You are on page 1of 35

1

KAY
BUTI-BUTI
MO
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

NAG-UUMAPAW SA
GALAK
PUSOY NAPUPUNO
NG KASIYAHANG
WALANG KATULAD
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

PAG NAAALALA ANG


PAG-IBIG MO
AKOY LUMULUNDAG,
NAGPUPURI SA YO
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

NAG-UUMAPAW SA
GALAK
PUSOY NAPUPUNO
NG KASIYAHANG
WALANG KATULAD
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

PAG NAAALALA ANG


PAG-IBIG MO
AKOY LUMULUNDAG,
NAGPUPURI SA YO
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

CHORUS:
KAY BUTI-BUTI
MO
KAY BUTI-BUTI
MO SA AKIN
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

CHORUS:
BAWAT ARAW
PAG-IBIG
MOY
NADARAMA
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

CHORUS:
KAY BUTI-BUTI MO
KAY BUTI-BUTI
MO
TANGING IKAW ANG
AWIT KO

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

NAG-UUMAPAW SA
GALAK
PUSOY NAPUPUNO
NG KASIYAHANG
WALANG KATULAD
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

10

PAG NAAALALA ANG


PAG-IBIG MO
AKOY LUMULUNDAG,
NAGPUPURI SA YO
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

11

CHORUS:
KAY BUTI-BUTI
MO
KAY BUTI-BUTI
MO SA AKIN
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

12

CHORUS:
BAWAT ARAW
PAG-IBIG
MOY
NADARAMA
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

13

CHORUS:
KAY BUTI-BUTI MO
KAY BUTI-BUTI
MO
TANGING IKAW ANG
AWIT KO

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

14

CHORUS:
KAY BUTI-BUTI
MO
KAY BUTI-BUTI
MO SA AKIN
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

15

CHORUS:
BAWAT ARAW
PAG-IBIG
MOY
NADARAMA
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

16

CHORUS:
KAY BUTI-BUTI MO
KAY BUTI-BUTI
MO
TANGING IKAW ANG
AWIT KO

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

17

KAY
SAYASAYA
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

18

HUWAG MAG-AALALA
SA MUNDONG
GINAGALAWAN
ANG BUHAY MO
NGAYON
MAY KATIYAKAN

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

19

HUWAG MAGALINLANGAN
TUMAWAG SA KANYA
SIYA ANG KASAGUTAN
MAGPAKAILANMAN
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

20

KORO:
KAY SAYA-SAYA
NG BUHAY
KAPAG
KASAMA KA
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

21

KORO:
KAY GANDA-GANDA
NG BUHAY
KAPAG
KAPILING KA
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

22

KORO:
IKAW ANG BUHAY KO
HINDI NAGBABAGO
WALANG KATULAD
MO OH HESUS
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

23

IKAW ANG MAHALAGA


SA BUHAY KONG ITO
WALANG
PANGANGAMBA
IKAW ANG PAG-ASA
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

24

SA YO LANG
NATAGPUAN TUNAY
NA KAGALAKAN
HINDI MABABAYARAN
NANG KAHIT ANO PA
MAN

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

25

KORO:
KAY SAYA-SAYA
NG BUHAY
KAPAG
KASAMA KA
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

26

KORO:
KAY GANDA-GANDA
NG BUHAY
KAPAG
KAPILING KA
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

27

KORO:
IKAW ANG BUHAY KO
HINDI NAGBABAGO
WALANG KATULAD
MO OH HESUS
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

28

BRIDGE:
KAY SAYA-SAYA
KAY GANDA-GANDA
KAY SAYA-SAYA
KAY GANDA-GANDA
(2X)

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

29

KORO:
KAY SAYA-SAYA
NG BUHAY
KAPAG
KASAMA KA
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

30

KORO:
KAY GANDA-GANDA
NG BUHAY
KAPAG
KAPILING KA
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

31

KORO:
IKAW ANG BUHAY KO
HINDI NAGBABAGO
WALANG KATULAD
MO OH HESUS
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

32

KORO:
KAY SAYA-SAYA
NG BUHAY
KAPAG
KASAMA KA
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

33

KORO:
KAY GANDA-GANDA
NG BUHAY
KAPAG
KAPILING KA
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

34

KORO:
IKAW ANG BUHAY KO
HINDI NAGBABAGO
WALANG KATULAD
MO OH HESUS
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

35

END:
WALANG KATULAD
MO OH HESUS,
WALANG KATULAD
MO OH HESUS..
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI