You are on page 1of 1

Procesulverbal privind aprecierea lucrrilor de cercetare

la conferina tiinifico-practic Munc, Talent, Cutezan, 17.04.2016

Nr.
d/r

Numele,
prenumele
elevului

Tema lucrrii

existena unui
proces autentic de
investigaie
tiinific
individual
20 puncte

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Membrii comisiei:

1. _________________________
2._________________________
3._________________________
4._________________________
5._________________________
6._________________________

Noutatea i
abordarea
tiinific
20 puncte;

aplicabilitatea
cercetrii
20 puncte

anexe elaborate
personal (scheme,
fotografii, desene,
hri, grafice,
tabele,experimente,
acte de aplicare n
producie etc.)
20 puncte

originalitatea
abordrii
problemei,
interpretarea ei
printr-un poster i
prezentarea lucrrii
oral 7- 10 minute
20 puncte

Total