You are on page 1of 2

ao mi je svih onih neslobodnih ljudi

koji su postali robovi nad svojom sudbinom,


ao mi je svih onih nesrenika
koji su itavog ivota pribavljali sebi alibi,
ao mi je onih koji se itavog ivota slepo dre jednog mesta,
jer nisu za neko drugo
ao mi je onih intelektualaca
koji misle da su miljenici vlasti,
ao mi je svih onih koji primaju mito od laskavaca,
ao mi je svih onih nesrenika
koji tudje miljenje saoptavaju kao svoje.
ao mi je svih onih koji misle da neto znae
u oima onih koji ne znae nita,
ao mi je svih onih koji nemaju snage da kau Ne,
onda kada se ne moe kazati Da,
ao mi je svih onih nesretnika
koji za slobodoumnost odmah trae nagradu.
ao mi je onih koji o istini ne znaju nita.
ao mi je onih za koje je efemerna slava venost,
ao mi je onih koji idu na premijere,
ao mi je onih koji za trpezom ude za prvim mestima,
ao mi je onih koji su ljubomorni na druge,
koji su tati i ne mogu se izleiti od oholosti.
ao mi je onih koji za svoje utanje misle da je principijelnost.
ao mi je onih koji celog svog ivota
nisu smeli da rizikuju,
svih onih kukavica koje drhte nad sobom,
negujui svoj strah.
ao mi je ljudi koji misle da e uspeti na tudju tetu,
ao mi je onih koji mrze ljude sposobnije od sebe
ao mi je sebe Gospode
Molim te za sve one nesrenike
koji su sami uzrok svoje nesree.
Molim te za sebe
(Mirko Kova)