SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANAH PUTEH

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
GEOGRAFI TINGKATAN 3
MASA : 2 JAM
NAMA :______________________________________________________
ARAHAN

:

KELAS :_________

JAWAB SEMUA SOALAN.

1. Sumber terbahagi kepada 3 jenis iaitu
a)__________________________

b)_______________________

c)______________________
(3m)

2. Nyatakan dua kumpulan sumber semulajadi

SUMBER
SEMULAJADI

(2m)
3. Tandakan (√) pada ruang yang berkaitan bagi sumber-sumber yang berikut.
Sumber

Boleh
diperbaharui

Tidak boleh
diperbaharui

Hutan
Suria
Gas Asli
Pasir
Emas
Air
Petroleum
Tanih
Udara
Bauksit
(10m)
4. Nayatakan dua kumpulan sumber mineral dan beri contoh mineralnya.
KUMPULAN SUMBER MINERAL

CONTOH MINERAL

a)

b)

c)

d)
(4m)

5. Berdasarkan pilihan jawapan dan lokasi sumber mineral dalam peta di bawah, lengkapkan ruangan jawapan dalam
jadual yang disediakan.
Raub

Merit Pila

Mamut

Lembah Kinta

Tiong

Teluk Ramunia

Temangan

Kinarut

LABEL

SUMBER MINERAL

BB

Bijih besi

T

Bijih timah

E

Emas

P

Petroleum

B

Bauksit

AB

Arang Batu

GA

Gas Asli

K

Kuprum

LOKASI SUMBER MINERAL

(8m)

6. Padankan jenis-jenis hutan dengan sumber pokoknya.
JENIS-JENIS HUTAN

SUMBER POKOK

HUTAN HUJAN TROPIKA

KULAMPAIR & LUMUT

HUTAN PAYA AIR MASIN

POKOK RU & TAPAK KUDA

HUTAN GUNUNG

CENGAL, MERANTI & NYATOH

HUTAN PANTAI

NIBUNG, RAMIN & BAKAU

(4m)
7. Nyatakan enam jenis sumber tenaga di Malaysia.

SUMBER
TENAGA DI
MALAYSIA

(6m)

8. Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul.
enam
Bintulu

Empangan Kenyir
MINT

arang batu
gas asli

biomas
Port Dickson

a) Logi penapisan petroleum di __________________________ menapis petroleum yang diimport dari luar
negara.
b) Stesen jana kuasa elektrik di Paka menggunakan _______________________ sebagai bahan api.
c) ___________________________ menyumbangkan kuasa hidro elektrik kepada Malaysia.
d) Tenaga suria berpotensi dimajukan di Malaysia kerana Malaysia menerima pancaran matahari melebihi
______________ jam sehari.
e) Stesen Jana Kuasa Elektrik Manjung di Perak menggunakan __________________________ sebagai
bahan bakarnya.
f) Penyelidikan dan pembangunan teknologi nuklear di Malaysia dijalankan oleh _________________ yang
terletak di Bangi, Selangor.
g) Tenaga ______________________ dihasilkan daripada pereputan sisa tanaman dan najis haiwan.
h) ________________________ merupakan pusat penapisan gas asli terbesar di Malaysia.
(8m)
9. Dengan merujuk peta dunia di bawah, nyatakan nama negara-negara yang bertanda A, B, C,D dan E dan
tenaga gantian yang digunakan oleh negara-negara berkenaan.

LABEL

NEGARA

TENAGA GANTIAN

A
B
C
D
E
(10m)
10. Senaraikan lima kepentingan penerokaan pelbagai sumber di Malaysia.
a) ___________________________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________________________
c) ___________________________________________________________________________________
d) ___________________________________________________________________________________
e) ___________________________________________________________________________________
(5m)
11. Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul.
batu kapur
Jengka

Kerteh
petai

bauksit
petroleum

bakau
bijih timah

Kaolin
FELDA

a) Bahan asas untuk industri aluminium ialah __________________________.
b) ____________________ digunakan untuk menghasilkan tembikar, seramik dan jubin.
c) Kebanyakan bukit di Malaysia terdiri dari ___________________ yang penting bagi sektor pembinaan.
d) Pokok _____________________ boleh dijadikan arang kayu dan kayu cerucuk bangunan.
e) Penerokaan sumber _______________________ telah menggalakkan perkembangan bandar baru
seperti __________________ di Terengganu.
f) Penduduk luar bandar memperolehi pendapatan sampingan melalui penjualan buah-buahan hutan seperti
buah nau dan _______________________.
h) Kemunculan Kuala Lumpur adalah kesan daripada aktiviti perlombongan _______________________.
i) Penebangan hutan untuk dijadikan ladang kelapa sawit dan ladang getah telah mewujudkan petempatan
_________________________ seperti di _________________________, Pahang.
(10m)

12. Padankan penerokaan sumber berikut dengan kesannya terhadap alam sekitar.

A

Kegiatan pembalakan yang berleluasa

F

Kaedah pam hidraulik

B

Perlombongan bijih besi

G

Sisa buangan & kelodak dialirkan ke sungai

C

Pembinaan empangan

H

Tumpahan minyak di pelantar minyak

D

Kegiatan pertanian & pelancongan tanah tinggi

I

Perlombongan bijih timah

E

Perlombongan kuari batu granit & batu kapur

J

Pembakaran sisa kayu

KESAN TERHADAP ALAM SEKITAR

JAWAPAN

Hutan tebal menjadi tasik yang luas.
Timbunan pasir dan kolam bekas lombong
Kepupusan flora dan fauna
Lombong di Bukit Besi, Dungun terpaksa ditutup kerana kehabisan sumber.
Suhu di Tanah Tinggi Cameron mengalami peningkatan 2º C - 3º C.
Struktur tanah di Batu Gajah dan Kampar mudah runtuh ketika hujan lebat.
Udara berhabuk dan berdebu dengan batu-batu halus
Udara berjerebu
Pencemaran sungai
Kepupusan hidupan laut
(10m)
13. Spesies hidupan liar yang diancam kepupusan ialah
a) ______________________

b) _______________________

c)_____________________
(3m)

14. Lengkapkan rajah di bawah dengan kepentingan pengurusan sumber.

Kepentingan
pengurusan
sumber

(3m)

15. Nyatakan tiga konsep kitar semula

Konsep
Kitar
Semula
(3m)
16. Padankan usaha pengurusan sumber di bawah dengan pernyataan yang betul.
A

Penebangan terpilih

E

Jabatan Perhutanan

B

FRIM

F

Kawalan biologi

C

Rawatan Silvikultur

G

PERHILITAN

D

Persatuan Pencinta Alam Malaysia (MNS)

H

Penghutanan semula

PERNYATAAN

JAWAPAN

Menggantikan penggunaan racun makhluk perosak dengan ular dan burung hantu.
Pokok-pokok yang tidak bernilai ditebas, diracun dan digelang.
Spesies akasia, batai dan yemane ditanam di kawasan hutan yang telah ditebang.
Pokok-pokok yang matang dan berdiameter melebihi 45cm dibenarkan tebang.
Menguruskan taman negara dan rezab hidupan liar.
Menjalankan penyelidikan dan pembangunan sumber hutan.
Badan sukarela yang menjalankan kempen tentang pendidikan alam sekitar.
Mengawal pembalakan melalui pemberian permit pembalakan secara terhad.
(8m)
17. Nyatakan tiga langkah pengurusan sumber air di Jepun.
a) ___________________________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________________________
c) ___________________________________________________________________________________
(3m)

Disediakan oleh,

Disemak & disahkan oleh,

…………………………
(MEGAWATI MUKHTAR)

…………………………..
(ROSNITA AH. KASRIN)
KP GEOGRAFI SMKTP.