You are on page 1of 1

ASSALAMUALAIKUM WR.

WB
BAPAK IBU JAMAAH SUBUH INGKANG KULA HORMATI
MONGGO LANGKUNG RUMIYEN KITA UNJUKAKEN RAOS
SYUKUR DUMATENG ALLAH
SWT INGKANG SAMPUN PARING MAPINTEN PINTEN KANIKMATAN
SOHO KASARASAN
DUMATENG KITA SEDAYA SAHINGGO KITA TASIH SAGED
ANINDAKI SHOLAT SUBUH
BERJAMAAH LAN INSYA ALLAH BADHE DILAJENGAKEN KULIAH
SUBUH, SADERENGE ADI
CORO DIPUN AWITI MONGGO KITA BIKAK SESARENGAN KANTHI
WAOSAN BASMALLAH
MONGGO.....
WONDHENE INGKANG BADHE PARING PANGANDIKAN ING
INJANG
MENIKA INGGIH MENIKA BAPAK......
*********************************
PRAMILA DUMATENG BAPAK.... WEKDAL SOHO PAPAN LAN
PANUTUPING ACARA KULO
SUMANGGAAKEN, SAKING KULO CEKAP SEMENTEN KATHAH
LEPAT KULA NYUWUN
PANGAPUNTEN
WASSALAMUALAIKUM WR.WB

******GEGANDHENGAN BAPAK MBOTEN SAGET RAWUH ING


IJANG PUNIKA , KULA SUWUN SUPADOS BAPAK. PARING
PANGANDIKAN ING INJANG PUNIKA.