You are on page 1of 24

Programaja nlo

PROGRAMNAPTR 2016 MJUS OKTBER, MAGYAR TANYA


EVENT CALENDAR FOR 2016 MAY OCTOBER, HUNGARIAN ESTATE
J

19.

-J

,D

- 19 J

,S

:P

Klasszikus diszno toros e telek, inomsa gok, pa linka e s jo ta rsasa g! Classic pork dishes, palinka and
great company. Do not miss this!
Ebd 12h30 -tl. Lunch will start at 12h30 Ebe d felno tteknek / Lunch for adults: R 130 * Ebe d
gyermekeknek 14 e v alatt / Lunch for children under 14 yrs: R 65. Az ebe dre 1 he ttel a rendezve ny
elo tt be kell jelentkezni! Please book your lunch at least 1 week before the event! RSVP: Laszlo Doka:
072 707 2591, Laszlo Plesko 082 808 8082

J
25 J

25.
,S

,D
:P

19 30B

19 30

Magyar ember mindig tala l okot a szo rakoza sra. A ju niusi hu vo s


ido ben felforro sodik a hangulat a Magyar Tanya n ahogyan ropjuk a
legjobb sla gerekre. Hungarians always have an excuse to party: on
the 25th of June we are dancing away the winter blues at the pork
festivity ball. Awesome food, great music and lots of dancing.
Bele po vacsora val, felno tt/ Ticket including dinner for adults: R 140
Bele po e s vacsora gyermekeknek 14 e v alatt / Ticket including dinner for children under 14 yrs:
R 70. Ke rju k jelentkezz 1 he ttel a rendezve ny elo tt! Please book your ticket at least 1 week before
the event! RSVP: Laszlo Doka: 072 707 2591, Laszlo Plesko 082 808 8082
2

Programaja nlo

MAGYAR SZVETSG
J

31.

,G

- 31 J

,S

:G

Tavaszva ro bogra csgulya soza s a Magyar


Tanya n a plata nsor alatt.
Amg rotyog a inom gulya s a szabad
tu zo n, besze lgethetsz bara taiddal,
ismero seiddel, vagy, ha kedved van,
segthetsz a fo ze sben is!
The word gulys originally meant
"herdsman", but over time it also
referred to a meat dish.
From the Middle Ages until well into the 19th century, the Hungarian Puszta was the
home of massive herds of cattle, which were driven in their tens of thousands to Europes
biggest cattle markets in Moravia, Vienna, Nuremberg and Venice. The herdsman
prepared this thick stew over ire in cauldron-like pots. Come and enjoy this traditional
Hungarian meal with your friends and family at the Hungarian Estate. Booking is essential.
Ebd 12h30 -tl. Lunch will start at 12h30. Ebe d felno tteknek / Lunch for adults: R 130 * Ebe d
gyermekeknek 14 e v alatt / Lunch for children under 14 yrs: R 65. Az ebe dre 1 he ttel a rendezve ny
elo tt be kell jelentkezni! Please book your lunch at least 1 week before the event! RSVP: Laszlo
Doka: 072 707 2591, Laszlo Plesko 082 808 8082

21,

,S

.I

21 A

,S

., N

Szent Istva n e s az a llamalapta s u nnepe, mu sorral, ta nccal e s


ebe ddel. I. Istva n - szu lete si neve n Vajk, Arpa d-ha zi magyar
nagyfejedelem, az elso magyar kira ly. A kereszte ny magyar
a llam megteremto je e s az elso magyar katolikus szent.
Hungary's irst king St. Stephen's Day, also the day of the
Foundation of Hungary. St. Stephen (ca. 975 15 August
1038) led the country into the Christian church and
established the institutions of the kingdom and the church.
Ebd 12h30 -tl, utna nnepsg. Lunch starts at 12h30 followed by the celebration. Ebe d
felno tteknek / Lunch for adults: R 130 * Ebe d gyermekeknek 14 e v alatt / Lunch for children under
14 yrs: R 65. Az ebe dre 1 he ttel a rendezve ny elo tt be kell jelentkezni! Please book your lunch at
least 1 week before the event! RSVP: Laszlo Doka: 072 707 2591, Laszlo Plesko 082 808 8082
3

Programaja nlo

25.,

25

,S

,O

A tavasz elso kerti su te se, melyhez a hu st a


Szo vetse g aja nde kba kapja a Plesko -SimonTu nde r-Tolnai ne gyes fogatto l. To bb hu sfe le
e s rengeteg sala ta, inomsa g va r benneteket
a Tanya n! A kinti plata nsor alatt tertu nk
kellemes ido esete n. Lesz mindenfe le hu s,
nem csak marha! * The ox braai is the irst
outdoor event of the season at the
Hungarian Estate with several types of meats, delicious salads and other treats. If the
weather is ine we will be dining outside under the beautiful trees in the garden. The ox
braais always have a wonderful atmosphere where families and friends get together to
chat and enjoy the irst days of spring. There will be all kinds of meats, not just beef!
Nyugdjas tagok erre
a rendezvnyre R30
Ebd 12h30-tl. Lunch will start at 12h30. Ebe d felno tteknek /
kedvezmnyt vehetLunch for adults: R 130 * Ebe d gyermekeknek 14 e v alatt / Lunch
nek ignybe.
for children under 14 yrs: R 65.
Ha szvesen hozzjrulnl az ebdhez saltval, krjk, jelezd! If you can contribute to the
event with a salad, let us know! RSVP: Laszlo Doka: 072 707 2591, Laszlo Plesko 082 808 8082

23.

., 1956-

- 23 O

.S

.: 1956 C

A De l-afrikai Magyar Szo vetse g e s a pretoriai magyar nagyko vetse g ko zo s megemle keze se az 1956-os okto ber 23-a n kito rt Forradalom e s Szabadsa gharc 60. e vfordulo ja ro l. Koszoru kat helyezu nk a Magyar Tanya n tala lhato emle kmu ne l, emle kezve azokra
az eseme nyekre, melyek nagy hata ssal voltak Magyarorsza g to rte nete re e s saja t e leteinkre, sorsunkra egyara nt. * Joint
Kp: www.magyarforradalom1956.hu
commemoration of the Hungarian Alliance and the Embassy of
Hungary. We remember the 60th anniversary of the tragic
Nyugdjas tagok erre
Hungarian Revolution and Freedom ight against Soviet
a rendezvnyre R30
kedvezmnyt vehetoppression which broke out on the 23rd of October in 1956,
nek ignybe.
claiming thousands of lives.
Ebd 12h30-tl. Lunch will start at 12h30. Ebe d felno tteknek / Lunch for adults: R 130 * Ebe d
gyermekeknek 14 e v alatt / Lunch for children under 14 yrs: R 65. Az ebe dre 1 he ttel a rendezve ny
elo tt be kell jelentkezni! Please book your lunch at least 1 week before the event! Az eseme nyro l
re szletesen hrlevlbe s facebook-on ta je koztatunk benneteket. Hrleve l feliratkoza s:
magyarokda@gmail.com. We will keep you posted via email and our facebook page. Subscribe to
our newsletter for updates: magyarokda@gmail.com

Programaja nlo

MAGYAR SZVETSG
N
26

26.
N

-K

E
19 00 - C

,S

19 00E

Ta ncos la bu ak igyelem! Tombola val egybeko to tt fergeteges


ta ncmulatsa got hirdetu nk, hajnalig tarto eszem-iszommal e s
dnom-da nommal. A hagyoma nnya va lt Katalin e s Erzse bet
Ba l va ltozatos zene vel szo rakoztato e lme ny magyaroknak e s
de l-afrikai bara taiknak egyara nt. Ezen az este n senki sem fog
unatkozni!
Our traditional Catherine and Elisabeth Ball offers a great
evening of dancing and dining with music catering to all
tastes. A truly fun event for all!
Nyugdjas tagok erre
a rendezvnyre R30


kedvezmnyt vehetBele po vacsora val, felno tt/ Ticket including dinner for adults: R 140
nek ignybe.
Bele po e s vacsora gyermekeknek 14 e v alatt / Ticket including
dinner for children under 14 yrs: R 70. Ke rju k jelentkezz 1 he ttel a rendezve ny elo tt! Please book
your ticket at least 1 week before the event! RSVP: Laszlo Doka: 072 707 2591

...

Fesse tek ba r so te tre a jo vo t,


Mondja tok, hogy ma r torkunkon a ke s,
Besze ljetek ko zelgo , hosszu gya szro l,
Me ly su llyede sro l, biztos pusztula sro l:
Engem nem ejt meg gya va csu ggede s!
Szentu l hiszem, aka rmit mondjatok,
Hogy a magyar nem ve sz el s e lni fog!

To bbet ki ku zdo tt e s ki szenvedett?
Hiszen ve rtenger, temeto a mu lt!
Vetettek ra hala los szolgasa got,
Irtotta k szo rnyen a mde a leva gott
To rzsek helye n me g szebb erdo virult.
Eze rt hiszem, aka r mit mondjatok,
Hogy a magyar nem ve sz el s e lni fog!

Ki a saja t pa rtos du he t kia llta,
Annak nem a rthat to bbe idegen!
Ha nyszor harsogta k ka ro ro mmel: Ve ge!
S csak arra szolga l t minden verese ge,
Hogy me g kitarto bb, me g nagyobb legyen.
Eze rt hiszem, aka r mit mondjatok,
Hogy a magyar nem ve sz el s e lni fog!

Szu kse g van arra nemzetem, hogy e lj!


Mert ba r hiba d sok s bu no d sorja nagy,
Van egy ere nyed, mely fe nyt vet te ra d,
S melye rt az Isten mindent megbocsa t
Hogy a szabadsa g leghu bb ve de vagy!
Eze rt hiszem, aka r mit mondjatok,
Hogy a magyar nem ve sz el s e lni fog!

Ha minden nemzet fa sultan lemond,
S a szent rajonga s mindenu tt kie g,
S a bu szke jognak minden va ra megdo l:
A te szabadsa g-szereto szvedto l
Uj la ngra gyullad Euro pa me g!
Eze rt hiszem, aka r mit mondjatok,
Hogy a magyar o ro kre e lni fog!

Bzom s hiszek, m g Isten lesz fo lo ttu nk,
Ki tro nusa n bro i sze ket u l!
Es hogyha minden bu ra, bajra va lik,
Romok ko zo tt is hirdetem hala l ig,
Ero s, nagy hittel, rendu letlenu l:
Legyen ba r sorsunk me g oly mostoha,
El a magyar s nem veszhet el soha!

Abra nyi Emil versei 1866to l jelentek meg. 1875-to l


a Peto i Ta r sasa g, 1885to l a Kisfaludy Ta rsasa g
tagja, to bb korabeli lap
munkata rsa. Ko lto ke nt
elso sorban az i ju sa g
ko re ben volt ne pszeru ,
ku lo no sen a haza ias
Mrciusi dalai miatt. Mu fordto ke nt is maradando t
alkotott.
5

Ke re s hozza tok

HOGY RZED MAGAD?Ha ezt a ke rde st valaki feltette volna nekem ro gto n a Katalin-ba li rendezve nyu nk uta n, bizony
tala n olyan szavak is elhagyta k volna a sza mat, ami nem e n vagyok. Ezekben a napokban
felha boroda som me rte ke e ppen a Kilimanjaro csu csa fele ko zeltett e s elkeseredettnek, so t
tehetetlennek e reztem magam. Ko ztudott, hogy esti ta ncos rendezve nyeinkre ido sebb tagjaink ma r
nem ja rnak, mert nem va llalja k az esti vezete st, gy szu k rendezo ga rda nk egy ege szen rendhagyo
o tlettel a llt elo , miszerint legyen Katalin-ba l egy ebe d e s de luta ni mu sor, so t leheto ve tettu k az esti
re szve telt is vacsora val: kinek mire volt ige nye.
Megleheto sen sznvonalas mu sorunkat annak reme nye ben a lltottuk o ssze, hogy fo leg ido sebb
tagjainkban nosztalgia t e bresszu nk a re gi sla gerek-operettek-csa rda sok e s keringo k elfeledett
vila ga bo l. Do ka La szlo , Boga Botond e s jo magam elo vettu k tagsa gunk lista ja t e s ko zel 140
telefonsza mot osztottunk sze t egyma s ko zo tt, akiket felhvtunk, elmondtuk, mire ke szu lu nk, e s
ke rtu k re szve telu ket. Sajnos szint a sra s fojtogatott bennu nket. Ko szo net e s tisztelet annak az 59
fo nek, aki eljo tt ezen a szombat de luta non e s jo l e rezte maga t, velu nk szo rakozott, mert valo ban
egy ku lo nleges e s la tva nyos mu sorban volt re sze.
Decemberi rendezve nyu nko n a szoka sos a tlag le tsza mmal 80 fo jelentek meg tagjaink.
Es akkor valamilyen bomba robbant, mert vara zslatos mo don a ma rcius 15-i u nnepse gre 214 fo
jelezte re szve te t. Nem kellett ko nyo ro gve ko rbetelefona lni, hogy vegyenek re szt a
megemle keze sen, szinte fu sto lt a telefon Plesko La szlo e s Do ka La szlo keze ben, mikor tagjaink
re szve telu ket jelezte k. Azo ta is azon tu no do m, mi ide zte elo ezt a nagy lelkesede st tagsa gunkna l: az
u nnep jelento se ge, esetleg Dr. Ko ve r La szlo dszvende g szeme lye, vagy valami ma snak
ko szo nhetju k ezt a nagy e rdeklo de st? Ha t nem ez lenne a norma lis e s csoda latos? Ha t nem ez lenne
egyszeru bb e s logikusabb, egy hva s a kedves tagjainkto l, mint 140 hva s vezeto se gu nkto l, ami ido ,
pe nz e s ne ha ny esetben me g egy kicsit megala zo is.
Most megint feltenne m a ke rde st: HOGY ERZED MAGAD?
Do ka Lacinak: mikor elke szted az e teleket, de 10 fo nem jo n e s nem is jelzi ta volmarada sa t. Plesko
La szlo nak: te, aki foggal-ko ro mmel harcolsz nap mint nap, hogy ezt a ko zo sse get fenntarthassuk
me g a mostani nehe z ko ru lme nyek ellene re is. Kedves adoma nyozo inknak: vajon meddig tudjunk
me g ra tok sza mtani, hogy kisebb-nagyobb o sszegekkel segtsetek klubha zunk fenntarta sa ban.
Kedves asszonyok: ti, akik hu se ges segto k vagytok a konyha n e s felszolga ltok, mennyi ero to k e s
tu relmetek van me g mosolyogva kia llni e s teljesteni.
HOGY ERZITEK MAGATOKAT?
Itt e s most szeretne nk tisztelettel megke rni mindenkit, hogy miuta n megkapja k Ertesto nket,
amiben informa lunk mindenkit rendezve nyeinkro l, vegye k kezu kbe a telefont e s jelezze k
re szve telu ket ido ben, gy segtene k munka nkat. Leheto se geinket belu l mi mindig megpro ba lunk
olyan le gko rt teremteni rendezve nyeinken, hogy havonta egyszer azt a pa r o ra t tagjaink e lvezze k,
jo l szo rakozzanak e s megpihenjenek klubha zunkban.
Ve gezetu l me g egyszer felteszem a ke rde st, most nektek, kedves tagjainknak: HOGY ERZED
MAGAD?
Va rjuk hozza szo la sotokat ra sban (magyarul vagy angolul) vagy szo ban, mike nt la tja tok e s
e rte kelitek vezeto se gu nk munka ja t e s pro ba lkoza sait, mit szeretne tek ma ske nt e s jobban a
jo vo ben. Ke ru nk benneteket, aka r ne vtelenu l is, hogy ra sotokat dobja tok be a ba rpultna l
elhelyezett adoma nydobozba a legko zelebbi la togata sotok alkalma val. (Vlemnyeteket a
magyarokda@gmail.com email cmre is megrhatjtoka Szerk.)
Ko szo no m igyelmeteket e s mege rte seteket, kva nunk jo ege szse get minden kedves tagunknak!

Verebes Marika
a vezeto se g neve ben

Besza molo

MAGYAR SZVETSG

2015.

28.


Minden e v novembere ben megemle kezu nk a Katalinokro l e s Erzse betekro l egy
hagyoma nyo rzo Katalin-ba l kerete ben, ami most elo szo r, 2015-ben rendhagyo
forma ban keru lt megrendeze sre. Sze tku ldo tt meghvo inkban megindokoltuk, mie rt ma s
ez a mostani. Arra gondoltunk, hogy ido sebb tagjainkra valo tekintettel ebe det
szolga ltatunk e s a de luta ni o ra kra szervezzu k ba li mu sorunkat. Szomoru an vettu k
tudoma sul, hogy szinte hia ba hvogattuk tagjainkat egyenke nt telefonon is, hia ba
rekla moztuk ma r elo re e rdekes, vida m e s szo rakoztato programunkat, sok embert sajnos
hidegen hagyott. Verebes Marika ko szo nto je uta n ke t vers hangzott el, egy ku lo n a
Katalinoknak, egy ku lo n az Erzse beteknek, miuta n a tadtuk vira gainkat, majd
elfogyasztottuk Do ka La szlo ku lo nlegesen felta lalt sve dasztalos zletes ebe dje t. Sznes
programunk egy csa rda sbemutato val kezdo do tt Szevere nyi Andrea felo lto tte re gi
ta nccsoportunk egyik dszes magyar ruha ja t, e s Boga Botond pa rjake nt fergeteges ta ncot
adtak elo . Ezt ko veto en kvz ja te k-vete lkedo ko vetkezett, ahol zenei ke rde sekre
va laszolhattak vende geink e s minden jo va laszra, ahol a ko vetkezo neveket hallottuk
Lataba r-testve rek, Kara di Katalin, Leha r Ferenc, Ka lma n Imre, Danko Pista kis
jutalmakat osztottunk sze t. Mu sorza ro sza munkban isme t Szevere nyi Andrea e s Boga
Botond vette birtoka ba a ta ncparkettet, ahol majdnem korabeli kosztu mu kben Johann
Strauss Ke k-Duna keringo -je re ta ncolva ka pra ztatta k el vende geinket. De luta n 5 o rakor
keru lt sor szoka sos tombola sorsola sunkra, ahol most is e rte kes aja nde kok szerepeltek a
lista n.
Ku lo n ko szo netet szeretne nk mondani ke t fo szereplo nknek, Szevere nyi Andrea nak e s
Boga Botondnak a la tva nyos ta ncoke rt, Kiss Jutka nak az eladott sok-sok
tombolajegyekbo l bejo tt beve tele rt, a Horva th-Czako ha zaspa rnak, akik e vek o ta
Szo vetse gu nk nagylelku mece na sai u gy anyagilag, mint adoma nyok forma ja ban. Ve gu l, de
nem utolso sorban ha la san ko szo nju k annak az 59 fo vende gu nknek, akik velu nk
szo rakoztak, ja tszottak, tapsoltak e s hozza ja rultak azzal, hogy sikeres rendezve nyt
za rhattunk.
Tombolata rgyak felaja nlo i: Plesko
La szlo , Horva th-Czako ha zaspa r,
Kiss Jutka, Molna r Pe ter, Szevere nyi
Andrea,
Ory/Tardy
Korne lia,
Verebes Marika.


Verebes Marika
7

Besza molo

2015.

6.


Ide n isme t ko zel sza zan gyu ltu nk o ssze, hogy me lto an fogadhassuk Te lapo t, aki messzi
fo ldro l e rkezett hozza nk re nszarvasok hajtotta sza nja n, hogy az o sszegyu lt gyerekeknek
a tadhassa aja nde ka t. Bizonya ra ko nnyen megtala lta Szo vetse gu nk nagyterme t, mert a
feldsztett gyo nyo ru fenyo fa ma r messziro l la thato an szo rta fe nyeit a csoda latos
dszeken keresztu l.
Miuta n vende geink elfoglalta k helyu ket, a llando segto ink felszolga lta k Do ka Laci remek
fo ztje t. Ebe d uta n Boga Botond vette st szervezett, amin csoda latos havas ta jakat
mutatott be, e s ne ha ny ro vid ilmben azt is la thattuk, milyen sok helyen ja rt ma r Te lapo ,
o voda kban e s iskola kban Euro pa ban e s Amerika ban, majd miuta n azt is la ttuk, hogy a
nagytermu nkben o sszegyu lt sok gyermek va gyakozva-tu relmetlenu l ugra l, ekkor ve gre
Szo vetse gu nkbe is mege rkezett hosszu u tja uta n, e s szeme lyesen is u dvo zo lhettu k
Te lapo t. Nagyon bara tsa gosan elbesze lgetett a gyerekekkel igaz, egy-ke t kis csemete,
mivel elso tala lkoza sa volt Mikula ssal, srva is fakadt de a nagyobbak o ro mmel
szavaltak e s e nekeltek neki, amit o csomagokkal viszonzott csere be. Ezt ko veto en bu csu t
vett to lu nk, de megge rte, hogy jo vo re is eljo n ko ze nk, mert itt na lunk csak jo
gyerekekkel tala lkozott.
Ezen a napon Te lapo ta voza sa uta n me g valaki bu csu t vett to lu nk. Sorrendben a ha rmas
sza mu Ko ro si Csoma Sa ndor o szto ndjas iatalembernek, Boga Botondnak leja rt a
ku ldete si ideje, e s visszautazott haza ja ba, Erde lybe. Ju niusban e rkezett e s decemberig
neki ko szo nhetju k sznes programjainkat, pa r u j iatal arc megjelene se t, a nagyon aktv
magyar nyelvtuda s felfejleszte se t, mivel to bb helyen Johannesburgban e s Pretoria ban is
tala lt tanulni va gyo kat erre a nagyon nehe z, va ltozatos e s gyo nyo ru nyelvre.
Verebes Marika bu csu ztato ja ban felsorolt ne ha ny jellemet, ami ra illet Botondra iatal
kora ellene re: e rte kmego rze s tisztelet oda igyele s hata rozottsa g ce ltudatossa g. Es
valo ban, ezek nem nagy szavak azoknak, akik megismerte k o t, vele dolgoztak, mert
sosem fogytunk ki a dicse retekbo l. Minderre csak hab volt a torta n, hogy nagyon jo l
e nekelt e s kiva lo an ta ncolt is, amit ezen a de luta non me g egyszer bebizonytott neku nk
kis ro vid mu sora ban. Botond bu csu szavaival nagylelku en meghvta a jelenle vo
vende geket haza ja ba, Sze kelyfo ldre, de lehet, hogy ezt ko nnyelmu en tette, mert tala n
nem volt tudoma sa ro la, hogy mennyi tagunk la togat rendszeresen Magyarorsza gra e s
onnan csak egy ugra s Ma de falva. Kva nunk neki szerencse s hazate re st, e s sok sikert az
e letben.
Ez a napunk kisse ke so n za rult, mivel ne ha ny tagunk me g e nekelgetett vele az esti o ra kig.
Ugyancsak itt szeretne nk megemlteni egy csoda latos gesztust. Az utolso pa r e vben ezen
a rendezve nyu nko n igen nagy sza mban vende geink
ko zo tt ko szo nthetju k Juha sz Sa ndor elhunyt hu se ges
tagunk csala dja t, akik tala n ezzel a re szve ttel
emle keznek meg magyar sza rmaza sukro l, az
e desapa ro l. Ko szo nju k!
A Mikula s-csomagokat Kiss Jutka adoma nyozta 600
Rand e rte kben.
Verebes Marika
8

Besza molo

MAGYAR SZVETSG

AM

V. V

2015.

2.


A ka pra zatosan felu jtott, de a to rte nelmi jellege t mego rzo Va rkert Baza rban keru lt sor a
most ma r hagyoma nyossa va lt Diaszpo ra Vila gkongresszusa ra 2015. december 2-a n.
A megu jult Va rkert Baza r e vro l e vre u j felu jta sokkal bo vu l, u j sza rnyakkal,
elo ado termekkel sznesti a Budai va r csoda latos komplexuma t. Magyarorsza g
miniszterelno k-helyettese, dr. Semje n Zsolt ide n is meghvta a Diaszpo ra ege sz vila gon
teve kenykedo ke pviselo it, hogy vegyenek re szt a vila g magyarsa ga t e s a Diaszpo ra
magyarsa ga t ce lzo programok kialakta sa ban.
A Himnusz ele nekle se uta n dr. Semje n Zsolt u dvo zo lte a megjelenteket, majd Orba n
Viktor miniszterelno k u r tartotta meg a szoka sos e ve rte kelo je t a vila g minden re sze rbo l
o sszegyu lt re sztvevo k elo tt.
Magyarorsza g gazdasa gilag sikeres orsza gga va lt az elmu lt e vekben: az a llamado ssa g
cso kkent, az in la cio nulla s szinten mozog, a munkane lku lise g e vtizedek o ta a
legalacsonyabb szinten a ll, a rezsicso kkente s sikeresen lett ve grehajtva, a forint tartja
e rte ke t a fontosabb valuta khoz ke pest, stb.
De egy vila gforgatag, u j a trendezo de s fenyegeti Euro pa t: a migra cio , a ne pva ndorla s,
millio s to megekkel lerohanja k Euro pa t, embercsempe szek, libera lis jogve do k, megte vedt
emberbara tok, az Euro pai Unio eszeveszett vezeto i segtik a szerencse tlen to megek
millio it. Nyomukban ero szak, az ezere ves euro pai kultu ra k sa rba tipra sa, terrorizmus,
ne met, sve d asszonyok meggyala za sa, stb. Abszurd helyzet. Valla si szimbo lumokat
ta voltanak el, kereszteket vetetnek le az iskola k, e pu letek falairo l, az o shonos to bbse g
kultura lis, valla si megala za sa to rte nik. Ha gy halad a migra cio , ez Euro pa koporso ja hoz
vezet. Fekete leves va r az Euro pai Unio ra!
Magyarorsza g volt az egyetlen orsza g, amely kia llt hata rai megve de se e rdeke ben a
schengeni to rve nyek szelleme ben. Most a visegra di orsza gok is, Lengyelorsza g,
Csehorsza g, Szlova kia is csatlakoztak a magyar a lla sponthoz. Az Euro pai Unio vezeto i be
akarja k vezetni a migra nsok ko telezo kvo ta ja t, a ko telezo sze toszta st. Ne jo jjo n le tre ez a
gyakorlat haza nkban. Ez az elva ra s a ko telezo sze toszta s nem tisztesse ges.
A Miniszterelno k u r besze de uta n a diaszpo ra ban e lo magyarok ku ldo tteinek re gio
szerinti u le se ko vetkezett. De l-Afrika az Ocea nium re gio ba Ausztra lia, Uj-Ze land, stb.
tartozik. A regiona lis ku ldo ttek besza molo i uta n a Vila gszo vetse g elfogadta a
Za ro nyilatkozatot, amely o sszestette a Diaszpo ra ce lkitu ze seit.


Plesko La szlo
Dl-afrikai letelepedsi engedlyek (permanent residence engedlyek)
Szeretne nk ko zze tenni egy johannesburgi (Alberton) u gyve di beva ndorla si iroda adatait,
ahol a hivatalos beva ndorla si paprok e s engede lyek inte ze se to rte nik. Ezen kvu l a
Commission of Oaths kineveze ssel is rendelkezik.
Imminent Travel and Immigration (temporary permits, permanent permits, workpermits) Mrs. Gerda Smith. Cell: 072 215 7168. e-mail: gerda@imminent.co.za. Me lta nyos tarifa az egye ni e s csala di engede lyek megszerze se hez.
9

Besza molo

2015.

26.

Kara csony ma snapja n ezu ttal is megrendeztu k hagyoma nyos u nnepi ebe du nket, e s nagy
o ro mmel vettu k, hogy a ke nyszermegszorta s ellene re is miszerint ide n ke nytelenek
voltunk nyugdjas tagjainknak felsza molni az ebe d a ra nak 50%-a t me gis sza zan vettek
re szt, hogy egyu tt u nnepelhessu k meg e v ve gi Szent Kara csonyunkat. Do ka Laci isme t
remekelt, aki ke tfe le fo e telt ke sztett e s leheto ve tette a va laszta st to lto tt ka poszta e s
pulyka ko zo tt. A mu sor, amelyet Verebes Marika szerkesztett e s vezetett, egy szo ko re
e pu lt SZERETET , e s a mu sor o sszes szereplo je a leheto legcsoda latosabb forma ban
tolma csolta el ennek az egy szo nak az emberek sza ma ra szo lo e rte ke t. Kiss Jutka egy
ro vid vida m to rte netet olvasott fel Dona szy Magda to l, ami arro l szo lt, hogy egy
mindennapi csala d, tala n a 60-as e vekben, sok gyermekkel milyen la zasan ke szu lo dik az
u nnepre. Ezuta n mivel angol nyelvu vende geinknek is kedveskedni szerettu nk volna,
felke rtu k Dheaklan-t, hogy olvasson fel ke t verset The Winter Heart e s The Last
present under the tree cmmel. Tardi Korne lia felolvasott egy monolo got, amiben arro l
hallottunk Vajon mit la thatnak a kara csonyi angyalok?, amikor gy kara csony
e jszaka ja n keresztu l repu lnek va rosok e s ha zak felett, mennyi ember sorsa ba tudnak
betekinteni. Ko zze tesszu k Szent Pa l Szeretet-himnusza t, amit a mu sorban Taka cs Teri
olvasott fel, mert ezek igaz e s o ro kke e lo gondolatok:
Szlhatok az emberek vagy az angyalok nyelvn,
Ha szeretet nincs bennem, csak zeng rc vagyok
vagy peng cimbalom.
Lehet prftl tehetsgem,
Ismerhetem az sszes titkokat s mind a tudomnyokat,
Hitemmel elmozdthatom a hegyeket,
Ha szeretet nincs bennem mit sem rek.
Sztoszthatom mindenemet a nlklzk kztt,
Adhatom a testemet is g ldozatul,
Ha szeretet nincs bennem, mit sem hasznl nekem.
A szeretet trelmes, - a szeretet jsgos, - a szeretet
nem fltkeny, - nem krkedik nem is kevly.
Nem tapintatlan, - nem keresi a maga javt, - nem gerjed
haragra, - a rosszat nem rja fel.
Nem rl a gonoszsgnak, rmt az igazsg gyzelmben leli.
Mindent eltr mindent elhisz mindent reml mindent elvisel.
S a SZERETET nem sznik meg soha.

Verebes Marika egy meghato csoda kkal teli kara csonyi to rte netet olvasott fel, ami egy
mego zvegyu lt auto szerelo ro l szo l, az emberek ira nti jo sa ga ro l, e s ez csak akkor to rte nhet
meg, ha valaki igaza n e s o nzetlenu l tud szeretni. Mu sorunk ve ge n Kiss Jutka
megko szo nte vezeto se gu nk neve ben kedves vende geinknek e s tagjainknak ege sz e ves
ta mogata sukat, re szve telu ket e s hozza ja rula saikat, hogy me g most is ne ha ku zdelmes
munka val, de o ro mmel ve gezni tudjuk. Tala n egy-ke t vende gu nk tu l hosszu nak tala lta
mu sorunkat, ami 62 perces volt e s 16:00 o rakor fejezo do tt be, de egy u nnepe lyes e vza ro
enne l nem nagyon lehet ro videbb, ku lo nben ko vetkezo ilyen o sszejo vetelu nk uta n tala n
olyan e rte kele st kapna nk csak fe l o ra t e rdemeltu nk? Ha valakinek kedve lenne u jra
meghallgatni beja tszott zenesza munkat, megtala lhato a YouTube-on Pinte r Be la a
szeretet nem fogy el soha cm alatt.Verebes Marika
10
10

Besza molo

MAGYAR SZVETSG

2016.

13. M

1848.

15-


A Magyar Szo vetse g nagyterme ben keru lt sor
az u nnepse g megtarta sa ra, amelyen re szt vett
dr. Ko ve r La szlo , a Magyar Orsza ggyu le s
ha zelno ke is felese ge vel e s kse rete vel. A
Pretoriai
Magyar
Nagyko vetse g
is
ke pviseltette maga t Kira ly Andra s nagyko vet
u rral, Berna t Orsolya konzul asszonnyal e s a
ko vetse gi munkata rsakkal is.
Az u nnepse get a nagyko vetse g e s a Szo vetse g
ko zo sen rendezte meg, Juha sz Agnes
nagyko veti munkata rs, az oktata si u gyek
felelo se rta meg a forgato ko nyvet, ke sztgette
fel a szereplo ket a Peto i Sa ndor e s Szendrey
Ju lia szerepe t az 1848-49-es e vekben
bemutato ro vid szndarabra.
A megjelentek a Magyar Nagyko vetse g
vende gei voltak, pompa s u nnepi ebe det
e lvezhettek, piros e s fehe r borok
elfogyaszta sa mellett.

Va rakoza son felu l vettek re szt ezen az
Foto : Orsza ggyu le s Sajto iroda ja
u nnepse gen Pretoria e s Johannesburg
magyarsa ga, a le tsza m 210 fo n felu l volt, nem
is emle kszu nk arra, mikor jo ttek o ssze ennyien Szo vetse gu nk le testme nye ben. Dr. Ko ve r
La szlo szeme lye ke tse gkvu l nagy vonzero t gyakorolt a le tsza m kialakta sa ban.
A magyar e s de l-afrikai himnuszok ele nekle se uta n Szo vetse gu nk elno ke, Plesko La szlo
ko szo nto tte a megjelenteket, majd dr. Kiss Akos sebe sz fo orvos u r ro vid besze dben
hangsu lyozta ki a nap fontossa ga t.
Kira ly Andra s nagyko vet u r bemutatta szeme ly szerint a Ha zelno k kse rete ben e rkezett
delega cio tagjait a jelenle vo knek.
Mivel 2016-ban van az 1956-os forradalom 60. e vfordulo ja e s dr. Ko ve r La szlo va rhato an
nem lesz De l-Afrika ban ez e v okto bere ben, gy a Ha zelno k u r tiszteletbo l megkoszoru zta
a lyukas za szlo s 56-os emle kmu vet. A sze kely Himnuszt e nekelte k el a koszoru za son
re sztvevo k.

Ezuta n ko vetkezett a Peto i-Szendrey ha zaspa r e lete t bemutato szndarab, amelyeknek
szereplo i Verebes Marika, Szemere nyi Szabolcs, Dani Schutte, Christopher Horva th e s a
husza rcsa ko kkal a feju ko n vonulo magyar iu k csoportja, ko ztu k Erdo s Benedek e s Erdo s
Csongor is. Nagy taps kse rte a Kossuth-no ta k ve rpezsdto dallama ra masrozo
honve deket.

Verebes Marika
11

Besze d

15-

Ko ve r La szlo szerint ma rcius 15-e arra tantja a magyarokat, hogy mindig ki kell a llni az igazuke rt,
e s va llalni a ku zdelmet me g akkor is, ha elbukhatnak.
Ma rcius 15-e arra tant bennu nket, hogy mindig ki kell a llni saja t igazunke rt - mondta Ko ve r
La szlo , az Orsza ggyu le s elno ke vasa rnap Midrandben a De l-afrikai Magyar Szo vetse g a ltal
szervezett ma rcius 15-i u nnepse gen.

168 esztendeje ma rcius 15-e a magyaroknak - e ljenek ba rhol a nagyvila gban - ugyanazt jelenti: a
szabadsa g e rzete t - kezdte besze de t, majd egyebek ko zt gy folytatta: "1848. ma rcius 15-e arra
tant bennu nket, hogy mindig ki kell a llni saja t igazunke rt, e s va llalni kell a ku zdelmet me g akkor
is, ha legyo zetu nk. A magyar szabadsa gnak ugyanis az a titka, hogy a tu lero a ltal legyo zve is
mindig gyo ztesnek bizonyul, ha hiszu nk benne e s teszu nk e rte" - mondta.

A ha zelno k kiemelte, hogy 1848. ma rcius 15-e nem csupa n a nemzeti fu ggetlense g napja, hanem
egyu ttal a polga ri Magyarorsza g eszme je nek szu lete snapja is. Az u rbe ri viszonyok elto rle se to l
kezdve a to rve ny elo tti egyenlo se gen e s a cenzu ra megszu ntete se n a t a nemzeti bank ko vetele se ig
a hres 12 pont a szabadsa g e s fu ggetlense g va gya mellett olyan ta rsadalom ige nye t is kifejezte,
amely az o na llo e s fu ggetlen, szila rd gazdasa gi alapokon nyugvo kisegzisztencia k to mege re, mint
masszv to rzsre e pu l. Eppen eze rt1848. ma rcius 15. a magyar polga rosoda se rt vvott e vsza zados
ku zdelem elindto ja is egyben - fogalmazott Ko ve r La szlo .
"Magyarorsza g nagy utat ja rt be azo ta - folytatta -, me gis, tala n aze rt is e rezzu k ma rcius 15-e
u nnepe t szvu nkho z ko zel a llo nak, a ma rciusi i jak 12 pontja t aktua lisnak, mert az elmu lt
negyedsza zadban nem sikeru lt ve ge re ja rni annak az u tnak, melyre 1848-ban le ptek elo deink. Az
ido volt eddig keve s hozza , vagy gyarlo sa gainkbo l volt to bb az elviselheto ne l - majd az uto kor
eldo nti. Mindenesetre azt tala n mi magunk is mega llapthatjuk, hogy az elmu lt 25 e v a llam- e s
nemzete pto munka iban leginka bb e ppen az hia nyzott, ami 1848-49-ben e s 1956-ban is megadta
az ero t a vila graszo lo va llalkoza sunkhoz - a nemzeti egyse g" - hangsu lyozta a ha zelno k.
A jelenro l szo lva megemltette, hogy 2015 nehe z e v volt Euro pa e s ku lo no sen Magyarorsza g
sza ma ra. Szavai szerint millio s nagysa grendben, elleno rze s ne lku l, azonostatlan e s ismeretlen
ne pto megek jelentek meg Magyarorsza g e s az Euro pai Unio de li hata rain.

"A magyar va lasz az illega lis beva ndorla si va lsa g kezdete to l fogva vila gos e s egye rtelmu volt: csak
elleno rzo tt keretek ko zo tt le pheto a t a schengeni hata r, e s csak azok sza ma ra nyu jtunk
menede ket, akik te nylegesen a ha boru re me elo l meneku lnek. A magyar a lla spont szerint ezeknek
az embereknek a va lsa gre gio kban kell segtse get nyu jtanunk. Nem az a dolgunk, hogy u j euro pai
e letet adjunk nekik, hanem az, hogy segtsu nk abban, hogy a re gi e letu ket visszakapja k a
szu lo fo ldju ko n. Abban kell nekik segteni, hogy a kon liktus leza ra sa ig emberhez me lto
ko ru lme nyek ko zt tudjanak e lni, ko zel a haza jukhoz, s hogy oda mielo bb visszate rhessenek" -
mondta.
Visszate rve 1848. ma rcius 15-re Ko ve r La szlo megjegyezte, hogy az 1848-49-es forradalom e s
szabadsa gharc buka sa ban is e ltette a reme nyt Magyarorsza gon, a vila gban sze tszo ro dott
szorgalmas e s tehetse ges magyarok teljestme nye re ve n no velte a magyar nemzet ira nti tiszteletet
e s megbecsu le st. Kiemelte, hogy az olasz egyse g le trejo tte to l az amerikai lovassa g e s az argentin
hadiakade mia megszerveze se n a t a kaliforniai bora szat vagy az isztambuli tu zolto sa g
megteremte se ig sok maradando alkota s fu zo dik a ke nyszeru emigra cio oka n u j haza ra lelo
magyarok neve hez.Forra s: magyarhirlap.hu
12

Ko ve r La szlo De l-Afrika ban

MAGYAR SZVETSG

D -

Magyarorsza g strate giai partnerke nt tekint De l-Afrika ra, az Euro pai Unio tagjake nt is
igyekszik ero steni az Euro pa e s Afrika ko zo tti egyu ttmu ko de st - jelentette ki Ko ve r La szlo , az
Orsza ggyu le s elno ke Fokva rosban.

Szila gyi Zolta n, az Orsza ggyu le s sajto fo no ke nek ta je koztata sa szerint Ko ve r La szlo szerda n
e rkezett hivatalos la togata sra a De l-afrikai Ko zta rsasa gba, ahol Fokva rosban megbesze le seket
folytatott Baleka Mbete-vel, a nemzetgyu le s elno ke vel, valamint Thandi Modise-vel, a
Tartoma nyok Nemzeti Tana csa (Felso ha z) elno ke vel. 2002 o ta ez az elso magyar ha zelno ki
la togata s De l-Afrika ban.
Ko ve r La szlo arro l besze lt, hogy Magyarorsza g strate giai partnerke nt tekint De l-Afrika ra,
hata rozott sza nde ka a proble mamentes ke toldalu kapcsolatok tova bbfejleszte se mine l
sze lesebb teru leten. A mostani la togata ssal a parlamenti kapcsolatok kisze leste se a ce l, a
legmagasabb szintu tala lkozo kon tu l a szakbizottsa gok e s a hivatalok ko zo tti
tapasztalatcsere k jo vo beni kibo vte se vel is.
"Dli Nyits"
A 2015-ben meghirdetett "De li Nyita s" politika ja re ve n kiemelt igyelmet szentelu nk a
ke toldalu kapcsolatok fejleszte se nek az afrikai kontinens, kiemelten a szubszaharai te rse g
fejlo do a llamaival. Vita s ke rde sekto l mentes kapcsolataink a te rse g orsza gaival szila rd
kereteket e s biztos alapot nyu jtanak az egyu ttmu ko de s tova bbfejleszte se hez. Ke szek vagyunk
megero steni egyu ttmu ko de su nket a nemzetko zi szervezetekben, illetve egyeztetni a
fontosabb globa lis u gyekben a De l-afrikai Ko zta rsasa ggal - fogalmazott a ha zelno k. Az
Orsza ggyu le s elno ke megbesze le sein hangsu lyozta, hogy Magyarorsza g az Euro pai Unio
tagjake nt igyekszik elo segteni az Euro pa e s Afrika ko zo tti egyu ttmu ko de s ero ste se t e s
kisze leste se t a politikai, a gazdasa gi, a biztonsa gi, valamint a ta rsadalmi e s szocia lis
moderniza cio s teru leteken egyara nt. Mivel De l-Afrika egyfajta kapuszerepet to lt be a
te rse gben, e s gazdasa gi su lya t jo val meghalado nemzetko zi befolya ssal rendelkezik, az
orsza ggal folytatott ke toldalu egyu ttmu ko de s multiplika torhata su lehet, ero stve
jelenle tu nket az ege sz kontinensen.
Kereskedhzi irodk nyltak
Magyarorsza g a gazdasa gi kapcsolatok fejleszte se re 2014-ben kereskedo ha zi iroda t nyitott
sza mos afrikai orsza g mellett (Gha na, Botswana, Etio pia, Zambia) De l-Afrika ban is. A
kereskedo ha zi partner az eltelt ido szakban sza mos egyu ttmu ko de si projektet ta rt fel e s
indtott el a ve delemgazdasa g, a ja rmu ipar, az ege szse gipar, az e lelmiszeripar e s a
mezo gazdasa gi technolo gia k teru lete n. Az uto bbi e vekben ne mileg visszaesett exportot u gy
kva nja k no velni, hogy ezzel hozza ja ruljanak a helyi kapacita sok fejleszte se hez, ezen keresztu l
Afrika gazdasa ga nak dinamiza la sa hoz a magyar technolo gia e s innova cio a tada sa val -
olvashato a ko zleme nyben.
Magyarorsza g Afrika-politika ja ban a kora bbiakna l is nagyobb hangsu lyt kap a civil szfe ra
kapcsolate pte se nek ta mogata sa, ezen belu l a felso oktata s e s a szakke pze s tere n aja nlott fel
segtse get. A Stipendium Hungaricum o szto ndj program re ve n ha rom e ven keresztu l e vi sza z
de l-afrikai hallgato nak kna lnak magyarorsza gi ke pze st.
Az Orsza ggyu le s elno ke magyarorsza gi hivatalos la togata sra hvta meg mindke t
ta rgyalo partnere t, akik a meghva st elfogadta k.

Forra s: Hirado.hu
13

Nem felejtu nk!

A
Kenneth Klra: Anyu, tntetni megyek!

Sary va: Oktber 23itt a kereszt
kedvetlen ko do k ha lo ja ban
az o szi e g
csuklo sza rnya alatt
a ho dolat
a kegyelet
sa rga
bordo
krizante mokkal vette ko ru l
krizante mok siratja k o ket
mint a szeld temeto k halottait
itt a kereszt
azoke rt a ll
akik
la zas fejjel
sajgo szvvel
az o ru let o ro k vakmero se ge vel
rohantak
a tu zben
azoke rt
akinek szemeire
te pett za szlo kat bortottunk
azoke rt
kiket a budai temeto kben
sortu zek e rdes tisztelge se vel bu csu ztattunk
azoke rt
akik tala n me g ma is
Szibe ria szu ku lo ege t ne zik
azoke rt
ki tudna felsorolni
e rzem a hit diadala t
a bu szkese get
a reme nyt
s
pillanatokra
mi lett volna
me g a la zas tervezgete st is
itt a kereszt
faragott fa ja n
a megfesztett
to rte nelemmel

Lugn, 1966

14

Tegnap me g, selymes szo ke hajad


Simogatta szeld anyai ke z
Ma fegyverrel a kezedben
A barika dra me sz
Tegnap me g fe lte l az iskola ban,
Hogy a lecke t nem tudod jo l
Ma? Orosz tu lero vel szemben
A ge ppisztolyod szo l
Csak tizenne gy e ves volta l
Ve zna, ke kszemu gyerek,
Bekia ltotta l a konyha ba:
Anyu, most tu ntetni megyek!!!
Olcso macko ruha t viselte l,
Megtalpalt iskolacipo t.
Emle ked azo ta ma r
Csoda s legenda va no tt
Mert soha, soha a vila gon
Me g nem harcolt ilyen sereg,
Hala lt megveto ba torsa ggal
Ennyi gyerek, magyar gyerek!
Szemben az orosz tankokkal
Mely mint du bo rgo hala l
Pillanatonke nt sza zakat
Irgalmatlanul lekasza l!
Dra ga kis testeken ga zol
Pa nce lszo rnyek hernyo talpa
Szovjet tankokra ve r tapad
Es ott feku szto k halva. Halva!
Mego lte k a gyerekeinket
A ho so ket, mert szembesza lltak
Bolsevista bitangok hada
Nemzetgyilkossa va ltak!
Ezt a ve rt nem mossa le
Evezredek ite lo sze ke
Es egy napon fegyvert ragad
A vila gnak minden ne pe!
Pe lda t vesz Ro lad kis iu ,
Te ve zna iskola sgyerek,
Aki beszo lta l a konyha ba:
Anyu, most tu ntetni megyek!!!

Besza molo

MAGYAR SZVETSG

2016.

28.


Csoda latos napsu te s ko szo nto tte
klubha zunkat 2016. ma rcius 28-a n,
hu sve t he tfo n, azon a napon, amikor
ko zo sse gu nk
tagjai
o sszegyu ltek
ebe dre,
hogy
az
egyedu la llo
magyarorsza gi szoka sunkat, a hu sve ti
locsola st megu nnepelju k. Sok o -hazai
telepu le s polga ra meglepo do tt volna ha
la tja azt a sok csoda latos ha zi ke szte su
hmes toja st, amelyeket a mi
asszonyaink
elhoztak
kis
kosa rka jukban e s o ro mmel sze tosztottak a locsolo fe r iak-lege nyek ko zo tt.

Kiss Jutka ma r a de lelo tti o ra kban elkezdte a terem e s az asztalok dszte se t. Mire helyet
foglalt mindenki, egy csoda latos sznes-vira gos kis fe szek tarktotta a szemet
gyo nyo rko dteto asztalok ko zepe t. Ko szo nju k, Jutka, a ldozatos munka dat!

Ebe d elo tt Tu nde r Tama s a lda st mondott, amiben megko szo nte tagjaink rendszeres
re szve teleit rendezve nyeinken, e s tova bbi sikerekre buzdtva jo e tva gyat kva nt az
ebe dhez. Do ka La szlo remekelt, nem gyo zte k az asszonyok u jra to lteni a leveses ta lakat,
ugyanis a ko nnyu tavaszias borso s-csirke s hu sleves mindenkit elvara zsolt, fo e telnek
pedig ropogo s cordon-bleu keru lt a vende gek ele , e s az u nnepi menu t Verebes Marika
zletes su teme nye za rta.
Kiss Jutka ko szo nto je uta n ro vid hu sve ti mu soros megemle keze su nket Szemere nyi
Szabolcs verse nyitotta meg, majd Verebes Marika ismerteto forma ja ban elmagyara zta a
hu sve t fogalma t, eredete t, szimbo lumait e s re g elfeledett szoka sait. Kiss Jutka csoda latosmeghato verse za rta ro vid mu sorukat.
Ve gu l is a nap ve ge n elmondhattuk, hogy ide n is sznvonalas, csala dias, szveket
melengeto vida m le gko rben u nnepeltu k hu sve t o ro kke e lo vara zsa t a Magyar Tanya n.

Akik nem tartottak velu nk ma s
elfoglaltsa guk re ve n, de majd kezu kbe
veszik Ertesto nket, azoknak most
szeretettel ku ldju k egy mu sorban elhangzott
verside zet u zenete t:

Hozzon a hsvt napfnyt-ldst-meleget,
szvekbe jkedvet s sok-sok rmet.
Teremtsen bkt a hborg vilgban,
lehessen mindenki boldog hazjban.

Verebes Marika
15

Informa cio

2016-

/A

2016:

Fe r i/ Man: R500/v (R41.66/month)


Ho lgy/ Lady: R380/v (R31.66/month)
Nyugdjas fe r i/ Pensioner man: R270/v (R22.5/month)
Nyugdjas ho lgy/ Pensioner lady: R240/v (R20/month)
I ju sa gi 14-21e ves korig/ Youth membership (14-21yrs) : R150/v (R12.5/month)
M
?
Elo szo r is, teszel valamit egy ko zo sse ge rt, a saja t ko zo sse gede rt, amie rt bu szke lehetsz magadra e s
terme szetesen mindig jo e rze s adni! Ezen felu l pedig a tagsa g a ltal va laszthatsz e s va laszthato va
va lsz, gy beleszo lhatsz a De l-Afrikai Magyar Szo vetse g sorsa ba, u gyeibe e s hallathatod a hangod a
fontos, ko zo sse get e rinto ke rde sekben.

>H

?W

<

- Banki tutalssal/ EFT: Hungarian Alliance,


First National Bank, Bedford Gardens, Bedfordview.
Account number: 59190053479
Branch code: 252155
Fontos! Az utalsnl ne felejtsd el a neved berni, hogy be tudjunk azonostani, s hogy
megksznhessk szemlyesen is a hozzjrulsod! Don`t forget to put your name by the
references so we can identify you!
- Szemlyesen: Amikor legko zelebb ella togatsz a Magyar Tanya ra, szo lj Plesko La szlo nak, hogy
szeretne d be izetni az e ves tagsa gi djadat! (082 808 8082)
Postai csekken: A csekk a Hungarian Alliance neve re legyen kia lltva, P.O. Box 1413 Halfway
House 1685

To join our mailing list: send an email to magyarokda@gmail.com

AM

-C

E
A Magyar Tanya cme: 50 Dane Road, Midrand (JHB), Glen Austin Extention 3
GPS: S26 1.764, E028 8.7186
Gondnok /Caretaker: Laszlo Doka - 011 039 0979; 072 707 2591
E-mail ele rheto se gu nk: magyarokda@gmail.com
16

Akikre bu szke k vagyunk

MAGYAR SZVETSG

T

Az Aranycsapat ne vsora t sokan kvu lro l fu jja k, de azt keve sbe , hogyan alakult az imma r
elhunyt legenda k szeme lyes sorsa.

Grosics Gyula (Dorog, 1926. 02. 24. Budapest, 2014. 06. 13.): A ke so bbi Fekete
Pa rduc Dorogon kezdte pa lyafuta sa t, a Mateosz, a Honve d e s a Tataba nya kapusmeze t
viselte, s ba r ala rt szerzo de se volt a Ferencva roshoz, nem engedte k ott ve deni. Az
o tvenes e vekben hazaa rula se rt perbe fogta k. 86-szoros va logatott 1947 e s 1962 ko zo tt.
Edzo , sportvezeto , a Vola n SC elno ke, az MDF orsza ggyu le si ke pviselo jelo ltje, 2011-to l a
nemzet sportolo ja. Hosszu betegeskede s uta n tavaly nya ron, 88 e vesen hunyt el
tu do proble ma k miatt.

Buznszky Jen (jdombvr, 1925. 05. 04. Esztergom, 2015. 01. 11.):
Dombo va ron kezdett futballozni, Pe csett e s Dorogon folytatta, innen keru lt be vide ki
klubbo l egyedu like nt az Aranycsapatba, a jobbha tve d posztja ra. Eredeti szakma ja vasu ti
tiszt. 49-szeres va logatott 1950 e s 1956 ko zo tt. Edzo , sportvezeto , 2011-to l a nemzet
sportolo ja. A legenda s ga rda bo l o hunyt el utolja ra, 89 e vesen ide n janua r 11-e n,
vastagbe lra kban.

Lrnt Gyula (Kszeg, 1923. 02. 06. Szaloniki, 1981. 05. 31.): Otthon, Ko szegen
kezdte karrierje t, viselte a Szombathely, a Vasas, a Nagyva rad, az Arad, a Honve d, a
Spartacus e s a Va c meze t. 37-szeres va logatott 1948 e s 1955 ko zo tt. A ko keme ny
ko ze pha tve dbo l kiva lo edzo va lt, itthon a Debrecen e s a Honve d, Ne metorsza gban
egyebek ko zo tt a Bayern Mu nchen, a Frankfurt, a Kaiserslautern, Go ro gorsza gban a
szaloniki PAOK kispadja n u lt. Uto bbiro l sze du lt le 58 e vesen 1981 ma jusa ban, egy
kihagyott helyzet uta n, szvroham ve gzett vele. Hamvait 2011-ben hozta k haza
szu lo va rosa ba.
...folytatjuk
17

Akikre bu szke k vagyunk

Lantos Mihly (Budapest, 1928. 09. 29. Budapest, 1989. 12. 31.): A Ma vagban indult a
pa lyafuta sa, de felno ttke nt hu se ges maradt az MTK-hoz tizenne gy e ven a t. 53-szoros va logatott
1949 e s 1956 ko zo tt, balha tve dke nt o t go lt ru gott. Edzo sko do tt a go ro g Olimbiako szna l e s ne gy
hazai vide ki klubna l. 1989 szilvesztere n, 61 e vesen szvbetegse g vitte el.
Bozsik Jzsef (Kispest, 1925. 11. 28. Budapest, 1978. 05. 31.): To sgyo keres kispesti, itt
kezdett ko lyo kke nt, majd folytatta a Kispesti AC-bo l lett Honve dban 19 e ves felno ttpa lyafuta sa
sora n. Hazai csu cske nt 101-szeres va logatott 1947 e s 1962 ko zo tt, s 11 go lt szerzett a kiva lo
jobbfedezet. Az o tvenes e vekben parlamenti ke pviselo t krea ltak belo le, de lemondatta k a Honve d
de l-amerikai tu ra ja miatt. Visszavonula sa uta n volt klubja szakoszta lyvezeto je e s edzo je, 1974-ben
egy me rko ze s (Ausztria ellen 0-1) ereje ig szo vetse gi kapita ny. Szvele gtelense g okozta korai hala la t
52 e vesen.
Zakaris Jzsef (Budafok, 1924. 03. 05. Budapest, 1971. 11. 22.): Budafok uta n felno ttke nt a
Ka belgya r, a Gamma, a Mateosz, az MTK e s az Egyete rte s csapata t ero stette a balfedezet. 37-szeres
va logatott 1947 e s 1954 ko zo tt, az egyetlen, aki a vesztes vb-do nto uta n ma r nem viselhette a
cmeres mezt. Edzo ke nt kisebb hazai klubok mellett 1961-to l 1967-ig Guinea nemzeti ga rda ja t
ira nytotta. Elso ke nt ta vozott az Aranycsapat tagjai ko zu l: 47 esztendo sen va ratlan e rrendszeri
proble ma k miatti mu te tje ko zben e rte az agyembo lia s a hala l.
Budai II Lszl (Rkospalota, 1928. 07. 19. Budapest, 1983. 07. 02.): A jobbsze lso t
hu sze vesen szerzo dtette a Ferencva ros, majd hatalmi szo val elvitte a Honve d. 39-szeres va logatott
1949 e s 1959 ko zo tt, tz go lt szerzett, Sa ndor Csikarral ku zdo tt meg a poszte rt. Ke so bb kisebb
katonacsapatokban edzo sko do tt, s hu maradt szu kebb pa tria ja hoz, Ra kospalota hoz.
55. szu lete snapja elo tt nem sokkal agyve rze s vitte el.
Kocsis Sndor (Budapest, 1929. 09. 21. Barcelona, 1979. 07. 22.): Ma r 17 e vesen a
Ferencva ros csillaga nak sza mtott, s tala n o ro kre az marad, ha a kommunista politika a Honve dhoz
nem veze nyli. A jobbo sszeko to 1948 e s 1956 ko zo tt 68 va logatottme rko ze se n 75-szo r volt
eredme nyes, az 1954-es vb go lkira lya 11 tala lattal. A forradalom uta n nem te rt haza, ro vid sva jci
kite ro uta n a Barcelona szerzo dtette, ahol 1966-ig ke tszeres spanyol bajnok e s kupagyo ztes lett.
Edzo sko do tt is a katala nokna l e s Alicante ban, majd su lyos betegse gek e rszu ku let, gyomorra k
ta madta k meg, a bal la bfeje t amputa lni kellett. Nem volt me g o tven, amikor kiesett (kiugrott?) egy
barcelonai ko rha z ablaka n, e s szo rnyethalt. Hamvait 2012-ben hozta k haza.
Hidegkuti Nndor (Budapest, 1922. 03. 03. Budapest, 2002. 02. 14.): Obudai polga ri csala d
sarja. Az Ujlaki FC, az Elektromos e s a Herminamezo e rinte se vel 1947-ben igazolt az MTK-hoz, ahol
1958-ig ja tszott. 69-szeres va logatott 1945 e s 1958 ko zo tt, 39 go lt szerzett a visszavont
ko ze pcsata ri poszt etalonja, az Aranycsapat legido sebbje. S edzo ke nt is nagyot alkotott: a Gyo rrel
magyar, az Al-Ahlival egyiptomi bajnok, a Fiorentina val KEK- e s kupagyo ztes lett. Ko zel a
nyolcvanhoz szvele gtelense gben hunyt el.
Pusks Ferenc (Kispest, 1927. 04. 01. Budapest, 2006. 11. 17.): Minden ido k egyik legjobb
futballista ja, a ga rda csapatkapita nya, esze, balo sszeko to je, itthon a Kispestbo l lett Honve d
a llo csillaga, 1945 e s 1956 ko zo tt 85 va logatott-tala lkozo n 84 go lt szerzett. Az o tvenhatos
forradalom uta n emigra lva a Real Madridna l is korszakos klasszissa va lt, spanyol va logatott,
go lkira ly, bajnok, BEK-gyo ztes, az 1960-as BEK-do nto ben ne gyszer tala lt be. Edzo ke nt sokfele
mu ko do tt, a go ro g Panathinaiko szt BEK-do nto be vezette, hazate re se uta n 1993-ban ne gy meccsre a
magyar va logatott szo vetse gi kapita nya volt. 2004-to l a nemzet sportolo ja. Alzheimer-ko r ta madta
meg a szervezete t, utolso e veit ko rha zban to lto tte, 79 e vesen hunyt el keringe si ele gtelense gben. A
Szent Istva n-bazilika ban nyugszik.
Czibor Zoltn (Kaposvr, 1929. 08. 23. Gyr, 1997. 09. 01.): Koma romi illeto se gu
vasutascsala d sarja, mozdonyvezeto bo l lett a Ferencva ros klasszis balsze lso je, innen a katonai
behvo elo l a Csepelhez ment, de ve gu l megszerezte a Honve d. 1949 e s 1956 ko zo tt 43-szoros
va logatott, 17 go lt szerzett. A forradalmat ko veto en Kocsishoz hasonlo an a Barcelona szerzo dtette,
majd Sva jcban, Ausztria ban e s Kanada ban vezetett le. 1990-ben hazate rt Koma romba, 1997-ben
hunyt el ra kban.

Besza molo

MAGYAR SZVETSG

H REK

M

2016-

HUNGARIAN LESSONS!

L
S
A
E
!

Annyi ember vagy, aha ny nyelven besze lsz de
mindenke ppen ko zelebb hoz az adott kultu ra hoz.

Ke thetente vasa rnaponke nt isme t magyar nyelvo ra k vannak a
Magyar Tanya n. A kommunika cio ko zpontu oktata s a
mindennapi e letben haszna lt besze det kva nja elsaja tttatni a
tanulo kkal. Minden jegyzetet, oktato anyagot elektronikus forma ban, a hanganyagokat saja t
pendrive-ra felto ltve megkapnak a hallgato k.
Teha t ba rmilyen motiva cio is hajt, legyen az a kapcsolattarta s e s a magyar kultu ra megismere se
vagy szakmai e s gyakorlati fejlo de s indttata sa, vagy egyszeru en csak szellemi ta pla le k gyana nt
akarod tanulni a magyar nyelvet, csatlakozz a csoporthoz. A jo hangulatu o ra k, a rendhagyo
magyara zatok e s gyakorlatok elo fogja k segteni a kedved fenntarta sa t.
A sikeres nyelvtanula sna l sokat jelent az is persze, ha magyar ko rnyezetbe cseppen a tanulni va gyo
illeto , vagy itthon keresi a magyar szeme lyekkel a ta rsalga si leheto se geket. Erre kive teles
leheto se get kna l a Magyar Tanya n szervezett programokon valo re szve tel, vagy az o ra kat ko veto
vasa rnapi ebe d ko zbeni ko tetlen besze lgete s. Ha mine l to bbet gyakorolsz, tanulsz, anna l hamarabb
saja ttod el a nyelvet.

A kvetkez rk idpontja next lessons: ma jus (May) 8, ma jus (May) 22., ju nius (June) 5.
Information on Hungarian lessons at the Alliance Estate: Erdeklo de s: szevia1966@gmail.com
Andrea: 0711388971


Gyo r i Annama ria vagyok Erde lybo l. Keresem a nagyba tya mat, aki 1972-ben ment ki
Magyarorsza gro l a de l-afrikai orsza gokba. A neve Bakonyi Ga bor, szu letett 1943-ban, anyja (a
nagymama m) neve Mennyei Ilona volt. Tudoma som szerint elo szo r Durbanban e lt, most pedig
Johannesburgban. Tudna nak segteni a felkutata sa ban vagy esetleg tudna nak egy ele rheto se get
adni, akin keresztu l keressem? Az angol nyelv nem gond.
Elo re is ko szo no m! Marosva sa rhely
E-mail: gyannamari@gmail.com

(M


Ez e v augusztus-szeptembere ben u resse va lik egy ke t
ha lo szoba s, nagy ta rsalgo s laka s. Elkertett kert, elo te r, gara zs
(za rhato ), konyha-ebe dlo egybe nyitva. Csendes, nyugodt
ko rnyezet!

Specia lis biztonsa gi riaszto k, ra csok, stb. vannak.
Erdeklo de s: Do ka La szlo 0727072591, Plesko La szlo
0828088082
19

Bu csu zunk

H
Az Ertesto szerkeszto se ge fa jo szvvel e rtesti a tagokat a
ko zo sse gben to rte nt hala lesetekro l. A Magyar Szo vetse g, valamennyi
tagja neve ben, az elhunytak rokonainak e s bara tainak o szinte re szve te t
fejezi ki. Az Oro k Vila gossa g fe nyeskedje k az elhunytaknak!

79

A Magyar Szo vetse g egyik alapto tagja hunyt el a 2015-o s e vben. A Szo vetse g 1975-o s
megalakula sa o ta minden fontosabb teve kenyse gben szerepet ja tszott. Re szt vett az
alapto bizottsa gban, a mostani telek kiva laszta sa ban, a fo ldmunka kban,
kerte se pte sben, a Nagyterem alapjainak leraka sa ban, a mennyezet felteve se ben e s me g
sorolhatna nk tova bb az a ltala elve gzett munka kat. A Szo vetse g minden rendezve nye n
aktvan vett re szt, ha kellett, bogra csgulya st fo zo tt, la ngost su to tt e s az u nnepse geken
magas sznvonalon, sze p magyarsa ggal verseket szavalt, szndarabban ja tszott, e s
u nnepi besze deket is tartott. A legenda s Sze kely Miklo s, Le na rt Istva n me lto ta rsa volt a
70-es e vek ve ge n, a 90-es e vek eleje n, amikor hihetetlen izikai munka val, anyagi e s
szellemi ero feszte ssel o k ha rman megteremtette k a Szo vetse g alapjait. Lelkesede se sok
ma s magyar hon ita rsait is hozza ja rula sra, ero feszte sre ke sztette a Szo vetse g
e rdeke ben.
Miskolc melletti telepu le sen szu letett, hvo katolikus volt ege sz e lete ben. Edesanyja
pe lda ja adta meg rendthetetlen Istenhite t. Az 1970-es e vek ko zepe n a Johannesburgban
lelke szke nt teve kenykedo Ba ra ny atya val megteremtette k a Magyar Katolikus
Egyha zko zo sse get, amelynek vezeto je lett.
De l-Afrika ba 1971-ben e rkezett, e s 1974-to l nyugdjba vonula sa ig eszterga lyoske nt e s
szersza mke szto ke nt dolgozott. Kiva lo , pontos szakember volt, munkahelye n
megbecsu lte k. Szorgalmas, takare kos e letszemle lete volt, anyagi nehe zse gei nem voltak.
Legenda s hru volt ce llo ve szeti tehetse ge, e vente a Kova cs-tanya n megtartott
lo ve szversenyeken minden alkalommal az elso helyet szerezte meg.
Szavahiheto , megbzhato , pe lda san becsu letes ember volt, sokat olvasott a magyar
to rte nelmi mu ltbo l, magyarsa ga t mego rizte.

A 2000-es e vek eleje n, saja t ha za ban borzalmas rablo ta mada s a ldozata lett, hetekig
tartott a fele pu le se a ko rha zban. Ekkor do nto tt u gy, hogy hazate r szu lo fo ldje re,
Magyarorsza gra. Elo szo r Miskolc mellett e lt, majd egy To ro kba linton le vo ido sek
otthona ban telepedett le, e s itt is e rte a hala l 2015-ben. Csala dja t ma r e vekkel hala la
elo tt elvesztette, no ve re t, ba tyja t.

Gya szolja k: hazai e s johannesburgi bara tai, a De l-Afrikai Magyar Szo vetse g.
20

Bu csu zunk

MAGYAR SZVETSG

77

Az elmu lt e v okto bere ben Magyarorsza gon hunyt el Rudi, a Magyar


Szo vetse g hu se ges tagja, ta mogato ja. Otthon keresett gyo gyula st
su lyos betegse ge re, de ma r ke so volt az orvosi beavatkoza sra. A hala l
megva lta s volt sza ma ra is, prosztatara k vitte el.
1956-ban hagyta el Magyarorsza got, ahonnan Belgiumba emigra lt. A
kezdeti nehe zse gek uta n a kitu no szakmai ve gzettse ggel rendelkezo
Rudi remek munkahelyet tala lt Belgium francia nyelvet besze lo
re sze n. Ott is no su lt meg, egy belga ho lgyet vett el felese gu l.
Ha zassa ga bo l egy gyermeke szu letett, egy lea ny. Felese ge t tragikus ko ru lme nyek
ko zo tt, auto balesetben vesztette el. Rudi szakma ja elektrotechnikus volt, amely biztos
mege lhete st biztostott csala dja nak.
Felese ge tragikus hala la uta n u gy do nto tt, hogy u j e letet kezd. 1964-ben emigra lt De lAfrika ba to bb magyar csala ddal egyu tt. Uj haza ja ban hamar megfelelo munkahelyet
tala lt, majd ne ha ny e v mu lva o na llo elektrotechnikai ce get nyitott. Ma sodja ra is
megno su lt, ke t gyermeke szu letett ebbo l a ha zassa gbo l, ma sodik felese ge is meghalt, gy
ido sebb e veiben Rudi maga ra maradt. Sokat utazott az utolso e veiben, fo leg a
Belgiumban e lo la nya t e s csala dja t la togatta meg, de Magyarorsza gra is sokszor haza
ment a rokonaihoz. A Magyar Szo vetse g hu se ges, ko vetkezetes ta mogato ja volt,
valamennyi rendezve nyu nko n re szt vett, szerepet va llalt.
Gya szolja k: Belgiumban e lo la nya e s csala dja, bara tai De l-Afrika ban, rokonai
Magyarorsza gon e s a De l-Afrikai Magyar Szo vetse g.

80

Dio sjeno n szu letett e s 1956-ban hagyta el Magyarorsza got, egyenesen De l-Afrika ba
emigra lt az ausztriai meneku lt ta borbo l.
Durbanban kezdte el u j e lete t, de ne ha ny e v mu lva a ba nya kna l tala lt munkahelyet, ero s
izikai adottsa ga alkalmassa tette a nehe z munka elve gze se re. To bb magyar iu is vele
egyu tt dolgozott, itt e rte a coalbrooki ba nyaszerencse tlense g, amikor to bben, ko ztu k
magyarok is, e letu ket vesztette k a ba nya beomla sokban, robbana sokban. La szlo t
megkme lte a szerencse, nem se ru lt meg a balesetben. A ba nya szati teve kenyse ge t
feladva Johannesburgba ko lto zo tt, ahol kamatoztatta a Magyarorsza gon szerzett
ge pe sztechnikusi szakma ja t. Szorgalma, szaktuda sa re ve n kedvezo anyagi helyzetbe
keru lt. Felese ge t, Erzse betet 1965-ben ismerte meg e s az 50. ha zassa gi e vfordulo jukat
2015 augusztusa ban u nnepelte k. Ha zassa gukbo l ke t gyermeku k szu letett, Erzsi lea nyuk
e s La szlo iuk. Boldog ha zassa gban e lte k le az o t e vtizedet, szerette k, ta mogatta k
egyma st jo ban-rosszban. Az utolso hu sz e vben csala di va llalkoza sban vett re szt
apo sa val e s ia val egyu tt. A sikeres egyu ttmu ko de s, a szaktuda s, a szorgalom, egyma s
mege rte se a ko zo s va llalat felvira gza sa t eredme nyezte.
A Magyar Szo vetse get felese ge vel, Erzsivel egyu tt to bb e vtizedig ta mogatta k,
teve kenyen vettek re szt az u nnepse geken, vasa rnap fo ze sekben, e s a ku lo nfe le
ta rsadalmi megmozdula sokban. Az uto bbi e vekben su lyos la bse ru le se miatt ma r
kevesebbet tudtak ja rni a Szo vetse g u nnepeire. Cukorbetegse ge miatt ege szse ge
fokozottan romlott, de a hala l kegyes volt hozza , nem szenvedett sokat, a lma ban e rte
el. Gya szolja k: Felese ge Erzse bet, lea nya Erzse bet, ia La szlo , unoka i Kayla,
21
Gareth e s Craig, rokonai, bara tai e s a De l-Afrikai Magyar Szo vetse g.

Ko szo net


Ko szo netu nket fejezzu k ki minden adoma nye rt!
Igyekszu nk minden aja nde kozo t felsorolni, de ha
valakit esetleg kihagyna nk, aze rt elne ze st e s
bocsa natot ke ru nk! A pe nzbeli adoma nyok o ria si
segtse get
jelentenek
Szo vetse gu nknek,
ugyanakkor nagyra e rte kelju k a tagok minden nem anyagi jellegu ta mogata sa t is, idee rtve
az ideju ket, energia jukat, szerveze si munka ikat e s egye b teve kenyse geiket, amiket a
Szo vetse ge rt tettek.

Simon Sa ndor borok adoma nyoza sa a 2016. ma rcius 15-i u nnepse gre,
Verebes Marika su teme nyek, vira gok, stb.
dr. Kiss Akosne Jutka: Mikula s csokola de k, hu sve ti csokola de nyulak, vira gok,
dszte sek, stb.
Plesko La szlo : elo zo Ertesto kiada sa R 2000
Verebes Pe ter, Berkes La szlo : a fo kapu elkopott alkatre szeinek kicsere le se,
javta sa,
Anonymus 1. adoma ny R 3000
Anonymus 2. adoma ny R 1000
Za mbo Imre adoma ny R 1000
Horva th-Czako Iduska (Szeged) adoma ny R 2500
Anonymus 3. adoma ny R 100
Bela k Ja nos adoma ny R 1000
Ska la Le na rt adoma ny R 5000
R

Aldott legyen a szv, mely hordozott,


Es a l dott legyen a ke z, mely felnevelt,
Legyen a ldott eddigi utad,
Es a l dott legyen ege sz e leted.

Aldott legyen a mosolyod,


Le gy vigasz a szenvedo knek.
Le gy te a ldott tala lkoza s
Minden te ged kereso nek.

Legyen a ldott Benned a Fe ny,


Hogy ma soknak is fe nye lehess.
Legyen a ldott a Nap sugara,
Es melegtse fel szvedet.

Legyen a ldott imma r


Minden hiba d, bu no d, ve tked.
Hiszen, ki megbocsa tja,
Ve gtelenu l szeret te ged!

Hogy lehess enyhet ado forra s


A szeretetedre szomjazo knak,
Es legyen a ldott ta masz karod
A seg tse gre szorulo knak.

Orizzen ha t ez az a l da s,
Fa jdalomban, szenvede sben,
Oro mo dben, ba natodban,
Bu no k ko zti kse rte sben.

Legyen a ldott gyo gyr szavad


Minden hozza d fordulo nak,
Legyen a lda st hozo kezed
Azoknak, kik e rte nyu lnak.

Orizze meg tisztasa god,


Orizze meg kedvesse ged.
Orizzen meg o nmagadnak,
Es a Te ged szereto knek.

MAGYAR SZVETSG

VICC OLDAL

Vicc

Egy porszvo u gyno k betolakodik egy ha zba,


e s a ha ziasszony minden tiltakoza sa ellene r e
nagy raka s sza raz lo citromot szo r a szoba
ko zepe re. A no felha borodik: - Mit ke pzel?
- Asszonyom, ge rem, amit ez a csoda latos
porszvo nem szed fel, azt e n magam fogom
megenni! - Akkor teszek ra maga nak egy kis
tejsznhabot, mert nincs a ram a ha zban.

Egy ido s ember egyedu l e lt a farmja n. Fel akarta a sni a paradicsomos kertje t, hogy elu ltesse a paradicsomokat, de tu l
nehe z munka nak bizonyult sza ma ra. Az egyetlen ia Bubba,
aki segteni szokott neki, bo rto nben u lt.
Az o regember leu lt e s megrta neki proble ma ja t.
"Kedves Bubba, sajnos ele g rosszul e rzem magam, mert u gy
ne z ki nem tudom fela sni a paradicsomos kertem ez e vben.
Ma r o regszem e s tu l nehe z munka ez sza momra."
Pa r nappal ke so bb levelet kapott a ia to l:
"Kedves Apa, nehogy fela sd a kertet, oda rejtettem a hulla kat!
Bubba"
A ko vetkezo nap reggele n egy csapat FBI u gyno k jelent meg a
helysznen e s feltu rta k az ege sz kertet. Mivel nem tala ltak
semmit, bocsa natot ke rtek az o regto l e s elmentek. Az o reg
me g aznap kapott egy u jabb levelet a ia to l:
"Kedves Apa, A jelenlegi helyzetben ennyit tudtam segt eni.
Most ma r elu ltetheted a paradicsomokat."
Egy fe r i iszonyu fejfa ja ssal, ma snaposan e bred. Pro ba l ero t
venni maga n, hogy felkeljen az a gybo l. Az a gya mellett tala l
ke t szem aszpirint egy poha r vzzel. A sze ken kike sztve
tiszta, vasalt ruha, az ege sz szoba ban gyo nyo ru rend. Az
asztalon egy u zenet: "Dra ga m, reggeli a konyha ban.
Elmentem beva sa rolni, sietek haza. Szeretlek."
Kita molyog a szoba bo l, az ege sz laka sban minden a helye n, a
konyha ban meleg reggeli illatozik, mellette friss u jsa g. A ia az
asztalna l u l e s reggelizik.
- Mondd, iam, mi to rte nt itt az e jszaka?
- Ugy volt, apu, hogy e jjel ha romkor hulla-re szegen beta molyogta l az ajto n, o sszeto rte l ne ha ny bu tort, odaha nyta l a
nappali szo nyege re, e s azta n beverted a fejed a szobaajto ba.
- Es akkor hogy-hogy ilyen rend van, e s inom reggeli va r?
- Amikor anyu bevonszolt a fu rdo szoba ba e s pro ba lta ro lad
lera ngatni a nadra got, azt mondtad neki: Asszonyom, vegye le
ro lam a keze t, e n no s ember vagyok!
A tana r nincs megele gedve az elso so k szellemi sznvonala val,
eze rt gu nyosan gy szo l hozza juk:
- Ke rem, aki idio ta nak e rzi maga t, az a lljon fel!
Nagy csend, mindenki u lve marad. Egyszer csak egy iatalember o vatosan fela ll.
- Nos, maga u gy gondolja, hogy ra szolga lt az idio ta
elneveze sre? - ke rdi a tana r gu nyosan.
- Az igazat megvallva nem, de nem brtam ne zni, hogy a tana r
u r egyedu l a lldoga l.


Egy u gyve dnek sosem szabad megke rdeznie a tanu t, ha nincs
felke szu lve a va laszra.
Egy kis faluban zajlo perben az u gye sz behvta elso tanu ja t,
egy ido s nagymama t. Odale pett a tanu hoz e s megke rdezte
to le: - Taka cs ne ni, ismer engem?
Mire a ho lgy: - Persze hogy ismerlek. Gyerekkorod o ta ismerlek, e s mondhatom, kia bra ndultam belo led. Hazudsz,
csalod a felese gedet, befolya solod az embereket, ra galmazod
o ket a ha tuk mo go tt. Nagy embernek hiszed magad,
miko zben annyi eszed sincs, mint egy utcasepro nek. Igen,
persze hogy ismerlek. Az u gye sznek ta tva maradt a sza ja, azt
sem tudta, ko pjo n vagy nyeljen. Ne mi gondolkoda s uta n a
terem ma sik ve ge be mutatott e s megke rdezte:
- Taka cs ne ni, ismeri a ve do u gyve det? - Ha t persze. A
ve do u gyve det is gyerekkora o ta ismerem. Gyenge jellem,
italos terme szetu , senkivel sem tud norma lis kapcsolatot
teremteni e s mint u gyve d egyike a legrosszabbaknak az
orsza gban. Hogy el ne felejtsem, o is csalja a felese ge t
me ghozza ha rom no vel, az egyik a maga felese ge, u gye sz u r...
Igen, ismerem.
A ve do u gyve d sokkot kapott. Erre a bro maga hoz ke rte az
u gye szt e s az u gyve det, e s nagyon halkan gy szo lt hozza juk:
- Ha ba rmelyiku k megke rdezi a ho lgyto l, hogy ismer-e
engem, esku szo m, hogy bo rto nben fog megrohadni.
Az anyo s nem bzik veje iben, eze rt u gy gondolja, pro ba ra
teszi o ket.
Elo szo r megy a legnagyobbhoz, beleveti maga t a ku tba, a vej
gondolkoda s ne lku l kimenti.
Holnap reggel a fe r i ablaka alatt ott a ll egy vadonatu j Suzuki,
rajta egy kis ce dula val: "Sok szeretettel, Anyo sod".
Most megy az anyo s a ma sodik veje hez, beleveti magya t a
ku tba. A fe r i kimenti, de elo tte aze rt te tova zik kicsit. Holnap
reggel a fe r i ablaka alatt ott a ll egy haszna lt Trabant, rajta a
ce dula: "Szeretettel, anyo sod". Azta n megy az anyo s a harmadik, e s egyben legkisebb veje hez. Beveti maga t e ku tba, de a
veje nem menti meg, eze rt belefullad. Ma snap reggel a fe r i
ablaka elo tt ott a l egy vadonatu j Porsche, rajta a cmze s:
"Ko szo nettel, szereto apo sod."

23

Aprhirdetsek

H
TNT TRANSPORT Trucks Hire from
1 ton to 8 ton with driver. Workshop
facilities service 1 ton bakkies and
trucks. Mechanical and Auto Electrical.
www.tnttransport.co.za
Contact:
Trevor & Hedi 011 781 8878 * 082 571 6757 * 072 390 1696
Magasan kpzett fodrsz 25 ves eurpai tapasztalattal:
Meleg ollo s hajva ga s, feste s, melr, hajforma za s, ultrahangos
haja pola s, tarto s hulla m.

Hate kony matematika oktata s magyar vagy angol


nyelven Randburg-ben, Grade 1-12-ig. Felke szte s
vizsga kra. Kamilla Tallodi 082 855 0147

Tudtad, hogy megrendele sre lehet venni eredeti,

Kontakt: Andrea, 071 138 8971. Cm: House of Style Salon, 2 magyar, ha zi ke szte su fu sto lt kolba szt, su tni valo
Davidson Street, Northmead, Benoni.
kolba szt e s hurka t a Magyar Tanya n? Hv d Do ka Lacit!
llst keresel? Are you looking for a job?

Order authentic Hungarian sausages for your next

party: Dka Lszl - 072 707


ACE interviews: helping you pepare for your job interview.
Alla sinterju felke szte s: www.aceinterviews.co.za

PARKETTA konzultci szakemberekkel, ingyenes
a raja nlattal. Uj padlo k lete tele, megle vo padlo felu jta sa, nagy
parkett va laszte kkal. Vz okozta ka rok javta sa, padlo karbantarta si anyagok e s karbantarta si szolga lat. Csere lje le
ege szse gtelen, tbc-t okozo , porgyu jto szo nyegpadlo ja t
impoza ns parketta ra. Informa cio :
Pter: 082 552 8228 peter@re lectionsparquet.co.za

2591

Szmtgpes
problmk
megoldsa
(IT
specialist)
maga nszeme lyeknek e s ce geknek. Baj
van a computerrel? Nem tudsz
haszna lni valamilyen programot?
Va llalkoza sodnak
sza mt o ge pes
ha lo zatot szeretne l kie pteni vagy
rendszeres karbantarta st ige nyelne l?
Honlapra van szu kse ged?

E szmot szerkesztette: Plesk Lszl,


Verebes Marika, Nmeth Gyrgyn
Kati, Juhsz gnes.
Az esetleges hiba ke rt elne ze seteket,
mege rte seteket ke rju k!
Va rjuk
to rte neteiteket,
hreiteket,
besza molo itokat e s e szreve teleiteket a
magyarokda@gmail.com email cmre.

Tu relmes, szakke pzett sza mta stechnikai specialista a ll


rendelkeze sedre magyar e s angol nyelven. Programming,
network design, hardware and software tech, IT training,
data recovery, website design. Rosta si Istva n: 083 7484 390
* steven100za@gmail.com.
Szakkpzett ingatlan specialista a ll az On rendelkeze se re:
csala di ha z, cluster-home e s townhouse ada sve tele vel
kapcsolatban ege sz De l-Afrika teru lete n. Magyarorsza gi e s
ku lfo ldi va sa rlo k e rdeklo do se t is va rom. Mindennemu
felvila gost a st tudok adni ingatlan u gyben. Mesza rich Magdi:
011 794 6819 * 083 388 5118
Szeme lyi edze s minden koroszta lynak
Personal itness training for all ages.
Call Mariann: 072 448 2020 www.akkeddissie.co.za
Tolnai Edit gygyt keze. Szvesen a llok szolga lata ra a
ku lo nfe le betegse gekben szenvedo knek. Kaphato : bio-energia,
le lekgyo gya szat, re lexolo gia, gyo gyto massza zs energia val,
krista lygyo gyta s. Erdeklo dni: 011 432 2711

24