You are on page 1of 73

FUNTZIOAK ETA

GRAFIKOAK

AURKIBIDEA
DEFINIZIOAK

AURKIBIDEA
DEFINIZIOAK
FUNTZIO BATEN ALDAKUNTZAK

AURKIBIDEA

DEFINIZIOAK
FUNTZIO BATEN ALDAKUNTZAK
FUNTZIO BATEN JOERAK

AURKIBIDEA

DEFINIZIOAK
FUNTZIO BATEN ALDAKUNTZAK
FUNTZIO BATEN JOERAK
FUNTZIOEN JARRAITASUNA. ETENAK

AURKIBIDEA

DEFINIZIOAK
FUNTZIO BATEN ALDAKUNTZAK
FUNTZIO BATEN JOERAK
FUNTZIOEN JARRAITASUNA. ETENAK
FUNTZIO BATEN ADIERAZPEN
ANALITIKOA

DEFINIZIOAK

DEFINIZIOAK
Bi aldagai, bi ardatz

DEFINIZIOAK
Bi aldagai, bi ardatz
x ardatza absiza ardatza aldagai askea

DEFINIZIOAK
Bi aldagai, bi ardatz
x ardatza absiza ardatza aldagai askea
y ardatza ordenatu ardatza menpeko aldagaia

DEFINIZIOAK
Bi aldagai, bi ardatz
x ardatza absiza ardatza aldagai askea
y ardatza ordenatu ardatza menpeko aldagaia

Definizio-eremua

DEFINIZIOAK
Bi aldagai, bi ardatz
x ardatza absiza ardatza aldagai askea
y ardatza ordenatu ardatza menpeko aldagaia

Definizio-eremua
Funtzioa non daogen definituta

DEFINIZIOAK
Bi aldagai, bi ardatz
x ardatza absiza ardatza aldagai askea
y ardatza ordenatu ardatza menpeko aldagaia

Definizio-eremua
Funtzioa non daogen definituta
x aldagaiaren balio minimo eta maximoa

DEFINIZIOAK
Bi aldagai, bi ardatz
x ardatza absiza ardatza aldagai askea
y ardatza ordenatu ardatza menpeko aldagaia

Definizio-eremua
Funtzioa non dagoen definituta
x aldagaiaren balio minimo eta maximoa

Ibilbidea

DEFINIZIOAK
Bi aldagai, bi ardatz
x ardatza absiza ardatza aldagai askea
y ardatza ordenatu ardatza menpeko aldagaia

Definizio-eremua
Funtzioa non dagoen definituta
x aldagaiaren balio minimo eta maximoa

Ibilbidea
Funtzioak hartzen dituen balioak

DEFINIZIOAK
Bi aldagai, bi ardatz
x ardatza absiza ardatza aldagai askea
y ardatza ordenatu ardatza menpeko aldagaia

Definizio-eremua
Funtzioa non dagoen definituta
x aldagaiaren balio minimo eta maximoa

Ibilbidea
Funtzioak hartzen dituen balioak
y aldagaiaren balio minimo eta maximoa

DEFINIZIOAK
(ADIBIDEA)

DEFINIZIOAK
(ADIBIDEA)

DEFINIZIOAK
(ADIBIDEA)

DEFINIZIOAK
(ADIBIDEA)

x ardatza
(absiza)

DEFINIZIOAK
(ADIBIDEA)

x ardatza
(absiza)

DEFINIZIOAK
(ADIBIDEA)
y ardatza (ordenatua)

x ardatza
(absiza)

DEFINIZIOAK
(ADIBIDEA)
y ardatza (ordenatua)

x ardatza
(absiza)

DEFINIZIOAK
(ADIBIDEA)
y ardatza (ordenatua)

x ardatza
(absiza)
Definizio-eremua D.E.=(6,18)

DEFINIZIOAK
(ADIBIDEA)
y ardatza (ordenatua)

x ardatza
(absiza)
Definizio-eremua D.E.=(6,18)

DEFINIZIOAK
(ADIBIDEA)
y ardatza (ordenatua)

Ibilbidea
=(20,100)

x ardatza
(absiza)
Definizio-eremua D.E.=(6,18)

FUNTZIO BATEN
ALDAKUNTZAK

FUNTZIO BATEN
ALDAKUNTZAK
Gorakorra / Beherakorra

FUNTZIO BATEN
ALDAKUNTZAK
Gorakorra / Beherakorra

x aldagaia handitzean y ere handitzen denean

FUNTZIO BATEN
ALDAKUNTZAK
Gorakorra / Beherakorra

x aldagaia handitzean y ere handitzen denean


x aldagaia handitzean y txikitzen denean

FUNTZIO BATEN
ALDAKUNTZAK
Gorakorra / Beherakorra

x aldagaia handitzean y ere handitzen denean


x aldagaia handitzean y txikitzen denean

Maximoak / minimoak

FUNTZIO BATEN
ALDAKUNTZAK
Gorakorra / Beherakorra

x aldagaia handitzean y ere handitzen denean


x aldagaia handitzean y txikitzen denean

Maximoak / minimoak
MAX funtzio bateko inguruko puntuen ordenatua
baino balio handiagoa duen puntua

FUNTZIO BATEN
ALDAKUNTZAK
Gorakorra / Beherakorra

x aldagaia handitzean y ere handitzen denean


x aldagaia handitzean y txikitzen denean

Maximoak / minimoak
MAX funtzio bateko inguruko puntuen ordenatua
baino balio handiagoa duen puntua
min funtzio bateko inguruko puntuen ordenatua
baino balio txikiagoa duen puntua

FUNTZIO BATEN
ALDAKUNTZAK (ADIBIDEA)

FUNTZIO BATEN
ALDAKUNTZAK (ADIBIDEA)

FUNTZIO BATEN
ALDAKUNTZAK (ADIBIDEA)

FUNTZIO BATEN
ALDAKUNTZAK (ADIBIDEA)

FUNTZIO BATEN
ALDAKUNTZAK (ADIBIDEA)
(6,8) eta (14,16)

FUNTZIO BATEN
ALDAKUNTZAK (ADIBIDEA)
(6,8) eta (14,16)

FUNTZIO BATEN
ALDAKUNTZAK (ADIBIDEA)
(6,8) eta (14,16)
(8,12) eta (16,18)

FUNTZIO BATEN
ALDAKUNTZAK (ADIBIDEA)
MAX

(6,8) eta (14,16)


(8,12) eta (16,18)

FUNTZIO BATEN
ALDAKUNTZAK (ADIBIDEA)
MAX

(6,8) eta (14,16)


(8,12) eta (16,18)
MAX --> (8,100)
(16,80)

FUNTZIO BATEN
ALDAKUNTZAK (ADIBIDEA)
(6,8) eta (14,16)
(8,12) eta (16,18)
min

MAX --> (8,100)


(16,80)

FUNTZIO BATEN
ALDAKUNTZAK (ADIBIDEA)
(6,8) eta (14,16)
(8,12) eta (16,18)
min

MAX --> (8,100)


(16,80)
min (6,20)
(12,30)
(14,30)
(18,60)

FUNTZIO BATEN
ALDAKUNTZAK (ADIBIDEA)
MAX

(6,8) eta (14,16)


(8,12) eta (16,18)

min

MAX --> (8,100)


(16,80)
min (6,20)
(12,30)
(14,30)
(18,60)

FUNTZIO BATEN
JOERAK

FUNTZIO BATEN
JOERAK
Funtzio baten jokabidea epe luzera

FUNTZIO BATEN
JOERAK
Funtzio baten jokabidea epe luzera
Funtzio batzuetan argi ikusten da nora doan
funtzioa balio oso altu edo oso baxuetan

FUNTZIO BATEN
JOERAK
Funtzio baten jokabidea epe luzera
Funtzio batzuetan argi ikusten da nora doan
funtzioa balio oso altu edo oso baxuetan
Adarrak edo asintotak oso argiak dira

FUNTZIO BATEN
JOERAK
Funtzio baten jokabidea epe luzera
Funtzio batzuetan argi ikusten da nora doan
funtzioa balio oso altu edo oso baxuetan
Adarrak edo asintotak oso argiak dira

Periodikotasuna

FUNTZIO BATEN
JOERAK
Funtzio baten jokabidea epe luzera
Funtzio batzuetan argi ikusten da nora doan
funtzioa balio oso altu edo oso baxuetan
Adarrak edo asintotak oso argiak dira

Periodikotasuna
Funtzio baten aldagai askeak (x) tarte jakin
bat egitean, tarte hori behin eta berriz
errepikatzen denean

FUNTZIO BATEN
JOERAK
Funtzio baten jokabidea epe luzera
Funtzio batzuetan argi ikusten da nora doan
funtzioa balio oso altu edo oso baxuetan
Adarrak edo asintotak oso argiak dira

Periodikotasuna
Funtzio baten aldagai askeak (x) tarte jakin
bat egitean, tarte hori behin eta berriz
errepikatzen denean
Tartearen luzerari periodo esaten zaio (T)

FUNTZIO BATEN
JOERAK (ADIBIDEAK)

FUNTZIO BATEN
JOERAK (ADIBIDEAK)

FUNTZIO BATEN
JOERAK (ADIBIDEAK)

ADARRAK (ASINTOTAK)
OSO ARGI IKUSTEN DIRA!!!

FUNTZIO BATEN
JOERAK (ADIBIDEAK)

ADARRAK (ASINTOTAK)
OSO ARGI IKUSTEN DIRA!!!

y1

Balio oso handietan


funtzioa 1era doa

FUNTZIO BATEN
JOERAK (ADIBIDEAK)

ADARRAK (ASINTOTAK)
OSO ARGI IKUSTEN DIRA!!!

y1

x y 0

Balio oso handietan


funtzioa 1era doa
Balio oso txikietan
funtzioa 0ra doa

FUNTZIO BATEN
JOERAK (ADIBIDEAK)

ADARRAK (ASINTOTAK)
OSO ARGI IKUSTEN DIRA!!!

y1

x y 0

Balio oso handietan


funtzioa 1era doa
Balio oso txikietan
funtzioa 0ra doa

FUNTZIO BATEN
JOERAK (ADIBIDEAK)

ADARRAK (ASINTOTAK)
OSO ARGI IKUSTEN DIRA!!!

y1

x y 0

FUNTIO PERIODIKOA
OSO ARGI IKUSTEN DA!!!

Balio oso handietan


funtzioa 1era doa
Balio oso txikietan
funtzioa 0ra doa

FUNTZIO BATEN
JOERAK (ADIBIDEAK)

ADARRAK (ASINTOTAK)
OSO ARGI IKUSTEN DIRA!!!

y1

x y 0

FUNTIO PERIODIKOA
OSO ARGI IKUSTEN DA!!!
PERIODOA

Balio oso handietan


funtzioa 1era doa
Balio oso txikietan
funtzioa 0ra doa

FUNTZIO BATEN
JOERAK (ADIBIDEAK)

ADARRAK (ASINTOTAK)
OSO ARGI IKUSTEN DIRA!!!

y1

x y 0

FUNTIO PERIODIKOA
OSO ARGI IKUSTEN DA!!!
PERIODOA T = 5 min

PERIODOA

Balio oso handietan


funtzioa 1era doa
Balio oso txikietan
funtzioa 0ra doa

FUNTZIOEN
JARRAITASUNA.
ETENAK

FUNTZIOEN
JARRAITASUNA.
ETENAK
Funtzioak jarraituak dira etenik ez
daukatenean

FUNTZIOEN
JARRAITASUNA.
ETENAK
Funtzioak jarraituak dira etenik ez
daukatenean

FUNTZIOEN
JARRAITASUNA.
ETENAK
Funtzioak jarraituak dira etenik ez
daukatenean

Funtzio etenak saltoak dituzten funtzioak


dira

FUNTZIOEN
JARRAITASUNA.
ETENAK
Funtzioak jarraituak dira etenik ez
daukatenean

Funtzio etenak saltoak dituzten funtzioak


dira

FUNTZIOEN
JARRAITASUNA.
ETENAK
Funtzioak jarraituak dira etenik ez
daukatenean

Funtzio etenak saltoak dituzten funtzioak


dira

Funtzioak tarteka jarraituak izan daitezke

FUNTZIO BATEN
ADIERAZPEN
ANALITIKOA

FUNTZIO BATEN
ADIERAZPEN
ANALITIKOA
Funtzio baten adierazpen aljebraikoa,
funtzioan parte hartzen duten bi aldagaiak
erlazionatzen dituen ekuazioa da

FUNTZIO BATEN
ADIERAZPEN
ANALITIKOA
Funtzio baten adierazpen aljebraikoa,
funtzioan parte hartzen duten bi aldagaiak
erlazionatzen dituen ekuazioa da
y = f(x)

FUNTZIO BATEN
ADIERAZPEN
ANALITIKOA
Funtzio baten adierazpen aljebraikoa,
funtzioan parte hartzen duten bi aldagaiak
erlazionatzen dituen ekuazioa da
y = f(x)
Adibidez, karratu baten azalera (y) bere
aldearen luzerarekiko (x)

FUNTZIO BATEN
ADIERAZPEN
ANALITIKOA
Funtzio baten adierazpen aljebraikoa,

funtzioan parte hartzen duten bi aldagaiak


erlazionatzen dituen ekuazioa da
y = f(x)
Adibidez, karratu baten azalera (y) bere
aldearen luzerarekiko (x)
x

y
x

y = x2

ESKERRIK
ASKO!!!!!