You are on page 1of 1
‘Veti recumoaste si vet da Ia o parte am smite dover de slabiciune ce statin ealea se0- Prlor urmarite de dumneavoastra. Perse Yerenta se transforma Into pu ce ereste sl ae cere a fi reapectata Doringele slabe adue rezultate slabe Dacd parcurgf acest carte i intentia dea ap informetia pe creo oer, va webu strc pri testal perecerenfel dumncavoastr ind ve ura of fess pol dese n exptll al olen, Dac sui fa dine cle dou8 peroane care, dintvon grup 100 de camen gra stalin scop preci de ur dium plan precede pus in practic, pute cil ace {Eatrutind apo st reve a utina umnesvoa Zlnih firs ae taforma niciodat ofp. Lips perseverene cote una dire conzale een ate ec np enpesinn 9m de ese demonstrat ct pea pereverene este 0 lb {nina la majontate oamenior Upringaeu care lem debarase de ex nu depinde dee de insta Sorin Puc de pornire noice reaizare este dorna NM uit acest Ine nil 0 lips. Dorn slabe a tezltt slab, acca fen cae un fc mic {her pufing. Dac descoperii ca ips per tery acest libicune poate fi liinats find fora puericabazs drinflor dummeavoase “Terminai care,apot reve a caploee ded Dorin pune edn prac instrutiuiep toar la cel ave pot nteresul cu care respect a PERSEVERENTA instruciuni va demonstra clar misura in care dort intradevar si strangeli bani. Dact descoperiti sur ‘ei indifeent@), pute sigur(s) ch mu aft descoperit inca ,constiinta banior” pe care tebuie si 0 posedali ininte de af sigur() cd voi stringeo aver, “Averea esto arash tre oamenit care -au progatit pentrua deveni adevarate forte gravitational ae bani Jor acolo fl in care apa este atrasa inepre ocean Daca descopenii cd mu sunte pres perseverenti, concentrati-vaasuprainstructunilt nels in capito. luldespre ,.Putere, Inconjuratiwa de un grup de . inf Superioae si, prin eforturle concertate ale membri- lor grupului, ultvat-va perseverenta. Veli gists alte instruchiuni pentru a va cultiva perseverenta in cap lolele despre autosugeste = subconstient. Respect instructiunile regisite In acest capitole pnd cin natura deprinderii dumneavonst va furniza subeon- ‘tlntului imagine bine defini obectul pe care ‘vn. Deatune! incolo, nu vi va mai incomods lips ‘le perseverent Subconstiental dumneavonstr Iucreaz8 fir ince lar, Hie ct suntei tea le dorm Magia ,consti fei banului” Hiortl spasmodic su ocazional de a aplicaaceste cog mu va va serv la nimi, Pentru a obfine rezultate, lwebuies¥aplicai toate reguble pind cind aplcarea lor ‘levine o deprindere in dumneavoastra, Nu exist nich ‘alld medaltate de ava culivaindlspensnbila consti tnt a bailor ‘Siti se indreapta cate cel ce gindeste in spirit in aclag fel in care mintea cel care #2 antenat "alraga bani i atrage servindusse de accleasi leg id