You are on page 1of 2

ULANGAN TENGAH SEMESTER II

Mapel
Kelas
I.
1.
2.
3.
4.
5.

: BAHASA JAWA
: III

Wenehana tandha (X) aksara a, b, c utawa d ing jawaban kang bener!


Jamu godhong kates kena kanggo tamba lara
a.
Untu
c. panas
b.
Kulit
d. mripat
Supaya ora gampang lara untu kudu sregep
a.
Kemu
c. ngombe
b.
Sikatan
d. mangan
Jahe, kencur, kunir, iku kalebu
a.
Woh-wohan
c. gegodhongan
b.
Empon-empon
d. buah-buahan
Ragangane layangan digawe saka.
a.
Kayu jati
c. debog
b.
Pring
d. karet
Pocung iku kalebu tembang.
a.
Dolanan
c. macapat
b.
Gedhe
d. tengahan

6.

7.
8.
9.
10.

II.

Yen ditulis Latin yaiku.


a.
ata tata
c. bata nata
b.
Nata bata
d. tata bata
Tembang Macapat iku cacahe ana
a.
8
c. 10
b.
9
d. 11
Layang kanggo tuku obat jenenge.
a.
Surat dokter
c. resep
b.
Surat obat
d. buku berobat
Ukara ing ngisor iki sing kalebu dolanan yaiku
a.
Gobag sodor
c. senam
b.
Dhakon
d. jamuran
Aksara Jawa iku cacahe ana.
a.
25
c. 20
b.
30
d. 35

Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi patitis !


1.
Panganan sing marakake lara untu iku antarane.
2.
Pocung, Maskumambang, Pangkur, klebu tembang
3.
Yen ditulis Latin yaiku..
4. Tulisen nganggo aksara Jawa. Dara sanga .
5.
Puskesmas iku singkata saka.
6.
Contone gegodhongan sing kena dienggo jamu yaiku.
7.
Kewan sing nyebarake penyakit demam berdarah yaiku..
8.
Kecik iku isi sawo, yen beton isi.
9.
Pembarepe Pandhawa yaiku..
10. Adik lagi adus, dene Bapak nembe

Nama :
No
:

III.

Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki !


( wacanen crita Bledug Kuwu buku Remen Basa Jawi hal 89-90 )
1.
2.
3.
4.
5.

Apa irah irahane wacan sing kok waca kuwi?


Sapa sing nggoleki bapake?
Sapa sing nemu endhog ?
Ing ngendi dununge Bledug Kuwu ?
Kena apa Naga diseriki tangga teparo ?