Nome: ____________________________________Curso:: 1º ____ Reforzo 

 
CUESTIONARIO SOBRE O DOCUMENTAL CAMINO A LA ESCUELA 
 
Mira con atención o documental, rodado en diferentes partes do mundo 
no ano 2013 e contesta as seguintes preguntas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. En que país vive este neno?______________________ Sinálao no mapa mundo do final. 
2. Quen lle prepara a roupa e a comida?____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
3. Paréceche que vai adecuadamente vestido e calzado para o camiño da escola?_________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
4. A que distancia esá a escola da súa  casa?___________________Canto tempo lle leva o camiño a 
escola___________________  Fai  o  camiño  todos  os  días  ou  queda  a  durmir  na 
escola?________________________________________________________________ 
5. En que medio de transporte vai a escola?_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
6. Que problemas atopa polo camiño?______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
7. Por que vai a escola a pesares das dificultades, que quere ser de maior?______________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
1. En que país vive este neno?______________________ Sinálao no mapa mundo do final. 
2. Quen lle prepara a roupa e a comida?____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

3. Paréceche que vai adecuadamente vestido e calzado para o camiño da escola?_________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
4. A que distancia está a escola da súa  casa?___________________Canto tempo lle leva o camiño a 
escola___________________  Fai  o  camiño  todos  os  días  ou  queda  a  durmir  na 
escola?________________________________________________________________ 
5. En que medio de transporte vai a escola?_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
6. Que problemas atopa polo camiño?______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
7. Por que vai a escola a pesares das dificultades, que quere ser de maior?______________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
1. En que país vive esta nena?______________________ Sinálao no mapa mundo do final. 
2. Quen lle prepara a roupa e a comida?____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
3. Paréceche que vai adecuadamente vestida e calzada para o camiño da escola?_________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
4. A que distancia está a escola da súa  casa?___________________Canto tempo lle leva o camiño a 
escola___________________  Fai  o  camiño  todos  os  días  ou  queda  a  durmir  na 
escola?________________________________________________________________ 
5. En que medio de transporte vai a escola?_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
6. Que problemas atopa polo camiño?______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
7. Por que vai a escola a pesares das dificultades, que quere ser de maior?______________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

1. En que país vive este neno?______________________ Sinálao no mapa mundo do final. 
2. Quen lle prepara a roupa e a comida?____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
3. Paréceche que vai adecuadamente vestido e calzado para o camiño da escola?_________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
4. A que distancia está a escola da súa  casa?___________________Canto tempo lle leva o camiño a 
escola___________________  Fai  o  camiño  todos  os  días  ou  queda  a  durmir  na 
escola?________________________________________________________________ 
5. En que medio de transporte vai a escola?_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
6. Que problemas atopa polo camiño?______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
7. Por que vai a escola a pesares das dificultades, que quere ser de maior?______________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Cubre agora a túa propia ficha: 
 
 
Podes pegar aquí 
a túa foto  co teu 
nome e país. 

 
1. En que país vives?______________________ Sinálao no mapa mundo do final. 
2. Quen che prepara a roupa e a comida?___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
3.  Paréceche  que  vas  adecuadamente  vestido  e  calzado  para  o  camiño  da  escola,  tes  o  material 
necesario?______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
4. A que distancia está a escola da súa  casa?___________________Canto tempo che leva o camiño a 
escola_______________ Fas o camiño todos os días ou quedas a durmir na vila?_________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
5. En que medio de transporte vés a escola?_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
6. Que problemas atopas polo camiño?_____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
7. Por que vés a escola, que queres ser de maior?____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
8. Repara nas relacións dos nenos do documental cos seus irmáns, que che parece? axúdanse?_____ 
_______________________________________________________________________________________ 
Tes irmáns? axudádesvos con relación a escola?_____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fíxate no final e explica se cada neno conseguiu irse achegando ao seu sono: 
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________