes rozsdval van befuttatva vagy szakadozottan mrvnyozva.
Pontozata elg sr; de csak a rozsdamentes foltokon szembetn.
Belseje. Hsa tbbnyire lazacz-piros vagy bgyadt srgs-piros,
finom tmttes, olvad ; magtokja krl is csak alig szrevehetleg
kves-szemcss ; leve igen b, czukros, finom savanynyal emelt, igen
kellemes, gyngden illatos s fszeres-z. Magtokja zrt vagy kiss
nyilttengely; tmlcskiben ritkn p, hanem tbbnyire idtlen, fe
kets magvakat rejt.
20

306
Fja. Nlam csak mrskelt-nvs, de elg edzett; kora s
a neki kedvez helyen bven is term; flll vagy elg les sz
gekben flfel tvekv, merev gaival, melyek gymlcsz szervek
kel jl benibzkodnak, sr-lombos, de kellleg szells, gulaalak
koront alkot. Vadonczou inkbb dszlik, mintsem birsalanyon;
alkalmas gulafnak inkbb, mintsem szlasfnak; bogy vgan ljen
s gazdagon teremjen; meleg vidket, de kellleg nyirkos fldet
kivu. Gymlcseit az ersebb szelek le szoktk tizedelni a frl.
Vesszei. Elg szmosak, rvidek vagy kzpbosszak, elg vas
tagok vagy kzpvastagok, begyk fel is csak keveset vkonyodk
s begyknl tbbnyire bnnksan vgzdk; ritkn egyenesek, banem
kiss grbk s knyksek, merevek, bordzatlanok; flllk vagy
elg les szgekben flfel trekvk; gyenge korukban is csak begyk fel finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, zldes-barnk,
napos felkn s begyk fel pirossal kiss rnyaltak; aprbb-na
gyobb, tbbnyire kerek, fak pontokkal srn s elg szembetnleg
pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban elg rvid levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy csak kzpnagyok, kposak, hegye
sek, a vessztl igen elllk, sttbarnk, nha szrkvel is rnyal
t a k ; elg kill, csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok, tojsdad-kposak, kiss begyesek,
szrkvel tarkzott gesztenyesznek.
Levelei. Elg nagyok vagy csak kzpnagyok; elg vastag s
kemnyszvetek; hosszas tojsdadok; a vesszk hegye fel csaknem
lndssak vagy ludss-tojsdadok; tbbnyire szablyosan elkeske
nyed, hosszas, les s flrecsavarod hegyben vgzdk; lapos-vl
gyesek, inkbb vagy kevsbb veltek, itt-ott szeliden hvlmosak;
gyenge korukban als lapjukon s szleiken finoman molyhosak; rt
korukban csupaszak, simk, fnyesek, lnk-zldek; szleiken alig
szrevehetleg, tompn fogazottak vagy csaknem pszlek. Levlnyelk kzphossz, a vesszk hegye fel pedig mind-mind rvidebb,
elg vastag s merev; csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi v
kony fonlidomuak, kevss tartsak. Virgrgyet krt levelei vltoz-nagysguak, csaknem laposak, szeliden hullmosak; nyelkrl
lankadtan s lekonyultn sztterlk.
Hasonnevei. Poire Tougard.
Leri. B i V 0 r t, livtva(. 3e, fomo. I I I . 95.

L e r o y , Qiat. de. pomof. I. 521.


M a s , Sin Q^eug'ci;, III. 142. szm alatt.
J a h n , usk. SCan96. 9&z 06stA. V. 481. s msok.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kzt csak kedvez vjrskor kpes teremni; de nagyobb folyvizeink mellkn, hol a talaj
nyron t is kellleg nyirkos maradhat, bizonyra gyakrabban is,
bvebben is, szebb s jobb gymlcsket is fog teremni, mint brhol
egyebtt. Azt mondjk leri, hogy hideg, nedves, agyagos talajban
gymlcsei megrepedeznek, megfoltosodnak s ess vjrskor zetle
nek is. E bajban itt az alfldn bizonyra nem fog szenvedni.

307

265. Tuerlinckx.
Szrmazsa. Bivort szerint e krtefajt malinesi lakos, Tuerlinckx
az falusi birtokn, melyet kevssel 1848 eltt szerzett volt, tallta
fl. Mint igen nagy s kedvez viszonyok kzt j csemege gymlcst
termfaj csakhamar elterjedt mindenfel. Ojtvesszejt mg a hat
vanas vekben kaptam meg Btorkeszibl, Kovcs Jzsef, vetern gymlcssznktl. Tbb zben termett mr nlam. Brha fajom valdi
sgrl meg voltam gyzdve; folyvst kszakarva halogattam ler
st ; mert fjt knyesnek s vidkem mostoha viszonyai kzt term
ketlennek talltam. 1883-ban hatalmas nagy gymlcsket termett,
melyekrl, a fajt lertam s a nagy gymlcskben gynyrkdk ked
vrt, ^ezennel kzlm is lerst.
Ersideje. Nlam sept. vgn oct. elejn; hvsebb tjakon de
cemberig is elhzdik.
Minsge. Nha II. rend; nha pedig III, rend csemegegy
mlcs; de hztartsi czlokra igen becses.
Nagysga. Nagy; nha rendkivl nagy.
Alakja* Vltoz; tbbnyire azonban tojsdad-krtealak, nha
pedig hasas, tompa csigaalak; szablytalanul boltozott, buczks s
hovadsos-fllet; aztn egyik oldaln tbbnyire hzottabb, mint a
msikon. Zme a kzptjnl inkbb vagy kevsbb albb, a kelyhes
vg fel esik, honnt kelyhe fel szeliden gmblydve boltozdik s
kelyhe krl elg talpasn vgzdik; szra fel pedig elejnte szel
den, aztn behajlssal is fogyva, majd vastag s tompa, majd kiss
karcs, de rendszerint rvid-kupos vgben enyszik el. S z r a rvi
des vagy kzphossz, vastag vagy elg vastag, fs, grcss tvnl
hsos, hegynl bunks, szrks vagy srgsbarna mzzal vgig be
vont; tbbnyire szk regbe helyezett, melynek rendszerint ferdn
ll karimjn orms emelkedsek s lapos barzdk szoktak vlta
kozni. K e l y h e zrt, nha flignyilt; rendetlenl flll vagy szszehajl, szarunem, molyhos osztvnyaival tbbnyire szk s mly
regben l, melynek hullmos karimjrl mindinkbb elszlesed
lapos bordk nyjtznak a gymlcs derekra s annak kerekded sgt
gyakran megzavarjk.
Szne. Bre vastag, elg sima, majd gyngd, majd kiss rdestapintatu, bgyadtan fnyl, elejnte lnk zld, rtvel srgs-zld;
napos oldaln is csak kiss lnkebben sznezett, mintsem rnyas fe
ln, Pontozata sr ; egyenlen elszrt, apr, fahjszini pettyecskkbl ll, szembetn. Eozsda-alakzatok itt-ott, gyakran fordulnak el
flletn.
Belseje, Hsa srgsfehr, finom vagy flfinom, olvad vagy flszerint olvad; magtokja krl kiss kves-szemcss ; leve b, czukros, dt savanynyal emelt, elg kellemes, gyngden illatos s f20*

308
szeresz. Kr, hogy savanyba gyakran sszebnz fanyarsg is ve
gyl! Magtokja csaknem zrttengely; szk tmlcskiben, hosszas
karcs, barna, p, nha pedig idtlen magvakat rejt.
Fja. Elg vgnvs, egszsges s elg edzett, kiss ksn s
csak mrskelten term; flll, vagy nyilt szgekben sztll gai
val, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, srlombos,
terjedelmes koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsala
nyon ; alkalmas szlas fnak s nyess alatt tartva egybb alakit fk
nak is. Mindentt jl dszlik, de csak kellleg nyirkos talajban terem
rendesen s legszebb-fejlds gymlcsket, melyek, nagysguk
mellett is, jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, elg vastagok, vagy csak
kzpvastagok, hegyk fel lassidan elvkonydk; ritkn egyenesek,
hanem kiss grbk s knyksek, bordzatlanok; flllk vagy nyilt
szgekben sztllk; gyenge korukban pgsz hosszukban srn fehrmolyhosak ; rt korukban csnpaszak, barns srgk; aprbb-nagyobb,
hosszas, fehres pontokkal nem srn, de szembetnleg pontozottak;
rendetlen levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, szlestalpii kposak, he
gyesek, a vessztl csak kiss elllk, szrkvel rnyalt stt-barnk;
inkbb vagy kevsbb kiemelked, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Nagyok, rvid, hasaskuposak, kiss hegyesek; szr
kvel tarkzott vilgos gesztenyeszinek.
Levelei. Nagyok vagy elg nagyok; elg vastag s elg kemnyszvetek; kerlkesek ; hirtelen elkeskenyed, inkbb vagy ke
vsbb hosszas, les hegyben vgzdk; laposak, alig veltek, de hegykkel lefel s flre is grblk; a vessztl csaknem vzirnyosan
elllk; gyenge koriakban jellemzleg srn s tartsan fehrmolyhosak; rt korukban sem egszen csupaszak, simk, elg fnyesek,
csaknem sttzldek; szleiken elrehajl, les fogakkal majd srb
ben, majd ritkbban, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk
hosszas, vagy kzphossz, kzpvastag, csaknem merev; inkbb vagy
kevsbb les szgekben s kiss hanyatt grblten, flfel ll. Levlplhi hosszak, fonl- vagy r-idomuak, kiss sztllk, kevss tar
tsak. Virgrgyet krt levelei nagyobbak, hosszabbak, mint a
vesszkn levk, hosszas kerlkesek, laposak, hullmosan elgrblk,
pszlek; igen hossz, rugalmas nyelkrl kiss lekonyultn sztte
rlk.
Hasonnevei. Thuerlinckx; Beurr Thuerlinckx.
Leri. L e r 0 y, S)ic. 3e, fomot. II. 709.
M a s , S'oinot. fnzatu^ I. 3. nmet gymlesszek tud
tommal mg nem rtk le.
szrevtel. Ilyen mostoha viszonyok kzt, a milyenek vidkemen
uralkodnak, kevs haszonnal jrna tenysztse. Haznk hegyes vid
kein vagy nagyobb folyvizeink mellkn az alfldn is, hiszem, hogy
hlsan kifizetendi a helyet, melyet a kertben elfoglal.

309

266. Tmzsi krte.


(Bondelet.)
Szrmazsa. Bizonytalan. Dumortier belga gymlcsnek tartja s
szerinte a mlt szzad vgn Dehove nyerte volna magrl. Oberdieek
Angolorszgban gyantja blcsjt. Szerintem alkalmasint jkori
gymlcs; mert alig hihet, hogy ilyen, minden tekintetben becses
gymlcst a francia gymlcsszek napjainkig le nem rtk volna
krlmnyesen s elterjeszteni ne igyekeztek volna. Ekkorig tud
tommal csak Dumortier s Oberdieek ismertettk e fajt krlmnye
sen s pedig Dumortier 1869-ben, Oberdieek pedig 1875-ben. Ojtvesszejt 1874-ben kaptam Plantiresbl, a Simon-Louis testvrektl.
Azta tbb zben termett nlam nemcsak a fajfn, de mg ll he
lyre kiltetett ojtvnyomon is.
rsideje. Nlam sept. elejn; hvsebb tjakon nov. vgig is
eltart.
Minsge. I. rend csemege s piaczosgymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, gyakran kisebb is.
Alakja. Hasas tompa csigaalak, szlesebb, mint magas; egyik
oldaln kiss hzottabb, mint a msikon. Zme kzptjra esik, honpt kelyhe fel elejnte szelden, aztn hirtelen gmblydik s elg
szles, hullmos karimban vgzdik; szra fel pedig rendszerint
kiss sszbb hzdva boltozdik s rvid tompa vgben enyszik el.
S z r a kzphossz, kzpvastag, nha pedig elg vastag, fs, ban
kosn vgzd, srgs zld s nha srgsbarna mzzal is befutta
tott ; a gymlcs cscsn, szk mlyedsbe mintegy erszakosan benyo
mott vagy hsos emelkeds melll kiss ferdn kill. K e l y h e
nyilt vagy flignyilt; rendetlenl flll, rvides, szarunem, hegyes
osztvnyaival tgnyilsu, de szk s nem mly regben l, melynek
falain csinos lapos bordk vltakoznak, melyek a karimt hullmoss
teszik s elenyszleg a gymlcs derekra is flvonulnak s annak
kerekdedsgt kiss megzavarjk.
Szne. Bre elg vkony, elg sima, noha szelden hovadsos,
bgyadtan fnyl; elejnte homlyos fzld ; rtvel lnk srga ; napos
oldaln aranysrga s nha szeld pirossal gyngden sznezett. Pontozata sr ; egyenlen elszrt, zlddel szegett, fahjszin pettyecskkbl ll, szembetn. Rozsdafoltok vagy alakzatok csak nha s
elvtve tallkoznak flletn.
Belseje. Hsa srgs vagy fehres srga, finom, de nem tmtt,
olvad; magtokja krl finoman kves-szemcss; leve igen b, igen
czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos s fszeresz. Magtokja zrttengely; szk tmlcskiben szles tojsdad, laposas, de p, vilgos barna magvakat rejt.

310
Fja. Csaknem bujanvs, erteljes, igen edzett; korn s rend
kvl bven, tbbnyire csomsn term; nyilt szgekben fl s szt
ll, nylnk gaival, melyek gymlcsz szervekkel hamar s jl
beruhzkodnak, elg srlombos, de kellleg szells, tereblyes koro
nt alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon; alkalmas
szlasfnak inkbb, mintsem gulafnak; mert a nyessnek nem ba
rtja. Mg alfldi, mostoha viszonyaink kzt is jl dszlik s terem.
Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel mind
inkbb elvkonyodk ; elg egyenesek, noha kiss knyksek; bordzatlanok, flllk vagy nyilt szgekben flfel trekvk; gyenge
korukban ritksan s finoman molyhosak ; rt korukban csnpaszak,
zldesbarnk; apr, kerek vagy itt-ott hosszas, fak pontokkal elg
srn, de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azon
ban rvid levlkzek.
Rgyei- Kicsinyek, kposak, hegyesek, a vessztl elllk s nha
sarkantyusan kiszgellk; szrkvel tarkzott pirosas gesztenyesznek; a vesszk aljn alig, a vesszk hegye fel elgg kill, bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek , hasaskuposak, alig hegyesek, szrkvel
kiss tarkzott sttbarnk.
Levelei. Kzpnagyok, kiss vastag s kemnyszvetek; kerlkesek vagy lndssak, itt-ott tojsdadok ; majd szablyosan, majd hir
telen elkeskenyed s kiss lefel grbl, rvidke hegyben vgzdk;
laposak, de a vesszk hegye fel kiss vlgyesek, veltek; gyenge
korukban ritksan s finoman molyhosak s szeld pirossal bele
heltek; rt korukban csupaszak, simk, ragyog fnyesek, elg stt
zldek; szleiken elrehajl tompa vagy itt-ott les fogakkal nem
mlyen, de elg srn s szablyosan frszesek. Levlnyelk kzphosszi, vkony, hajlkony, inkbb vagy kevsbb nyilt szgekben fl
fel ll. Levlplhi fonlidomuak, a nyl tvtl kiss flebb a
nylre helyezettek, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei jval
nagyobbak, mint a vesszkn levk, laposak, szleiken lefel hajlk,
rendetlenl hullmosak s hegykkel csavarosn elgrblk; elg hossz,
elg vastag, de rugalmas nyelkrl mereven sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. D u m o r t i e r , S'omone, toui>na4stcft/!Pc, 93. lapjn.
O b e r d i e c k , S'^^uit. <!fCan96. Qcz dsunQe, VII. 457.
Msok tudtommal mg nem rtk le.
szrevtel. Jl beillik alfldi viszonyaink kz is: de itt mr
aiig. vge fel le kell szretelni gymlcseit; haznk flvidkn,
hiszem, hogy mg bvebben fog teremni s gymlcsei is ksbben
fognak rni, mint itt az alfldn. Szles elterjesztsre mltknak tal
lom haznkban mindenfel.

311

267. Uj-Poiteau.
(OlT. Uj-Poat )

(Nouveau-Poiteau; Neue-Poiteau.)
Szrmazsa. Napjainkban hress vlt, ezen krtt, Oberdieck szerint, Bouvier Simon nyerte magrl, Jodoigueban (Belgium),
de Oberdieck ezen lltsa egszen tves; mert nem Bouvier nyerte
azt magrl, hanem Van Mons. A belga s franczia gymlesszek
valamennyien Van Monsnak tulajdontjk e krte ltrehozatalt. A
magrl kelt anyafa 1843-ban, teht Van Mons halla utn, termett
elszr. Van Mons fiai aztn, Bouvier tancsra, atyjuk j bartjnak,
Poiteau, hires franczia gymlcssznek nevrl ,Uj-Poiteau'-nak ke
reszteltk el. Uj''-nak azrt, mert atyjuk mr elbb egy msik magonczt szintn Poiteau nevrl keresztelt volt el. Tbb hiteles hely
rl birom ezen fajt, mely tbb zben is termett mr nlam. Fajom
valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. derekn; hvsebb tjakon novem
berig is eltart.
Minsge. I. rend csemegegymlcs; szraz vjrskor, nlam
alig rdemelte ki a II. rangot.
Nagysga. Kzpnagy; kedvez viszonyok kzt jkora nagy.
Alakja. Vltoz; tbbnyire tojsdad krtealak vagy szablyta
lan hasas tojsalak; elg sk, noha tbbnyire buczkos-fllet. Zme
tbbnyire kzptjra esik, honnt kelyhe fel szelden fogyva boltozdk s kelyhe kri tbbnyire igen szk talpban vgzdik, melyre fl
sem llthat; szra fel pedig elejnte szelden, aztn hirtelen fogyva
s rendszerint behajlst is alkotva, rvid, karcs, kpos vgben eny
szik el. S z r a tbbuyire kzphossz, vastag vagy elg vastag, fs,
de rugalmas, bunks s tvnl gyakran hsos, csaknem vgig sr
gsbarna mzzal bevont; a gymlcs cscsbl hsos gyrzetbl kiss
ferdn kill, nha pedig a cscsbl csaknem annak folytatsaknt
kiemelked. K e l y h e nylt vagy flig nylt; flll, rvid, szaru
nem osztvnyaival inkbb vagy kevsbb szk s nem mly regben
l, melynek falai rnczosak s karimjrl, mely tbbnyire ferdn ll,
bords emelkedsek nylnak a gymlcs derekra, a hol rendszerint
ellapulnak, de a gymlcs egyik oldalt hzottabb teszik, mint a
msikat.
Szne. Bre vkony, sima gyngd vagy itt-ott kiss rdestapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte csaknem stt zld; rtvel vilgos
vagy kiss srgs zld; napos oldaln gyakran vilgosbarna rozsd
val ftyolozott. Pontozata sr; egyenlen elszrt, barns pettyek
alakjban jelenkez, igen szembetn. Majd finom, majd kiss rdes
rozsda kisebb-nagyobb foltokban mindig mutatkozik flletn.

312
Belseje. Hilsa tbbnyire ldes fehr, igen finom, gyngd, ol
vad; magtokja krl sem kves-szemcss ; leve b, cznkros, finom
savanynyal emelt, igen kellemes fszeresz. Szraz vjrskor nlam
nem volt leves, hanem csaknem lisztes; aztn cznkrossga s fszeressge sem volt kielgt. Magtokja csaknem egszen zrttengely;
S2sk tmlcskiben sovny, fekete, ritkn p, hanem tbbnyire idt
len magot rejt.
Fja. Mrskelten nv, de egszsges s elg edzett; korn s
igen bven term; flll vagy elg les szgekben flfel trekv,
merev gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak,
szp, srlombos, gnlaalak koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik,
mint birsalanyon; alkalmas szlasfnak is, giilafuak is. Knnyen
kiszrad, laza talajomban a tarts szrazsgot megsnyli s keveset
terem; mg kellleg nyirkos talajban mindentt jl dszlik s jl te
rem. G-ymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, vastagok vagy kzpvas
tagok, hegyk fel sem igen vkonyodk, st hegyknl hzottan vgz
dk ; elg egyenesek, noha knyksek, bordzatlanok; flllk;
gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, piros
sal rnyalt zldes vagy itt-ott srgsbarnk; apr, kerek, fehres
pontokkal elg srn, de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen
levlkzek.
Riigyei. Kzpnagyok, szlestalpit rvidkuposak, kiss hegyesek,
a vesszkkel csaknem prhuzamosan flfel llk; szrkvel srn
tarkzott sttbarnk; jl kiduzzadt bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, kposak, kiss hegyesek; szrkvel s
stt barnval tarkzott vilgosbarnk,
Levelei. Nagyok, kiss vastag s kemnyszvetek; tojsdadok
vagy szles tojsdadok; elg hirtelen elkeskenyed, inkbb vagy kevsbb rvid, les hegyben vgzdk; vlgyesek vagy csatornsak;
inkbb vagy kevsbb veltek; nyelkrl kiss lefel konyulok; gyenge
konikban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, fnye
sek, vilgos zldek; szleiken elrehajl, tompa fogakkal ritksan, de
elg szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszi, elg vastag, de haj
lkony ; rzsunt flfel ll. Levlplhi hosszak, fonlidomuak, nem
tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire szlesebbek, mint a
vesszkn levk; laposak vagy laposvlgyesek, szleiken itt-ott hul
lmosak; hosszii, hajlkony nyelkrl lankadtan lefel konyulok.
Hasonnevei. Choix d'un amateur; Juteuse de Braimau; Retour de
Rom; Tombeau de l'amateur.
Leri. B i v o r t , GtnnaL 3c pc/mct. IV. 21.
L e r 0 y, S)ict. da pomo. II. 466.
M a s , & ^cif&'z,, III. 138. szm alatt.
O b e r d i e c k , ifCvst'^. Ma-n36. dw G^M. V. 105. s
tbben msok is.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kz nem val. Haznk
fl vidkn vagy az alfld nagyobb folyvizei mellkn tegynk vele
ksrletet s ott, hol fja vigan tenysz s gymlcsei mindig finomzek, tenysszk nagyban is.

313

268. Vauquelin krtje.


(Vauquelin; Saint-Germaia Vauquelin.)

Szrmazsa. E jeles krtt Vauqnelin, rouen-i keresked 1835


krl nyerte magrl. Minthogy gymlcsei kezdetben igen tartsak
voltak; elejnte pnksdi krtnek ( = Poire de la Pentecte) nevezte
el Vauquelin ; de ksbb mind-mind kevesebb ideig levn eltarthatok,
a roueni kertsz trsulat helyesebbnek vlte annak nevrl elkeresz
telni, a ki azt magrl nyerte volt. Napjainkban meglehetsen el
van mr terjedve. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl, JeinsenbL Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam oct. nov.; hvsebb tjakon janurig is eltart,.
Minsg. I rend; nha csak II. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jkora nagy.
Alakja- Vltoz; tbbnyire azonban szablytalan csigs-krte
alak vagy szablytalan tojs-alakii; egyik oldaln hzottabb, mint a
msikon s nha egyik oldaln oly lapos, hogy a gymlcs floldal
nak ltszik. Zme a kzptjnl tbbnyire albb, a kelyhes vg fel
esik, honnt kelyhe fel szeliden gmblydve boltozdik s kelyhe
krl inkbb vagy kevsbb szk karimban vgzdik ; szra fel pedig
elejnte szeliden, aztn mindinkbb s nha nmi behajlssal is fogyva
inkbb vagy kevsbb rvid, kpos vgben enyszik el. S z r a rvi
des, vagy kzphossz, elg vastag, fs, bunksan vgzd; a gy
mlcs csxiesra kiss oldalt s bemlyeds nlkl a flszinre helyezett
vagy hsos emelkedstl kiss ferdre nyomott. K e l y h e nyilt vagy
flignyilt; kiss rendetlenl flll, rvid, barna, szarunem osztvnyaival szk s nem mly regben l, melynek falain szablytalan
lapos bordk miatkoznak, melyek gyakran a gymlcs derekra is,
br nem szembetnleg, flvonulnak s annak gmblydedsgt
megzavarjk.
Szne. Bre kiss vastag s kemnyks, elg sima, szraztapintat, bgyadtan fnyl; elejnte spadt zld; rtvel zldes-srga;
napos oldaln fldvrssel inkbb vagy kevsbb szinezett. Pontozata
elg sr ; igen apr, fahjszn pettyecskkbl ll ; majd alig, majd
elgg szembetn. Rozsda majd sr, rdes, fahjszn mzz sszefolytan, majd szakadozott foszlnyokban, tbbnyire csak a gymlcs
kelyhes vgn, de nha, ritksan, egyebtt is szokott rajta mu
tatkozni.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsba jtsz fehr, elg finom,
tmttes, olvad ; magtokja krl kves-szemcss; leve igen b, czukros, finom, de gyakran sszehz savanynyal, elg kellemes, de nem
mindenkor s mindentt kellleg fszeresz. Magtokja nyilttengely;
tmlcskiben tojsdad, srgsbarna, p magvakat rejt.

314
Fja. Egszsges s igen edzett; elg korn s bven term;
flll vagy nyilt szgekben flfel trekv gaival, melyek gyml
csz szervekkel jl beruhzkodnak, elg srlombos, gulaalak koro
nt alkot. Dszlik birsen is, vadonczon is ; alkalmas gulafnak, de
szlas fnak csak ott, a hol gymlcsei az ersebb szelek ellen oltal
mat tallnak. Mindentt jl dszlik; de, hiszem, hogy Jiellleg nyirkos ta
lajban bvebben is, szebb s jobb gymlcsket is terem, mintsem
szraz vagy knnyen kiszrad, laza talajban.
Vesszei. Szmosak, hosszak vagy kzphosszak, kzpvastagok;
hegyk fel mindinkbb elvkonyodk; egyenesek, noha kiss knyksek, bordzatlanok; flllk vagy kiss nyilt szgekben flfel t
rekvk ; gyenge korukban finoman s ritksan molyhosak; rt ko
rukban csupaszak, pirosas szennyesbarnk; apr, kerek, fak pon
tokkal ritksan s nem szembetnleg pontozottak; tbbnyire hoszszas levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvidkuposak, hegyesek, a vessztl elllk,
fekets gesztenyesznek; elg kill, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, tompahegyek, sttbar
nval tarkzott vilgos gesztenyeszinek.
Levelei. Kzpnagyok; elg vastag s igen kemnyszvetek;
hosszas tojsdadok vagy csaknem lndssak; szablyosan elkeske
nyed, hoszszas, les hegyben vgzdk; csatornsak; veltek, hegykkel htra s gyakran flfel is kunkorodok; nyelkrl rendsze
rint lefele grblk; gyenge korukban is csak ritksan s finoman
molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, elg fnyesek, vgos
zldek; szleiken elre hajl, jkora nagy fogakkal elg svrn s elg
szablyosan rszesek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, kzp
vastag, rugalmas; nyilt szgekben elll. Levlplhi elg kifejldttek, ridomuak vagy igen keskeny-] ndssak, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire nagyobbak, szlesebbek, mint a veszszkn levk, lapos vlgyesek, szelden hullmosak; hosszas rugalmas
nyelkrl lefel s hanyatt kunkorodok.
Hasonnevei. Poire de la Pentecte; Vauquelin's St. Germaia.
Leri. L e r o y, S)ict. 9c S'omo. II. 723.
M a s , Se, '^cr^cr, I. 17.
T 0 u g a r d, 0/nna(. dn S'omoC. I. 101.
J a h n, aeCust. ^a-nd. dez &sM. V. 525. s msok.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kzt kevs haszonnal jr
tenysztse; de, hiszem, hogy haznkban, fkp nagyobb folyvizeink
mellkn s mindentt, a hol a fld nyron t is kellleg nyirkos ma
radhat, bven ki fogja fizetni a helyet, melyet a kertben elfoglal,

315

269. Varenne de Fenille vajoncza,


(Beurr Varenne de Fenille.)

Szrmazsa. E jeles krte Praneziaorszgbl szrmazik. Magrl


nyerte Curciat-Dongalonban, bizonyos Parist nev egyn, kinek en
gedelmvel Mas Alfonz elkeresztelte ez lj krtefajt Varenne de Fe
nille, adszed nevrl, a ki a miilt szzad vge fel, a fldmvelsrl s fatenysztsrl becses knyvet rt volt. Mg folyvst az j
donsgok kz tartozik e faj is. Ojtvesszejt 1874-ben kaptam a
Simon-Louis testvrek szp hirben ll gymlcsteleprl, Plantiresbl. Tbb zben termett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Oct. november; Mvsebb tjakon dee. jan.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is.
Alakja. Majd szablytalan gmbalak; majd ismt tojsdad gmb
alak; tbbnyire hoporjas s bords-fllet. Zme kzptjra esik,
honnt mindkt vge fel csaknem egyenlen boltozdik; nha kiss
a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel hirtelen gmblydve
boltozdik s kelyhe krl elg talpasn vgzdik; szra fel pedig
elejnte szelden, aztn hirtelen fogyva s nha behajlst is alkotva
igen rvidke, tompa cscsban enyszik el. S z r a hossz, kzpvas
tag, fs, kt vgn bunks, kiss grbe s flre csavarod, csaknem
vgig fnyes barnamzos vagy legalbb barnafoltos; a gymlcs
csxicsn, nha, egymstl jellemzleg mly barzdval elvlasztott, la
pos emelkedsek kzl hsosn kill vagy a fldsznre helyezve h
sos dudortl ferdre nyomott. K e l y h e nyilt vagy flig nyilt; apr
s rvidke, szarunem osztvnyaival inkbb vagy kevsbb mly, de
tbbnyire szk regben l, melynek falain s karimjn vltoz
nagysg lapos bordk s barzdk vltakoznak, melyek rendetlenl
a gymlcs derekra is flvonulnak s annak fllett bordss s
barzdss, szval egyenetlenn teszik.
Szne. Bre kiss vastag s kemny ks, szraz-tapintat, csak
nem fnytelen ; elejnte spadt zld ; rtvel bgyadtsrga; napos ol
daln, nha nmi fldvrssel belehelt. Pontozata sr ; igen apr
barna pettyecskkbl ll, a napos oldaln elg szembetn. Finom,
ttetsz, sugaras rozsda csak kelyhes vgn s nha szras vgn is,
de egyebtt ritkn mutatkozik flletn.
Belseje. Hsa szp fehr; nha srgsba s zldesbe is jtsz
fehr, igen finom, tmtt, olvad, vajszer; magtokja krl is alig
szrevehetleg kves-szemess; leve b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, illatos s igen kellemes fszeresz. Magtokja zrt
tengely; tmlcskiben jkora nagy, zmk, de hegyes tojsalak,
kvszn-barna magot rejt.

316
Fja. Erteljes, edzett; korn, rendesen s bven term; nyilt
szgekben sztll vagy flfel trekv gaival, melyek gymlcsz
szervekkel jl bernhzkodnak, elg lombos, de kellleg szells, gulaalak koront alkot. Dszlik birsen is, vadonczon i s ; alkalmas giilafnak is, szlas fnak is ; helyben s talajban, gy ltszik, nem vlo
gats. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, karcsnak, hegyk fel is csak ke
veset vkonyodk s hegyknl kiss hzottan vgzdk; elg egyenesek;
kiss knyksek; flllk vagy nyilt szgekben flfel trekvk,
csaknem bordzatlanok; gyenge korukban finoman molyhosak; rt
korukban csupaszak, simk, srgs vagy zldes-barnk, hegyk fel
pirossal sznezettek; igen apr, srgs pontokkal elg srn, de nem
szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzp nagyok, rvid kposak, csaknem
hromszgek, alig hegyesek, a vessztl elllk s nha sarkantyilag kiszgellk; szrkvel rnyalt sttbarnk; alig kiemelked,
bordzatlan talapon lk.
Virgrgye. Elg nagyok, zmkkuposak, alig hegyesek szr
kvel s sttbarnval tarkzott vilgos gesztenyesznek.
Levelei. Kicsinyek; nem vastag, de kemuy-szvetek; tojs
dadok, itt-ott pedig kerlkesek, tbbnyire hirtelen elkeskenylt, r
vidke, les hegyben vgzdk; laposak vagy kiss laposvlgyesek, ittott hullamos-szlek; veltek s hegykkel kiss flrecsavarodk;
gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk
fnyesek, vilgos zldek ; szleiken elre hajl, tompa fogakkal sza
blytalanul frszesek; nhol csaknem pszlek. Levlnyelk a
vesszk aljn hosszas, flebb mind-mind rvidebb, elg vastag; majd
vzirnyosan elll, majd rzsunt flfel ll. Levlplhi kicsinyek
tbbnyire fogas ridomuak, elg tartsak. Virgrgyet krt s a gymlcspeczkeken lev levelei nha nagyobbak, nha kisebbek, mint a
veszszkn levk, laposak vagy kiss vlgyesek, szeliden hullmosak,
pszlek ; velten sztterl, hosszt nyelkrl kiss lefel irnyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. M a s , & '2^ci>^&^,l. 53. Msok tudtommal mg nem rtak le.
szrevtel. Ilyen mostoha viszonyok kz, a milyenek vidkemen
uralkodnak, azrt nem val; mert itt, fja csak kedvez vjrskor
terem s gymlcsei ertetve rnek; de olyan helyeken, a hol a fld
nyron t is kellleg nyirkos, bizonyra elnys volna nagyban is
tenysztennk.

317

270. Worontzow vajoncza.


(Beurr de Woroutzow; Worouteow's Butterbirn.)

Szrmazsa. E jeles krte Krim-ben lpett a vilgra. Magrl


nyerte Hartwiss, a csszri kertek igazgatja Nikitn, hihetleg az
tvenes vek elejn s az ismeretes orosz llamfrfi, Worontzow ne
vrl elkeresztelve, kezdette elterjeszteni. Ojtvesszejt 1870-ben kap
tam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Fajfmon tbb zben termett azta
Oberdieek lersval teljesen egyez gymlcsket.
Ersideje. Nlam sept. eleje, hvsebb tjakon oct. kzepig
is eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is.
Alakja. Kpos vagy nyakas krtealak, szelden bords s hovadsos fllet. Zme a kzptjnl jval albb, a kelyhes vg fel
esik, honnt kelyhe fel hirtelen gmblydve boltozdik s kelyhe
krl elg talpasn vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden, aztn
hirtelen fogyva rendszerint vllat alkot s hosszas, karcs s tbbnyre
csak kevss tompa kpos vgben enyszik el. S z r a hossz vagy
hosszas, elg vastag vagy kzp vastag, fs, de rugalmas, hegynl
bunksan vgzd, fnyes srgsbarna mzzal vgig bevont; a gy
mlcs cscsn, hsos dudorkk kzl kill vagy legalbb hvisos dudortl ferdre nyomottan a flsziibl kiemelked. K e l y h e nylt; fl
ll, de hegykkel htra grbl, trkenyhegy szarunem osztvnyaival, szk s seklyke mlyedsben l, melynek falain s karim
jn csak alig szrevehet, lapos bordk mutatkoznak, melyek azonban
a gymlcs derekn, nha elgg kiemelkednek s a gymlcs derekt
egyik oldalon rendszerint hzottabb teszik, mint a msikat.
Szne. Bre elg finom, nem egszen sima, mert szelden hovads OS, bgyadtan fnyl; elejnte sppadt zld; rtvel zldes-srga;
napos oldaln is csak kiss lnkebb srga, tbbnyre minden piros
sg nlkl. Pontozata sr; egyenlen elszrt, zlddel szegett, fahj
szn pettyecskk alakjban jelenkez, elg szembetn. Szras vgn
s kehelyregnek falain gyakrabban mutatkozik nmi finom rozsdamz; de felletn csak elvtve fordul el rozsdafolt.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, finom s olvad;
magtokja krl is csak alig szrevehetleg kves-szemcss; leve b,
igen czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, fszereszzel.
Magtokja nyilttengely; tmlcskben jkora nagy, szles tojsdad,
hegyes, barna, p magvakat rejt.
Fja. Fiatl korban vgan, ksbb csak mrskelten nv, de
folyvst egszsges s igen edzett; nem ppen korn, de elg bven
term; flll vagy nylt szgekben elll, merev gaival, melyek gy-

318
mlcsz6 szervekkel jl berulizkodnak, elg lombos, de kellleg szel
ls, giilaalak koront alkot. Vadonczon jl dszlik: alkalmas sz
las fnak is, gulafnak is. Mindentt jl dszlik; de kellleg nyirkos
talajban gazdagabban s gyakrabban is terem, mintsem knnyen kisz
rad, laza talajban. Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, vastagok vagy kzpvasta
gok, hegyk fel is csak keveset vkonyodk s hegyknl tbbnyire bunksan vgzdk; elg egyenesek, noha knyksek; bordzatlanok;
mereven flfel- vagy nyilt szgekben elllk; gyenge korukban fino
man molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, olajszn zldek, napos
flkn pedig zldesbarnk; apr, kerek, fehres pontokkal srn,
de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen vagyis itt-ott hosszas,
itt-ott rvid levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, kposak, hegyesek, a
vessztl elllk; szrkvel kiss tarkzott sttbarnk; inkbb vagy
kevsbb duzzadt, bordzatlan talapon lk.
Virgrgye, Kicsinyek, hosszas s kiss hasaskuposak, hegyesek;
szrkvel s sttbarnval tarkzott vilgosbarnk.
Levelei. Kzpnagyok, elg vkony s hajlkony-szvetek; kerlkesek, itt-ott tojsdadok; tbbnyire szablyosan elkeskenyed,
les hegyben vgzdk; laposak, kiss veltek, nyelkrl kiss lefel
konyulok; gyenge korukban ritksan s finoman molyhosak; rt ko
rukban csupaszak, simk, fnyesek, vilgoszldek; pszlek. Levlnyelk hosszas vagy kzphosszi, vkony, hajlkony ; rzsiint flfel ll.
Levlplhi fejletlenek, igen hamar elhullk. Virgrgyet krt
levelei vltoz nagysgak, tbbnyire keskenyebbek, mint a vessz
kn levk, laposak, hullmosak; hosszt, hajlkony nyelkrl, lankadtan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. O b e r d i e c k , S^i-sh. fCan9(. 9ct BM. VII. 369. Msok
tudtommal mg nem rtk le
szrevtel. Knnyen kiszrad, laza talajomban jl megbirkzott
fja a tbb vig tart szrazsggal i s ; de teremni csak akkor volt
kpes, a midn a megelz v nyara nem volt tlsgos szraz s
forr. E tapasztalatbl itlve kvetkeztetem, hogy inkbb val e faj
haznk emelkedettebb fekvs vidkeire, mintsem az alfldre.

319

271. Nantesi vajoncz.


(Bearr de Nantes; Butterbirne von Nantes,)

Szrmazsa. E jeles krtt Maisonnenve Ferencz, nantesi gymlcskertsz vletlenl fedezte fl egy tanyai birtokon. 1845-beu ter
mett elszr. Meglehetsen el van mr terjedve mindenfel s elterje
dst valban meg is rdemli. Ojtvesszejt 1874-beu kaptam a Simon-Lonis testvrek hires faiskoljbl, Plantiresbl. Tbb zben ter
mett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsdeje. Aug. vge, sept. eleje; hvsebb tjakon oct. vgig
is elhzdik.
Minsge. I. rend, kedvez viszonyok kzt kitnleg I. rend
csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, gyakran jkora nagy.
Alakja. Vltoz; tbbnyire azonban hasas s hosszas krtealak;
elg szablyosan boltozott s tbbnyire skfllet. Zme a kzptj
nl jval albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel szelden
gmblydve boltozdik s kelyhe krl szk, de laposas karimban
vgzdik, melyre elg jl flllthat ; szra fel pedig elejnte sze
lden, aztn behajlssal vagy behajls nlkl is, mindinkbb fogyva
hosszas s inkbb vagy kevsbb karcs, tbbnyire tompaknps vget
alkot. S z r a rvid, vastag, fs, nha hsos, grcss, vgig barnamzos; a gymlcs csiTcsbl, tbbnyire hsos gyrzetbl kill vagy
hsos emelkeds mell, kiss oldalt, csaknem a flsznre helyezett.
K e l y h e nyilt; tbbnyire sztterl, trkenyhegy osztvnyaival
szk s ritkn mly regben l, melynek falain s karimjn nmi
lapos bordk s lapos barzdk is vltakoznak s ezek nha, elenyszleg, a gymlcs derekn is nyomozhatok.
Szne. Bre finom, vkony, sima, gyngdtapintat, bgyadtan
fnyl ; elejnte sppadt zld; rtvel szalmasrga vagy itt-ott zl
des szalmasrga; napos oldaln kiss lnkebb srga s nha nmi
ignytelen pirossal s mrvnyozott vagy sznezett. Pontozata elg
sr; zlddel szegett, igen apr, barns pettyecskkbl ll, alig
szembetn. Rozsdaalakzatok csak ott mutatkoznak flletn, a hol a
br, fejlds kzben, srlst kapott.
Bejseje. Hsa fehr, finom, gyngd, olvad; magtokja krl
sem kves-szemcss; leve b vagy csak elegend, igen cznkros, alig
nmi gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden fszeresz.
Magtokja csaknem zrttengely; szkes tmlcskiben majd idtlen,
majd p, hosszas s mindkt vgn hegyben vgzd barna magva
kat rejt.
Fja. Mrskelten nv, de egszsges s igen edzett; elg ko
rn s igen bven term; flll vagy elg les szgekben flfel t
rekv, nylnk s mgis merev gaival, melyek gymlcsz szervek-

320
kel jl beruhzkodnak, srlombos, gulaalak koront alkot.
Dszlik birsen is, vadonczon i s ; alkalmas gnlafnak s szlas fnak
is. Mindentt jl dszlik; de, hogy rendesen s gazdagon teremhessen,
kellleg nyirkos fldet kivan. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, rvidek vagy kzphosszak, vkonyak
vagy kzpvastagok, hegyk fel mindinkbb elvkonyodk; elg
egyenesek, noha knyksek, bordzatlanok; lllk vagy les sz
gekben flfel trekvk; gyenge korukban finoman hamvasak inkbb,
mintsem molyhosak; rt korukban csupaszak, zldes vagy srgs bar
nk, hegyk fel pirossal kiss rnyalt barnk; apr, kerek vagy ittott hosszas, srgs pontokkal nem srn s nem szembettinleg pontozoltak; rendetlen, tbbnyire azonban elg rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, kiss hasaskuposak, hegyesek, a vessztl kiss
elllk, szrkvel s sttbarnval tarkzott, pirosasbarnk ; kiss duz
zadt, bordzatlan talapon lk.
Virgrgye. Kicsinyek, hasaskuposak, alig hegyesek, pirosas
gesztenyesznek.
Levelei. Kicsinyek; elg vastag s kemnyszvetek; lndssak
vagy lndss tojsdadok; tbbnyire szablyosan elkeskenyed, hosszas
les hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy laposvlgyesek; kiss
veltek; nyelkrl kiss lefel konyulok; gyenge korukban is csak
ritksan s alig szrevehetleg molyhosak; rt korukban csupaszak,
simk, fnyesek, vilgos vagy lnk zldek; szleiken elrehajl, j
kora nagy, tompa fogakkal nem mlyen s nem szablyosan frszesek. Levlnyelk hossz vagy hosszas, vkony, rugalmas; csaknem
vzirnyosan elll. Levlplhi hosszak, fonlidomuak, nem tartsak.
Virgrgyet krt levelei vltoz nagysgak, laposvlgyesek, hull
mosak, hegykkel gyakran flrecsavarodk ; sztll, vkony, rvides
nyelkrl lankadtan lefel konyulok.
Hasonnevel. Beurr nantais; Poire de Nantes.
Leri. D e L i r o n d ' A i r o l l e s , l'n/na(. de, S'omo. II. 17.
L e r o y, S)icL 9& 8'tmioC. I. 403.
M a s , Xc '^c'ga^, II. 47.
O b e r d i e c k , SCust. S(an3. Bar 6sl. V. 421 s msok.
szrevtel. Megrdemli, hogy minden kertben helyet jutassunk
szmra, mg a sk alfldn is.

321

B.) ALMK.
134. Magyar rozmarn.
(Eomarin hongrois; Ungarischer Eosmarinapfel.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Boldogemlk Bazalicza Mtys, volt


pereszlnyi plbnos fdzte fl s kezdette mindenfel elterjeszteni.
Valszin, hogy Trencsnmegyben lpett a vilgra; mert Mednynszky
Sndor, bartom 1883. oct. 14-rl Mednrl gy r ezen fajrl.
Nlam egy fa van e fajbl. Lehet 80 ves. Mita emlkszem, mindig
oly nagy, mint ma.*) Igen termkeny s gymlcse, ba j pinczbe
tartjk, kt vig is elll. A ki az des, kemny s kiss aromatikns
almt szereti ; nagyon jnak fogja tallni." Elszr Bazalicza utdj
tl, Oszczitby Mtys plbnos xirtl kaptam meg e fajt ojtvesszkben, Pereszlnybl; ksbb msok is teljesen egyezleg kldttek meg
hozzm. Termett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Jan.April; hvsebb tjakon njig is eltart.
Minsge. Csaknem I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kisded; nha csaknem kzpnagy.
Alakja. Tbbnyire kiss ferde t jjsalakn; nha kiips gmbalaki ;
majd szablyosan, majd kiss szablytalanul boltozott skfllet;
egyik oldaln tbbnyire hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon.
Zme a kzptjnl rendszerint jval albb, a szras vg fel esik,
honnt szra fel majd szelden, majd hirtelen gmblydve boltozdik s szra krl elg szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe
fel pedig mindinkbb sszehizdva boltozdik s inkbb vagy kevsbb szk s tbbnyire trdn ll karimban fogy el. S z r a k
zphossz, vkony vagy elg vkony, fs, kiss grbe s kiss bunksan vgzd; tgnyils, de csakhamar sszeszkl, inkbb vagy
kevsbb mly regbe helyezett, melynek falai rendszerint rozsda
mentesek. K e l y h e zrt; flll s hegykkel sszeborul, zldes
s finoman molyhos osztvnyaival szk s nem mly regbe helye
zett, melynek falain szelid rnezok nylnak fl a karirara s ezt kiss
hilmoss tevn elenyszleg a gymlcs derekra is, de annak
kerekdedsgt szrevehetleg nem zavarjk meg.
Szine. Bre vkony, de igen SZVS, sima, gyngd s lltban
zsirostapintatu, bgyadtan fnyl ; elejnte vilgos vagy sppadt zld;
rtvel zldes srga; napos oldaln nha ignytelen barns pirossal
belehelt vagy sriln pettyezett. Pontozata apr, alig szembetn,
tbbnyire csak a br alul ttetsz, fehres pettyecskkbl ll. Rozsda
*) Lehet, hogy ez a fa az, a jielyikrSl Bazalicza elterjeiztelte a fajt.

322
csak elvtve mutatkozik flletn; de egy-egy, zlddel szegett,
barns ragyaszepl nha tallkozik rajta.
Belseje. Hsa fehres vagy zldesfehr, finom, igen tmtt, rop
pan ; leve b, czukros vagy igen ezukros, finom, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, lnken illatos s fszeresz. Magtokja
kiss nyilttengely; zrt vagy kiss nyilt, hosszas kagylalak
fikjaiban kevs p, hanem tbbnyire idtlen magot rejt. Kehelycsve
hegyes kupalakii.
Fja. Vgnvs, egszsges, igen edzett; elg korn s a neki
kedvez helyen rendesen s igen bven term; flll vagy les sz
gekben flfel trekv, nylnk gaival, melyek gymlcsz szer
vekkel jl beruhzkodnak, elg srlombos, magas gmbalak koro
nt alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; szlas inak legalkalma
sabb, mindentt jl dszlik ugyan, de, gy ltszik, csak kellleg nyir
kos, kttt fldben terem rendesen s gazdagon. Grymlcsei jl ll
jk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, vkonyak, rugalmasak, hegyk fel
mg inkbb elvkonyodk; egyenesek, noha kiss knyksek, itt-ott
szelden bordzottak; flllk vagy les szgekben flfel trekvk;
aljuk fel ritksan, hegyk fel srn fehrmolyhosak; aljuknl zl
desbarnk, hegyk fel pedig pirosasbarnk; aprbb-nagyobb, kerek,
fehres pontokkal elg srn, de nem szembettinleg pontozottak ;
rendetlen, tbbnyire azonban hosszas levlkzek.
RQyei. Kzpnagyok, hosszas kposak, kiss hegyesek, lapulk,
szrkvel rnyalt pirosasbarnk, hegykul srn fehrmolyhosak;
alig kill, a vesszk hegye fel szelden bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, hosszas karcs-kposak, kiss hegyesek,
szrkvel tarkzott sttbarnk.
Levelei. Az ersebb hajtsok aljn jkora nagyok, egyebtt csak
kzpnagyok; elg vkony s hajlkony-szvetek: kerlkesek vagy
kerek tojsdadok s itt-ott visszs tojsdadok; hirtelen elkeskenyed,
hosszas, les hegyben vgzdk; laposak vagy lapos-teknsek, itt-ott
hullmosak, nem veltek; nyelkrl, rzsunt flfel llk ; als lap
jukon molyhosak; fels lapjukon esupaszak, elg simk, bgyadtan
fnylk, vilgos zldek; szleiken elre hajl, les fogakkal elg m
lyen, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk kzphossz, elg
vastag s merev, finoman molyhos, tvnl violaszn pirossal sznezett;
tbbnyire igen les szgekben flfel ll. Levlplhi fejletlenek, ridoniuak vagy keskenylndssak, nem tartsak. Virgrgyet krt
levelei tbbnyire kisebbek, keskenyebbek, mint a vesszkn levk,
kerlkesek, laposteknsek, szelden hullmosak; fl- s sztll nye
leikrl bokrtsan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. D r . E n t z F e r e n c z, Kertszeti fzetek V. 25. M
sok tudtommal mg nem rtk le.
szrevtel. Haznk emelkedettebb fekvs vidkein mindentt
megrdem'ln, hogy helyet juttassunk szmra; de az alfldn csak
nagyobb folyvizeink mellkn, a hol a fld nyron t is kellleg
nyrkos szokott maradni, lehetne biztos haszonnal tenysztennk. Me
leg ghajlat al szraz talajba egyltaln fogva nem val e faj.

323

135. Kk muskotly.
Szrmazsa. Bizonytalan. "Valszn azonban, hogy ez is Erdly
egyik, s gymlcse. Az almk azon csaldba tartozik, a hova a
Czigny-alma ( = Branner Matapfel) s Hamvas-alma ( = Weisser
Matapfel): de ezeknl szablyosabb termet s tlk egybb, lnyeges
vonsokban is klnbz. A gymlcsszet lelkes bartja, a nem rg
elhalt, gogny-vraljai birtokos, P. Dniel Lrincz, bartom 1877-ben
ismertette meg velem lltvn, hogy e jeles faj, fnebbi neve alatt,
Kkllmegyben, rgta el van mr terjedve. Minthogy knyveim
ben vele azonosnak vehett nem tallok; tbbszri termse utn ter
jesztsre mltnak tlvn e fajt, ezennel bemutatom.
rsideje. Nlam nov. dec.; hvsebb tjakon, hiszem, hogy ta
vaszig is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha valamivel nagyobb is, kisebb is.
Alakja. Lapos gmbalak; szablyosan boltozott skfllet.
Zme kzptjra vagy csak kiss albb, szras vge fel esik, hon
nt szra fel szelden gmblydve boltozdik s szra krl inkbb
vagy kevsbb szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe fel pedig
elejn te szelden, aztn mind-mind inkbb fogyva boltozdik s kelyhe
krl rendszerint szk, de szintn laposas karimban enyszik el.
S z r a hosszas vagy kzphossz, vkony vagy kzpvastag, fs, nha
hilsos, bunksan vgzd; tgnyls, de szk s mly regbe helye
zett, melynek sokig zlden marad falai majd rozsdamentesek majd
pedig ttetsz, finom, sugaras rozsdval bevontak. K e 1 y h e kiesi, z r t ;
sszehajl s hegykkel egy csomban flll, rvides s molyhos osztvuyaival inkbb vagy kevsbb tgas, lapos mlyedsben l, mely
nek aljrl, elenyszleg, rnezok indulnak a karima fel, de azok a
karimn nem okoznak hullmos emelkedseket s bordk alakjban a
gymlcs derekra sem vonulnak fl.
Szne. Bre vkony, de elg szvs, sima, gyngdtapintat; f
jn kiss hamvas, ledrzslve elg fnyes, elejnte elg lnk zld;
rtvel zldessrga; napos oldaln, st gyakran csaknem az egsz
gymlcsn, kkes vrpirossal inkbb vagy kevsbb mosott s e sz
nezetben sttebb vrpros, szakadozott cskokkal is, ritksan becsap
kodott ; rnykban ntt gymlcsknl e prossg csak nmi barns
fsts-pros leheletknt szokott jeleakezn. Pontozata ritks, de kelyhes vgn elg sr, fehr pettyekbl ll, a piros sznben elg szem
betn. Rozsda nem miitatkozik flletn.
Belseje. Hsa fehr vagy zldesbe jtsz fehr, finom, tmttes,
porhany; leve elegend, czukros, finom savanynyal emelt, igen kel
lemes, fszeresz. Magtokja zrt vagy csaknem zrttengely; zrt
fikjaiban tojsdad, hegyes, vilgosbarna, p magvakat rejt. Kehelycsve rvid tlcsralak.
21*

324
Fja. Fiatal korban csaknem bujanvs, ksbb is egszsges
s igen edzett; elg korn s igen bven term ; flll vagy kiss
nyilt szgekben flfel trekv s krbb a terms slya alatt lefel
is grbl, nylnk gaival elg srlombos, de kellleg szells ter
jedelmes, gmbalakv koront' alkot. Dszlik mindenfle almaala
nyon ; alkalmas szlasfnak s nyess alatt tartva egybbalak fk
nak is. Mindentt jl dszlik, de csak ott terem rendesen s gazdagon,
a hol a fld nyron t sem veszti el nyirkossgt. Gymlcsei jl ll
jk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, karcsilak vagy kzpvastagok, hegyk fel mind-mind inkbb elvkonyodk; elg egyenesek, alig knyksek, szelden bordzottak; flllk vagy kiss nyiltszgekben flfel
trekvk ; csaknem egsz hossziikban finoman s ritksan molyhosak
itt-ott csupaszak, violaszn pirossal rnyalt barnk; igen apr, tbb
nyire kerek, fehr pontokkal majd srbben, majd ritkbban, de nem
szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban kzphossz
levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvidek, laposhtak, kerekhegyek, lapulk,
barnval tarkzottak, srn fehrmolyhosak; alig kill, hrom hossz
bordval jellt talapon lk.
VirgrQyei. Kicsinyek, hasaskuposak, igen tompa-hegyek, bar
nk, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Elg nagyok; elg vkony s hajlkony-szvetek; to
jsdadok vagy szles tojsdadok; tbbnyire hirtelen elkeskenyed hosszas,
les hegyben vgzdk ; csaknem laposak vagy laposteknsek, alig vel
tek ; als lapjukon kiss molyhosak; fels lapjukon csupaszak, uem
simk, bgyadtan fnylk, vilgos fzldek; szleiken itt-ott torapa
itt-ott les fogakkal szablytalanul frszesek. Levluyelk hosszas
vagy kzphossz, elg vastag, merev, kiss hamvas, tvnl stt vi
olasznnel mosott; inkbb vagy kevsbb nyiltszgekben flfel ll.
Levlplhi rvidlndssak, sztllk, elg tartsak. Tirgrgyet
krt levelei hosszabbak, keskenyebbek, mint a vesszkn levk, kertilkesek, csaknem laposak, szelden hiillmosak; sztll, hajlkony
nyeleikrl lefel konyulok.
Hasonnevei. Tudtommal nincsenek.
Leri. Hihetleg ez az els lersa.
szrevtel. Kttt, de termkeny s kellleg nyirkos fldben,
br hol is haznkban hlsan kifizetendi a helyet, melyet a kertben
elfoglal. Mg vidkem mostoha viszonyai kzt is ritka v, a melyben
teljesen medd maradna.

325

136. Markodi alma.


Szrmazsa. E jeles alma is Erdly egyik, s gymlcse. Nagy
Ferencz, tanr szerint Marosszk haonnev kzsgben, Brandeeker
Simon s Dr. Blteki Zsigmond, jeles pomologok a harminczas vek
ben fedeztk fel s Markodi uzsr alma" csudlatos*) elnevezs alatt
kezdettk elterjeszteni. Taln pen ezen csudlatos elnevezsnek is
nmileg a gymlcs azon fogyatkozsnak is, hogy kedveztlen vjrssal, bsban, a br alatt tapls foltok tmadnak, lehet felrnunk
azt, hogy ez ahnafaj mg napjainkban sincs kellleg elterjedve ?!
Ojtvesszejt 1874. ta tbben is megkldttk hozzm. Fajfmon tbb
zben termett mr. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam nov. jau.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. I. nha pedig csak II. rend csemege- s hztartsi gy
mlcs.
Nagysga. Nagy vagy legalbb jkora nagy.
Alakja. Majd lapos majd kpos gmbalaki; elg szablyosan
boltozott skfllet; de egyik oldaln tbbnyire hzottabb s emelkedetebb, mint a msikon. Zme a kzptjnl albb, a szras vg
fel esik, honnt szra fel szelden gmblydve boltozdik s szra
krl szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe fel pedig szelden
s mindinkbb fogyva boltozdik s tbbnyire ferdn ll, tompa kari
mban enyszik el. S z r a rvid vagy kzphossz, kzp vastag, fs,
molyhos, kiss bunksan vgzd; szk s mly regbe helyezett,
melynek falait ttetsz, finom, sugaras rozsda szokta bortani. K e l y h e
nagy, nyilt vagy flig nyilt; rendetlenl ll, rvidke, trkeny s molyhos
osztvnyaival kiss tgas, de nem mly regben l, melynek aljn
s falain igen finom, lapos rnczocskk lthatk, de karimja nem
hullmos s a gymlcs derekn bords emelkedsek nem mutatkoznak.
Szne. Bre elg vastag s SZVS, sima ltbau zsirozstapintatu, elg fnyes ; elejnte spadtzld; rtvel zldes vagy s
padt srga; napos oldaln csak kiss lnkebb srga s nha nmi
gyngd pirossal rnyalt vagy piros pettyekkel ritksan behintett.
Pontozata elg sr, aprbb-nagyobb, ahjszn pettyekbl ll, elg
szembetn. Rozsda csak szras vgn s nha kelyhes vgn is, de
egyebtt csak elvtve mutatkozik rajta.
Belseje. Hsa srgsba s nha zldesbe jtsz fehr, elg finom,
kevss tmtt, de kemnyes s roppan; leve elg b, czukros, gyn
gd savanynyal emelt, kellemes, illatos s fszeresz. Magtokja zrfc*) Azrt mondom, hogy csudlatos, mert nzsr" annyi, mint no-zsr, a mit
csak emberevk tallhattak olyan jnak, mint a Markodi alma. A j il.st meg
botrnkoztat s a mveit vilg gymlosszetben ilyen hallatlan (nznr!) jelzt
a gymlcs nevben tbb nem szabad megtrnnk.

326
tengely; fikjban szmos, tojsdad, laposas, vilgosbarna, p magot
rejt. Kehelycsve tlcsralak, a gymlcsbe elg mlyen lehatol.
Fja. nll fm nem lvn e fajrl, csak prbagamrl gya
ntom, hogy mrskelt-nvs s elg edzett; korn s igen bven
term; rendetlenl fl- s sztl, ers gaival, melyek gymlcsz
szervekkel jl benihzkodnak, srlombos, szablytalan alak koro
nt alkot. Vidkem mostoha viszonyai kzt keveset s ritkn terem ;
mert itt ktdtt gymlcseit a krtkony rovarok majd mindig el
puszttjk id eltt. Megmaradt kevs gymlcse jl daczol a fn az
ersebb szelekkel is.
Vesszei. Nem szmosak, kzphosszak, elg vastagok vagy kzp
vastagok, hegyk fel, mindinkbb elvkouyodk; elg egyenesek, nem
knyksek, bordzatlanok; flllk vagy nyiltszgekben sztllk;
hegyk fel srn s finoman molyhosak, aljuk fel csaknem esupaszak, zldesbarnk, hegyk fel pirossal rnyalt barnk; apr,
kerek, fehres pontokkal elg srn s elg szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvidek, laposhtuak, kerekhegyek, lapulk,
srn fehr molyhosak; alig kill, csaknem bordzatlan szk tala
pon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tojsdadok, igen. tompa
hegyek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok; elg vkony s hajlkony-szvetek; to
jsdadok vagy itt-ott lndss tojsdadok; hirttlenelkeskenyed, hossz,
les hegyben vgzdk; laposak, kiss veltek, nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk ; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg
simk, csaknem fnytelenek, vilgos zldek; szleiken elre hajl,
tompa vagy kiss les fogakkal elg srn, de nem mlyen s nem
szablyosan frszesek. Levlnyelk rvides vagy kzphossz, vkony
vagy kzpvastag, elg merev, molyhos, tvnl violaszn-pirossal
kiss sznezett; inkbb vagy kevsbb nyiltszgekben flfel ll.
LevJplhi kicsinyek, keskenylndssak, sztllk, elg tartsak.
Virgrgyet krt levelei vltoz-nagysguak s alakak, majd kiss
szles, majd keskeny-kerlkesek, laposak, itt-ott szelden hullmosak;
fl- s sztll nyelkrl lekonyultn sztterlk.

Hasonnevei. Markodi nzsr.


Leri. Tiidtommal ekkorig mg senki sem rta le. Boldogult
Nagy Fereucz tanr csak rviden jellemezte.
szrevtel. Magasabban fekv tjk szltte levn inkbb val
haznk hegyes vidkeire, mintsem az alfldre; hiszem azonban, hogy
kellleg nyirkos talajban mg itt is mindentt kpes lesz hlsan ki
fizetni a helyet, melyet a kertben elfoglal.

327

137. Mauss renetje,


(Beinette de Mauss; Mauss Reinette.)

Szrmazsa. E jeles almt magrl nyerte a herrnhauseni hires


ymicstelep kertsze, Maiiss s nevrl elkeresztelve kezdette elter
jeszteni. Mikor tjban ? nem jegyezte fel Oberdieck, a ki elszr rta
le s a kitl ojtvesszkben 1871-ben n is megkaptam Jeinsenbl e
fajt. Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam sept. oct.; hvsebb tjakon Janurig is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
o.

Nagysga. Jkora nagy.


Alakja. Kiss magasnak ltsz gmbalak; nha lapos gmb
alak; tbbnyire szablyosan boltozott skfllet. Zme majd kzp
tjra, majd kiss albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel majd
szelden, majd hirtelen gmblydve boltozdik s szra krl elg
szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe fel pedig rendszerint sze
lden fogyva gmblydik s kelyhe krl szk karimban enyszik
el. S z r a rvid, ritkn emelkedik a szrreg karimja sznvonalig,
tbbnyire fs s kiss bunksan vgzd; mly s tbbnyire szk tl
csralak regbe helyezett, mlynek falait majd rszben, majd eg
szen is finom, sugaras rozsda szokta bortani. K e l y h e zrt vagy f
lig nyilt; fllld, rvidhegy s molyhos osztvnyaival szk s nem
mly regben l, melyek falai majd szpen kikauyartvk, majd
nmi lapos bordkkal jellvk, melyek azonban a karimt alig teszik
hullmoss s a gymlcs derekra, szrevehetleg, ritkn vonulnak fl.
Szne. Bre vkony, sima, gyngdtapintat, fjn kiss ham
vas, ledrzslve fnyes ; elejte zldessrga ; rtvel lnk srga vagy
aranysrga, mibl azonban csak a gymlcs rnyas oldaln vagy
az rnykban ntt pldnyokon ltszik ki tisztn egy-egy, kisebbnagyobb folt; mert csaknem az egsz gymlcst majd lnk s s
ttes, majd pedig csak halvny pirossg lepi el, mely sznezet azon
ban gyakran csak srbb vagy ritkbb, szakadozott csikkban s el
mosd pettyekben jelenkezik rajta. Pontozata ritks ; jkora nagy
srgs pettyekbl ll, a piros sznben igen szembetn. Rozsda vagy
ppen nem vagy csak elvtve fordul el rajta.
Belseje. Hsa srgsba jtsz fehr, fiuom, tmtt, porhany;
leve b, czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, fszeres
zzel. Magtokja nyilttengely; kiss nyilt, tgas s lapos fikjaiban
hosszas s hegyes tojsdad, barna, p magvakat rejt. Kehelycsve
kpalak, a gymlcsbe elg mlyen lehatol.
Fja, Mrskelt-nvs, elg edzett; nem korn, de aztn, a neki
kedvez helyen, rendesen s igen bven term, rendetlenl fl s
sztll s idjrtval lefel grbl, nylnk gaival, melyek gy-

328
mlesz szervekkel csak gyren ruhzkodnak be, kiiszlt-Iombozat
tereblyes, szells koront alkot. Vadouczon jl dszlik; alkalmas
szlas fnak is, bokoralak fnak is. Vidkem knnyen kiszrad
laza talajban a tarts szrazsgot megsnylette: kellleg nyirkos ta
lajban vgan li vilgt s gazdagon terem. Gymlcseit tbbnyire az
g-begyeken hozza, honnan az ersebb szelek sem egy knnyen br
jk azokat leverni.
Vesszei. Nem szmosak, elg hosszak, vkonyak vagy kzpvas
tagok, hegyk fel mindinkbb elvkonyodk; egyenesek, alig knyksek, bordzottak, flfel trekvk; hamvasak inkbb, mintsem
molyhosak; itt-ott csnpaszak, pirosasbarnk; igen apr, kerek vagy
kiss hosszas, fehr pontokkal elg srn, de nem szembetnleg
pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban hosszas levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, hosszasak, kiss hegyesek, laposhtuak,
lapulk, srn fehrmolyhosak; alig kill, hrom bords talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, szgletes-kposak,
alig hegyesek, srn fehrmolyhosak s aljuknl szennyesbarnk.
Levelei. Nagyok; vkony s hajlkony sz vetek; a vesszk aljn
hosszas kerlkesek; a vesszk hegye fel, hosszas tojsdadok vagy
csaknem lndssak; elg szablyosan elkeskenyed, hosssas, les hegy
ben vgzdk; laposvlgyesek, itt-ott csatornsak . s hullmosak;
majd alig, majd ppen nem veltek; rzsunt flfel llk; als lap
jakon finoman molyhosak, fels lapjukon csiipaszak, elg simk, alig
fnyesek, vilgos vagy csaknem srgs zldek; szleiken elrehajl,
tompa vagy itt-ott les fogakkal nem mlyen s nem szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, kzpvastag, hajl
kony, molyhos, stt violaszinnel inkbb vagy kevsbb befuttatott;
tbbnyire les szgekben flfel ll. Levlplhi keskenylndssak,
sztllk, tartsak. Virgrgyet krt levelei hosszabbak, keskenyeb
bek, mint a vesszkn levk; flll, pirosas nyelkrl lekonyultn
sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. O b e r d i e c k , SCUstr^.SCa'nSUaft.daz &6st&. IV. 321. Msok*
tudtommal mg nem rtk .e.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kz nem val; de almatenysztsre kedvezbb vidkeken, megrdemeln, hogy haznkban
is minden kertben helyet foglaljon.

529

138. Vandenabeele.
Szrmazsa. E jeles almt magrl nyerte Vaadeuabeele, urasgi
kertsz Lembeke-ben, keleti Flandriban. Els termst 1857-beu
mntatta be. Nevt viseli annak, a ki magrl nyerte. Meglehetsen el
van mr terjedve minden fel. Ojtvesszejt l87;3-ban kaptam a Simon-Louis testvrek hires faiskoljbl, Plantiresbl. Tbb zben ter
mett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsdeje. Nov. febr.; hvsebb tjakon gymlcse ks tava
szig is fonnyads nlkl elll.
Minsge. Csaknem I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagyspa. Nagyobb a kzpszernl; gyakran jkora nagy.
Alakja. Vltoz; tbbnyire azonban kaps gmbalak; kiss sza
blytalanul boltozott s egyik oldaln kiss hzottabb, mint a msi
kon. Zme a kzptjnl albb, a szras vg fel esik, honnt szra
fel hirtelen gmblydve boltoKdik s szra krl szles, laposas
karimban vgzdik; kelyhe fel pedig rendszerint kposn sszeh
zdik s elg szles, hullmos karimban fogy el. S z r a rvid vagy
rvides, elg vastag, fs, molyhos, bunksan vgzd; tgnyilsx s
tbbnyire szablytalanul kikanyartott, mly s szk regbe helye
zett, melynek falait finom, fahjszin, sugaras rozsda szokta bortani.
K e l y h e elg nagy, zrt vagy flig nylt; flll vagy sszeborul,
keskeny hegyes s molyhos osztvnyaival inkbb vagy kevsbb tg
s elg mly regben l, melynek falain lapos bordk nylnak a ka
rimra, a hol hullmos emelkedseket alkotnak s aztn inkbb vagy
kevsbb kiemelkedve a gymlcs derekra is flvonulnak s annak
kerekdedsgt kiss megzavarjk.
Szine. Bre vkony, de SZVS, sima, fnyes; elejnte sppadt
zld, rtvel czitromsrga; napos oldaln aranysrga s a napnak jl
kitett pldnyokon szelidpiros, szakadozott csikkkal is ritksan be
csapkodott. Pontozata ritks; rendetlenl elszrt, barns, de fehrrel
szegett, nha pedig csak a br alul ttetsz, fehr pettyeeskkbl
ll, itt-ott elg szembetn. Eozsda a szrmlyedst kivve, nem
fordul el flletn.
Belseje. Hia srgsfehr, finom, tmtt, roppans, teljes rt
vel elg porhany; leve b, czukros, gyngd savanynyal emelt, igen
kellemes fszeresz. Magtokja csaknem zrttengely; zrt s szk
fikjaiban hosszas tojsdad, barna, p magot rejt. Kehelycsve
kupalak.
Fja. Erteljes, igen edzett; korn s bven term; nyiltszgekben sztll, nylnk gaival, melyek gymlcsz szervekkel csak
mrskelten ruhzkodnak be, rendetlen alak, szells, terjedelmes la
pos koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas sz
lasfnak s lczezet melletti mvelsre formafknak is. Mindentt

330
jl dszlik: de szraz vagy knnyen kiszrad, laza talajban keveset
terem. Gymlcsei jl lljk kelyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak, elg vastagok vagy kzpvastagok,
hegyk fel kiss elvkonyodk; egyenesek, kiss knyksek, bordzatlanok, csaknem egsz hosszukban ritksan s finoman fehrmolyhosak; itt-ott
csupaszak, zldesbarnk, napos flkn pirossal
rnyalt barnk; jkora nagy, kerek, fak pontokkal itt-ott ritksan,
itt-ott srbben s elg szembetiinleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Riigyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, csaknem hrom szgek, tompahegyek, lapulok, srn fehrmolyhosak; kiss kiemel
ked, bordzatlan, szles s laposas talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, rvidek, tojsdadok, tompahegyek, srn
fehrmolyhosak.
Levelei. Elg nagyok, vagy kzpnagyok; elg vastag s durvaszvetek; szp tojsdadok, itt-ott kerlkesek; majd szablyo.san,
majd hirtelen elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; csaknem
laposak vagy lapos vlgyesek; kiss veltek; als lapjukon molyho
sak ; fels lapjukon csupaszak; bgyadtan fnylk vilgos zldek;
szleiken elrehajl, aprbb-nagyobb, tbbnyire kiss les fogakkal
szablytalanul frszesek. Levlnyelk rvides vagy kzphossz, elg
vastag s merev, finoman molyhos, tvnl violaszin-pirossal sznezett;
inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel ll. Levlplhi elg
hosszak, ridomiiak vagy igen keskenylndssak, sztllk, tartsak.
Virgrgyet krt levelei tbbnyire hosszabbak, mint a vesszkn
levk, kerlkesek, laposak, nha visszsn blzttek, hullmosak;
rzsunt flll nyelkrl velten sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. S c h e i d w e i l e r , Snnal. de. -pomol. V. 43.
B i v o r t , Za, fzioiti 9n, jaz9n

^aii, cfllaw. A l m k ,

15.

lapjn. Msok tudtommal mg nem rtk le.


szrevtel. Ilyen mostoha viszonyok kzt, a milyenek vidkemen
uralkodnak, kevs haszonnal jrna tenysztse; de, almatonysztsre
kedvez helyeken, haznkban is mindentt hlsan fogja kifizetni a
helyet, melyet a kertben elfoglal.

331

139. Van Mons renetje,


(Eeinette van Mons ; Van Mons Eeinette)

Szrmazsa- E jeles almt Meuris Pter, Van Mons fkertsze


nyerte magrl s fnke nevrl keresztelte el. Diel, a ki elszr rta
le krlmnyesen, Van Monstl kapta volt e fajt. Napjainkban meg
lehetsen el van mr terjedve mindenfel. Ojtvesszejt 1871-ben
kaptam Oberdiecktl Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam.
Fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam nov. jan.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Kr, hogy a gymlcs ltban fonnyadni szokott; de e fogyatkozs
ban minden kormos alma kisebb-nagyobb mrtkben szenvedni szokott.
Minsge. Csaknem kitnleg I. rend csemege- s hztartsi
gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran kisebb is.
Alakja. Majd hengeres, majd kpos grabalak; nha pedig lapos
gmbalaki, kis szablytalanul boltozott, de klnben skfllet.
Zme majd kzptjra, majd kiss albb, a szras vg fel esik, hon
nt szra fel majd szelden, majd hirtelen gmblydve boltozdik,
s szra krl elg szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe fel
pedig rendszerint sszbbhuzdva boltozdik s szkebb karimban
fogy el, mintsem szras vgn. S z r a rvid, vastag, nha csaknem
kzphossz, elg vkony, fs; tgnyils, de csakhamar sszesz
kl, mly tlcsralakii regbe helyezett, melynek falait tbbnyire
finom, ttetsz, zldes fahjszn rozsdamz szokta eltakarni. K e l y h e
zrt vagy flig nylt; flll, de hegykkel htragrbl, molyhos s
trkeny osztvnyaival tgas s elg mly regben l, melynek
falain finom lapos rnczok mutatkoznak, melyek a karimt szelden
hullmoss tevn, igen szles, lapos bordk alakjban a gymlcs
derekn is vgig nyiijtznak s nha annak kerekdedsgt kiss meg
zavarjk.
Szne. Bre vastag s szvs, itt-ott sima, itt-ott rdestapintatu,
bgyadtan fnyl; elejnte bgyadt, vagy csaknem srgs zld; rt
vel zldessrga; napos oldaln aranysrga s nha nmi fldvrssel
sznezett. Pontozata elg sr ; jkora nagy, fahjszn, szgletes petytyek alakjban jelenkez, szembetn. Rozsda-alakzatok klnsen a
gymlcs kelyhes s szras vgn gyakran mutatkoznak; nha pedig
finom vagy cserepes rozsda-hlzattal csaknem az egsz fellet, el
van takarva.
Belseje. Hsa zldes vagy srgsfehr, igen finom, tmtt, rop
pans vagy pezsg; leve b vagy csak elegend, igen czukros, gyn
gd savanynyal emelt, igen kellemes fszeresz. Magtokja kiss nylt-

332
tengely; fikjai mindenikben egy-kt, tojsdad, hegyes, barna, p
magot rejt. Kebelycsre rvid kpalak.
Fja. Vgnvs, egszsges, igen edzett; elg korn s kedvez
viszonyok kzt igen bven term; flll vagy elg les szgekben
flfel trekv, szmos gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl
beruhzkodnak, srlombos, gmbalak koront alkot. Dszlik min
denfle almaalanyon; alkalmas szlas fnak s nyess alatt tartva
gulafnak is. Mindentt jl dszlik: de csak kellleg nyirkos talajban
kpes rendesen s bveu teremni. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak vagy kzphosszak, elg vastagok
vagy kzpvastagok, hegyk fel szeliden elvkouyodk, de hegykni kiss bimksaii s gyakran term rgyben vgzdk; egyenesek,
merevek, kiss kuyksek, szelden bordzottak; flllk vagy les
szgekben flfel trekvk; finoman fehrmolyhosafc vagy csak ham
vasak, violasznpirossal rnyalt barnk; aljuknl, klnsen pedig
napos flkn, fehres hrtyval takartak; igen apr, hosszas vagy
kerek, fehres pontokkal elg svirn s elg szembetnleg pontozott a k ; rendetlen, tbbnyire azonban rvid levlkzek.
Rgye. Kicsinyek, laposhtuak, kerekhegyek, lapulk pirosas
barnk, fehr molyhozattal inkbb vagy kevsbb eltakartak; alig
kiemelked, bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kupostojsdadok vagy
zmktojsdadok, tompahegyek, homlyospirosak, nagjTszt fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok, nem vastag, de nlg kemnyszvetek ;
tojsdadok vagy fkp a vesszk aljn csaknem kerekdedek;
hirtelen elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; csaknem lapo
sak vagy szleiken kiss flhajlk; kiss veltek, szleiken itt-ott hul
lmosak; nyelkrl kiss hanyatt grblten flfel llk; als lapju
kon is csak ritksan molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk,
fnyesek, vilgos zldek; szleiken elre hajl, aprbb-nagyobb, les
fogakkal elg mlyen, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk
kzphossz, kzpvastag, elg merev, molyhos, als feln violaszn
nel kiss belehelt; inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel ll.
Levlplhi ridomuak vagy keskenylndssak, sztllk, tartsak.
Virgrgyot krt levelei vltoz nagysgak s alakak, csaknem
laposak, veltek, hullmosak; rvides, vkony, rugalmas nyelkrl
kiss lekonyultn sztterlk.
Hasonnevei. Van Mons Goldreinette.
Leri. D i e l , Ux/no6stsox.t&n, Almk-krtk I. 128.
L u c a s Ede, 9(tu^tz. i^a^i96. S&v OSsAunSc, I. 157.
M a s , e, %t:^<, IV. 119, s msok.
szrevtel. Nagyobb foly vizeink mellkn, hol a talaj nyron
t is kellleg nyirkos szokott maradni, megrdemeln, hogy minden
kertben helyet juttassunk szmra; de oly mostoha viszonyok kzt,
a milyeneket vidkemen tall, kevs haszonnal jrna tenysztse.

333

140. Tli fehr pogcsa.


(Pogcsa blanc d'hiver; Weisser Pogcsa-Apfel.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Haznk dlnyugati rszben s a vele


hatros tartomnyokban van leginkbb elterjedve. Boldogult Glocker,
enyingi fkertsz, bartom kezdette bevezetni a nagy vilgba is min
denfel. Brha Glocker azon lltsa, hogy a Fehr pogcsa jsgra a
Fehr kalvillal vetekedik, nem is ll teljesen: de annyit sajt tapasz
talatom utn n is bizonythatok rla, hogy csemegegymlcsuek a
Tli piros pogcsa almnl mindenesetre jobb s benne ez utbbinak
kesernys zt sohasem tapasztaltam. Ojtvesszejt a 70-es vek ele
jn Glockertl, Enyingrl s bold. Belke Tivadar, kertsztanr bar
tomtl, Keszthelyrl teljesen egyezleg kaptam meg. Tbb zben
termett mr nlam. Fajom valdisgban nincs okom ktelkedni.
rsideje. Nlam oct. nov.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. Csaknem I. rend csemege-, hztartsi s piaczopgymlcs.
Nagysga. Nagy vagy jkora nagy.
Alai<ja. Lapos gmbalak vagy kupos-gmbalak ; egyik oldaln
rendszerint hzotabb s emelkedettebb, mint a msikon; de klnben
elg szablyosan boltozott, noha szelden bordsfllet. Zme csak
nem kzptjra vagy csak kiss albb, a szras vg fel esik, honnt
szra fel hirtelen gmblydve boltozdik s szra krl igen szles,
laposas talpban vgzdik; kelyhe fel pedig rendszerint sszbbhuzdva boltozdik s rendesen szkebb karimban fogy el, mintsem
szras vgn. S z r a rvides vagy kzphosszi, kzpvastag, fs,
molyhos, bunksan vgzd; tgnyils, de elg szk s igen mly
regbe helyezett, melynek falai majd rozsdamentesek, majd finom,
sugaras rozsdval rszben vagy egszen is bevontak. K e l y h e j
kora nagy, zrt vagy flig nyilt; flll vagy sszehajl, hosszas, he
gyes, molyhos osztvnyaival szablytalanul kikanyartott elg tgas
s mly tnyralakn regben l, melynek falain szeld lapos bordk
nylnak a karima fel s ott hullmos emelkedseket alkotvn inkbb
vagy kevsbb szembetnleg az egsz gymlcsn vgig vonulnak s
annak kerekdedsgt kiss megzavarjk.
Szne. Bre finom, de pzivs, sima, rte'vel csaknem zsirostapintat, bgyadtan fnyl; elejnte spadt-zld; rtvel szalraasrga
vagy czitromsrga; napos oldaln is csak kiss lnkebb srga, min
den pirossgot nlklz. Pontozata ritks, alig szembetn, tbbnyire
csak a br alul ttetsz, fehres pettyecskk alakjban jelentkez.
Rozsdaalakzat csak elvtve mutatkozik fltiletu.
Belseje. Hsa srgsba vagy zldesbe is jtsz fehr, finohi, ke
vss tmtt, vels s porhany; leve b, czukros, finom savauynyal

334
emelt, igen kellemes, a Tli piros pogcsnl finomabban fszeresz.
Magtokja kiss uyilttengely; kiss nyilt fikjaiban hosszastojsdad,
barna, p, nha csak idtlen magvakat rejt. KehelyscsTe bls kup
alak, a gymlcsbe elg mlyen lehatol.
Fja. Erteljes, egszsges, igen edzett; elg korn s bven
term; kuszitan fl- s sztll, merev gaival, melyek gymlcsz
szervekkel jl beruhzkodnak, srlombos, terjedelmes koront alkot.
Dszlik mindenfle almaalanyon; szlasfnak csak sugrnvs ala
nyok koronjba ojtva alkalmas, mert szp egyenes trzset nem kpes
nevelni. Mindentt jl dszlik: de csak alma-tenysztsre kedvez
helyeken kpes bven teremni. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak vagy kzphosszak, kzpvas
tagok, hegyk fel mindinkbb elvkonyodk; egyenesek, merevek,
knyksek, szelden bordzottak; flllk vagy nyilt szgekben sztllk; srn s finoman fehrmolyhosak, pirosasbarnk; aljuknl
s napos felkn fehres hrtyval takartak; apr, kerek, itt-ott hosszas,
fehres pontokkal ritksan s nem szembetnleg pontozottak; ren
detlen, tbbnyire azonban hosszas levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok vagy jkora nagyok, kposak, duzzadt
htak, tompahegyek, lapulk, srn fehrmolyhosak; alig kill,
hrombords, szles talapon lk.
Vrgrgyei. Jkora nagyok, zmk tojsdadok, tompahegyek,
szrkvel rnyalt szennyes barnk.
Levelei. Elg nagyok vagy csak kzpnagyok; vastag s kemnyszvetek; szles kerlkesek vagy tojsdadok; hirtelen elkeske
nyed, hosszas s tbbnyire flrecsavarod, les hegyben vgzdk ;
csaknem laposak vagy lapos-teknsek; itt-ott hullmosak, alig vel
tek; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk,
bgyadtan fnylk, vilgos-zldek; szleiken elre hajl les fogakkal
itt-ott szablyosan, itt-ott szablytalanul frszesek. Levlnyelk r
vid, vastag, merev, molyhos, tvnl stt violasznnel mosott, csak
nem vzirnyosan elll. Levlplhi fejletlenek, ridomuak, nem tar
tsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire nagyobbak s hosszabbak,
mint a vesszkn levk, kerlkesek, laposak, szelden hullmosak ;
rvidebb vagy hosszabb, sztll, merev nyelkrl bokrtsan vagy
csaknem vzirnyosan sztterlk.

Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. Tudtommal ekkorig mg senki sem rta le.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kzt csak kedvez vjrssal kpes kielgitleg teremni; de almatenysztsre kedvezbb vi
szonyok kzt mindentt gazdagon terem s ilyen helyeken aztn meg
rdemeln, hogy nagyban is tenyszszk.

335

141. Tli piros parmn.


(Pearmain rouge d'hiverf Rothe Winter-Parmane.)

Szrmazsa. Bizonytalau. Diel, a ki elszr rta le krlmnye


sen, Angolhonb] kapta e jeles fajt: d az angol gymlcsszek m
veiben, e nv alatt, vele azonosnak vehet faj nem fordul el s gy
krds, togy Angolorszgban lpett-e elszr a vilgba vagy nem?
Ojtvesszejt 1872-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben
termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam nov. jan.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.

Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Tbbnyire hengeres csonka kupalak; nha kupos-gmbalak; szablyosan boltozott skfllet. Zme kzptjra vagy kiss
albb, szras vge fel esik; honnt szra fel szeliden gmblydve
boltozdik s szra krl elg szles, laposas karimban vgzdik;
kelyhe fel pedig szeliden sszbbhzdva boltozdik s vastag,
csonka-kupos vgben enyszik el. S z r a rvid, majd vastag s h
sos, majd vkony s fs; tgnyils, de szk s mly regbe, nha
pedig csaknem a flsznre helyezett. Szrregnek falait tbbnyire
finom, sugaras rozsda szokta eltakarni. K e l y h e zrt vagy flignyilt; flll, rvid, hegyes s molyhos osztvnyaival szk s lapos
mlyedskben l, melynek falain finom, lapos rnczocskk lthatk,
de ezek az reg karimjt nem teszik hullmoss s a gymlcs de
rekra sem vonulnak fl.
Szne. Bre finom, sima, gyngd, de szraztapintat, elg f
nyes ; elejnte zldessrga vagy szalraasrga; rtvel vilgos czitromsrga; napos oldaln s a napnak jl kitett pldnyokon csaknem k
rskrl, inkbb vagy kevsbb homlyos vrpirossal befuttatott s a
vilgosabb piros sznben mg lnk-piros, keskeny, szakadozott cs
kokkal is ritksan becsapkodott. Pontozata elg sr; egyenlen el
hintett, jkora nagy, fehres pettyekbl ll, a piros sznben elg
szembetn. Rozsda, a szrmlyedst kivve, nem fordul el flletn.
Belseje. Hsa srgs vagy srgsba jtsz fehr, finom, tmtt,
porhany; leve b vagy elegend, igen czukros, gyngd savanynyal
emelt, igen kellemes, illatos s fszeresz. Magtokja nyilttengely ;
fikjaiban szp tojsdad, hegyes, pirosas-barna, p magvakat rejt.
Kehelycsve szk tlcsralaki, a gymlcsbe elg mlyen lehatol.
Fja. Erteljes, egszsges s edzett; nem korn, de aztn, ha
jl kifejldtt; gazdagon term; flfel trekv nylnk gaival, me
lyek gymlcsz szervekkel hamar s jl beruhzkodnak, elg srlombos, de kellleg szells, gmbalak koront alkot. Dszlik min
denfle almaalanyon; alkalmas szlasfnak is, gulafnak is. Mindentt

S36
jl dszlik, de csak kellleg nyirkos talajban terem rendesen s gaz
dagon. G-ymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, karcsilak, hegyk fel mg in
kbb elvkonyodk; egyenesek, noha knyksek, finoman bordzofct a k ; felllk vagy elg les szgekben flfel trekvk; egsz hoszszukban ritksan s finoman fehrmolyhosak; itt-ott e<!iipaszn,k, piro
sas barnk, aljuknl, kivlt pedig napos flkn, ttetsz, fehres
hrtyval takartak; apr, tbbnyire kerek, fak pontokkal ritksan s
kevss szembetiinleg ponfcozottak; rendetlen, tbbnyire azonban
hosszas levlkzek.
RQgyei. Kzpnagyok, elg rvidek, duzzadthtuak, tompahegyek, lapulk, pirosas barnk, hegyknl srn fehrmolyhosak;
kiss kill, hrom bords talapra helyezkedk.
Virgrgye. Kzpnagyok vagy jkora nagyok, hosszas s szg
letes tojsdadok, torapahegyek, aljuknl szennyesbarnk, hegyknl
srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok, elg vastag s kemnyszvetek, mere
vek ; tbbnyire szp tojsdadok, itt-ott pedig csaknem kerekdedek;
hirtelen elkeskenyed, tbbnyire hosszas, les hegyben vgzdk;
lapos-vlgyesek vagy szleiken kiss flhajlk; alig veltek; nyelk
rl rzsiint flfel vagy csaknem vzirnyosan elllk ; als lapjukon
finoman molyhosak, fels lapjukon csupaszak, simk, fnyesek, vil
gos fzldek; szleiken elrehajl, aprbb-nagyobb, elg les fogak
kal srn, de szablytalanul frszesek. Levlnyelk kzphossz,
kzpvastag, elg merev, molyhos, tvnl violasznpirossal kiss be
lehelt; inkbb vagy kevsbb nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi
elg kifejldttek, sztllk, sarls-lndssak, tartsak. Virgrgyet
krt s a vesszk aljn lev levelei rendszerint nagyobbak s hosszab
bak, mint a vesszkn levk hosszas kerlkesek, laposak, hullmosak,
ragyog fnyesek, lnk zldek; hosszas, rugalmas nyeleikrl mere
ven sztterlk.
Hasonnevei. Red Wiuter Pearmain; Englisehe rothe Winterparmne.
Leiri. D i e l , SazivostsozUn. Almkat s krtket trgyaz
III. 51.
P 1 0 t O W, Mustz.

SCanBS. 9at> eSstfiu7i9c.

I, 321.

M a s , Se Q^et^ez, IV. 147. s msok.


szrevtel. Almatenysztsre kedvez helyeken megrdemlen,
hogy minden kertben helyet foglaljon: de szraz vagy knnyen ki
szrad, laza talajban kevs haszonnal jrna tenysztse.

337

142. Tarts piros alma.


^iser rouge ; Bother Eiserapfel.)
Szrmazsa. Bizonytalan. Valszn azonban, hogy Nmetor
szgban Hessen nagyherczegsgbeu lpett a vilgba; mert Crede,
tanr e jeles, tarts, tli almafajt onnan kldtte meg Christnek, a
ki aztn krlmnyesen lerta s Nmetorszgban mindenfel nagyban
elterjesztette. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam meg Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Mg nlam is Decembertl kezdve tavasz vgig h
vsebb tjakon, mint mondjk, hrom vig is eltart.
Minsge. 11. rend csemege- de I. rend hztartsi s piaczosgymlcs.

Nagysga. Kzpnagy.
Alal<ja. Hasaskupos vagy magasnak ltsz, inkbb vagy kevsbb
tompa-knpos gmbalak; tbbnyire szablytalanul boltozott s gyak
ran kalvilszeren bords fllet. Zme kzptjra, tbbnyire azon
ban albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel hirtelen gmb
lydve boltozdik s szra krl szles, laposas talpban vgzdik;
kelyhe fel pedig rendszerint sszbbhuzdva boltozdik s majd szk,
majd elg szles, tbbnyire ferdn ll karimban vgzdik. S z r a
rvid vagy csak nem kzphossz, elg vastag vagy kzpvastag, h
sos vagy fs; tgas s mly tlcsralalal regbe helyezett, melynek
falait majd finom s ttetsz, majd rdes, zldesbarna, sugaras rozsda
szokta eltakarni. K e l y h e tbbnyire zrt, nha flig nyilt; rendet
lenl flll, sokig zlden marad, hosszas, hegyes s molyhos osztvnyaival inkbb vagy kevsbb szk s nem mly regben l, mely
nek aljrl inkbb vagy kevsbb kiemelked bordk indulnak ki s
ezek a karimt hullmoss tevn, gyakran az egsz gymlcsn vgig
nyjtznak s annak kerekdedsgt kiss megzavarjk.
Szine. Bre finom, de igen szvs, sima, szraz-tapintat, a f
jn szelden hamvas, ledrzslve elg fnyes; alapszne halvnyzld;
rtvel cztromsrga, mibl azonban csak ott ltszik ki tisztn egyegy foltocska, hol a gymlcst g vagy levl szorosan eltakarta; mert
az egsz fllet majd halavny, majd lnk s a gymlcs napos ol
daln csaknem sttpirossal van befuttatva s mg lnkebb piros
cskokkal is srn becsapkodva. Pontozata ritks ; jkora nagy sr
gs pettyekbl ll, igen szembetn. Rozsda csak elvtve mutat
kozik flletn.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, finom vagy fl
finom, roppans, vels; leve b, igen czukros, gyngd savanynyal
emelt, igen kellemes, noha kevss fszeresz. Magtokja nyiltten22

338
gely; zrt vagy nha nyilt fikjaiban kevs, tojsdad, barna, p ma
got rejt. Kehelyesve rvid, begyes kupalak.
Fja. Csaknem bujanvs, egszsges, igen edzett; elg korn s
igen bven term; flll vagy kiss nyilt szgekben flfel trekv,
de idjrtval sztterjeszked, izmos gaivul, melyek gymlcsz
szervekkel jl benibzkodnak, elg srlombos, de kellleg szells,
terjedelmes koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; legal
kalmasabb szlas fnak. Mindentt jl dszlik, de, hogy rendesen s
bven teremhessen, kellleg nyirkos fldet kivan. Gymlcsei igen jl
lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, elg vastagok vagy csak kzp
vastagok ; hegyk fel elvkonyodk; egyenesek, alig knyksek,
bordzottak, flllk vagy kiss nyilt szgekben flfel trekvk;
csaknem egsz hosszukban srn, s finoman molyhosak; itt-ott csupaszak, Yolaszinnel rnyalt sttbarnk; aprbb-nagyobb, kerek vagy
itt-ott tojsdad, fehres pontokkal igen ritkn s alig szembetnleg
pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban hosszas levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, szlestalpu kposak,
tompa-hegyek, kiss duzzadthtuak, lapulk, aljiiknl pirosasbar
nk, hegyknl srn fehrmolyhosak; alig kill, hosszan s laposan
bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tojsdadok, tompahegyek, aljuknl szenynyesbarnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok; elg vkony s hajlkony-szvetek ; hegyes
tojsdadok, itt-ott csaknem szvalakak; majd szablyosan, majd hir
telen elkeskenyed, tbbnyire hosszas, les hegyben vgzdk; csak
nem laposak vagy szleiken kiss flhajlk; alig vagy ppen nem
veltek; nyelkrl csaknem vzirnyban elllk; als lapjukon moly
hosak ; fels lapjiikon csupaszak, elg simk, csaknem fnytelenek,
vilgos fzldek ; szleiken elre hajl, les fogakkal elg mlyen
s elg szablyosan frszesek, Levlnyelk rvid, vastag, merev s
molyhos, csaknem egsz hosszban stt violasznnel mosott; majd
les, majd nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi ridomuak vagy
rvid s keskenylndssak, kevss tartsak. Virgrgyet krt le
velei vltoz-nagysgnak s alakak, tbbnyire hosszas kerlkesek,
laposak, rendetlenl hullmosak; nyelkrl rendetlenl sztterlk.
Hasonnevei. Rother, drei Jahre dauernder Streifling; Pomme
roHge raye dnrable trois ans; Rother Calvillartiger Sssapfel stb.
L e r i . D i e l . cf(iiX,no('>kor,t<y>i,. V . 1 7 5 .

0 b e r d i e c k, aCCw^t^. Sfan9S. Sez &SsU. IV. 353.


L e r o y, S>ict. 3c fomoC. III. 285. s msok.
szrevtel. Almatenysztsre kedvez helyeken gy a felfldn,
mint az alfldn is, kivlt nagyobb folyvizeink mellkn megrdemien, hogy elrsts czljbl nagyban is tenyszszk. Vidkem mos
toha viszonyai kzt, csak klnsen kedvez vjrskor talltam ter
mkenynek.

339

143. Tli fehr galambka.


(Weisser Winter-Taubenapfel.)

Szrmazsa. -Rgi, bizonytalan.. Sok, egymstl klnbz alma


faj viseli e nevet elannyira, hogy a sok kzt, az eredetit, a valdit
flismerni meg sem ksrtik mr a gymlcsszek. Fnnebbi fajt Diai
rta le elszr s a Tli piros galambka vltozvnynak tartja azt.
Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Nlam is
termett mr nhny szp pldnyt, melyek egyezvn a lersokkal,
fajom valdisgt bebizonytottk.
rsideje. Nlam oct. nov.; hvsebb tjakan tavaszig is eltart.
Minsge. J. rend esemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is.
Alakja. Magasnak ltsz, tojsdad vagy kpos gmbalak; elg
szablyosan boltozott, noha egyik oldaln kiss hzottabb s emelke
dettebb, mint a msikon. Zme a kzptjnl tbbnyire albb, a
szras vg fel esik, honnt szra fel szelden gmblydve boltozdik s szra krl elg szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe
fel pedig elejnte szeliden, aztn mindinkbb fogyva boltozdik
s rendszerint elg szk, tompa karimban enyszik el. S z r a rvi
des, vkony, fs, kiss molyhos s kiss bunksan vgzd ; majd sza
blyosan, majd kiss szablytalanul kikanyartott, tgnyilst, de szk,
s mly regbe helyezett, melynek falait nha finom, sugaras rozsda
szokta eltakarni. K e l y h e zrt; flll, hosszas, keskeny s moly
hos osztvnyaival csaknem a flsznre helyezett vagy tgas, lapos
mlyedsben l, melynek aljn s falain csinos lapos rnczok s nha
dudorkk is szlelhetk, de ezek a karimn tbbnyire elenysznek s
gymlcs derekn csak nmi lapos bordk alakjban nyomozhatok.
Szne. Bre vkony, de SZVS, sima, rtvel kiss zsirostapintatu,
bgyadtan fnyl; elejnte zldes viaszfehr; rtvel lnk srga;
napos oldaln szakadozott, szelidpiros cskokkal itt-ott srbben, itt-ott
ritkbban becsapkodott. Nha e cskoknak gyszlvn csak halvny
nyomai ltszanak s a pirossg csak szeld leheletknt s szakadozottan
jelenkezik a gymlcsn. Pontozata ritks; alig szembetn. Rozsda
csak elvtve, de egy-egy barns ragyaszepl nha mutatkozik rajta.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, finom, trattes,
porhany; leve b vagy elegend, igen czukros, gyngd savanynyal
emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fszeresz. Magtokja zrt
vagy csak kiss nyilttengely; fikjaiban sttbarna, hegyes tojsdad,
p magvakat rejt. Kehelycsve kpos vagy tlcsralak, a gymlcsbe
kiss lehatol.
Fja. Fiatal korban elg vgan, de ksbb csak mrskelten nv ;
a neki kedvez helyen egszsges s edzett; korn s rendkvl bven

340
term; flll vagy kiss nyilt szgekben elll s idjrtval lefel
is frrbl gaival, melyek gymlcsz szervekkel srn beruhzkodnak, elg srlombos, gmbalak koront alkot. Dszlik minden
fle almaalanyon; szlas fnak korona magassgban ojtand; de, mert
nagy fv nem nvekszik, inkbb val trpefknak, mintsem szlas
fnak. Vidkem mostoha viszonyai kzt megsnyli a tarts szrazs
got; mibl kvetkeztethetem, hogy csak kellleg nyirkos talajban
dszlik s terem legjobban. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, karcsak, hegyk fel szeliden
elvkonyodk; egyenesek, noha kiss knyksek, csaknem bordzatlanok; flllk vagy kiss nyilt szgekben flfel trekvk; csaknem
egsz hosszukban srn s finoman fehrmolyhosak ; itt-ott csnpaszak,
olajszn srgk, napos flkn halavny-pirosas barnk; apr, kerek,
fehr pontokkal ritksan, de elg szembetnleg pontozottak; rendet
len levlkzek.
Rgyel Kzpnagyok, kiss hosszasak, csaknem kerekhegyek,
lapulk, sirn fehrmolyhosak; elg kill, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, hosszaskuposak,
csaknem hegyesek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; kiss vastag, de elg hajlkony-szvetek; hosszas tojsdadok; majd lassudan, majd hirtelen
elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; lapos vlgyesek, ren
detlenl hullmosak, alig veltek; nyelkrl csaknem vzirnyosan
elllk; als lapjukon srn fehrmolyhosak; fels lapjukon is csak rit
kn csupaszak, fnytelenek, homlyos zldek; szleiken elre hajl tompa
fogakkal szablytalanul frszesek. Levlnyelk rvid vagy rvi
des, elg vastag s merev, srn s finoman molyhos, tvnl hal
vny pirossal kiss sznezett; csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi
tbbnyire fejletlenek, itt-ott azonban hosszas, keskeny-lndssak,
rendetlenl szetllk, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei hoszszas, keskeny kerlkesek, laposak, szeliden hullmosak; sztll,
rugalmas nyelkrl csaknem vzirnyosan szetllk.
Hasonnevei. Bizonytalanok.
Leri. D i e 1, fa/ncCstscten,

VII. 61.

O b e r d i e c k , Cetnk. cf(an9S. 5e GstL . 447. s msok.


szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kz egyltaln fogva
nem val. Almatenysztsre kedvez viszonyok kzt, hiszem, hogy
haznkban mindentt haszonnal tenyszthetjk.

841

144. Spanyol pepin.


(Spanisoher Pepping.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Oberdieek Nienburg mellett Schaferhof-nev uradalomban, fnnebbi nv alatt tallta fl e beess s ter
jesztsre mlt fajt, melyhez hasonl vagy vele azonosnak vehet alma
fajt knyveiben lerva nem tallvn, gy vlekedett, hogy az egy, mg
akkorig ismeretlenl maradt faj, melyet jnak ltott krlmnyesen
lerni s fnnebbi neve alatt mindenfel elterjeszteni. Ojtvesszejt
1872-ben kaptam Feistkorntl, Meiningenbl. Tbb zben termett
mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsdeje. Nlam oct. jau.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.

Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Tbbnyire magasnak ltsz gmbalak; nha lapos vagy
kpos gmbalak; elg szablyosan boltozott, noha egyik oldaln gyak
ran hzottabb s emelkedettebb kiss, mint a msikon. Zme tbb
nyire kzptjra esik, honnt szra fel szelden gmblydve boltozdik s szra krl elg szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe
fel pedig szelden fogyva boltozdik s kelyhe krl szintn laposas
karimban enyszik el. S z r a rvides vagy kzphossz, vkony,
fs, kiss bunksan vgzd; elg mly tlcsralak regbe helyezett,
melynek sokig zlden marad falait, nha-nha rozsdamz szokta
bortani. K e l y h e nyilt vagy flignyilt; flll, molyhos s so
kig zlden marad osztvnyaival majd a flszinre helyezett, majd
tgas, de sekly, tnyralak regben l, melynek aljn szelid, la
pos rnezok lthatk, de ezek a karimn elenysznek s a gymlcs
derekra nem vonulnak fl.
Szine. Bre finom, sima, lltban gyngd- vagy kiss zsirostapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte fehres zldessrga; rtvel lnk
srga; napos oldaln halvny pirossal belehelt s lnkebbpiros, sza
kadozott cskokkal kiss becsapkodott. Pontozata elg sr, de nem
szembetn. rdes, barns rozsdval bevont szemlcsk vagy bar
ns ragyaszeplk itt-ott tallkoznak felletn.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsfehr, finom, tmttes, porha
ny ; leve o, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes
fszeresz. Magtokja kiss szablytalanul nyilttengely; fikjaiban
jkora nagy, hosszas-tojsdad, barna, p magvakat rejt. Kehelycsve kupalak.
Fja. Erteljes, igen edzett; elg korn s igen bven term ;
fl- s sztll, izmos gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl be
ruhzkodnak, elg lombos, terjedelmes gmbalak koront alkot.
Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlasfnak is, nyess alatt

342

'

tartva gulafnak is. Mindentt jl dszlik; de, ha a fld nem elgg


nyirkos, tarts szrazsgkor keveset terem. Grymlcsei igen jl ll
jk helyket a fn; mert a a tbbnyire az idsebb gymlcspeczkeken
s nem a vesszk hegyein szokta azokat hozni.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, kzpvastagok hegyk
fel kiss elvkonyodk; elg egyenesek, csak alig knyksek, finoman
bordzottak; fUlk vagy nyilt szgekben elllk; aljuknl fehres
hrtyval takartak; hegyknl finoman fehrmolyhosak, barns vagy
csaknem fekets violasznek; apr, kerek, fehres pontokkal nem
srn s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, hromszgek, laposhtuak, tompahegyek,
lapulk, szrkvel tarkzott pirosasbarnk; alig kill, a vesszk
hegye fel hrombords talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok; kupostojsdadok, alig hegyesek, aljuk
nl szenynyesbarnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok; elg vkony s elg hajlkony-szvetek;
szles tojsdadok; itt-ott kerlkesek ; tbbnyire rvidke, szrs hegy
ben vgzdk; csaknem laposak vagy szleiken kiss lhajlk; alig
veltek, kiss hullmosak; nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk;
als lapjukon finoman molyhosak; fels lapjukon esupaszak, si
mk, bgyadtan fnylk, elg lnk zldek; szleiken apr, tbb
nyire tompa fogakkal elg srn s elg szablyosban frszesesek.
Levlnyelk rvides vagy kzphossz, elg vastag, merev s molyhos;
tvnl lnk violasznnel mosott ; rzsunt flfel ll. Levlplhi
kicsinyek, ridomuak vagy rvidlndssak, sztllk, tartsak. Virgrgyet krt levelei vltoz nagysgak, tbbnyire kerlkesek, lapo
sak, hullmosak, finoman s lesen fogazottak; rendetlenl fl- s
sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. O b e r d i e c k , 3CUisti>. ^Cand. &c eCstL V. 275. Msok
tudtoramal mg nem rtk le.
szrevtel. Almatenysztsre kedvez helyeken, haznkban min
dentt megrdemeln, hogy elterjeszszk. Vidkem mostoha viszo
nyai kzt csak akkor kpes bven teremni, ha a megelz v ess
volt s a kedvez tavasz elg hvs arra, hogy a ktdtt gymlcs
ket pusztt, krtkony rovarok el ne szaporodhassanak.

343

145, Szvetsgi parmn.


(Fdrale; Amerikanische Staatenparmane.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Diel, a ki 1833-ban elszr rta le, mit


sem jegyzett fl eredetrl: de valsznleg az amerikai Egyeslt-l
lamokbl szrmazottnak gyantotta; klnben fnnebbi zrjel kzt
kirt nmet nevet nem adta volna a gymlcsnek. Amerikai s angol
gymlcsszek, csak Diel utn, jval ksbb emlegetik fl ezen be
cses almafajt; de eredetrl ezek
sem
tudtak serami bizo
nyosat fljegyezni. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl, Jeiusenbl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam nov. dec.; hvsebb tjakon s alkalmas hvs
helyen tavasz derekig is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy ; gyakran jval nagyobb is.
Alakja. Lapos gmbalak, gyakran pedig kpos gmbalak ; elg
szablyosan boltozott, noha egyik oldaln tbbnyire hzottabb s emel
kedettebb, mint a msikon. Zme a kzptjnl albb, a szras vg
fel esik, honnt szra fel szelden gmblydve boltozdik s szra
krl elg szles, laposas talpban vgzdik; kelyhe fel pedig rend
szerint sszbbhuzdva boltozdik s rendszerint szkebb karimban
fogy el, mintsem szras vgn. S z r a rvid vagy rvides, kzpvas
tag, fs, kiss bunksan vgzd; tgnyils, de feneke fel tlcsralaklag sszeszkl, elg mly regbe helyezett, melynek falait tbb
nyire finom, sugaras rozsdamz szokta bortani. K e l y h e zrt vagy
fliguyilt; bokrtsan flll vagy sszehajl, rvides s molyhos
osztvnyaival elg tgas s inkbb vagy kevsbb mly tnyralak
regben l, melynek aljn s falain szelid lapos rnczocskk szlel
hetk; de ezek a karimn tbbnyire elenysznek s a gymlcs dere
kn bords emelkedseket nem alkotnak.
Szne. Bre elg finom, de SZVS, sima, szraz s itt-ott kiss
rdestapintat, bgyadtan fnyl; elejnte bgyadt zld; rtvel b
gyadt srga; napos oldaln majd lnkebb, majd halvnyabb piros,
szakadozott, keskeny cskokkal becsapkodott s kzben-kzben halvny
pirossal sznezett vagy pettyezett. A gymlcs rnyas oldaln csak
ignytelen szlcskban vagy pettyekben jelenkezik itt-ott a pirossg.
Pontozata sr; elg szembetn, fahjszu, egyenltlenl elszrt
pettyekbl ll. Rozsdaalakzatok hlzatos szlasakban vagy foszl
nyokban, tbbszr mutatkoznak flletn.
Belseje. Hsa srgs, nha srgsfehr, finom, gyngd, porha
ny ; leve b, czukros, finom savanynyal emelt, gyngden illatos s
fszeresz. Magtokja inkbb vagy kevsbb nyilttengely; fikjaiban
kevs, tbbnyire idtlenl fejldtt magot rejt. Kehelycsve rvid
kupalak.

344
Fja. Vgnvs, erteljes, edzett; elg korn s bven term;
lll- vagy kiss les szgekben flfel trekv, ksbb azonban
sztll, nylnk gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl berahzkodnak, elg lombos, de szells, terjedelmes koront alkot. Dszlik
mindenfle almaalanyon; alkalmas szlasfnak s nyess alatt tartva
egybbalakil fknak is. Mindentt jl dszlik: de csak kellleg nyir
kos talajban terem rendesen s bven. Gymlcsei jl lljk helyket
a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel is csak
keveset vkonyodk; elg egyenesek, noha knyksek, alig szrevebetleg bordzottak; flllk vagy kiss les szgekben flfel trek
vk; csaknem egsz hosszukban srn s finoman fehrmolyhosak;
itt-ott csupaszak, tvknl s rnyas flkn zldesbarnk, napos f
lkn violaszinpirossal rnyalt barnk; aprbb-nagyobb, kerek, fehr
pontokkal itt-ott srbben, itt-ott csak gyren pontozottak; rendetlen
levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, szlestalpu knposak,
tompahegyek, lapulk, srn fehrmolyhosak; alig kill, rviden bor
dzott, szleses talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, tojsalakak, tom
pahegyek; szennyesbarnval
rnyaltak, hegyknl srn fehr
molyhosak.
Levelei. A vesszk aljn elg nagyok, a vesszk hegye fel k
zpnagyok; elg vkony s hajlkony-szvetek; rvid tojsalakak
vagy kerek-tojsdadok; hirtelen elkeskenyed hosszas, les hegyben
vgzdk; lapos-vlgyesek vagy szleiken inkbb vagy kevsbb flhajlk; alig vagy ppen nem veltek; nyelkrl nyiltszgekbeu fl
fel llk; als lapjukon molyhosak, fels lapjukon csupaszak, elg
simk, bgyadtan fnylk, vilgos zldek; szleiken jkora nagy, les
fogakkal mlyen s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid,
elg vastag, merev, finoman molyhos, tvnl violasznnel mosott vagy
csak belehelt; elg les szgekben flfel ll. Levlplhi elgg
kifejldttek, inkbb vagy kevsbb keskeny lndssak, sztllk, tar
tsak. Virgrgyet krt levelei vltoz-nagysgiiak s alakak, tbb
nyire azonban kerlkesek, laposak, szelden hullmosak; flll, hoszszas, rugalmas nyelkrl rendetlenl sztterlk.
Hasonnevei. Federal pearmain.
Leri. D i 11 r i c h, 6sMun3&, I. 365.
O b e r d i e c k , ^(^tsiv. Sla^vd. dw BstL I. 493.
L e r oy, S>ici. 9e, Pcmcf. III. 291. s msok.
szrevtel. Ez a becses faj is inkbb val haznk hegyes vid
keire, mintsem az alfldre: de alraatenysztsre kedvez helyeken, br
hol is, hlsan fogja kifizetni a helyet, melyet a kertben elfoglal.

345

146. Simonffy piros.


(Eouge de Simonffy; Eother von Simonfify.)
Szrmazsa. Rgi, bizonytalan. Debreczen hatrban rgta
nagyban el van terjedve s egy, odaval rgi s elkel csald nev
tl kapta fnnebbi, ltalnosan elfogadott, npszer nevt. Arrl, bogy
e kitn almt a tisztelt Simonffy-csald valamelyik tagja nyerte
volna magrl vagy hozta volna Debreezenbe; hallgat a krnika,
valamint arrl is, hogy valban Debreczen hatrban lpett volna-e
legelszr a vilgba ? El van ez terjedve a Jszsgban is, a hol Magyaln almja nv alatt ismeretes s Justus Jzsef, alattyni esperes
plbnos, kedves csm szerint, valszn, hogy Egerbl szrmazik, a
hol ,Magyal* nvvel egy rgi szlhegyet is neveznek. Elg az hozz,
hogy eredeti magyar faj, mely fnnebbi nv alatt mr klfldn is
kezd elterjedni. Ojtvesszejt Tamsy Kroly t. bartomtl kaptam
Debreczenbl 1880-ban, azta nemcsak prbafmon, de mg faiskolai
ojtvnyaimon is termett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Oct. dec.; hvsebb tjakon s alkalmas hvs helyen,
nha mjusig is psgben eltarthatok gymlcsei.
Minsge. Csaknem kitnleg I. rend csemege-, hztartsi s
piaczosgymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha nagyobb is, de gyakran kissebb is.
Alakja. Kiss vltoz, majd gmblyded, majd lapos gmbalak;
tbbnyire azonban tojsdad-gmbly; rendszerint szablyosan bolto
zott skfllet. Zme tbbnyire kzptjra esik, honnt mindkt vge
fel csaknem egyenlen boltozdik, de kelyhes vgn rendszerint sz
kebb karimban vgzdik, mintsem szras vgn. S z r a majd rvid,
majd kzphosszii, kzpvastag, fs, bvmksan vgzd; tgnylsi, de
szk s elg mly tlcsralak regbe helyezett, melynek falait finom,
zldes, sugaras rozsdamz szokta eltakarni. K e l y h e zrt; sszehajl,
de hegykkel htragrbtil, apr, hegyes, molyhos s sokig zlden
marad osztvnyaival majd szk, majd tgas, tbbnyire lapos s ke
vss mly regben l, melynek alja molyhos s karimjn csak nha
mutatkoznak nmi szelid emelkedsek, melyek azonban a gymlcs
derekra nem vonulnak s gymlcs gmblydedsgt nem zavar
jk meg.
Szne. Bre vkony, de szvs, sima, gyngdtapntat, fjn
rendszerint hamvas, ledrzslve ragyog fnyes; elejnte zld; rtvel
bgyadt srga, mibl azonban csak ritkn ltszik ki tisztn egy-egy
foltocska; mert az egsz fellet sttproasal van befuttatva s mg
sttebb, csaknem fekets-piros, szakadozott cskokkal is becsapkodva.
Napszegte darabjain a stt-piros sznben a csikozat szre sem vehet.
Pontozata ritks, alig szembetn; tbbnyre csak a br alul ttetsz,
fehr pettyecskkbl ll. Rozsdaalakzatok csak elvtve mutatkoznak
flletn: de, ha elfordulnak ilyenek, ezek rendszerint igen

346
furcsa, jellemzleg szeszlyesalak, pirossal kiss belehelt fahjszn,
szles cskokban jelentkeznek a gymlcsn.
Belseje. Hisa fehr vagy zldesfehr, a sttebb piros pldnyok
nl pedig a br alatt rendszerint pirosba jtsz fehr, finom, gyn
gd, porhany s pezsg; leve b, igen cziikros, finom savanynyal
emelt, igen kellemes, fszeresz. Magtokja nyilttengely; tgas fik
jaiban tojsdad, hegyes, barna, p magvakat rejt. Kehelycsve kiipalaku, a gymlcsbe elg mlyen lehatol.
Fja. Erteljes, egszsges, igen edzett; korn, rendesen s igen
bven term; nyiltszgekben flfel trekv gaival, melyek gyml
csz szervekkei hamar s jl beriihzkodnak, elg srlombos, de
kellleg szells, gmbalak koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon ; alkalmas szlasfnak s nyess alatt tartva gulafnak is.
Mindentt jl dszlik s rendesen terem. Gymlcsei igen jl lljk
helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel lassudan
elvkonyodk, hajlkonyak; egyenesek, alig knyksek, szrevehetleg
bordzottak; flllk vagy elg nyiltszgekben flfel trekvk; egsz
hosszukban srn s finoman fehrmolyhosak; itt-ott csupaszak, al
juk fel zldesbarnk, hegyk fel pirossal rnyalt barnk; apr, kerek,
fehres pontokkal ritksan s nem szembetnleg poutozottak; ren
detlen, tbbnyire azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, csaknem hromszgek,
tompahegyek, lapulk, srn fehr-molyhosak; kiss kill, hosszan
bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, zmk-kuposak, tom
pahegyek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok; nem ppen vastag, de kemnyes-szvetek;
kerl kesek, itt-ott tojsdadok; tbbnyire hirtelen elkeskenyed s
kiss flre is grbl, hosszas, les hegyben vgzdk; csaknem lapo
sak vagy igen lapos-vlgyesek, alig veltek, nyelkrl rzsunt flfel
llk, de hegykkel lefel grblk; als lapjukon finoman molyhosak;
fels lapjukon csupaszak, elg sioik, bgyadtan fnylk, homlyos
zldek; szleiken elre hajl, aprbb-nagyobb, tbbnyire tompa fogak
kal elg srn, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk rvides
vagy kzphossz, elg vastag s merev, molyhos, tvnl pirossal kiss
sznezett; elg les szgekben flfel ll. Levlplhi kzpnagyok,
lndssak, sztllk, tartsak. Virgrgyet krt levelei vltoz nagy
sgnak, tbbnyire hosszabbak, keskenyebbek, mint a vesszkn levk,
laposak, szelden hullmosak; nyelkrl mereven, de kiss velten
sztterlk.
Hasonnevei. Magyaln almja; Simonffy roth.
Leiri. T a m s y K r o l y , Gym. fzetek 1880.vf. 139. lapjn
s ljbl is ugyanott az 1883. vf. 361. lapjn. Msok tudtommal mg
nem rtk le.
szrevtel. Szles elterjesztsre mlt haznkban mindentt s
kivtel nlkl mindenfel. Alfldi mostoha viszonyaink kz taln
egyetlenegy almafaj sem illik annyira be, mint a Simonffy piros alma'
melynek itt egyetlenegy kertbl sem volna szabad hinyoznia.

347

147. Sorgviieti renet.


(Ottolanders Eeinetto von SorgvHet.)

Szrmazsa. A gymlcsszet birodalmbau egymstil klubz,


kt almafaj ismeretes mr ezen nv alatt. Egyik a fnnebbi, mely
Ottolanderboz Boskoopba a gravenhagen melletti ,Zorglviet"-nev
lovagbirtokrl. kerlt; a msik a Diel-fle Sorgviieti renet, mely
Dielhez Hgbl Hagen nev kszersztl kerlt. Fnnebbi nv alatt
Knoop hollandi gymlcssz ismertetett meg elszr egy almafajt s
az lersa inkbb rillik az Ottolander-fle Sorgviieti renetre, mint
sem a Diel-flre; minl fogva a fnnebbi levn az eredeti s valdi
faj szksgtelennek lttam a gymlcs nevben az Ottolauder nevt
is meghagyni. Ojtveszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl Jeinseubl.
Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam oet. dec.; hvsebb tjakon decembertl kezdve
tavaszig is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jval nagyobb is.
Alakja. Majd lapos gmbalakn, majd ismt knpos gmbalak;
rendszerint szablyosan boltozott skfllet. Zme kzptjra vagy
kiss albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel majd szelden,
majd hirtelen gmblydve boltozdik s szra krl szles, lapos ka
rimban vgzdik; kelyhe fel pedig rendszerint kiss sszbbhuzdva
boltozdik, de mindemellett elg szles, laposas s kiss hullmos
karimban vgzdik. S z r a rvidke, vastag, bunks, molyhos; tgnyilst, de szk s elg mly regbe helyezett, melynek falain finom,
fahjszin rozsda szokott elterlni s szakadozott foszlnyokban mg
az reg karimjn tl is nyiijtzkodni. K e 1 y h e zrt vagy flignyilt;
sszehajl, trkenyhegy, molyhos osztvnyaival tgas s inkbb vagy
kevsbb mly tnyralak regben l, melynek aljn s falain sze
ld rnczok s karimjn nmi hullmos emelkedsek lthatk, de ezek
a gymlcs derekra csak elenyszleg vonulnak fl s annak kerekdedsgt alig zavarjk meg.
Szne. Bre kiss vastag s SZVS, sima, szraztaplntatu, ittott elg fnyes; elejnte zldessrga; rtvel czitromsrga; napos
oldaln kiss lnkebb srga s nha nmi uarancspirossal is szne
zett. Pontozata elg sr; itt-ott fahjszin, itt-ott pedig csak a br
alul ttetsz, fehr pettyecskk alakjban jelenkez, tbbnyire elg
szembetn. Finom rozsda-alakzatok nmely gymlcsn srbben,
nmelyiken ritkbban, de rendszerint mindig mutatkoznak flletn.
Belseje. Hsa srgs, finom, tmtt, de gyngd s porhany;
leve elegend, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kelle
mes, renetszer fszereszzel. Magtokja nyilttengely; kisded, zrt

348
vagy kiss nyilt fikjaiban tbb-kevesebb, zmk tojsdad, hegyes,
sttbarna, p, tbbnyire azonban idtlen magot rejt. Kehelycsve
tlcsralak, a gymlcsbe mlyen lehatol.
Fja. Vgnvs, egszsges s edzett; elg korn s igen b
ven term; flll vagy elg les szgekben flfel trekv, sr
gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, ppen
olyan srlombos gmbalak koront alkot, mint milyent alkot a
Kirlyi kurtaszru alma. Dszlik mindenfle almaalanyon; szlas fnak
alkalmasabb, mintsem egybb formafknak. Mindentt jl dszlik: de,
hogy bven s rendesen teremhessen, kellleg nyirkos fldet kivan.
Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Igen szmosak, hosszak, elg vastagok vagy kzpvasta
gok ; hegyk fel is alig vkonyodk; egyenesek, alig knyksek,
szeliden bordzottak; flllk vagy elg les szgekben flfel
trekvk; egsz hosszukban srn s finoman molyhosak; csak itt-ott
csupaszak, violaszin-barnk; apr, kerek vagy itt-ott kiss hosszas,
fehres pontokkal sirn, de nem szembetnleg pontozottak; rvid
levlkzek.
Rgye. Kzpnagyok, kposak igen tompahegyek, lapulk,
srn fehrmolyhosak; alig kill, csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, karesu-tojsdadok, alig hegyesek; al
juknl pirosas szennyesbarnk; hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok ; elg vastag s elg kemny-szvetek; hosszas tojsdadok; hirtelen elkeskenyed, hosszas, les hegy
ben vgzdk; laposvlgyesek, a vesszk hegye fel pedig csa
tornsak ; veltek; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csu
paszak, elg simk, bgyadtan fnylk, homlyos zldek; szlei
ken jkora nagy, kiss les fogakkal mlyen, de szablytalanul
frszesek. Levlnyelk rvid, vastag, merev, molyhos, stt viola
sznnel egsz hosszban mosott; nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi ridomuak vagy laptszer keskenylndssak, sztllk, tar
tsak. Virgrgyet krt levelei kerlkesek, laposak, hullmosak ;
rvidke nyelkrl csaknem vzirnyosau sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. O b e r d i e c k , d{(,stt,. SCcm9(. St^ 0SsU. VIII. 95. Msok
tl mg nem olvastam lerst.
szrevtel. Almatenysztsre kedvez helyeken megrdemeln,
hogy haznkban mindentt nagyban is tenyszszk. Vidkem mos
toha visszonyai kzt csak kedvez vjrssal terem; mg szraz vjrskor a krtkony rovarok rendszerint id eltt leszretelik szpen
ktdtt gymlcseit.

349

148. Sndor czr.


(Empereur Alexandra; Kaiser Alexander.)

Szrmazsa. Ez a vilghr alma Oroszorszgban, Moszkva kr


nykn jAporta' vagy ,Aporta nalivia' nv alatt volt kezdetben el
terjedve, honnan, Leroy szerint, 1817-ben Lee, angol gymlcssz
hozta elszr Eurpba s , 1 . Sndor" muszka czr (szl. 1777. f
1825.) nevrl elkeresztelve kezdette elterjeszteni. Napjainkban mr
nincs olyan orszg a fldgmbn, a hol almt tenyszteni lehet,
melyben ez a faj ne volna fltallhat. Ojtvesszejt 1872-ben kap
tam Reutlingenbl, Dr. Lucastl. Tbb zben termett mr nlam. Fa
jom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam aiig. kzepetjn; hvsebb tjakon oct. nov.
Minsge. II. rend csemege- de I. rend hztartsi s kitn
piaczos gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy igen nagy.
Alakja. Szlestalpu kupalaki vagy kpos gmbalak; szelden
bordzott fllet. Zme a kzptjnl jval albb, a szras vg fel
esik, honnt szra fel hirtelen gmblydve boltozdik s szra krl
igen szles s hullmos karimban vgzdik; kelyhe fel pedig elejnte szelden, aztn mindinkbb fogyva boltozdk s kelyhe krl
szk karimban enyszik el. S z r a tbbnyire kzphossz, kzp
vastag, fs, kiss bunksan vgzd; tg nyilsu, de feneke fel
sszeszkl, tlcsralaku regbe
helyezett, melynek falai majd
rozsdamentesek, majd pedig sugaras rozsdval finoman bevontak.
K e l y h e zrt vagy flgnylt; flll, hosszas s molyhos osztvnyaival elg szk s mly regben l, melynek falait bords
emelkedsek teszik egyenetlenn s karimjn ormos emelkedsek vl
takoznak, melyek lapos bordk gyannt az egsz gymlcsn vgig
nyjtznak s annak kerekdedsgt kiss megzavarjk.
Szne. Bre finom, sima, lltban csaknem zsirostapintat; fjn
kiss hamvas, ledrzslve szp fnyes; elejnte vilgos zld; rtvel
zldes szalmasrga; napos oldaln mosolyg karminpirossal belehelt
vagy sznezett s e sznezetben lnkebb piros, szakadozott cskokkal
is becsapkodott. E pirossg mind-mindinkbb elhalvnyultn, gyakran
a gymlcs rnyas oldalra is tszokott hzdni. Pontozata ritks;
tbbnyre csak a br alul ttetsz, fehres pettyekbl ll, alig szem
betn. Bozsda nem szokott mutatkozni flletn.
Belseje. Hsa fehr vagy zldesbe jtsz fehr, finom, gyngd,
vels; leve b, czukros, gyngd savanynyal emelt, elg kellemes,
fszeres zzel. Magtokja nyilttengely; nylt s tgas fikjaiban
zmk-tojsdad, pirosas-barna, p, nha azonban csak idtlen magva
kat rejt. Kehelyesve kupalak, a gymlcsbe elg mlyen lehatol.

350
Fja. Vgnvs, egszsges s igen edzett; korn s igen bven
termo; flll, vagy nyiltszgekben flfel trekv, de idjrtval
sztll gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak,
elg srlombos, tereblyes koront alkot. Dszlik mindenfle alma
alanyon ; alkalmas szlas fnak s formafnak is. Mindentt jl dsz
lik : de csak kellleg nyirkos talajban terem gazdagon s legszebb
fejlds gymlcsket, melyek nagysguk mellett is jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, kzp vastagok, hegyk fel mind
inkbb elvkonyodk ; elg egyenesek, noha kiss knyksek, kiss
bordzottak; flllk vagy nyiltszgekben flfel trekvk; csak
nem egsz hosszukban finoman s ritksan molyhosak; itt-ott csupaszak; tvknl s rnyas flkn zldesek vagy zldesbarnk; napos
flkn pirosasbarnk; apr, tbbnyire kiss hosszas, fehres pontok
kal nem srn s alig szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, szlestalpu rvidkuposak, alig hegyesek,
lapulk, pirosasbarnk, nagyrszt sr, fehr molyhozattal takartak;
alig kill, rviden bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hasaskuposak, alig hegyesek, szr
kvel tarkzott pirosasbarnk.
Levelei. Nagyok; elg vkony s hajlkony-szvetek; szles
tojsdadok; hirtelen elkeskenyed, tbbnyire rvides, les hegyben
vgzdk; csaknem laposak vagy szleiken kiss flhajlk; itt-ott
rendetlenl hullmosak; majd alig, majd ppen nem veltek; als
lapjukon finoman molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk,
bgyadtan fnylk, vilgos vagy csaknem srgs zldek szleiken;
jkora nagy, tompa fogakkal elg mlyen, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk elg hosszas, vastag vagy kzpvastag, elg merev,
molyhos, tvnl violaszn-pirossal sznezett; tbbnyire les szgek
ben flfel ll. Levlplhi rvidek vagy kzphosszak, szleslndssak, sztllk, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei vltoz
nagysgnak, tbbnyire azonban hosszabbak s keskenyebbek, mint a
vesszkn levk, csaknem laposak, kiss rendetlenl hullmosak;
rzsimt flfel ll nyeleikrl, kiss lankadtan sztterlk.
Hasonnevei. Aporta ; Aporta nalivia ; Alexandre; Empereur
Alexandre I-er; Empereur de Russie ; Corail; Pomona-Britannica;
Aubertin ; GrandAlexandre, stb.
Leri. H e n n a u, Qmia. 9<i ponc. IV. 35.
L e r 0 y, S)ict. de, fxyinoL III. 333.
M a s , a '^ct^az, V. b\.
L u c a s, SCfusfz. SaiiSS. 9e.z GstL 1.109. s sokan msok is.
szrevtel. Nagyobb folyvizeink mellkn s mindentt, a hol
a fld nyron t is kellleg nyirkos szokott maradni, megrdemlen,
hogy minden kertben helyet juttassunk szmra. Npes vrosok kze
lben piaczi elrstsra igen elnys volna nagyban is tenysztennk.

351

149. Scipio renetje.


(ileinette de Scipio; Soipio's Reinette.)

Szrmazsa- E jeles alma fajt Scipio, plbnos s lelkes gymlessz tallta fl Wrexeuben, (Rlaodenhoz kzel a Waldeck herczegzgben) a plebnia-kert egy elhanyagolt, faiskolai tbljban, a hol
a csemete ojtatlannl nvekedett fl. Oberdieck, a kinek Scipio meg
hatrozs vgett gymlcsket kldtt e fajrl, terjesztsre mltnak
tallvn azt, fnnebbi nvre elkeresztelve krlmnyesen lerta s
kezdette elterjesztem. Ojtveszejt n is Oberdiecktl kaptam Jeinsenbl, 1873-ban. Azta tbb zben termett mr nlam. Fajom val
disga ktsgtelen.
rsideje. Nlam oct. dec.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. I. rend csemege s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, gyakran kisebb is.
Alakja. Kiss szablytalan tompa knpalakii; egyik oldaln rend
szerint hzottabb, mint a msikon. Zme a kzptjnl jval albb,
a szras vg fel esik, honnt szra fel hirtelen gmblydve boltozdik s szra krl szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe fel
pedig rendszerint sszbbhuzdva boltozdik s tompaknpos vget
alkot. S z r a rvid, nha kzphossz, vkony, fs, tvnl nha
hisos, kiss bnnksan vgzd; tgas s mly tlcsralakvi regbe
helyezett s nha oda egy-egy hsos dudortl mintegy beszortott.
Ezen reg falai nha rozsdamentesek, nha pedig finom sugaras
rozsdval bevontak. K e l y h e uyilt, nha csak flignyilt; flll,
rvid s molyhos osztvnyaival inkbb vagy kevesbb szk, de sekly
s lapos mlyedsben l, melynek aljrl csak szelid, lapos rnczok
nylnak a karima fel, a hol rendszerint elenysznek s a gymlcs
derekn bords emelkedseket nem alkotnak.
Szna. Bre finom, sima, szraz-tapintatn, bgyadtan fnyl;
elejnte srgs zld; rtvel homlyossrga; napos oldaln arany
srga s nha nmi srgs pirossal belehelt. Pontozata elg sr;
tbbnyire igen apr, fehrrel s nha pirossal szegett pettyekbl
ll, csak itt-ott szembetn. Rozsda-alakzatok majd minden gy
mlcsn fordulnak el; de e rozsdzat csak finom, szakadozott ftyol
knt borul a gymlcsre.
Belseje. Hsa srgs, finom, tmtt porhany; leve elg b,
czuicros, finom savauynyal emelt, igen kellemes szeres-z. Magtokja
i;rt, nha kiss nyilttengely; fi<)kjaiban hosszas, hegyes, feketsbarna,
p magvakat rejt. Kehelycsve tlcsralak, a gymlcsbe elg
mlyn lehatol.
Fja. Erteljes, egszsges, igen edzett; korn s igen bven
term, flll vagy kiss nyilt szgekben flfel trekv, nylnk

352
gaival, melyek gymlcs-peezkekkel srn beruhzkodnak, ritks,
szells koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas
szlas fnak is s nyess alatt tartva gulafnak is. Mindentt jl
dszlik: de, hogy rendesen s gazdagon teremhessen, kellleg nyirkos
fldet kivan. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, karcsxiak, hegyk fel is csak
keveset vkonyodk, egyenesek, alig knyksek, hegyk fel szeliden
bordzottak; flllk vagy les szgekben flfel trekvk; egsz
hosszukban srn, de finoman molyhosak; itt-ott esupaszak, olajszn
barnk; aljuknl finoman fehrhrtysak; apr, kerek, fehr pontokkal
csak itt-ott s gyren pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, tompahegyek,lapulk, szrks molyhozattal takart szennyesbarnk; alig kiemelked, laposan bordzott talapon
lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, tompahegyek, szrkvel
rnyalt szennyesbarnk.
Levelei. Kzpnagyok ; elg vastag s kemny-szvetek ; hosszas
tojsdadok, itt-ott pedig kerlkesek; majd szablyosan, majd hirtelen
elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy
laposvlgyesek; alig veltek; nyelkrl csaknem vziruyosan elllk;
als lapjukon molyhosak; fels lapjiikon esupaszak, elg simk, bgyad
tan fnylk, homlyos zldek; szleiken elre hajl, les fogakkal
elg mlyen, srn s szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszas vagy
kzphossz, kzp vastag, merev, finoman molyhos; tvnl pirossal
nha belehelt; rzsimt flfel ll. Levlplhi tbbnyire fejletlenek,
ridomuak, hamar elhullk. VirgrUgyet krt levelei tbbnyire
kisebbek, mint a vesszkn levk, laposak; hosszas vkony nyelkrl
mereven szterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. O b e r d i e c k , mUsh. ManSL d&x. OSM. VIII. 243.
Msok tudtommal mg nem rtk le.
szrevtel. Mg vidkem mostoha viszonyai kzt is ritka v,
melyben teljesen medd maradna; de itt a krtkony ravarok majd
mindig id eltt elpuszttjk a szpen mutatkoz termst. Haznk
hegyes vidkein nagyon mlt volna nagyban is tenysztennk:
mg az alfldn csak nagyobb folyvizeink mellkn jrna nmi
haszonnal tenysztse.

353

150. Rgibb csszri alma.


(Inpriale anoienne.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Valszn azonban, hogy Prancziaorszgbl szrmazik, a hol, mikp Leroy lltja mr 1670-ben isme
retes volt s jlmpriale" (== Csszri, csszrnak val) elnevezst
is kitn jsga vgett kaphatta. Vidkem mostoha viszonyai kzt mg
eddig ppen nem mutatta magt nagyhang nevre mltnak : de rendkivli termkenysge vgett mg itt is a becsesebb fajok kz sorol
hat. Ojtvesszejt 1871-ben bold. Griocker Kroly, bartomtl, Enyingrl s 1879-ben Leroy faiskoljbl, Angersbl kaptam. Mindkt
helyrl kerlt fajom tbb zben termett mr teljesen egyez gyml
csket.
rsideje. Nlam sept. oct.; hvsebb tjakon mrtiasig is eltart.
Minsge. 11. rend, kedvezbb viszonyok kzt I. rend csemege
gymlcs.
Nagysga. Rendszerint nagyobb a kzpszernl.
Alakja. Vltoz; tbbnyire azonban hasaskupos vagy kpos
gmbalak; egyik oldaln tbbnyire hzottabb s emelkedettebb,
mint a msikon ; majd szablyosan boltozott, majd szelden bordsfllet. Zme a szras vg fel esik, honnt szra fel hirtelen
gmblydik s szra krl szles, laposas karimban vgzdik ; kelyhe
fel pedig elejnte szelden, aztn mindinkbb fogyva boltozdik s
ferdn csonkzott kpos vgett alkot. S z r a rvid, ritkn emelkedik
a mlyeds karimja sznvonalig, elg vastag, fs vagy kiss hsos,
molyhos, bunksan vgzd; tgnyilsu, de szk s mly regbe
helyezett, melynek fala finom, fahjszn, sugaras rozsdval van
bevonva. K e l y h e elg nagy, zrt vagy flignyilt; rendetlenl
flll s sszeborul, molyhos osztvnyaival tgas s elg mly
tnyralaku regben l, melynek falai szelden rnczosak, karimjn
pedig hullmos emelkedsek vltakoznak, melyek lapos bordkknt a
gymlcs derekra is flvonulnak s annak kerekdedsgt nha meg
zavarjk.
Szine. Bre elg finom, de szvs, sima, lltban zsrostapintatu,
bgyadtan fnyl; elejnte homlyos vagy srgs zld; rtvel kiss
zldessrga; napos oldaln pirossal belehelt s lnkebb piros,
szakadozott cskokkal tarkzott. Pontozata ritks; tbbnyire csak a
br alul ttetsz fehres pettyekbl ll s nem szembetn. Rozsda
nincs rajta: de barns ragyaszeplk itt-ott, nha mutatkoznak flletn.
Belseje. Hsa fehr, magtokja krl zldes erekkel s nha a
br alatt tapls foltokkal, flfinom, roppans, de elg porhany ; leve
b vagy elegend, czukros, dt savanynyal emelt, kellemes, noha
28

354
nem mindeukor elgg fszeresz. Magtokja kiss nyilttengely;
fikjaiban tojsdad, hegyes, vrhenyes, p magvakat rejt. Kehelycsve rvid kpalak.
Fja. Erteljes, vgnvs, igen edzett; korn s szerfltt
bven term; flfel ll, nyalnk gaival, melyek gymlcsz
szervekkel jl beruhzkodnak, srlombos, magas gmbalak koront
alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlas fnak s
formafknak is. Mindentt jl dszlik, de kellleg nyirkos talajban
gymlcsei szebb fejldsek s zesebbek, mint szraz talajban. Gy
mlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, elg hosszak, kzpvastagok, hegyk fel mind
inkbb elvkonyodk; egyenesek, noha igen knyksek, szelden
bordzottak; flllk vagy kiss nyilt szgekben flfel trekvk;
egsz hosszukban srn s finoman molyhosak; itt-ott csupaszak, stt
vrssel rnyalt barnk; apr, kerek, itt-ott pedig hosszas, fehr
pontokkal itt-ott srbben, itt-ott ritkbban pontozottak; rendetlen,
tbbnyire azonban kzphossz levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, kiss hosszaskuposak, laposhtuak, tompahegyek, lapulok, srn fehrmolyhosak; kiss kiemelked, hrom
bords talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok,
zmktojsdadok, tompahegyek,
szennyes pirossal rnyalt barnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok, elg vastag s kemny-szvetek ; hosszas
tojsdadok; szablyosan elkeskenyed s kiss flre is grbl, les
hegyben vgzdk; itt-ott laposak, tbbnyire azonban mind csatornsak;
kiss veltek; nyelkrl rzsunt flfel llk ; als lapjukon molyhosak ;
fels lapjukon csupaszak, bgyadtan fnylk, vilgos zldek; szleiken
elrehajl, les fogakkal elg mlyen, de szablytalanul frszesek.
Levlnyelk kzphossz, kzpvastag, merev, molyhos, tvnl
halvny violasznnel mosott; elg les szgekben flfel ll. Levlplhi aprk, keskenylndssak vagy ridomuak, elg tartsak.
Virgrgyet krt levelei arnylag hosszabbak, mint a vesszkn
levk, hosszas kerlkesek, laposak; hossz, rugalmas nyelkrl mereven
sztllk.
Hasonnevei. Frange; Magnifique; Impriale magnifiqiie.
Leri. L e r 0 y, 2)ict. 3c pomoC. III. 394. Msok tudtommal mg
nem rtk le.
szrevtel. Az alfdn csak nagyobb folyvizeink mellkn, de
haznk emelkedettebb fekvs tjain csaknem mindentt rdemes
volna tenysztennk. Szraz vagy knnyen kiszrad, laza talajban
kevs haszonnal jrna tenysztse.

355

151 Rzsa-kalvil.
(Oalville rose; Lothringer buater Streifling?)
Szrmazsa. Bizonytalan. Leroy szerint aligha nem azonos ez a
faj a Diel ltal lert Lothringer bnnter Streifling" almval, melyet
Valerius Cordus, tuds fvsz mr 1544-ben, mint hazjban, Hessenben elterjedt gymlcst , E c k a p f el," latin nven Angulosa longa*
nv alatt lert; de ez csak gyants lehet; mert a lersok flletesek s egyms kzt tbb lnyeges pontban klnbzk. Ojt vesszejt
egyszerre kaptam meg a Simon-Louis testvrektl, Plantiresbl s
Leroy rkseitl, Angersbl, mg pedig mindkt helyrl teljesen
egyezleg. Fajfmon lbb zben termett mr. Fajom valban az, a
mit Leroy e nv alatt lert.
rsideje. Nlam sept. vgtl oet. vgig; hvsebb tjakon
janurig is eltart.
Minsge. Kedvez viszonyok kzt I., nlam csak IL rend cse
mege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jval nagyobb is.
Alakja. Tbbnyire magas- s nha csaknem hengeres gmbalak;
egyik oldaln gyakran hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon.
Zme kzptjra esik, honnt szra fel szelden gmblydve boltozdik s szra krl laposas s kiss hallmos karimban vgzdik ;
kelyhe fel pedig elejnte szelden, aztn mindinkbb fogyva boltozdik s kelyhe krl rendszerint szkebb karimban fogy el, mint
sem szras vgn. S z r a rvid vagy kzphossz, vkony, fs, bunksan vgzd; szk s igen mly, nha hsos dudorodvny ltal mg
inkbb elszktett, tlcsralak regbe helyezett, melynek falait
finom, sugaras rozsda szokta gyakran eltakarni. K e 1 y h e zrt vagy
flignyilt; bokrtsan flll, hosszas s molyhos osztvnyaival in
kbb vagy kevsbb szk s nem mly regben l, melynek falain
s karimjn bordk lthatk, a melyek majd kiemelkedve, majd ella
pulva az egsz gymlcsn vgig nyjtznak s azt kaivilszeren szg
letess teszik.
Szne. Bre vkony, de szivs, sima, szraztapintat, fnyes ;
elejnte srgs zld; rtvel aranysrga, mibl azonban csak az r
nykban ntt pldnyokon ltszik ki tisztn egy-egy foltocska; mert
az egsz fllet lnk vagy itt-ott szeldebb rzsapirossal vau befut
tatva s sttebb piros, szakadozott cskokkal s foltokkal is szelden
tarkzva. Pontozata elg sr; jkora nagy, fahjszn pettyekbl
ll, a piros sznben elg szembetn. Rozsda csak elvtve tallkozik
flletn: de egyes, fekets ragyaszeplk nha mutatkoznak rajta.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsfehr, elg finom, knny, rop
pans; leve elg b, czukros, finom savanynyal emelt, kellemes, fa3*

356
szeresz. Magtokja nyilttengely; fikjaiban kevs, tojsdad, barna,
p, gyakran pedig csak idtlen magot rejt. Kehelycsve rvid,
tompa kpalak.
Fja. Erteljes, vgnvs, edzett; korn s igen bven term;
flfel trekv, nyiilnk gaival, melyek gymlcsz szervekkel
hamar s jl beruhzkodnak, szp lombos, de kellleg szells, terje
delmes koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas
szlas fnak s nyess alatt tartva gulafnak is. Mindentt jl dszlik :
de csak almatenysztsre kedvez viszonyok kzt kpes gazdagon te remni s gymlcseinek teljes finomsgt kifejteni. Gymlcsei elg
jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vastagok vagy kzpvastagok,
hegyk fel szelden elvkonyodk; elg egyenesek, alig knyksek,
alig szrevehetleg bordzottak, flllk vagy elg les szgekben
flfel trekvk; srn, de finoman molyhosak; itt-ott csupaszak, al
juknl olajszn-barnk, hegyknl violaszn-pirossal rnyalt barnig;
apr, kerek, tbbnyire azonban kiss hosszas, fehres pontokkal ittott srbben, itt-ott ritkbban s nem szembetnleg pontozottak;
rendetlen, tbbnyire azonban elg rvid levlkzek.
Riigyei. Kicsinyek, kposak, laposhtuak, lapulk, srn fehrmolyhosak; elg kiemelked, laposan bordzott talapon lk.
Vrgriigyei. Kicsinyek, tojsdadok, tompahegyek, aljuknl szenynyesbarnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok vagy jkora nagyok; kemny, de elg hajlkony-szvetek; hosszas tojsdadok; itt-ott kerlkesek vagy szles
tojsdadok; hirtelen elkeskenyed, hosszabb vagy rvidebb, les hegy
ben vgzdk; lapos-vlgyesek, alig vagy ppen nem veltek, itt-ott
hullmosak; nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk; als lapjukon
finoman molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk, fnyesek,
csaknem sttzldek; szleiken elre hajl, jkora nagy, les fogakkal
elg mlyen s srn, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk
kzphossz, kzpvastag, elg merev, molyhos; rzsunt flfel ll.
Levlplhi igen hosszak, keskenylndssak, sztllk, igen tartsak.
Virgrgyet krt levelei tbbnyire kisebbek, keskenyebbek, raint
a vesszkn levk, kerlkesek, laposak, hullmosak; hossz, rugal
mas nyeleikrl rendetlenl sztllk.
Hasonnevei. Bizonytalanok,
Leri. L e r 0 y, S)ic(. 9c pomo. III. 188. Az, hogy ugyanezen
fajt rtk volna le azon nmet gymlcsszek, a kikre Leroy hivat
kozik, ktsges elttem; mert a lersok lnyeges pontokban kln
bznek egyms kzt.
szrevtel. Olyan mostoha viszonyok kz, a milyeneket vid
kemen tall, kevs haszonnal jrna tenysztse; de ott, hol a vidk
kedvez az almatenysztsre, megrdemli, hogy minden kertben he
lyet foglaljon. Haznk emelkedettebb fekvs tjkain mlt volna
nagyban is tenysztennk.

357

152. Piros Margit alma.


(Pomme Marguerite; Eother Margarethen-Apfel.)

Szrmazsa. Rgi, bizonytalan. Angolorszgban s Irlandban


rg id ta szaportjk. El van mr terjedve egyebbtt is minden
fel. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam bold. Dr. Lucastl, Rentlingeubl. Tbb zben termett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Jul. kzepe tjn; hvsebb tjakon ang. elejig is
eltart.
Minsge. II. rend csemege- de els rendl piaczos gymlcs.

Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Kiss magasnak ltsz, szablytalan gmbalak; egyik
oldaln tbbnyire hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon. Zme
a kzptjnl kiss albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel
elejnte szelden, aztn hirtelen gmblydve boitozdik s szra k
rl elg szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe fel pedig szel
den fogyva boitozdik s elg szk karimban enyszik el. S z r a r
vid, tbbnyire kzpvastag, fs, bunksan vgzd, tgnyilsu, de
csakhamar sszeszkl, tlcsralak regbe helyezett, melynek sz
pen kikanyartott, zldes falait nha finom, sngaras rozsda szokta el
takarni. K e l y h e zrt vagy flignyilt; flll, hosszas, molyhos s
sokig zlden marad osztvnyaival inkbb vagy kevsbb mly s
szk regbe helyezett, melynek falain les rnczok hnzdnak a ka
rima fel, a hol orms emelkedseket alkotnak s aztn elszlesedvn,
lapos bordkknt a gymlcs derekra is flvonulnak s annak kerekdedsgt kiss megzavarjk.
Szine. Bre finom, de szivs, sima, kiss zsirostapintatu, bgyad
tan fnyl; alapszne zldessrga, mibl azonban csak a gymlcs
rnyas oldaln tnik tisztn szembe egy-egy nagyobbka folt; mert
az egsz fllet sttes vrpiros, szlesebb vagy keskenyebb, szakado
zott cskokkal van becsapkodva s a csikk kzt vilgosabb pirossal be
mosva. Pontozata ritks, fehres, alig szembetn. Rozsdafoltok csak
elvtve mutatkoznak flletn.
Belseje. Hsa fehr s a br alatt rzsasznbe jtsz, finom, laza,
porhany; leve b, czukros, dt savanynyal emelt, elg kellemes,
noha kevss fszeresz. Magtokja kiss nyilttengely ; zrt vagy csak
kiss nyilt fikjai mindenikben egy vagy kt, vilgosbarna, p magot
rejt. Kehelycsve rvid, tompakupalaku.
Fja. Elejnte elg vgan, ksbb csak mrskelten nv, de
egszsges s edzett; korn s a neki kedvez viszonyok kzt, ren
desen s bven term; inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel
trekv, de ksbb sztll, nylnk gaival, melyek gymlcsz
szervekkel jl beruhzkodnak, srn elgaz, gmbalak koront al-

358
kot. Dszlik mindenfle almaalauyon; alkalmas szlas fnak is, bokoralaku fnak is. Kertem mostoha viszonyai kzt is jl dszlik; de
csak ess vjrskor kpes kielgitleg teremni. Gymlcsei teljes
rsk idejig jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak vagy kzphosszak, kzpvastagok,
elg egyenesek, kiss knyksek, szelden bordzottak ; fl llk vagy
elg les szgekben flfel trekvk; gyenge korukban is, rt koruk
ban is, egsz hosszukban srn s finoman fehrmolyhosak s csak itt
ott csupaszak, violaszn-pirossal rnyalt sttbarnk; apr, kerek, fe
hr pontokkal ritksan s elg szembetnleg pontozottak; rendetlen,
tbbnyire azonban elg rvid levlkzek.
RQgyei. Kicsinyek laposhtuak, tompahegyiiek, lapulk, srn
fehrmolyhosak; alig kill, hosszan bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, karcs tojsdadok, tompahegyek, stt
barnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Igen nagyok vagy jkora nagyok ; elg vastag s kemnyszvetek; szles kerlkesek; itt-ott szvalakuak; tbbnyire
hirtelen elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; csaknem la
posak vagy laposteknsek; alig veltek, itt-ott rendetlenl hullmo
sak ; als lapjukon finoman molyhosak; fels lapjukon csupaszak,
elg simk, bgyadtan fnylk, elg lnk zldek; szleiken elre
hajl, tompa fogakkal elg mlyen, srn s szablyosan frszesek.
Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, kzpvastag, elg merv, moly
hos, als feln csaknem egsz hosszban, sttvrpirossal mosott;
elg les szgekben flfel ll. Levlplhi lndssak, sztllk, tar
tsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire kisebbek, keskenyebbek,
vkonyabb szvetek, mint a vesszkn levk, laposcsatornsak, kiss
veltek ; flfel ll, vkony, rugalmas nyelkrl bokrtsan sztte
rlk.
Hasonnevei. Early red Margaret; Striped quarrendon; Pomme
d'Eve; Reinette quarrendon.
Leri. H e n n a u , nna(. da S'ctnoL V. 71.
L e r o y , 'Sct. 9e. S'omoC. IV. 4,54.
Dr. L u c a s, dtdistx,. SVan96. 9cz. 0U. I. 89. s msok.
szrevtel. A kds Anglia levn a hazja, gymlcseinek tel
jes finomsga kifejtshez nemcsak a fldben, hanem mg a leveg
ben is megkivnja fja a kell nyirkossgot; minl fogva inkbb val
haznk emelkedettebb fekvs, hegyes vidkeire, mintsem az alfldre.

359

153. Portugalli kormos renet.


(Beinette grise de Portugl; G-raae portui^esische Beinette.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Portugallibl szrmazott-e ? arrl mit


sem tudnak a gymlcsszek. gy ltszik, Diel kora eltt a rgibb
gymlcsszek kzl senkisem emlegette. Krlmnyes lersban Diel
ismertette meg elszr, a ki Metzbl kapta e fajt. Mint igen jeles,
termkeny almafaj el van mr terjedve mindenfel a vilgon. Ojtveszszejt ] 873-ban kaptam a Simn-Louis testvrek kires gymlcsteleprl, Plantiresbl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisga
ktsgtelen.
rsideje. Nlam nov. jan.; hvsebb tjakon tavasz derekig
is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kissebb is.
Alakja. Tbbnyire szp lapos gmbalak; egyik oldaln tbb
nyire hzottabb s emelkedettebb kiss, mint a msikon, klnben sza
blyosan boltozott skfllet. Zme kzptjra esik, honnt szra fel
szelden gmblydve boltozdik s szra krl elg szles, laposas
karimban vgzdik; kelyhe fel pedig rendszerint sszbbhuzdva
boltozdik s szintn szles, laposas karimban fogy el. S z r a rvi
des vagy kzphossz, elg vastag, fs, bunksan vgzd; szk s
mly tlcsralaku regbe helyezett. K e l y h e elg nagy zrt vagy
flignyilt; bokrtsan flll, szles, zldes s molyhos osztvnyaival elg tgas s mly csszealakn regben l, melynek alja kiss
molyhos s rnczos, de karimja sk, s a gymlcs derekra sz
revehet bords emelkedsek nem vagy csak igen ritkn vonnluak fl.
Szne. Bre finom, vkony, de SZVS, szraz s szelden rdestapintatu, tbbnyire fnytelen; elejnte lnk zld ; ksbb zldessrga;
napos oldaln sem kap piros sznezetet. Alapsznbl azonban csak
itt-ott csillmlik ki tisztn egy-egy foltocska; mert rendszerint az
egsz fllet finom vagy kiss rdes, szrks rozsdval van befuttatva
s e miatt ritks pontozata sem vehet szre. lltban, rsideje fel,
rendszerint rnczosodni szokott.
Belseje. Hsa srgs zld, finom, nem elg tmtt, porhany vagy
vels; leve b vagy elegend, igen czukros, finom savanynyal emelt,
igen kellemes fszeresz. Magtokja zrttengely; fikjaiban kevs, de
rendszerint p magot rejt. Kehelycsve tgas, de nem mly kupalak.
Fja. Erteljes, egszsges, edzett; korn, rendesen s bven
term; rzsunt flfel ll vagy rendetlenl sztterjeszked gaival,
melyek gymlcsz szervekkel jl beruh^zkodnak, elg lombos, ter
jedelmes, laposas gmbalak koront alkot. Paradicsomalanyon ke
vss, de egybb almaalanyon igen jl dszlik, szlasfnak sugrdereku

360
alanyok koronjba ojtand. Mindentt jl dszlik: de fiatal korban,
ha a talaj tlontl nyirkos, nem birja vesszeit kellleg megrlelni s
e miatt gyakran rt neki a tl ers fagya. Gymlcsei igen jl ll
jk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, elg vastagok vagy csak k
zpvastagok, merevek, hegyk fel lassudan elvkonyodk, kiss knyksek, bordzatlanok; ritkn egyenesek fl- s sztllk; gyenge
korukban is, rt korukban is, srn fehrmolybosak; itt-ott csupaszak, violaszn-pirossal kiss rnyalt sttbarnk, rnyas felkn s
tvk fel zldes barnk; igen apr, kerek, fehres pontokkal ritk
san s nem szembetnleg pontozottak; rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok vagy jkora nagyok, tompakuposak, elg
duzzadt-htnak, lapulk, srn fehrmolybosak ; alig kill, kt sz
ln rviden bordzott talapon lk.
Vrgrgye- Nagyok, zmk-tojsdadok, tompahegyek, srn fe
hr-molyhosak.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok; elg vkony, de kemnyszvetek; szles s hosszas tojsdadok vagy itt-ott kerektojsdadok; majd kiss hirtelen, majd pedig szablyosan elkeskenyed,
hosszas, les hegyben vgzdk; csatornsak, szleiken hullmosak,
inkbb vagy kevsbb veltek; als lapjukon srn molyhosak; fels
lapjukon csxtpaszak, simk, fnyesek, sttzldek; szleiken jkora
nagy, gyakran ketts, igen les fogakkal mlyen, de nem szablyosan
frszesek. Levlnyelk rvid, igen vastag, elg merev, molyhos ; csak
nem vzirnyosan elll. Levlplhi elg hosszak, ridomuak vagy
keskeny lndssak, sztllk, tartsak. Virgrgyet krt levelei tbb
nyire kisebbek, keskenyebbek, mint a vesszkn levk, csatornsak,
lesen fogazottak; rvid, vkony, de merev nyelkrl csaknem vzir
nyosan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. D i e l , Stzr,no6stsozte/n,

X. 160.

Dr. L u c a s , mud-c. Mcm56. 9^-^ 0sU. I. 341.


L e r o y , S)ct. 9a fonioC. IV. 693.
M a s , Xe 9?c'^e,x,, IV. 13, s sokan msok is.
szrevtel. Almatenysztsre kedvez vidkeken megrdemli, hogy
haznkban mindentt tenyszszk. Gymlcseit lehet ksn kell le
szedni fjrl s hvs, de nem szells helyen tartani; mert lltban
fonnyadni szokott.

361

154. szi cskos kalvil.


(Calville raye d' autotnne; Q-estreifter Herbst Oalvill.)

Szrmazsa. Rgi, bizonytalan; Nmetorszgban a gymlesszet nagy apostolai, Diel s Oberdieck lertk s nagyban elterjesz
tettk, a mit ez a jeles faj minden tekintetben meg is rdemel. Praneziaorszgbau tgy ltszik mg kevss lehet elterjedve; mert az
iijabbkori gymlcsszek mveiben mg nem tallom lerva, ismer
tetve. Ojtvesszejt 1870-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb
zben termett mr nlam! Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. cet.; hvsebb tjakon karcsonyig
is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Rendszerint jkora nagy.
Alal<ja. Tbbnyire magas grabalak; nha kpos gmbalak
s egyik oldaln kiss hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon.
Zme tbbnyire kzptjra, nha kiss albb, a szras vg fel esik;
honnt szra fel hirtelen gmblydve boltozdik s szra krl sz' les, laposas karimban vgzdik; kelyhe fel pedig kiss sszbbhnzdva boltozdik s inkbb vagy kevsbb szles karimban enyszik
el. S z r a rvides vagy kzphossz, vkony vagy kzpvastag, fs,
kiss bunksan vgzd, csaknem vgig pirossal sznezett; inkbb
vagy kevsbb mly s szk regbe helyezett, melynek falait tbb
nyire finom, sugaras rozsdamz szokta eltakarni. K e l y h e zrt; ren
detlenl flll vagy sszehajl, hosszas, de trkenyhegy, molyhos
osztvnyaival majd szk s sekly regben l s oda apr dudorkk
kz mintegy beszortott; majd kiss mlyebb s tgasabb, srn
rnczolt-falu regbe helyezett, melynek karimjrl inkbb vagy ke
vsbb lesen kiemelked bordk nynlnak vgig az egsz gymlcsn.
Szne. Bre vkony, de SZVS, sima, inkbb szraz, mintsem zsiros-tapintatu, bgyadtan fnyl. Alapszine zldes-srga vagy szennyes
srga, mibl azonban tisztn csak ott tnik el egy-egy nagyobbka
folt, hol a gymlcsre, fejlds kzben, levl vagy g volt lapulva;
mert az egsz fltilet inkbb vagy kevsbb stt, szennyes-pirossal
van befuttatva s e sznezetben lnkebb vrpirossal szakadozottan, de
elg srn cskozva. Pontozata ritksan elszrt, elg szembetn, de
tbbnyire csak a br alul ttetsz, srgs pettyek alakjban jelenkez. Rozsda nem, de fekets ragyaszeplk gyakrabban tallkoz
nak rajta.
Belseje. Hsa zldes vagy srgs-fehr, finom, porhany; leve
b vagy elegend, czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes,
illatos s fszeresz. Magtokja zrt, nha nyilttengely; tgas fikjaiban
sttbarna, hosszas, hegyes, p, nha idtlen magot rejt. Kehelycsve
hosszas hengeralak, a gymlcsbe mlyen, egsz a magtokig lehatol.

362
Fja. Egszsges s edzett; korn rendesen s bven term; fl
fel trekv, de csakhamar lefel konyul, nyink gaival, melyek
gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, ritks, kuszlt-lombozatu
koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlasfnak
s bokoralak fnak is. Nlam a hosszantart szrazsgot megsny
lette, mibl kvetkeztethetem, hogy kellleg nyirkos fldet kivan.
Grymlcsei jl lljk hely ket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel mind
inkbb elvkonyodk; elg egyenesek, noha kiss knyksek, hegyk
fel finoman bordzottak; flllk vagy nyilt szgekben elllk; gyenge
korukban is, rt korukban is, egsz hosszukban srn s finoman
molyhasak; itt-ott csupaszak, homlyos vrses-barnk; aprbb-na
gyobb, tbbnyire kerek, fehres pontokkal ritksan s kevss szembetDleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek laposak, tompahegyek, lapulk, srn fehrmolyhosak ; alig kill, hrombords talapo'n lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; tojsdadok, tompahe
gyek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok; elg vkony s lgyszvetek; tojsdadok;
.szablyosan elkeskenyed, hosszas les hegyben vgzdk; a vesszk
aljn laposak; flebb, a vesszn, mindinkbb csatornsak, alig
veltek, rendetlenl hullmosak; als lapjukon finoman molyhosak;
fels lapjukon csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, vilgos zldek;
szleiken tompa vagy kiss les fogakkal elg mlyen, de szablyta
lanul frszesek. Levlnyelk hossz vagy hosszas, vkony vagy kzpvastag, tvnl violasznnel belehelt; csaknem vzirnyosan elll.
Levlplhi elg kifejldttek, lndssak, sztllk, tartsak. Virgrgyet krt levelei majd nagyobbak, majd kisebbek, mint a vessz
kn levk, kerlkesek, laposak; hosszas, merev nyelkrl csaknem
vzirnyosan sztterlk.
Hasonnevei. Rother Herbst-Anis-Calvill; Frher Hainbuttenapfel.
Leri. D i e 1, cfCa-noSstsozt^n, I. 69. s I I I . 14.

O b e r d i e c k , Ststz. ManSt. d&t. 06stfi. I. 387. s msok.


szrevtel. Az alfdn csak olyan helyekre val, a hol a fld
nyron t is kellleg nyirkos maradhat: de a felfldn megrdemlen,
hogy minden kertben helyet foglaljon.

363

155. Papeieu rambrja.


(Eambour Papeieu.)

Szrmazsa. E jeles szi alma Krimibl szrmazik. Hartwiss


ezredes nyerte magrl, Nikitban s a wettereni hires belga faiskola
alaptjnak, Papelennak nevrl elkeresztelve, kezdette elterjeszteni.
1853-ban kerlt legelszr Belginmba, honnan mr is utat nyitott
magnak a vilgon mindenfel. Ojtvesszejt 1873-ban kaptam a
Simon-Louis testvrek hires faiskoljbl, Plantiresbl. Fajfmon
csakhamar termre fordult s tbb zben termett mr nlam is gaz
dagon. Fajom valdisga ktsgtelen.
ErsideJB. Nlam oct. nov. ; hvsebb tjakon janurig is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s piaczosgymles.
Nagysga. Nagy vagy igen nagy.
Alakja. Tbbnyire magasnak ltsz s inkbb vagy kevsbb kpos
gmbalak; elg szablyosan boltozott; noha egyik ojdaln tbbnyire
hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon. Zme a kzptjnl tbb
nyire jval albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel hirtelen
gmblydve boltozdik s szra krl elg szles, laposas karimban
vgzdik; kelyhe fel pedig elejnte szelden, aztn mindinkbb fogyva
boltozdik s kelyhe krl inkbb vagy kevsbb szk, de szintn
laposas karimban vgzdik. S z r a rvid, vastag vagy kzpvas
tag, fs, molyhos; tgnyilsu, de szk s ritkn mly regbe helye
zett, melynek falait s gyakran karimjt is, finom sugaras rozsdamz
szokta eltakarni. K e l y h e zrt, nha flignyilt; bokrtsan flfel
ll, keskeny s trkenyhegy, molyhos osztvnyaival elg szk s
mly regben l, melynek falai szelden rnczosak s karimjn nmi
hullmos emelkedsek is mutatkoznak, melyek lapos bordk gyannt,
elenyszleg a gymlcs derekra is flvonulnak ; de annak kerekdedsgt alig zavarjk meg.
Szne. Bre finom, vkony, sima, rtvel kiss zsirostapintatu,
elg fnyes; elejnte bgyadt zld; rtvel lnk srga vagy arany
srga ; napos oldaln narancspirossal bemosott vagy csak belehelt s
kiss lnkebb piros, szlesebb vagy keskenyebbb, szakadozott cs
kokkal szeliden s nem srn becsapkodott. Pontozata ritks; apr,
fahjszn vagy csak a br alul ttetsz fehres pettyecskkbl ll,
itt-ott elg szembetn. Rozsda csak elvtve mutatkozik flletn;
de egy-egy kiemelked rozsds szemles nha jelenkezik rajta.
Belseje. Hsa srgsfehr, elg finom, kiss laza, porhany; leve
b, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, fszeresz. Mag
tokja nyilttengely; kiss nyilt fikjaiban kevs, tojsdad, hegyes,
kvsznbarna, p magot rejt. Kehelycsve hengeres-kupos, a gy
mlcsbe mlyen lehatol.

364
Fja- Fiatal korban bxijanvsii; ksbb is egszsges s igen
edzett; korn, rendesen s szerfltt bven term ; flll vagy elg
les szgekben flfel trekv, ksbb azonban sztll, nynlnk, de
ers gaival, melyek egszsges gymlcsz szervekkel hamar s jl
beriihzkodnak, srlombos, de kellleg szells, terjedelmes gmb
alak koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas sz
las fnak s nyess alatt tartva gnlafnak is. Helyben s talajban
nem vlogats. Gymlcsei jl lljk belyket a fn.
Vesszei. Szmosak, igen hosszak, vastagok, hegyk fel szelden
elvkonyodk; egyenesek, noha knyksek, csaknem bordzatlanok;
flllk vagy inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel trekvk;
egsz hosszukban szrks molyhozattal srn takartak, aljuknl s
rnyas flkn zldes barnk; hegyknl s napos flkn homlyos
vrssel rnyalt sttbarnk; apr, kerek vagy itt-ott kiss hosszas,
fehres pontokkal ritksan, de elg szembetnleg pontozottak; ren
detlen, tbbnyire azonban kzphossz levlkzek.
Rgyei. Jkora nagyok vagy kzpnagyok, szlestalpn kposak,
igen tompahegyek, lapulk, srn fehrmolyhosak; alig kill, rvi
den s alig szrevehetleg bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Nagyok, tojsdad kposak, tompahegyek, srn
fehrmolyhosak, pirosas gesztenyeszuek.
Levelei. Nagyok vagy jkora nagyok; vastag s kemnyszvetek; kiss hosszas tojsdadok; elg hirtelen elkeskenyed, hosszas,
les hegyben vgzdk; lapos-teknsek, a vesszk hegye fel pedig
csaknem csatornsak; nem veltek; nyelkrl majd vzirnyosan el-,
majd rzsunt flfel llk; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon
csupaszak, elg simk s elg fnyesek, lnk fzldek; szleiken
elre hajl tompa vagy kiss les fogakkal elg szablyosan rszesek. Levlnyelk rvid vagy kzphossz, vastag, merev s moly
hos, tvnl violaszn-pirossal mosott vagy csak belehelt; inkbb vagy
kevsbb nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi fejletlenek, keskeny
lndssak, kiss sztllk, tartsak. Virgrgyet krt levelei vl
toz nagysgak, hosszas kerlkesek, szleiken kiss hullmosan flhajlk; rendetlenl fl- s sztll nyeleikrl mereven sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. B i v o r t , n7ia. 9& fomoC. VII. 91.
M a s , S'omoC qnx.ata^ IX. 165.

B r v e n i c h , ^owo/'. SUonwtsAejtc. 1882. vf. 131. lapjn


s msok.
szrevtel.Jl beillik mg alfldi mostoha viszonyaink kz i s ;
teht szles elterjesztsre mlt haznkban mindentt. Nagybani
tenysztse azonban csak haznk emelkedettebb-fekvs, hvsebb
tjkain volna nyeresges s nem az alfldn ; mert itt, ha mg
oly j volna is, nem kaps az szi alma.

365

156. Northern Spy.


Szrmazsa. E jeles almafaj az jszak-amerikai Egyeslt-lla
mokbl szrmazik. Az TJj-York llam egyik vrosban, East-Bloomfieldban kelt magrl, a mlt szzad vgn. Mikp Leroy, Hovey ame
rikai gymlcssz utn rja, sokig nem lpte t szletsi helynek
hatrt; de 1840 krl magra vonvn a gymlcsszek figyelmt,
kilpett a nagyvilgba is mindenfel. Ojtvesszejt 1875-ben kaptam
a Simon-Louis testvrek hires faiskoljbl, Plantiresbl. Pajfmon
nlam is bemutatta mr gymlcseit, melyek fajom valdisgrl
csakhamar meggyztek.
rsideje. Nlam dac febr.; hvsebb tjakon mj. vgig is
eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Rendszerint nagyobb a kzpszernl.
Alal(ja. Rvid s tompa kupalak vagy kpos gmbalak; elg
szablyo.san boltozott, noha kelyhes vgn szelden bords-fllet s egyik oldaln kiss hzottabb is, mint a msikon. Zme csak
nem kzptjra, vagy kiss albb, a szras vg fel esik, honnt szra
fel majd szeliden, majd hirtelen gmblydve boltozdik s szra krl
szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe fel pedig rendszerint
sszbbhuzdva boltozdik s inkbb vagy kevsbb szk karimban
vgzdik el. S z r a kzpliosszil, vkony vagy kzpvastag, fs,
finoman molyhos, kiss biinksan vgzd; igen tg s mly tlcsralak regbe helyezett, melynek falait gyakran finom, ttetsz, zldes,
sugaras rozsdamz szokta elftyolozni. K e l y h e zrt vagy flignyilt;
flll, rvides, keskeny, hegyes s sokig zlden marad osztvnyaival szk s inkbb vagy kevsbb mly regben l, melynek fa
lain szelid lapos bordk nylnak a karimra s onnan tovbb elenyszleg a gymlcs derekra is; de ennek kerekdedsgt ritkn za
varjk meg.
Szne. Bre vkony, de elg SZVS, sima, gyngdtapintatu;
fjn szeliden hamvas, ledrzslve ragyog fnyes ; elejnte srgs
zld ; rtvel lnk szalmasrga ; napos oldaln kissebb-nagyobb da
rabon karminpirossal mosott vagy csak belehelt s e sznezetben
lnkebb piros, szlesebb vagy keskenyebb, szakadozott vagy hosszas
cskokkal is becsapkodott. Pontozata ritks; aprbb-nagyobb, fahjszn vagy fehres pettyekbl ll, de alig szembetn. Rozsda ritkn miitatkozik flletn, de egy-egy rozsds szemlcs nha jelentkezik rajta.
Belseje. Hsa srgsba jtsz fehr, finom, tmtt; elejnte rop
pans ; teljes rtvel porhany; leve b, igen ezukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, sajtszereu fszeresz. Magtokja nyilttengely; zrt vagy kiss nyilt fikjaiban tojsdad, pirosasbarna,
lapos, de p magvakat rejt. Kehelycsve rvid kupalak.

366
Fja, Vgnvs, egszsges s edzett; elg korn s bven
term; flll vagy flfel trekv nylnk gaival, melyek gyml
csz szervekkel jl bernhzkodnak, elg lombos, magas gmbalak
koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlas fnak
s nyess alatt tartva gulafnak is. Mindentt jl dszlik : de ahhoz,
hogy rendesen s bven teremhessen, kellleg nyirkos fldet kivan.
Gymlcsei jl lljk helyket a fn.

Vesszei. Elg szmosak, hosszak vagy kzphosszak, elg vasta


gok, merevek, hegyk fel mindinkbb elvkonyodk; egyenesek, alig
knyksek, bordzottak; flllk vagy elg les szgekben flfel
trekvk; finoman molyhosak, aljuknl, zldesbarnk, egyebtt
homlyos pirossal mosott barnk; aprbb-nagyobb, kerek vagy hoszszas, fehres pontokkal aljuk fel sirbben, hegyk fel ritkbban
pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei- Kicsinyek, vagy kzpnagyok, laposhtuak, tompahegyek, lapulk, szennyesbarnk, hegyknl fehrmolyhosak ; alig
kill, de kt szln s kzepn bords talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, kposak, alig hegyesek, srn fehrmoly
hosak.
Levelei. Nagyok vagy kzpnagyok; elg vastag, de hajlkony
szvetek; szles tojsdadok vagy szles kerlkesek; tbbnyire
hirtelen elkeskenyed, hosszas, les s flre grbl hegyben
vgzdk; lapos-teknsek vagy szleiken hiiUmosan flhajlk ;
kiss veltek; als lapjukon ritksan molyhosak; fels lapjukon
csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, vilgos zldek ; sz
leiken elrehajl, jkora nagy, tompa vagy kiss les fogak
kal szablytalanul frszesek. Levlnyelk rvides vagy kzphossz,
elg vastag, merev s molyhos, tvnl violasznnel befuttatotl;; elg
les szgekben flfel ll. LevJplhi elg hosszak, elg keskenylndssak, kiss sztllk, tartsak. Virgrgyet krt levelei hoszszabbak, keskenyebbek, mint a vesszkn levk, nyelk fel rendszerint
keskenyebbek, mint hegyk fel, csaknem laposak, hullmosak, szeliden veltek; flll, hosszas, rugalmas nyelkrl bokrtsan szt
terlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Lefri. L e r 0 y, S)ict. 9c'pomoC.IV. 501. Ms, eurpai gyml
cssz tudtommal mg nem rta le.
szrevtel. Almatenysztsre kedvez vidkeken, a hol a fld
nyron t sem veszti el kell nyirkossgt, megrdemlen e jeles faj,
hogy haznkban nagyban is tenyszsztik : de olyan mostoha viszonyok
kzt, a milyenek kz vidkemen kerlt, kevs haszonnal jrna t e
nysztse.

367

157. Nostiz grf.


(Grf Nosti.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Oberdieck, a ki elszr rta le, valszinnek tartja, hogy Szilziban kelhetett magrl, honnan a fajt
18691870-ben, Zobteubl, a Nostiz gro'f kerte'bl kapta volt. Vele
azonosnak vehet fajt nem tallvn, fnnebbi nvre keresztelte s kez
dette elterjeszteni. Ojtveszszejt 1872-ben kaptam meg ajndkban
Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom val
disga ktsgtelen.
rsideje. Sept.; hvsebb tjakon decemberig is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran nagyobb is.
Alalcja. Gmblyded, tbbnyire azonban kpos gmbalak; tbb
nyire szablyosan boltozott skfllet. Zme majd kzptjra esik,
honnt mindkt vge fel csaknem egyenlen boltozdik s mind
kt sarkn tompa karimban fogy el; majd kiss albb a szras
vg fel esik, honnt szra fel elg szpen gmblydik, de szra
krl elg szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe fel pedig
szelden fogyva boltozdik s tbbnyire szintn laposas karimban
enyszik el. S z r a rvid, nha csak egy hsos buczok, tbbnyire
azonban vkony, fs, molyhos ; majd szpen kikanyartott,
majd
hsos kinvstl elszktett elg mly regbe helyezett, melynek
falai nha rozsdamentesek, nha pedig finom, ttetsz, sugaras
rozsdval szelden bevontak. K e l y h e flig nyilt ; elg hosszas
flll, jellemzleg szles, trkenyhegy osztvnyaival majd elg
mly, majd sekly s lapos mlyedsben l, melynek falain szelid
rnezok hzdnak a karima fel, a hol nha hullmos emelke
dseket alkotnak s elenysz, lapos bordk alakjban a gymlcs
derekra is fl vonulnak, de ennek kerekdedsgt ritkn zavarjk meg.
Szne. Bre finom, sima, gyngd s rtvel kiss zsirostapintatu,
elg fnyes; elejnte srgs zld; rtvel elg lnk szalmasrga;
napos oldaln kissebb nagyobb darabon gyngd pirossal belehelt;
rnykban ntt pldnyain azonban tbbnyire teljesen hinyzik a piros
szn. Pontozata elg sr; tbbnyire csak a br alul ttetsz, fehres
petytyekbl ll; nem szembetn. Rozsda csak elvtve mutatkozik
flletn; de nmely pldnyon egy-egy rozsds szemles vagy ragyaszepl tallkozik nha.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, finom, kiss laza
s knny; elejnte roppans; rtvel porhany s pezsg ; leve b,
czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, noha nem elgg
fszeresz. Magtokja tbbnyire zrttengely; jkora nagy, de szk

368
fikjaiban tojsalaku, hegyes, barna, p magvakat rejt5. KehelycsSve
hengereskupos, a gymlcsbe mlyen lehatol.
Fja. Erteljes, egszsges s igen edzett; korn, rendesen s
bven term; kiss les szgekben lfel trekv gaival, melyek
gymlcsz szervekkel bamar s jl bernbzkodnak, srlombos, de
kellleg szells, magas gmbalak koront alkot. Dszlik mindenfle
almaalanyon; alkalmas szlas fnak s nyess alatt tartva gulafnak
is. Mindentt jl dszlik. Kedvez vjrssal mg vidkem mostoha
viszonyai kzt is bven terem. G-ymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei- Elg szmosak, hosszak, vastagok vagy kzpvastagok,
hegyk fel elvkonyodk; egyenesek, noha elg knyksek, finoman
bordzottak; flllk vagy les szgekben flfel trekvk; finoman
molyhosak, itt-ott csnpaszak, rnyas flkn olajszusrgk, napos
flkn pirosasbarnk; apr, kerek, fehr pontokkal elg srn, de
nem szembettinleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban kzp
hossz levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, laposhtak, tompahegyek, lapulk, inkbb
vagy kevsbb srn fehrmolyhosak; kiss kiemelked, hrombor
ds talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, tompahegyek, szennyes
fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok vagy jkora nagyok; elg vkony s lgyszvettiek; szles kerlkesek; inkbb vagy kevsbb hosszas s flrecsa
varod, les hegyben vgzdk; laposak vagy laposteknsek, alig veltek,
szleiken szeliden s szablytalanul hullmosak ; nyelkrl rzsunt flfel
llk; als lapjukon finoman molyhosak; fels lapjukon csupaszak,
elg simk, bgyadtan fnylk, csaknem stt zldek; szleiken elre
hajl, tompa fogakkal, elg srn, de szablytalanul frszesek. Levlnyelk hosszas, kzpvastag, merev, finoman molyhos, tvnl
lnk violasznnel befuttattott; majd nyilt, majd les szgekben lfel
ll. Levlplhi kicsinyek, fejletlenek, keskenylndssak, elg tart
sak. Virgrgyet krt levelei vltoz nagysgak, rendszerint kes
kenyebbek s arnylag hosszabbak, mint a vesszkn levk, laposak,
hullmosak; rzsunt lfel ll nyeleikrl lankadtan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. O b e r d i e e k 3CIAIX,. &IZ<matsfiapc, 1871. vf. 193. Msok
tudtommal mg nem rtk le.
szrevtel. Kr, hogy e jeles alma itt, az alfldn akkor rik,
a mikor jobbnl jobb gymlcskben bvelkednk; mert fjnak edzettsge s termkenysge vgett, jl beillenk mg az itteni mostoha
visszonyok kz is. Haznk magasabban fekv tjkain egy kertbl
sem volna szabad hinyoznia.

369

158. Moldvai alma,


(Dominiska; Glterapfel.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Valdszin azonban, hogy Moldva vagy


Bukovina a hazja; mert ott Domneszk ( = ri) alma" nv alatt
rgta nagyon el van terjedve. Eredeti olhos nevbl lett aztn a
Nyugat gymlcsszei ltal hasznlatba vett ,Dominiska' neve, melyet
a nmetek ,Gtter-Apfel" ( = Istenek almja) nvre vltoztattk el.
Tn ppen e nagyhang nvnek ksznheti, hogy napjainkban mr
mindenel el van terjedve. Haznkban, a Szkelyfldn nagyra becs
lik s ott e fajt fnnebbi nv alatt ismerik s terjesztik. Ojtvesszejt elszr 1875-ben kaptam Plantiresbl, a Simou-Louis testvrektl;
ksbb 1882-ben Csobth Ferencz csm is megkldtte azt ojtveszszkben s bemutatta a fajt gymcs-pldnyokban is. Tbb zben
termett mr prbagamon. Valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam decembertl tav;iszig; hvsebb tjakon elll a
gymlcs fonnyads nlkl nyr derekig is.
Minsge. 11. rend csemege-, de I. rend hztartsi s piaczos
gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy jkora nagy.
Alakja. Igen lapos gmbalak; kiss szablytalanul boltozott s
egyik oldaln jval hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon. Zme
kzptjra esil, honnt szra fel hirtelen gmblydve boltozdik s
szra krl elg szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe fel pedig
rendszerint kiss sszbbhuzdva boltozdik s ferdn ll, tompa kari
mban fogy el. S z r a rvid vagy rvides, elg vastag, fs, kiss
bunksan vgzd; tgnyilsu, de mly s inkbb vagy kevsbb szk
s tbbnyire szablytalanul kikanyartott regbe helyezett, melynek
falait sr, barns , sugaras, rdes rozsdamz szokta eltakarni.
K e l y h e jkora nagy, zrt vagy flignyilt; sszehajl, de hegykkel
htragrbl, rvid, szles s molyhos osztvnyaival inkbb vagy ke
vsbb tgas, de elg mly tnyralaku regben l, melynek falain
finom rnczok s lapos barzdk, karimjn pedig egyenetlen emel
kedsek lthatk, melyek lapos bordk alakjban a gymlcs derekra
is flvonulnak s annak kerekdedsgt gyakran megzavarjk.
Szne. Bre finom, de igen SZVS, sima, gyngds lltban zsi rostapintatu, bgyadtan fnyl: elejnte bgyadt vagy srgs zld; r
tvel czitromsrga; napos oldaln sttes pirossal bemosott; tbbnyire
azonban csak gyngd pirossal belehelt s lnkebb piros, szakadozott
cskokkal majd srbben, majd ritkbban becsapkodott. Pontozata
ritks, alig szembetn. Rozsda, szras vgt kivve, - ritkn
mutatkozik rajta: de barns vagy fekets ragyafoltok vagy szeplk
tbbszr jelenkeznek itt-ott flletn.
24

370
Belseje. Hsa srgsba, magtokja krl pedig zldesbe jtsz
fehr, finom, igen tmtt, kemnyes s roppans; leve b vagy elg
b, cznkros, gyngd savanynyal emelt, elg kellemes, fszeresz.
Magtokja csaknem zrttengely; zrt s szk fikjaiban kvbarna
szgletes, p, nha idtlen magvakat rejt. Kehelycsve rvid
kiipalakii.
Fja. Erteljes, nagy fv nvekv, igen edzett; korn s rend
kvl bven term; nyiltszgekbeu flfel trekv, de idjrtval meszszire sztterjed, ers gaival, melyek gymlcsz szervekkel srn
beruhzkoduak, elg lombos, de szells, terjedelmes koront alkot.
Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlasfxiak s nyess alatt
tartva formafknak is. gy ltszik, mindentt jl dszlik s terem is.
Gymlcsei nagysguk mellett is jl Ujk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak vagy kzphosszak, vastagok
vagy elg vastagok, hegyk fel is alig vkonyodk; egyenesek, me
revek, kiss knyksek, szelden bordzottak; nylt szgekben fl- vagy
sztllk; csaknem egsz hosszukban srn fehrmolyhosak, itt-ott
csiipaszak, rnyas flkn olajszfn-zldek, napos flkn pirosas szenynyesbarnk; aprbb-nagyobb, kerek, fehres pontokkal ritksan, de
elg szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Jkora nagyok, szlestalpuak, laposhtuak, tompahegyek,
lapulk, srn fehrmolyhosak; alig kiemelked, szelden bordzott,
szles talapon lk.
Virgrugyei. Kzpnagyok, zmktojsdadok, alig hegyesek,
szennyesfehr molyhozattal srn takartak.
Levelei. Nagyok; igen vastag s kemnyszvetek ; szles vagy
kerek tojsdadok; itt-ott csaknem szvalakuak; hirtelen elkeskenyed,
hosszas, les hegyben vgzdk; lapos-teknsek; szleiken gyakran,
rendetlenl hullmosak s hegykkel tbbnyire flregrblk; alig vel
tek; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk
s elg fnyesek, homlyos fzldek; szleiken elre hajl, tompa vagy
kiss les fogakkal elg srn, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid vagy rvides, igen vastag s merev, srn fehrmolyhos,
als feln, tvnl, stt violaszinnel mosott vagy belehelt; inkbb
vagy kevsbb nyiltszgekben flfel ll. Levlplh lndssak, szt
llk, igen tartsak. Virgrgyet krt levelei keskenyebbek, mint a
vesszkn levk, kerlkesek, csaknem laposak vagy szleiken kiss
flhajlk, itt-ott rendetlenl hullmosak; fl- s sztll, merev nye
lkrl csaknem vzirnyosan sztterlk.
Hasonnevei. Domneszk; ri alma; Herrenapfel, Pomme de
Moldavie.
Leri. O b e r d i e c k , Mnt'c Mand. Sc-o 6M. IV. 85.
L e r o y , 2>ict. 5e, pomc. III. 263 s msok.
szrevtel. Mg vidkem mostoha viszonyai kzt is, a mikor egyegy kedvezbb vjrs folytn ms almafajok is teremnek, ez a faj is
elg bven terem; de itt gymlcsei belsejben gyakran jegeczes foltok
tmadnak s az ily jegeczes gymlcsk nem tarthatk el sokig. Ha
znk hegyes vidkeire val teht, a hol megrdemeln elads vgett
nagyban is tenysztennk.

371

159. Neel renetje.


(Neel's Eeinette; Domkant)
Szrmazsa. Bizonytalan. Oberdieck e jeles fagt Dornkaat, tan
csostl kapta Nordenbl. (Vros Hanoverban az jszaki tenger mel
lett.) Terjesztsre mltnak tallvn, nekem is szves volt rla 1872ben ojtvesszt kldeni ajndkban. Tbb zben termett mr nlam.
Fajom valdisgban nem ktelkedem; noha mg ekkorig sem ler
st, sem rvid jellemzst nem olvastam sehol. Oberdieck neve, a ki,
mint mondm, nekem e fajt ajndkban kldtte, elg kezessgl szol
glhat e tekintetben.
rsideje. Nov. jan.; hvsebb tjakon, hiszem, hogy tavaszig is
eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran kisebb is.
Ala!<ja. Kiipos gmbalak; egyik oldaln kiss hzottabb s
emelkedettebb, jnint a msikon, de klnben csinos-termet. Zme a
kzptjnl albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel hirtelen
gmblydve boltozdik s szra krl elg szles, laposas karimban
vgzdik; kelyhe fel pedig mindinkbb fogyva boltozdik s kelyhe
krl szk karimban enyszik el. S z r a kzphossz, vkony vagy
kzpvastag, fs, kiss bunksan vgzd s tvnl nha kiss hisos; tgnyils, de szk s elg mly regbe helyezett s oda egy-egy hsos
dndortl beszortott. K e l y h e zrt vagy flignyilt; bokrtsan fl
ll, trkeny s molyhos osztvnyaival csinosan kikanyartott, tnyralak regben l, melynek falait s karimjt bords vagy hull
mos emelkedsek ritkn teszik egyenetlenn, noha pedig a gymlcs de
rekn nmi bords emelkedsek nyomai tbb zben szlelhetk.
Szne. Bre vkony, de SZVS, sima, szraztapintatu, szp fnyes
elejnte spadt vagy srgs zld; rtvel lnk srga; napos oldaln
szelid pirossal belehelt s e sznezetben szlesebb vagy keskenyebb,
hosszabb vagy rvidebb, szakadozott, sttpiros cskokkal srn be
csapkodott. A napnak jl kitett pldnyoknl e piros sznezet mg a
gymlcs rnyas oldalra is, de mindinkbb elhalvnyultn tszokott
hzdni. Pontozata ritks, fehres pettyekbl ll, a piros sznben ittott szembetn. Rozsda csak szrregnek falain szokott mutatkozni:
de egy-egy kiemelked rozsds szemlcs vagy forrads nha blletn
is jelenkezik.
Belseje. Hsa fehres vagy kiss srgsba jtsz fehr, finom, tmttes, porhany; leve b, igen czukros, finom savanyuyal emelt, igen
kellemes fszeresz. Magtokja nyilttengely; kiss nylt fikjaiban to
jsdad, pirosas vilgosbarna, p magvakat rejt. Kehelycsve rvid tlcsralaku.
24*

372
Fja. Mrskelt-nvs, de egszsges s igen edzett; korn s
igen bven term; Mll vagy kiss uyilt szgekben l'el trekv,
nylnk gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak,
elg lombos, de szells, gmbalaku koront alkot. Dszlik mindenfle
almaalanyon; alkalmas szlasfnak s nyess alatt tartva, gulaanak is.
Mindentt jl dszlik s kedvez vjrssal, mg vidkem mostoha viszo
nyai kzt is, bven terem. Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vkonyak, hajlkonyak, hegyk
fel mg inkbb elvkonyodk; egyenesek, alig knyksek; olllk
vagy kiss les szgekben flfel trekvk; finoman bordzottak ; gyen
ge korukban finoman molyhosak ; rt korukban csaknem vgig csupaszak, srgsbarnk, napos felkn pirosasbarnk; apr, kerek, fehr
pontokkal ritksan s nem szembetnleg pontozottak ; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, csaknem hromszgek, tompahegyek, lapu
lk, aljuknl pirosas barnk, hegyknl srn fehrmolyhosak; alig ki
ll, rviden s szeliden bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tojsdadok, tompahegyek; aljuknl csupaszak, pirossal rnyalt sttbarnk ; hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Jkora nagyok; vkony s hajlkony-szvetek; szles
tojsdadok vagy szles kerlkesek; hirtelen elkeskenyed, rvidke
tompa hegyben vgzdk; laposteknsek; alig veltek, szleiken hul
lmosak ; nyelkrl rzsunt olel llk; als lapjukon molyhosak;
fels lapjukon esupaszak, simk, fnyesek, lnk vagy csaknem stt
zldek; szleiken jkora uagy, tompa fogakkal szablytalanul frszesek. Levlnyelk hossz vagy hosszas, kzpvastag, rugalmas; rzsunt
flfel ll. Levlplhi kicsinyek, ridomuak, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei kisebbek, mint a vesszkn levk, keskeny ker
lkesek, hullmosak; nyelkrl mereven fl- s sztllk.
Hasonnevei. Tudtommal nincsenek.
Leri. Mg eddig bajosan rta le valaki.
szrevtel. Terjesztsre mlt haznkban mindentt, de a maga
sabban fekv tjakon mg inkbb, mintsem az alfldn.

373

160. Kaupangi alma.


(Kaupaii^er.)

Szrmazsa. A piros renetek csaldba tartoz eme jeles alma


Norvgibl szrmazik. Ott, a Bergen kerletben (stift) fekv, Kaupangnev kzsgben rgta ismeretes. Schbeler tanr a hatvanas vek ele
jn ismertette meg Dr. Lucas Edvel, a ki aztn lerta s sznes rajz
ban is bemutatta azt. Ojtvesszejt 1870-ben kaptam Reiitlingeubol, Dr.
Lucastl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. kzeptl oct. vgig; hvsebb tjakon
karcsonyig is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Nagy, nha csak kzpnagy.
Alakja. Lapos gmbalak; elg szablyosan boltozott skfollet;
egyik oldaln tbbnyire hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon.
Zme kzptjra vagy csak kiss albb, a szras vg fel esik, honnt
szra fel szelden gmblydve boltozdik s szra krl elg szles,
laposas karimban vgzdik ; kelyhe fel pedig szelden sszbbhuzdva
boltozdik s kelyhe krl tbbnyire ferdn ll, szelden hullmos ka
rimban enyszik el. S z r a rvid, majd sohasem emelkedik a szrm
lyeds karimja sznvonalig, vkony vagy kzpvastag, fs, molyhos;
tgnyilsu, de szk s mly regbe helyezett. K e 1 y h e nagy, nylt;
fblll, hosszas, de trkeuyhegy, molyhos osztvuyaival igen tgas,
lapos, de elg mly tnyralakn regben l, melynek falain szeld,
lapos mlyedsek s emelkedsek hzdnak, a karima fel s onnan to
vbb, elenyszleg a gymlcs derekra is, de annak kerekdedsgt
ritkn zavarjk meg.
Szne. Bre vkony, sima, lltban kiss zsirostapintatu, bgyad
tan fnyl; elejnte zldessrga, rtvel halvnyas aranysrga; napos
oldaln szeld pirossal bemosott vagy csak belehelt s lnkebb piros, sza
kadozott cskokkal s pettyekkel is becsapkodott. Pontozata ritksan
elszrt, igen apr, alig szembetn. Rozsda csak elvtve mutatkozik
rajta; de egy-egy barns vagy fekets, gyakran cserepes ragyaszepl
s nha-nha egy-egy kiemelked rozsds szemlcs gyakrabban jelent
kezik flletn.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, igen finom, tmttes, roppans; teljes rtvel elg porhany; leve b, igen czukros,
gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, flszeresz. Magtokja kiss
nylt, nha pedig csaknem zrttengely; fikjaiban hosszas, hegyes,
tojsdad, barna, p magot rejt. Kehelycsve rvid tlcsralaku.
Fja. Erteljes, egszsges s edzett; elg korn s bven term ;
fblll vagy kiss les szgekben flfel trekv, szmos ers gval,
melyek gymlcsz szervekkel jl beriihzkodnak, sr-lombos, magas

374
gmbalaku koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyou; alkalmas
szlas fnak is, gnlafnak is. Mindentt jl dszlik: de, mint jszaki
tjak szltte, legbvebben terem emelkedett fekvs, hegyes vidkeken.
Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Igen szmosak, kzphosszak, elg vastagok vagy kzp
vastagok; hegyk fel is alig vkonyodk, st hegyknl tbbnyire
kiss hzottan vgzdk; egyenesek, noha elg knyksek, finoman
bordzottak; flllk vagy les szgekben flfel trekvk; ritksan s
finoman molyhosak; itt-ott csupaszak, zldesbarnk, hegyk fel piros
sal kiss rnyaltak; apr, kerek vagy itt-ott hosszas, fak pontokkal,
itt-ott srbben, itt-ott ritkbban, de nem szembetnleg pontozottak;
rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, laposak, kerekhegyek, lapulk, srn fehrmolyhosak ; alig kill, hrombords talapon lk.
Virprgyei. Kicsinyek, tojsdadok, tompahegyek, szrkvel r
nyalt szennyesbarnk.
Levelei. Kzpnagyok; elg vastag, de, hajlkony szvetek; hoszszas tojsdadok vagy kerlkesek; tbbnyire szablyosan elkeskenyed,
hosszas, les, tbbnyire flre csavarod hegyben vgzdk; laposak vagy
laposvlgyesek, szleiken itt-ott hullmosak, alig veltek, nyelkrl majd
vzirnyosan el-, majd rzsunt flfel llk; als lapjukon molyhosak;
fels lapjukon csupaszak, elg simk s elg fnyesek, homlyos zl
dek; szleiken aprbb-nagyobb, tompa vagy kiss les fogakkal elg
mlyen, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk kzphossz, vas
tag, merev, molyhos s tvnl homlyos violasznnel mosott; majd
les, majd nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi kicsinyek, ridomuak, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei nemcsak laposak,
hanem szleiken lefel is konyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. L u c a s Ede, S'omo. ofUonahie-fU, 1866. vf. 33. lapjn.
Msok tudtommal mg nem rtk le.
szrevtel. Mg vidkem mostoha viszonyai kzt is jl kti gy
mlcseit : de itt a krtkony rovarok csaknem mind elpuszttjk szig
a mutatkoz termst. Kellleg nedves, kttt fldben s haznk
hegyes vidkein megrdemeln, hogy minden kertben helyet juttassunk
szmra.

375

161 Kenti fehr pepin.


(Pepin-blano de Kent; Weisser Kentischer Pepping.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Neve utn tlve valszin, hogy An


golorszgbl szrmazik. Diel s ntna Flotow, nmet gymlcsszek
ismertettk meg elszr. Kevss van mg elterjedve ; mert leri sze
rint, nem minden krlmny kzt kpes gymlcseinek finom zt
kifejteni: de e tekintetben alig van olyan almafaj, mely kivtelt k
pezhetne. Ojtvesszejt 1870-ben kaptam Oberdiecktl, ki e fajt nagyon
dicsrte. Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam oct. nov ; hvsebb tjakon martinsig is eltart.
Minsge. I., nha pedig csak II. rend csemege-, de becses
hztartsi gymlcs.
Nagysga. Nagy; nha csak kzpnagy.
Alakja. Gmblyded, gyakran azonban lapos vagy kpos gmbalak; egyik oldaln tbbnyire hzottabb s emelkedettebb, mint a
msikon, aztn tbbnyire azeliden bordzott fllet. Zme kzptjra
vagy csak kiss albb a szras vg fel esik, honnt szra fel majd
szelden, majd hirtelen gmblydve boltozdik s szra krl szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe fel pedig rendszerint kiss sszbbhuzdva boltozdik s kelyke krl mindig szkebb karimban fogy
el, mintsem szras vgn. S z r a rvid vagy rvides, vkony vagy k
zpvastag, fs, bunksan vgzd, tgnyilsu, de szk s mly tlcsralak regbe helyezett, melynek sokig zlden marad falain, nha
finom, fahjszn, sugaras rozsda is szokott jelenkezni. K e l y h e zrt
vagy flignyilt; bokrtsan olll, keskeny, hegyes s molyhos osztvnyaival inkbb vagy kevsbb tgas s nem mly regben l,
melynek fenekrl lesen kiemelked rnczok nylnak a karima fel, a
hol hullmos emelkedseket alkotnak, melyek mindinkbb elszlesed,
lapos bordk alakjban az egsz gymlcsn vgig nyjtznak s ennek
kerekdedsgt gyakran megzavarjk.
Szne. Bre vkony, de szivs, sima, gyngd vagy kiss zsirostapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte spadt vagy srgs zld; rtvel
szp czitromsrga; napos oldaln is csak kiss lnkebb srga, minden
pirossg nlkl. Pontozata elg sr; igen apr, zlddel szegett barna petyty ecskkbl ll, nem szembetn. Rozda nem szokott mutatkozni flletn.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, finom, csak ke
vss tmtt, gyngd s porhany; leve b vagy elegend, czukros,
finom savanynyal emelt, elg kellemes, noha kevss fszeresz. Mag
tokja uyilttengely; inkbb vagy kevsbb nyilt, tgas fikjai min
denikben kt-hrom, tojsdad, hegyes, pirosasbarna, p magot rejt.
Kehelycsve hegyes kpalak.
Fja. Vgnvs, egszsges s igen edzett; elg korn s igen bven
term, ki3s les szgekben flfel trekv, de ksbb sztll, nyink

376
gaival, melyek gymlcsz szervekkel kellleg beruhzkodnak, elg
lombos, de kellleg szells, gmbalaku koront alkot. Dszlik minden
fle almaalanyon; alkalmas szlasfnak s nyess alatt tartva, egybb
alak fknak is. Mindentt jl dszlik, de kellleg nyirkos talajban
rendesebben s bvebben is terem, mintsem szraz vagy knnyen ki
szrad laza talajban. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, karcsak vagy kzpvastagok,
hegyk fel is csak keveset vkonyodk; elg egyenesek, noha knyksek, bordzottak; flllk vagy kiss les szgekben flfel trek
vk ; egsz hosszukban finoman iehrmolyhosak; itt-ott csupaszak, pi
rossal rnyalt zldesbarnk ; aprbb-nagyobb, kerek vagy itt-ott hoszszas, fehres pontokkal elg srn s szembetnleg pontozottak; ren
detlen levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, keskenytalpuak, duzzadthtuak, tompahegyek, lapulk, srn iehrmolyhosak; alig kill, hosszan bordzott,
szk talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, rvid tojsdadok, tompahegyek, szennyesbarnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok; nem vastag, de igen
ers szvetek; hosszas tojsdadok; szablyosan elkeskenyed s hoszszas, les hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy laposteknsek, nem
veltek; nyelkkel egyirnyban flfel llk; als lapjukon molyhosak;
fels lapjukon csupaszak, simk, elg fnyesek, lnk fzldek; szlei
ken tompafogakkal srn s nem mlyen, de elg szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, kzpvastag, elg me
rev, finoman molyhos, tvnl violaszn-pirossal sznezett; rzsimt fl
fel ll. Levlplhi fejletlenek, ridomnak vagy keskeuylndssak,
tartsak. Virgrgyet krt levelei egymskzt vltoz nagysgnak,
tbbnyire hosszas kerlkesek vagy csaknem lndssak, laposak, sze
lden hullmosak; hosszas, hajlkony nyelkrl lankadtan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek vagy legalbb bizonytalanok.
Leri. D i e 1, M&vno6shovUn, almkat s krtket trgjaz. II, 88.
F l o t o w , mCivsh. Mande. 3ct> &M. I. 129. M.-sok tudtom
mal mg nem rtk le.
szrevtel. Itt, az alfldn ez a faj is szi gymlcs s mint ilyen,
a sok finomabb gymlcs mellett, mg kedvez krlmnyek kzt sem
ajnlatos tenysztsre: de a felfidn bizonyra tli gymlcs lesz ha
znkban is s ez esetben, fjnak termkenysge vgett is mlt, hogy
ott minden kertben helyet foglaljon.

377

162. Jolnka.
Szrmazsa. A renet almk csaldba tartoz, eme jeles almafaj kertemben kelt magrl. A hetvenes vek elejn Sikulai alma-mag
vakat vetettem, kitapasztaland: mennyire lehet hiteles nmelyek azon
lltsa, hogy a Siknlai alma magrl is elszaporthat. E magvetsbl
szrmazott csemetk legtbbjnek a vadalmhoz hasonl, hitvny n
vnyzete volt. Ezeket ms fajokkal ojtottam t. Vagy tiz csemetnek
azonban ismert nemes alminkra, de nem a Sikulaira emlkez
tet nvnyzete volt. Ezeket aztn ojtatlamil ltettem el ll helykre,
hogy lssam: milyen lesz a termsk? Ez ojtatlan fknak fele mr
tbb zben is termett: de ekkorig j s terjesztsre mlt gymlcs
nek csak hrman mntatkoztak. Egyike ezeknek a fnnebbi, melyet
volt kedves tantvnyaim egyiknek, Srmezey Jolnknak nevrl ke
reszteltem el.
rsideje. Nlam sept. oct.; hivsebb tjakon, hiszem, hogy ja
nurig is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha valamivel nagyobb is, kisebb is.
Alal<ja. Kiss vltoz; tbbnyire azonban kpos vagy hengeres
gmbalaku; nha kt vgn belaptott gmbalaku; majd sk, majd
szrevehetleg bordsfllet. Zme kzptjra, tbbnyire azonban kiss
albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel hirtelen gmblydve
boltozdik s szra krl elg szles, laposas talpban vgzdik; kelyhe
fel pedig szelden fogyva boltozdik s majd sk, majd pedig kiss fer
dn ll, hullmos karimban vgzdik. S z r a rvid, vastag, nha
pedig kzphosszv, vkony vagy kzpvastag, fs, molyhos; tgnyi lsu, de sziik s elg mly regbe helyezett, melynek falai majd rozsda
mentesek, majd ttetsz, finem, sugaras rozsdval ftyolozottak. K e l y h e
zrt; flll s sszeborul, trkenyhegy s molyhos osztvnyaival
tgas, de sekly, tnyralaku regben l, melynek falain egyenetlen,
de szelid rnczok s bordk mutatkoznak, melyek a karimt hull
moss tevn, a gymlcs derekra is levonulnak s annak kerekdedsgt kiss megzavarjk.
Szine. Bre finom, sima, lltban kiss zsirostapintatu, elg f
nyes ; elejnte zldessrga; rtvel aranysrga; napos oldaln gyngd
pirossal belehelt s lnkebb piros, szakadozott cskokkal is becsapko
dott; rnykban ntt gymlcsein a pirossg csak elenysz, szaka
dozott cskokban jelentkezik. Pontozata apr, alig szrevehet, tbb
nyire csak a br alul ttetsz, fehr pettyeeskkbl ll. Rozsda nem,
de egy-egy barns ragya szepl nha mutatkozik rajta.
Belseje. Hsa srgsba jtsz fehr, finom, tmtt, porhany; leve b
vagy elegend, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, illatos
s fszereszvi. Magtokja csaknem zrttengelyl; szk fikjaiban tojs-

378

dad, pirosasbarna, p magvakat rejt. Kehelycsve szk tlcsralaku,


a gymlcsbe elg mlyen lehatol.
Fja. Fiatal korban csaknem bujanvs, egszsges s igen
edzett; korn, csaknem venkint rendesen s bven term; folll vagy
nyilt szgekben flfel trekv, ers gaival, melyek gymlcsz szer
vekkel jl beruhzkodnak, szp lombos, terjedelmes gmbalaku koront
alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon alkalmas szlas fnak s nye
ss alatt tartva, egybb alak fknak is. Mg vidkem mostoha viszo
nyai kzt is, egszsg dolgban, egy almafa sem versenyezhet vele. Gy
mlcsei jl lljk hely ket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, karcsak, rugalmasak, hegyk fel
szeliden elvkonyodk; elg egyenesek, noha kiss knyksek; flllk
vagy nyilt szgekben flfel trekvk, bordzatlanok; srn s finoman
fehr molyhosak, zldesbarnk, hegyk fel pirossal kiss mosott bar
nk ; apr, kerek, fehres pontokkal itt-ott srbben, itt-ott ritkbban,
de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Riiqyei. Kicsinyek, kposak, laposhtuak, tampahegyek, lapulk,
srn fehrmolyhosak; alig kiU, kt szln rviden s laposan bor
dzott, szk talapon lk.
Vrgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tojsdadok, tompahegyiiek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; nem ppen vastag, de elg
kemnyszvetek; tojsdadok; majd szablyosan, majd hirtelen elkeskenyed, hosszas vagy csak rvidke, tompa hegyben vgzdk; laposak
vagy szleiken kiss hilmosan flhajlk; alig veltek, nyelkrl csak
nem vzirnyosan elllk; gyenge korukban alul-fll, jeUemzleg srn
s finoman molyhosak; rt korukban is csak fels lapjukon csupaszak,
elg simk, fnytelenek, homlyos zldek; szleiken tompa fogakkal
nem mlyen s nem elg szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid
vagy kzphossz, kzpvastag, merev s molyhos; majd vzirnyosan
el-, miijd elg rzsunt flfel ll. Levlplhi fejletlenek, ridomuak,
nem tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire kicsinyek, laposak,
vkony, merev nyelkrl rendetlenl sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. tlevelt mg csak az itt kzltt lersban kapta ki.
szrevtel. Ha a krtkony rovarok, melyek a mutatkoz termst
id eltt elpuszttjk vagy igen letizedelik, nem volnnak vidkemen
oly mdnlktil elszaporodva; bizonyra nlam is venknt s gazdagon
teremne; hiszem teht, hogy haznk hegyes vidkein, hlsan ki fogja
mindentt fizetni a helyet, melyet a kertben elfoglal. Erdlybe s
haznk fels rszbe tbbeknek juttattam mr rla ojtvesszt.

379

163. Ptery Kroly.


(Charles de Ptery; Kari von Ptery.^

Szrmazsa- A megelz gymlcsfaj szrmazsrl szlvn meg


emltettem, liogy a sikulai alma magvairl ekkorig mr hrom, ter
jesztsre mlt fajt nyertem: az egyik az elbbeui, a msik az, melyet
itt, fnnebbi nv alatt lerok. Ez az alma a piros renetek csaldba
tartoz, igen jeles, tarts tli alma. Nevt viseli az n feledhetlen em
lk bartomnak, Ptery Kroly, volt orszggylsi kpviselnek, a ki
haznk politikai napi krdseirl, Nvtelen' alrssal rt, szmos czikkeiben, a benne megtesteslt hazaszeretetnek oly ragyog tollal tudott
kifejezst adni. E lnglelk hazafi, a ki a gymlcsszet irnt is melegen
rdekldtt, megrdemli, hogy emlkt egy jeles gymlcsfaj sokig
rizze s tartsa fn kzttnk.
rsideje. Dee. apr.; hvsebb tjakon, hiszem, hogy nyrig is eltart.
Minsge I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, gyakran kisebb is, nagyobb is.
Alal(ja. Lapos gmbalak; elg szablyosan boltozott, noha egyik
oldaln kiss hzottabb, mint a msikon. Zme kzptjra esik, honnt
mindkt vge fel csaknem egyenlen boltozdik s mindkt sarkn
lapos, de szras vgn nha szkebb karimban vgzdik, mintsem
kelyhes vgn. S z r a kzphosszi, elg vkony, fs, kiss biinksan
vgzd; szk s elg mly regbe helyezett, melynek falai finom,
sugaras rozsdval, tbbnyire azonban csak piros cskokkal vannak elta
karva. K e l y h e zrt; bokrtsan flll vagy hegykkel sztterl,
hosszas, molyhos osztvnyaival tgas, de sekly regben l, melynek
aljrl nmi lapos emelkedsek nylnak a karima fel s onnan tovbb
a gymlcs dereka fel is, de csakhamar elenysznek s a gymlcs
kerekdedsgt nem zavarjk meg.
Szne. Bre vkony, de SZVS, sima, szraztapintatu, ledrzslve
elg fnyes; elejnte bgyadt zld; rtvel lnk srga vagy aranysrga,
mibl azonban, csak az rnyas oldalon lthatni tisztn egy-egy foltocs
kt ; mert csaknem az egsz fllet homlyos pirossal van befuttatva
s sttebb piros, keskeny, szakadozott cskokkal is tarkzva. E szne
zet mindinkbb elhalvnyodva, tbbnyire a gymlcs rnyas oldaln
is mutatkozik. Pontozata sr; apr szrks pettyeeskkbl ll, a piros
sznben igen szembetn. Rozsda csak elvtve, de aprbb-nagyobb,
barns vagy cserepes ragya-szeplk gyakrabban tallkoznak rajta.
Belseje. Hsa fehr, a br alatt srgsba jtsz, finom, tmtt,
roppans, teljes rtvel porhany; leve b, czukros, finom savanynyal
emelt, igen kellemes, fszeresz. Magtokja nyilttengely; zrt fikjai
ban egszsges, barna magvakat rejt. Kehelycsve kpos vagy rvid
hengeres.

380
Fja. Vgnvs, egszsges, igen edzett; korn s igen bven,
tbbnyire csomsn term; knszltan fl s sztll, nylnk gaival,
melyek gymlcsz szervekkel csak mrskelten ruhzkodnak be,
elg srlombos, de kellelleg szells, tereblyes koront alkot. Dsz
lik mindenfle almaalanyon; szlas fnak sugrnvs vadonczok
koronjba ojtva legalkalmasabb. Mg vidkem mostoha viszonyai kzt
is, egszsg s termkenysg dolgban vetekedik brmely alma fajjal.
Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak, vastagok vagy kzpvastagok,
hegyk fel szelden elvkonyodk; elg egyenesek, noha knyksek,
csaknem bordz atlanok; flllk vagy nyilt szgekben elllk; ritksan
s finoman molyhosak; aljuknl zldesbaruk, hegyk fel pirosas
barnk; igen apr, kerek, fehres pontokkal srn, de nem szerabetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban hosszas levlkzek.
Rgye. Kicsinyek, rvidek, laposhtuak, tompahegyek, lapulk,
szrkvel rnyalt pirosas barnk ; a vesszk aljn talap nlkl a vesszre
tapadk; folebb is a vesszn csak alig kill, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, tojsdadok, alig hegyesek, szennyes
barnk, hegyknl fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok vagy kzpnagyok; kiss vastag s kemny szvetek; szles tojsdadok vagy szles kerlkesek; inkbb vagy kevsb
rvid, les hegyben vgzdk; laposak vagy laposteknsek; nyelkrl csak
nem vzirnyosan elllk; als lapjukon kiss molyhosak; fels lapjukon
csupaszak, elg fnyesek, lnk fzldek; szleiken elrehajl, kiss
tompa fogakkal srn, de nem mlyen s nem szablyosan frszesek.
Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, vkony vagy kzpvastag, haj
lkony, finoman molyhos, tvnl violaszin-pirossal mosott vagy bele
helt ; rzsunt flfel ll. Levlplhi ridomuak vagy rvid lndssak
s ez utbbi esetben elg tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire
igen nagyok, laposak vagy szleiken lefel hajlk, hullmosak; sztll
nyeleikrl lankadtan elterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. Ezttal kapja elszr tlevelt, melylyel a vilgban be
mutathatja magt.
szrevtel. Szles elterjesztsre mltnak tartom mindenfel. Meg
jegyzem itt, hogy ez az egyetlen faj, mely anyjnak a Sikulainak nmi
rszben rklte azon jellemvonst, hogy vesszeinek als rgyei, majd
mind alva maradnak s csak a vesszk hegyhez kzel es rgyei haj
tanak ki.

381

164. Hughe aranypepinje.


(Pomme Hughes; Hughes Goldpepping.)

Szrmazsa. Bizonytalau. Valszinleg azonban Angolorszgbl


szrmazik, hol az Angol aranypepin magvri keletkezhetett. Tbb
fle nv alatt lappang a vilgon; de napjainkban mr csak a fnnebbi
nv alatt van leginkbb forgalomban. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam
Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom val
disga ktsgtelen.
rsideje. Nlam nov. dec.; hvsebb tjakon februrig is eltart.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is.
Aai(ja. Tojsdadgmbly vagy kt vgn kiss belaptott gmb
alak ; elg szablyosan boltozott; noha egyik oldaln gyakran hzottabb s emelkedettebb is, mint a msikon. Zme kzptjra, nha
pedig, fkp a magasabbra fejldtt pldnyoknl kiss albb,
a szras vg fel esik, honnt szra fel szeliden gmblydve boltozdik s szra krl elg szk karimban vgzdik; kelyhe fel pedig
kiss sszbbhuzdva boltozdik s inkbb vagy kevsbb szk kari
mban vgzdik. S z r a rvid vagy kzphosszil, vkony vagy kzp
vastag, fs, molyhos, kiss bnnksau vgzd; szk s elg mly
regbe helyezett, melynek sokig zlden marad falai szp simk s
rozsdamentesek. K e l y h e nyilt vagy flignyilt; flll, hosszas,
keskeny, molyhos s trkenyhegy osztvnyaival kiss tgas, de nem
mly regben l, melynek falain csak szelid rnczocskk mutatkoz
nak, de ezek a karimra rve elenysznek s a gymlcs derekra nem
vonulnak fl.
Szine. Bre finom, sima, gyngd, nha csaknem zsirostapintatu,
bgyadtan fnyl, elejnte zldessrga; rtvel csaknem aranysrga ;
napos oldaln narancssrgba jtsz, de pirossgnak rendszerint nyoma
sem ltszik rajta. Pontozata elg sr, fehrrel szegett, apr, barns
vagy fahjszn pettyecskkbl ll, inkbb vagy kevsbb szembetn.
Rozsda csak elvtve mutatkozik rajta, de barns ragya-szeplcskk
gyakrabban jelenkeznek flletn.
Belseje. Hsa srgs, finom, tmtt, vels s porhany; leve elg
b, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes fszeresz. Magtokja nyilttengely; kiss nyilt s tgas fikjaiban szp tojsdad,
hegyes, pirosasbarna, p magvakat rejt. Kehelycsve rvid, hegyes
kpalak.
Fja. Fiatal korban vgan, ksbb csak mrskelten nv, de
folyvst egszsges s edzett; koru s a neki kedvez viszonyok kzt
rendesen s bven term ; fl- s sztll gaival, melyek gymlcsz
szervekkel hamar s jl beruhzkodnak, ritks, szells, gmbalaku koro-

382
nt alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlas fnak is,
trpe fnak is. Kellleg nyirkos talajban dszlik s terem legjobban.
Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei- Nem szmosak, hosszak vagy kzpbosszak, kzpvasta
gok, begyk fel is csak keveset vkonyodk; egyenesek, alig szrevehetleg knyksek, finoman bordzottak; flllk, vagy nyilt szgekben
sztllk; finoman febrmolybosak; itt-ott csupaszak, pirossal rnyalt
vilgosbarnk; itt-ott pedig zldesbarnk; apr, kerek, srgsfehr
pontokkal ritksan s nem szembetnleg pontozottak; elg rvid
levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, hromszgek, tompahegyek, lapnlk, srn fehrmolyhosak; alig kill, hrombords talapra
helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok vagy jkora nagyok, tojsdadok, igen
tompahegyek, aljuknl szennyesbarnk, hegyknl srn fehrmoly
hosak.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, elg vastag, de nem kemnyszvetek; tbbnyire kerlkesek vagy hosszas tojsdadok; hirtelen
elkeskenyed, hosszas s gyakran flre is csavarod, les hegyben vg
zdk; laposak vagy igen lapos vlgyesek; nem veltek, hullmos szlek; nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk; als lapjukon kiss moly
hosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, vil
gos zldek; szleiken igen les fogakkal nem mlyen, de srn s sza
blyosan frszesek. Levlnyelk kzphossz, vkony vagy kzpvas
tag, elg merev s molyhos, tvnl pirossal kiss sznezett; inkbb
vagy kevsbb nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi ridomiiak, a
nyl tvtl kiss flebb, a nylre helyezettek, sztllk, tartsak.
Virgrgyet krt levelei vltoz nagysgak s alakak, laposak,
hullmosak; vkony, rugalmas nyelkrl rendetlenl l- s sztllk.
Hasonnevei. Pepiu-d'or de Hughe; Hughes Grolden-Pippin; Hu
ghes neuer Goldpepping; Frauklins Goldpepping.
Leiri. D i e 1, StcznoSstsmt&n, X. 92. s 97.
F 1 0 t o w, Sdustt,. MaiiS. 9cz eist. I. 289.
L e r 0 y, Qol. 9e.-pcmcC.III. 391. s msok.
szrevtel, Vidkem mostoha viszonyai kz nem val; mert itt
csak ritkn s keveset terem : de almatenysztsre kedvez helyeken,
a hol a fld nyron t is kellleg nyirkos szokott maradni, megrdemlen, hogy nagyban is tenyszszk; mert ilyen helyeken, term
kenysge ellen, bizonyra haznkban sem lehet senkinek panasza.

383

165. Hsvti piros kalvil.


(Calville Tonge de pques; Eother Oster-Calvill.)
Szrmazsa. Bizonytalan. Diel, a nmet gymlesszet hallhatat
lan emlk apostola rta le elszr: de szrmazst illetleg egyedl
annyit jegyzett fel, hogy a fajt Hgbl kapta. Hangzatos nevnek
ksznheti valszinleg, hogy nemcsak Nmetorszgban, de mg haznk
ban is el van mr terjedve. E hangzatos nevt azonban ritka helyen
rdemli meg. Ojtvesszejt tbb hiteles helyrl is egszen egyezleg
kaptam meg. Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisga kt
sgtelen.
rsideje. Nlam oct. nov.; hvsebb tjakon hsvtig is eltart.
Minsge. II. rend csemege-, de I. rend hztartsi s piaczos
gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jval nagyobb is
Alakja. Magas hengeres gmbalak vagy kuposgmbalakn;
mindkt vgn tbbnyire ferdn csonkzott, mert egyik oldaln rend
szerint hzottabb, mint a msikon. Zme szras vge fel esik, honnt
szra fel hirtelen gmblydve boltozdik s szra krl szles, lapos talp
ban vgzdik; kelyhe fel pedig szeliden fogyva boltozdik s hengereskpos vget alkot s inkbb vagy kevsbb szles karimban vgzdik.
S z r a kzphossz, kzpvastag, fs, tvnl nha hsos, hegynl bunksan vgzd; tgnyilsu, de szk s mly regbe helyezett s nha hsos
dudorodvnytl oda mintegy beszortott. K e l y h e elg nagy, nyilt vagy
flignyilt; rendetlenl flll, rvid, molyhos osztvnyaival elg
tgas s mly regben l, melynek aljrl szmos, lapos rncz s
borda nylik fl a karimra, melyen les ormok vltakoznak
s ezek a gymlcs derekn kalvilszer bordkknt hzdnak vgig.
Szne. Bre elg finom, de SZVS, sima, gyngd s nha_csakueni zsirostapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte zldes; rtvel srgs zld
vagy vilgossrga, mibl azonban alig tnik ki tisztn egy-egy fol
tocska; mert csaknem az egsz fllet stt tdszn-vrssel van
befuttatva s e sznezetben sttebb piros, keskeny, szakadazott cskok
is szlelhetk nha. Pontozata ritks, elg szembetn; tbbnyire kiss
behorpadtnak ltsz, fehr pettyekbl ll. Rozsda csak a szrreg
falain szokott mutatkozni s ott sem mindenkor.
Belseje. Hsa srgsfehr, itt-ott a br alatt s az ersebben sz
nezett pldnyoknl, belsejben is pirosas, elg finom, nem tmtt, ele
jnte roppans, rtvel gyngd s porhany ; leve elegend cznkros,
gyngd savanynyal emelt, elg kellemes, de nem mindenkor s min
dentt kellleg fszeresz. Magtokja nyilttengely; tgas s nyilt

384
fikjaiban tbbnyire idtlen magvakat rejt. Kebelycsve tompa kp
alak.
Fja. Vgnvs, egszsges s edzett; korn s rendkvl bven
term; flll vagy nyilt szgekben elll s idjrtval lefel grbl
nylnk gaival, melyek gymlcsz szervekkel kellleg berubzkodnak, srlombos, terjedelmes, lapos koront alkot. Dszlik mindenfle
almaalanyon; alkalmas szlasfnak s lczezet melletti mvelsre for
maiaknak is. Mindentt jl dszlik: de csak kellleg nyirkos talajban
kpes gazdagon teremni. Gymlcsei igen jl lljk belyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, bosszak, kzpvastagok, begyk fel
mindinkbb elvkonyodk; elg egyenesek, noba kiss knyksek,
itt-ott szelden bordzottak; lolllk vagy nyilt szgekben flfel trek
vk; begyk fel srn s finoman molyhosak; aljuk fel nagyrszt
esupaszak stt vrssel rnyalt barnk, tvk fel pedig zldesbar
nk; apr, kerek, itt-ott hosszas, fehres pontokkal elg srn, de
nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, kiss hosszasak, laposhtuak, tompahegyek, lapulk, pirosasbarnk, nagyrszt azonban sr,
fehr moly hozattl takartak; elg kill, rviden bordzott talapon lk.
Virgriiyyei. Nagyok, hosszaskuposak, tompahegyek, igen sru
fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetek; hosszas
tojsdadok; hirtelen elkeskenyed s tbbnyire flrecsavarod, hosszas, les
hegyben vgzdk; a vesszk aljn csaknem laposak, flebb azonban
vlgyesek, alig veltek, itt-ott rendetlenl hullmosak; als lapjukon
molyhosak; fels lapjukon esupaszak, elg simk, fnyesek, lnk f
zldek; szleiken jkora nagy, tbbnyire tompa fogakkal elg nilyen,
de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk kzphossz, vkony vagy
kzpvastag, elg merev s molyhos, tvnl violaszunel kiss belehelt;
inkbb vagy kevsbb nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi tbbnyire
ridomuak, kevss tartsak. Virgrgyet krt levelei vltoz nagy
sgnak s alakak, tbbnyire hosszas s keskeny kerlkesek, csaknem
laposak, hullmosak; nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk.

Hasonnevei. Roode Paasch Apple.


Leri. D i e l . SCe^-MioSshcztc/ii. XXI-ik fzet 14. lapjn.
F l o t o w , ((ush. fCarvd. 9c.-t. &6sl>fi. I. 43. Pranczia gymlcsszek munkiban nem tallom lerst.
szrevtel. Vidkem mostoha visszonyai kzt is csaknem veukint gazdag termst igr; de a ktdtt gymlcsket vagy a
napsugarak getik le vagy a rovarok puszttjk el id eltt: gy lt
szik teht, hogy kellleg nyirkos talajt s hvsebb lgmrsket kivan,
A hol aztn meg van szmra ez a kellk: ott bizonyra hlsan ki
fizeti a helyet, melyet a kertben elfoglal.

885

166. Hoya-i aranyrenet.


fHoyasehe Goldreinette.)

Szrmazsa. E jeles alma eredetrl Oberdieck, a ki elszr rta


le s ismertette meg, csak gyantja, hogy Hannoverbl, Hoya krny
krl szrmazik; mert ott van legjobban elterjedve: de valszinnek
tartja, hogy oda is Hollandbl kerlhetett e faj. Ojtvesszejt 1871ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam
is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsdeje. Nlam oet. dec.; hvsebb tjakon tavasz derekig is
eltart.

Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.


Nagysga. Kzpnagy; nha kissebb is nagyobb is.
Alakja. Majd lapos gmbalak, majd hengeres s magasnak lt
sz gmbalakil; szablyosan boltozott skfllet; egyik oldaln csak
elvtve hzottabb s emelkedetebb kiss, mint a msikon. Zme kzp
tjra esik, honnt mindkt vge fel csaknem, egyenlen; de kelyhes vge
fel mgis kiss sszbbhnzdva boltozdik, mintsem szras vge fel, a
hol tbbnyire szlesebb s laposabb karimban vgzdik, mintsem
kelyhes vgn. S z r a nha rvid, vastag, hsos, tbbnyire azonban
hosszas, vagy kzphossz, vkony, fs, majd egyenes, majd kiss grbe;
tgas s mly tlcsralaku regbe helyezett, melynek falait finom, su
garas rozsdamz szokta bortani. K e l y h e zrt vagy flignyilt; fl
ll, rvides, trkenyhegy, molyhos osztvnyaival tgas, lapos m
lyedsben l, st nha csaknem a flszinre helyezett. E mlyeds aljn s
falain csak nmi lapos rnczok szlelhetk, melyek azonban a
karimn elenysznek s lapos bordk alakjban a gymlcs dere
kra sem vonulnak fl.
Szne. Bre elg finom, de SZVS, sima, szraz- s nha
kiss rdes-tapintatu; elejnte srgszld; rtvel aranysrga; napos
oldaln s a napnak jl kitett pldnyain csaknem krs-krl gyn
gd pirossal mosott s e sznezetben lnkebbpiros, szakadozott cs
kokkal is becsapkodott. Pontozata elg sr; jkora nagy fehrrel vagy
srgval szegett, fahjszn, szgletes pettyek alakjban jelenkez, a
piros sznben jl szembetn. Finom vagy itt-ott kiss rdes rozsdaalakza
tok vagy szemlcsk s nha barns ragya-szeplk majd mindig m\\tatkoznak flletn.
Belseje. Hsa srgs 'sagy srgsba jtsz fehr, finom, tmtt,
porhany; leve b, igen czukros, finom savanynyal emelt, igen kel
lemes, szeresz. Magtokja uyilttengely; zrt vagy kiss nyilt
fikjaiban szmos, pirosasbarna, p magot rejt. Kehelycsve rvid
kpalak.
Fja. Vignvs, egszsges, igen edzett; elg korn s igen
26

386
bven term; fl- s sztll gaival, melyek gymlcsz szervek
kel, klnsen pedig kiss lecsgg gymlesvesszkkel, jl bernhzkoduak, elg lombos, de kellleg szells, lapos gmbalakn koront
alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlasfnak s nye
ss alatt tartva, ibrmafnak is. Mindentt jl dszlik iigyan, de kielgit termst csak ott kpes adni, a hol a fld nyron t is kellleg
nyirkos maradhat. Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vkonyak vagy kzpvastagok,
hegyk fel szelden elvkonyodk; egyenesek, noha kiss knyksek,
szelden bordzottak; lllk vagy kiss nyilt szgekben flfel t
rekvk ; csaknem egsz hosszukban finoman fehrmolyhosak; itt-ott
csupaszak, vrsesbarnk; aljuknl j darabon fehres hrtyval ta
kartak; apr, tbbnyire kerek, fehr pontokkal, majd siribben majd
ritkbban, de elg szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvidek, csaknem hromszgek, tompahegyek,
lapnlk, srn fehrmolyhosak, alig kill, szrevehetleg bordzott
talapon lk.
Virgrgyei. Jkora nagyok vagy kzpnagyok, hasaskiiposak,
alig hegyesek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok, nem vastag, de kemnyszvetek; tojs
dadok, vagy szles tojsdadok; hirtelen elkeskenyed, inkbb vagy kevsbb hosszas, les hegyben vgzdk; laposvlgyesek, szleiken
kiss hullmosan olhajlk, alig veltek; als lapjukon finoman moly
hosak ; fels lapjukon csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, hom
lyos zldek; szleiken elre hajl, jkora nagy s elg les fogakkal
mlyen, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszas vagy
kzphossz, kzpvastag, elg merev, finoman molyhos, tvnl
violaszin-pirossal inkbb vagy kevsbb sznezett; nyilfc szgekben
flfel ll. Levlplhi elg nagyok, lndssak, sztllk, tartsak.
Virgrgyet krt levelei inkbb vagy kevsbb keskeny tojsdadok,
csaknem csatornsak; flfel ll nyelkrl bokrtsan sztterlk.
Hasonnevei. Reinette Hoyasche.
Leri, O b e r d i e c k , SCl^tstz. i(and{. 9&z 0Mi. IV. 169.
M a s , S'omo. i^ina(&, IX. I7l. Msok tudtommal mg
nem rtk le.
szrevtel. Gymlcseit ksn kell leszedni fjrl, klnben
fonnyadni szokott. Haznk magasabban fekv vidkein mlt volna
nagyban is tenysztennk: de az alfldn csak nagyobb folyvizeink
mellkn fizetn ki a helyet, melyet a kertben elfoglal.

387

167. H-kalvil.
(Calleville de neige ; Sohne-Calvill.)
Szrmazsa. Bizonytalan. Leroy szerint, neve a Van Mons catalogjban volt elszr flemltve. Ksbb Diel is, a ki a fajt hihetleg
bartjtl Van Monstl kapta, catalogjbau csak nevt emlti fl s
szrmazsa egybb krlmnyeirl mit sem jegyzett fl. Ojtvesszejt
1879-ben kaptam a Simon-Louis testvrek hires faiskoljbl, Plantiresbl. Nlam a fajfn csakhamar bemutatta gymlcseit s azta venkint
terem nem csak nlam, de a tlem kerlt vesszkrl Drg Dniel,
bartomnl, Mez-Tron is, honnan, mr kt zben is, szp pldnyo
kat kaptam rla mutatul.
rsideje. Nlam nov. dec.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy ; nha jval nagyobb is.
Alakja. Nagyon huz a tli fehr kalvil alakjhoz ; majd szably
talan gmbalakii, majd kpos gmbalak; a derekn vgig vonul
szmos borda kzl nmelyek gy kiemelkednek, hogy a gymlcs
gyakran hrom- vagy ngyszgletnek ltszik. Zme a kzptjnl
rendszerint albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel inkbb vagy
kevsbb szelden gmblydve boltozdik s szra krl elg talpasn
fogy el; kelyhe fel pedig nha szelden, nha kiss hirtelen fogyva,
tompakupos 'vgben enyszik el. S z r a rvid, gyakran csak egy
hsosbuczok; tgnyilsu, de elg szk s mly regbe helyezett,
melynek sokig zlden marad falai majd rozsdamentesek, majd finom,
fahjszin, sugaras rozsdval bevontak. K e l y h e zrt vagy flignyilt;
rendetlenl flll, szles, trkenyhegy, molyhos osztvnyaival tgas
s mly regben l, melynek falait rnczok, bordk s barzdk teszik
egyenetlenn s karimjt lesen hullmoss. E bordk aztn inkbb
vagy kevsbb kiemelkedve, az egsz gymlcsn vgig vonulnak s
annak gmblydedsgt megzavarjk s a gymlcs egyik oldalt hzottbb s emelkedettebb teszik, mint a msikat.
Szne. Bre finom, de SZVS, sima, lltban is csak kiss zsirostapintatu, bgyadtan fnyl; elejute zldesfehr; rtvel sppadt
Bzalmasrga; napon oldaln aranysrga s gyngd piross] mosott
vagy csak belehelt. Pontozata ritks ; aprbb-nagyobb, zlddel szegett,
fahjszn pettyek alakjban jelenkez, elg szembetn. Rozsda csak
elvtve mutatkozik flletn.
Belseje. Hsa srgsfehr, finom, de nem oly gyngd, mint a
Tli fehr kalvil hsa; leve b, czukros, gyngd savanynyal emelt,
igen kellemes, sajtszeren fszeres-z. Magtokja nyilttengelyi;
nylt s bels falain fehres svokkal harntosan bevoualzott fikjai
ban tbb-kevesebb, tojsdad, rvidhegy, p magot rejt. Kehelycsve
tlcsralaku, a gymlcsbe j mlyen lehatol.
25*

388
Fja. Fiatal korban elg vigan, ksbb csak mrskelten
nv, de folyvst egszsges s edzett; korn s igen bven term,
flll vagy nyilt szgekben sztll, merev gaival, melyek gyml
csz szervekkel jl bernbzkodnak, srlombos, gmbalakn koront
alkot. Dszlik mindenle alma-alanyon; alkalmalmas szlas fnak s
nyess alatt tartva gulafnak is. Mindentt jl dszlik, de kellleg
nyirkos talajban bvebben is, szebb gymlcsket is terem, mintsem
szraz vagy knnyen kiszrad, laza talajban. Gymlcsei jl lljk
helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, bosszak vagy kzphosszak, vastagok,
begyk fel is csak keveset vkonyodk; egyenesek, merevek, alig
knyksek, csaknem bordzatlanok; flllk vagy nyilt szgekben
flfel trekvk; aljuk fel ritksan, begyk fel srn febrmolyhosak
violaszu-pirossal rnyalt szennyesbarnk; aprbb-nagyobb tbbnyire
kerek, fehres pontokkal nem srn, de elg szembetnleg pontozott a k ; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, rvidek, igen tompabegyek,
laposbtuak, lapulk, srn febrmolyhosak; alig kiU, rviden s
laposan bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, zmk-tojsdadok, tompabegyek, srn
febrmolyhosak.
Levelei. Nagyok vagy kzpnagyok; elg vastag, de hajlkonyszvetek, szles tojsdadok, itt-ott hosszas kerlkesek; hirtelen elkes
kenyed, hosszabb vagy rvidebb, kiss flrecsavarod, les hegyben
vgzdk; csaknem laposak, de a vesszk hegye fel vlgyesek; inkbb
vagy kevsbb veltek; als lapjukon molyhosak, fels lapjukon csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, vilgos fzldek; szleiken jkora
nagy, igen tompa fogakkal elg mlyen, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk kzphossz, vastag, merev s molyhos, tvnl hal
vny pirossal kiss belehelt; nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi
elg szles-lndssak, sztllk, tartsak. Virgrgyet krt levelei
hosszak, keskeny kerlkesek, laposak, hullmosak; hosszas, hajlkony
nyelkrl lankadtan lefel csggk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r 0 y, Qict. 3c pomot. II. 187.
O b e r d i e e k , musiz. fCanS. 9cz &sund&. VIII. 3. Msok
tudtommal mg nem rtk le.
szrevtel. Olyan mostoha viszonyok kz, milyeneket vidkemen
tall, nem val e faj; mert itt keveset s csak kedvez vjrssal
terem : de haznk hegyes vidkein, st mg az alfldn is, a hol a fld ny
ron t is kellleg nyirkos maradhat, megrdemeln, hogy nagyban
is tenyszszk; mert ilyen helyeken termkenysge ellen csak ritkn
lehet panaszunk.

389

168, Hartwig szi almja.


(Harfcwigs Herbstapfel.)

Szrmazsa. E kitn szi almt .Hartwig, mkertsz nyerte


Lbeckben. Oberdieck, a kivel a fajt Harwig megi&mtertette, terjesz
tsre mltnak tallvn, azt krlmnyesen lerta; de szrmazsrl
egybb adatot nem jegyzett M lersban. Ojtvesszejt 1872-ben
Oberdiecktl kaptam Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom
valdisga ktsgtelen.
rsdeje. Nlam sept. elejtl oct. elejig; hvsebb tjakon dec.
vgig is eltart.
Minsge. I. rendi csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jval nagyobb is, kissebb is.
Alakja. Tbbnyire magasnak ltsz, kpos gmbalaki ; nha rvid
hengeralak; egyik oldaln nha hzottabb kiss, mint a msikon.
Zme tbbnyire a szras vg fel esik, honnt szra fel majd szel
den, majd hirtelen gmblydve boltozdik s szra krl szles, laposas karimban vgzdik ; kelyhe fel pedig rendszerint sszbbhuzdva
boltozdik s tbbnyire tompa-kupos vget alkot. S z r a rvides vagy
kzphossz, vkony, fs, molyhos, ritkn emelkedik flebb a szrm
lyeds karimja sznvonaln; tgnyils, de szk s mly regbe helye
zett, melynek falain csak nha mutatkozik nmi finom, sugaras rozs
damz. K e l y h e zrt, vagy flignyilt; folll s sokig zlden marad,
molyhos osztvnyaival inkbb vagy kevsbb tg s nem mly reg
ben l, melynek alja s falai rnezosak s karimjn huUmos emel
kedsek lthatk, melyek inkbb vagy kevsbb kiemelked, lapos
bordk gyannt a gymlcs derekn is vgig vonulnak s annak kerekdedsgt gyakran megzavarjk.
Szne. Bre finom, sima, gyngdtapintatu, elg fnyes; elejnte
fehres-zld ; rtvel vilgossrga; napos oldaln hosszabb vagy rvi
debb, szakadozott, piros cskokkal srn becsapkodott s itt-ott vr
piros foltokkal mrvnyozott, mely sznezet raindikbb elhalvnyiiltan, gyakran a gymlcs rnyas oldalra is thzdik. Pontozata
ritka; apr, fehr pettyekbl ll, mg a piros sznben is csak ke
vss szembetn. Rozsdafoltok vagy barns ragya-szeplk csak rit
kn mutatkoznak flletn.
Belseje. Hsa fehr vagy kiss srgsba jtsz fehr, finom,
tmttes, porhany ; leve b vagy elenged, ezukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fszeresz. Magtokja
inkbb vagy kevsbb nyilttengely; fikjaiban apr, tojsdad, barna,
p magvakat rejt. Kehelycsve bls-hengeres, a gymlcsbe j
mlyen lehatol.

390
Fja. Fiatal korban vgan, ksbb csak mrskelten nv, de
egszsges s igen edzett; elg korn, rendesen s bven t e r m ;
nyilt szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcsz szervek
kel jl beruhzkodnak, elg lombos s kellleg szells, gmbalak
koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlasf
nak s nyess alatt tartva gxilafnak is. Mindentt jl dszlik: de
kellleg nyirkos talajban bvebben is, szebb gymlcsket is terem,
mintsem szraz vagy knnyen kiszrad, laza talajban. Gymlcsei
igen jl lljk hely ket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, vastagok, hegyk fel
sem igen vkonyodk; egyenesek, kiss knyksek; flllk vagy
nyilt szgekben dolfel trekvk ; csaknem bordzatlanok; ritksan s
igen finoman molyhosak; nagyrszt azonban csaknem csupaszak, vio
lasznnel rnyalt barnk; aljuknl itt-ott, finom, fehres hrtyval
ftyolozottak; apr, kerek, fehres pontokkal elg srin s elg szembetnleg pontozottak ; tbbnyire rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kposak, laposhtuak, tompahegyek, lapulk, srn fehrmolyhosak; majd alig, majd elgg
kiemelked, laposbords talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, karcs tojsdadok, tompahegyek, aljuk
nl szennyesbarnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Jkora nagyok; vastag s kemnyszvetek; kerlkesek; rvidke, tbbnyire lreesavarod, les hegyben vgzdk; csak
nem laposak vagy la230s-teknsek, alig veltek, szleiken hullmosak;
nyelkrl rzsunt flfel llk vagy csaknem vzirnyosan elllk; als
lapjiikon finoman molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk,
fnyesek, lnk zldek; szleiken apr, tompa fogakkal nem mlyen,
de srn s szablytalanul frszesek. Levlnyelk kzphossz, elg
vastag s merev; inkbb vagy kevsbb nyilt szgekban flfel ll.
Levlplhi keskeny-lndssak, sztllk, tartsak. Virgrgyet krt
levelei vkonyszvetek, hosszas kerlkesek, laposak, hullmosak;
nyeleikrl mereven sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. O b e r d i e c k , dtUst^. ftandi. Bcv BstL VIII. 267.
Msok tudtommal mg nem rtk le.
szrevtel. Mg vidkem mostoha viszonyai kzt is ritkn marad
teljesen medd. Fiaomz gymlcsei vgett szles elterjesztsre mlt
mindentt, a hol a talaj nyron t sem veszti el minden nyrkossgt.

391

169. Hodenberg renetje,


(Von Hodenberg's Eeinette.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Valszn azonban, hogy Hanoverban,


Hudemlilen hatrban kelt magrl; mert Oberdieek onnan kapta
Taiisch, administratortl, aki azt llt, hogy nluk egy haldokl vn
frl kezdett e faj elterjedni, melyet Oberdieek a Grravensteini alma
mlt versenytrsnak s gy hazjban terjesztsre kivllag mlt
nak tallt. Minthogy e fajjal azonosnak vehett a gymlcsszek
munkiban mg nem tallt; mint mg ismerstlen gymlcst, Hoden
berg, egykori hanoverai miniszter nevrl elkeresztelve lerta s kez
dette elterjeszteni. Ojtvesszejt Oberdiecktl, 1873-ban kaptam Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam oct. nov.; hvsebb tjakon janurig is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jval nagyobb.
Alakja. Kt vgn belaptott gmbalaki; nha magasnak ltsz
gmbalak; rendszerint szablyosan boltozott skfllet. Zme k
zptjra vagy csak kiss albb, a szras vg fel esik, honnt mind
kt vge fel csaknem egyenlen, de kelyhes vge fel nha kiss
sszbbhuzdva boltozdik, mintsem szra fel, a hol rendszerint sz
lesebb karimban vgzdik, mintsem kelyhes vgn. S z r a rvides,
tbbnyire vkony, fs, molyhos; majd csinosan kikanyartott, majd
kiss szablytalan tlcsralakii s elg mly regbe helyezett, melynek
falai rendszerint rozsdamentesek. K e l y h e zrt vagy flignyilt; fl
ll, hosszashegy, sokig zlden marad, szles s molyhos osztvnyaival kevss tgas s nem mly regben l, melynek aljrl csi
nos rnczok vonulnak a karima fel s ott ellapulvn, szrevehet
lapos bordkknt csak nha vonulnak a gymlcs derekra is, de an
nak kerekdedsgt alig zavarjk meg.
Szfne. Bre finom, sima, rtvel kiss zsirostapintatu, bgyadtan
fnyl; elejnte zldes-srga; rtvel szp vilgos-srga; napos oldaln
ignytelen pirossal sznezett s e sznezetben lnkebb-piros, szakado
zott cskokkal szelden tarkzott. Pontozata ritks, de elg szembetn;
zlddel szegett barns, de a piros sznben, fehres pettyecskkbl
ll. Rozsdaalakzat csak elvtve tallkozik flletn.
Belseje. Hsa fehr, nha nmi srgsba jtsz fehr, finom
knny, gyngd, olvad; leve b, czukros, finom savauynyal emelt,
igen kellemes, fszeresz. Magtokja nyilt-tengely; zrt vagy kiss
nyilt fikjaiban sttbarna, p magvakat rejt. Kehelycsve rvid
kupalaku.
Fja. Elg vgnvs, egszsges s elg edzett; korn s a neki
kedvez helyen, rendesen s bven term ; flll vagy kiss nyilt

392
szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcsz szervekkel
hamar s jl beruhzkodnak, elg lombos, de kellleg szells, gmbalaki koront alkot. Dszlik mindenfele almaalanyon; alkalmas szlasfnak s nyess alatt tartva formaiaknak is. Vidkem mostoha
viszonyai kzt kiss megsnylette a tarts szrazsgot, mibl kvet
keztethet, hogy csak kellleg nyirkos talajban dszlik s terem leg
jobban. Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vastagok vagy kzpvastagok,
hegyk fel is csak alig vkonyodk; egyenesek, alig knyksek,
csaknem bordzatlanok ; flllk vagy elg les szgekben flfel trek
vk ; sirn, de igen noman molyhosak; itt-ott csnpaszak, srgs
barnsak, hegyk fel violasznnel rnyalt barnk; aljaknl finoman
fehrhrtysak; apr, kerek, fehr pontokkal igen ritksan s alig
szrevetleg pontozottak; elg rvid levlkzek.
RQgyei. Jkora nagyok, szlestalpuak, laposhtuak, tompahegyek,
lapiilk, srn fehrmolyhosak; alig kill rviden s laposan bord
zott talapon lk.
Virgrgyei- Kicsinyek vagy kzpnagyok, szrkvel srn tar
kzott szennyesbarnk.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetek; kerlkesek vagy hosszas tojsdadok; tbbnyire sza
blyosan elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; a vesszk
aljn csaknem laposak, a vesszk hegye fel pedig csatornsak; majd
alig, majd ppen nem veltek; nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk;
als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, fnytelenek, vi
lgos zldek ; szleiken igen elrehajl, tompa vagy itt-ott kiss les
fogakkal nem mlyen, de elg szablyosan frszesek. Levlnyelk k
zphossz, vastag s elg merev, molyhos, tvnl pirossal kiss be
lehelt; nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi hosszak, ridomuak,
elg tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire kisebbek, keske
nyebbek mint a vesszkn levk, laposak vagy igen lapos vlgyesek; hoszszas, vkony, hajlkony nyelkrl lankadtan lefel konyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. O b e r d i e c k , dC^vsh. S(am,S6.d&-o sf.YUl. 261. Msok
tudtommal mg nem rtk le.
szrevtel. Inkbb val haznk hegyes vidkeire, mintsem az
alfldre; mert itt gymlcsei a siettetett rs folytn kell finoms
gukat kifejteni nem kpesek: mg hvsebb tjakon fja is termke
nyebb, gymlcsei pedig finomabb-zek s tartsabbak lesznek.

393

170. Hagymaaiaku masnczki.


(Oignon de Borsdorf; Zwiebel-Borsdorfer.)

Szrmazsa. Rgi, bizonytalan. A gymlcsszek semmi hatro


zott adatot nem tudnak felhozni szrmazsrl: legflebb gyantjk va
lamennyien, hogy vagy Hcllaudbl vagy Nmetorszgbl kellett szr
maznia. Mindenfel el van mr terjedve a vilgon. Ojtvesszejt 1871ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam.
Fajom, valdisga ktsgtelen.
rsideje: Nlam nov. febr.; hvsebb tjakon ks tavaszig is
eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kisded; rendszerint kissebb a kzpnagynl.
Alakja. Sajtszer, a tbbi almk alakjtl nagyon elt s tbb
nyire a lapos hagyma-alakjt leginkbb megkzelt; elg szablyosan
boltozott skollet. Zme kzptjra esik, honnt szra fel gyakran
sszbbhnzdva boltozdik, mintsem kelyhe fel s kelyhes vgn rend
szerint szlesebb karimban vgzdik, mintsem szras vgn. S z r a
hossz vagy hosszas, vkony vagy igen vkony, fs, kiss bnnksan
vgzd, tbbnyire pirosasbarna; tgnyilsii, de szk s elg mly
regbe helyezett, melynek falait majd finom, majd rdes s nha az
reg karimjn tl is terjeszked rozsdamz bortja. K e l y h e flignyilt; sszehajl, de hegykkel tbbnyire htragrbl, rvid s moly
hos osztvnyaival szles, lapos mlyedsben l, melynek aljrl finom
rnczok nylnak a karima fel, a hol aztn elenysznek s a gymlcs
derekra nem vonulnak fl.
Szne. Bre finom, de SZVS, sima, szraztapintatu, bgyadtan
fnyl; elojnte vilgos zld. rtvel vilgos szalmasrga; napos ol
daln szp karminpirossal belehelt s nha bemosott. Pontozata rit
ks ; aprbb-nagyobb, szrks pettyekbl ll, elg szembetn. Rozs
daalakzatok s itt-ott egy-egy kiemelked rozsds szemlcs, gyakran
tallkoznak flletn.
Belseje. Hsa srgsfehr, finom, igen tmtt, porhany; leve
elg b, czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes fszeresz. Magtokja inkbb vagy kevsbb nyilttengely; fikjaiban laposas,
tojsdad, barna, p magvakat rejt. Kehelycsve igen rvid kupalak.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s igen edzett; elg korn
s, ha jl kintte magt, rendesen s bven term; fl- s sztter
jeszked s idjrtval lefel is konyul gaival, melyek gymlcsz
szervekkel csak mrskelten ruhzkodnak be; ritks lombozat, lapos
gmbalaku koront alkot. Mindenfle almaalanyon jl dszlik; sz
lasfnak legalkalmasabb ; mindentt jl dszlik ugyan: de, hogy bven
teremhessen, keUleg nyirkos fldet kivan. Gymlcsei igen jl lljk
helyket a fn.

394
Vesszei. Szmosak, kzphosszak, vkonyak, liegyk fel mg in
kbb elvkonyodk; ritkn egyenesek, igen knyksek, csaknem bordzatlauok ; tbbnyire elg nyilt szgekben flfel trekvk; gyenge
korukban ritksan s finoman molyhosak; rt korukban csaknem v
gig csnpaszak, szks vagy pirosasbarnk; tvk fel finoman fehrhrtysak ; aprbb-nagyobb, kerek, fehres pontokkal srn s elg
szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban elg rvid
levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kiss hosszasak, laposhtuak, tompahegyek, lapulk, srn ehrmolyhosak; majd alig, majd elgg kill,
kt szln, itt-ott, szelden bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, kiss hasaskuposak, elg rvidek, tompahegyek, aljuknl szennyesbarnk, hegyknl srn ehrmolyhosak.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, elg vastag s kemnyszvetek; tojsdadok; tbbnyire hirtelen elkeskenyed, inkbb vagy
kevsbb hosszas hegyben vgzdk; laposak vagy szleiken csak
kiss flhajlk, nem veltek; nyelkrl rzsnnt flfel llk, als lap
jukon molyhosak; fels lapjukon csnpaszak, elg simk, kiss fnye
sek, homlyos fzldek; szleiken elrehajl, les vagy kiss
tompa fogakkal elg mlyen, de szablytalanul frszesek. Levlnyelk rvid, itt-ott pedig csaknem kzphossz, kzpvastag, merev,
molyhos, tvnl violaszupirossal sznezett; tbbnyire rzsunt flfel
ll. Levlplhi fejletlenek, fonl- vagy ridomuak, nem tartsak.
Virgrgyet krt levelei kerlkesek, lgyszvetek, laposak, szel
den hullmosak; vkony, rugalmas nyelkrl lankadtan sztterlk.
Hasonnevei. Reinette platt ; liorsdorf Ognon; Scheibeuapfel;
Zwiebel-Maschancker.
Leri. D i e l , SCaznostseyttin,

V. 132.

F 1 0 1 0 w, (ki,sh. <^a^i96. 9&Z OsMunSc, I. 305.


L e r 0 y, S>icl 9e,pomot.IV. 507.
M a s, i^ '^e.x.^&z, IV. 41. s sokan msok is.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kzt csak ritkn s ke
veset terem. Haznk emelkedettebb-fekvs s gy gymlcstenysz
tsre kedvezbb vidkein, bizonyra nem lehet panasz termkenysge
ellen sem, s ott aztn megrdemli, hogy minden kertben helyet jut
tassunk szmra.

395

171. Harbert renetje.


(Eeinette Harbert; Harberl's Eeinette.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Diel, a ki legelszr rta le e fajt,


Amsteinbl, Veaztfalibl, a gymlcsszet egyik buzg bartjtl,
Harberttl kapta s azt gyantja, hogy a Vesztfaliban egykor lte
zett, szmos zrda egyikbl vagy msikbl szrmazhatott. Napjaink
ban mindenfel, de klnsen Nmetorszgban nagyon el van terjedve.
Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Oberdieektl, Jeinsenbl. Tbb zben
termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam oet. dec.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy jkora nagy.
Alakja. Majd magasnak ltsz gmbalak; majd lapos s kuposgmbalak; rendszerint szablyosan boltozott skfllet s egyik ol
daln csak nha s kevss hzottabb, mint a msikon. Zme a kzp
tjnl tbbnyire albb, a szras vg fl esik, honnt szra fel majd
szelden majd hirtelen gmblydve boltozdik s szra krl szles,
laposas karimban vgzdik; kelyhe fel pedig rendszerint szelden
sszehnzdva boltozdik s inkbb vagy kevsbb szk s majd szel
den hullmos, majd sk s laposas karimban fogy el. S z r a rvid,
vastag, nha pedig kzphossz, vkony, fs, kiss bunksan vgzd;
tgnyilsu, de elg szk s mly regbe helyezett, melynek falait
finom, ttetsz, zldes vagy fahjszn, nha szakadozott sugarakban
az reg karimjn is tlterjeszked rozsda szokta bortani. K e l y h e
nyilt, nha pedig zrt vagy flignyilt; flll, hosszas, keskeny s
molyhos osztvnyaival majd tgas, lapos, majd szk s elg mly
tnyralaku regben l, melynek falain finom, lapos rnczocskk lt
hatk, de ezek az reg karimjn elenysznek s a gymlcs derekra,
lapos bordk alakjban, szrevehetleg nem vonulnak fl.
Szne. Bre finom, de SZVS, sima, szraz, de lltban nha
zsiros-tapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte zldes szalmasrga; rt
vel lnk czitromsrga; napos oldaln csaknem aranysrga vagy nmi
gyngd-pirossal belehelt s kiss lnkebbpiros, szakadozott cs
kokkal is szelden becsapkodott. Pontozata elg sr, aprbb-nagyobb,
fahjszn vagy csak a br alul ttetsz, fehr pettyek alakjban jelenkez, elg szembetn. Rozsdaalakzatok csak elvtve mutatkoznak
lletn.
Belseje. Hisa srgs vagy srgsba jtsz fehr, finom vagy
elg finom, vels s porhany; leve b, czukros, finom savanynyal
emelt, igen kellemes, noha nem mindenkor kellleg fszeresz. Mag
tokja igen nyilttengely; tgas s nyilt fikjaiban tbb-kevesebb, p,
hosszas, pirosasbarna, sovny, gyakran pedig idtlen magot rejt.

396
Kehelycsve majd kupalakii, majd tlcsralaka, a gymlcsbe inkbb
vagy kevsbb lebatol.
Fja. Vgnvs, egszsges s edzett; nem ppen korn, de, ba
jl kintte magt, elg bven term; kiss nyilt szgekben flfel
trekv gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak,
elg lombos, de kellleg szells, terjedelmes koront alkot. Dszlik
mindenfle almaalanyon; alkalmas szlasfnak s nyess alatt tartva,
gulafnak is. Mindentt jl dszlik: de csak kellleg nyirkos talajban
terem rendesen s bven. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, elg vastagok, begyk fel sze
lden elvkonyodk; elg egyenesek, noha kiss knyksek; finoman
bordzottak; flllk vagy nyilt szgekben flfel trekvk; hegyk
fel elg srn fehrmolyhosak; aljuk fel fehres hrtyval ftyolozottak, itt-ott simk, csaknem fnyesek, pirossal rnyalt barnk vagy
zldes-barnk; apr, kerek, fak pontokkal elg srn, de alig szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban kiss hosszas
levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, laposhtuak, tompahegyek, lapulk, srn
fehrmolyhosak; alig kill, hrombords talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, hosszas tojsdadok,
kiss hegyesek, szrkvel s pirossal rnyalt sttbarnk, nha igen
srn fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok vagy jkora nagyok; vastag s elg kemnyszvetek: szles tojsdadok, itt-ott csaknem szvalakuak; tbbnyire hirtelen
elkeskenyed, inkbb vagy kevsbb rvid, szrs hegyben vgzdk;
szles vlgyesek vagy lapos-teknsek, alig veltek; nyelkrl csaknem
vzirnyosan elllk, de hegykkel flregrblk; als lapjukon moly
hosak, fels lapjukon csupaszak, elg simk s elg fnyesek, lnk
zldek; szleiken elg les fogakkal nem mlyen, de srn s elg
szablyosan frszesek. Levlnyelk kzphossz vastag, merev, moly
hos, tvnl violaszn-pirossal mosott vagy belehelt; nyilt szgekben
flfel ll. Levlplhi ridomuak vagy keskenylndssak, sztllk,
tartsak. Virgrgyet krt levelei vltoz nagysgak, tbbnyire,
kerlkesek, laposak, hullmosak, mereven sztllk.
Hasonnevei. Harberts Rambourreinette; Harberts Reinetartiger
Rambour.
Leri. D i e l , t^asnostsoztcn, almkat s krtket trgyaz V. 44.
O b e r d i e c k , Mwstz. ^anBSwoA Q&z eSsti. IV. 163.
L e r 0 y, 3)ict. 9a 'pomo. IV. 694.
szrevtel. Haznk magasabban fekv hegyes vidkeire val e
faj kivllag s nem az alfldre; mert itt gymlcsei ertetve rnek
s kell finomsgukat csak ritkn kpesek kifejteni. Almatenysztsre
kedvezbb helyeken, hol a talaj nyron t is kellleg nyirkos marad
hat, hiszem, hogy mg az alfldn is hlsan ki fogja fizetni a helyet,
melyet kertnkben elfoglal.

897

172. Grange aranypepinje.


(Goldpepping von Grange.)

Szrmazsa. E jeles almt is Knight, hires angol gymlcssz


nyerte a mlt szzad vgn s pedig szintn olyan mestersges ter
mkenyts ntjn, mint a Downtoni pepint. (Lsd e munka I. kt.
373. lapjn.) Brha nagyon megrdemeln az elterjesztst; mg nap
jainkban is csaknem az ijdonsgok kz sorolhat. Ojtcjvesszejt 1871.
kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Fajfmou gyakran termett mr. Fa
jom valdisga ktsgtelen.
rsjdeje. Nlam sept. elejtl, sept. vgig; hvsebb tjakon
karcsonig is eltart.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran kisebb is.
Alakja. Inkbb vagy kevabb laposas gmbalak; szablyosan
boltozott skfllet. Zme kzptjra esik, honnt mindkt vge
fel csaknem egyenlen, de nha, kelyhes vge fel kiss sszbb is
hzdva boltozdik s mindkt sarkn laposas s szkes karimban vg
zdik. S z r a rvid, vastag, hsos, nha kzpvastag, fs, molyhos,
kiss bunksan vgzd; szk s nem mly regesbe helyezett, mely
nek sokig zlden marad falait nha finom, sugaras rozsda szokta
bortani. K e 1 y h e elg nagy, nyilt vagy flignyilt; sszehajl vagy
pedig csaknem csillagalakulag sztterl, trkenyhegy, molyhos
osztvnyaival tgas s igen lapos mlyedsben l, melynek aljn
egyenetlen, lapos ruczok s hsos dudorkk lthatk, de karimja
nem hullmos s a gymlcs derekn tbbnyire nyoma sincs a bords
emelkedseknek.
Szine. Bre elg finom, sima, gyngdtapintatu, bgyadtan
fnyl ; elejnte zldessrga; rtvel aranysrga; napos oldaln is csak
kiss lnkebb srga s nha nmi, igen gyngd pirossal szeliden be
lehelt; tbbnyire azonban nyoma sincs rajta a pirossgnak. Pontozata ritks, fehrrel szegett lahejszn pettyekbl ll, inkbb vagy
kovsbb szembetn. Rozsda-alakzat csak ott ltszik flletn, a
hol a br, fejlds kzben, srlst kapott.
BelSBJe. Hsa srga vagy fehres srga, finom, tmtt, por
hany; leve b, igen czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes,
fszeresz. Magtokja csaknem zrttengely; zrt s szkes fikjai
mindenikben kt-kt, hosszks, szgletes, vrsesbarna, p magot
rejt. Kehelycsve rvid s tgas kpalak.
Fja. Elg vgnvs, egszsges s edzett; korn s bven term;
flll vagy nyilt szgekbea flfel trekv, elg merev gaival, me
lyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg lombos, de kel
lleg szells, gmbalaku koront alkot. Dszlik mindenfle almaala-

398
nyon; alkalmas szlas fnak s nyess alatt tartva gulafnak is.
Vidkem mostoha viszonyai kzt csak akkor terem bven s szpen
kifejldtt gymlcsket, ha a megelz v nedves volt s a kvet
kez tavasz elg hvs arra, hogy a rovarokat meggtolja a mutat
koz terms elpuszttsban. Gymlcsei igen jl lljk helyket fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel
szelden elvkonyodk ; egyenesek, noha kiss knyksek, finoman
bordzottak; flllk vagy kiss nyilt szgekben flfel trek
vk ; csaknem egsz hosszukban finoman molyhosak; itt-ott csupaszak,
aljuknl olajszn-barnk, hegyknl s napos flkn pirosasbarnk;
apr, tbbnyire kerek, fehres pontokkal srn s elg szembetnleg
pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvidek, kerekhegyek, lapulk, srn fehrmolyhosak ; elg kiemelked, bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, kiss hosszaskposak, alig hegyesek,
srn fehrmolyhosak.
Levelei. Elg nagyok; elg vastag s kemnyszvetek; a veszszk aljn hosszas, flebb pedig rvides tojsdadok; hirtelen elkeske
nyed ; inkbb vagy kevsbb rvid, les hegyben vgzdk; csaknem
laposak vagy igen lapos vlgyesek, alig veltek ; a vessztl csaknem
vzirnyosan elllk; als lapjukon finoman molyhosak; fels lapjukon
csupaszak, elg simk, fnyesek, lnk fzldek; szleiken elre
hajl, les, ketts, st hrmas fogakkal is, nem mlyen, de elg sza
blyosan frszesek. Levlnyelk rvides, elg vastag s merev, fino
man molyhos, tvnl violaszn-pirossal inkbb vagy kevsbb szne
zett ; elg les szgekben flfel ll. Levlplhi elg kifejlditek,
lndssak. sztllk, tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire
kerlkesek, laposak, kiss hullmosak; rendetlenl sztll nyeleik
rl kiss velten sztterlk.
Hasonnevei. Grange; Grange's Apple.
Leri. O b e r d i e c k , must. Sand. Scz BCsiL IV. 130. Msok
tudtommal mg nem rtk le.
szrevtel. Szraz vagy knnyen kiszrad laza talajban kevs
haszonnal jrna tenysztse; mg almatenysztsre kedvez helyeken,
haznkban is mlt volna, hogy minden kertben helyet juttassunk
szmra.

399

173. Grignon-i alma.


(Olv. Grinyoni.)

(Pomme de Q-rignon.)

Szrmazsa. E jeles alma Franeziaorszgbl szrmazik. Tours


vrosnak 1862-ben elhalt, bres orvosa, Bretonneau 1858-ban ismertette
meg Leroyval, a ki aztn ksbb lerta e fajt s el is terjesztette.
Valszin, hogy Versailles mellett, Grignonban kelt magrl s azrt
kapta fnnebbi nevt is. Ojtvesszejt 1875-ben kaptam a SimonLouis testvrek hres faiskoljbl Plantiresbl. Tbb zben termett
mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. oct.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. I. rend, de vidkem mostoha viszonyai kzt csak II.
rend csemegegymlcs.
Nagysga. Nagy vagy igen nagy.
Alakja. Hasas, kiipos gmbalakil; szablytalanul boltozott bnczkos s bords-fllet; egyik oldaln tbbnyire hzottabb s emelkedetebb, mint a msikon. Zme tbbnyire kzptjra vagy csak kiss
albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel hirtelen gmblydve
boltozdik s szra krl szles s laposas karimban vgzdik; kelyhe
fel pedig rendszerint sszbbhnzdva boltozdik s tbbnyire ferdn
ll karimban enyszik el. S z r a igen rvid, vastag vagy kzp
vastag, fs, bunksan vgzd; tgnyilsn, de fenekn sszeszkl,
mly regbe helyezett, melynek falait finom, sngaras rozsda szokta
eltakarni. K e l y h e zrt, nha flignyilt; rendetlenl flll, r
videbb vagy hosszabb, keskeny, hegyes s molyhos osztvnyaival szk
mlyedsben l, melynek aljt, falait s karimjt gyakran, rendetlenalaku dudorok, rnczok s bordk teszik egyenetlenn s e bor
dk inkbb vagy kevsbb szembetnleg a gymlcs derekra is fl
vonulnak s annak kerekdedsgt kiss megzavarjk.
Szne. Bre finom, vkony, sima, gyngd, s rtvel kiss zsirostapintat, bgyadtan fnyl; elejnte fehres zld, rtvel zldes
srga, napos oldaln aranysrga vagy srgspirossal belehelt s e sz
nezetben lnkpiros, szakadozott cskokkal is, inkbb vagy kevsbb
srn becsapkodott; rnykban ntt pldnyain azonban, csaknem tel
jesen hinyzik a pirossg. Pontozata finom, ritks, elg szembetn.
Rozsda csak elvtve tallkozik rajta; de ragyaszeplk gyakrabban mu
tatkoznak flletn.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba s nha zldesbe is jtsz fe
hr, finom, vagy elg finom, kiss laza s porhany ; leve b, igen
czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden fszeresz.
Kr, hogy nagyobb pldnyainak hsban gyakran tapls foltok t
madnak; hiszem azonban, hogy e nem ajnl tulajdonsga csak vid
kem mostoha viszonyai kzt mutatkozik. Magtokja nyilttengely; nyilt

400
s tgas fikjaiban szmos, hegyes, pirosasbarna, p, nha csak idtlen
magot rejt. Kehely cs ve kpalakn, a gymlcsbe, inkbb vagy kevsbb mlyen lehatol.
Fja. Vgvs, erteljes, igen edzett; korn s rendkvl b
ven term; flll vagy nyilt szgekben kiss rendetlenl flfel t
rekv, nylnk 'gaival, melyek gymlcsz szervekkel kellleg be
ruhzkodnak, elg lombos, de ritks, szells, terjedelmes koront al
kot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlas fnak s nye
ss alatt tartva formafknak is. Mindentt jl dszlik s terem i s :
de az alfld melege siettetve rleli gymlcseit, melyek klnben
nagysguk mellett is jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vastagok vagy kzpvastagok,
hegyk fel is csak keveset vkonyodk; elg egyenesek, noha knyksek, kiss bordzottak; flllk vagy nyilt szgekben elllk;
finoman fehrmolyhosak; itt-ott csupaszak, zldes barnk, pirossal
kiss rnyaltak;aprbb-nagyobb, kerek vagy itt-ott hosszas, fehres pon
tokkal majd srbben, majd ritkbban pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, elg duzzadthtuak, kerekhegyek, lapulk, srn fehrmolyhosak; elg kill, rviden bor
dzott talapon lk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, hasaskposak, tompahegyek, bar
nval tarkzottak, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Jkora nagyok vagy kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetek; hosszas tojsdadok; hirtelen elkeskenyed, hossz,
les hegyben vgzdk; laposteknsek, itt-ott csatornsak; szleiken
rendetlenl hullmosak; alig veltek; nyelkrl csaknem vzirnyosan
elllk; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg si
mk, bgyadtan fnylk, csaknem sttzldek; szleiken majd tompa, majd
elg les fogakkal elg mlyen, de szablytalanul frszesek. Levlnyelk
kzphossz, elg vastag s merev, finoman molyhos, tvnl viola
sznnel kiss belehelt; nyilt szgekben elll. Levlplhi elgkifejldttek, hossz, keskeny s hegyes-lndssak, sztllk, tartsak. Virgrgyet krt levelei vltoz nagysgnak, tbbnyire kerlkesek,
laposak, hullmosak; nyelkrl mereven s csaknem vzirnyosan szt
terlk.

Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r 0 y, Sict. 9c pomo. III. 342. Msok tudtommal mg
nem rtk le.
szrevtel. Nem illik be alfldi viszonyaink kz; mert itt,
mint mr emltem, ertetve s akkor rnek gymlcsei, a mikor a
jobb gymlcskben kedvnkre vlogathatunk. Haznk hegyes vid
kein azonban megrdemli, hogy minden kertben helyet szortsunk sz
mra. Tegynk vele ksrletet!

401

174. Focke renetje.


(Pooke's Eeinette.)
Szrmazsa. E jeles tli-alma Oberdieck szerint Brmbl, a
Vegesack melletti St.-Mgnsbl szrmazik. Ott kelt-e magrl? Ki
volt az a Focke, a kinek nevrl el lett keresztelve ? B krdsekre mg
senkitl sem hallottam feleletet. Ojtvesszejt 1872-ben ajndkban
kldtte meg nekem Oberdieck, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr
nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam dec. febr.; hvsebb tjakon ks tavaszig
is eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg I. rend csemege- s hztartsi
gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha valamivel nagyobb is, kissebb is.
Alal<ja. Kt vgn belaptott gmbalaki; elg szablyosan bol
tozott, noha egyik oldaln kiss hzottabb s emelkedettebb is, mint
a msikon. Zme kzptjra, vagy csak kiss albb, a szras vg fel
esik, honnt mindkt sarka fel csaknem egyenlen boltozdik, de
szras vgn mindig szlesebb karimban fogy el, mintsem kelyhes vgn.
S z r a majd rvid, majd kzphossz vastag, vagy kzpvastag, hiisos
vagy fs, bnnksan vgzd; majd csinosan kikanyartott, majd vl
gyes s emelkedses tlcsralak, szk s elg mly regbe helyezett,
melynek falai majd rozsdamentesek, majd ttetsz, finom, szrks,
sugaras rozsdval bevontak. K e l y h e kicsi, zrt; bokrtsan flll,
rvid, molyhos osztvnyaival szk s nem mly tnyralak regben
l, melynek aljn s falain csak nha lthatk nmi szelid rnczok;
de ezek, brha az reg karimjt nem teszik is hullmoss, mgis nha
elenysz laposbordk gyannt a gymlcs derekn is nyomozhatok.
Szine. Bre finom, de szvs, sima, itt-ott kiss rdes s szraztapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte srgs-zld; rtvel homlyos
srga ; napos oldaln s nha csaknem krskrl, egsz flletn
inkbb vagy kevsbb stt vrpirossal bemosott vagy sznezett. Pontozata apr, alig szembetn, tbbnyire csak a br alul ttetsz, fe
hres pettyecskkbl ll. Rozsdaalakzatok majd minden gymlcsn
fordulnak el s pedig majd nagyobb foltokba sszefolyt rdes szala
gokban, majd porszeren, ttetsz, finom ftyolknt eltertve a gy
mlcs flletn.
Belsejt). Hsa srgs, az ersebben sznezett pldnyoknl pedig,
a br alatt pirosba jtsz, finom, tmtt, roppans, teljes rtvel elg
porhany; leve elg b, igen czukros, finom savanynyal emelt, igen
kellemes, fszeresz. Magtokja csaknem egszen zrttengely; szk
s zrt fikjaiban szmos, hosszks, szgletes, sovny, barna, p
26

402
nha pedig idtlen magot rejt. Kehelycsve bls, hegyes kupalakn,
a gymlcsbe meglehetsen lehatol.
Fja. Erteljes, vgnvs, igen edzett; korn s igen bven
term ; llll vagy kiss nyilt szgekben flfel trekv gaival, me
lyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg srlombos, ma
gas gmbalak koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkal
mas szlasfnak is, gulafnak is. Mindentt jl dszlik: de, hogy bven
teremhessen, ez is megkveteli, mint minden almafa, hogy a talaj
kellleg nyirkos legyen. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei- Szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel szeliden
elvkonyodk; elg egyenesek, noha knyksek, szelden bordzottak;
flllk vagy kiss nyilt szgekben flfel trekvk; itt-ott fehrmolyhoaak; nagyrszt azonban csupaszak, vilgos pirosasbarnk, rnyas
flkn s tvk fel pedig srgs vagy zldesbarnk; igen apr,
kerek, vagy itt-ott hosszas, fehr pontokkal igen srn s elg szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak, tompahegyek, lapulk, szrkvel
mosott vagy tarkzott sttbarnk; elg kiemelked, hrom bords
talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tojsdadok, alig hegyesek, szrkvel s
sttbarnval rnyalt pirosas gesztenyesznek.
Levelei. Jkora Bagyok vagy kzpnagyok; elg vkony s hajlkonyszvetek; szles kerlkesek; tbbnyire hirtelen elkeskenyed,
rvidke hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy laposteknsek, nem
veltek; itt-ott, fkp a nagyobbak, szleiken hullmosak; nyelkrl
rzsunt elllk; als lapjukon molyhosak s durvn eresek; fels
lapjukon csupaszak, elg simk, csaknem fnytelenek, homlyos fzl
dek ; szleiken kissebb-nagyobb, tompa fogakkal nem mlyen s sza
blytalanul frszesek. Levlnyelk kzphossz, elg vastag, de ru
galmas, molyhos s als feln egsz hosszban violasznpirossal
belehelt vagy befuttatott ; inkbb vagy kevsbb nyilt szgekben fl
fel ll. Levlplhi rvidek, keskenylndssak, sztllk, tartsak.
Virgrgyet krt levelei igen vkony s lgyszvetek, laposak;
flll vkony, rugalmas nyelekrl rendetlenl sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. O b e r d i e c k , S)ct (9&/^ac/iM, 1881-dik vi folyam 402.
lapjn. Msok tudtommal mg nem rtk le.
szrevtel. Haznk hegyes vidkein s ltalban mindentt, a hol
a viszonyok almatenysztsre kedvezk, rdemes volna e jeles fajt
nagyban is tenysztennk: de olyan mostoha viszonyok kzt, a mi
lyeneket vidkemen tall, kevs haszonnal jrna tenysztse.

403

175. Frmy.
(Pomme Frmy.)
Szrmazsa. E jeles alma Frankhonbdl a Maine s Loire me
gybl szrmazik. Leroy szerint, bizonyos Prmy-nev brl nyerte
volt magrl, Cherr kzsgben. A hatvanas vek alatt kezdett csak
fnnebbi neve alatt elterjedni s mg napjainkban is az ijdonsgok
kz tartozik. Ojtvesszejt 1875-ben kaptam a Simon-Louis testv
rek jhr faiskoljbl, Plantiresbl. Fajfmon tbb zben termett
mr. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam nov. jan.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg I. rend csemege- s hztartsi
gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy: gyakran kissebb is, nagyobb is.
Alakja. Kt vgn kiss belaptott gmbalak; nha bords
hengeralak; klnben elg szptermet. Zme kzptjra esik, hon
nt szra fel szelden gmblydve bolfcozdik s szra krl szp
kerek, lapos talpban vgzdik; kelyhe fel pedig szintn szeliden
gmblydve boltozdik s tbbnyire kiss ferdn ll karimban
enyszik el. S z r a rvid, elg vastag; nha kzphossz, k'&zpvastag, fs, biinksan vgzd; inkbb vagy kevsbb szk s ritkn
mly tlcsralak regbe helyezett, melynek falait tbbnyire igen fi
nom, nha az reg karimjn is tlterjeszked rozsdamz szokta bo
rtani. K e l y h e zrt, nha flignyilt; felll, hosszas, keskeny, he
gyes s molyhos osztvnyaival inkbb vagy kevsbb tgas s nem
mly tnyralaku regben l, melynek aljrl finom rnczok indul
nak a karima fel, a hol szeliden orms emelkedseket alkotnak, az
tn nha lapos bordkknt a gymlcs derekra is szrevebetleg fl
vonulnak s a gymlcs egyik oldalt kiss hzottabb teszik, mint a
msikat.
Szne. Bre finom, de SZVS, sima, nha kiss rdestapintatu,
bgyadtan fnyl ; elejnte zldessrga; rtvel kanri-srga ; napos
oldaln nha ignytelen pirossal kissebb-nagyobb darabon belehelt.
Pontozata elg sr; kissebb-nagyobb fak pettyecskkbl ll, elg
szembetn. Finom fahjszn rozsda nemcsak szrregbeu, de nha
aprbb-nagyobb foszlnyokban, a gymlcs flletn egyebtt is
szlelhet.
Belseje. Hsa srgs, finom, tmtt, roppan, de teljes rtvel
elg porhany; leve b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt ;
igen kellemes, illatos s fszeresz. Magtokja csak kiss nyilttengely; zrt fikjaiban lapos, tbbnyire idtlen magot rejt. Kehelycsve
igen rvid kpalak.
a6

404
Fja. Erteljes, edzett; korn s igen bven term; fl- a szt
ll, merev gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl berulizkodnak. elg lombos, de kellleg szells, terjedelmes koront alkot. Dsz
lik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlasanak s nyess alatt
tartva formafknak is. Mindentt jl dszlik, de kellleg nyirkos ta
lajban bvebben is, szebb gymlcsket is terem, mintsem kertem
knnyen kiszrad, laza talajban. Grymlcsei jl lljk helyket a fn
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vastagok, hegyk fel is csak
keveset vkonyodk ; egyenesek, alig knyksek, finoman bordzott a k ; flllk vagy nyilt szgekben sztllk; csaknem egsz hosszuk
ban fehrmolyhosak; itt-ott csnpaszak, zldesbarnk, hegyk fel
pedig vUgos gesztenyeszinek; igen apr, hosszas vagy kerek, feh
res pontokkal ritksan s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen
levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, kposak, kiss diizzadthtuak, tompahegyek, lapulok, srn fehrmolyhosak; kiss kill,
hosszan bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hasaskuposak, tompahegyek, aljuk
nl szennyesbamk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok; elg vastag s elg kemnyszvetek; igen
hosszas tojsdadok; hirtelen elkeskenyed, rvidke, les hegyben vg
zdk; tbbnyire mind csatornsak, alig veltek; als lapjiikon moly
hosak ; fels lapjukon esupaszak, elg simk, fnyesek, vilgos-zldek ;
szleiken elrehajl les fogakkal elg mlyen s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk rvides, igen vastag, merev, finoman molyhos,
tvnl lnk violasznnel mosott vagy sznezett; nyilt szgekben fl
fel ll. Levlplhi ridomuak vagy lndssak, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei kisebbek, mint a vesszkn levk, kerlkesek,
laposteknsek; flfel ll nyelkrl, bokrtsan sztllk.

Hasonnevei. Gelineau.
Leri. L e r o y , ^ici. 3e, fomot. III. 316. Msoktl mg nem ol
vastam lerst.
szrevtel. Haznk almateuysztsre kedvez vidkein mlt
volna nagyban is tenysztennk; szraz vagy knnyen kiszrad laza
talajban kevs haszonnal jrna tenysztse.

405

176. Nemes svri.


(Edier Svri-Apfel.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Haznkban tudtommal mg csak Abaujmegyben vau elterjedve. Klfldn valsznleg ismeretlen mg, mert
Nmetorszg egyik, legnagyobb gymlcssze, Dr. Lucas Ede eltt,
kinek a gymlcst bemutattk, mg egszen ismeretlen volt. E ter
jesztsre mlt, jeles bazai almnkrl 1882-ben kaptam lersra alkal
mas gymlcspldnyokat is, ojtvesszt is, Sziklay Ede, birtokos,
kedves csmtl, Jankrl. Nlam mg nem termett: de arrl, hogy
Sziklay csm nekem a valdi fajt kldtte meg, kezeskedni merek.
rsideje. Nlam hihetleg oct. dee.; Fels-Magyarorszgon,
Sziklay csm szerint tavaszig is eltart.
Minsge. Kitnleg I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Tbbnyire nagyobb a kzpszernl; gyakran j
kora nagy.
Alal(ja. Kt vgn belaptott gmbalak; gyakran hzottabb kiss
az egyik oldaln, mint a msikon, klnben elg szablyosan bolto
zott; mert dereknak kerekdedsgb, a rajta nha-nha szlelhet bor
dk vagy ppen nem, vagy csak alig zavarjk meg. Zme kzptjra
esik, honnt mindkt vge fel csaknem teljesen egyenlen boltozdik. S z r a rvid, ritkn emelkedik a szrmlyeds karimja sznvo
nalig, vkony vagy kzpvastag, fs, bunksan vgzd; tgnyilsu,
de szk s mly tlcsralaku regbe helyezett, melynek falai tbbnyire
rozsdamentesek s keskeny, piros cskokkal srn eltakartak. K e l y h e
nyilt vagy flignyilt; flll, de hegykkel htragrbl, rvid s
molyhos osztvnyaival tgas s elg mly, tbbnyire szpen kikanya
rtott s nem rnczosfalu regben l, melynek karimja ritkn mu
tat szrevehet hullmos emelkedseket.
Szne. Bre finom, sima, gyngdtapintatu, fjn szp hamvas,
ledrzslve elg fnyes; elejnte spad-zld; rtvel viasz-srga, mibl
azonban csak az rnykban ntt pldnyoknl tnik ki tisztn egyegy nagyobbka folt; mert az egsz fllet halvnypirossal van elta
karva s e sznezetben sttpiros, szlesebb vagy keskenyebb, szaka
dozott cskokkal s pettyekkel srn tarkzva. Pontozata igen ritka,
apr, fehres, mg a piros sznben is csak itt-ott tnik szembe. Rozs
dafoltok vagy ragyaszeplk csak elvtve tallkoznak rajta.
Belseje. Hsa hfehr, a br alatt pirosba jtsz, finom s gyen
gd ; elejnte roppans; teljes rtvel vels s csaknem olvad; leve
b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, gyng
den illatos s fszeresz. Magtokja kiss nyilttengely; fikjaiban
hosszas, karcs, hegyes, barna, p magvakat rejt. Kehelycsve rvid
kpalak.

406
Fja.*) Elg vgnvs, egszsges s edzett; elg koru s
bven term; inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel trekv
gaival, melyek gymlcsz szervekkel hamar s jl beruhzkodnak,
srlombos, magas gmbalak koront alkot. Mindenfle almaala
nyon dszlik; alkalmas szlasfnak is, formaiaknak is. gy ltszik,
mindentt jl dszlik. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, kzphosszak, vkonyak vagy kzp vasta
gok, hagyok fel szeliden elvkonyodk; egyenesek, alig knyksek,
szelden bordzottak ; flllk vagy kiss nyilt szgekben flfel t
rekvk ; elg srn, de finoman molyhosak, itt-ott csnpaszak, vrses
barnk; apr, kerek, srgs pettyekkel ritksan s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, tompahegyek, lapnlk, vrsesbarnk, elg
srn fehrmolyhosak; elg kill, hrombords talapon lk.
VirQrgyei. Nagyok, kposak, aljuknl szennyes violasznek,
hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok, elg vkony s hajlkonyszvetek; szles
tojsdadok vagy kerlkesek; inkbb vagy kevsbb hirtelen elkeskenyed, hosszas, les s tbbnyire flreesavarod hegyben vgzdk;
laposteknsek; kiss veltek s hullmosak; als lapjukon ritksan s
finoman molyhosak, fels lapjukon csupaszak, elg simk, bgyadtan
fnylk, vilgos zldek ; szleiken elre grbl, tompa vagy kiss les
fogakkal nem mlyen, de srn s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid, elg vastag s merev, molyhos s tvnl violasznpiros
sal sznezett; rzsunt flfel ll. Levlplhi majd ridomuak s nem
tartsak, majd rvid lndssak s tartsak. Virgrgyet krt levelei
vltoz nagysgak, de arnylag sokkal keskenyebbek, mint a vessz
kn levk, laposak, szeliden hullmosak; hosszas, rugalmas nyelkrl
mereven sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek,
Leri. Valsznleg ez az els lersa.
szrevtel. Mennyire fog bevlni alfldi viszonyaink kz? azt
csak bvebb tapasztals fogja megmondhatni; hiszem azonban, hogy
almatenysztsre kedvez helyeken mindentt hlsan kifizeti a he
lyet, melyet szmra juttatunk.
*) A nvnyzet lershoz szksges adatokat Sziklay csm volt szves ne
kem szolgltatni.

407

177, Beregi svri.


Szrmazsa. E kitn almafaj Beregmegyben Munkcs vidkn
s a Tiszalitou emberemlkezet ta nagyban el van terjedve. Nem
ritkasg ott e fajbl szz ves fkat is tallni. Hol szletett a vi
lgra? Mikor kezdett elterjedni? arrl senki sem jegyzett fl adato
kat. Knyveim t meg tkutattam: de hozz hasonl fajt egyet sem
talltam. Bizonyra des haznkban kellett a vilgba lpnie. Bizony
talan rtelm, svri* neve lehetett csak az oka, hogy e gynyr
sznezet, finom, tarts s szlltsra igen alkalmas gymlcs mr
eddig is mindenfel el nem terjedt a vilgon. Ojtvesszejt Srkny
Gbor, kzsgi iskola-igazgat, kedves csm 1884. tavaszn kldtte meg
hozzm Munkcsrl. Nlam mg nem termett: de emltett csm sz
vessgbl hozzjutvn a lershoz szksges adatokhoz mr is be
mutathatom e kitn fajt krlmnyes lersban.
rsideje. Nlam valsznleg oct. dee.; Beregmegyben tava
szig is eltart.
Minsge. Kitnleg I. rend csemege-, hztartsi s piaczosgymlcs.
Nagysga. Nagyobb a kzpszernl; gyakran jkora nagy.
Alakja. Kt vgn belaptott s tbbnyire magasnak ltsz gmb
alak, nha pedig hengeres gmbalak. Zme a kzptjnl kiss
albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel szelden gmblydve
boltozdik s elg szles, tbbnyire egyenetlen hullmos karimban
vgzdik e l ; kelyhe fel pedig kiss sszbbhuzdva boltozdik s
szintn elg szles, laposas karimban enyszik el. S z r a rvid, v
kony vagy kzpvastag, fs, tgnyilsu, de szk s mly regbe he
lyezett, melynek finom, ttetsz, siigaras rozsdval kiss bevont falai,
kivlt pedig karimja jellemzleg bordsabbak, mint a gymlcs de
reka vagy kelyhes vge. K e l y h e kicsi, z r t ; sszeborul, rvidke
s molyhos osztvnyaival tgas, lapos mlyedsben, hsos forradsok
s dudorok kz mintegy beszortott. E mlyeds karimja br nem
szablyosan sk, de alig hullmos s a gymlcs derekn a bordk
szrevehetleg csak ritkn emelkednek ki.
Szne. Bre vkony, de igen SZVS, sima, gyngd, de nem zsirostapintatu, igen fnyes; elejnte srgs zld ; rtvel szalmasrga vagy
bgyadtsrga; mibl azonban gyakran, csak itt-ott tnik el tisztn
egy-egy foltocska; mert az egsz fllet bgyadt srgsprossal van
eltakarva s e sznezetben lngos vrpiros, szlesebb vagy keskenyebb,
szakadozott cskokkal inkbb vagy kevsbb srn becsapkodva. Pontozata ritks, alig szrevehet. Rozsda nem mutatkozik flletn: de
egy-egy, barns ragyaszepl nha tallkozik rajta.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, finom, nem tmtt,
roppans, teljes rtvel porhany; leve igen b, igen czukrosj gyn-

408
gd savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fuszeresz.
Magtokja egszen nyilttengely; nyilt s tgas fikjaiban szp tojs
dad, pirosasbarna, p magot rejt. Kehelycsve rvid, hegyes kpalak.
Fja- Erteljes, igen edzett; korn, rendesen s igen bven
term; rzsunt flfel trekv gaival, melyek gymlcsz szervek
kel hamar s jl beruhzkodnak, srlombos koront alkot. Dszlik
mindenfle almaalanyon; alkalmas szlasfnak s nyess alatt tartva
egybb alak fknak is. Beregmegyben ugy a Tiszamellken, mint a
hegyes vidk srga agyagjban s kvecses talajn jl dszlik s hi
szem, hogy kellleg nyirkos talajban brhol is jl fog dszleni. Gy
mlcsei nagysguk mellett is jl daczolnak a szelekkel s ktdsk
utn a ksei fagyokkal is.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel
lassudan elvkonyodk ; egyenesek; alig szrevehetleg knyksek;
csaknem bordzatlanok; flllk vagy kiss nyilt szgekben flfel
trekvk; gyenge korukban is csak hegyk fel, ritksan s finoman
molyhasak ; rt korukban nagyrszt csupaszak, pirosas-barnk, aljuk
fel zldesbaink; aprbb-nagyobb, kerek, fehres pontokkal srn s
szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, csaknem hromszgnek, laposhtuak, kiss
tompahegyek, lapulk, pirosas gesztenyeszuek, nagyrszt azonban
fehrmolyhozattal srn takartak; alig kill, rviden s laposan
bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hasastojsdadok, tompahegyek, szr
kvel tarkzott pirosasbarnk.
Levelei. Az ersebb hajtsokon elg nagyok, egyebtt pedig csak
kzpuagyok; elg vkony, de diirvaszvetek; szles tojsdadok, ittott csaknem szvalakak; tbbnyire hirtelen elkeskenyed, hosszas,
les hegyben vgzdk; laposteknsek; a vesszk aljn levk kiss
hullmosak; inkbb vagy kevsbb veltek; nyelkrl majd vzirnyosan elllk, majd lefel konyulok; als lapjakon molyhosak; fels
lapjukon csupaszak, nem simk, bgyadtan fnylk, vilgos zldek;
szleiken jkora nagy, igen tompa fogakkal szablytalanul frszesek.
Levlnyelk rvid, vastag, merev, finoman molyhos, tvnl sttvio
lasznnel mosott; csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi fejletlenek,
ridomuak, kevss tartsak. Virgrgyet krt levelei vltoz nagy
sgak, arnylag hosszabbak s keskenyebbek, mint a vesszkn levk, kerlkesek, laposak, kiss hullmosak; nyelkrl mereven s
rendetlenl sztterlk.
Hasonnevei. Tiszahti svri.
Leri. Tudtommal krlmnyes lersban mg senkisem ismertette.
szrevtel. Fjnak rendes termkenysge, gymlcseinek kivl
szpsge s jsga vgett megrdemeln, hogy haznkban mindentt,
a hol a fld kellleg nyirkos, nagyban is tenyszszk. Szretels alkal
mval srlst kapott gymlcsei a srlt helyeken megtaplsodnak
s nem rothadnak be, mint ms, hullott gymlcs. Gymlcsei szl
ltsra is igen alkalmasak.

409

178. Fnyeshzi rzsaalma.


(Eose ele Fnyeshza; Rosenapfel von Pnyeshza.)

Szrmazsa. E jeles hazai almafajunkat bold. Glocker K. enyingi


fkertsz bartom csaknem egsz Eurpban elterjesztette mr. Szr
mazsra vonatkozlag, 1878. dee. 4-rl hozzm rt levelben gy
nyilatkozik: Ezen almt 1833-bau lttam elszr zalabri postames
ter, Kozry Farkas bartomnak fnyeshzi szU-birtokn, mely nem
messze Zaabrtl, a szent-grti s dobronyi hatrok kzt fekszik.
Talaja e szlhegynek hideg, kemny, agyagos, jszak fell dombos."
Ojtvesszejt 1870-ben kaptam Glockertl, Enyingrl. Paradicsom
alanyra ojtott fmon csakhamar termre fordult nlam, A nlam
termett gymlcsket bemutattam G-lockernak, a ki aztn fajom val
disgrl biztostott.
rsideje. Nlam nov. dec.; hvsebb tjakon februrig is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha valamivel nagyobb is.
Alai<ja. Lapos gmbalak; elg szablyosan boltozott, noha
egyik oldaln tbbnyire hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon
s derekn elenysz lapos bordk is szlelhetk. Zme a kzptjra
vagy kiss albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel szelden
gmblydve boltozdik s szra krl igen szles, tompa karimban
vgzdik; kelyhe fel pedig kiss sszbbhuzdva boltozdik s helyhe
krl szintn tompa karimban enyszik el. S z r a kzphossz,
kzpvastag, fs, nha kiss hsos; igen tgnyils, de fenekn szszeszkl s elg mly regbe helyezett, melynek kiss hullmosan
kikanyartott falait, finom sugaras rozsdamz szokta bortani. K e l y h e
zrt vagy flignyilt; rendetlenl flll, keskeny s molyhos osztvnyaival tgas, de sekly, finoman rnczos s molyhosfeuek reg
ben l, melynek falain szeld lapos bordk nylnak fl a karimra
s ott hullmos emelkedseket alkotvn, mindinkbb elszlesednek s nha
az egsz gymlcsn vgig vonulnak, ^de a gymlcs kerekdedsgt
csak alig zavarjk meg.
Szne. Bre finom, de szivs, sima, szraztapintat, bgyadtan
fnyl; elejute sppadt-zld; rtvel homlyos aranysrga, mibl
azonban csak itt-ott ltszik ki tisztn egy-egy foltocska; mert az
egsz fllet homlyos vrpirossal van bemosva vagy csak belehelve
s sttebb-piros, szakadozott cskokkal is tarkzva. Pontozata rit
ks, fahjszn, elg szembetn; tbbnyire azonban csak a br ahd
ttetsz, fak pettyekbl ll. A szrmlyedst kivve, rozsda nem
szokott mutatkozni felletn.
Belseje. Hsa zldesbe vagy srgsba jtsz fehr, finom, knyny, kiss laza, porhany; leve b, czukros, finom savanynyal emelt,

410
igen kellemes, fazeresz. Magfcokja uyilttengely; azfik fikjaiban
majd p, sttbarna, hosszas, majd idtlen magvakat rejt. Kehelycsve rvid kupalak.
Fja. Nlam, gy ltszik mrskeltnvs, de egszsges s
edzett; korn s bven term; flll vagy nyilt szgekben flfel
trekv gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl berubzkodnak,
elg lombos, de kellleg szells koront alkot. Dszlik mindenfle
almaalanyon ; alkalmas szlasfnak is, bokoralak fnak is. Nlam
is jl dszlik ugyan, de, hiszem, hogy ktttebb s kellleg nyirkos
talajban jobban is tenyszik, bvebben is terem, mint kertem knynyen kiszrad, laza talajban. G-yiimlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel
lassudan elvkonyodk; egyenesek, alig knyksek, hegyk fel sze
lden bordzottak; flllk vagy nyilt szgekben elllk ; srn s
finoman fehrmolyhosak; itt-ott csupaszak, zldesbarak, hegyk fel
pedig pirosasbarnk; aprbb-nagyobb, kerek, fehres pontokkal majd
srbben, majd ritkbban pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban
kzphossz levlkziiek.
Rgyei. Jkora nagyok, kposak, tompahegyek, kiss elllk,
de a vesszk hegye fel lapulk, szennyesfehr molyhozattal srn
takartak; alig kill, csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Nagyok vagy jkora nagyok, tojsdadok, tompahegyek, aljuknl szennyes szrkk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; elg vastag, de elg hajlkonyszvetiek; rvid kerlkesek vagy szles tojsdadok; hirtelen
elkeskenyed, rvidke tompahegyben vgzdk; laposak vagy itt-ott sz
leiken kiss flhajlk, nem veltek; nyelkrl csaknem vzirnyosan ell
lk ; als lapj\ikon srn s finoman molyhosak; fels lapjukon csupaszak,
simk, bgyadtan fnylk, homlyos fzldek; szleiken elre hajl,
elg les, ketts vagy hrmas fogakkal srn; de nem szablyosan
frszesek. Levlnyelk rvid, vastag, merev, molyhos, nyr vgn
tvnl violaszn-pirossal mosott vagy belehelt; nyilt szgekben elll.
Levlplhi ridomuak vagy keskenylndssak, sztllk, elg tar
tsak. Virgrgyet krt levelei vltoz nagysgak, kerlkesek;
hosszas, vkony, rugalmas nyelkrl mereven sztterlk.

Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. Tudtommal mg senkisem rta le.
szrevtel- Kttt s kellleg nyirkos talajban megrderalen,
hogy haznkban, brhol is, minden kertben helyet adjunk szmra.
Szraz vagy knnyen kiszrad laza fldben, kevs haszonnal jrna
tenysztse.

411

179. Floriani rzsa-alma.


(Rose de Saint-Florian; Plorianer Eosen-Apfel.)

Szrmazsa- Bizonytalan. Oberdieck e fajt , Csiks rzsa-alma"


(Gestreifter Rosen-Apfel)-nv alatt Hamburgbl kapta, a hov, tudomsa
szerint, egyenest Schmidtbergertl, a fatenysztsi s gymlcsszeti
igyekezetrl hres, szent-florini aptsgbl kerlt. Minthogy Csiks
rzsa-alma nv alatt tbbfle alma is lappang a vilgon; az sszetveszthets kikerlse vgett fnnebbi nvre keresztelte el s kezdette
mindenfel terjeszteni. Leroy, hivatkozva Mayer rgi nmet gyml
cssz munkjra, gy vlekedik, hogy e faj klnfle nevek alatt
mr rgta ismeretes Frankoniban: hanem azrt lersban, e gy
mlcsfaj szmra, az Oberdieck vlasztotta j nevet is jnak ltta
megtartani. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl.
Tbb zben termett mr nlam is. Fajom valdisgban nincs okom
ktelkedni.
rsideje. Sept. oet.; hvsebb tjakon fonnyads nlkl elll
a gymlcs janurig is.
Minsge. Csaknem kitnleg I. rend csemege- s hztartsi
gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kissebb is, nagyobb is.
Alakja. Tojsdad vagy kpos tojsdad; nha csaknem hengereskpos ; elg szablyosan boltozott, noha egyik oldaln kiss hzottabb,
mint a msikon. Zme kzptjra, nha kiss albb, a szras vg
fel esik, honnt szra fel szelden gmblydve boltozdik s szra
krl elg szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe fel pedig
elejnte szelden, aztn mindinkbb fogyva, tbbnyire tompakupos
vget alkot. S z r a hossz vagy kzphosszi, vkony, fs; kiss
tgnyilsu, de szk s mly tlcsralak regbe helyezett, melynek
falai majd rozsdamentesek, majd finom, sugaras rozsdval bevontak.
K e l y h e tbbnyire zrt; bokrtsan flll, sokig zlden marad,
hegyes s molyhos osztvnyaival inkbb vagy kevsbb szk, de mly
regben l, melynek aljrl szelid rnezok indulnak a karima fel,
a hol aztn hullmos emelkedsekk vltoznak s szles lapos bordk
gyannt a gymlcs derekra is flvonulnak, de annak kerekdedsgt
ritkn zavarjk meg.
Szne. Bre finom, sima, fjn kiss hamvas, ledrzslve ragyog
fnyes, rtvel kiss zsirostapintatu; elejnte bgyadt srgs-zld;
rtvel vilgossrga; napos oldaln szelid pirossal belehelt vagy itt-ott
bemosott s sttebb piros, szakadozott cskokkal is tarkzott, mely
sznezet mindinkbb elhalvnyultn, gyakran, a gymlcs rnyas olda
lra is ki szokott terjedni. Pontozata ritks, tbbnyire csak a piros
sznben vehet szre. Rozsdaalakzatok nem fordulnak el flletu.

412
Belsje. Hsa srgsfetr, a br alatt pirosba jtsz, finom,
gyngd, nem tmtt, roppans vagy pezsg; leve b, igen czukros,
gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fszeres-z. Magtokja egszen nyilt; kitrult fikjaikban szmos, tojsdad,
pirosasbarna, p magot rejt. Kelielycsve kpalak.
Fja. Fiatal korban vgan, ksbb csak mrskelten nv, de
egszsges s edzett; elg korn, nem rendesen, de igen. bven term ;
f'lll vagy elg les szgekben flfel trekv gaival, melyek gy
mlcsz szervekkel elg jl bernbzkodnak, ritks-lombozatu gmb
alak koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas sz
las fnak s nyess alatt tartva egybb alak fknak is. Vidkem
mostoba viszonyai kzt fja meglebetsen dszlik ugyan, de gyml
csei kell nagysgra csak ritkn fejldnek, mibl azt kvetkeztetem,
hogy kellleg nyirkos talajra van szksge. Gymlcsei jl lljk
belyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, bosszak vagy kzpbosszak, vkonyak,
begyk fel mg inkbb elvkonyodk ; elg egyenesek, noha kiss
knyksek, rviden s finoman bordzottak; Mllk vagy les sz
gekben flfel trekvk; ritksan s finoman molyhosak, pirosas
barnk ; apr, kerek vagy itt-ott hosszas, fehr pontokkal elg srn
s elg szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, tompakuposak, lapiilk, fehr molyhozattal
srn takartak, pirosasbarnk; alig kill, rviden s finoman bord
zott talapon lk.
Virgrgyei. Inkbb kicsinyek mint kzpnagyok, hosszas, szg
letes kposak, kiss hegyesek szrkvel srn tarkzott barnk.
Levelei. Elg nagyok vagy csak kzpnagyok; elg vkony s
hajlkonyszvetek; tojsdadok vagy kerlkesek ; elg szablyosan
elkeskenyed, majd rvidke, majd hosszas s kiss flre csavarod
hegyben vgzdk; csaknem laposak, alig veltek; nyelkrl rzsunt
flfel llk; als lapjukon molyhosak; fels lapjiikon csupaszak,
elg simk, fnyesek, lnk zldek; szleiken tompa fogakkal nem
mlyen, de srn s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk kzp
hossz, kzp vastag, molyhos, als feln violasznnel belehelt; elg
les szgekben flfel ll. Levlplhi fejletlenek, nem tartsak.
Virgrgyet krt levelei vltoz nagysgnak, hosszas tojsdadok,
kiss vlgyesek s hullmosak; flll, hosszas vkony nyelkrl
bokrtsan sztllk.
Hasonnevei. Gestreifter Rosen-Apfel.
Leri. O b e d i e c k , <?/'/'W. SfCand. 9c^ &sM. I. 431.
L e r o y, S>ict. 9a, fomoC. IV. 770. Msok tudtommal mg
nem rtk le.
szrevtel. Ilyen mostoha viszonyok kzt, a milyenek vidke
men uralkodnak, kevs haszonnal jrna tenysztse : de kellleg nyir
kos, kttt, fldben gy a felfldn, mint az alfldn is, hlsan kifi
zetn a helyet, melyet a kertben elfoglal. Ott, hol gymlcsei kellleg
kifejldhetnek s fja gazdagon kpes teremni, nyeresges volna nagyban
is tenysztennk.

413

180. Etiin renetje.


(Beinette d' Etlin; Etlin's Benette.)

Szrmazsa- E kitn, tarts tli alma az aranyreaetek csaldba tartozik. Magrl kelt s ojtatlamil flnevekedett anyafjt Svjezban, az Untervaldeni kantonban, Sarnen mellett. Etlin fbir egyik
falusi jszgn fdzte fl. Dr. Lucas Ede, kivel a fltall 1864-ben
megismertette e jeles fajt, nemcsak krlmnyesen lerta, de fnnebbi
nvre elkeresztelve szines kpben is bemutatta azt. Ojtvesszejt
1870-ben kaptam Dr. Lucastl, Reutlingenbl. Paradicsomalanyra oj
tott fmon tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisga kt
sgtelen.
rsideje. Nov. febr.; hvsebb tjakon jniusig is elhzdik.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy ; nha kisebb is.
Alakja- Majd lapos gmbalak, majd kt vgn csonkzott r
vid hengeres; elg szablyosan boltozott, noha a gymlcs derekn,
kelyhes vgtl szras vgig szeld, lapos bordk s nha varrnyszerleg kiemelked vonalkk is nylnak el. Zme tbbnyire kzp
tjra esik, honnt mindkt sarka fel csaknem egyenlen, de a la
pos gmbalak pldnyoknl, kelyhes vge fel kiss sszbbhuzdva
szokott boltozdni. S z r a rvides vagy kzphossz, vkony, fs, bunksan vgzd; tgnyilsu, de szk s mly tlcsralakii regbe he
lyezett, melynek falait ttetsz, finom rozsdamz szokta bortani.
K e l y h e kicsi, zrt; bokrtsan flll, rvid s molyhos osztvnyaival tgas, lapos mlyedsben l, melynek aljn apr diidorkk
s falain finom rnczok nylnak a mlyeds karimjra s azt kiss
hullmoss tevn, elenyszleg a gymlcs derekra is.
Szne. Bre vkony, de SZVS, sima, szraztapintatu, elg fnyes;
elejnte zldessrga; rtvel czitrorasrga; napos oldaln aranysrga
s gyakran szeld prossal mosott vagy csak belehelt s nha kiss ln
kebb piros, szakadozott cskokkal is tarkzott; finom rozsda pontocs
kkkal elg srn, de nem szembetnleg ;behintett s itt-ott szaka
dozott rozsdval mrvnyzott vagy hlzott.
Belseje. Hsa srgs, finom, tmttes, vels ; leve elg b, igen
czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes fszeresz. Mag
tokja nyilttengely; fikjaiban szmos, vrhenyes, p magot rejt.
Kehelycsve elg tgas hengeres, nha pedig kpalak, a gymlcsbe
elg mlyen lehatol.
Fja. Erteljes, egszsges s edzett; korn s a neki kedvez
helyen rendkvl bven term; flll vagy nylt szgekben flfel
trekv, de djrtval lefel grbl gaival, melyek gymlcsz
szervekkel jl beruhzkodnak, ritks lombozat, tereblyes koront

414
alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlasfnak s nye
ss alatt tartva, egybb alak fknak is. Mindentt jl dszlik: de
vidkem mostoha viszonyai kzt, csak kedvez vjrssal vagyis,
mint ltalban minden almafaj, csak akkor terem bven, ha a kr
tkony rovarok nincsenek flttbb elszaporodva. Gymlcsei igen jl
lljk hely ket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak, karcsak, hegyk fel szelden
elvkonyodk; egyenesek, alig knyksek, bordzatlanok, flllk
vagy elg les szgekben flfel trekvk; srn s finoman fehr
molyhosak; ' itt-ott csnpaszak, vrsesbarnk; apr, kerek, itt-ott
hosszas, fehres pontokkal, itt-ott srbben, itt-ott ritksan pontozottak ;
rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, hromszgek, tompahegyek, lapulk, szr
ks vagy szenynyesbarnk; alig kill, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok hosszas tojsdadok, tompahegyek, aljiiknl pirosasbarnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok vagy jkora nagyok ; elg vkony s haj
lkony szvetek; szles tojsdadok vagy kerlkesek; nha hegykfel szlesebbek, mintsem nyelk fel; hirtelen elkeskenyed, rvidke;
les hegyben vgzdk; laposak vagy szleiken kiss flhajlk; alig
veltek, itt-ott hullmosak; nyelkrl csaknem vzirnyosan el- vagy
rzsunt flfel llk; als lapjukon molyhosak; fels lapjakon csn
paszak, elg simk, bgyadtan fnylk, homlyos zldek; szleiken
elre hajl, les fogakkal nem mlyen, de srn s elg szablyosan
frszesek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, kzpvastag, merev
molyhos, tvnl violaszinpirossal belehelt; rzsunt flfl ll. Levlplhi elg kifejldttek, sztllk, lndssak, elg tartsak. Virgrtigyet krt levelei vltoz-nagysgnak s alaknak, tbbnyire azon
ban kisebbek, keskenyebbek, mint a vesszkn levk, laposak, hull
mosak ; nyelkrl rendetlenl sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L u c a s, c^^/^w/. Ma^S. 9^^ eCstL IV, 517, s Mu^tt. 6)UovicdsfiafU 1865. vf. 15. s 161. lapjain. Msok tudtommal mg nem
rtk le.
szrevtel. Mint emeltfekvs tjk szltte inkbb val haznk
hegyes vidkeire, mintsem az alfldre. Hiszem azonban, hogy ked
vezbb viszonyok kzt, mg a sk alfldn is, bkezen fogja kifi
zetni a helyet, melyet a kertben elfoglal. Tegynk vele ksrletet! s,
a hol rendesen s bven termnek talljuk, tenyszszk nagyban i s ;
mert j llekkel mondhatom, hogy megrdemli.

415

181. Entz-fle rosmarin.


Szrmazsa. Bizonytalan. A hatvanas vek elejn, a mikor mg
a gymlcsszettel szakszerleg foglalkozni eszem gban sem volt
s minden vgyam csak abban szpontosult, hogy brhassak egy ker
tet s abban fkat ojtogathasaak s nevelhessek; kezembe akadtak
bold. Dr. Entz Ferencz jeles Kertszeti fzetei, a hol a hazban
tenysztsre ajnlhat, nhny gymlcsfaj olyan lelkesen volt lerva
s melegen ajnlva. Els dolgom volt ezen gymlcsfajokat magtl,
Dr. Entztl beszerezni. Meg is kaptam ojtvesszkben valamennyit:
de Magyar rosmarin" nv alatt, egy, egszen ms almafajt kaptam
meg Budrl, a vinczellrkpezdbl s nem azt, a melyet Dr. Entz
Magyar rosmaring" nv alatt lert s a melyet Bazalicza kezdett
legelszr a hazban elterjeszteni. Ksbb, midn mr a gymlcs
szettel komolyan foglalkoztam, becsesnek tallvn ezen lnevvi fajo
mat is, sszevissza kntattam knyveimben, hogy valdi nevre rta
llhassak : de hasztalan, mert fajomhoz mindenben hasonlt s vele
azonosnak vehett nem talltam sehol. Abbl itlve, hogy e fajrl
gymlcspldnyokat haznkbl, tbb helyrl is kldttek hozzm
meghatrozs vgett, valsznnek tartom, hogy ez is hazai fajunk
lesz. Tisztelve hazai gymlcsszetnk ttrine