You are on page 1of 1
De refinut tru prineipi inamice va conduc Ia formarea uni grup de , Minti Superioare” care mareste enorm pur terea dumnneavoastes de a objine bani Pasul 7 catre imbogatire Hotararea ‘V3 putet lege oamenii care si va inspite i impa pputerea minfi lor cu dumneavoasta, sd reflect si ‘5 amplifice propria credints. [Exploatai cele unsprezece secrete ale unui conduct de succes si cele zece motive pentru care esueazd posi director; depasii orice influent2 negativa cu c ‘i init; flosii cele gase domenil not pent ca se necesité conducitori si cele cinci modalitati de ‘obfine slujba buna in orice domenia pe care il domi ‘Analiza a peste 25 de mide persoane care au eyuat a dezvalst faptl 8 in fruntea iste ce cuprinde cele 3 de cauze principale ale egcului se fl lip deczi ‘Aménares, opusul deczie, este wn dugman obisnuit peccare icine tebuie sl invinga ‘Vel aves ocaza ea v8 testa capaitatea dea ajunge lo deci mapa si procse atunei cand terminal de clit sceast carte i vet f gata st puned in atiuneprinci- pile pe care le descrie Analiza a citorva sate de oameni cage au acumulat overt de mal bine de un milion de dolarievidentiars loptul et oricme dinte ef are obiceiul de a forma «ci ca prompsitudine sd ale schimba lent, dacs ‘ind le sthimbs, Cei‘care nu reugese 9 acumuleze toni, ft nit 0 except, au obiceul de a lua decizit foarte fet, dad le iu vreodat, gi i schim decizie pee ides, Redactati un dosar, un cursculum vitae cares il treze planul pe care Fall definitivat si vi se vor chide us, sft vs vorinvta 8 acceptat slajbe in tante si ine plate Prosperitatea americana se cladeste pe un tip de eapi- tal nu prea diferit in prineipiy, de capital nelimil pe cae fl puslat fn suflete Succesul nu tebuieexplicat. Eseeul wu are alibi SuntetH martoriterstlizarit paver fn hot rire si eetionatt conform acelel hotaedst. Vetl “njelege cum sl cdind st va schimbati hotarérea pentru un benefciw si