You are on page 1of 1

Koo wydajnoci w pracy

Wskazwki: Oce poziom swojej satysfakcji w poniszych aspektach


wydajnoci w pracy. Moesz zastpi podane dane innymi, ktre twoim
zdaniem bardziej pasuj do sytuacji. Uyj skali od 0 do 10 do oceny wasnej
wydajnoci. Zidentyfikuj obszary, w ktrych chciaby j zwikszy. Okrel,
jakie podejmiesz dziaania, aby poprawi swoje oceny.