You are on page 1of 96

1. Hello! I am Jeremy

Personal Pronouns and the Verb To Be

The verb 'to be' – Name

Pe această pagină,

vom

învăţa

conjugăm

verbul to

be

-

a

fi la

persoanele

I-a, a II-a şi a II-a, singular şi plural, afirmativ, interogativ şi negativ.

Începem cu afirmativul.

1. Hello! I am Jeremy Personal Pronouns and the Verb To Be The verb 'to be'

Interrogative

Singular

Plural

1 st person

Am I Jeremy?

Are we Jeremy and Clara?

2 nd person

Are you Ruby?

Are you Ruby and Brian?

3 rd person

Is he Freddie? Is she Mary? Is it Jinxy?

Are they Freddie, Mary and Jinxy?

Negative

 

Singular

Plural

1 st person

 

I am not Jeremy.

We are not Jeremy and Clara.

2 nd person

You are not Ruby.

You are not Ruby and Brian.

3 rd person

He is not Freddie. She is not Mary. It is not Jinxy.

They are not Freddie, Mary and Jinxy.

The verb 'to be' – Nationality

Acum vom afirma, solicita și nega naţionalitatea.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

 

Affirmative

Interrogative

Negative

1 st person

I am Romanian.

Am I Romanian?

I am not Romanian.

You are Austrian.

Are you Austrian?

You are not Austrian.

He is French. She is German. It is Spanish.

Is he French? Is she German? Is it Spanish?

He is not French. She is not German. It is not Spanish.

We are English.

Are we English?

We are not English.

You are American.

Are you American?

You are not American.

They are Japanese.

Are they Japanese?

They are not Japanese.

Observăm că:

La

afirmativ,

ordinea

elementelor

în

propoziţie

este:

Subiect (I) + Verb Copulativ (am) + Nume Predicativ (Jeremy / Romanian).

La

interogativ,

Subiectul

şi

Verbul

se

inversează.

Am I Jeremy? / Am I Romanian?

 

La

negativ,

după

Subiect

şi

Verb,

apare not.

I am not Jeremy. / I am not Romanian.

 

Schematic:

 

Afirmativ: Subiect + Verb + (

... Interogativ: Verb + Subiect + (

)

)

+ ?

 

Negativ: Subiect + Verb + not + (

...

)

Atenţie! În limba engleză, propozițiile nu sunt niciodată eliptice de subiect. Cu alte cuvinte, nu putem omite subiectul, așa cum facem în limba română. Vom spune întotdeauna I am Romanian, chiar dacă în limba română putem spune doar Sunt român (fără Eu).

Short answers

În continuare, vom răspunde la întrebările referitoare la naţionalitate prin răspunsuri scurte. Răspunsul scurt se diferenţiază de cel lung prin faptul că nu reia întreaga propoziţie.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

 

Question

Yes

No

1 st person Singular

Am I Romanian?

Yes, I am.

No, I am not.

2 nd person Singular

Are you Austrian?

Yes, you are.

No, you are not.

3 rd person Singular

Is he French? Is she German? Is it Spanish?

Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is.

No, he is not. No, she is not. No, it is not.

1 st person Plural

Are we English?

Yes, we are.

No, we are not.

2 nd person Plural

Are you American?

Yes, you are.

No, you are not.

3 rd person Plural

Are they Japanese?

Yes, they are.

No, they are not.

Surprise!
Surprise!

Pentru răspunsul scurt negativ, putem folosi prescurtări foarte utile în exprimarea curentă. Astfel:

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Am

I

Romanian? → No,

I'm

not.

Are

you

Austrian? → No,

you're

not. sau No,

you

aren't.

Is

he

French? → No,

he's

not. sau No,

he

isn't.

Is

she

German? → No,

she's

not. sau No,

she

isn't.

Is

it

Spanish? → No,

it's

not. sau No,

it

isn't.

Are

we

English? → No,

we're

not. sau No,

we

aren't.

Are

you

American? → No,

you're

not. sau No,

you

aren't.

Are they Japanese? → No, they're not. sau No, they aren't.

2. Ruby and Brian are dancers

Articles and Plurals

Are you American? → No, you're not. sau No, you aren't. Are they Japanese? → No,tutorialul audio din această lec ț ie. one watch - two watch es Atunci când substantivul se termină în y ș i penultima literă este o consoană, la plural y -ul va deveni i şi vom adăuga terminaţia -es . one secretar y - two secretar ies Marea majoritate a substantivelor sunt regulate, adică respectă regulile de mai sus pentru formarea pluralului. Există, totuşi, excepţii. Iată câteva exemple de substantive cu plural neregulat: one man - two men one one child - two children woman - two women Substantivul people nu are forma de singular. Indefinite articles Singular Articolul nehotărât pentru substantivele la numărul singular este a . " id="pdf-obj-3-26" src="pdf-obj-3-26.jpg">
Plurals
Plurals

În limba engleză, pluralul substantivelor se formează de obicei prin adăugarea terminaţiei - s la sfârşitul formei de singular.

(1)

one

boy - (2)

two

boys

(1)

one

girl -

(2) two

girls

(1) one dog - (2) two dogs

Uneori, vom avea nevoie de -es în loc de -s. Ascultă tutorialul audio din această lecție.

one watch - two watches

Atunci când substantivul se termină în y și penultima literă este o consoană, la plural y-ul va deveni i şi vom adăuga terminaţia -es.

one secretary - two secretaries

Marea majoritate a substantivelor sunt regulate, adică respectă regulile de mai sus pentru

formarea

pluralului.

Există, totuşi, excepţii. Iată câteva exemple de substantive cu plural neregulat:

one

man - two

men

one one child - two children

woman - two

women

Substantivul people nu are forma de singular.

Indefinite articles

Singular Articolul nehotărât pentru substantivele la numărul singular este a.

e.g.:

Freddie

is

a

doctor.

Freddie

este

(un)

doctor.

e.g.: Ruby is a dancer. → Ruby este (o) dansatoare.

Atenţie! Folosim an în loc de a atunci când substantivul precedat de articol începe cu o vocală.

e.g.: Jeremy is an engineer. → Jeremy este (un) inginer.

Plural

Pentru forma de plural, nu avem un articol nehotărât. Vom spune simpludoctors, dancers, engineers.

e.g.:

Brian

and

Ruby

are

dancers.

Brian

şi

Ruby

sunt

dansatori.

e.g.: Jeremy and Clara are engineers. → Jeremy şi Clara sunt ingineri.

În următoarele trei tabele, vom folosi articolul nehotărât pentru a afirma, solicita și nega ocupaţia celor trei persoane, la singular şi plural.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Affirmative

Singular

Plural

1 st person

I am a teacher.

We are writers.

2 nd person

You are a lawyer.

You are editors.

3 rd person

He is an architect. She is an actress. It is a dog.

They are drivers.

 

Interrogative

Singular

Plural

1 st person

Am I a teacher?

Are we writers?

2 nd person

Are you a lawyer?

Are you editors?

3 rd person

Is he an architect? Is she an actress? Is it a dog?

Are they drivers?

 

Negative

Singular

Plural

 

1 st person

I am not a teacher.

We are not writers.

2 nd person

You are not a lawyer.

You are not editors.

3 rd person

He is not an architect. She is not an actress. It is not a dog.

They are not drivers.

 

Definite articles

 

Articolul hotărât are aceeaşi formă pentru singular şi plural: the.

the

doctor

-

medicul

the

doctors

-

medicii

the the engineers - inginerii

engineer

-

inginerul

Atenţie! De obicei, atunci când articolul hotărât the precedă un substantiv care începe cu o vocală, îl vom pronunța [di], în loc de [dă] (e.g.: the engineer).

Parcurge următoarele trei tabele şi citeşte apoi surpriza de la sfârşitul lecţiei.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Affirmative

Singular

Plural

1 st person

I am the teacher.

We are the writers.

2 nd person

You are the lawyer.

You are the editors.

3 rd person

He is the architect. She is the actress. It is the dog.

They are the drivers.

 

Interrogative

Singular

Plural

1 st person

Am I the teacher?

Are we the writers?

2 nd person

Are you the lawyer?

Are you the editors?

3 rd person

Is he the architect?

Are they the drivers?

Is she the actress? Is it the dog? Negative Singular Plural 1 person I am not

Is she the actress?

Is it the dog?

Negative

Singular

Plural

1 st person

I am not the teacher.

We are not the writers.

2 nd person

You are not the lawyer.

You are not the editors.

He is not the architect.

3 rd person

She is not the actress.

They are not the drivers.

It is not the dog.

Surprise!
Surprise!

Ne amintim că diferenţa dintre articolul hotărât şi cel nehotărât este următoarea:

He is a doctor (articol nehotărât) înseamnă El este (un) medic. Ne referim aici la

faptul că profesia sa este cea de medic.

He is the doctor (articol hotărât) însemnă El este medicul. Aşadar, atunci când

folosim articolul hotărât, propoziţia se situează într-un context definit anterior sau

 

urmează să fac o precizare despre substantiv: El este medicul care

..

(He is

the

   

Să vedem un alt exemplu.

 
 

Jinxy is a cat înseamnă Jinxy este (o) pisică.

 

Jinxy is the cat însemnă Jinxy este pisica şi urmează, probabil, să fac o precizare

 

despre ea.

3.

My

dress

is

red

3. My dress is red
3. My dress is red
3. My dress is red
 

Possessive Adjectives

 
Is she the actress? Is it the dog? Negative Singular Plural 1 person I am not

Possessive adjectives

Denumirea completă a acestei structuri morfologice este adjectiv pronominal

posesiv. Vom utiliza denumirea adjectiv posesiv pentru a păstra lucrurile cât mai

simple.

Structura morfologică poartă denumirea de adjectiv posesiv deoarece stă

întotdeauna lângă un substantiv (caracteristică proprie adjectivelor) şi desemnează

posesia.

Adjectivele posesive:

au formă identică, indiferent de numărul substantivului pe care îl determină (my

dress, my dresses);

precedă substantivul.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

 

Singular

Plural

1 st person

I → my shirt

we → our shirts

2 nd person

you → your shirt

you → your shirts

he → his shirt

3 rd person

she → her shirt

they → their shirts

it → its collar

Remarcăm că adjectivul posesiv your este identic pentru persoana a II-a singular

(your shirt - cămaşa ta) şi persoana a II-a plural (your shirts - cămăşilevoastre). După

cum vom vedea în lecţiile următoare (şi după cum ai aflat deja în prima lecţie), la

persoana a II-a vom regăsi multe elemente identice pentru singular şi plural.

De asemenea, notăm că genurile substantivului în limba engleză nu se aseamănă cu

cele din limba română. Ele sunt mult mai simple și nu influențează structurile care

determină substantivul. Așadar, adjectivul posesiv rămâne neschimbat, indiferent de

substantiv. (Citește, ca fapt divers, clasificarea genurilor din limba engleză finalul Surprizei din această lecție.)

la

Colors
Colors

Culorile au formă identică, indiferent de cuvintele pe care le determină. Cu alte cuvinte, sunt

invariabile,

la

fel

ca

adjectivele

posesive.

My

suit

is

blue.

Costumul

meu

este albastru.

My

dress

is

blue.

Rochia

mea

este albastră.

My

shoes

are

blue.

Pantofii

mei

sunt albaştri.

My gloves are blue. → Mănuşile mele sunt albastre.

În tabelul de mai jos, vom afirma, solicita şi nega culoarea unor obiecte de îmbrăcăminte

aparţinând celor trei persoane, singular şi plural.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

     

Affirmative

Interrogative

Negative

 

1 st person Singular

My dress is red.

Is my dress red?

My dress is not red.

2 nd person

 

Your jacket is not

Singular

Your jacket is blue.

Is your jacket blue?

blue.

His suit is black.

Is his suit black?

His suit is not black.

3 rd person

Her dress is white.

Is her dress white?

Her dress is not white.

Singular

Its collar is yellow.

Is its collar yellow?

Its collar is not yellow.

1 st person

 

Our coats are not

Our coats are brown.

Are our coats brown?

Plural

 

brown.

 

2 nd person

Your T-shirts are not

Plural

Your T-shirts are pink.

Are your T-shirts pink?

pink.

3 rd person

 

Their caps are not

Plural

Their caps are purple.

Are their caps purple?

purple.

 

După cum ai învățat

deja

în Lecția

1 și

în Lecția

2, topica propoziției

este

cea de

mai

jos. (Gramatical vorbind, în următoarele trei exemple, dress este subiect, iarmy este atribut. Consideră, totuși, my dress ca fiind subiectul propoziției.)

Afirmativ: S + V + (

)

My dress is red.

Interogativ: V + S + (

)

+ ? → Is my dress red?

Negativ: S + V + not + (

)

My dress is not red.

Observăm că, în fiecare caz, adjectivul posesiv stă imediat înaintea substantivului pe care îl

determină.

Surprise!
Surprise!

Aminteşte-ţi formarea pluralului din lecţia precedentă. Substantivele care desemnează

obiecte de îmbrăcăminte se formează, desigur, respectând aceleaşi reguli: one coat - two

coats, one dress - two dresses etc.

Vom puncta în continuare trei aspecte particulare legate de substantivele din această lecție.

  • 1. Câteva dintre substantive sunt defective de numărul singular. Asta înseamnă că ele nu au

o formă de singular şi se folosesc întotdeauna la plural. De altfel, aceste substantive sunt

defective de singular şi în limba română.

Este vorba despre: trousers, pants, jeans, blue jeans, shorts, underwear. Vom spune:

my

pants

pantalonii

mei

(ne

referim

la

o

singură

pereche)

our pants → pantalonii noştri (ne referim la mai multe perechi).

Şi substantivul clothes este defectiv de singular.

  • 2. Substantivele din următoarea listă au atât formă de plural, cât şi formă de singular. Totuşi,

le folosim mereu la plural, deoarece desemnează obiecte de îmbrăcăminte pe care le

purtăm în perechi. Şi acest aspect se regăseşte în limba română.

one shoe - two shoes

one sock - two socks

 

one boot - two boots

one glove - two gloves

one slipper - two

one mitten - two mittens

slippers

one sandal - two

 

sandals

My shoes are

brown.

Pantofii

mei

sunt

maro.

Where is my shoe? → Unde mi-e pantoful?

  • 3. Toate substantivele din această lecţie sunt regulate, adică adăugam -s / -esla forma de

singular pentru a forma pluralul.

one

one dress - two dresses

T-shirt - two

Avem un singur substantiv neregulat: scarf.

one scarf - two scarves

T-shirts

Vom întâlni această formă de plural şi la alte substantive: one wife (soţie) - two wives, one

knife (cuţit) - two knives, one leaf (frunză) - two leaves.

Mai notăm că este necesar să facem acordul între subiect şi predicat. Astfel:

My

dress is red.

Rochia

mea este roșie.

(is -

singular)

My dresses are red. → Rochiile mele sunt roșii. (are - plural)

Genurile substantivului în limba engleză:

Substantivele de gen masculin sunt cele care desemnează reprezentanți de sex

masculin ai unei specii. e.g.: man - bărbat Substantivele de gen feminin sunt cele care desemnează reprezentanți de sex feminin ai

unei specii. e.g.: woman - femeie Substantivele de gen comun sunt cele care desemnează reprezentanți ai unei specii care

pot fi atât de sex masculin, cât și de sex feminin. e.g.: child - copil Substantivele de gen neutru sunt cele care desemnează orice alte concepte (obiecte,

fenomene, stări etc.). Marea majoritate a substantivelor sunt, deci, neutre. e.g.: watch - ceas de mână

4.

This

is

my

Demonstratives

Demonstratives

father

Vom întâlni această formă de plural şi la alte substantive: one wife (soţie) - two wi

Structura morfologică la care ne referim în această lecţie este pronumele demonstrativ.

This is my father. → Acesta este tatăl meu.

Atunci când elementul demonstrativ determină un substantiv, el devine adjectiv pronominal

demonstrativ.

This man is my father. → Acest bărbat este tatăl meu.

În limba engleză, pronumele demonstrative şi adjectivele pronominale demonstrative au

aceeaşi formă. Le vom numi, simplu, demonstratives.

Ținem minte că demonstrativele nu depind de genul substantivului. Vom spuneThis is my

father (Acesta este tatăl meu), respectiv This is my mother (Aceasta este mama mea).

Demonstrativele variază în funcţie de două criterii:

apropiere / depărtare:

This is my father. → Acesta este tatăl meu.

That is my father. → Acela este tatăl meu.

număr:

This is my brother. → Acesta este fratele meu.

These are my brothers. → Aceştia sunt fraţii mei.

Priveşte

tabelul

de

mai

jos.

După

cum

ai

văzut

în

secţiunea Vocabular a

acestei

lecţii, here înseamnă aici, iar there înseamnă acolo.

Dacă ne referim la cineva care este here, vom folosi un demonstrativ de apropiere

(this - singular, these - plural).

Dacă ne referim la cineva care este there, vom folosi un demonstrativ de depărtare

(that - singular, those - plural).

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

 

Here

There

Singular

this

that

Plural

these

those

În tabelul de mai jos, vom folosi cele patru demonstrative în propoziţii afirmative, interogative

şi negative.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

 

Affirmative

Interrogative

Negative

this

This is my father.

Is this my father?

This is not my father.

that

That is my mother.

Is that my mother?

That is not my mother.

these

These are my parents.

Are these my parents?

These are not my

 

parents.

those

Those are my

Are those my

Those are not my

grandparents.

grandparents?

grandparents.

Bineînţeles, vom face acordul între subiect şi predicat.

This şi that sunt la numărul singular, deci vom spune This is, respectiv That is.

These şi those sunt la numărul plural, deci vom spune These are, respectivThose

are.

Surprise!
Surprise!

În lecţia Personal Pronouns and the Verb 'To Be', vedeam că putem prescurta răspunsul

scurt negativ, pentru o exprimare mai naturală. Să continuăm acum cu alte posibilităţi de

prescurtare.

Următoarele prescurtări nu se referă la structurile demonstrative, dar este un moment bun să

te familiarizezi cu ele.

Affirmative

 

I

am

Jeremy. → I'm

Jeremy.

You

are

Clara. → You're

Clara.

He

is

Brian. → He's

Brian.

She

is

Ruby. → She's

Ruby.

It

is

Jinxy. → It's

Jinxy.

We

are

Jeremy

and

Clara. → We're

Jeremy

and

Clara.

You

are

Brian

and

Ruby. → You're

Brian

and

Ruby.

They are George and Freddie. → They're George and Freddie

Prescurtăm în acelaşi mod şi la forma negativă, unde vom avea un not în plus şi încă o

variantă de prescurtare.

Negative

 

I

am

not

Jeremy. → I'm

 

not

Jeremy.

You

are

not

Clara. → You're

not

Clara. sau You

aren't

Clara.

He

is

not

Brian. → He's

not

Brian. sau He

isn't

Brian.

She

is

not

Ruby. → She's

not

Ruby. sau She

isn't

Ruby.

It

is

not

Jinxy. → It's

not

Jinxy. sau It

isn't

Jinxy.

We

are

not

Jeremy

 

and

Clara.

→ We're

not

Jeremy

and

Clara. sau We

aren't

Jeremy

and

Clara.

You

are

not

Brian

and

Ruby.

→ You're

not

Brian

and

Ruby. sau You

aren't

Brian

and

Ruby.

They

are

not

George

and

Freddie.

→ They're not George and Freddie. sau They aren't George and Freddie.

În ceea ce priveşte demonstrativele, putem prescurta structurile care conţin demonstrativul

singular de depărtare - that.

That

is

my

uncle. → That's

my

uncle.

That is not my father. → That's not my father. sau That isn't my father.

5. Clara's number is 0123 456

789

The Genitive

They are not George and Freddie. → They're not George and Freddie. sau They aren't Georgesurpriza de la finalul lec ț iei.) e.g.: Mary's dog → câinele lui Mary; the boy's cat → pisica băiatului; my father's uncle → unchiul tatălui meu  Folosim prepozi ț ia of , pe care ai întâlnit-o în lec ț ia precedentă . e.g.: the door of the house → u ș a casei; the member of the family → membrul familiei; the name of the country → numele ț ării Observa ț ii :  Cele două modalită ț i pot fi interschimbabile, după cum vei vedea în sec ț iune a Exerci ț ii a acestei lec ț ii. Totu ș i, utilizarea primeia sau celei de a doua variante depinde de natura entită ț ilor care se află în rela ț ie ș i de natura rela ț iei. Există o serie extinsă de criterii de diferen ț iere. Deocamdată, ț inem minte doar că, atunci când posesorul este o persoană, folosim prima variantă ( 's ). Când rela ț ia este impersonală, recurgem la prepozi ț ia of . " id="pdf-obj-13-46" src="pdf-obj-13-46.jpg">
The genitive
The genitive

Cazul genitiv desemnează relații de posesiune / apartenență. În limba engleză, genitivul se

poate construi în două moduri:

Adăugăm 's după substantiv, fie el propriu sau comun. (Nu uita să citeștisurpriza de

la

finalul

lecției.)

e.g.: Mary's dog → câinele lui Mary; the boy's cat → pisica băiatului; my father's

uncle → unchiul tatălui meu

 

Folosim

prepoziția of,

pe

care

ai

întâlnit-o

în lecția

e.g.: the door of the house → ușa casei; the member

of the family → membrul

familiei; the name of the country → numele țării

Observații:

 

Cele

două

modalități

pot

fi

interschimbabile,

după

cum

vei

vedea

în

secțiuneaExerciții a acestei lecții. Totuși, utilizarea primeia sau celei de a doua

variante depinde de natura entităților care se află în relație

și de natura relației.

Există o serie extinsă de criterii de diferențiere. Deocamdată, ținem minte doar că,

atunci când posesorul este o persoană, folosim prima variantă ('s). Când relația este

impersonală,

recurgem

la

prepoziția of.

o Atunci când posesorul este o persoană (desemnată printr-un substantiv

propriu sau comun), folosim prima variantă. e.g.: Mary's dog; the girl's dog

o

Atunci când elementele aflate în relație sunt obiecte, folosim îndeosebi a

doua variantă. e.g.: the door of the house

o

În situațiile de mijloc, putem folosi oricare dintre cele două variante. e.g.: the

dog's leash; the leash of the dog

În această lecție, ne ocupăm de cele două structuri descrise mai sus. Și adjectivele

posesive

pe

care

le-ai

învățat

în lecția Possessive Adjectives sunt structuri

genitivale.

Iată două propoziții simple în care folosim substantive proprii în cazul genitiv:

Clara's phone number is 0123 456 789. → Numărul de telefon al Clarei e 0123 456

789.

Brian's car number is TM23WRC. → Numărul de mașină al lui Brian e TM23WRC.

Și un exemplu mai complex, în care folosim și prepoziția of:

The number of Brian's car is TM23WRC. → Numărul mașinii lui Brian e TM23WRC.

Cum folosim genitivul format prin 's?

În general, foarte simplu, așa cum ai văzut mai sus. Să punctăm în continuare câteva cazuri

speciale.

La formele regulate de plural (care se termină în s) adăugăm doar ' (apostrof), fără

să mai punem încă un s. Nu se schimbă nimic în pronunție – genitivul pluralului se

pronunță

la

fel

ca

pluralul.

My

parents'

house

is

in

Bucharest.

Totuși,

în cazul substantivelor neregulate care nu se termină

în s,

adăugăm 's:

The children's uncle is Tom.

 

Atunci când posesorul este multiplu (doi sau mai mulți posesori),

adăugăm 's la

sfârșitul

ultimului

nume:

Clara and Jeremy's phone number. Brian and Ruby's car number.

Nu uita să citești surpriza de la sfârșitul lecției!

Să vedem acum câteva propoziții afirmative, interogative și negative în care apar substantive

în cazul genitiv.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Affirmative Interrogative Negative
Affirmative
Interrogative
Negative

Clara's phone number is

0123 456 789.

Is Clara's phone number

0123 456 789?

Clara's phone number is

not 0123 456 789.

He is Brian's friend.

Is he Brian's friend?

He is not Brian's friend.

The dog's leash is brown.

Is the dog's leash brown?

The dog's leash is not

brown.

The leash of the dog is

brown.

Is the leash of the dog

brown?

The leash of the dog is not

brown.

Numbers
Numbers

După ce ai citit vocabularul referitor la numere, consultă indicațiile de mai jos:

Învață pe de rost numerele de la 1 la 12.

 

Între

13

și

19,

numerele

se

termină

în -

teen: thirteen (13), fourteen (14),fifteen (15), sixteen (16), seventeen (17), eighteen (

18), nineteen (19).

 

Numerele

care

exprimă

zeci

se

termină

în -

ty: twenty (20), thrity (30), forty (40),fifty (50), sixty (60), seventy (70), eighty (80), nin

ety (90).

Toate numerele între 21 și 99 (care nu sunt zeci fixe) se formează adăugând cifra

unităților (one, two, three etc.) după exprimarea zecilor (twenty, thirty etc.). Zecile și

unitățile

se

leagă,

în

scris,

prin

cratimă.

e.g.: twenty-one (21), thirty-two (32), forty-three (43), fifty-four (54), sixty-five(65), se

venty-six (76), eighty-seven (87), ninety-eight (98)

După cum precizam și în secțiunea Vocabular, pentru exprimarea sutelor și a miilor,

nu avem plural. Nu spunem two hundreds sau two thousands, ci two hundred și two

thousand.

e.g.: one hundred / one thousand (100 / 1,000), two hundred / two thousand(200 /

2,000), three hundred / three thousand (300 / 3,000) (

...

)

nine hundred / nine

thousand (900 / 9,000), ten hundred / ten thousand (1,000 / 10,000)

Folosim conjuncția and (și) atunci când exprimăm: un număr de ordinul sutelor (four

hundred and fifty); numerele între 1001 și 1099 (de ordinul miilor și cu cifra sutelor

0: one thousand and eighty-seven); pentru anii peste 2000, în special în engleza

britanică (two thousand and nine).

Surprise!
Surprise!

1. Genitivul format prin 's poartă denumirea de Saxon genitive (genitiv saxon). Îl mai putem

numi și genitiv sintetic. Genitivul format cu prepoziția of este genitivul analitic.

2. Atunci când întâlnim un substantiv propriu care se termină cu litera s (e.g.:Bangles),

putem forma genitivul fie așa: Bangles's leash, fie așa: Bangles' leash (lesa lui Bangles).

Aspectul este teoretizat în mod diferit în surse diferite. Pronunția este, de obicei, Bangles's

[bengălsiz] (ascultă tutorialul audio din această lecție). Aceleași indicații se aplică și în cazul

substantivelor comune (e.g.: boss's wife / boss' wife - soția șefului). Mai multe detalii ..

3. După cum menționam și în secțiunea Vocabular a acestei lecții, când avem un an de

tipul 1997, putem spune one thousand nine hundred ninety-seven, însă varianta mai scurtă

și mai des întâlnită este nineteen ninety-seven. Cu alte cuvinte, grupăm cele patru cifre două

câte două, obținem 19 – 97 și citim 19 (nineteen) 97 (ninety-seven). Această tehnică se

aplică la anii din 4 cifre mai mici de 2000. Mai multe detalii ..

4. Știm că it este pronume personal neutru. El este adesea folosit pentru a înlocui structuri

mai complexe. Spre exemplu:

Is

Clara's

phone

number

Clara's phone number = it

0123

456

788?

Cum putem prescurta mai departe No, it is not?

No, it is not. = No, it's not. = No, it isn't.

No, it is

not.

Iată două exemple simple de perechi întrebare / răspuns în care folosim it ca substitut al

structurii Clara's phone number:

Question:

What

is

Clara's

phone

number?

Answer: It's 0123 456 789

 

Question:

Is

Clara's

phone

number

0123

456

788?

Answer: No, it's not. It's 0123 456 789.

Atunci când folosim it-ul în acest mod, propozițiile sunt mai concise și mai naturale.

6.

The

kitchen

is

next

to

Prepositions of place

the living room

Prepositions of place

Iată două exemple simple de perechi întrebare / răspuns în care folosim it ca substitut al

Imaginile de mai jos te vor ajuta să reții mai ușor prepozițiile de loc din limba engleză.

Iată două exemple simple de perechi întrebare / răspuns în care folosim it ca substitut al
Affirmative
Affirmative

Mai jos, găsești un set de propoziții în care folosim fiecare prepoziție

de loc învățate în

această lecție.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

The

car

is in the

 

garage.

The

lamp

is on the

desk.

The

cat

is under the

 

bed.

The

bookshelf

 

is behind the

couch.

The

TV

is in

front

of the

couch.

The

attic

is above the

 

second

floor.

The

kitchen

 

is below the

bedroom.

The

shelves

are between the

armchair

and

the

couch.

The

kitchen

is next

to the

living

room.

The

house

 

is near the

school.

The fence is around the house.

 

Negative & Interrogative

 

Formăm interogativul și negativul așa cum am învățat deja să o facem.

 

La negativ, adăugăm adverbul not imediat după verb.

 

e.g.:

The

car is

not in the

garage.

/

The

car isn't in the

garage.

e.g.: The lamp is not on the desk. / The lamp isn't on the desk.

 

La interogativ, verbul apare pe prima poziție în propoziție.

 

e.g.: Is the

 

car in the

 

garage?

e.g.: Is the lamp on the desk?

7.

Brian

can

draw,

Modal verb Can

but

he

can't

paint

Can
Can
Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea. The car is in the garage. The lamp

Can este un verb modal care exprimă abilitatea/capacitatea.

Verbele modale stau lângă verbele principale din propoziție și le modifică sensul.

După verbul modal - în cazul nostru, can - verbul de conjugat (adică verbul principal din

propoziție) apare întotdeauna la forma de infinitiv.

Verbele modale - în cazul nostru, can - nu își schimbă forma în funcție de persoană sau de

număr. La toate persoanele și numerele, structura can + verb de conjugateste identică.

Afirmativ: Subiect + Can + Verb de conjugat (+ continuarea propoziției)

I can run fast.

Eu

pot

alerg

repede.

You can jump high.

 

Tu

poți

sari

sus.

He can swim well. → El poate să înoate bine.

 
Can't
Can't

Can't este

forma

negativă

a

modalului can.

De fapt, can't este prescurtarea lui can not.

Negativ: Subiect + Can't (Can not) + Verbul de conjugat (+ continuarea propoziției)

I can't eat peanuts.

Eu

nu

pot

mănânc

alune.

She can't drink alcohol.

Ea

nu

poate

bea

alcool.

We can't draw. → Noi nu putem să desenăm.

Can you

..

?

Atunci când solicităm informații cu privire la abilitatea cuiva de a face ceva, începem cu

modalul can, continuăm cu subiectul și apoi cu verbul de conjugat.

Interogativ: Can + Subiect + Verbul de conjugat (+ continuarea propoziției) ?

Can you paint?

Poți

pictezi?

Can he sing?

Poate

(el)

cânte?

Can they dance? → Pot (ei) să danseze?

Other examples

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

 

Affirmative

Interrogative

Negative

1 st person Singular

I can play football.

Can I play football?

I can't play football.

2 nd person

You can cook an

Can you cook an

You can't cook an

Singular

omelette.

omelette?

omelette.

3 rd person

He/She can drive the

Can he/she drive the

He/She can't drive the

Singular

car.

car?

car.

We can read English

Can we read English

We can't read English

1 st person Plural

texts.

texts?

texts.

2 nd person Plural

You can write in English. Can you write in English?

You can't write in

.

3 rd person Plural
3 rd person Plural

English.

They can't speak

English.
English.

They can speak English. Can they speak English?

. 3 rd person Plural English. English. They can speak English. Can they speak English? Iț ie, vei învă ț a să conjugi un prim verb în limba engleză – to like . Până acum, am învă ț at verbul to be , care este un verb atipic. În general, în limba engleză, verbele respectă reguli de conjugare mult mai simple, ca în cazul verbului to like . Vom conjuga verbul to like la toate persoanele, afirmativ/interogativ/negativ. Ne interesează doar prima formă a verbului. Vei învă ț a, la nivelul Intermediate , celelalte forme ale verbului. To este, după cum ț i-ai dat deja seama, marca de infinitiv a verbului. To like – Affirmative Să începem prin a conjuga verbului to like la afirmativ: Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea. Affirmative Singular Plural 1 person I like chocolate. We like chocolate. 2 person You like chocolate. You like chocolate. He like s chocolate. 3 person She like s chocolate. They like chocolate. It like s chocolate. Spre marea noastră bucurie, singura modificare apare la persoana a III-a singular, unde adăugam un s la sfâr ș itul verbului. Vom continua cu interogativul ș i negativul. Formarea interogativului ș i a negativului vor fi prezentate în detaliu în prima lec ț ie de la nivelul Intermediate , Present Simple . Pentru moment, este important doar să te familiarizezi cu aceste structuri. To like – Interrogative Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea. " id="pdf-obj-20-14" src="pdf-obj-20-14.jpg">

I

Likes & Dislikes

love

chocolate!

În această lecție, vei învăța să conjugi un prim verb în limba engleză – to like. Până acum,

am învățat verbul to be, care este un verb atipic. În general, în limba engleză, verbele

respectă reguli de conjugare mult mai simple, ca în cazul verbului to like.

Vom conjuga verbul to like la toate persoanele, afirmativ/interogativ/negativ. Ne interesează

doar prima formă a verbului. Vei învăța, la nivelul Intermediate, celelalte forme ale verbului.

To este, după cum ți-ai dat deja seama, marca de infinitiv a verbului.

To like – Affirmative

Să începem prin a conjuga verbului to like la afirmativ:

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Affirmative

Singular

Plural

1 st person

I like chocolate.

We like chocolate.

2 nd person

You like chocolate.

You like chocolate.

He likes chocolate.

3 rd person

She likes chocolate.

They like chocolate.

It likes chocolate.

Spre marea noastră bucurie, singura modificare apare la persoana a III-a singular, unde

adăugam un s la sfârșitul verbului.

Vom continua cu interogativul și negativul. Formarea interogativului și a negativului vor fi

prezentate în detaliu în prima lecție de la nivelul Intermediate,Present Simple. Pentru

moment, este important doar să te familiarizezi cu aceste structuri.

To like – Interrogative

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Interrogative

Singular

Plural

1 st person

Do I like chocolate?

Do we like chocolate?

2 nd person

Do you like chocolate?

Do you like chocolate?

Does he like chocolate?

3 rd person

Does she like chocolate?

Do they like chocolate?

Does it like chocolate?

Propoziția interogativă începe cu do sau does (persoana a III-a singular).

Verbul de conjugat (like) are aceeași formă (cea de infinitiv) la toate persoanele,

inclusiv la a III-a singular.

To like – Negative

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Negative

Singular

Plural

1 st person

I do not like chocolate.

We do not like chocolate.

2 nd person

You do not like chocolate.

You do not like chocolate.

He does not like chocolate.

3 rd person

She does not like chocolate.

They do not like chocolate.

It does not like chocolate.

Exprimăm negația prin do not sau does not (persoana a III-a singular).

Verbul de conjugat (like) are aceeași formă (cea de infinitiv) la toate persoanele,

inclusiv la a III-a singular.

 

Do

not se

poate

prescurta

ca don't,

iar does

not ca doesn't.

e.g.:

I do

not

like chocolate.

=

I don't

like chocolate.

e.g.: She does not like chocolate. = She doesn't like chocolate.

9. Many eggs and much sugar

Countable & Uncountable Nouns

Interrogative Singular Plural 1 person Do I like chocolate? Do we like chocolate? 2 person Dor Countable & Uncountable Nouns În limba engleză, substantivele pot fi numărabile sau nenumărabile. După cum ai aflat în sec ț iunea Vocabulary , substantivele numărabile se pot număra în felul următor: one egg - two eggs . Pentru substantivele nenumărabile nu putem face acela ș i lucru. Countable Nouns " id="pdf-obj-21-235" src="pdf-obj-21-235.jpg">

În limba engleză, substantivele pot fi numărabile sau nenumărabile. După cum ai aflat în

secțiunea Vocabulary, substantivele numărabile se pot număra în felul următor: one egg -

two eggs. Pentru substantivele nenumărabile nu putem face același lucru.

Countable Nouns

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Examples: one egg - two eggs, one plate - two plates, one spoon - two spoons

For

this

recipe,

I

For the other recipe, I need five eggs.

Uncountable Nouns

need

only one

egg.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Examples: sugar, flour, butter

For this recipe, I need sugar, flour and butter.

Majoritatea substantivelor nenumărabile din limba engleză sunt defective de plural și în

limba română.

Quantifiers
Quantifiers

Vom învăța în continuare cuantificatorii folosiți pentru cele două tipuri de substantive.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Quantifiers Countable nouns

Quantifiers Uncountable nouns

Translation

many (eggs)

much (sugar)

mult / multă / mulți / multe

(a) few (eggs)

(a) little (sugar)

puțin / puțină / puțini / puține

some (eggs)

some (sugar)

niște

several (eggs)

câtva / câtăva / câțiva / câteva

a couple of (eggs)

vreo doi / vreo două

a bit of (sugar)

un pic de

enough (eggs)

enough (sugar)

suficient / suficientă / suficienți / suficiente

plenty of (eggs)

plenty of (sugar)

destul / destulă / destui / destule

a lot of / lots of (eggs)

a lot of / lots of (sugar)

o grămadă de

all of the (eggs)

all of the (sugar)

tot / toată / toți / toate

any (eggs)

any (sugar)

(vezi exemplele de mai jos)

Pe any îl folosim (deocamdată) atunci când întrebăm:

Are

there

any

eggs?

Is there any sugar? → Este (ceva) zahăr?

  • Surprise!

Sunt

(ceva)

ouă?

Substantivele nenumărabile pot fi cuantificate și prin alte structuri ajutătoare (care sunt, de

fapt, substantive numărabile).

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

a

cup

of

tea

a

glass

of

wine

a

spoon

of

sugar

a

tea

spoon

of

honey

a

bottle

of

water

a

carton

of

milk

a

pack

of

butter

a

bowl

of

rice

a

slice

of

bread

a loaf of bread

 

10.

Live

&

Work

&

Study

10. Live & Work & Study
10. Live & Work & Study
10. Live & Work & Study

~ Focus on Verbs ~

 
all of the (eggs) all of the (sugar) any (eggs) any (sugar) (vezi exemplele de maiI love chocolate! - Likes and Dislikes , am învă ț at să conjugăm verbul to like . Continuăm acum cu to live , to work ș i to study . Parcurge următoarele tabele, iar apoi mergi la sec ț iunea Exercises pentru a fixa prin exerci ț ii structurile învă ț ate. To live Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea. " id="pdf-obj-23-205" src="pdf-obj-23-205.jpg">

Obiectivul acestei lecții este cel de a ne obișnui să conjugăm verbul în limba engleză, la

forma întâi, afirmativ, interogativ și negativ.

În

-

and

Dislikes, am învățat

să conjugăm verbul to like.

Continuăm acum cu to live, to work și to study.

Parcurge următoarele tabele, iar apoi mergi la secțiunea Exercises pentru a fixa prin exerciții

structurile învățate.

To live
To live

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

 

Affirmative

Interrogative

Negative

1 st person Singular

I live in a town.

Do I live in a town?

I do not (don't) live in a town.

2 nd person

Do you live in a

Singular

You live in a city.

city?

You do not (don't) live in a city.

3 rd person

He lives in a

Does he live in a

He does not (doesn't) live in a

Singular

village.

village?

village.

1 st person

We live in

Do we live in

We do not (don't) live in

Plural

Timișoara.

Timișoara?

Timișoara.

2 nd person Plural

You live in Cluj.

Do you live in Cluj?

You do not (don't) live in Cluj.

3 rd person

They live in

Do they live in

They do not (don't) live in

Plural

Bucharest.

Bucharest?

Bucharest

To work
To work

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

 

Affirmative

Interrogative

Negative

1 st person

I work at the

Do I work at the

I do not (don't) work at the

Singular

post-office.

post-office?

post-office.

2 nd person

You work in a