Дел.бр.:   877 ­1  /16 
 Датум:  20 .05.2016.   

 
 
Распоред полагања испита за ванредне ученике у јунском испитном року школске 2015/2016 године 

Предмет 

Ученик 

Српски језик и 
књижевност 

1. Дајевић Дејан  (3) 
2. Петровић Дарко   (4) 
3. Младеновић Петар  (3) 

Математика 

1. Турајлић Никола  (диф3) 
2. Мукушан Данијел  (диф2) 
3. Петровић Дарко  (диф3) 
4. Пејатовић Данијел  (3) 

Енглески језик 

1. Пејатовић Данијел  (3) 

 
 
Историја 
 
 

 1. Калаба Зоран 
2. Радојчић Милош 

Физика 

1. Петровић Дарко 
2. Радојчић Милош 

Грађанско васпитање 

1. Петровић Дарко  (3,4) 
2. Вуковић Милош  (2) 
3. Николић Горан   (1,2,3) 

Филозофија 

1. Николић Горан  
 

Раз
р. 

сви 

сви 

Степен 

сви 

Дан 
полагањ
а 

Датум 
полагања 

Време 
полаг. 

Учио 
Комисија 
ница 

Писмени 
понедељак 

30.05.2016

11.30 

библ 

 
Усмени 
уторак 

31.05.2016

15.05 

библ 

Писмени 
среда 

01.06.2016

16.00 

29 

Усмени 
 
четвртак 

02.06.2016

14.05 

библ 

Писмени 
петак 

03.06.2016

10.06.2016

15.05 

библ 

10.50 

библ 

15.05 

библ 

1. Бончић Думитру Ика 
2. Шурбатовић Бојана 
3. Влајин Ђурица 
1. Марковић Јелена 
2. Савановић Љубомир 
3. Капата Радмила 

сви 

Усмени 
петак 

уторак 

07.06.2016

14.15 

библ 

понедељак 

06.06.2016

сви 

среда 

08.06.2016

10.50 

библ 

уторак 

07.06.2016

15.05 

библ 

1. Капата Радмила  (деж) 
2. Вулетић Биљана 
3. Савановић Љубомир 

1. Михајлов Марија  (деж) 
2. Станковић Татјана 
3. Шурбатовић Бојана 

1. Стојков Сања  (деж) 
2. Перић Ксенија 
3. Капата Радмила 

1. Савановић Љубомир 
2.  Бончић Думитру Ика 
3.  Грујић Душан 
1. Шурбатовић Бојана 
2. Бончић Думитру Ика 
3. Влајин Ђурица 

Социологија 

1. Николовски Александар 
2. Младеновић Петар 
3. Калаба Зоран 
4. Петковски Иван 
 

Верска настава 

1. Мукушан Данијел  (2,3,4) 

сви 

Физичко васпитање 

1. Цупаћ Лука     (4) 
2. Мијачевић Лазар    (3) 

Електроника у 
енергетици 

понедељак 

30.05.2016

13.25 

библ 

1. Стевић Весна 
2. Капата Радмила 
3. Влајин Ђурица 

среда 

08.06.2016

10.50 

библ 

1. Грујић Душан 
2. Бончић Думитру Ика 
3. Савановић Љубомир 

сви 

петак 

03.06.2016

17.00 

сала 

1. Мукушан Данијел  (диф3) 

четвртак 

09.06.2016

11.40 

23а 

Основе машинства 

1. Николовски Александар 

уторак 

07.06.2016

15.05 

библ 

Мерења у 
електроенергетици 

1. Николовски Александар 

четвртак 

09.06.2016 

11.40 

23а 

Електроника 2 

1. Михајлов Милош 

уторак 

07.06.2016

10.00 

12 

Електричне машине 

1. Мукушан Данијел  (3) 
2. Вуковић Милош  (3) 
3. Храски Стефан  (4) 
4. Пејатовић Данијел  (3) 

сви 

сви 

уторак 

31.05.2016

15.05 

1. Вртикапа Гојко  
2. Стојичевић Нада 
3. Савановић Љубомир 

Електричне мреже 

1. Баша Немања 

понедељак 

06.06.2016

12.30 

12 

1. Јованчевић Снежана 
2. Јовановић Јелица 
3. Вучуревић Пајо 

Електричне 
инсталације и 
осветљење 

1. Вуковић Милош   (2) 
2. Петковски Иван   ( 

сви 

петак 

10.06.2016

17.50 

14а 

1. Переги Мартинов Марјана 
2. Симин Драган 
3. Бончић Думитру Ика 

1. Лукић Душан 
2. Стевић Весна 
3. Капата Радмила 
1. Марјановић Немања 
2. Грбовић Никола 
3. Симин Драган 
1. Влајин Ђурица 
2. Лукић Миодраг 
3. Бончић Думитру Ика 
1.  Грбовић Никола 
2.  Марјановић Немања 
3.  Симин Драган 
1. Радојичић Невенка 
2. Јовановић Јелица 
3. Јованчевић Снежана 

Електромоторни погон 

1. Калаба Зоран   
2. Радојчић Милош  

 
Електрична постројења 

1. Баша Немања 

 
Расхладни уређаји 
 

понедељак 

06.06.2016

12.30 

12 

уторак 

07.06.2016

10.00 

12 

1. Дајевић Дејан 

понедељак 

06.06.2016

10.50 

Електрична вуча 

1. Николић Горан 

понедељак 

06.06.2016

12.30 

12 

Програмабилни 
логички контролери 

1. Цупаћ Лука 

понедељак 

06.06.2016

12.30 

12 

Електричне машине са 
испитивањем 

1. Цупаћ Лука   (4) 
2. Радојчић Милош   (диф3) 

сви 

уторак 

31.05.2016

15.05 

Техничко цртање са 
нацртном геометријом 

1. Рангелов Немања 

диф 

уторак 

07.06.2016

15.05 

библ 

Практична настава 

1. Десница Бранко   (2) 
2. Николовски Александар 
(3диф) 

сви 

понедељак 

06.06.2016

10.50 

Електротермички 
уређаји 

1. Радојчић Милош 

петак 

03.06.2016

16.10 

30 

Основе аудиотехнике 

1. Младеновић Петар 
2. Мијачевић Лазар 

петак 

03.06.2016

16.10 

30 

Основе видеотехнике 

1. Јеђини Дејан 
2. Младеновић Петар  

среда 

01.06.2016

14.15 

30 

Мултимедијални 
сервиси 

1. Јеђини Дејан 
2. Младеновић Петар 

среда 

08.06.2016

11.40 

30 

1. Вучуревић Пајо 
2. Јовановић Јелица 
3. Јованчевић Снежана 
1. Јованчевић Снежана 
2. Јовановић Јелица 
3. Радојичић Невенка 
1. Симин Драган 
2. Васовић Саша 
3. Савић Радован 
 
1. Јованчевић Снежана 
2. Јовановић Јелица 
3.Вучуревић Пајо  
1. Јовановић Јелица 
2. Јованчевић Снежана 
3.  Вучуревић Пајо 
1. Вртикапа Гојко 
2. Стојичевић Нада 
3.Савановић Љубомир 
1. Влајин Ђурица 
2. Лукић Миодраг 
3. Бончић Думитру Ика 
1. Васовић Саша 
2. Симин Драган 
3. Савић Радован 
1. Вртикапа Гојко 
2. Јанкулов Надица 
3. Стевић Весна 
1. Јанкулов Надица 
2. Вртикапа Гојко 
3. Стевић Весна 
1. Божовић Срђан 
2. Јанкулов Надица 
3. Стевић Весна 
1. Божовић Срђан 
2. Јанкулов Надица 
3. Стевић Весна 

Увод у технике 
мултимедија 

1. Јеђини Дејан 

уторак 

31.05.2016

15.05 

Дигитални уређаји и 
рачунари 

1. Младеновић Петар 
2. Мијачевић Лазар 

уторак 

07.06.2016

10.00 

12 

09.06.2016

11.40 

23а 

Писмени  
 
Четвртак 
Усмени 
 
петак 

10.06.2016

17.50 

14а 

Основе електротехнике 

 

1. Рангелов Немања  (1) 
2. Десница Бранко   (2) 
 

сви 

 

 

 

 

1. Стојичевић Нада 
2. Вртикапа Гојко 
3. Савановић Љубомир 
1. Радојичић Невенка 
2. Јованчевић Снежана 
3. Јовановић Јелица 
1. Симин Драган  (деж) 
2. Переги Мартинов Марјана 
3. Бончић Думитру Ика 

 
Директор школе:
                                                            Ћурчин Никола, дипл. инг.електротехнике