You are on page 1of 1
M6 DELAIDEELA BANE ‘iat. Sopul principal ar tebul fle, desigur, progres sul Bilanful anoal va evidentia dact ai progresat rai pecs, cit at progresat. Va va adc la cunsting Si psi pe care bal fut inapol. Oferta ecient de ser vie personale cere avansarea, chiar dact progres cst lent Biante dammeavoasta anual ar trebos abs loca final fectrul an, astfel inet si cuprind in decile dumneavoastrd de Anul Nou orice imbunatitire pe fare analiza o evidentiazd ca necesar. Facelt acest Inventar punindu-va urmitoarcle intrebir $1 veri cindu-va Rispunsueil cu autor euiva cae na vi rites va tngoatt in coca ce priveste corectindin Sumneavoastd Douizeci si opt de intrebiri foarte personale 1. Am atins scopul pe care mi Lam stabi ca obi tiv anul aesta? (Ar tru si Iucratiretinand ‘oblectv anual pres cate sh fi atins 0 parte in grants din scopul dumneavoastal. principal viata) 2.Am depus 0 munect de cea mai bund caltate care eram in stare, sau a fi putut si-mi im ‘ese activitatea? ‘Am indeplintintreagacanttate de munct de exam eapabil? [Mam camportat atmonios am fost cooperant fiecare clips? ‘Am permis caeficenta mea s8 fie afectata de ‘ceil aman dace, ince mau? Miam imbunatait persoalitates si daca da, cefel? PLANIFICAREA ORGANIZATA ur 27. Miam urmat planurile ca perseveren, pn la implinire? 8, Am oust ca, deflecare data, 58 ma hotise rapid si defintv? 9. Am lasatca una sau mal multe dire cele sase fri esetilesi-mi micgoreze ficient? 10. Am fost prea precaut su prea putin precaut? 1 Relaile cu asociatit mel au fost placute sau neplicute? Dact au fost neplicute, ving iia Aaparfinut partial sau intgral? 12. Mam irositenergia pen lipsa de concentare si ‘fort 1. Am fost deschis la now 9 tolerant fa8 de toats lumea? 14. Cum mam imbunstait capaitatea de a adce 15. Am dept masura in vreunl intr abiciurile mele? 16, Am demonstrat, pe fad sau in secret orice forma de egocentrisn? 17,Comportamentul meu fal8 de aociatile-a insu- flat respect fata de mine? 18. Mam bazat parerile gi hotirdrle pe rispunsuri ghicte sau obtinute prin analiza stents si atio- ‘hamente minutioase? 19. Mam obignuit si-mi drimiese timpul, cheltu- Fallesi venitul sam fost conseevent in ceea ce privesteplanificareafacuta? 20.C3t timp miam dedicat efortuli de pe soma caruia nu am cishigatnlmlc fore pe care ba f pputut folos in scopuri mal noble?