You are on page 1of 7

Date statistice confideniale

ROMNIA
Denumirea unitii......................................................................
..............................................

Acest formular se transmite la D.A. judeene i a


municipiului Bucureti pn la data de 1 iunie
2016

cod SIRUES

..........................................
Cod Unic de Identificare (C.U.I.) / cod FISCAL

Judeul ..................................................................... *
cod SIRUTA

Localitatea ............................................ *
cod SIRUTA

MINISTERUL
AGRICULTURII
I
DEZVOLTRII
RURALE

Strada ................................................ Nr ......... Sectorul ..


Forma juridic1)..................................................Cod
Forma de proprietate2)........................................Cod
Activitatea principal3)...........................................................
............................................................................................
..........................................................CAEN
* Nu se completeaz de ctre unitate
1,2,3)
Se completeaz conform precizrilor

Numele persoanei care rspunde de informaiile


nscrise n formular:
L.S.
Dl (Dna) ..........................
Telefonul .........................
Nr. .......... data ............. 2016
(semntura conductorului unitii)

Suprafaa productiv de primvar n anul 2016 (AGR 2A)


Cap. 1. Culturi de cmp n ogor propriu
Cod

Denumirea culturilor

A
2

- hectare Realizat

Unitate
(Consiliul
local)1)
1

Cod

Denumirea culturilor

Expl. agr
individuale
2

85

Alte leguminoase boabe

12

I. Cereale pentru boabe - total


(cod 12+...+66)
Gru comun de toamn

88

14
18
20
24
26

Gru comun de primvar


Gru dur de toamn
Gru dur de primvar
Secar de toamn
Secar de primvar

89
90
91
92
94

30
32
36
40
42
46
48
56
60

Triticale de toamn
Triticale de primvar
Orz
Orzoaic de toamn
Orzoaic de primvar
Ovz de toamn
Ovz de primvar
Porumb pentru boabe
Sorg pentru boabe

102
104
106
108
110
112
113
114
115

62
64
66
68

116
117
118
460

Salcie energetica

70
71
75
79

Orez
Mei boabe
Alte cereale
II. Leguminoase pentru boabe total (cod 70+75+...+85)
Mazre boabe total
- mazre boabe furajer
Fasole boabe
Nut

III.Plante textile-total (cod


89+...+92)
In pentru fibr
Cnep pentru fibr
Bumbac
Alte plante textile
IV. Plante uleioase-total (cod
102+..+114)
Floarea soarelui
Rapi
Soia boabe
In pentru ulei
Ricin
Mutar
Mac
Alte plante uleioase
V. Plante pentru
alte industrializri total2 (cod 116+...+119)
Sfecl de zahr
Tutun
Sorg pentru mturi

461
462
463
119

81

Linte i bob

121

82
83

Lupin
Arahide

123
125

Plop energetic
Miscanthus giganteus
Cynara cardunculus
Alte plante pentru alte
industrializri
VI. Plante medicinale i aromatice -total (cod 123+...+128)
Coriandru
Chimion

1)

Realizat
Unitate
(Consiliul
local)1)
1

Expl. agr
individuale
2

Coloana 1 se completeaz de ctre unitate sau consiliul local, iar coloana 2 se completeaz de consiliul local pentru exploataiile agricole individuale, inclusiv
asociaiile simple, fr personalitate juridic.
2
Randul 115 cuprinde suma randurilor 116, 117, 118, 360, 361, 362, 363 si 119.
Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale
Bd. CAROL I Nr. 24, Sector 3, Bucureti

Date statistice confideniale

-hectareCod

Denumirea culturilor

Realizat
Unitate
(Consiliul
local)1)
1

Expl. agr

Cod

Denumirea culturilor

individuale

Unitate
(Consiliul
local)1)

Individuale

126

Anason

224

127

Fenicul

229

a) Cereale smn-total (cod


229+...+253)
Gru comun de toamn

128

Alte plante medicinale

230

Gru comun de primvar

136

232

Gru dur de toamn

138

VII. Cartofi - total (cod 138+ 139+


140)
Cartofi timpurii i semitimpurii

233

Gru dur de primvar

139

Cartofi de var

235

Secar de toamn

140

Cartofi de toamn

236

Secar de primvar

Tomate - total (cod 156+157)

238
239

Triticale de toamn
Triticale de primvar

- tomate timpurii i de var

241

Orz

157

- tomate de toamn

243

Orzoaic de toamn

158

Ceap uscat

244

Orzoaic de primvar

159

Usturoi uscat

246

Ovz de toamn

165

Varz - total (cod 166+167)

247

Ovz de primvar

166

- varz timpurie i de var

249

Porumb boabe total

167

- varz de toamn

250

Sorg boabe

170

Ardei - total

251

Orez

174

Castravei

252

Mei boabe

176

Rdcinoase - total

253

Alte cereale

178

- morcovi

254

179

Mazre psti

255

b) Leguminoase pentru boabe


smn - total (cod255+...+259)
Mazre boabe

181

Fasole psti

256

Fasole boabe

182

Vinete

257

Nut

183

Conopid

258

Linte i bob

188

Alte legume - total

259

Alte leguminoase boabe

196

IX. Pepeni verzi

260

c) Plante uleioase smn total


(cod 262+...+267)

199

X. Pepeni galbeni

262

Floarea soarelui

201

XI.

Plante de nutre - total


(cod 206+211+213+217+221+222)

263

Rapi

206

a) Perene vechi i noi - total


(cod 207+208+209)
- lucern

264

Soia

265

In pentru ulei

148
155
156

207

VIII. Legume de cmp i n solarii total (cod 155+158+1 59+165+170+


+174+176+179++188)

208

- trifoi

266

Ricin

209

- alte perene

267

Alte plante uleioase

268
269

d) Plante tehnice smn- total


(cod 269+ +. ..+279)
In pentru fibr

270

Cnep pentru fibr

271

Bumbac

211
213
215
217

Realizat

b) Anuale pentru fn i mas verde


total
c) Plante pentru nsilozare - total
- porumb pentru nsilozare
d) Rdcinoase pentru nutre total

219

- sfecl furajer

272

Alte plante textile

221

e) Dovleci furajeri

273

Sfecl de zahr smn

222

f) Plantaii de duzi pitici

274

Sfecl de zahr butai

223

XII. Plante pentru producerea de


semine i seminceri, loturi semincere total (cod 224+254+ +260+268+282+
298)

275

Tutun

-hectare Cod

Denumirea culturilor

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale


Bd. CAROL I Nr. 24, Sector 3, Bucureti

Realizat

Cod

Denumirea culturilor

Realizat

Expl. agr

Date statistice confideniale

Unitate
(Consiliul
local)1)
1

Expl. agr
individuale
2

276

Cicoare

316

XVIII. Rmas nensmnat

277

Sorg pentru mturi

317

XIX. Ogoare

278

318

280

Alte plante pentru alte


industrializri
Plante medicinale i aromatice
smn- total
- coriandru

320

XXI. Puni naturale n


folosin

281

- chimion

321

XXII.Puni naturale din


fondul forestier

282

e) Culturi horticole smn total (cod 283+...+297)

322

XXIII. Fnee naturale n


folosin

283

Tomate

323

XXIV. Vii, pepiniere viticole i


hameiti total (cod 327+331+332+
+333+336+337+338)

284

Ceap smn

327

Vii pe rod - total (cod 328+330)

285

Arpagic

328

- vii altoite i indigene pe rod

286

Usturoi

329

- soiuri de mas

287

Varz

330

- vii hibrizi pe rod

288

Ardei

331

Vii altoite neintrate pe rod

289

Castravei

332

Pepiniere viticole

290

Rdcinoase

333

Plantaii portaltoi

291

Mazre psti

336

Hameiti pe rod

292

Fasole psti

337

Hameiti tineri neintrai pe rod

293

Alte semine horticole

338

Teren n pregtire pentru plantaii

294

Seminceri legumicoli (plante


mam)

339

XXV.Livezi i pepiniere pomicole total (cod


340+341+342+343+346+348)

296

Pepeni verzi

340

Livezi pe rod

297

Pepeni galbeni

341

Livezi tinere neintrate pe rod

298

f) Plante de nutre smn-total


(cod 299+300+301)

342

Pepiniere pomicole

299

Leguminoase perene

343

Livezi nou plantate

300

Graminee perene

346

301

Anuale i bianuale

348

Livezi n declin
Teren n pregtire pentru plantaii
pomicole

303

XIII.Cmpuri experimentale

347

Suprafee defriate*

304

XIV. Cpunerii - total (cod


306+308)

349

XXVI.Arbuti fructiferi - total


(cod 350+351)

306

Cpunerii pe rod

350

Arbuti fructiferi pe rod

308

Cpunerii tinere

351

Arbuti fructiferi tineri

309

XV. Flori n cmp

352

XXVII. Alte plantaii n agricol

312

XVI. Sere

353

313

XVII. Rsadnie

355

XXVIII. Plantaii de duzi n


masiv
XXIX. Suprafa agricol
neutilizat

279

*Codul 347 Suprafee defriate nu se sumeaz n codul


339 XXV. Livezi i pepiniere pomicole

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale


Bd. CAROL I Nr. 24, Sector 3, Bucureti

354

XX. Teren arabil - total (cod 2+68+


+88+94+115+121+136+148+196+
+199+201+223+303+304+309+312+
+313+316+317)

XXX. SUPRAFAA AGRICOL


(cod 318+320+322+323+339+349+
352+353+355)

Unitate
(Consiliul
local)1)
1

Expl. agr
Individuale
2

Date statistice confideniale

Cap. 2. Suprafaa ocupat cu culturi n teren amenajat pentru irigat


-hectare Cod

Denumirea culturilor

A
452

Realizat
Unitate
(Consiliul
local))
1

Cod

Denumirea culturilor

Realizat

Expl. agr
individuale
2

Unitate
(Consiliul
local)1)
1

Suprafaa agricol (cod 453+

464

Plante medicinale i aromatice

+470+471+472+474+ 476)

465

Cartofi - total

466

Legume - total

467

Plante de nutre - total

455

Suprafaa arabil cod 454


- arabil n cultur (cod 455+..
+469)
Gru

468

Semine i seminceri - total

456

Secar

469

Alte culturi de cmp

457

Orz

470

Puni naturale n folosin

458

Orzoaic

471

Fnee naturale n folosin

459

Porumb pentru boabe

472

460

Orez

473

Vii, pepiniere viticole i


hameiti
- vii pe rod

461

Floarea soarelui

474

Livezi i pepiniere pomicole

462

Soia boabe

475

- livezi pe rod

463

Sfecl de zahr

476

Arbuti fructiferi

453
454

Expl. agr
Individuale
2

Cap. 3. Numrul pomilor rzleiI


Unitate (Consiliul local)
Nr.
rnd

Specii de pomi

Pomi fructiferi- total:


(2+4+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

Meri:

-Golden Delicios

Peri:

-Peri de var

Piersici

Caii i zarzri

Cirei i viini

Pruni

pe rod
-buc-

11 Nuci
12 Aluni
13 Castani
14 Ali pomi fructiferi (gutui, migdali etc.)

Pomi fructiferi din vii, puni i fnee

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale


Bd. CAROL I Nr. 24, Sector 3, Bucureti

pe rod
-buc-

tineri
-buc1

10 Nectarini

tineri
-buc-

Exploataii agricole
individuale

Date statistice confideniale

Cap. 4. Suprafaa plantaiilor i numrul pomilor - pentru Unitate (Consiliul local)


Plantaii noi
Nr.
rnd

Specii de pomi

Pomi fructiferi- total:


(2+4+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

Meri:

-Golden Delicios

Peri:

-Peri de var

Piersici

Caii i zarzri

Cirei i viini

Pruni

10

Nectarini

11

Nuci

12

Aluni

13

Castani

14

Ali pomi fructiferi (gutui, migdali etc.)

15

Suprafaa plantaiilor n declin

Plantaii tinere

Suprafaa
-ha-

Numr
pomi
-buc-

Plantaii pe rod i n
declin

Suprafaa
-ha-

Numr
pomi
-buc-

Suprafaa
-ha-

Numr
pomi
-buc-

Suprafaa
plantaiilor
defriate

Codul 340 Livezi pe rod din capitolul 1 trebuie s fie egal cu diferena dintre rndul 1 (Pomi fructiferi total) coloana 5
(Plantaii pe rod i n declin suprafaa-) din tabelul Suprafaa plantaiilor i numrul pomilor- pe sectoare, i ultimul rnd
(15 Suprafaa plantaiilor n declin), coloana 5 din acelai tabel, pentru fiecare sector n parte.

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale


Bd. CAROL I Nr. 24, Sector 3, Bucureti

Date statistice confideniale

Cap. 5. Suprafaa plantaiilor i numrul pomilor - pentru Exploataiile agricole individuale


Plantaii noi
Nr.
rnd

Specii de pomi

Pomi fructiferi- total:


(2+4+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

Meri:

-Golden Delicios

Peri:

-Peri de var

Piersici

Caii i zarzri

Cirei i viini

Pruni

10

Nectarini

11

Nuci

12

Aluni

13

Castani

14

Ali pomi fructiferi (gutui, migdali etc.)

15

Suprafaa plantaiilor n declin

Plantaii tinere

Suprafaa
-ha-

Numr
pomi
-buc-

Plantaii pe rod i n
declin

Suprafaa
-ha-

Numr
pomi
-buc-

Suprafaa
-ha-

Numr
pomi
-buc-

Suprafaa
plantaiilor
defriate
7

Codul 340 Livezi pe rod din capitolul 1 trebuie s fie egal cu diferena dintre rndul 1 (Pomi fructiferi total) coloana 5
(Plantaii pe rod i n declin suprafaa-) din tabelul Suprafaa plantaiilor i numrul pomilor- pe sectoare, i ultimul rnd
(15 Suprafaa plantaiilor n declin), coloana 5 din acelai tabel, pentru fiecare sector n parte.

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale


Bd. CAROL I Nr. 24, Sector 3, Bucureti

Date statistice confideniale

Cap 6. Suprafaa productiv de primvar calamitat pn la 15 iunie 2016


- haSuprafaa agricol calamitat
Nr.
Puni i
Tipuri de calamiti
rnd
Total
Arabil
Vii
Livezi
fnee
permanente
A
B
1
2
3
4
5
1
nghe
2
Grindin
3
Inundaii
4
Secet
5
Incendii
6
Invazie duntori
7
Alte
8
Total
PRECIZRI PENTRU COMPLETARE
1) Forma juridic de organizare a unitii

COD

* regie autonom (RA)


* societate n nume colectiv (SNC)
* societate n comandit simpl (SCS)
* societate n comandit pe aciuni (SCA)
* societate pe aciuni (SA)
* societate cu rspundere limitat (SRL)
* organiz. cooperatist meteug. (OC1)
* organiz. cooperatist de consum (OC2)
* organiz. cooperatist de credit (OC3)
* organiz. cu scop lucrativ (alta dect cooperatist)
* societi agricole (legea 36/1991)
* alte forme juridice

2)

* proprietate majoritar privat (capital social privat peste 50%)


- societi comerciale cu capital de stat i capital privat romnesc
- societi comerciale cu capital de stat i capital strin
- societi comerciale cu capital de stat i capital privat romnesc
i capital strin
*proprietate integral privat (capital social integral privat
romnesc sau romnesc i strin)
- societi comerciale cu capital integral privat romnesc
- societi comerciale cu capital privat romnesc i capital strin
- societi agricole (legea 36/1991)
* proprietate cooperatist
* proprietate obteasc
* proprietate integral strin
* proprietate public de interes naional i local (instituii i uniti
de interes public)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
13
14
29

Forma de proprietate
* proprietate integral de stat (capital social integral de stat)
* proprietate majoritar de stat (capital social de stat peste 50%)
- societi comerciale cu capital de stat i capital privat romnesc
- societi comerciale cu capital de stat i capital strin
- societi comerciale cu capital de stat i capital privat romnesc i
capital strin

10
21
22

COD
26
27
28
31
32
33
40
50
60
70

3) Se va completa conform claselor de activitate din


Clasificarea Activitilor din Economia Naional (CAEN).

23

PRECIZRI METODOLOGICE
Formularul se completeaz de ctre:
- societi comerciale private constituite n baza legii nr.31/1990 i societi agricole private nfiinate n baza legii nr. 36/1991 i a altor prevederi legale;
- regii autonome agricole, alte uniti cu profil agricol i societile comerciale cu activitate secundar agricol;
- uniti i subuniti ale UCECOM, CENTROCOOP, uniti i organizaii obteti;
- uniti de cercetare, de cercetare i producie agricol, staiuni didactice din nvmntul superior agricol;
-consiliile locale pentru suprafeele proprii i pentru suprafeele folosite de exploataiile agricole individuale care nu sunt cuprinse n societi agricole private cu
personalitate juridic constituite n baza Legii nr.36/1991.
n cazul regiilor autonome i societilor comerciale care au subuniti, formularul se completeaz de ctre:
- sucursale, filiale i alte uniti asimilate acestora, care ntocmesc bilan contabil;
- regii autonome i societi comerciale pentru activitatea proprie (fr subuniti).
Unitile care au teren i pe raza administrativ a altor localiti dect aceea n care i au sediul vor completa raportul statistic att pe total unitate, ct i pe fiecare unitate
administrativ (municipiu, ora, comun) evitndu-se dubla nregistrare.
ATENIE Suprafaa cultivat pentru obinerea de semine i seminceri (loturile semincere) nu se include n suprafaa cultivat cu planta de baz n ogor propriu.

Suprafaa agricol neutilizat, reprezint suprafaa agricol care nu mai este cultivat din motive economice,
sociale sau alte motive i care nu este utilizat n sistemul de rotaie al culturilor i pentru care nu se intenioneaz
o utilizare agricol n perioada imediat urmtoare. Aceast suprafat nu trebuie confundat cu suprafeele trecute
la XVIII. Rmas nensmnat i XIX. Ogoare.

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale


Bd. CAROL I Nr. 24, Sector 3, Bucureti