You are on page 1of 16

Cng Ty C Phn Thp & u T Thy S

61 Nguyn Phc Tn, P. Ha Th ng, Q. Cm L,Tp. Nng


in thoi: (0511) 2816153, 2816577
Fax: (0511) 3676027, 3673799
thuysisteel@gmail.com

http://thuysisteel.com.vn
Ngi lin h:
ng Phan Tin S
Di ng:
0982.455.048<kh khn qu ah i >4e
Email:
thuysisteel@gmail.com

Cng Ty C Phn Hng Long


420 Bch ng, P. Th Ni, TP. Quy Nhn, Bnh nh
Nh My Thp Hng Long KCN G Mt, Ph Ct,Bnh nh
in thoi: (056) 3811805, (08) 37198858, Hotline: 090 734 9999
Fax: (056) 3816507, (08) 37198850
VP TP.HCM: 2697 QL. 1A, P. An Ph ng, Q. 12, TP. HCM
T: 08 3719 8858 - Hotline: 0914 088 188
hunglongthep@gmail.com

http://www.hunglongthep.com
Ngi lin h:
ng Ng Anh Hng
in thoi:
(08) 3719 8858
Di ng:
090 734 9999, <ci ny ko c tham gia ah ak>
Email:
07anhhung@gmail.com

Cng Ty TNHH Thng Mi V Sn Xut Hi Yn - Trung Tm Kinh Doanh Gang, Thp


Cng Nghip
Km 14, QL 3 Lc H, Mai Lm, ng Anh,H Ni
in thoi: (04) 39617386
Fax: (04) 39617387
VPGD: S 809 CT10 KT Vit Hng, Long Bin, H Nihj
trungtamkinhdoanhthep@gmail.com

http://www.gangthepcongnghiep.com.vn
Ngi lin h:
ng Dng Vn Gi
Di ng:
0912 664 955< gi cho xp em >

Cng Ty TNHH MTV Ngc Sn Pht


S 143/5, Khu Ph 4, P. An Ph, TX. Thun An,Bnh Dng
in thoi: (0650) 3764123
Fax: (0650) 3777462
ngocsonphat2009@yahoo.com.vn

http://thepgiarebd.com
Ngi lin h:
ng Thnh Sn
Di ng:
0908 650 277< gi vn bn t/c cnh st >i
Email:
ngocsonphat2009@yahoo.com.vn

Cng Ty TNHH Thp Trng Tun


529A, . M L, KP. 1, P. Bnh Hng Ha, Q. Bnh Tn,Tp. H Ch Minh (TPHCM)
in thoi: (08) 62696021
Fax: (08) 62696153
truongtuansteel@gmail.com

Ngi lin h:
ng L Vn Tun
Chc v:
Gim c
in thoi:
0902888489,ah trai tun
Di ng:
0902334353< ko c nhu cu >
Email:
truongtuansteel@gmail.com

Cng Ty C Phn Dng Quang


Km 2, Quc L 3, Thn Du Ni, X. Mai Lm, H. ng Anh,H Ni
in thoi: (04) 39617133
Fax: (04) 39617132
duongquangjsc@vnn.vn

http://duongquang.com.vn
Ngi lin h:

ng Nguyn Hu n
Chc v:
Gim c
in thoi:
04 3961 7133
Di ng:
0983 601 996
Email:
duongquang.an@gmail.com

Cng Ty TNHH Thp Tn Hong Giang


Khu Trung Tm Thng Mi Dc T, ng Anh,H Ni
in thoi: (04) 38800021, 22171641
Fax: (04) 39617024
tanhoanggiang2009@gmail.com

http://www.tanhoanggiang.com
Ngi lin h:
B Nguyn Th Hng
Di ng:
0913 096 036
Email:
tanhoanggiang2009@gmail.com

Cng Ty TNHH Thng Mi Hon Sinh


591 L Hng Phong, Phng Phc Long, TP.Nha Trang,Khnh Ha
in thoi: (058) 3880088, 3880089
Fax: (058) 3880089
hoansinhco@gmail.com

http://thephoansinh.com.vn
http://thephoansinh.com
Ngi lin h:
Hunh Th Sa Tho
Di ng:
0986 99 11 89<ch phn hi>
Email:
hoansinhco@gmail.com

Cng Ty TNHH Thp Nam Hng


150 Trng Cng inh, P. 14, Q. Tn Bnh,Tp. H Ch Minh (TPHCM)
in thoi: (08) 37502229
Fax: (08) 37502212
namhungsteels@gmail.com

http://www.namhungsteel.com
gi lin h:
ng Nguyn Ngc Huy Trng
Di ng:
093.489.4189<thu bao>
Email:
huytruong1110@gmail.com

Cng Ty TNHH MTV Xut Nhp Khu i Thnh


2/21 Kp. Bnh c 3, P. Bnh Ha, Tx. Thun An,Bnh Dng
in thoi: (0650) 3763159, Hotline : 0907.996.897
Fax: (0650) 3763687
daithinhsteel@gmail.com

http://thepdaithinh.com
Ngi lin h:
ng L Vn Hi
in thoi:
(0650) 3763159
Di ng:
0907.996.897< tra gi li xem th no >
Email:
daithinhsteel@gmail.com

Nht Trng Vinh - Cng Ty TNHH Nht Trng Vinh


L 1, ng 1A KCN Tn To, Khu Ph 2, P. Bnh Tr ng A, Q. Bnh Tn,Tp. H Ch Minh (TPHCM)
in thoi: (08) 37547000

Hotline: 0907 995 667


Fax: (08) 37547903
VPD: 1606 Khu B, Ta Nh Indochina Park Tower, S 4 Nguyn nh Chiu, Q. 1, Tp. H Ch Minh (TPHCM)
info@ntv.com.vn

http://ntv.com.vn
Ngi lin h:
B Nguyn Th Tuyt Vinh
Chc v:
Ph Gim c

in thoi:
0943 340 110< ngoi vng ph song>
Di ng:
0907 995 667<ko nghe>
Email:
info@nhattruongvinh.com

Cng Ty C Phn Xut Nhp Khu Vit Nguyn

22 ng H, P. 8, Q. Tn Bnh,Tp. H Ch Minh (TPHCM)


in thoi: (08) 37196390, 37198900, 66808197
Fax: (08) 37196391, 37198901
Chi Nhnh An Ph ng: 57/1C Quc l 1A, P. An Ph ng, Q. 12, Tp. H Ch Minh
in thoi: +84 8 37196390 | +84 8 37198900 | +84 8 66808197
Fax: +84 8 37196391 | +84 8 37198901
Email: thepvietnguyen@gmail.com
sales@vietnguyensteel.com
vietnguyensteelcorp@vietnguyensteel.com
vietnguyensteel@gmail.com

http://www.vietnguyensteel.com
Ngi lin h:
Ms. Bo Minh
Di ng:
0938 493 689

Cng Ty TNHH Thp Bo Tn


136 Nguyn Vn Th, P. a Kao, Q. 1,Tp. H Ch Minh (TPHCM)
in thoi: (08) 62593033
Fax: (08) 62593038
Chi Nhnh: S 100, ng TA32, P. Thi An, Q. 12, Tp. H Ch Minh.
thepbaotin@gmail.com

http://www.thepbaotin.com
Ngi lin h:
ng Gip Vn Trng
Di ng:
0932 059 176< nh lm,ah thong cm>
Email:
thepbaotin@gmail.com

Cng Ty TNHH Thp Hng Pht


01B Nh T2 Khu Tp th Z179, X. T Hip, H. Thanh Tr,H Ni
in thoi: (04) 36472304, 0988061666
Fax: (04) 36472305
hong@thephongphat.com

http://www.thephongphat.com
Ngi lin h:
ng V Vn Hng
Di ng:
0988 061 666<ilm thu thi>

Cng Ty TNHH C Kh Xy Dng i Ph Thnh


26/31/63 ng V Vn Vn, KP. 1, P. Tn To, Q. Bnh Tn,Tp. H Ch Minh (TPHCM)
in thoi: (08) 62660234
Fax: (08) 62662795
daiphuthanhsteel@gmail.com

http://Putaco.com.vn
Ngi lin h:

ng Trnh Quc Hng


<ko nghe>
in thoi:
0983 051 612
Email:
daiphuthanhsteel@gmail.com

Tn Hng - Cng Ty C Phn Thp Tn Hng


21/82/90 Kim M, Q. Ba nh,H Ni
in thoi: (04) 22213826
Fax: (04) 22213926
VPGD: P808 A2. M nh 1, Nguyn C Thch, Q. Nam T Lim, H Ni
tanhung@theptanhung.com.vn

http://www.theptanhung.com.vn
http://theptanhung.com
Ngi lin h:
ng Nguyn Tin Dng
Di ng:
0906 263 399
Email:
dungntvdragon@yahoo.com

Cng Ty TNHH u T Thng Mi Kim Ph Thnh


L S 1, ng S 8, KCN Tn To, P. Tn To A, Q. Bnh Tn,Tp. H Ch Minh (TPHCM)
in thoi: (08) 37545210
Fax: (08) 37545040
kptsteel@gmail.com

http://kpt.com.vn
Ngi lin h:
ng Nguyn Xun Su
Di ng:
0982 181 397,< ko thin ch>
Email:
kptsteel@gmail.com

Tn i Pht - Cng Ty C Phn Thp Tn i Pht


380 Phm Vn ng, Xm 7, X. C Nhu, H. Bc T Lim,H Ni
in thoi: (04) 37557436
Fax: (04) 37551842
tandaiphatsteel@gmail.com

http://tandaiphatsteel.com.vn
Ngi lin h:
ng Nguyn Ngc nh
Di ng:
0903 417 550
Email:
tandaiphatsteel@gmail.com

Cng Ty TNHH Khi Vnh Tm


K71/9 Trn Khnh D, Q. Ng Hnh Sn,Tp. Nng
in thoi: (0511) 2922889
Fax: (0511) 2922889
VPGD: S 33 L Vn Hin, Q. Ng Hnh Sn, Tp. Nng.
khoivinhtam@gmail.com

http://khoivinhtam.com.vn
Ngi lin h:
ng Nguyn Duy Hng
Di ng:
096 111 6979< ko tham gia c ah i >

Email:
khoivinhtam@gmail.com

Tn Phi - Cng Ty TNHH Tn Phi


448 Nguyn Hu Th, Q. Cm L,Tp. Nng
in thoi: 0983698616
Fax: (0511) 3696172
tanphidng@gmail.com

http://www.sattheptanphi.znn.vn
Ngi lin h:
ng Trng nh Phi
Di ng:
0983 698 616<ko cn lm na>
Email:
tanphidng@gmail.com

Cng Ty TNHH u T Thng Mi Xut Nhp Khu Thp Hong Lm


66/36 Nhin T, P.7, Q.Ph Nhun,Tp. H Ch Minh (TPHCM)
in thoi: (08) 37510135
Fax: (08) 37510135
thephoanglam@gmail.com

http://thephoanglam.com
Ngi lin h:
ng Mai Ngc Thun
Chc v:
Gim c
Di ng:
0904 080 610< ko ,ko anh i>
Email:
thephoanglam@gmail.com

Cng Ty C Phn Xut Nhp Khu Thp Bnh Pht


234 Vin iu Tra Quy Hoch Rng, Vnh Qunh, Thanh Tr,H Ni
in thoi: (04) 36870204, 39949564
Fax: (04) 36884184
binhphat234@gmail.com

http://www.thepongbinhphat.com
Ngi lin h:
ng L S An
Di ng:
0913 555 483
Email:
binhphat234@gmail.com

Doanh Nghip T Nhn Ha


61 - 63( S c) Phan nh Phng, Kon TumKon Tum
in thoi: (060) 3862116
Fax: (060) 3915588
dntnhoa@gmail.com

http://thephoa.com
Ngi lin h:
Nguyn Minh Ha
Chc v:
Gim c
Di ng:
0903 598 834<thu bao>

Cng Ty TNHH MTV Thp Ph Thng


T 6, p 4, X. Hip Phc, H. Nhn Trch,ng Nai

in thoi: (061) 2653652


Fax: (061) 3569906
fullmore.huyen@gmail.com

Ngi lin h:
B Phm Th Thu Huyn
Di ng:
0907 920 966< ko tham gia c>
Email:
fullmore.huyen@gmail.com

Cng Ty C Phn Xut Nhp Khu V Gia


87/4E ng Hip Thnh 37, P. Hip Thnh, Q.12,Tp. H Ch Minh (TPHCM)
in thoi: (08) 37178906
Fax: (08) 37178908
vugiasteel@gmail.com

Ngi lin h:
B Nguyn Th Bch Nga
Chc v:
Ph Gim c
Di ng:
0913 145 735
Email:
vugiasteel@gmail.com

i Nam - Cng Ty C Phn Sn Xut Thp i Nam


L S 1, ng S 8, KCN Tn To, P. Tn To A, Q. Bnh Tn,Tp. H Ch Minh (TPHCM)
in thoi: (08) 37545210
Fax: (08) 37545040
dainamsteeljsc@gmail.com

Ngi lin h:
ng Nguyn Xun Su
Di ng:
0982 181 397<cha thy vn bn,e ag bn xu>gi vn bn tccs
Email:
dainamsteeljsc@gmail.com

Cng Ty TNHH Kim Kh V Vt T Tng Hp Hng H


S 53 c Giang, Q. Long Bin,H Ni
in thoi: (04) 36557061
Fax: (04) 36557417
kk.hungha@gmail.com

http://thepnhapkhau.com.vn
Ngi lin h:
ng Phan Thanh Trung
Di ng:
0913 367 178<gi vn bn tccs >

Cng Ty C Phn Xut Nhp Khu V Gia


xc minh

87/4E ng Hip Thnh 37, P. Hip Thnh, Q.12,Tp. H Ch Minh (TPHCM)


in thoi: (08) 37178906
Fax: (08) 37178908
vugiasteel@gmail.com

Ngi lin h:
B Nguyn Th Bch Nga
Chc v:
Ph Gim c
Di ng:

0913 145 735


Email:
vugiasteel@gmail.com

Cng Ty TNHH MTV Thp ng Khoa


368/82 ng Phc Vinh, p 1, X, ng Thnh, H. Hc Mn,Tp. H Ch Minh (TPHCM)
in thoi: (08) 37111797
Fax: (08) 37113402
info@dangkhoasteel.com.vn

http://dangkhoasteel.com.vn
Ngi lin h:
ng Hunh Thc Khng
Di ng:
0903.69.37.37
Email:
khang@dangkhoasteel.com.vn

Cng Ty TNHH Sn Xut Thng Mi Dch V Sn nh Thnh


722 Bnh Gi, P. 10, Tp. Vng Tu,B Ra-Vng Tu
in thoi: 0986790753, 01693611793, 01238647369
sondinhthinh@gmail.com

Ngi lin h:
ng Nguyn Duy Sn
in thoi:
0986.790.753
Di ng:
01238.647.369< ang nh qu,i dp khc ah ak>
Email:
sondinhthinh@gmail.com

Cng Ty TNHH NHL INDUSTRIES VN


47 Trn Cao Vn, P. 9, Tp. Vng Tu,B Ra-Vng Tu
in thoi: (064) 3836776, 3836774
Fax: (064) 3836775
sales@nhl-vn.com

http://www.nhl-vn.com
Ngi lin h:
Ms Trn Th Tuyt Lm
in thoi:
(064) 3836776
Di ng:

093 456 3000<gi tccs>


Email:
manager@nhl-vn.com

Cng Ty TNHH St Thp Trang Tr Ni Tht Hng Pht


233 Tn K Tn Qu, P. Tn Sn Nh, Q. Tn Ph,Tp. H Ch Minh (TPHCM)
in thoi: (08) 35951728, 38498322
Fax: (08) 35951710
hungphatsteel@yahoo.com

http://thephungphat.com
Ngi lin h:
B Nguyn Phm nh Nguyt : gim c< ngh ri >
Di ng:
0939 146 146
Email:
hungphatsteel@yahoo.com

An Thnh - Cng Ty TNHH Thp An Thnh


Km3, ng Phan Trng Tu, X Tam Hip, H. Thanh Tr,H Ni
in thoi: (04) 36889776, 36880942, 36840236
Fax: (04) 36880943, 36840235
anthinhsteel@vnn.vn

http://anthinhsteel.com
Ngi lin h:
ng An Vn Sm
Chc v:
P. Gim c
Di ng:
0913.247.660
Email:
anthinhsteel@vnn.vn

Cng Ty C Phn C Kh - Xy Lp - Thng Mi Minh Cng


Km10, ng Quc L 3, Cu i, X. Uy N, H. ng Anh,H Ni
in thoi: (04) 38835379
Fax: (04) 38832305
minhcuongthep.kh@gmail.com

http://ketcauthepminhcuong.com.vn
Ngi lin h:
B Phm Th Thy H
Chc v:
Ph Tng Gim c
in thoi:
0907 140 006
Di ng:
0916 202 486
Email:
ha.pham72@gmail.com

Cng Ty TNHH TM EYANG


Thnh t Building, S 3 L Thnh Tng, Q. Ng Quyn,Tp. Hi Phng
in thoi: 0936748979
Fax: (031) 3652955
hieu@eyangsteel.com

http://www.eyangsteel.com
Ngi lin h:
ng L Trng Hiu
Chc v:
Gim c iu Hnh
Di ng:
0936 748 979
Email:
hieu@eyangsteel.com

Cng Ty TNHH Sn Xut Thng Mi Dch V Trn Hng


106 ng 47, KP. 8, P. Tn To, Q. Bnh Tn,Tp. H Ch Minh (TPHCM)
in thoi: (08) 22430258
Fax: (08) 37620472
tranhungco@yahoo.com.vn

http://tranhungsteel.com
Ngi lin h:
ng Trn Quc Hng
Chc v:
Gim c
Di ng:

0903.003.197< e ag bn t >
Email:
tranhungco@yahoo.com.vn

Cng Ty CP Thng Mi V Pht Trin Thp Vit


S 12A, Ng 155/116/ 2 Trng Chinh, P. Phng Lit, Q. Thanh Xun,H Ni
in thoi: (04) 36405664
Fax: (04) 36647989
thepviet.vn@gmail.com

http://thepvn.com.vn
Ngi lin h:
ng H Ngc Ton
Di ng:
0904.270.999
Email:
hatoan76@gmail.com

Ngc Linh - Cng Ty TNHH Ngc Linh


VP & Ca Hng 1: 212 K ng, Q. Thanh Kh,Tp. Nng
in thoi: (0511) 3725858, 2241110, 2241119
Fax: (0511) 3813307
Kho & Ca Hng 2: ng Trc Ty Bc (Nhnh 4 Cu vt 3 Hu), khu th cao tng Phng Trang, P. Ha Minh, Q. Lin
Chiu, TP. Nng
info@ngoclinhdn.com.vn

http://www.ngoclinhdn.com.vn
Ngi lin h:
ng c Chnh< v vn >
Chc v:
Gim c
in thoi:
0511.372 58 58
Di ng:
09 84 96 96 86
Email:
info@ngoclinhdn.com.vn

Cng Ty TNHH Vt Liu Xy Dng Khanh Kiu


47C Nguyn Vn u, P. 6, Q. Bnh Thnh,Tp. H Ch Minh (TPHCM)
in thoi: (08) 35155125, 35155126
Fax: (08) 35155124
miennamsteel@gmail.com

http://satthepmiennam.com
Ngi lin h:
B Trn Th Thanh Xun
Chc v:
Gim c
Di ng:
0986.441.510<ko c nhu cu>
Email:
vlxdkhanhkieu@gmail.com

Cng Ty C Phn Thp Ho Hip


200 Phan Vn Tr, P. 10, Q. G Vp,Tp. H Ch Minh (TPHCM)
in thoi: (08) 38941158
Fax: (08) 38946249
kinhdoanh@haohiepgroup.com.vn

http://haohiepgroup.com.vn
Gii thiu

Ho Hip Group tin thn l DNTN Hip Hng, ra i nm 1993 chuyn ngnh v kinh doanh Tn - Thp cc loi. n nm
2000, chng ti i tn thnh Cng ty TNHH TM - SX - XD Ho Hip. Nay l Ho Hip Group, v ang hot ng gn 20
nm trong ngnh Vt liu xy dng. Hin nay Ho Hip Group khng nh c uy tn, cht lng v p ng phn ln th
trng vt liu xy dng ti TP. H Ch Minh cng nh trong c nc\....

Ngi lin h:
ng Bi Vn Liu< lc khc thun li >
Chc v:
Tng Gim c
Di ng:
0973.79.6789
Email:
builieu@haohiepgroup.com.vn

Doanh Nghip T Nhn Tr Huy


S 25, p ng, X. Phc Tn, Tp. Bin Ha,ng Nai
in thoi: (061) 8836591, 3937104
Fax: (061) 8836570
trihuy.lt@gmail.com

http://trihuy.vn
Ngi lin h:
ng Th Bnh
in thoi:< i ra ngoi xng ri, t gi li >
0908026339
Email:
trihuy.lt@gmail.com

Doanh Nghip T Nhn Khai Thc Vt Liu Xy Dng An Bnh


Thn An Sn 1, X. An Bnh, H. Lc Thy,Ha Bnh
in thoi: 0983 925 668, 02183876009
Fax: (018) 3876009
doanhnghiepanbinh.hb@gmail.com

http://vlxdhb.net1.vn
Gii thiu
Doanh Nghip T Nhn Khai Thc vt Liu Xy Dng An Bnh chuyn Sn xut Vt liu xy dng phc v cho cc cng ty
xy dng, cng trnh xy dng dn dng v cng nghip, Cng trnh giao thng v mua bn st thp, nhm knh, vt liu xy
dng. Nhn san lp mt bng, vn ti hng ha bng ng b.

Ngi lin h:
ng Bi ng Giang<ko nghe>
Di ng:
0983.925.668
Email:
doanhnghiepanbinh.hb@gmail.com

Cng Ty TNHH u T Thng Mi Dch V Steel Thi Hong


Tr S: S 35 ng Tn Tr, P. 15, Q. Tn Bnh,Tp. H Ch Minh (TPHCM)
in thoi: (08) 62883067
Fax: (08) 62883067
VPGD: Lu 9 S 68 Nguyn Hu, P. Bn Ngh, Q. 1, Tp. H Ch Minh
Website: http://thepthaihoang.com.vn
thepthaihoang@gmail.com

http://thaihoangsteel.com
Ngi lin h:
ng Phm Hong Thi
in thoi:
0902.976.669
Di ng:
0989 997 151

Email:
hoangthai.pht@gmail.com

Cng Ty TNHH MTV TM DV Thit B in Thin V


56 ng D1, KDC Vit Sing, TX. Thun An,Bnh Dng
in thoi: (0650) 3777805
thienvu.electric@gmail.com

http://thienvuelectric.bizz.vn
Ngi lin h:
ng Phan Vn S
Di ng:
0903 091 447
Email:
thienvu.electric@gmail.com

Cng Ty TNHH TM EYANG


Thnh t Building, S 3 L Thnh Tng, Q. Ng Quyn,Tp. Hi Phng
in thoi: 0936748979
Fax: (031) 3652955
hieu@eyangsteel.com

http://www.eyangsteel.com
Ngi lin h:
ng L Trng Hiu
Chc v:
Gim c iu Hnh
Di ng:
0936 748 979
Email:
hieu@eyangsteel.com

Cng Ty TNHH Vt Liu Xy Dng Khanh Kiu


47C Nguyn Vn u, P. 6, Q. Bnh Thnh,Tp. H Ch Minh (TPHCM)
in thoi: (08) 35155125, 35155126
Fax: (08) 35155124
miennamsteel@gmail.com

http://satthepmiennam.com
Ngi lin h:
B Trn Th Thanh Xun
Chc v:
Gim c
Di ng:
0986.441.510
Email:
vlxdkhanhkieu@gmail.com

Cng Ty TNHH Thng Mi V Sn Xut Nam Tin


S 35, Km 12, T Hip, Thanh Tr,H Ni
in thoi: 0903250220, 0904150412
Fax: (04) 36422532
sales@namtiensteelpipe.com

Ngi lin h:
Mr Nguyn Th Dng
Chc v:
Gim c
Di ng:
0903.250.220
Email:
sales@namtiensteelpipe.com

Cng Ty C Phn Kim Ton Thng

S 288/1, Khu Ph Thnh Ha B, P. An Thnh, TX. Thun An,Bnh Dng


in thoi: 0915611181
kimtoanthang797989@gmail.com

http://www.kimtoanthang.vn
Ngi lin h:
ng Nguyn Thanh Tng
Di ng:
0915 221 771
Email:
thanhtung7989@gmail.com

Cng Ty TNHH XNK Thp Vit Thi


KCN Bnh Ph, Huyn Thch Tht,H Ni
in thoi: 0976016697
thepvietthaihn@gmail.com

http://vietthaibhp.com.vn
Ngi lin h:
Ch Dng
Di ng:
0976.016.697
Email:
thepvietthaihn@gmail.com

Cng Ty TNHH TM DV Thp Mnh Tin Pht


22A ng Tn K, Tn Qy, P.15, Q.Tn Bnh,Tp. H Ch Minh (TPHCM)
in thoi: (08) 38153291
Fax: (08) 38153292
VPGD 1: 490A in Bin Ph, P. 21, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM
VPGD 2: 25 Phan Vn Hn, X. Xun Thi Thng, H. Hc Mn, Tp. HCM.
VPGD 3: 190B Trn Quang Khi, Qun 1, TP. HCM
thepmtp@gmail.com

http://satthepxaydung.net
http://tonthepxaydung.com
Ngi lin h:
ng Nguyn S Mnh
Chc v:
Gim c
in thoi:
08 3815 3291
Di ng:
0944 939 990
Email:
thepmtp@gmail.com

Cng Ty TNHH Thp Quang Minh


Lu 6, Ta nh Fimexco, 231 - 233 L Thnh Tn, P. Bn Thnh, Q. 1,Tp. H Ch Minh (TPHCM)
in thoi: 0906993335
Fax: (08) 62556604
sales.thepquangminh@gmail.com

http://thepquangminh.com
Ngi lin h:
Mr. Quang Minh
Chc v:
Ph Gim c
Di ng:
0906 993 335
0911 785 222
Email:

sales.thepquangminh@gmail.com

Cng Ty TNHH C Kh Anh Th


T209, L M3, Khu 31ha, TT. Tru Qu, H. Gia Lm,H Ni
in thoi: (04) 38766003
Fax: (04) 38769490
anhthudo91@gmail.com

http://cokhianhthu.com.vn
Ngi lin h:
ng Vn Huyn
Di ng:
0986 329 571

Cng Ty TNHH TM DV Thp Mnh Tin Pht


22A ng Tn K, Tn Qy, P.15, Q.Tn Bnh,Tp. H Ch Minh (TPHCM)
in thoi: (08) 38153291
Fax: (08) 38153292
VPGD 1: 490A in Bin Ph, P. 21, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM
VPGD 2: 25 Phan Vn Hn, X. Xun Thi Thng, H. Hc Mn, Tp. HCM.
VPGD 3: 190B Trn Quang Khi, Qun 1, TP. HCM
thepmtp@gmail.com

http://satthepxaydung.net
http://tonthepxaydung.com
Ngi lin h:
ng Nguyn S Mnh
Chc v:
Gim c
in thoi:
08 3815 3291
Di ng:
0944 939 990
Email:
thepmtp@gmail.com

Cng Ty TNHH Xut Nhp Khu Anh Thin Phc


S 130, ng Linh Trung, P. Linh Trung, Q. Th c,Tp. H Ch Minh (TPHCM)
in thoi: 0909858893
Fax: (08) 37246308
tuananhpkd88@gmail.com

http://thepthienphuc.com
Ngi lin h:
ng Trn Tun Anh
Di ng:
0909 858 893
Email:
tuananhpkd88@gmail.com

Cng Ty TNHH C Kh Anh Th


T209, L M3, Khu 31ha, TT. Tru Qu, H. Gia Lm,H Ni
in thoi: (04) 38766003
Fax: (04) 38769490
anhthudo91@gmail.com

http://cokhianhthu.com.vn
Ngi lin h:
ng Vn Huyn
Di ng:
0986 329 571

Cng Ty TNHH Thp Quang Minh

Lu 6, Ta nh Fimexco, 231 - 233 L Thnh Tn, P. Bn Thnh, Q. 1,Tp. H Ch Minh (TPHCM)


in thoi: 0906993335
Fax: (08) 62556604
sales.thepquangminh@gmail.com

http://thepquangminh.com
Ngi lin h:
Mr. Quang Minh
Chc v:
Ph Gim c
Di ng:
0906 993 335
0911 785 222
Email:
sales.thepquangminh@gmail.com

Cng Ty TNHH Tn Thp Hi Long


80 Quc L 1A, P. Hip Bnh Phc, Q. Th c,Tp. H Ch Minh (TPHCM)
in thoi: (08) 62702334
Fax: (08) 37271663
tonthephailong@gmail.com

http://tonthephailong.com
Ngi lin h:
Mr. Hi
Chc v:
Gim c
Di ng:
0985 029 511
Email:
nguyethai8785@yahoo.com

Cng Ty TNHH MTV St Thp Sn Thnh Pht


243 Quc L 1K, P. ng Ha, TX. D An,Bnh Dng
in thoi: (0650) 3773451, 3773452, HOTLINE: 0905 079 732
Fax: (0650) 3773453
sonthanhphatsteel@gmail.com

http://sonthanhphatsteel.com
Ngi lin h:
Nguyn Thnh Sinh
in thoi:
0978 196 878
Di ng:
0935 276 662
Email:
sonthanhphatsteel@gmail.com

Cng Ty TNHH Mt Thnh Vin St Thp Cng Pht


269B, Quc L 1A, Khu Ph 5, P. Bnh Chiu, Q. Th c,Tp. H Ch Minh (TPHCM)
in thoi: (08) 37297304
Fax: (08) 37297305
cuongphatsteel@yahoo.com.vn

Ngi lin h:
ng Phan c Hong<ko c nhu cu>
Chc v:
Gim c
Di ng:
0939 665 252
Email:
cuongphatsteel@yahoo.com.vn

Cng Ty TNHH TM & DV Hwa Hsing Vit Nam


74/13 Bu Ct 1, P.14, Q.Tn Bnh,Tp. H Ch Minh (TPHCM)
in thoi: (08) 38490702
hwahsingco@yahoo.com.vn

Ngi lin h:
ng Hong Xun Chnh
Di ng:
0909 661 660<ag nh,kh khn qu>
Email:
hwahsingco@yahoo.com.vn