You are on page 1of 101

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar


Varianta 001

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a. U 4 = I 4R4
Rezultat final: I 4 = 0,2 A
b. U 4 = I 2R2
Calcul matematic: I 2 = 0,5 A
I = I2 + I4
Rezultat final: I = 0,7 A
c. P24 = I 2 R e2
R2R4
Re2 =
R2 + R4
Rezultat final: P24 = 7W
d. P = P13 + P24 şi P13 = I 2 R e1
R1R 3
R e1 =
R1 + R 3
Rezultat final: R1 = 120 Ω
e. E = I (r + R e )
R e = R e1 + R e 2
Rezultat final: E = 98,2V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 002

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III. a.
W = R1I12 ⋅ ∆t
Rezultat final: W = 6750 J
b.
E = R1I1 + rI
I = I1 + I 2
R1I 1 − R 2 I 2 = 0
Rezultat final: R2 = 5 Ω
c.
η = Pu / Ptot
Pu = R1I 12 + R 2 I 22
Ptot = EI
Rezultat final: η = 62,5 %
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 003

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

Nr. Item Soluţie, rezolvare


III.a.
Pgen = Pint + P
Pgen = 18 W
b.
P
I=
U
P
E = gen
I
E = 12 V
c.
U R rI
η= sau η = sau η = 1 −
E R+r E
η = 0,75 sau ¾ sau 75%
d.
E −U
r =
I
r=2Ω
e.
Pmax = 18 W
U=6V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 001

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
U 1 = 5% ⋅ U
U 0 = U − U 1 = 95%U
P = U0 ⋅ I
P
I=
U0
Rezultat final: I = 0,478 A
b.
U1
R1 =
I
5%U
R1 =
I
Rezultat final: R1 = 23Ω
c.
2
U0
P=
R
2
U0
R=
I
Rezultat final: R = 436,81Ω
d.
t = 3600s
W = P ⋅t
Rezultat final: W = 360 ⋅ 10 3 J = 360 kJ
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 005

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
legile lui Kirchhoff I 2 R2 = I 3 R3 , I1 = I 2 + I 3
Rezultat final: I 3 ≅ 1,04 A
b.
P1 = R1I12
Rezultat final: P1 = 13,52W
c. W = UIt
W = R2 I 22t
Rezultat final:
d.
R=0
2E
I sc =
2r
Rezultat final: I sc = 60 A
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 006

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
reprezentarea corectă a schemei circuitului
b.
P =EI
E
I=
r + Rechiv
R
Rechiv =
3
Rezultat final: P = 22 W
c.
W = R i 2 ∆t
I
i=
3
Rezultat final: W = 200 J
d.
Pc = Rechiv I 2
Rezultat final: Pc = 20 W
e.
Pc
η=
P
10
Rezultat final: η = ≅ 90,9%
11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 007

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a. Pentru:
Legile lui Kirchhoff pentru reţeaua electrică
E1 = R1I 1 − RI
E 2 = RI
I 2 = I1 + I
E2
I=
R
Rezultat final : I = 1A
b. Pentru :
Q = RI 2 t
Rezultat final : Q 2 = 240 J
c. Pentru:
2
P1 R1I1
=
P RI 2
E + E2
I1 = 1
R1
Rezultat final: P1 / P2 = 12,5
d. Pentru:
P = Pmax dacă r = R ext
R ext = R1 + R
Rezultat final : r = 6Ω
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 008

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
r
rp =
2
R1 R2
Rp =
R1 + R2
r
E = I + IR p + IR3
2
E
I=
r
+ R p + R3
2
U = IR p
Rezultat final: U = 3V
b.
U2
P=
R2
Rezultat final: P = 1,5W
c.
W = R3 I 2t
Rezultat final: W = 3600 J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 009

Subiectul C. C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
E1 + E 2
I=
R1 + R23 + R4 + r1 + r2
Q1 = R1I 2t
1/R 23 = (1/ R3 ) + (1/ R2 )
Rezultat final: W = 9600 J
b. P4 = R 4 ⋅ I 2
P4 = 20W
c. Wext
η=
Wtot
R4
η=
R 4 + r2
Rezultat final: η ≈ 86,96 %
d.
w 2 = u 2I 42 ∆t
E 22
w 2 = r2 ∆t
( R 4 + r2 )2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 010

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
I1 = E (R1 + r ) ; I2 = E 2r
E = 2I1I2R1 (2I2 − I1) ; r = I1R1 (2I2 − I1)
Rezultate finale E = 12V ; r = 2Ω
b.
R1R 2
r =
R1 + R 2
R2 = rR1 (R1 − r )
Rezultat final R2 = 3Ω
c.
P1 = I12R1 şi P2 = I22R12
Rezultate finale P1 = 13,5W ; P2 = 18W
d.
Re
η2 =
Re + r
η2 = 50%
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 011

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
R2 (R3 + R4 )
RAB =
R2 + R3 + R4
R AB = 2Ω
E
I=
r + R1 + RAB
Rezultat final: I=2A
b.
I2
= 2;
I3
2
P2 I 2 R2
=
P3 I 3 2R3
P2
Rezultat final: =4
P3
c.
R=r
Rezultat final: R = 1Ω
d.
E2
Pmax =
4r
Rezultat final: Pmax = 36W
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 012

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
W R = Pt
Rezultat final: W R = 900 J
b.
P = UI
Rezultat final: I = 0 ,5 A
c.
Ir = E − U
Rezultat final: r = 4 Ω
d.
1
η= =U/ E
1+r / R
Rezultat final: η = 93 ,75%
e.
R = r → P = Pmax
Pmax = E 2 / 4 r
Rezultat final: Pmax = 64W
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 013

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

Nr. Item Soluţie, rezolvare


III.a.
P
η=
Pgen
Pgen = 18 W
b.
Pgen = EI
E= 12 V
c.
P P ηE
U= sau U = 9 V (sau R = 2 sau R = sau R = 6 Ω)
I I I
E −U E R
r = = 2 Ω (sau r = − R sau r = − R = 2 Ω)
I I η
E
I = =6A
r
d.
E 2R
P=
(R + r )2
E2
Pmax = (sau numai P = max pentru R = r)
4r
Pmax = 18 W
e.
E
I=
R+r
E
Im = =3 A
2r
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 014
Subiectul C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
III.a. R = r cand puterea este maxima
Rezultat final: r = 2Ω
b. E2
Pmax =
4r
E
I=
2r
Pmax
I=
r
Rezultat final: I = 2 A
c. P = I 2R
E
I=
R+r
Rezolvarea corecta a ecuatiei de gradul II
Rezultat final: R1 ≅ 0,34Ω; R 2 = 11,6Ω
d. Curentul electric nu mai strabate rezistorul
Rezultat final : P=0.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 015

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III. a. P =I R
2
3 3 3
Rezultat final: P3 = 156,8W
b. W = P3 ∆t
Rezultat final: W = 9408 J
c. U 3 = E 1 − I1R1
U 3 = I 3R3
Rezultat final: I 1 = 2,2 A
d. I1 + I 2 = I 3
E1 − E 2 = I 1 R1 − I 2 R2
E 2 = I 3 R3 + I 2 R2
Rezultat final: E 2 = 80V
e. P = I 1 R1 + I 2 R 2 + I 3 R 3
2 2 2

Rezultat final: P = 268W


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 016

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III. a.
P2 = R 2 I 22
Rezultat final: P2 = 9 W
b.
E 2 = (R 2 + r 2 )I 2 + R 3 I 3
Rezultat final: I 3 = 0,2 A
c.
I1 + I 3 = I 2
W1 = R1I12 ⋅ ∆t
Rezultat final: W1 = 864 J
d.
E1 − E2 = −(R2 + r2 )I2 − (R1 + r1 )I1
Rezultat final E1 = 13 V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 017

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
P
I=
U
Rezultat final: I = 0, 2 A
b.
E = U + Ir
E −U
r=
I
Rezultat final: r = 10Ω
c.
W = UIt
Rezultat final: W = 3600 J
d.
P = RI 2
E
I=
R+r
2
 E 
P = R 
 R+r 
Rezultat final: R = 10Ω
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 018

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
E
I=
r +R
Rezultat final: I = 2 A
b.
Putilă
η=
Pconsumată
Putilă = U ⋅ I
Pconsumat ă = E ⋅ I
U R
η= =
E R+r
Rezultat final: η = 83,3%
c.
Pgenerator = E ⋅ I
Rezultat final: P = 48W
d.
P = U ⋅I = R ⋅I2
Rezultat final: P = 40W
e.
W = U ⋅I ⋅t
t = 15 ⋅ 60s = 900s
Rezultat final: W = 36kJ
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 019

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
P = UI
Rezultat final: P = 440W
b. W = W1 + W2 + W3
W = 3UI∆t
Rezultat final: W = 1584 kJ
c.
P
I=
U
Rezultat final: I = 2 A
d. W = W′ + W′ + W′
1 2 3
U
I′ =
3R
W = 3RI ′ 2 ∆t
Rezultat final: W = 174,24kJ
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 020

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

Nr. Item Soluţie, rezolvare


III.a.
R = U2 P
Rezultatul final
R = 20 Ω
b.
I =P U
Rezultatul final
I = 11 A
c.
Pmax = UI
Rezultat final
Pmax = 11kw
d.
n = [I max im I ]
Rezultatul final: n=4
e.
W = P ⋅t
Rezultatul final: W = 8 ,7 MJ
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 021

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
E
I=
R1R 2
+r
R1 + R 2
I = I1 + I 2
I 1R1 − I 2 R 2 = 0
Rezultat final : I1 = 2 A
b.
2
Q2 R I
= 2 22
Q1 R1I 1
Rezultat final : Q 2 / Q1 = 1,5
c.
P = EI
Rezultat final: P = 450W
d.
R1R 2
R1 + R 2
η=
R1R 2
+r
R1 + R 2
Rezultat final : η = 67%
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 022

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
P = U ⋅I
U = R ⋅I
P1 = U1 R 1
2

Rezultat final: U = 16V


b. P1 = R1 ⋅ I 2
I = 2A
c.
E = I ⋅ (R1 + R2 + r )
Rezultat final: R2 = 3Ω
d.
Wel = (R1 + R2 ) ⋅ I 2 ⋅ t
Wel = 26,4kW
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 023

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

Nr. Item Soluţie, rezolvare


III.a.
I = 2 I0
I=4A
b.
Uab = E0 + I0 r0
Uab = 16 V
c.
Uab = E − I (R + r )
E − Uab
R= −r
I
R = 1,5 Ω
d.
Psursă = E·I
Psursă = 96 W
e.
PJoule = (R + r )I 2 + 2r0I02
WJoule = 4800 J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 024

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
P
U=
I
Rezultat final: U = 120V
b.
P
Rb =
I2
Rezultat final: Rb = 120Ω
c.
W = UIt
Rezultat final: W = 7200 J
d.
W = ( R + Rb ) I 2t
Rezultat final: Wt = 446, 40 J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 025

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
R1R2
Rp =
R1 + R2
R1R2
R = R3 +
R1 + R2
E = IR
Rezultat final: R = 75 Ω; E = 150V
b.
R1R2
U MN = IR p = I
R1 + R2

Rezultat final: U MN = 30V


c.
2
U MN
P1 =
R1
Rezultat final: P1 = 45W
d.
W = I 2Rt
Rezultat final: W = 360 kJ
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 026

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
Re = R
E
I=
Re + r
U MN = I ⋅ R e
Rezultat final U MN = 8V
b.
P = I 2Rt
Rt = Re + r
Rezultat final P = 28W
c.
I
Q = ( ) 2 ⋅ 2R ⋅ ∆t
2
Rezultat final Q = 28,8kJ
d.
observaţia P =max ⇔ R e = r
Rezultat final R = 3Ω
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 027

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
P1 = R1I12
R1 = 3 Ω → I1 = 4 A
Rezultat final: P1 = 48W
b.
W 2 = R 2 I 22 t
R2 = 8Ω → I 2 = 2 A
Rezultat final: W 2 = 9600 J
c.
E
I1 =
R1 + r
E
I2 =
R2 + r
Rezultat final: E = 20V
d.
R = r → P = Pmax
r = 2Ω
Pmax = E 2 / 4 r
Rezultat final: Pmax = 50W
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 028

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

Nr. Item Soluţie, rezolvare


III.a.
R = U2 P
Rezultatul final
R = 10 Ω
b.
I =P U
Rezultatul final
I = 22 A
c.
Pmax = UI
Rezultat final
Pmax = 5500w
d.
n = [I max im I ]
Rezultatul final: n =1
e.
W = P ⋅t
Rezultatul final: W = 17 ,42MJ
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 029

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a. P =I R
2
1 1 1
Rezultat final: P1 = 60W
b. I 1R1 = IR e
1 1 1
= +
Re R1 R 2
Rezultat final: I = 3 A
c. E = I (r + R e )
Rezultat final: E = 45V
d. W = I 2 R e ∆t
Rezultat final: W = 27000 J
e. Re
η=
r + Re
Rezultat final: η = 66,66%
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 030
Orice altă rezolvare care conduce la rezultate corecte se va puncta corespunzător.

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

Nr. Item Soluţie, rezolvare


III.a.
R = U2 P
Rezultatul final
R = 10 Ω
b.
I =P U
Rezultatul final
I = 22 A
c.
Pmax = UI
Rezultat final
Pmax = 22 kW
d.
n = [I max im I ]
Rezultatul final: n=4
e.
W = P ⋅t
Rezultatul final: W = 17,42 MJ
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 031

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
r = R1 R2
Rezultat final: r = 10Ω
b.
P
I=
R1
Rezultat final: I = 4A
c.
E = I ( R1 + r )
Rezultat final: E = 60V
d.
R1
η=
R1 + r
Rezultat final: η  0,33
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 032

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
Schema electrică circuit
b.
U2
P1 =
R1
U2
R1 =
P1
Rezultat final: R1 = 60,5Ω
c.
U2
R2 =
P2
Rezultat final: R 2 = 96,8Ω
d.
P1 = U ⋅ I 1
P2 = U ⋅ I 2
U U
I1 = , I2 =
P1 P2
40 25
Rezultat final: I 1 = A = 3,63 A şi I 2 = A = 2,27 A
11 11
e.
t = 15 ⋅ 60s = 900s
W = P2 ⋅ t
Rezultat final: W = 450kJ
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 033

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

Nr. Item Soluţie, rezolvare


III.a.
E = nE1
E = 24 V
b.
R = Ur
(E − U )
R = 10 Ω
c.
Ps = reI 2
P = RI 2
Ps : P = 0,2
d.
P ′ R ′ I ′2
=
P R I2
I ′ R + re
= , unde re = nr = 2 Ω
I R ′ + re
P′ − P
= 15,2 %
P
e.
E1
ISC =
r
ISC = 12 A

Varianta 4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 034

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


W3 = U 3 I 3 ∆t
III.a.
U 3 = R3 I 3
W3 = R3 I 32 ∆t
Rezultat final: W3 = 21600 J
b. E3 = I 2 ( R2 + r3 ) + I 3 R3
E3 − I 3 R3
I2 =
R2 + r3
Rezultat final: I 2 = 1A
c. I 1 = I 3 − I 2
E 2 = E3 − E1 + I 1 ( R1 + r1 ) − I 2 ( R2 + r3 )
Rezultat final: E 2 = 36V
d. P = P1 + P2 + P3
P = R1 I 12 + R2 I 22 + R3 I 32
Rezultat final: P = 109W
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 035

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
reprezentarea corectă a schemei circuitului
b.
P =EI
2E 4E 2
P = 2E =
R + 2r R + 2r
Rezultat final: P = 88 W
c.
Q = r I 2 ∆t
Rezultat final: Q = 240 J
d.
Pc = R I 2
Rezultat final: Pc = 80 W
e.
Pc
η=
P
10
Rezultat final: η = ≅ 90,9%
11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 036

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
R1R 2 R3 R4
R= +
R1 + R 2 R 3 + R 4
E
I =
R+r
I = I1 + I 2
I1R1 − I 2 R 2 = 0
Rezultat final : I 1 = 4,8 A
b.
W = EIt
Rezultat final : W = 11520 J
c.
R3 R 4 2
P34 = I
R3 + R4
Rezultat final: P34 = 51,2W
d.
R1R 2
+ R3
R1 + R 2
η=
R1R 2
+ R3 + r
R1 + R 2
Rezultat final : η = 68,75%
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 037

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


Nr. Item Soluţie, rezolvare
III. a.
P = I2 ⋅ R
Pm1,2
Intensităţile maxime admisibile de cele 2 rezistoare sunt: I m1,2 =
R1,2
Reyultat final: Im1 = 3 A şi I m2 = 4 A
b.
I m = I m1 = 3 A
U = I ⋅R
U m = (R1 + R 2 ) I m
Rezultat final: U m = 27 V
c.
Tensiunile maxime admisibile de cele două rezistoare U m1,2 = Pm1,2 ⋅ R1,2
U m1 = 9 V şi U m2 = 24 V
Rezultat final: U m = U m1 = 9 V
d.
d. R
η=
R+r
Rezultat final: η S ≅ 81,8%
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 038

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
Q = R1 ⋅ I 2 ⋅ t
E
I1 =
r + R1
Rezultat final: Q = 57,6kJ
b. Wext
η=
Wtot
η ≈ 66,67% %
c. 1 1 1
= +
R p R1 R2
P = R ⋅I2

P = R1 ⋅ I1 = Rp ⋅ I 2
2 2

Rezultat final: R2 = 4Ω
d.
E2
Pmax =
4r
Pmax = 54W
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 039

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
R1R2
Re = + R3
R1 + R2
r
re = , Ee = E
2
E
I=
Re + re
Rezultat final:
Re = 8,1Ω
I = 4A

b.
Q3 = R3I 2t
Rezultat final: Q3 = 28,8kJ
c.
Pext = ReI 2
Rezultat final: Pext = 129,6W
d.
Re
η=
r
Re +
2
Rezultat final: η = 90%
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 040

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
I1 = I 2 + I 3
E = I 1R1 + I 2 R 2
I 2R 2 − I 3 R3 = 0
Rezultate finale I1 = 0,1A ; I 2 = 0,04 A ; I 3 = 0,06 A
b.
U MN = I 2 R 2
Rezultat final U MN = 12V
c.
W = I 32 R 3 ∆t
Rezultat final W = 1,296 kJ
d.
P = E ⋅ I1
Rezultat final: P = 3,2W
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 041
Subiectul C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
III.a. I = I1 + I 2
E = I 1R + Ir
E − I 1R
r =
I1 + I 2
Rezultat final: r = 2Ω
b. E 1 = I1R − I 2 r1
Rezultat final : E 1 = 5V
c. P = EI
Rezultat final: P = 36W
d. W B = I 12 R ⋅ ∆t
W i 1 = I 22 r1 ⋅ ∆t
W i = I 2 r ⋅ ∆t
W = W B + W i1 + W i
Rezultat final : W = 1860 J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 042

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
E
I=
R + ri
nE1
R= − nr
I
R = 16,8 Ω
b.
P = RI 2
Ps = ri I 2 = nrI 2
P R
= = 14
Ps nr
c.
E ′ = (n − 2)E1
E′ = 6 V
E′
I′ =
R + nr
I′ 2
Intensitatea scade de 1,5 ori (sau = )
I 3
d.
E
ISC =
ri
E1
I1 = (prin oricare element)
r
I1 = 7,5 A
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 043

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
I 1 − I 2 − I 3 = 0 , E1 = I 1R1 + I 2 R 2 , E 2 = I 2 R 2 − I 3 R 3
5
Rezultat final: I 2 = A
3
b. U AB = E 1 − I 3 R 3
1
I3 = − A
3
40
Rezultat final: U AB = V
3
c.
P = I3 ⋅ R4
2

Rezultat final: P = 0,44W


d.
W = I 1 ⋅ R 1 ⋅ ∆t
2

4
I1 = A
3
Rezultat final: W = 4266,66J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 044

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III. a.
W1 = E 1I 1
Rezultat final: W1 = 3 W
b.
U MN − E1 = −r1I 1
Rezultat final: U MN = 11,5 V
c.
E1 − E 3 = (r1 + R1 ) ⋅ I 1 + r 3 I 3
Rezultat final: I 3 = 1,5 A
d.
I1 + I 2 = I 3
E1 − E 2 = (r1 + R1 ) ⋅ I 1 − (r 2 + R 2 ) ⋅ I 2
Rezultat final: E 2 = 20 V
e.
( )
W = R1I 12 + R 2 I 22 ⋅ ∆t
Rezultat final: W = 18075 J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 045

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
R1 = U 02 / P1
R 2 = U 02 / P2
R s = R1 + R 2
Rezultat final: R s = 600 Ω
b.
I = U / Rs
Rezultat final: I = 0 ,2 A
c.
U1 = IR1
Rezultat final: U1 = 48V
d.
P = Rs I 2
Rezultat final: P = 24W
e.
W 2= R 2 I 2 t
Rezultat final: W2 = 864 J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 046

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
I 2 ⋅ R2 = I 3 ⋅ R3
R2
I3 = I2
R3
I 3 = 2A
P3 = R 3 ⋅ I 3
2

Rezultat final: P3 = 24W


b.
I1 = I 2 + I 3
Rezultat final: I1 = 5 A
c.
E = I 1 ⋅ (R1 + r ) + I 3 ⋅ R 3
Rezultat final: E = 25V
d.
P = U ⋅ I1
U = E − I1 ⋅ r
Rezultat final: P = 110W
e.
Putilă
η=
Pconsumată
Pconsumat = E ⋅ I1
Rezultat final: η = 88%
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 047

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


Nr. Item Soluţie, rezolvare
III. a.
R s = R1 + R 2
R1R 2
Rp =
R1 + R 2
Ps = Pp
r = Rs R p
Rezultat final: r = 2Ω
b.
E2
P2 = R2
(R 2 + r )2
P2
E= (R 2 + r )
R2
Rezultat final: E = 4,5V
c.
E
I sc =
r
Rezultat final: I sc = 2,25 A
d.
R
η= , unde R = r
R+r
Rezultat final: η = 50%
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 048

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III. a. P = UI
P
I=
U
Rezultat final: I = 3 A
b.
U nE
Rb = I =
I R b + nr
IR b
n=
E − Ir
Rezultat final :elevul foloseşte toate cele trei baterii pe care le leagă în serie
c. U
I ′′R b =
2
I ′′(R + R b ) = 3E − I ′′3r
Rezultat final: R ′ = 4,5Ω
d.
W = I 2 R∆t
Rezultat final: W = 6075J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 049

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
reprezentarea corectă a schemei circuitului
b.
P =EI
E
I=
r
R+
2
Rezultat final: P = 22 W
c.
r 2
p= I
2
Rezultat final: p = 2 W
d.
Pc = R I 2 , Pc = P − p
Rezultat final: Pc = 20 W
e.
Pc
η=
P
10
Rezultat final: η = ≅ 90,9%
11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 050

Subiectul C. PRODUCEREA CURENTULUI ELECTRIC


III.a. P =RI
2
1 11
E
I=
(R1 + R 2 )R 3
+r
R1 + R 2 + R 3
I
I1 =
R1 + R 2
1+
R3
Rezultat final: P1 = 15,9W
b.
(R1 + R 2 )R 3
W = I 2t
R1 + R 2 + R 3
Rezultat final: W = 1,9 ⋅ 10 5 J
c.
R echiv .
η=
R echiv . + r
Rezultat final: η = 70%
d.
P = Pmax dacă r = R ext = R1 + R 2
Rezultat final: r = 4Ω
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 051

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
U2
P=
R
Rezultat final: R = 8 Ω
b.
P
I=
U
E = U + rI
E −U
r=
I
Rezultat final: r = 1Ω
c.
Q = Pt
Rezultat final: Q = 240J
d.
A′ A
R′ = ρ şi R = ρ
S S
R ′ A′
=
R A
R′ = 16Ω
2
 E 
P ′ = R ′ 
 R′ + r 
Rezultat final: P′ = 1,121W
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 052

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
E1 = Ι1 ⋅ r1 + Ι ⋅ R
E 2 = Ι 2 ⋅ r2 + Ι ⋅ R
Ι = Ι1 + Ι 2
r1 ⋅ E 2 + R ⋅ (E 2 − E1 )
Ι2 =
r1 ⋅ r2 + R ⋅ (r1 + r2 )
Rezultat final: Ι 2 = 3,5 A
b.
P = R ⋅ Ι2
Ι=
(E1 / r1 ) + (E2 / r2 )
1 + R ⋅ [(1/ r1 ) + (1/ r2 )]
Rezultat final: P = 69,62 W
c.
W = P ⋅ ∆t = R ⋅ Ι 2 ⋅ ∆t
Rezultat final: W = 4177,2 J
d.
P = Pmax când R ′ = rechiv
rechiv = r1 ⋅ r2 / (r1 + r2 )
Rezultat final: R ′ = 0,142 Ω
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 053

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
Schemă corectă
b.
E 5e
I sc = s =
rs 5r
Rezultat final I sc = 50 A
c.
I = Q ∆t
Legea lui Ohm 5e = I ⋅ (5r + R )
R = ρ ⋅l S
Rezultat final S = 0,16mm 2
d.
Q deg ajata = I 2 ⋅ R ⋅ ∆t '
Rezultat final Q deg ajată = 810kJ
e.
η = R (R + r )
Rezultat final η = 9 10 = 90%
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 054

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
∆U
R = tgα =
∆I
R = 5Ω
E
I=
R+r
I = 4A
U = IR
Rezultat final: U = 20V
b.
P = I 2R
Rezultat final: P = 80W
c.
W = I 2Rt
Rezultat final: W = 4,8kJ
d.
R
η=
R+r
Rezultat final: η = 83%
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 055
SUBIECTUL C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
III.a. P = P1 + P2
P = U 1I + I 2 R 2
20I 2 + 30I − 270 = 0
Rezultat final: I = 3 A
b. W1 = U 1It
Rezultat final : W1 = 648 kJ
c. E = U borne + Ir
E = U 1 + I (R 2 + r )
P = EI
Rezultat final: E = 96 V ; P = 288 W
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 056
Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
Nr. Item Soluţie, rezolvare
III.a.

• W = I2 ⋅ R ⋅ t
• E2 = I ⋅ R

L
• R =ρ⋅
S

W ⋅ ρ ⋅L
• Rezultat final: S = = 7 ⋅ 10 −8 m 2
E 22 ⋅t

b.
L
R =ρ⋅ = 1Ω
S
E2
Rezultat final: I = = 4,5 A
R
c.
P2 = E 2 ⋅ I 2
E1 = I 1 ⋅ R1 − I ⋅ R = I 1 ⋅ R1 − E 2 ⇒ I 1 = 2,1 A
I 2 = I 1 + I = 6,6 A
Rezultat final: P2 = 29,7W
d.
W 1 = I 12 ⋅ R 1 ⋅ ∆t
Rezultat final: W1 = 1323 J ≅ 1,3kJ
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 057

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a. I1 = I 2 + I 3
0 = I 3 R3 − I 2 R 2
E = I 1 (R1 + r ) + I 2 R 2
Rezultat final: I 3 = 2,35 A
b. E
I =
r + R e2
R e 2 = R1 + R 2
U = IR e 2
Rezultat final: U = 36V
c. P = I 1 R e1
2

R2 R3
R e1 = R1 +
R2 + R3
Rezultat final: P ≅ 104,4W
d.
W = E ⋅ I ⋅ ∆t
Rezultat final: W = 48000 J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 058

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III. a.
P12 = W12 / ∆t
Rezultat final: P12 = 30 W
b.
P12 = R1I 12 + R 2 I 22
R1I 1 − R 2 I 2 = 0
Rezultat final: I 2 = 0,5 A
c.
I = I1 + I 2
E = rI + R 2 I 2
Rezultat final: E = 26 V
d.
η = P12 / Ptot
Ptot = EI
Rezultat final: η ≅ 76,9%
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 059

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI ELECTRIC


III.a.
E echiv. = E
rechiv. = r / 2
Rezultat final: E echiv. = 24 V, rechiv. = 1 Ω
b.
Psursa echiv. = Pcirc. int + Pcirc. ext
Psursa echiv. = EI
Pcirc. int = I 2 rechiv.
Pcirc. ext = P1 + P2
Rezultat final: I = 12 A
c.
Pcirc. ext = I 2R ext
Rezultat final: R ext = 1 Ω
d.
I1R1 = I 2R2
I = I1 + I 2

P1 =
U2
R1
, P2 =
U2
R2
⇒ R1 = 3R 2

Rezultat final: I 2 = 9 A
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 060

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
I1 = I 2 + I 3
I 2 ⋅ R2 = I 3 ⋅ R3
Rezultat final: I 2 = 1,5 A şi I 3 = 0,5 A
b.
P1 = R1 ⋅ I1
2

Rezultat final: P1 = 40W


c.
Pext = U ⋅ I 1
U = E −u
u = r ⋅ I1
Rezultat final: Pext = 64W
d.
Pext
η=
Ps
Ps = E ⋅ I1
Rezultat final: η ≅ 94%
e.
W = U ⋅ I1 ⋅ t
Rezultat final: W = 38,4kJ
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 061

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
l
R=ρ = 10Ω
S
R
Re =
2
E
I=
R
+r
2
Rezultat final: I = 1A
b.
W = EIt
Rezultat final: W = 1800J
c.
Re
η=
Re + r
Rezultat final: η = 0,8(3)
d.
RR ′
r =
R + R′
l′ rR
R′ = ρ = , l’ este lungimea scurtată
S R−r
SrR
l′ =
ρ (R − r )
Rezultat final: l ′ = 2,77m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 062
Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
III.a. I3 + I 2 = I1, , E1 + E2 = I2 (R2 + r2 ) + I1(R1 + r1), E 2 = −I3R3 + I2 (R2 + r2 )
I1 ≅ 2,12 A, I2 ≅ 1,71A
Rezultat final: I3 ≅ 0,41A
b. W = UI∆t = RI 2 ∆t
W1 = R1I12 ∆t
Rezultat final: W1 ≅ 2696,64J
c.
U AB = R2I 2
Rezultat final: U AB ≅ 6,84V
d. P = U ⋅I
P2 = u 2I2 = r2I 22
Rezultat final: P2 ≅ 2,92W
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 063

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
reprezentarea corectă a schemei circuitului
b.
P = E echiv I
2E − 2r I 2 = R I

E − r I1 = R I
I + I = I
1 2
4
E
3 Eechiv
I= ≡
2r R + rechiv
R+
3
4E
Eechiv =
3
Rezultat final: P = 64 W
c.
p = rechiv I 2
2r
rechiv =
3
Rezultat final: p = 8 W
d.
Pdisipat = R I 2 , Pdisipat = P − p
Rezultat final: Pdisipat = 56 W
e.
Pdisipat
η=
P
Rezultat final: η = 87,5%
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 064

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a. P = (R1 + r )I 2
U
I=
5r
E
I=
R1 + r
Rezultat final: P = 96W
b. W int = rI 2 t
Rezultat final: W int = 4800 J
c.
E2 E2
R1 = R2
(R1 + r ) 2
(R 2 + r )2
r2
R2 =
R1
Rezultat final: R 2 = 0,2Ω
d. R1 + R 2
'
η= '
R1 + R 2 + r
Rezultat final: η = 90%
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 065

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.

Ι=
(E1 / r1 ) + (E2 / r2 )
1 + Rext ⋅ [(1/ r1 ) + (1/ r2 )]
Rext = R + R A + R12
R12 = R1 ⋅ R2 / (R1 + R2 )
Rezultat final: Ι = 0,5 A
b.
W = R ⋅ Ι2 ⋅ t
Rezultat final: W = 1320 J
c.
P = R12 ⋅ Ι′2
Ι′ = E1 / (r1 + Rext )
Rezultat final: P ≅ 0,37W
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 066

Subiectul C. Producerea şi utilizarea curentului continuu


Nr. Item Soluţie, rezolvare
III.a.

U2
P1 =
R1

Rezultat final: R1 = 98Ω

b.
I = U / R ep ; R ep = R1 ⋅ R 2 /(R1 + R 2 )
Rezultat final: I = 5 A
c.
W 2 = P2 ⋅ t ; W apă = 0,8 ⋅ W 2
Rezultat final: t = 875s ≅ 14,58 min
d.
• R 01 + R 02 = R1 + R 2
• ρ = ρ 0 ⋅ (1 + α ⋅ t ) ⇒ R ≅ R 0 ⋅ (1 + α ⋅ t )
• R1 = R 01 ⋅ (1 + α 1 ⋅ t ) ; R 2 = R 02 ⋅ (1 + α 2 ⋅ t )
Rezultat final: R 01 ⋅ α 1 + R 02 ⋅ α 2 = 0
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 067

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
R = W I12 ∆t
Rezultat final R = 9Ω
b.
R S1 = R A + R
R S2 = R1 + R 2
R e = R S1 ⋅ R S2 (R S1 + R S2 )
Rezultat final R e = 5Ω
c.
Observaţia că la închiderea lui K prin rezistorul R 2 nu va trece curent
I 1' R1 = I 2 (R + R A )
I 1' = 4 ⋅ I 2
2
P1 = I 1' R1
Rezultat final P1 = 25,6W
c.
r = 1Ω

η = R e (R e + r )
5
Rezultat final η = = 83,33%
6
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 068

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
W2 = I 22R 2 ∆t
Rezultat final: I 2 = 6 A
b.
I = I2 + I3
I 2 R 2 = I 3 R3
Rezultat final: I = 15 A
c.

nI = I

Rezultat final: I = 2,5 A
d.
′ ′
P = EI
E
I=
r / n + R ext
1 1 1
Rext = R1 + R23 şi = +
R23 R2 R3

Rezultat final: P = 281,25 W
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 069
Subiectul C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
III.a.
R = 1Ω → U = 1,8V
U
I=
R
Rezultat final: I = 1,8 A
b. R1 = 1Ω → U 1 = 1,8V ; R 2 = 5Ω → U 2 = 3V
U = IR
ER1 ER 2
U1 = ; U2 =
R1 + r R2 + r
Rezultat final : E = 3,6V ; r = 1Ω
c. U = 3,6V → R → ∞
Rezultat final: I= 0
d. P = Pmax ⇔ R = r
Rezultat final : R = 1Ω ⇒ U = 1,8V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 070

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
U = IR
Rezultat final: U = 20V
b.
W = UIt
Rezultat final: W = 2400W
c.
E1 = I1 ( r1 + R1 ) + IR
P1 = R1I12
Rezultat final: P1 = 9W
d.
I2 = I − I1
PE 2 = I2 E2
Rezultat final: PE 2 = 25W
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 071

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
R1R2
R= + R3 + R 4
R1 + R2
R = 6,5Ω
E
I= , I = 2A
R+r

I1R1 = I 2R2
I1 + I 2 = I
Rezultat final: I1 = 1,5 A; I2 = 0,5 A
b.
Q3 = R3I 2t
Rezultat final: Q3 = 2400 J
c.
Ptot = EI
Rezultat final: Ptot = 28W
d.
R
η=
R+r
Rezultat final: η = 92,85%
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 072

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
U2
P=
R
U2
R=
P
Rezultat final: R = 150 Ω
b.
P
I= = 0,2 A
U
E = U + rI
E −U
Rezultat final: r = = 10Ω
I
c.
Q = Pt
Rezultat final: Q = 21.600 J
d.
A′ A
R′ = ρ şi R = ρ
S S
R ′ A′
=
R A

R = 30Ω
2
 E 
P ′ = R ′ 
 R′ + r 
Rezultat final: P ′ = 19,2W
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 073

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


Nr. Item Soluţie, rezolvare
III. a.
R2 R3
Rp =
R 2 + R3
R s = R1 + Pp
E
I =
Rs + r
Rezultat final: I = 2Ω
b. I 2 = I3
I = I2 + I3
I
I2 = I3 =
2
Rezultat final: I 2 = 1A
c. Rs = r
Rezultat final: R s = 1Ω
d. E2
Pmax =
4r
Rezultat final: Pmax = 25W
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 074

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


Nr. Item Soluţie, rezolvare
III. a.
P = R ⋅I2
E
I=
R+r
P1 = P2
r = R1R 2
Rezultat final: r = 4Ω
b.
P = I s2 (R1 + R 2 )
E
Is =
R1 + R 2 + r
Rezultat final: P = 27,7W
c.
Rs
η=
Rs + r
Rezultat final: η = 83,3%
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Orice altă rezolvare care conduce la rezultate corecte se va puncta corespunzător.

Subiectul D. OPTICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I . 1. a. 2p
2. c. 3p
3. d. 3p
4. b. 5p
5. c. 2p
II.a. Pentru: 3p
1 1 1 2p
= −
f x 2 x1
Rezultat final: x 2 = 120cm 1p
b. Pentru: 3p
y2 x
= 2 2p
y1 x1
Rezultat final : y 2 = −20cm 1p
c. Pentru: 3p
1 2p
C=
f
Rezultat final: C = 2,5δ 1p
d. Pentru: capătul superior se va afla la distnţa x '1 = −55cm 1p 6p
1 1 1 1p
= −
f x ' 2 x '1
y '2 x' 1p
= 2
y '1 x '1
y '1 = y 1 sin α 1p
y'2 1p
tgα ' =
x ' 2 − x1
3 1p
Rezultat final : α = arctg
2
III. a. Pentru : hν 1 = Lext + eU 1 1p 6p
hν 2 = Lext + eU 2 1p
c
ν1 = 1p
λ1
c
ν2 = 1p
λ2
e(U 2 − U 1 )
h=
 1 1 1p
c  − 
 λ 2 λ1 
Rezultat final: h = 6,43 ⋅ 10 −34 J ⋅ s 1p
b. Pentru: E c = eU 1 2p 3p
Rezultat final: E c ≅ 10 −19 J 1p
c. Pentru: Lext = hν 1 − eU 1 2p 3p
Rezultat final: Lext = 5,85 ⋅ 10 −19 J 1p
d. hc 3p
Pentru: λ 0 = 2p
Lext
Rezultat final: λ 0 ≅ 338 ⋅ 10 −9 m 1p
TOTAL SUBIECT 45p
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 075

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
E0 = Ι 2R2 + Ι ⋅ (r0 + R0 )
E1 = Ι 2R2 − Ι1R1
Ι = Ι1 + Ι 2

Rezultat final: Ι1 =
[(E0 − E1 ) / (r0 + R0 )] − (E1 / R2 )
1 + [R1 / (r0 + R0 )] + (R1 / R2 )
b.
din Ι1 = 0 ⇒ (E0 − E1 ) / (r0 + R0 ) = E1 / R2
R2 = E1 ⋅ (r0 + R0 ) / (E0 − E1 )
Rezultat final: R2 = 24 Ω
c.
W1 = R1 ⋅ Ι12 ⋅ t
Ι1 = 0 A pentru R2 = 24 Ω
Rezultat final: W1 = 0 J
d.
P = R0 ⋅ Ι 2
Ι = E0 / (r0 + R2 + R0 )
Rezultat final: P = 183,59 mW
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 076
Subiectul C. Producerea şi utilizarea curentului continuu
Nr. Item Soluţie, rezolvare
III.a. Pentru:

• I1 = P / U

• Rezultat final: I 1 = 4 A

b. Pentru:
• Aplicarea legilor lui Kirchhoff:
I 1 = I 2 + I 3 ; E 1 = U + I 3 ⋅ R 3 ⇒ I 3 = (E 1 − U ) / R 3 = 1 A
E 2 = I 2 ⋅ R 2 − I 3 ⋅ R3
Rezultat final: E 2 = 10 V
c. Pentru:
W 3 = R 3 ⋅ I 32 ⋅ t
Rezultat final: W 3 = 480 J
d. Pentru:
P1 = E1 ⋅ I1
Rezultat final: P1 = 72 W
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 077

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
R e = R 2 , dacă K este deschis
R1R 2
R e′ = , dacă K este închis
R1 + R 2
r 2 = R e R e′
R1
Rezultat final: r = R 2 = 1,5Ω
R1 + R 2
b.
E2 E2
P = Re sau P = R e′
(R e + r )2 (R e′ + r )2
Rezultat final: E = 4,5V
c.
Re
η=
Re + r
R e′
η′ =
R e′ + r
2 1
Rezultat final: η = = 66,66% şi η = = 33,33%
3 3
d.
E2
Pmax =
4r
Rezultat final: Pmax = 3,375W
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 078

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI ELECTRIC


III.a.
E
I1 =
r + Rext.
Rext. = R1 + R23
1 1 1
= +
R 23 R 2 R 3
Rezultat final: R1 = 6 Ω
b.
0 = I 2 R 2 - I 3 R3
I1 = I 2 + I 3
Rezultat final: I 2 = 1,5 A
c.
2
U 23
P2 =
R2
2
U 23
P3 =
R3
P2
Rezultat final: =3
P3
d.
Rext.
η=
r + Rext.
r =0
Rezultat final: η = 1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 079

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


Nr. Item Soluţie, rezolvare
III.a.
P2 = I 22 R 2
I 2 R2 = I 3 R3
I1 = I 2 + I 3
Rezultat final: I1 = 3 A
b.
E = I 1 ( r + R1 ) + I 2 R 2
Rezultat final: E = 53V
c.
P = max ⇔ r = R ext
R 2R3
R ext = R '1 +
R2 + R3
Rezultat final: R '1 = 0,33Ω
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 080

Subiectul C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
P = P1 + P2
P1 = U1I
P2 = R2I 2
Rezultat final: I = 2A
b. W = U1It
Rezultat final W = 0,12KWh
c. R1 = R0 (1 + αt )
U
La cald R1 = 1
I
Rezultat final: t = 2200 C
o

d.
Schema electrica a instalatiei
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 081

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
P2 = R 2 ⋅ I2
E1 + E2 = I ⋅ (R1 + R 2 + r1 + r2 )
Q1 = U1 ⋅ I ⋅ t = R1 ⋅ I2 ⋅ t
Rezultat final: Q1 = 115,2kJ
b. w 2 = u2 ⋅ I ⋅ t = r1 ⋅ I2 ⋅ t

I=
(E1 + E2 )
(R1 + R 2 + r1 + r2 )
Rezultat final: w 2 = 120J
c.
observaţia că valoarea maximă a puterii se obţine pentru R = r
Rext = 1Ω
d. W
η = ext
Wtot
η ≅ 95,24 ℅
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 082

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
Q = U ⋅I ⋅t
Q
Rezultat final: I = = 4A
U ⋅t
b.
U2
Q= t
R
U2
Rezultat final: R = t = 27,5Ω
Q
c.
1 4 Q = U ⋅ I1 ⋅ t
3 4Q = U ⋅ I2 ⋅ t
Rezultat final: I 1 = Q 4 ⋅ U ⋅ t = 1A şi I 2 = 3 ⋅ Q 4 ⋅ U ⋅ t = 3 A
d.
R
η=
R+r
Rezultat final: η ≈ 96,15%
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 083
Subiectul C.PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
III.a.
E
I=
R+r
W = RI 2 ∆t
Rezultat final: W = 56,25KJ
b.
P = Pmax pentru Re = r
1 1 1
= +
Re R R1
Rezultat final: R1 ≅ 5,35Ω
c.
E2
Pmax =
4r
Rezultat final: Pmax = 500W
d.
PE = E ⋅ I '
E
I' =
2r
E2
PE =
2r
Rezultat final: PE = 1000W
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 084

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI ELECTRIC CONTINUU


III.a.
Ι = E / (Re + r )
Re = R13 ⋅ R24 / (R13 + R24 ) ; R13 = R1 + R3 şi R24 = R2 + R 4
Rezultat final: Ι = 0,6 A
b.
U BD = Ι1 ⋅ R1 − Ι 2 ⋅ R2
Ι = Ι1 + Ι 2
Ι1 ⋅ R13 = Ι 2 ⋅ R24
Ι1 = Ι 2 = Ι / 2
Rezultat final: U BD = 7,2V
c.
W = Re ⋅ Ι 2 ⋅ t
Rezultat final: W = 7,56 kJ
d.
Re′ = r
Pmax = E 2 / 4 ⋅ r
Rezultat final: Re′ = 5 Ω şi Pmax = 28,8 W
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 085

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
R = r → P = Pmax
Rezultat final: r = 5 Ω
b.
Pmax = 20W
c.
P = RE 2 /( R + r )2
Pmax = E 2 / 4 r
Rezultat final: E = 20V
d.
IS = E / r
Rezultat final: IS = 4 A
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 086

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


Nr. Item Soluţie, rezolvare
III. a.
P = U ⋅I
Rezultat final: I = 2,72 A
b.
A
R=ρ
S
U2
R=
P
S = πd 2
Rezultat final: A = 163,33m
c.
W = P ⋅t
Rezultat final: W = 2160000 J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 087
Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
Nr. Item Soluţie, rezolvare
III.a.
• P = U ⋅I
Rezultat final: I = 5 A / 3 ≅ 1,67 A
b.
• Determinarea rezistenţei electrice a becului: R b = U 2 / P = 36 Ω
• Aplicarea legii lui Ohm: I = E /(R + R b + r )
Rezultat final: R = 33Ω
c.
• W sursa = E ⋅ I ⋅ t
• WR = R ⋅ I 2 ⋅ t
Rezultat final: W R / W sursa ≅ 0,458
d.
• Aplicarea legii lui Ohm: I 1 = E /(R b + R b + r )
• Exprimarea tensiunii la bornele unui bec: U 1 = I 1 ⋅ R b
• Exprimarea variaţiei tensiunii la bornele becului: ∆U = U 1 − U
Rezultat final: ∆U = −2,4 V ⇒ tensiunea e cu 2,4 V mai mică decât tensiunea nominală
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 088

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI ELECTRIC


III.a.
1 1 1 1
= + +
RCD R R R
Rezultat final: RCD = 6 Ω
b.
2
PBC = IBC RBC
I AB = IBC
RR
RBC =
R+R
Rezultat final: I AB = 2 A
c.
U AD = I AD R AD
I AB = I BC = I CD
R AD = R AB + RBC + RCD , cu R AB = R, RBC = R / 2, RCD = R / 3
Rezultat final: U AD = 66 V
d.
2
W AD = I AD R AD ∆t
Rezultat final: W AD = 7920 J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 089

Orice altă rezolvare care conduce la rezultate corecte se va puncta corespunzător.

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


Nr. Item Soluţie, rezolvare
III. a.
E = I 1 (R 1 + r )
E = I 2 (R 2 + r )
P
I1 =
R1
P
I2 =
R2
Rezultat final: E = 30V
b.
I 2 R 2 − I 1R1
r =
I1 − I 2
Rezultat final: r = 6Ω
c.
R1
η1 =
R1 + r
R2
η2 =
R2 + r
η 1 R1 ( R 2 + r )
=
η 2 R 2 ( R1 + r )
η
Rezultat final: 1 = 0,66
η2
d.
E2
Pmax =
4r
Rezultat final: Pmax = 37,5W
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 090

Subiectul C.PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
W = Ub ⋅ I ⋅ t
Q
I=
t1
Rezultat final: t1 = 60 min = 1h
b.
Ub = E − I ⋅ r
Rezultat final: r = 10Ω
c.
Ub
R=
I
l
R=ρ
S
Rezultat final: l = 150m
d.
Schema electrica a circuitului
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 091

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
Wint = nr ⋅ I2 ⋅ t
Wint = (nr + R ) ⋅ I2 ⋅ t
W
f = int
Wtot
Rezultat final: R = 12,25 Ω
b. nE
I=
nr + R
I = 1,6 A
c. P= U I
nE − U
f=
nE
Rezultat final: P = 31,36W
d.
nE
I1 =
nr + R + Rfir
2
 nE 
Q = R   ⋅ t
 nr + R + Rfir 
Q = 4900J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 092

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
R1 = U 1 I 1
R2 = U 2 I 2
Rezultat final: R1 = 5Ω şi R 2 = 2Ω
b.
P1 = U 1I 1
P2 = U 2 I 2
Rezultat final: P1 = 20W şi P2 = 18W
c.
min(I 1, I 2 ) = I 1
U1 2 U 2 2  I 
Ps = R1I 12 + R 2 I12 = I1 + I 1 = I 1  U 1 + U 2 1 
I1 I2  I2 
Rezultat final: PS = 28W
d.
min(U 1, U 2 ) = U 2
U 22 U 22 I I  U 
Pp = + = U 22  1 + 2  = U 2  2 I 1 + I 2 
R1 R 2  U1 U 2   U1 
Rezultat final: Pp = 25,2W
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 093

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI ELECTRIC CONTINUU


III.a.
W = R ⋅ Ι2 ⋅ t ⇒ R = W / Ι2 ⋅ t ( )
Rezultat final: R = 9 Ω
b.
Ι + Ι1 = Ι 2
E1 = Ι ⋅ (R A + R ) − Ι1 ⋅ (R1 + R2 )
E2 = Ι1 ⋅ (R1 + R2 ) + Ι 2 ⋅ R3
Rezultat final: E2 = 13,4V
c.
Ι′ + Ι1′ = Ι′2
E1 = Ι′ ⋅ (R A + R ) − Ι1′ ⋅ R1
E 2 = Ι1′ ⋅ R1 + Ι′2 ⋅ R3
Rezultat final: Ι′ = 0,712 A
d.
P3 = R3 ⋅ Ι′22
Ι′2 = 2,76 A
Rezultat final: P3 = 22,85 W
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 094

Subiectul C.PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
Schema electrica
b.
I = I1 + I 2
E1 = I1r1 + IR
E 2 = I2r2 + IR
40
Rezultat final: I1 = A
7
15
I2 = − A ; sens invers pentru I 2
7
c.
P1 = E1I1
Rezultat final: P1 = 57,14W
d.
W = RI 2t
Rezultat final: W ≅ 1,53KJ
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 095

Subiectul C.PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
W = Q =U ⋅I ⋅t
Rezultat final: I = 5 A
b. U
Re =
I
Rezultat final: Re = 22Ω
c.
Q1 = f ⋅ Q
Q 2 = (1 − f )Q
Q
I1 = 1
U ⋅t
Q
I2 = 2
U ⋅t
Rezultat final: I1 = 1A, I 2 = 4 A
d.
U2
Q= ⋅t
R
Rezultat final: R1 = 110Ω,R2 = 27,5Ω
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 096
Orice altă rezolvare care conduce la rezultate corecte se va puncta corespunzător.

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


Nr. Item Soluţie, rezolvare
III.a.
• P1 = U 12 / R1 ; R1 = ρ ⋅ L1 / S
• P2 = U 22 / R 2 ; R 2 = ρ ⋅ L2 / S
• P1 = P2
Rezultat final: L1 / L 2 = (U 1 / U 2 ) 2 = 2,25
b.
• I 1 = P1 / U 1 ; I 2 = P2 / U 2
Rezultat final: I 1 / I 2 = U 2 / U 1 ≅ 0,67
c.
• I 1 = U 1 / R1 = 2 A ; I 1 = E /(R1 + r )
• R1 = 2,25 ⋅ R 2 ⇒ I 2 = U 2 / R 2 = 3 A ; I 2 = E /(R 2 + r )
Rezultat final: r = 1,5 Ω
d.
• W1 = U 1 ⋅ I 1 ⋅ ∆t
Rezultat final: W1 = 540 J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 097

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


Nr. Item Soluţie, rezolvare
III. a.
U 1 = R1I
Rezultat final: I = 2 A
b.
P = E ⋅I
Rezultat final: P = 24W
c.
E = I (r + R )
Rezultat final: r = 1Ω
d.
U 2 = U − U1
Q = U 2 It
Rezultat final: Q = 2,4kJ
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 098

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI ELECTRIC


III.a.
E = nE i
r = nri
Rezultat final: E = 120 V, r = 10 Ω
b.
P = I 2R
E
I=
r +R
Rezultat final: R = 10 Ω
c.
r
η=
r +R
Rezultat final: η = 50%
d.
′ ′
Psursa = I E

I′
E
r + R′
=

R′
R
=
2

Rezultat final: P = 960 W
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 099

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


III.a.
P3 = U ′ 2 R 3
Rezultat final: R 3 = 200Ω
b.
P1 = UI1
P2 = UI 2
Rezultat final: I1 = P1 U = 0,6 A şi I 2 = P2 U = 1A
c.
P = UI R = U (I 2 − I 1 ) = U (P2 U − P1 U ) = P1 − P2
Rezultat final: P = 40W
d.
U U U2
R= = =
IR P2 U − P1 U P2 − P1
Rezultat final: R = 250Ω
e.
I = I 2 + I 3 = P2 U + P3 U ′
Rezultat final: I = 2 A
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 100

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


Nr. Item Soluţie, rezolvare
III. a.
r = R1R 2
Rezultat final: r = 1Ω
b.
R3
η=
R3 + r
Rezultat final: η = 66,6%
c.
U 32
Q= t
R3
E
U3 = R3
R3 + r
Rezultat final: Q = 326,4J
d.
E2
Pmax =
4r
Rezultat final: Pmax = 102W