You are on page 1of 1
168, DELAIDEELA BAND ‘un Congres Continental, na sa i semnat Declaraia Independent Tnaintea primel Intruniet a nowlal Congres, wn a ‘onducitor dar dint-un alt colt de tar, se china publice © ,Privire de ansombla asupra, reptile Americi sub ocupate britanies”. El se numea Thor Jefferson, gi venes din provincia Virginia, iar leg Inj eu Lordal Dunmore (reprezentantil Coroanet Vinginia) era a fel de strnsa ca cea diate Hancock ‘Adams, pe de o parte si guvernatorl lor. La putind vreme dup cea publica vests hur Jefferson a aflat cb este acuzat de inalts trbdare adresa guvernli Majesti Sale. Stienit de ame tare unl dintre cole ui Jefferson, Patrick Hen pus paerea cu fermitate ncheindei comentaril ‘© concluziece va réméne de-a purus asic: Das fete tare, roi it poi de ‘Astfel de oameni, desi psi de putere, de au tate, de ford milltart, de resurse Snanciar, a series in considerafie destin colanilloy, incepand Snaugurarea Primolsi Congres Continental $i con rulind la anumite intervale vreme de doi ani — pi pe 7 iunie 1776 cind Richard Henry Lee a luat ev ful, 0 adresat Prerdiulai gi a uluit Adunace_ ph .Domnilor, depun motiune in sensul ot ace CColonii Unite sunt, s sunt indreptatite s fe, ta libee si ndependente, ele rebuind st fe absolu de orice subontonare fafa de Coroana Britanics aceasi sens, orice legate politics inte ee i sta Marea Britanie estes tebule a fe compet abolit Thomas Jefferson citeste cu glas tare ‘Ulitoarea mofiune a ui Lee a fost discutata cu insur oie, att cle ndelung nc ela incepet sis panda rabdavea. fn cele din arm, dupa le intregi de dezba- teria lat din nou cuvéntul, sia declarat cu o voce dark Short: ,DommulePregedint, dezhatem acest subiect ‘zie inte Naver ala calede urmat.Atunc),dece ‘nal inrlem, dommle? De ce nu ne hotarém? Si sta~ Til aceasta 21 ca data de naglere a Republic Ame ricane,Lisaf-o i infloreased mist fie devastata si cuce ‘ii reinsturati domnia pal sale thainte de votlefetv al acestl motiuni, Lee a fst ‘heat inapot in Virgin din eauza une grave bol in Tamil, dar, inainte a8 plece, a incredintat cauza in Indinile pret sau, Thomas Jefferson, care a pro Ins lupte pind cind va fi adapta un curs favorabi sl evenimentelor La puting vreme, Preyedintele Con- sul (Hancock) ta nami pe Jefferson presedinte al omitetulu ce avea 58 redacteze o Declaralie de Inde- pendent ‘Comitetul a fuertindetung si sustinu asupea docu ment ceaven st insemne, daca era aceptat de Con fr faptul cd fecaresemnatar al ui st semna propria Condamnase la moarte daci lupta absolut sigurd ce wea sab loc inte colon i Marea Brtanie se solda 1 infrangerea colonilloe Bocuimentol a fost redatat sla 28 tune proistul brginal a fost ett in fata Congres. A fost disetat, tvodificat si preghtit ile integi. La 4 iulie 1776, Thomas Jefferson a lsat cuvdntal in fata Aunt sa ctu wace sigur cea mal Inemnat dcizie cea fost ‘reodata pust pe hart