nr.

31

opera de cameră

ÎN TRUP
Festivalul Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi. Studioul de Operă
şi Multimedia al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti
(Str. Ştirbei Vodă, nr. 33).
Vineri, 27 mai, ora 17:00 (premieră); a doua reprezentație va avea
loc în aceeași sală, luni, 20 iunie,
ora 19:00.
INTRARE LIBERĂ

agresivă, iar feminitatea Ofeliei, de
flori - prezente şi în celebra scenă a
morţii sale din piesa lui Shakespeare. Cadrul atemporal, magic, abundă în simboluri (cerbul, pădurea,
dualitatea lumină/întuneric, lacul
etc.). Cele patru soliste reprezintă
vocile personajelor (Irina Ungureanu – Hamlet, Veronica Anuşca
– Ofelia), respectiv umbrele lor,
corpurile “false” (Cristina Lilienfeld – Ofelia, Smaranda Găbudeanu – Hamlet). Centrul spectacolului adăposteşte şi o operă-în-operă
(o altă aluzie la “Hamlet”) despre
etichetele sociale aplicate Femeii
şi Bărbatului într-un cadru contemporan. Muzica Dianei Rotaru
(interpretată de Ansamblul SonoMania) transpune polisemantismul textului într-un limbaj sonor
postmodern care trece prin oniric,
ritualic, ludic, dramatic şi alte culori narative.

Ansamblul SonoMania: Valentin
Ghita (oboi, corn englez), Mihai
Pintenaru (clarinet), Raluca Stratulat (vioară), Tamara Dica (violă),
Eugen-Bogdan Popa (violoncel),
Eliza Puchianu (pian), Alexandru
Stroe (percuţie).
Conducerea muzicală:
Diana Rotaru
Coregrafie: Cristina Lilienfeld;
scenografie: Anca Albani; asistent
scenografie: Tara Dobrovolschi;
proiecţii video: Serioja Bocsok,
Alina Uşurelu, Cristian Iordache
(ygreq); lumini: Michael Eigenmann; grafica: Maia Manolescu.

foto: Sabina Ulubeanu

În Trup, pe un libret original de
Ciprian Măceşaru, este o meditaţie poetico-surealistă asupra ambiguităţii identitare: suntem corpul
nostru sau ceea ce gândim? Cât de
mult contează identitatea sexuală?
Mijlocirea acestor gânduri este cuplul damnat Hamlet-Ofelia, fiecare
captiv în corpul celuilalt. Masculinitatea lui Hamlet este reprezentată Muzica: Diana Rotaru
de coarnele de cerb – regalitatea Libret: Ciprian Măceșaru

Distribuţie:
HAMLET/CERBUL/BĂRBATUL: Irina Ungureanu (soprană)
OFELIA/FEMEIA: Veronica
Anuşca (soprană)
CORPUL LUI HAMLET/
UMBRA 1: Smaranda Găbudeanu
(dans)
CORPUL OFELIEI/UMBRA 2:
Cristina Lilienfeld (dans)

compozitoarea

DIANA ROTARU
ISSN 2393 – 2732, ISSN-L 2393 – 2724

3

Sondând insondabilul
cu antenele spaimei
“Nu există alt păcat în afară de cel de a exista”
Samuel Beckett

Doru Căstăian
Lumea a început într-o explozie
de foc, în dogoarea indescriptibilă
a unui miliard de sori, în simetria
forţelor, în perfecţiunea dincolo
de distincţia dintre spirit şi materie
a lamei de cuţit care decupa realitatea, tăindu-se pe sine. Când ne
purtăm noaptea privirea prin pustiul de întuneric al cerului, punctat
ici şi colo de gămăliile de foc ale
stelelor, ne gândim, laolaltă cu fizicianul, că toate forţele naturii au
fost una la o miliardime de secundă
după Big Bang şi că preţul apariţiei
lumii a fost pierderea acestui paradis dinainte de timp, de spaţiu, de
nucleele atomice. În interiorul singularităţii, mintea nu poate ajunge.
În punctul îngrozitor şi indicibil
în care densitatea şi temperatura
materiei erau infinite. Aleph-ul. De
nespusul.

decât luând distanţă de sine, privindu-se din afară, înfrângând singularitatea propriei existenţe. Pierzându-se puţin. Într-adevăr, punctul
de deplină coincidenţă este punctul în care o fiinţă colapsează în ea
însăşi. Aşa cum forţa gravitaţională
dintre două corpuri creşte odată cu
micşorarea distanţei dintre ele, devenind infinită la punctul de coincidenţă (un punct niciodată atins,
întrucât a fi real este un păcat şi
întotdeauna prezent totuşi), în acelaşi fel, fiecare dintre noi are cu sine
un raport infinit întrucât, la limită,
interioritatea se naşte din această
coincidenţă cu sine. Sufletul este
numele pe care l-a primit gravitaţia
infinită din miezul fiecărui om. Infinitul dinăuntru. Sufletul se naşte
acolo unde fizica devine neputincioasă, acolo unde legile materiei
se întorc pe dos, precum o şosetă,
în singularitate, unde ceea ce este
finit devine infinit.

Pentru Zografi, fiecare om devine
mai plat şi mai lipsit de asperităţi
pe măsură ce este privit de mai sus,
ajungând în cele din urmă să aibă
rigoarea şi perfecţiunea lucioasă a
clişeului. Când o fiinţă a devenit
Pentru Vlad Zografi, nimeni nu se pe deplin clişeu, abia atunci este ea
spune pe sine şi nu spune lumea luată în totalitate în stăpânire. Abia

4

atunci înving torţionarii. Când
frâng sensul interior al unei persoane, reducându-i tumultul sufletesc
la un clişeu. Reducându-l la linişte,
care e cazul limită al stereotipiei.
Dimpotrivă, cu cât ne apropiem
mai mult de o persoană, prin dragoste sau ură, cu atât eşafodajele
asiguratoare ale identităţii se clatină, cu atât solida identitate şi stabilitate gnoseologică se resorb într-o
spumă cuantică, cu atât dogoarea
creşte, ca o promisiune a infinitului
de foc dinăuntru.
Clişeul este modul nostru de a
ne pune la adăpost de dogoarea
spumei cuantice a identităţii. Nu
putem traversa lumea, evitând
impactul fatal cu lucrurile, decât
punându-ne la adăpost prin stereotipii, de turbulenţa lor fundamentală: “Noi, cu toţii, preferăm clişeul. E
mult mai uşor de operat cu entităţi
precis determinate. În viaţa de zi cu
zi, alegem de nenumărate ori, clişeul. Altminteri, pesemne am înnebuni, viaţa ar deveni de netrăit dacă
ar trebui să ciocănim fiecare lucru
cu degetul pentru a-i auzi sunetul
fundamental şi armonicele superioare, dacă ar trebui să-i descifrăm
amprenta timbrului.”

De fapt, exact despre asta e vorba.
Realitatea, ca atare, este insuportabilă. Cum se poate suporta o realitate insuportabilă? Clişeizând,
ordonând, cosme-tizând (operaţiunea de creare a Cosmosului). Dar
asta nu e totul. Luând-o în răspăr,
mergând oblic faţă de sensul ei,
preferând sensul (întrucât suntem
autori), jocului (întrucât suntem
actori), acolo unde sinteza nu e posibilă. Fizica descrie natura (iar primii filosofi sunt, de fapt, naturalişti
fizicieni). Filosofiile sunt însă, la
fel ca proza, teatrul sau artele, modurile noastre de a face suportabil
nedefinitul identităţii, de a-l acomoda pe fiecare cu infinitul dogoritor din el. Iar asta explică oscilaţia
permanentă a literaturii, teatrului
si a celorlalte arte între stereotipie
şi îndrăzneală absolută. Imitarea
credincioasă a realităţii (ce e reality
show-ul zilelor noastre, atât de înrudit totuşi cu filmul?) şi ruperea
cu orice principiu al realităţii, demolarea şi, eventual, re-construcţia lumii sunt cele două capete ale
spectrului care ne condiţionează ca

Eseurile lui Vlad Zografi sunt bijuterii teoretice, pulsând într-un nor
senzual, scrise cu rigoare de fenomenolog şi profunzime de filosof.
Sunt texte care neliniştesc şi desfată, respirând în acelaşi timp mirosul
bun al scrisului cultivat, prăsit din
minuţie şi voluptate. O carte poate
prea uşor trecută cu vederea, dar
care n-ar fi putut, prin chiar exigenţele pe care le impune cititorului,
să pretindă o popularitate marcată.
Infinitul dinăuntru este o încântare la lectură, o fereastră deschisă
spre abisurile sufletului omenesc,
în care colcăie toţi demonii, dar şi
posibilitatea păcii. Fie şi cu preţul
violării quijoteşti a logicii lumii.
__________________
Vlad Zografi
Infinitul dinăuntru
Șase povestiri despre om,
societate și istorie
Editura Humanitas, 2012

NOUTĂȚI

actori pe scena vieţii. Pentru că scena teatrului, ne spune Vlad Zografi,
este întreaga lume. Filmul este doar
o oglindă plimbată prin mâzga realităţii: “odată contaminat de luciditate, n-ai altă soluţie decât să violezi
logica lumii.”

sebastian grama

în zonă
- fragment -

De obicei, mergi. Discuţi, mergi,
întrebi, îţi faci cruce ori comanzi
o bere, o vodkă, admiri sau bombăni, dar nu simţi într-adevăr sistemul – şi nici (nici-nici) contrariul
său: doar anumite simetrii (vagi,
hotărâte) sugerează că, dincolo de
blocuri, autobuze, fete (provocatoare) şi vânzători care se pricep
la fizică, teologie, sport, logică şi
medicină, adică la nimic, ar mai fi
o schemă, eventual un sens timid –
sau prea subtil pentru a conta. Ceea
ce, adesea, ne împinge către o farsă
de-a ritmul. Nu există constrângeri.
Există familii care pun grătarul în
fiecare duminică, din aprilie în octombrie, în cartier, pe marginea şoselei, în curţi din suburbii, oriunde,
frigând orice, odă colesterolului,
cărbunilor şi fumului şi naţiunii
profunde, cu mici, cu aripioare şi
cârnaţi, legume uneori, vinete, roşii, ardei gras, dovlecei, antricoate
supurând miresme de birt în jurul
balcoanelor cu izmene şi capoate
lungite la uscat pe funii, există şi
familii care se uită la Champions
League marţea şi miercurea şi altele care se duc în parcuri sâmbăta şi
umflă cozile din faţa chioşcurilor
cu floricele caramelizate, jetoane
pentru caruselul în care îşi ameţesc
progeniturile zbierânde, kúrtös kalács, prietenia cu vecinii este una
esenţială, să ni-i respectăm, să le
admitem specificul, mai ales praful
de nucă de cocos, aliment-far pen-

6

tru Harghita şi Panonia, 10 RON la
pungă de plastic, însă atare detaliu
nu are importanţă, fiindcă preţurile se modifică mereu. Şi nu doar
ele. Şi de aceea ritmul are căutare.
Pe vremuri, joia, după curs, invadam – cu studenţii – restaurantul
„Contra”, pe Ştirbei Vodă, iar Anti,
când apărea, stătea încordat să arate calm: încordat să arate calm în
eventualitatea inevitabilului: Anti
era contra „Contra”. Fluvii de halbe
despre Dionisie Areopagitul şi Derrida, muşchiul de vită era enorm şi
foarte ieftin, mediu ori în sânge, cu
salate în care puneam oţet în cascadă, să ni se umezească până şi lacrimile de râs comemorând un banc
despre te miri ce coleg. Zile de joi
asemenea celor de 15 iunie şi de 15
septembrie, încadrând în copilărie
vacanţa de vară şi Marea şi plaja. La
fel Concertului de Anul Nou de la
Viena, pe care nu l-am pierdut nici
când eram lângă Paris, într-un mic
apartament cu saltele întinse pe jos,
la Meudon, la un radio ponosit, la
ora 11 din cauza decalajului de fus
(comparativ cu obiceiul tărâmului
natal), ce porcărie şi convenţiile astea inventate pentru a obloji astronomii, sesiza careva de pe Ştirbei,
de parcă ne-am fi pasat un orologiu
de la graniţă la graniţă ca pe ştafetă
sau ca pe flacăra olimpică, ţineţi şi
voi ora exactă. Preferam Beethoven, dar valsurile nu funcţionau
muzical: trebuia numai să găsesc o

formă de organizare validă (chiar
dacă arbitrară) pentru evenimentele anapoda înşirate ale zonei. Şi
băteam respectuos din picior pe
Radetzky.
Am adus vorba despre flacăra olimpică; este imposibil să nu-mi treacă
prin minte figura O’Limpiei. Figura... O las pe mai târziu. De altminteri, amânarea constituie şi ea un
reper. „Amân, deci trăiesc”, filosofa
cam fără chef Benvolio. Rar, însă,
amânam tutunul, pălăvrăgeala cu
pretexte halucinante sau derizorii
şi deplasările între cafenele. Şi niciodată cele trei ţigări de la începutul zilei (ar fi necinstit să le declar
„matinale”), când renunţam la ceea
ce nu posedam, la intervalul orb,
adunând provizoriu elementele
componente ale unui semnificant
fără intenţia de a semnifica, după
cum nu amânam culorile din piaţă,
toamna, palinca dinaintea mesei de
prânz, cititul pe canapea, în acelaşi
loc, nu-i loc pentru excepţii, cadourile stupide la câte o aniversare, capace de veceu transparente, ceaiuri
ca “Somn liniştit”, uşa frigiderului

POEZIE

din birou închisă cu piciorul, condimentele din jardiniere inspectate
şi curăţate frunzele şi pământul pipăit să nu sece, hm. Pe scurt, era un
labirint care se tricota exclusiv din
repere, sau aproape, fiindcă erau şi
variabilele, cum să le fi numit, iar
dacă n-ar fi scris-o Joyce, aş fi calificat ansamblul drept chaosmos ori
kosmaos. Treabă care – nu am aflat
pentru ce – o amuza pe O’Limpia.
Dar o amuza tare, făcând-o să-şi
dezvelească dinţii albi, cu incisivii
dându-i ceva de rozător, plus acel
inimitabil scuturat uşor al umerilor care-i teroriza pe unii dintre
cei tineri, dacă se nimereau să fie
cu noi la masă, privind-o pe furiş,
evaluând-o în oglinda paharului,
în două, în cincisprezece, apoi în
cluburi, în imaginaţie dacă îşi luau
acasă ori la cămin vreo puştoaică,
pe întuneric, băi, ce femeie.
Brunetă şi născută pe aici, O’Limpia
susţinea că este irlandeză. Nici protestantă, nici catolică, vorbind o
franceză curgătoare şi puţină rusă,
detesta berea şi whisky-ul, bea numai vin, de obicei un rosé demidulce, sau vermut, habar n-avea de
rugby, surâdea cu adorabilă falsitate şi le spunea bărbaţilor, tuturor,
Meme, pronunţat à la française, cu
accent pe ultimul „e”. Într-un sens,
epopeea lui Robertino i se datorează.
__________________

O lume interioară

Emilia Zăinel
Locul unde geamgiul a greșit

cu două cuvinte culeg un zâmbet
și-nchid ușa, să nu se afle nimic
să pătrundă adevărul
scârțâind, prin deschizătura de
jos
unde geamgiul a greșit
„e mai bine așa”
stă scris pe afișul motivațional
viața acum începe
aș adăuga că viața începe cu fiecare nouă minciună
câte un rând de tristețe
face lumea să meargă mai departe
îi hrănește zâmbetele asimetrice
ușa e deschisă, nu-i nevoie de
lacăt
dar cine să-mpingă
sau s-asculte
prin deschizătura de jos
unde geamgiul a greșit

nu am fost tăiată de la naștere
nu au avut timp, zăceam pe linia
ferată și venea trenul
un păstor își păștea oile dincolo
de șine
erau prea mulți martori
așa că nu a curs în mine decât ce
nu a fost
și ce nu a fost, nu era de dorit
relele obținute erau și relele nedorite
păstrate pentru alte vremuri
păstrate în trupul meu netăiat
cu mâinile mai mari acum
cu organele mai umflate
cu picioarele lăbărțate și fața pistruiată
să fiu tăiată nu se mai putea
însă trupul meu a devenit
un loc bun de păstrat
lumea interioară a celor din jur
atunci când nu-i vedea nimeni

Din romanul În zonă
(IBU Publishing, 2016)

7

BOOKFEST 2016 (1-5 iunie)
Evenimentele editurilor: ALL, CURTEA VECHE, FRACTALIA,
HUMANITAS, IBU, NEMIRA, PARALELA 45, POLIROM &
CARTEA ROMÂNEASCĂ, VREMEA.

Vor participa: Mădălina Corina
Diaconu și Mihai Ionuț Grăjdeanu.
13.00 – 14.00. Călătorie în lumea
întrebărilor fantastice: De ce zboară
EDITURA ALL
vrăjitoarele pe cozi de mătură?,
Sâmbătă, 4 iunie
de Adina Rosetti, cu ilustrații
13.00 – 14.00. This is retention.
de Cristiana Radu. Atelier de
Prima carte din România despre
povestit și ilustrat pentru copii cu
păstrarea clienților, Mihai Dragnea.
vârste între 5 și 10 ani. Înscrieri
Arena C1.
la evenimente@curteaveche.ro.
14.00 – 15.00. Eminescu, poem cu
Eveniment sprijinit de Sloop și
poem, cu Alex Ștefănescu și invitații Sloop Fruli. Vor participa: Cristiana
săi: Daniela Nane și Vladimir
Radu și Adina Rosetti.
Găitan. Moderator: Tudorel Urian. 16.00- 17.00. În misiune cu Marian.
Arena C1.
Eu nu-s pitic, am ghizodanul mare,
17.00 – 17.30. Sub acoperire.
de Marian Godină.
Povestea adevărată a poliției secrete
Sâmbătă, 4 iunie
din Marea Britanie, de Rob Evans
11.00 - 12.00. Iulie însângerat, de
și Paul Lewis. Invitați: ziariștii
Simon Geissbühler. Vor participa:
Evenimentul Zilei Mircea Marian
Alexandru Florian, Cătălin Strat,
și Mălin Bot. Moderator: Tudorel
Andrei Muraru.
Urian. Arena C1.
12.00-13.00. Cea mai frumoasă
poveste, vol. 2, de Adrian Cioroianu.
Prezintă: Adrian Cioroianu,
Grigore Arsene.
15.00-16.00. Dosarul Lenin. Vraja
nihilismului, de Marius Stan și
Curtea veche
Vladimir Tismăneanu. Prezintă:
publishing
Vladimir Tismăneanu, Marius Stan,
Miercuri, 1 iunie
Grigore Arsene, Mircea Mihăieș,
11.30 – 12.00. Mandale dacice, vol. Eugen Negrici.
2, de Mădălina Corina Diaconu și
17.00-18.00. Exilul Regelui, de
Mihai Ionuț Grăjdeanu. Atelier de
Diana Mandache. Prezintă: Diana
povești și ilustrație pentru copii cu
Mandache, Andrei Muraru.
vârste între 7 și 14 ani. Înscrieri la
18.00. Euro-Falia, de Armand
evenimente@curteaveche.ro.
Goșu. Vor participa: Armand Goșu,

4

Cătălin Strat, Teodor Baconschi,
Dan Perjovschi, Sever Voinescu.
Duminică, 5 iunie
12.00-13.00. Copilul invizibil, de
Gaspar Gyorgy.
14.00 - 15.00. Jilț și caldarâm, de
Ervin-Zoltan Szekely. Vor participa:
Ervin-Zoltan Szekely, Doina Jela.

EDITURA FRACTALIA
Vineri, 3 iunie
16.00. fractalia, de Șerban Foarță,
colecția Reeditări - psilocin și
Periculoasa blândețe a vieții, de
Claudiu Soare, colecția Literatură
română contemporană: Proză
contemporană - harmalină. Vor
vorbi despre volume: Iulia Militaru,
Chris Tănăsescu, Felix Nicolau.
Sâmbătă, 5 iunie
16.00. Casele vor uita, de Liviu
G. Stan, colecția Literatură
română contemporană: Proză
contemporană - harmalină și
Confiscarea bestiei. O postcercetare,
de Iulia Militaru & Co., colecția
Scrieri experimentale – cocaină.
Vor prezenta volumele: Chris
Tănăsescu, Dumitru Bădița, Felix
Nicolau.
Duminică, 6 iunie
15.00. Adagietto, de Cătălin

Pavel, colecția Literatură română
contemporană:
Poezie contemporană – DMT
și Only Connect – A passage from
Modernism to Postmodernism, de
Felix Nicolau, colecția Scrieri
teoretice, filosofice, eseisitice
- formula lui Euler. Vor vorbi:
Ciprian Măceșaru și Chris
Tănăsescu.

de autor Amos Oz, la Editura
Humanitas Fiction. Participă: Fania
Oz-Salzberger, Tania Radu, Ioana
Pârvulescu, Madeea Axinciuc,
Andrei Cornea.
Moderator: Denisa Comănescu.
18.30. Elegie pentru uman. O critică
a modernităţii poetice de la Pound
la Cărtărescu, de Radu Vancu.
Participă: Mircea Cărtărescu, Radu
Vancu şi Marieva Ionescu.
19.00. Cu ochii în 3,14, de Ana
Maria Sandu.
19.30. Prezentarea „universului
Takumi“ la Bookfest. Participă:
Lidia Bodea, Ştefan Liiceanu şi
EDITURA HUMANITAS
Şerban Georgescu.
Miercuri, 1 iunie
Sâmbătă, 4 iunie
Humanitas junior la Bookfest
11.30. Rosa Alchemica şi alte scrieri,
13.30. Campionatul poveştilor
de William Butler Yeats. Participă:
- atelier de povestit şi desenat cu
Mihaela Anghelescu Irimia,
scriitoarea Ioana Nicolaie.
Andreea Răsuceanu şi Denisa
Alice în Ţara Minunilor, de Lewis
Comănescu.
Carroll; George şi codul indescrifrabil, 12.00. Strania istorie a comunismului
de Lucy şi Stephen Hawking.
românesc (şi nefericitele ei consecinţe),
Joi, 2 iunie
de Lucian Boia. Participă: Lucian
17.30. Maria, regina României.
Boia şi Gabriel Liiceanu.
Țara pe care o iubesc. Memorii din
12.30. 2084. Sfârşitul lumii de
exil. Participă: Dan C. Mihăilescu,
Boualem Sansal. Participă: Doru
Georgeta Filitti, Maria Berza.
Mareş, Ioan Stanomir şi Denisa
18.00. De ce ne dezbină politica
Comanescu.
şi religia. Mintea moralistă, de
13.00. Nebunia de a gândi cu mintea
Jonathan Haidt.
ta, de Gabriel Liiceanu. Participă:
18.30. Adonis în dialog cu Houria
Gabriel Liiceanu şi Horia-Roman
Abdelouahed, Islamul şi violenţa.
Patapievici.
Vineri, 3 iunie
14.00. Nelinişti vechi şi noi, de
17.00. Scrisoare către tata, de Franz Andrei Pleşu. Participă: Andrei
Kafka. Participă: Ioana Pârvulescu Pleşu şi Dan C. Mihăilescu.
şi Denisa Comănescu.
15.00. Cum gândesc politicienii
17.30, la standul Israelului.
(Cum? Gândesc politicienii?), de
Tâlcul tuturor faptelor. Povestiri
Radu Paraschivescu. Participă:
hasidice, de Shmuel Iosef Agnon.
Andrei Pleşu, Radu Paraschivescu şi
Participă:Radu Paraschivescu,
Lidia Bodea.
Madeea Axinciuc şi Lidia Bodea
15.30. Întâlnire cu Mircea
18.00, la Scenă. Masă rotundă
Cărtărescu. Vor fi prezentate ediţia
dedicată cărţilor publicate în seria
comentată de Cosmin Ciotloş a

Levantului şi ediţia de colecţie a
bestsellerului Solenoid. Vor vorbi:
Mircea Cărtărescu,
Ioana Pârvulescu, Cosmin Ciotloş
şi Lidia Bodea.
16.00. Eveniment Cioran.
Prezentarea volumelor Caiete.
1957 – 1972; Cioran şi muzica;
Sfârtecare; Lacrimi şi sfinţi,
audiobook în lectura lui Răzvan
Vasilescu. Participă: Horia-Roman
Patapievici, Dan C. Mihăilescu,
Ioana Pârvulescu şi Gabriel
Liiceanu.
16.00, la Scenă. Întânire cu istoricul
Fania Oz-Salzberger, coautoare
alături de Amos Oz a bestsellerului
Evreii şi cuvintele. Vor vorbi: Fania
Oz-Salzberger, Madeea Axinciuc,
Andrei Oişteanu, Ioana Petridean şi
Denisa Comănescu.
17.00. Trei sute de ceauşeşti
liliputani, de Vladimir Tismăneanu
şi Ciprian Măceşaru. Participă:
Vladimir Tismăneanu, Ciprian
Măceşaru, Cezar-Paul Bădescu,
Mircea Mihaieş şi Lidia Bodea.
17.30. Eveniment Matei Călinescu.
Vor fi prezentate volumele Un altfel
de jurnal: Ieşirea din timp; Portretul
lui M; Viaţa şi opiniile lui Zacharias
Lichter. Participă: Ion Vianu,
Dan C. Mihăilescu, Raluca Dună
şi Lidia Bodea.
18.00. Eveniment Humanitas
Fiction. Vor fi prezentate romanele
Toată lumina pe care nu o putem
vedea, de Anthony Doerr – Roman
câştigător al Premiului Pulitzer
pentru literatură 2015; Zbor în jurul
soarelui, de Paula McLain. Participă:
Radu Paraschivescu, Andreea
Răsuceanu, Sandra Ecobescu,
Dana Jenaru şi Denisa Comănescu.
18.30. Anatomia ratării. Tipuri şi
tare din România postcomunistă,

5

de Teodor Baconschi şi Dan
Liviu Boeriu. Participă: Dan C.
Mihăilescu, Teodor Baconschi
şi Dan Liviu Boeriu.
Duminică, 5 iunie
11.30. Calea Idei Brown,
de Ricardo Piglia. Paticipă: Ioana
Bâldea Constantinescu,
Simona Sora, Alina Cantacuzino
şi Denisa Comanescu.
12.00. Iuda, de Amos Oz.
Participă: Fania Oz-Salzberger,
Ioana Pârvulescu, Tania Radu
şi Denisa Comănescu.
12.30. Orologiu fără ore,
de Ana Blandiana. Participă: Ana
Blandiana, Tania Radu, Dan-Liviu
Boeriu şi Lidia Bodea.
13.00. Poate Estera, de Katja
Petrowskaja. Participă: Mihaela
Dedeoglu, Gabriel H. Decuble şi
Denisa Comănescu.
13:30. Mihai I. Ultimul rege al
românilor, de Tatiana Niculescu
Bran. Participă: Tatiana Niculescu
Bran, Ana Barton şi Lidia Bodea.
14.00. Bucureştiul meu - vol.
colectiv. Participă: Dan C.
Mihăilescu, Ioana Pârvulescu,
Tatiana Niculescu Bran, Radu
Paraschivescu şi Gabriela Tabacu.
15.00. Vremuri second-hand, de
Svetlana Aleksievici – Premiul
Nobel pentru literatură 2015.
Participă: Ana Blandiana,
Dan C. Mihăilescu şi Lidia Bodea.

IBU PUBLISHING
Sâmbătă, 4 iunie
(Pavilion C4, în cadrul
Consorţiului Universitaria)

6

14.00, Sebastian Grama,
În zonă, în prezența autorului
Participă: Profesor universitar
doctor Mircea Dumitru, Rectorul
Universităţii din Bucureşti; Lector
universitar doctor Robert Coravu,
cadru didactic asociat Universitatea
din Bucureşti; Şerban Pavlu, actor;
Catinca Maria Nistor, actriţă.

Chaplin. Prezintă Monica
Andronescu, Alice Barb și Andrei
Huțuleac.
Duminică, 5 iunie
12.00. Un cititor în pădurea din
oglindă, de Alberto Manguel.
Prezintă Carmen Mușat, BogdanAlexandru Stănescu și Bogdan
Tănase.
13.00. Misterul regelui. Despre scris,
de Stephen King. Prezintă scriitorul
Iulian Tănase.

EDITURA NEMIRA
Miercuri, 1 iunie
10.30-11.00. Scenetă cântată din
Bronto, un dinozaur neastâmpărat
(Trupa Limpopo).
13.30. Lectură din Frumoasa
adormită și fusul, de Neil
Gaiman. Citesc Laura Câlțea
(coord. colecției) și Eli Bădică
(Bookaholic).
15.00. La un ceai cu Alice –
lectură din Alice în Țara Minunilor
(Emma Chichester Clark);
citește traducătoarea Veronica D.
Niculescu.
Sâmbătă, 4 iunie
11.30. 111 cele mai frumoase poezii
de Radu Stanca. Participă Cosmin
Ciotloș (antologatorul volumului)
și Radu Vancu. Citește din carte
actorul Lari Giorgescu.
12.00. Ai uitat să râzi, de Bogdan
Munteanu. Participă autorul și
scriitorii Marin Mălaicu Hondrari
și Dan Coman.
14.30. Trilogia Balcanică: Marea
șansă și Orașul decăzut, de Olivia
Manning. Prezintă Dana Ionescu
și Marius Constantinescu.
15.00. Viața mea, de Charlie

EDITURA PARALELA 45
(Pavilion C2)
Joi, 2 iunie
15.00. Diana Andreea Ilie, Zbor
prin lucarna spartă. Invitaţi: Diana
Andreea Ilie, Mina Maria Rusu,
Sorin Delaskela, Călin Vlasie.
16.00. Liviu Ioan Stoiciu, Opera
poetică (Colecția „Opera poetică”).
Invitaţi: Liviu Ioan Stoiciu, Răzvan
Voncu, Ioan Es.Pop, Călin Vlasie,
Sorin Delaskela.
17.00. Nora Iuga 85 (Seria
Aniversară). Invitaţi: Nora Iuga,
Adina Dinițoiu, Angela Baciu, Ioan
Es. Pop, Sorin Delaskela.
18.00. Marin Chirciu, Inegalități
trigonometrice. De la inițiere la
performanță; Dumitru Fanache,
Teoria algoritmică a grafurilor;
Cristinel Mortici, Bazele
matematicii; Irina Crețu, Metode de
rezolvare a problemelor de geometrie;
Radu Gologan, Dan Sitaru,
Leonard Giugiuc, 300 Romanian
Mathematical Challenges (Colecția
„Biblioteca de Matematică")
Invitaţi: Radu Gologan, Daniel

Grigorescu, Dumitru Fanache,
Cristinel Mortici, Marin
Chirciu,Irina Crețu, Dan Sitaru,
Leonard Giugiuc, Călin Vlasie.
Vineri, 3 iunie
15.00. P.S. Catling, Povestea
băiatului care transformă în ciocolată
tot ce atinge (Colecţia „Cercul de
lectură & scriere creativă”). Invitaţi:
Rodica Solomon, Cristina Miron,
Mihaela Pogonici.
16.00. Mat Edelson, Rebecca
Katz, Lupta cu cancerul începe în
bucătărie (Colecția „Cărți practice
ilustrate”); Izabella Wentz, Tiroidita
Hashimoto; Amy Myers, Soluții
contra autoimunității (Colecția
„Cărți practice”). Invitaţi: dr. SeverCristian Oană, Viorel Zaicu
17.00. C. Suditu, Poeme carnivore
(Colecția qPOEM). Invitaţi: C.
Suditu, Felix Nicolau, Călin Vlasie,
Sorin Delaskela.
17.30. Adrian Alui Gheorghe,
Opera poetică (Colecția „Opera
poetică”). Invitaţi: Adrian Alui
Gheorghe, Răzvan Voncu, Călin
Vlasie, Sorin Delaskela
18.30. Mihail Gălățanu, Devorarea
maestrului (Colecția qPOEM).
Invitaţi: Mihail Gălățanu, Felix
Nicolau, Călin Vlasie, Sorin Delaskela.
19.30. Liviu Georgescu, Fenomenul
Tungus (Colecția„Biblioteca
românească”). Invitaţi: Liviu
Georgescu, Sorin Delaskela, Călin
Vlasie.
Sâmbătă, 4 iunie
11.00. Joc și Joacă: cele mai
frumoase cărți pentru copii –
Mereu te voi iubi/Micul camion
albastru/Prințesa și dragonul/
Micuțul Eu sunt Eu/ Cucurigu-Gagu,
Roade-Tot și Roade-Mult . Invitaţi:
DanielaMișcov, Mihaela Pogonici,
Viorel Zaicu.

12.00. Marina Popescu, Ultimul
nu va stinge lumina (Colecția
Avanpost). Invitaţi: Marina
Popescu, Al. Cistelecan, Ioan Es.
Pop, Călin Vlasie, Sorin Delaskela.
12.30. Andreea Voicu, Ce fluieră
cămilele pe malul mării (Colecția
Avanpost). Invitaţi: Andreea Voicu,
Al. Cistelecan, Ioan Es. Pop, Călin
Vlasie, Sorin Delaskela.
13.00. Mircea Nedelciu, Opere,
volumul 4: Tratament fabulatoriu
(Seria „Mircea Nedelciu”). Invitaţi:
Mira Nedelciu, Ion Bogdan Lefter,
Dan Gulea, Călin Vlasie, Sorin
Delaskela.
14.00. Aurel Pantea, Opera poetică
(Colecția „Opera poetică”)
Invitaţi: Aurel Pantea, Al.
Cistelecan, Călin Vlasie.
14.30-17.30. Nicolae Manolescu,
Sesiune de autografe.
15.00. Ion Bogdan Lefter,
„Generaţionismul” literar. Concepte,
istorie, mărturii și Începuturile
poeziei postmoderne (1977-1985).
Invitaţi: Ion Bogdan Lefter, Nicolae
Manolescu, Dan Gulea, Călin Vlasie.
16.00. Proiectul QPOEM
(prezentare). Invitaţi: membrii
cenaclului QPOEM, Nicolae
Manolescu, Călin Vlasie, Ioan Es.
Pop, Adrian Alui Gheorghe, Liviu
Ioan Stoiciu, Aurel Pantea, Al.
Cistelecan, Ion Bogdan Lefter, Felix
Nicolau, Dan Gulea.
17.00. Emilia Ajule, Jurnalul unor
cuvinte ingrate (Colecția qPOEM)
Invitaţi: Emilia Ajule, Al. Cistelecan,
Călin Vlasie, Sorin Delaskela.
17.30. Ioan Barb, Orașul alb
(Colecția qPOEM). Invitaţi: Ioan
Barb, Felix Nicolau, Călin Vlasie,
Sorin Delaskela
18.00. Ioan Es. Pop, Opera poetică
(Colecția „Opera poetică”)

Invitaţi: Ioan Es. Pop, Daniel
Cristea-Enache, Călin Vlasie, Sorin
Delaskela.
18.30. Viktor Latunski, Exerciții
de spart coaja muzei (Colecția
qPOEM). Invitaţi: Viktor Latunski,
Al. Cistelecan, Călin Vlasie. Sorin
Delaskela.
19.00. Adela Efim, Și moartea scrie
uneori poeme (Colecția qPOEM)
Invitaţi: Adela Efrim, Felix Nicolau,
Călin Vlasie, Sorin Delaskela.
19.30. Mihai Amaradia, Nimeni, el
singur (Colecția qPOEM). Invitaţi:
Mihai Amaradia, Al. Cistelecan,
Călin Vlasie, Sorin Delaskela.
20.00. Liviu Mățăoanu, Deasupra
lui Hans (Colecția qPOEM)
Invitaţi: Liviu Mățăoanu, Al.
Cistelecan, Călin Vlasie, Sorin
Delaskela.
Duminică, 5 iunie
11.30. Keri Smith (autoarea
cărții Jurnalul meu trăsnit), Lumea
imaginată de…, (Colecţia „Cercul
de lectură & scriere creativă”)
CONCURS – Dă imaginația la
maxim! Invitaţi: Simona Popescu,
Bogdan Teodorescu, Mihaela
Pogonici, Viorel Zaicu.
13.00. Emil Hurezeanu, Opera
poetică (Colecția „Opera poetică”)
Invitaţi: Emil Hurezeanu, Ion
Bogdan Lefter, Călin Vlasie.
14.00. Ottilia Ardeleanu, Totul e
să mergi până la capăt (Colecția
qPOEM). Invitaţi: Ottilia
Ardeleanu, Felix Nicolau, Călin
Vlasie, Sorin Delaskela.
14.30. Teodor Sinezis, Ea e Matilda
(Colecția qPOEM). Invitaţi:
Teodor Sinezis, Felix Nicolau,
Călin Vlasie, Sorin Delaskela.
15.00. Gabriela Schuster, Fata de la
oraș (Colecția qPOEM). Invitaţi:
Gabriela Schuster, Felix Nicolau,

7

Călin Vlasie, Sorin Delaskela.
15.30. Adi Filimon, Sedativ
(Colecția qPOEM). Invitaţi: Adi
Filimon, Felix Nicolau, Călin
Vlasie, Sorin Delaskela.
16.00. Dumitru Andreca, Magnolia
din Padova (Colecția qPOEM)
Invitaţi: Dumitru Andreca,
Felix Nicolau, Călin Vlasie,
Sorin Delaskela.

Invitați: Bogdan-Alexandru
Stănescu, Cosmin Ciotloș.
Moderator: George Neagoe
17.30. Simona Antonescu, Darul
lui Serafim. Invitați: George Neagoe,
Constantin Piștea. Moderatoare:
Eli Bădică
18.00. Cătălin Mihuleac, Ultima
țigară a lui Fondane. Invitată:
Mirjam Bercovici. Moderator:
Lucian Dan Teodorovici
18.30. Biblioteca Polirom.
Centenar DADA: Tristan Tzara,
Șapte manifeste DADA. Lampisterii,
Omul aproximativ. Invitați: Ion
EDITURILE POLIROM ȘI
Pop, Bogdan-Alexandru Stănescu.
CARTEA ROMÂNEASCĂ
Moderatoare: Eli Bădică
Joi, 2 iunie
19.00. Nicolae Strâmbeanu,
18.00. Zeruya Shalev, Durere.
Vineri seara într-o vale cu lupi.
Întîlnire cu una dintre cele mai
Invitată: Brîndușa Armanca.
importante scriitoare israeliene.
Moderator: George Neagoe.
Invitaţi: Simona Sora, Mihaela
SÂmbătă, 4 iunie
Dedeoglu, Bogdan-Alexandru
12.00. Premiul Uniunii Europene
Stănescu. Moderator: Marius
pentru Literatură, ediția 2016
Constantinescu. La Scenă,
Claudiu M. Florian, Vîrstele jocului.
Pavilionul C4. Eveniment organizat Strada Cetății. Invitat: Dan C.
în colaborare cu Ambasada
Mihăilescu. Moderatoare: Eli Bădică
Israelului în România.
13.00. Seria de autor „Andrei
Vineri, 3 iunie
Oișteanu”, Sexualitate și societate.
14.30. Constantin Iftime, Copiii
Istorie, religie și literatură. Invitați:
sălbatici. Invitaţi: Raluca Dună,
Mircea Cărtărescu, Mircea
Nicolae Breban. Moderator:
Anghelescu. Moderator: Adrian
George Neagoe
Șerban
15.30. George Bălăiță, Învoiala
14.00. Ioan T. Morar, Sărbătoarea
Invitaţi: Nicolae Manolescu,
Corturilor. Invitat: Mircea Mihăieș
Răzvan Voncu, Daniel CristeaModerator: George Neagoe
Enache. Moderator: George Neagoe 14.30. Seria de autor „Marta
16.30. Premiul de Debut al Editurii Petreu”, Diavolul și ucenicul său:
Cartea Românească, ediția 2015
Nae Ionescu – Mihail Sebastian
– Proză. Gabriel Pătrașcu, Vacanțe
(ediţia a III-a, revăzută şi adăugită)
filocalice. Invitați: Ion Bogdan
Invitat: Ion Bogdan Lefter
Lefter, Cristian Teodorescu.
Moderator: Adrian Șerban
Moderator: Adrian Botez
15.00. Ion Vianu, Arhiva trădării
17.00. Premiul de Debut al Editurii și a mîniei. Invitaţi: Simona Sora,
Cartea Românească, ediția 2015 –
Radu Vancu. Moderator: George
Poezie. George State, Crux
Neagoe

8

15.30. Nora Iuga, Lebăda cu
două intrări și ascultă cum plîng
parantezele. Invitate: Bianca
Burța-Cernat, Alina Purcaru.
Moderatoare: Eli Bădică
16.00. Seria de autor „Aurora
Liiceanu”. Ea şi El. Biografia unei
relaţii. Invitat: Cristian Teodorescu
Moderatoare: Virginia Costeschi
16.30. Literatură turcă în
Biblioteca Polirom. Orhan Pamuk,
O ciudățenie a minții mele; Burhan
Sonmez, Istanbul Istanbul. Invitați:
Aurora Liiceanu, Luminița
Munteanu, Cristian Teodorescu,
Bogdan-Alexandru Stănescu
Moderatoare: Eli Bădică
17.00. Dan Grigore în dialog cu
Dia Radu, Lumea în Si bemol
Invitată: Marina Constantinescu
Moderator: Adrian Șerban
17.30. Alex Văsieș, Instalația.
Invitaţi: Marin Mălaicu-Hondrari,
Bogdan-Alexandru Stănescu
Moderatoare: Ana-Maria Tăbârcă
18.00. Literatură americană în
Biblioteca Polirom. Norman
Mailer, Seri antice; Jonathan
Franzen, Puritate. Invitați: Irina
Horea, Alexandra Olivotto, Bedros
Horasangian. Moderator: BogdanAlexandru Stănescu
18.30. Alina Purcaru, rezistență
Invitați: Simona Popescu, Florin
Iaru, Dan Coman. Moderatoare:
Eli Bădică
Duminică, 5 iunie
12.00. Despre Forța economică a
femeilor cu Andreea Paul (coord.)
şi contributoarele volumului.
Moderator: Adrian Șerban.
* Evenimentul va avea loc la Scenă,
Pavilionul C1.
12.00. Ședință de autografe
Ion Dichiseanu, Am fost rivalul
regelui. Povestea mea de iubire cu

Sara Montiel.
13.00. Radu Niciporuc, Pascal
desenează corăbii. Invitați: Bedros
Horasangian, Bogdan-Alexandru
Stănescu. Moderatoare: Eli Bădică
13.30. Desirée Halaseh, Spațiul
dintre nori. Cu rucsacul prin India
Invitate: Ana-Maria Caia, Cristina
Foarfă, Raluca Feher, Peter
Schmidts. Moderatoare: Eli Bădică
14.00. Noutăți în Biblioteca
Polirom: José Saramago, Ridicat la
ceruri; Yann Martel, Munții Înalți ai
Portugaliei. Invitaţi: Dana Jenaru,
Virginia Costeschi, Simina Popa,
Dan Croitoru. Moderator: BogdanAlexandru Stănescu
14.30. Bogdan Costin, Sfârșitul a
fost aproape. Invitați: Mihaela Serea,
Constantin Piștea. Moderatoare:
Ana-Maria Tăbârcă
15.00. Cornel George Popa,
Cei care mor și cei care vor muri.
Aventurile unui bibliotecar. Invitate:
Doina Ruști, Laure Hinckel.
Moderatoare: Ana-Maria Tăbârcă
15.30. Nicolae Avram, Mamé
Invitată: Luminița Corneanu
Moderator: Constantin Piștea

Invitați: Sorin Lavric, Miruna
Lepuș, Silvia Colfescu.
Joi, 2 iunie
18.30, Cafenea Pavilion C1.
Bucureșteni risipiți. Am plecat
care când și cum am putut, de
Dan Cassasovici. Invitați: Dan
Cassasovici, Silvia Colfescu.
19.00. Lacrimi de Ceacâr, de Tessa
Nadir. Invitați: Michael Hăulică,
Tessa Nadir, Silvia Colfescu.
Vineri, 3 iunie
18.30, Cafenea Pavilion C1.
Turnul de veghe. Jurnal de exil 20052007, de Constantin Eretescu.
Invitați: Bedros Horasangian,
Constantin Eretescu, Silvia
Colfescu.
19.00, Cafenea Pavilion C1.
Amintiri răzlețe, Dan Căpățână
Invitați: Dan Căpățână, Alex.
Ștefănescu, Silvia Colfescu.
Sâmbătă, 4 iunie
12.30, Cafenea Pavilion C1
Arhitecți în recluziune, de Vlad
Mitric-Ciupe, prefață de Sorin
Lavric. Invitați: Sorin Lavric,
Vlad Mitric-Ciupe, Silvia Colfescu.
13.00, Cafenea Pavilion C1
Cavalerul resemnării, de Vintilă
Horia, traducere de Ileana
Cantuniari. Invitați: Sorin Lavric,
Cristian Bădiliță, Ileana Cantuniari,
Silvia Colfescu.
Editura Vremea
13.30, Cafenea Pavilion C1
Pavilion C1, stand A06
Prețul aurului. Sinceritate incomodă,
Miercuri, 1 iunie
de Maria Olaru, prefață de Cătălin
18.00, Cafenea Pavilion C1. Arta
Tolontan. Invitați: Maria Olaru,
conversaţiei cu Ileana & Romulus
Alin Petrache (COSR), Cristian
Vulpescu. Dialoguri peste timp, de
Țopescu, Cătălin Tolontan,
Ion Jianu. Invitați: Ileana Vulpescu, Bogdan Burileanu, Silvia Colfescu.
Ion Jianu, Silvia Colfescu.
14.30, Cafenea Pavilion C1
18.30, Cafenea Pavilion C1
Scrisori de la Lia primite şi comentate
Articole din Cuvântul lui Nae Ionescu, de Iacint Manoliu sau cum se câştigă
de Mihail Sebastian, antologie și
o medalie olimpică de aur, de Iacint
prefață de Miruna Lepuș.
Manoliu. Invitați: Iacint Manoliu,

Silvia Colfescu.
15.00, Cafenea Pavilion C1
Dan Er. Grigorescu-Negropontes,
un exilat din prea marea dragoste
de țară. Convorbiri cu Ariana
Negropontes, de Crisula Ștefănescu
Invitați: Ruxandra Beldiman,
Silvia Colfescu
15.30, Cafenea Pavilion C1.
Justițiarul, de Sergiu Someșan
Invitați: Sergiu Someșan,
Silvia Colfescu.
Duminică, 5 iunie
12.00, Cafenea Pavilion C1.
Poveştile unei doamne din Bucureşti.
Tatiana Mărgescu.
Invitați: Tatiana Mărgescu,
Silvia Colfescu
13.00, Scenă Pavilion C1.
Bucureştii în sărbătoare, Lelia
Zamani, prefață de Silvia Colfescu.
Invitaţi: Stelian Tănase, Lelia
Zamani, Silvia Colfescu.
13.30, Scenă Pavilion C1.
Icoane şi fotografii de bucureşteni,
de Nicolae Vătămanu.
Invitaţi: Octavian Buda, Alice
Constantinescu, Silvia Colfescu
14.00, Cafenea Pavilion C1.
Istoria vieţii mele, de Teodor Vârnav,
prefaţă de Artur Gorovei. Invitați:
Adrian-Silvan Ionescu, Silvia
Colfescu.
15.00, Cafenea Pavilion C1.
Viață și moarte în Gulag, de Codruț
Constantinescu. Invitați: Codruț
Constantinescu, Teodor Baconschi,
Silvia Colfescu.
15.30, Cafenea Pavilion C1.
Salutări de la unu, de Tudor Călin
Zarojanu. Invitați: Tudor Călin
Zarojanu, Silvia Colfescu.

9