You are on page 1of 1
152 DELAIDEELA BANE castor cu renul, cu masina personal, cu autobuz avionul, vaporul, in funetie de madalitatea de dep sare pe care so ponte permite (Credeti in capital Auzim adescor poten procamind liber Amerie cinder vt, dare pte pes pl timp i dedies prea putin sort alice srs ‘trl acest bert Cam eu ati soca de cuit ni un resentment de exprimat i ‘ngumene de urn sn priv nap oaal isi see ceva” mitrion strat eso ne seca di ecru ctsem american al ml ori mal multe set den acum vero mare liberate rice sn dt ces existent nr sitar ‘Am depts analize ura natura acs pul pena is de ma bine de nce de ant pers rele care rispund astiizi de mentinerea ei. bes Namele acest mister bineftetor al omens estecataat ‘api ninssamn doar Beis gropri organtate de cen intlige, ere plaid ms {5h pc dea flo! ban eet spe binle pi ‘a dru mod prota pentru ir aes, ‘Aces grap sant formate din comet dle tn profesor fara nventator, anal seonet Persconece ren nomen publican expert Erasports conta vaca dotry at ray $i feme, cae posed canes speciality a clomid acer Era onpria tear idesjeleesc note no omen cee aut colegie,spiale, slp, cont PLANINICAREA ORGANIZATA 153 drums bune, publics zag, platese majortatea costu- ‘lor guvemiri i se ocupa de o multitudine de deta “senfnle pentra progres omenin. Pe sure, capitalis- inal este erie civilzaiel, pent ¢& furmizeaza sub- Sanja ce garanteazs progreul in educaie sin lum: nates ttror eamenioe. Bani care nu sunt sustinuti de discern4mént sunt adeseor peiculsi.Folsit in mod cone, acest cuphu poate stata baza civilizatie "ai putea fceo idee vaga despre cpitalul organi= at ncercnd 85 v8 imaginal coplesi de responsabil- fatea de a pregi fone’ un mie dejan simple fa ipsa Ianilor (Cas le oferi cai, ar webul 8 clatorit in China soulindia, adic la mae distant de Ameria. Cu excep- fia cazull in care sunteli un foarte bun lnotitor, aft ‘am obs! inant s porn not inapoi spre cas’ Apo}, ‘at comfrnta cu alta problema. Ce afi flos in Toe de bam chiar daed at aves capacitatenfizck de a traversa sceahul? ‘Co a8 aduceti zai, at tcbui snot ara cale Fungi pin in Indie de Vest saw 88 facet o plimbare Fang pin In cele mai bune regians cultivate cu sfecl dlezanle din Utah. Dar, chia a, vat putea intoarce [aed zahar, penta oe nevoie de efortoxganizat gi de bani pentru a produce zaharal casa:nu mai vorbim de proctsele de afinac, transport i ivare pind pe masa ‘ieee fmilil american. ‘Ou afi putea obfine cu upurina de la fermele din apropiere, dar afi aves un lung drum de parcurs pang in Florida st inapos a s bei ns de grapefruit. Val deplaea departe, pina n Kansas, sau intrurl dine stateleculivatoae de ged, ca st facet rost de pane