You are on page 1of 1
3.0 inte reticent Ia rice influen} negativa st escent mclusv la sugetle nepaie a rele pier cuter 40 colsborave priteneasc cin sa a multe Personne cae Yr at 8 vrai tt ple ‘nul, cit si scopul. 7 ptr pide mn st veal pt sc ces orice dement al existent Scop principal Celor 13 prin ale zat este de 93 da poi taten de 8 transforma aes pinto drindre Ace in php ev put conta dt Sunt posi cate vi dau lbertate independent git dl met a Sunt pag care v8 aduc Boga ie ele in conti Sunt pasar vt adue ptr, lore szecunoastene din prt tutor Sunt cet paw pasi care vA garanteazs ,ocazile” favorable Sunt pasi cave transforma viele i realiti fice Sunt pasit care va ajuth si vi stipinisi fica, descuajarea, indferena Exist o risplata extrordinard pent tof ci cone Iya si faca acest patru pasi Este privilegiul dea Vi Serie propril cec side a obliga viata sa va plateasch pret pe are cere Patefi fi ajutati de Inteligenta Infinita? (Ce patere misticsofera oamenilor persevere capa itotea dea stipin dificulsfile? Oae prin perseverent MOTARAREA 109, se stabieste in mintea mali vreo forma de activitate Spiritual, mentalt sau chimied, ce ofer8 acces la forte Supranaturale? Sealing Inelignta Infinit cu ce care Tap inc stupa ce a pierdut baila, cx oats Iumea stands impotevs? "Acesten si multe altele sunt fateebari care miau infierbantatspritul uemarind persoane precum Henry Ford care au porit dela 2ee0 i au inalfat un imperia industrial de propor riage cu pune alle atu de partea sain afara perseverenel stu Thomas A. Edison, Ente ex ma pun dete un de gcoal, a event ide- ral futuro inventatorilor din lume sta transformat per- Srverenla intro masind vorbitoar, in industria cine Imatografica gi in fuming incandescent, dact mu lum In considerafie celelate vreo cncizedi de inveni wt ‘Am avut pivilgiol de analiza atit pe dl Edison, cats pedl Ford, an dean, vrme de mui ani, si deci fcazia de a studia de aproape, asadar vorbese in Cunostnfa de cauzs cd spn can am git ae alt Calitte deceit perseverenta, care sugera de departe ‘Sur principals anor implinii exceptionale Realizand un studi impartial despre pret ilo- zo, eament minune, $i conductor religos al trec ful suntem inevitabil alas spre concluzia cd perse- ‘ere un efor concentat sun scop bine defini sunt Sursele majre ale impr ‘raf seama, spre exempl le povestea ciudats si fascinant lui Mohamed; analiza vita, compara ‘Guonmeni de sucees din epoca moderns aindustre finantelr sir ula chain come o wasatura excep ‘onal perseverena! ‘Daca vi interesenz8intradevae 68 stu forta cue lati care a ofeit putere de actiune perseverenel, citi ‘0 biogeafie-a Ini Mohamed, in special cea scrisi de