You are on page 1of 1
154 DELAIDEELA BANE CCereaele uscate ar trebui neaparat omise din meni cic ele na sint disponibile deca ca rezultat al mur tine echipe orgonizate si insruite gi al anel aparatar adecvate care necests capital (Cat vi relanai, ai poten da o fugh Inot pind ‘America de Sud, de unde a aduceciteva banane 9a ntoarcere, opti la ferma cea mai apropiati ce a Titi iat nist unt singe frig. Abia atuna va sta familia dumneavonses 8 se ageze la masa si ‘cul jun, Pare abstrd, nu? $i totus, procedura descrist ar singura cle prin care acest simple slimente at putea furmzate fark un sistem capitalist. Civilizatia este cladita pe capital ‘Suma de ban necesars in construire gi ntetin ‘lor feate si a vapoarelor folosite pentew lvra lun simpli mic dojun este att de mare inct nea fest. Ajunge a sue de milgane de dori, cas ‘Sovotim armatele integi de angst ealficatice adm nistieazd navele st renurle. Dar tansportl este das tuna dintre cerinfele Gvilizatiei moderne in sistem ‘opitalit din America, Ininte s scostem vreun pei teebuie st sim st creascl ceva din pam, 58 Be Incrat si pregatit pentru comercalizare. Toate necesita inal multe milloane de dolari pentra apa ‘iri, masini, ambalaje, cut, comercializare si pent sala 3 milioane de birbaf 5 femel Vapoarele scl erate nu cresc din pamant iu sionear’ automat. Ele rispund ceringelor iliac ps nunca, ingeniozitatea si capaciates orpanizatoica ‘samenilor ce a imaginate, ceding entuziasm, hat ‘ire, perseverentat Acest oameni se rumesc capitalist PLANIFICAREA ORGANTZATA 15, sunt motivali de dorinja de a constr de anil, de ‘ implini sia aduce servic ull, de acistiga profiturt fa acumula aver, $i cum adc serie fara de care [vliaia nt ar exist, el au sansa de a se inti cu ar bog ‘Cast rimin int-un rept simp sinteligbl voi sua faptule8 acest capitalist sunt aceias oament despre care tm auzit vorbind pe oratort de ocazie. ‘Sant aceastcament la care adic, scandalagi,pol- Hclenit necinstii gh sindicalists corupti se refer cu tpelativul de ,acaparatori de interse” seu ,col de pe Wall Stree” Na incre sf alettiese un dosar In favoarea saw slefvoarea ovicrul grup de amen sa al ori sis- ‘Sop acstel cri — scp cltaia iam dediat in intregime me ld junatate de seco diva — va ft prezentattuturorcelor ce doresc i sie: este cea mai fresibila filozofe prin cae indvizi pot acumula avert in orie entitle doves. ‘Am analiza aici avantajele economice ale sstemulu copitalistn scopul dublu de a demonstra urmitoarele: 1. Toca ce aut bog trebule st recunoasc® gist st adapteze sistemului care contoleaz4 modall- luile dea aborda averea fe ea mare sau mic’, 2, Exist un reversal medal, reprezentat de opt sul demonstrate Facute de paliticien’ sl dema- {gop care pun in umbrs delibeat subiecele pe ‘Gre le adic in discute referinduse Ia capital ‘organiza, casi cum ari vorba de ceva otravitor. Aceasta este 0 far capitalist. Ea a progres prin tlizaea capitalulu, $1 no, cet care ne revendieam “rept de impart binecuvantarea liberi sa ocazie log no, cet care incercimn 8 acumulam avert ae stim.