You are on page 1of 35

1

MAY
GAGAWIN
ANG DIYOS
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

MAY GAGAWIN ANG


DIYOS (3X)
SA BUHAY MO
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

MAY GAGAWIN ANG


DIYOS (3X)
SA ARAW
NA ITO
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

KORO:
MAHAHAYAG
ANG
KANYANG
KALUWALHATIAN
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

KORO:
MAHAHAYAG
ANG
KANYANG
KAPANGYARIHAN
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

KORO:
IHANDA ANG PUSOT
SIYAY
PAPURIHAN
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

KORO:
SIYAY ATING
SAMBAHIN
SIYAY MAY
GAGAWIN
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

MAY GAGAWIN ANG


DIYOS (3X)
SA BUHAY MO
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

MAY GAGAWIN ANG


DIYOS (3X)
SA ARAW
NA ITO
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

10

BRIDGE:
PAGKAT ITO
ANG ARAW
NA GAWA
NG DIYOS
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

11

BRIDGE:
TAYOY MAGSAYA
AWITAN NATIN SIYA
IPAGDIWANG
KABUTIHAN NIYA
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

12

WALANG
IMPOSIBLE
SA ATING
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

13

KORO:
WALANG IMPOSIBLE
SA ATING DIYOS
KAYANG-KAYA NIYANG
GAWIN LAHAT
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

14

KORO:
MAHIRAP SA TINGIN
MO
SA HIRAP NG BUHAY
WALANG IMPOSIBLE
SA ATING DIYOS

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

15

KORO:
WALANG IMPOSIBLE
SA ATING DIYOS
KAYANG-KAYA NIYANG
GAWIN LAHAT
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

16

KORO:
MAHIRAP SA TINGIN
MO
SA HIRAP NG BUHAY
WALANG IMPOSIBLE
SA ATING DIYOS

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

17

KAYANG-KAYA NI
HESUS
NA IKAW AY
PAGPALAIN
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

18

HIGIT PA SAYONG
INAASAM
HIGIT PA SAYONG
HINIHILING
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

19

IBIBIGAY NG DIYOS
PANGAKO
NIYAY TOTOO
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

20

SOBRA-SOBRANG
PAGPAPALAY
TANGGAPIN MO
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

21

KORO:
WALANG IMPOSIBLE
SA ATING DIYOS
KAYANG-KAYA NIYANG
GAWIN LAHAT
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

22

KORO:
MAHIRAP SA TINGIN
MO
SA HIRAP NG BUHAY
WALANG IMPOSIBLE
SA ATING DIYOS

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

23

KORO:
WALANG IMPOSIBLE
SA ATING DIYOS
KAYANG-KAYA NIYANG
GAWIN LAHAT
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

24

KORO:
MAHIRAP SA TINGIN
MO
SA HIRAP NG BUHAY
WALANG IMPOSIBLE
SA ATING DIYOS

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

25

HESUS
AKOY
LUMALAPIT
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

26

KATAPATAN MO SA
BUHAY KOY DI
NAGBABAGO
PAG-IBIG MOY TUNAY,
TAPAT AT LAGING
TOTOO
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

27

NOON, NGAYON AT
KAILANMAN
MAHAL MO AKO
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

28

EMM-ANN

KAMATAYAN MOT
PAGKABUHAY
TANDA AT
KATUNAYAN
SAPAT NA
ITO

YAHWEH EL
SHADDAI

29

KATAPATAN MO SA
BUHAY KOY DI
NAGBABAGO
PAG-IBIG MOY TUNAY,
TAPAT AT LAGING
TOTOO
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

30

NOON, NGAYON AT
KAILANMAN
MAHAL MO AKO
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

31

EMM-ANN

KAMATAYAN MOT
PAGKABUHAY
TANDA AT
KATUNAYAN
SAPAT NA
ITO

YAHWEH EL
SHADDAI

32

KORO:
OH HESUS, AKOY
LUMALAPIT SAYO
WIKA MOY WALANG
NABIBIGONG
NANANALIG SAYO

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

33

KORO:
KAPAYAPAAN AY
TIYAK SA PILING MO,
PAGOD KONG PUSOT
ISIP MAY
KAPAHINGAAN SAYO

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

34

KORO:
OH HESUS, AKOY
LUMALAPIT SAYO
WIKA MOY WALANG
NABIBIGONG
NANANALIG SAYO

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

35

KORO:
KAPAYAPAAN AY
TIYAK SA PILING MO,
PAGOD KONG PUSOT
ISIP MAY
KAPAHINGAAN SAYO

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI