You are on page 1of 4

Nome:______________________________________________________Curso: 3_______

Exame mitoloxa. 2 avaliacin, 8-3-13

1. Resume os aspectos principais da vida de Heracles:


nacemento, infancia, principais fazaas e motivo polo que tivo
que realizalas e final da sa vida (2 puntos)

1. Explica a seguinte escena tratando de recoecer aos tres personaxes sinalados axudndote
cos seus atributos. (1 puntos)

Mitoloxa. Px. 1

3. O tema central da Ilada a ira de Aquiles, no marco


da guerra de Troia. Explica por que se enfada Aquiles
e que consecuencias tivo a sa clera na guerra de
Troia. Quen o autor da Ilada? Coeces algunha
outra obra del? (1,5 puntos)

4. Une cada personaxe coas sas caractersticas. (1 punto)

1. Aquiles
2. Menelao
3. Hctor
4. Pramo
5. Patroclo
6. Paris
7. Agamenn

__. Rei de Troia


__. Amigo ntimo de Aquiles
__. Fillo de Atreo, rei de Micenas e rei de reis que dirixe aos
gregos contra Troia
__. O mis valiente guerrerreiro aqueo, irritable e cun punto dbil no seu taln.
__. Fillo de Atreo, rei de Esparta, esposo de Helena
__. Causante da guerra de Troia, fermoso pero con fama de
cobarde
___. Defensor da cidade de Troia e herdeiro do trono

5. Fai un cadro xenealxico que incla aos seguintes personaxes: Menealo, Helena, Agamenn
Clitemnestra, Ifixenia, Atreo, Tiestes e Existo (1,5 puntos)

Mitoloxa. Px. 2

6. Explica as seguintes imaxes, dando detalles da escena que se est a desenvolver os


personaxes que identificas nelas. (3 puntos)

Mitoloxa. Px. 3

Mitoloxa. Px. 4