You are on page 1of 2

UNITATE DIDAKTIKOA

FUNTZIOAK ETA GRAFIKOAK


FUNTZIO LINEALAK aztertuko ditugu. Lortu nahi dugu grafiko bat eman da funtzio horren
adierazpen aljebraikoa lortu. Animo, lortuko duzue eta!!!
Hauek dira eman behar dituzuen urratsak
Klikatu lotura horietan
1.- http://www.euskalnet.net/jesusgo/andernunez/funtzioak1.html
Lehenengo ariketa egin (dordokarena)
Bigarren ariketa egin (globoarena)
2.- http://www.euskalnet.net/jesusgo/flashak/funtzioak1.html
Pilota boteka ariketa egin

3.- http://www.euskalnet.net/jesusgo/flashak/zuzena.html
Ikusi laukian klikatu
4.- http://www.euskalnet.net/jesusgo/flashak/funtzioak1.html
Oianarrizko funtzioak klikatu
Ariketa egin (balio taulak bete behar dira)

5.- http://www.euskalnet.net/jesusgo/flashak/funtzioak1.html
Tourreko etapa.malda
6.- http://www.euskalnet.net/jesusgo/flashak/zuzena.html
Ikasi laukian klikatu
Ondo irakurri eta m (malda) eta n (jatorria ordenatuan) zer diren ulertu
7.- http://www.euskalnet.net/jesusgo/flashak/zuzena.html
Saiatu laukian klikatu
Ariketa egin. Ariketa horietan m eta n kalkulatu behar dira
8.- http://www.euskalnet.net/jesusgo/flashak/zuzena.html
Trebatu laukian klikatu
Tximuak igotzen dituen eskailera horien malda kalkulatu
9.- http://www.euskalnet.net/jesusgo/flashak/zuzena.html
Ebaluatu laukian klikatu
Zure buruari demostratu zuzen baten ekuazioa lortzen badakizula
10.- Guzti hau egin ondoren, sakontzeko eta ariketa gehiago egiteko web lotura hau ireki eta
klikatu
U 11. Funtzioak

Eta hemen azaltzen diren ariketak egin

UNITATE DIDAKTIKOA
FUNTZIOAK ETA GRAFIKOAK
8. Funtzio linela
9. Funtzio linealak eta horien adierazpen grafikoa
10. Autoebaluazioa atalaren soluzioak
Ariketa guzti hauek ordenagailuan egitekoak dira.
Seguru orain gai zarela Euskotreneko langileek galdetu digutena erantzuteko