You are on page 1of 4

Nome:______________________

Curso: S3__.3 Avaliacin. 14-6-12

1. Explica a seguinte escena tratando de recoecer aos tres personaxes sinalados


axudndote cos seus atributos. Explica os aspectos mis importantes do
personaxe que est mis dereita (2 puntos)

2. Une cada heroe coa sa fazaa (1 punto)


Tivo que realizar 12 traballos para purificarse por ter matado
aos seus fillos nun ataque de tolemia
Teseo
Orfeo

Foi a Clquide a rescatar o vlaro de ouro, necesario para


recuperar o trono de Iolcos.

Perseo

Cortou a cabeza da Gorgona.

Xasn

Derrotou a esfinxe e reinou en Tebas.

Edipo

Matou ao Minotauro e ao seu regreso de Creta, reinou en


Atenas.

Heracles

Conmova s pedras coa sa msica.


1

3. Fai parellias e di quen era a amada de cada un dos heroes (1 punto)


Andrmeda
Iocasta
Eurdice
Ariadna
Medea
Deianira

Axudou a Teseo a sar do Labirinto cun novelo de la.


Por ela descendeu Orfeo aos infernos
Casou con Edipo sen saber que era o seu fillo.
Axudou a Xasn coa sa maxia e fuxiu con el. Cando
Xasn a rexeitou, matou aos seu fillos para vingarse.
Unha das esposas de Heracles, que sen querelo causou a
sa morte ao tentar recuperar o seu amor.
Perseo liberouna de morrer devorada por un monstro
mario

4. Explica as seguintes imaxes (6 puntos)