You are on page 1of 1
160 LA DBE LA Ba Una dintre cele mai extaordinare calitfi ale el ‘Henry Ford era bic! dea la hotérii precise vapid, side le schimba incet. Aceasts calitate era att da Socentuaty incit rs creat reputatia de ineapatanat. Ba ira ofert damnlui Ford posbitatea de a continua 3 fabrice vest sis Model T (ces.mai urSts masina dia ume), atunci cind tofi consilierii i cumparston masini il imploran sl schimbe. PPoate ch dom Ford a intrziat prea mult in efees tuarenschimbiri, dar reversul medalei este ci fermis {atea hotiriri sale a adus o avereuriag inainte ca ‘i fe newt echimbe models. Ni incape Indoala ‘obiceial domme Ford de ai mentineferm deczia Tuat dimensiunile incipatanari, dar aceasta insu cste de preferatincetnelt im huarea nel hotaedel rapt in ao schimbs, Parerea — un bun ieftin ‘Majoritaten oamenilor care nu reugese sh ste esti bani pentru a3 satisface propre exigent sun {in general, ugor de influent de parerea altos. El in teoma ziarelor st vecinllor aritorisarcina de indi in local lor. Parerile sunt cele mat ietine bur fepe pint, Precare ane o mule de per ie ga ble comunice oricui ecispuss8 le accepte. Dac st tet inf luenfat de peri cind formula hot, nu ve reusi in nici ointreprindere, cu atat mai putin in facerea dorintel dumneavoast’ in ba ‘act vei influenat de prerile ltora,nu vet rings prope Preflifie’ propriajudecata cind incepeti 58 pu fn praticd principle descrise ac, ajngind la propa evn st urinate. Nu eredep in nimeni, cu excep HOTARAREA. embrulai grupulsi dumneavoastes Minti Superi- sve" fi foarte sigur atundcind va alegeti grupul, ‘i nw-falegeti dectt pe aceia care sunt in spiritul scope J dumnesvoasts se potrivesc cel. Prete apropiaisirudele desi nw aun intentie si «fact handicnpeazs adeseort pe cel chrua Ti oferd pareile"lo 9 near prin rdicaul la are supun pe inetal om, defi et nu Vor alteeva decit a stimenses "sul. Mi de oomenisufers de complexe de inferior- tote tat viaga, petra et vreo persoana binevoitoare, thar nestintare, le distrage inerederea de sine prin cei” so rida “Avot un creer so mint propri Floste si ajun- soli la hotdetile prop. Dac ave nevoie de fap st Iniormatit de la al care #3 v8 jute sv formulati hotiar, cum se va intimpla probabil in multe ocazi, slunatete discret, fra sa va dezvali scopul Tite oearacteriatics a celor caren a dees o spolala de canine #8 incerce sh lage impresia ch sia mai rule. Atl de oament varbesc,in general, prea mt tsculs prea putin. Lasaiva ochil deschit si urechile Ietupate—si gurainchisa, daca vrel 68 deprindt b= ul otirilor prompte. Cel ce vorbese prea mult fe fret putin, Dact vorbif mai mult decitascutai, mu tise 88 Vek priva de multe ocazi de a acumla cunos- tine folositoare eva vet dezvali planurile i scopurie ‘or cage vor fiedntafi sv nf din invie Retief de flocare data cind vost n prezenfa wes persoane care are numeroase cunostinje i oferti sett cee ce sis, mai les, ceea cen sti! Intlep- ‘ea wala se vadeste de obice prin modest tere Ketinei ot fccare asociat pe care vil alogeti est, ssemenes duimneavoasta, In chutarea priljului de 3 foc bani: Dac va dezvalui toate planunle ar pte