You are on page 1of 1

Učíš a máš k dispozici iPad? Pak máš multimediální nástroj, který ti zefektivní a zatraktivní výuku!

iPad jako
pomůcka učitele

OBJEVUJ

Zachyť vše, co se okolo tebe děje, pomocí vestavěné aplikace Fotoaparát. Pro uzamčení expozice a zaostření stačí podržet déle
prst na místě, na které se má zaostřit a z něhož se má změřit expozice. Přidržením tlačítka spouště aktivujete dávkové snímání.

Fyzika Využij výměnné objektivy
,- a
9,- 89 arm
14 zd

Star Walk HD Sky Guide Star Chart
Aplikace pro sledování Alternativa sloužící 
 Bezplatné virtuální
více než 20 000 objektů k pozorování noční planetárium k pozorování
na obloze oblohy vesmírných těles

Chemie a
rm 9,-
zd
a 27
9,-
27

The Elements Elements 4D Chemist
Interaktivní periodická Aplikace, která díky Virtuální chemická Pořizovací cena takovýchto objektivů
tabulka s nádhernou rozšířené reality oživí laboratoř pro sledování se pohybuje od 50 Kč do 2 000 Kč.
grafikou chemické prvky chemických experimentů

Přírodopis, biologie arm
a
a zd
9,- arm
59 zd

Anatomy 5 Animal 4D+ Heart Cam
Aplikace obsahující Aplikace pro Zábavná aplikace
více než 4 100 struktur zobrazení 3D modelů demonstrující činnost
lidského těla různých druhů zvířat lidského srdce

Zeměpis
a ,-
a a rm 29
arm zd
z d

Google Earth NASA App Slepá mapa ČR
Nejznámější virtuální Oficiální aplikace 
 Slepá mapa České
3D glóbus určený pro o vesmíru (mise, republiky obsahující
zkoumání světa zprávy, obrázky, …) polohu 49 měst

Ostatní a a ,-
arm arm 89
zd zd

Toolbox Magniscope WolframAplha
Bezplatná aplikace Aplikace na bázi Komplexní nástroj určený
určená pro měření mikroskopu využívající nejen pro výpočty
fyzikálních veličin digitální zoom matematických operací

Autor: Martin Prade Infografika je interaktivní. Ceny aplikací se mohou měnit. Verze 3 (3. 12. 2017)