You are on page 1of 12

Cng Ty C Phn K.H.

V<ko quyt nh c,ng gi cho e na>


a ch:

S 23 Nguyn Tri, P. My T, Q. Ng Quyn, Tp. Hi Phng


Nh My: Th Trn Minh c, H. Thy Nguyn, Tp. Hi Phng
in thoi:

(031) 3652116,
Fax:

(031) 3652117
Email:

marketing@khv.com.vn
Website:

http://www.khv.com.vn
Loi hnh:

Nh Sn Xut, Cng Ty Thng Mi


Th trng:

Ton Quc
Nh My Sn Xut:
TT. Minh c, H. Thy Nguyn, Tp. Hi Phng

Ngi lin h:
ng Nguyn Trung Kin
Chc v:
Gim c
Di ng:
090 481 6789
Email:
marketing@khv.com.vn

Cng Ty C Phn Khong Sn Yn Bi VPG<0913530659-tgd : trng


ngc hon>dp khc
a ch:

S 623 ng in Bin, P. Minh Tn, Tp.Yn Bi ,Yn Bi


in thoi:

(029) 3852554
Fax:

(029) 3851510
Email:

khoangsanyenbai@gmail.com
Loi hnh:

Nh sn xut
Th trng:

Ton Quc

Ngi lin h:
ng Vit Cng
Chc v:
Ph TG
Di ng:
097 940 5888
Email:
dangvietcuong

Ngi lin h:
Lm Anh Tun
Chc v:
Ph Phng Kinh Doanh
Di ng:

098 273 8998


Email:
lamanhtuan25101977@gmail.com

Cng Ty TNHH Ha Cht Phc An Khang<gi vn bn t/c mt trnh


xp>
a ch:

179/30 ng Trung M Ty 13, Khu Ph 4, P. Trung M Ty, Q. 12, Tp. H Ch Minh (TPHCM)
in thoi:

(08) 62722225,
Fax:

(08) 62722225
Email:

thach.botmaucongnghiep@gmail.com
Website:

http://botmau.bizz.vn
http://chobotmau.com
Loi hnh:

Nh sn xut
Th trng:

Ton Quc

Ngi lin h:
ng Nguyn Hong C Thchthach.botmaucongnghiep@gmail.comjk
Chc v:
Ch C s
in thoi:
0988 061 426
Di ng:
0938 199 601
Email:
thachnhcc@gmail.com

Cng Ty TNHH Khai Thc Ch Bin Khong Sn KL


a ch:

339 Nguyn Thng Hin, P. 11, Q. 10, Tp. H Ch Minh (TPHCM)


in thoi:

(08) 38326063
Fax:

(08) 38343663
Email:

vandung@kl-corp.com.vn
Website:

http://www.kl-corp.com.vn
Loi hnh:

Sn Xut
Th trng:

Ton Quc & Quc T

Ngi lin h:
ng Nguyn Vn Dng
Di ng:
0938 415 910<kinh doanh>
Email:
vandung@kl-corp.com.vn

Cng Ty C Phn Sn Xut Thng Mi c Lc


a ch:

14/16 Phan Vn Trng, Cu Giy, H Ni


in thoi:

(04) 66803405,
Fax:

(04) 33662670
Email:

kieuduc_loc@yahoo.com.vn
Website:

http://catsoithachanh.com.vn
Loi hnh:

Nh sn xut, Cng Ty TM, Cng Ty DV


Th trng:

Ton Quc

Ngi lin h:
ng Kiu Th c
Chc v:
Gim c
Di ng:
0903 425 405<bn ny ko lm>
Email:
kieuduc_loc@yahoo.com.vn

Cng Ty C Phn u T V.E.D.A


a ch:

S 86, ng Nguyn c Thun, Tp.Th Du Mt,Bnh Dng


in thoi:

(0650) 3826411, 0908 809 953


Fax:

(0650) 3826412
Email:

Veda@vedaijsc.com
Website:

http://Vedaijsc.com
Loi hnh:

Nh sn xut. thi cng


Th trng:

Min Nam

Ngi lin h:
L Vn Thng
Chc v:
Gim c
Di ng:
0908 809 953<ko c nhu cu>
Email:
levanthuong1980th@yahoo.com

Cng Ty TNHH Vt Liu Xy Dng c Thnh


a ch:

Xm 8, X An Sn , Huyn Thy Nguyn, Tp. Hi Phng


in thoi:

0904292758,
Website:

http://datunhienducthinh.com
Loi hnh:

Nh Sn Xut
Th trng:

Quc T, Min Bc

Ngi lin h:
ng Nguyn Tng Ca
Chc v:

Gim c
Di ng:
0904 292 758<thu bao>
Email:
ctducthinh62@gmail.com

Cng Ty TNHH MTV Thin Nam Sn


a ch:

D11, KP. 8, P. Tn Phong, TP. Bin Ha, ng Nai


in thoi:

(061) 6272444,
Fax:

(061) 3898034
Email:

namson.petro@gmail.com
Website:

http://www.thiennamson.vn
Loi hnh:

Thng Mi, Dch V


Th trng:

Ton Quc

Ngi lin h:
ng Nguyn c Thun
Di ng:
0936.464.646<nhn vin>
Email:
namson.petro@gmail.com

Cng Ty C Phn Khong Sn DLH


a ch:

Phng 901 Ta Nh Vit c, S 2, L 16D, Trung Hnh 5, ng Lm, Hi An, Tp. Hi Phng
in thoi:

(031) 3722768,
Fax:

(031) 3722767
Email:

info@dlhminerals.com
Loi hnh:

Sn Xut
Th trng:

Ton Quc & Quc T

Ngi lin h:
Nguyn Th Huyn
Di ng:
01688 188 726
Email:
huyennguyen@dlhminerals.com

Cng Ty TNHH Khai Thc Khong Sn Tun Hng


a ch:

X. Chu Hng, H. Qu Hp, Ngh An


in thoi:

0976983555,
Email:

tuanha1963@gmail.com
Loi hnh:

Nh Sn Xut
Th trng:

Ni Tnh & Ln Cn

Ngi lin h:

ng L Anh Tun
Chc v:
Gim c
Di ng:
0976 983 555<c thin ch m ang nm vin>mt
Email:
tuanha1963@gmail.com

Cng Ty TNHH Ph Thnh t


a ch:

Li Xun, Thy Nguyn, Tp. Hi Phng


in thoi:

(031) 3673328,
Fax:

(031) 3647425
Email:

lienhe@phuthanhdat.com
Website:

http://phuthanhdat.com
Loi hnh:

Nh sn xut,
Th trng:

Ton Quc

Ngi lin h:
ng Ng Vn Cng
Chc v:
Ph Gim c
Di ng:
0965 861 168
Email:
nvchp88@gmail.com

Cng Ty TNHH u T V Thng Mi Khong Sn Thnh Pht


a ch:

S 39A, T 9, P. M Lao, Q. H ng, H Ni


in thoi:

0988377031,
Fax:

(04) 33512829
Email:

khoangsanthanhphat@gmail.com
Website:

http://khoangsanthanhphat.com
Loi hnh:

Sn Xut, Thng Mi, Bn S


Th trng:

Ton Quc

Ngi lin h:
Mr Thnh
Di ng:
0988 377 031
Email:
khoangsanthanhphat@gmail.com

Cng Ty TNHH Tm Nhn Quc T Vit Nam


a ch:

Xm 10, X Thi Sn, H. Kim Bng, H Nam


in thoi:

0913048775,

Fax:

(0351) 37854321
Email:

tamnhinquocte@gmail.com

Ngi lin h:
ng nh ng T
Di ng:
0913 048 775

Cng Ty TNHH SAVINA H Nam


a ch:

Thn Bt Sn, X. Thanh Sn, H. Kim Bng, H Nam


in thoi:

(0351) 3535656,
Fax:

(0351) 3535656
Email:

savinahanam@gmail.com
Website:

http://savinahn.com
Loi hnh:

Nh Sn xut
Th trng:

Ton Quc & Quc T

Ngi lin h:
Mr. Tuyn
Chc v:
Ch Tch
Di ng:
0913 555 023<gi vb mail>
Ngi lin h:
Ms. Hng
Chc v:
G Kinh Doanh
Di ng:
0912 484 916
Email:
huong.vulan1@gmail.com
Ngi lin h:
Mr. Trung
Chc v:
TP. Kinh Doanh
Di ng:
0916 399 985
Email:
savinahanam@gmail.com

Doanh Nghip T Nhn Nguyn c (Nguyen Duc Private Enterprise)


a ch:

P. Gia Sng, Tp. Thi Nguyn, Thi Nguyn


in thoi:

(0280) 3653555
Fax:

(0280) 3653666
Email:

nguyenductn@vnn.vn
Website:

http://www.nguyenduc.znn.vn
Ngi lin h:
ng Nguyn c Thu
Chc v:
Gim c
Di ng:
01222 666 111<thu bao>
Email:
nguyenductn@vnn.vn

Cng Ty C Phn Cng Nghip Thng Mi Sng


a ch:

Do L, P. Yn Ngha, Q. H ng, H Ni
in thoi:

(04) 33521290
Fax:

(04) 33822791
Email:

sales1@stp.com.vn
Website:

http://stp.com.vn
Loi hnh:

Nh Sn Xut
Th trng:

Ton Quc, Quc T

Ngi lin h:
Mr. Nguyn Trng Li
Chc v:
Ph Tng G
Di ng:
0966 139 656<cui nm>
Email:
loinguyentrong@gmail.com

Cng Ty C Phn Ch Bin Khong Sn Vinavico


a ch:

KCN Pha Nam, X Vn Tin, Thnh Ph Yn Bi, Yn Bi


in thoi:

(029) 3853368,
Email:

manhmn@navicom.com.vn
Website:

http://www.vinavicostone.com
Loi hnh:

Nh sn xut, Thng mi
Th trng:

Ton Quc, Quc T

Ngi lin h:
Mai Ngc Mnh
Chc v:
Gim c
Di ng:
0902 218 890
Email:
manhmn@navicom.com.vn

Trung Dng - Cng Ty TNHH Thng Mi Trung Dng


a ch:

T 7, P. Hai B Trng, TP. Ph L, H Nam


in thoi:

(0351) 3848016
Fax:

(0351) 3849097
Email:

tranvandunghn@yahoo.com
Loi hnh:

Nh sn xut, Cng ty Thng mi


Th trng:

Ton Quc

Ngi lin h:
ng Trn Vn Dng
Chc v:
Ph Gim c
Di ng:
0986 808 808
Email:
tranvandunghn@yahoo.com

Cng Ty TNHH MTV Nguyn Vt Liu Vi Vit Nam


a ch:

Thn Chu Giang, TT. Kin Kh, H. Thanh Lim, H Nam


in thoi:

0913610922,
Email:

nvlvoivietnam@gmail.com
Loi hnh:

Sn Xut, Phn Phi/Bn S


Th trng:

Ton Quc

Ngi lin h:
Ms. Nguyn Xun Lm
Chc v:
Ph Gim c
Di ng:
0913.610.922
Email:
nvlvoivietnam@gmail.com

Long Long - Cng Ty TNHH Ha Cht Long Long


a ch:

Phng 1408 Ta Nh JSC34, P. Nhn Chnh, Q. Thanh Xun, H Ni


in thoi:

(04) 39386789
Fax:

(04) 39386969
Email:

longlong@longlongchem.com
Website:

http://www.longlongchem.com
Loi hnh:

Thng mi, Nh phn phi/Bn s


Th trng:

Ton Quc & Quc T

Ngi lin h:
ng Nguyn Vn Thanh

Di ng:
090 652 3456
Email:
thanh.nv@longlongchem.com

Cng Ty C Phn Khong Sn V Xi Mng Cn Th


a ch:

Quc L 80, P. Thi Thun, Q. Tht Nt, Tp. Cn Th


in thoi:

(0710) 3859216, 3859315, 3859316


Fax:

(0710) 3859562
Email:

ximangcantho@vnn.vn
Loi hnh:

Cng Ty TM, Kinh doanh dch v


Th trng:

Ton Quc

Ngi lin h:
Mr. Phng
Di ng:
0918.157.144

Cng Ty CP Khong Sn Phng Nam


a ch:

106 Vn Cao, Q. Ng Quyn, Tp. Hi Phng


in thoi:

0944668868,
Email:

trungvu68@gmail.com
Website:

http://khoangsanphuongnam.com
Loi hnh:

Nh sn xut, Cng ty thng mi


Th trng:

Ton Quc

Ngi lin h:
ng V Vn Trung
Di ng:
0944.66.88.68
Email:
trungvu68@gmail.com

Cng Ty Khai Thc Vn Ti Thy Ni a


a ch:

T8 Quang Trung, Ph L, H Nam


in thoi:

0915668168, 0966614384
Email:

dnt252@gmail.com
Loi hnh:

Cng ty dch v
Th trng:

Min Bc

Ngi lin h:
Mr. c
Di ng:
0915 668 168
Email:

dnt252@gmail.com

Cng Ty TNHH An Thnh Vit Nam


a ch:

10/11 Phm Vn Hai, P.3, Qun Tn Bnh, Tp. H Ch Minh (TPHCM)


in thoi:

(08) 39912566
Fax:

(08) 39912566
Email:

mpsale@hcm.fpt.vn
Website:

http://anthinhcompany.com
Loi hnh:

Nh Sn Xut, Thng Mi
Th trng:

Ton Quc

Ngi lin h:
ng Nguyn ng Minh
Chc v:
Gim c
Di ng:
0903.629.628<kh khn>
Email:
mpsale@hcm.fpt.vn

Cng Ty C Phn SX & TM Sn Thanh Phong


a ch:

Tn Ninh, Triu Sn, Thanh Ha


in thoi:

(037) 3563295, 0937805888


Fax:

(037) 3547888
Email:

Sonthanhphong1111@gmail.com
Loi hnh:

Sn xut, Thng mi, Dch v


Th trng:

Ton Quc

Ngi lin h:
ng Nguyn Trng Thanh
Di ng:
0937 805 888,ang bn i gi li sau
Email:
Sonthanhphong1111@gmail.com

Cng Ty CPKS & TM Thin H (Galaxy Minerals)


a ch:

S 12/3/2, ng Ven Sng Lam, P. Bn Thy, Tp, Vinh, Ngh An


in thoi:

(038) 8604666,
Fax:

(038) 8601601
Email:

thtminerals@gmail.com
Website:

http://www.thtminerals.com
Loi hnh:

Nh sn xut, cng ty thng mi


Th trng:

Ton Quc, Quc T

Ngi lin h:
ng Nguyn Quc Khnh
Chc v:
CT. HQT
Di ng:
0968 522 888<thu bao>
Email:
thtminerals@gmail.com

Cng Ty C Phn Khong Sn V Xy Dng Ph Thnh


S 67 Ph Thy Khu, Phng Thy Khu, Qun Ty H, H Ni
in thoi:

(04) 7252540,
Fax:

(04) 7252540
Email:

phuthinh.seles@hotmail.com
Website:

http://phuthinhstone.com.vn
Loi hnh:

Nh Sn Xut
Th trng:

Ton Quc, Quc T

Ngi lin h:
B Trn M Thoa< khng nghe>
Chc v:
Gim c
Di ng:
0987 153 225
Email:
chauanhsusi@gmail.com

Cng Ty TNHH u T V T Vn Xy Dng Bnh Minh


a ch:

P102, Nh E10, Ng 132 Trung Knh, Cu Giy, H Ni


in thoi:

(04) 62694144,
Email:

quytrungdc@gmail.com
Website:

http://binhminhcic.com
Ngi lin h:
ng Mai Trung Qu
Chc v:
Gim c
Di ng:
0938 777 186
Email:
quytrungdc@gmail.com

Cng Ty TNHH Th Lc
a ch:

9/5 Nguyn Quy Ym, P. An Lc, Q. Bnh Tn, Tp. H Ch Minh (TPHCM)
in thoi:

(08) 38768317,
Fax:

(08) 37554826

Email:

intheluc@gmail.com
Loi hnh:

Nh sn xut, thng mi
Th trng:

Ton Quc

Ngi lin h:
B Phan Hoi Thng
Di ng:
0909.375.553
Email:
intheluc@gmail.com