You are on page 1of 6

Η Φυσική στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.

com

ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Απαντήσεις στα θέµατα των πανελλαδικών εξετάσεων 2016

ΘΕΜΑ Α
Α.1 δ
Α.2 γ
Α.3 δ
Α.4 γ
Α.5 α. Σ, β. Λ, γ. Λ, δ. Λ, ε. Σ

ΘΕΜΑ Β
Β.1) Σωστό το (ii)
Τη χρονική στιγµή t = 0 ισχύει I = I max και U Β =

1 2
LI max = U Β( MAX ) . Σε χρόνο
2

1 2
T
= π LC θα ισχύει I = − I max και U Β = LI max
= U Β( MAX ) . Εποµένως σε
2
2
T
χρόνο ∆t = = π LC η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου του πηνίου µεγιστοποιείται
2
και πάλι.
∆t =

Β.2) Σωστό το (iii)
Πρέπει να ισχύει:

υ = 2υ max ⇒ λf = 2ωΑ ⇒ λf = 2 ⋅ 2πfΑ ⇒ λ = 4πΑ
Β.3) Σωστό το (ii)

θ2

Επιµέλεια: sciencephysics4all.com

1

Η Φυσική στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.com

1η διάθλαση:

ηµθ1 n 2
=
ηµθ 2 n1

(1)

2η διάθλαση:

ηµθ 2 n3
=
ηµθ 3 n 2

(2)

Πολλαπλασιάζουµε τις σχέσεις (1) και (2) κατά µέλη:

ηµθ1 ηµθ 2 n 2 n3
ηµθ1 n3

= ⋅ ⇒
=
ηµθ 2 ηµθ 3 n1 n 2
ηµθ 3 n1
Όµως, θ 3 > θ1 ⇒ ηµθ 3 > ηµθ1 ⇒

n
ηµθ1
< 1 ⇒ 3 < 1 ⇒ n1 > n 3
ηµθ 3
n1

(οι θ1 ,θ 3 είναι οξείες γωνίες)

Β.4) Σωστό το (iii)
Κατά την ανηφορική κίνηση του νοµίσµατος ασκείται σε αυτό µόνο το βάρος (η
αντίσταση του αέρα είναι αµελητέα) το οποίο έχει διεύθυνση που διέρχεται από τον
άξονα περιστροφής του νοµίσµατος και δεν δηµιουργεί ροπή, δηλαδή
Στ = 0 ⇒

dL
= 0 ⇒ L = σταθ . ⇒ ω = σταθ .
dt

Εποµένως η γωνιακή ταχύτητα του νοµίσµατος δεν µεταβάλλεται. (Μεταβάλλεται
µόνο η µεταφορική του ταχύτητα λόγω του βάρους).
ΘΕΜΑ Γ
Γ.1)

r
Fy

r
F

r
Τ

r
Τy

θ
r
Τx

r
Fx

3
Tx = Tσυνϕ =
T
2

r
Mg

1
T y = Tηµϕ = T
2

Επιµέλεια: sciencephysics4all.com

2

Η Φυσική στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.com

Η ράβδος ισορροπεί, Άρα,
ΣFx = 0 ⇒ Fx = Tx ⇒ Fx =

3
T
2

ΣFy = 0 ⇒ Fy + T y = Mg ⇒ Fy +

Στ ( Ο ) = 0 ⇒ Τy

(1)
T
= Mg
2

(2)

T 2l
l
2l
l l
− Mg = 0 ⇒ 2T − Mg = 0 ⇒
− Mg  −  = 0 ⇒
3
2 3
6
 2 3

T = 5N

Αντικαθιστώντας στην (1) προκύπτει: Fx = 5
Αντικαθιστώντας στην (2) προκύπτει: Fy =

3
N
2

15
N
2

Άρα, F = Fx2 + Fy2 = 5 3N
Και εϕθ =

Fy
Fx

= 3 ⇒ θ = 60 o .
2

4
1
1
l l
Γ.2) α) I O = I cm + M  −  ⇒ I O = Ml 2 + Ml 2 ⇒ I O =
Ml 2 ⇒
12
36
36
 2 3
IO =

1 2
Ml ⇒ I O = 0,16kgm 2
9

β) Στ = I Oα γων ⇒ Mg

l Ml 2
9g
g l
=
α γων ⇒ = α γων ⇒ α γων =
= 12,5rad / s 2
6
9
6 9
6l

Γ.3)

l /6
U =0

Επιµέλεια: sciencephysics4all.com

3

Η Φυσική στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.com

Τη στιγµή όπου η ράβδος διέρχεται από την κατώτερη θέση, το κέντρο µάζας της έχει
κατέλθει κατακόρυφη απόσταση l / 6 .
Άρα, εφαρµόζοντας Α.∆.Μ.Ε. προκύπτει:

Mg

l 1
Mgl
Mgl
= I Oω 2 ⇒ ω 2 =
⇒ ω2 =
⇒ ω = 5rad / s
6 2
3I 0
3I 0

Άρα η ταχύτητα του κάτω άκρου της ράβδου θα είναι: υ Γ = ω

2l
= 4m / s
3

Γ.4)

r
wx
30 o
r
w

30 o
r
wy

dL
kgm 2
dL
l
kgm 2
o l
= Στ = w y = − Mgηµ 30 ⋅ = −1 2 ⇒
=1 2
dt
6
6
s
dt
s

ΘΕΜΑ ∆
∆.1) Τα δύο σώµατα Σ1 και Σ 2 εκτελούν τµήµα απλής αρµονικής ταλάντωσης µε σταθερά
ταλάντωσης D = k καθώς κινούνται ως ένα σώµα µέχρι τον αποχωρισµό τους. Η δύναµη
r
επαναφοράς του σώµατος Σ1 είναι η δύναµη F του ελατηρίου και η δύναµη επαναφοράς
του Σ 2 είναι η δύναµη που του ασκείται από το Σ1 που είναι ίση µε τη δύναµη του
ελατηρίου (µε την προϋπόθεση ότι το σώµα Σ1 είναι ιδανικό στερεό, δηλαδή δεν
παραµορφώνεται). Εποµένως, η θέση στην οποία θα αποχωριστούν τα δύο σώµατα είναι η
θέση όπου το σώµα Σ1 ασκεί µηδενική δύναµη στο σώµα Σ 2 , δηλαδή η θέση στην οποία η
δύναµη από το ελατήριο µηδενίζεται ( F = 0) . Η θέση αυτή είναι η θέση ισορροπίας της
ταλάντωσης των δύο σωµάτων. ∆ηλαδή τα δύο σώµατα ταλαντώνονται µαζί µέχρι τη θέση
ισορροπίας τους (που αποτελεί τη θέση φυσικού µήκους του ελατηρίου) και στη συνέχεια το
Σ1 συνεχίζει µόνο του την ταλάντωση ενώ το Σ 2 αποµακρύνεται.

Επιµέλεια: sciencephysics4all.com

4

Η Φυσική στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.com

Εποµένως από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι η θέση στην οποία τα δύο σώµατα
αποχωρίζονται είναι η θέση ισορροπίας της ταλάντωσής τους που ταυτίζεται µε τη θέση
φυσικού µήκους του ελατηρίου (καθώς το ελατήριο είναι οριζόντιο).

∆.2) Η γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης των δύο σωµάτων υπολογίζεται από τη σχέση:

ω=
⇒ω=
Τ

ω =5


m1 + m 2

D

1

⇒ω=

m1 + m 2
k

⇒ω=

k
⇒ω=
m1 + m 2

N
m ⇒
4kg

100

rad
s

Η ταχύτητα των δύο σωµάτων τη στιγµή του αποχωρισµού θα είναι:

υ max = ωΑ ⇒ υ max = ωd ⇒ υ max = 2

m
s

Όµως, η θέση ισορροπίας της ταλάντωσης των δύο σωµάτων είναι και η θέση αποχωρισµού.
m
Στη θέση αυτή το Σ1 έχει ταχύτητα υ max = 2 . Εποµένως το νέο πλάτος της ταλάντωσης θα
s
προκύψει από τη σχέση:

υ max = ω ′Α ′ (2)
Για ποιο λόγο όµως αλλάζει η γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης παρά το γεγονός ότι η
σταθερά επαναφοράς παραµένει η ίδια, δηλαδή D = k ; Η απάντηση είναι πολύ απλή. ∆ιότι
αλλάζει η µάζα του ταλαντούµενου σώµατος. Άρα,

ω′ =


⇒ ω′ =
Τ′


m1
D

⇒ ω′ =

1

m1
k

⇒ ω′ =

rad
k
⇒ ω ′ = 10
s
m1

Εποµένως αντικαθιστώντας στη σχέση (2) προκύπτει το νέο πλάτος της ταλάντωσης:

υ max = ω ′Α ′ ⇒ Α ′ =

υ max
⇒ Α′ = 0,2 m
ω′

∆.3) Εφαρµόζουµε Α.∆.Ο.

m2υ 2 = (m2 + m3 )VΣ ⇒ m2υ max = (m2 + m3 )VΣ ⇒ VΣ = 1,2m / s
1
1
2
m2υ max
− (m2 + m3 )VΣ2
K ΑΡΧ − K ΤΕΛ
2
Π (% ) =
100% ⇒ Π (% ) = 2
100% = 40%
1
K ΑΡΧ
2
m2υ max
2

Επιµέλεια: sciencephysics4all.com

5

Η Φυσική στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.com

∆.4) f ∆ =

υ ΗΧ − υ1
f S = 1690 Hz
υ ΗΧ + VΣ

, όπου υ1 το µέτρο της ταχύτητας του ‘παρατηρητή’ δηλαδή του δέκτη και VΣ το µέτρο της
ταχύτητας της πηγής.

Τις λύσεις των θεµάτων επιµελήθηκε η οµάδα του Science & Physics 4 all:
∆ρ. Στυλιανός - Βασίλειος Κοντοµάρης
Κωνσταντίνος Αναστασίου
Βασιλική Αλεξανδροπούλου
Άννα Μαλάµου

Επιµέλεια: sciencephysics4all.com

6